JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI"

Transkript

1 ročník XXVI., číslo 2/2014 Rozpočet obce na rok 2014 Projekt Čistá řeka Bečva Dny valašského divadla na Hovězí Sport JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI Košt zelí 2014 Nelehký úkol měla porota, která rozhodovala o vítězi v letošním tradičním koštu zelí! Všechny vzorky, které museli porotci ochutnat, byly dobré a tak určit vítěze nebylo jednoduché. Z pětadvaceti vzorků nasbíral nejvíce bodů pan L. Sucháček z Huslenek, následován paní J. Zemánkovou z Ústí a na třetím místě skončila zástupkyně z Hovězí paní A. Kovaříková.

2 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC HOVĚZÍ PARAGRAF POLOŽKA DRUH PŘÍJMU ROZPOČET v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z VHP Správní poplatky - občané Daň z nemovitostí 750 Třída 1 - Daňové příjmy Lesní hospodářství Kino Knihovna Místní kulturní zařízení Prodej zpravodaje Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků, věcná břemena Prodej popelnic EKO-KOM - tříděný odpad, kovový odpad Úroky z bankovních účtů 15 Třída 2 - Nedaňové příjmy Prodej pozemků 15 Třída 3 - Kapitálové příjmy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV 652,6 Třída 4 - Přijaté dotace 652,6 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,6 Příjmy celkem - výdaje celkem -351, Zapojení zůstatku na účtu z roku ,4 Příjmy - výdaje 0 PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET neinvestiční investiční 1032 Lesní hospodářství Sdružení Valašsko - Horní Vsacko - příspěvky Údržba komunikací Oprava chodníků Dopravní obslužnost Kanalizace obce Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna Kino

3 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace 3314 Knihovna Místní kulturní zařízení Kronika obce Soubor Ovčák Soubor Jaloveček Středisko zájmových a volnočasových aktivit Oprava sochy Svatého Huberta Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Péče o staré občany Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná Lukostřelecký oddíl Volejbalový oddíl Český svaz včelařů Hovězí Myslivci - mládež Bytové hospodářství Rekonstrukce bytového domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Nebytové hospodářství Obnova zdravotně technického vybavení fotbalových kabin Veřejné osvětlení Pohřebnictví Stavební úpravy hřbitova - II. etapa Stavební obvod Pod Kaštýlem Směrný územní plán obce Hovězí Územní rozvoj - digitální mapa ZK Komunální služby,geod.zaměření,odhady,převody pozemků Demolice domu čp.79 - Sokolovna Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr tříděného odpadu Veřejná zeleň Revitalizace lesoparku Dubčí Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy Finanční rezerva Sbor dobrovolných hasičů SDH - mládež Obecní zastupitelstvo, komise Vnitřní správa Reprefond Sociální fond Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Odvod DPH Finanční vypořádání - volby MAS Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce 350 VÝDAJE CELKEM ZA ROK

