Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02."

Transkript

1 Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy, principy, funkce a členění 01. Pojetí veřejné správy 02. Principy veřejné správy 03. Funkce veřejné správy 04. Členění veřejné správy 03. Územně správní uspořádání ČR 01. Územně správní jednotky 04. Model a vymezení VS v ČR 01. Model a subjekty veřejné správy v ČR 02. Vymezení VS v právním řádu ČR 05. Státní správa 01. Vykonavatelé státní správy 06. Samospráva 01. Územní samospráva 02. Zájmová samospráva 07. Samostatná působnost územní samosprávy 08. Přenesená působnost 01. Rozsah výkonu přenesené působnosti 09. Obce 01. Postavení obcí 02. Městys, město a statutární město 03. Názvy obcí, ulic, číslování budov, znak a vlajka 04. Občané obce a jejich práva 05. Orgány obce 01. Zastupitelstvo obce a jeho pravomoc 02. Rada obce 03. Starosta 04. Obecní úřad 05. Orgány zastupitelstva a rady 10. Kraje 01. Orgány kraje 01. Zastupitelstvo kraje a jeho pravomoc 02. Rada kraje 03. Hejtman 04. Krajský úřad 05. Orgány zastupitelstva a rady 11. Kontrola a dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti

2 12. Cvičný test 02. Právo 02. Vývoj práva 03. Klasifikace práva 01. Právo soukromé a právo veřejné 02. Právo hmotné a právo procesní 04. Právní zásady 01. Obecné zásady právní 02. Zásady práva soukromého 03. Zásady práva veřejného 04. Principy demokratického státu 05. Prameny práva 01. Ústavní pořádek 02. Mezinárodní smlouvy 03. Zákony 04. Normativní smlouvy 05. Precedenty 06. Právní normy 01. Struktura právních norem 02. Klasifikace právních norem 03. Působnost právních norem 07. Evropská unie a právo 01. Prameny práva Evropské unie 02. Právo Evropské unie 03. Orgány EU 08. Právo mezinárodní, NATO a OSN 01. Mezinárodní právo 02. NATO 03. OSN 09. Správní právo 01. Zásady správního práva 02. Prameny správního práva 03. Diskreční pomoc 04. Správní právo trestní 10. Právní akty veřejné správy 01. Nařízení jako norma státní správy 02. Normativní akty územních samospráv 11. Správní akty 01. Náležitosti správního aktu 02. Vlastnosti správního aktu 03. Postupy při vydávání správních aktů a jejich přezkum 12. Právní předpisy, upravující postavení úředníka 13. Cvičný test

3 03. Ekonomie 02. Základní pojmy ekonomie veřejného sektoru a veřejných financí 01. Základní pojmy ekonomie veřejného sektoru 02. Makroekonomické ukazatele 03. Definice pojmu veřejný sektor 04. Definice pojmu veřejný statek 05. Definice pojmu veřejný zájem 06. Kritéria 3E 03. Základní pojmy veřejných financí 01. Definice veřejných financí 02. Principy a funkce veřejných financí 03. Fiskální federalismus 04. Mandatorní výdaje 04. Základní právní předpisy 05. Model soustavy veřejných rozpočtů v ČR 01. Rozpočet a jeho funkce 02. Typy veřejných rozpočtů a jak na ně dohlížet 03. Rozpočtové zásady 06. Rozpočtové určení daní 01. Daně sdílené 02. Daně svěřené 07. Hospodaření státu ve znění velkých rozpočtových pravidel 01. Střednědobý výhled 02. Co státní rozpočet, to zákon 03. Příjmy státního rozpočtu 04. Výdaje státního rozpočtu 05. Saldo státního rozpočtu 06. Rozpočtový proces na centrální úrovni 07. Rozpočtové provizorium 08. Státní závěrečný účet 08. Hospodaření územně samosprávných celků (ÚSC) ve znění malých rozpočtových pravidel 01. Rozpočet ÚSC (obce, kraje) 02. Příjmy rozpočtu ÚSC 03. Výdaje rozpočtu ÚSC 04. Saldo rozpočtu ÚSC 05. Rozpočtový proces ÚSC 06. Rozpočtové provizorium 07. Rozpočtový výhled ÚSC 08. Závěrečný účet ÚSC 09. Hospodaření organizací zřizovaných ÚSC 09. Státní dluh, dluh veřejného sektoru 10. Státní pokladna

