Atlas Czech 8 Navigační mapa České republiky Picodas Praha, spol. s r.o Garmin International

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atlas Czech 8 Navigační mapa České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International"

Transkript

1 Atlas Czech 8 Navigační mapa České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o Garmin International

2 Základní informace Software Atlas Czech 8 je digitální vektorovou automapou s plným silničním a uličním pokrytím celé České republiky.mapa se instaluje na počítač soperačním systémem Windows (2000/XP/Vista) a po registraci a vložení odemykacího klíče lze mapu nahrát do příslušného přístroje GPS Garmin, který je vybaven mapovou pamětí. Na instalaci mapy včetně obslužného software je třeba 100 MB volného místa na pevném disku počítače. Mapa obsahuje jednu licenci (sériové číslo disku) a registrace je založena na vnitřním identifikátoru přístroje (Unit ID). Výsledkem registrace je vygenerovaný unikátní 25místný odemykací klíč pro dvojici mapa-přístroj. Registrace mapy není přenosná. Od verze 8 se mapa dodává pouze ve verzi s podporou mapového formátu NT*, který je podporován pouze novějšígeneracímapových GPS Garmin. Součástí instalace je zároveň nový mapový produkt Adresy ČR v1, který obsahuje databázi adresných bodů jak čísel popisných, tak čísel orientačních. Poprvé tak mohou uživatelé navigací Garmin nalézt jakoukoliv adresu na území ČR. K produktu je k dispozici samostná dokumentace na instalačním CD. * Přístroje, podporující formát NT: všechny autonavigace řady Nuvi, Zumo, starší autonavigace řady StreetPilot cxxx, StreetPilot i2/i3 a StreetPilot 27XX/28XX, ique M3/M4, GPSMAP 276C/278, Quest 2 oudorové přístroje řady etrex Venture/Legend/Vista Cx, etrex Venture/Legend/Vista HCx, GPSMAP 60Cx/60CSx, GPSMAP 76Cx/76CSx, kompletní škála modelů řady Colorado a Oregon, nové cyklonavigace Edge 605/705.

3 Popis vylepšení mapy Atlas Czech 8 Mapa přináší vylepšení jak po stránce datové, tak po stránce funkční. Nová data ve srovnání s mapou Atlas CR10R v7 či TOPO Czech v2: konkrétní nové úseky nejdůležitějších komunikací: dálnice a rychlostní komunikace stav k prosinci 2008 s těmito novými úseky: D1 (D47) úsek Lipník - Bělotín na Ostravsku (15,6 km) D1 úsek Kojetín Kroměříž (7,0 km) D11 poloviční profil obchvatu Libišan u Hradce Králové (cca 2 km) R6 úsek Praha - Pavlov (10,4 km) silnice I. třídy stav k prosinci 2008 s těmito novými úseky: I/11 obchvat Jablunkova a Návsí na Těšínsku (5,2 km) I/11 obchvat Českého Těšína jihozápad (2,0 km) I/14 část spojky Liberec Jablonec (3,2 km) I/21 obchvat Plané u Mariánských Lázní (2,1 km) I/35 obchvat Holic ve Východních Čechách (4,2 km) I/35 napojení silnice u Hrádku nad Nisou do Polska (0,7 km) I/38 obchvat Jihlavy jihozápad (3,3 km) I/44 obchvat Rájce u Zábřehu (2,1 km) Dopravní stavby, které budou zprovozněny v roce 2009, nejsou v mapě ani navigaci zahrnuty.

4 Popis vylepšení mapy Atlas Czech 8 Vylepšení ve srovnání s mapou Atlas CR10R v7 či TOPO Czech v2: nově je součástí mapy Atlas instalace dalšího mapového produktu Adres CR v1, který umožňuje vyhledávat v databázi adres císla popisná a orientační, pouze mapový formát NT optimalizace pro rychlý výpočet trasy, malý datový objem, vzhled a použité mapové symboly blízké mapě CityNavigator Europe 2009NT od výrobce, mapa je více přehledná, mimo obce vyloučeny plochy lesů, které mapu graficky zatěžovaly, nový, zpřesněný a doplněný zákres silniční a uliční sítě v ČR, zpřesněno či doplněno přes úseků, body zájmu POI přidání téměř POI, celkový počet přes bodů, prověřená databáze směrovacích čísel, které jsou vztaženy k dilčím úsekům komunikací, instalace včetně aktuální verze programu MapSource s českým ovládáním.

