Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC1425-LPO. Konfigurační příručka"

Transkript

1 Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením, ve vodotěsném krytu CCAC425-LPO Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability Copyright AG Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen. We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and undertakes not to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him. O tomto dokumentu Tento návod ke konfiguraci obsahuje pokyny k instalaci, nastavení a konfiguraci zařízení CCAC425-LPO.

3 Obsah Bezpečnost...5. Cíloví čtenáři Bezpečnost při použití Transport Nastavení Instalace Servis a údržba Význam písemných upozornění Význam symbolů vyjadřujících riziko Směrnice a normy Technické údaje Objednací informace Obsah dodávky Popis kamery a příslušenství Vlastnosti kamery Popis kamery Popis příslušenství Instalace systému Provozní požadavky Instalace Instalace (kabel je veden montážní základnou a stěnou) Instalace 2 (pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně) Instalace 3 (kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny) Instalace 4 (volitelné) Zapojení Obecné Ovládání barevného/černobílého režimu Rozhraní RS Externí ovládání objektivu Externí ovládání kláves A/D Nastavení kamery Hlavní obrazovka OSD Hlavní nabídka Vyvážení bílé (WB White Balance) Automatická expozice (AE Auto Exposure) Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) / Předvolba (Preset) Text kamery / poplachu (Camera / Alarm Text) Displej (Display) / poplachu (Alarm) Nastavení kamery(cam Set) Efekt (Effect) Uživatelská nastavení (User set) Řešení problémů a údržba Řešení problémů Údržba...3 Likvidace...32 Protipožární a bezpečnostní produkty

4 4

5 Bezpečnost Bezpečnost. Cíloví čtenáři Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny výhradně pro následující cílové čtenáře: Cíloví čtenáři Kvalifikace Činnost Stav zařízení Personál uvádějící zařízení do provozu Odpovídající odborné zaškolení týkající se úkolů, produktů, zařízení a systémů, které mají být uvedeny do provozu. Personál uvede zařízení či systém, jenž byl sestaven a instalován, na místě do provozu. Nové, řádně sestavené a instalované zařízení či modifikované zařízení..2 Bezpečnost při použití.2. Transport Než začnete zařízení používat, přečtěte si obecná bezpečnostní opatření. Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými na zařízení. Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí. Tento dokument vždy předávejte spolu s produktem. Zohledněte veškeré dodatečné místní bezpečnostní standardy či předpisy specifické pro danou zemi, které se týkají projektového plánování, provozu a likvidace produktu. Radiové interference s jinými zařízeními v okolí Toto je zařízení třídy A. Tento přístroj může být u domácí instalace příčinou rušení rádiovými vlnami. V takovém případě by měl uživatel provést potřebná měření a rušení upravit. Prohlášení v souvislosti s odpovědností Zařízení nezapojujte, pokud je poškozené nebo některé jeho části chybějí. Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy, které nejsou výslovně uvedeny v této příručce a které nebyly schváleny výrobcem. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Poškození při transportu Balicí materiál uschovejte kvůli přepravě v budoucnu. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům. 5

6 Bezpečnost.2.2 Nastavení Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku použití nevhodného zdroje napájení Zařízení používejte pouze ve spojení s certifikovanými napájecími zdroji třídy 2. VAROVÁNÍ!! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VAROVÁNÍ V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní část). Uživatelé nemohou provádět opravy žádných interních dílů Opravu svěřte kvalifikovanému personálu. Poškození v důsledku nevhodného místa instalace Je nutné postupovat v souladu s pokyny výrobce v souvislosti s podmínkami prostředí. Zařízení nepoužívejte na nadměrně prašných místech. Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům. Poškození zařízení v důsledku přepětí Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím. Požadavky na napájení lze najít na typovém štítku a síťovém adaptéru. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení Elektrické uzemnění musí splňovat obvyklé místní bezpečnostní standardy a předpisy..2.3 Instalace Riziko poškození kabelů v důsledku namáhání Kabely nezatěžujte natahováním. Ujistěte se, že kabely nejsou nijak zatíženy, zauzleny nebo poškozeny..2.4 Servis a údržba 6 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při údržbě Údržbu smí provádět pouze zaškolení specialisté. Před zahájením údržby vždy odpojte napájecí kabel a další kabely z hlavního rozvodu elektrické energie. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při čištění zařízení Před čištěním zařízení jej odpojte od hlavního rozvodu elektrické energie. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky nebo aerosoly obsahující alkohol, líh či amoniak.

