Generální sponzor klubové výstavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální sponzor klubové výstavy"

Transkript

1 Váţení přátelé, Vítáme vás srdečně v prostorách Sportovního areálu Březová na Klubové výstavě bez zadávání titulu Klubového vítěze, kterou pro vás připravili členové Jihomoravské pobočky Klubu chovatelŧ jezevčíkŧ spolu se svými pomocníky. Svoji dlouhou historicky doloţenou existenci mají specielní lovečtí psi vyšlechtění pro práci pod zemí, jejich prvotní historie sahá aţ do dob starého Egypta, název jezevčík se v německé literatuře vyskytuje jiţ Standard jezevčíka byl vypracován v 19 století, v roce 1888 byl zaloţen v Německu první chovatelský klub jezevčíkŧ (Deutsche Teckelklub). Klub chovatelŧ jezevčíkŧ České republiky píše svoji historii od roku 1937, chov jezevčíka se pak řídí standardem č. 148 FCI Naši kamarádi jezevčíci jsou široké veřejnosti známí jako malí, vychytralí a paličatí psíci, jejich majitelé ale určitě potvrdí, ţe jezevčík je především pejsek s obrovským srdíčkem, pes, který se nebojí bojovat ve stísněném tmavém prostoru pod zemí s liškou ani na povrchu s mnohem větším em a je schopný pracovat celý den v mrazu na naháňkách. A to uţ se vyplatí odpustit mu nějaké ty vrtochy. Plemeno jezevčík má 9 rázŧ, rozdělených podle velikosti a typu srsti. Podle velikosti jsou jezevčíci děleni na standardní (obvod hrudi je nad 35cm a hmotnost by neměla přesáhnout 9,00kg), trpasličí (s obvodem hrudníku do 35cm) a králičí (OH do 30cm). Příznivci jezevčíkŧ jsou sdruţeni v jediném klubu - Klub chovatelů jezevčíků ČR, Jungmannova 25, Praha 1, který kaţdoročně vydává 3x časopis Jezevčík, aktualizovaný Seznam chovných psŧ s více neţ 350 fotografiemi - to vše pro členy klubu zdarma, a Chovatelskou ročenku (kompletní seznam výsledkŧ výstav, bonitací a zkoušek včetně opisu výstavních posudkŧ) za symbolickou cenu. Díky tomu, ţe pro chovnost je potřeba nejen výstavní ocenění, ale také sloţení zkoušek na povrchu i pod zemí, udrţuje si jezevčík stále svoji povahu a lovecké vlastnosti, pro které byl před více neţ sto lety vyšlechtěn. Přejeme všem návštěvníkŧm co nejlépe strávený den, vystavovatelŧm splnění jejich předsevzetí a rozhodčím příjemné posuzování. A i kdyţ vítěz mŧţe být jen jeden, nechť je ten Váš jezevčík stále tím NEJ. Děkujeme všem, kteří věnovali ceny pro vítěze, pomáhali s korekturami katalogu a dalším zpracováním stohŧ papíru, těm, kteří po celý dnešní den zabezpečují bezproblémový chod výstavy, i těm, kteří se podíleli na její realizaci. Internetové stránky KCHJ ČR (výsledky výstav, zkoušek z domova i zahraničí, seznamy chovných jedinců a chovatelských stanic): Výstavní výbor Generální sponzor klubové výstavy 1

2 Ředitel výstavy Hlavní rozhodčí Jednatelka Technické zabezpečení Redakce katalogu Ekonom Veterinární dozor Výstavní kancelář VÝSTAVNÍ VÝBOR Mgr.Miroslav Küchler Jan Coufal Ing.Michaela Přibáňová Zdenek Jakuba st. Monika Illová Mgr.Michael Kretek MVDr.Dominik Gregořík Zdeněk Jakuba ml. Výstavní kancelář bude otevřena ráno před začátkem výstavy a mezi 12:30 a 13:30) ROZHODČÍ Rozhodčí počet kat. čísla Jan Coufal, čekatel Ing. Anna Krejzková 45 jezevčík hladkosrstý standard jezevčík hladkosrstý trpasličí jezevčík hladkosrstý králičí Ing. Marcela Fidrichová 51 jezevčík dlouhosrstý standard jezevčík dlouhosrstý trpasličí jezevčík dlouhosrstý králičí jezevčík drsnosrstý trpasličí jezevčík drsnosrstý králičí Peter Psotný 47 jezevčík drsnosrstý standard KOMISE PRO VÝBĚR DO CHOVU: Hana SPALOVÁ MVDr. Miroslav KALICH Výběr jezevčíků do chovu bude probíhat od 10:00 hodin. Výběru se mohou zúčastnit psi a feny starší 12 měsíců (trpasličí a králičí od 15-ti měsíců), kteří již byli posouzeni na výstavě v ČR a získali ocenění výborný nebo velmi dobrý. 2