5 Doporučený postup: 1) Vložte instalační CD do mechaniky počítače. 2) Spustí se instalační menu, zvolte verzi mapy. 3) Klikněte na Instalovat. 4) V úvodní instalační obrazovce zvolte Další. 5) Zaškrtněte tlačítka pro vyjádření souhlasu s licenčními podmínkami a zvolte Další. 6) Zobrazí se průvodce instalace produktu Atlas Czech 8. Klikněte na Další. 7) V následující obrazovce můžete specifikovat cestu na pevném disku, kam bude mapa instalována, případně nechat implicitní nastaveni C:\Garmin. Klikněte na Instalovat. 8) Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace mapy a obslužného programu MapSource do Vašeho PC. Instalace mapy Atlas do počítače

6 Registrace mapy Atlas Czech Aby bylo možné mapu nahrát do přístroje, musíte ji nejprve zaregistrovat a odemknout. Licence mapy je vždy vázána na jeden přístroj, vlastní produkt však lze nainstalovat na libovolný počet počítačů majitele. Proces odemčení mapy je jednorázový a v případě instalace na jakýkoliv další počítač pak již jen stačí zadat vygenerovaný 25místný odemykací klíč. Odemykací klíč nelze znovu vytvořit pro jiný přístroj, licence mapy je po registraci na přístroj nepřenosná. Jedinou výjimkou je výměna přístroje za nový v rámci reklamace (záruční i pozáruční), vždy však až po vrácení přístroje do servisního střediska oficiálního dovozce přístrojů Garmin pro Českou republiku (společnost PICODAS PRAHA spol. s r.o., Evropská 176, Praha 6). V některých navigacích je již mapa předinstalována a tudíž i zaregistrována. Registrační 25-místný odemykací kód by měl být přiložen u přístroje, případně v balení naleznete sériové číslo mapy a po jeho zadání na stránkách se Vám odemykací kód zobrazí. Registrace mapy vyžaduje aktivní připojení počítače k Internetu, jinak registrace nemůže být provedena. Doporučený postup: 1) Vložte instalační CD do mechaniky počítače. 2) Spustí se instalační menu. 3) Klikněte na Registrovat. 4) Na internetovém prohlížeči se zobrazí stránka ve které zadáte sériové číslo CD a opíšete kontrolní kód z obrázku. V případě, že je přístroj předregistrován a nemáte k dispozici sériové číslo CD, zadejte sériové číslo přístroje. Klikněte na Odeslat. 5) Zadejte povinné údaje pro registraci mapy vnitřní číslo přístroje (Unit ID), sériové číslo a model přístroje. 6) Vygenerujte odemykací klíč k mapě- je to 25ti místný kód, který použijete pro aktivaci mapy v programu MapSource.

7 Zadání odemykacího klíče Spusťte v počítači program MapSource jeho ikonu naleznete buď na ploše, nebo v nabídce Start. Po spuštění programu se zobrazí okno s průvodcem pro odemčení mapy. Klepněte na tlačítko Odemknout mapy a pokračujte dále podle obrázků níže.