7 Bezpečnost.3 Význam písemných upozornění Vážnost rizika je indikována následujícími písemnými upozorněními. Upozornění UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ Typ rizika Možné nebezpečí úmrtí nebo vážného tělesného poranění. Nebezpečí lehčího tělesného poranění nebo škod na majetku. Nebezpečí selhání..4 Význam symbolů vyjadřujících riziko Povaha rizika je indikována ikonami. Varování: nebezpečná oblast! Varování: nebezpečné elektrické napětí! 7

8 Směrnice a normy 2 Směrnice a normy Tento produkt vyhovuje pořadavkům směrnice EU 89/336/EHS týkající se elektromagnetické kompatibility. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je odpovědným orgánům k dispozici u společnosti: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg 768 Karlsruhe Směrnice EU 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita) Shoda se směrnicí EU 89/336//EHS byla prokázána testy podle následujících norem: Vyzařované interference: EN EN Class A Odolnost vůči interferencím: EN

9 Technické údaje 3 Technické údaje 09, , A 85, B ,0 52,0 263,2 ± ± C (Unit: mm) Otvor na šroub Ø Otvor na šroub ¼ 20 UNC A Pohled zepředu B Pohled zezadu C Pohled zboku 30 5 Obr. Rozsah úhlu náklonu kamery 9

10 Technické údaje Napájení Zdroj napájení Spotřeba energie Obecné Obrazový snímač Celkový počet pixelů Systém snímání Snímací frekvence Synchronizační systém Rozlišení Min. osvětlení Výstup videa Odstup signálu od šumu Ovládání kamery Funkce Režim ostření Vyvážení bílé 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) 9,0 W /4" SONY Super HAD CCD 795 (H) x 596 (V) 2:, prokládané 5,625 KHz (H), 50 Hz (V) interní/externí ("line lock") 480 TV řádků (barevný obraz), 50 TV řádků (černobílý obraz),0 lux při cloně F,6 (AGC on, 50 IRE) Slow-shutter: 0,02 lux,0 Vpp (75 Ω, kompozitní) 52 db (automatické řízení zesílení vypnuto) RS-232 Siemens B (nastavení parametru) RS-485 Siemens B, S; Molynx; Pelco D, P automatický / manuální / automatický jedním stiskem automatické / vnitřní prostředí / venkovní prostředí / automatické s vysokým rozsahem Automatická expozice automatická / priorita clony / priorita závěrky / automatické řízení zesílení / manuální Ovládání clony automatické / manuální (F,6 F32) Automatické řízení zesílení zapnuto / vypnuto (max. 30 db) Rychlost závěrky normální /0000 Korekce protisvětla Název A Z / 0 9 Displej ID kamery Rychlost v bps 2400/4800/9600/9200 Jas Ostrost Vzdálenost Slow-shutter Efekt Uživatelská nastavení Digitální redukce šumu Snímání vypnuto / malá oblast ve středu / velká oblast ve středu / velká oblast v horní části / velká oblast v dolní části / malá oblast v horní části / malá oblast v dolní části / libovolná úroveň zapnuto / vypnuto / aktivace jedním stiskem (DISP / DISP2 / DISP3) 0 90 kroků 0 5 kroků 0, m /,0 m /,5 m / 2,5 m / 6,0 m 2x 60x digitální přiblížení, negativní/pozitivní obraz, černobílý obraz, zrcadlo, PIP (obraz v obraze), zamrznutí inicializace / načtení / uložení zapnuto / vypnuto normální / digitální stabilizátor obrazu / vysoký dynamický rozsah / Slowshutter 0

11 Technické údaje Objektiv Faktor přiblížení 22x optické přiblížení, x digitální přiblížení (video s automatickým ostřením) Ohnisková vzdálenost f = 3,9 85,8 mm Clona F,6 (krátké ohnisko) F3,7 (dlouhé ohnisko) Konektory a prostředí Vstup napájení kabel se 2 kolíky Výstup videa konektor BNC Provozní teplota -0 C +50 C Relativní vlhkost 0 96 % (bez kondenzace) Teplota při uskladnění -20 C +60 C Hmotnost 500 g Ochrana typu IP66

12 Objednací informace 4 Objednací informace Typ Objednávkové číslo Označení Hmotnost CCAC425-LPO S5456-C2-A /4" digitální kamera s vysokým rozlišením, PAL, 480 TV řádků, 500 g automatické ostření, 2 V (stejn.) / 24 V (stříd.), 9,0 W, 50 Hz 5 Obsah dodávky Kamera Návod k obsluze Dálkové ovládání A/D (volitelné) 2

