První zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se konalo 11. listopadu 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se konalo 11. listopadu 2010."

Transkript

1

2 Odstupující starosta, současný senátor a místostarosta Mgr. Miloš Malý blahopřeje nově zvolené starostce města Kroměříže Mgr. Daniele Hebnarové. Slib zastupitele přečetla Jitka Dvořáková: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. První zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se konalo 11. listopadu Na zadní straně budova radnice v zapadajícím slunci. Foto na obálce: M. Karásek 2

3 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Musíme šetřit Co nevidět tu s námi bude nový rok Ke každému novému roku patří neodmyslitelně předsevzetí. A to, které si dala nová vláda premiéra Petra Nečase, zná každý: Šetřit, šetřit, šetřit! Slova znějící nápadně často a někdy až zlověstně. To obvykle v případě, že jejich účinek dolehne blízko nás nebo přímo na nás. V mnoha ohledech se musí omezit každý, výdaje omezí i městská pokladna. Město kvůli úsporám je nuceno odložit část svých připravovaných projektů, aby bylo schopno splnit své finanční závazky vůči bankám. Závěrečné vydání Kroměřížského zpravodaje je zvláštní tím, že v něm jsou zprávy typu: starosta převzal v Praze a starostka se ujala. V říjnu se konaly komunální volby do zastupitelstev obcí. Jejich výsledkem a výsledkem následných koaličních dohod je, že v čele kroměřížské radnice stojí žena, Mgr. Daniela Hebnarová. Zvykáme si na oslovení paní starostko.dnešní vydání, poslední v roce 2010, přináší informace o personálním obsazení radnice a rozdělení kompetencí, které rovněž poznamenala úsporná opatření. Městská policie, to nejsou jen strážníci v černých uniformách, popřípadě v modrobílých autech s majáčkem. Městská policie řeší komplexní programy vedoucí ke snižování kriminality a jak přesná řeč čísel napovídá, tak se to v Kroměříži daří. Mluví o tom ředitel městské policie Miloslav Skřebský v předvánočním zamyšlení. Kroměříž je město neobyčejně prodchnuté historií. Často si připomínáme dějinné události, k nimž došlo před řadou let. TJ Sokol Kroměříž si připomíná 145. narozeniny velkolepou oslavou, kroměřížská nemocnice přivítala první pacienty před sto lety, toto jubileum oslavovala na různých úrovních. I my tvoříme novodobou historii, o níž se jednou bude mluvit. Možná s respektem, možná s obdivem, možná s úsměvem na tváři (věřme, že ne s potměšilým). Přehled kulturních a společenských programů v závěru roku nabízí solidní výběr pořadů, jejichž návštěva nás obohatí a přispěje ke sváteční náladě. Tak ať se vám líbí. Kroměřížský zpravodaj vstoupí prvním vydáním roku 2011 do osmého roku své existence. Vážení čtenáři Nový rok 2011 čeká před branou. Za redakci Kroměřížského zpravodaje bychom vám chtěli poděkovat za důvěru, za vstřícnost i cenné připomínky, rady a podněty, které nám pomáhají, abychom Kroměřížský zpravodaj zkvalitňovali. Přejeme všem příjemně a klidně prožité vánoční svátky, hodně úspěchů a zdraví do nového roku Upřímně se těšíme na další setkávání. Za redakci KZ Miroslav Karásek 3

4 Starostkou města Kroměříže je Daniela Hebnarová Město Kroměříž již zná jména osob, které budou v následujících čtyřech letech stát v čele radnice. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 11. listopadu, které zahájil dosluhující starosta Miloš Malý a až do volby nástupce je řídil věkově nejstarší člen zastupitelstva Jaroslav Adamík, byla starostkou města Kroměříže zvolena Daniela Hebnarová, dosavadní ředitelka Domu kultury. V čele radnice tak bude stát podruhé v historii města žena. Jejím zástupcem a jediným místostarostou bude nově zvolený senátor Miloš Malý. Vládnoucí koalici, která se bude moci opírat o většinu 16 hlasů z 27 členného zastupitelstva, v Kroměříži vytvořily strany ODS, ČSSD, TOP 09 a Volba pro Kroměříž. Kromě starostky a místostarosty zastupitelé na prvním povolebním jednání ze svých řad vybrali i další členy městské rady. Ta bude mít tak jako dosud celkem devět členů. Vedle starostky a místostarosty budou uvolněnými členy rady také bývalí místostarostové Jarmila Číhalová a Marek Šindler. Zbývajícími neuvolněnými radními byli zvoleni dosavadní zastupitel Karel Chvátal, ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková, Věra Knapková z Muzea Kroměřížska, primářka kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová a europoslankyně Olga Sehnalová. Dalším bodem úvodního jednání bylo zřízení a volba členů výborů Zastupitelstva města Kroměříže. Předsedou sedmičlenného Kontrolního výboru bude ředitel Úřadu práce v Kroměříži Karel Smíšek, v čele devítičlenného Finančního výboru Věra Knapková a do čela pětičlenného Výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města jako uvolněná zastupitelka usedne Blanka Šimůnková. Nově zvolená starostka města Kroměříže Daniela Hebnarová (ročník 1957) vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Doposud pracovala jako ředitelka Domu kultury v Kroměříži a před tím řadu let jako zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska. Patří ke známým a aktivně činným osobnostem regionu. V letech byla členkou výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro záležitosti EU, zastupitelkou města Kroměříže je od roku K jejím zájmům patří rocková hudba, film, divadlo, literatura, vysokohorská turistika, ale i běžné procházky se psem. Zastupitelstvo města její aktivitu ocenilo v roce 4

5 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC Stříbrnou pamětní medailí města Kroměříže. Krátce po svém zvolení starostka města řekla: Přebírám tuto funkci s pokorou. Věřím, že se budu moci opřít nejen o erudované pracovníky úřadu, ale i o vás, všechny zastupitele. Věřím, že budeme s důvěrou rozhodovat o tom, co je pro občany bez ohledu na osobní sympatie a antipatie důležité. V historii města Kroměříže usedla do čela radnice žena pouze jednou, a to v letech , kdy byla předsedkyní MNV Libuše Haišmanová. V novodobé historii však radnici v Kroměříži řídili pouze muži. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ RADNICE V KRO- MĚŘÍŽI VE VOLEBNÍM OBDOBÍ Starostka: Mgr. Daniela Hebnarová Místostarosta: Mgr. Miloš Malý Členové Rady města Kroměříže: MUDr. Jarmila Číhalová uvolněná radní, Marek Šindler uvolněný radní, MVDr. Karel Chvátal, PhDr. Šárka Kašpárková, Ing. Věra Knapková, BA, MUDr. Lenka Mergenthalová, MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Kontrolní výbor JUDr. Karel Smíšek neuvolněný předseda, Mgr. Jitka Dvořáková, PhDr. Šárka Kašpárková, Mgr. Miloslava Nosková, RSDr. Vladimír Kenša, MUDr. Jaroslav Novák, Mgr. Petr Zapletal. Finanční výbor Ing. Věra Knapková, BA, - neuvolněná předsedkyně, Ing. Jaroslav Adamík, Karel Holík, MVDr. Karel Chvátal, Ing. Věra Nováková, Ing. Jan Žárský, Ing. Blanka Šimůnková, Marek Šindler, Ing. Marek Řihák. Výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města Ing. Blanka Šimůnková uvolněná předsedkyně, Ing. Vladimír Koutský, Vít Pořízek, Ing. Jan Slanina, Ing. arch. Radmila Vraníková. Text a foto: M. Karásek Vedení kroměřížské radnice si rozdělilo kompetence Nové vedení kroměřížské radnice si ve čtvrtek 18. listopadu na prvním jednání městské rady rozdělilo kompetence. Jak je v Kroměříži zvykem, každý z uvolněných radních odpovídá za svěřenou oblast činnosti města, která většinou souvisí s činností jednotlivých radničních odborů. Starostka Daniela Hebnarová bude mít osobně na starosti odbor vnitřních věcí, odbor finanční, živnostenský úřad, právní odbor, odbor rozvoje města a problematiku cestovního ruchu. Do kompetencí místostarosty Miloše Malého spadá činnost stavebního úřadu, odboru dopravy a Městské policie Kroměříž. Radní Jarmila Číhalová se tak jako doposud bude věnovat sociálním záležitostem a kompetencím spadajícím pod odbor školství, kultury a státní památkové péče. Radní Marek Šindler bude odpovědný za činnost odboru služeb, odboru životního prostředí a bude mít na starosti i komunikaci se společnostmi Biopas a Kroměřížské technické služby. -pz- 5

