STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPŠ, TACHOV, SVĚTCE 1 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Tachov, Světce 12. října

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy : STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1 Adresa : Tachov, Světce 1 Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel : Plzeňský kraj, Škroupova l8, Plzeň IČO : IZO ředitelství : Kontakty : Číslo telefonu : , ová adresa : ; Jméno ředitele školy : Mgr. Jana Hrčková Statutární zástupce ředitele : Ivan Staněk, zástupce pro praktické vyučování Ostatní zástupci ředitele : Marie Smetanová, zástupce pro teoretickou výuku 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol : č.j.: MSMT-9 403/ Vzdělávací program školy, přehled učebních dokumentů Ve školním roce 2011/2012 bylo zahájeno vyučování: a) podle ŠVP v oborech vzdělání: L/51 Podnikání, od

3 1.5. SOUČÁSTI ŠKOLY Kapacita Počet Počet Počet pracovníků Z toho počet IZO a název součásti součásti uživatelů vlastních uživatelů součásti celkem pedag.pracovníků -cílová celkem /žáků/ Fyz. Přep. Fyz. Přep Střední škola žáků , , Domov mládeže lůžek , , Školní jídelna jídel Školní jídelna-výdejna jídel , Doplňková činnost (5 stále ubytovaných) 0,1 Počet tříd a žáků v denní formě studia Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k Počet tříd *víceoboro vá Průměrný počet žáků na třídu Obory vzdělání s maturitní zkouškou - denní M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství *2, M/001 Strojírenství *0, M/01 Techn.zařízení budov *0, M/002 Techn.zařízení budov *0,6 Celkem *6 21,5 Obory vzdělání s výučním listem - denní H/01 Zedník *0, H/01 Truhlář * H/02 Elektrikář-silnoproud *0, H/01 Obráběč kovů *1, H/01 Strojní mechanik *1 Celkem *5 21,2 Celkem - denní forma , Počet tříd a žáků v jiných formách studia Kód a název oboru Počet žáků v jiných formách studia - dálkové studium Počet tříd forma k forma *víceoborová studia studia k Průměrný počet žáků na třídu L/524 Podnikání 40 DK 31 DK L/51 Podnikání 42 DK 19 DK Celkem 82 DK 50 DK

4 2. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ( stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický / přepočtený Z toho počet pedag. pracovníků fyzický / přepočtený Počet pedag.pracovníků se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedag. praxe (za všechny pedag. pracovníky) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 46 / 41, / 28, / Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS Věk Roků pedag. praxe 1. Učitel OP 1 VŠ, VŠSE-F strojírenství, DPS Učitel OP 1 VŠ, VVŠ-inženýrství, DPS Učitel OV 1 SŠ, SOU-soustruž. kovů, SPŠstrojírenství,ped.minimum 40 hod Učitel VVP 1 VŠ, VVŠ-inženýrství, DPS Učitel VVP 0,607 VŠ, ZČU-F ekonomická, DPS Učitel OP 1 SŠ, SPŠ-dřevařství, DPS Učitel OP 1 SŠ, SPŠ stavební Učitel praxe 0,143 SŠ, SOU-stroj.zámečník,SPŠ strojní Ředitel 1 VŠ, F pedagogická (ČJ-D) Učitel OV 1 SŠ, SOU-tesař, SAUO, DPS Učitel OV 1 SO, SOU-soustružník kovů Asistent pedag. 0,125 SO, SOU-přadlena Učitel OP 1 VŠ, VŠSE-F strojírenství, DPS D Učitel VVP 1 VŠ, F pedagogická (TV-Z) Učitel VVP 1 VŠ, F pedagogická (ČJ-ON) Učitel OP 1 VŠ, UK- F evang.teolog., Bc., DPS Učitel OP 0,976 VŠ, ČVUT F architektury, DPS Učitel OP 0,619 VŠ, VVŠ inženýrství, DPS Učitel OP 0,036 VŠ, UK-F právnická D Učitel VVP 0,333 VŠ, UK F matemat.fyzikál. (M-F) Učitel OP 0,476 VŠ, ČVUT-F strojírenství, DPS Vychovatel 1 SO, SOU - zedník Učitel VVP 1 VŠ, ČZU-F provoz.ekonom., DPS D Učitel OV 1 SO, SOU-provozní zámečník, pedag.minimum 8 přednášek Učitel VVP 1 VŠ, F pedagogická (ČJ-ON) D ZŘ TV 1 SŠ, SPŠ-stavební, DPS ZŘ PV 1 SŠ, SPŠ-strojnická, DPS D Učitel OV 1 SŠ, SOU-elektromech., SPŠ elektrotech Učitel OP 1 VŠ, ZČU-F aplikovan.věd, Bc Učitel OV 1 SO, SOU-zedník Učitel OV 1 SŠ, SOU-truhlář, SAUO, DPS Učitel VVP 1 VŠ, F pedagogická (RJ-D) D Učitel OP 0,809 VŠ, VŠSE-F strojírenství

