Zpravodaj obce Dolní Bečva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva KVĚTEN ČERVEN

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM KVĚTEN ČERVEN Richtman Julius 74 Švihel Bedřich 72 Billová Kristýna 70 Blinková Vlasta 74 Růčka Stanislav 79 Žemba Petr 71 Proroková Anna 78 Blinka Jaroslav 77 Michutová Žofie 83 Blinková Marie 77 Vavřín Josef 77 Harvánek František 75 Švihlová Anna 82 Vojkůvková Jaroslava 74 Růčková Anna 78 Blinka Vladislav 84 Španihelová Milada 73 Divínová Ludmila 90 Diatková Anděla 75 Vašková Zdenka 73 Poruba Miroslav 73 Vojkůvková Fr. 81 Kantorová Jana 71 Vašut Vladislav 72 Jurková Františka 78 Vojkůvková Zdenka 86 Měchurová Jaroslava 71 Ondryášová Jana 71 Štůralová Ludmila 75 Bartošková Zdenka 81 Romanová Marie 87 Růčka Jaroslav 78 Milí jubilanti, Oslavou každých nových narozenin, jakoby se otočil popsaný list a osud začne psát na další stránce knize života. Přejeme Vám ještě hodně a hodně popsaných listů, v kterých bychom mohli číst o štěstí, radosti a pevném zdraví. 2

3 K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ Přejeme všem dětem pevné zdraví, dny plné pohody a radosti, hodně sil a vůle při plnění svých povinností ve škole i doma. Dobré výsledky Vám zajistí pohodu ve škole i doma u Vašich rodičů. Chraňte sebe i ostatní od drog, alkoholu, cigaret a záškoláctví. Posilujte svou sebekázeň a úctu ke svým učitelkám a učitelům, kteří s láskou a plným nasazením své odborné a lidské síly věnují Vám, za co jim patří velký dík. Přejeme Vám všem hezké a radostné prázdniny a užívejte si jich, jak nejlépe to jde. Od počítače do přírody a zase s chutí návrat do své krásné školy i školky. Těm nejmenším přejeme hodně péče a rodičovské lásky. Organizace KSČM Dolní Bečva Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky 3

4 CYKLISTŮM SE BUDE V DOLNÍ BEČVĚ LÉPE JEZDIT V květnu a červnu 2014 budou provedeny asfaltové povrchy úseků cyklostezky podél Rožnovské Bečvy, které byly dosud v nezpevněném nebo penetračním povrchu, zároveň bude dokončen i most do Vigantic. Jedná se o úsek kolem kempu Pod lipami k mostu do Hážovic, úsek Křivač, silnice I/35 - most do Vigantic až po začátek lesní cesty přes Stráň, úsek Křivač, silnice I/35 stávající cyklostezka u Tabulí ve směru na Prostřední Bečvu. Poslední uvedený úsek bude částečně kombinovaný pro cyklisty i smíšený provoz. Přes celou Dolní Bečvu tak bude cyklostezka v jednotném povrchu, což přivítají vedle cyklistů i bruslaři a pěší. U cyklostezky zároveň vyrostou 2 odpočívadla s mobiliářem u Tisovského potoku a před mostem do Vigantic. Náklady akce Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva budou činit 2, ,- Kč v tomto roce po již realizovaném zadávacím řízení na dodavatele staveb. Úseky financované z fondu EU provede firma IDS z Valašského Meziříčí, úsek se smíšeným provozem pak firma Vojkůvka z Dolní Bečvy. Financování staveb je kombinované, z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v předpokládané hodnotě 85% a 15% z vlastních zdrojů obce ze způsobilých výdajů projektu, u 1 úseku se smíšeným provozem v hodnotě 100% z vlastních zdrojů obce. Práce jsou naplánovány tak, aby počátkem letních prázdnin byla cyklostezka hotová včetně odbočení do Vigantic. Do té doby se musí uživatelé cyklostezky obrnit trpělivostí a připravit se na omezení provozu úseků ve výstavbě. 4

5 OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK Upozorňujeme majitele psů a koček, že v sobotu 10. května 2014 bude provedeno v obci Dolní Bečva povinné očkování psů a koček proti vzteklině v těchto místech: Obecní úřad Dol.Rozpité bývalý obchod Pod horami Horní Rozpité obchod 10,30 hodin 11,30 hodin 12,30 hodin Poplatek za očkování - 120,- Kč za jednoho psa. Očkovací průkaz vzít s sebou! Vystavení nového očkovacího průkazu je možné za poplatek 5,- Kč. SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: 1. 5., , , , , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) MVDr. Dana Korbášová 5

6 SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Žádosti 1.1. Žádost Valašského golfového klubu a Aleše a Ivany Tůmových, Dolní Bečva č. p. 5 o vybudování veřejného osvětlení Rada obce projednala žádost Valašského golfového klubu a Aleše a Ivany Tůmových, Dolní Bečva č. p. 5 o vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Pila za mostem přes řeku Bečvu. Rada obce ukládá Ing. Novosadové projednat se správcem veřejného osvětlení možnosti umístění osvětlení na stávajících sloupech ČEZu a cenovou nabídku na realizaci Žádost paní Jany Růčkové, nájemce cukrárny o nezvyšování nájemného o inflaci Rada obce rozhodla, nezvýšit pronájem cukrárny ALAMEDA paní Janě Růčkové v budově č. p. 658 o inflaci za rok Ostatní dohodnuté platby za nájem prostor provozovny a nájem movitých věcí zůstávají beze změny. 2. Smlouvy 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu vodovodního řádu Na Rovni Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu vodovodního řádu Na Rovni dle přílohy. 6

