HEWER, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEWER, s.r.o. www.hewer.cz www.palba.cd"

Transkript

1

2 Obsah Poslání a stručná historie střediska BETLÉM 1 Slovo ředitele ohlédnutí za rokem Domov Betlém v Kloboukách u Brna 3 Domov Narnie v Morkůvkách 7 Odloučené pracoviště Speciálních škol v Morkůvkách 10 Útvar ředitele a fundraising 12 Stavební skupina 14 Co o nás napsali v novinách 15 Financování střediska a výsledky hospodaření 16 VELKÉ A UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM 21 Grafická úprava, sazba a tisk: HEWER, s.r.o. Na Poříčí Praha 1 tel mobil

3 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Poslání a stručná historie střediska BETLÉM Posláním Diakonie ČCE střediska BETLÉM je poskytovat domov a láskyplnou péči dospělým lidem a dětem s vážným zdravotním postižením, a to v rámci křesťanské komunity rodinného charakteru. Poskytované sociální služby jsou kvalifikované a všestranné, jejich hlavním cílem je umožnit handicapovaným lidem prožít plnohodnotný a naplněný život. Středisko BETLÉM bylo založeno Synodní radou Českobratrské církve evangelické dne 7. března Jeho skutečný vznik se však odehrál ještě v časech reálného socialismu Farnímu sboru ČCE v Kloboukách u Brna byla v roce 1987 vrácena vila v Císařově ulici, kterou stát užíval dlouhá léta jako svůj majetek. Tento pěkný dům a přilehlé pozemky byly původně vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou nadace z roku 1929 odkázali evangelické církvi. Poté, co se Odstrčilova vila vrátila do správy klobouckého evangelického sboru, rozhodl se zde tento sbor v čele se svým farářem J. Gruberem vybudovat komunitní Domov Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to podle záměru bratra L. Princla a jeho handicapovaného přítele V. Růžičky. Za významné finanční pomoci přátel ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla uskutečněna rekonstrukce vily byl BETLÉM při slavnostních bohoslužbách otevřen a stal se tak vůbec prvním nestátním zařízením svého druhu. Od se BETLÉM stal jedním ze středisek Diakonie ČCE s právní subjektivitou. Tím však historie střediska zdaleka nekončí V říjnu 1992 odešli tři pracovníci BETLÉMA do nedaleké obce Morkůvky, aby tam v bývalé evangelické škole zahájili činnost malého domova pro děti s mentálním postižením. Malá kapacita domova který později získal jméno Narnie však nedostačovala potřebám v regionu. Proto jsme v roce 1993 zahájili přístavbu Narnie financovanou zejména ze zahraničních darů, která byla úspěšně dokončena v roce Kapacita Narnie se díky tomu zvětšila na 9-12 ubytovaných dětí. 1

4 Výroční zpráva 2002 Slovo ředitele ohlédnutí za rokem 2002 Středisko BETLÉM pokračovalo i v minulém roce 2002 s Boží pomocí úspěšně ve své činnosti. S odstupem bych skoro řekl, že se v průběhu roku 2002 nic zvláštního nestalo ale nebyla by to pravda Tři události z průběhu minulého roku hodnotím totiž jako velmi dramatické. Za prvé: požár v Domově Narnie, který 29. ledna úplně zlikvidoval horní patro nové přístavby včetně střechy. Za druhé: snížení provozní dotace Mnisterstva práce a sociálních věcí (MPSV) o 13 % v poměru vůči roku 2001, které postihlo celou Diakonii. A za třetí: očekávání na výrok Ústavního soudu ve věci nového zákona o církvích, který vstoupil v platnost 8. ledna 2002 a odřezával naší Diakonii a katolickou Charitu od mateřských církví, tzn. nutil je k naprosto zbytečnému a nesmírně pracnému a nákladnému přerodu na občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti. Všechny tyto věci nakonec dopadly nad očekávání skvěle a za to patří naše veliké díky Pánu Bohu! Za prvé: Následky požáru v Narnii jsme díky nesmírné obětavosti pracovníků pod vedením vedoucího D. Kalvacha brzy překonali a v květnu jsme měli patro přístavby ještě lepší než předtím včetně hezčího tvaru střechy. Zasloužila se o to naše stavební skupina, která celou akci obnova vzala na svá bedra. Pomohlo nám také, že Narnie byla dobře pojištěna a pojišťovna nám uhradila opravu a nákup nového vybavení téměř v plné výši. Zároveň přišlo i mnoho darů od zahraničních přátel. Za druhé: díky úsilí sháněče peněz neboli fundraisera Z. Říhy jsme doplnili finanční prostředky chybějící ze snížené dotace MPSV, a to hlavně od individuálních dárců. A za třetí: 27. listopadu 2002 rozhodl Ústavní soud s definitivní platností o zrušení těch paragrafů nového zákona o církvích, které by vedly k odtržení Diakonie od naší církve (a dokonce ve svém usnesení zákonodárcům a státním úřadům doporučil, aby církev a její zařízení v jejich společensky prospěšné činnosti podporovaly). To bylo veliké vítězství, z něhož jsem se velmi radoval! Ne však na dlouho Ministerstvo kultury České republiky totiž nebylo dosud schopné vzít obecně závazný nález Ústavního soudu na vědomí a dále nutí evangelickou Diakonii a katolickou Charitu k transformaci na občanské sdružení či jinou necírkevní organizaci. Proto všechny církevní charitativní organizace nyní vedou nové kolo svého zápasu o existenci zápasu, o kterém jsem byl přesvědčen, že již Bohu díky skončil. Chce-li však člověk plodně sloužit bližním, nesmí se dát ničím znechutit a jeho srdce nesmí zhořknout. A zvláště, je-li to křesťan. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus a Jeho Duch Utěšitel jsou všem věřícím lidem nablízku. Proto já osobně i když mi to nejde vždy lehce místo nadávání na vládu volím radost z Evangelia a chválu za všechny Boží dary, kterými náš Pán diakonické středisko BETLÉM vždy štědře zahrnuje. Halelujah! Petr Hejl ředitel střediska Diakonie BETLÉM 2

