JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI"

Transkript

1 ročník XXVI., číslo 2/2014 Rozpočet obce na rok 2014 Projekt Čistá řeka Bečva Dny valašského divadla na Hovězí Sport JE-LI ÚNOR MÍRNÝ VE SVÉ MOCI, PŘIPÍLÍ S MRAZEM BŘEZEN I V NOCI Košt zelí 2014 Nelehký úkol měla porota, která rozhodovala o vítězi v letošním tradičním koštu zelí! Všechny vzorky, které museli porotci ochutnat, byly dobré a tak určit vítěze nebylo jednoduché. Z pětadvaceti vzorků nasbíral nejvíce bodů pan L. Sucháček z Huslenek, následován paní J. Zemánkovou z Ústí a na třetím místě skončila zástupkyně z Hovězí paní A. Kovaříková.

2 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC HOVĚZÍ PARAGRAF POLOŽKA DRUH PŘÍJMU ROZPOČET v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů /srážkou/ Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za použití veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z VHP Správní poplatky - občané Daň z nemovitostí 750 Třída 1 - Daňové příjmy Lesní hospodářství Kino Knihovna Místní kulturní zařízení Prodej zpravodaje Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků, věcná břemena Prodej popelnic EKO-KOM - tříděný odpad, kovový odpad Úroky z bankovních účtů 15 Třída 2 - Nedaňové příjmy Prodej pozemků 15 Třída 3 - Kapitálové příjmy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV 652,6 Třída 4 - Přijaté dotace 652,6 PŘÍJMY CELKEM ZA ROK ,6 Příjmy celkem - výdaje celkem -351, Zapojení zůstatku na účtu z roku ,4 Příjmy - výdaje 0 PARAGRAF DRUH VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET neinvestiční investiční 1032 Lesní hospodářství Sdružení Valašsko - Horní Vsacko - příspěvky Údržba komunikací Oprava chodníků Dopravní obslužnost Kanalizace obce Mateřská škola + jídelna Základní škola + jídelna Kino

3 informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace z obce f rozpočet obce na rok 2014 f informace 3314 Knihovna Místní kulturní zařízení Kronika obce Soubor Ovčák Soubor Jaloveček Středisko zájmových a volnočasových aktivit Oprava sochy Svatého Huberta Místní rozhlas Hovězský zpravodaj Péče o staré občany Křesťanská mládež TJ Sokol Hovězí - kopaná Lukostřelecký oddíl Volejbalový oddíl Český svaz včelařů Hovězí Myslivci - mládež Bytové hospodářství Rekonstrukce bytového domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Stavební úpravy domu čp Nebytové hospodářství Obnova zdravotně technického vybavení fotbalových kabin Veřejné osvětlení Pohřebnictví Stavební úpravy hřbitova - II. etapa Stavební obvod Pod Kaštýlem Směrný územní plán obce Hovězí Územní rozvoj - digitální mapa ZK Komunální služby,geod.zaměření,odhady,převody pozemků Demolice domu čp.79 - Sokolovna Svoz nebezpečného odpadu Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr tříděného odpadu Veřejná zeleň Revitalizace lesoparku Dubčí Péče o rodinu a populaci Péče o společensky nepřizpůsobivé občany Péče o staré občany - obědy Finanční rezerva Sbor dobrovolných hasičů SDH - mládež Obecní zastupitelstvo, komise Vnitřní správa Reprefond Sociální fond Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Odvod DPH Finanční vypořádání - volby MAS Valašsko - Horní Vsacko Poskytnuté příspěvky Prezentace obce 350 VÝDAJE CELKEM ZA ROK