5 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. DVPP - počet akcí v průběhu školního roku : 44 počet zúčastněných pedagogů : 89 2.Obsah vzdělávání předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno : 1. Vzdělávání vedoucích zaměstnanců ( Ř, ZŘTV, ZŘPV) 2. Studium ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních (VP) předpokladů 3. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců : a) prohloubení odbornosti b) obecné pedagogicko didaktické znalosti, poznatky školní psychologie, prevence sociálně patologických jevů, příprava projektů, práce s ICT, jazykové vzdělávání a další oblasti ve vztahu k činnosti školy c) příprava a realizace MZ 2012 d) evaluace ŠVP e) vzdělávání lektorů v rámci projektu UNIV2 KRAJE Finanční náklady vynaložené na DVPP ,-- Kč 2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem PŘEDMĚT Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura 28,25 28,25 Cizí jazyk 40,5 33,0 Občanská nauka, psychologie, právo 10,5 10,5 Matematika Fyzika, Základy přírodních věd 12,5 12,5 Tělesná výchova 20,0 20,0 Základy ekologie, Základy ekologie a chemie 5,0 5,0 Informační a komunikační technologie, Práce s počítačem, Konstruování pomocí počítače 22,0 22,0 Chemie 3,0 3,0 Dějepis 2,5 2,5 Ekonomika, Ekonomika podniku 11,5 11,5 Odborné kr., Konstrukční cv., Pís. a elektron.kom. 17,5 17,5 Technické kreslení, Technická dokumentace 12,5 12,5 Materiály 5,0 5,0 Strojnictví 5,0 5,0 Stroje a zařízení, Výrobní zařízení 3,0 3,0 Strojírenská technologie, Modulární nástroj.systémy 18,0 18,5 Elektrotechnika,Automatizace, El.měř.,Aut.zařízení 21,0 21,0 Kontrola a měření, Laboratoř.cvičení, Techn.měření 8,0 8,0 Užití elektrické energie 2,0 2,0 Technologie, Základy stavitelství, Stav.truhlářství 32,5 32,5 Vytápění, vzduchotech., zdrav. technika, roz. plynu 19,0 19,0 Mechanika 11,0 11,0 Stavba a provoz strojů, Řízení jakosti, Racionalizace 14,0 14,0 Hardware, Poč. sítě, Oper. systémy, Multimedia 16,0 16,0 Účetnictví, Managment a marketing, Chod podniku 3,5 3,5 Apl.software, Progr.a vývoj aplikací 16,0 16,0 Celkem teoretické vyučování 387,75 380,25 Praxe (pro SOŠ) Odborný výcvik 223,5 109,0 CELKEM 629,25 504,25 5

6 3. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo přij.řízení Další kola přij.řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet odevzdaných zápisových lístků Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhod.řš) Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání s výučním listem Celkem Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) Součást Nástavbové studium - dálková forma Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo přij.řízení Další kola přij.řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet odevzdaných zápisových lístků Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhod.řš) Celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů denního studia; počet tříd Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem Další 1. kolo kola přij.řízení přij.řízen í Počet žáků přijatých celkem k Počet odevzdaných ZL Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet tříd * z toho víceoborové třídy M/01 Informační technologie *0, M/01 Strojírenství *0, M/01 Tech.zařízení budov H/01 Truhlář *0, H/01 Obráběč kovů *0, H/01 Strojní mechanik *0, H/02 Elektrikář-silnoproud *0, H/01 Zedník Celkem * Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů v ostatních formách studia; - nástavbové studium denní + dálková forma Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1. kolo přij.řízení Další kola přij.řízení Počet žáků přijatých celkem k Počet odevzdaných ZL Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet tříd * z toho víceoborové třídy L/51 Podnikání - dálková Celkem

7 3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Požadované údaje nelze zjistit z informačního systému UP ČR. 4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Prospěch žáků Obory vzdělání s maturitní zkouškou Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním 10 7,87 Prospěli ,19 Neprospěli 5 3,94 Žáci vyloučení ze studia v průběhu hodnoceného školního roku Obory vzdělání s výučním listem Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) 0 Počet žáků Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním 8 7,62 Prospěli 88 83,81 Neprospěli 9 8,57 Žáci vyloučení ze studia v průběhu hodnoceného školního roku 0 % % Nástavbové studium dálková forma Prospěch žáků celkem % Počet žáků (včetně závěrečných ročníků) Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním 2 4 Prospěli Neprospěli 1 2 7

8 4.2. Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek k Za každou součást zvlášť a podle jednotlivých oborů vzdělání Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Konali (budou konat) zkoušku v náhradním termínu Maturitní zkouška Denní forma M/001 Strojírenství M/002 Technická zařízení budov Celkem Dálková forma L/524 Podnikání Celkem Závěrečná zkouška Denní forma H/01 Truhlář H/02 Elektrikář- silnopr H/01 Zedník H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů Celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení* 0 Komentář zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito postiženými žáky: 8

