NOVINKY PREMIER system X5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY PREMIER system X5.1"

Transkript

1 Software: PREMIER system X5.1 PREMIER system Enterprise X5.1 Operační systém: Microsoft Windows XP (bez záruky), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows server 2003, Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2012 (včetně 64 bitových verzí) Při virtualizaci OS doporučujeme řešení Hyper-V. Tento soubor obsahuje doplňující aktuální novinky programu od poslední verze X5. Vytiskněte si prosím tento dokument, a vložte si jej do manuálu pro IS PREMIER system. Další informace můžete nalézt na internetové adrese nebo posledním vydání časopisu Journal, kde je např. podrobně rozebrána aktuální legislativa. NOVINKY PREMIER system X5.1 OBECNĚ... 2 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ... 5 ODBĚRATELÉ... 6 DODAVATELÉ... 7 EVIDENCE... 8 MZDY... 9 DOCHÁZKA... 9 SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ...11 ZAKÁZKY A VÝROBA...12 DAŇOVÁ KANCELÁŘ A EVIDENCE...12 ISDOC...15 PREMIER E-AGENT...17 TIPY A TRIKY

2 OBECNĚ Připraveno na Windows 10 Nový design - Nová úvodní obrazovka Více intuitivní ovládání s tlačítky historie pro opakované vstupy 2

3 Podpora všech rozlišení od 1024, FullHD, Retina, 4K Nový živý panel "Aktuálně" Automatické aktualizace (kurzovní lístek, informace ) Výstrahy na hlavním panelu (v prodlení, zásoby pod limitem, zprávy E-agenta) Unikátní přehled "Aktivita firmy" včetně podpory mobilních zařízení (aplikace pro ios a Android) Legislativní kontinuita CZ + SK Nový aktivní panel AKTUÁLNĚ včetně ikonek s upozorněním - Okamžité informace - Novinky v programu a legislativě - Narozeniny a svátky zaměstnanců - Svátky obchodních partnerů - Nové doklady v prodlení - Přihlášení uživatelé s informací o aktivitě - Zprávy E-agenta a WorkFlow - Podlimitní zásoby - Grafické znázornění "Aktivity společnosti" 3

4 - Údaje o aktivitě společnosti je možné zasílat v pravidelných intervalech do mobilní aplikace "PREMIER - aktivita" - Ve všech dokladech, kde se zadává více položek (objednávky, výdejky, faktury, pokladní doklady, ) přibylo pro urychlení práce tlačítko F3 uložit a pokračovat. 4

5 - Osobní složka má přehlednější uspořádání, kde je vždy viditelné pole vyhledat. Zde přibylo i tlačítko historie hledání PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Aktualizace textů z důvodu změny legislativy (hl. Občanský zákoník). Rozvaha / Výkaz zisků - podnikatelská sféra CZ: aktualizace formátu rozvahy dle platné legislativy V pasivech přibyl řádek A.II.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací pro účet 416 a A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku pro účet 432. Dále byly změněny některé terminologie. (Převod osnovy na nové řádky proběhl plně automaticky) Automatický výpočet kontrolního výkazu DPH na Slovensku i z české účetní jednotky (je-li firma na Slovensku pouze plátcem DPH) Zálohy v cizích měnách, při vypořádání (odpočtu na faktuře) se automaticky zaúčtuje kursový rozdíl, byla-li záloha v jiném kursu 5

6 ODBĚRATELÉ Modernizace načítání nových partnerů dle IČ z internetu: nově se navrhnou k automatickému načtení i bankovní účty partnera (pouze CZ) Ve správci - předvolby globální - odběratelé, přibyla volba zaokrouhlení faktur na celé čísla nahoru (hodnota 0.1) Ve vydaných fakturách přibylo pole "Zadržená částka" (obdobně jako v přijatých). U vydaných faktur toto slouží např. pro pozastávky, aby se tyto automaticky nenavrhovali do zápočtů. Další možnosti exportu dokumentů (do PDF, DOC, ) k souboru, který je označen nyní pouze číslem dokladu se přidá i přípona s názvem partnera, kterého se doklad týká. V předvolbách globálních tlačítko volby pro síť, export, lze zvolit i jiné varianty pojmenování exportovaného dokumentu. Adresář partnerů Nově při zakládání partnera dle IČ, přes internet, se nabídne seznam registrovaných účtů pro účely DPH a z nich je možné vybrat bankovní účet partnera: 6

