Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE"

Transkript

1 - UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006 na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí v roce Učební text je určen pro učitele a žáky. Žáci ho mohou využít při řešení úloh na kamerovém systému. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

2 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY 4 3 DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM 13 4 LEGISLATIVA 25 1 ÚVOD Kamerový systém označovaný zkratkou CCTV Closed Circuit Television v překladu znamená uzavřené televizní okruhy nebo zkráceně používaný termín průmyslová televize. Tento systém považujeme za jednu část obecně používaného termínu elektronické zabezpečovací systémy zkratkou EZS. Ve všech oblastech lidského života se v současné době prvky, které zasahují nebo jsou součástí automatizace. Obdobný název má i předmět, který patří do výuky žáků nebo studentů oborů elektrotechnických. Při výuce se studenti seznamují s pojmem Inteligentní budova. Jedním z prvků inteligentní budovy je také EZS, potažmo systém CCTV. Je zřejmé, že kromě nezbytné teorie je důležitá praktická ukázka a ověření teoretických poznatků na vlastním reálném systému. Z tohoto důvodu byla průmyslová televize zavedena do výuky na této škole. VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH POJMU POUŽÍVANÝCH V CCTV LIVE VIEWER hlavní aplikace Omnicast, slouží k živému snímání kamerového systému ARCHIVE PLAYER aplikace Omnicast, slouží k přehrávání nebo vyhledávání archivovaných záznamů CONFIG TOOL aplikace Omnicast umožňující správu a konfiguraci mnoha komponent systému IP- Internetový Protokol, metoda jakou jsou data po internetu posílána z jednoho počítače na druhý. LAN místní síť. MPEG-4 standard pro kódovanou reprezentaci digitálního audia a videa pro multimédia v pevných nebo mobilních WEB aplikacích. MULTICAST komunikace mezi jedním odesílatelem a více příjemci na síti. PORT v počítači a telekomunikačních zařízeních je port místo, kde dochází k fyzickému propojení s jiným zařízením ( konektor ) apod. OMNICAST je sledovací, přenosové a archivační řešení kamerových systémů, obsahuje : - Technologie komprese videa MPEG-4, MPEG-2, MJPEG - Soustřednou síťovou architekturu Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

3 - Bezdrátový přenos videa - Vícenásobný přístup odkudkoli - Bezproblémové ovládání výrobků jiných výrobců Je použitelný pro místní sítě LAN, rozsáhlé sítě WAN nebo přes Internet. Je systémem variabilním př použití 1 až tisíců kamer. Umožňuje současné monitorování z více míst a zároveň ukládání( záznam ). SKUPINA UŽIVATELU je způsob jak definovat práva a oprávnění jednotlivých skupin uživatelů, standardně v počtu čtyř. Administrátoři mají veškerá oprávnění a mohou přistupovat ke všem zdrojům systému, tato skupina má jediného člena nazývaného Admin. Power uživatelé tato skupina má všechna práva jako Administrátor, kromě možnosti vytvářet, editovat a prohlížet uživatele a skupiny. Live Viewer - mají oprávnění spouštět aplikaci Live viewer a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. Archive Player uživatelé mají oprávnění spouštět aplikaci Archive Player a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. LOGICKÁ ČÍSLA - jsou unikátní identifikátory, přiřazené určitým typům entit v systému pro usnadnění odkazů. Systém automaticky přiřazuje logické číslo nově vytvořenému nebo nalezenému zařízení. Entita je všeobecný termín, určený k označení každého identifikovatelného hardware nebo software v systému OMNICAST. Jsou tím myšleny např. symboly pro označení kamery, prohlížeče, seriové porty, digitální vstupy apod. POKRYTÍ je všeobecná entita, která definuje : Rozpětí dat : jeden určitý den nebo počet dnů v týdnu Rozpětí času : časový úsek pokrytý v každém datu Šablonu opakování : pouze jednou, každý týden nebo každý den. SPRÁVA ARCHIVACE obsahuje a popisuje nastavení, bezpečnost, dostupnost a použití archivu, ( záznamu ). KOMPRESE DAT všem popisům komprese jen společné, že odstraňují nadbytečné(redundantní) a zbytečné(irelevantní) informace z obrazu, tím se značně redukují datové toky, aniž by pozorovatel zaznamenal jakékoli zhoršení kvality obrazu. Redukce spočívá v tom, že některé informace jsou pro pozorovatele nepodstatné, nepostřehnutelné, vlivem nedokonalosti lidského oka, nebo jsou to informace mimo oblast zájmu pozorovatele (barevné stíny v pozadí snímané scény apod.). M-JPEG jeden ze standardních systémů komprese videodat, umožňuje snadný přístup ke snímkům, vyznačuje se relativně ekonomicky dostupným hardware, je rozšířen v bezpečnostních aplikacích určených pro archivaci. Jeho princip spočívá v tom, že algoritmus DCT(využívá postup po jednom snímku) odstraní redundantní (nepodstatná)data, dále provede kvantování koeficientů DCT, optimalizaci pro lidský zrak, data jsou kódována, aby byla minimalizována entropie kvantových koeficientů DCT MPEG (Move Picture Expert Group) další ze standardních systémů používaných ke kompresi dat pro přenos videosignálů, nabízí střední až vysokou kvalitu obrazu při nízké až střední přenosové rychlosti, využívá prostorové a časové redundance, využívá Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