6 Město Kroměříž hledá ředitele Domu kultury Město Kroměříž opět řeší otázku personálního obsazení funkce ředitele zdejšího Domu kultury. Jeho dosavadní ředitelka Daniela Hebnarová byla zvolena starostkou města a radnice stojí před rozhodnutím, kdo do čela této organizace místo ní usedne. Daniela Hebnarová se na prvním jednání Rady města Kroměříže vzdala funkce ředitelky Domu kultury a současně byla z této funkce radními oficiálně odvolána. Vzápětí radní vyhlásili výběrové řízení na uvolněnou funkci. Kandidát na funkci ředitele Domu kultury v Kroměříži musí mít vysokoškolské vzdělání, dobře se orientovat v oblasti kultury a měl by mít výborné manažerské, organizační a rozhodovací schopnosti. Samozřejmostí by měla být schopnost týmové práce a komunikace s veřejností. Uchazeč by měl také ve výběrovém řízení předložit svou koncepci o fungování Domu kultury ve městě. Přihlášky lze posílat nejpozději do 8. prosince 2010 (do 17 h) k rukám vedoucího odboru školství, kultury a státní památkové péče Mgr. Jiřího Pánka na adresu Velké náměstí 115. Podrobné informace o výběrovém řízení i s náležitostmi přihlášky zájemci najdou na stránkách města Obyvatelé sociálních ústavů a domovů pro seniory měli svůj ples Několik pečlivě nacvičených předtančení a pak se už zcela zaplnil taneční parket společenského sálu Domu kultury v Kroměříži, který 18. listopadu hostil Ples sociálních služeb Kroměříž a Uherské Hradiště. Foto: -kam- Ples se stal oslavou celoročních aktivit obyvatel ústavů a domovů, spravovaných sociálními službami. Další jeho předností je příležitost ke vzájemnému setkávání a upevňování vztahů, které bývají mezi obyvateli jednotlivých domovů velmi hluboké. -kam- Starosta v Praze převzal medaili Za zásluhy o bezpečnost Medaili Za zásluhy o bezpečnost převzal v závěru října z rukou generálního ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslava Štěpána kroměřížský starosta Miloš Malý. Medaile, kterou záchranný sbor uděluje při příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československého státu, je výrazem ocenění aktivit města Kroměříže při letošních opakovaných povodních. Celkem generální ředitel HZS na slavnostním setkání v Trojském zámku v Praze udělil dvě medaile Za statečnost, sedm čestných medailí, čtyři plakety, 14 medailí Za zásluhy o bezpečnost a 32 medailí Za věrnost I. stupně. Medaile Za zásluhy o bezpečnost se uděluje hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé pří- 6

7 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 kladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení, uvádějí webové stránky Hasičského záchranného sboru ČR. Medaili vnímám jako ocenění všech občanů města Kroměříže, kteří jen v letošním roce museli čelit dvojí hrozbě povodní. Díky nim a díky pomoci všech jednotek Integrovaného záchranného systému včetně dobrovolných hasičů jsme povodně zvládli s minimem škod, uvedl starosta Miloš Malý. -pz- Den válečných veteránů v Kroměříži Památku válečných veteránů při příležitosti Dne válečných veteránů uctili 10. listopadu na místním hřbitově zástupci města Kroměříže, Sdružení válečných veteránů České republiky - Zlínský kraj, Svazu bojovníků za svobodu a Krajského vojenského velitelství u pomníku padlých hrdinů. Dnem válečných veteránů se připomíná uzavření příměří, jímž v roce 1918 skončila podpisem dohody mezi Němci a Spojenci v Compiégne první světová válka. Ta jako vůbec první konflikt v dějinách zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se na třech světadílech a na všech mořích, konflikt postihl 38 států. Na bojištích zahynulo téměř deset milionů vojáků a asi dvakrát tolik civilistů. Dne 11. listopadu v 11 hodin si připomínáme oběti válečných konfliktů, s úctou a pohnutím vzdáváme čest padlým vojákům, legionářům, kteří položili životy za naši svobodu. Novodobá historie se týká i veteránů zúčastněných a podílejících se na řešení válečných konfliktů a také v rámci různých mírových misí. -kam- Foto: -kam- 7

