Turistický týdeník. Dvě nové ornitologické pozorovatelny v NPR NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH MŮŽETE VYUŽÍT NOVÉ POZOROVATELNY PTÁKŮ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistický týdeník. Dvě nové ornitologické pozorovatelny v NPR NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH MŮŽETE VYUŽÍT NOVÉ POZOROVATELNY PTÁKŮ."

Transkript

1 Datum vydání: , 16/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Vážení čtenáři, kvůli nutnosti zefektivnit naši redakční práci přistupujeme k technicky jinému způsobu zasílání Turistického týdeníku. Nebudete TT dostávat jako přílohu v PDF, ale objeví se Vám přímo v těle zprávy. Protože fotky k týdeníku jsou externí, nebudete je možná hned vidět. Nahoře by se Vám měla objevit hláška, kterou když odkliknete, tak se fotky u článků zobrazí. Nový způsob exportování v PDF budeme dále řešit. Zatím se Vám tedy zobrazí TT přímo v mailu. Ti, z Vás, kdo si TT ukládali zvlášť, to tak budou mít komplikovanější. Nicméně v příštích dnech bude přesunut archiv starších čísel TT přímo na web kde budou ukládána všechna předešlá vydání a budou tak každému k dispozici. Pro neproblematické zobrazování v prohlížeči Internet Explorer IE, doporučujeme modifikaci IE 9 a vyšší. Toto vydání TT, číslo 16, Vám přijde 2x a to poprvé kolem 17 hodiny ještě ve formátu PDF a večer ještě jednou pro porovnání už v nové podobě. Děkujeme za pochopení, redakce TT Aktuálně NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH MŮŽETE VYUŽÍT NOVÉ POZOROVATELNY PTÁKŮ Dvě nové ornitologické pozorovatelny v NPR Lednické rybníky jsou již zpřístupněny a lze je plně využívat. Informovala o tom Agentura ochrana přírody a krajiny. Správa CHKO Pálava dlouhou dobu usilovala o vybudování veřejně přístupných pozorovatelen, které by zlepšily možnosti pozorování ptáků a také zpřístupnily území NPR Lednické rybníky širší veřejnosti. Na podzim roku 2013 se podařilo dvě takové pozorovatelny vybudovat z dotačních prostředků AOPK. Od jara obě nové stavby umožní místním návštěvníkům i odborné veřejnosti pohled na rybníky a pozorování vodních ptáků z krytých, vyvýšených míst, aniž by docházelo k nadměrnému rušení či jiným negativním zásahům do chráněného území. Obě najdete na březích rybníka Nesyt. Jedna je na východním břehu na okraji tzv. Koňského pastviska u Hlohovce a druhá na severním břehu u Sedlce. Jsou celodřevěné na betonových základech a vhodně maskované, navíc vybavené informační tabulí s druhy ptáků. Na focení i dalekohled je vhodný stativ. Ochranáři vyzývají návštěvníky, aby zařízení neničili a neznečišťovali. TT, foto: AOPK

2 VE VLČÍ ROKLI V ADRŠPACHU ZAČALA OPRAVA DŘEVĚNÝCH CHODNÍKŮ A ŽEBŘÍKŮ V březnu začaly opravy povalových chodníků na žluté turistické stezce ve Vlčí rokli v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Původní dřevěné chodníky, lávky a žebříky ze smrkového dřeva v drsných podmínkách skalní soutěsky a rašeliniště dosloužily. Smrkové dřevo bude při opravách nahrazeno dřevem dubovým a modřínovým. Zlepší se i technické řešení spojů. Výměna prodlouží životnost lávek a schodů. Opraveny budou chodníky v délce 467 m, 9 lávek, 13 žebříků, 75 schodů a 5 protierozních přehrážek. Nová infrastruktura umožní turistům poznat přírodní divočinu v samém nitru národní přírodní rezervace. Správa chráněné krajinné oblasti očekává od opravy chodníků i zmenšení negativních dopadů vzrůstající návštěvnosti na okolí stezky. Práce budou hotové do konce června 2014, tj. do začátku hlavní turistické sezóny. Po dobu stavby doporučujeme návštěvníkům Adršpašskoteplických skal využít k výletům Adršpašský a Teplický okruh, sdělila AOPK. Bližší informace o omezení v souvislosti s opravami chodníků ve Vlčí rokli budou uveřejněny na webových stránkách AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko. TT, foto: AOPK NA ZÁMKU BUČOVICE ZPROVOZNILI OPRAVENOU FONTÁNU Minulý týden byl slavnostně obnoven provoz kompletně zrestaurované Bakchovy fontány na nádvoří zámku v Bučovicích. Oznámil to Národní památkový ústav ve své zprávě. Bakchova fontána, která se právem řadí mezi pozoruhodné sochařské výtvory období manýrismu, nepatří do původní renesanční podoby zámku, ale byla vytesána až v roce Autorství je přisuzováno Giovannimu Giacomu Tencallovi. Jde o kompozici okřídlených mořských panen sedících na delfínech, dračích hlav chrlících vodu a bohatě tvarované mušle s postavou bakchanta ve vrcholu. Na rekonstrukci čekala historická fontána stojící na nádvoří bučovického zámku už několik století. Podle dostupných informací má za sebou už několik menších oprav. V roce 2013 se nám podařilo Bakchovu fontánu kompletně zrestaurovat, včetně obnovení vodního režimu, uvedl NPÚ. První podnět k záchraně fontány přišel v roce 2007 od samotných obyvatel města v čele se zpěvákem Bobem Frídlem, který v Bučovicích žil. Po domluvě s tehdejším kastelánem Pavlem Eclerem uspořádali první Koncert pro zámeckou fontánu, který se konal na nádvoří zámku. V následujících letech se koncerty opakovaly. Také Město Bučovice pořádalo několik let veřejné sbírky na obnovu fontány a nemalými finančními dary přispěla řada firem zejména z Bučovic, ale také např. místní občané. TT, foto NPU