4 skutečnosti, že po sobě jdoucí obrázky jsou zpravidla identické, ty pak redukuje, což vede k významnému snížení šířky pásma. WAVELET tento systém byl původně vyvinut jako JPEG pro kódování jednotlivých obrázků, tato komprese má řadu výhod, patří mezi ně např, to, že celý obraz lze filtrovat bez jeho rozbití na jednotlivé podbloky, nabízí menší degradaci obrazu při vyšším poměru komprese.umožňuje poskytovat vynikající kvalitu při kompresním poměru 50:1. 2. NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY Zřizování systémů CCTV Celý proces zřizování systémů CCTV lze rozdělit do několika etap, které lze popsat jako: Etapa I. Zadání zakázky Celý návrh systému průmyslové televize vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka. Při volbě kamerového systému, by měl potencionálnímu zákazníkovi pomoci pracovník firmy, která má s touto problematikou již určité zkušenosti. Ujasnit význam, cíl a využití systému CCTV by měl soubor otázek, které je vhodné si položit pro usnadnění správné volby průmyslové televize. Mezi ně patří např. Proč chceme(chcete) vybudovat CCTV? Jaké výsledky od systému očekáváte? O jaký druh objektu se jedná? Je vhodná instalace CCTV pro spolupráci se stávajícími elektronickými zařízeními (EZS, EPS, docházkový systém apod.)? Je vhodné použít pro rozvod signálu stávající síť? Kolik budete požadovat monitorovacích stanovišť, kolik kamerových míst pro pokrytí zájmových míst? Budete požadovat pouze aktuální snímání nebo archivaci, když ano tak v jakém časovém intervalu? Všechny tyto dotazy také úzce souvisí s finančními možnostmi zákazníka. Mezi další otázky a to technického charakteru by mělo patřit : Použití černobílého nebo barevného snímacího zařízení, volba analogového nebo digitálního systému, stupeň rozlišení standardní nebo vysoký, možnost záznamu, přenos audio signálu apod. Již v této fázi analýzy potřeb je nutno vytvořit vyvážený vztah mezi zjišťováním funkčních a provozních požadavků na systém CCTV, ty pak slouží pro zpracování předběžné konfigurace systému, ta má podstatný vliv na stanovení nabídkové ceny. Na více kamerový záznam lze z pohledu provozu klást 3 základní požadavky: optimální kvalita obrazu : proti kvalitě při záznamu z jedné kamery se nemá projevit žádné omezení; minimalizace mrtvých časů : mrtvý čas je doba, ve které není zaznamenán obraz příslušné kamery; optimální možnost analýzy : musí být umožněno sledování záznamu při normální rychlosti reprodukce od libovolné kamery, pro detailní analýzu musí být k dispozici dobrý obraz v režimu stop záznamového zařízení. Etapa II. Návrh Výsledky analýzy potřeb zákazníka slouží pro zpracování návrhu systému CCTV. Podklady z analýzy je vhodné přenést do tabulky, která obsahuje základní údaje o zakázce. Záznam o analýze potřeb je vhodné nechat zákazníkem podepsat, tento dokument může zároveň sloužit jako součást nabídky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

5 Tabulka 1 Základní údaje O ZAKÁZCE Zákazník Účel nasazení systému Předpokládaná rizika objektu, režimu provozu Podmínky v objektu Předpokládaný způsob montáže Provedení silových rozvodů Provedení stavebních prací Podklady pro nabídku,projekt Provedení systému Rozsah systému Součinnost s ostatními systémy Specifické požadavky zákazníka Předpokládané termíny Datum a podpisy Název firmy, adresa, kontaktní osoba, spojení Popsat účel, monitorování vjezdu, sledování provozu na vchodu a pod. Popsat rizika, umístění objektu, možnosti přístupu, provoz v objektu Popsat nepříznivé vlivy prostředí z hlediska vlhkosti, prašnosti,koroze, nebezpečí výbuch a pod. Povrchově, pod omítkou, závěsná vedení, využití stávajících žlabů a pod. Popsat kdo provede silové rozvody Popsat kdo provede stavební práce např. zajistí zákazník a pod. Zaznamenat rozsah předaných podkladů(pty, plány a pod.) Černobílý barevný Analogový digitální Rozlišení, standard, vysoké Provedení přenosových tras a pod. Druh a počet snímaných scén Počet monitorovacích míst EZS, EPS, Docházkový systém a pod. Nabídky, smlouvy, realizace Datum jednání, podpisy zúčastněných stran Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

