Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE"

Transkript

1 - UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006 na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí v roce Učební text je určen pro učitele a žáky. Žáci ho mohou využít při řešení úloh na kamerovém systému. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

2 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY 4 3 DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM 13 4 LEGISLATIVA 25 1 ÚVOD Kamerový systém označovaný zkratkou CCTV Closed Circuit Television v překladu znamená uzavřené televizní okruhy nebo zkráceně používaný termín průmyslová televize. Tento systém považujeme za jednu část obecně používaného termínu elektronické zabezpečovací systémy zkratkou EZS. Ve všech oblastech lidského života se v současné době prvky, které zasahují nebo jsou součástí automatizace. Obdobný název má i předmět, který patří do výuky žáků nebo studentů oborů elektrotechnických. Při výuce se studenti seznamují s pojmem Inteligentní budova. Jedním z prvků inteligentní budovy je také EZS, potažmo systém CCTV. Je zřejmé, že kromě nezbytné teorie je důležitá praktická ukázka a ověření teoretických poznatků na vlastním reálném systému. Z tohoto důvodu byla průmyslová televize zavedena do výuky na této škole. VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH POJMU POUŽÍVANÝCH V CCTV LIVE VIEWER hlavní aplikace Omnicast, slouží k živému snímání kamerového systému ARCHIVE PLAYER aplikace Omnicast, slouží k přehrávání nebo vyhledávání archivovaných záznamů CONFIG TOOL aplikace Omnicast umožňující správu a konfiguraci mnoha komponent systému IP- Internetový Protokol, metoda jakou jsou data po internetu posílána z jednoho počítače na druhý. LAN místní síť. MPEG-4 standard pro kódovanou reprezentaci digitálního audia a videa pro multimédia v pevných nebo mobilních WEB aplikacích. MULTICAST komunikace mezi jedním odesílatelem a více příjemci na síti. PORT v počítači a telekomunikačních zařízeních je port místo, kde dochází k fyzickému propojení s jiným zařízením ( konektor ) apod. OMNICAST je sledovací, přenosové a archivační řešení kamerových systémů, obsahuje : - Technologie komprese videa MPEG-4, MPEG-2, MJPEG - Soustřednou síťovou architekturu Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

3 - Bezdrátový přenos videa - Vícenásobný přístup odkudkoli - Bezproblémové ovládání výrobků jiných výrobců Je použitelný pro místní sítě LAN, rozsáhlé sítě WAN nebo přes Internet. Je systémem variabilním př použití 1 až tisíců kamer. Umožňuje současné monitorování z více míst a zároveň ukládání( záznam ). SKUPINA UŽIVATELU je způsob jak definovat práva a oprávnění jednotlivých skupin uživatelů, standardně v počtu čtyř. Administrátoři mají veškerá oprávnění a mohou přistupovat ke všem zdrojům systému, tato skupina má jediného člena nazývaného Admin. Power uživatelé tato skupina má všechna práva jako Administrátor, kromě možnosti vytvářet, editovat a prohlížet uživatele a skupiny. Live Viewer - mají oprávnění spouštět aplikaci Live viewer a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. Archive Player uživatelé mají oprávnění spouštět aplikaci Archive Player a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. LOGICKÁ ČÍSLA - jsou unikátní identifikátory, přiřazené určitým typům entit v systému pro usnadnění odkazů. Systém automaticky přiřazuje logické číslo nově vytvořenému nebo nalezenému zařízení. Entita je všeobecný termín, určený k označení každého identifikovatelného hardware nebo software v systému OMNICAST. Jsou tím myšleny např. symboly pro označení kamery, prohlížeče, seriové porty, digitální vstupy apod. POKRYTÍ je všeobecná entita, která definuje : Rozpětí dat : jeden určitý den nebo počet dnů v týdnu Rozpětí času : časový úsek pokrytý v každém datu Šablonu opakování : pouze jednou, každý týden nebo každý den. SPRÁVA ARCHIVACE obsahuje a popisuje nastavení, bezpečnost, dostupnost a použití archivu, ( záznamu ). KOMPRESE DAT všem popisům komprese jen společné, že odstraňují nadbytečné(redundantní) a zbytečné(irelevantní) informace z obrazu, tím se značně redukují datové toky, aniž by pozorovatel zaznamenal jakékoli zhoršení kvality obrazu. Redukce spočívá v tom, že některé informace jsou pro pozorovatele nepodstatné, nepostřehnutelné, vlivem nedokonalosti lidského oka, nebo jsou to informace mimo oblast zájmu pozorovatele (barevné stíny v pozadí snímané scény apod.). M-JPEG jeden ze standardních systémů komprese videodat, umožňuje snadný přístup ke snímkům, vyznačuje se relativně ekonomicky dostupným hardware, je rozšířen v bezpečnostních aplikacích určených pro archivaci. Jeho princip spočívá v tom, že algoritmus DCT(využívá postup po jednom snímku) odstraní redundantní (nepodstatná)data, dále provede kvantování koeficientů DCT, optimalizaci pro lidský zrak, data jsou kódována, aby byla minimalizována entropie kvantových koeficientů DCT MPEG (Move Picture Expert Group) další ze standardních systémů používaných ke kompresi dat pro přenos videosignálů, nabízí střední až vysokou kvalitu obrazu při nízké až střední přenosové rychlosti, využívá prostorové a časové redundance, využívá Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

