Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE"

Transkript

1 - UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006 na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí v roce Učební text je určen pro učitele a žáky. Žáci ho mohou využít při řešení úloh na kamerovém systému. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

2 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY 4 3 DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM 13 4 LEGISLATIVA 25 1 ÚVOD Kamerový systém označovaný zkratkou CCTV Closed Circuit Television v překladu znamená uzavřené televizní okruhy nebo zkráceně používaný termín průmyslová televize. Tento systém považujeme za jednu část obecně používaného termínu elektronické zabezpečovací systémy zkratkou EZS. Ve všech oblastech lidského života se v současné době prvky, které zasahují nebo jsou součástí automatizace. Obdobný název má i předmět, který patří do výuky žáků nebo studentů oborů elektrotechnických. Při výuce se studenti seznamují s pojmem Inteligentní budova. Jedním z prvků inteligentní budovy je také EZS, potažmo systém CCTV. Je zřejmé, že kromě nezbytné teorie je důležitá praktická ukázka a ověření teoretických poznatků na vlastním reálném systému. Z tohoto důvodu byla průmyslová televize zavedena do výuky na této škole. VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH POJMU POUŽÍVANÝCH V CCTV LIVE VIEWER hlavní aplikace Omnicast, slouží k živému snímání kamerového systému ARCHIVE PLAYER aplikace Omnicast, slouží k přehrávání nebo vyhledávání archivovaných záznamů CONFIG TOOL aplikace Omnicast umožňující správu a konfiguraci mnoha komponent systému IP- Internetový Protokol, metoda jakou jsou data po internetu posílána z jednoho počítače na druhý. LAN místní síť. MPEG-4 standard pro kódovanou reprezentaci digitálního audia a videa pro multimédia v pevných nebo mobilních WEB aplikacích. MULTICAST komunikace mezi jedním odesílatelem a více příjemci na síti. PORT v počítači a telekomunikačních zařízeních je port místo, kde dochází k fyzickému propojení s jiným zařízením ( konektor ) apod. OMNICAST je sledovací, přenosové a archivační řešení kamerových systémů, obsahuje : - Technologie komprese videa MPEG-4, MPEG-2, MJPEG - Soustřednou síťovou architekturu Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

3 - Bezdrátový přenos videa - Vícenásobný přístup odkudkoli - Bezproblémové ovládání výrobků jiných výrobců Je použitelný pro místní sítě LAN, rozsáhlé sítě WAN nebo přes Internet. Je systémem variabilním př použití 1 až tisíců kamer. Umožňuje současné monitorování z více míst a zároveň ukládání( záznam ). SKUPINA UŽIVATELU je způsob jak definovat práva a oprávnění jednotlivých skupin uživatelů, standardně v počtu čtyř. Administrátoři mají veškerá oprávnění a mohou přistupovat ke všem zdrojům systému, tato skupina má jediného člena nazývaného Admin. Power uživatelé tato skupina má všechna práva jako Administrátor, kromě možnosti vytvářet, editovat a prohlížet uživatele a skupiny. Live Viewer - mají oprávnění spouštět aplikaci Live viewer a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. Archive Player uživatelé mají oprávnění spouštět aplikaci Archive Player a některá další základní oprávnění vztahující se k této aplikaci. LOGICKÁ ČÍSLA - jsou unikátní identifikátory, přiřazené určitým typům entit v systému pro usnadnění odkazů. Systém automaticky přiřazuje logické číslo nově vytvořenému nebo nalezenému zařízení. Entita je všeobecný termín, určený k označení každého identifikovatelného hardware nebo software v systému OMNICAST. Jsou tím myšleny např. symboly pro označení kamery, prohlížeče, seriové porty, digitální vstupy apod. POKRYTÍ je všeobecná entita, která definuje : Rozpětí dat : jeden určitý den nebo počet dnů v týdnu Rozpětí času : časový úsek pokrytý v každém datu Šablonu opakování : pouze jednou, každý týden nebo každý den. SPRÁVA ARCHIVACE obsahuje a popisuje nastavení, bezpečnost, dostupnost a použití archivu, ( záznamu ). KOMPRESE DAT všem popisům komprese jen společné, že odstraňují nadbytečné(redundantní) a zbytečné(irelevantní) informace z obrazu, tím se značně redukují datové toky, aniž by pozorovatel zaznamenal jakékoli zhoršení kvality obrazu. Redukce spočívá v tom, že některé informace jsou pro pozorovatele nepodstatné, nepostřehnutelné, vlivem nedokonalosti lidského oka, nebo jsou to informace mimo oblast zájmu pozorovatele (barevné stíny v pozadí snímané scény apod.). M-JPEG jeden ze standardních systémů komprese videodat, umožňuje snadný přístup ke snímkům, vyznačuje se relativně ekonomicky dostupným hardware, je rozšířen v bezpečnostních aplikacích určených pro archivaci. Jeho princip spočívá v tom, že algoritmus DCT(využívá postup po jednom snímku) odstraní redundantní (nepodstatná)data, dále provede kvantování koeficientů DCT, optimalizaci pro lidský zrak, data jsou kódována, aby byla minimalizována entropie kvantových koeficientů DCT MPEG (Move Picture Expert Group) další ze standardních systémů používaných ke kompresi dat pro přenos videosignálů, nabízí střední až vysokou kvalitu obrazu při nízké až střední přenosové rychlosti, využívá prostorové a časové redundance, využívá Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