13 Popis kamery a příslušenství 6 Popis kamery a příslušenství 6. Vlastnosti kamery Digitální barevná kamera vybavená funkcí přiblížení a automatickým ostřením je obzvláště vhodná pro aplikace z oblasti průmyslové televize a bezpečnostního sledování. Vše v jednom: kamera s automatickým ostřením / objektiv / vodotěsný kryt Vysoce výkonný /4" snímač SONY Super HAD CCD 242x přiblížení (optické: 22x / digitální: x) Velmi vysoká citlivost dovolující minimální osvětlení,0 lux při cloně F,6 (AGC on, 50 IRE) Vynikající kvalita obrazu Různé obrazové efekty Možnost ovládání kamery rozhraním RS485 Flexibilní nastavení úhlu kamery Rubustní, kompaktní, navržená speciálně k instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí (IP 66) Duální napájení: 2 V (stříd.) / 24 V (stejn.) Funkce Digitální stabilizátor obrazu (DIS Digital Image Stabilizer) Digitální redukce šumu (DNR Digital Noise Reduction) Automatická expozice (AE Auto Exposure) Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) Digitální přiblížení (D-Zoom) Efekt černobílého obrazu (B/W) Efekt zamrznutí obrazu přepínání skutečného a statického obrazu (FREEZE) Pomalá digitální závěrka (Low-SHUT) Vysoký dynamický rozsah (WDR Wide Dynamic Range) Automatické vyvážení bílé (AWB Auto White Balance) Automatické řízení zesílení (AGC Auto Gain Control) Nabídka zobrazená na obrazovce (OSD) Efekt negativního/pozitivního obrazu (NEGA/POSI) Efekt obrazu v obraze (PIP Picture In Picture) Efekt zrcadla obraz převrácený zprava doleva (MIRROR) 3

14 4 Point -Drilling Position Popis kamery a příslušenství 6.2 Popis kamery KOMPONENTY KAMERY Stínítko 2 Modul kamery s automatickým ostřením 3 Montážní základna 4 Bimetal 5 Ohřívač 6 Propojovací kabel 7 Štítek kabelu 8 Montážní blok (¼ 20 UNC) 6.3 Popis příslušenství A B C D E F G H Obr. 2 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ A Montážní šrouby TORX (M6 x 35,0) (4 x) B Plastové hmoždinky (4 x) O C Klíč na šrouby TORX (T-20) ( x) O D Šestihranný klíč ve tvaru L ( x) O E Stavěcí šroub (M5.0) (X) O F Svorkovnice 7pin G Kabelová ucpávka (M22XP.5) O H Šablona O 4

15 Instalace systému 7 Instalace systému Instalaci kamery musí provádět kvalifikovaný servisní personál v souladu se všemi místními a národními předpisy v oblasti elektrických a mechanických zařízení. Chcete-li kameru nainstalovat, proveďte následující kroky. 7. Provozní požadavky Typická konfigurace systému s digitálním videorekordérem Typická konfigurace systému s maticí SIMATRIX Kamera 0 A RS485 Kamera 0 A 2 Klávesnice B Video 2 SIMATRIX B 3 Digitální videorekordér 3 Klávesnice 4 Monitor 4 Monitor RS485 Video POZNÁMKA V případě použití kamery ve spojení s maticovým přepínačem videosignálu (SIMATRIX SYS, 648, 64) nebo jiným telemetrickým zařízením (jiný protokol) je nutný konvertor rozhraní CAC Instalace Kameru lze instalovat různými způsoby: Kabel je veden montážní základnou a stěnou. 2. Pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně. 3. Kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny. 4. Kabel je veden montážní základnou a instalační skříní (volitelné). 5

16 Instalace systému 7.2. Instalace (kabel je veden montážní základnou a stěnou). Podle šablony (nebo spodní části základny) vyvrtejte místo, kde bude provedena montáž. 2. Do právě vyvrtaného otvoru vložte plastové hmoždinky. 3. Připojte kabel BNC a komunikační kabel. 4. Otvory na šrouby v montážní základně zarovnejte s vyvrtanými otvory. 5. Našroubujte montážní šrouby (T-20). 6. Pomocí funkce posunu/náklonu kameru nastavte do příslušné polohy a zafixujte ji dotažením stavěcího šroubu ( x) a jisticích šroubů TORX (2 x) C B A Stěna 2 Šablona 3 Plastové hmoždinky (4 x) 4 Montážní šrouby (T-20) M6,0 x 35,0 (4 x) 5 Montážní základna A Jisticí šrouby TORX (T-20) B Šestihranný klíč C Stavěcí šroub M5,0, L = 5,0 mm 6