4 informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace z obce f projekt Čistá řeka Bečva f informace Projekt čistá řeka Bečva II zahájen také na katastru Hovězí Nebývale mírná letošní zima umožňuje provádět práce na další akci, která výrazným způsobem přispěje k posílení vodohospodářské infrastruktury v obcích bývalého okresu Vsetín. Projekt Čistá řeka Bečva II s celkovými náklady cca 1,5 mld. Kč byl zahájen již na podzim loňského roku. Stavební práce zasáhly již také katastrální území naší obce. V lokalitě Řečiska, na travnatých pozemcích kolem cyklostezky, pokládá kanalizační potrubí stavební firma PORR a.s. Praha. Tato firma se stala společně s dalšími dvěma stavebními společnostmi - VHS Teplice s.r.o. a Berger Bohemia a.s., dodavatelem prací v části projektu,,b v údolí Horního Vsacka firma PORR a.s. zabezpečí práce na výstavbě kanalizačních řadů a na souvisejících stavebních objektech v obcích Hovězí, Huslenky a Velké Karlovice. V Hovězí se práce týkají místních částí Hovízky - Potoky, Hovízky U Válků a Hořansko U Rusínů. V lokalitě Potoky budou vybudovány dvě čerpací stanice ČS 1 a ČS 2, kvůli přečerpání splašků do stávající kanalizace vybudované v projektu ČŘB I. Celková délka nových gravitačních kanalizačních řadů je cca 2,2 km a 200 m bude tlakové potrubí z přečerpávacích stanic. Celkově by mělo být odkanalizováno 68 dalších nemovitostí v orientačních nákladech zhruba 20 mil. Kč. Příspěvek naší obce v rámci dobrovolných příspěvků Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko dosahuje částky cca 6 mil. Kč. Tato částka zahrnuje nejen podíl na budování kanalizace, ale i zabezpečení prostředků na zaplacení neuznatelných nákladů, zejména na opravy komunikací. Stavební firma PORR a.s. předložila harmonogram plánu prací, které bude provádět v naší obci. Odhadovaný předpoklad průběhu prací je přílohou tohoto informačního článku. V současné době probíhá příprava projektových dokumentací na realizaci domovních přípojek. Stavební firma PORR a.s. nyní provádí ukládku kameninového potrubí DN 300 na kanalizačním sběrači na pastvinách na Řečiskách, který bude sloužit jako přivaděč splašků ze sousední obce Huslenky. Tyto práce jsou součástí odkanalizování obce Huslenky I. etapa. Potěšitelné z harmonogramů prací je, že firma PORR a.s. plánuje provedení výkopových prací pouze v letošním roce, v roce 2015 by měla být zabezpečena úprava povrchu komunikací. Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce Harmonogram prací na realizaci projektu ČŘB II * Hovězí Lokalita Druh prováděných prací Termín předpokládané realizace Dotčené nemovitosti 8.2. Potoky Kanalizační stoka D čp. 328, 324, 323, 322, 321, 454, 305, 532, 523, 319, 525, 317, 552, 648, 607, Domovní přípojky D , 554, 555, 286, 702, 316, 315, 314, 306, 313, 310, 309, 300, 647, 299 Kanalizační stoka D čp. 325, 326, 327 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 343, 556, 606 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 287, 307, 311, 312, 332 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 308 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 313 Domovní přípojky D Kanalizační stoka D čp. 288, 356, 357, 358, 359, 719, 742 Domovní přípojky D Přeložka STL plynovod čp. 356,357, 358, 359 Čerpací stanice Č čp. 325, 326, 327, 328 Čerpací stanice Č čp. 356, 357, 358, 359 vč. výtlaku a přípojky NN 8.3. U Válků Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 374, 378, 379, 380 Kanalizační stojka A Domovní přípojky A čp. 335, 367, U Rusínů Kanalizační stojka D Domovní přípojky D čp. 208, 210, 216, 221, 441, 482, 519, 743, Fárkovi

5 f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f kulturní informace f Dny valašského divadla v Hovězí f - 5 -