3 Soutěţe budou probíhat v následujícím pořadí: Nejlepší štěně Alvaro Diva Noire hladkosrstý standardní Nejlepší dorost pes Jerry Viva Moravia - drsnosrstý standardní Nejlepší dorost fena Ingrid Horalka - drsnosrstý standardní Nejlepší mladý pes Frank v. Rauhenstein - drsnosrstý standardní Nejlepší mladá fena Dixie Astra Rubra - dlouhosrstý trpasličí Nejlepší mladý jedinec (BIS Junior) Frank v. Rauhenstein - drsnosrstý standardní Pohár věnuje MS Březina Nejlepší veterán Twinky Kalokagathia - drsnosrstý trpasličí Nejkrásnější jedinec třídy čestné Valdi Klamap Debra dlouhosrstý trpasličí Nejlepší pracovní jezevčík Eyra of Lady Erica - hladkosrstý standardní Nejkrásnější pár jezevčíků MUDRC z Dolního konce MIRINDA z Dolního konce Jezevčík drsnosrstý trpasličí Soutěž chovatelských skupin KLAMAP DEBRA - Dlouhosrstí trpasličí Soutěž skupin odchovů neobsazeno Defilé vítězů a předání cen Sponzoři pohárů: Pohár pro nejlepšího hladkosrstého jez.... CHS Grand Amity, Ing. M. Přibáňová Pohár pro nejlepšího dlouhosrstého jez.... CHS z Poldova dvora, L. Šenkeřík Pohár pro nejlepšího drsnosrstého jez.... CHS ze Slušovické doliny, Z. Jakuba Pohár pro nejlepšího hladk. trpasličího j.. CHS Treskunov, Ing. P. Zuzaník Pohár pro nejlepšího dlouh. trpasličího j... CHS od Títěže, J. Martoni Pohár pro nejlepšího drsn. trpasličího j.... CHS Akinom, Monika Illová Pohár pro nejlepšího hladk. králičího j.... CHS z Heminova dvora, A Čala Pohár pro nejlepšího dlouh. králičího j.... CHS z Oskovce, L. Tomančák 3

4 Pohár pro nejlepšího drsn. králičího j.... CHS z Ratíškovských vinohradů, F. Bábík Vítěz výstavy (BIS) Corry Amery - dlouhosrstý standardní Pohár věnuje MIKROREGION SLUŠOVICKO Poháry do ostatních soutěţí věnuje Jan Coufal Fotogalerie: _foto_jaroslav_spal/ Prosíme majitele psů, kteří získali titul CAJC, BOB, VN 1 ve třídě štěňat a dorostu, CAC ve třídě pracovní, V1 ve třídě čestné a BOB veterán, stejně jako majitelé psů, kteří jsou součástí chovatelských skupin nebo skupin odchovů, aby neopouštěli výstavu a zúčastnili se závěrečných soutěţí a přehlídky vítězů. Třídy: třída štěňat 4-6 měsíců třída dorostu 6-9 měsíců 9 18 měsíců mezitřída měsíců třída otevřená od 15 měsíců třída pracovní od 15 měsíců, pro psy a feny s předepsanou zkouškou z výkonu třída vítězů od 15 měsíců, pro drţitele titulů Klubový či Národní vítěz, EV, SV, VSV, příp. národní či mezinárodní šampion. třída čestná od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s 4

5 třída veteránů uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůţe účastnit soutěţe o Vítěze plemene od 8 let - soutěţí o titul BOB Tituly: CAJC (), CAC, r. CAC (třídy: otevřená, pracovní, vítězů a mezitřída), Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec třídy čestné, Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost pes a fena, Nejlepší pracovní jezevčík, Nejlepší mladý pes a fena, BIS Junior Slušovice 2010, CC WUT (pro nejlepšího psa a fenu plemene, z jedinců, kteří obdrţeli CAC), Vítěz plemene (BOB), Vítěz Slušovic 2010 (BIS). Výborná Velmi dobrá Dobrá Velmi nadějná Nadějná Oceňovací stuţky modrá stuţka stuţka zelená stuţka ţlutá stuţka bílá stuţka Ceny Jedinci, kteří získají ocenění CAJC, CAC a nejlepší veterán si vyzvednou cenu v průběhu výstavy na určeném místě. Ostatní ocenění budou předána oceněným jedincům v průběhu závěrečných soutěţí. SOUTĚŢE NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ pro psa a fenu stejného plemene posouzené na této výstavě v majetku jednoho majitele CHOVATELSKÁ SKUPINA pro minimálně 3 a maximálně 5 jedinců stejného plemene posouzené na této výstavě pocházející ze stejné chovatelské stanice nejméně od dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem jedinců NEJLEPŠÍ SKUPINA ODCHOVŮ do této soutěţe nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na této výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. 5

6 do výše uvedených soutěţí je moţné se hlásit během dne ve výstavní kanceláři mezi 12:30 a 13:30 NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ NEJLEPŠÍ DOROSTENEC PES NEJLEPŠÍ DOROSTENEC FENA NEJLEPŠÍ MLADÝ PES NEJLEPŠÍ MLADÁ FENA soutěţe se mohou zúčastnit štěňata oceněná známkou "velmi nadějný 1" na této výstavě ve třídě štěňat soutěţe se mohou zúčastnit všichni psi, ocenění jako "velmi nadějný 1" na této výstavě ve třídě dorostu soutěţe se mohou zúčastnit všechny feny, oceněné jako "velmi nadějná 1" na této výstavě ve třídě dorostu pro všechny jedince psy, kteří na této výstavě obdrţí ocenění CAJC pro všechny jedince feny, kteří na této výstavě obdrţí ocenění CAJC NEJLEPŠÍ MLADÝ JEDINEC (BIS JUNIOR) soutěţí spolu nejlepší mladý pes a mladá fena výstavy NEJLEPŠÍ VETERÁN NEJLEPŠÍ JED. TŘ. ČESTNÉ NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ JEZ. NEJKRÁSNĚJŠÍ PES VÝSTAVY soutěţí spolu všichni jezevčíci, ocenění výborný 1 na této výstavě ve třídě veteránů soutěţí všichni jezevčíci ocenění V1 na této výstavě ve třídě čestné soutěţí spolu všichni jezevčíci, kteří získali na této výstavě titul CAC ve třídě pracovní bude vybrán ze všech Vítězů plemene na závěr výstavy VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí. Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým byl přístup na výstavy zakázán, háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a štěňata do stáří 4 měsíců. Dále psi nemocní, slepí a jedinci se zjevným veterinárním zákrokem, kterým měla být odstraněna vada exteriéru. Psi v majetku rozhodčího či jeho manţela (manţelky), pokud tento rozhodčí na výstavě posuzuje. Prodej psů a štěňat na výstavě je zakázán. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 6

