obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 12 30. listopad 2010 Milí spoluobčané, Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj 12/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo listopad 2010 Milí spoluobčané, Členové Zastupitelstva obce a pracovníci Obecního úřadu Hutisko-Solanec Vám i Vašim blízkým přejí klidné prožití Adventu, požehnané Vánoce, a bohatou nadílku Vašim ratolestem.

2 2 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY OBCE v sobotu 6. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Jménem svým i jménem nově zvolených zastupitelů mi dovolte poděkovat za důvěru a zároveň svěřenou odpovědnost do následujícího volebního období. Před koncem letošního roku řešíme velice závažnou záležitost, a to udržení obvodního lékaře v našem zdravotním středisku. V minulém období jsme měli zajištěnu lékařskou službu na různé úrovni odborné, osobní či společenské. Na konci loňského roku se nám ve spoluprácí se zdravotní pojišťovnou podařilo zajistit novou lékařku. Stávající počet zaregistrovaných pacientů však neodpovídá stavu k naplnění plného úvazku na tomto obvodě. Pacienti, kteří byli registrování u MUDr. Ostřížka a nepřehlásili se k jiným lékařům, ať se osobně zaregistrují u MUDr. Dolečkové. K registraci se vstupní prohlídkou je možno se objednat i tel To platí i pro případ přeregistrování. Všem přeji k nastávajícím Vánočním svátkům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu. ***** Ing. Vladimír Petružela starosta obce Činnost Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec Usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec, konaného dne 6. listopadu 2010, v 17:00 hodin v sále Na Salaši 01./01. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce 01./02. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schvaluje program zasedání, volí volební komisi a návrhovou komisi a určuje ověřovatelé zápisu 01./03. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že bude i nově zvolené zastupitelstvo obce, při svých jednáních postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva obce. 01./04. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, funkce pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jsou to funkce starosty a místostarosty 01./05. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů rady obce na 5, včetně starosty a místostarosty 01./06. Zastupitelstvo obce volí v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění starostu obce pana Ing. Vladimíra Petruželu, místostarostu obce pana Petra Maléře, a další členy rady: paní Mgr. Sylvu Kaňákovou, paní Magdalenu Kovářovou, pana Roberta Pavelku Ing. Vladimír Petružela starosta obce 1960, čp , čp , čp , čp , čp.646 Petr Maléř místostarosta obce Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na které se bude konat 2. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 14. prosince 2010 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petružela, v.r. starosta obce

3 3 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Činnost Rady obce Hutisko-Solanec Vybíráme ze zápisů z 1. a 2. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec, konaných dne 10. a Rada obce schválila na základě 101, odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jednací řád rady obce, ve kterém stanovila podrobnosti o jednání rady obce. Rada obce schválila na základě 102, odst. (2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, organizační řád obecního úřadu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila na základě 108, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech také panu Petru Maléřovi místostarostovi obce a Mgr. Sylvě Kaňákové člence rady obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánoční dílny v MŠ v týdnu od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu MŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o uskutečnění předvánočního jarmarku v ZŠ ve dnech od do a souhlasí s převedením dobrovolných příspěvků z této akce do Nadačního fondu ZŠ. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Školské rady o povolení akce Bleší trh, který se uskutečnění ve dnech od a ve školní jídelně základní školy Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala dopis Školské rady o řešení výjimky z plnění hygienických požadavků ve školní jídelně Základní a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starosta obce k zahájení jednání s KHS Zlínského kraje ve věci splnění základních hygienických požadavků pro zabezpečení fungování kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec o povolení veřejné kulturní akce OSLAVY 40. VÝROČÍ SOLÁŇKU spojené s akcí VEČER U CIMBÁLU, která se uskuteční dne v prostorách ZŠ a osvobodila ji od poplatku ze vstupného a tomboly. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Domis Info, s.r.o., Hutisko-Solanec 299, o výpovědi smlouvy č. 25 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Markita Trade s.r.o., 28. Října 434/211, Ostrava, o výpovědi smlouvy č. 26 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 627 k a zároveň vyhlašuje záměr pronájmu dotčených nebytových prostor. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy mezinárodní pro linku Nový Jičín(CZ) (SK) Bílá (CZ) pro firmu Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek. Rada obce Hutisko-Solanec projednala pozvánku na tradiční pracovní setkání starostů se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne a stanovení ceny vodného a stočného pro rok Rada obce deleguje na setkání starostu a místostarostu obce. Rada obce Hutisko-Solanec schválila členy inventarizační a likvidační komise pro provedení inventur obecního majetku za rok 2010, kterými jsou: Kovářová Magdalena - předseda komise Maléř Petr Mgr. Sylva Kaňáková Kovářová Monika - zodpovědná osoba Inventura bude provedena u budov: Obecní úřad, Zdravotní středisko, Hotel Euro, Restaurace Na Salaši, Smuteční síň, bytový dům čp. 576, ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, Jednotky sboru dobrovolných hasičů a skladů OÚ. Členy dílčí komise byli jmenováni: Budovy OÚ Macíček Stanislav - předseda komise Vančura Rudolf Kovářová Monika - zodpovědná osoba Jednotka sboru dobrovolných hasičů Fiurášek Jaroslav - předseda komise Fiurášek Jan Mikunda Roman - zodpovědná osoba. Rada obce Hutisko-Solanec schválila konání veřejné kulturní akce Mikulášský jarmark, který se uskuteční dne na parkovišti v centru obce. Organizaci zajišťuje TJ Sokol Hutisko- Solanec ve spolupráci s Obecním úřadem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádosti Jaroslava Hatlapatky ml. - Hutisko-Solanec 174, Milana Baroše - Hutisko- Solanec 628 a Jaromíra Pavelky Hutisko-Solanec 567 o provádění zimní údržby v obci Hutisko-Solanec v zimním období Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce traktoru ve výši 450,-- bez DPH a pověřuje starosta obce k podpisu smluv na zimní období Rada obce Hutisko-Solanec projednala vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné funkce odborného administrativního pracovníka samosprávy a pověřuje starosta obce k vyhlášení výběrového řízení dle stanovených podmínek s nástupem k Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010, dle přílohy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2011, který bude předložen do program příštího zasedání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Protipovodňová opatření obce Hutisko-Solanec. Nové zadávací řízení bude zahájeno poté, kdy bude obci oficiálně oznámeno kladné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt a nově zvolené zastupitelstvo obce schválí realizaci projektu s ohledem na finanční možnosti obce, včetně výše kofinancování a časového harmonogramu. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Zdenky Imlingové, bytem Prostřední Bečva 333 o ubytování svých známých Tomáše Hochla a Ilonu Otepkovou v bytě č. 9 bytového domu č.p Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o spolupráci s T KLUB Kulturní agentura, p.o. ve věci prezentace obce ve čtrnáctideníku SPEKTRUM Rožnovska na rok 2011 a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

4 4 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2010 Ondryášová Marie č.p. 323 Bortel František č.p. 306 Skalíková Ludmila č.p. 476 Barošová Vlasta č.p. 322 Ondryáš Jaroslav č.p. 89 Koláčková Matylda č.p. 463 Fiurášková Zdenka č.p. 501 Langerová Drahomíra č.p. 399 Maléřová Ludmila č.p. 467 Ondryášová Vlasta č.p. 89 Tovaryš Rudolf č.p. 385 Kretková Božena č.p. 464 Bukovjan Jan č.p. 183 Fusková Marie č.p. 198 Vojkůvková Štěpánka č.p. 402 Fárek Stanislav č.p. 390 Dorňáková Olga č.p. 611 Růčka Josef č.p. 540 Fiurášek Václav č.p. 505 Fusková Marta č.p. 594 Žamboch Josef č.p. 409 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Novorozenci v říjnu 2010 Petra Dorotíková č.p. 522 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte te a dětem d přejem ejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém život ivotě Poslední rozloučení v listopadu 2010 Alois Pavlica č.p.453 ve věku 77 let Všem příbuzným p vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých

5 5 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Kulturní informace Folklorní amatérský soubor hledá nové členy do svých řad, páry a jednotlivce, kteří se nebojí tančit a zpívat, zatím pouze na místních akcích. Zkoušky se konají každé úterý od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ. Bližší informace Vám rádi podáme na tel Mikulášský podvečer Dřevěné městečko od 13:00 hod. Večerní prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou Vánoce na dědině Valašská dědina Tradiční program pouze pro školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy vánoc a vánočního zvykosloví Vánoční jarmark Dřevěné městečko od 9:00 hod. Nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem. 18. a Živý betlém Dřevěné městečko od 17:00 hod. Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše Štěpánská koleda Dřevěné městečko od 14 a 16 hod. Vánoční koncert souboru Valašský vojvoda z Kozlovic.