6 f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí na Hovězí f informace z obce f počasí Počasí na Hovězí v roce 2013 V roce 2013 byla průměrná teplota na Hovězí Dolansku 9,0 stupňů Celsia, což je o 1,1 stupně Celsia více, než je průměrná teplota pro Českou republiku v roce Průměrná teplota v roce 2013 pro Hovězí Dolansko byla o 0,2 stupně Celsia nižší než v roce Nejchladnější měsíc roku 2013 byl leden s průměrnou teplotou -2,5 stupně Celsia (v roce 2012 byl nejchladnější měsíc únor s průměrnou teplotou -6,5 stupně Celsia). Naopak nejteplejší byl měsíc červenec s průměrnou teplotou 20,6 stupně Celsia. V roce 2012 byl zaznamenán také nejteplejší měsíc červenec a měl zcela stejnou průměrnou teplotu. Nejchladnějším dnem roku 2013 byl 26. leden (průměrná teplota -11,0 stupňů Celsia) a nejteplejší den roku byl 29. červenec (průměrná teplota 30,7 stupně Celsia). V roce 2013 neklesla teplota pod -20 stupňů Celsia a jenom tři dny klesla pod -15 stupňů Celsia. Nejníže klesla teplota nad ránem 26. ledna (-17,1 stupně Celsia). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás v první polovině února zasáhly arktické mrazy a teploty klesaly skoro až k -25 stupňům Celsia. V roce 2013 vystoupila teplota nejvýše dne 8. srpna (37,4 stupňů Celsia). Na začátku srpna vystoupila teplota v osmi po sobě jdoucích dnech nad 30 stupňů Celsia. Stejně dlouhé období s teplotami nad 30 stupňů Celsia se vyskytlo i v roce 2012, ale bylo to na přelomu června a července. Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu ve Zlínském kraji (37,8 stupňů Celsia) byla změřena 8. srpna na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště, nejnižší minimální teplota vzduchu ve Zlínském kraji (-18 stupňů Celsia) byla naměřena na stanici Štítná nad Vláří dne 26. ledna. V roce 2013 nebyl na Hovězí žádný arktické den, kdy teplota během dne nevystoupila výše než na -10 stupňů Celsia. V roce 2013 bylo naší stanicí zaznamenáno 28 ledových dnů (teplota nevystoupila nad bod mrazu 0 stupňů Celsia), 117 mrazivých dní (minimální teplota klesla pod bod mrazu), 137 chladných dní (maximální teplota nevystoupila nad 10 stupňů Celsia), 68 letních dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 25 stupňů Celsia a 18 tropických dní s teplotou vyšší než 30 stupňů Celsia. Průměrné měsíční teploty Hovězí 2013 V roce 2013 byl celkový úhrn srážek 672,9 mm, což je o 31,7 mm méně než v roce Nejvíce vydatný na srážky byl měsíc září (98,4 mm), následoval červen (97,5 mm) a květen (76,2 mm). V měsíci červnu naše stanice i stanice, která je umístěna na obecním úřadě, zaznamenaly přibližně stejnou hodnotu srážek (okolo 100 mm). Meteostanice, která je umístěna na vsetínské hvězdárně, vzdálené přibližně 6 km vzdušnou čarou od těchto stanic, však v tomto měsíci zaznamenala hodnotu srážek vyšší o 70 mm (171,4 mm). Na srážky nejchudší byly měsíce duben (18,3 mm) a červenec (21,3 mm). V roce 2013 se srážky vyskytly v 169 dnech (skoro 46% dní v roce), z toho v 28 dnech byly srážky sněhové. Na srážky nejvydatnější byl 31. březen (27,0 mm), následovaný 24. červnem (24,6 mm) a 16. září (17,7 mm). Srážky, které spadly 31. března, byly všechny ve formě sněhu. Tento den se tak stal i nejvydatnější na sněhové srážky v roce Nejvíce nového sněhu ve Zlínském kraji v roce 2013 napadlo 14. března na Horní Bečvě - Kudlačeně 36 cm (tento den bylo na naší stanici zaznamenáno pouze 5 cm nového sněhu). Sněhová pokrývka byla v roce 2013 na Hovězí - Dolansku 82 dní. Sníh se vyskytoval nepřetržitě od 7. ledna do 5. března, potom od 29. března do 9. dubna 2013 a taky 8 dní na přelomu listopadu a prosince. Celkové množství napadaného sněhu v roce 2013 bylo 147 cm Nejvyšší sněhová pokrývka byla 24. února (35 cm). 1. dubna bylo pouze 33 cm sněhu. Nejvyšší hodnota sněhové pokrývky v roce 2013 ve Zlínském kraji byla naměřena na Beneškách 21. února (88 cm). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Benešky (1077,3 mm), nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Štítná nad Vláří (604,9 mm). Nejvíce sněhu napadlo ve Zlínském kraji v roce 2013 na stanici na Beneškách (378 cm). Měsíční srážky Hovězí 2013 Dne 4. srpna 2013 ve 22:00 byla na naší stanici zaznamenána nejvyšší hodnota průměrné rychlosti větru v roce ,6 m/s (51,5 km/h). Okamžité nárazy větru však dosáhly až na hodnotu 22,1 m/s (79,5 km/h). O Vánocích 2013 dosahovaly nárazy větrů pouze 21,4 m/s (77 km/h). Jaký je to rozdíl oproti roku 2012, kdy nás 4. října zasáhl vítr o max. nárazu 42,8 m/s (154 km/h). Nejvyšší tlak přepočtený na hladinu moře měl hodnotu 1038,1 hpa a byl naměřen 10. prosince. Nejníže tlak klesl na hodnotu 989,9 hpa a to 2. února. Evžen Táborský Při zpracování byla použita data z NOVÁ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY NA HOVĚZÍ NAJDETE NÁS NAD MASNOU po-pá 7:00-16:00 hodin Tel.: Velký výběr sušeného ovoce a oříšků, krásná balení do kornoutků jako dárek Zdravé a dobré mlsání pro děti Obohaťte své jídlo jinými potravinami i zdravé může být opravdu chutné Velký výběr bezlepkových výrobků, diapotraviny Čaje, koření, semínka, zdravá sladidla, galerie Prodej řemeslných a rukodělných výrobků z naší oblasti pro potěchu Vaši i Vašich blízkých Přijďte se podívat i Vy, jak krásná a bohatá může být tvorba Možnost prodeje i Vašich výrobků Přírodní mýdla, obrázky, šperky, věci pletené i háčkované, ze dřeva, drátků, šustí,

