Novela energetického zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela energetického zákona"

Transkript

1 Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Novela energetického zákona Proč měníme energetický zákon? Do současnosti již 10 novel Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Novela energetického zákona Nové směrnice EU Zjednodušení Aktualizace Zkušenosti Oprava chyb Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 Směrnice 2003/54/ES (pravidla trhu s elektřinou) Směrnice 2004/8/ES (podpora KVET) Směrnice 2003/55 ES (pravidla trhu s plynem) Nařízení č. 1228/2003 (přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny) Směrnice 2005/89/ES (zabezpečení dodávek el. A investic do infrastruktury transpozice do 24. února 2008), odůvodněné stanovisko Směrnice 2006/32/ES (energetická účinnost a energetické služby, formální upozornění Směrnice 2004/67/ES (bezpečnost dodávek zemního plynu) Nařízení č.1775/2005 (podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám) Ministerstvo průmyslu a obchodu

5 Aktualizace V návaznosti na zákon č. 670/2004 Sb., byla provedena restrukturalizace elektroenergetiky a plynárenství Zejména oddělení provozovatelů sítí od výroby a obchodu (splněn požadavek EU). Trh s elektřinou a s plynem otevřen Ministerstvo průmyslu a obchodu

6 Aktualizace Otevírání trhu s elektřinou a s plynem ( trh otevřen - ruší se postup otevírání) Oprávněný zákazník (ruší se - dále jen zákazník) Obnovitelné zdroje (jsou předmětem zákona č. 180/2005 Sb.) Omezení dovozu elektřiny (ruší se 44 byla pravomoc MPO) Dodavatel poslední instance (změna) Úprava činností bez licence (změna 3 odst 3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 Zjednodušení a snížení adm. náročnosti Vynechány vžité pojmy Pro udělení licencí není třeba předkládat podnikatelský plán Prodloužení licence na obchod el. a plynem Licence v plynárenství jen pro zemní plyn (Pokud nejde o dopravu potrubím pro více zákazníků) Regulační výkazy nepředkládají malí ani střední podnikatelé v energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu

8 Zjednodušení a snížení adm. náročnosti Do Pi 200 kw výroba elektřiny nebo do Pi 1 MW u výroby tepla se neprokazují finanční předpoklady k udělení licence Podnikání od 18 let věku ERÚ si sám obstarává potvrzení o bezúhonnosti žadatele o licenci (Rejstřík trestů) o nedoplatcích na daních a poplatcích Ministerstvo průmyslu a obchodu

9 Zkušenosti Orgány ERÚ Předseda Rada 5 členů (předseda + 4) jmenuje vláda max. dvakrát za sebou Ministerstvo průmyslu a obchodu

10 Zkušenosti a zjednodušení Rozhodování sporů (ERÚ) Nedojde-li k dohodě (držitelé licence mezi sebou, mezi držitelem licence a zákazníkem) Ze smluv tam, kde jinak rozhoduje soud (pokud souhlas stran sporu) O přístupu k sítím O výkupu el. z OZE Ministerstvo průmyslu a obchodu

11 Zkušenosti a zjednodušení Dodavatel poslední instance ( pojistka pro řešení potíží) Elektřina + plyn na stejném principu Kdo? Spolehlivý, silný a solidní obchodník Od kdy! Automaticky a bez žádosti Komu? Pro všechny zákazníky, u plynu do m 3 Na jak dlouho? Na 6. měsíců Ministerstvo průmyslu a obchodu

12 Zkušenosti Licence (zůstávají v platnosti) výrobu elektřiny (25 let), výrobu plynu (25 let), přenos elektřiny (25 let), přepravu plynu (25 let), distribuci elektřiny (25 let), distribuci plynu (25 let), uskladňování plynu (25 let), výrobu tepelné energie (25 let), rozvod tepelné energie (25 let), obchod s elektřinou (5 let), obchod s plynem (5 let), na činnosti operátora trhu (25 let). Ministerstvo průmyslu a obchodu

13 Zkušenosti a zjednodušení a rozvoj trhu Operátor trhu ( 20a) Elektřina + plyn Ministerstvo průmyslu a obchodu

14 Zkušenosti a EU KVET Společný proces výroby elektřiny a tepla a dodávka užitečného tepla Osvědčení o původu elektřiny Poměrná úspora paliva 10 % Právo na příspěvek k ceně Přednostní právo na připojení a dopravu elektřiny Ministerstvo průmyslu a obchodu

15 Zkušenosti Výrobce elektřiny nejen vyrábí elektřinu, ale dodáváji i zákazníkům V případě dodávky elektřiny zákazníkům musí mít výrobce práva a povinnosti jako obchodník Provozovatel přenosové soustavy Elektřina z OZE podle zákona č. 180/2005 Sb. na krytí zprát. Nově PPS může tuto elektřinu uplatnit na trhu Ministerstvo průmyslu a obchodu