8 Blíží se svátky, dejte si pozor na peněženky Hovoříme s ředitelem Městské policie v Kroměříži Mgr. Miloslavem Skřebským V současné době dokončuje Městská policie v Kroměříži tři organizační programy směřující ke snížení kriminality. Dva jsou investiční a zbývající je neinvestiční. Systém včasné intervence řeší technické propojení subjektů zabývajících se závadovým jednáním mládeže a rodin, přibližuje sociální program ředitel. Hlavním činitelem uvedeného projektu je středisko shromažďující všechny dostupné informace. Další program řeší technickou podporu výkonu městské policie, to znamená digitalizaci softwarového prostředí. Třetím projektem z neinvestiční oblasti je pokračování v realizaci ochrany vytipovaných věkových kategorií občanů před majetkovou a násilnou trestnou činností v domácnostech, vysvětluje probíhající projekt M. Skřebský. Často dochází ke zbytečným útokům na seniory, kteří jsou ve svém věku a fyzické kondici bezbranní. Bezpečnostní řetízky na vstupních dveřích a panoramatické kukátko mohou zabránit nežádoucím atakům na obyvatele. Pro vybrané seniory je služba zdarma. V listopadu se konaly letos poslední volby. Zajištění klidu a pořádku v tomto období patří k dalším povinnostem městské policie. Monitorovali jsme okolí volebních místností a v době konání voleb je přímo střežili (i v nočních hodinách), aby nedošlo k narušení průběhu voleb nebo ke zneužití volebních výsledků. V Kroměříži i v městských částech nebyl zaznamenán žádný rušivý moment, hrdě hlásí ředitel městské policie. V listopadu si připomínáme Dušičky, ale bohužel s tím také rostoucí aktivitu hřbitovních zlodějů. I v těchto dnech sehrává městská policie svou důležitou roli ochránců pořádku častějšími kontrolami nejen v Kroměříži, ale i na hřbitovech v místních částech města. V nedávné době jsme vyřešili závažný případ sexuálního devianta, který se obnažoval u dívčích internátů. Podařilo se nám ho rychlým a účinným zásahem zadržet a usvědčit, a tím předejít možná ještě závažnějším trestným činům. Stále se potýkáme s problematikou požívání alkoholu a omamných látek mladistvými. Není to tak dávno, co naši strážníci zachraňovali dvě těžce opilé dívky, které se málem utopily v rybníku v Podzámecké zahradě. Naštěstí jedna ještě dokázala přivolat naši pomoc. V jejich krvi se nacházela bezmála tři promile alkoholu, přiblížil ne zase tak běžnou činnost městských strážníků jejich ředitel. Jak se připravuje městská policie na blížící se vánoční a novoroční svátky spojené se zvýšenou nákupní činností a přátelskými oslavami? Jako každým rokem i letos soustředíme síly a pozornost na větší pohyb nakupujících zejména v supermarketech a pak na jednání na parkovištích. Ze zkušeností víme, že tato střediska navštěvují organizované party, jež se zaměřují na nepozornost lidí, kteří nechají peněženky s větším obnosem či bankovními kartami (+ přiložený PIN!) bez dozoru a nebo ukládají nákup do kufru auta a kabelku ponechají na předním sedadle v otevřeném autě. Zkušené party specializovaných zlodějů dokážou za den obrat několik nepozorných lidí a jen velmi těžko se jejich nekalá činnost dokazuje, uzavřel ředitel Miloslav Skřebský. M. Karásek 8

9 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Město se připravuje na Vánoce Dvoudenní vánoční jarmark 25. a 26. listopadu na Velkém náměstí se stal dobrou kulisou pro zábavní programy pro děti i dospělé, které probíhaly na pódiu v odpoledních hodinách. Dětský folklórní soubor Rozmarýnek vystoupil s pásmem vánočních koled a lidových písniček pro nejmenší. Mikuláš s andělem a suitou pekelníků ovládli na necelou hodinu pódium i přilehlý prostor a dali odvážným dětem příležitost k vlastnímu projevu. V hodin přišla před zaplněné náměstí starostka Daniela Hebnarová. Po krátkém projevu dala pokyn k rozsvícení mohutného vánočního stromu a celé slavnostní výzdoby města. Následující hodinu patřilo pódium skupině Maxim Tubrulenc a jejich rytmickým písničkám. Následující podvečer zazpívali publiku žáci a žákyně Základní umělecké školy Kroměříž. Jejich předvánoční poetiku vystřídali studenti a studentky Základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž s netradičním pojetím notoricky známé ruské filmové pohádky Mrazík. Hudba byla přejata ze stejnojmenného muzikálu na ledě, zpívali a hráli studenti a studentky orchestru D-JAZZ, k tomu běžely na malém projekčním plátně příběhy z filmu. Vedoucím souboru, dirigentem, režisérem i sólovým zpěvákem byl Herbert Novotný. Vánoční jarmark i všechny programy organizoval Odbor školství, kultury a státní památkové péče Městského řadu v Kroměříži. Foto i text M. Karásek 9

10 Kroměřížská nemocnice oslavila jubileum a ocenila své zaměstnance Slavnostním galavečerem vyvrcholily v pátek večer oslavy stého výročí založení Kroměřížské nemocnice, a.s. Nad významnou událostí za zúčasti významných osobnosti z celého kraje, veřejného a politického života kraje převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Celý večer se nesl ve společenském duchu. V rámci něj mimo jiné zavzpomínali na pódiu na své předky také potomci prvních dvou ředitelů, Elgarta a Mourka, popsal ředitel nemocnice Pavel Calábek. V rámci slavnostního setkání bylo také oceněno jednáct bývalých zaměstnanců nemocnice, kteří se zasloužili o její rozvoj. Mezi nimi byli první dva ředitelé, tři lékaři a šest zdravotních sestřiček, doplnil Calábek. Během večera mohli návštěvníci vyslechnout také koncert několika hudebních uskupení. Na své si tak přišli nejen milovníci vážné hudby, ale i současnějších melodií. Seznam oceněných v rámci galavečera ke 100. výročí Kroměřížské nemocnice, a.s.: IN MEMORIAM C.K. zdravotní rada MUDr. Jaroslav Elgart. Byl vůbec prvním primářem a ředitelem nemocnice v Kroměříži.Byl nejen erudovaným chirurgem, ale také obecně respektovanou osobností. MUDr. Elgart svou nemocnici neúnavně táhl kupředu bezmála třicet let. IN MEMORIAM MUDr. Jindřich Mourek. Stal se nástupcem ředitele Elgarta. Byl vynikající chirurg a zkušený organizátor. V únoru 1939 přišel do Kroměříže jako primář chirurgie a měsíc poté vystřídal MUDr. Elgarta i na postu ředitele. MUDr. Jindřich Mourek působil v nemocnici do padesátých let. Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., přebírá z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka ocenění náležející jeho otci, MUDr. Jindřichu Mourkovi. Foto: archiv nemocnice IN MEMORIAM MUDr. Miloš Šteffl, CSc. Na místo přednosty nastoupil 1. dubna Jeho příchodem začalo další úspěšné období ORL oddělení kroměřížské nemocnice. Byl skvělým lékařem a krásným člověkem v tom nejlepším smyslu slova; byl jedním z posledních renesančních mužů. Koncem roku 1985 prim. Šteffl odešel do důchodu. IN MEMORIAM MUDr. Igor Sterzinger. Působil na postu primáře Transfuzního a hematologického oddělení kroměřížské nemocnice více než třicet let. Byl zaníceným propagátorem transfuzní služby a nových imunohematologických metod. Jako člověk byl přímý a čestný, se zájmem o kulturu a přírodu. IN MEMORIAM MUDr. Milan Šiler. Jako přednosta neurologického oddělení zanechal v kroměřížské nemocnici nesmazatelnou stopu. Na svou dobu prováděl pokrokové speciální radiodiagnostické výkony, kterými výrazně pozvedl úroveň a možnosti neurologie. Vyhlášené byly také vernisáže regionálních umělců, které na oddělení po- 10

