Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka"

Transkript

1 Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC425-LPO Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability Copyright AG Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and undertakes not to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him. O tomto dokumentu Tento návod ke konfiguraci obsahuje pokyny k instalaci, nastavení a konfiguraci zařízení CCAC425-LPO.

3 Obsah Bezpečnost...5. Cíloví čtenáři Bezpečnost při použití Transport Nastavení Instalace Servis a údržba Význam písemných upozornění Význam symbolů vyjadřujících riziko Směrnice a normy Technické údaje Objednací informace Obsah dodávky Popis kamery a příslušenství Vlastnosti kamery Popis kamery Popis příslušenství Instalace systému Provozní požadavky Instalace Instalace (kabel je veden montážní základnou a stěnou) Instalace 2 (pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně) Instalace 3 (kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny) Instalace 4 (volitelné) Zapojení Obecné Ovládání barevného/černobílého režimu Rozhraní RS Externí ovládání objektivu Externí ovládání kláves A/D Nastavení kamery Hlavní obrazovka OSD Hlavní nabídka Vyvážení bílé (WB White Balance) Automatická expozice (AE Auto Exposure) Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) / Předvolba (Preset) Text kamery / poplachu (Camera / Alarm Text) Displej (Display) / poplachu (Alarm) Nastavení kamery(cam Set) Efekt (Effect) Uživatelská nastavení (User set) Řešení problémů a údržba Řešení problémů Údržba...3 Likvidace...32 Protipožární a bezpečnostní produkty

4 4

5 Bezpečnost Bezpečnost. Cíloví čtenáři Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny výhradně pro následující cílové čtenáře: Cíloví čtenáři Kvalifikace Činnost Stav zařízení Personál uvádějící zařízení do provozu Odpovídající odborné zaškolení týkající se úkolů, produktů, zařízení a systémů, které mají být uvedeny do provozu. Personál uvede zařízení či systém, jenž byl sestaven a instalován, na místě do provozu. Nové, řádně sestavené a instalované zařízení či modifikované zařízení..2 Bezpečnost při použití.2. Transport Než začnete zařízení používat, přečtěte si obecná bezpečnostní opatření. Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými na zařízení. Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí. Tento dokument vždy předávejte spolu s produktem. Zohledněte veškeré dodatečné místní bezpečnostní standardy či předpisy specifické pro danou zemi, které se týkají projektového plánování, provozu a likvidace produktu. Radiové interference s jinými zařízeními v okolí Toto je zařízení třídy A. Tento přístroj může být u domácí instalace příčinou rušení rádiovými vlnami. V takovém případě by měl uživatel provést potřebná měření a rušení upravit. Prohlášení v souvislosti s odpovědností Zařízení nezapojujte, pokud je poškozené nebo některé jeho části chybějí. Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy, které nejsou výslovně uvedeny v této příručce a které nebyly schváleny výrobcem. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Poškození při transportu Balicí materiál uschovejte kvůli přepravě v budoucnu. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům. 5

6 Bezpečnost.2.2 Nastavení Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku použití nevhodného zdroje napájení Zařízení používejte pouze ve spojení s certifikovanými napájecími zdroji třídy 2. VAROVÁNÍ!! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VAROVÁNÍ V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní část). Uživatelé nemohou provádět opravy žádných interních dílů Opravu svěřte kvalifikovanému personálu. Poškození v důsledku nevhodného místa instalace Je nutné postupovat v souladu s pokyny výrobce v souvislosti s podmínkami prostředí. Zařízení nepoužívejte na nadměrně prašných místech. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům. Poškození zařízení v důsledku přepětí Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím. Požadavky na napájení lze najít na typovém štítku a síťovém adaptéru. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení Elektrické uzemnění musí splňovat obvyklé místní bezpečnostní standardy a předpisy..2.3 Instalace Riziko poškození kabelů v důsledku namáhání Kabely nezatěžujte natahováním. Ujistěte se, že kabely nejsou nijak zatíženy, zauzleny nebo poškozeny..2.4 Servis a údržba 6 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při údržbě Údržbu smí provádět pouze zaškolení specialisté. Před zahájením údržby vždy odpojte napájecí kabel a další kabely z hlavního rozvodu elektrické energie. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při čištění zařízení Před čištěním zařízení jej odpojte od hlavního rozvodu elektrické energie. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky nebo aerosoly obsahující alkohol, líh či amoniak.