9 4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Hodnocení účinnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve výchovně vzdělávací činnosti: - viz samostatná příloha Další související aktivity : 1. Poměrně vysoký počet zameškaných hodin ve výuce, z části i neomluvených. Důvod : benevolence zákon. zástupců žáků Důsledek : ztížená práce pedagogů při plnění plánů učiva; neprospěch žáků. Opatření : Důsledná kontrola důvodů neúčasti žáků ve výuce, spolupráce se zákon.zástupci. Tímto způsobem se daří absenci řešit a počet hodin snižovat. 2. Podezření na výskyt škodlivých látek Přetrvává kouření. Je řešeno důslednou kontrolou dodržování zákazu kouření; výchovnými opatřeními; spolupráce rodičů je mizivá. 3. Případ šikany se nevyskytl. 4. Výchova k volbě povolání - Armáda ČR, ÚP Tachov, konzultační dny ÚP Weiden, ŽÚ Tachov - ZČU Plzeň besedy, návštěva Dne otevřených dveří - Prezentační akce SŠ Kam na školu?, Kam do učení?, Kam za vzděláním? ; Tachov - Den otevřených dveří, Dny architektury a stavitelství - Odborné učebny - žáci ZŠ - GIRL S DAY ve spolupráci s ÚP Weiden 5. Výchovné akce - ekologické akce - Barevné školy třídění odpadu - úklid Knížecí aleje, okolí školy a DM - ochrana vod, ekolog. šetrná energie - prevence soc. patogen. jevů a trestné činnosti mládeže, trestní odpovědnost mladistvých (pro žáky i rodiče), listopad 2011; POLICIE ČR; KOTEC - monitoring drogové scény besedy - program protidrogové prevence - KOTEC a , pro 1. a 2. ročník téma,,náhradní formy uspokojování potřeb - KOTEC, KAT (prohlídka, nabídka možnosti pomoci žákům při řešení problémů) - projekt,,zdravá škola - podpora rovných příležitostí žáků - návštěva probační a mediační služby - výzkum Institutu pro kriminologii a soc. prevenci vyhodnocení školního roku 2011/ Jízdárna Světce Problematika xenofobie, drog, násilí atd. je běžnou součástí výuky. Pedagogičtí zaměstnanci hovoří se žáky, usměrňují jejich názory. Žáci vydávají časopis Světecký občasník - zpracovávání informací o škole; práce s ICT technikou. Příspěvky do místního tisku. Ve škole pracují 2 koordinátoři preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek. 6. Multikulturní výchova - průběžně, neformálně; Romové, Ukrajinci - výměnné pobyty žáků s bavorskými školami 9

10 7. Výchova k humanismu - Humanitární sbírky Světluška Charitativní akce,, Diakonie Broumov - březen Environmentální výchova 1) Vzdělávání a výchova jsou vedeny mezipředmětově. Témata jsou zařazena do předmětů teoretického i praktického vyučování. Na konkrétních případech jsou žáci vedení k uvědomění si příčin a následků. 2) Výchovné akce - zapojení do projektu EKOPOLIS - projekt Barevné školy třídění odpadu, šetření energií a materiály - návštěva úpravny vody Svobodka - údržba a úklid Knížecí aleje, okolí školy a DM ochrana přírody - Den země sběr hliníku - Den pro Lidice genový sad 9. Spolupráce s PPP - konzultace doporučení pro individuální přístup k žákům ve SVP - posudky pro žáky s PUP MZ, ZZ 10. Spolupráce s ÚP - průběžně při - ověřování uplatnitelnosti absolventů - náborech žáků - plnění témat Úvod do světa práce 11. Spolupráce s odborem péče o mládež MěÚ Tachov - v případě žáků, kteří mají soudní dohled nebo jsou umístěni ve výchovných ústavech a DD - při řešení vysoké absence žáků ve výuce - pomoc při zjišťování příčin v rodinách žáků. 12. Další akce - divadelní představení - Divadlo Na Fidlovačce Praha,, Divotvorný hrnec Neviditelná výstava Praha, poznání světa slepých lidí výstava Zbiroh Tvář Leonarda Da Vinci Templáři přednáška,, Tajemství energie - Týden vědy a techniky beseda Živnostenský úřad Tachov p. Machačová a Dřevostavby 2012, Praha prohlídka KATu nabídka komunitního centra Den pro Lidice kinosál Mže Tachov Kříženec - stanoviště radiotechniky - 5. a filmová představení, knihovna, muzeum Českého lesa 13. Spolupráce s rodiči Školská rada podněty rodičů k činnosti školy I-škola dálkový přístup rodičů do agendy žáků (hodnocení, výchovná opatření, apod.) Třídní schůzky Schránka důvěry podněty žáků i rodičů k činnosti školy Rychlé řešení problémů a námětů. 10