8 Program MapSource Společně s mapou se do počítače nainstaluje i obslužný program MapSource. Umožňuje zobrazit mapu v počítači, nahrát vybrané regiony mapy do připojeného přístroje GPS Garmin a zobrazit nebo vytvořit body, trasy a prošlé trasy. V instalaci mapy Atlas Czech 8 je zahrnuta verze programu Mapsource Požadavky programu Program MapSource lze instalovat na osobní počítač, který splňuje tyto minimální systémové požadavky: procesor Pentium, MB paměti RAM, jednotka CD-ROM, myš nebo jiné polohovací zařízení, 256barevný displej (doporučen 24bitový) a monitor s minimálním rozlišením 640 x 480 pixelů, pro mapu Atlas Czech 8 je potřeba přibližně 100 MB volného místa na disku, MapSource vyžaduje operační systém Windows 2000/XP/Vista, Pro připojení přístroje GPS musíte mít k dispozici volný sériový port nebo port USB. Použití programu MapSource a nahrání map Kompletní dokumentace k programu, včetně popisu všech funkcí, je k dispozici přímo v programu MapSource nebo na instalačním CD ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). Základní funkcí programu je nahrání podrobné mapy do přístroje GPS. V závislosti na velikosti paměti přístroje se jedná buď o nahrání celé mapy, nebo jen její části, kterou vyberete v programu MapSource. V principu se jedná o dva samostatné kroky výběr mapové sady pro nahrání do přístroje a její přenos do mapové paměti. Pro úspěšné provedení těchto kroků je nutné, aby byl přístroj zapnutý a připojený datovým kabelem kpočítači. Dále je nutné, aby mapa byla již nainstalovaná a aby byl zadán příslušný odemykací klíč získaný při její registraci.

9 Program MapSource - přenos map Výběr mapových regionů a přenos mapy do přístroje: 1) Spusťte program MapSource a zvolte mapu, kterou chcete do přístroje nahrát (v tomto případě Atlas Czech 8NT). Název mapy je zobrazen v levém horním rohu programu (je-li nainstalováno více mapových produktů). 2) Nastavte měřítko mapy tak, aby bylo zobrazeno celé území republiky (např. 50 km). Potom zvolte nástroj Mapa a označte regiony, které chcete do přístroje nahrát. (Při volném posunování ukazatele myši nad územím se budou hranice označovat žlutě, klepnutím na území se požadovaná oblast označí růžově a vloží vlevo do záložky Mapy.) Celé území republiky lze označit tak, že klepnete mimo její území (držte levé tlačítko myši stisknuté) a současně přetáhnete myš přes celou republiku za ukazatelem myši se bude vykreslovat obdélník a jednotlivá území se budou žlutě označovat. Potom tlačítko myši pusťte. Všechny vybrané části mapy se zapíší do záložky Mapy, kde je pomocí klávesy Delete můžete postupně mazat v případě, že jsou vybraná data větší než maximální kapacita paměti přístroje (velikost a počet map je uveden v dolní části záložky).

10 Program MapSource - přenos map Výběr/označení regionů mapy v programu MapSource Ukázka výběru celé mapy (všech regionů) 3) Jakmile budete mít všechny části mapy označeny pro nahrání, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Včetně dat pro výpočet trasy * v dolní části záložky Mapy. Potom klepněte na tlačítko Odeslat do zařízení (předtím se ještě ujistěte, že je přístroj připojený a zapnutý). Program MapSource by jej měl automaticky zjistit a data určená pro nahrání (v tomto případě položka Mapy ) by měla být označená v dílčí části Co odeslat. Klepněte na tlačítko Odeslat.

11 Program MapSource - přenos map Ikona pro nahrání vybraných dat do přístroje GPS Dialog pro nahrávání dat do přístroje GPS v tomto případě musí být zaškrtnuta položka Mapy. Potom již můžete klepnout na tlačítko Odeslat.

12 Přepínání map v přístroji Jednou z předností navigačních přístrojů značky Garmin je možnost práce s více mapovými podklady; navigace vás tedy nemusí vést jen pomocí navigačních map pro automobilové použití, ale i pomocí turistických, leteckých, námořních či uživatelsky vytvořených map. Počet a typ mapových podkladů zjistíte v menu přístroje (příklad u Nuvi 760T):

13 Přepínání map v přístroji Zvolte vždy jen jednu z map v seznamu. V opačném případě nemusí správně fungovat vyhledávání adres/obcí nebo navigace k nim. Přístroj vyhledává cíle a naviguje vždy po té mapě, která je zapnuta! Počet a typ map, které se v seznamu map zobrazují se může lišit podle typu přístroje a podle počtu mapových produktů, které jste získali v ceně přístroje nebo které byly dodatečně dokoupeny. Pokud máte možnost, vyberte při navigaci tyto mapy: Atlas Czech doporučujeme pro navigaci po silnicích a ulicích celé ČR, velké množství bodů zájmu, u komunikací definice všech manévrů a restrikcí (jednosměrky, zákazy odbočení, atd.) Adresy CR obsahuje adresné body, jak čísla popisná, tak čísla orientační, společně s mapou CityNavigator nebo Atlas ideální pro podrobnou navigaci na jakoukoliv adresu v České republice Topo Czech doporučujeme pro současnou navigaci v autě a pohyb s přístrojem v terénu mimo vozidlo (platí pro území ČR). CityNavigator Europe po navigaci po ČR a v Evropě, zákres mapy má mimo velká města menší detail než je k dispozici u mapy Atlas Czech.

