JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI"

Transkript

1 ročník XXVI., číslo 2/2014 Rozpočet obce na rok 2014 Projekt Čistá řeka Bečva Dny valašského divadla na Hovězí Sport JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI Košt zelí 2014 Nelehký úkol měla porota, která rozhodovala o vítězi v letošním tradičním koštu zelí! Všechny vzorky, které museli porotci ochutnat, byly dobré a tak určit vítěze nebylo jednoduché. Z pětadvaceti vzorků nasbíral nejvíce bodů pan L. Sucháček z Huslenek, následován paní J. Zemánkovou z Ústí a na třetím místě skončila zástupkyně z Hovězí paní A. Kovaříková.

2 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC HOVĚZÍ PARAGRAF POLOŽKA DRUH PŘÍJMU ROZPOČET v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z VHP Správní poplatky - občané Daň z nemovitostí 750 Třída 1 - Daňové příjmy Lesní hospodářství Kino Knihovna Místní kulturní zařízení Prodej zpravodaje Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků, věcná břemena Prodej popelnic EKO-KOM - tříděný odpad, kovový odpad Úroky z bankovních účtů 15 Třída 2 - Nedaňové příjmy Prodej pozemků 15 Třída 3 - Kapitálové příjmy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV 652,6 Třída 4 - Přijaté dotace 652,6 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,6 Příjmy celkem - výdaje celkem -351, Zapojení zůstatku na účtu z roku ,4 Příjmy - výdaje 0 PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET neinvestiční investiční 1032 Lesní hospodářství Sdružení Valašsko - Horní Vsacko - příspěvky Údržba komunikací Oprava chodníků Dopravní obslužnost Kanalizace obce Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna Kino

3 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace 3314 Knihovna Místní kulturní zařízení Kronika obce Soubor Ovčák Soubor Jaloveček Středisko zájmových a volnočasových aktivit Oprava sochy Svatého Huberta Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Péče o staré občany Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná Lukostřelecký oddíl Volejbalový oddíl Český svaz včelařů Hovězí Myslivci - mládež Bytové hospodářství Rekonstrukce bytového domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Nebytové hospodářství Obnova zdravotně technického vybavení fotbalových kabin Veřejné osvětlení Pohřebnictví Stavební úpravy hřbitova - II. etapa Stavební obvod Pod Kaštýlem Směrný územní plán obce Hovězí Územní rozvoj - digitální mapa ZK Komunální služby,geod.zaměření,odhady,převody pozemků Demolice domu čp.79 - Sokolovna Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr tříděného odpadu Veřejná zeleň Revitalizace lesoparku Dubčí Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy Finanční rezerva Sbor dobrovolných hasičů SDH - mládež Obecní zastupitelstvo, komise Vnitřní správa Reprefond Sociální fond Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Odvod DPH Finanční vypořádání - volby MAS Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce 350 VÝDAJE CELKEM ZA ROK