7 2.2. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 13 Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 13 pro pana Antonína Vavřína, Dolní Bečva č. p. 388 dle přílohy Smlouvy na pronájem hrobových míst č. 20, 43, 62, 130, 156, 258, 280, 339, 350, 375, 379, 380 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst dle přílohy Dodatek ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení na rok 2014 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení na rok 2014 dle přílohy Výpověď smlouvy o spolupráci - Spektrum Rožnovska Rada obce schvaluje Výpověď smlouvy o spolupráci mezi obcí a Spektrem Rožnovska dle přílohy Příloha ke smlouvě o zpracování mezd Rada obce schvaluje přílohu ke smlouvě o zpracování mezd č. 1- dle přílohy. 3. Různé 3.1. Informace pro akcionáře společnosti Valašská vodohospodářská a. s., Vsetín Rada obce doporučuje ZO delegovat na Valnou hromadu Valašské vodohospodářské pana Pavla Manu, starostu obce, s tím, že jako náhradníka navrhuje Ing. Pavlu Novosadovou., místostarostku obce. Termín valné hromady bude upřesněn Valašskou vodohospodářskou a. s. do Rozhodnutí správní rady nadace ČEZ k žádosti obce Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, která se týká projektu s názvem Úprava okolí kostela sv. Antonína v Dolní Bečvě. Rada obce rozhodla podat novou žádost na zmenšený rozsah projektu.(osvětlení a přípojka a kabelové rozvody NN u kostela sv. Antonína). 7

8 3.3. Sdělení KÚZK ohledně zimní údržby silnic I. třídy Rada obce vzala na vědomí sdělení KÚZK ohledně provádění zimní údržby silnic I. třídy ve Zlínském kraji Reklamace vad bytů v budově č. p. 658 s BS Vsetín Rada obce vzala na vědomí dodavatelem provedené doplnění izolace ve dvou bytech a rozhodla o dalším postupu. Dohody o vzájemném vypořádání budou podepsány po doložení vyhovujícího výsledku měření hluku mezi byty a mezi pokoji a následném provedení schválených opatření ve všech zbývajících bytech a doložení dokladů o zdravotní nezávadnosti, požární bezpečnosti a únosnosti Návrh barevného řešení fasády budovy OÚ Rada obce projednala zaslané varianty barevného řešení fasády budovy obecního úřadu. Rada obce požaduje dopracovat variantu v jednobarevném provedení fasády, s oranžovými nadstřešky a s bílými okny, antracitovou střešní krytinou a s umístěním podsvětlených hodin ze všech čtyř stran věže hasičské zbrojnice. Konečný návrh bude projednán v radě obce Souhlas zřizovatele se zapojením školy ZŠ a MŠ Dolní Bečva do projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání Rada obce schvaluje zapojení PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva do projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy Stanovisko rady obce k záměru stavby Areálu s pilou a truhlářskou dílnou na p. č. 1226/20, 1226/48, 1257/2, st.910/1,2 v k.ú. Dolní Bečva Rada obce souhlasí se záměrem stavby Areálu s pilou a truhlářskou dílnou na p. č. 1226/20, 1226/48,1257/2, st.910/1,2 v k.ú. Dolní Bečva, pokud budou dodrženy platné příslušné normové požadavky a hygienické limity a bude provedeno vysázení zeleně v okrajové části areálu přiléhajících k zástavbě RD. Konkrétní druh dřevin bude vybrán po dohodě s vlastníky okolních pozemků. 8

9 Řešení reklamací v multifunkční budově č. p. 658 s BS Vsetín Rada obce souhlasí s uvolněním finanční částky ,- Kč ze zadržované pozastávky po uzavření dohody s každým vlastníkem bytu po dokončení a předání oprav a dodatečné izolace v mezistropním prostoru místností bytu s pevným stropem. Po dokončení všech bytů bude provedeno dodavatelem stavby jedno kontrolní měření hlukové neprůzvučnosti ve zvolených dvou bytech OÚ. Rada obce pověřuje JUDr. Matulu upřesnit návrh dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností mezi obcí, firmou BS Vsetín a vlastníky bytů A1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,14 a poté pověřuje starostu obce podpisem dohod. Rada obce ukládá panu Petru Vojkůvkovi připravit nacenění sanace vlhkosti severní strany venkovního schodiště ke sklepním prostorám. 2. Žádosti 2.1. Žádost Valašského golfového klubu o provedení veřejného osvětlení Rada obce projednala stanovisko správce osvětlení o možnosti zřízení 3 ks veřejného osvětlení v lokalitě Na Pile u golfového areálu a schvaluje instalaci osvětlení v ceně podle cenové nabídky, která je přílohou usnesení Žádost o náhradu škody na oplocení Rada obce projednala žádost paní Ludmily Vaněčkové, Dolní Bečva č. p. 273 o náhradu škody na oplocení rodinného domu vedle místní komunikace a právní rozbor žádosti, který je přílohou usnesení. RO souhlasí s odpovědí obce žadatelce podle právního rozboru Žádost o potvrzení existence účelové komunikace p. č. 1485/2 k p. č Rada obce potvrzuje na základě prohlášení původního vlastníka pana Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva č. p. 152 a místního šetření provedeného Ing. Novosadovou dne , existenci účelové komunikace k p. č na pozemku p. č.1485/2 v k.ú. obce Dolní Bečva. 9

10 2.4. Žádost o dotaci z podprogramu na podporu obnovy venkova- MK Rada obce schvaluje podání žádosti o podporu z prostředků Zlínského kraje na výstavbu nového asfaltového povrchu místní komunikace na části p. č. 2649/10 z podprogramu na podporu obnovy venkova. 3. Smlouvy 3.1. Smlouvy o provedení a umístění vodovodní přípojky Rada obce schvaluje Smlouvy o provedení a umístění vodovodní přípojky s dohodou o vstupu na pozemek souvislosti s výstavbou přípojky na p. č. 498/3 mezi obcí a: 1. panem Otakarem Vránou a paní Vandou Vránovou, Slovenská 2914/58, Karviná 2. paní Janou Mizerovou, Družstevní 487, Šenov u Nového Jičína 3. paní Irenou Brnickou, Trlicova 1201/42, Nový Jičín 4. paní Olgou Heryánovou, Družební 1001/3, Kopřivnice paní Kateřinou Polanskou, Dvořákova 1098, Kopřivnice paní Naděžda Polanská, Družební 1002, Kopřivnice 3.2. Smlouva o poskytnutí služeb souvisejících se sportem Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb souvisejících se sportem mezi obcí a PO MŠ a ZŠ na poskytnutí tělocvičny ZŠ v Dolní Bečvě na dětský karneval, turnaj starosty a stolní tenis dle přílohy Dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem Rada obce schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem mezi obcí a firmou AVE CZ, Ostravská 291, Frýdlant nad Ostravicí na rok 2014 dle přílohy Memorandum o spolupráci mezi obcí a Energetickou agenturou Zlínského kraje Rada obce schválila memorandum o spolupráci mezi obcí a Energetickou agenturou Zlínského kraje dle přílohy. 10