11 4.5. Účast školy na rozvojových programech A. Vyhlášených MŠMT, krajem, příp. jiným I. 1. OP RLZ 3.3. KVALITA 1 Jednotné zadání ZZ Nová ZZ - všechny obory 2. OP VK - podpora výzva 2 pro GP Zdravá škola - podpora rovných příležitostí žáků - realizátor projektu, termín realizace: , dotace: Kč Cíle projektu: vytvoření příručky mentoringu a příručky sociálně patologických jevů, vyškolení mentorů z řad pedagogů a z řad žáků, podpoření zavedení mentoringu na dalších školách 3.OP VK - podpora č. OP CZ.1.07 Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a jejich dopad na životní prostředí, SPŠ je partnerskou školou ZČU- FS Plzeň Ukončení projektu UNIV2 - Kraje - Přeměna středních škol v centra CŽU, zpracování 3 VP, pilotní ověření 1 VP 5. UNIV 3 - zahájení projektu ( ) 6. OP VK podpora 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ - zahájení projektu , dotace: ,-- Kč 7. OP VK IPo- oblast podpory 2.3 Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR), zahájení projektu , realizátor: COMTES FHT a.s. Dobřany, SPŠ je partnerem projektu s finanční spoluúčastí dotace Kč 8. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Kemp mládeže v Oselcích (TR, OK, SM) žáci 10. Řemeslo má zlaté dno 11. Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje, RHK - zahájení projektu ukázkové dny řemesel, odborné soutěže B. Dotační programy I. Dotační program PK v oblasti mládeže a sportu pro rok 2012 Účelová provozní dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu, pořádání významných sportovních akcí propagujících Plzeňský kraj. dotace ,--Kč II. Dotační program Města Tachova sport pro rok 2012 Účelová dotace na částečnou úhradu spojená s reprezentací města a školy, na celostátních a krajských přeborech příspěvek na dopravu, školní přebory ve futsalu, sálové kopané a florbalu - pronájem sportovní haly, pořízení medailí. dotace 5.000,--Kč III. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce kroužků pro žáky ZŠ dotace ,--Kč 11

12 4.6. Spolupráce školy se sociálními partnery 1. Sdružení TEO sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov. Členy jsou SPŠ, Tachov, Světce 1 a deset významných průmyslových firem Tachovska : FORMY Tachov s.r.o., BHS CORRUGATED s.r.o., ROTAREX Praha s.r.o., GRAMMER CZ s.r.o., INOTECH ČR s r.o, Technické pružiny SCHERDEL s.r.o., KETNET s.r.o. telekomunikační služby, KERMI Stříbro s.r.o. a FRANZ EDER, a.s., Tachov, IDEAL AUTOMOTIVE s.r.o. Cílem sdružení je podpora školy v její vzdělávací činnosti s důrazem na celoživotní profesní vzdělávání. Sdružení je partnerem při zajišťování vícezdrojového financování odborného školství. 2. Pokračují kontakty s podnikatelskými subjekty a sociál. partnery na úrovni poradního sboru ředitele; např.: ÚP Tachov, Město Tachov, firmy ve sdružení TEO, Elektrospektrumservis s.r.o, Truhlářství RT s.r.o., BHS CORRUGATED s.r.o.,grammer CZ.s.r.o., apod. 3. Dále pokračuje úzká spolupráce s výrobními podniky, které zároveň poskytují škole sponzoring ve formě materiálu pro výuku; např. : YTONG, HELUZ Č.B., KB Blok, HASIT, KOPOS Kolín, ABB-Elektro Praga, WIENERBERGER Č.B., FORMY Tachov, s.r.o., BHS CORRUGATED s.r.o. Předváděcí akce a semináře firem : YTONG (Z1.,2.,3.r. a TZB2.) ARUNDA (T1. a T3.) 9.3. a F. EDER svařování/kam (STZ4. a STR4.) 23. a SHADOWS - plasty/kam (STZ4.) TONDACH ( TZB2. a TZB3.) Odborné exkurze ve firmách : F.EDER Tachov, SHADOWS Tachov, ABB Jablonec n/n., ŠKODA Plzeň, STROJPLAST Tachov, BHS CORRUGATED s.r.o., ROTAREX Tachov, STAVEBNINY Tachov, FORMY Tachov, KDYNIUM Kdyně, BOHEMIA FLORA v Benešovicích u Stříbra, Podlahárna.com Nýřany, KEY PLASTICS Tachov, COMTES FHT a.s. Dobřany, EUTIT Stará voda. 4. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů ve firmách 5. Odborný výcvik žáků 3. ročníků oborů s výučním listem na pracovištích firem 6. Propagace technických profesí Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce technické kroužky pro žáky ZŠ - 11/ /2012 Zahájení projektu RHK - Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje Návštěvy žáků ZŠ na pracovišti PV a ve škole 12