7 Bezpečnost.3 Význam písemných upozornění Vážnost rizika je indikována následujícími písemnými upozorněními. Upozornění UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ Typ rizika Možné nebezpečí úmrtí nebo vážného tělesného poranění. Nebezpečí lehčího tělesného poranění nebo škod na majetku. Nebezpečí selhání..4 Význam symbolů vyjadřujících riziko Povaha rizika je indikována ikonami. Varování: nebezpečná oblast! Varování: nebezpečné elektrické napětí! 7

8 Směrnice a normy 2 Směrnice a normy Tento produkt vyhovuje pořadavkům směrnice EU 89/336/EHS týkající se elektromagnetické kompatibility. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je odpovědným orgánům k dispozici u společnosti: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg 768 Karlsruhe Směrnice EU 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita) Shoda se směrnicí EU 89/336//EHS byla prokázána testy podle následujících norem: Vyzařované interference: EN EN Class A Odolnost vůči interferencím: EN

9 Technické údaje 3 Technické údaje 09, , A 85, B ,0 52,0 263,2 ± ± C (Unit: mm) Otvor na šroub Ø Otvor na šroub ¼ 20 UNC A Pohled zepředu B Pohled zezadu C Pohled zboku 30 5 Obr. Rozsah úhlu náklonu kamery 9

10 Technické údaje Napájení Zdroj napájení Spotřeba energie Obecné Obrazový snímač Celkový počet pixelů Systém snímání Snímací frekvence Synchronizační systém Rozlišení Min. osvětlení Výstup videa Odstup signálu od šumu Ovládání kamery Funkce Režim ostření Vyvážení bílé 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) 9,0 W /4" SONY Super HAD CCD 795 (H) x 596 (V) 2:, prokládané 5,625 KHz (H), 50 Hz (V) interní/externí ("line lock") 480 TV řádků (barevný obraz), 50 TV řádků (černobílý obraz),0 lux při cloně F,6 (AGC on, 50 IRE) Slow-shutter: 0,02 lux,0 Vpp (75 Ω, kompozitní) 52 db (automatické řízení zesílení vypnuto) RS-232 Siemens B (nastavení parametru) RS-485 Siemens B, S; Molynx; Pelco D, P automatický / manuální / automatický jedním stiskem automatické / vnitřní prostředí / venkovní prostředí / automatické s vysokým rozsahem Automatická expozice automatická / priorita clony / priorita závěrky / automatické řízení zesílení / manuální Ovládání clony automatické / manuální (F,6 F32) Automatické řízení zesílení zapnuto / vypnuto (max. 30 db) Rychlost závěrky normální /0000 Korekce protisvětla Název A Z / 0 9 Displej ID kamery Rychlost v bps 2400/4800/9600/9200 Jas Ostrost Vzdálenost Slow-shutter Efekt Uživatelská nastavení Digitální redukce šumu Snímání vypnuto / malá oblast ve středu / velká oblast ve středu / velká oblast v horní části / velká oblast v dolní části / malá oblast v horní části / malá oblast v dolní části / libovolná úroveň zapnuto / vypnuto / aktivace jedním stiskem (DISP / DISP2 / DISP3) 0 90 kroků 0 5 kroků 0, m /,0 m /,5 m / 2,5 m / 6,0 m 2x 60x digitální přiblížení, negativní/pozitivní obraz, černobílý obraz, zrcadlo, PIP (obraz v obraze), zamrznutí inicializace / načtení / uložení zapnuto / vypnuto normální / digitální stabilizátor obrazu / vysoký dynamický rozsah / Slowshutter 0