5 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Organizační schema 2002 Domov Betlém v Kloboukách u Brna Obyvatelé, hosté a další klienti: V roce 2002 poskytoval Betlém trvalé ubytování, stravování, komplexní individuální sociální péči, ergoterapii, rehabilitaci a aktivizaci 9 obyvatelům s těžkým tělesným postižením, 2 obyvatelům s psychickým a sociálním postižením a denní péči 1 člověku po mozkové příhodě zde z Klobouk. Na konci června odešla z Betléma jeho tělesně handicapovaná obyvatelka Šárka, která se na jaře vdala za jednoho ze starších pečovatelů a společně pak získali bezbariérový byt v Brně. Uvolněné místo jsme do konce roku 2002 poskytovali hostům na krátkodobých pobytech. Na hostovských pobytech se v Betlémě vystřídalo 20 osob během 24 pobytů o celkové délce 352 ubytovacích dnů (tj. průměrně 1 osoba na den v roce). Poskytovaná péče a život v komunitě: Péče o handicapované klienty Betléma byla celoroční a nepřetržitá, probíhala prakticky 24 hodin denně. Každý obyvatel měl na každý týden přiděleného svého osobního pečovatele jen vyjímečně měl 1 pečovatel na starosti 2 klienty s lehčím stupněm postižení. Všichni pečovatelé zajišťovali svým klientům potřebné služby od 7 hodin ráno do 22 hodin večer do těchto služeb patřila fyzická pomoc při hygieně, stravování, přemísťování, ranním vstávání a večerním ukládání, projížďky na vozíku, návštěvy u lékaře, psaní dopisů, čtení knih aj. Potřebná péče v noci byla zajištěna noční službou. V Betlému jsme dále poskytovali našim obyvatelům i hostům 2-3x týdně ergoterapii, rehabilitaci, fyzioterapii a jiné aktivizační programy. Vedle toho jsme zajišťovali našim klientům i spo- 3