4 informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace Projekt čistá řeka Bečva II zahájen také na katastru Hovězí Nebývale mírná letošní zima umožňuje provádět práce na další akci, která výrazným způsobem přispěje k posílení vodohospodářské infrastruktury v obcích bývalého okresu Vsetín. Projekt Čistá řeka Bečva II s celkovými náklady cca 1,5 mld. Kč byl zahájen již na podzim loňského roku. Stavební práce zasáhly již také katastrální území naší obce. V lokalitě Řečiska, na travnatých pozemcích kolem cyklostezky, pokládá kanalizační potrubí stavební firma PORR a.s. Praha. Tato firma se stala společně s dalšími dvěma stavebními společnostmi - VHS Teplice s.r.o. a Berger Bohemia a.s., dodavatelem prací v části projektu,,b v údolí Horního Vsacka firma PORR a.s. zabezpečí práce na výstavbě kanalizačních řadů a na souvisejících stavebních objektech v obcích Hovězí, Huslenky a Velké Karlovice. V Hovězí se práce týkají místních částí Hovízky - Potoky, Hovízky U Válků a Hořansko U Rusínů. V lokalitě Potoky budou vybudovány dvě čerpací stanice ČS 1 a ČS 2, kvůli přečerpání splašků do stávající kanalizace vybudované v projektu ČŘB I. Celková délka nových gravitačních kanalizačních řadů je cca 2,2 km a 200 m bude tlakové potrubí z přečerpávacích stanic. Celkově by mělo být odkanalizováno 68 dalších nemovitostí v orientačních nákladech zhruba 20 mil. Kč. Příspěvek naší obce v rámci dobrovolných příspěvků Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dosahuje částky cca 6 mil. Kč. Tato částka zahrnuje nejen podíl na budování kanalizace, ale i zabezpečení prostředků na zaplacení neuznatelných nákladů, zejména na opravy komunikací. Stavební firma PORR a.s. předložila harmonogram plánu prací, které bude provádět v naší obci. Odhadovaný předpoklad průběhu prací je přílohou tohoto informačního článku. V současné době probíhá příprava projektových dokumentací na realizaci domovních přípojek. Stavební firma PORR a.s. nyní provádí ukládku kameninového potrubí DN 300 na kanalizačním sběrači na pastvinách na Řečiskách, který bude sloužit jako přivaděč splašků ze sousední obce Huslenky. Tyto práce jsou součástí odkanalizování obce Huslenky I. etapa. Potěšitelné z harmonogramů prací je, že firma PORR a.s. plánuje provedení výkopových prací pouze v letošním roce, v roce 2015 by měla být zabezpečena úprava povrchu komunikací. Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce Harmonogram prací na realizaci projektu ČŘB II * Hovězí Lokalita Druh prováděných prací Termín předpokládané realizace Dotčené nemovitosti 8.2. Potoky Kanalizační stoka D čp. 328, 324, 323, 322, 321, 454, 305, 532, 523, 319, 525, 317, 552, 648, 607, Domovní přípojky D , 554, 555, 286, 702, 316, 315, 314, 306, 313, 310, 309, 300, 647, 299 Kanalizační stoka D čp. 325, 326, 327 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 343, 556, 606 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 287, 307, 311, 312, 332 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 308 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 313 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 288, 356, 357, 358, 359, 719, 742 Domovní přípojky D Přeložka STL plynovod čp. 356,357, 358, 359 Čerpací stanice Č čp. 325, 326, 327, 328 Čerpací stanice Č čp. 356, 357, 358, 359 vč. výtlaku a přípojky NN 8.3. U Válků Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 374, 378, 379, 380 Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 335, 367, U Rusínů Kanalizační stojka D Domovní přípojky D čp. 208, 210, 216, 221, 441, 482, 519, 743, Fárkovi

