Generální sponzor klubové výstavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální sponzor klubové výstavy"

Transkript

1 Váţení přátelé, Vítáme vás srdečně v prostorách Sportovního areálu Březová na Klubové výstavě bez zadávání titulu Klubového vítěze, kterou pro vás připravili členové Jihomoravské pobočky Klubu chovatelŧ jezevčíkŧ spolu se svými pomocníky. Svoji dlouhou historicky doloţenou existenci mají specielní lovečtí psi vyšlechtění pro práci pod zemí, jejich prvotní historie sahá aţ do dob starého Egypta, název jezevčík se v německé literatuře vyskytuje jiţ Standard jezevčíka byl vypracován v 19 století, v roce 1888 byl zaloţen v Německu první chovatelský klub jezevčíkŧ (Deutsche Teckelklub). Klub chovatelŧ jezevčíkŧ České republiky píše svoji historii od roku 1937, chov jezevčíka se pak řídí standardem č. 148 FCI Naši kamarádi jezevčíci jsou široké veřejnosti známí jako malí, vychytralí a paličatí psíci, jejich majitelé ale určitě potvrdí, ţe jezevčík je především pejsek s obrovským srdíčkem, pes, který se nebojí bojovat ve stísněném tmavém prostoru pod zemí s liškou ani na povrchu s mnohem větším em a je schopný pracovat celý den v mrazu na naháňkách. A to uţ se vyplatí odpustit mu nějaké ty vrtochy. Plemeno jezevčík má 9 rázŧ, rozdělených podle velikosti a typu srsti. Podle velikosti jsou jezevčíci děleni na standardní (obvod hrudi je nad 35cm a hmotnost by neměla přesáhnout 9,00kg), trpasličí (s obvodem hrudníku do 35cm) a králičí (OH do 30cm). Příznivci jezevčíkŧ jsou sdruţeni v jediném klubu - Klub chovatelů jezevčíků ČR, Jungmannova 25, Praha 1, který kaţdoročně vydává 3x časopis Jezevčík, aktualizovaný Seznam chovných psŧ s více neţ 350 fotografiemi - to vše pro členy klubu zdarma, a Chovatelskou ročenku (kompletní seznam výsledkŧ výstav, bonitací a zkoušek včetně opisu výstavních posudkŧ) za symbolickou cenu. Díky tomu, ţe pro chovnost je potřeba nejen výstavní ocenění, ale také sloţení zkoušek na povrchu i pod zemí, udrţuje si jezevčík stále svoji povahu a lovecké vlastnosti, pro které byl před více neţ sto lety vyšlechtěn. Přejeme všem návštěvníkŧm co nejlépe strávený den, vystavovatelŧm splnění jejich předsevzetí a rozhodčím příjemné posuzování. A i kdyţ vítěz mŧţe být jen jeden, nechť je ten Váš jezevčík stále tím NEJ. Děkujeme všem, kteří věnovali ceny pro vítěze, pomáhali s korekturami katalogu a dalším zpracováním stohŧ papíru, těm, kteří po celý dnešní den zabezpečují bezproblémový chod výstavy, i těm, kteří se podíleli na její realizaci. Internetové stránky KCHJ ČR (výsledky výstav, zkoušek z domova i zahraničí, seznamy chovných jedinců a chovatelských stanic): Výstavní výbor Generální sponzor klubové výstavy 1

2 Ředitel výstavy Hlavní rozhodčí Jednatelka Technické zabezpečení Redakce katalogu Ekonom Veterinární dozor Výstavní kancelář VÝSTAVNÍ VÝBOR Mgr.Miroslav Küchler Jan Coufal Ing.Michaela Přibáňová Zdenek Jakuba st. Monika Illová Mgr.Michael Kretek MVDr.Dominik Gregořík Zdeněk Jakuba ml. Výstavní kancelář bude otevřena ráno před začátkem výstavy a mezi 12:30 a 13:30) ROZHODČÍ Rozhodčí počet kat. čísla Jan Coufal, čekatel Ing. Anna Krejzková 45 jezevčík hladkosrstý standard jezevčík hladkosrstý trpasličí jezevčík hladkosrstý králičí Ing. Marcela Fidrichová 51 jezevčík dlouhosrstý standard jezevčík dlouhosrstý trpasličí jezevčík dlouhosrstý králičí jezevčík drsnosrstý trpasličí jezevčík drsnosrstý králičí Peter Psotný 47 jezevčík drsnosrstý standard KOMISE PRO VÝBĚR DO CHOVU: Hana SPALOVÁ MVDr. Miroslav KALICH Výběr jezevčíků do chovu bude probíhat od 10:00 hodin. Výběru se mohou zúčastnit psi a feny starší 12 měsíců (trpasličí a králičí od 15-ti měsíců), kteří již byli posouzeni na výstavě v ČR a získali ocenění výborný nebo velmi dobrý. 2