4 skutečnosti, že po sobě jdoucí obrázky jsou zpravidla identické, ty pak redukuje, což vede k významnému snížení šířky pásma. WAVELET tento systém byl původně vyvinut jako JPEG pro kódování jednotlivých obrázků, tato komprese má řadu výhod, patří mezi ně např, to, že celý obraz lze filtrovat bez jeho rozbití na jednotlivé podbloky, nabízí menší degradaci obrazu při vyšším poměru komprese.umožňuje poskytovat vynikající kvalitu při kompresním poměru 50:1. 2. NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY Zřizování systémů CCTV Celý proces zřizování systémů CCTV lze rozdělit do několika etap, které lze popsat jako: Etapa I. Zadání zakázky Celý návrh systému průmyslové televize vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka. Při volbě kamerového systému, by měl potencionálnímu zákazníkovi pomoci pracovník firmy, která má s touto problematikou již určité zkušenosti. Ujasnit význam, cíl a využití systému CCTV by měl soubor otázek, které je vhodné si položit pro usnadnění správné volby průmyslové televize. Mezi ně patří např. Proč chceme(chcete) vybudovat CCTV? Jaké výsledky od systému očekáváte? O jaký druh objektu se jedná? Je vhodná instalace CCTV pro spolupráci se stávajícími elektronickými zařízeními (EZS, EPS, docházkový systém apod.)? Je vhodné použít pro rozvod signálu stávající síť? Kolik budete požadovat monitorovacích stanovišť, kolik kamerových míst pro pokrytí zájmových míst? Budete požadovat pouze aktuální snímání nebo archivaci, když ano tak v jakém časovém intervalu? Všechny tyto dotazy také úzce souvisí s finančními možnostmi zákazníka. Mezi další otázky a to technického charakteru by mělo patřit : Použití černobílého nebo barevného snímacího zařízení, volba analogového nebo digitálního systému, stupeň rozlišení standardní nebo vysoký, možnost záznamu, přenos audio signálu apod. Již v této fázi analýzy potřeb je nutno vytvořit vyvážený vztah mezi zjišťováním funkčních a provozních požadavků na systém CCTV, ty pak slouží pro zpracování předběžné konfigurace systému, ta má podstatný vliv na stanovení nabídkové ceny. Na více kamerový záznam lze z pohledu provozu klást 3 základní požadavky: optimální kvalita obrazu : proti kvalitě při záznamu z jedné kamery se nemá projevit žádné omezení; minimalizace mrtvých časů : mrtvý čas je doba, ve které není zaznamenán obraz příslušné kamery; optimální možnost analýzy : musí být umožněno sledování záznamu při normální rychlosti reprodukce od libovolné kamery, pro detailní analýzu musí být k dispozici dobrý obraz v režimu stop záznamového zařízení. Etapa II. Návrh Výsledky analýzy potřeb zákazníka slouží pro zpracování návrhu systému CCTV. Podklady z analýzy je vhodné přenést do tabulky, která obsahuje základní údaje o zakázce. Záznam o analýze potřeb je vhodné nechat zákazníkem podepsat, tento dokument může zároveň sloužit jako součást nabídky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