6 6 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Aktuální informace PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, že ve dnech 2. a bude z důvodu výměny oken Obecní úřad uzavřen. Ze stejného důvodu bude Česká pošta dne uzavřena od 11:00 hod. Dále upozorňujeme, že ve dnech bude provoz Obecního úřadu omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2010 budou přijímány ve čtvrtek do 10:00 hod. VYPINÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Oznamujeme občanům, že dne v době od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Pod Kaním. POLICIE ČR INFORMUJE S účinností od bude obvodní oddělení Policie ČR Horní Bečva nahraženo Policejní stanicí s obsazení 4+1 policisté ve výkonu služby podřízené obvodnímu oddělení 2. typu Rožnov p.r. Výkon služby se na teritoriu této policejní stanice de facto nezmění, ba naopak v případě nepřítomnosti zařazeních policistů bude služba zajišťována kmenovými policisty z obvodního oddělení Rožnov p.r. Nová telefonní čísla na POLICII ČR. POLICIE HORNÍ BEČVA POLICIE ROŽNOV p.r Restaurace na Salaši Vás zve na Tradiční zvěřinové a vepřové hody které se budou konat ve dnech 29. a 30. prosince 2010 Tentokrát budeme v průběhu akce grilovat selata. Dále oznamujeme, že od prosince tohoto roku začíná ve vinotéce slevová akce na odběr sudového vína. Také pronajímáme tuto vinotéku na Vaše rodinné akce a oslavy a rádi Vám připravíme občerstvení z naší kuchyně. Kapacita vinotéky- bistra je asi 15 osob. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace VYPNUTÍ SIGNÁLU ČT2 Oznamujeme občanům, že krátce před půlnocí z úterý 30. listopadu na středu 1. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový převaděč ČT2 Hutisko (55. kanál) z důvodu ztráty zdrojového signálu. Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT v územní oblasti Zlín, kam naše obec spadá, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky Ploštiny (33. kanál). Pro naši obec by měl být ovšem nejvhodnější digitální opakovač z Radhošťe (54. kanál). Pro příjem digitálního vysílání je nutné mít nainstalován DVB-T přijímač, který zakoupíte v široké síti elektroprodejen. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická VSETÍN C E N O V É O Z N Á M E N Í Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. schválilo na svém zasedání s platností od 1. ledna 2011 tuto cenu vodného a stočného v rámci působnosti společnosti: Cena v Kč/m 3 Bez DPH Včetně 10% DPH Vodné SKP ,70 38,17 Stočné SKP ,10 27,51 Vodné + stočné 59,80 65,68 - cena vodného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odebrané pitné vody - cena stočného je stanovena za 1 m 3 ( litrů ) odpadní vypuštěné vody do veřejné kanalizace

7 7 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Zprávy ze základní a mateřské školy BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ a taky sníh, Mikuláš a všemi toužebně očekávané svátky vánoční. Těšíme se všichni a my v naší MŠ několikanásobně nás totiž navštíví divadlo Maringotka se svým mikulášským vystoupením pro děti. Andělský úsměv vystřídá řádění čertíka, který umí postrašit svým legračním chováním. Svatý Mikuláš pak vše završí nadílkou a děti se společně s nebesko-pekelnou návštěvou vyfotí si uspořádáme ve školičce vánoční besídku. Společně všichni usedneme k vánočně prostřené tabuli plné cukroví, ovoce, ale i vánočních dekorací a hlavně úsměvů a dobré nálady. Pod stromečkem děti čeká spousta dárečků, hrajeme, zpíváme koledy, vzpomeneme i lidové zvyky a tradice a v prostředí plném vůně jehličí a prskavek si popřejeme veselé Vánoce pak ještě společně navštívíme kostel v Hutisku- Solanci, kde v 9.00 hod. začne vánoční koncert. Co dodat na závěr? Snad si společně popřát krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok! PODĚKOVÁNÍ V posledním listopadovém týdnu proběhla v MŠ předvánoční dílna a zaměstnanci i děti v průběhu tohoto týdne vyráběly různé drobné dekorace na výstavku. V pondělí a úterý se sešli zaměstnanci MŠ a maminky, aby si předali navzájem různé nápady a společně vyrobili vánoční svícny, věnce, stromky, zvonečky a různé dekorace, které by mohly vyzdobit domovy v adventním čase. Vedení ZŠ a MŠ děkuje všem, kteří přispěli různorodým materiálem nebo výrobkem na předvánoční dílnu. Největší poděkování patří všem maminkám, které se zúčastnily předvánoční dílny a svými nápady obohatily tuto vánoční výstavu. Vyrobené dekorace se opravdu povedly a bylo by škoda tu krásu nevidět. Ve středu a ve čtvrtek proběhla výstavka pro žáky, učitele i veřejnost. Děkujeme všem, kteří přispěli do dílny různým materiálem nebo výrobky, ale největší poděkování patří maminkám i všem zaměstnancům MŠ za jejich pomoc a účast na této předvánoční dílně a také paní učitelce R. Mikulenkové za organizaci celé této akce. Výsledná částka činila krásných ,- Kč. Vzhledem k tomu, že školku čeká příští rok stěhování, budou peníze použity na nákup nových potřebných věcí. Mateřská škola bude uzavřena od do Provoz bude zahájen v pondělí se mnoho dětí se svými rodiči sešlo na zahradě mateřské školy, aby zde strávili hodinu zábavy, soutěží a her. Mezitím se setmělo, a tak děti začaly hledat své lampióny, aby posvítily broučkům a beruškám na cestu. Ta vedla k sálu restaurace Na Salaši, kde na děti čekalo překvapení pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, kterou jim i dospělým zahrál loutkoherec se svými dřevěnými pomocníky. Během představení zazněly i známé písničky, a tak si děti mohly i zatančit. Všichni se dobře bavili a bylo to hezké zakončení příjemně stráveného podvečera. SOLÁNĚK SLAVIL Soubor Soláněk oslavil už neuvěřitelných čtyřicet let od svého založení. Během těch několika desetiletí se zde vystřídalo několik vedoucích. Od tetičky Volkové po dnešní paní Cabákovou, Šedou nebo bývalé tanečníky, kteří se rozhodli pomoci s výchovou nejmladších členů /Gábina Kantorová, Rosťa Cáb nebo Dan Cabák/. Všechny, kteří se podíleli na založení a vývoji souboru Soláněk, spojuje láska k valašské lidové písničce a tanci. Dokud budou na Hutisku takoví lidé, bude určitě žít i Soláněk. Tanečníci potřebují hudební doprovod. Zpočátku to byl pan Růčka se svou harmonikou. Později vznikla dětská cimbálová muzika Světlina pod vedením p. uč. Holišové. V současnosti nabírá dech nová dětská cimbálovka Strunka s primáškou Kristýnou Šedou. Oslavy 40. výročí založení Soláňku probíhaly v sobotu 20. listopadu 2010 v budově základní školy. Už od šestnácté hodiny se začali scházet hosté a návštěvníci. Ve školním vestibulu si mohli prohlédnout panely s fotografiemi, na kterých se mnozí z nich poznávali. Pak už si jen odložit v šatně, přispět něco na dobrovolné vstupné a rychle do sálu /tedy tělocvičny/ obsadit nějaká místa. Kolem páté hodiny už členové malého i velkého Soláňku netrpělivě přešlapovali na chodbě, kde se řadili na svá vystoupení. Chtěli ukázat vše, co se dosud naučili. Součástí oslav bylo i vystoupení hostů. Těmi byli členové souboru Lašánek z Hukvald. Program oslav skončil, diváci a hosté chvíli stačili vydechnout a už do sálu vstupoval soubor dospělých hudebníků olomoucká cimbálovka TOŽTAK. Přijeli zahrát na večerní Posezení u cimbálu, které na oslavy navazovalo. Zpočátku se spíše poslouchalo, později došlo i na tanečky a zpívání. Oslavy i zábavný večer se vydařily. Vedoucí tanečních souborů a cimbálovky, učitelé a zaměstnanci školy, kteří obě akce připravovali, ti všichni si zaslouží velké poděkování. PODVEČER S BROUČKY G. Prášilová Už několik let se hutiské děti loučí s podzimem během zábavného odpoledne nazvaného Uspávání broučků. To letošní připadlo na úterý 26. listopadu Počasí se vydařilo, a tak Současně děkujeme všem, kdo přispěli cenami do večerní tomboly: Řeznictví Kučera - Mořkov pan Vlastimil Pavel - Ženklava Mlékárny OVO Centrum pan Houzar fa Lešňanka