17 7.2.2 Instalace 2 (pro vývod kabelu je použita záslepka v montážní základně) Instalace systému. Podle šablony (nebo spodní části základny) vyvrtejte místo, kde bude provedena montáž. 2. Do právě vyvrtaného otvoru vložte plastové hmoždinky. 3. Připojte kabel BNC a komunikační kabel. 4. Otvory na šrouby v montážní základně zarovnejte s vyvrtanými otvory. 5. Odstraňte záslepku určenou k vývodu kabelů. 6. Našroubujte montážní šrouby (T-20). 7. Pomocí funkce posunu/náklonu kameru nastavte do příslušné polohy a zafixujte ji dotažením stavěcího šroubu ( x) a jisticích šroubů TORX (2 x). 6 2 A C B Stěna 2 Šablona 3 Plastové hmoždinky (4 x) 4 Montážní šrouby (T-20) M6,0 x 35,0 (4 x) 5 Stavěcí šroub M5,0, L = 5,0 mm 6 Montážní základna A Kabel B Jisticí šrouby TORX (T-20) C Šestihranný klíč 7

18 Instalace systému Instalace 3 (kabel je veden kabelovým hrdlem bez montážní základny) 4.0mm 2 4 A 3 Stavěcí šroub M5.0, L=5.0mm 2 Kabelová ucpávka (M22.0 X P.5) 3 Montážní základna sestavy 4 Montážní blok (/4-20 UNC) A Šestihranný klíč. Šestihranným klíčem povolte stavěcí šroub h. 2. Otočte montážní základnu sestavy proti směru hodinových ručiček. 3. Utáhněte kabelovou ucpávku. 4. Utáhněte stavěcí šroub (utěsněte otvor stavěcího šroubu teflonovou páskou nebo silikonem). 5. Namontujte kameru pomocí montážního bloku. 8

19 Instalace systému Instalace 4 (volitelné). Podle šablony instalaèní skøínì vyvrtejte montážní body. 2. Pomocí šroubù a plastových hmoždinek pøipevnìte instalaèní skøíò ke stropu nebo ke stìnì. 3. Pomocí šroubù (M5x20) pøišroubujte kompletní kameru k instalaèní skøíni. 4. Ke svorkovnici pøipojte napájecí a komunikaèní kabely (viz instalaèní nákres). 5. Pomocí šroubù (M5x0) zavøete svorkovou skøíò Plastové hmoždinky (4x) 2 Těsnicí kroužky (4x) 3 Montážní šrouby (4x) 4 Šrouby M5.0x0 (x) 5 Šrouby M5.0x20 (5x) VAROVÁNÍ Postup zajištìní vodotìsnosti Na potřebná místa naneste vhodný vodotěsný materiál. Tato kamera odpovídá třídě těsnosti IP66 pouze tehdy, pokud je instalovaná v souladu s pokyny uvedenými v této příručce a pokud je zajištěna vhodná vodotěsnost. Pro venkovní použití vyžaduje montážní základna vodotěsnou izolaci. POZNÁMKA Izolaci proti prùniku vody musí provádìt kvalifikovaný servisní technik nebo technici provádìjící instalaci, a to v souladu s místními požadavky. 9

20 Zapojení 8 Zapojení VAROVÁNÍ Napájecí kabel nepřipojujte, dokud nedokončíte veškerá ostatní zapojení. Jakmile zapojení dokončíte, odřízněte přebytečné kabely. Monitor 2 Video (BNC) 3 Digitální/analogový videorekordér 4 Napájení 5 Rozhraní RS485 6 Ovládání objektivu 7 Ovládání barevného a černobílého režimu 8 Ovládání klávesami A/D A Červená B Bílá C Modrá D Zelená E Hnědá F Fialová G Šedá H WHT-BLK (černá/bílá) I Černá J Oranžová 20

21 COLOR PINK SKY-BLUE BLACK WHT RED WHT-BLK GRAY BLUE GREEN WHITE ORANGE VIOLET YELLOW BROWN DESCRIPTION TXD RXD GND AC 24/DC 2 AC 24/DC 2 EXT-OUT EXT-IN RS-485(-) RS-485(+) VIDEO A/D KEY FOCUS COMMON ZOOM Barevný datový kabel a barevný štítek displeje Zapojení Růžová Azurová modř Černá Bílá Červená Černá/bílá Šedá Modrá Zelená Oranžová Fialová Žlutá Hnědá TXD RXD Uzemnění 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) 24 V (stříd.) / 2 V (stejn.) Externí výstup Externí vstup RS485(-) RS485(+) Klávesa A/D Ostření Obecné Přiblížení 2