5 Tabulka 1 Základní údaje O ZAKÁZCE Zákazník Účel nasazení systému Předpokládaná rizika objektu, režimu provozu Podmínky v objektu Předpokládaný způsob montáže Provedení silových rozvodů Provedení stavebních prací Podklady pro nabídku,projekt Provedení systému Rozsah systému Součinnost s ostatními systémy Specifické požadavky zákazníka Předpokládané termíny Datum a podpisy Název firmy, adresa, kontaktní osoba, spojení Popsat účel, monitorování vjezdu, sledování provozu na vchodu a pod. Popsat rizika, umístění objektu, možnosti přístupu, provoz v objektu Popsat nepříznivé vlivy prostředí z hlediska vlhkosti, prašnosti,koroze, nebezpečí výbuch a pod. Povrchově, pod omítkou, závěsná vedení, využití stávajících žlabů a pod. Popsat kdo provede silové rozvody Popsat kdo provede stavební práce např. zajistí zákazník a pod. Zaznamenat rozsah předaných podkladů(pty, plány a pod.) Černobílý barevný Analogový digitální Rozlišení, standard, vysoké Provedení přenosových tras a pod. Druh a počet snímaných scén Počet monitorovacích míst EZS, EPS, Docházkový systém a pod. Nabídky, smlouvy, realizace Datum jednání, podpisy zúčastněných stran Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

6 Tabulka 2 Údaje O KAMEROVÝCH STANOVIŠTÍCH Kamerová stanoviště Podmínky montáže Vzdálenost stanoviště od montážního pracoviště Druh prostředí Rozlišovací schopnost Vymezení zorného pole Intenzita osvětlení Technická specifikace kamerového stanoviště Typ použitých kamer Typ použitých objektivů Typ kamerového krytu Typ kamerového ramena Typ polohovací hlavice Další příslušenství Umístění, předmět snímání, pořadová čísla jednotlivých kamer Dostupnost a umístění montážního místa, rizika úmyslného poškození, zcizení a pod. Vzdálenost reálná pro přenos pomocí metalického nebo optického vlákna, vzdálenost vzdušná pro přenos bezdrátový Uvést nepříznivé vlivy prostředí jako jsou vlhkost, prašnost, agresivita prostředí a pod. Uvést požadavky např. standard, vysoké rozlišení a pod. Uvést minimální, maximální vzdálenost, šířku a výšku snímaného objektu Den, noc, požadavek na přisvícení Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

7 Tabulka 3 Údaje O MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍCH Monitorovací pracoviště Režim pracoviště Počet vstupů od kamer Počet výstupů pro monitory Požadavek na ovládání Požadavky na záznam Vyhodnocování záznamu Provedení techniky Technická specifikace monitorovacího pracoviště Typ a počet zařízení na zpracování videosignálu Typ a počet monitorů Typ záznamového zařízení Další příslušenství Umístění, počet monitorovacích pracovišť, kompetence, pořadová čísla, jejich pojmenování Denní, noční, nepřetržitý, obsluhovaný, bezobslužný, způsob vyhodnocení informací Ovládání či pouhé sledování, bez možnosti vstupu do systému,automatizace provozních režimů Automatizovaný režim bez možnosti zásahu obsluhy, kompetence obsluhy, nucený záznam Kompetence obsluhy, nezávislé vyhodnocování na samostatném pracovišti, nezávislé vyhodnocování během provozu Například stolní, zabudované a pod. Například sekvenční přepínač, vícenásobný dělič obrazu, multiplexer a pod. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