6 Výroční zpráva 2002 lečné výlety do přírody, zájezdy za kulturou a společenským děním. V srpnu větší část obyvatel se svými asistenty odjela na rekreační pobyt v Lutové u Třeboně, kde se všem moc líbilo Výrobky klientů vytvořené v rámci ergoterapie jsme již druhým rokem úspěšně dražili na listopadové dobročinné aukci v Kloboukách u Brna. Personál: Výše popsanou komplexní sociální péči o všechny obyvatele a hosty v roce 2002 zajišťovalo průměrně 20 pracovníků. Celý rok jsme v Betlémě zápasili se skoro katastrofálním nedostatkem pečovatelů jako vyslyšení našich naléhavých modliteb se nám podařilo stav personálu doplnit ke konci roku. Během roku z Betléma odešlo 7 pracovníků a 6 pracovníků bylo nově přijato. Průměrně 14 asistentů a asistentek pracovalo ve třítýdenních turnusech se čtrnácti dny nepřetržité služby a jedním týdnem náhradního volna, ostatní pracovníci pracovali v normálním týdenním pracovním režimu s volným víkendem. Vedoucí Betléma se v průběhu roku stala dlouholetá pracovnice a zkušená pečovatelka D. Čechová. I v roce 2002 probíhaly zhruba jednou měsíčně supervizní skupiny pro asistenty vedené erudovanými psychology Mgr. J. Smékalem z Olomouce a PhDr. L. Piňosovou z Brna. Zahrada: Součástí provozní činnosti Betléma bylo i v roce 2002 zahradnické a zemědělské hospodaření na horní zahradě podporované Úřadem práce v Břeclavi (dotací na mzdu zahradníka). Kvůli opakované neúrodě meruněk a velké vlastní spotřebě ostružin nebylo v roe 2002 téměř co prodávat. Kuchyně Betléma však byla od léta do podzimu bohatě zásobena čerstvými výpěstky, např. saláty, paprikami, rajčaty, česnekem, zelím, kedlubnami, mrkví, petrželí, pastinákem, červenou řepou, dýněmi apod. Zejména úroda paprik byla obrovská, a to díky jejich pěstování ve dvou zcela nových fóliovnících, které jsme dostali darem od jedné podnikatelské firmy. V nich se nám dokonce podařilo vypěstovat tři zcela vyzrálé, sladké a červené melouny. 4

7 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Jaký byl rok 2002 pro vedoucí Domova Betlém Dagmar Čechovou Otázka: Jaký problém v roce 2002 považujete za nejvážnější? Dagmar Čechová: Průběžně jsme se potýkali s nedostatkem asistentů, přetrvává i problém s chybějícími prostory aneb kam s lidmi. Přestože je u nás často přehuštěno a člověk soukromí moc neužije, zůstávají nám naši přátele vozíčkáři věrní a i nadále mají zájem strávit zde alespoň 14 dní jako hosté. Často mi proto bylo líto, že jsem musela někoho odmítnout z důvodů nedostatku asistentů nebo místa. Touto cestou se omlouvám všem, které jsem musela odmítnout. Přátele Betléma prosím o modlitby, abychom do budoucna tímto obojím nedostatkem netrpěli a mohli zájemce o hostovské pobyty opět přivítat mezi námi Otázka: V zimě musíte z pochopitelných důvodů omezit řadu činností, které přinášejí vašim klientům radost. Jak obyvatelé Betléma prožívali toto období? Dagmar Čechová: Zima je pro nás všechny opravdu trochu ponurá a duševně hodně náročná. Zvláště naši vozíčkáři jsou smutní z toho, že se nedá více jezdit ven. Ani letos tomu nebylo jinak. Zimní čas se projevil i na vnitřních vztazích, které byly napjaté díky nedostatku asistentů, dostavila se i únava a nechuť ke společnému životu. Obstáli jsme však a vytrvali, a když se na to dívám dnes, musím konstatovat, že nám to bylo jen a jen k dobrému. Zimní čas jsme alespoň využili k návštěvě divadel, plesů a koncertů. Otázka: Léto je v našich představách spojené s dovolenou. Mají obyvatelé Betléma také dovolenou? A jaká byla ta poslední? Dagmar Čechová: Myslím, že s jarem a nástupem léta se nám opravdu vrátila chuť do života a začali jsme se velmi těšit i na společnou dovolenou. Je pravda, že nám toto skvělé rozpoložení překazily srpnové povodně. Bylo těžké dívat se, jak lidé přicházejí o domovy. Máme spoustu přátel v postižených oblastech a tak jsme se rozhodli, že i my přispějeme svou troškou do mlýna: v rámci popovodňové pomoci organizované naší Diakonií jsme vyslali do Jižních Čech malý pomocný team. V té době jsme se všichni chystali na dovolenou právě 5

8 Výroční zpráva 2002 do Jižních Čech. Do poslední chvíle jsme zvažovali, jestli vůbec pojedeme. Místa, kam jsme měli s našimi vozíčkáři zavítat, se však povodně vůbec nedotkly. A tak jsme jeli do bezbariérového penzionu Vyhlídka v Lutové Prožili jsme tu krásný čas a už se těšíme na jeho zopakování v roce Během léta jsme také přivítali skupinu křesťanské mládeže, která nám přijela pomoci. Pomocníčci to byli opravdu skvělí. Udělali spoustu práce a ještě s nimi byla legrace. Otázka: Jakou událost máte spojenou s podzimními měsíci? Dagmar Čechová: S blížícím se podzimem jsme se začali připravovat na listopadovou v pořadí už druhou dobročinnou aukci v Kloboukách. Naši vozíčkáři se opravdu snažili a vytvořili moc pěkné věci. Na aukci samotné už se jen dívali, jaký je o jejich výrobky zájem. Byl to velmi povedený večer a doufáme, že se podaří i ten příští. Otázka: Jak jste prožívali v domově Betlém Vánoce? Dagmar Čechová: Vánoce máme tady u nás v Betlémě opravdu velmi rádi. I v roce 2002 byl čas Vánoc kouzelný. Pohoda, klid a radost. V těch dnech nás dokonce neočekávaně navštívil náš přítel z Izraele René Stutz. Strávil s námi Štědrý den, a i když on jako mesiánský Žid Vánoce neslaví, moc se mu mezi námi líbilo A tak na závěr chci čtenářům popřát: Šalom Vám všem. 6