13 4.7. Účast žáků v soutěžích 1. Odborné dovednosti : (počet účastníků, umístění) 1. Soutěžní přehlídka řemesel SUSO v rámci stavebního veletrhu,,for ARCH Praha finále 15. ročníku ; zedník 5. místo 2 žáci 2. Soutěž odborných dovedností ISŠT Sokolov; elektrikář-silnoproud 2. místo 2 žáci 3. Výstava,,Vzdělávání a řemeslo celostátní soutěž České Budějovice; elektrikář-silnoproud 2. místo 2 žáci - truhlář 9. a 17. místo 2 žáci Celkově škola 7. místo 4. Regionální kolo soutěže zručnosti,,kovo junior ; Plzeň - obráběč kovů 6. a 7. místo 2 žáci - strojní mechanik 1. a 4. místo 2 žáci postup do republikového finále 5. Celostátní kolo soutěže,,kovo Junior ; Praha - strojní mechanik 7. místo 1 žák 6. Soutěž O hoblík Káji Hoblíka oblastní kolo Plzeň; truhlář 4. místo 2 žáci 7. SUSO soutěž učňů stavebních oborů regionální kolo České Budějovice ; zedník 5. místo 2 žáci - truhlář 7. místo 2 žáci 8. Školní kolo soutěže odborných dovedností obor elektrikář žáků 9. Školní kolo soutěže odborných dovedností obráběč kovů, strojní mechanik 2. ročníky 10. Řemeslo má zlaté dno školní kolo, 2 práce - strojírenství - truhlář účast v krajském kole 2. Sportovní soutěže 1. Republiková kola a) Ústí n/l Přebor ČR stavebních škol - bowling 1. místo 4 žáci b) Most Přebor ČR stavebních škol sálová kopaná 3. místo 10 žáků c) Teplice Přebor ČR stavebních škol silový víceboj 4. místo 4 žáci d) Chomutov Přebor ČR stavebních škol - florbal 9. místo 10 žáků e) Brno Přebor ČR stavebních škol v atletice v družstvech 3. místo 8 žáků jednotlivci, štafeta 1. místo 2x, 2. a 3. místo 7 žáků 13

14 2. Krajská kola a) Domažlice CORNY Středoškolský pohár v atletice 2. místo 12 žáků b) Stříbro Středoškolský pohár ASŠK - silový víceboj 4. místo 3 žáci 3. Okresní kola a) Tachov CORNY Středoškolský pohár v atletice 1. místo 14 žáků b) Tachov Přebor škol v šachu 2. místo 4 žáci c) Tachov Vánoční laťka skok vysoký 1. místo 1x 2. místo 2x 3. místo 1x 6 žáků 3. Školní akce Přebory školy v atletice, futsalu, florbalu, skoku vysokém, stolním tenisu, bowlingu, střelbě ze vzduchovky a pistole, střelbě z luku, silovém víceboji, malé kopané, stolním šachu a šipkách. Školní atletická olympiáda účast 141 žáků, 11 třídních družstev Mikulášská laťka skok vysoký postup 11 nejlepších žáků do okresního kola Vánoční střelecká soutěž účast 163 žáků Lyžařský výcvikový kurz Itálie, Bormio výběr 15 žáků Lyžařský výcvikový kurz Železná Ruda výběr 25 žáků Turistický kurz, okolí Tachova 3. ročník SOŠ,16 žáků Školní výlet SZ1., 24 žáků Sportovní dny Sportovní hala Tachov; sportovní den pořádaný u příležitosti 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii, tradiční přebor školy ve futsalu byl doplněn dalšími soutěžemi (stolní fotbal a šachy), aktivně zapojeno 112 žáků školy (účast kabelové TV a článek v Tachovském deníku) Městský stadion Tachov, střelnice Rychta; přebor tříd školy v malé kopané a střelbě účast 95 žáků, 8 třídních družstev Celkem: 27 akcí 46 družstev startovalo žáků 4. Vědomostní a umělecké soutěže Olympiáda v ČJL školní kolo ; výběr žáků 5. Město Tachov udělilo ocenění za reprezentaci města Sportovní reprezentace 3 kolektivy (atletika, bowling, sálová kopaná), 6 jednotlivců - Odborné soutěže 1 žák - Ocenění a poděkování města za výborné studijní výsledky, včetně finanční odměny, bylo uděleno 2 žákům T. Dvořák (TZB) a D. Kovács (OK). 14