6 Tabulka 2 Údaje O KAMEROVÝCH STANOVIŠTÍCH Kamerová stanoviště Podmínky montáže Vzdálenost stanoviště od montážního pracoviště Druh prostředí Rozlišovací schopnost Vymezení zorného pole Intenzita osvětlení Technická specifikace kamerového stanoviště Typ použitých kamer Typ použitých objektivů Typ kamerového krytu Typ kamerového ramena Typ polohovací hlavice Další příslušenství Umístění, předmět snímání, pořadová čísla jednotlivých kamer Dostupnost a umístění montážního místa, rizika úmyslného poškození, zcizení a pod. Vzdálenost reálná pro přenos pomocí metalického nebo optického vlákna, vzdálenost vzdušná pro přenos bezdrátový Uvést nepříznivé vlivy prostředí jako jsou vlhkost, prašnost, agresivita prostředí a pod. Uvést požadavky např. standard, vysoké rozlišení a pod. Uvést minimální, maximální vzdálenost, šířku a výšku snímaného objektu Den, noc, požadavek na přisvícení Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

7 Tabulka 3 Údaje O MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍCH Monitorovací pracoviště Režim pracoviště Počet vstupů od kamer Počet výstupů pro monitory Požadavek na ovládání Požadavky na záznam Vyhodnocování záznamu Provedení techniky Technická specifikace monitorovacího pracoviště Typ a počet zařízení na zpracování videosignálu Typ a počet monitorů Typ záznamového zařízení Další příslušenství Umístění, počet monitorovacích pracovišť, kompetence, pořadová čísla, jejich pojmenování Denní, noční, nepřetržitý, obsluhovaný, bezobslužný, způsob vyhodnocení informací Ovládání či pouhé sledování, bez možnosti vstupu do systému,automatizace provozních režimů Automatizovaný režim bez možnosti zásahu obsluhy, kompetence obsluhy, nucený záznam Kompetence obsluhy, nezávislé vyhodnocování na samostatném pracovišti, nezávislé vyhodnocování během provozu Například stolní, zabudované a pod. Například sekvenční přepínač, vícenásobný dělič obrazu, multiplexer a pod. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

8 Praktický postup při návrhu kamerového systému 1) Výběr kamer Základním konstrukčním prvkem kamery je čip.v kamerách pro bezpečnostní systémy se používají čipy CMOS nebo CCD. CMOS jsou levnější, ale mají horší parametry, menší citlivost a horší rozlišení. Kamery s čipy CCD jsou kvalitnější. Pro výběr kamery je nutno posoudit další hlediska jako např. kamera černobílá či barevná, vnitřní či venkovní, skryté nebo odstrašující-výrazné, kamery standardní nebo s IR přisvícením, kamery statické či s otáčením? Kromě těchto základních hledisek bychom jistě našli i další, která hrají svou nezanedbatelnou roli při výběru kamery. 2) Hlavní parametry kamer Za hlavní parametry kamer lze považovat ROZLIŠENÍ a CITLIVOST ROZLIŠENÍ je to základní parametr udávající rozlišení snímacího čipu kamery(počtu bodů, které je schopen zobrazit). Udává se zpravidla v TV řádcích. Standardní rozlišení : u č/b kamer asi 400TVř u barevných cca 330TVř. Vysoké rozlišení(hires) : u č/b kamer TVř u bv TVř. Ultravysoké rozlišení :- u speciálních IP barevných kamer 1,3 až 6MPx. CITLIVOST udává, za jakých minimálních světelných podmínek je čip kamery schopen snímat obraz. Udává se v jednotkách LUX, při definované světelnosti objektivu. Standardní citlivost : u č/b kamer 0.1 LUX u b/v kamer 1 LUX, běžné aplikace za denního světla Vysoká citlivost LOW LUX : u č/b kamer až LUX, u b/v kamer 0.01 LUX, vyhovují za šera a v noci za umělého osvětlení. Kamery DEN/NOC : spojují výhody č/b a barevných kamer. Snímací čip pracuje za dostatečných světelných podmínek v režimu barevných kamer, při poklesu osvětlení se přepne do režimu č/b kamer. IR přisvícení : za extrémně slabého osvětlení se to řeší infračerveným přisvícením kamery. Diody jsou zpravidla integrovány do jednoho pouzdra s kamerou a po setmění se automaticky spínají. 3) Výběr konkrétní kamery Mezi kritéria podle kterých vybíráme kameru, patří např. prostředí nebo způsob umístění kamery. Z tohoto pohledu volíme výběr kamery: Vnitřní kamery : jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách bez vlhkosti, prachu a extrémního kolísání teplot. Venkovní kamery a IR kamery : jsou určeny pro použití ve venkovních prostorách bez nutnosti použití dalšího krytu, mohou to být též venkovní kamery s IR přisvícením v provedení DEN/NOC a též v provedení ANTIVANDAL. Vodotěsné kamery : svou konstrukcí jsou určeny pro použití ve vodě. Lze je použít též jako kamery pro venkovní umístění nebo pro účely bazénů. High speed dome kamery : kamery s objektivem ZOOM s polohovacím zařízením, umožňují automatické natáčení na základě signálu např. z PIR čidel. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

