Lidé stojí, data jedou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé stojí, data jedou"

Transkript

1 KGI/SIPOL Státní informační politika Alžběta BRYCHTOVÁ, Stanislav POPELKA Geoinformatika Olomouc, 2010 Lidé stojí, data jedou Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Před zavedením Czech POINTu musel občan pro získání potřebných informací absolvovat zdlouhavé byrokratické kolečko. Počínaje březnem 2009 se z iniciativy ministerstva vnitra (toho času pod vládou Ivana Langera, 8. května 23, Olomouc) zrodil systém Czech POINT sloužící jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Tato funkce je částečně dostupná již dnes pod názvem Czech POINT E SHOP. Funguje však pouze pro čtyři oblasti. Těmi jsou: Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Všechny služby jsou zpoplatněné. Zákon stanovuje částku maximálně na 100, Kč za první stranu a maximálně 50 Kč za každou další stranu. Tyto částky zůstávají v rozpočtu úřadu, na kterém je CzechPOINT umístěn. Výjimku činí poplatek za výpis z Katastru nemovitostí, který obec odevzdává ČÚZK. Záleží pouze na úřadě, jak vysokou částku zvolí. Seznam služeb které Czech POINT poskytuje Výpis z Katastru nemovitostí je možné žádat o výpis podle listu vlastnictví nebo lze dle seznamu nemovitostí. Na rozdíl od všech ostatních služeb, platba za výpis s Katastru nemovitostí nezůstává úřadu na kterém je Czech POINT, ale je dále převáděna na ČÚZK. Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku výpisu je nutná znalost IČ obchodní organizace. Výpis z Rejstříku trestů na rozdíl od předchozích výpisů, které je možno předat anonymnímu zájemci, lze vydat Výpis z rejstříku trestů pouze osobě, které se týká, a to pouze na základě písemné žádosti. Přijetí podání podle živnostenského zákona ( 72) na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o ohlášení živnosti, ohlášení o změnách v živnostenském rejstříku nebo žádost o udělení koncese.

2 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. služba určená orgánům veřejné moci, kteří mají oprávnění získávat výpisy z Rejstříku trestů. Výpis z bodového hodnocení řidiče výpis může požádat pouze žadatel nebo jím určený zmocněnec a musí mít platný doklad totožnosti. Služba ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Výpis z insolvenčního rejstříku je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Datové schránky prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Autorizovaná konverze dokumentů autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Centrální úložiště ověřovacích doložek systém Czech POINT vede centrální evidenci všech ověřovacích doložek provedených autorizovanou konverzí dokumentů na žádost a z moci úřední, kterou provádějí orgány veřejné moci. Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup z autorizované konverze. Úschovna systému Czech POINT úschovna dokumentů je podpůrný systém pro autorizovanou konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze. Ty si žadatel může uschovat na dobu maximálně 3 dní. Statistiky V době zpracovávání práce byl celkový počet informačních míst Czech POINTu Obr. 1 Ke strmému nárůstu počtu pracovišť CP došlo v listopadu 2009, tedy ve stejném měsíci, kdy byl zřízen i CP ve Věrovanech, který jsme navštívili. Pravděpodobně je to způsobeno přílivem dotací z Ministerstva vnitra. [1]

3 Obr. 2 Téměř tři čtvrtiny CP jsou umístěny na obecních úřadech. Dalšími hojně zastoupenými umístěními jsou pak pobočky České pošty a notářské kanceláře. [1] Obr. 3 Nejvyšší podíl ve struktuře vydaných výpisů zaujímá Rejstřík trestů (RT), dále pak Katastr nemovitostí (KN) a Obchodní rejstřík (OR). [1] Zážitky z exkurze V rámci přípravy seminární práce jsme navštívili asistenční místo Czech POINTu v obci Věrovany (okr. Olomouc), kde jsme byli pracovnicí obecního úřadu Ivanou Musilovou seznámeni s technickými aspekty, softwarovým vybavením a zkušenostmi operátora. Umístění Czech POINTu na obecním úřadě je podmíněno zařazením obce do vyhlášky. Pokud obec není uvedena ve vyhlášce a přesto by CP chtěla na svůj úřad umístit, může tak učinit za předpokladu, že uhradí všechny finanční náklady s tímto spojené.