11 3.5. Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0123/2010/DOP Rada obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. O/0123/2010/ DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí a Zlínským krajem, Tř. T. Bati, Zlín dle přílohy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přípojka NN Rada obce pověřuje komisi výstavby prověřit koridor vedle komunikace, zda je dostatečný pro umístění přípojky NN. Poté se rada obce znovu vrátí k smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přípojku NN na p. č 2649/ Smlouva na pronájem hrobového místa č. 248 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č. 131 a 248 dle přílohy Smlouva na finanční dar na zřízení Baby Boxu ve Valašském Meziříčí Rada obce schválila smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč na základě doporučení komise sociální na zřízení a provoz babyboxu pro odložené děti ve Valašském Meziříčí a použití obecního znaku. Smlouva mezi Obcí Dolní Bečva a Babybox pro odložené děti STATIM, Hájek 88, Praha 10 je přílohou usnesení. 4. Různé 4.1. Výroční zpráva příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Rada obce schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Dolní Bečva dle přílohy Zpráva velitele JSDH obce Rada obce bere na vědomí zprávu velitele jednotky SDH, organizační složky obce dle přílohy Informace o darování pozemků Rada obce vzala na vědomí postup prací na darování pozemků pod komunikací od rodinného domu č. p. 376 po rodinný dům č. p

12 v místní části Horní Rozpité. Rada obce schvaluje finanční úhradu za vypracování znaleckého posudku k vyřízení darování pozemků Cenová nabídka na doplnění navazující projektové dokumentace pro provedení stavby na stavbu energetické úspory OÚ a ZS Rada obce projednala cenovou nabídku firmy Reprinta s.r.o., Na Mlynářce128/6,Valašské Meziříčí, zastoupenou Ing. Petrem Vašíčkem na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby akce: Obecní úřad energetické úspory a Zdravotní středisko energetické úspory podle přílohy. Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č na zpracování dokumentace provedení stavby na akci Obecní úřad energetické úspory a Smlouvu o dílo č. 01/2014 na zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci Zdravotní středisko - energetické úspory dle přílohy Zadávací řízení na Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva Nabídka na administraci projektu Rada obce projednala a schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby dle přílohy Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Rada obce schválila komisi pro otevírání obálek v tomto složení: pan Pavel Mana, paní Jana Vavřínová, Ing. Jan Kučera MSc. Rada obce schválila komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Kučera, MSc. Pan Pavel Mana Ing. Pavla Novosadová Ing. Martin Solanský Ing. Petr Bohušík Mandátní smlouva Rada obce pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy mezi obcí a Kučera - Jan. cz, s. r. o., 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm na zpracování zadávací dokumentace a administraci výběrového řízení na dodavatele stavby Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva. 12

13 4.6. Rozhodnutí nadace ČEZ o žádosti o finanční příspěvek Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, které se týká projektu Osvětlení kostela sv. Antonín. Žádosti obce nebylo vyhověno Kronika obce za rok 2013 Rada obce ukládá komisi školské, kultury a sportu provést kontrolu zápisů kroniky k projednání v komisi školské, kultury a sportu Provedení aplikace dodatečné zvukové izolace Climatizérem plus v bytech multifunkční budovy Rada obce schvaluje provedení dodatečné zvukové izolace Climatizérem plus v prostoru nad sádrokartonovým podhledem a v prostoru s odnímatelnými kazetami s tím, že budou podtmeleny. Rada obce souhlasí s finančním vypořádání dohod o vypořádání vzájemných práv a povinností s vlastníky bytů (A2 a A11) vzhledem k již dříve realizovaným opatřením vlastníky bytů. 2. Cenová nabídka na rozšíření veřejného osvětlení Rada obce schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Štefla na rozšíření veřejného osvětlení Na Pile u golfového areálu a rozhodla o zadání realizace osvětlení. 3. Rozpočtové opatření č. 1 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v tis. Kč Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 60 tis. Kč - výdaje po úpravě Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 694 Financování po úpravě- 694 Financování po úpravě 694 tis Kč 13

14 Zpráva kontrolního výboru Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zprávu kontrolního výboru schválit. 2. Žádosti 2.1. Žádost o realizaci příjezdové komunikace k p. č.1131/6,7,8,9 Rada obce rozhodla zaplánovat do rozpočtu na rok 2015 náklad na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení komunikace vč. dešťové kanalizace na p. č. 1131/5 a 1131/27 dle žádosti vlastníků pozemků p. č.1131/6,7,8,9. Součástí projektu bude dešťová kanalizace v úseku č. p Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci na rozšíření chodby bytu č. 6 v bytovém domě multifunkční budově č. p. 658 Rada obce doporučuje rozšíření vstupní chodby bytu č. 6 zastupitelstvu obce po projednání s právníkem Žádost o finanční příspěvek na opravu lesní komunikace SNOZ Prostř. Bečva Rada obce projednala žádost sdružení vlastníků SNOZ Prostřední Bečva, o finanční příspěvek na opravu lesní komunikace a ukládá komisi hospodářství a služeb prověřit, zda SNOZ Prostřední Bečva využívá obecní cesty Žádost o finanční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Soláně Rada obce ukládá žádost posoudit v komisi školské, kultury a sportu Žádost o finanční příspěvek- Společenství vlastníků bytů. domu č.p.658 Rada obce schválila finanční příspěvek na úpravu rozvodů elektro ve společných prostorách bytového domu v rozsahu podle majetkového podílu obce Žádost o uvedení komunikace na Kamenné do souladu s mapovými podklady 14