9 Antivandal kamery : jsou zabudovány do robustního kovového krytu s maximální odolností proti mechnickému poškození. Atrapy kamer : vhodné použití těchto kamer v kombinaci se skutečnými kamerami mnohdy postačí k odstrašení potenciálních pachatelů. Upevnění kamer : statické a pohyblivé. 4) Voba vhodného objektivu Nutnost správné volby úhlu objektivu pro danou aplikaci. Zde je nutno pracovat s pojny světelnost objektivu, C/CS mount, VARIF OCAL, ZOOM a mnohé další. 5) IR přisvícení kamer infračervené přisvícení kamer se používá v případech, kdy není vhodné nebo možné z různých důvodů použít umělé osvětlení ve viditelném spektru. 6) Zařízení pro zpracování videosignálu Přepínače ručně nebo automaticky přepínají signály z jednotlivých kamer Kvadrátory sdružují čtyři kamerové vstupy, umožňují současné zobrazení čtyř kamer na jednom monitoru. Obraz v obraze (PIP, SPLITTER) zařízení umožňuje zobrazení dvou kamer (SPLITTER), nebo čtyř kamer (MULTIPIP) a to tak, že záběr z jedné kamery je na celé ploše obrazovky, ostatní ve zmenšené podobě jsou v ploše původního celkového záběru. Multiplexery používají se k záznamu signálů z více kamer na jedno záznamové zařízení. U simplexních multiplexerů se nahrává obraz, který je právě prohlížen, u duplexních multiplexerů se nahrává obraz ze všech kamer, bez ohledu na aktuální prohlížení. Monitory černobílé, barevné klasické, barevné LCD, PC monitory. Převodníky video/vga slouží k převedení video signálu na signál VGA pro počítačové monitory. Záznamová zařízení analogová záznamová zařízení(vcr), digitální záznamová zařízení (DVR), kamerové počítačové systéma (KPS), vhodné počítače pro kanerové systémy. 7) Přenos videosignálu Určit optimální způsob pro přenos videosignálu. (použití metalizovaných vodičů, optických kabelů, koaxiálních kabelů, bezdrátový přenos). 8) Snímání a přenos zvuku Při potřebě snímat zvukový signál je vhodné volit typ kamery, která je vybavena mikrofonem. 9) Napájení kamer a přídavných zařízení Většina kamer vyžaduje napájení 12V, ze stabilizovaného napájecího zdroje. Napájení lze řešit individuálně u každé kamery nebo z jednoho centrálního napájecího zdroje, lze využít vedení sloužícího pro přenos signálu. Napájení vyhřívaných venkovních krytů vyžaduje zpravidla přívod silovým vedením napětí 230V. 10) GSM zařízení Pro dokonalejší zabezpečení a využití kamerového systému lze též použít GSM systému. 11) Homologace veškeré komponenty použité pro systém CCTV by měly mít homologaci. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

10 Etapa III. - Přezkoumání návrhu a příprava realizace Účelem této etapy je připravit podmínky pro bezproblémovou montáž a uvést do provozu celý systém. V případě odsouhlasení nabídky na realizaci je nutno ještě před uzavřením smlouvy a vlastní realizací nechat si potvrdit skutečnosti uvedené v návrhu nebo potvrdit případné změny a dodatky k návrhu. Takto zpracované podklady by měly být zapracované do smlouvy mezi zákazníkem a realizační firmou. Ze smlouvy by měly být zcela jasné závazky zřizovatelské organizace v oblasti provozních požadavků zákazníka, technické specifikace prvků celého systému CCTV. Úlohou projektanta je přenést stanovené provozní požadavky a technické specifikace do konkrétního návrhu systému CCTV a připravit výkresové podklady pro kvalifikovanou montáž. Etapa IV. Realizace Vlastní montáž CCTV se podstatnou měrou podílí na celkovém úspěchu realizace systému CCTV. Samozřejmostí by mělo být dostatečné odborné proškolení montážních pracovníků a následně jejich vysoká odborná způsobilost, jejich spolehlivé a pečlivé chování, to by se mělo zvlášť projevit při jednání se zákazníkem. Velice citlivá situace nastává v případě, kdy montáž probíhá za plného provozu v objektu. V tomto případě se musí montážní pracovníci snažit, aby svou přítomností neobtěžovali. Základní požadavky lze shrnout do několika zásad: - dohodnout si časový rozvrh prací s ohledem na provoz objektu, plán důsledně dodržovat - práce, při nichž vzniká hluk, přesunout mimo pracovní dobu uživatele v případě, že montážní práce zásadním způsobem ovlivňují provoz v objektu, přesunout montážní práce do mimopracovní doby zákazníka - po práci po sobě vždy důkladně uklidit - po skončení denních prací předávat pracoviště osobně zpět uživateli objektu, tím se odstraní riziko nařčení ze ztráty nebo poškození předmětů zadavatele zakázky. Kabelové rozvody Kabeláž v sobě zahrnuje napájecí trasy, trasy pro přenos videosignálu a trasy pro přenos ovládacích signálů. Alternativy napájení se objevují téměř výhradně u kamer. Většina ostatních prvků CCTV je napájena převážně síťovým napětím. Konkrétní provedení kabelových rozvodů se odvíjí od zvoleného způsobu napájení použitých prvků a přenosu. Napájecí trasy Ideální situace pro montážní firmu nastává v případě, že vstupuje do zakázky v době, kdy daný objekt je ve výstavbě. V tomto případě má možnost prosadit své požadavky na napájení silnoproudých rozvodů. U varianty napájení kamer ze síťového rozvodu se doporučuje provést přívod pro každou kameru samostatným v průběhu trasy nevypínatelným vedením 230V 3x1.5 CU se samostatným jištěním. U varianty napájení kamer ze společného zdroje malého napětí je nutné brát v úvahu odběry kamer a vzdálenosti od napájecího zdroje. U varianty napájení kamery po koaxiálním kabelu nebo pomocí kabelů optických se žádné samostatné trasy nebudují. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