8 8 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 pan Jiří Fojtík fa EFIOS fa NOWACO - Opava fa Gastro Inst. - Kouřim fa Elektroprojekta - Rožnov p.radh. fa STIV St. Pařenica -Vigantice paní Hana Tkáčová - Nový Jičín manželé Růčkovi - Farma Hutisko-Solanec fa RENO pan Karel Petružela - Hutisko-Solanec manželé Pospěchovi - Hutisko-Solanec Zlatnictví Michaela - Hutisko-Solanec manželé Sekyrovi - Hutisko-Solanec 558 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 583 manželé Koláčkovi - Hutisko-Solanec 292 manželé Mikundovi - Koliba Pustevny manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 20 manželé Chudějovi - Hutisko-Solanec 551 pan Josef Chuděj - Hutisko-Solanec manželé Kotulkovi - Hutisko-Solanec 673 Žaneta Čaníková - Vigantice fa BEVARO M. Kaňák - Hutisko-Solanec manželé Gajovi - Hutisko-Solanec 580 manželé Plánkovi - Hutisko-Solanec 527 manželé Růčkovi - Hutisko-Solanec 447 manželé Kretkovi - Prostřední Bečva manželé Kopečtí - Hutisko-Solanec 560 manželé Cabákovi - Hutisko-Solanec 547 Obecní úřad Hutisko-Solanec ing. M. Žamboch - Rožnov p.radh. MUDr. L. Kocurková - Hutisko-Solanec Mgr. M. Kurková - Lékárna Hut.-Solanec fa Janča fa Klassa Plus - Otice pan Bohuslav Chasák - Lesy ČR pan Gabriel Lociha - Hutisko-Solanec manželé Belžíkovi fa Retigo - Rožnov p.r. pan Bohumil Šulák - Hutisko-Solanec paní M. Petruželová - Hutisko-Solanec pan Ivan Stejskal - Hutisko-Solanec ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Aktuality z farnosti a církve prosinec Je tu další nový církevní rok s adventní dobou do vánočních svátků. Všude kolem nás se rozsvěcují už vánoční stromy, zní vánoční hudba a zpěvy. Někdy se ptám: Proč ten spěch do vánoční atmosféry? Vždyť se advent vlastně stírá a odstraňuje, advent jsou už vlastně vánoce!!! V církvi to tak není. Tam se čtyřtýdenní doba adventní dodržuje. Připravujeme se na Toho, který přišel poprvé o vánocích do Betléma v pokoře a chudobě, prožil náš lidský život od početí až do smrti, po vzkříšení odešel do nebe, pomáhá nám odsud a jednou také slavně přijde ukončit lidské dějiny. Vyznáváme to v kredu slovy: Sedí po pravici Otce, odsud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Kdy tento slavný příchod bude nevíme,soukromě se ho každý dočkáme ve smrti. V modlitbě Otče náš prosíme slovy : Přijď království Tvé! Máme s tím počítat, máme se na to připravovat. Na vánoční svátky je času dost. Nepřeskakujme toto adventní období, dávali bychom tím najevo, že na živého Krista už nečekáme a nevěříme a z vánoc jsme udělali jen svátky dárků, hostin a komerční záležitost. Teď je čas na ztišení, zklidnění, zamyšlení, modlitbu,svátosti, vzbuzování touhy po Kristu, abychom byli připraveni na setkání s ním. Přijde totiž v okamžiku, kdy se nenadáme, jak sám řekl. 2. Setkání dětí se sv.mikulášem a jeho nadílkou se uskuteční v neděli 5.12.po mši svaté. Mnohde na západě ho spojují se Santa Clausem a vánocemi, který přináší dětem dárky. Náš sv.mikuláš je v biskupském obleku s mitrou na hlavě, v doprovodu anděla a někde čerta, aby odměnil hodné děti a pohrozil neposluchům. Je to první předzvěst vánočního nadělování. Smysl je ten, aby děti pochopily odměnu a trest a že i Pán Bůh si všechno pamatuje a bude nás jednou spravedlivě soudit, odměňovat i trestat. 