14 Vyhledávání adresy v přístroji Vmapě Atlas Czech 8 je možné vyhledat název ulice spolu se zadáním čísla orientačního. Mapa obsahuje více jak 100 měst s databází čísel orientačních. Číslem orientačním je míněno číslo v modré tabulce (nejčastěji), které je řazeno v ulici plynule vzestupně, po jedné straně v řadě lichých čísel, po druhé straně v řadě čísel sudých. Např. spoečnost Picodas Praha má sídlo na adrese Evropská 176/16, v tomto případě je číslo orientační 176 a popisné 16. Pokud chcete vyhledávat čísla popisná, pak si musíte do počítače a následně do navigace nainstalovat mapový produkt Adresy CR v1. Postup, jak s oběmi produkty pracovat naleznete v dokumentaci k mapě Adresy CR v1.

15 Vyhledávání adresy v přístroji Několik poznámek pro vyhledávání adres: Pokud máte v přístroji nahráno více map současně, doporučujeme mít aktivní pouze jednu. Upozornění: pokud budete hledat v menu Adresy jakékoliv sídlo bez pojmenované uliční sítě, bude výsledek hledání negativní ( žádné nálezy ). Přiložené obrazovky dokumentují princip vyhledání konkrétní adresy (přístroj Nüvi 760T):

16 Vyhledávání adresy v přístroji

17 Vyhledání obce v přístroji Přístroj vypíše seznam nejbližších sídel k vaší aktuální pozici. Pokud použijete funkci Hláskovat, pak lze vyhledávat hledané sídlo abecedně zadáním jeho názvu. Přiložené obrazovky dokumentují princip vyhledání konkrétní obce (přístroj Nüvi 760T):

18 Vyhledání obce v přístroji Na předposlední obrazovce můžete přes funkci Zobrazit mapu zkontrolovat pozici hledané obce v mapě, tlačítkem Zpet se vrátit na předchozí obrazovku a spusit navigaci k vyhledané obci tlačítkem Start.

19 Vyhledání zájmového bodu v přístroji V mapě Atlas Czech je zakresleno přes bodů ve více jak 40 kategoriích. Tyto body jsou zobrazeny v mapě, u části z nich je možné vyhledání konkrétního záznamu zadáním jeho názvu a příslušnosti ke konkrétní kategorii (např. ubytování nebo nákupní centrum). Body zájmu jsou tematicky tříděny do kategorií, bohužel není toto třídění u jednotlivých modelů mapových GPS přijímačů jednotné a tak přikládáme příklad členění bodů zájmu v přístroji Nüvi 250: Kategorie Jídlo Palivo Ubytování Obchody Volný čas Odpočinek Atrakce Obecni Nemocnice Přeprava Parkoviste Autoservisy Dílčí kategorie + popis Členění na: mezinárodní (restaurace, hospody), kavárna/restaurace, italská (pizzerie) a rychle občerstvení (KFC, Mc Donalds). Databáze čerpacích stanic pohonných hmot s názvem provozovatele, dále nečleněno. Databáze hotelů, motelů, penzionů a ubytoven. Nákupní centrum, lékárna, smíšené zboží (Lidl, Plus a další hypermarkety). Divadlo, kasino, kino. Golfove hriste, kluziste (zimní stadion), plavecky bazen, sport./fitness centrum (sportovní areál, hřiště, tělocvična, hala), zabavni/tematicky park (výstaviště). Muzeum/sbirka, sal/poslucharna (koncertní síň), orientacni znak, park/zahrada, ZOO/akvarium, zabavni/tematicky park (výstaviště). Banka/bankomat, hranicni prechod, knihovna, obecni centrum (např. hvězdárna, planetárium, kulturní středisko), kola, policejni stanice, urad vlády, hasici, posta, banka/bakomat. Dále nečleněno. Letecka preprava, pozemni transport (zeleznicni stanice a zastavky), pujcovna aut. Parkoviště placená, neplacená, krytá a venkovní. Členění na autoprislusenstvi, odpocivadlo/turist. info, opravna aut, parkoviste a pujcovna aut.