3 Soutěţe budou probíhat v následujícím pořadí: Nejlepší štěně Alvaro Diva Noire hladkosrstý standardní Nejlepší dorost pes Jerry Viva Moravia - drsnosrstý standardní Nejlepší dorost fena Ingrid Horalka - drsnosrstý standardní Nejlepší mladý pes Frank v. Rauhenstein - drsnosrstý standardní Nejlepší mladá fena Dixie Astra Rubra - dlouhosrstý trpasličí Nejlepší mladý jedinec (BIS Junior) Frank v. Rauhenstein - drsnosrstý standardní Pohár věnuje MS Březina Nejlepší veterán Twinky Kalokagathia - drsnosrstý trpasličí Nejkrásnější jedinec třídy čestné Valdi Klamap Debra dlouhosrstý trpasličí Nejlepší pracovní jezevčík Eyra of Lady Erica - hladkosrstý standardní Nejkrásnější pár jezevčíků MUDRC z Dolního konce MIRINDA z Dolního konce Jezevčík drsnosrstý trpasličí Soutěž chovatelských skupin KLAMAP DEBRA - Dlouhosrstí trpasličí Soutěž skupin odchovů neobsazeno Defilé vítězů a předání cen Sponzoři pohárů: Pohár pro nejlepšího hladkosrstého jez.... CHS Grand Amity, Ing. M. Přibáňová Pohár pro nejlepšího dlouhosrstého jez.... CHS z Poldova dvora, L. Šenkeřík Pohár pro nejlepšího drsnosrstého jez.... CHS ze Slušovické doliny, Z. Jakuba Pohár pro nejlepšího hladk. trpasličího j.. CHS Treskunov, Ing. P. Zuzaník Pohár pro nejlepšího dlouh. trpasličího j... CHS od Títěže, J. Martoni Pohár pro nejlepšího drsn. trpasličího j.... CHS Akinom, Monika Illová Pohár pro nejlepšího hladk. králičího j.... CHS z Heminova dvora, A Čala Pohár pro nejlepšího dlouh. králičího j.... CHS z Oskovce, L. Tomančák 3

4 Pohár pro nejlepšího drsn. králičího j.... CHS z Ratíškovských vinohradů, F. Bábík Vítěz výstavy (BIS) Corry Amery - dlouhosrstý standardní Pohár věnuje MIKROREGION SLUŠOVICKO Poháry do ostatních soutěţí věnuje Jan Coufal Fotogalerie: _foto_jaroslav_spal/ Prosíme majitele psů, kteří získali titul CAJC, BOB, VN 1 ve třídě štěňat a dorostu, CAC ve třídě pracovní, V1 ve třídě čestné a BOB veterán, stejně jako majitelé psů, kteří jsou součástí chovatelských skupin nebo skupin odchovů, aby neopouštěli výstavu a zúčastnili se závěrečných soutěţí a přehlídky vítězů. Třídy: třída štěňat 4-6 měsíců třída dorostu 6-9 měsíců 9 18 měsíců mezitřída měsíců třída otevřená od 15 měsíců třída pracovní od 15 měsíců, pro psy a feny s předepsanou zkouškou z výkonu třída vítězů od 15 měsíců, pro drţitele titulů Klubový či Národní vítěz, EV, SV, VSV, příp. národní či mezinárodní šampion. třída čestná od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s 4

5 třída veteránů uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůţe účastnit soutěţe o Vítěze plemene od 8 let - soutěţí o titul BOB Tituly: CAJC (), CAC, r. CAC (třídy: otevřená, pracovní, vítězů a mezitřída), Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec třídy čestné, Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost pes a fena, Nejlepší pracovní jezevčík, Nejlepší mladý pes a fena, BIS Junior Slušovice 2010, CC WUT (pro nejlepšího psa a fenu plemene, z jedinců, kteří obdrţeli CAC), Vítěz plemene (BOB), Vítěz Slušovic 2010 (BIS). Výborná Velmi dobrá Dobrá Velmi nadějná Nadějná Oceňovací stuţky modrá stuţka stuţka zelená stuţka ţlutá stuţka bílá stuţka Ceny Jedinci, kteří získají ocenění CAJC, CAC a nejlepší veterán si vyzvednou cenu v průběhu výstavy na určeném místě. Ostatní ocenění budou předána oceněným jedincům v průběhu závěrečných soutěţí. SOUTĚŢE NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ pro psa a fenu stejného plemene posouzené na této výstavě v majetku jednoho majitele CHOVATELSKÁ SKUPINA pro minimálně 3 a maximálně 5 jedinců stejného plemene posouzené na této výstavě pocházející ze stejné chovatelské stanice nejméně od dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem jedinců NEJLEPŠÍ SKUPINA ODCHOVŮ do této soutěţe nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na této výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. 5