5 f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f - 5 -

6 f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí Počasí na Hovězí v roce 2013 V roce 2013 byla průměrná teplota na Hovězí Dolansku 9,0 stupňů Celsia, což je o 1,1 stupně Celsia více, než je průměrná teplota pro Českou republiku v roce Průměrná teplota v roce 2013 pro Hovězí Dolansko byla o 0,2 stupně Celsia nižší než v roce Nejchladnější měsíc roku 2013 byl leden s průměrnou teplotou -2,5 stupně Celsia (v roce 2012 byl nejchladnější měsíc únor s průměrnou teplotou -6,5 stupně Celsia). Naopak nejteplejší byl měsíc červenec s průměrnou teplotou 20,6 stupně Celsia. V roce 2012 byl zaznamenán také nejteplejší měsíc červenec a měl zcela stejnou průměrnou teplotu. Nejchladnějším dnem roku 2013 byl 26. leden (průměrná teplota -11,0 stupňů Celsia) a nejteplejší den roku byl 29. červenec (průměrná teplota 30,7 stupně Celsia). V roce 2013 neklesla teplota pod -20 stupňů Celsia a jenom tři dny klesla pod -15 stupňů Celsia. Nejníže klesla teplota nad ránem 26. ledna (-17,1 stupně Celsia). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás v první polovině února zasáhly arktické mrazy a teploty klesaly skoro až k -25 stupňům Celsia. V roce 2013 vystoupila teplota nejvýše dne 8. srpna (37,4 stupňů Celsia). Na začátku srpna vystoupila teplota v osmi po sobě jdoucích dnech nad 30 stupňů Celsia. Stejně dlouhé období s teplotami nad 30 stupňů Celsia se vyskytlo i v roce 2012, ale bylo to na přelomu června a července. Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu ve Zlínském kraji (37,8 stupňů Celsia) byla změřena 8. srpna na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště, nejnižší minimální teplota vzduchu ve Zlínském kraji (-18 stupňů Celsia) byla naměřena na stanici Štítná nad Vláří dne 26. ledna. V roce 2013 nebyl na Hovězí žádný arktické den, kdy teplota během dne nevystoupila výše než na -10 stupňů Celsia. V roce 2013 bylo naší stanicí zaznamenáno 28 ledových dnů (teplota nevystoupila nad bod mrazu 0 stupňů Celsia), 117 mrazivých dní (minimální teplota klesla pod bod mrazu), 137 chladných dní (maximální teplota nevystoupila nad 10 stupňů Celsia), 68 letních dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 25 stupňů Celsia a 18 tropických dní s teplotou vyšší než 30 stupňů Celsia. Průměrné měsíční teploty Hovězí 2013 V roce 2013 byl celkový úhrn srážek 672,9 mm, což je o 31,7 mm méně než v roce Nejvíce vydatný na srážky byl měsíc září (98,4 mm), následoval červen (97,5 mm) a květen (76,2 mm). V měsíci červnu naše stanice i stanice, která je umístěna na obecním úřadě, zaznamenaly přibližně stejnou hodnotu srážek (okolo 100 mm). Meteostanice, která je umístěna na vsetínské hvězdárně, vzdálené přibližně 6 km vzdušnou čarou od těchto stanic, však v tomto měsíci zaznamenala hodnotu srážek vyšší o 70 mm (171,4 mm). Na srážky nejchudší byly měsíce duben (18,3 mm) a červenec (21,3 mm). V roce 2013 se srážky vyskytly v 169 dnech (skoro 46% dní v roce), z toho v 28 dnech byly srážky sněhové. Na srážky nejvydatnější byl 31. březen (27,0 mm), následovaný 24. červnem (24,6 mm) a 16. září (17,7 mm). Srážky, které spadly 31. března, byly všechny ve formě sněhu. Tento den se tak stal i nejvydatnější na sněhové srážky v roce Nejvíce nového sněhu ve Zlínském kraji v roce 2013 napadlo 14. března na Horní Bečvě - Kudlačeně 36 cm (tento den bylo na naší stanici zaznamenáno pouze 5 cm nového sněhu). Sněhová pokrývka byla v roce 2013 na Hovězí - Dolansku 82 dní. Sníh se vyskytoval nepřetržitě od 7. ledna do 5. března, potom od 29. března do 9. dubna 2013 a taky 8 dní na přelomu listopadu a prosince. Celkové množství napadaného sněhu v roce 2013 bylo 147 cm Nejvyšší sněhová pokrývka byla 24. února (35 cm). 1. dubna bylo pouze 33 cm sněhu. Nejvyšší hodnota sněhové pokrývky v roce 2013 ve Zlínském kraji byla naměřena na Beneškách 21. února (88 cm). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Benešky (1077,3 mm), nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Štítná nad Vláří (604,9 mm). Nejvíce sněhu napadlo ve Zlínském kraji v roce 2013 na stanici na Beneškách (378 cm). Měsíční srážky Hovězí 2013 Dne 4. srpna 2013 ve 22:00 byla na naší stanici zaznamenána nejvyšší hodnota průměrné rychlosti větru v roce ,6 m/s (51,5 km/h). Okamžité nárazy větru však dosáhly až na hodnotu 22,1 m/s (79,5 km/h). O Vánocích 2013 dosahovaly nárazy větrů pouze 21,4 m/s (77 km/h). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás 4. října zasáhl vítr o max. nárazu 42,8 m/s (154 km/h). Nejvyšší tlak přepočtený na hladinu moře měl hodnotu 1038,1 hpa a byl naměřen 10. prosince. Nejníže tlak klesl na hodnotu 989,9 hpa a to 2. února. Evžen Táborský Při zpracování byla použita data z NOVÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY NA HOVĚZÍ NAJDETE NÁS NAD MASNOU po-pá 7:00-16:00 hodin Tel.: Velký výběr sušeného ovoce a oříšků, krásná balení do kornoutků jako dárek Zdravé a dobré mlsání pro děti Obohaťte své jídlo jinými potravinami i zdravé může být opravdu chutné Velký výběr bezlepkových výrobků, diapotraviny Čaje, koření, semínka, zdravá sladidla, galerie Prodej řemeslných a rukodělných výrobků z naší oblasti pro potěchu Vaši i Vašich blízkých Přijďte se podívat i Vy, jak krásná a bohatá může být tvorba Možnost prodeje i Vašich výrobků Přírodní mýdla, obrázky, šperky, věci pletené i háčkované, ze dřeva, drátků, šustí,