22 Zapojení 8. Obecné 8.. Ovládání barevného/černobílého režimu Aby mohla přijímat signál barevného/černobílého režimu, kamera musí být připojena k externímu senzoru Přepínač externího senzoru 2 Externí vstup šedá 3 Externí výstup bílá 4 Uzemnění červená Umístění přepínače externího senzoru () Externí Aktivace poplachu: zavřeno vstup Deaktivace poplachu: otevřeno NO Aktivovaný poplach: 5 V Externí Deaktivovaný poplach: 0 V výstup NC Deaktivovaný poplach: 5 V Aktivovaný poplach: 0 V Poznámka Chcete-li aktivovat tyto vstupy senzoru, zvolte režim EXT (Externí) v nabídce B/W (Černobílý režim) Rozhraní RS485 Připojení k rozhraní RS485: Kameru lze ovládat dálkově, pomocí externího zařízení nebo řídicího systému (např. řídicí klávesnice). Lze k tomu využít rozhraní RS485 v poloduplexním režimu. Zapojte kontakty řídícího systému na bázi rozhraní RS485 označené Rx+, Rx- to Tx+ a Tx-. 2 RS485(+) Zelená 2 RS485(-) Modrá 22

23 Zapojení 8..3 Externí ovládání objektivu Obr. 3 Ostření Obecné Žlutá 2 Ostření Fialová FOCUS Na blízko (+) Na dálku (-) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), BNC (fialová) Uzemnění (žlutá) Uzemnění (fialová) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), BNC (žlutá) Obr. 4 Přiblížení Přiblížení Hnědá 2 Obecné Žlutá ZOOM Dlouhé ohnisko (+) Krátké ohnisko (-) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), (hnědá) Uzemnění (žlutá) Uzemnění (hnědá) Externí napájení, ±3 V až ±2 V (stejn.), (žlutá) 23

24 Zapojení 8..4 Externí ovládání kláves A/D R Sw9 MENU R2 5.6K Sw0 TELE R20 2K M Sw WIDE R9 22K 3 MENU 2 Sw2 FAR 2 R8 33K 4 95mm FAR TELE WIDE NEAR A Sw3 NEAR 42mm Obr. 5 Externí řídicí systém schéma obvodů Uzemnění Černá 2 Ovládání Oranžová 3 ovládání Bílá 4 Uzemnění Černá A Dálkové ovládání 24

25 Nastavení kamery 9 Nastavení kamery 9. Hlavní obrazovka OSD Název kamery. 2 Stav automatické expozice. 3 Stav automatického vyvážení bílé. 4 Stav režimu ostření. 5 Stav přiblížení, jasu či ostrosti. 6 Stav rychlosti závěrky. 7 Stav clony. 8 Stav automatického řízení zesílení. 9 ID kamery. 9.2 Hlavní nabídka Poznámka Nabídku kamery lze ovládat klávesami A/D. Viz část 8..4: Externí ovládání kláves A/D. 25

26 Nastavení kamery 9.2. Vyvážení bílé (WB White Balance) <WB MENU> AWB INDOOR OUTDOOR MANUAL R/B WAWB CHROMA END AWB INDOOR OUTDOOR MANUAL R/B WAWB CHROMA END Režim automatického vyvážení bílé. Režim vyvážení bílé pro vnitřní prostředí. Režim vyvážení bílé pro venkovní prostředí. Manuální režim. Máte možnost ručně nastavovat zesílení červeného a modrého signálu. Signál lze zesílit klávesami NEAR a FAR, v tomto pořadí. Režim automatického vyvážení bílé s vysokým rozsahem. Úroveň sytosti lze volit v rozsahu od do 8, výchozí hodnota je 5. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Automatická expozice (AE Auto Exposure) AUTO IRIS PRI SHUTTER PRI AGC MANUAL LOW-SHUT END Režim automatické expozice (clona, závěrka, automatické řízení zesílení). Režim automatické expozice s prioritou clony. Režim automatické expozice s prioritou závěrky. Zapnutí/vypnutí automatického řízení zesílení. Režim manuální expozice (clona, závěrka, automatické řízení zesílení). Režim pomalé závěrky (režim lze změnit v nabídce předvoleb). Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. 26

27 Nastavení kamery Korekce protisvětla (BLC Back Light Compensation) / Předvolba (Preset) BLC MODE Režim korekce protisvětla (vypnuto, 6). BLC LEVEL Úroveň korekce protisvětla (0 90); výchozí hodnota je 30. PRESET MODE Režim předvolby přiblížení (vypnuto, 0). ADJ & SAVE END Můžete nastavit přiblížení, které bude uloženo jako předvolba. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Text kamery / poplachu (Camera / Alarm Text) A. Název B. Tabulka znaků. C. Příkazový řádek. Přesun vlevo. Přesun vpravo. < Vymazání znaku vlevo. > Vymazání znaku vpravo. A/C Přepínač režimu úprav textu poplachu/kamery. S Uložení názvu. E Konec. 27