15 Rada obce projednala žádost pana Josefa Solanského, Dolní Bečva č.p.70 o uvedení katastrální mapy do souladu se známými hranicemi pozemků a konstatovala, že se k žádosti vrátí po dokončení digitalizace obce, která v současné době probíhá Žádost o poskytnutí recyklátu na opravu komunikace k rodinnému domu č.p. 401 Rada obce schválila poskytnutí 2 vleček recyklátu na vyspravení příjezdové komunikace k rodinnému domu č. p Zadávací řízení - na stavební úpravy účelové komunikace Křivač- 22, ,616 se smíšeným provozem Rada obce schválila znění výzvy na zadávací řízení na stavební úpravy účelové komunikace Křivač 22, ,616 se smíšeným provozem. 4. Smlouvy 4.1. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 340 Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 340 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 16 Rada obce schválila smlouvu na pronájem hrobového místa č. 16 a pověřuje starostu 5. Program ZO 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV 3. Rozpočtové opatření č Smlouvy 5. Různé 6. Inventarizační zpráva za rok 2013 Rada obce schvaluje inventarizační zprávu majetku a závazků k dle přílohy. 7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Dolní Bečva k Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín sestavenou dle přílohy. 15

16 8. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva a rozdělení do fondů pro rok 2014 Rada obce schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva a rozdělení do fondů pro rok 2014 dle přílohy. 9. Různé 9.1. Informace o řešení reklamací v multifunkční budově Rada obce vzala na vědomí informace o dokončení zvukové izolace Climatizér plus ve všech bytech, mimo bytu A 2, 11, 12. Po dodání zprávy požárního specialisty o vyšetření příčiny vzniku požáru v bytě A4 budou projednána další opatření Kácení dřevin v břehu u silnice I/35 (U Tabulí) Rada obce schvaluje kácení náletových dřevin ve svahu u silnice I/35 na p. č. 2649/32 v k.ú. Dolní Bečva dle cenové nabídky Návrh komise školské, kultury a sportu na ocenění obětavých vedoucích pracovníků při činnosti s mládeží Rada obce projednala návrh předsedkyně komise školské, kultury a sportu na ocenění vedoucích pracovníků pracujících s mládeží v obci. Rada obce doporučuje ZO zvýšit příspěvek na činnost jednotlivým zájmovým sdružením. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zpráva kontrolního výboru za I. čtvrtletí roku 2014 Bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru v předneseném znění. 2. Rozpočtové opatření č.2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v tis. Kč 16

17 - zvýšení výdajů o 1860 tis. Kč, s příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě tis. Kč, financování po úpravě tis. Kč. 3. Smlouvy 3.1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB4 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu u budoucím zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi Obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce zastoupenou Elprojektem Nový Jičín jako oprávněnou z věcného břemene k povinnému pozemku par. č. 2649/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce spočívajícího ve vybudování vedení přípojky NN po tomto pozemku k pozemku par. č. 1183/11 v k.ú. a obci Dolní Bečva a jeho následné údržbě za podmínky, že toto vedení bude umístěno mimo plánovaných asfaltový povrch na tomto pozemku a pozemek po ukončení stavby uveden do původního stavu. Věcné břemeno pak bude zřízeno za náhradu 1.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s jeho zřízením si ponese oprávněný ČEZ Distribuce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle přílohy Kupní smlouva na koupi a prodej pozemků na Blinkově kopci podle geom. plánu č /2014 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva č. 26/12/2013 v bodu 5.4 ze dne a současně pak schvaluje prodej pozemku par. č. 285/29 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle geom. plánu č /2014 o vým. 138 m2 panu Ing. Ivanu Gajdarusovi, Dolní Bečva č. p. 549 za kupní cenu 7.746,- Kč která byla zaplacena již v roce Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy dle přílohy. 4. Různé 4.1. Žádost pana Zbyňka Pavlice, Horní Bečva č. p. 487 o souhlas spoluvlastníka s rozšířením předsíně bytu A6 Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce ve Společenství vlastníků domu č. p. 658 Dolní Bečva při hlasování na shromáždění vlastníků tohoto společenství souhlasit se žádostí pana Zbyňka Pavlice, bytem 17

18 Horní Bečva 487 o rozšíření bytu č. 658/6 o část společných prostor chodby před bytem podle důvodové zprávy za podmínky, že tento vlastník bytu bude mít k této změně vydáno příslušené stavební povolení, uhradí náklady spojené s touto úpravou a zajistí si na své náklady změnu Prohlášení vlastníka budovy čp. 658 v katastru nemovitostí Ocenění pracovníků s mládeží v občanských sdruženích v obci Zastupitelstvo obce rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu jednání ZO Vyjádření obce k obnově horské chaty Libušín na Pustevnách Zastupitelstvo obce podporuje všechny aktivity státu a orgánů místních samospráv vedoucí k urychlené obnově národní kulturní památky horské chaty Libušín na Pustevnách a za tímto účelem hodlá tuto obnovu podpořit i z prostředků obce vhodným a přiměřeným způsobem. INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALA Turnaj ve stolním tenise II. ročník turnaje ve stolním tenise se odehrál 15. března na galerii školní tělocvičny v Dolní Bečvě. Letošního ročníku, který si převážně sám organizoval pan Martin Majer, se zúčastnilo 6 dospělých a 4 děti. Byl to však velmi vyrovnaný souboj a kolem jedné hodiny odpolední došlo k ukončení turnaje s těmito výsledky: Dospělí: Žáci: 1. Zbyněk Pavlica 1. Jan Dědič 2. Ervin Hadžič 2. Marek Solanský 18