4 skutečnosti, že po sobě jdoucí obrázky jsou zpravidla identické, ty pak redukuje, což vede k významnému snížení šířky pásma. WAVELET tento systém byl původně vyvinut jako JPEG pro kódování jednotlivých obrázků, tato komprese má řadu výhod, patří mezi ně např, to, že celý obraz lze filtrovat bez jeho rozbití na jednotlivé podbloky, nabízí menší degradaci obrazu při vyšším poměru komprese.umožňuje poskytovat vynikající kvalitu při kompresním poměru 50:1. 2. NÁVRH KAMEROVÉHO SYSTÉMU, APLIKACE NA PODMÍNKY ŠKOLY Zřizování systémů CCTV Celý proces zřizování systémů CCTV lze rozdělit do několika etap, které lze popsat jako: Etapa I. Zadání zakázky Celý návrh systému průmyslové televize vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka. Při volbě kamerového systému, by měl potencionálnímu zákazníkovi pomoci pracovník firmy, která má s touto problematikou již určité zkušenosti. Ujasnit význam, cíl a využití systému CCTV by měl soubor otázek, které je vhodné si položit pro usnadnění správné volby průmyslové televize. Mezi ně patří např. Proč chceme(chcete) vybudovat CCTV? Jaké výsledky od systému očekáváte? O jaký druh objektu se jedná? Je vhodná instalace CCTV pro spolupráci se stávajícími elektronickými zařízeními (EZS, EPS, docházkový systém apod.)? Je vhodné použít pro rozvod signálu stávající síť? Kolik budete požadovat monitorovacích stanovišť, kolik kamerových míst pro pokrytí zájmových míst? Budete požadovat pouze aktuální snímání nebo archivaci, když ano tak v jakém časovém intervalu? Všechny tyto dotazy také úzce souvisí s finančními možnostmi zákazníka. Mezi další otázky a to technického charakteru by mělo patřit : Použití černobílého nebo barevného snímacího zařízení, volba analogového nebo digitálního systému, stupeň rozlišení standardní nebo vysoký, možnost záznamu, přenos audio signálu apod. Již v této fázi analýzy potřeb je nutno vytvořit vyvážený vztah mezi zjišťováním funkčních a provozních požadavků na systém CCTV, ty pak slouží pro zpracování předběžné konfigurace systému, ta má podstatný vliv na stanovení nabídkové ceny. Na více kamerový záznam lze z pohledu provozu klást 3 základní požadavky: optimální kvalita obrazu : proti kvalitě při záznamu z jedné kamery se nemá projevit žádné omezení; minimalizace mrtvých časů : mrtvý čas je doba, ve které není zaznamenán obraz příslušné kamery; optimální možnost analýzy : musí být umožněno sledování záznamu při normální rychlosti reprodukce od libovolné kamery, pro detailní analýzu musí být k dispozici dobrý obraz v režimu stop záznamového zařízení. Etapa II. Návrh Výsledky analýzy potřeb zákazníka slouží pro zpracování návrhu systému CCTV. Podklady z analýzy je vhodné přenést do tabulky, která obsahuje základní údaje o zakázce. Záznam o analýze potřeb je vhodné nechat zákazníkem podepsat, tento dokument může zároveň sloužit jako součást nabídky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

5 Tabulka 1 Základní údaje O ZAKÁZCE Zákazník Účel nasazení systému Předpokládaná rizika objektu, režimu provozu Podmínky v objektu Předpokládaný způsob montáže Provedení silových rozvodů Provedení stavebních prací Podklady pro nabídku,projekt Provedení systému Rozsah systému Součinnost s ostatními systémy Specifické požadavky zákazníka Předpokládané termíny Datum a podpisy Název firmy, adresa, kontaktní osoba, spojení Popsat účel, monitorování vjezdu, sledování provozu na vchodu a pod. Popsat rizika, umístění objektu, možnosti přístupu, provoz v objektu Popsat nepříznivé vlivy prostředí z hlediska vlhkosti, prašnosti,koroze, nebezpečí výbuch a pod. Povrchově, pod omítkou, závěsná vedení, využití stávajících žlabů a pod. Popsat kdo provede silové rozvody Popsat kdo provede stavební práce např. zajistí zákazník a pod. Zaznamenat rozsah předaných podkladů(pty, plány a pod.) Černobílý barevný Analogový digitální Rozlišení, standard, vysoké Provedení přenosových tras a pod. Druh a počet snímaných scén Počet monitorovacích míst EZS, EPS, Docházkový systém a pod. Nabídky, smlouvy, realizace Datum jednání, podpisy zúčastněných stran Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

