HEWER, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEWER, s.r.o. www.hewer.cz www.palba.cd"

Transkript

1

2 Obsah Poslání a stručná historie střediska BETLÉM 1 Slovo ředitele ohlédnutí za rokem Domov Betlém v Kloboukách u Brna 3 Domov Narnie v Morkůvkách 7 Odloučené pracoviště Speciálních škol v Morkůvkách 10 Útvar ředitele a fundraising 12 Stavební skupina 14 Co o nás napsali v novinách 15 Financování střediska a výsledky hospodaření 16 VELKÉ A UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM 21 Grafická úprava, sazba a tisk: HEWER, s.r.o. Na Poříčí Praha 1 tel mobil

3 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Poslání a stručná historie střediska BETLÉM Posláním Diakonie ČCE střediska BETLÉM je poskytovat domov a láskyplnou péči dospělým lidem a dětem s vážným zdravotním postižením, a to v rámci křesťanské komunity rodinného charakteru. Poskytované sociální služby jsou kvalifikované a všestranné, jejich hlavním cílem je umožnit handicapovaným lidem prožít plnohodnotný a naplněný život. Středisko BETLÉM bylo založeno Synodní radou Českobratrské církve evangelické dne 7. března Jeho skutečný vznik se však odehrál ještě v časech reálného socialismu Farnímu sboru ČCE v Kloboukách u Brna byla v roce 1987 vrácena vila v Císařově ulici, kterou stát užíval dlouhá léta jako svůj majetek. Tento pěkný dům a přilehlé pozemky byly původně vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou nadace z roku 1929 odkázali evangelické církvi. Poté, co se Odstrčilova vila vrátila do správy klobouckého evangelického sboru, rozhodl se zde tento sbor v čele se svým farářem J. Gruberem vybudovat komunitní Domov Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to podle záměru bratra L. Princla a jeho handicapovaného přítele V. Růžičky. Za významné finanční pomoci přátel ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla uskutečněna rekonstrukce vily byl BETLÉM při slavnostních bohoslužbách otevřen a stal se tak vůbec prvním nestátním zařízením svého druhu. Od se BETLÉM stal jedním ze středisek Diakonie ČCE s právní subjektivitou. Tím však historie střediska zdaleka nekončí V říjnu 1992 odešli tři pracovníci BETLÉMA do nedaleké obce Morkůvky, aby tam v bývalé evangelické škole zahájili činnost malého domova pro děti s mentálním postižením. Malá kapacita domova který později získal jméno Narnie však nedostačovala potřebám v regionu. Proto jsme v roce 1993 zahájili přístavbu Narnie financovanou zejména ze zahraničních darů, která byla úspěšně dokončena v roce Kapacita Narnie se díky tomu zvětšila na 9-12 ubytovaných dětí. 1