7 DODAVATELÉ Modernizace načítání nových partnerů dle IČ z internetu: nově se navrhnou k automatickému načtení i bankovní účty partnera (pouze CZ) Při zápisu v položkové části přijaté faktury nebo zálohového listu se vedle zaokrouhlení nabízí dvě tlačítka pro návrh zaokrouhlit fakturu na celé nahoru nebo dolů. CZ legislativa: V příkazech k úhradě přibylo tlačítko (pod tlačítkem tisk/export) pro ověřování bankovních účtů dodavatelů (ručení za DPH u plateb nad EUR nebo ekvivalentu v jiné měně) IS PREMIER zjišťuje informace z těchto zdrojů: a Je-li ve firmě nastavený firewall je nutné zahrnou tyto zdroje jako důvěryhodné. 7

8 EVIDENCE Rozsáhlá modernizace modulu Cestovní příkazy modul je propojen s účetnictvím a mzdami - proplacení cestovního příkazu pokladnou - proplacení cestovního příkazu ve mzdě - měsíční účtování cestovních příkazů - možnost definice předvolených typů položek cestovního příkazů - automatický výpočet částky stravného (tuzemského i zahraničního) na základě aktuálních sazeb daných legislativou - automatický výpočet jízdného (u soukromých vozidel) na základě parametrů v nastavení vozidla - cestovní příkaz se skládá z hlavičky, položek a rozpisu jednotlivých položek (v jedné položce cestovního příkazu tedy mohou být podpoložky s různou měnou, sazbou DPH apod.: 8

9 MZDY Přidána nová mzdová položka 962 sloužící ke stanovení částky odůvodněných existenčních potřeb zaměstnance u insolvence, tzn. že insolvenčním správcem je stanovena konkrétní částka která zůstane zaměstnanci. Zbytek čisté mzdy je odveden na insolvenci. Do bankovního účtu zaměstnance lze nyní zapsat i IBAN. Pokud jsou v příkazu přítomny položky s IBANEM, tak dojde k automatickému rozdělení příkazu na dva a druhý bude v EUR. Modernizace pořizování zaměstnanců - při pořízení nového zaměstnance se po uložení základních údajů nabídne k vyplnění pracovní smlouva/dohoda. U dohod konaných mimo PP byl mzdový výměr integrován přímo do dohody (již není zvlášť jako u pracovní smlouvy). Doplněna sestava potvrzení srážkové daně za 2014 DOCHÁZKA Nový komplexní modul Docházka Možnost ručního zadávání nebo import z terminálů Možnost nastavení povinné kontroly přesčasů Variabilita, práva, kontroly Docházkový systém je provázaný se všemi moduly IS PREMIER a může se pyšnit stejnou komplexností a možnostmi, které nabízí výrobci specializovaných docházkových systémů. Elektronický docházkový systém se stává ve společnostech standardem, který zaručuje flexibilní a přehledné využití pracovní doby. Hlavní výhodou docházkového řešení, které je přímou součástí podnikového informačního systému, je jeho přímá provázanost se všemi součástmi a databázemi, nejvíce však s modelem mzdy a personalistika. Zákazníci tak nemusí vlastnit další systém pro docházku a řešit vzájemnou 9

10 provázanost, kompatibilitu a převody mezi systémy. Tímto se eliminují náklady za licence, stejně jako případné chyby při převodu či exportu dat. Zaměstnanci ulehčí práci majiteli, mají přehled o své pracovní době a zůstatku své dovolené. Majitel má docházku pod kontrolou, zaměstnanci zvládají docházku sami, zůstává více času na řízení společnosti. Personalisti a pracovníci mzdového oddělení mají k dispozici data o docházce zaměstnanců aktualizované v "reálném čase". Částečné vyhodnocení se mohou uskutečnit i v průběhu aktuálního měsíce. Možnost ručního zadávání docházky nebo import z docházkových terminálů Přístupy do docházky jsou rozdělené do tří úrovní (pracovník, nadřízený a mzdový pracovník). Neomezený počet přerušení pracovní doby nebo denních nepřítomností Graficky znázorněné přerušení, které se započítává do dopracované doby nebo denní nepřítomnosti V konfiguraci lze nastavit položky mezd pro příplatky za odpracované hodiny přes víkend, odpolední a noční směny, příplatky za přesčas, náhrada mzdy za státní svátek Je možné také nastavit povinné uzavření měsíce nadřízeným nebo mzdovým pracovníkem Při editaci docházky je možné kontrolovat nesprávně zadané časy V měsíčním přehledu se graficky zobrazují nesprávně vyplněné údaje, svátky, víkendy Možnost poznámek ke každému přerušení 10