9 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Domov Narnie v Morkůvkách Klienti a hosté: V roce 2002 byla Narnie domovem pro průměrně 14 dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Z toho 12 dětí využívalo služeb v týdenním režimu, 2 děti v denním režimu. Naši pomoc využili i rodiče dalších dětí s postižením z Moravy a z Čech, které v Narnii na několika krátkodobých pobytech strávily celkem 25 dnů. Charakter poskytované péče: Péče v Narnii probíhala i v roce 2002 ve všech pracovních dnech vyjma 6 týdnů prázdnin. Všechny děti byly během dne obvykle rozděleny do 4-5 skupin podle svého postižení a aktuálního stavu. Pečovatelé a pečovatelky pomáhali každému dítěti při ranním vstávání a večerním ukládání, při hygieně, oblékání a stravování, při dopoledním odchodu do školy. Odpoledne pak v Narnii probíhala výchovná a odpočinková činnost, arteterapie, muzikoterapie, didaktické hry, vycházky a pobyt v přírodě. Komplexní stav a rozvoj každého dítěte byl průběžně supervidován specializovanou psycholožkou PhDr. M. Výškovou. Mimo to Narnie poskytovala svým klientům i společné rekreační pobyty v přírodě (Holčovice, Štítná nad Vláří, Bystřice pod Hostýnem, Písečná, lovecká chata Kobylí apod.). Personál: Ke svému provozu v roce 2002 Narnie potřebovala průměrně 15 pracovníků. V roce 2002 odešli 2 pracovníci, do pracovního poměru nastoupilo 5 pracovníků a 1 mladý muž z Klobouk na civilní službu. Pracovníci Narnie se v průběhu roku účastnili nejrůznějších vzdělávacích akcí a zkušenostních pobytů se zaměřením na problematiku péče o děti s mentálním postižením a autismem. 7

10 Výroční zpráva 2002 Jaký byl rok 2002 pro vedoucí Domova Narnie Dušana Kalvacha Otázka: Na kterou událost roku 2002 nikdy nezapomenete? Dušan Kalvach: Rok 2002 v Domově Narnie začal všedně po zimních prázdninách přijeli všichni pracovníci i děti a provoz Narnie byl zahájen. Pro rok 2002 jsme měli nachystané inovační plány, všechno pěkně postupně a pomalu. Nový rok pro nás ale chystal překvapení : 29. ledna vypukl v Domově požár. Zachvátil celé první patro přístavby dokončené v roce Díky Bohu nedošlo k nejhoršímu, nikdo nepřišel o život, nikdo nebyl zraněn. Škody byly pouze materiální Ihned jsme začali s odklízením trosek, vypracovali jsme krizový plán práce a na spáleništi se začalo stavět. Do kouřem zčernalé stěny před námi kreslil vedoucí stavební skupiny Ing. Gavlík řešení nové střechy, pracovalo se ve dne i v noci. Otázka: Jistě jste měli plno starostí s rekonstrukcí budovy. Mohli jste se vůbec postarat o vaše děti? Dušan Kalvach: Děti, o které se staráme, přestály vše bez úhony. Během požáru byly evakuovány do budovy školy a ihned jsme kontaktovali rodiče, kteří si pro ně ještě ten den ochotně přijeli a převzali je do domácí péče. Bylo jasné, že si děti musíme vzít zpět v nejkratším možném čase. Do týdne jsme sestavili provizorní stěnu oddělující Narnii od spáleniště v horním patře, které se rychle změnilo na místo stavební obnovy. Asi polovinu dětí jsme ubytovali v přízemní ubytovací části Narnie a s ostatními jsme vyrazili na týdenní pobyt nebo-li na hory. Heslem na hory! jsme se pak museli řídit i několik dalších měsíců, absolvovali jsme s dětmi mnoho pobytů v různých rekreačních střediscích. Otázka: Kdy toto provizorní období skončilo? Dušan Kalvach: Obnovené patro ubytovací části Narnie bylo slavnostně otevřeno 22. června, a to za účasti Symfonického orchestru mládeže Presbyterian Church z USA. Bylo to nádherné Opět jsme se mohli starat o děti v celém prostoru Narnie, děti mohly opět spát a odpočívat ve svých pokojích! Při slavnostním otevření jsem prováděl návštěvy místy, kde ještě před několika měsíci čpěla spálenina a vše bylo černé. Nyní všechno vypadalo normálně. Nad hlavou se konečně 8