4 Výroční zpráva 2002 Slovo ředitele ohlédnutí za rokem 2002 Středisko BETLÉM pokračovalo i v minulém roce 2002 s Boží pomocí úspěšně ve své činnosti. S odstupem bych skoro řekl, že se v průběhu roku 2002 nic zvláštního nestalo ale nebyla by to pravda Tři události z průběhu minulého roku hodnotím totiž jako velmi dramatické. Za prvé: požár v Domově Narnie, který 29. ledna úplně zlikvidoval horní patro nové přístavby včetně střechy. Za druhé: snížení provozní dotace Mnisterstva práce a sociálních věcí (MPSV) o 13 % v poměru vůči roku 2001, které postihlo celou Diakonii. A za třetí: očekávání na výrok Ústavního soudu ve věci nového zákona o církvích, který vstoupil v platnost 8. ledna 2002 a odřezával naší Diakonii a katolickou Charitu od mateřských církví, tzn. nutil je k naprosto zbytečnému a nesmírně pracnému a nákladnému přerodu na občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti. Všechny tyto věci nakonec dopadly nad očekávání skvěle a za to patří naše veliké díky Pánu Bohu! Za prvé: Následky požáru v Narnii jsme díky nesmírné obětavosti pracovníků pod vedením vedoucího D. Kalvacha brzy překonali a v květnu jsme měli patro přístavby ještě lepší než předtím včetně hezčího tvaru střechy. Zasloužila se o to naše stavební skupina, která celou akci obnova vzala na svá bedra. Pomohlo nám také, že Narnie byla dobře pojištěna a pojišťovna nám uhradila opravu a nákup nového vybavení téměř v plné výši. Zároveň přišlo i mnoho darů od zahraničních přátel. Za druhé: díky úsilí sháněče peněz neboli fundraisera Z. Říhy jsme doplnili finanční prostředky chybějící ze snížené dotace MPSV, a to hlavně od individuálních dárců. A za třetí: 27. listopadu 2002 rozhodl Ústavní soud s definitivní platností o zrušení těch paragrafů nového zákona o církvích, které by vedly k odtržení Diakonie od naší církve (a dokonce ve svém usnesení zákonodárcům a státním úřadům doporučil, aby církev a její zařízení v jejich společensky prospěšné činnosti podporovaly). To bylo veliké vítězství, z něhož jsem se velmi radoval! Ne však na dlouho Ministerstvo kultury České republiky totiž nebylo dosud schopné vzít obecně závazný nález Ústavního soudu na vědomí a dále nutí evangelickou Diakonii a katolickou Charitu k transformaci na občanské sdružení či jinou necírkevní organizaci. Proto všechny církevní charitativní organizace nyní vedou nové kolo svého zápasu o existenci zápasu, o kterém jsem byl přesvědčen, že již Bohu díky skončil. Chce-li však člověk plodně sloužit bližním, nesmí se dát ničím znechutit a jeho srdce nesmí zhořknout. A zvláště, je-li to křesťan. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus a Jeho Duch Utěšitel jsou všem věřícím lidem nablízku. Proto já osobně i když mi to nejde vždy lehce místo nadávání na vládu volím radost z Evangelia a chválu za všechny Boží dary, kterými náš Pán diakonické středisko BETLÉM vždy štědře zahrnuje. Halelujah! Petr Hejl ředitel střediska Diakonie BETLÉM 2

5 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Organizační schema 2002 Domov Betlém v Kloboukách u Brna Obyvatelé, hosté a další klienti: V roce 2002 poskytoval Betlém trvalé ubytování, stravování, komplexní individuální sociální péči, ergoterapii, rehabilitaci a aktivizaci 9 obyvatelům s těžkým tělesným postižením, 2 obyvatelům s psychickým a sociálním postižením a denní péči 1 člověku po mozkové příhodě zde z Klobouk. Na konci června odešla z Betléma jeho tělesně handicapovaná obyvatelka Šárka, která se na jaře vdala za jednoho ze starších pečovatelů a společně pak získali bezbariérový byt v Brně. Uvolněné místo jsme do konce roku 2002 poskytovali hostům na krátkodobých pobytech. Na hostovských pobytech se v Betlémě vystřídalo 20 osob během 24 pobytů o celkové délce 352 ubytovacích dnů (tj. průměrně 1 osoba na den v roce). Poskytovaná péče a život v komunitě: Péče o handicapované klienty Betléma byla celoroční a nepřetržitá, probíhala prakticky 24 hodin denně. Každý obyvatel měl na každý týden přiděleného svého osobního pečovatele jen vyjímečně měl 1 pečovatel na starosti 2 klienty s lehčím stupněm postižení. Všichni pečovatelé zajišťovali svým klientům potřebné služby od 7 hodin ráno do 22 hodin večer do těchto služeb patřila fyzická pomoc při hygieně, stravování, přemísťování, ranním vstávání a večerním ukládání, projížďky na vozíku, návštěvy u lékaře, psaní dopisů, čtení knih aj. Potřebná péče v noci byla zajištěna noční službou. V Betlému jsme dále poskytovali našim obyvatelům i hostům 2-3x týdně ergoterapii, rehabilitaci, fyzioterapii a jiné aktivizační programy. Vedle toho jsme zajišťovali našim klientům i spo- 3