11 Technické údaje Objektiv Faktor přiblížení 22x optické přiblížení, x digitální přiblížení (video s automatickým ostřením) Ohnisková vzdálenost f = 3,9 85,8 mm Clona F,6 (krátké ohnisko) F3,7 (dlouhé ohnisko) Konektory a prostředí Vstup napájení kabel se 2 kolíky Výstup videa konektor BNC Provozní teplota -0 C +50 C Relativní vlhkost 0 96 % (bez kondenzace) Teplota při uskladnění -20 C +60 C Hmotnost 500 g Ochrana typu IP66

12 Objednací informace 4 Objednací informace Typ Objednávkové číslo Označení Hmotnost CCAC425-LPO S5456-C2-A /4" digitální kamera s vysokým rozlišením, PAL, 480 TV řádků, 500 g automatické ostření, 2 V (stejn.) / 24 V (stříd.), 9,0 W, 50 Hz 5 Obsah dodávky Kamera Návod k obsluze Dálkové ovládání A/D (volitelné) 2

13 Popis kamery a příslušenství 6 Popis kamery a příslušenství 6. Vlastnosti kamery Digitální barevná kamera vybavená funkcí přiblížení a automatickým ostřením je obzvláště vhodná pro aplikace z oblasti průmyslové televize a bezpečnostního sledování. Vše v jednom: kamera s automatickým ostřením / objektiv / vodotěsný kryt Vysoce výkonný /4" snímač SONY Super HAD CCD 242x přiblížení (optické: 22x / digitální: x) Velmi vysoká citlivost dovolující minimální osvětlení,0 lux při cloně F,6 (AGC on, 50 IRE) Vynikající kvalita obrazu Různé obrazové efekty Možnost ovládání kamery rozhraním RS485 Flexibilní nastavení úhlu kamery Rubustní, kompaktní, navržená speciálně k instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí (IP 66) Duální napájení: 2 V (stříd.) / 24 V (stejn.) Funkce Digitální stabilizátor obrazu (DIS Digital Image Stabilizer) Digitální redukce šumu (DNR Digital Noise Reduction) Automatická expozice (AE Auto Exposure) Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) Digitální přiblížení (D-Zoom) Efekt černobílého obrazu (B/W) Efekt zamrznutí obrazu přepínání skutečného a statického obrazu (FREEZE) Pomalá digitální závěrka (Low-SHUT) Vysoký dynamický rozsah (WDR Wide Dynamic Range) Automatické vyvážení bílé (AWB Auto White Balance) Automatické řízení zesílení (AGC Auto Gain Control) Nabídka zobrazená na obrazovce (OSD) Efekt negativního/pozitivního obrazu (NEGA/POSI) Efekt obrazu v obraze (PIP Picture In Picture) Efekt zrcadla obraz převrácený zprava doleva (MIRROR) 3

14 4 Point -Drilling Position Popis kamery a příslušenství 6.2 Popis kamery KOMPONENTY KAMERY Stínítko 2 Modul kamery s automatickým ostřením 3 Montážní základna 4 Bimetal 5 Ohřívač 6 Propojovací kabel 7 Štítek kabelu 8 Montážní blok (¼ 20 UNC) 6.3 Popis příslušenství A B C D E F G H Obr. 2 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ A Montážní šrouby TORX (M6 x 35,0) (4 x) B Plastové hmoždinky (4 x) O C Klíč na šrouby TORX (T-20) ( x) O D Šestihranný klíč ve tvaru L ( x) O E Stavěcí šroub (M5.0) (X) O F Svorkovnice 7pin G Kabelová ucpávka (M22XP.5) O H Šablona O 4

15 Instalace systému 7 Instalace systému Instalaci kamery musí provádět kvalifikovaný servisní personál v souladu se všemi místními a národními předpisy v oblasti elektrických a mechanických zařízení. Chcete-li kameru nainstalovat, proveďte následující kroky. 7. Provozní požadavky Typická konfigurace systému s digitálním videorekordérem Typická konfigurace systému s maticí SIMATRIX Kamera 0 A RS485 Kamera 0 A 2 Klávesnice B Video 2 SIMATRIX B 3 Digitální videorekordér 3 Klávesnice 4 Monitor 4 Monitor RS485 Video POZNÁMKA V případě použití kamery ve spojení s maticovým přepínačem videosignálu (SIMATRIX SYS, 648, 64) nebo jiným telemetrickým zařízením (jiný protokol) je nutný konvertor rozhraní CAC Instalace Kameru lze instalovat různými způsoby: Kabel je veden montážní základnou a stěnou. 2. Pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně. 3. Kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny. 4. Kabel je veden montážní základnou a instalační skříní (volitelné). 5