11 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 řádal. Sám byl velmi kulturní osobností, dirigoval orchestr a pěvecký sbor chrámu Panny Marie. IN MEMORIAM Marie Mariánková. Zastávala funkci vrchní sestry interního oddělení v nelehkých letech , kdy se zasloužila o kvalitní fungování interního oddělení. Ačkoli tehdejší lůžková i ambulantní pracoviště postrádala slušné přístrojové vybavení a pociťovala nedostatek léků i financí, neměla nedostatek sester ani pomocného personálu. Alena Kovářová se do povědomí personálu i pacientů neurologie zapsala jako vzdělaná, náročná, pečlivá, ale velmi empatická a obětavá vrchní sestra. S primářem Milanem Šilerem tvořili kompaktní a harmonický tým, u něhož se odbornost snoubila s lidským přístupem. Absolvetnka střední zdravotnické školy Sylva Gazdošová působila po odchodu řádových sester svatého Kříže jako staniční sestra I. interny. Vychovala řadu kvalitních sester, v srpnu 1991 odešla do důchodu. Jarmila Motalová vystřídala během své dvaačtyřicetileté praxe v kroměřížské nemocnici mnoho pracovních pozic a funkcí. Po škole začínala v LDN, vrcholem její kariéry byl post hlavní sestry nemocnice, v němž zúročila především výborné organizační schopnosti. Její skvělou vlastností bylo vytváření pohodové atmosféry v týmu vedení. Jitka Kunovská nastoupila do nemocnice v Kroměříži v roce 1969 jako rentgenová laborantka, o dva roky později se stala vedoucí sestrou OÚNZ. Její kolegyně na ni dodnes vzpomínají jako na velmi iniciativní a ráznou. Proslula především nočními kontrolami pracovišť a zavedením ústavních seminářů. Dlouhých čtyřicet let prožila v kroměřížské nemocnici ženská sestra Jaroslava Doleželová. Začínala nejprve jako řadová sestra gynekologicko-porodnického oddělení, pro svou energičnost a kreativní myšlení se však v roce 1980 stala zástupkyní vrchní sestry, o sedm let později pak vrchní sestrou oddělení. Nyní je aktivní členkou Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Kroměřížské nemocnice, a.s., a krajskou předsedkyní svazu. Veronika Klímová, tisková mluvčí Kroměřížské nemocnice, a.s. Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce oznamuje, že je možné konzultovat jakýkoliv spotřebitelský problém s pracovníkem Inspektorátu České obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje (ČOI), který bude uvedenou službu zajišťovat v kancelářských prostorách Obecního živnostenského úřadu, Husovo nám Jedná se o problematiku vyřizování reklamací zboží a služeb, záručních lhůt, odstranitelných vad zboží, internetového obchodování, nákupu zboží na předváděcích akcích a podobně. Poradenství a konzultace konkrétních případů se koná 22. prosince v kanceláři č. 218 Živnostenského úřadu (Husovo nám. 534/ 23, Kroměříž, 1. patro) v době od 8 do 15 hodin. V případě konzultace konkrétního případu doporučujeme vzít si veškeré podklady týkající se zboží či služby (doklad o koupi, smlouvu, fakturu, reklamační protokol, korespondenci a jiné). Konzultace se poskytuje zdarma. 11

12 Český rozhlas Praha natáčel v Kroměříži U rozhlasového stolu zasedli Marta Zapletalová, Antonín Lukáš, moderátor pořadu Jan Kovařík, Jaromír Hnilička, Eva Pilarová a Otakar Brousek. Foto: -kam- Dárek pro ty, kteří svým životem dokazují, že svět je dobré místo k pobytu, připravila pro Martu Zapletalovou, kronikářku města, a Antonína Lukáše, někdejšího ředitele Arcibiskupského zámku a uznávaného historika, i pro své posluchače redakce Českého rozhlasu 2 Praha. Živé vysílání se natáčelo v novém sále Domu kultury v Kroměříži 8. listopadu od 17 hodin za účasti publika. Zábavným programem provázel moderátor Jan Kovařík. Do éteru se pořad dostal první adventní neděli 28. listopadu dopoledne. Program uvedli studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského a klavíristka Eva Kočařová skladbami kroměřížského autora období baroka P. J. Vejvanovského. Hudební dárky výjimečným hostům předali Eva Pilarová, Jaromír Hnilička a herec Otakar Brousek ml. Oba hosté vzpomínali na studentská léta prožitá v Kroměříži, navázali na svá povolání, čím byla zajímavá a jak je obohatila, a pokusili se charakterizovat současné město, jehož zahrady a zámek jsou od roku 1998 zapsány mezi památkami chráněnými UNESCO. Jaromír Hnilička rovněž vzpomínal na studentský život v Kroměříži, kdy jako gymnazista směřoval k dalšímu studiu elektrotechniky, což byl jeho koníček. K tomu několikrát předvedl, že jazzová trubka je stále v akci, neboť často koncertuje. Nestárnoucí Eva Pilarová zazpívala několik písniček z legendárního Semaforu, zavzpomínala na své začátky v divadlech, pokračování na sólové cestě a na lidi, kteří ji na pěvecké dráze doprovázeli. Otakar Brousek přidal několik veselých historek z divadelního zákulisí. M. Karásek Ztráty a nálezy: převládají jízdní kola Čas od času se objeví poctivý nálezce, který Právnímu odboru Městského úřadu v Kroměříži oznámí, popřípadě odevzdá věc nalezenou na území města. Pokud se vlastník o nalezý předmět nepřihlásí do šesti měsíců od jeho odevzdání, připadá věc do vlastnictví města Kroměříže. Nalezené osobní doklady, obsahující iniciály jejich majitele, jsou vlastníkovi předány, případně se předají orgánu, který je vydal. Nalezené klíče jsou vyvěšeny ve skříňce před Právním odborem Městského úřadu, Velké náměstí č Už několik let převládají mezi nalezenými věcmi různé typy dámských i pánských jízdních kol, následují mobilní telefony, svazky klíčů, dioptrické brýle, peněženky a hodinky. Samozřejmě, že k vydání nalezené věci je vlastník povinen prokázat svoji totožnost a vlastnictví k věci písemným dokladem, případně jejím přesným popisem. Do seznamu nalezených věcí lze nahlédnout na webových stránkách města Kroměříže informace pro návštěvníky, městský úřad, odbor právní, ztráty a nálezy. -kam- 12