11 Diakonie ČCE středisko BETLÉM místo ohořelých trámů a modrého nebe tyčila střecha. Bylo to k neuvěření. Díky Bohu. Otázka: Požár, evakuace dětí, hledání náhradních rekreačních objektů pro děti, rekonstrukce budovy to asi byl hlavní program domova Narnie v roce Zbyl vůbec ještě čas na něco jiného?. Dušan Kalvach: Samozřejmě jsme v Narnii nežili jen požárem a odstraňováním jeho následků. S otevřením rekonstruované ubytovací části Narnie jsme spojili i slavnostní otevření zahrady vybavené hracími zařízeními pro děti. Ještě předtím nám 18. dubna reklamní agentura Kompakt předala k užívání nový automobil Ford Tranzit. Tím jsme získali do vozového parku Narnie druhý automobil potřebný pro dopravu dětí na bazén do Klobouk, na výlety, pobyty apod. Za neméně důležité považuji i změny, které se udály v pracovním kolektivu Narnie. Požár nás velmi stmelil. Najednou nebylo nic problémem a všichni byli ochotni si vždy vyjít vstříc. Otázka: Chtěl byste připomenout ještě nějakou další událost z uplynulého roku? Dušan Kalvach: Samostatnou kapitolou bylo úmrtí našeho klienta Honzíka.. Honzík byl v denní péči Narnie od ledna roku 2002, každý den odjížděl domů za svými milujícími rodiči a sourozenci. Chlapce jsme si velmi oblíbili Jednoho dne Honzík nepřijel. V noci podlehl těžkému postižení, kterému čelil od narození. Odešel pokojně a klidně. Máme naději, že se dnes raduje u Boha v nebi. Proto nejsme smutní, i když se nám po něm někdy stýská. Největším přispěvatelem na auto na obrázku byla BORS Břeclav a.s. 9

12 Výroční zpráva 2002 Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště Speciálních škol v Morkůvkách Odloučené pracoviště Speciálních škol v Hustopečích zřízené ve spolupráci se střediskem BETLÉM při Domově Narnie v Morkůvkách vyvíjí svou činnost již od září Výuka probíhá v budově bývalé mateřské školy v Morkůvkách, kterou má středisko dlouhodobě pronajatou od Obecního úřadu. Středisko BETLÉM zajistilo nezbytné úpravy interiéru a z velké části vybavilo učebny zařízením a učebními pomůckami. Speciální školy z Hustopečí garantují metodiku a odbornost vyučování a hradí mzdy čtyřem pedagogickým pracovníkům a podstatnou část provozních nákladů. Speciální školy také poskytly část učebních pomůcek. Výuky se účastní 12 dětí z toho 4 v autistické třídě a 6 ve třídě pro děti s kombinovaným postižením. Dvě starší dívky 2x týdně navštěvují kurz na doplnění vzdělání poskytovaného v rámci osnov pomocné školy. Výuku provádějí 2 speciální pedagogové a 2 vychovatelé, kterým při práci pomáhají 2 pomocníci ze stavu pracovníků Narnie Všechny děti jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pedagogové přitom využívají nejnovější poznatky získané v odborných kursech, např. v kurzu pro práci s dětmi postiženými autismem. Výuka probíhá v několika malých, různě zaměřených učebnách a to formou individuální práce, tj. 1 pedagog na 1 dítě. Máme k dispozici učebnu rozumové a řečové výchovy, hudební a smyslové výchovy, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, učebnu individuálního nácviku pro žáky s autismem, cvičnou kuchyňku. Vedle toho máme k dispozici 2 velké místnosti. První z nich je upravena pro potřeby žáků s těžkým kombinovaným postižením, druhá slouží 4 žákům s autismem jako výchovný prostor pro strukturované učení. V prvé polovině roku 2002 jsme absolvovali řadu pobytů s dětmi, protože se ubytovací část Domova Narnie zotavovala z následků požáru. Všechny tyto pobyty měly charakter ozdravně rehabilitační. Pokud to bylo možné, jezdili jsme na koních, koupali se v bazénu, chodili na vycházky do přírody 10