7 Osvědčení veterinárního lékaře, ţe pes byl vakcinován nejméně 1 měsíc a nejdéle 1 rok před datem výstavy proti vzteklině, psince a parvoviróze. PROTESTY Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný, protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Musí být podán písemně současně se sloţením jistiny ve výši 1000 Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy. Je projednáván komisí sloţenou z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy, rozhodčího, kterého se protest týká a za účasti osoby, která protest podala. Nebude-li protest uznán komisí za odůvodněný, záloha propadá ve prospěch pořadatele. Řád pro udělování titulu "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION" 1. CAJC čekatelství Českého junior ą šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.2. CAJC můţe být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 13. CAJC se můţe zadat také psovi nebo feně, kterým byl jiţ titul Český junior šampion přiznán.4. Zadat psovi nebo feně CAJC můţe pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno: 1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. 2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) můţe být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů.toto čekatelství CAC nelze pouţít pro přiznání titulu Český šampion. 3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. 4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předloţených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a ţádosti majitele psa. 5. Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů. Schváleno P ČMKU Řád nabývá platnosti od Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION " 1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.2. CAC se můţe zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.3. CAC se můţe zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC můţe pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu: Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství můţe být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloţeno certifikátem předepsaným 7

8 pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty poţadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Ţádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU. b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. c) u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC 2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích, 3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, 4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční ţadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", můţe rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který uţ má potvrzený titul Český Šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdrţel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU. Schváleno P ČMKU Řád nabývá platnosti od JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ STANDARDNÍ- PSI třída štěňat 1a. Alvaro Diva Noire Hnědá s pálení (Billy z Moravského vikýře Top Diva Noire) chov.: Bencsik Zsolt maj.: Bencsik Zsolt velmi nadějný 1, nejlepší štěně výstavy 8

9 1. Amadeus z Černých blat (Orry z Poschingeru - Debora z Příbramského Barandova) chov.: POSPÍŠIL Jiří maj.: Nečas Jakub, Poštovní 581, Studénka velmi dobrá 4 2. Andy od Hnátníka (Ir Fino Bohemia - Arga ze Slavičího vrchu) chov.: VYČÍTAL Jaroslav maj.: Praţáková Ivana, Hrátnice 198, velmi dobrá 3. Aron od Husovy lípy (Hak z Vavřinečské hájovny - Claire Magic Seven) chov.: CHALUPA Ivo maj.: Machalová Jarmila, Trubelice 2, velmi dobrá 3 4. Dakar z Moravského vikýře (Exclusive Goldader - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: DITTRICHOVÁ Světlana maj.: Nesvorní Jan a Ivana, Branická 118, Praha velmi dobrá 2 5. Nor z Kozíčku (Il-Faro Fino Bohemia - Elíss z Mojmírova domu) chov.: COUFAL Jan maj.: Sobek Petr, Šumavská 197/29, Havířov- Dolní Suchá výborná 1, CAJC mezitřída 6. Bertil z Poschingeru (Magic Knight Basta - Chanel z Poschingeru) chov.: FILÍPKOVI M.+ V. maj.: Hlobil Pavel, Kostelec u Holešova 286, velmi dobrá 2 7. Damian Felicité Moravia (Aron od Hájkovy lípy - Felicie Ginarel) chov.: ŠAFÁŘ Richard ing. 9

10 velmi dobrá 1 třída otevřená maj.: Mikulenka Radomír, Hutinsko - Solanec 90, Archibald na Zlaté zátoce (Coudy ze Zelené mýtiny - Julia z Mařenické fořtovny) chov.: GALOVIČOVÁ Blanka maj.: Zapletalová Gabriela, Ţeranovice 233, Holešov výborná 1, CAC 9. Beryk z Poschingeru (Magic Knight Basta - Chanel z Poschingeru) chov.: FILÍPKOVI M.+ V. maj.: Zapletal Miroslav, U Letiště 1152, Holešov nenastoupil 10. Clif z Moravského vikýře (Gandar Klan Ady Lowczyni - Valerie z Ostrého Bečvy) chov. a maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice velmi dobrá 2 třída pracovní 11. Amir od Zboţenských rybníků (Caro ze Zábřeţské Olšiny - Ema z Mojmírova domu) chov.: JADRNÍČEK Milan maj.: Černošek Jan, Pravčice 111, Hulín velmi dobrá Bily z Moravského vikýře (Niky od Hagarda Orla - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: KRÁTKÁ Světlana maj.: Mládek Václav, 1. Máje 14/870, Havířov výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 13. Goldader Exclusive (Sans vom Golf - Beauty Smile Breda Goldader) chov.: TAR K. and N. maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice 10

11 vyloučen vada prutu JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ STANDARDNÍ - FENY třída dorostu 14. Dorotka z Chromova dvora (Brix od Kanonýrky - Katynka z Hory Lejškova) chov.a maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 velmi nadějná Austina od Stříbrné rozhledny (Quax Delbrüggers - Constance Queen Magic Seven) chov. a maj.: Kloc Radim, Prostějovičky 7,79803 Výborná 1, CAJC, BOBJ 16. Axa z Kokšína (Hak z Vavřinečské hájovny - Bess Eben-Ezer) chov.: BENETKA Josef ing. maj.: Nazval Miroslav, Nýdek 240, Bystřice nad Olší výborná Clou z Raholin hnědá s pálením (Yahoo Diva Noire - Chanel Jadory) chov.: CHODILOVÁ Markéta Bc. maj.: Kořenská Zdeňka Ing., Turovec 73, nenastoupila 17a. Azza od Stříbrné rozhledny (Quax Delbrüggers - Constance Queen Magic Seven) chov.: Kloc Radim, Prostějovičky 7,79803 maj.: Rychlík Stanislav výborná mezitřída 18. Angie Bella Morawia (Yahoo Diva Noire - Bella z Tanaborku) chov. a maj.: Leonhardtová Zdeňka, Vyšehrad 60, Troubsko velmi dobrá 1 11