16 Instalace systému 7.2. Instalace (kabel je veden montážní základnou a stěnou). Podle šablony (nebo spodní části základny) vyvrtejte místo, kde bude provedena montáž. 2. Do právě vyvrtaného otvoru vložte plastové hmoždinky. 3. Připojte kabel BNC a komunikační kabel. 4. Otvory na šrouby v montážní základně zarovnejte s vyvrtanými otvory. 5. Našroubujte montážní šrouby (T-20). 6. Pomocí funkce posunu/náklonu kameru nastavte do příslušné polohy a zafixujte ji dotažením stavěcího šroubu ( x) a jisticích šroubů TORX (2 x) C B A Stěna 2 Šablona 3 Plastové hmoždinky (4 x) 4 Montážní šrouby (T-20) M6,0 x 35,0 (4 x) 5 Montážní základna A Jisticí šrouby TORX (T-20) B Šestihranný klíč C Stavěcí šroub M5,0, L = 5,0 mm 6

17 7.2.2 Instalace 2 (pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně) Instalace systému. Podle šablony (nebo spodní části základny) vyvrtejte místo, kde bude provedena montáž. 2. Do právě vyvrtaného otvoru vložte plastové hmoždinky. 3. Připojte kabel BNC a komunikační kabel. 4. Otvory na šrouby v montážní základně zarovnejte s vyvrtanými otvory. 5. Odstraňte záslepku určenou k vývodu kabelů. 6. Našroubujte montážní šrouby (T-20). 7. Pomocí funkce posunu/náklonu kameru nastavte do příslušné polohy a zafixujte ji dotažením stavěcího šroubu ( x) a jisticích šroubů TORX (2 x). 6 2 A C B Stěna 2 Šablona 3 Plastové hmoždinky (4 x) 4 Montážní šrouby (T-20) M6,0 x 35,0 (4 x) 5 Stavěcí šroub M5,0, L = 5,0 mm 6 Montážní základna A Kabel B Jisticí šrouby TORX (T-20) C Šestihranný klíč 7

18 Instalace systému Instalace 3 (kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny) 4.0mm 2 4 A 3 Stavěcí šroub M5.0, L=5.0mm 2 Kabelová ucpávka (M22.0 X P.5) 3 Montážní základna sestavy 4 Montážní blok (/4-20 UNC) A Šestihranný klíč. Šestihranným klíčem povolte stavěcí šroub h. 2. Otočte montážní základnu sestavy proti směru hodinových ručiček. 3. Utáhněte kabelovou ucpávku. 4. Utáhněte stavěcí šroub (utěsněte otvor stavěcího šroubu teflonovou páskou nebo silikonem). 5. Namontujte kameru pomocí montážního bloku. 8

19 Instalace systému Instalace 4 (volitelné). Podle šablony instalaèní skøínì vyvrtejte montážní body. 2. Pomocí šroubù a plastových hmoždinek pøipevnìte instalaèní skøíò ke stropu nebo ke stìnì. 3. Pomocí šroubù (M5x20) pøišroubujte kompletní kameru k instalaèní skøíni. 4. Ke svorkovnici pøipojte napájecí a komunikaèní kabely (viz instalaèní nákres). 5. Pomocí šroubù (M5x0) zavøete svorkovou skøíò Plastové hmoždinky (4x) 2 Těsnicí kroužky (4x) 3 Montážní šrouby (4x) 4 Šrouby M5.0x0 (x) 5 Šrouby M5.0x20 (5x) VAROVÁNÍ Postup zajištìní vodotìsnosti Na potřebná místa naneste vhodný vodotěsný materiál. Tato kamera odpovídá třídě těsnosti IP66 pouze tehdy, pokud je instalovaná v souladu s pokyny uvedenými v této příručce a pokud je zajištěna vhodná vodotěsnost. Pro venkovní použití vyžaduje montážní základna vodotěsnou izolaci. POZNÁMKA Izolaci proti prùniku vody musí provádìt kvalifikovaný servisní technik nebo technici provádìjící instalaci, a to v souladu s místními požadavky. 9

20 Zapojení 8 Zapojení VAROVÁNÍ Napájecí kabel nepřipojujte, dokud nedokončíte veškerá ostatní zapojení. Jakmile zapojení dokončíte, odřízněte přebytečné kabely. Monitor 2 Video (BNC) 3 Digitální/analogový videorekordér 4 Napájení 5 Rozhraní RS485 6 Ovládání objektivu 7 Ovládání barevného a černobílého režimu 8 Ovládání klávesami A/D A Červená B Bílá C Modrá D Zelená E Hnědá F Fialová G Šedá H WHT-BLK (černá/bílá) I Černá J Oranžová 20

21 COLOR PINK SKY-BLUE BLACK WHT RED WHT-BLK GRAY BLUE GREEN WHITE ORANGE VIOLET YELLOW BROWN DESCRIPTION TXD RXD GND AC 24/DC 2 AC 24/DC 2 EXT-OUT EXT-IN RS-485(-) RS-485(+) VIDEO A/D KEY FOCUS COMMON ZOOM Barevný datový kabel a barevný štítek displeje Zapojení Růžová Azurová modř Černá Bílá Červená Černá/bílá Šedá Modrá Zelená Oranžová Fialová Žlutá Hnědá TXD RXD Uzemnění 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) Externí výstup Externí vstup RS485(-) RS485(+) Klávesa A/D Ostření Obecné Přiblížení 2

22 Zapojení 8. Obecné 8.. Ovládání barevného/černobílého režimu Aby mohla přijímat signál barevného/černobílého režimu, kamera musí být připojena k externímu senzoru Přepínač externího senzoru 2 Externí vstup šedá 3 Externí výstup bílá 4 Uzemnění červená Umístění přepínače externího senzoru () Externí Aktivace poplachu: zavřeno vstup Deaktivace poplachu: otevřeno NO Aktivovaný poplach: 5 V Externí Deaktivovaný poplach: 0 V výstup NC Deaktivovaný poplach: 5 V Aktivovaný poplach: 0 V Poznámka Chcete-li aktivovat tyto vstupy senzoru, zvolte režim EXT (Externí) v nabídce B/W (Černobílý režim) Rozhraní RS485 Připojení k rozhraní RS485: Kameru lze ovládat dálkově, pomocí externího zařízení nebo řídicího systému (např. řídicí klávesnice). Lze k tomu využít rozhraní RS485 v poloduplexním režimu. Zapojte kontakty řídícího systému na bázi rozhraní RS485 označené Rx+, Rx- to Tx+ a Tx-. 2 RS485(+) Zelená 2 RS485(-) Modrá 22

23 Zapojení 8..3 Externí ovládání objektivu Obr. 3 Ostření Obecné Žlutá 2 Ostření Fialová FOCUS Na blízko (+) Na dálku (-) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), BNC (fialová) Uzemnění (žlutá) Uzemnění (fialová) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), BNC (žlutá) Obr. 4 Přiblížení Přiblížení Hnědá 2 Obecné Žlutá ZOOM Dlouhé ohnisko (+) Krátké ohnisko (-) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), (hnědá) Uzemnění (žlutá) Uzemnění (hnědá) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), (žlutá) 23

24 Zapojení 8..4 Externí ovládání kláves A/D R Sw9 MENU R2 5.6K Sw0 TELE R20 2K M Sw WIDE R9 22K 3 MENU 2 Sw2 FAR 2 R8 33K 4 95mm FAR TELE WIDE NEAR A Sw3 NEAR 42mm Obr. 5 Externí řídicí systém schéma obvodů Uzemnění Černá 2 Ovládání Oranžová 3 ovládání Bílá 4 Uzemnění Černá A Dálkové ovládání 24