6 do výše uvedených soutěţí je moţné se hlásit během dne ve výstavní kanceláři mezi 12:30 a 13:30 NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ NEJLEPŠÍ DOROSTENEC PES NEJLEPŠÍ DOROSTENEC FENA NEJLEPŠÍ MLADÝ PES NEJLEPŠÍ MLADÁ FENA soutěţe se mohou zúčastnit štěňata oceněná známkou "velmi nadějný 1" na této výstavě ve třídě štěňat soutěţe se mohou zúčastnit všichni psi, ocenění jako "velmi nadějný 1" na této výstavě ve třídě dorostu soutěţe se mohou zúčastnit všechny feny, oceněné jako "velmi nadějná 1" na této výstavě ve třídě dorostu pro všechny jedince psy, kteří na této výstavě obdrţí ocenění CAJC pro všechny jedince feny, kteří na této výstavě obdrţí ocenění CAJC NEJLEPŠÍ MLADÝ JEDINEC (BIS JUNIOR) soutěţí spolu nejlepší mladý pes a mladá fena výstavy NEJLEPŠÍ VETERÁN NEJLEPŠÍ JED. TŘ. ČESTNÉ NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ JEZ. NEJKRÁSNĚJŠÍ PES VÝSTAVY soutěţí spolu všichni jezevčíci, ocenění výborný 1 na této výstavě ve třídě veteránů soutěţí všichni jezevčíci ocenění V1 na této výstavě ve třídě čestné soutěţí spolu všichni jezevčíci, kteří získali na této výstavě titul CAC ve třídě pracovní bude vybrán ze všech Vítězů plemene na závěr výstavy VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí. Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým byl přístup na výstavy zakázán, háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a štěňata do stáří 4 měsíců. Dále psi nemocní, slepí a jedinci se zjevným veterinárním zákrokem, kterým měla být odstraněna vada exteriéru. Psi v majetku rozhodčího či jeho manţela (manţelky), pokud tento rozhodčí na výstavě posuzuje. Prodej psů a štěňat na výstavě je zakázán. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 6

7 Osvědčení veterinárního lékaře, ţe pes byl vakcinován nejméně 1 měsíc a nejdéle 1 rok před datem výstavy proti vzteklině, psince a parvoviróze. PROTESTY Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný, protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Musí být podán písemně současně se sloţením jistiny ve výši 1000 Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy. Je projednáván komisí sloţenou z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy, rozhodčího, kterého se protest týká a za účasti osoby, která protest podala. Nebude-li protest uznán komisí za odůvodněný, záloha propadá ve prospěch pořadatele. Řád pro udělování titulu "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION" 1. CAJC čekatelství Českého junior ą šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.2. CAJC můţe být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 13. CAJC se můţe zadat také psovi nebo feně, kterým byl jiţ titul Český junior šampion přiznán.4. Zadat psovi nebo feně CAJC můţe pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno: 1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. 2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) můţe být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů.toto čekatelství CAC nelze pouţít pro přiznání titulu Český šampion. 3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. 4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předloţených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a ţádosti majitele psa. 5. Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů. Schváleno P ČMKU Řád nabývá platnosti od Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION " 1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.2. CAC se můţe zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.3. CAC se můţe zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC můţe pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu: Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství můţe být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloţeno certifikátem předepsaným 7

8 pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty poţadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Ţádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU. b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. c) u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC 2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích, 3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, 4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční ţadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", můţe rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který uţ má potvrzený titul Český Šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdrţel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU. Schváleno P ČMKU Řád nabývá platnosti od JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ STANDARDNÍ- PSI třída štěňat 1a. Alvaro Diva Noire Hnědá s pálení (Billy z Moravského vikýře Top Diva Noire) chov.: Bencsik Zsolt maj.: Bencsik Zsolt velmi nadějný 1, nejlepší štěně výstavy 8