6 Výroční zpráva 2002 lečné výlety do přírody, zájezdy za kulturou a společenským děním. V srpnu větší část obyvatel se svými asistenty odjela na rekreační pobyt v Lutové u Třeboně, kde se všem moc líbilo Výrobky klientů vytvořené v rámci ergoterapie jsme již druhým rokem úspěšně dražili na listopadové dobročinné aukci v Kloboukách u Brna. Personál: Výše popsanou komplexní sociální péči o všechny obyvatele a hosty v roce 2002 zajišťovalo průměrně 20 pracovníků. Celý rok jsme v Betlémě zápasili se skoro katastrofálním nedostatkem pečovatelů jako vyslyšení našich naléhavých modliteb se nám podařilo stav personálu doplnit ke konci roku. Během roku z Betléma odešlo 7 pracovníků a 6 pracovníků bylo nově přijato. Průměrně 14 asistentů a asistentek pracovalo ve třítýdenních turnusech se čtrnácti dny nepřetržité služby a jedním týdnem náhradního volna, ostatní pracovníci pracovali v normálním týdenním pracovním režimu s volným víkendem. Vedoucí Betléma se v průběhu roku stala dlouholetá pracovnice a zkušená pečovatelka D. Čechová. I v roce 2002 probíhaly zhruba jednou měsíčně supervizní skupiny pro asistenty vedené erudovanými psychology Mgr. J. Smékalem z Olomouce a PhDr. L. Piňosovou z Brna. Zahrada: Součástí provozní činnosti Betléma bylo i v roce 2002 zahradnické a zemědělské hospodaření na horní zahradě podporované Úřadem práce v Břeclavi (dotací na mzdu zahradníka). Kvůli opakované neúrodě meruněk a velké vlastní spotřebě ostružin nebylo v roe 2002 téměř co prodávat. Kuchyně Betléma však byla od léta do podzimu bohatě zásobena čerstvými výpěstky, např. saláty, paprikami, rajčaty, česnekem, zelím, kedlubnami, mrkví, petrželí, pastinákem, červenou řepou, dýněmi apod. Zejména úroda paprik byla obrovská, a to díky jejich pěstování ve dvou zcela nových fóliovnících, které jsme dostali darem od jedné podnikatelské firmy. V nich se nám dokonce podařilo vypěstovat tři zcela vyzrálé, sladké a červené melouny. 4

7 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Jaký byl rok 2002 pro vedoucí Domova Betlém Dagmar Čechovou Otázka: Jaký problém v roce 2002 považujete za nejvážnější? Dagmar Čechová: Průběžně jsme se potýkali s nedostatkem asistentů, přetrvává i problém s chybějícími prostory aneb kam s lidmi. Přestože je u nás často přehuštěno a člověk soukromí moc neužije, zůstávají nám naši přátele vozíčkáři věrní a i nadále mají zájem strávit zde alespoň 14 dní jako hosté. Často mi proto bylo líto, že jsem musela někoho odmítnout z důvodů nedostatku asistentů nebo místa. Touto cestou se omlouvám všem, které jsem musela odmítnout. Přátele Betléma prosím o modlitby, abychom do budoucna tímto obojím nedostatkem netrpěli a mohli zájemce o hostovské pobyty opět přivítat mezi námi Otázka: V zimě musíte z pochopitelných důvodů omezit řadu činností, které přinášejí vašim klientům radost. Jak obyvatelé Betléma prožívali toto období? Dagmar Čechová: Zima je pro nás všechny opravdu trochu ponurá a duševně hodně náročná. Zvláště naši vozíčkáři jsou smutní z toho, že se nedá více jezdit ven. Ani letos tomu nebylo jinak. Zimní čas se projevil i na vnitřních vztazích, které byly napjaté díky nedostatku asistentů, dostavila se i únava a nechuť ke společnému životu. Obstáli jsme však a vytrvali, a když se na to dívám dnes, musím konstatovat, že nám to bylo jen a jen k dobrému. Zimní čas jsme alespoň využili k návštěvě divadel, plesů a koncertů. Otázka: Léto je v našich představách spojené s dovolenou. Mají obyvatelé Betléma také dovolenou? A jaká byla ta poslední? Dagmar Čechová: Myslím, že s jarem a nástupem léta se nám opravdu vrátila chuť do života a začali jsme se velmi těšit i na společnou dovolenou. Je pravda, že nám toto skvělé rozpoložení překazily srpnové povodně. Bylo těžké dívat se, jak lidé přicházejí o domovy. Máme spoustu přátel v postižených oblastech a tak jsme se rozhodli, že i my přispějeme svou troškou do mlýna: v rámci popovodňové pomoci organizované naší Diakonií jsme vyslali do Jižních Čech malý pomocný team. V té době jsme se všichni chystali na dovolenou právě 5