25 Nastavení kamery 9 Nastavení kamery 9. Hlavní obrazovka OSD Název kamery. 2 Stav automatické expozice. 3 Stav automatického vyvážení bílé. 4 Stav režimu ostření. 5 Stav přiblížení, jasu či ostrosti. 6 Stav rychlosti závěrky. 7 Stav clony. 8 Stav automatického řízení zesílení. 9 ID kamery. 9.2 Hlavní nabídka Poznámka Nabídku kamery lze ovládat klávesami A/D. Viz část 8..4: Externí ovládání kláves A/D. 25

26 Nastavení kamery 9.2. Vyvážení bílé (WB White Balance) <WB MENU> AWB INDOOR OUTDOOR MANUAL R/B WAWB CHROMA END AWB INDOOR OUTDOOR MANUAL R/B WAWB CHROMA END Režim automatického vyvážení bílé. Režim vyvážení bílé pro vnitřní prostředí. Režim vyvážení bílé pro venkovní prostředí. Manuální režim. Máte možnost ručně nastavovat zesílení červeného a modrého signálu. Signál lze zesílit klávesami NEAR a FAR, v tomto pořadí. Režim automatického vyvážení bílé s vysokým rozsahem. Úroveň sytosti lze volit v rozsahu od do 8, výchozí hodnota je 5. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Automatická expozice (AE Auto Exposure) AUTO IRIS PRI SHUTTER PRI AGC MANUAL LOW-SHUT END Režim automatické expozice (clona, závěrka, automatické řízení zesílení). Režim automatické expozice s prioritou clony. Režim automatické expozice s prioritou závěrky. Zapnutí/vypnutí automatického řízení zesílení. Režim manuální expozice (clona, závěrka, automatické řízení zesílení). Režim pomalé závěrky (režim lze změnit v nabídce předvoleb). Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. 26

27 Nastavení kamery Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) / Předvolba (Preset) BLC MODE Režim korekce protisvětla (vypnuto, 6). BLC LEVEL Úroveň korekce protisvětla (0 90); výchozí hodnota je 30. PRESET MODE Režim předvolby přiblížení (vypnuto, 0). ADJ & SAVE END Můžete nastavit přiblížení, které bude uloženo jako předvolba. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Text kamery / poplachu (Camera / Alarm Text) A. Název B. Tabulka znaků. C. Příkazový řádek. Přesun vlevo. Přesun vpravo. < Vymazání znaku vlevo. > Vymazání znaku vpravo. A/C Přepínač režimu úprav textu poplachu/kamery. S Uložení názvu. E Konec. 27

28 Nastavení kamery Displej (Display) / poplachu (Alarm) <DISPLAY / ALARM MENU > DISP ITEM DISP MODE CAM TEXT POS H CAM TEXT POS V ALARM MODE ALARM OUT ALARM DELAY END DISP ITEM DISP MODE CAM TEXT POS H CAM TEXT POS V ALARM MODE ALARM OUT ALARM DELAY END (~3) Zobrazení stavu kamery ve formě fáze. Vypnutý, zapnutý a zapínaný jedním tlačítkem (displej lze zapnout stiskem libovolné klávesy). Úprava horizontální polohy textu. Úprava vertikální polohy textu. Vypnuto, předvolba, předvolba 2 ~ předvolba 0, B/W (ČB) (Předvolba přiblížení a nastavení režimu B/W (ČB) u vstupu poplachu). NC (za normálních podmínek zavřený): nízký (0 V) výstup. NO (za normálních podmínek otevřený): vysoký (0 V) výstup. Nastavení prodlevy předvolby přiblížení a textu poplachu pro dobu setrvání. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Nastavení kamery(cam Set) 28 ID Volba identifikátoru kamery ( 255). BPS Volba komunikační rychlosti sériového rozhraní (2400 / 4800 / 9600 / 9200) BRIGHTNESS Volba úrovně jasu (0 90). Výchozí hodnota je 30. SHARPNESS Volba úrovně ostrosti (0 5). Výchozí hodnota je 8. Čím nižší je hodnota, tím měkčí je obraz, a čím vyšší je hodnota, tím je obraz ostřejší. DISTANCE Volba minimální vzdálenosti mezi kamerou a předmětem, na niž lze zaostřit (0, /,0 /,5 / 2,5 / 6,0 m). PROTOCOL Volba operačního protokolu. COMMAND: Pouze k továrnímu použití. SIEMENS B (paritní bit = lichý) SIEMENS S (paritní bit = lichý) MOLYNX (paritní bit = lichý) PELCO D (paritní bit = žádný) PELCO P (paritní bit = žádný) SAVE PROTOCOL & BPS Uložení protokolu a rychlosti v b/s. END Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky.