3 SPLUTÍ TEPLÉ VLTAVY SI REZERVOVALY PRVNÍ STOVKY VODÁKŮ Správa NP a CHKO Šumava spustila minulý týden registrační portál pro letošní splouvání Teplé Vltavy. Zájem je o něco vyšší než loni. U registrovaných vedou prázdninové termíny, sdělil mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek. Od čtvrtku 10. dubna si svůj termín zamluvilo téměř 350 lodí. Od května do konce října je Vltava splavná z Lenory až do Nové Pece. V úseku - Soumarský most - Pěkná protéká 1. zónou Národního parku Šumava. Proto zde podle Návštěvního řádu platí registrace lodí při výšce hladiny řeky, jak v rozmezí cm, tak i při vyšším stavu vody, vysvětluje Zdenka Lelková, manažerka pro regionální vztahy Správy NP a CHKO Sumava. harmonogram a výška hladiny nejsou nijak omezeny Od 10.dubna 2014 je spuštěna registrace pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora - Soumarský Most a Soumarský Most - Pěkná. Zde platí zvláštní podmínky uvedené v Návštěvním řádu Úsek Lenora - Soumarský Most je splavný od , od 8:00-20:00 hodin a výška hladiny je limitována od minimem 45 cm (dle vodočtu Soumarský most). Počet lodí není omezen, časový harmonogram není stanoven. Některá pravidla pro splouvání Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám. Na celém toku mohou splouvat pouze kajaky a kanoe. Při registraci na Soumarském Mostě je nutné předložit doklad o zaplacení registrace (potvrzující ). Každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě s doprovodem průvodce) za nezletilé děti zodpovídá přítomný zákonný zástupce nebo příslušná osoba vykonávající dohled. Splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Stručný přehled Návštěvní řád - úsek Soumarský Most-Pěkná Povolená doba splouvání: 8:00-20:00 hodin, doba povoleného vyplutí je každou celou hodinu v době od 8:00 do 16:00 hodin. Některá pravidla pro splouvání Počet lodí, které tu smějí každý den splout je kvůli ochraně unikátní přírody regulovaný do nejmenších detailů - jeho pravidla musí určovat Návštěvní řád Správy NP a CHKO Šumava, který platí druhým rokem a na dobu neurčitou. V květnu je povoleno splouvání jen o víkendech a státních svátcích. Od června se pravidla pro splouvání částečně mění. Splouvat se smí každý den. V nejběžnějším případě, kdy se hladina pohybuje na hranici mezi 51 a 61 centimetry může vyrazit až devět skupinek po sedmi lidech. Každý den se splouvá 12 hodin - od osmi ráno do osmi do večera. Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v 16 hodin. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce. Vybraná varianta pro splouvání, byla Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhodnocena, jako varianta bez významného vlivu na životní prostředí. Pravidla doporučil autorizovaný posuzovatel, který musel vypracovat zákonem požadované posouzení. Část řeky Borová Lada - Polka, není regulována výška hladiny ani počet lodí. Splouvání je zde povoleno od do o sobotách a nedělích od 8.00 do hodin z důvodů vyšší hladiny vody po jarním tání. V ostatních měsících je zde vody nedostatek, tak jako na všech horních částech horských řek. Část řeky Polka - Lenora leží v CHKO a úsek není nijak omezován Úsek Pěkná -Nová Pec má částečné omezení, časové od do , od 8:00-20:00 hodin. Počet lodí, časový pouze So, Ne, svátky , denně Hladina cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce) Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce denně Hladina cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (v době 14:00-16:00 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce) Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině. Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat. Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Mostmost u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka. odepsání zakládací listiny hradu králem Přemyslem Otakarem II. Naše voda, foto: Pavel Pechoušek, NP Šumava