8 Praktický postup při návrhu kamerového systému 1) Výběr kamer Základním konstrukčním prvkem kamery je čip.v kamerách pro bezpečnostní systémy se používají čipy CMOS nebo CCD. CMOS jsou levnější, ale mají horší parametry, menší citlivost a horší rozlišení. Kamery s čipy CCD jsou kvalitnější. Pro výběr kamery je nutno posoudit další hlediska jako např. kamera černobílá či barevná, vnitřní či venkovní, skryté nebo odstrašující-výrazné, kamery standardní nebo s IR přisvícením, kamery statické či s otáčením? Kromě těchto základních hledisek bychom jistě našli i další, která hrají svou nezanedbatelnou roli při výběru kamery. 2) Hlavní parametry kamer Za hlavní parametry kamer lze považovat ROZLIŠENÍ a CITLIVOST ROZLIŠENÍ je to základní parametr udávající rozlišení snímacího čipu kamery(počtu bodů, které je schopen zobrazit). Udává se zpravidla v TV řádcích. Standardní rozlišení : u č/b kamer asi 400TVř u barevných cca 330TVř. Vysoké rozlišení(hires) : u č/b kamer TVř u bv TVř. Ultravysoké rozlišení :- u speciálních IP barevných kamer 1,3 až 6MPx. CITLIVOST udává, za jakých minimálních světelných podmínek je čip kamery schopen snímat obraz. Udává se v jednotkách LUX, při definované světelnosti objektivu. Standardní citlivost : u č/b kamer 0.1 LUX u b/v kamer 1 LUX, běžné aplikace za denního světla Vysoká citlivost LOW LUX : u č/b kamer až LUX, u b/v kamer 0.01 LUX, vyhovují za šera a v noci za umělého osvětlení. Kamery DEN/NOC : spojují výhody č/b a barevných kamer. Snímací čip pracuje za dostatečných světelných podmínek v režimu barevných kamer, při poklesu osvětlení se přepne do režimu č/b kamer. IR přisvícení : za extrémně slabého osvětlení se to řeší infračerveným přisvícením kamery. Diody jsou zpravidla integrovány do jednoho pouzdra s kamerou a po setmění se automaticky spínají. 3) Výběr konkrétní kamery Mezi kritéria podle kterých vybíráme kameru, patří např. prostředí nebo způsob umístění kamery. Z tohoto pohledu volíme výběr kamery: Vnitřní kamery : jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách bez vlhkosti, prachu a extrémního kolísání teplot. Venkovní kamery a IR kamery : jsou určeny pro použití ve venkovních prostorách bez nutnosti použití dalšího krytu, mohou to být též venkovní kamery s IR přisvícením v provedení DEN/NOC a též v provedení ANTIVANDAL. Vodotěsné kamery : svou konstrukcí jsou určeny pro použití ve vodě. Lze je použít též jako kamery pro venkovní umístění nebo pro účely bazénů. High speed dome kamery : kamery s objektivem ZOOM s polohovacím zařízením, umožňují automatické natáčení na základě signálu např. z PIR čidel. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

9 Antivandal kamery : jsou zabudovány do robustního kovového krytu s maximální odolností proti mechnickému poškození. Atrapy kamer : vhodné použití těchto kamer v kombinaci se skutečnými kamerami mnohdy postačí k odstrašení potenciálních pachatelů. Upevnění kamer : statické a pohyblivé. 4) Voba vhodného objektivu Nutnost správné volby úhlu objektivu pro danou aplikaci. Zde je nutno pracovat s pojny světelnost objektivu, C/CS mount, VARIF OCAL, ZOOM a mnohé další. 5) IR přisvícení kamer infračervené přisvícení kamer se používá v případech, kdy není vhodné nebo možné z různých důvodů použít umělé osvětlení ve viditelném spektru. 6) Zařízení pro zpracování videosignálu Přepínače ručně nebo automaticky přepínají signály z jednotlivých kamer Kvadrátory sdružují čtyři kamerové vstupy, umožňují současné zobrazení čtyř kamer na jednom monitoru. Obraz v obraze (PIP, SPLITTER) zařízení umožňuje zobrazení dvou kamer (SPLITTER), nebo čtyř kamer (MULTIPIP) a to tak, že záběr z jedné kamery je na celé ploše obrazovky, ostatní ve zmenšené podobě jsou v ploše původního celkového záběru. Multiplexery používají se k záznamu signálů z více kamer na jedno záznamové zařízení. U simplexních multiplexerů se nahrává obraz, který je právě prohlížen, u duplexních multiplexerů se nahrává obraz ze všech kamer, bez ohledu na aktuální prohlížení. Monitory černobílé, barevné klasické, barevné LCD, PC monitory. Převodníky video/vga slouží k převedení video signálu na signál VGA pro počítačové monitory. Záznamová zařízení analogová záznamová zařízení(vcr), digitální záznamová zařízení (DVR), kamerové počítačové systéma (KPS), vhodné počítače pro kanerové systémy. 7) Přenos videosignálu Určit optimální způsob pro přenos videosignálu. (použití metalizovaných vodičů, optických kabelů, koaxiálních kabelů, bezdrátový přenos). 8) Snímání a přenos zvuku Při potřebě snímat zvukový signál je vhodné volit typ kamery, která je vybavena mikrofonem. 9) Napájení kamer a přídavných zařízení Většina kamer vyžaduje napájení 12V, ze stabilizovaného napájecího zdroje. Napájení lze řešit individuálně u každé kamery nebo z jednoho centrálního napájecího zdroje, lze využít vedení sloužícího pro přenos signálu. Napájení vyhřívaných venkovních krytů vyžaduje zpravidla přívod silovým vedením napětí 230V. 10) GSM zařízení Pro dokonalejší zabezpečení a využití kamerového systému lze též použít GSM systému. 11) Homologace veškeré komponenty použité pro systém CCTV by měly mít homologaci. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