8 Výroční zpráva 2002 do Jižních Čech. Do poslední chvíle jsme zvažovali, jestli vůbec pojedeme. Místa, kam jsme měli s našimi vozíčkáři zavítat, se však povodně vůbec nedotkly. A tak jsme jeli do bezbariérového penzionu Vyhlídka v Lutové Prožili jsme tu krásný čas a už se těšíme na jeho zopakování v roce Během léta jsme také přivítali skupinu křesťanské mládeže, která nám přijela pomoci. Pomocníčci to byli opravdu skvělí. Udělali spoustu práce a ještě s nimi byla legrace. Otázka: Jakou událost máte spojenou s podzimními měsíci? Dagmar Čechová: S blížícím se podzimem jsme se začali připravovat na listopadovou v pořadí už druhou dobročinnou aukci v Kloboukách. Naši vozíčkáři se opravdu snažili a vytvořili moc pěkné věci. Na aukci samotné už se jen dívali, jaký je o jejich výrobky zájem. Byl to velmi povedený večer a doufáme, že se podaří i ten příští. Otázka: Jak jste prožívali v domově Betlém Vánoce? Dagmar Čechová: Vánoce máme tady u nás v Betlémě opravdu velmi rádi. I v roce 2002 byl čas Vánoc kouzelný. Pohoda, klid a radost. V těch dnech nás dokonce neočekávaně navštívil náš přítel z Izraele René Stutz. Strávil s námi Štědrý den, a i když on jako mesiánský Žid Vánoce neslaví, moc se mu mezi námi líbilo A tak na závěr chci čtenářům popřát: Šalom Vám všem. 6

9 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Domov Narnie v Morkůvkách Klienti a hosté: V roce 2002 byla Narnie domovem pro průměrně 14 dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Z toho 12 dětí využívalo služeb v týdenním režimu, 2 děti v denním režimu. Naši pomoc využili i rodiče dalších dětí s postižením z Moravy a z Čech, které v Narnii na několika krátkodobých pobytech strávily celkem 25 dnů. Charakter poskytované péče: Péče v Narnii probíhala i v roce 2002 ve všech pracovních dnech vyjma 6 týdnů prázdnin. Všechny děti byly během dne obvykle rozděleny do 4-5 skupin podle svého postižení a aktuálního stavu. Pečovatelé a pečovatelky pomáhali každému dítěti při ranním vstávání a večerním ukládání, při hygieně, oblékání a stravování, při dopoledním odchodu do školy. Odpoledne pak v Narnii probíhala výchovná a odpočinková činnost, arteterapie, muzikoterapie, didaktické hry, vycházky a pobyt v přírodě. Komplexní stav a rozvoj každého dítěte byl průběžně supervidován specializovanou psycholožkou PhDr. M. Výškovou. Mimo to Narnie poskytovala svým klientům i společné rekreační pobyty v přírodě (Holčovice, Štítná nad Vláří, Bystřice pod Hostýnem, Písečná, lovecká chata Kobylí apod.). Personál: Ke svému provozu v roce 2002 Narnie potřebovala průměrně 15 pracovníků. V roce 2002 odešli 2 pracovníci, do pracovního poměru nastoupilo 5 pracovníků a 1 mladý muž z Klobouk na civilní službu. Pracovníci Narnie se v průběhu roku účastnili nejrůznějších vzdělávacích akcí a zkušenostních pobytů se zaměřením na problematiku péče o děti s mentálním postižením a autismem. 7