4 OD ZÁŘÍ SE ROZŠÍŘÍ CHKO KOKOŘÍNSKO O MÁCHŮV KRAJ Vláda rozhodla, že CHKO Kokořínsko se od 1.září zvětší o oblast Doks známou také jako Máchův kraj. Dosavadní péče o jednotlivá roztroušená maloplošná chráněná území totiž nezajišťovala ochranu krajiny jako celku. Sjednocení a pokrytí území chráněnou krajinnou oblastí tak poskytne ochranu koncepční, komplexní a ekonomicky nejefektivnější, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny. Máchův kraj je mimořádný svou přírodní rozmanitostí. Bohatá mozaika mokřadů, vodních ploch, lesních porostů i pískovcových skal hostí řadu druhů vzácných rostlin a živočichů. Některé se dokonce na jiných místech České republiky nevyskytují. U Máchova jezera a Břehyňského rybníka má své poslední lokality travina hrotnosemenka hnědá, na vlhkých loukách roste vzácný prstnatec plamatý. Masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český jsou dokonce místními endemity jinde na světě je nenajdeme. Počet chráněných druhů dosahuje úctyhodné výše rovné stovky u rostlin a 165 u živočichů. Rybníky s rozsáhlými rákosinami vyhledává vzácný jeřáb popelavý. Na Dokesku hnízdí víc než deset párů tohoto krásného ptáka, nejvíc v České republice. Po více než 150 letech zde zahnízdil orel mořský. Jednoho z našich nejkrásnějších brouků tesaříka alpského můžeme v Čechách spatřit jen v bukových lesích Máchova kraje. Zdroj: AOPK, Foto: Dana Turoňová V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ OTEVÍRAJÍ NAUČNOU STEZKU TŘI KŘÍŽE Turistická sezona v Novém Městě na Moravě bude zahájena slavnostním otevřením Naučné stezky Tři kříže. Napsal to Žďárský deník. Nemovitá kulturní památkatři kříže, s jedinečným kulturním a historickým významem, stojí na vrcholu kopce s nadmořskou výškou 674,9 m n. m. vzdálené asi 1 km východně od centra města. Na sklonku loňského roku se nám podařilo připravit naučnou stezku vedoucí ke Třem křížům. Tato stezka je zajímavá tím, že upozorňuje na pamětihodnosti, které mají pro tuto část města historický význam, a také informuje o přírodních poměrech na Novoměstsku. Určitě stojí za to si ji projít, nechal se slyšet starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Naučná stezka bude slavnostně otevřena 23. dubna. Účastníci se sejdou ve hodin u hostince Za Vodou na Brněnské ulici. Naučná stezka začíná na ulici Jánské, které se lidově říká Zasranec. Proto přivítá občany, kteří se přijdou podívat, paní Topinková ze Zasrance, která bude mít úvodní řeč. Pak starosta přestřihne pásku a společně se vydáme směrem ke Třem křížům, popisuje začátek slavnostního aktu Žofie Řádková z novoměstského městského úřadu, která má na vybudování naučné stezky ke Třem křížům podle starosty Šmardy největší zásluhy. První zastavení se nachází v Jánské ulici. Na informačním panelu jsou popsány dvě významné místní památky boží muka a svatojánská kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého a studánkou s pramenitou vodou. Trasa pak před další zastavení vede vzhůru Alejí osvobození až ke Třem křížům a dál k rybníkům Trnka, Křivka a Němec, kde je čtvrté zastavení s podrobnějšími informacemi o Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, rybniční soustavě a o flóře a fauně. Odtud poputují návštěvníci k Hornímu dvoru, kde je čeká informační panel s tajemnou pověstí o zlém správci novoměstského velkostatku, popsal cestu Deník. Zdroj: Deník.cz, wikipedie, foto: wikimedia commons, Maxx

