Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point"

Transkript

1 II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček

2 HEXAGON VEŘEJN EJNÉ SPRÁVY Občan Legislativa Efektivní Peníze veřejn ejná Místo správa Technologie Úředník

3 KROKY K EFEKTIVNÍ VEŘEJN EJNÉ SPRÁVĚ Reinženýring enýring procesů - revize veškerých procesních ch předpisů,, které jsou používány v rámci r výkonu jednotlivých správn vních agend- procesní diagramy agend Nástroje vedoucí k zavedení povinnosti pravidelného ověř ěřování opodstatněnosti nosti a adekvátnosti každé regulace ve všech v oblastech výkonu státn tní moci hodnocení dopadů regulace - RIA. Nasazení moderních technologií - egon

4 DŮVODY STAGNACE ROZVOJE 1. legislativa nevyřešen ené nové nástroje a instituty a zastaralá organizačně technická pravidla zakotvená v legislativě. 2. resortismus vede k enormním m výdajů na straně státu tu za ICT. NáslednN sledně nezbývá dostatek prostředk edků na dotažen ení jednotlivých projektů a efektivního nasazování egovernment služeb. 3. neefektivní procesy základem každého procesu ve veřejn ejné správě je již od dob Marie Terezie listinný spis, kartotéka, ka, úřední hodiny, místnm stní a věcnv cná příslušnost.

5 egovernment jako živý organismus Centráln lní registry Zákon o egovernmentu KIVS Czech Point

6 CZECH POINT Získání veškerých údajů,, opisů a výpisů vedených v centráln lních evidencích ch a registrech. Ověř ěření dokumentů,, listin, podpisů a také provedení konverze dokumentů do elektronické formy. Možnost podat jakékoliv koliv podání ke kterémukoliv úřadu státn tní správy - eliminace místnm stní a věcnv cné příslušnosti. Možnost získat z informace o průběhu řízení ve všech v věcech, v které ke mně jako jedinci vede stát či i jiné orgány veřejn ejné moci.

7 CZECH POINT V LEGISLATIVĚ 1. fázef výpisy z rejstříků a evidencí na jednom místm (novela zákona z o informačních systémech veřejn ejné správy legislativní proces v PS PČR) P 2. fázef univerzáln lní podací místo (zákon o egovernmentu připomínkové řízení) 3. fázef vyřízen zení základních agend na počkání na jednom místm stě (zákon o registrech připravuje se)

8 PŘÍČINY VZNIKU EGA Problémy s přílohami p u elektronických podání (zejména je-li povinnost předlop edložit listinu, ověř ěřený opis či i kopii, dokument podepsaný úředně ověř ěřeným podpisem) Problém m získat z výpisy z rejstříků v elektronické podobě Neefektivní komunikace mezi občany (podnikateli) a úřady, ale také mezi úřady navzájem (často( nelze činit procesní úkony elektronicky). Problémy s doručov ováním úředních písemnostp semností Neefektivní správa dokumentů a nakládání s nimi

9 CÍL L EGA Zrovnoprávn vnění formy listinné s formou elektronickou Přiblížení úřadu k občan anům m (podnikatelům) prostřednictv ednictvím elektronických nástrojn strojů Zefektivnění komunikace mezi občany (podnikateli) a úřady Zefektivnění vzájemn jemné komunikace mezi úřady Jednoznačná,, bezpečná eidentita Zefektivnění fungování úřadů zejm. nakládání s dokumenty

10 ZÁKLADNÍ INSTITUTY EGA Autorizovaná konverze písemnostip Jednoznačné určen ení fyzické osoby při p elektronické komunikaci Poskytování služeb pro komunikaci s orgány veřejn ejné moci Elektronická spisová služba

11 KONVERZE PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ LISTINA Konverze do elektronické podoby Konverze Doložka E-Podpis edokument DOLOŽKA E-PODPIS edokument E-PODPIS Konverze do listinné podoby Ověření E-Podpisu Doložka Tisk Razítko LISTINA DOLOŽKA výstup = vstup Stejné právní účinky

12 DATOVÉ SCHRÁNKY Datová schránka slouží pro komunikaci mezi občany a podnikateli na straně jedné a úřady na straně druhé, případně mezi úřady navzájem Datová schránka umožňuje adresný přenos strukturovaných dokumentů Do datové schránky se přistupuje např. prostřednictvím Portálu veřejné správy PŘIHLÁŠENÍ DS FYZICKÉ OSOBY DS PRÁVNICKÉ OSOBY PODÁNÍ DORUČOVÁNÍ PODÁNÍ DORUČOVÁNÍ DS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI DS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI DS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI DS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI DS ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