13 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Foto pro Kroměřížský zpravodaj: František Zahradníček Bořivoj Navrátil křtil knihu Spisovatel Jaromír Kazda (na snímku vpravo) napsal knihu o kroměřížském rodákovi, herci Bořivoji Navrátilovi. Společně ji 3. listopadu pokřtili v Paláci knih NeoLuxor. Bořivoj Navrátil nejen v knize, ale i během křtu otevřeně mluvil o svém boji s rakovinou tlustého střeva a o vděčnosti za všechno, co život přinesl a přináší. -red- Ze života pražských přátel Kroměříže V době prázdnin se rodáci a přátelé Hanáckých Athén pravidelně společně nesetkávají. Řada z nich odjíždí z velkoměstského prostředí do přírody, na chaty a chalupy, nebo i do zahraničí, neboť mezi betonem a asfaltem se špatně dýchá. Zamíří samozřejmě i do Kroměříže a obdivují další zlepšování a zkrášlování města i jeho pamětihodnosti a oceňují zvláště klid v Podzámecké i Květné zahradě. Navštíví také kulturní instituce, galerie, ale i zajímavé hudební a jiné kulturní programy ve městě i okolí. A pak po návratu do Prahy v podzimních měsících nastává vždy nejbohatší období setkávání - opět každé první úterý a každý třetí čtvrtek v měsíci v Divadelním klubu Vinohradského divadla od 15 do 18 i 19 hodin. Zde dochází k výměně dojmů a informací o všem, co prožili. Na posledním setkání obdivovali novou publikaci k 750. výročí kostela sv. Mořice a bohatý program k této události. Díky MUDr. Evě Novákové obdrželi nejen tuto publikaci, ale i další číslo Kroměřížského zpravodaje, které jako vždy všichni pečlivě pročítají. Pozdě jsme se dozvěděli o představení kroměřížských divadelníků v pražském Semaforu. Škoda, že se i představení posunulo o 3 hodiny dopředu. To vše způsobilo, že návštěva našich zájemců byla poměrně malá, ale přesto vyhráli dvě láhve kroměřížského vína, které pak ochutnali při našem posledním setkání. I nadále navštěvujeme společně zajímavé akce v nové budově Národního muzea (které dostavoval kroměřížský architekt Prágr). Ty se konají vždy první středu v měsíci v h. V listopadu byla na programu beseda ing. Jana Andreska, PhD., na téma: Minulost, přítomnost a budoucnost myslivosti v českých zemích a v prosinci promluví prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. o moderní ochraně přírody a krajiny v ČR. Chystá se i návštěva pravého moravského vinného sklípku u Hamerského rybníku v Praze- -Záběhlicích, kde každý čtvrtek večer hraje cimbálová kapela i méně známe moravské písničky. Zarmoutilo nás nenadálé úmrtí Kroměřížanky ing. Jany Kubkové, roz. Kozánkové - ze slavné rodiny Kozánků, která se velmi zasloužila o povznesení kulturního života v Kroměříži, a také úmrtí JUDr. Vlasty Šamánkové. Naopak jsme byli velmi potěšeni z ocenění prezidentem republiky prof. MUDr. 13

14 Milana Šamánka, DrSc., za jeho zásluhy zejména v dětské kardiochirurgii. Velká účast našich členů byla i při křtu knihy PhDr. Jaromíra Kazdy Bořivoj Navrátil. Mnozí si ji odnesli i s podpisy jak autora, tak i slavného Kroměřížana. Akcí, které pražští přátelé Kroměříže pořádají, je tedy dost. Prosíme čtenáře, kteří mají své příbuzné či známé v Praze, aby jim doporučili naše akce navštěvovat, rozhodně nebudou litovat. S mnoha pozdravy všem občanům Kroměříže MUDr. Josef Kvapilík Český červený kříž ocenil dárce krve Prim. MUDr. Zdeňka Hřebačková blahopřeje k udělení Zlatého kříže III. stupně za osmdesát odběrů Zděně Lamačové, Františku Fuksovi a Josefu Zimmermannovi. Foto: -kam- Stříbrnou a Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského a Zlatým křížem ocenil 9. a 10. listopadu Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži bezpříspěvkové dárce krve z Kroměřížska. Za 40 odběrů bylo oceněno 35 dárců Zlatou medailí a jedenáct dárců převzalo Zlatý kříž za 80 odběrů krve. Z Kroměříže si Zlatou medaili z Klubu Velehradská odnesli: Irena Mikešová, Karel Brázdil, Michal Hošek, Richard Petlach, Stanislav Dočkal, Pavel Dvořák, Hana Kovářová, Miroslav Vlk, Tomáš Buksa, Tomáš Chuděj, Stanislav Valoušek, Jaroslava Moravčíková a Aleš Surma. Zlatým křížem byli oceněni kroměřížští dárci krve: Zdeňka Lamačová, František Buksa, Jan Navrátil a Josef Zimmermann (řidič MHD KM). Přístup bezpříspěvkových dárců krve ocenily v zastoupení ředitelky pracovnice Oblastního spolku ČČK, primářka Transfuzního oddělení kroměřížské nemocnice MUDr. Zdeňka Hřebačková a místostarostka města Kroměříže MUDr. Jarmila Číhalová. Která krev je nejvzácnější? položila si otázku primářka MUDr. Zdeňka Hřebačková. A hned na ni odpověděla: No přece právě ta, která v daný okamžik člověku zachrání život! -kam- V den odběru mají dárci bezplatný vjezd Novinku pro dárce krve připravilo od 1. listopadu letošního roku vedení Kroměřížské nemocnice, a.s. Ti mají od tohoto měsíce v den odběru vjezd do areálu zdarma. Stačí pouze, pokud si vezmou na transfuzní oddělení lísteček z vjezdového automatu, který jim personál označí razítkem. Ten pak ukáží obsluze na vrátnici a ta dárce bezplatně pustí z areálu ven, popsal systém ředitel nemocnice Pavel Calábek. Od počátku listopadu tak přibyla dárcům krve v Kroměřížské nemocnici, a.s., další výhoda. Dosud měli v rámci odběrového dne nárok na tekutiny na transfuzním oddělení, podle příslušné zdravotní pojišťovny získavají vitamíny na doplnění živin a všichni mají nárok na poukaz na občerstvení v místním bufetu. Veronika Klímová, tisková mluvčí Kroměřížské nemocnice, a.s. 14

15 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 O outdoorové filmy roste zájem Od sedmého října až do počátku prosince se uskutečnil ve čtyřiadvaceti městech České republiky osmý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. V Kroměříži, v konferenčním sále Muzea Kroměřížska, probíhal od 18. do 21. listopadu, kde bohatou nabídku filmů o cestování a krásách naší planety zhlédlo 636 diváků, (z toho 250 studentů). Podle narůstajícího zájmů návštěvníků i podle jejich pochvalných slov lze usuzovat, že popularita specifického filmového festivalu neustále roste. K úspěchu filmové přehlídky přispělo město Kroměříž finanční podporou. -kam- Cyklus setkání s řemeslem Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Okresní hospodářská komora Kroměříž ve spolupráci se SŠ COPT Kroměříž a SŠ hotelovou a služeb Kroměříž připravili pro žáky devátých tříd a jejich rodiče, pro výchovné poradce ZŠ projekt,,řemesla návrat ke kořenům. Cílem projektu je mezi jinými zvýšení zájmu žáků základních škol o studium technických a řemeslných oborů, přiblížení oborů žákům formou vzdělávacích programů, kombinací: výuka beseda exkurze praktická zkušenost. Dne 22. listopadu proběhla již třetí beseda na půdě SŠ COPT Kroměříž, tentokrát o oborech v automobilní technice. Žáci dostali vyčerpávající odpovědi na základní otázky, které jsou důležité při volbě dobrého učebního či studijního oboru: jakou formou probíhá studium na této škole, jak se střídá výuka s praxí, jak to bude, když se vyučím řemeslu, budu mít uplatnění na trhu práce, kde budu pracovat, kolik si vydělám, co maturita, můžu získat např. řidičské oprávnění nebo složit svářečské zkoušky? Na tyto otázky odpovídali ti nejvíce oprávnění: žáci studující daný obor, učitelé a v neposlední řadě podnikatelé v tomto oboru. Atmosféra celé besedy byla přátelská, otevřená a samotná diskuse bohatá. Pracuji jako výchovná poradkyně na druhém stupni na ZŠ Oskol Kroměříž a doporučuji žákům devátých a možná také osmých tříd, jejich rodičům, svým kolegům a kolegyním, aby sledovali další akce, které se budou konat v rámci tohoto skvělého projektu. Návrat k poctivému řemeslu je v dnešní době žádaný a investice do studií těchto studijních a hlavně učebních oborů se studentům určitě vyplatí. Mgr. Lívia Nagyová Nové webové stránky Arcibiskupského zámku Po několika týdnech příprav, diskuzí i samotné výroby se podařilo pracovníkům Arcibiskupského zámku dokončit zcela novou a kompletně přepracovanou podobu webových stránek. získaly nejen nový kabát, ale mají také vyšší verzi publikačního systému, který umožňuje i do budoucna rozšiřovat webové stránky o nové funkce mnohem snadněji. Staré stránky fungovaly téměř 11 let a bylo nezbytné, aby web doznal výraznější přeměny. Asi nejzásadnější změnou, které si návštěvník nového webu všimne, je změna grafické podoby. Nové internetové stránky jsou koncipovány tak, aby nabízely návštěvníkům kvalitní informační servis a web se stal pro hosty přehlednější. V rámci internetových stránek jsou v plánu i mnohá zlepšení v budoucnu. Například zavedení rezervačního systému vstupenek a možnost přihlásit se k odběru novinek a aktualit uvedením svého u. Z původní adresy jsou stránky přesměrovány na novou adresu -azz- 15