5 VYDEJTE SE NA KROMĚŘÍŽSKO ZA SVĚDKY ZAPOMENUTÉ MINULOSTI Na turistickou sezónu plnou novinek i osvědčených tipů se mohou letos těšit návštěvníci i obyvatelé Kroměříže. Atraktivní nabídka uspokojí široké spektrum návštěvníků. Oznámil to Pavel Zrna, mluvčí města. Stěžejním společným tématem jsou technické památky, chybět ale nebudou ani sezónní výstavy a oblíbené kostýmové prohlídky. Kroměřížské technické památky stály dlouho ve stínu těch kulturních a v ústraní čekaly na své znovuobjevení. Rok 2014 přináší jedinečnou příležitost objevit technické skvosty Kroměříže, z nichž některé se otevírají veřejnosti vůbec poprvé. Z těch nejzajímavějších uveďme například Foucaultovo kyvadlo v Květné zahradě, Biskupskou mincovnu, protiatomový kryt pod Knihovnou Kroměřížska, areál lokomotivního depa na vlakovém nádraží, Arcibiskupskou vodárnu, ale i větrný mlýn ve Velkých Těšanech či skanzen v Rymicích, uvedl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Sezónu technických památek, která startuje v sobotu 3. května, společnými silami připravila kroměřížská radnice, Arcibiskupský zámek a zahrady, Muzeum Kroměřížska, Knihovna Kroměřížska, sdružení Kroměřížská dráha a další partneři. Každý zapojený objekt má svůj vlastní návštěvnický režim, v pěti vybraných termínech ale bude většina památek otevřena společně. Kromě toho sezóna zahrnuje zajímavý tematický doprovodný program (například přehlídka automobilových veteránů, nostalgická jízda parního vlaku, výstava modelů parních strojů a další). Kroměříž si chce také připomenout tradici kroměřížského pivovarnictví, které budou reprezentovat všechny tři kroměřížské minipivovary. Vedle technických památek bude Kroměříž pokračovat úspěšnými kostýmovými prohlídkami Tajemství staré Kroměříže, hrou Hledání pokladu biskupa Bruna spojenou s ruční ražbou mincí a během roku bude dokončena i Expozice Karla Kryla. V letošním roce radnice vydá také nového turistického průvodce včetně anglické mutace. Arcibiskupský zámek v Kroměříži si pro turisty vedle osvědčených a vyhledávaných tras připravil ve svém návštěvnickém centru celosezónní výstavu Rozumný les, podpořenou záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky. Unikátní bude i výstava tapisérií, která bude k vidění od 6. června až do konce sezóny. Speciální akce zámek připravuje i na Noc literatury, Noc kostelů i Noc galerií. Na komentované prohlídky se mohou těšit návštěvníci Víkendu otevřených zahrad. Odborníci je provedou Podzámeckou i Květnou zahradou. Na počest jubilejního 25. ročníku Forfestu proběhne v Rotundě Květné zahrady výstava Václava Vaculoviče, která bude součástí Via Artis. Začátkem září vyvrcholí zámecká sezóna barokní slavností Hortus magicus ( září). Tato akce bude oslavou obnovení částí historické Květné zahrady. V plné kráse ji opět otevřeme pro veřejnost a návštěvníci uvidí např. obnovený Králičí kopec, Pstruží rybníky, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou zahradu, prozradil kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad Martin Krčma. Atraktivní je i letošní nabídka Muzea Kroměřížska. Od června do začátku září se mohou návštěvníci těšit na výstavu velké kolekce šatů a doplňků ze soukromé sbírky Zdeňky Mudrákové. Návštěvníci budou moci obdivovat šaty od konce 19. století do poloviny století 20. Součástí bude i budoár s dobovým nábytkem a doplňky, přiblížil výstavu ředitel muzea Jiří Stránský. Tahákem sezóny bude bezesporu také výstava originálních barrandovských kostýmů z pohádkového seriálu Arabela ( ), jehož scénář napsal kroměřížský rodák Miloš Macourek a ve kterém si zahrála i další kroměřížská rodačka, seriálová čarodějnice Jana Andresíková. Neméně zajímavá bude i výstava pořádaná k 340. výročí první písemné zmínky o kroměřížských ostrostřelcích ( ). Výstava zmapuje historii ostrostřelců a ukáže cenné dokumenty, zbraně i uniformy a další předměty. Pod kroměřížské muzeum spadá také zámek v Chropyni, kde jsou připraveny dvě sezónní výstavy -Odhalené tajemství minerálů a Cestou křížů. TT NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM V NOVÉM JIČÍNĚ DOPLNÍ EXPOZICE GENERÁL LAUDON V Novém Jičíně byla zahájena výstavba expozice Generál Laudon. Stavební firma si převzala prostory ve třetím nadzemním podlaží v domě, kde maršál v roce 1790 zemřel. Informovala o tom místní radnice. Zároveň byla do tajné schránky uložena Laudonova depeše, kterou budou návštěvníci hledat ve hře nazvané interiérový geocaching. Expozice bude otevřena na přelomu září a října tohoto roku. Bude prezentovat neobyčejnou sbírku map, vojenských plánů, ale i dobových kostýmů. Svým interaktivním programem zaujme malé i velké návštěvníky, historiky i laiky. Je to další krok k zatraktivnění města a zvýšení turistického ruchu, řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Prostory budou sjednoceny nezvyklou grafickou úpravou v kombinaci bílé a černé barvy. Tématicky ale bude každá místnost odlišná. Jedna bude věnována dětství a mládí generála Laudona, druhá Sedmileté válce, další tureckému tažení, ztvárněn bude i úmrtní pokoj. Budou se tu hrát hry, které nadchnout nejen děti, ale i dospělé. Děti si mohou vyzkoušet dobové oblečení, výzbroj, výstroj a zahrát si na vojáka. Chceme, aby to byl živý dům, žádné muzeum, uvedl historik Jaroslav Zezulčík. TT

6 PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM MÁ NOVOU EXPOZICI Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě nabízí novou expozici, která přibližuje historii technologie podzemního dobývání uhlí na Mostecku. Informoval o tom Ústecký kraj. V nové expozici je pro návštěvníky připraveno několik zajímavých a funkčních strojů, například střihačka důlních výztuží a řezač závitů. V muzeu si lze vyzkoušet i ražbu uhelným kombajnem. Získat strojní vybavení bylo pro otevření nové části hornické výstavy to nejtěžší, uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš. Hornické exponáty v areálu bývalého dolu Julius III si vloni přišlo prohlédnout více než osm tisíc návštěvníků. Letos ještě před zahájením sezony přišla do muzea už tisícovka lidí. Zdroj: Hrad Točník, Deník.cz, foto: wikimediacommons NA ŠUMAVSKÝCH HOLINÁCH SE LETOS VYSÁZÍ SAMÉ NESMRKOVÉ POROSTY Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava letos vysází ještě o něco více stromů, než loni. Většinou to budou buky, jedle, ale i jeřáby. Vůbec nebude sázet smrky. Oznámil to mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek. Výsadba se plánuje do míst, které v minulých třech letech postihla kůrovcová kalamita - na Prášilsku, Srňsku a Modravsku. Správa vysadí 275 tisíc stromků, což je zhruba o deset procent více, než tomu bylo loni. Představuje to plochu přesahující 100 hektarů, což je plocha větší, než 100 fotbalových hřišť. Budeme sázet původní, místně příslušné dřeviny, jako je například jedle, buk, jeřáb nebo javor. Les s vyšším zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin lépe odolává mimo jiné i větru nebo atakům kůrovců. Takový les na Šumavě potřebujeme, uvádí Petr Kahuda, odborník na ochranu šumavských lesů Správy NP a CHKO Šumava. Listnaté stromy a jedle dříve tvořily téměř polovinu šumavských lesů, ale postupem času vymizely. V 19. století je tehdejší majitelé panství - Schwarzenbergové - částečně nahradili hospodářsky mnohem lépe využitelnými, ale ke kůrovcové nákaze náchylnými smrky. Ty jsou dnes v šumavských lesích zastoupeny zhruba 80 procenty. Lesníci Správy NP a CHKO Šumava se snaží podíl smrků postupně snižovat a dlouhodobou péčí chtějí šumavské lesy co nejvíce přiblížit původnímu stavu. TT, foto: Pavel Pechoušek, NP Šumava PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKA SPOJÍ BEČVU A VÁH Na Valašsku právě začíná vznikat důležitá cyklostezka. Propojí Česko se Slovenskem a také dvě oblíbené trasy vedoucí při řekách Bečva a Váh. Napsal to server Idnes.cz. Nová spojka má být dlouhá 45 kilometrů a díky šikovnému umístění nečeká kolaře výrazné převýšení. Páteřní cyklostezka Bečva - Vlára - Váh povede z Ústí u Vsetína, přes obce Hornolidečska, Valašské Klobouky a Brumov-Bylnici až ke slovenské obci Nemšová, na soutoku Vláry a Váhu. Stavět se začne letos v létě úsekem ve Valašských Kloboukách. Inspirovala nás cyklostezka Bečva. Na ní jsme viděli, jak moc karlovskému údolí pomohla, vysvětlil Idnes místostarosta Valašských Klobouk Martin Janík. I příroda Bílých Karpat cyklisty láká, jenže dostat se od Vsetína do Valašských Klobouk a dále, to dnes znamená hazardovat se životem na frekventované silnici I/57. I přesto se na ni v sezoně vydávají stovky cyklistů denně. Zdroj: Idnes.cz