15 4.8. Rozvojové aktivity pro žáky školy : 1. Přeshraniční spolupráce, odborné stáže a semináře, výměnné pobyty žáků - beseda žáků se zástupcem pracovního úřadu Weiden Orientace ve společenském a politickém dění - diskusní pořad se starostou města Tachov Úvod do světa práce, např.: - FOR ARCH Praha Strojírenský veletrh Brno Úřad práce Tachov Armáda ČR Dny vědy a techniky Plzeň a ZČU Plzeň SCIO maturitní trénink listopad 2011, březen ŠKODA STEEL Plzeň TECHMANIA Plzeň MěÚ Tachov, Živnostenský odbor STEM/MARK, dotazníkový průzkum k MAT Odborné exkurze ve firmách FORMY Tachov, ROTAREX Tachov, F.EDER Tachov, SHADOWS Tachov, ADIS Halže, EUTIT Stará Voda, BHS CORRUGATED s.r.o., BOHEMIA FLORA Benešovice u Stříbra, PENNY a Dům služeb Tachov, vodárna Svobodka. 5. Odborné semináře Firma XELLA CZ zdící materiál YTONG Firma TINWEX HOLZAU s.r.o. spojování trámů ARUNDA Firma HELUZ- stavební systém; 3/2012 Firma FORMY Tachov Firma ABB Jablonec n/n., školení a prohlídka výroby - účast žáků oboru Z - účast žáků oboru TR - účast žáků oboru TZB, Z - účast žáků oboru SM, OK - účast žáků oboru E 6. Finanční gramotnost ČSOB orientace v nabídce finančních produktů , a p. Chejnovská 7. Výchovné akce - ekologické akce - Barevné školy třídění odpadu, Den země - sběr hliníku, - úklid Knížecí aleje, okolí školy a DM - ochrana vod, ekolog. šetrná energie - divadelní představení - Divadlo Na Fidlovačce Praha,, Divotvorný hrnec Neviditelná výstava Praha, poznání světa slepých lidí výstava Zbiroh Tvář Leonarda Da Vinci Templáři výchovné koncerty, filmová představení, knihovna, muzeum Českého lesa - GO kurzy seznamovací pobyty pro 1. ročníky, TU navázání vztahů, mapování osobnosti žáka v oblasti osobnostní, alkoholu a drog ; prezentace ZČU Plzeň, fakulta strojní účast na vzpomínkové akci,, Osvobození republiky a ukončení II. světové války Den pro Lidice Kinosál Mže, Tachov návštěva muzea na demarkační linii, Rokycany 1. ročníky prevence soc. patogen. jevů a trestné činnosti mládeže, trestní odpovědnost mladistvých a rodičů (pro žáky i rodiče); POLICIE ČR, KOTEC listopad program protidrogové prevence - KOTEC Tachov - prevence soc. patolog. jevů KAT Tachov - návštěva probační a mediační služby - projekt Zdravá škola - podpora rovných příležitostí žáků - Projektový den,,ochrana člověka za mimořádných událostí IZS spolupráce s ČČK ; žáci 3. r.oboru TR, jako doprovod Hlídek mladých zdravotníků spolupráce s HZS Tachov akce sportovní hala

16 Žáci vydávají časopis Světecký občasník - zpracovávání informací o škole; práce s ICT technikou. Zpracovávají příspěvky do informačního systému školy, místního tisku a na www stránky. 8. Specializované kurzy Školení obsluhy VZV žáků Svářečský kurz žáci (obor strojní mechanik) 4.9. Využívání ICT ve vyučování 1. ICT plán školy Vybavení školy počítačovou a prezentační technikou převyšuje požadavky ICT standardu; 13 učeben má multimediální vybavení. Žáci mají přístup k internetu i mimo vyučování. Je umožněn dálkový přístup do klasifikace žáků. Omlouvání nepřítomnosti žáků elektronickou poštou nebo přes I-školu. 2. Vyučující - prezentační CD, DVD, práce s internetovými aplety - příprava Power Pointových prezentací - používání vizualizérů, mobilních dataprojektorů a notebooků - zadávání samostatných a skupinových prací s využitím ICT - zpracování a prezentace DUM 3. Žáci - zpracovávání a prezentování samostatných nebo skupinových prací, zasílání domácích cvičení e-poštou - práce s internetem doplňující informace ve vyučovací hodině - fotografování a natáčení školních akcí, zpracovávání materiálů, prezentace ve školním informačním systému, ve školním časopisu, v regionálním tisku a při dnech otevřených dveří 16

17 5. VÝSLEDKY KONTROL A INSPEKCÍ PROVEDENÝCH V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU včetně výsledků inspekce provedené ČŠI Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, Slovanská alej 26, Plzeň Zaměření: 101 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR vedení domovní knihy 100, písm. d, zák. č. 326/1999 Sb. stav ubytovacího zařízení ohlašovací povinnost o ubytování cizinců Místo kontroly: Domov mládeže č.p. 26 Datum: Zjištění: Nebylo uloženo žádné opatření k nápravě. Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát, pracoviště Domažlice, Branská 5, Domažlice Zaměření: Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách Kontrolované období: školní rok 2010/2011 Datum: Zjištění: Bez závad nebylo zjištěno porušení výše uvedených vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 47/2005 Sb. Finanční úřad v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, pracoviště Okružní 2178, Tachov Zaměření: Kontrola prostředků poskytnutých organizaci ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / v rámci OPRLZ ze dne Datum: Zahájení , ukončení Zjištění: Bez závad nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, pracoviště Okružní 2178, Tachov Zaměření: Kontrola prostředků poskytnutých organizaci ze státního rozpočtu ČR a Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko ze dne Datum: Zahájení , ukončení Zjištění: Bez závad nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. VZP, územní pracoviště Tachov Zaměření: Placení pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Datum: Zjištění: Bez závad nebylo uloženo žádné opatření k nápravě. 17