12 19. Aranka z Černých blat (Orry z Poschingeru - Debora z Příbramského Barandova) chov.: POSPÍŠIL Jiří maj.: Vlachynský Libor, Zborovská 4138, Zlín velmi dobrá 2 třída otevřená 20. Beky z Moravského vikýře (Niky od Hagarda Orla - Fatty z Vamberecké stráně) chov. a maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice výborná 1, CAC 21. Dakota z Moravského vikýře (Exclusive Goldader - Fatty z Vamberecké stráně) chov.: DITTRICHOVÁ Světlana maj.: Urban Josef, Dolní Orlice 40, Králíky výborná 2, r. CAC třída pracovní 22. Ajka od Zboţenských rybníků (Caro ze Zábřeţské Olšiny - Ema z Mojmírova domu) chov. a maj.: Jadrníček Milan, Kvítková 80, Zlín dobrá 23. Eyra of Lady Erica (Enno Delbrüggers - Mara z Poschingeru) chov.: FILÍPEK Vladimír maj.: Heuslerová Zdeňka, Veverské Knínice 166, výborná 1, CAC, CC WUT, BOB, nejlepší pracovní jezevčík výstavy 24. Fatty z Vamberecké stráně (Gilbert C. of Silvetta Origin - Rajka z Ostrého Bečvy) chov.: ŠUBRT Josef maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice velmi dobrá 2 třída vítězů 25. Amálka z Chromova dvora

13 (Tarot z Hetmanskiej Stanicy - Katynka z Hory Lejškova) chov. a maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 výborná 2, r. CAC 26. Top Diva Noire Rt (Gregory Black Beauty - Donna Margarita von Amanda) chov.: Zsolt Benscik maj.: Zsolt Benscik výborná 1, CAC třída čestná 27. Valerie z Ostrého Bečvy (Baltazar Gabka Kociokwik - Herta z Ostrého Bečvy) chov.: ŠŤASTNÝ Radim maj.: Dittrichová Světlana, Petrovská 603, Vikýřovice výborná 1 třída veteránů 28. Katynka z Hory Lejškova (Iglessias Gwiezdny Pyl - Sofi z Opatovy stezky) chov.: PEŠICOVÁ Bohumila maj.: Chromová Hana, Jablonecká 710, Praha 9 nenastoupila JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ-PSI třída dorostu 29. Archibald z Horácova domku (Grandgables Onyx Obsession - Deborach Magic of Morion) chov.: HORŇÁK Jiří maj.: Trčková Ladislava, Francova Lhota 196, velmi nadějná Amor Black Aischa (Golfik Sasquehanna - Sendy Aischa) chov.: CHVOJKA Martin maj.: Holasová Tereza, Kloboučnická 25, Praha 4- Nusle 13

14 velmi dobrá Andreas Black z Bludowitz (Chic Chambertin Pro-Euro - Haute Couture Onyx Moravia) chov.: KUBÁNKOVÁ Radmila maj.: Nezval Zdeněk JUDr., U Jánského dvora 28, Břeclav výborná Ayron Black z Bludowitz (Chic Chambertin Pro-Euro - Haute Couture Onyx Moravia) chov.: KUBÁNKOVÁ Radmila maj.: Nezval Zdeněk JUDr., U Jánského potoka 28, Břeclav výborná 1, CAJC, nejlepší mladý, BOB 33. Apollon von Sbaritz (Bright Boy Dachshaus - Gerda z Poodří) chov. a maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, velmi dobrá 3 třída otevřená 34. Taro Aledos s příměsí (Draco Malfoy Pro-Euro - Helimadoe Aledos) chov.: DOSTÁL Aleš Ing. maj.: Trávníček Ivo Ing., Nebovidská 7, Moravany výborná 1, CAC, CC WUT JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ - FENY 35. Lucy in the Sky Onyx Moravia , žíhaná (Bonsai Pannoniadachs - Femme Fatale Onyx Moravia) chov. a maj.: Kapounová Kateřina, Osvobození 1651, Tišnov výborná 1, CAJC třída otevřená 36. Agnetha Obsidian Bohemia (Misza Zielone Mchy - Art of Love Rewin Bohemia) chov.: ZEMANOVÁ Ivana maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, velmi dobrá 2 14

15 37. Anni-Frid Obsidian Bohemia s příměsí (Misza Zielone Mchy - Art of Love Rewin Bohemia) chov.: ZEMANOVÁ Ivana maj.: Josef Bláha Ing., Sídliště 352, Moravský Krumlov vyloučena 5 řezákŧ 38. In Vogue Onyx Moravia (Draco Malfoy Pro-Euro - Happy Feet Onyx Moravia) chov.: KAPOUNOVÁ Kateřina maj.: Mokrý Jiří, Přímá 4, Havířov-Podlesí velmi dobrá Jennjenna z Dolního konce s příměsí (Infant Kerolain dlja Hodowla Myslinow - Suzanne z Drsné planiny) chov.: NAVRÁTIL Ladislav maj.: Strmisková Daniela, Husova 7, Olomouc velmi dobrá 3 třída pracovní 40. Buggie Fox Den s příměsí (Zoši z Drsné planiny - Valerie St. Eustach) chov. a maj.: Mišáková Markéta, Huštěnovice 67, Babice velmi dobrá Dragonlady Wassa Duo (Onyx Obsession Grandgables - Agi Wassa Duo) chov.: VAŠINOVÁ Karla maj.: Novák Miroslav, Měnín 518, výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 42. Haute Couture Onyx Moravia , tygr. (Kingly Kisjeszeni - Bugatti Black Onyx Moravia) chov.: KAPOUNOVÁ Kateřina maj.: Kubánková Radmila, Těšínská 6, Havířov Blubovice výborná 1, CAC JEZEVČÍK HLADKOSRSTÝ KRÁLIČÍ-FENY třída štěňat 15