11 Hromadné operace pro zaměstnance, které slouží pro zápis dovolených, pracovních neschopností, které jsou na více dní Číselník externích zaměstnanců, kteří nejsou v mzdovém systému (používá se při sledování pracovníků z agentur nebo sledování pravidelných techniků, živnostníků, kteří účtují hodinové sazby) Zadávání časů bez klávesnice SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Definice sad, jako alternativa k jednoduché výrobě 11

12 - Jednoduchá definice akčních balíčků, dárkových košů a jiných setů - Automatické vyskladnění komponent při výdeji sady - Možnost definice individuální ceny setu nebo jako součet prodejních cen komponent - Tisk a přenos údajů z DL do faktury dle volby uživatele: pouze sada, sada + výčet komponent, jen komponenty - Novinka do značné míry vychází ze zpětné vazby uživatelů PREMIER system. Právě uživatelské zkušenosti zákazníků z praxe a jejich přání jsou jedním z hlavních hnacích motorů evoluce systému PREMIER. Ta se již více než patnáct let projevuje v podobě neustálých významných i drobných vylepšení systému napříč jeho moduly. Tato filozofie vývoje je jedním z hlavních důvodů oblíbenosti systému PREMIER u jeho uživatelů. ZAKÁZKY A VÝROBA Verze modulu Řízení výroby pro Enterprise X5.1 (SQL) DAŇOVÁ KANCELÁŘ A EVIDENCE Daň z převodu nemovitostí V rámci zákonného opatření Senátu k některým daňovým zákonům byl schválen i zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitostí, který má od roku 2014 nahradit zákon o dani z převodu nemovitostí. Tato změna souvisí jednak s novým občanským zákoníkem, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014 a jednak 12

13 se zrušením zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Zdanění dědictví a darování se od roku 2014 přesouvá do zákona o daních z příjmů a místo stávající daně z převodu nemovitostí se nově zavádí právě daň z nabytí nemovitostí. V této souvislosti naleznete v IS PREMIER, v daňové kanceláři, zcela nový formulář. Přihláška k registraci DPH Plátci, kteří jsou registrováni k dani z přidané hodnoty po , sdělují správci daně tento povinné údaje při registraci, výhradně prostřednictvím formuláře Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Tento formulář nově naleznete v IS PREMIER, včetně exportu do XML. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ve formuláři naleznete novou Přílohu č. 4 Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření, kterou musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. 13

14 Kontrolní výkaz DPH Na Slovensku od (v Česku pravděpodobně od ), dle 78a zákona o DPH, se jako jeden z nástrojů pro boj proti daňovým únikům zavádí pro plátce DPH nová povinnost, podat kontrolní výkaz DPH. Tato povinnost se vztahuje na plátce DPH registrované podle 4, 4a, 5 anebo 6 zákona o DPH. V Daňové kanceláři naleznete pod Přiznáním DPH odpovídající formulář přebírající údaje ze zaznamenaných faktur. Součástí je nutný export do XML. 14

15 ISDOC V exportu do formátu ISDOC přibyly nové vlastnosti: Exportovaný název faktury je nyní pro přehlednost ve tvaru FV_(číslo daňového dokladu).isdoc možnost exportu do nové verze Původní verze z důvodu kompatibility s jinými systémy i nadále zůstává. Dodavatelské číslo účetního okruhu pro příjemce s IS SAP je možné zohlednit fakturu číslem faktura s katalogovými čísly = program vyexportuje čísla výrobků před název produktu, tak jak ji vidíte na faktuře identifikace zboží dle kupujícího = zapíše zároveň stejné číslo i do požadovaných položek pro automatické zpracování žádná = zobrazí se číslo výrobku pouze v názvu Výslednou fakturu je nyní možné po exportu přímo odeslat na zadaný Uživatelská poznámka, která se zobrazí na faktuře 15