19 3. Vladimír Vavřín 3. Marek Tutko 4. Robert Smetana 4. Lukáš Dědič 5. Martin Majer 6. Věra Vavřínová Účastníků bylo méně než loni, ale těm, kteří dorazili, se turnaj moc líbil. PŘIPRAVUJEME BĚH OSVOBOZENÍ Termín: pondělí 5. května 2014 Místo startu a cíle: Alej Hynka Tošenovského Dolní Bečva MŠ ZŠ Prezentace - 8:45 hodin Start: 9:00 hodin Prezentace 9:45 hodin Start: 10:00 hodin Kategorie: dívky, hoši MŠ mladší do 5 let, starší do 7 let třída třída třída 7.,8. a 9. třída Na vítěze čeká pohár, diplom a cena. Hlavní sponzor - Obec Dolní Bečva Organizační zajištění ŠKSK při RO, LK Radhošť, Klub seniorů Péče o závodníky - pedagogové MŠ a ZŠ Dolní Bečva Ředitel závodu Mgr. Ludmila Linhartová Hlavní rozhodčí Luděk Pavlíček 19

20 KURZ VITARIÁNSTVÍ I vám může živá strava změnit život Přijďte prožít odpoledne trochu jinak, vyzkoušet si - pro někoho netradiční, ale přitom velmi pohodlné nevaření. Doufám, že se pro Vás stane třeba i jen částečnou inspirací do budoucna. Na kurzu se dozvíte, jak se co dělá a proč je syrová strava prospěšná, jakým způsobem můžete docela rychle dosáhnout nejen zdraví, štíhlejší postavy, ale i omládnout a mít spoustu energie Náplň kurzu: - seznámení s principy syrové stravy (vitariánstvím) - ukázka přístrojů a jejich praktické použití - příprava smoothie a jeho ochutnávka - příprava zákusku a opět ochutnávka - trošku jiné mléko, zmrzlina a palačinky - ukázka - klíčení a sušení (placky ukázka) - krátký film projekce Komorní prostředí: 15 až 20 účastníků Kdy: 1O. nebo od do přibližně hodin, možno i déle po domluvě Kde: Dolní Bečva 10, Penzion U Blinků Cena: 300 Kč Nutno zaplatit dopředu při přihlášení podle množství zájemců budu nakupovat potraviny na přípravu pokrmů. V případě většího zájmu nebo nevyhovujícího času, lze domluvit i jiné termíny obdobného projektu. Kontakt pro přihlášení a bližší informace: Mgr. Pavla Feberová mob adresa: Dolní Bečva 10, penzion U Blinků 20

21 DEN DĚTÍ aneb Pojďte si hrát s Javořinou! Poslední květnovou sobotu srdečně zveme malé i velké, děti, rodiče, prarodiče, praprarodiče a všechny, kteří si rádi hrají, aby spolu s námi oslavili Den dětí. Přijďte si s námi zasoutěžit, poslechnout cimbálovou muziku nebo něco pěkného vlastnoručně vyrobit. Program se bude konat v sobotu od 14 hodin na návsi v Dolní Bečvě, za podpory obce Dolní Bečva, města Rožnov pod Radhoštěm, ve spolupráci s komisí ŠKS, myslivců, fotbalistů a hasičů z Dolní Bečvy. Těšíme se na vás! ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ DOLNÍ BEČVA Školní sportovní klub byl zaregistrován dne u Asociace školních sportovních klubů v Praze s žádostí o finanční dotaci pro výstavbu tělocvičny. Ustavující schůze ŠSK se konala Předsedou byla zvolena Olga Křenková, která tuto funkci vykonává dodnes. Jejím úkolem je vyhledávat a získávat dobrovolné vedoucí kroužků, koordinovat činnost kroužků, vést evidenci členů a hlásit členskou základnu AŠSK v Praze, zabezpečovat kroužky materiálně. První kroužky, které vznikly, byly provozovány ještě ve staré tělocvičně, jedné ze tříd v budově školy. Vznikl kroužek Aerobicu vedený paní Ťáňou Ondryášovou a Zdeňkou Tvardkovou, Ji Jutsu vedený panem Radkem Juříčkem, Petrem Vojkůvkou a Radkem Vojkůvkou, Turistický kroužek, vedený paní Jitkou Petrlovou a Šachový kroužek, vedený panem Stanislavem Markovičem. 21

22 Počet členů v tomto roce byl 89. Po dostavění tělocvičny, kroužků dále přibývalo, obměňovali se vedoucí: Aerobic: Táňa Ondryášová, Martina Závorková, Tomáš Vlček, Jana Petrlová Ji Jutsu: Radek Juříček, Petr Vojkůvka, Radek Vojkůvka Turistický kroužek: Jitka Petrlová, Zdeňka Tvardková Šachový kroužek: Stanislav Markovič Lyžařský kroužek: Ivan Hrstka, Pavel Navařík, Růžena Chrástecká SDH: Libor Mikuda, Jiří Vavřín, Pavel Balcar Stolní tenis: Zdeněk Křenek, Marie Kozáková, Libor Fusek Halový tenis: Oto Mrlík, Jiří Krhut Fotbal: František Vašek, Ladislav Šena, Rudolf Závorka, Jiří Slížek, Jan Krba, Dalibor Vašek, Zdeněk Maléř, Vítězslav Jurča, Tomáš Tvardek, Milan Vašek, Radek Růčka, František Kovář, Zdeněk Mikunda, Martin Adamec, Robert Janíček, Libor Fusek, David Bolcek, Zdeněk Porubský, Aleš Kuběna, Radek Vojkůvka, Luděk Pavlíček Volejbal: Petr Špatný, Milan Vašek, Josef Jurajda, Martin Chumchal, Libor Fusek Míčové hry: Jana Hrubá, Lída Linhartová Florbal: Zbyněk Štampovský, Olga Křenková, Vilém Janoušek Taneční kroužek: Pavla Kopcová, Věra Stachová Sportovní hry: Helena Hýblová 22