16 Foto: -kam- My Fair Lady připomněla výročí Sokola Velkolepější oslavu pro své 145. výročí vzniku si TJ Sokol Kroměříž snad ani nemohl zvolit. Do Domu kultury v Kroměříži si pozval své mnohaleté přátele divadelní spolek Vlastenecká omladina z Vídně, kteří pro kroměřížské publikum nastudovali světoznámý muzikál podle hry G. B. Shawa My Fair Lady. Zcela vyprodaný divadelní sál zhlédl dojemný příběh Elizy Doolittlové a zabroukal si notoricky známé melodie. V úvodu představení dali sokoli nahlédnout do své bohaté i smutné historie. Od roku 1865 Sokol prošel dvěma světovými válkami i několika dlouholetými totálními zákazy činnosti. Vždy ale povstal a obětavě plnil své poslání, jež mu vdechli jeho zakladatelé. Zdeňka Seidlová a Olga Sehnalová byly oceněny pamětní medailí Sokola za neúnavnou práci. Pak se už otevřela opona a Elize Doolittlová (Kateřina Andrejsová) začala prodávat květiny na londýnské ulici. Závěrečným standing ovation dali diváci najevo, jak se jim výkony herců, režie (Viktor Vaďura) a všech, kdo se na skvělém výsledku podíleli, líbily. Vlastenecká omladina přijela do Kroměříže s nasazením, které může skvěle konkurovat profesionálním divadlům. Svým přátelům připravila nezapomenutelnou oslavu, o níž se bude v Kroměříži ještě dlouho mluvit. M. Karásek Ohlédnutí za výstavou Když si vnímavý návštěvník prohlédl v závěru září výstavu zahrádkářů a včelařů ve skleníku Květné zahrady, mohl si položit otázku, zda si pod pojmem kultura máme představovat především jen akce uměleckého charakteru navštívené svátečně oděnými lidmi, někdy za přítomnosti osobností s označením VIP s doprovodem zástupců tisku a televize. Po prohlídce výstavy si musel říci, že k pojmu kultura patří všechny hodnoty, které vytvořil člověk pro obohacení svého života, pro uspokojení svých ušlechtilých zálib a pro rozšíření poznatků svých spoluobčanů, a nepotřebuje k tomu přítomnost tzv. celebrit. Skleník Květné zahrady byl nejen zaplněn vystavenými plody ovoce a zeleniny, vypěstovanými členy i nečleny zahrádkářského svazu a profesionálními zahradnickými organizacemi, ale celkové uspořádání prostoru doplněné rozmanitými úpravami květin a jiných rostlin působilo na návštěvníky důstojně, téměř slavnostně a opravdu kulturně. Bylo také správné, že výstavu uspořádali společně zahrádkáři a včelaři, kteří k sobě 16

17 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 patří i svým posláním, protože včely se podílejí na zvyšování úrody ovoce a bez květů ovocných stromů by včely strádaly. Vedle výsledků práce zahrádkářů tedy viděli návštěvníci i plody činnosti včelařů, ať už to byly různé druhy medu, výrobky z něho a způsoby pečení medového cukroví. Několik údajů z výstavy: vystaveno bylo 390 různých druhů a odrůd ovoce, zeleniny či květin od devadesáti zahrádkářů, kromě toho obsáhlá expozice pěti profesionálních organizací a pěkná expozice Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži, jejíž žáci a pedagogičtí pracovníci se podíleli na celkové úpravě výstavy; z vystavených vzorků ovoce bylo odborníky vybráno 53 vzorků na významnou výstavu FLORA Olomouc. Mezi vystavovateli byli i členové Slovenského zväzu záhradkarov Lužianky, okres Nitra, kteří udržují přátelské styky s kroměřížským okresem. Pozornost si rovněž zasloužila expozice ing. Martina Posoldy z Kroměříže, který se zabývá studiem výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin na Kroměřížsku. Studium reaguje na snahy o uplatnění šetrnějších způsobů produkce ovoce a zachování rozmanitosti kulturní krajiny. Včelaři obohatili výstavu nejen medovými produkty, ale i kurzem pečení medového cukroví a pro děti výrobou svíček ze včelího vosku. Během dvou dnů navštívilo výstavu bezmála tisíc zájemců, mezi nimiž bylo i několik zájezdových skupin cizinců, kteří si před tím prohlédli Květnou zahradu. Ze všech hodnocení v návštěvní knize lze uvést zápis proděkana Zahradnické fakulty VŠZ Lednice prof. Ing. V. Řezníčka: Výstava prezentuje výsledky celoroční práce a péči o zahradnické druhy rostlin. Je překrásně uspořádána a esteticky upravena. Prezentace je na vysoké úrovni včetně současných odrůd. Pozornost zasluhují i staré a krajové odrůdy, vyjadřující kulturní dědictví. Velké poděkování patří všem za překrásné uspořádání takovéto akce. -Nbd- Vánoční jarmark v Kroměříži Naším přáním a cílem je uspořádat v Kroměříži jedinečnou řemeslnou a kulturní akci v období vánočních svátků. Pro občany města chceme založit tradici příjemně provoněného předvánočního jarmarku, kde se budou setkávat rodiny s dětmi a jejich přátelé. Vánoční jarmark není založen pouze na nákupu dárků, ale na vytvoření jedinečné atmosféry s řadou kulturních pořadů pro všechny věkové kategorie. Pořadatelé Pátek 10. prosince v 16 h slavnostní zahájení jarmarku starostkou města. V h koncert skupiny HOLKI + autogramiáda. V 18 h Fire show ohnivá show live. Sobota 11. prosince ve 14 h western show ranče Bezměrov divoký západ na Velkém náměstí. Od 16 h Lucky While ukázka mexických a country tanců. V 17 h koncert skupiny KAME- LOT, brněnská country-folková kapela. Neděle 12. prosince ve 14 h velká čertovská show bratří Chabičovských. Go-Go tanečnička Ivetka. V 17 h koncert Petry Černocké. Pondělí 13. prosince v 15 h show a soutěže Marka Tomana. V 16 h vystoupení žáků ZUŠ kytarová skupina Spirit days. V 17 h vystoupení dua Žlutá ponorka lidové akustické vystoupení. Úterý 14. prosince v h koncert Jiřího Zonygy (X-FACTOR). Středa 15. prosince v 15 h koncert kapely Robbie Williams revival Brno. V 17 h koncert kapely TEAM revival. Čtvrtek 16. prosince v 15 h show a soutěže Vlasti Máci Macíka a Katky Machové. V 17 h koncert rockového sboru SVATÝ PLUK z Uherského Hradiště. Pátek 17. prosince v 15 h koncert kapely DAR- KIL mladý progresivní rock. V h koncert kapely SCARLET ROSE. V h koncert kapely PREMIER. Sobota 18. prosince ve 14 h Biskupští manové a historická dobová kapela PERKEL. V 17 h koncert skupiny ABBA revival. Neděle 19. prosince ve 14 h kouzlení a iluze s kouzelníkem Jaroslavem Hadašem. V h vystoupení dua Motýl Erika. V 18 h závěrečný ohňostroj. Pondělí 20. prosince poslech vánočních koled po celý den jarmarku. 17