28 Nastavení kamery Displej (Display) / poplachu (Alarm) <DISPLAY / ALARM MENU > DISP ITEM DISP MODE CAM TEXT POS H CAM TEXT POS V ALARM MODE ALARM OUT ALARM DELAY END DISP ITEM DISP MODE CAM TEXT POS H CAM TEXT POS V ALARM MODE ALARM OUT ALARM DELAY END (~3) Zobrazení stavu kamery ve formě fáze. Vypnutý, zapnutý a zapínaný jedním tlačítkem (displej lze zapnout stiskem libovolné klávesy). Úprava horizontální polohy textu. Úprava vertikální polohy textu. Vypnuto, předvolba, předvolba 2 ~ předvolba 0, B/W (ČB) (Předvolba přiblížení a nastavení režimu B/W (ČB) u vstupu poplachu). NC (za normálních podmínek zavřený): nízký (0 V) výstup. NO (za normálních podmínek otevřený): vysoký (0 V) výstup. Nastavení prodlevy předvolby přiblížení a textu poplachu pro dobu setrvání. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky Nastavení kamery(cam Set) 28 ID Volba identifikátoru kamery ( 255). BPS Volba komunikační rychlosti sériového rozhraní (2400 / 4800 / 9600 / 9200) BRIGHTNESS Volba úrovně jasu (0 90). Výchozí hodnota je 30. SHARPNESS Volba úrovně ostrosti (0 5). Výchozí hodnota je 8. Čím nižší je hodnota, tím měkčí je obraz, a čím vyšší je hodnota, tím je obraz ostřejší. DISTANCE Volba minimální vzdálenosti mezi kamerou a předmětem, na niž lze zaostřit (0, /,0 /,5 / 2,5 / 6,0 m). PROTOCOL Volba operačního protokolu. COMMAND: Pouze k továrnímu použití. SIEMENS B (paritní bit = lichý) SIEMENS S (paritní bit = lichý) MOLYNX (paritní bit = lichý) PELCO D (paritní bit = žádný) PELCO P (paritní bit = žádný) SAVE PROTOCOL & BPS Uložení protokolu a rychlosti v b/s. END Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky.

29 Nastavení kamery Poznámka V nabídce nižší úrovně BPS můžete nastavit odpovídající rychlost datového přenosu pro vaši klávesnici. Poznámka Provedete-li jakékoliv změny v nabídkách nižší úrovně BPS či PROTOCOL, musíte je uložit volbou SAVE PROTOCOL & BPS Efekt (Effect) D-ZOOM NEGA/POSI MIRROR PIP FREEZE B/W END Zapnutí/vypnutí digitálního přiblížení. Volba negativního či pozitivního obrazu. Volba horizontálně převráceného obrazu. Volba funkce obraz v obraze. Volba realného či statického obrazu. Volba barevného, černobílého či externího režimu. Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. VAROVÁNÍ Funkce zamrznutí obrazu je při úpravě přiblížení a zaostření automaticky vypnuta. 29

30 Nastavení kamery Uživatelská nastavení (User set) FOCUS SYNC INIT LOAD SAVE SHOT DNR MAX LOWSHUT END Volba automatického či manuálního režimu nebo automatického režimu aktivovaného jediným stiskem. Volba interního režimu či režimu line lock. V režimu line lock lze upravit fázi synchronizace. Volba inicializačního režimu kamery (DEFAULT / USER SET, tj. výchozí či předvolený). Načtení výchozích či uživatelská nastavení parametrů kamery (DEFAULT / USER SET, tj. výchozí či předvolené). Uložení uživatelská nastavení parametrů kamery. Volba normálního režimu, režimu s digitálním stabilizátorem obrazu, režimu s vysokým dynamickým rozsahem nebo režimu pomalé závěrky. Digitální stabilizátor obrazu DIS (Digital Image Stabilizer) WDR (Wide Dynamic Range) Low-Shutter (Režim pomalé závěrky) Zapnutí/vypnutí digitální redukce šumu. Volba maximální hodnoty pomalé závěrky (2x, 4x, 8x, 6x, 32x, 60x). Volbou položky END se vrátíte do vyšší úrovně nabídky. VAROVÁNÍ V režimu vysokého dynamického rozsahu či pomalé závěrky se může zhoršit výkon automatického ostření a kvalita obrazu. Digitální stabilizátor obrazu funguje při nastavení digitálního přiblížení na hodnotu 2x. Redukce digitálního šumu je vypnuta v režimu zamrznutí, pomalé závěrky a vysokého dynamického rozsahu. Režim vysokého dynamického rozsahu není účinný ve stavu zamrznutí. 30