23 Mažoretky: Veronika Kubjáková, Monika Spisarová, Blanka Trenčanská, Blanka Krhutková Košíková: Martin Polách Na vedení kroužků se podílelo 55 vedoucích. Nejdéle působícím vedoucím je Libor Mikuda SDH od r Obětavým vedoucím je také Libor Fusek, který od roku 2007 vede 3 kroužky Fotbal, Stolní tenis, Volejbal. K dlouhodobě působícím vedoucím patři také Zbyněk Štampovský, Olga Křenková a Blanka Chmelařová (Trenčanská). Největším úspěchem bylo 4 místo v republikovém finále v Malé kopané v roce místo v krajském finále v Odbíjené Uherské Hradiště 3. místo v krajském finále ve Florbalu Uherský Brod 2. místo v krajském kole Florbal Cup Kelč 2. místo v krajském kole žákyně ve Florbalu Uherský Brod 1. místo v okresním kole Florbal Cup místo v okresním kole ve Florbalu žákyně 3. místo v krajském finále DO REDAKČNÍ POŠTY DOŠLO TRAMPOLÍNOVÁ ELITA NA DOLNÍ BEČVĚ Na pouhý jeden den rožnovský oddíl skoků na trampolíně přesunul své působiště ze ZŠ Pod Skalkou do tělocvičny na Dolní Bečvě, kde uspořádal 1. kolo Českého a Žákovského poháru, za hojné účasti více než 80 závodníků z celé České republiky. Sešli se zde účastníci z Prahy, Liberce, Litoměřic, Odolené Vody, Dvora Králové n. L., Olomouce a Rožnova p. R. Kvalitu výkonů zajišťovali seniorští reprezentanti ČR v mužských i ženských kategoriích a velmi příjemnou atmosféru zase diváci, kteří využili jedinečnou příležitost v roce vidět nejlepší skokany ČR na 23

24 vlastní oči. Nejprve proběhla soutěž Žákovského poháru. Mladším závodníkům se příliš nedařilo. Nejlépe se z rožnovských umístila Nikola Giebelová, které 8 členné finále uniklo o malý kousek a skončila na 10. místě. V kategorii žen měly svůj den hned dvě rožnovanky - Kateřina Solanská a Michaela Karbanová, které z kvalifikace postupovaly z prvních dvou míst a stejné pořadí si udržely i po finále. Zvítězila Katka Solanská. Třetí místo obsadila Karolína Dolejšová z Liberce. V soutěži synchronních dvojic žen vyhrál kvalifikaci pár Solanská Karbanová z Rožnova p. R. Avšak díky nedorozumění ve finále, začala jedna závodnice sestavu a druhá ne, což mělo za následek nulové hodnocení. Zaslouženě tak zvítězil smíšený pár Olomouce a Rožnova Iveta Krönerová a Štěpánka Matuštíková, kerý postupoval do finále z druhého místa. Soutěži mužů vévodil momentálně nejlepší český reprezentant Martin Pelc z Prahy Žižkova, který skáče ve své volné sestavě tři trojná salta. Adam Sült, který přestoupil kvůli studiím z Rožnova do Prahy Kampa, zvládl kvalifikaci na výbornou a do finále postupoval z druhého místa. Ve finále však zaváhal, předčasně ukončil sestavu u kraje trampolíny, kdy nebylo bezpečné pokračovat dále. Na druhém místě tak skončil Naim Ashab z Prahy-Kampa, který předvedl nejobtížnější sestavu a získal si svým bojovným výkonem sympatie diváků. Třetí místo získal juniorský reprezentant Lukáš Majer z Prahy-Kampa. Kvalifikaci synchronu mužů vyhrál momentálně nejlepší pár ČR: Adam Sült- Martin Pelc (KAM -ŽIŽ). Ve finále však vše bylo jinak. Sült s Pelcem sestavu nedokončili. Vítězství pak putoval k páru Naim Ashab- Kryštof Baümelt (KAM- LBC), druhé místo vybojovali Jiří Kurtin a Aleš Kočvara (LBC- LTM) V průběhu závodu proběhla sbírka na konto vyhořelého Libušína, kterou vyhlásil pořádající oddíl trampolín TJ Rožnov. Z dobrovolného vstupného se vybralo téměř 4 tisíce korun. Velmi děkujeme všem divákům za jejich příspěvky. Velký dík také patří sponzorům, rodičům a obci Dolní Bečva, že jsme za jejich podpory mohli závod uskutečnit na tak vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, že se všem účastníkům na Dolní Bečvě velmi líbilo, je velmi pravděpodobné, že se trampolínový závod v tak vysoké úrovni opět na Dolní Bečvu v příštím roce vrátí. 24

25 Výsledky ve zkratce: Žákyně: 1. Bulanderová L. (LTM), 2.Tyllerová A. (ODV), 3. Bendová M.(LBC)...10.Nikola Gieblová,17.Eliška Dorušková,19.Natálie Krhutková, 23.Vendula Halamíčková, 24.Šárka Vachníková a 27. Aneta Stanečková. Žáci: 1. Hořejší V. (KAM), 2. Hruda D. (LBC), 3. Michalko A. (LTM)...Stanislav Prečan skončil na 13. místě. Synchrony žactvo: Hruda- Doležal (LBC), 2. Záhorová-Michalko (LTM), 3. Hrabánková-Pretlová (KAM) Ženy: 1. Kateřina Solanská (ROŽ), 2. Michaela Karbanová (ROŽ), 3. Karolína Dolejšová (LBC)...7.Michaela Švecová, 14.Kristýna Kubešová,18.Kamila Bartoňová a 20.Štěpánka Matuštíková. Muži: 1. Pelc (ŽIŽ). 2. Ashab (KAM), 3. Majer (KAM) Sült Muži synchronní dvojice:1. Ashab- Baümelt (KAM/LBC), 2. Kurtin- Kočvara (LBC/LTM), 3. Sült- Pelc (KAM/ŽIŽ) 25