16 Zkušenosti a zjednodušení Nové kapacity elektroenergetika výrobna přímé vedení teplárenství Nové zdroje i rekonstrukce Autorizace zrušena Bez autorizace Ministerstvo průmyslu a obchodu

17 Zkušenosti a zjednodušení Přípojky elektrické Přípojka slouží k připojení odběrného elektrického zařízení Náklady na zřízení přípojky nese a přípojku zřizuje žadatel o připojení Ministerstvo průmyslu a obchodu

18 Zkušenosti a zjednodušení Výjimka u přípojky nízkého napětí v intravilánu obce platí a zřizuje přípojku provozovatel distribuční soustavy v extravilánu obce platí a zřizuje přípojku provozovatel distribuční soustavy pokud její délka nepřesahuje 50 m je-li přípojka delší než 50 m hradí a zřizuje přípojku žadatel o připojení Ministerstvo průmyslu a obchodu

19 Zkušenosti Přípojky plynovodní Přípojka slouží k připojení odběrného plynového zařízení Náklady na zřízení přípojky nese a přípojku zřizuje žadatel o připojení; přípojka je pak jeho. Ministerstvo průmyslu a obchodu

20 Zkušenosti Zavedený princip, který je zakotven v EZ vede konečné zákazníky k racionálnímu uvažování o zřízení přípojky. Ne pouze za účelem zvýšení tržní hodnoty své nemovitosti, aniž by měli zájem plynovodní přípojku skutečně využívat. Jiný princip by vedl k masivnímu nárůstu již dnes značného počtu nevyužívaných přípojek. Současně by to mělo za následek plné zahrnutí nákladů jak na využívané, tak i nevyužívané přípojky do regulovaných cen za distribuci plynu a zvýšení těchto cen by uhradili všichni koneční zákazníci. Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

21 Zkušenosti Asi 20% nevyužívaných plynovodních přípojek Hodnota nevyužívaných plynovodních přípojek (uvízlé náklady) více než 12 mld. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu

22 Zkušenosti Ještě k licencovaným činnostem Práva a povinnosti držitelů licencí uvedeny V obecné části (obecně) Specifikováno ve zvláštních částech pro každého licencovaného účastníka trhu s elektřinou a s plynem a pro teplárenství samostatně. Některé činnosti vykonávány na smluvním základě. Odpovědnost za výkon licencované činnosti vždy nese (podle zákona) držitel licence. Ministerstvo průmyslu a obchodu

23 Zkušenosti Aby odpovědnost byla zcela jasná! Nová povinnost pro držitele licencí - zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto zákona i v případech, kdy držitel licence zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence prostřednictvím třetí osoby na základě smluvních vztahů, uzavřených podle obecně závazných právních předpisů. Ministerstvo průmyslu a obchodu

24 Zkušenosti Podzemní zásobníky plynu Sjednaný přístup Řád provozovatele podzemního zásobníku schvaluje ERÚ Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu vede ERÚ Opatření na trhu se skladovací kapacitou plynu když trh se skladovací kapacitou nefunguje může ERÚ uložit opatření k nápravě (účast Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Ministerstvo průmyslu a obchodu

25 Zkušenosti Pozměňovací návrh podán Hospodářskému výboru (příklad) nabídnout účastníkům trhu s plynem, kteří splňují podmínky přístupu k podzemnímu zásobníku plynu, minimálně jednu polovinu technické kapacity svého zásobníku s možností uzavření smlouvy o uskladnění plynu na maximálně roční období prostřednictvím tržně založeného způsobu přidělení skladovací kapacity, ve kterém je na základě cenových nabídek žadatelů o přidělení skladovací kapacity podzemního zásobníku plynu přidělena skladovací kapacita (dále jen aukce),, Narušila by se práva dotčených obchodníků s plynem tím, že se připouští odejmutí a následné přerozdělení jimi řádně využívané skladovací kapacity ve prospěch jiných subjektů a zpochybňuje se právní jistota při sjednání smluv na skladovací kapacitu a ohrožuje se zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro konečné zákazníky. Ministerstvo průmyslu a obchodu

26 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá

Více

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se změnami: 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : 211. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 5. června 2015 Cena Kč 136, O B S A H : 131. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 369 Vládní návrh na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - 2 - V l á d n í n á v r h ZÁKON ze

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

NOVÝ ENERGETICKÝ ZÁKON

NOVÝ ENERGETICKÝ ZÁKON NOVÝ ENERGETICKÝ ZÁKON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ivan Noveský, poradce pro plynárenství, Senát Parlamentu ČR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK

PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ CEN V TEPLÁRENSKÉM ODVĚTVÍ Z POHLEDU SPOTŘEBITELSKÝCH RIZIK AUTOŘI: PETR PRCHAL, MARTIN HOLÍK OBSAH Úvod Přehled použitých právních předpisů a pojmů 1. Subjekty působící v teplárenském

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1522 Sbírka zákonů č. 103 / 2015 Částka 43 103 ZÁKON ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o

Více