11 Signálové trasy Signálové trasy jsou velice důležitou součást systému CCTV. Nevhodně zvolené typy kabelů, nesprávně provedená spojení a nespolehlivé připojení konektorů 3 druhy kabelů a to: - metalizované kabely z materiálu CU mohou funkci celého systému CCTV zcela znehodnotit a degradovat v očích zákazníka i když je vytvořeno z kvalitních komponentů. - Základním problémem je volba vhodného propojovacího kabelu, druhým správné spojování kabelů a připojování k zařízení. Pro propojení se v zásadě používají : - koaxiální kabely - optické kabely Základním parametrem při použití koaxiálních kabelů je : charakteristická impedance.-všeobecně používaná v oboru CCTV je 75Ω. útlum kabelu.- energetické ztráty konkrétního typu kabelu, uváděné v db. Při návrhu kabelových tras nad 100m délky, bychom měli brát v úvahu útlumové parametry použitého kabelu. To,co nás na kabelech v oboru CCTV musí zajímat jsou jejich mechanické vlastnosti a jejich klimatická odolnost. Značení kabelů V rámci rozsáhlejších systémů CCTV je nezbytné a velice účelné značení kabelů, šetří to čas při identifikaci kabelů. K tomuto účelu se pouč žívají různé přelepky nebo popis lihovým fixem. K ideálnímu značení patří použití plastových převlečků. Oživování systému Systém se oživuje po výchozí revizi silnoproudé části rozvodů. Dle příslušné normy je zapotřebí zařízení prohlédnout, odzkoušet a provést na něm příslušná měření. Při oživování kamer je nutné nejdříve přiřadit příslušnou kameru do systému, k tomu poslouží nastavovací manuál. Po přiřazení se každá z kamer systému nastavuje individuálně. Nastaví se úhel záběru, vzdálenost, ostření, pro objektivy s ručně řízenou clonou nastavujeme pro dané světelné podmínky optimální obraz bez přesvětlených ploch. Po přiřazení kamer do systému a uvedení do činnost nadřazeného monitorovacího pracoviště se provede oživení podružných monitorovacích pracovišť. Ověřování funkce systému CCTV Před vlastním předáním systému by realizační firma měla učinit řadu kroků, zpravidla prostřednictvím svého technika, nutných k bezproblémovému předání zakázky. Ke kontrole patří především : - ověřování, zda má zařízení jako celek požadované vlastnosti - zda provedení a úplnost montážních prací je v souladu s platnou projektovou dokumentací, doplněnou o změny vzniklé v průběhu výstavby - zda je zařízení vybaveno průvodní dokumentací, ke které patří především uživatelský manuál a prohlášení o shodě. - prohlídka provedení kabeláže napájecích a přenosových cest - posouzení zařízení CCTV vzhledem k umístění v daném prostředí, dostupnost - posouzení, zda při provozu nemůže dojít ke zranění nebo ohrožení na životě Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