31 Řešení problémů a údržba 0 Řešení problémů a údržba 0. Řešení problémů Vyskytne-li se problém, ověřte, že kamera byla správně instalována. Využijte pokynů z této příručky a pokynů k dalšímu používanému zařízení. Problém izolujte na úrovni konkrétního zařízení v systému a další informace hledejte v příručce k tomuto zařízení. Problém Na obrazovce není nic vidět. Obraz na obrazovce je tlumený. Kamera nefunguje správně a povrch krytu kamery je horký. Obraz má příliš nízký kontrast. Možné řešení Je správně zapojen napájecí kabel a kabel spojující kameru a monitor? Není znečištěný objektiv? Pokud ano, vyčistěte jej měkkým, čistým hadrem. Je kamera připojena ke správnému napájení? Upravte kontrast na monitoru. Není kamera vystavena příliš silnému světlu? Pokud ano, změňte její umístění. 0.2 Údržba Preventivní údržba umožňuje zjistit a opravit drobné chyby dříve, než se stanou vážnými a způsobí selhání zařízení. Každé tři měsíce proveďte následující údržbu: Zkontrolujte veškeré propojovací kabely, zda u nich nedošlo k narušení či jinému poškození. Komponenty vyčistěte čistým, vlhkým hadrem. Zkontrolujte, zda jsou řádně upevněny veškeré montážní prvky. 3

32 Likvidace Likvidace Všechny elektrické a elektronické produkty musí být řádně zlikvidovány (ne společně s domovním odpadem) ve sběrných zařízeních, která jsou k tomuto účelu určeny vládou či místními zastupitelskými orgány. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že pro produkt platí evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a oddělený sběr starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními dopady. Je to předpoklad pro opětovné použití a recyklaci vyřazeného elektrického a elektronického zařízení. Chcete-li získat další informace o likvidaci starých spotřebičů, kontaktujte místní úřad, společnost zajišťující svoz a likvidaci odpadu nebo prodejce produktu. 32

33

34 Vydala společnost Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D-768 Karlsruhe Copyright AG Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Dodávky záleží na dostupnosti. Vytištěno ve Spolkové republice Německo na ekologickém papíru neobsahujícím chlór. Číslo dokumentu: A24205-A336-W298 Vydání

Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením CCAC1425-LPI

Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a 22x optickým přiblížením CCAC1425-LPI Barevná kamera s vysokým rozlišením, automatickým ostřením a x optickým přiblížením CCAC45-LPI Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products Údaje a vzhled se mohou změnit

Více

Kamera CNB BBM-21/25/27F. Instalační manuál Návod k použití

Kamera CNB BBM-21/25/27F. Instalační manuál Návod k použití Kamera CNB BBM-21/25/27F Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru CNB. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1.

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx

EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DBI20-xx / EN-DBJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR

Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR Návod k zařízení: Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR Bezpečnostní upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce. Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1 Analogové kamery Obecný instalační manuál Stasanet s.r.o. Stránka 1 Obecný popis Kompaktní bullet analogové kamery jsou sestavené kamery včetně krytu s konzolou a objektivem, určené pro vnitřní a venkovní

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. DD-HR131KFP 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění: Neotvírejte kryt kamery.

Více

Kamera YIGO YG-MI216W

Kamera YIGO YG-MI216W Kamera YIGO YG-MI216W Varování Abyste zabránili požáru nebo riziku elektrického rázu, nevystavujte jednotku dešti nebo vlhkosti. Symbol trojúhelníku s vykřičníkem: tento symbol upozorňuje uživatele na

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF VENKOVNÍ CCD KAMERA S IR PŘISVĚTLENÍM RYK-2W49L4VF/2W83L4VF PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje

Více

Monitor TFT LCD CMTC1720 CMTC1920

Monitor TFT LCD CMTC1720 CMTC1920 Monitor TFT LCD CMTC1720 CMTC1920 Uživatelská příručka Fire Safety & Security Products Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability. Údaje a vzhled se mohou změnit

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Od 1/60(1/50) do 1/100,000(1/110,000) sec ON/OFF přepínač

Od 1/60(1/50) do 1/100,000(1/110,000) sec ON/OFF přepínač 2 Obsah dodávky : Kamera CPC313 Konektor pro autoiris objektiv Montážní klíč typu Inbus Uživatelský manuál 1x 1x 1x 1x Technická specifikace kamery CP313: MODEL CP313 Snímací prvek 1/3 meziřádkového přenosu

Více

Analog Menus. Dinion 4000 AN. Stručný návod k použití

Analog Menus. Dinion 4000 AN. Stručný návod k použití Analog Menus Dinion 4000 AN cs Stručný návod k použití Nabídky pro analogové kamery Setup menu cs 3 1 Setup menu Stisknutím středového tlačítka ovladače zpřístupníte nabídku SETUP. Set Menu Stisknutím