7 osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny f osud Sokolovny Osud jedné stavby V letošním roce se má bourat jedna z nejstarších zděných staveb v obci sokolovna. Zmizí kus historie, ale zmizí i devastovaná budova. Jaký byl původně účel a osud stavení, u kterého bychom nenašli žádné popisové číslo, stejně tak jako u kostela, až teprve později dostává domovní číslo 592, při novém číslování od roku 1950 č. 79 a v současnosti je majetkem obce. V polovině 18. století narůstaly poddanské dávky vůči vrchnosti, ale i vůči státu. Byla to válečná daň určená pro potřeby vojska, odváděla se v naturáliích jako nucený příspěvek nejčastěji to byl oves. Pro tyto potřeby byly stavěny sklady zvané kontribuční sýpky. Každý majitel orné půdy musel přispívat určitým podílem. Takováto kontribuční sýpka spolu v jiných obcích panství, byla v roce 1864 zbudována i na Hovězí. Sloužila několik let a později byla vydána do rukou účastníků, podílníků, když nejprve byla přeměněna na peněžní fond. Peníze se však zatím nesměly vyplácet. Nový zákon z roku 1873 umožňoval peněžní kontribuční fondy přeměnit v záložny, které řídil několikačlenný ustanovený výbor. Vznikla kontribuční záložna ve Vsetíně, v níž byly zastoupeny obce: Bystřička, Hovězí, Halenkov, Hrozenkov, Johanová, Jasenka, Jablůnka, Kateřince, Lhota, Pržno, Ratiboř, Rokytnice, Ústí, Mikulůvka, Vsetín a Zděchov. Počet členů podílníků byl a jak byla využívána budova zdejší sýpky dále možno se jen domnívat, snad pro potřeby vrchnosti či obce. Další osud a využití je v rukou výrobců nábytku z ohýbaného dřeva firem Thonet a Kohn. Zakladatelem podniku Thonet byl truhlář Michael z Porýní. Od roku 1830 pokoušel se o výrobu nábytku z ohýbaného dřeva a přesídlil s výrobou roku 1849 do Vídně. Výrobu rozšířil do Koryčan, Bystřice pod Hostýnem, později i na Vsetín s filiálkami v okolních obcích i v Hovězí. Firma Thonet zbohatla a roku 1890 kupuje vsetínské panství od belgické společnosti. Ve zdejších výrobních prostorách - kontribuční sýpky a hospodářské stavení na Kaštěle se napařené bukové tyče upínaly do zvláštních forem a ty pak po uschnutí zachovávaly svůj tvar, pak se rašplovaly a leštily. Nejznámější byla výroba židlí. V obou dílnách pracovalo kolem sta dělníků Pracovní doba byla deset hodin s dvouhodinovými přestávkami. Po první světové válce nastává útlum výroby a filiálky se ruší i v okolí Vsetína. Roku 1942 dochází k rozdělení velkostatku a budova chátrá. Kolem roku 1930 si žijící pamětník vzpomíná, že do zabedněné budovy se dovnitř dostávali okny a tam stále byly stolařské stoly, zbytky dřeva, pavučiny a nepořádek. Tma a opuštěné prostředí jim nahánělo strach. Majitel Thonetové se pokoušeli budovu prodat, což se jim konečně podařilo. Tělovýchovná jednota Sokol odkoupila dům a vybudovala z něho roku 1935 tělocvičnu s divadelním sálem a jevištěm. To však je již další kapitola slavnější historie. Jméno Theodora Thoneta se výrazně zapsalo do dějin obce i do povědomí občanů. Byl patronem římsko-katolického kostela, často přispíval finančními dary, podílel se na úhradě zvonu, roku 1894 zakoupil gotický oltář, za výhodnou cenu přenechal pozemky pro stavbu fary, hřišť Orlu i Sokolu. Také dělníci filiálek zanechali ve farnosti trvalou památku roku 1899 věnovali gotickou monstranci, na které můžeme číst věnování: Milodary počestných dělníků Thonetových a Kohnových. Mgr. Jan Matušů