7 CO PŘICHYSTALY PARDUBICE DO NADCHÁZEJÍCÍ TURISTICKÉ SEZÓNY? Řada novinek čeká v letošní sezoně návštěvníky Pardubic. Do města a okolí se budou moci vydat podle nových map. Zavedou je například na zámek či na Kunětickou horu, ale i do znovuotevřeného kempu na Cihelně, uvedla Nataša Hradní z pardubického magistrátu. Dvě nové trhací mapy, které mohou návštěvníci získat v Turistickém informačním centru, doplňují propagační materiály vydané pro návštěvníky našeho města v loňském roce. Při tvorbě první z nich vyšlo město vstříc cyklistům a do plánu města zahrnulo také cykloturistické trasy směřující z centra do blízkého okolí - na Kunětickou horu, Chrudim, Holice, Přelouč a Lázně Bohdaneč. Druhá mapa je kreslená a vede návštěvníky po naučných stezkách Viléma z Pernštejna a po stopách Silver A. Autorem ilustrace centra Pardubic je Jaroslav Staněk, zadní strana mapy je navíc ozvláštněna kresbami Jaromíra Košaře. Sadu turistických materiálů na konci dubna ještě doplní velice žádaná cyklomapa Pardubicka se třemi cyklookruhy a nový průvodce po městských stezkách Viléma z Pernštejna a Pardubicemi po stopách Silver A, řekla Jana Fiedlerová z oddělení kultury pardubického magistrátu. Na letošní turistickou sezonu se však připravily i turistické cíle. Jednou z hlavních událostí sezony bude červnové znovuotevření autokempu na Cihelně, který se po třech letech dočkal rekonstrukce a je ideální svou polohou v sousedství koupaliště, lanového centra a oblíbené cyklostezky podél Labe. Po ní lze dojet třeba na Kunětickou horu, jejíž expozice bude letos bohatší o zrestaurovaný soubor palných zbraní ze 17. až 19. století či model hradu v měřítku 1:200, na němž je patrné, jak důmyslný byl obranný systém hradu v době Pernštejnů. Pardubický zámek, na němž se během roku koná řada akcí, včetně koncertů pořádaných v rámci Roku české hudby, nabídne vedle stálých expozic výstavu Bomby nad Pardubicemi, připomínající nálety na město v průběhu II. světové války. Ten, kdo na zámek vyrazí v sobotu, si může po předběžném objednání prohlédnout i kryt v zámeckých valech. Zájemci o válečnou historii pak mohou ještě navštívit bývalé popraviště gestapa Památník Zámeček či se vydat po pardubických stopách paradesantní skupiny Silver A. Zelená brána se letos kvůli rekonstrukci předbraní otevře až v průběhu května. Ten kdo se vydá na ochoz Zelené brány, bude moci během výstupu nahlédnout i do nově zpřístupněných prostor předbraní, kde by v budoucnu měla vzniknout nová expozice o historii Pardubic. TT VČELAŘI OTEVŘELI NA HODONÍNSKU VČELAŘSKOU STEZKU Jak se dorozumívají včely v úlu, jak přináší pyl, čím jsou pro přírodu i člověka prospěšné a další důležité informace o včelách se lidé dozvědí i díky nově otevřené včelařské stezce v Bohuslavicích u Kyjova. Kyjovští včelaři ji tam otevřeli v sobotu odpoledne, uvedl Hodonínský deník. V regionu je jediná. Včelařská stezka je vlastně deset tabulí, které lidem dávají informace o včelách. Jsou udělané tak, aby byly přínosem pro každého člověka a rozuměl jim i nevčelař, řekl předseda včelařů v Kyjově Miroslav Smolík. První tabule zhruba dvoukilometrové stezky je hned vedle základní školy v Bohuslavicích. Poslední najdou lidé u biotopu. Po cestě jsou o dvě odpočinková místa, která využijí i cyklisté. Nechybí u nich stojany na kola, podotkl Smolík. Zdroj: Deník.cz