20 Základní popis mapy Atlas Czech Základní popis datové báze mapy: mapa vychází z navigační databáze StreetNet společnosti CEDA a.s., která je dodavatelem navigačních dat pro řadu výrobců navigačních přístrojů a digitálních map, mapa obsahuje plné pokrytí silnicemi do třetí třídy, uličními sítěmi ve městech a místními komunikacemi v menších obcích, ve více jak 100 městech je možné vyhledat adresu zadáním názvu ulice a čísla orientačního, jakoukoliv adresu včetně čísel popisných lze nalézt v mapovém produktu Adresy CR v1 doplňkem jsou vodní toky, plochy a lesní plochy ze Státního mapového díla Zabaged, na verzi 8 bylo provedeno bylo také přes 450 uživatelských oprav. Popis prvků mapy: sídla a části sídel ( vyhledatelných bodů), body zájmu POI - celkem objektů ve více jak 40 kategoriích (např. bankomaty, pošty, parkoviště, čerpací stanice, nákupní centra, sport, zábava, železniční stanice a zastávky, hrady a zámky), kilometráž dálnic a rychlostních komunikací body v intervalu 0.5 km exity na dálnicích a rychlostních komunikacích, síť komunikací - dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, důležitějšílesnía polnícesty (přes úseků!), železnice a některé železniční vlečky, vodní toky a vodní plochy, plochy sídel, plochy parků ve městech, sportovních areálů a hřišť, průmyslové, nákupní a jiné areály.

21 Legenda k mapě Atlas Czech 8 Zobrazení jednotlivých prvků vmapě není u všech modelů GPS Garmin totožné, následující výpis vychází z modelu Garmin Nüvi 300: autoopravna nákupní centrum autopůjčovna autosalon banka/bankomat, směnárna bazén, koupaliště čerpací stanice divadlo golfové hřiště hotel, penzion, ubytovna hraniční přechod infocentrum, odpočívadlo kemp, autokemp kino, multikino knihovna kostel, poutní místo lékárna letiště, sportovní letiště parkoviště, garáže policie pošta restaurace restaurace fast food restaurace italská restaurace kavárna sídlo (bodem) škola, univerzita sportovní centrum, tenis státní úřad, ambasáda výstaviště zajímavá budova, soud, kulturní centrum železniční zastávka/stanice, stanice metra zimní stadion zoologická zahrada muzeum, koncertní sál

Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky. 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International

Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky. 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International Základní informace Software Atlas Czech 7 je digitální vektorovou automapou s plným silničním

Více

TOPO Czech v 1.20. Navigační mapa České republiky s topografickým podkladem. 2007 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2007 Garmin International

TOPO Czech v 1.20. Navigační mapa České republiky s topografickým podkladem. 2007 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2007 Garmin International TOPO Czech v 1.20 Navigační mapa České republiky s topografickým podkladem 2007 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2007 Garmin International Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení mapy TOPO Czech v.1.20,

Více

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA (verze 7) Copyright 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic. Copyright 2008 Garmin International. United States. All rights reserved. Červenec

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource RUČNÍ NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE GARMIN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PROGRAMU MapSource PICODAS Praha OBSAH ÚVOD... 2 ŠKÁLA PRODUKTŮ MAPSOURCE... 3 INSTALACE....

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

TomTom GO Mobile app Referenční příručka

TomTom GO Mobile app Referenční příručka TomTom GO Mobile app Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 6 Start 8 Spuštění aplikace... 8 Jazyk... 8 Odesílání informací společnosti

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o.

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o. Pocket Navigátor 8 Manuál I Navigator 8 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 8 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Navigátor 8 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více