18 KONCERT Y Pátek 10. prosince v 19 h Zdounečanka předvánoční koncert populární dechové kapely. Klub Starý pivovar, Kroměříž. Středa 15. prosince v h Předvánoční koncert. Účinkují Smíšený pěvecký sbor a sólisté, Žesťový soubor, Studentský symfonický orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, dirigent Viktor Kozánek. Kostel bl. Panny Marie Kroměříž. Čtvrtek 16. prosince v 19 h Mňága a Žďorp koncert populární kapely. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži. Čtvrtek 16. prosince v 19 h Swing koktejl v podání J&J Band a hostů (s tancem). Pivovar, restaurace, penzion Černý orel, Velké náměstí, Kroměříž. Neděle 19. prosince v 17 h Folkové Vánoce Hana a Petr Ulrychovi, Javory. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Neděle 26. prosince od 20 h Swing Band (Mojžíš, Přibyl, Netopil, Malenovský) hraje v příjemném prostředí restaurace Centrál, Velké náměstí v Kroměříži. JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ Navštivte: Úterý 7. prosince v h Hudební vizitka Jazz Clubu na vernisáži Vladimíry Hlavinkové, členky SPVUK. Kavárna Slavia, Kroměříž. Vánoční poetické kouzlo bohatou nadílku štěstí a zdraví do nového roku přeje Jazz Club Kroměříž. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Historie ukrytá pod dlažbou města. Kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Expozice je určena široké veřejnosti s tím, že zejména školám a mládeži nabídne interaktivní využití (téma: středověké město, stavební proměny města, památné objekty, řemesla a obchod, městská práva, tortura, středověká kuchyně, výsledky archeologického bádání apod.). Sklepní prostory Muzea Kroměřížska. Krásy Trenčianského kraja putovní výstava, která mapuje chráněná území Trenčínského kraje. Výstava potrvá do 30. ledna Muzeum Kroměřížska. Ilustrace Evy Milotové Tkané návěje. Výstava potrvá do 30. ledna Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Návraty obrazy malířky Zuzany Volákové. Výstava potrvá do 1. ledna Galerie SCÉNA v Domě kultury v Kroměříži. Všem, kteří se těší Vladimíra Hlavinková, členka SPVUK, vystavuje kresby a malby v kavárně Slavia od 7. prosince do 8. ledna Galerie kavárny Slavia. v Kroměříži. Západné Karpaty spoločná hranica putovní výstava, která ve fotografiích a textech mapuje chráněné území Trenčianského kraje. Pořádá Muzeum Kroměřížska a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Výstava potrvá do 23. ledna Malá galerie Muzea Kroměřížska. DIVADLO Čtvrtek 9. prosince v 19 h M. Jones: Plný kapsy šutrů III. podzimní komorní předplatné. Uvádí divadlo Rokoko Praha. Malá scéna Domu kultury Kroměříž. Čtvrtek 16. prosince v 19 h Nevěsta hraje divadelní soubor J. Honsy, Karolínka. Jen na předplatné. Klub Starý pivovar, Kroměříž. Středa 29. prosince v 19 h Habaďůra. Další repríza úspěšné komedie Divadelního spolku Kroměříž. Klub Starý pivovar, Kroměříž. 18

19 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Čtvrtek 30. prosince v 10 h Jak vodník Kapička přišel o vodu vánoční pohádku uvedou členové Divadla šansonu Brno. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. ZÁBAVA Úterý 7. prosince se v prostorách Arcibiskupského zámku uskuteční ADVENT NA ZÁMKU - můžete navštívit řemeslný jarmark, bude připraven bohatý kulturní program dětí kroměřížských škol, za příznivého počasí bude možno vystoupat na zámeckou věž... Sobota 11. prosince 9 12 a h Vánoční dílna - skleněná sněžítka. Vstupné 40 Kč. Muzeum Kroměřížska. Pátek 17. prosince v 19 h Vánoční speciál 2010 travesti skupina SCREAMERS. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Sobota 18. prosince ve h Vánoce s Michalem. Zábavný program s Michalem Nesvadbou. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Sobota 18. prosince 9 12 a h Vánoční dílna. Vstupné 40 Kč. Muzeum Kroměřížska. SVČ ŠIPKA SVČ ŠIPKA, Úprkova 3268, Kroměříž, tel , MC KLUBÍČKO Albertova 4062, Kroměříž. tel Čtvrtek 9. prosince v 11 h Beseda zelené potraviny (pro děti, při kojení a těhotenství). Pátek 10. prosince v 9 h Jak zpět do zaměstnání seminář s PhDr. Janou Pošvancovou. Pondělí 13. prosince 9 18 h Dobročinný vánoční jarmark. Čtvrtek 16. prosince v 10 h Beseda o správné péči o dětské zuby. Pátek 17. prosince v 15 h Klubíčko na Hanáckém náměstí. KINO NADSKLEPÍ Milíčovo náměstí 488, tel.: Agentura Kinoathény prosince Harry Potter a relikvie smrti část 1. pokračování amerického fantasy filmu o dobrodružství Harryho Pottera. Česká verze. V 17 a 20 h prosince Megamysl americká animovaná rodinná komedie v české verzi. Jen v 17 h prosince Přežít svůj život nová česká komedie. Jen v h prosince Jíst, meditovat, milovat americké romantické drama. Jen v h prosince Román pro muže nová česká komedie. V 17 a h prosince Hlava ruce srdce český historický film. Po jen v 17 h, jinak v 17 a h prosince Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka americký dobrodružný filmy, český dabing. Jen v 17 h prosince Poznáš muže svých snů americko-španělská romantická komedie. Jen v h prossince TACHO česká akční dobrodružná komedie. Jen v h. 30. prosince 5. ledna Záměna americká romantická komedie. V 17 a h ledna RED americká akční komedie s prvky animace. V 17 a h. 24. prosince, 31. prosince a 1. ledna 2011 kino Nadsklepí Kroměříž nehraje. Agentura KINOATHÉNY přeje všem příznivcům filmového umění veselé Vánoce a šťastný nový rok KINO MLADÝCH 11. prosince Hvězda betlémská české pásmo animovaných předvánočních pohádek pro nejmenší diváky. Představení začíná v h. 19