10 Etapa III. - Přezkoumání návrhu a příprava realizace Účelem této etapy je připravit podmínky pro bezproblémovou montáž a uvést do provozu celý systém. V případě odsouhlasení nabídky na realizaci je nutno ještě před uzavřením smlouvy a vlastní realizací nechat si potvrdit skutečnosti uvedené v návrhu nebo potvrdit případné změny a dodatky k návrhu. Takto zpracované podklady by měly být zapracované do smlouvy mezi zákazníkem a realizační firmou. Ze smlouvy by měly být zcela jasné závazky zřizovatelské organizace v oblasti provozních požadavků zákazníka, technické specifikace prvků celého systému CCTV. Úlohou projektanta je přenést stanovené provozní požadavky a technické specifikace do konkrétního návrhu systému CCTV a připravit výkresové podklady pro kvalifikovanou montáž. Etapa IV. Realizace Vlastní montáž CCTV se podstatnou měrou podílí na celkovém úspěchu realizace systému CCTV. Samozřejmostí by mělo být dostatečné odborné proškolení montážních pracovníků a následně jejich vysoká odborná způsobilost, jejich spolehlivé a pečlivé chování, to by se mělo zvlášť projevit při jednání se zákazníkem. Velice citlivá situace nastává v případě, kdy montáž probíhá za plného provozu v objektu. V tomto případě se musí montážní pracovníci snažit, aby svou přítomností neobtěžovali. Základní požadavky lze shrnout do několika zásad: - dohodnout si časový rozvrh prací s ohledem na provoz objektu, plán důsledně dodržovat - práce, při nichž vzniká hluk, přesunout mimo pracovní dobu uživatele v případě, že montážní práce zásadním způsobem ovlivňují provoz v objektu, přesunout montážní práce do mimopracovní doby zákazníka - po práci po sobě vždy důkladně uklidit - po skončení denních prací předávat pracoviště osobně zpět uživateli objektu, tím se odstraní riziko nařčení ze ztráty nebo poškození předmětů zadavatele zakázky. Kabelové rozvody Kabeláž v sobě zahrnuje napájecí trasy, trasy pro přenos videosignálu a trasy pro přenos ovládacích signálů. Alternativy napájení se objevují téměř výhradně u kamer. Většina ostatních prvků CCTV je napájena převážně síťovým napětím. Konkrétní provedení kabelových rozvodů se odvíjí od zvoleného způsobu napájení použitých prvků a přenosu. Napájecí trasy Ideální situace pro montážní firmu nastává v případě, že vstupuje do zakázky v době, kdy daný objekt je ve výstavbě. V tomto případě má možnost prosadit své požadavky na napájení silnoproudých rozvodů. U varianty napájení kamer ze síťového rozvodu se doporučuje provést přívod pro každou kameru samostatným v průběhu trasy nevypínatelným vedením 230V 3x1.5 CU se samostatným jištěním. U varianty napájení kamer ze společného zdroje malého napětí je nutné brát v úvahu odběry kamer a vzdálenosti od napájecího zdroje. U varianty napájení kamery po koaxiálním kabelu nebo pomocí kabelů optických se žádné samostatné trasy nebudují. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