3. Jako se snaží lidé dělat na svátky pořádek všude v domě, tak i křesťan si má v sobě dělat pořádek. To znamená zbavit se nepořádku a špíny v duši dobrou svátostí smíření /lidově zpovědí/.u nás vánoční zpověď bude v úterý 21.prosince od 15 do 16,30 hod.,pak do 18 hod.se bude pokračovat v Pr. Bečvě. Budou tu zase cizí zpovědníci. Proto toho hojně využijte a přijďte včas. Volám děti, mládež i dospělé. FLORBALOVÝ TURNAJ Změřit si míru svých sportovních dovedností, to je pro chlapce i děvčata vždy dobrá příležitost. Tentokrát se jednalo o starší chlapce z 8. a 9. třídy, kteří se ve středu 24. listopadu 2010 zúčastnili florbalového turnaje Orion Cup. Konal se ve sportovní hale na Dolní Bečvě. Celkem přijelo devět týmů, které odehrály své zápasy ve dvou skupinách. Hutiské družstvo tvořili: Kuba Štůsek, Tomáš Vančura, Kuba Janec a Patrik Achcenit z 8. třídy. Dále David Kedroň, Jirka Pavlíček, Kája Korytář, Honza Skalík a Lukáš Fiurášek z 9. třídy. Sehráli čtyři zápasy s velkým nasazením, ale nepodařilo se jim ze skupiny postoupit do závěrečných bojů. Dana Chasáková 4. Přehled vánočních bohoslužeb, na které vás srdečně zvu: Na Štědrý večer : Hutisko-Solanec u sv. Josefa ve 21 hod. Prostřední Bečva již ve 20 hod. Na Hod Boží vánoční /25.12./ a na Sv.Rodinu /26.12./ bude mše v 8,45 hod. Svátek sv. Štěpána se letos nepřipomíná. Na Silvestra bude od 15 hod.tichá děkovná adorace, v 16 h. je mše svatá. Případná změna bude včas hlášena v kostele. Požehnanou přípravu na vánoce v adventní době přeje všem Otec Josef

9 9 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 Sportovní aktuality TJ SOKOL HUTISKO-SOLANEC - oddíl kopané - Výsledky a konečné tabulky podzimní části 1.A třída mužů sk. A SK Vizovice - Hutisko-Solanec 0 : 0 Nedašov - Hutisko-Solanec 1 : 2 Střelci branek: Křenek Robert, Škopek Bohuslav Družstvo Záp V R P Body Body pravdy 1. Hutisko-Solanec : ( 10 ) 2. Val. Meziříčí B : ( 7 ) 3. Štítná n/vl : ( 5 ) 4. SK Vizovice : ( 4 ) 5. Zubří : ( 4 ) 6. Lukov : ( 3 ) 7. Juřinka : ( 2 ) 8. Podkopná Lhota : ( -1 ) 9. Vidče : ( -3 ) 10. Dolní Bečva : ( -6 ) 11. Brumov B : ( -6 ) 12. Nedašov : ( -9 ) 13. Vlachovice : ( -11 ) 14. Hrachovec : 35 7 ( -14 ) Okresní přebor dorostu sk. B Hutisko-Solanec - Poličná 2 : 1 Střelci branek: Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Podlesí : ( 9) 2. Horní Bečva : ( 8) 3. FC Zubří : ( 7) 4. Zašová : ( 8) 5. Střítež n.b : ( -5) 6. Juřinka : ( 0) 7. Val.Bystřice : ( -2) 8. Hutisko-Solanec : ( -6) 9. Choryně : ( -2) 10. Poličná : 28 8 ( -7) 11. Vidče : 32 7 ( -8) 12. Branky : 37 4 (-14) Krajská soutěž starší žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 3 : 1 Střelec branky: Krhůtek Zdenek Holešov - Hutisko-Solanec 0 : 2 Střelec branek: Vavřín Lukáš 2x Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Poličná : 7 32 ( 11 ) 2. Ratiboř : ( 10 ) 3. Fryšták : ( 8 ) 4. Hutisko-Solanec : ( 7 ) 5. Val. Klobouky : ( 1 ) 6. Slavičín : ( -1 ) 7. Hulín : ( -2 ) 8. Val.Meziříčí B : ( -5 ) 9. Holešov : ( -4 ) 10. Horní Bečva : ( -5 ) 11. Vlachovice : ( -6 ) 12. Štítná n/vláří : ( -8 ) 13. Juřinka : 70 3 ( -15 ) Krajská soutěž st. žáci sk. A Fryšták - Hutisko-Solanec 4 : 1 Střelec branky: Smetivý Viktor Holešov - Hutisko-Solanec 4 : 0 Družstvo Záp. V R P Body Body pravdy 1. Holešov : ( 18 ) 2. Poličná : ( 13 ) 3. Val.Meziříčí B : ( 8 ) 4. Vlachovice : ( 5 ) 5. Ratiboř : ( 0 ) 6. Slavičín : ( 1 ) 7. Hulín : ( 0 ) 8. Fryšták : ( -3 ) 9. Juřinka : ( -1 ) 10. Horní Bečva : ( -1 ) 11. Štítná n/vláří : 49 7 ( -11 ) 12. Hutisko-Solanec : 55 6 ( -15 ) 13. Val. Klobouky : 79 0 ( -21 ) Obec Hutisko-Solanec děkuje oddílu za vzornou reprezentaci obce na krajské i okresní úrovni. Oddíl kopané hledá vhodné zájemce o trenérskou práci s mládežnickými mužstvy a to zejména pro mužstvo mladších žáků, případně nově vznikající mužstvo přípravky. Zájemci se mohou hlásit na tel Kvalitní podmínky pro tuto záslužnou práci jsou zajištěny. TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních.