16 43. Nivela z Dolního konce (George Gapro Bohemia - Scarlett z Drsné planiny) chov.: Navrátil Ladislav maj.: Výbochová Katarína, Borová 35, Ţilina Slovensko nadějná 44. Black Queen Obsidian Bohemia (Chic Chambertin Pro-Euro - Harlequeen Onyx Moravia) chov. a maj.: Zemanová Ivana, Katovická 411, Praha 8 výborná Zoe Aledos s příměsí (Draco Malfoy Pro Euro - Helimadoe Aledos) chov. a maj.: Dostál Aleš Ing., Radkov 158, výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB třída pracovní 46. I m a Little Grain Pro-Euro (Karak Mini Golf - Granatovoe Zernyshko Lisego Nosa) chov.: BROŢ Miroslav maj.: Zemanová Ivana, Katovická 411, Praha 8, výborná 1, CAC, CC WUT JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ STANDARDNÍ-PSI třída štěňat 47. Boldryk z Bormár (Gimly z Heneberk - Bora z Javomické louky) chov.: Stavařová Silvie maj.: Kanalaš Petr, Gogolova 921/6, Havířov velmi nadějná Hak od Kamenné svatby

17 (Andy od Malého Řípu - Ajly od Kamenné svatby.) chov.: NOVÁKOVÁ Jaroslava maj.: Kulička Zdeněk, Zámlýní 192, Borohrádek velmi dobrá 1 třída otevřená 49. Ag z Blaţejového dvora s příměsí (Wilko von der Weidewiese - Alka z Hněvínských kopcŧ) chov.: BLAŢEJ Radek maj.: Kovář Aleš, Labská 19, 62500, Brno Výborná 1, CAC 50. Cedro z Hustopečských rybníků (Dago z Misné - Chelzi Nolur) chov.: KOZLÍK Ladislav maj.: Pilař Pavel, Boněcká I. 208, Zlín velmi dobrá Elvis z Hustopečských rybníků (Cash vom Rottelbach - Cassiopea z Oskovce) chov. a maj.: Kozlík Ladislav, V Zahrádkách 238, Hust. nad Bečvou výborná 2 třída pracovní 52. Barney z Achátu (Bak z Rubínu - Luisa Amery) chov.: DVOŘÁKOVÁ Hana maj.: Šebestová Marie, Dolní Vlčkovice 85, výborná 1, CAC, CC WUT 53. Jack z Údolí Vltavínů (Wilko von der Weidewiese - Dona z Údolí Vltavínŧ) chov. a maj.: Odehnal Lukáš, Pod Lesem 518, Týn nad Vltavou výborná 2, r. CAC JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ STANDARDNÍ-FENY třída dorostu 54. Elen z Malešínského údolí (Ţolík z Předních pecek - Capka z Malešínského údolí) 17

18 chov.: DOBEŠ Pavel maj.: Dobrovolný Vladimír, Masarykovo nám. 61, Náměšť nad Osl. Velmi nadějná Corry Amery (Derrick du Chene Daniele - Queen Elizabeth Amery) chov. a maj.: Spalová Hana, Modřejovice 11, Slabce výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB, BIS mezitřída 56. Jola z Hulínských obor s příměsí (Čardáš z Lišačky - Dixi z Hulínských obor) chov.: ŠIMARA Jindřich maj.: Šindler František JUDr., Dobešov 24, Ordy velmi dobrá 1 JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ TRPASLIČÍ-PSI 57. Deny ze Stráţnice s příměsí (Cane di Amore Belle Amie - Assi z Poodří) chov. a maj.: Zýbal Václav MVDr,. Jiráskova 1382, Stráţnice výborná Dino ze Stráţnice s příměsí (Cane di Amore Belle Amie - Assi z Poodří) chov. a maj.: Zýbal Václav MVDr., Jiráskova 1382, Stráţnice výborná 1, CAJC 59. Ninja z Poodří s příměsí (Efram z Martinkova dvora - Esi z Kozíčku) chov.: HOLUBOVÁ Markéta maj.: Sklenářová Radka, Stiborova 7, Olomouc výborná Windy Chuanito Klamap Debra (Winner della Canterana - Lavanda Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380, Praha 18

19 výborná 2 třída pracovní 61. Frigo Gold Madeira hnědá s pálením,tygr. (Tymián z Nedošínského háje - Blue Beauty Gold Madeira) chov.: FAJTOVÁ Olga maj.: Mgr. Lenka Čejková, Dětská 4618, Zlín výborná 1, CAC, CC WUT třída čestná 62. Valdi Klamap Debra , tygr. (Charm Klamap Debra - Inez Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380,.Praha výborná 1, nejlepší jedinec tříd čestných JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ TRPASLIČÍ-FENY 63. Della ze Stoupovy chaloupky (Ciko Toklarama's - Capka Silan Český) chov.: MOZÍKOVÁ Petra MUDr. maj.: Jančíková Kateřina, Sdrbská 15 A, Brno nenastoupil 64. Dixie Astra Rubra s příměsí (Romeo vom Benthener Forst FCI - Bianca zo Zeleného údolia) chov.: REJTHAROVÁ Irena maj.: Hodrová Olga, Amurská 7, Praha 10 Výborná 1, CAJC, BOBJ, BOB, nejlepší mladá fena výstavy 65. July z Lopenických kopců s příměsí (Dominic Eupatrid - Xassiopeia Xisis Piccolo Gitano) chov.: HAUERLAND František maj.: Jánský Tomáš Bc., Pilařova 8/2, Kroměříţ výborná 2 mezitřída 66. Diana Judring