8 Kam v nejbližších dnech MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL: PROGRAM BUDE NABITÝ! Mezinárodní den památek a historických sídel, který si každoročně připomínáme 18. dubna, letos připadá do období velikonočních svátků. Obě tyto akce bývají tradičně na objektech ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) připomínány a slaveny výzdobou, speciálními prohlídkami, bohatým kulturním programem či zvýhodněným vstupným. Informoval o tom NPÚ ve své zprávě. Přehled zpřístupněných památek ve správě NPÚ a akcí na Mezinárodní den památek najdete na spřáteleném webu TT Novinky z našich rozhleden ROZHLEDNA NA KOSÍŘI JE OTEVŘENÁ STEJNĚ JAKO LONI Otevírací doba rozhledny na Kosíři zůstává prozatím stejná jako v loňském roce, i když se o její změně dlouho diskutovalo. Uvedl to web kosir.cz. Na rozhlednu na tzv. Hanáckém Mont Blanku můžete vystoupat v dubnu jen o víkendech od 10 do 16 hodin, v květnu pak v pátek hod., a víkend 9-19 hod. Zdroj: JURKOVIČOVA ROZHLEDNA ZAHÁJILA SEZÓNU Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm je od soboty otevřená. Rožnovská radnice na rozhledně zahájila sezónu, která potrvá do 15. října. Přístup na rozhlednu je od 9 do 17 hodin každý den, o letních prázdninách pak do 18 hodin. Základní vstupné činí 30 korun, snížené polovic, rodinné pak 60 korun. Zdroj: město Rožnov p.r. Každý týden jedna tisícovka NA STRUHADLO V KRKONOŠÍCH Vyjdeme z Přední Labské od stanice autobusu po žluté značce východním směrem do strání osady. Po kilometru dojdete man rozcestí s modrou značkou. My ale bude pokračovat kolmo vzhůru po již neznačené silničce a dále cestě podél zdejších chat k okraji lesa. Tam mírně vpravo narazíme ještě před vstupem do lesa asi po 600 metrech na další silničku, která se stáčí doleva, ale bude dále šikmo stoupat lesem do kopce. Po 300 metrech se k ní napojí další lesní cesta a již po vrstevnici bude ze západu a severu obkružovat náš cíl. Po 600 metrech od této křižovatky bychom se měli lesem vydat směr jih a po asi 400 metrech dorazíme na vrchol Struhadla (1002 m). Jde o boční výběžek hřebene Přední Planina (HLV 119; 1198 m) Herlíkovický Žalý. Vrchol tvoří malá kupa v závěru hřebene. Zalesněn je smrkem s pasekami. Těsně u vrcholu najdete geodetický bod. Díky pasekám jsou možné částečné výhledy. Na zpět bychom volili stejnou cestu jako byla naše výstupní. Ve spolupráci se serverem

9 Nové turistické stezky do mobilu ČESKÝ RÁJ - JESKYNĚ A KRAS Stezka má 5 zastavení. Provede vás místní krajinou, ve které vás upoutají dolomitové jeskyně a další přírodní úkazy. Stezka začíná v údolí Vazoveckého potoka. Nejzajímavějším zastavením jsou Bozkovské dolomitové jeskyně, které byly otevřeny pro veřejnostv květnu 1969.Prohlídková podzemí trasa je dlouhá přes 400 metrů a prochází nejzajímavějšími partiemi jeskyní. V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně vyhlášeny za Národní přírodní památku. Jeskyně vznikaly tisíce let rozpouštěním prvohorního vápenatého dolomitu. Jeskyně mají délku více než 1100 metrů a jsou největším známým jeskynním systémem v severních Čechách. Jedinečná výzdoba je charakteristická množstvím křemenných lišt a říms, které vyčnívají ze stěn a stropů podzemního labyrintu. Staré jeskyně jsou vyzdobeny mnoha barevnými krápníky, stalagmity a stalaktity a sintry všech možných tvarů. Lokalizace stezky:český ráj Počet zastavení:5správce stezky:geopark UNESCO Český rájjazykové mutace: čeština, angličtina, němčina, polština. GPS: N , E Pro návštěvu našich stezek do mobilu můžete použít většinu běžně dostupných mobilních telefonů, jedinými podmínkami pro plnohodnotné procházení našich stezek je, aby Váš přístroj měl nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů nebo BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Návod na použití je uveden u každého zastavení. Zdroj: Jeskyně a kras Bozkovské dolomitové jeskyně GPS: N ', E ' Z turistických pochodů a poznávacích vycházek Fotovycházka do Krkonoš Pohodový výlet na místa v Krkonoších, která jsou málo známá, ale hodně zajímavá. Akce pro začínající i pokročilé fotografy. Místo i čas bude upřesněno přihlášeným účastníkům Cena: 100 Kč (nad 12 let), 50 Kč (nad 6 let), 200 Kč (rodina), Bližší informace a přihlášky: Radek Drahný, tel.: Chotěbořské putování Start: čas: , místo startu: Chotěboř, Asijská restaurace Thang Long, Cíl: čas: do 18.00, místo cíle: Chotěboř, Asijská restaurace Thang Long, Pěší: 6,15,25,50 km, cyklo: 25,40,70 km, Kontakt: Vít DUŠEK, tel.: , Otvírání ondřejnických studánek Start: čas: 9-11, místo startu: Frýdlant n. O., restaurace Park, venkovní posezení, Cíl: čas: pohádkový les pro děti do 10-ti let s doprovodem dospělých místo cíle: Ondřejník, Pěší: km neudáno, Kontakt: Marie BAŘINOVÁ, tel.: , TP Velikonoční pochod na Andělskou horu Start: čas: 7-9:30, místo startu: Karlovy Vary - dolní nádraží ČD, Cíl: čas: místo cíle: Andělská hora restaurace, Pěší: 13,17,25,31 km, Kontakt: Pavel HODOUŠ, tel.: , K pramenům Rokytky, pochod Františka Znamenáčka Start: čas: 7-11, místo startu: ZŠ Bezručova ul. Říčany, Cíl: čas: do 18 místo cíle: ZŠ Bezručova ul. Říčany, Pěší: 8, 13, 16, 24, 37, 42 km, Kontakt: Pavel VOJTÍŠEK, tel.: , Přerovský vandr krajem Přerovského povstání Start: čas: 7 hod, místo startu: Přerov, restaurace Base Camp, Kainarova ul., Cíl: čas: 18 hod. místo cíle: Přerov, restaurace Base Camp, Kainarova ul., Pěší: 7,16,30,50 km, cyklo: 8,40,60,110 km, Kontakt: Milan BEZDĚK, tel.: , Zahájení cykloturistické sezóny 2014 na Jihlavsku Start: čas: 9.00, místo startu: Jihlava, Masarykovo náměstí - horní část, Cíl: místo cíle: dle vybraných tratí Cyklo: km, Kontakt: J iří FUXA, tel.: Velikonoční výstup na Mědník Start: čas: 8:30-9:30, místo startu: Stadion Klášterec nad Ohří, Cíl: čas: do 13:00 místo cíle: Měděnec, Pěší: 20 km, Kontakt: Marie KONOPKOVÁ, tel.: , Zdroj: KČT, NP