29 Nastavení kamery Poznámka V nabídce nižší úrovně BPS můžete nastavit odpovídající rychlost datového přenosu pro vaši klávesnici. Poznámka Provedete-li jakékoliv změny v nabídkách nižší úrovně BPS či PROTOCOL, musíte je uložit volbou SAVE PROTOCOL & BPS Efekt (Effect) D-ZOOM NEGA/POSI MIRROR PIP FREEZE B/W END Zapnutí/vypnutí digitálního přiblížení. Volba negativního či pozitivního obrazu. Volba horizontálně převráceného obrazu. Volba funkce obraz v obraze. Volba realného či statického obrazu. Volba barevného, černobílého či externího režimu. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. VAROVÁNÍ Funkce zamrznutí obrazu je při úpravě přiblížení a zaostření automaticky vypnuta. 29

30 Nastavení kamery Uživatelská nastavení (User set) FOCUS SYNC INIT LOAD SAVE SHOT DNR MAX LOWSHUT END Volba automatického či manuálního režimu nebo automatického režimu aktivovaného jediným stiskem. Volba interního režimu či režimu line lock. V režimu line lock lze upravit fázi synchronizace. Volba inicializačního režimu kamery (DEFAULT / USER SET, tj. výchozí či předvolený). Načtení výchozích či uživatelská nastavení parametrů kamery (DEFAULT / USER SET, tj. výchozí či předvolené). Uložení uživatelská nastavení parametrů kamery. Volba normálního režimu, režimu s digitálním stabilizátorem obrazu, režimu s vysokým dynamickým rozsahem nebo režimu pomalé závěrky. Digitální stabilizátor obrazu DIS (Digital Image Stabilizer) WDR (Wide Dynamic Range) Low-Shutter (Režim pomalé závěrky) Zapnutí/vypnutí digitální redukce šumu. Volba maximální hodnoty pomalé závěrky (2x, 4x, 8x, 6x, 32x, 60x). Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. VAROVÁNÍ V režimu vysokého dynamického rozsahu či pomalé závěrky se může zhoršit výkon automatického ostření a kvalita obrazu. Digitální stabilizátor obrazu funguje při nastavení digitálního přiblížení na hodnotu 2x. Redukce digitálního šumu je vypnuta v režimu zamrznutí, pomalé závěrky a vysokého dynamického rozsahu. Režim vysokého dynamického rozsahu není účinný ve stavu zamrznutí. 30

31 Řešení problémů a údržba 0 Řešení problémů a údržba 0. Řešení problémů Vyskytne-li se problém, ověřte, že kamera byla správně instalována. Využijte pokynů z této příručky a pokynů k dalšímu používanému zařízení. Problém izolujte na úrovni konkrétního zařízení v systému a další informace hledejte v příručce k tomuto zařízení. Problém Na obrazovce není nic vidět. Obraz na obrazovce je tlumený. Kamera nefunguje správně a povrch krytu kamery je horký. Obraz má příliš nízký kontrast. Možné řešení Je správně zapojen napájecí kabel a kabel spojující kameru a monitor? Není znečištěný objektiv? Pokud ano, vyčistěte jej měkkým, čistým hadrem. Je kamera připojena ke správnému napájení? Upravte kontrast na monitoru. Není kamera vystavena příliš silnému světlu? Pokud ano, změňte její umístění. 0.2 Údržba Preventivní údržba umožňuje zjistit a opravit drobné chyby dříve, než se stanou vážnými a způsobí selhání zařízení. Každé tři měsíce proveďte následující údržbu: Zkontrolujte veškeré propojovací kabely, zda u nich nedošlo k narušení či jinému poškození. Komponenty vyčistěte čistým, vlhkým hadrem. Zkontrolujte, zda jsou řádně upevněny veškeré montážní prvky. 3