18 6. ČINNOST ŠKOLY 6.1. Školská rada - ustavující schůze se konala činnost ŠR se řídí jednacím řádem a 168 ŠZ - zasedání ŠR se konala a Počet evidovaných stížností celkem : ČŠI řešení stížnosti pana Dr. Zdeňka Vobořila ze dne Předmět stížnosti: 1.Volná docházka žáků do školy 2. Zřejmá přítomnost drog a alkoholu ve škole Zjištění při prošetření stížnosti ČSI: Tvrzení uvedené ve stížnosti v bodu 1 je nedůvodné Tvrzení uvedené ve stížnosti v bodu 2 je neprokazatelné 6.3. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost A. V rámci aktivit školy pro veřejnost byly například uspořádány : 1) Humanitární akce SVĚTLUŠKA ) Prezentace školy MŽE - Tachov Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním? Den otevřených dveří Den stavitelství a architektury ) Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce 2011 (technické kroužky pro žáky základních škol 11/ /2012) Návštěvy žáků 8. a 9. ročníků ZŠ v odborných učebnách OV a školy 4) Pravidelné náborové schůzky na ZŠ 5) Pohádkový les Zahraniční stáže žáků oboru, přeshraniční spolupráce a) GIRL S DAY ve spolupráci s ÚP Weiden , účast žáků SPŠ a zajištění účasti ZŠ Tachov b) spolupráce s BS Weiden a Youcomp Weiherhammer při přípravě projektu,, Pokračujeme ve společném vzdělávání. Podání žádosti do Cíl 3 DF. Přidělená dotace , Certifikáty a ocenění Škola uděluje žákům osvědčení : Osvědčení o konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání - všechny obory SOU Dodatek k Osvědčení o získaném vzdělání v českém a anglickém jazyku EUROPASS - všichni úspěšní absolventi maturitní nebo závěrečné zkoušky Osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. - absolventi oboru elektrikář-silnoproud Svářečský průkaz - žáci oboru strojní mechanik Osvědčení o řízení VZV - žáci 3.ročníku SOU a 4. ročníků SOŠ Škola přiznává stipendium za výborné výsledky při vzdělávání (školní i od sdružení firem TEO) Celkem vyplaceno - škola ,-- Kč - TEO ,-- Kč Udělené certifikáty a osvědčení červen Prospěchové stipendium za výborné studijní výsledky 17 žáků - Ocenění sdružení TEO za výborný prospěch 12 žáků - Odměna za výborné výsledky při závěrečných zkouškách 5 žáků - Ocenění sdružení TEO za výborné výsledky při závěrečných zkouškách 3 žáci - Osvědčení o konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání obory s výučním listem - Dodatek k Osvědčení o získaném vzdělání v českém a anglickém jazyku EUROPASS - všichni úspěšní absolventi maturitní nebo závěrečné zkoušky 18