26 FC Dolní Bečva Jaro Termínová listina - muži A (jaro 2014 I.A.tř.Sk.A) Trenér: Růčka Radek Asistent: Svak Jan, Sekyra Stanislav Začáte Sraz/ Datum Den Utkání k doprava Ne 15:00 Dolní Bečva - Nedašov 14: Ne 15:30 Podkopná Lhota D.Bečva 13: Ne 15:30 Dolní Bečva - Štítná nad Vláří 14: So 16:00 Vsetín - Dolní Bečva 14: Ne 16:00 Dolní Bečva Val. Klobouky 15: Ne 16:00 Dolní Bečva - Kelč 15: So 16:30 Vidče - Dolní Bečva 15: Ne 16:30 Zubří - Dolní Bečva 15: Ne 16:30 Podlesí - Dolní Bečva 15: Ne 16:30 Dolní Bečva - Vlachovice 15: So 16:30 Juřinka - Dolní Bečva 15: Ne 16:30 Dolní Bečva - Brumov 15: Ne 16:30 Valašské Meziříčí D.Bečva 15:30 26

27 Termínová listina muži B (jaro 2014 okr. přebor) Trenér: Pavlica Radek Asistent: Jurča Vítězslav Datum Den Začátek Utkání Sraz Ne 15:30 Val.Bystřice - Dolní Bečva domluva Ne 16:00 Dolní Bečva - Huslenky 15: Ne 16:00 Kelč - Dolní Bečva domluva Ne 16:00 Horní Bečva Dolní Bečva domluva Ne 16:30 Dol. Bečva Velké Kralovice 15: So 16:30 Střítež - Dolní Bečva domluva So 16:30 Dolní Bečva- Hutisko Solanec 15: Ne 16:30 Lhotka n.b. - Dolní Bečva domluva Ne 16:30 Dolní Bečva-Nový Hrozenkov 15: Ne 16:30 Poličná-Dolní Bečva Domluva So 16:30 Dolní Bečva-Prostřední Bečva 15: So 16:30 Dolní Bečva-Podlesí 15:30 Termínová listina DOROST (jaro 2014 okr. přebor sk.c) Trenér: Maléř Radek Datum Den Začátek Utkání Sraz So 13:30 Horní Bečva - Dolní Bečva 12: Ne 13:00 Dolní Bečva - Hutisko Solanec 12: Ne 13:00 Loučka - Dolní Bečva 11: Čt 13:30 Dolní Bečva - Poličná 12: Ne 13:00 Dolní Bečva - Vigantice 12: Ne 13:30 Dolní Bečva - Choryně 12: So 10:00 Poličná - Dolní Bečva 08: Ne 10:00 Vigantice - Dolní Bečva 09: So 16:30 Choryně - Dolní Bečva 15:00 27

28 Termínová listina MLADŠÍ ŽÁCI (jaro 2014 okr. přebor sk.b) Trenér: Matula Milan Vedoucí mužstva: Špatný Petr Datum Den Začátek Utkání Sraz Ne 12:30 Krhová - Dolní Bečva 11: Pá 17:00 Dolní Bečva - Val.Bystřice 16: Ne 12:00 Hrachovec - Dolní Bečva 11: Pá 17:00 Dolní Bečva - Podlesí 16: Ne 14:00 Dolní Bečva - Kelč 13: Ne 14:00 Zašová - Dolní Bečva 13: Pá 17:00 Kateřinice - Dolní Bečva 15: Ne 14:00 Dolní Bečva - Krhová 13: Ne 10:00 Kelč - Dolní Bečva 09: So 10:00 Dolní Bečva - Zašová 09:30 Term. listina ST. PŘÍPRAVKA (jaro 2014 okr. přebor sk.d) Trenér: Pavlíček L., Kuběna A., Matula M. Vedoucí mužstva: Špatný P. Datum Den Začátek Utkání Sraz Ne 13:00 Vidče - Dolní Bečva 12: So 10:00 Dolní Bečva - Pro.Bečva 09: So 13:30 Val.Bystřice - Dolní Bečva 12: Pá 17:00 Dolní Bečva - Rožnov p.r. 16: So 10:00 Vigantice - Dolní Bečva 09: So 10:00 Hutisko - Dolní Bečva 09: Pá 17:00 Dolní Bečva - VKK (červení) 16: So 11:00 VKK (modří) - Dolní Bečva 10: Ne 14:30 Dolní Bečva - Nový Hrozenkov 14:00 28

29 Term. listina ML PŘÍPRAVKA (jaro 2014 okr. přebor sk.c) Trenér: Matula Milan Vedoucí mužstva: Glamoš Michal Datum Den Začátek Turnajová mužstva Ne 13:00 Vigantice Dolní Bečva, VKK, Horní Bečva Ne 13:00 VKK Dolní Bečva, Vidče, Vigantice So 14:00 Dolní Bečva Rožnov, Horní Bečva, Vigantice So 10:00 Střítež Rožnov, Dolní Bečva, VKK Ne 10:00 VKK Vigantice, Horní Bečva, Dolní Bečva So 10:00 Vigantice Dolní Bečva, VKK, Vidče So 10:00 Střítež VKK, Vidče, Dolní Bečva Ne 10:00 Dolní Bečva Horní Bečva, Zubří, Vigantice Pořádajícím klubem je vždy mužstvo uvedeno na prvním místě Komise mládeže FC D. Bečva ve svých řadách ráda uvítá další zájemce z řad mládeže. Pro jarní sezónu 2014 máme v juniorských kategoriích následující mužstva: - mladší přípravka, trenér Glamoš Michal, tel starší přípravka, trenér Pavlíček Luděk, tel mladší žáci, trenér MatulaMilan, tel dorost, trenér Maléř Radek, tel Časy tréninků a další INFO najdete na našich stránkách: Kluci a holky pojďte se bavit s balónem, přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme!! 29