10 Výroční zpráva 2002 Jaký byl rok 2002 pro vedoucí Domova Narnie Dušana Kalvacha Otázka: Na kterou událost roku 2002 nikdy nezapomenete? Dušan Kalvach: Rok 2002 v Domově Narnie začal všedně po zimních prázdninách přijeli všichni pracovníci i děti a provoz Narnie byl zahájen. Pro rok 2002 jsme měli nachystané inovační plány, všechno pěkně postupně a pomalu. Nový rok pro nás ale chystal překvapení : 29. ledna vypukl v Domově požár. Zachvátil celé první patro přístavby dokončené v roce Díky Bohu nedošlo k nejhoršímu, nikdo nepřišel o život, nikdo nebyl zraněn. Škody byly pouze materiální Ihned jsme začali s odklízením trosek, vypracovali jsme krizový plán práce a na spáleništi se začalo stavět. Do kouřem zčernalé stěny před námi kreslil vedoucí stavební skupiny Ing. Gavlík řešení nové střechy, pracovalo se ve dne i v noci. Otázka: Jistě jste měli plno starostí s rekonstrukcí budovy. Mohli jste se vůbec postarat o vaše děti? Dušan Kalvach: Děti, o které se staráme, přestály vše bez úhony. Během požáru byly evakuovány do budovy školy a ihned jsme kontaktovali rodiče, kteří si pro ně ještě ten den ochotně přijeli a převzali je do domácí péče. Bylo jasné, že si děti musíme vzít zpět v nejkratším možném čase. Do týdne jsme sestavili provizorní stěnu oddělující Narnii od spáleniště v horním patře, které se rychle změnilo na místo stavební obnovy. Asi polovinu dětí jsme ubytovali v přízemní ubytovací části Narnie a s ostatními jsme vyrazili na týdenní pobyt nebo-li na hory. Heslem na hory! jsme se pak museli řídit i několik dalších měsíců, absolvovali jsme s dětmi mnoho pobytů v různých rekreačních střediscích. Otázka: Kdy toto provizorní období skončilo? Dušan Kalvach: Obnovené patro ubytovací části Narnie bylo slavnostně otevřeno 22. června, a to za účasti Symfonického orchestru mládeže Presbyterian Church z USA. Bylo to nádherné Opět jsme se mohli starat o děti v celém prostoru Narnie, děti mohly opět spát a odpočívat ve svých pokojích! Při slavnostním otevření jsem prováděl návštěvy místy, kde ještě před několika měsíci čpěla spálenina a vše bylo černé. Nyní všechno vypadalo normálně. Nad hlavou se konečně 8

11 Diakonie ČCE středisko BETLÉM místo ohořelých trámů a modrého nebe tyčila střecha. Bylo to k neuvěření. Díky Bohu. Otázka: Požár, evakuace dětí, hledání náhradních rekreačních objektů pro děti, rekonstrukce budovy to asi byl hlavní program domova Narnie v roce Zbyl vůbec ještě čas na něco jiného?. Dušan Kalvach: Samozřejmě jsme v Narnii nežili jen požárem a odstraňováním jeho následků. S otevřením rekonstruované ubytovací části Narnie jsme spojili i slavnostní otevření zahrady vybavené hracími zařízeními pro děti. Ještě předtím nám 18. dubna reklamní agentura Kompakt předala k užívání nový automobil Ford Tranzit. Tím jsme získali do vozového parku Narnie druhý automobil potřebný pro dopravu dětí na bazén do Klobouk, na výlety, pobyty apod. Za neméně důležité považuji i změny, které se udály v pracovním kolektivu Narnie. Požár nás velmi stmelil. Najednou nebylo nic problémem a všichni byli ochotni si vždy vyjít vstříc. Otázka: Chtěl byste připomenout ještě nějakou další událost z uplynulého roku? Dušan Kalvach: Samostatnou kapitolou bylo úmrtí našeho klienta Honzíka.. Honzík byl v denní péči Narnie od ledna roku 2002, každý den odjížděl domů za svými milujícími rodiči a sourozenci. Chlapce jsme si velmi oblíbili Jednoho dne Honzík nepřijel. V noci podlehl těžkému postižení, kterému čelil od narození. Odešel pokojně a klidně. Máme naději, že se dnes raduje u Boha v nebi. Proto nejsme smutní, i když se nám po něm někdy stýská. Největším přispěvatelem na auto na obrázku byla BORS Břeclav a.s. 9