9 1. Amadeus z Černých blat (Orry z Poschingeru - Debora z Příbramského Barandova) chov.: POSPÍŠIL Jiří maj.: Nečas Jakub, Poštovní 581, Studénka velmi dobrá 4 2. Andy od Hnátníka (Ir Fino Bohemia - Arga ze Slavičího vrchu) chov.: VYČÍTAL Jaroslav maj.: Praţáková Ivana, Hrátnice 198, velmi dobrá 3. Aron od Husovy lípy (Hak z Vavřinečské hájovny - Claire Magic Seven) chov.: CHALUPA Ivo maj.: Machalová Jarmila, Trubelice 2, velmi dobrá 3 4. Dakar z Moravského vikýře (Exclusive Goldader - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: DITTRICHOVÁ Světlana maj.: Nesvorní Jan a Ivana, Branická 118, Praha velmi dobrá 2 5. Nor z Kozíčku (Il-Faro Fino Bohemia - Elíss z Mojmírova domu) chov.: COUFAL Jan maj.: Sobek Petr, Šumavská 197/29, Havířov- Dolní Suchá výborná 1, CAJC mezitřída 6. Bertil z Poschingeru (Magic Knight Basta - Chanel z Poschingeru) chov.: FILÍPKOVI M.+ V. maj.: Hlobil Pavel, Kostelec u Holešova 286, velmi dobrá 2 7. Damian Felicité Moravia (Aron od Hájkovy lípy - Felicie Ginarel) chov.: ŠAFÁŘ Richard ing. 9

10 velmi dobrá 1 třída otevřená maj.: Mikulenka Radomír, Hutinsko - Solanec 90, Archibald na Zlaté zátoce (Coudy ze Zelené mýtiny - Julia z Mařenické fořtovny) chov.: GALOVIČOVÁ Blanka maj.: Zapletalová Gabriela, Ţeranovice 233, Holešov výborná 1, CAC 9. Beryk z Poschingeru (Magic Knight Basta - Chanel z Poschingeru) chov.: FILÍPKOVI M.+ V. maj.: Zapletal Miroslav, U Letiště 1152, Holešov nenastoupil 10. Clif z Moravského vikýře (Gandar Klan Ady Lowczyni - Valerie z Ostrého Bečvy) chov. a maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice velmi dobrá 2 třída pracovní 11. Amir od Zboţenských rybníků (Caro ze Zábřeţské Olšiny - Ema z Mojmírova domu) chov.: JADRNÍČEK Milan maj.: Černošek Jan, Pravčice 111, Hulín velmi dobrá Bily z Moravského vikýře (Niky od Hagarda Orla - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: KRÁTKÁ Světlana maj.: Mládek Václav, 1. Máje 14/870, Havířov výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 13. Goldader Exclusive (Sans vom Golf - Beauty Smile Breda Goldader) chov.: TAR K. and N. maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice 10

11 vyloučen vada prutu JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ STANDARDNÍ - FENY třída dorostu 14. Dorotka z Chromova dvora (Brix od Kanonýrky - Katynka z Hory Lejškova) chov.a maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 velmi nadějná Austina od Stříbrné rozhledny (Quax Delbrüggers - Constance Queen Magic Seven) chov. a maj.: Kloc Radim, Prostějovičky 7,79803 Výborná 1, CAJC, BOBJ 16. Axa z Kokšína (Hak z Vavřinečské hájovny - Bess Eben-Ezer) chov.: BENETKA Josef ing. maj.: Nazval Miroslav, Nýdek 240, Bystřice nad Olší výborná Clou z Raholin hnědá s pálením (Yahoo Diva Noire - Chanel Jadory) chov.: CHODILOVÁ Markéta Bc. maj.: Kořenská Zdeňka Ing., Turovec 73, nenastoupila 17a. Azza od Stříbrné rozhledny (Quax Delbrüggers - Constance Queen Magic Seven) chov.: Kloc Radim, Prostějovičky 7,79803 maj.: Rychlík Stanislav výborná mezitřída 18. Angie Bella Morawia (Yahoo Diva Noire - Bella z Tanaborku) chov. a maj.: Leonhardtová Zdeňka, Vyšehrad 60, Troubsko velmi dobrá 1 11