10 10 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec, prosinec 2010 AEROBIK ZŠ HUTISKO SOLANEC STŘEDA : hod ( aerobik, body styling, step ae, overball, atd... ) Cena: 45,- Kč Permanentka 400,- Kč /10 lekcí Kontakt: Jana Šnajdrová Tel.: , KLUB DŮCHODCŮ Zapustili jsme kořeny na vesnici napsala Naděžda Mikundová Slovem psaným chtěla bych dnes říci, že se lépe žije lidem na vesnici. Mezi sebou mají dobré vztahy, vzájemně si pomáhají. V budoucnu se to jistě nezmění, i když nastanou těžké dny. Ve svém srdci každý z nás má místo, kde se narodil, kde prožil dětství, dospělost, školu vychodil. Prožíval své první lásky, některé i nešťastné, vždy si, i po létech, na ně vzpomene. Ten kdo nikdy neodešel z rodné dědiny, zapustil v ni navždy, svoje kořeny. Žil svůj život na vesnici, pro něj nejlepší, obklopen krásou přírody, kde vzduch je čistější. Lidé z města se stále více na vesnici stěhují, pozemky i staré domy si tu kupují. Díky nim se rozrůstá i ta naše vesnice, do budoucna tady bude zase lidi více. Zaplní ta místa, po těch co tu žili, kteří naši vesnici, navždy opustili. Máme hodně mladých lidí, co pokroku se nebrání, úspěšně se věnují, svému podnikání. K lepšímu se musí změnit Hutisko Solanec a Zákopčí, aby lidé co tam žijí z vesnice už neodešli. Pak vzkvétat a růst do krásy bude naše Solanec Hutisko, pro budoucí pokolení, navždy nejpěknější místo. POZVÁNKA Pozvánka na volejbal Pro koho: pro všechny aktivní i pasivní příznivce kolektivních pohybových her. Kam: Kdy: Náplň: Účel: do tělocvičny ZŠ Hutisko-Solanec letos začínáme ve středu 24. listopadu v 17:30 hod., nebo je možno přijít i kteroukoliv další středu. Rekreační hraní volejbalu nebo i jiných kolektivních pohybových her. Příjemné odreagování od každodenního stereotypu a stresu. Na všechny se těší P. Chuděj INZERCE Zlatnictví Michaela Nově otevřeno v Hutisku-Solanci na zdravotním středisku vedle Lékárny. Naše služby: - prodej zlata a stříbra - ruční výroba a rychloopravna šperků - vlastní zlatnická dílna a výkup drahých kovů Otevírací doba: Po - zavřeno Út-Pá So Polední přestávka: Těšíme se na Vaši návštěvu! Strojní čištění koberců, sedaček a čalounění mokrou cestou strojem KARCHER Tel p. Malinová VZPOMÍNKA Dne 27. Listopadu 2010 vzpomeneme 5 výročí úmrtí pana Františka Válka. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi. Obec Hutisko-Solanec nabízí občanům možnost získat vždy aktuální vydání zpravodaje do svých ových schránek. Zájemci o tuto službu nechť nahlásí svou ovou adresu na kde v předmětu zprávy uvedou ZPRAVODAJ Vždy po vydání zpravodaje obec aktuální číslo zašle na danou ovou adresu. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více