20 VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA 20. prosince Projekt Frankenstein filmové drama z produkce Maďarsko, Německo a Rakousko. 3. ledna The Doors americký hudební film. Představení začínají vždy v h. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul. 8. prosince Roštín, Kamínka výjezdní zasedání KČT Kroměříž u příležitosti ukončení roku Hudební sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži (MALÝ DÁREK PRO HUDBYMILOVNOU VEŘEJNOST) Zámecký hudební archiv je stálým a bohatým zdrojem programové inspirace jak pro hudbu světskou (skladby pro sólové nástroje nebo komorní obsazení), věžní hudbu (slavnostní intrády, taneční suity), operní představení, tak i hudbu duchovní. Skladby zámeckého hudebního archivu z okruhu skladatelů, kteří přímo v Kroměříži působili nebo z odkazu skladeb dalších autorů, které jsou dnes uloženy v zámecké hudební sbírce jsou jedním z pilířů programu letního festivalu Hudba v zahradách a zámku. Díky olomouckým biskupům a později arcibiskupům, kteří po staletí provozovali na kroměřížském zámku hudbu na nejvyšší úrovni, se uchovaly i tituly, které již existují jen v kroměřížském archivu. Celá sbírka dnes čítá 1152 titulů. Byl to především Karel Lichtenstein z Castelcornu, který objednával opisy přímo u skladatelů, jeho sbírka z druhé poloviny 17. stol. je největší ve střední Evropě. Cílem vydavatele této publikace je přístupnou formou, doplněnou o krásu zachované originální dokumentace, dát nahlédnout do jeho bohatství i široké veřejnosti. Zámecká hudební sbírka, obdivovaná a navštěvovaná hudebníky a odborníky domácími i zahraničními, je spravovaná Arcidiecézním muzeem v Kroměříži pod vedením Mgr. Jitky Kocůrkové, která je i autorkou textů publikace. Publikaci vydal Klub UNESCO Kroměříž, je k dostání za 68 Kč v Informační kanceláři na Velkém náměstí a v kanceláři klubu na Riegrově náměstí 149. Jarní divadelní předplatné Domu kultury v Kroměříži Leden květen 2011 MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO 26. ledna v 19 h Neil Simon: Poslední ze žhavých milenců. Uvádí Agentura HARLE- KÝN Praha. Hrají P. Nárožný a S. Stašová. 8. února v 18 h Emil Lotjanu, J. Doga: Cikáni jdou do nebe. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. 9. března v 18 h Irena Dousková: Hrdý Budžes. Uvádí divadlo A. Dvořáka Příbram. Hrají B. Hrzánová, J. Vlčková, L. Jeník. Duben Johann Strauss ml.: Vídeňská krev. Uvádí Slezské divadlo Opava. Květen William D. Home: Rybárik královský (Ledňáček). Uvádí Študio L+S Bratislava. Hrají: E. Vášáryová, M. Kňažko, M. Lasica. 20

Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5.

Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5. Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5.30 hodin. Neproniknutelný hustý dým zaplavil nejbližší

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 1 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Vystoupení účinkujících na 1. středověké slavnosti řemesel a kumštu (titulní strana).

Vystoupení účinkujících na 1. středověké slavnosti řemesel a kumštu (titulní strana). Restaurování kamenných prvků na věži chrámu sv. Mořice provádí restaurátorská dílna Mgr. Ladislava Werkmanna z Olomouce. Díky Vítku Pořízkovi, technickému administrátorovi farnosti sv. Mořice, jsme se

Více

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického 2 Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického ruchu v Brně (na horním snímku M. Karáska) a v Bratislavě

Více

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka Rozhovor nejen o nové úpravně vody...čtěte na str. 4 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Pozvánka do Podzámecké zahrady na humanitární běh pro Gambii...čtěte na str. 10 2013

Více

Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák

Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák Tradiční dožínkový věnec převzal od chasy hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák Kde domov můj v překrásném vícehlasém podání Moravanu zahájila oslavy třetího ročníku Dožínek Zlínského kraje v Kroměříži,

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2007 1 Kroměříž bude zanedlouho připojena k dálničnímu systému. Foto z ptačí perspektivy: Aleš Karban Foto na titulní straně obálky: M. Karásek 2 Nastávající školní rok ve znamení nových školních vzdělávacích

Více

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu Lípu přátelství seniorů Nitry a Kroměříže zasadili 26. června v blízkosti městské sportovní haly v Nitře při příležitosti slavnostního zahájení I. ročníku Sportovní olympiády seniorů primátor Nitry Jozef

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

Den uniformovaných sborů byl zábavou pro všechny generace

Den uniformovaných sborů byl zábavou pro všechny generace Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2014 11 Pozvánky na listopadové akce na Velkém náměstí v Kroměříži čtěte na str. 12 Dárcům krve patří ocenění i upřímný dík... čtěte na str.

Více

Historické vlaky do Kroměříže přilákaly tisíce lidí

Historické vlaky do Kroměříže přilákaly tisíce lidí Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2013 5 Májové dny u nás ozdobí i Miss Princess of the World...čtěte na str. 2 Velké taktické cvičení prověří Integrovaný záchranný systém...čtěte

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006 1 Foto na titulní straně M. Karásek: Kaple sv. Kříže. Kritický stav hladiny řeky Moravy několik dní ohrožoval město Kroměříž a jeho obyvatele. Foto na str. 2: M. Karásek 2 EDITORIAL 1997... 2002... 2006...

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Těšnovice (horní snímek) a Kotojedy z ptačí perspektivy zachytil Aleš Karban. Foto na titulní straně M. Karásek 2 EDITORIAL Rok uplynul jako voda Zase je tu březen,

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 104. narozeniny SLOVO ÚVODEM. V Kroměříži nastane Čas holin bratří Ebenů

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 104. narozeniny SLOVO ÚVODEM. V Kroměříži nastane Čas holin bratří Ebenů Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2015 4 V Kroměříži nastane Čas holin bratří Ebenů čtěte na str. 11 Den Země bude oslavou získání titulu Fairtradové město čtěte na str. 3

Více

Moravu v Kroměříži brázdila flotila tří výletních lodí

Moravu v Kroměříži brázdila flotila tří výletních lodí S výhledem na nabídku letní sezony v Kroměříži začínají prázdniny už teď!...čtěte na str. 10 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Přehledně o příznivém výsledku hospodaření města

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan

www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan Redakce Lipenských listů přeje všem čtenářům hodně pevného zdraví, potřebného štěstí, upřímné lásky, životní pohody a hodně

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více