12 Předání sytému CCTV Jedná se o protokolární akt, při němž realizační firma předává přejímací protokol. Ten potvrzuje funkční a úplné předání předmětu smlouvy, stanovuje termíny odstranění případných nedostatků, stanovuje termín vypršení záruční lhůty, stanovuje pracovníka zodpovědného za provoz systému CCTV a osoby zmocněné k hlášení závady na sytému a dále potvrzuje řádné zaškolení obsluhy. Přílohou přejímacího protokolu jsou zpravidla tyto dokumenty: - projekt skutečného provedení - oboustranně potvrzený soupis skutečně nainstalovaného zařízení s příslušným prohlášením o shodě - protokol o výchozí revizi - protokol o provedení funkčních zkoušek - návody k obsluze - zápis o vyhodnocení zkušebního provozu - další smluvně ujednané dokumenty a materiály (např. výrobkové certifikáty apod. Etapa V.- Provoz systému Systémy CCTV většinou pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Přes vysokou spolehlivost těchto systémů, je zapotřebí pravidelné údržby a pravidelných technických prohlídek systému. Tyto činnosti je také zapotřebí zajistit smluvně s firmou, která CCTV instalovala. Provádění periodických nebo mimořádných technických prohlídek je vhodné evidovat, popsat kdy a v jakém rozsahu byla prohlídka provedena, v jakém stavu se systém CCTV nachází, jaká opatření nebo jaké úkony byly na systému provedeny. Aplikace na podmínky školy Proč kamerový systém(cctv) v prostorách školy? Co od tohoto systému očekáváme? Jakou formu CCTV zvolíme? Minimálně tyto tři otázky v takto obecné poloze si musíme položit při z tvorbě systému CCTV. Vyšší odborná škola COP Sezimovo Ústí vyučuje maturitní i nematuritní obory elektrotechnické, nebo obory, v nichž je elektrotechnika silně zastoupena. V těchto oborech se vyučuje předmět automatizace, jedním z podstatných témat je pojem Inteligentní budova. V rámci této náplně se žáci učí problematiku EZS, EPS, budova školy obsahuje kromě elektronického zabezpečovacího systému také univerzální kartový systém ( včetně docházkového ). Toto vše představuje jistou formu inteligentní budovy. Kamerový systém je tedy zákonitě pokračovatelem EZS, který se na škole již vyučuje. Prioritní cíl kamerového systému je rozšíření a zdokonalení výuky v celém komplexu EZS. Sekundární využití tohoto systému se nabízí v době, kdy školu opustí žáci, pak lze část školy monitorovat nebo archivovat a usnadnit práci obslužnému personálu školy. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

13 3. DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Při volbě formy systému CCTV jsme měli několik možností. Volit systém analogový nebo digitální, kamery barevné nebo černobílé, možnost pouze monitorování nebo monitorování spolu s archivací, možnost snímání zvuku, možnost využití stávající sítě pro přenos video i audio signálů, volba separátního CCTV nebo integrace do stávající počítačové sítě, volba vhodné dodavatelské firmy a v neposlední řadě cena systému. Pro volbu daného systému rozhodlo to, že bude využito nejmodernějších prvků, které jsou v současné době v této oblasti k dispozici, tedy systém digitální za použití barevných kamer s možností snímání zvuku, dále bude využito stávající počítačové sítě, což umožňuje variabilní připojení kamer v kterémkoliv místě školy, využití stávajícího serveru školy. Kamerový systém školy obsahuje celkem 9 vnitřních kamer AXIS 210, jednu venkovní kameru AXIS 211. Dále obsahuje server se systémem OMNICAST, dvě pracovní stanice jedna umístěná v učebně EZS a určená k výuce v pozici nadřazené druhé stanici umístěné v recepci školy a určené k monitorování zabezpečených prostor v době mimo výuku. Obr.1 Analogový kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Rekordér Analogový maticový přepínač Multiplexer... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

14 Obr. 2 Analogový kamerový systém s digitálním rekordérem UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Analogový maticový přepínač Digitální rekordér (LAN / WAN)... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

15 Princip digitálního kamerového systému Obr.3 Digitální kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Digitální maticový přepínač Digitální záznam (LAN / WAN) Detekce Integrace Nadstavby... Archivace (LAN / WAN) CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

16 Obr.4 Blokové znázornění systému CCTV COP Sezimovo Ústí Obrázek znázorňuje princip digitálního systému CCTV v COP Sezimovo Ústí. Systém obsahuje 6 napevno rozmístěných kamer typ AXIS 210 v prostorách chodby a schodiště. Dvě kamery tohoto typu jsou variabilní a použitelné v kterékoliv části budovy po připojení pomocí propojovací šňůry na síť LAN.Tyto kamery slouží pro manuální nastavování a připojení k výukovým účelům. Jedna kamera AXIS 210 je připojena do prostoru recepce školy a je též situována jako pevná. Venkovní kamera typu AXIS 211 je umístěna ve vodotěsném krytu a je nasměrována na parkoviště školy. 7 vnitřních a jedna venkovní kamera jsou připojeny k síti LAN pomocí metalizovaných kabelů.pomocí sítě LAN jsou připojeny obě pracovní monitorovací stanice, jedna na učebně EZS, druhá v recepci školy. Server se systémem OMNICAST zajišťuje záznam, distribuci videostreamů a jejich možnou integraci do dalších systémů. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

17 Digitální kamerový systém ke své činnost využívá ke své činnosti prvky a struktury standardních počítačových sítí, proto bývá často označován jak IP systém. Kombinace výhod počítačových síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Obr.5 Prvky v počítačových technologiích CCTV UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jaké prvky počítačových technologií jsou v digitálních kamerových systémech využívány? switche servery PC routery přenosové trasy datová úložiště CPE GROUP GROUP Kombinace výhod počítačových a síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