11 Signálové trasy Signálové trasy jsou velice důležitou součást systému CCTV. Nevhodně zvolené typy kabelů, nesprávně provedená spojení a nespolehlivé připojení konektorů 3 druhy kabelů a to: - metalizované kabely z materiálu CU mohou funkci celého systému CCTV zcela znehodnotit a degradovat v očích zákazníka i když je vytvořeno z kvalitních komponentů. - Základním problémem je volba vhodného propojovacího kabelu, druhým správné spojování kabelů a připojování k zařízení. Pro propojení se v zásadě používají : - koaxiální kabely - optické kabely Základním parametrem při použití koaxiálních kabelů je : charakteristická impedance.-všeobecně používaná v oboru CCTV je 75Ω. útlum kabelu.- energetické ztráty konkrétního typu kabelu, uváděné v db. Při návrhu kabelových tras nad 100m délky, bychom měli brát v úvahu útlumové parametry použitého kabelu. To,co nás na kabelech v oboru CCTV musí zajímat jsou jejich mechanické vlastnosti a jejich klimatická odolnost. Značení kabelů V rámci rozsáhlejších systémů CCTV je nezbytné a velice účelné značení kabelů, šetří to čas při identifikaci kabelů. K tomuto účelu se pouč žívají různé přelepky nebo popis lihovým fixem. K ideálnímu značení patří použití plastových převlečků. Oživování systému Systém se oživuje po výchozí revizi silnoproudé části rozvodů. Dle příslušné normy je zapotřebí zařízení prohlédnout, odzkoušet a provést na něm příslušná měření. Při oživování kamer je nutné nejdříve přiřadit příslušnou kameru do systému, k tomu poslouží nastavovací manuál. Po přiřazení se každá z kamer systému nastavuje individuálně. Nastaví se úhel záběru, vzdálenost, ostření, pro objektivy s ručně řízenou clonou nastavujeme pro dané světelné podmínky optimální obraz bez přesvětlených ploch. Po přiřazení kamer do systému a uvedení do činnost nadřazeného monitorovacího pracoviště se provede oživení podružných monitorovacích pracovišť. Ověřování funkce systému CCTV Před vlastním předáním systému by realizační firma měla učinit řadu kroků, zpravidla prostřednictvím svého technika, nutných k bezproblémovému předání zakázky. Ke kontrole patří především : - ověřování, zda má zařízení jako celek požadované vlastnosti - zda provedení a úplnost montážních prací je v souladu s platnou projektovou dokumentací, doplněnou o změny vzniklé v průběhu výstavby - zda je zařízení vybaveno průvodní dokumentací, ke které patří především uživatelský manuál a prohlášení o shodě. - prohlídka provedení kabeláže napájecích a přenosových cest - posouzení zařízení CCTV vzhledem k umístění v daném prostředí, dostupnost - posouzení, zda při provozu nemůže dojít ke zranění nebo ohrožení na životě Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

12 Předání sytému CCTV Jedná se o protokolární akt, při němž realizační firma předává přejímací protokol. Ten potvrzuje funkční a úplné předání předmětu smlouvy, stanovuje termíny odstranění případných nedostatků, stanovuje termín vypršení záruční lhůty, stanovuje pracovníka zodpovědného za provoz systému CCTV a osoby zmocněné k hlášení závady na sytému a dále potvrzuje řádné zaškolení obsluhy. Přílohou přejímacího protokolu jsou zpravidla tyto dokumenty: - projekt skutečného provedení - oboustranně potvrzený soupis skutečně nainstalovaného zařízení s příslušným prohlášením o shodě - protokol o výchozí revizi - protokol o provedení funkčních zkoušek - návody k obsluze - zápis o vyhodnocení zkušebního provozu - další smluvně ujednané dokumenty a materiály (např. výrobkové certifikáty apod. Etapa V.- Provoz systému Systémy CCTV většinou pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Přes vysokou spolehlivost těchto systémů, je zapotřebí pravidelné údržby a pravidelných technických prohlídek systému. Tyto činnosti je také zapotřebí zajistit smluvně s firmou, která CCTV instalovala. Provádění periodických nebo mimořádných technických prohlídek je vhodné evidovat, popsat kdy a v jakém rozsahu byla prohlídka provedena, v jakém stavu se systém CCTV nachází, jaká opatření nebo jaké úkony byly na systému provedeny. Aplikace na podmínky školy Proč kamerový systém(cctv) v prostorách školy? Co od tohoto systému očekáváme? Jakou formu CCTV zvolíme? Minimálně tyto tři otázky v takto obecné poloze si musíme položit při z tvorbě systému CCTV. Vyšší odborná škola COP Sezimovo Ústí vyučuje maturitní i nematuritní obory elektrotechnické, nebo obory, v nichž je elektrotechnika silně zastoupena. V těchto oborech se vyučuje předmět automatizace, jedním z podstatných témat je pojem Inteligentní budova. V rámci této náplně se žáci učí problematiku EZS, EPS, budova školy obsahuje kromě elektronického zabezpečovacího systému také univerzální kartový systém ( včetně docházkového ). Toto vše představuje jistou formu inteligentní budovy. Kamerový systém je tedy zákonitě pokračovatelem EZS, který se na škole již vyučuje. Prioritní cíl kamerového systému je rozšíření a zdokonalení výuky v celém komplexu EZS. Sekundární využití tohoto systému se nabízí v době, kdy školu opustí žáci, pak lze část školy monitorovat nebo archivovat a usnadnit práci obslužnému personálu školy. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