13 Diakonie ČCE středisko BETLÉM a v zimě sáňkovali. Do budoucna bychom chtěli zajistit docházku do třídy speciální mateřské školy pro 4 děti a připravit je tak na zařazení do třídy pomocné školy na našem pracovišti. Dále hledáme cestu k zajištění pravidelné a odborné rehabilitace pro naše děti, protože rehabilitační pracovník odešel v polovině roku 2002 ze střediska BETLÉM. Velmi dobře pokračuje spolupráce s psycholožkou PhDr. M. Výškovou, která zajišťuje psychologická vyšetření dětí, konzultace ohledně metodické a pedagogicko-psychologické práce. Z mého hlediska hodnotím práci odloučeného pracoviště za rok 2002 jako velmi dobrou. Vážím si dobrého pracovního kolektivu, který do výuky vnáší příjemnou atmosféru. Na dětech je vidět, že do školy chodí rády a podle svých možností dělají pokroky. Musím říci, že ředitelé obou spolupracujících organizací střediska BETLÉM a Speciálních škol v Hustopečích vytvářejí pro nás společně dobré podmínky, a to jak organizační, tak i materiální. Máme od nich důvěru a svobodu volby, jak s dětmi budeme pracovat, čehož si velmi ceníme. Nadále se snažíme o promyšlenou návaznost práce s dětmi ve škole a v Domově Narnie. Mgr. Jiří Svoboda, speciální pedagog a vedoucí odloučeného pracoviště Speciální školy 11

14 Výroční zpráva 2002 Útvar ředitele a fundraising Personál: V útvaru ředitele celoročně na plný úvazek pracoval ředitel střediska P. Hejl a pracovník pro styk s veřejností a fundraising Ing. Z. Říha, na 3/4 úvazek pak mzdová účetní A. Rozbořilová a všeobecná účetní H. Dostálová. Od září 2002 nastoupila na celý úvazek bývalá pečovatelka P. Křížová, a to jako pomocnice Z. Říhy v oblasti tuzemského fundraisingu, práce s veřejností a propagace. Podle poměru nákladů se dá zhruba stanovit, že útvar ředitele v roce 2002 vynaložil cca 40 % své činnosti na Betlém, 40 % na Narnii, včetně provozu školy a 20 % na vedlejší, zejména stavební činnost. Fundraisingová činnost: Z hlediska fundraisingu skončil rok 2002 nad očekávání dobře. Nešťastný požár Narnie s sebou přinesl neplánované příjmy z tuzemska (zejména od různých církví) i ze zahraničí (téměř ode všech našich zahraničních přátel nejvíce od různých skupin Frauenarbeit v rámci GAW). Zároveň se slavnostním otevřením opravené Narnie jsme otevřeli i upravenou zahradu, na kterou jsme získali 286 tis. Kč. Přes léto se nám podařilo získat několik menších grantů od tuzemských nadací a rozeslali jsme Výroční zprávu za rok Ve druhé polovině roku se nám podařilo získat grant 42 tis. EUR od EU na zlepšení fundraisingu, veřejných vztahů a strategického plánování pro rok Na podzim jsme uspořádali úspěšnou dobročinnou aukci s čistým výtěžkem 193 tis. Kč, podpořeným Nadací Divoké Husy a na vánoce rozeslali pohlednice s obrázky výrobků našich klientů Výsledky fundraisingu: Dary a granty vzrostly oproti loňskému roku o 43 %. Získali jsme dary v celkové hodnotě tis. Kč, z toho finanční činily tis. Kč a věcné 393 tis. Kč. Od firmy Nokia Poland jsme dostali použitý kancelářský nábytek v celkové hodnotě 700 tis. Kč, jehož větší část jsme nabídli střediskům Diakonie a jiným neziskovým organizacím a nechali si jen věci za 217 tis. Kč. 12

15 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Druhy dárců jsou uvedeny níže v tabulce a grafu. U firem a nadací jsme se zaměřili na zlepšení vztahů a podařilo se nám od stejného počtu dárců jako loni získat téměř dvojnásobné množství darů. Dary od individuálních dárců vzrostly o 35 %, přičemž nás podpořilo 408 nových dárců. Tabulka a graf Druhy dárců Druh dárce Výše daru v Kč Lidé Zahraniční Firmy Nadace Církve Celkem