7 osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny Osud jedné stavby V letošním roce se má bourat jedna z nejstarších zděných staveb v obci sokolovna. Zmizí kus historie, ale zmizí i devastovaná budova. Jaký byl původně účel a osud stavení, u kterého bychom nenašli žádné popisové číslo, stejně tak jako u kostela, až teprve později dostává domovní číslo 592, při novém číslování od roku 1950 č. 79 a v současnosti je majetkem obce. V polovině 18. století narůstaly poddanské dávky vůči vrchnosti, ale i vůči státu. Byla to válečná daň určená pro potřeby vojska, odváděla se v naturáliích jako nucený příspěvek nejčastěji to byl oves. Pro tyto potřeby byly stavěny sklady zvané kontribuční sýpky. Každý majitel orné půdy musel přispívat určitým podílem. Takováto kontribuční sýpka spolu v jiných obcích panství, byla v roce 1864 zbudována i na Hovězí. Sloužila několik let a později byla vydána do rukou účastníků, podílníků, když nejprve byla přeměněna na peněžní fond. Peníze se však zatím nesměly vyplácet. Nový zákon z roku 1873 umožňoval peněžní kontribuční fondy přeměnit v záložny, které řídil několikačlenný ustanovený výbor. Vznikla kontribuční záložna ve Vsetíně, v níž byly zastoupeny obce: Bystřička, Hovězí, Halenkov, Hrozenkov, Johanová, Jasenka, Jablůnka, Kateřince, Lhota, Pržno, Ratiboř, Rokytnice, Ústí, Mikulůvka, Vsetín a Zděchov. Počet členů podílníků byl a jak byla využívána budova zdejší sýpky dále možno se jen domnívat, snad pro potřeby vrchnosti či obce. Další osud a využití je v rukou výrobců nábytku z ohýbaného dřeva firem Thonet a Kohn. Zakladatelem podniku Thonet byl truhlář Michael z Porýní. Od roku 1830 pokoušel se o výrobu nábytku z ohýbaného dřeva a přesídlil s výrobou roku 1849 do Vídně. Výrobu rozšířil do Koryčan, Bystřice pod Hostýnem, později i na Vsetín s filiálkami v okolních obcích i v Hovězí. Firma Thonet zbohatla a roku 1890 kupuje vsetínské panství od belgické společnosti. Ve zdejších výrobních prostorách - kontribuční sýpky a hospodářské stavení na Kaštěle se napařené bukové tyče upínaly do zvláštních forem a ty pak po uschnutí zachovávaly svůj tvar, pak se rašplovaly a leštily. Nejznámější byla výroba židlí. V obou dílnách pracovalo kolem sta dělníků Pracovní doba byla deset hodin s dvouhodinovými přestávkami. Po první světové válce nastává útlum výroby a filiálky se ruší i v okolí Vsetína. Roku 1942 dochází k rozdělení velkostatku a budova chátrá. Kolem roku 1930 si žijící pamětník vzpomíná, že do zabedněné budovy se dovnitř dostávali okny a tam stále byly stolařské stoly, zbytky dřeva, pavučiny a nepořádek. Tma a opuštěné prostředí jim nahánělo strach. Majitel Thonetové se pokoušeli budovu prodat, což se jim konečně podařilo. Tělovýchovná jednota Sokol odkoupila dům a vybudovala z něho roku 1935 tělocvičnu s divadelním sálem a jevištěm. To však je již další kapitola slavnější historie. Jméno Theodora Thoneta se výrazně zapsalo do dějin obce i do povědomí občanů. Byl patronem římsko-katolického kostela, často přispíval finančními dary, podílel se na úhradě zvonu, roku 1894 zakoupil gotický oltář, za výhodnou cenu přenechal pozemky pro stavbu fary, hřišť Orlu i Sokolu. Také dělníci filiálek zanechali ve farnosti trvalou památku roku 1899 věnovali gotickou monstranci, na které můžeme číst věnování: Milodary počestných dělníků Thonetových a Kohnových. Mgr. Jan Matušů