19 - Osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. - absolventi oboru elektrikář-silnoproud - Svářečský průkaz 4 žáci oboru strojní mechanik - Osvědčení o řízení VZV 27 žáků Ocenění úspěšných žáků a kolektivů Městem Tachov Sportovní reprezentace 3 kolektivy (atletika, bowling, sálová kopaná), 6 jednotlivců - Odborné soutěže 1 žák - Ocenění a poděkování města za výborné studijní výsledky, včetně finanční odměny, bylo uděleno 2 žákům T. Dvořák (TZB) a D. Kovács (OK) Zkvalitňování technického vybavení školy a praktického vyučování 1. Dovybavení dílen (doplnění nářadí a nástrojů ) pro obory obráběč kovů, zámečník, strojírenství ,-- Kč 2. Oprava a údržba, technické zhodnocení: - škola - výměna dveří ,-- Kč oprava zásuvek v uč ,-- Kč oprava poklopu v tělocvičně +čištění kanalizace ,-- Kč - DM 26 oprava kanalizace, ostatní údržba ,-- Kč 3. Doplnění technického vybavení (ICT, tabule, ostatní učební pomůcky ) ,-- Kč 4. Účelová dotace PK - strojní investice (bude čerpáno ve šk.r. 2012/2013) ,-- Kč 6.7. Další vzdělávání ve škole - doučování žáků - pronájem učeben pro školení vzdělávacích agentur 6.8. Zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti 1. Studium pro výchovné poradce UK 1 učitel 2. Školení SAS ; učitel 3. Konference škol vyučujících IT - Blatná učitel 4. Konference IT škol - Praha učitel 5. Dějiny a literatura po roce ,5.11., ; 7.1., 4.2., 3.3., učitelé 6. Descartes Komunikace v praxi středoškolských pedagogů učitel 7. Seminář Schiedel učitelé 8. MŠMT seminář MZ ředitel 9. Vzdělávací program Varianty Dobrá škola 21. století Babice učitelé 10. Descartes Asertivita s vlídnou tváří učitel 11. Seminář + závěrečná konference Česká společnost v novodobé Evropě , učitelé 12. Svět podle demokracie (3 měs. kurz) 7.3., učitel 13. NIDV pracovní listy k MZ učitelé 14. Konzultace k financování reg. školství ředitel 15. Seminář k maturitám učitelé 16. Tepelná ochrana budov učitel 17. Seminář Normy ČSN, EN učitel 18. Celostátní konference Znojemská jarní inspirace učitelé 19. Profilová MZ STR zaměření na prakt. zkoušku učitelé 20. Nakl. Hueber - NEJ pro profesně orientovanou výuku učitel 21. Konference o využití sw MATHEMATICA učitelé 22. Seminář předsedové MK učitelé 23. ČVUT Národní kalkul. nástroj pro hodnocení energ. náročnosti budov učitel 24. Descartes - Jak vzbudit zájem žáka o učení učitel 25. KCVJŠ -Nové přístupy a metody k vyučování NEJ učitel 26. NIVD seminář pro ŠMK učitel 27. Akademie moderního vzdělávání Multimediální prvky ve výuce učitel 19

20 28. Školení firem WAVIN OSMA s.r.o. a PROTECH s.r.o učitel 29. UNIV2 - Kraje 11 osob 30. UNIV 3 4 osoby 31. Změny př. ve školství učitelé 32. Školení řidičů 23 pedag. prac. 33. Školení lešenářů 3 učitelé OV 34. Školení přenosné řetěz. pily 3 učitelé OV ZÁVĚR I. Za největší úspěchy ve školním roce 2011/2012 považujme : 1. Úspěšně se rozvíjející spolupráci se sdružením firem TEO, které školu podporuje a zároveň pozitivně ovlivňuje její činnost. Je zdrojem dalších finančních prostředků. Umožňuje zahraniční stáže žákům, podporuje jazykové vzdělávání. škola se snaží o vícezdrojové financování své činnosti 2. Zapojení školy do významných projektů, které přinesou zkvalitnění výuky, přípravu pro uskutečňování celoživotního vzdělávání, umožňují porovnávání výsledků vzdělávání a podporují motivaci žáků pro technická povolání 1. OP RLZ 3.3. KVALITA 1 - Jednotné zadání ZZ Nová ZZ 2. OP VK - podpora výzva 2 pro GP Zdravá škola - podpora rovných příležitostí žáků 3. OP VK podpora č. OP CZ.1.07 Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a jejich dopad na životní prostředí, 4. UNIV2 - Kraje - Přeměna středních škol v centra CŽU, UNIV 3 6. OP VK podpora 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ 7. OP VK IPo- oblast podpory 2.3 Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR), Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji - Kemp mládeže v Oselcích 10. Řemeslo má zlaté dno 11. Zahájení projektu RHK - Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje 3. Úspěšnost žáků v odborných a sportovních soutěžích na úrovni kraje a ČR SUSO odborné dovednosti žáků stavebních oborů; Vzdělání a řemeslo - elektrikář, truhlář; KOVO JUNIOR strojní mechanik, obráběč kovů nejúspěšnější žák PK 2011/2012 (v rámci projektu EXELENCE středních škol) elektrikář 4. Vysoká uplatnitelnost absolventů školy v oboru vzdělání, která souvisí s dlouhodobě uplatňovaným systémem zařazování žáků 3.ročníků na odborný výcvik přímo do provozů firem. Pro kontakty se zaměstnavateli jsou také efektivně využívány provozní praxe žáků 3. ročníků maturitního oboru. 5. Výborná spolupráce s rodiči žáků : dálkový přístup do hodnocení žáků I škola rychlé řešení problémů a námětů 6. Získání dalších kvalifikací pro žáky; ocenění, certifikáty svářečský kurz, obsluha vysokozdvižných vozíků bez dotace státu, pouze za přispění firem osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. 7. Nadstandardní vybavení školy počítačovou a prezentační technikou využívání ICT techniky při vyučování (e-learning, webová kamera, interaktivní tabule, prezentace, ) žáci jsou motivováni a získávají potřebné kompetence 20

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Plzni dne 23. 9. 2014 1 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy... 4 1. Charakteristika školy... 4 1.1. Název školy, adresa... 4 1.2. Kontakty... 4 1.3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 23/24 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Lutíně dne 14. září 2013 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více