16 Výroční zpráva 2002 Zpráva o činnosti stavební skupiny Personál: Ve stavební skupině v roce 2002 pracovali průměrně 4 pracovníci, během roku 2 pracovníci odešli a 3 byli přijati, jeden pracoval jen přes léto v čase svých prázdnin. Vedoucím stavební skupiny je stále Ing. J. Gavlík. Opravy nemovitého areálu střediska: Náklady na opravy nemovitostí dosáhly celkové částky 497 tis. Kč, z toho nejvíce činily náklady na opravu Narnie po požáru ve výši 475 tis. Kč. Pojišťovna nám plně uhradila náklady na tuto opravu. Radost máme také z toho, že nám oprava Narnie po požáru umožnila provést esteticky velmi prospěšnou změnu původní shořelé střechy na střechu valbovou. Rekonstrukce a modernizace nemovitého areálu střediska: Náklady na rekonstrukce a modernizace nemovitého areálu střediska dosáhly celkové výše 247 tis. Kč. Jednalo se o tyto akce: a) rekonstrukci tzv. technického sklepa na ergoterapeutickou dílnu v Betlémě (37 tis. Kč), b) dokončení modernizace zahrady a dvora v Narnii (56 tis. Kč), c) hrubou stavbu druhé menší garáže v Narnii (148 tis. Kč), d) začátek přestavby již málo využívaného hygienického zázemí pro tzv. západní sklepy v Betlémě na velmi potřebný prádelnický komplex (6 tis. Kč). Stavební činnost pro cizí subjekty (podnikání): Podařilo se nám získat 18 zákazníků a dohodnout se s nimi na stavebních pracích v objemu 591 tis. Kč. Ze všech těchto zakázek byl dosažen zisk 55 tis. Kč, který jsme použili k financování rekonstrukce a modernizace areálu střediska zlepšující životní podmínky našich obyvatel. V rámci grantu NESsT si stavební skupina v květnu pořídila ojetý dodávkový automobil Ford Transit, a to ve skvělém stavu za cenu 195 tis. Kč. 14

17 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Co o nás napsali v novinách MF Dnes Cesta z plamenů ven vedla přes střechu a dýmovou clonu Štěpán Kalvach sice nespal, ale jeho útěk nebyl o nic krkolomnější Nový život Domov po požáru obnoven Týdeník Břeclavsko, Dobročinná aukce se vydařila nad očekávání 15

18 Výroční zpráva 2002 Financování střediska a výsledky hospodaření Celkové účetní náklady střediska v roce 2002 stouply o 17 % proti roku 2001 a dosáhly výše 11,223 mil. Kč. Výnosy narostly o 9% a činily 10,532 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je pak sice na první pohled nelichotivá ztráta -691 tis. Kč, je to však pouze ztráta účetní Tuto ztrátu způsobily zejména dvě věci: Za prvé nekryté účetní (nefinanční) náklady na odpisy majetku. Hlavním důvodem bylo nesystémové snížení provozní dotace na sociální činnost ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to o cca -13% pro celou Diakonii. Nepříjemné na tom je, že středisko nemůže průběžně akumulovat prostředky na obnovu svého movitého a nemovitého majetku a v případě investic musí spoléhat jen na laskavé dárce. Za druhé zaúčtování spotřeby tuzemských i zahraničních věcných darů. Světe div se podle českých účetních předpisů způsobuje zaúčtování hmotného daru do výsledovky nekrytý náklad a tedy i ztrátu! Sice se zvýší vlastní jmění, ale zkreslí se reálný hospodářský výsledek běžného roku Nehledě na ztrátový účetní výsledek byl skutečným výsledkem hospodaření střediska disponibilní finanční zůstatek ve výši 768 tis. Kč, tj. o 296 tis. Kč více než v roce Tento zůstatek vytvořil dostatečnou rezervu pro počátek roku 2003 a proto lze i přes překročení nákladového rozpočtu a sníženou dotaci MPSV hodnotit hospodaření střediska v roce 2002 jako velmi úspěšné. Proporce zdrojů financování celkové činnosti střediska v roce