18 Obr.6 Kamera AXIS 210 Obr.7 Kamera AXIS 211 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

19 Obr.8 Ilustrační záběr venkovní kamery V1 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

20 Obr. 9 Ilustrační záběr skupina 4 kamer Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

21 Obr.10 Výhody digitálního kamerového systému Výhody digitálního kamerového systému: UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM distribuce dat a logický přístup k nim stavebnicová koncepce otevřená architektura jednoduchá rozšiřitelnost snadná změna funkcí či upgrade využití stávající IT infrastruktury aplikace osvědčeným prvků standardních kamerových systémů nezávislost na výrobcích hardware (IT i CCTV) prakticky neomezená záznamová kapacita CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

22 Obr.11 Způsob připojení kamer, monitorů, klávesnic a ostatních prvků do digitálního systému UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jakým způsobem se kamery, monitory, klávesnice a apod. do digitálního systému připojují? Prostřednictvím enkodérů a dekodérů. Enkodéry (vysílače nebo též převodníky) převádějí analogový signál z kamer na signál digitální. Dekodéry (přijímače nebo též převodníky) převádějí digitální signál ze systému na signál analogový pro připojení standardního monitoru. CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

23 Obr.12 Co je OMNICAST Co je to OMNICAST? UKÁZKY TECHNOLOGIÍ CCTV OMNICAST Omnicast je komplexní řešení pro kamerové bezpečnostní a sledovací systémy. Zprostředkovává živý obraz, zabezpečuje jeho ukládání a archivaci a v neposlední řadě zpětné přehrávání podle rozmanitých kritérií jako je čas, datum, lokalita, poplach nebo pohyb. To vše v kterémkoli místě stanice, trasy, budovy či města. Standardní funkce maticového přepínače Omnicast doplňuje o pohybovou detekci, obousměrný přenos zvuku, připojení k drátovým a bezdrátovým počítačovým sítím, záznam, archivaci, ale zejména o možnost integrace s dalšími bezpečnostními a řídícími systémy CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU - UČEBNÍ TEXT POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006 na Vyšší

Více

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy 2 Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství

Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství IP technologie Vkročte s námi do éry IP kamerových systémů IP kamery NVR Příslušenství IP technologie Kompaktní IP kamery AVM-552 AVM-552 bílá AVM-553 AVM-561 Vnitřní IP kamery AVM-500 AVM-302 AVN-815

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli

Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli Společnost Bosch Security Systems rozšiřuje portfolio videa o řadu Advantage Line novou a cenově dostupnou řadu profesionálních

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití 2 Řada MIC 550 Nastavení standardu pro sledování Atraktivní, kompaktní provedení pro nenápadné začlenění do prostředí sledování Robustní konstrukce

Více

Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém

Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém www.indigovision.com IndigoVision Přehled Digitální bezpečnostní systém Indigo Vision je světově unikátní komplexní řešení zabezpečení objektů na bázi IP kamerového

Více

Metodika testů pro zařízení LZZ

Metodika testů pro zařízení LZZ LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ Příloha č. 10 k Č.j.: PPR-24824-9/ČJ-2013-990640 Metodika testů pro zařízení LZZ Prováděné testy jsou seskupeny do následujících kategorií: 1. Kontrola dokumentace základní

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Video po IP sítích. Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové. Vše pod dohledem! www.planet.com.

Video po IP sítích. Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové. Vše pod dohledem! www.planet.com. Vše pod dohledem! Video po IP sítích Díky celoplošné dostupnosti internetového připojení jsou tradiční kamerové systémy připojovány k intranetovým a internetovým sítím a rozšiřuje se je jich dostupnost.

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

STASA s.r.o. 03/18/2014

STASA s.r.o. 03/18/2014 STASA s.r.o. 03/18/2014 nové IP kamery AVN-320/AVN-420 Rozlišení 1.3Mpix/2Mpix Ohnisková vzdálenost 3.8mm Solid Light IR, 20m Anti-vandal (IK08) AVM-503 Vnitřní otočná dome kamera Rozlišení 2Mpix Solid

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment Od analogových ke sdíleným MKDS systémům Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let 1 EZS 1 ACS 1 CCTV Měření a regulace 1Perimetrické systémy Typické řešení z 90. let Zabezpečovací

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

Bezpečnostní video systém. se záznamem. VideoCAM

Bezpečnostní video systém. se záznamem. VideoCAM Bezpečnostní video systém se záznamem VideoCAM 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezpečnostní video systém se záznamem VideoCAM. Tento video systém je určen pro monitorování objektů proti narušení pachatelem

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

OCHRANA PROTI ODPOSLECHU

OCHRANA PROTI ODPOSLECHU OCHRANA PROTI ODPOSLECHU Jiří Bittner ELBI-ELECTRONICS Praha 3/2007 OCHRANA PROTI ODPOSLECHU I. Vymezení nebezpečí a hrozeb ochrana informací - lidský faktor telekomunikační provoz stavebně technický stav

Více

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Č.j. 6416/2008 ŠA Vyřizuje: Zdeněk Šalomon (tel. 515 200 466) Email:salomon@hrusovany.cz v Hrušovanech nad Jev.23.09.2008 Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Dovolujeme si Vás požádat o předložení