4 11. Rozpočet Evropské komise 01. Příjmy rozpočtu EU 02. Výdaje rozpočtu EU 03. Rozpočtový proces 12. Veřejnosprávní a finanční kontrola 13. Transfery a veřejná podpora 01. Definice transferu a jeho příjemci 02. Porušení rozpočtové kázně 03. Veřejná podpora 14. Cvičný test 04. Etika a boj proti korupci 02. Zákonné povinnosti úředníka 03. Etika a etický kodex 04. Trestněprávní jednání ve veřejné správě 01. Zneužití pravomoci a maření úkolu 02. Korupce 03. Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřadní osoby 04. Nezákonné a nesprávné postupy ve veřejné správě 05. Střet zájmů 06. Důsledky nesprávného nebo nezákonného postupu 07. Cvičný test 05. Informační systémy 02. Úvod do egovernmentu 03. Základní registry 01. Proč základní registry? 02. Registr obyvatel - ROB 03. Registr osob - ROS 04. Registr územní identifikace adres a nemovitostí - RUIAN 05. Registr práv a povinností - RPP 06. Převodník ORG 07. Informační systém základních registrů 08. Základní registry z pohledu úředníka 04. Czech POINT 01. Pojem Czech POINT 02. Co Czech POINT poskytuje? 03. Kde Czech POINT najdeme? Elektronický podpis 06. Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů 01. Datová schránka 02. Datová zpráva

5 03. Uživatelé datových schránek 04. Doručování datovou schránkou 05. Dokument dodaný do datové schránky 06. Autorizovaná konverze dokumentů 07. Portál veřejné správy 01. Základní vlastnosti 02. Informační obsah 03. Další funkcionality 08. Veřejné seznamy a vyhledávání informací 09. Cvičný test 06. Administrativa 02. Základy úpravy písemností 03. Spisová služba a zacházení s písemností 01. Spisová služba - obecný náhled 02. Základní legislativa 03. Rozsah vedení spisové služby 04. Dokument - Příjem a evidence 05. Dokument - Vyřízení a odesílání 06. Podpisy a razítka 04. Cvičný test 07. Komunikace 02. Úvod do problematiky 03. Co je komunikace 01. Komunikační schopnosti 04. Nástroje komunikace 01. Zrcadlení 02. Hlas 03. Řeč těla 04. Test transakční analýza 05. Naslouchání 01. Techniky naslouchání 01. Povzbuzování 02. Objasňování 03. Parafrázování 04. Zrcadlení 05. Shrnutí 02. Test Jaký jste posluchač? 06. Konflikty a obtížné situace 01. Doporučení pro zvládání hněvu zlosti 02. Test zvládání konfliktů 07. Shrnutí 08. Cvičný test

6 08. Seznam použitých zdrojů 01. Seznam literatury 02. Právní předpisy 09. Závěrečný test

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Institut státní správy Praha, květen 2010 Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Tato prováděcí

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o katalogu správních činností Vláda nařizuje podle 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Předmět působnosti Toto nařízení stanoví

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Elektronizace veřejné správy Datové schránky

Elektronizace veřejné správy Datové schránky Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_02_CZSŘ_4.02_ Elektronizace veřejné správy Datové schránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY Český institut interních auditorů, o. s. Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY nová akce/seminář ČIIA Český institut interních auditorů, o. s. výhodný balíček IT (více strana 6) IA

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Magistrátu města Jihlavy a u Městské policie Jihlava (dále jen MMJ+MP

Více