19 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Zkrácená účetní výsledovka střediska za rok 2002 v celých Kč: účet NÁKLADY název účtu (druh nákladů): Betlém Narnie + Škola Útvar ředitele Ostatní činnost CELKEM Spotřeba potravin Nákup a spotřeba předmětů do 40 tis. Kč Spotřeba PHM (benzín, nafta) Spotřeba ostatního materiálu (včetně stavebního) Elektřina, plyn, voda Opravy a udržování budov, přístrojů, automobilů aj Cestovné zaměstnanců a jiných osob Telefon včetně internetu (ISDN) a mobilní sítě Nájemné Služby ústředí Diakonie ČCE Kurzy a školení Ostatní nakupované služby (včetně softwaru) Mzdové náklady (včetně dohod o proved. práce) Zákonné zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, penále, dary, kurzové ztráty aj Pojištění aut, majetku a lidí Poplatky za vedení bankovních účtů DPH bez odpočtu hlavní činnost Účetní odpisy hmotného investičního majetku NÁKLADY CELKEM účet VÝNOSY název účtu (druh výnosů): Betlém Narnie + Škola Útvar ředitele Ostatní činnost CELKEM Úhrady klientů a hostů za poskytnuté služby Úhrady zaměstnanců za ubytování, stravu aj Ostatní příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedl. činnosti stavební čin., pronájem aj Aktivace majetku činností stavební skupiny Úroky z bankovních účtů Zúčtování z Fondu darů (zahraniční dary) Ostatní výnosy (zejména úhrady pojišťoven)

20 Výroční zpráva Dary sborů českobratrské církve evangelické Dary ostatních tuzemských církví Dary ze zahraničí (neúčtované na Fond darů) Dary ostatních tuzemských organizací a nadací Dary od soukromých osob z tuzemska Prov. dotace Ministerstva práce a sociálních věcí Prov. dotace Jihomoravského kraje Dotace Úřadů práce na mzdy VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření (účetní zisk nebo ztráta)

21 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Stručná rozvaha k č. účtu AKTIVA název účtu Zůstatky v Kč 018 Drobný nehmotný majetek (DNM) Budovy a stavby vlastněné střediskem Modernizace a rekonstrukce v najatých objektech Movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný hmotný majetek (DHM) Nedokončené stavební investice Oprávky k DNM Oprávky k vlastním budovám a stavbám Oprávky k M a R v najatých objektech Oprávky k movitým věcem a jejich souborům Oprávky k pěst. celkům trvalých porostů Oprávky k DHM Materiál na skladě Chovaná zvířata (králíci, slepice, pes) Pokladny (hotové peníze) Peníze na bank. účtech (V Kč i v zahraničních měnách) Pohledávky vůči odběratelům Poskytnuté provozní zálohy (na fakturu) Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci střediska Ostatní pohledávky AKTIVA CELKEM č. účtu PASIVA název účtu zůstatky v Kč 321 Závazky k dodavatelům Přijaté zálohy Závazky k zaměstnancům (doplatek mzdy) Závazky ze srážek mezd Závazky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění Závazek k odvodu daně z mezd Nadměrný odpočet DPH pohledávka vůči FÚ Závazky k rodičům dětí z Narnie (přeplatky záloh) Ostatní závazky Dohadné položky (za spotřebu energií) Vlastní jmění majetek a hmotné dary

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Obsah 1. Základní údaje o Diakonii CB...4 2. Bethesda - domov pro seniory....4 3. Kruh přátel Bethesdy...7 4. Chráněné bydlení na Xaverově...8 5. Centrum Slunečnice... 10 6. Rekreace seniorů... 12 7. Pobočka

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele práva 2013 Charita Hlu harita Hlučín Výroční roční zpráva 2013 Char 13 Charita Hlučín Výro ín Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Ch ýroční zpráva 2013 Cha 2013 Charita Hlučín V lučín Výroční zpráva

Více

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích 12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích Vize Vizí Diakonie ČCE - Střediska v Litoměřicích je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti. Poslání Posláním Diakonie

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 hospic CITADELA Hospic Citadela Postůj, člověče a skloň hlavu, zde bývá konečná a ta je vždy v právu, nevíš, ba nemáš ani zdání, zda tady neskončí i tvého žití

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 8 Centrum Slunečnice 10 Pobočka DCB v Mostě 14 Pobočka DCB

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. DUCHOVNÍ SLOVO Žijeme v zemi, kde se stala pomoc sociálně slabším lidem samozřejmostí. Máme na to instituce a vyškolené pracovníky,... a přece to

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ.

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ. 1 DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ. 2 OBSAH 2006 Úvodní slovo ředitelky 5 KDO JSME 6 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze 6 Poslání 6 Vývoj 7 Současnost 7 Zaměstnanci

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Farní charita Roudnice nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Farní charita Roudnice nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Roudnice nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 obsah duchovní slovo Obsah Duchovní slovo... 3 Shrnutí roku 2013 slovem a obrazem... 4 5 Pečovatelská služba... 6 7 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi...

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 OBSAH Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Úvodní slovo Ing. Márii Kunčíkové, předsedkyně Rady Charity Zlín... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více