20 (Grin z Radotínských strání - Azza Judring) chov.: PAVELKOVÁ Jarmila JUDr. maj.: Chmelař Milan, Podolí 66, Ţelatovice výborná 1, --- třída otevřená 67. Nela-B z Radotínských strání (Jumbo Věkor - Besy-Š z Radotínských strání) chov.: CHMELAŘ Ladislav maj.: Chmelař Milan, Podolí 66, Ţelatovice výborná 1, CAC, CC WUT třída vítězů 68. Elsa z Poodří (Hill z Kozíčku - Quen z Čertouských lánŧ.) chov.: HOLUBOVÁ Markéta maj.: Maňásková Jarmila, Fibichova 9/221, Havířov nenastoupila 69. Hennessy Trias Duo (Extraordinary Esprit Kalokagathia Fai - Dypsi Trias Duo) chov.: NOVÁKOVÁ Daniela PhDr. maj.: Konkol Josef Ing,. Osvoboditelŧ 552, Ivanovice na Hané výborná 1, CAC třída veteránů 70. Betty z Galovské lúky mahagonová (Adam z Debry. - Alka ze Ţákovy hory) chov.: KOCUREK Pavel maj.: Martínek Marcel Dis., Tichá 1790, Vsetín výborná Belle Amie z Kozíčku (Winner della Canterana - Whiskey Trias) chov.: COUFAL Jan maj.: Rŧţičková S. MUDr. + Pytlounová L. JUDr., Pertoldova 3380, Praha výborná 1, nejlepší veterán 20

21 JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ KRÁLIČÍ-PSI 72. Winnero Piccolo Klamap Debra (Winner della Canterana - Lavanda Klamap Debra) chov.: PROKŦPKOVÁ Marie Ing. maj.: Rŧţičková Silvie MUDr., Pertoldova 3380, Praha výborná 1, CAJC, BOBJ třída vítězů 73. Alan ze Směšného domu s příměsí (Nobel Know-How Daks-Veg-As - Čokoláda z Poodří) chov.: ŠULKOVSKÁ Jarmila maj.: Koláček Pavel, Pod Hvězdárnou 3, Přerov výborná 1, --- JEZEVČÍK DLOUHOSRSTÝ KRÁLIČÍ-FENY 74. Afrodita Hennquin Moravia (Romeo vom Benthener Forst - Henessy Trias Duo) chov. a maj.: Konkol Josef Ing., Osvoboditelŧ 552, Ivanovice na H. výborná 1, CAJC 75. Dášenka Judring (Grin z Radotínských strání - Azza Judring) chov. a maj.: Pavelková Jarmila JUDr., Lančíkových 15, Přerov velmi dobrá 2 třída vítězů 76. Eimy z Neratovické skalky (Uli Klamap Debra - Cessy z Neratovické skalky) chov. a maj.: Nováková Magda, ZŠ Zenklova 52, Praha 8 výborná 1, CAC, CC WUT, BOB třída veteránů 77. Atty z Martinkova dvora

22 (Husar vom Elsternest - Betty z Galovské lúky) chov. a maj.: Martínek Marcel, Luţná 195, VALAŠSKÁ POLANKA výborná 1, nejlepší veterán JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ STANDARDNÍ-PSI třída štěňat 78. Atos z Roštěnských boří (Dak z Mikulákova dvora - Dorka Viva Moravia) chov.: Doleţelík Roman maj.: Šleška Otto, Paseka 166 velmi nadějná 1, třída dorostu 79. Jerry Viva Moravia (Dorro Viva Moravia - Julinka od Řeky Lomnice) chov.: ROZMÁNKOVÁ Michaela maj.: Wágner Josef, Pod Matŧškem 807, Chvalčov velmi nadějná 1, nejlepší dorost pes 80. Endy z Hranečného ţlebu , světlý (Jonáš Horalka - Vera z Hranečného ţlebu) chov.: TESAŘÍK Miroslav maj.: Hejl Jiří, Gagarinova 36, Boskovice velmi dobrá Frank v. Rauhenstein 09T1593R (Igar od Vévody Huberta - Xara v. Rauhenstein) chov.: Muller Marlies maj.: Engel Dieter, Ketschendorfer Str. 9a, D Coburg výborná 1, CAJC, BOBJ, nejlepší mladý pes výstavy, BIS junior, BOB 82. Hugo Horalka (Gaudentius von der Bismarck-Eiche - Rosaria Horalka) chov. a maj.: Šumbera Jiří, U Pošty 36, Vikýřovice výborná Chose ze Slušovické doliny

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG

14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 POVÝSTAVNÍ KATALOG Ch. Hassan Bílé království Nejlepší

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Uzávěrka přihlášek 22.11.2014 Místo konání : Kulturní dům Přestavlky u Roudnice nad Labem okr. Litoměřice Rozhodčí: Olga Dolejšová (CZ) Změna rozhodčího

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na dvě prestižní výstavy

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka pořádá Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka GPS: 50 5 25.965"N, 13 28 38.625"E pátek 13. 8. Jubilejní výstava bearded collií se zadáváním titulů CAJC, CAC a Vítěz Jubilejní výstavy sobota 14.