Turistický týdeník. Vozíčkáři se od pondělí mohou dostat na dno VOZÍČKÁŘI SE MOHOU NOVĚ DOSTAT AŽ NA DNO MACOCHY

Turistický týdeník. Vozíčkáři se od pondělí mohou dostat na dno VOZÍČKÁŘI SE MOHOU NOVĚ DOSTAT AŽ NA DNO MACOCHY Datum vydání: 3. 4. 2014, 14/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně VOZÍČKÁŘI SE MOHOU NOVĚ DOSTAT AŽ NA DNO MACOCHY

Více

Turistický týdeník. Zvýšit zájem turistů i obyvatel o místní památky je

Turistický týdeník. Zvýšit zájem turistů i obyvatel o místní památky je Datum vydání: 16. 1. 2014, 3/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně NĚKOLIK HRADŮ V POSÁZAVÍ, POMALŠÍ A NA RAKOVNICKU

Více

Turistický týdeník. Krásami Šumavy se můžete pokochat ze dvou nových vyhlídkových věží. Aktuálně

Turistický týdeník. Krásami Šumavy se můžete pokochat ze dvou nových vyhlídkových věží. Aktuálně Datum vydání: 10. 10. 2013, číslo 41/2013, 2. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně Krásami Šumavy se můžete pokochat ze

Více

Turistický. Snahou státního podniku Lesy České republiky coby TICHÁ ŘÍČKA V JIZERSKÝCH HORÁCH MÁ ZASE SVŮJ PŮVODNÍ RÁZ. Aktuálně

Turistický. Snahou státního podniku Lesy České republiky coby TICHÁ ŘÍČKA V JIZERSKÝCH HORÁCH MÁ ZASE SVŮJ PŮVODNÍ RÁZ. Aktuálně Datum vydání: 20. 2. 2014, 8/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně TICHÁ ŘÍČKA V JIZERSKÝCH HORÁCH MÁ ZASE SVŮJ PŮVODNÍ

Více

Turistický týdeník NOVINKY PRO ČTENÁŘE TURISTICKÉHO TÝDENÍKU! NA KVILDĚ MŮŽETE VIDĚT ŠUMAVSKÉ PŘÍBĚHY. Aktuálně

Turistický týdeník NOVINKY PRO ČTENÁŘE TURISTICKÉHO TÝDENÍKU! NA KVILDĚ MŮŽETE VIDĚT ŠUMAVSKÉ PŘÍBĚHY. Aktuálně Datum vydání: 27. 6. 2013, číslo 26/2013, 2. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně NOVINKY PRO ČTENÁŘE TURISTICKÉHO TÝDENÍKU!