32 Likvidace Likvidace Všechny elektrické a elektronické produkty musí být řádně zlikvidovány (ne společně s domovním odpadem) ve sběrných zařízeních, která jsou k tomuto účelu určeny vládou či místními zastupitelskými orgány. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že pro produkt platí evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a oddělený sběr starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními dopady. Je to předpoklad pro opětovné použití a recyklaci vyřazeného elektrického a elektronického zařízení. Chcete-li získat další informace o likvidaci starých spotřebičů, kontaktujte místní úřad, společnost zajišťující svoz a likvidaci odpadu nebo prodejce produktu. 32

33

34 Vydala společnost Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D-768 Karlsruhe Copyright AG Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Dodávky záleží na dostupnosti. Vytištěno ve Spolkové republice Německo na ekologickém papíru neobsahujícím chlór. Číslo dokumentu: A24205-A336-W298 Vydání

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Upozornění Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde obsažené informace mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Síťové kamery. Uživatelský manuál

Síťové kamery. Uživatelský manuál Síťové kamery Uživatelský manuál Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky, obraťte se, prosím, na našeho prodejce. Manuál je platný pro síťové kamery. Tento

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: ID: admin.

NetCam 4. Návod k instalaci. Objektiv není součástí dodávky. Počáteční IP adresa: 211.53.133.92. Přihlášení administrátora: ID: admin. NetCam 4 Návod k instalaci Objektiv není součástí dodávky Počáteční IP adresa: 211.53.133.92 Přihlášení administrátora: Přihlášení uživatele: Heslo: admin ID: admin Heslo: guest ID: guest NetCam4 DŮLEŽITÉ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As Uživatelská příručka Monitor AL1751As OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM... 3 PŘED OBSLUHOU MONITORU... 3 VLASTNOSTI... 3 OBSAH BALENÍ... 3 SÍŤOVÝ PŘÍVOD... 4 INSTALACE MONTÁŽNÍ

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Uživatelská příručka. w2228h w2448h/hc w2558hc

Uživatelská příručka. w2228h w2448h/hc w2558hc Uživatelská příručka w2228h w2448h/hc w2558hc Jediné záruky poskytované společností HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášení o záruce, která doprovázejí dané produkty a služby. Nic ze zde uvedeného

Více

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...

Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace... Obsah Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...2 Opatření... Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...6 Funkce

Více

SPECIFIKACE JSOU PŘEDMĚTEM ZMĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ SE POVAŽUJÍ POUZE ZA REFERENCE.

SPECIFIKACE JSOU PŘEDMĚTEM ZMĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ SE POVAŽUJÍ POUZE ZA REFERENCE. Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (třída A) POZNÁ MKA- Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy A, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tato

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15457 Prohlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití

Více

VX2475Smhl-4K Monitor Uživatelská píruka

VX2475Smhl-4K Monitor Uživatelská píruka VX2475Smhl-4K Monitor Uživatelská píruka Model číslo: VS16024 Děkujeme Vám za výběr značky ViewSonic Společnost ViewSonic je již více než 25 let předním světovým dodavatelem zobrazovacích řešení a jejím

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED)

Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED) Návod k obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED) Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny. Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED) 34UM95-PD 34UM95-PE www.lg.com 2 OBSAH OBSAH 3

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Strana záměrně ponechána prázdná Obsah Obsah 1 Úvod... 1.1 Důležité informace pro uživatele... 1.2

Více

Uživatelská příručka U840W

Uživatelská příručka U840W Uživatelská příručka U840W Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení... 1-1 Začínáme... 1-2 Seznámení Přední strana při zavřeném displeji...

Více

SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Vlastnosti projektoru... 7 Obsah dodávky... 8 Vnější pohled na projektor... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více