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy

KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy Klub chovatelů kníračů České republiky KCHK ČR západočeská pobočka a generální sponzoři výstavy pořádají dne 26.září 2015 CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních a barevných rázů se zadáváním

Více

Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata. (Gene Hill)

Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata. (Gene Hill) Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata. (Gene Hill) Vážení přátelé, Vítáme Vás již počtvrté v královském městě Jevíčko, které dnes otevírá svou náruč jezevčíkům. Naši kamarádi jezevčíci

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

NVP - Klatovy 13.6.2009. Jezevčík dlouhosrstý králičí - rozhodčí: Petr Buba

NVP - Klatovy 13.6.2009. Jezevčík dlouhosrstý králičí - rozhodčí: Petr Buba Jezevčík dlouhosrstý králičí - rozhodčí: Petr Buba Feny - mezitřída V1, CAC Feny - třída otevřená V1, CAC, NV, BOB V 1 DIANA Elimar Doubrava 2.1.2008 (Ich.Tom-Li z Debry - Zikurat Klamap Debra) chov.:

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

Jezevčíci dlouhosrstí trpasličí a králičí

Jezevčíci dlouhosrstí trpasličí a králičí Jezevčíci dlouhosrstí trpasličí a králičí V období od června do září 2005 zaznamenali čeští chovatelé dlouhosrstých trpasličích a králičích jezevčíků několik úspěchů nejen na poli výstavním, ale také pracovním.

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný. (Roger Caras). Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na 1. Memoriál Ivany Kolářové,

Více

Vážení kynologičtí přátelé, milí jezevčíkáři

Vážení kynologičtí přátelé, milí jezevčíkáři Vážení kynologičtí přátelé, milí jezevčíkáři již podesáté se setkáváme v západních Čechách na klubové výstavě toho nejúžasnějšího, nejvšetrannějšího a nejmazanějšího zástupce psích plemen na výstavě jezevčíků.

Více

Oblastní výstava psů Kačina Kutná Hora, 18.5.2013

Oblastní výstava psů Kačina Kutná Hora, 18.5.2013 Oblastní výstava psů Kačina Kutná Hora, 18.5.2013 Rozhodčí: Tomáš Říha Fotogalerie: http://grandamity.rajce.idnes.cz/ov_kacina/ http://constancedafne.rajce.idnes.cz/ov_kacina_18.5.2013/ http://nikihoney.rajce.idnes.cz/ovp_kacina_13/

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

PLEM. POHL. TŘÍDA JMÉNO PSA MAJITEL MOD psi pracovní TROL z Bilice Smutný Miroslav MOD psi vítězů Falko ze Slezka Zajícová Ludmila MOD psi veteránů

PLEM. POHL. TŘÍDA JMÉNO PSA MAJITEL MOD psi pracovní TROL z Bilice Smutný Miroslav MOD psi vítězů Falko ze Slezka Zajícová Ludmila MOD psi veteránů PLEM. POHL. TŘÍDA JMÉNO PSA MAJITEL MOD psi pracovní TROL z Bilice Smutný Miroslav MOD psi vítězů Falko ze Slezka Zajícová Ludmila MOD psi veteránů Deryl ze Slezka Scheyerová Ladislava MVDr. MOD feny pracovní

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB Klub chovatelů Collií a Sheltií Pořádá na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi 22. 11. 2014 62. Klubovou výstavu (bez zadávání KV) a BONITACI a 23. 11. 2014 Speciální výstavu (pro plemena kolie dlouhosrstá,

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly...

KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... KYNOLOGICKÉ VÝSTAVY rozdělení výstav, třídy psů, známky z hodnocení, zadávané tituly... Rozdělení výstav Oblastní a krajské Speciální Klubové se zadáváním titulu Klubový vítěz Klubové bez zadávání titulu

Více

K l u b o v á v ý s t a v a j e z e v č í k ů 3. 3. 2 0 1 3

K l u b o v á v ý s t a v a j e z e v č í k ů 3. 3. 2 0 1 3 Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk. Vtip je v tom, nebránit se možnosti, že vy se stanete tak trochu psem.. (Edward Hoagland) Váţení

Více

Klubová výstava jezevčíků - 3.8.2014

Klubová výstava jezevčíků - 3.8.2014 Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností. Lord Byron Vážení vystavovatelé, iiž po šesté za sebou míří kroky jezevčíkářů do královského města Jevíčka. To nám

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČR KATALOG SPECIÁLNÍ VÝSTAVY JEZEVČÍKŮ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČR KATALOG SPECIÁLNÍ VÝSTAVY JEZEVČÍKŮ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČR KATALOG SPECIÁLNÍ VÝSTAVY JEZEVČÍKŮ Jevíčko 2013 4.8.2013 VÝBOR KCHJ ČR Ing. Radomír Svoboda Rozvadov 147, 348 07 Rozvadov Předseda Telefon

Více

Speciální výstava 2001 - Bílá

Speciální výstava 2001 - Bílá Speciální výstava 2001 - Bílá Tomasz Mroczek, Polsko Basset Hound Psi - Třída dorostu Vargo Dominik VN číslo katalogu 1 reg. číslo: ČLP/BH/4547 datum narození: 29.11.2000 Ebony Dominik Rarita Dominik Partlová

Více

Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa

Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa SPONZOR BASSET KLUBU ČR Dokonalá ochrana po celý život Vašeho psa PRO PLAN v sobě spojuje vysoce kvalitní suroviny pro zabezpečení zdravého a dlouhého života vašeho psa. Všechny suroviny z přirozených

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu. Článek 2 - Plánování a organizace výstav. Článek 3 - Druhy výstav

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu. Článek 2 - Plánování a organizace výstav. Článek 3 - Druhy výstav VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2015 PES ROKU 2015 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2015 v TOP HOTELU Praha

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2014 PES ROKU 2014 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014) Zkratka a čís. záp. psa:.. Adresa:... 2014 výstava res. CAC CAC Nár. vítěz res. EV BOD BIS 22.2.