4 informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace Projekt čistá řeka Bečva II zahájen také na katastru Hovězí Nebývale mírná letošní zima umožňuje provádět práce na další akci, která výrazným způsobem přispěje k posílení vodohospodářské infrastruktury v obcích bývalého okresu Vsetín. Projekt Čistá řeka Bečva II s celkovými náklady cca 1,5 mld. Kč byl zahájen již na podzim loňského roku. Stavební práce zasáhly již také katastrální území naší obce. V lokalitě Řečiska, na travnatých pozemcích kolem cyklostezky, pokládá kanalizační potrubí stavební firma PORR a.s. Praha. Tato firma se stala společně s dalšími dvěma stavebními společnostmi - VHS Teplice s.r.o. a Berger Bohemia a.s., dodavatelem prací v části projektu,,b v údolí Horního Vsacka firma PORR a.s. zabezpečí práce na výstavbě kanalizačních řadů a na souvisejících stavebních objektech v obcích Hovězí, Huslenky a Velké Karlovice. V Hovězí se práce týkají místních částí Hovízky - Potoky, Hovízky U Válků a Hořansko U Rusínů. V lokalitě Potoky budou vybudovány dvě čerpací stanice ČS 1 a ČS 2, kvůli přečerpání splašků do stávající kanalizace vybudované v projektu ČŘB I. Celková délka nových gravitačních kanalizačních řadů je cca 2,2 km a 200 m bude tlakové potrubí z přečerpávacích stanic. Celkově by mělo být odkanalizováno 68 dalších nemovitostí v orientačních nákladech zhruba 20 mil. Kč. Příspěvek naší obce v rámci dobrovolných příspěvků Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dosahuje částky cca 6 mil. Kč. Tato částka zahrnuje nejen podíl na budování kanalizace, ale i zabezpečení prostředků na zaplacení neuznatelných nákladů, zejména na opravy komunikací. Stavební firma PORR a.s. předložila harmonogram plánu prací, které bude provádět v naší obci. Odhadovaný předpoklad průběhu prací je přílohou tohoto informačního článku. V současné době probíhá příprava projektových dokumentací na realizaci domovních přípojek. Stavební firma PORR a.s. nyní provádí ukládku kameninového potrubí DN 300 na kanalizačním sběrači na pastvinách na Řečiskách, který bude sloužit jako přivaděč splašků ze sousední obce Huslenky. Tyto práce jsou součástí odkanalizování obce Huslenky I. etapa. Potěšitelné z harmonogramů prací je, že firma PORR a.s. plánuje provedení výkopových prací pouze v letošním roce, v roce 2015 by měla být zabezpečena úprava povrchu komunikací. Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce Harmonogram prací na realizaci projektu ČŘB II * Hovězí Lokalita Druh prováděných prací Termín předpokládané realizace Dotčené nemovitosti 8.2. Potoky Kanalizační stoka D čp. 328, 324, 323, 322, 321, 454, 305, 532, 523, 319, 525, 317, 552, 648, 607, Domovní přípojky D , 554, 555, 286, 702, 316, 315, 314, 306, 313, 310, 309, 300, 647, 299 Kanalizační stoka D čp. 325, 326, 327 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 343, 556, 606 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 287, 307, 311, 312, 332 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 308 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 313 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 288, 356, 357, 358, 359, 719, 742 Domovní přípojky D Přeložka STL plynovod čp. 356,357, 358, 359 Čerpací stanice Č čp. 325, 326, 327, 328 Čerpací stanice Č čp. 356, 357, 358, 359 vč. výtlaku a přípojky NN 8.3. U Válků Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 374, 378, 379, 380 Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 335, 367, U Rusínů Kanalizační stojka D Domovní přípojky D čp. 208, 210, 216, 221, 441, 482, 519, 743, Fárkovi