16 Příspěvkové organizace 16

17 Informace o schválení či neschválení účetní závěrky Novou povinnosti příspěvkových organizací je podávání informací prostřednictvím formuláře Informace o schválení či neschválení účetní závěrky. Jedná se o jednorázový exportní formulář do XML a vychází z požadované struktury formátu XML a všechny povinné údaje jsou zvýrazněny či vám budou upřesněny příjemcem. PREMIER E-AGENT 17

18 Samostatná aplikace pro řízení plánovaných definic v E-Agentu Plánování definic v IS pomocí externí služby na serveru Další informace zde TIPY A TRIKY 18

19 Přechod na nový jiný server Pokud v rámci své firmy přecházíte na nový, výkonnější server, kde bude provozován IS PREMIER, lze jednoduše zkopírovat stávající adresář \PREMIER\ ze starého na nový server. Doporučujeme po zkopírování adresáře na nový server do složky na rootu disku, tedy např. C:\Ekonom\Premier\, nastavit a přepsat znovu oprávnění na všechny soubory a podadresáře na nadřazeném adresáři \Ekonom\. Někdy se na serveru tato právě nezdědí. Pokud se bude na nový server přistupovat také jako terminálová služba, je nutné nainstalovat podpůrné vizuální knihovny a šifrovací algoritmy pro zasílání dat na úřady státní správy, zdravotní pojišťovny a podobně. Instalaci spustíte souborem Setup_ocx.exe, který je v hlavním adresáři \PREMIER\ Přechod na nový jiný osobní počítač Pokud přecházíte na nový počítač v rámci své firmy či ve Vašem osobním (domácím), než starý počítač ekologicky zlikvidujete, zkopírujte celý adresář \PREMIER\ na externí zařízení (USB disk, Flash disk a podobně). Lze pak jednoduše zase z externího zařízení nakopírovat vše na nový PC. Zachováte tím tak veškerá data, včetně nastavení, oprávnění a podobně. Na novém PC platí pak stejná pravidla, jako v odstavci výše o novém serveru. Pokud se již starý počítač nedaří ani zapnout, lze si z našeho webu stáhnout celou instalaci (http://premier.cz/cs/supp_pack.asp), která obsahuje celý IS PREMIER včetně nejnovějších aktualizací. Po instalaci do nového PC, je nutné program také zaregistrovat platnými registračními údaji. Pokud je nemáte po ruce, sdělí je Vám naši pracovníci na HotLine. Pokud se program nově nainstaluje a následně zaregistruje, nutné vytvořit novu prázdnou účetní jednotku, do které obnovíme zálohu, kterou máme uloženou jinde než na starém PC. Pokud jste neprováděli žádné zálohy dat nebo jsou veškeré zálohy dat na starém PC, který je ovšem již mimo provoz, obraťte se prosím na svého IT odborníka či servis počítačů. Data ve většině případů lze obnovit (placená služba). Proto výrazně doporučujeme zálohovat data a tato ukládat vždy mimo pracovní počítač. Nový osobní certifikát či přechod na nový počítač se stávajícím certifikátem Základní informace pro práci s certifikátem a odesílání dat na OSSZ, ZP a další úřady, najdete zde: Pokud máme nový počítač, lze ze starého vyexportovat stávající certifikát. Exportovat je možné ve Windows: Ovládací panely Možnosti internetu záložka obsah. Zde je tlačítko Certifikáty. Vybereme náš certifikát a klikneme na tlačítko Exportovat. Po exportu lze tento soubor načíst jako import nového certifikátu na novém počítači. POZOR! 19