12 Výroční zpráva 2002 Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště Speciálních škol v Morkůvkách Odloučené pracoviště Speciálních škol v Hustopečích zřízené ve spolupráci se střediskem BETLÉM při Domově Narnie v Morkůvkách vyvíjí svou činnost již od září Výuka probíhá v budově bývalé mateřské školy v Morkůvkách, kterou má středisko dlouhodobě pronajatou od Obecního úřadu. Středisko BETLÉM zajistilo nezbytné úpravy interiéru a z velké části vybavilo učebny zařízením a učebními pomůckami. Speciální školy z Hustopečí garantují metodiku a odbornost vyučování a hradí mzdy čtyřem pedagogickým pracovníkům a podstatnou část provozních nákladů. Speciální školy také poskytly část učebních pomůcek. Výuky se účastní 12 dětí z toho 4 v autistické třídě a 6 ve třídě pro děti s kombinovaným postižením. Dvě starší dívky 2x týdně navštěvují kurz na doplnění vzdělání poskytovaného v rámci osnov pomocné školy. Výuku provádějí 2 speciální pedagogové a 2 vychovatelé, kterým při práci pomáhají 2 pomocníci ze stavu pracovníků Narnie Všechny děti jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pedagogové přitom využívají nejnovější poznatky získané v odborných kursech, např. v kurzu pro práci s dětmi postiženými autismem. Výuka probíhá v několika malých, různě zaměřených učebnách a to formou individuální práce, tj. 1 pedagog na 1 dítě. Máme k dispozici učebnu rozumové a řečové výchovy, hudební a smyslové výchovy, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, učebnu individuálního nácviku pro žáky s autismem, cvičnou kuchyňku. Vedle toho máme k dispozici 2 velké místnosti. První z nich je upravena pro potřeby žáků s těžkým kombinovaným postižením, druhá slouží 4 žákům s autismem jako výchovný prostor pro strukturované učení. V prvé polovině roku 2002 jsme absolvovali řadu pobytů s dětmi, protože se ubytovací část Domova Narnie zotavovala z následků požáru. Všechny tyto pobyty měly charakter ozdravně rehabilitační. Pokud to bylo možné, jezdili jsme na koních, koupali se v bazénu, chodili na vycházky do přírody 10

13 Diakonie ČCE středisko BETLÉM a v zimě sáňkovali. Do budoucna bychom chtěli zajistit docházku do třídy speciální mateřské školy pro 4 děti a připravit je tak na zařazení do třídy pomocné školy na našem pracovišti. Dále hledáme cestu k zajištění pravidelné a odborné rehabilitace pro naše děti, protože rehabilitační pracovník odešel v polovině roku 2002 ze střediska BETLÉM. Velmi dobře pokračuje spolupráce s psycholožkou PhDr. M. Výškovou, která zajišťuje psychologická vyšetření dětí, konzultace ohledně metodické a pedagogicko-psychologické práce. Z mého hlediska hodnotím práci odloučeného pracoviště za rok 2002 jako velmi dobrou. Vážím si dobrého pracovního kolektivu, který do výuky vnáší příjemnou atmosféru. Na dětech je vidět, že do školy chodí rády a podle svých možností dělají pokroky. Musím říci, že ředitelé obou spolupracujících organizací střediska BETLÉM a Speciálních škol v Hustopečích vytvářejí pro nás společně dobré podmínky, a to jak organizační, tak i materiální. Máme od nich důvěru a svobodu volby, jak s dětmi budeme pracovat, čehož si velmi ceníme. Nadále se snažíme o promyšlenou návaznost práce s dětmi ve škole a v Domově Narnie. Mgr. Jiří Svoboda, speciální pedagog a vedoucí odloučeného pracoviště Speciální školy 11

14 Výroční zpráva 2002 Útvar ředitele a fundraising Personál: V útvaru ředitele celoročně na plný úvazek pracoval ředitel střediska P. Hejl a pracovník pro styk s veřejností a fundraising Ing. Z. Říha, na 3/4 úvazek pak mzdová účetní A. Rozbořilová a všeobecná účetní H. Dostálová. Od září 2002 nastoupila na celý úvazek bývalá pečovatelka P. Křížová, a to jako pomocnice Z. Říhy v oblasti tuzemského fundraisingu, práce s veřejností a propagace. Podle poměru nákladů se dá zhruba stanovit, že útvar ředitele v roce 2002 vynaložil cca 40 % své činnosti na Betlém, 40 % na Narnii, včetně provozu školy a 20 % na vedlejší, zejména stavební činnost. Fundraisingová činnost: Z hlediska fundraisingu skončil rok 2002 nad očekávání dobře. Nešťastný požár Narnie s sebou přinesl neplánované příjmy z tuzemska (zejména od různých církví) i ze zahraničí (téměř ode všech našich zahraničních přátel nejvíce od různých skupin Frauenarbeit v rámci GAW). Zároveň se slavnostním otevřením opravené Narnie jsme otevřeli i upravenou zahradu, na kterou jsme získali 286 tis. Kč. Přes léto se nám podařilo získat několik menších grantů od tuzemských nadací a rozeslali jsme Výroční zprávu za rok Ve druhé polovině roku se nám podařilo získat grant 42 tis. EUR od EU na zlepšení fundraisingu, veřejných vztahů a strategického plánování pro rok Na podzim jsme uspořádali úspěšnou dobročinnou aukci s čistým výtěžkem 193 tis. Kč, podpořeným Nadací Divoké Husy a na vánoce rozeslali pohlednice s obrázky výrobků našich klientů Výsledky fundraisingu: Dary a granty vzrostly oproti loňskému roku o 43 %. Získali jsme dary v celkové hodnotě tis. Kč, z toho finanční činily tis. Kč a věcné 393 tis. Kč. Od firmy Nokia Poland jsme dostali použitý kancelářský nábytek v celkové hodnotě 700 tis. Kč, jehož větší část jsme nabídli střediskům Diakonie a jiným neziskovým organizacím a nechali si jen věci za 217 tis. Kč. 12