Více

Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8

Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8 Digitální videorekordér SISTORE AX8 250/100 V2.8 SISTORE AX16 250/100 V2.8 Pokyny pro instalaci Building Technologies Fire Safety & Security Products Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD

Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD Návod k zařízení: Antivandal minidome HD-SDI kamera VD70SFHD Bezpečnostní upozornění: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce. Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Kamera CNB-BBB-31F. Instalační manuál Návod k použití

Kamera CNB-BBB-31F. Instalační manuál Návod k použití Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru CNB. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací

Více

Analogové SD kamery. Venkovní speed dome kamera. Manuál

Analogové SD kamery. Venkovní speed dome kamera. Manuál Analogové SD kamery manuál PS-301 Venkovní speed dome kamera Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Technické parametry SMART Document Camera Model SDC-330 Fyzické parametry Velikost Otevřená Sklopená Hmotnost 28,9 cm (Š) 41,7 cm (V) x 37 cm (H) (11 3/8" 16 3/8"

Více

CZ - 121. Upozornění před instalací. Obsah balení

CZ - 121. Upozornění před instalací. Obsah balení Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION

Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION Rychlé nastavení D1 IP kamer VISION - připojte napájení 12VDC, nebo PoE dle specifikace kamery - z přiloženého CD spusťte aplikaci True Manager-IP - v nabídce Server vyberte IP Discovery - stiskněte tlačítko

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Instalační manuál ke kamerám řady BOXxxxx

Instalační manuál ke kamerám řady BOXxxxx Instalační manuál ke kamerám řady BOXxxxx Upozornění Manipulace Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do kamery. V opačném případě hrozí nebezpečí zničení kamery a/nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

MITSUBISHI. Návod k obsluze. Barevná videokamera CCD-430EW. spol. s r.o. Tento návod je volným překladem originální anglické verze.

MITSUBISHI. Návod k obsluze. Barevná videokamera CCD-430EW. spol. s r.o. Tento návod je volným překladem originální anglické verze. MITSUBISHI Návod k obsluze Barevná videokamera CCD-430EW spol. s r.o. Tento návod je volným překladem originální anglické verze. Obsah Obsah 1. Upozornění před používáním... 1 2. Vlastnosti a funkce...

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX

Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Barevná kamera s 1/3 čipem CMOS s velmi širokou dynamikou CCWC1345-LX CCWC1345-MX Příručka nastavení Fire Safety & Security Products Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny. Údaje a vzhled se mohou

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru.

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru. 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9

G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9 G70 Obsah balení: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod Bezpečnostní nařízení viz str 9 Popis kabeláže z Jednotky kamery: červený černý : AC 24V : AC 24V žlutý : RS485 zelený : RS485

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák 5000020G Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

FE8171V. 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof

FE8171V. 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof FE8171V 3MP 360 Panoramic View Vandal-proof Upozornění před instalací Pokud bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Artikl: TT-80SO60OVI IR Venkovní barevná kamera Objektiv: barevná 1/3 SONY SUPER HAD CCD DSP, 0.1 Lux, 0 Lux s přísvitem v poloze zapnuto

Artikl: TT-80SO60OVI IR Venkovní barevná kamera Objektiv: barevná 1/3 SONY SUPER HAD CCD DSP, 0.1 Lux, 0 Lux s přísvitem v poloze zapnuto 1. INFRAČERVENÉ DEN/NOC KAMERY ANPR Kamery pro identifikaci poznávacích značek Artikl: TT-CPSO52C Objektiv: 1/3 SONY SUPER HAD CCD Varifokalni zoom 6-15 mm, nastavitelny z vnějšku 24 bodové bílé LED diody

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 2 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 04/06 (V5..0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují tak

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru.

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru. 2 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Sada videotelefonu RL-10F

Sada videotelefonu RL-10F Sada videotelefonu RL-10F Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky S-NET Secutiry. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Venkovní voděodolná kamera s IR přísvitem AVT25S70 Instalační manuál Návod k použití

Venkovní voděodolná kamera s IR přísvitem AVT25S70 Instalační manuál Návod k použití Venkovní voděodolná kamera s IR přísvitem AVT25S70 Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru AVT25S70. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Osvětlení pro kameru FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Osvětlení pro kameru FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZNÍ INSTRUKE Vchodová stanice V-0х je určena pro provoz s domovními videotelefony VIZIT (řada omfort). K dispozici jsou následující přístroje: V-0x Název přístroje V-0 V-0PL V-0VPL Čočka v malém otvoru

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více