20 Pokud byl na starém PC operační systém Windows XP, je nutné tento exportovaný soubor s certifikátem převést pro použití na novějších operačních systémech. Důvodem je chyba ve Windows XP, která znemožní tento exportovaný certifikát načíst do novějších Windows. Pro převod takového certifikátu slouží oficiální utilitka od První Certifikační autorita, a.s., popřípadě Vám tuto utilitku na požádání zašleme. Tento malý program převede certifikát, který lze pak použít na novém Windows. Pokud však máte originál Vašeho certifikátu, tak jak jste jej obdrželi od vydavatele, není nutný žádný export, ale přidáte do nových Windows ten původní certifikát. Na novém PC máme již certifikát nainstalovaný a nyní ho jen načteme v IS PREMIER v modulu Správce Předvolby uživatelské Volby pro síť, tisk, export a pomocí tlačítka Elektronický podpis, kde zvolíme variantu Načíst z centra. Potřebujete hromadně změnit nějaký údaj na již existujících dokladech (např. středisko či zakázku na fakturách)? V takovýchto případech, kdy by ruční editování dokladů bylo časově příliš náročné, se neváhejte obrátit na technickou podporu naší firmy rádi Vám vytvoříme malý prográmek, který si budete moci spustit v modulu Správce Import z cizích formátů. Ten požadované změny provede a Vy tak můžete uspořit značné množství času. Provádění inventury majetku pomocí čtečky čárových kódů. Základním předpokladem pro provádění inventury pomocí čtečky čárových kódů je označení jednotlivých položek majetku štítky s čárovým kódem. Na jednotlivé karty majetku je nutno doplnit EAN kód, a to buď ručně, nebo použít tlačítko z IČ tím Premier vygeneruje EAN na základě inventárního čísla. (Toto je možno provést i hromadně v seznamu majetku výběrem z menu v levém horním rohu Majetek Hromadné vygenerování EAN kódů.) Tisk štítků s čárovými kódy se provede tak, že v seznamu majetku kliknete na ikonu tiskárny, rozevřete roletku Sestava a vyberete Label: štítky s čárovým kódem (případně lze vytvořit jinou sestavu, a to dle rozměrů štítků, které budete chtít pro tento účel používat). K samotnému provádění inventury pak lze použít off-line čtečku čárových kódů, se kterou nasnímáte čárové kódy jednotlivých položek majetku. Na konkrétním typu off-line čtečky příliš nezáleží, podstatné je, jaký výstupní soubor čtečka generuje. Na základě struktury tohoto souboru bychom vytvořili program, který by zpracovával data ze čtečky dle Vašich požadavků (tento program by se pak spouštěl v modulu Správce Import z cizích formátů). Struktura souboru bude odrážet Vaše potřeby pro inventuru lze se rozhodnout, které údaje se budou při inventuře sledovat (např. středisko, umístění, sektor, odpovědná osoba ). 20

21 Po zpracování souboru ze čtečky by Premier tato data porovnal se stavem zadaným v Evidenci majetku a vygeneroval inventurní protokol, na jehož základě by uživatel mohl řešit zjištěné inventurní rozdíly. Naprogramování samotné čtečky Premier, a.s. neprovádí, toto by bylo nutné zajistit buď u prodejce, nebo u třetí strany. Pokud čtečku ještě nemáte, můžeme doporučit firmu Gaben (www.gaben.cz), se kterou v této oblasti máme dobré zkušenosti (naprogramovali by čtečku dle Vašich požadavků). Celou komunikaci s firmou Gaben bychom realizovali, takže i ohledně pořízení čtečky je možné se obracet přímo na Premier, a.s. Formulář Informace o schválení či neschválení účetní závěrky Stejně jako ostatní formuláře pro příspěvkové organizace naleznete v Podvojném účetnictví Rozvaha, výkaz tlačítko Tisk tlačítko Uložit do souboru 21

22 V daňových přiznání pro FO a PO je možnost přiložit k odesílanému souboru XML libovolný dokument (výkazy, účetní závěrku, apod.) a takto odeslat na daňovou správu. Stačí vybrat daný soubor a patřičně jej popsat. Soubor se vloží automaticky při exportu přímo do souboru XML. Je však nutné mít originál stále po tuto dobu uložený na stejném místě a stejným názvem Kontrolní výkaz DPH Na Slovensku od (v Česku pravděpodobně od ), dle 78a zákona o DPH, se jako jeden z nástrojů pro boj proti daňovým únikům zavádí pro plátce DPH nová povinnost, podat kontrolní výkaz DPH. Tato povinnost se vztahuje na plátce DPH registrované podle 4, 4a, 5 anebo 6 zákona o DPH. 22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2008, verze 1.0.5.08082100 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2008, verze 1.0.5.08082100 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2008, verze 1.0.5.08082100 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouží pro výpočet finančního zdraví žadatelů ucházejících se o podporu

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.6.09031700 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.6.09031700 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.6.09031700 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouží pro výpočet finančního zdraví žadatelů ucházejících se o podporu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více