13 BEZPEČNÁ e-identita OBČAN nebo PODNIKATEL PŘEPÁŽKA NOSIČ IDENTITY CZECH POINT ODVOZENÝ IDENTIFIKÁTOR ÚŘAD NOSIČ IDENTITY ODVOZENÍ OBČAN nebo PODNIKATEL DÁLKOVÝ PŘÍSTUP KOMPETENČNÍ CENTRUM

14 Proč potřebujeme základnz kladní registry? Pro kvalitní výkon jakékoliv koliv správy jsou potřebn ebná správn vná,, aktuáln lní a úplná data Dnes se řada úřadů snaží skladovat co největší množstv ství informací v rámci r své působnosti Občan ané jsou nuceni poskytovat opakovaně ty stejné údaje při p jakémkoliv kontaktu s úřadem V mnoha případech p padech úřady sbíraj rají,, uchovávaj vají a nakládaj dají s údaji, které nepotřebuj ebují,, a roste riziko jejich zneužit ití Řešením m je vybudování centráln lních registrů veřejn ejné správy a zavedení sdílen lení dat v nich obsažených s bezpečným, řízeným přístupem s důrazem d na ochranu soukromí

15 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJN EJNÉ SPRÁVY Rozhraní pro komunikaci Registr osob Registr obyvatel Registr práv a povinností Registr nemovitostí a územní identifikace

16 Postup projektu CZECH POINT

17 Postup projektu CZECH POINT CZECH POINT asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou ejnou správou Koncepce projektu se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžaduj adují práci s písemnými p dokumenty Pomocí jednotného formulářov ového rozhraní se sjednocuje přístup p k různým r registrům m do jednoho stylu

18 Postup projektu CZECH POINT Registr - obecně ISVS Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Obecní úřad Ověř ěřující obecní úřad a jeho úředníci Centrála CZECH POINT Zajišťuje komunikaci obecního úřadu se všemi v registry

19 Postup projektu CZECH POINT Pilotní projekt Start na Praze 13 Do poloviny května 37 obcí Doba trvání 3 měsícem Vyhodnocení do 31. srpna 2007

20 Postup projektu CZECH POINT Doposud vydáno cca 2500 ověř ěřených výpisů Podíl l ISVS: Katastr nemovitostí 70% Obchodní rejstřík k 25% Živnostenský rejstřík k 5%

21 Postup projektu CZECH POINT Nasazení do rutinního provozu Startujeme 1. záříz 2007 Konec 30. listopadu obcí Stejná funkcionalita z důvodd vodů legislativy

22 Postup projektu CZECH POINT Financování (obce) obce dostanou v rámci r příspp spěvku na přenesený p výkon státn tní správy: na technické vybavení se zadanou technickou specifikací počíta tače, skenery, tiskárny na správu uživatelských u účtů jednotlivých úředníků,, kteří budou služby dostupné prostřednictv ednictví Czech POINTu poskytovat

23 Postup projektu CZECH POINT Financování (centrum) centrum zajistí: potřebn ebné softwareové vybavení podporu z centra (help desk) školení harmonizaci s připravovanou p legislativou

24 Postup projektu CZECH POINT Financování cena pilotního projektu je miliónů Kč, maximáln lně 10 miliónů Kč (pokud budeme obce vybavovat v rámci r pilotního projektu další technikou) náklady pro rutinní provoz budou stanoveny na základě: vyhodnocení pilotního projektu postupu schvalování příslušné legislativy, která je podmínkou pro navýšen ení úrovně poskytovaných služeb

25 Děkuji za pozornost.

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Mgr. Eva Urbanová Brno, 20. 12. 2011 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit na změny, o kterých jistě víte a o kterých řada Vás jistě

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu

STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu 1 Strategie implementace systému vzdělávání v egovernmentu STRATEGIE IMPLEMENTACE SYTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V egovernmentu Verze 1.0 Květen 2009 1 2 Strategie implementace systému vzdělávání v egovernmentu A.

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Elektronická komunikace 1. E-business 2. E-government Komunikace znamená předávání informací. Je základním prvkem jakékoliv činnosti týkající se více než jednoho účastníka. Komunikace má tedy mnoho forem

Více

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN Datové schránky Základní registry ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN www.egovernment.cz č. 3 /2008 redakce BUDE TO VELKÝ DEN Pamatujete na Neila Armstronga? Stál na posledním stupínku Apolla 11 a těsně před tím,

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě)

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Budoucnost egovernmentu Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, listopad 2014 Agenda Stávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více