15 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Druhy dárců jsou uvedeny níže v tabulce a grafu. U firem a nadací jsme se zaměřili na zlepšení vztahů a podařilo se nám od stejného počtu dárců jako loni získat téměř dvojnásobné množství darů. Dary od individuálních dárců vzrostly o 35 %, přičemž nás podpořilo 408 nových dárců. Tabulka a graf Druhy dárců Druh dárce Výše daru v Kč Lidé Zahraniční Firmy Nadace Církve Celkem

16 Výroční zpráva 2002 Zpráva o činnosti stavební skupiny Personál: Ve stavební skupině v roce 2002 pracovali průměrně 4 pracovníci, během roku 2 pracovníci odešli a 3 byli přijati, jeden pracoval jen přes léto v čase svých prázdnin. Vedoucím stavební skupiny je stále Ing. J. Gavlík. Opravy nemovitého areálu střediska: Náklady na opravy nemovitostí dosáhly celkové částky 497 tis. Kč, z toho nejvíce činily náklady na opravu Narnie po požáru ve výši 475 tis. Kč. Pojišťovna nám plně uhradila náklady na tuto opravu. Radost máme také z toho, že nám oprava Narnie po požáru umožnila provést esteticky velmi prospěšnou změnu původní shořelé střechy na střechu valbovou. Rekonstrukce a modernizace nemovitého areálu střediska: Náklady na rekonstrukce a modernizace nemovitého areálu střediska dosáhly celkové výše 247 tis. Kč. Jednalo se o tyto akce: a) rekonstrukci tzv. technického sklepa na ergoterapeutickou dílnu v Betlémě (37 tis. Kč), b) dokončení modernizace zahrady a dvora v Narnii (56 tis. Kč), c) hrubou stavbu druhé menší garáže v Narnii (148 tis. Kč), d) začátek přestavby již málo využívaného hygienického zázemí pro tzv. západní sklepy v Betlémě na velmi potřebný prádelnický komplex (6 tis. Kč). Stavební činnost pro cizí subjekty (podnikání): Podařilo se nám získat 18 zákazníků a dohodnout se s nimi na stavebních pracích v objemu 591 tis. Kč. Ze všech těchto zakázek byl dosažen zisk 55 tis. Kč, který jsme použili k financování rekonstrukce a modernizace areálu střediska zlepšující životní podmínky našich obyvatel. V rámci grantu NESsT si stavební skupina v květnu pořídila ojetý dodávkový automobil Ford Transit, a to ve skvělém stavu za cenu 195 tis. Kč. 14

17 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Co o nás napsali v novinách MF Dnes Cesta z plamenů ven vedla přes střechu a dýmovou clonu Štěpán Kalvach sice nespal, ale jeho útěk nebyl o nic krkolomnější Nový život Domov po požáru obnoven Týdeník Břeclavsko, Dobročinná aukce se vydařila nad očekávání 15