30 Hostování na Dol.Bečvu Hostování z Dol.Bečvy Valná hromada Brigády Společná dovolené v Chorvatsku Plán akcí FC Klubové zprávy a aktuality Hostování prodlouženo: Křiva Aleš -Vigantice, Růčka Jaroslav, Vyvijal Filip a Ryl Jan-Rožnov p. R., Polanský Petr-Valašská Polanka, Mičkal Jaroslav - Zubří. Radek Růčka se vrátil zpět z půlročního hostování-vigantice Mládež: Špatný Kryštof, Jan Kuběna, Dědič Lukáš Val. Meziříčí (střídavé starty do ligových soutěží), Jan Dědič-Vigantice Po ukončení jarní sezóny proběhne valná hromada FC s volbou výboru a s naplánováním dalších činností FC. Po dohrání jarní sezóny se plánuje důležitá brigáda, kdy je potřeba provést opravu automatického zavlažovacího systému (zavlažovací hlavy jsou utopeny pod terénem) Řádný popř. mimořádný termín brigády bude zveřejněn obvyklým způsobem. Nabídka skupinové dovolené pro FC Dolní Bečva Chorvatsko 2014 (Makarská Živogošče - kemp DOLE) Více na :00 Podradhošťský Bagocup 2014 (tradiční turnaj v malé kopané pro kategorii aktivních sportovců, neaktivních sportovců a žen), DISKO :00 Memoriál Josefa Bolcka V. ročník (plánovaní účastníci: Dolní Bečva, Frenštát p. R., Prostřední Bečva a Vigantice) :00 Taneční zábava před sportovním dnem :00 Přátelská utkání mládeže, seniorů, žen. Tradiční turnaj čtvrtí: Štrček, Sýkovec, Podhory,Dědina Soutěže a hry pro děti i dospělé, losování tomboly. 30

31 Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům za jejich účastnickou, morální a férovou podporu do nadcházející jarní části sezóny, která nebude jednoduchá. Tíží nás nízký Závěr počet hráčů, jak v mládežnických kategoriích, tak i v mužích. Hráčům pak přejeme mnoho zdraví, vůle, trpělivosti a sportovních úspěchů. Poděkování!!! Děkujeme všem sponzorům za podporu!!! Cena Dr. Václava Jíry je Fotbalovou asociací ČR každoročně udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. Oceňováni tak bývají bývalí vynikající hráči či dlouholetí obětaví trenéři a funkcionáři. Okresní fotbalový svaz Vsetín navrhl pro rok 2014 na tuto cenu pana Jaroslava Vojkůvku. Z jeho bohaté hráčské a funkcionářské kariéry jen to nejdůležitější: V 10 letech začal aktivně chytat jako gólman za žáky Dolní Bečvy. Po žákovských a dorosteneckých létech působil v letech jako 31

32 voják základní služby v RH Sušice. Ještě na vojně Jardu lanařili do tehdejší Škody Plzeň, která hrála druhou celostátní ligu. Tuto nabídku ale nepřijal a vrátil se zpět domů. Po vojně se stal kapitánem mužů Dolní Bečvy a skutečnou oporou mužstva, kde hrál do roku Po skončení aktivní činnosti byl zvolen do výboru oddílu, kde vykonával funkce od správce hřiště, pokladníka až po předsedu oddílu. Od roku 2006 do dneška vykonává funkci sekretáře a pokladníka. Za dlouholetou obětavou činnost a zásluhy o rozvoj fotbalu převzal v úterý pan Jaroslav Vojkůvka v pražském Břevnovském klášteře z rukou předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty cenu doktora Václava Jíry. V neděli oslavil Jaroslav Vojkůvka šedesáté sedmé narozeniny. K narozeninám, dlouholeté činnosti ve fotbale a k dosažení významného fotbalového ocenění mu za FC Dolní Bečva srdečně gratulujeme. 32

33 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOLNÍ BEČVA Myslivecké sdružení Dolní Bečva pořádá MEMORIÁL ZDEŇKA ŠIMURDY Začátek 8,30 na střelnici na Kamenném Občerstvení zajištěno MO KDU ČSL A OBEC DOLNÍ BEČVA MO KDU ČSL a obec Dolní Bečva zvou maminky a babičky na oslavu Svátku matek, která se koná v neděli v sále pohostinství U Maléřů. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Dolní Bečva. Začátek ve 14,30 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. 33

34 SDH DOLNÍ BEČVA Ostravsko - Beskydská šedesátka Soutěž mladých hasičů v běhu na 60 metrů přes překážky-ostravsko- Beskydská šedesátka 2014 se uskutečnila 22. a 23. března v ostravském atletickém tunelu. Společně s družebním hasičským sborem z Ostravy- Michálkovic jsme ji pořádali již potřetí. Letošní ročník byl současně 1. závodem 1. ročníku Českého halového poháru v běhu na 60 metrů. Soutěže se zúčastnilo 364 dětí. Samotný průběh soutěže byl obdobný loňskému schématu, v sobotu své umění předvedli nejmenší závodníci - přípravka, dále pak kategorie mladších žáků. A neděli ovládli holky a kluci z kategorie starších žáků. V průběhu celé soutěže měli naši závodníci možnost navštívit stanici Hasičského záchranného sboru v Ostravě - Zábřehu nebo Hasičské muzeum. Děkujeme našemu družebnímu SDH Michálkovice za spolupráci na naší společné akci. Z našeho sboru závodilo celkem 14 dětí, nejlépe z nich se umístila v kategorii přípravka Aneta Mikudová, s výsledným časem 24,17 sekund obsadila pěkné 6. místo z 56 závodníků. 34

35 V této kategorii také závodili: 15. místo Pavlína Babincová 27,07 sek. 18. místo Tomáš Kretek 27,41 sek. 27. místo Vojtěch Laža 29,66 sek. PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA V sobotu 14. června se uskuteční ve sportovním areálu taneční zábava, od 19:00 vystoupí skupina FUNNY MELODY z Olomouce. Srdečně zvou pořadatelé, zastřešení a občerstvení zajištěno. 35

36 36

37 37

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva KVĚTEN ČERVEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM KVĚTEN ČERVEN Richtman Julius 75 Švihel Bedřich 73 Billová Kristýna 71 Blinková Vlasta 75 Růčka Stanislav 80 Žemba Petr 72 Proroková

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 44/10/2013- RO-U Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Per Vojkůvka, Ing.

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová 22/02/2016- RO U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 29. 2.2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více