8 f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport f turnaj ve stolním tenise f sport Turnaj ve stolním tenise Hovězí Turnaje se zúčastnilo 44 mužů a 9 žen, odehrál se v tělocvičně ZŠ. Turnaje se rok od roku účastní více hráčů a obávám se, že letos jsme již byli opravdu téměř na hraně, protože letos jsme maximálně využili prostor a umístili do tělocvičny 7 stolů. Dostavili se fanoušci stolního tenisu ze širokého okolí a měli jme tu hráče i ze Zlína. Muži hráli v 6 skupinách podle losu, kde hráli systémem každý s každým. Poté, dle umístění ve skupině, postupovali dále, kde hráli stejným systémem (př. 1. a 2. ze všech skupin hráli opět každý s každým o místo, 3 a 4. hráli o 13-24) atd. Ženy byly zařazeny do samostatné skupiny, kde hrály opět každá s každou. Pořadí muži: 1. Pavel Kalouš 2. Karola Lukáš 3. Hromada Eduard (zároveň vyhlášen nejstarším účastníkem) Ženy: 1. Kocurková Dana 2. Juchelková Radka 3. Holubcová Martina Chtěl bych poděkovat řediteli ZŠ Hovězí Mgr. Jiřímu Pokornému, že nám umožnil využít prostory místní školy, ale zároveň poskytl 3 stoly. Ostatní stoly jsme si museli půjčit od místních nadšenců. Dále bych chtěl poděkovat týmu pořadatelů (jmenovitě Marian Múdrý, Zuzka Trlicová, Monika Potocká a Martin Kovář), bez jejichž pomoci by se tento turnaj prostě nedal realizovat. O spokojenost všech účastníků, co se týká občerstvení, se tradičně staral Radek Machala. Nabídka byla opravdu široká, ale co se týká guláše, ten byl prostě vynikající. Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Garamond - Vsetín. Cena: 5,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ)

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) - návrh PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 310,0 Daň z příjmů fyzických osob 20,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35,0 Daň z příjmů

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu na rok 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy Rozpočet ROK 2009 FO - ZČ 1 900 000,00 OSVČ 200 000,00 DPFO kap. výn. 1 PO 3 000,00 DPH 4 56 Komunální odpad 600 000,00 Poplatek ze psů 22 000,00 Veřejné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více