12 19. Aranka z Černých blat (Orry z Poschingeru - Debora z Příbramského Barandova) chov.: POSPÍŠIL Jiří maj.: Vlachynský Libor, Zborovská 4138, Zlín velmi dobrá 2 třída otevřená 20. Beky z Moravského vikýře (Niky od Hagarda Orla - Fatty z Vamberecké stráně) chov. a maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice výborná 1, CAC 21. Dakota z Moravského vikýře (Exclusive Goldader - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: DITTRICHOVÁ Světlana maj.: Urban Josef, Dolní Orlice 40, Králíky výborná 2, r. CAC třída pracovní 22. Ajka od Zboţenských rybníků (Caro ze Zábřeţské Olšiny - Ema z Mojmírova domu) chov. a maj.: Jadrníček Milan, Kvítková 80, Zlín dobrá 23. Eyra of Lady Erica (Enno Delbrüggers - Mara z Poschingeru) chov.: FILÍPEK Vladimír maj.: Heuslerová Zdeňka, Veverské Knínice 166, výborná 1, CAC, CC WUT, BOB, nejlepší pracovní jezevčík výstavy 24. Fatty z Vamberecké stráně (Gilbert C. of Silvetta Origin - Rajka z Ostrého Bečvy) chov.: ŠUBRT Josef maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice velmi dobrá 2 třída vítězů 25. Amálka z Chromova dvora

13 (Tarot z Hetmanskiej Stanicy - Katynka z Hory Lejškova) chov. a maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 výborná 2, r. CAC 26. Top Diva Noire Rt (Gregory Black Beauty - Donna Margarita von Amanda) chov.: Zsolt Benscik maj.: Zsolt Benscik výborná 1, CAC třída čestná 27. Valerie z Ostrého Bečvy (Baltazar Gabka Kociokwik - Herta z Ostrého Bečvy) chov.: ŠŤASTNÝ Radim maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice výborná 1 třída veteránů 28. Katynka z Hory Lejškova (Iglessias Gwiezdny Pyl - Sofi z Opatovy stezky) chov.: PEŠICOVÁ Bohumila maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 nenastoupila JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ-PSI třída dorostu 29. Archibald z Horácova domku (Grandgables Onyx Obsession - Deborach Magic of Morion) chov.: HORŇÁK Jiří maj.: Trčková Ladislava, Francova Lhota 196, velmi nadějná Amor Black Aischa (Golfik Sasquehanna - Sendy Aischa) chov.: CHVOJKA Martin maj.: Holasová Tereza, Kloboučnická 25, Praha 4- Nusle 13

14 velmi dobrá Andreas Black z Bludowitz (Chic Chambertin Pro-Euro - Haute Couture Onyx Moravia) chov.: KUBÁNKOVÁ Radmila maj.: Nezval Zdeněk JUDr., U Jánského dvora 28, Břeclav výborná Ayron Black z Bludowitz (Chic Chambertin Pro-Euro - Haute Couture Onyx Moravia) chov.: KUBÁNKOVÁ Radmila maj.: Nezval Zdeněk JUDr., U Jánského potoka 28, Břeclav výborná 1, CAJC, nejlepší mladý, BOB 33. Apollon von Sbaritz (Bright Boy Dachshaus - Gerda z Poodří) chov. a maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, velmi dobrá 3 třída otevřená 34. Taro Aledos s příměsí (Draco Malfoy Pro-Euro - Helimadoe Aledos) chov.: DOSTÁL Aleš Ing. maj.: Trávníček Ivo Ing., Nebovidská 7, Moravany výborná 1, CAC, CC WUT JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ - FENY 35. Lucy in the Sky Onyx Moravia , žíhaná (Bonsai Pannoniadachs - Femme Fatale Onyx Moravia) chov. a maj.: Kapounová Kateřina, Osvobození 1651, Tišnov výborná 1, CAJC třída otevřená 36. Agnetha Obsidian Bohemia (Misza Zielone Mchy - Art of Love Rewin Bohemia) chov.: ZEMANOVÁ Ivana maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, velmi dobrá 2 14

15 37. Anni-Frid Obsidian Bohemia s příměsí (Misza Zielone Mchy - Art of Love Rewin Bohemia) chov.: ZEMANOVÁ Ivana maj.: Josef Bláha Ing., Sídliště 352, Moravský Krumlov vyloučena 5 řezákŧ 38. In Vogue Onyx Moravia (Draco Malfoy Pro-Euro - Happy Feet Onyx Moravia) chov.: KAPOUNOVÁ Kateřina maj.: Mokrý Jiří, Přímá 4, Havířov-Podlesí velmi dobrá Jennjenna z Dolního konce s příměsí (Infant Kerolain dlja Hodowla Myslinow - Suzanne z Drsné planiny) chov.: NAVRÁTIL Ladislav maj.: Strmisková Daniela, Husova 7, Olomouc velmi dobrá 3 třída pracovní 40. Buggie Fox Den s příměsí (Zoši z Drsné planiny - Valerie St. Eustach) chov. a maj.: Mišáková Markéta, Huštěnovice 67, Babice velmi dobrá Dragonlady Wassa Duo (Onyx Obsession Grandgables - Agi Wassa Duo) chov.: VAŠINOVÁ Karla maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 42. Haute Couture Onyx Moravia , tygr. (Kingly Kisjeszeni - Bugatti Black Onyx Moravia) chov.: KAPOUNOVÁ Kateřina maj.: Kubánková Radmila, Těšínská 6, Havířov Blubovice výborná 1, CAC JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ KRÁLIČÍ-FENY třída štěňat 15