5 f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f - 5 -

6 f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí Počasí na Hovězí v roce 2013 V roce 2013 byla průměrná teplota na Hovězí Dolansku 9,0 stupňů Celsia, což je o 1,1 stupně Celsia více, než je průměrná teplota pro Českou republiku v roce Průměrná teplota v roce 2013 pro Hovězí Dolansko byla o 0,2 stupně Celsia nižší než v roce Nejchladnější měsíc roku 2013 byl leden s průměrnou teplotou -2,5 stupně Celsia (v roce 2012 byl nejchladnější měsíc únor s průměrnou teplotou -6,5 stupně Celsia). Naopak nejteplejší byl měsíc červenec s průměrnou teplotou 20,6 stupně Celsia. V roce 2012 byl zaznamenán také nejteplejší měsíc červenec a měl zcela stejnou průměrnou teplotu. Nejchladnějším dnem roku 2013 byl 26. leden (průměrná teplota -11,0 stupňů Celsia) a nejteplejší den roku byl 29. červenec (průměrná teplota 30,7 stupně Celsia). V roce 2013 neklesla teplota pod -20 stupňů Celsia a jenom tři dny klesla pod -15 stupňů Celsia. Nejníže klesla teplota nad ránem 26. ledna (-17,1 stupně Celsia). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás v první polovině února zasáhly arktické mrazy a teploty klesaly skoro až k -25 stupňům Celsia. V roce 2013 vystoupila teplota nejvýše dne 8. srpna (37,4 stupňů Celsia). Na začátku srpna vystoupila teplota v osmi po sobě jdoucích dnech nad 30 stupňů Celsia. Stejně dlouhé období s teplotami nad 30 stupňů Celsia se vyskytlo i v roce 2012, ale bylo to na přelomu června a července. Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu ve Zlínském kraji (37,8 stupňů Celsia) byla změřena 8. srpna na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště, nejnižší minimální teplota vzduchu ve Zlínském kraji (-18 stupňů Celsia) byla naměřena na stanici Štítná nad Vláří dne 26. ledna. V roce 2013 nebyl na Hovězí žádný arktické den, kdy teplota během dne nevystoupila výše než na -10 stupňů Celsia. V roce 2013 bylo naší stanicí zaznamenáno 28 ledových dnů (teplota nevystoupila nad bod mrazu 0 stupňů Celsia), 117 mrazivých dní (minimální teplota klesla pod bod mrazu), 137 chladných dní (maximální teplota nevystoupila nad 10 stupňů Celsia), 68 letních dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 25 stupňů Celsia a 18 tropických dní s teplotou vyšší než 30 stupňů Celsia. Průměrné měsíční teploty Hovězí 2013 V roce 2013 byl celkový úhrn srážek 672,9 mm, což je o 31,7 mm méně než v roce Nejvíce vydatný na srážky byl měsíc září (98,4 mm), následoval červen (97,5 mm) a květen (76,2 mm). V měsíci červnu naše stanice i stanice, která je umístěna na obecním úřadě, zaznamenaly přibližně stejnou hodnotu srážek (okolo 100 mm). Meteostanice, která je umístěna na vsetínské hvězdárně, vzdálené přibližně 6 km vzdušnou čarou od těchto stanic, však v tomto měsíci zaznamenala hodnotu srážek vyšší o 70 mm (171,4 mm). Na srážky nejchudší byly měsíce duben (18,3 mm) a červenec (21,3 mm). V roce 2013 se srážky vyskytly v 169 dnech (skoro 46% dní v roce), z toho v 28 dnech byly srážky sněhové. Na srážky nejvydatnější byl 31. březen (27,0 mm), následovaný 24. červnem (24,6 mm) a 16. září (17,7 mm). Srážky, které spadly 31. března, byly všechny ve formě sněhu. Tento den se tak stal i nejvydatnější na sněhové srážky v roce Nejvíce nového sněhu ve Zlínském kraji v roce 2013 napadlo 14. března na Horní Bečvě - Kudlačeně 36 cm (tento den bylo na naší stanici zaznamenáno pouze 5 cm nového sněhu). Sněhová pokrývka byla v roce 2013 na Hovězí - Dolansku 82 dní. Sníh se vyskytoval nepřetržitě od 7. ledna do 5. března, potom od 29. března do 9. dubna 2013 a taky 8 dní na přelomu listopadu a prosince. Celkové množství napadaného sněhu v roce 2013 bylo 147 cm Nejvyšší sněhová pokrývka byla 24. února (35 cm). 1. dubna bylo pouze 33 cm sněhu. Nejvyšší hodnota sněhové pokrývky v roce 2013 ve Zlínském kraji byla naměřena na Beneškách 21. února (88 cm). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Benešky (1077,3 mm), nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Štítná nad Vláří (604,9 mm). Nejvíce sněhu napadlo ve Zlínském kraji v roce 2013 na stanici na Beneškách (378 cm). Měsíční srážky Hovězí 2013 Dne 4. srpna 2013 ve 22:00 byla na naší stanici zaznamenána nejvyšší hodnota průměrné rychlosti větru v roce ,6 m/s (51,5 km/h). Okamžité nárazy větru však dosáhly až na hodnotu 22,1 m/s (79,5 km/h). O Vánocích 2013 dosahovaly nárazy větrů pouze 21,4 m/s (77 km/h). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás 4. října zasáhl vítr o max. nárazu 42,8 m/s (154 km/h). Nejvyšší tlak přepočtený na hladinu moře měl hodnotu 1038,1 hpa a byl naměřen 10. prosince. Nejníže tlak klesl na hodnotu 989,9 hpa a to 2. února. Evžen Táborský Při zpracování byla použita data z NOVÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY NA HOVĚZÍ NAJDETE NÁS NAD MASNOU po-pá 7:00-16:00 hodin Tel.: Velký výběr sušeného ovoce a oříšků, krásná balení do kornoutků jako dárek Zdravé a dobré mlsání pro děti Obohaťte své jídlo jinými potravinami i zdravé může být opravdu chutné Velký výběr bezlepkových výrobků, diapotraviny Čaje, koření, semínka, zdravá sladidla, galerie Prodej řemeslných a rukodělných výrobků z naší oblasti pro potěchu Vaši i Vašich blízkých Přijďte se podívat i Vy, jak krásná a bohatá může být tvorba Možnost prodeje i Vašich výrobků Přírodní mýdla, obrázky, šperky, věci pletené i háčkované, ze dřeva, drátků, šustí,