13 3. DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Při volbě formy systému CCTV jsme měli několik možností. Volit systém analogový nebo digitální, kamery barevné nebo černobílé, možnost pouze monitorování nebo monitorování spolu s archivací, možnost snímání zvuku, možnost využití stávající sítě pro přenos video i audio signálů, volba separátního CCTV nebo integrace do stávající počítačové sítě, volba vhodné dodavatelské firmy a v neposlední řadě cena systému. Pro volbu daného systému rozhodlo to, že bude využito nejmodernějších prvků, které jsou v současné době v této oblasti k dispozici, tedy systém digitální za použití barevných kamer s možností snímání zvuku, dále bude využito stávající počítačové sítě, což umožňuje variabilní připojení kamer v kterémkoliv místě školy, využití stávajícího serveru školy. Kamerový systém školy obsahuje celkem 9 vnitřních kamer AXIS 210, jednu venkovní kameru AXIS 211. Dále obsahuje server se systémem OMNICAST, dvě pracovní stanice jedna umístěná v učebně EZS a určená k výuce v pozici nadřazené druhé stanici umístěné v recepci školy a určené k monitorování zabezpečených prostor v době mimo výuku. Obr.1 Analogový kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Rekordér Analogový maticový přepínač Multiplexer... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

14 Obr. 2 Analogový kamerový systém s digitálním rekordérem UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Analogový maticový přepínač Digitální rekordér (LAN / WAN)... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

15 Princip digitálního kamerového systému Obr.3 Digitální kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Digitální maticový přepínač Digitální záznam (LAN / WAN) Detekce Integrace Nadstavby... Archivace (LAN / WAN) CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

16 Obr.4 Blokové znázornění systému CCTV COP Sezimovo Ústí Obrázek znázorňuje princip digitálního systému CCTV v COP Sezimovo Ústí. Systém obsahuje 6 napevno rozmístěných kamer typ AXIS 210 v prostorách chodby a schodiště. Dvě kamery tohoto typu jsou variabilní a použitelné v kterékoliv části budovy po připojení pomocí propojovací šňůry na síť LAN.Tyto kamery slouží pro manuální nastavování a připojení k výukovým účelům. Jedna kamera AXIS 210 je připojena do prostoru recepce školy a je též situována jako pevná. Venkovní kamera typu AXIS 211 je umístěna ve vodotěsném krytu a je nasměrována na parkoviště školy. 7 vnitřních a jedna venkovní kamera jsou připojeny k síti LAN pomocí metalizovaných kabelů.pomocí sítě LAN jsou připojeny obě pracovní monitorovací stanice, jedna na učebně EZS, druhá v recepci školy. Server se systémem OMNICAST zajišťuje záznam, distribuci videostreamů a jejich možnou integraci do dalších systémů. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