4 Pokud je obec zařazená ve vyhlášce a zažádá o kompletní vybavení stanice (HW, SW i přihlašovací certifikát), celkové náklady se pohybují okolo , Kč, z čehož 20% hradí obec a zbývající část je pokryta z dotace Ministerstva vnitra. V případě obce Věrovany byl HW dodán firmou Autocont a jednalo se o počítač osazený operačním systémem Microsoft Windows Vista se dvěma monitory a tiskárnou kombinovanou se skenerem a xeroxovacím zařízením. Nezbytnou součástí sestavy je čtečka čárkových kódů, jejíž funkcionalitu úřednice zatím nevyužila. Obr. 4 Vybavení Věrovanského Czech POINTu dodané firmou Autocont. Obr. 5 Ministerstvo vnitra ČR připravilo dotační program, kde si každá obec může požádat o dotaci na pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště Czech POINT s maximálním limitem na způsobilé náklady projektu Kč včetně DPH (z toho max Kč na roční připojení na Internet a 1000 Kč na administraci). Spoluúčast obce je 15% způsobilých výdajů. Obec získává dotaci formou zálohy. [2] Nejzávažnějším problémem z pohledu úřednice bylo získání certifikátu pro přístup do systému Czech POINTu. Certifikát by mělo být možné získat na jakékoli pobočce České Pošty. Tato služba zřejmě není na poště příliš frekventovaná a proto bylo nutné navštívit několik poboček, než bylo kýženého certifikátu dosaženo. V případě obce Věrovany token s certifikátem vlastní jedna úřednice a starosta obce. Certifikát se musí každoročně obnovovat, a to na jedné z poboček České pošty. Token s certifikátem umožňuje úředníkům přístup do systému z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Po spuštění aplikace (internetového prohlížeče) se úředník přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla. Následně se zobrazí výběr zpřístupněných služeb. Červenou a zelenou ikonou je symbolizováno, která ze služeb je momentálně nedostupná / dostupná.

5 Obr. 6 Aktuální přístupnost služeb je signifikována zelenou a červenou ikonkou. Služba byla v obci Věrovany zavedena a od této doby bylo jejím prostřednictvím učiněno 21 dotazů. Jednalo se především o výpis listu vlastnictví (11x), výpis z rejstříku trestů (6x), výpis z bodového hodnocení řidiče (6x) a výpis z Obchodního rejstříku (4x). Pro studijní účely nám byl bezplatně vydán výpis z bodového hodnocení řidiče pro studenta Stanislava Popelku. Je to vzorný řidič a tak má 0 bodů. Obr. 7 Přístup do Czech POINTu je úředníkům umožněn z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Geoaspekty Jedinou informací, která se vzdáleně jeví jako GEO, zjistitelnou prostřednictvím CP je výpis z Katastru nemovitostí. Žadatel získá pouze výpis z listu vlastnictví. Nejedná se tedy o kartografické znázornění parcel, ale pouze o zprávu, že osoba XX je vlastníkem parcely č. 345 o výměře 1560 m 2 v katastrálním území Bystročice Informace je stejná jako ta, která je volně dostupná přes aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí od ČUZK, ale je úředně ověřená. Oproti volně dostupným informacím od ČUZK lze poskytnout výpis všech vlastněných parcel konkrétní osoby.

6 Závěr Služba Czech POINT představuje pro občany výrazné ulehčení v procesu získávání informací, které pocítí především obyvatelé periferních regionů. Vzhledem k tomu, že technologický princip Czech POINTu je velmi jednoduchý, má služba rozšiřitelný budoucí potenciál. Je jen otázkou času, kdy si občané na službu zvyknou a začnou ji efektivně využívat. Obr. 8 Lidé stojí, data jedou... Reference [1] CzechPOINT [2] Propagační leták firmy Autocont obce leta zaruka.pdf?ver=

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit na změny, o kterých jistě víte a o kterých řada Vás jistě

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu

STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu 1 Strategie implementace systému vzdělávání v egovernmentu STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu Verze 1.0 Květen 2009 1 2 Strategie implementace systému vzdělávání v egovernmentu A.

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informačního systému datových schránek Strana 1 z 29 Informační systém datových schránek Strana 1 z 29 Informačního systému datových schránek Strana 2 z 29 Účel dokumentu Tento dokument je Project Flyer

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon)

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Živnostenského

Více

Obsah Úvodem... 7 1. Informační systémy veřejné správy (ISVS)... 11

Obsah Úvodem... 7 1. Informační systémy veřejné správy (ISVS)... 11 Obsah Úvodem... 7 1. Informační systémy veřejné správy (ISVS)... 11 1.1 Možnost užití open source produktů v ISVS ve státní správě... 22 2. Elektronické komunikace...27 3. Ochrana osobních údajů, implementace

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více