7 osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny Osud jedné stavby V letošním roce se má bourat jedna z nejstarších zděných staveb v obci sokolovna. Zmizí kus historie, ale zmizí i devastovaná budova. Jaký byl původně účel a osud stavení, u kterého bychom nenašli žádné popisové číslo, stejně tak jako u kostela, až teprve později dostává domovní číslo 592, při novém číslování od roku 1950 č. 79 a v současnosti je majetkem obce. V polovině 18. století narůstaly poddanské dávky vůči vrchnosti, ale i vůči státu. Byla to válečná daň určená pro potřeby vojska, odváděla se v naturáliích jako nucený příspěvek nejčastěji to byl oves. Pro tyto potřeby byly stavěny sklady zvané kontribuční sýpky. Každý majitel orné půdy musel přispívat určitým podílem. Takováto kontribuční sýpka spolu v jiných obcích panství, byla v roce 1864 zbudována i na Hovězí. Sloužila několik let a později byla vydána do rukou účastníků, podílníků, když nejprve byla přeměněna na peněžní fond. Peníze se však zatím nesměly vyplácet. Nový zákon z roku 1873 umožňoval peněžní kontribuční fondy přeměnit v záložny, které řídil několikačlenný ustanovený výbor. Vznikla kontribuční záložna ve Vsetíně, v níž byly zastoupeny obce: Bystřička, Hovězí, Halenkov, Hrozenkov, Johanová, Jasenka, Jablůnka, Kateřince, Lhota, Pržno, Ratiboř, Rokytnice, Ústí, Mikulůvka, Vsetín a Zděchov. Počet členů podílníků byl a jak byla využívána budova zdejší sýpky dále možno se jen domnívat, snad pro potřeby vrchnosti či obce. Další osud a využití je v rukou výrobců nábytku z ohýbaného dřeva firem Thonet a Kohn. Zakladatelem podniku Thonet byl truhlář Michael z Porýní. Od roku 1830 pokoušel se o výrobu nábytku z ohýbaného dřeva a přesídlil s výrobou roku 1849 do Vídně. Výrobu rozšířil do Koryčan, Bystřice pod Hostýnem, později i na Vsetín s filiálkami v okolních obcích i v Hovězí. Firma Thonet zbohatla a roku 1890 kupuje vsetínské panství od belgické společnosti. Ve zdejších výrobních prostorách - kontribuční sýpky a hospodářské stavení na Kaštěle se napařené bukové tyče upínaly do zvláštních forem a ty pak po uschnutí zachovávaly svůj tvar, pak se rašplovaly a leštily. Nejznámější byla výroba židlí. V obou dílnách pracovalo kolem sta dělníků Pracovní doba byla deset hodin s dvouhodinovými přestávkami. Po první světové válce nastává útlum výroby a filiálky se ruší i v okolí Vsetína. Roku 1942 dochází k rozdělení velkostatku a budova chátrá. Kolem roku 1930 si žijící pamětník vzpomíná, že do zabedněné budovy se dovnitř dostávali okny a tam stále byly stolařské stoly, zbytky dřeva, pavučiny a nepořádek. Tma a opuštěné prostředí jim nahánělo strach. Majitel Thonetové se pokoušeli budovu prodat, což se jim konečně podařilo. Tělovýchovná jednota Sokol odkoupila dům a vybudovala z něho roku 1935 tělocvičnu s divadelním sálem a jevištěm. To však je již další kapitola slavnější historie. Jméno Theodora Thoneta se výrazně zapsalo do dějin obce i do povědomí občanů. Byl patronem římsko-katolického kostela, často přispíval finančními dary, podílel se na úhradě zvonu, roku 1894 zakoupil gotický oltář, za výhodnou cenu přenechal pozemky pro stavbu fary, hřišť Orlu i Sokolu. Také dělníci filiálek zanechali ve farnosti trvalou památku roku 1899 věnovali gotickou monstranci, na které můžeme číst věnování: Milodary počestných dělníků Thonetových a Kohnových. Mgr. Jan Matušů