16 43. Nivela z Dolního konce (George Gapro Bohemia - Scarlett z Drsné planiny) chov.: Navrátil Ladislav maj.: Výbochová Katarína, Borová 35, Ţilina Slovensko nadějná 44. Black Queen Obsidian Bohemia (Chic Chambertin Pro-Euro - Harlequeen Onyx Moravia) chov. a maj.: Zemanová Ivana, Katovická 411, Praha 8 výborná Zoe Aledos s příměsí (Draco Malfoy Pro Euro - Helimadoe Aledos) chov. a maj.: Dostál Aleš Ing., Radkov 158, výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB třída pracovní 46. I m a Little Grain Pro-Euro (Karak Mini Golf - Granatovoe Zernyshko Lisego Nosa) chov.: BROŢ Miroslav maj.: Zemanová Ivana, Katovická 411, Praha 8, výborná 1, CAC, CC WUT JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ STANDARDNÍ-PSI třída štěňat 47. Boldryk z Bormár (Gimly z Heneberk - Bora z Javomické louky) chov.: Stavařová Silvie maj.: Kanalaš Petr, Gogolova 921/6, Havířov velmi nadějná Hak od Kamenné svatby

17 (Andy od Malého Řípu - Ajly od Kamenné svatby.) chov.: NOVÁKOVÁ Jaroslava maj.: Kulička Zdeněk, Zámlýní 192, Borohrádek velmi dobrá 1 třída otevřená 49. Ag z Blaţejového dvora s příměsí (Wilko von der Weidewiese - Alka z Hněvínských kopcŧ) chov.: BLAŢEJ Radek maj.: Kovář Aleš, Labská 19, 62500, Brno Výborná 1, CAC 50. Cedro z Hustopečských rybníků (Dago z Misné - Chelzi Nolur) chov.: KOZLÍK Ladislav maj.: Pilař Pavel, Boněcká I. 208, Zlín velmi dobrá Elvis z Hustopečských rybníků (Cash vom Rottelbach - Cassiopea z Oskovce) chov. a maj.: Kozlík Ladislav, V Zahrádkách 238, Hust. nad Bečvou výborná 2 třída pracovní 52. Barney z Achátu (Bak z Rubínu - Luisa Amery) chov.: DVOŘÁKOVÁ Hana maj.: Šebestová Marie, Dolní Vlčkovice 85, výborná 1, CAC, CC WUT 53. Jack z Údolí Vltavínů (Wilko von der Weidewiese - Dona z Údolí Vltavínŧ) chov. a maj.: Odehnal Lukáš, Pod Lesem 518, Týn nad Vltavou výborná 2, r. CAC JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ STANDARDNÍ-FENY třída dorostu 54. Elen z Malešínského údolí (Ţolík z Předních pecek - Capka z Malešínského údolí) 17

18 chov.: DOBEŠ Pavel maj.: Dobrovolný Vladimír, Masarykovo nám. 61, Náměšť nad Osl. Velmi nadějná Corry Amery (Derrick du Chene Daniele - Queen Elizabeth Amery) chov. a maj.: Spalová Hana, Modřejovice 11, Slabce výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB, BIS mezitřída 56. Jola z Hulínských obor s příměsí (Čardáš z Lišačky - Dixi z Hulínských obor) chov.: ŠIMARA Jindřich maj.: Šindler František JUDr., Dobešov 24, Ordy velmi dobrá 1 JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ TRPASLIČÍ-PSI 57. Deny ze Stráţnice s příměsí (Cane di Amore Belle Amie - Assi z Poodří) chov. a maj.: Zýbal Václav MVDr,. Jiráskova 1382, Stráţnice výborná Dino ze Stráţnice s příměsí (Cane di Amore Belle Amie - Assi z Poodří) chov. a maj.: Zýbal Václav MVDr., Jiráskova 1382, Stráţnice výborná 1, CAJC 59. Ninja z Poodří s příměsí (Efram z Martinkova dvora - Esi z Kozíčku) chov.: HOLUBOVÁ Markéta maj.: Sklenářová Radka, Stiborova 7, Olomouc výborná Windy Chuanito Klamap Debra (Winner della Canterana - Lavanda Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380, Praha 18