Více

Výstavy - základní informace

Výstavy - základní informace Výstavy - základní informace Pokud jste se rozhodli vyrazit na nějakou tu výstavu, přinášíme Vám pár užitečných informací, které Vám snad pomohou lépe se orientovat. Přejeme mnoho úspěchů a samozřejmě

Více

KATALOG. Speciální výstava Landseerů. Landseerklub České republiky. se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC

KATALOG. Speciální výstava Landseerů. Landseerklub České republiky. se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC Landseerklub České republiky Speciální výstava Landseerů se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC KATALOG Kemp Country Vochtánka Potštejn Anenské údolí 7. září 2013 http://kempwestern.cz/

Více

K l u b o v á v ý s t a v a j e z e ví k 2 7. 2. 2 0 1 1. Vážení pátelé,

K l u b o v á v ý s t a v a j e z e ví k 2 7. 2. 2 0 1 1. Vážení pátelé, Vážení pátelé, vítáme vás všechny, kteí jste našli cestu na dnešní v poadí již sedmou jezevíkáskou výstavu v západních echách, tentokrát poprvé v Plzni, a již jako vystavovatelé, chovatelé i náhodní návštvníci.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/ http://amery.rajce.idnes.cz/nv_brno_2013_podzim/

Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/ http://amery.rajce.idnes.cz/nv_brno_2013_podzim/ Fotogalerie: Rozhodčí: MVDr. Luboš Šlapanský všichni jezevčíci Nejhezčí veterán 3.místo: -Jezevčík stand.hrub.vargo Gala Bouček,Maj,:Boháček Milan Národní výstava Brno 7.9.2013 http://grandamity.rajce.idnes.cz/13.09.2013_nvbrno/

Více

Časový harmonogram: 7. 30-9. 00 přejímka psů 9. 10 zahájení výstavy 9. 10-16. 00 posuzování v kruzích 16. 00 vyhlášení vítězů, předávání cen

Časový harmonogram: 7. 30-9. 00 přejímka psů 9. 10 zahájení výstavy 9. 10-16. 00 posuzování v kruzích 16. 00 vyhlášení vítězů, předávání cen Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích Vás srdečně zve na: pro australské a belgické ovčáky která se koná 10.09.2011 v Herolticích u Tišnova v rekreačním středisku Brněnka GPS souřadnice: 49

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Klubová výstava 1997 - Mladějov

Klubová výstava 1997 - Mladějov Klubová výstava 1997 - Mladějov Návod: otevřít, zavřít Basset Hound Psi - Třída dorostu Atos z Arnoldova Dvora N1 reg. číslo: ČLP/BH/3742 datum narození: 30.11.1996 Dino Bohemia Ajša Pup chovatel: Bláha

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Článek 2 - Plánování a organizace výstav

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Článek 2 - Plánování a organizace výstav VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Klubová výstava českých horských psů 14.9.2013 Jestřabí rozhodčí Vladimír Adlt

Klubová výstava českých horských psů 14.9.2013 Jestřabí rozhodčí Vladimír Adlt Klubová výstava českých horských psů 14.9.2013 Jestřabí rozhodčí Vladimír Adlt Český horský pes Psi třída mladých 1 ASAN z Všenorských strání N Reg/CHP/1647/12 *3.9.2012 nedostavil se chovatel: Mgr. Jaroslav

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje: Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal saxofon Steiger Václav 1. místo 7. Mgr. Tomáš Klásek fagot Hasalíková Michaela 2. místo 2. Jana

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

VÝSLEDKY VÝSTAV. 17.10.2009 MSNVP Brno VN 1 třída štěňat rozhodčí: paní Olga Dolejšová

VÝSLEDKY VÝSTAV. 17.10.2009 MSNVP Brno VN 1 třída štěňat rozhodčí: paní Olga Dolejšová VÝSLEDKY VÝSTAV 2009 17.10.2009 MSNVP Brno VN 1 třída štěňat rozhodčí: paní Olga Dolejšová 2010 6.2.2010 DUOCACIB MVP Brno VN1 třída dorostu rozhodčí: Vladimíra Tichá, Bc. 10.4.2010 NVP Ostrava VD 3 rozhodčí:

Více

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ pořádá v sobotu, 9. května 2015 XXIII. KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,BOJ,BOV Klubový vítěz /pes / fena/, BOB, BOS a v neděli 10. května 2014

Více

Della Winner Canis of Czech 16.5.2011

Della Winner Canis of Czech 16.5.2011 Výsledky závěrečných soutěží: BIS ŠTĚNĚ 39. Annie z Veverčích zahrad 88199 21.12.2013 s příměsí (Gimly z Heneberk - Diana z Nýdku) chov.: ŠNAJDER Jiří maj.: ČUDKOVI Kateřina + Vladimír, Lažany 32, p. Lipůvka,

Více

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé,

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, *************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, blíží se opět konec roku a Vám se dostává do rukou Klubový zpravodaj. Náš klub uspořádal v r. 2011 dvě klubové výstavy s velmi dobrou

Více

Soutěž Dítě a pes, kategorie I, Kamil Ličík a basset Bastien od Bílých jelenů

Soutěž Dítě a pes, kategorie I, Kamil Ličík a basset Bastien od Bílých jelenů Soutěž Dítě a pes, kategorie I, Kamil Ličík a basset Bastien od Bílých jelenů Kolesa, 27.5.2005, Klubová výstava Basset klubu ČR Zahájení výstavy paní Kateřina Schwippelová (šestá zleva), po její pravici

Více

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013 Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Hana Spalová, Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR),Jan Coufal(kárná komise) Hosté:

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG Pořádající klub: Ředitel výstavy: Jan

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více