8 f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport Turnaj ve stolním tenise Hovězí Turnaje se zúčastnilo 44 mužů a 9 žen, odehrál se v tělocvičně ZŠ. Turnaje se rok od roku účastní více hráčů a obávám se, že letos jsme již byli opravdu téměř na hraně, protože letos jsme maximálně využili prostor a umístili do tělocvičny 7 stolů. Dostavili se fanoušci stolního tenisu ze širokého okolí a měli jme tu hráče i ze Zlína. Muži hráli v 6 skupinách podle losu, kde hráli systémem každý s každým. Poté, dle umístění ve skupině, postupovali dále, kde hráli stejným systémem (př. 1. a 2. ze všech skupin hráli opět každý s každým o místo, 3 a 4. hráli o 13-24) atd. Ženy byly zařazeny do samostatné skupiny, kde hrály opět každá s každou. Pořadí muži: 1. Pavel Kalouš 2. Karola Lukáš 3. Hromada Eduard (zároveň vyhlášen nejstarším účastníkem) Ženy: 1. Kocurková Dana 2. Juchelková Radka 3. Holubcová Martina Chtěl bych poděkovat řediteli ZŠ Hovězí Mgr. Jiřímu Pokornému, že nám umožnil využít prostory místní školy, ale zároveň poskytl 3 stoly. Ostatní stoly jsme si museli půjčit od místních nadšenců. Dále bych chtěl poděkovat týmu pořadatelů (jmenovitě Marian Múdrý, Zuzka Trlicová, Monika Potocká a Martin Kovář), bez jejichž pomoci by se tento turnaj prostě nedal realizovat. O spokojenost všech účastníků, co se týká občerstvení, se tradičně staral Radek Machala. Nabídka byla opravdu široká, ale co se týká guláše, ten byl prostě vynikající. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Garamond - Vsetín. Cena: 5,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 17.2.2015 Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ)

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) - návrh PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 310,0 Daň z příjmů fyzických osob 20,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35,0 Daň z příjmů

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Města Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář výsledku hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Závěrečný účet sumář Plnění rozpočtu dle rozpočtu jednotl.tříd k 31.12.2013 na rok 2013 Třída

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Obec Ohnišov Návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY (závaznými ukazateli jsou paragrafy)

Obec Ohnišov Návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY (závaznými ukazateli jsou paragrafy) Třídění RS Účelové odpa Druhové položky Obec Ohnišov Návrh rozpočtu na rok 2014 - PŘÍJMY (závaznými ukateli jsou paragrafy) Ukatele rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1030,00

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY PAR POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY PAR POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 800 000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 252 700,00 1113 Daň

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn. 1 871 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 50 000 Kč 1113 Daň z příjmu fyz.

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více