19 výborná 2 třída pracovní 61. Frigo Gold Madeira hnědá s pálením,tygr. (Tymián z Nedošínského háje - Blue Beauty Gold Madeira) chov.: FAJTOVÁ Olga maj.: Mgr. Lenka Čejková, Dětská 4618, Zlín výborná 1, CAC, CC WUT třída čestná 62. Valdi Klamap Debra , tygr. (Charm Klamap Debra - Inez Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380,.Praha výborná 1, nejlepší jedinec tříd čestných JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ TRPASLIČÍ-FENY 63. Della ze Stoupovy chaloupky (Ciko Toklarama's - Capka Silan Český) chov.: MOZÍKOVÁ Petra MUDr. maj.: Jančíková Kateřina, Sdrbská 15 A, Brno nenastoupil 64. Dixie Astra Rubra s příměsí (Romeo vom Benthener Forst FCI - Bianca zo Zeleného údolia) chov.: REJTHAROVÁ Irena maj.: Hodrová Olga, Amurská 7, Praha 10 Výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB, nejlepší mladá fena výstavy 65. July z Lopenických kopců s příměsí (Dominic Eupatrid - Xassiopeia Xisis Piccolo Gitano) chov.: HAUERLAND František maj.: Jánský Tomáš Bc., Pilařova 8/2, Kroměříţ výborná 2 mezitřída 66. Diana Judring

20 (Grin z Radotínských strání - Azza Judring) chov.: PAVELKOVÁ Jarmila JUDr. maj.: Chmelař Milan, Podolí 66, Ţelatovice výborná 1, --- třída otevřená 67. Nela-B z Radotínských strání (Jumbo Věkor - Besy-Š z Radotínských strání) chov.: CHMELAŘ Ladislav maj.: Chmelař Milan, Podolí 66, Ţelatovice výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 68. Elsa z Poodří (Hill z Kozíčku - Quen z Čertouských lánŧ.) chov.: HOLUBOVÁ Markéta maj.: Maňásková Jarmila, Fibichova 9/221, Havířov nenastoupila 69. Hennessy Trias Duo (Extraordinary Esprit Kalokagathia Fai - Dypsi Trias Duo) chov.: NOVÁKOVÁ Daniela PhDr. maj.: Konkol Josef Ing,. Osvoboditelŧ 552, Ivanovice na Hané výborná 1, CAC třída veteránů 70. Betty z Galovské lúky mahagonová (Adam z Debry. - Alka ze Ţákovy hory) chov.: KOCUREK Pavel maj.: Martínek Marcel Dis., Tichá 1790, Vsetín výborná Belle Amie z Kozíčku (Winner della Canterana - Whiskey Trias) chov.: COUFAL Jan maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380, Praha výborná 1, nejlepší veterán 20

21 JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ KRÁLIČÍ-PSI 72. Winnero Piccolo Klamap Debra (Winner della Canterana - Lavanda Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková Silvie MUDr., Pertoldova 3380, Praha výborná 1, CAJC, BOBJ třída vítězů 73. Alan ze Směšného domu s příměsí (Nobel Know-How Daks-Veg-As - Čokoláda z Poodří) chov.: ŠULKOVSKÁ Jarmila maj.: Koláček Pavel, Pod Hvězdárnou 3, Přerov výborná 1, --- JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ KRÁLIČÍ-FENY 74. Afrodita Hennquin Moravia (Romeo vom Benthener Forst - Henessy Trias Duo) chov. a maj.: Konkol Josef Ing., Osvoboditelŧ 552, Ivanovice na H. výborná 1, CAJC 75. Dášenka Judring (Grin z Radotínských strání - Azza Judring) chov. a maj.: Pavelková Jarmila JUDr., Lančíkových 15, Přerov velmi dobrá 2 třída vítězů 76. Eimy z Neratovické skalky (Uli Klamap Debra - Cessy z Neratovické skalky) chov. a maj.: Nováková Magda, ZŠ Zenklova 52, Praha 8 výborná 1, CAC, CC WUT, BOB třída veteránů 77. Atty z Martinkova dvora