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston CHARAKTERISTIKA 1080P FULL HD Mega Pixel/ H.264, to nejlepší řešení pro streamování videa z internetu Bez nutnosti statické IP adresy, bez nutnosti DDNS Podpora Iphone, Blackberry, Android a vzdálené prohlížení

Více

Přehled produktů. Vkročte s námi do éry IP technologie... KATALOG AVTECH SÍŤOVÉ VIDEOREKORDÉRY NVR IP KAMERY SOFTWARE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehled produktů. Vkročte s námi do éry IP technologie... KATALOG AVTECH SÍŤOVÉ VIDEOREKORDÉRY NVR IP KAMERY SOFTWARE PŘÍSLUŠENSTVÍ Přehled produktů Vkročte s námi do éry IP technologie... 2014 KATALOG AVTECH SÍŤOVÉ VIDEOREKORDÉRY NVR IP KAMERY SOFTWARE PŘÍSLUŠENSTVÍ O společnosti Společnost AVTECH byla založena v roce 1996 a v současné

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému

Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Technická zpráva s podrobnou specifikací systému Identifikační údaje: Název projektu: Rozšíření městského kamerového systému obce Trmice - vybudování nového kamerového bodu v Žižkově ulici na domě č.p.

Více

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Užití kamerových systémů ve městech a obcích Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Představení společnosti ČDTelematika Dodavatel kompletní nabídky ICT produktů a služeb Provoz a servis Infrastruktury

Více

IP - nové normy a aktualizace metodických pokynů MVČR

IP - nové normy a aktualizace metodických pokynů MVČR IP - nové normy a aktualizace metodických pokynů MVČR www.orsec.cz orsec@orsec.cz Historie a současnost průmyslové televize ( neustálý vývoj ).. 1948... 1996 2010... Historie a současnost průmyslové televize

Více

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let Zabezpečovací systém propojený UTP kabely 1 EZS Dominus protokol Přístupový systém

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Nabídka kamerového systému

Nabídka kamerového systému Zpracoval: Úsek Automatizace budov Datum: 16.05.2008 Nabídka kamerového systému Dodávka, montáž Zpracovaná pro: Zástupce bytového domu Brno - Líšeň Informace o zpracovateli Zpracovatel: VF instruments,

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013)

Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013) MICRONIX, spol. s r.o. Antala Staška 33a 140 00 Praha 4 IČO: 48584118 DIČ: CZ48584118 Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013) REJSTŘÍK: 1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY 1.1. Komponenty

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Dealerský ceník CP PLUS

Dealerský ceník CP PLUS Platnost ceníku od01. 10. 2015 Stránka 1 z 10 * ceny bez DPH a recyklačních poplatků Dealerský ceník CP PLUS Analogové kamery 600-650 TV řádků CP-QAC-TC60L5-Q Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 600 TV řádků

Více

Moduly a příslušenství AutoDome

Moduly a příslušenství AutoDome CCTV Moduly a příslušenství AutoDome Moduly a příslušenství AutoDome Vyměnitelný procesor (CPU), kamerové moduly, moduly krytu a komunikační moduly Možnosti analogových a hybridních (analogové/ip) komunikačních

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Provozní řád počítačových sálů CIT.

Provozní řád počítačových sálů CIT. Provozní řád počítačových sálů CIT. V Ostravě dne: 1.1.2010 1. Úvodní ustanovení Počítačové sály CIT jsou určeny k trvalému umístění technologických zařízení používaných výhradně k nepřetržitému provozu

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

Ceník CP PLUS. Analogové kamery / Dome

Ceník CP PLUS. Analogové kamery / Dome Platnost ceníku od 8.8.2012 Stránka 1 z 9 Ceník CP PLUS Analogové kamery / Dome 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv 3,6

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

RSA - Roman Saksun - ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, DOMÁCÍ AUTOMATIZACE, KAMEROVÉ SYSTÉMY A AUTOALARMY

RSA - Roman Saksun - ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, DOMÁCÍ AUTOMATIZACE, KAMEROVÉ SYSTÉMY A AUTOALARMY RSA - Roman Saksun - ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, DOMÁCÍ AUTOMATIZACE, KAMEROVÉ SYSTÉMY A AUTOALARMY PRODEJNY: Teplice - Jaselská 429 (areál Perla), telefon / fax: 417 577 924 Most - Lipová, blok

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Artikl: TT-80SO60OVI IR Venkovní barevná kamera Objektiv: barevná 1/3 SONY SUPER HAD CCD DSP, 0.1 Lux, 0 Lux s přísvitem v poloze zapnuto

Artikl: TT-80SO60OVI IR Venkovní barevná kamera Objektiv: barevná 1/3 SONY SUPER HAD CCD DSP, 0.1 Lux, 0 Lux s přísvitem v poloze zapnuto 1. INFRAČERVENÉ DEN/NOC KAMERY ANPR Kamery pro identifikaci poznávacích značek Artikl: TT-CPSO52C Objektiv: 1/3 SONY SUPER HAD CCD Varifokalni zoom 6-15 mm, nastavitelny z vnějšku 24 bodové bílé LED diody

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více