18 Výroční zpráva 2002 Financování střediska a výsledky hospodaření Celkové účetní náklady střediska v roce 2002 stouply o 17 % proti roku 2001 a dosáhly výše 11,223 mil. Kč. Výnosy narostly o 9% a činily 10,532 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je pak sice na první pohled nelichotivá ztráta -691 tis. Kč, je to však pouze ztráta účetní Tuto ztrátu způsobily zejména dvě věci: Za prvé nekryté účetní (nefinanční) náklady na odpisy majetku. Hlavním důvodem bylo nesystémové snížení provozní dotace na sociální činnost ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to o cca -13% pro celou Diakonii. Nepříjemné na tom je, že středisko nemůže průběžně akumulovat prostředky na obnovu svého movitého a nemovitého majetku a v případě investic musí spoléhat jen na laskavé dárce. Za druhé zaúčtování spotřeby tuzemských i zahraničních věcných darů. Světe div se podle českých účetních předpisů způsobuje zaúčtování hmotného daru do výsledovky nekrytý náklad a tedy i ztrátu! Sice se zvýší vlastní jmění, ale zkreslí se reálný hospodářský výsledek běžného roku Nehledě na ztrátový účetní výsledek byl skutečným výsledkem hospodaření střediska disponibilní finanční zůstatek ve výši 768 tis. Kč, tj. o 296 tis. Kč více než v roce Tento zůstatek vytvořil dostatečnou rezervu pro počátek roku 2003 a proto lze i přes překročení nákladového rozpočtu a sníženou dotaci MPSV hodnotit hospodaření střediska v roce 2002 jako velmi úspěšné. Proporce zdrojů financování celkové činnosti střediska v roce

19 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Zkrácená účetní výsledovka střediska za rok 2002 v celých Kč: účet NÁKLADY název účtu (druh nákladů): Betlém Narnie + Škola Útvar ředitele Ostatní činnost CELKEM Spotřeba potravin Nákup a spotřeba předmětů do 40 tis. Kč Spotřeba PHM (benzín, nafta) Spotřeba ostatního materiálu (včetně stavebního) Elektřina, plyn, voda Opravy a udržování budov, přístrojů, automobilů aj Cestovné zaměstnanců a jiných osob Telefon včetně internetu (ISDN) a mobilní sítě Nájemné Služby ústředí Diakonie ČCE Kurzy a školení Ostatní nakupované služby (včetně softwaru) Mzdové náklady (včetně dohod o proved. práce) Zákonné zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, penále, dary, kurzové ztráty aj Pojištění aut, majetku a lidí Poplatky za vedení bankovních účtů DPH bez odpočtu hlavní činnost Účetní odpisy hmotného investičního majetku NÁKLADY CELKEM účet VÝNOSY název účtu (druh výnosů): Betlém Narnie + Škola Útvar ředitele Ostatní činnost CELKEM Úhrady klientů a hostů za poskytnuté služby Úhrady zaměstnanců za ubytování, stravu aj Ostatní příjmy z hlavní činnosti Příjmy z vedl. činnosti stavební čin., pronájem aj Aktivace majetku činností stavební skupiny Úroky z bankovních účtů Zúčtování z Fondu darů (zahraniční dary) Ostatní výnosy (zejména úhrady pojišťoven)

20 Výroční zpráva Dary sborů českobratrské církve evangelické Dary ostatních tuzemských církví Dary ze zahraničí (neúčtované na Fond darů) Dary ostatních tuzemských organizací a nadací Dary od soukromých osob z tuzemska Prov. dotace Ministerstva práce a sociálních věcí Prov. dotace Jihomoravského kraje Dotace Úřadů práce na mzdy VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření (účetní zisk nebo ztráta)

21 Diakonie ČCE středisko BETLÉM Stručná rozvaha k č. účtu AKTIVA název účtu Zůstatky v Kč 018 Drobný nehmotný majetek (DNM) Budovy a stavby vlastněné střediskem Modernizace a rekonstrukce v najatých objektech Movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný hmotný majetek (DHM) Nedokončené stavební investice Oprávky k DNM Oprávky k vlastním budovám a stavbám Oprávky k M a R v najatých objektech Oprávky k movitým věcem a jejich souborům Oprávky k pěst. celkům trvalých porostů Oprávky k DHM Materiál na skladě Chovaná zvířata (králíci, slepice, pes) Pokladny (hotové peníze) Peníze na bank. účtech (V Kč i v zahraničních měnách) Pohledávky vůči odběratelům Poskytnuté provozní zálohy (na fakturu) Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci střediska Ostatní pohledávky AKTIVA CELKEM č. účtu PASIVA název účtu zůstatky v Kč 321 Závazky k dodavatelům Přijaté zálohy Závazky k zaměstnancům (doplatek mzdy) Závazky ze srážek mezd Závazky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění Závazek k odvodu daně z mezd Nadměrný odpočet DPH pohledávka vůči FÚ Závazky k rodičům dětí z Narnie (přeplatky záloh) Ostatní závazky Dohadné položky (za spotřebu energií) Vlastní jmění majetek a hmotné dary

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2004 Praha, červen 2005 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č. 646/9

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více