Více

Turistický týdeník. NA ŠUMAVĚ MŮŽETE VYUŽÍT 16 NOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ Správa NP a CHKO Šumava opět o něco zpříjemnila. Aktuálně

Turistický týdeník. NA ŠUMAVĚ MŮŽETE VYUŽÍT 16 NOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ Správa NP a CHKO Šumava opět o něco zpříjemnila. Aktuálně Datum vydání: 21. 11. 2013, číslo 47/2013, 2. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně NA ŠUMAVĚ MŮŽETE VYUŽÍT 16 NOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ

Více

Turistický týdeník. JARO PŘICHÁZÍ, HRADY SE OTVÍRAJÍ VÝLETNÍKŮM Krásné únorové počasí láká k výletům a Národní. Aktuálně

Turistický týdeník. JARO PŘICHÁZÍ, HRADY SE OTVÍRAJÍ VÝLETNÍKŮM Krásné únorové počasí láká k výletům a Národní. Aktuálně Datum vydání: 27. 2. 2014, 9/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně JARO PŘICHÁZÍ, HRADY SE OTVÍRAJÍ VÝLETNÍKŮM

Více

Turistický týdeník. Pokud se vydáte do CHKO Slavkovský les, můžete teď NOVĚ UPRAVENÝ ČERNÝ RYBNÍK VE SLAVKOVSKÉM LESE LÁKÁ K VÝLETŮM

Turistický týdeník. Pokud se vydáte do CHKO Slavkovský les, můžete teď NOVĚ UPRAVENÝ ČERNÝ RYBNÍK VE SLAVKOVSKÉM LESE LÁKÁ K VÝLETŮM Datum vydání: 12. 9. 2013, číslo 37/2013, 2. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně NOVĚ UPRAVENÝ ČERNÝ RYBNÍK VE SLAVKOVSKÉM

Více

Turistický týdeník. Češi chtějí mít při přepravě vlakem kolo u sebe. Ze Žďárských vrchů zřejmě výhledy budou. Aktuálně

Turistický týdeník. Češi chtějí mít při přepravě vlakem kolo u sebe. Ze Žďárských vrchů zřejmě výhledy budou. Aktuálně Datum vydání: 26. 9. 2013, číslo 39/2013, 2. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně Ze Žďárských vrchů zřejmě výhledy budou

Více

Turistický týdeník. Lesy České republiky letos pokračují v rozsáhlé DO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PEKLO BUDE LETOS OMEZENÝ VSTUP. Aktuálně

Turistický týdeník. Lesy České republiky letos pokračují v rozsáhlé DO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PEKLO BUDE LETOS OMEZENÝ VSTUP. Aktuálně Datum vydání: 6. 3. 2014, 10/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně DO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PEKLO BUDE LETOS OMEZENÝ

Více

Turistický týdeník. Dokumenty způsobilosti k provozu by mohl horní. Město Cheb uzavřelo s tamní farností smlouvu o partnerství

Turistický týdeník. Dokumenty způsobilosti k provozu by mohl horní. Město Cheb uzavřelo s tamní farností smlouvu o partnerství Datum vydání: 6. 2. 2014, 6/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně HORNÍ ČÁST LANOVKY NA SNĚŽKU BY MOHLA DOSTAT

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

pro region Svezte se s Arnoštem po Labi str. 4

pro region Svezte se s Arnoštem po Labi str. 4 Dolní Morava Žamberk Lázně Bohdaneč Holice Králíky PARDUBICE Choceň Přelouč Letohrad Ústí n. Orl. Česká Heřmanův Chrudim Vysoké Městec Mýto Lanškroun Skuteč Seč Hlinsko Moravská Staňte se našimi fanoušky

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Turistický týdeník NAVZDORY POČASÍ ZAČALA NA ŠUMAVĚ BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA. Aktuálně. Datum vydání: 2. 1. 2014, 1/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o.

Turistický týdeník NAVZDORY POČASÍ ZAČALA NA ŠUMAVĚ BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA. Aktuálně. Datum vydání: 2. 1. 2014, 1/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Datum vydání: 2. 1. 2014, 1/2014, 3. ročník, 4 Elements Group s.r.o. Turistický týdeník Novinky ještě než vyrazíte na cestu. Pěšky, na kole, s lodí Aktuálně NAVZDORY POČASÍ ZAČALA NA ŠUMAVĚ BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM,

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, Ý INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2015 Slovo k zamyšlení Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. V dubnu 2013 spatřilo světlo světa první číslo elektronického magazínu Novinky z Jizerek. Protože se v

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3 e-turistické NOVINY www.region-vysocina.cz léto 2015 VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2015 Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, potom právě pro vás chystá organizace

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Šumavské srdce pro všechny

Šumavské srdce pro všechny Pro každého zábava Léto 2011 / číslo 10 ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 73 výrobců. Nováčky vám představujeme na straně 6. Šumava filmová Šumava láká fi lmaře

Více

Naučné stezky Moravskoslezského kraje

Naučné stezky Moravskoslezského kraje Naučné stezky Moravskoslezského kraje Seznam naučných stezek 1. Bílá Opava..................................2 2. Velká kotlina................................3 3. Se skřítkem okolím Pradědu...4 4. Údolím

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

Evropské dotace pomáhají turistice na Šumavě

Evropské dotace pomáhají turistice na Šumavě Doma na ŠUMAVĚ Léto 2014 ZDARMA O sklářských hutích O historii šumavských skláren a výrobě skla se dočtete na straně 5. Nevšední zážitky S těmi certifikovanými se seznámíte na straně 9. Přehled akcí v

Více

Turistické noviny - léto/podzim

Turistické noviny - léto/podzim Turistické noviny - léto/podzim Tipy kam vyrazit v Moravském krasu a v regionu středozápadní Moravy Přijíždíte do malebného koutu naší republiky. Do kraje, kde se střetávají dvě historické země, do oblasti,

Více

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O neprodejné zdarma Jízdní řády cyklobusů Stejně jako v minulých letech můžete při svých cyklovýletech využít autobusových spojů, které vás odvezou do blízkých či vzdálenějších

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více