22 (Husar vom Elsternest - Betty z Galovské lúky) chov. a maj.: Martínek Marcel, Luţná 195, VALAŠSKÁ POLANKA výborná 1, nejlepší veterán JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ STANDARDNÍ-PSI třída štěňat 78. Atos z Roštěnských boří (Dak z Mikulákova dvora - Dorka Viva Moravia) chov.: Doleţelík Roman maj.: Šleška Otto, Paseka 166 velmi nadějná 1, třída dorostu 79. Jerry Viva Moravia (Dorro Viva Moravia - Julinka od Řeky Lomnice) chov.: ROZMÁNKOVÁ Michaela maj.: Wágner Josef, Pod Matŧškem 807, Chvalčov velmi nadějná 1, nejlepší dorost pes 80. Endy z Hranečného ţlebu , světlý (Jonáš Horalka - Vera z Hranečného ţlebu) chov.: TESAŘÍK Miroslav maj.: Hejl Jiří, Gagarinova 36, Boskovice velmi dobrá Frank v. Rauhenstein 09T1593R (Igar od Vévody Huberta - Xara v. Rauhenstein) chov.: Muller Marlies maj.: Engel Dieter, Ketschendorfer Str. 9a, D Coburg výborná 1, CAJC, BOBJ, nejlepší mladý pes výstavy, BIS junior, BOB 82. Hugo Horalka (Gaudentius von der Bismarck-Eiche - Rosaria Horalka) chov. a maj.: Šumbera Jiří, U Pošty 36, Vikýřovice výborná Chose ze Slušovické doliny

Výsledky závěrečných soutěží:

Výsledky závěrečných soutěží: Výsledky závěrečných soutěží: 116. Conny ze Šanovských polí ČLP/J/85437 85437 * 21.5.2012 tmavého (Eduard Andělský hrad - Ebony od Kněžské skály) chov.: URBAN Michal maj.: URBAN Michal, Šanov 34, 270 31

Více

Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/ http://amery.rajce.idnes.cz/nv_brno_2013_podzim/

Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/ http://amery.rajce.idnes.cz/nv_brno_2013_podzim/ Fotogalerie: Rozhodčí: MVDr. Luboš Šlapanský všichni jezevčíci Nejhezčí veterán 3.místo: -Jezevčík stand.hrub.vargo Gala Bouček,Maj,:Boháček Milan Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG Pořádající klub: Ředitel výstavy: Jan

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013 Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Hana Spalová, Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR),Jan Coufal(kárná komise) Hosté:

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

Magazín collie & sheltie 1 / 2012

Magazín collie & sheltie 1 / 2012 Magazín collie & sheltie 1 / 2012 Obsah 02 Úvodní slovo 03 Historie zpravodajství 05 Pozvánka na členskou schůzi 07 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzi 13 Návrh změny klubových poplatků

Více

Obsah: Co nového v klubu:

Obsah: Co nového v klubu: Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Administrátor klubové Dana Harazimová tel.: 775 321 388 plemenné knihy : Nedbalova 2147

Více

Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha. (Roger Caras). klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz.

Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha. (Roger Caras). klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz. Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný. (Roger Caras). VÝSTAVNÍ KATALOG klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz Program

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN konané dne 16. května 2015 v zámeckém parku Červeného hrádku u Jirkova

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Srdečně zveme do našich řad nové členy! pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového

Více

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů BARVÁŘ 24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů 2 Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů ČESKOMORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ BARVÁŘŮ, z. s. KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2015 ročník XXIV www.barvar.cz Obsah Zpravodaje BARVÁŘ

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

Titulní stranu zpravodaje a PF 2012 připravila Jitka Stöhrová, děkujeme.

Titulní stranu zpravodaje a PF 2012 připravila Jitka Stöhrová, děkujeme. Obsah ročenky obsah 1 kontakty 2 zápis ze schůze výboru dkčr 30.11.2011 3 zápis ze schůze výboru dkčr 11.1.2012 4 zápis ze schůze výboru dkčr 17.3.2012 6 zápis ze schůze výboru dkčr 30. 3. 2012 6 zápis

Více

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů Mrs. Shirley WATSON: foxteriéři hladcí a drsní, třídy štěňat, dorost, mladí + Vítěz výstavy Mr. Keith JONES : foxteriéři hladkosrstí, všechny dospělé

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub Výstava a bonitace Praha Kyje, výsledky a hodnocení... 3 Klub... 5 Klub Výstava a bonitace propozice... 9 Výbor klubu... 12 Hlavní poradci chovu... 13 Oblastní poradci chovu...

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz

e-mail : dozorci.rada@sharpeiclub.cz e-mail : j.semotan@sharpeiclub.cz Předsedkyně klubu: Dana Semotánová tel.: 602 322 212 Koněvova 144 e-mail: d.semotanova@sharpeiclub.cz 130 00 Praha 3 Poradce chovu: Eva Durasová tel.: 374 693 158, 602 426 673 č.p.143 e-mail: e.durasova@sharpeiclub.cz

Více