17 Digitální kamerový systém ke své činnost využívá ke své činnosti prvky a struktury standardních počítačových sítí, proto bývá často označován jak IP systém. Kombinace výhod počítačových síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Obr.5 Prvky v počítačových technologiích CCTV UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jaké prvky počítačových technologií jsou v digitálních kamerových systémech využívány? switche servery PC routery přenosové trasy datová úložiště CPE GROUP GROUP Kombinace výhod počítačových a síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

18 Obr.6 Kamera AXIS 210 Obr.7 Kamera AXIS 211 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

19 Obr.8 Ilustrační záběr venkovní kamery V1 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

20 Obr. 9 Ilustrační záběr skupina 4 kamer Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

21 Obr.10 Výhody digitálního kamerového systému Výhody digitálního kamerového systému: UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM distribuce dat a logický přístup k nim stavebnicová koncepce otevřená architektura jednoduchá rozšiřitelnost snadná změna funkcí či upgrade využití stávající IT infrastruktury aplikace osvědčeným prvků standardních kamerových systémů nezávislost na výrobcích hardware (IT i CCTV) prakticky neomezená záznamová kapacita CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

22 Obr.11 Způsob připojení kamer, monitorů, klávesnic a ostatních prvků do digitálního systému UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jakým způsobem se kamery, monitory, klávesnice a apod. do digitálního systému připojují? Prostřednictvím enkodérů a dekodérů. Enkodéry (vysílače nebo též převodníky) převádějí analogový signál z kamer na signál digitální. Dekodéry (přijímače nebo též převodníky) převádějí digitální signál ze systému na signál analogový pro připojení standardního monitoru. CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

23 Obr.12 Co je OMNICAST Co je to OMNICAST? UKÁZKY TECHNOLOGIÍ CCTV OMNICAST Omnicast je komplexní řešení pro kamerové bezpečnostní a sledovací systémy. Zprostředkovává živý obraz, zabezpečuje jeho ukládání a archivaci a v neposlední řadě zpětné přehrávání podle rozmanitých kritérií jako je čas, datum, lokalita, poplach nebo pohyb. To vše v kterémkoli místě stanice, trasy, budovy či města. Standardní funkce maticového přepínače Omnicast doplňuje o pohybovou detekci, obousměrný přenos zvuku, připojení k drátovým a bezdrátovým počítačovým sítím, záznam, archivaci, ale zejména o možnost integrace s dalšími bezpečnostními a řídícími systémy CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

systémů zákonem o ochraně osobních údajů

systémů zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o s o b n í c h Ú da j ů Provozování kamerových systémů Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o

Více

Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu

Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu Monitoring Employees in the Work Process Bc. David Kopecký Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce na téma Monitorování zaměstnanců v pracovním procesu

Více

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém Dílčí investiční projekt č.1 Městský kamerový dohlížecí systém Popis dílčího projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu PREVENCE KRIMINALITY v roce 2013 Žadatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou MěÚ,

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA VYBAVENÍ AV TECHNIKOU A ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Policejní prezidium ČR Místo stavby: Policejní prezidium ČR Dílčí část: AV technika Stupeň dokumentace:

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Zabezpečení rodinného domu. Jaroslav Jansta

Zabezpečení rodinného domu. Jaroslav Jansta Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Zabezpečení rodinného domu Jaroslav Jansta Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI.

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI. STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI KPMG Česká republika, s.r.o. 19. května 2015 i Obsah 1 Úvod 1 2 Metodický přístup 2 2.1 Zdroje pro zpracování studie

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Konceptuální návrh technického řešení laboratorního pracoviště pro podporu výuky předmětu Kamerové systémy. Bc. Martin Končický

Konceptuální návrh technického řešení laboratorního pracoviště pro podporu výuky předmětu Kamerové systémy. Bc. Martin Končický Konceptuální návrh technického řešení laboratorního pracoviště pro podporu výuky předmětu Kamerové systémy Bc. Martin Končický Diplomová práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 UTB ve

Více

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika Metodická příručka č.1 Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika 1 Obsah 1. Úvod 2. Systém řízení BOZP a místo pro hodnocení rizika 2.1. Klíčové prvky řízení bezpečnosti a ochrany

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Miroslav Veselý, Vodní ráj Jihlava 1. Kamerový systém Jedním z fenoménů současné doby je snaha zabezpečit ochranu své osoby,

Více

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0391

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více