8 f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport Turnaj ve stolním tenise Hovězí Turnaje se zúčastnilo 44 mužů a 9 žen, odehrál se v tělocvičně ZŠ. Turnaje se rok od roku účastní více hráčů a obávám se, že letos jsme již byli opravdu téměř na hraně, protože letos jsme maximálně využili prostor a umístili do tělocvičny 7 stolů. Dostavili se fanoušci stolního tenisu ze širokého okolí a měli jme tu hráče i ze Zlína. Muži hráli v 6 skupinách podle losu, kde hráli systémem každý s každým. Poté, dle umístění ve skupině, postupovali dále, kde hráli stejným systémem (př. 1. a 2. ze všech skupin hráli opět každý s každým o místo, 3 a 4. hráli o 13-24) atd. Ženy byly zařazeny do samostatné skupiny, kde hrály opět každá s každou. Pořadí muži: 1. Pavel Kalouš 2. Karola Lukáš 3. Hromada Eduard (zároveň vyhlášen nejstarším účastníkem) Ženy: 1. Kocurková Dana 2. Juchelková Radka 3. Holubcová Martina Chtěl bych poděkovat řediteli ZŠ Hovězí Mgr. Jiřímu Pokornému, že nám umožnil využít prostory místní školy, ale zároveň poskytl 3 stoly. Ostatní stoly jsme si museli půjčit od místních nadšenců. Dále bych chtěl poděkovat týmu pořadatelů (jmenovitě Marian Múdrý, Zuzka Trlicová, Monika Potocká a Martin Kovář), bez jejichž pomoci by se tento turnaj prostě nedal realizovat. O spokojenost všech účastníků, co se týká občerstvení, se tradičně staral Radek Machala. Nabídka byla opravdu široká, ale co se týká guláše, ten byl prostě vynikající. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Garamond - Vsetín. Cena: 5,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ

TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ ročník XXI., číslo 7/2009 Zasedání obec. zastupitelstva Plnění rozpočtu 2008 Společenská kronika Soutěž pro děti Lukostřelba ČERVENEC ŽNE ŽITA, VIŠNĚ K SOBĚ VÍTÁ TRADIČNÍ HOVĚZSKÁ POUŤ ` informace z obce

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

PF 2010. Vánoční zpravodaj

PF 2010. Vánoční zpravodaj číslo 4/2009 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet na rok 2010 Škola Hasiči Turisti Orli Fotbal Vánoční zpravodaj Foto: Vlastik Trličík z KČT PF 2010 Milí Halenkovjané... přejeme Vám hodně zdraví,

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal číslo 1/2015 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal Halenkovský zpravodaj starosta občanům 1/2015 Starosta občanům Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2007 starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík kronikář města Jiřina Šašková Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009 Kronika města Holešova 2007 Většinu podkladů

Více

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu! ročník XXI., číslo 6/2009 Zasedání obecního zastupitelstva Infrastruktura v obci Společenská kronika Rekonstrukce školky POHODA OD SVATÉHO VÍTA DO SVATÉHO JANA, PRO OBILÍ JE VYHRANÁ Zastupitelstvo obce

Více

Veselé Velikonoce Vám přeje Obecní úřad v Liptále

Veselé Velikonoce Vám přeje Obecní úřad v Liptále Co najdete v tomto čísle: o Slovo starostky o Usnesení z jednání zastupitelstva o Rozpočet obce o Strategický rozvojový dokument o Kanalizace v obci ROČNÍK XXII / ČÍSLO 1 LEDEN - ÚNOR - BŘEZEN 2011 o Vyhláška

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1998 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-8 2. Významná výročí města v roce 1998 8-9 3. Počasí 10-12 III. OBYVATELSTVO

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více

Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997.

Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997. Rok 1997 Tento rok se zapsal do historie našeho města několika pro Počátky podstatnými momenty, které zapříčinily, že rok 1997 se stal zatěžkávací zkouškou pro vedení našeho města. V rámci celostátních

Více

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě.

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě. 2005 1 7.července 2005 ochromila Londýn série výbuchů v metru a v autobusech. Desítky mrtvých a stovky zraněných má na svědomí neznámá buňka organizace Al-Kajda. Zdá se, že svět byl odsouzen do nechtěné

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení. Zpravodaj města Chropyně 05/2006 Obsah: - Klub českých turistů - Z jednání rady města - Pro pamětníky a nepamětníky - Koupání na Šlajzi - Z jednání Zastupitelstva města Chropyně - Zápis ZUŠ - Jarní povodeň

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008 Závěrečný účet

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více