6 Tabulka 2 Údaje O KAMEROVÝCH STANOVIŠTÍCH Kamerová stanoviště Podmínky montáže Vzdálenost stanoviště od montážního pracoviště Druh prostředí Rozlišovací schopnost Vymezení zorného pole Intenzita osvětlení Technická specifikace kamerového stanoviště Typ použitých kamer Typ použitých objektivů Typ kamerového krytu Typ kamerového ramena Typ polohovací hlavice Další příslušenství Umístění, předmět snímání, pořadová čísla jednotlivých kamer Dostupnost a umístění montážního místa, rizika úmyslného poškození, zcizení a pod. Vzdálenost reálná pro přenos pomocí metalického nebo optického vlákna, vzdálenost vzdušná pro přenos bezdrátový Uvést nepříznivé vlivy prostředí jako jsou vlhkost, prašnost, agresivita prostředí a pod. Uvést požadavky např. standard, vysoké rozlišení a pod. Uvést minimální, maximální vzdálenost, šířku a výšku snímaného objektu Den, noc, požadavek na přisvícení Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

7 Tabulka 3 Údaje O MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍCH Monitorovací pracoviště Režim pracoviště Počet vstupů od kamer Počet výstupů pro monitory Požadavek na ovládání Požadavky na záznam Vyhodnocování záznamu Provedení techniky Technická specifikace monitorovacího pracoviště Typ a počet zařízení na zpracování videosignálu Typ a počet monitorů Typ záznamového zařízení Další příslušenství Umístění, počet monitorovacích pracovišť, kompetence, pořadová čísla, jejich pojmenování Denní, noční, nepřetržitý, obsluhovaný, bezobslužný, způsob vyhodnocení informací Ovládání či pouhé sledování, bez možnosti vstupu do systému,automatizace provozních režimů Automatizovaný režim bez možnosti zásahu obsluhy, kompetence obsluhy, nucený záznam Kompetence obsluhy, nezávislé vyhodnocování na samostatném pracovišti, nezávislé vyhodnocování během provozu Například stolní, zabudované a pod. Například sekvenční přepínač, vícenásobný dělič obrazu, multiplexer a pod. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

8 Praktický postup při návrhu kamerového systému 1) Výběr kamer Základním konstrukčním prvkem kamery je čip.v kamerách pro bezpečnostní systémy se používají čipy CMOS nebo CCD. CMOS jsou levnější, ale mají horší parametry, menší citlivost a horší rozlišení. Kamery s čipy CCD jsou kvalitnější. Pro výběr kamery je nutno posoudit další hlediska jako např. kamera černobílá či barevná, vnitřní či venkovní, skryté nebo odstrašující-výrazné, kamery standardní nebo s IR přisvícením, kamery statické či s otáčením? Kromě těchto základních hledisek bychom jistě našli i další, která hrají svou nezanedbatelnou roli při výběru kamery. 2) Hlavní parametry kamer Za hlavní parametry kamer lze považovat ROZLIŠENÍ a CITLIVOST ROZLIŠENÍ je to základní parametr udávající rozlišení snímacího čipu kamery(počtu bodů, které je schopen zobrazit). Udává se zpravidla v TV řádcích. Standardní rozlišení : u č/b kamer asi 400TVř u barevných cca 330TVř. Vysoké rozlišení(hires) : u č/b kamer TVř u bv TVř. Ultravysoké rozlišení :- u speciálních IP barevných kamer 1,3 až 6MPx. CITLIVOST udává, za jakých minimálních světelných podmínek je čip kamery schopen snímat obraz. Udává se v jednotkách LUX, při definované světelnosti objektivu. Standardní citlivost : u č/b kamer 0.1 LUX u b/v kamer 1 LUX, běžné aplikace za denního světla Vysoká citlivost LOW LUX : u č/b kamer až LUX, u b/v kamer 0.01 LUX, vyhovují za šera a v noci za umělého osvětlení. Kamery DEN/NOC : spojují výhody č/b a barevných kamer. Snímací čip pracuje za dostatečných světelných podmínek v režimu barevných kamer, při poklesu osvětlení se přepne do režimu č/b kamer. IR přisvícení : za extrémně slabého osvětlení se to řeší infračerveným přisvícením kamery. Diody jsou zpravidla integrovány do jednoho pouzdra s kamerou a po setmění se automaticky spínají. 3) Výběr konkrétní kamery Mezi kritéria podle kterých vybíráme kameru, patří např. prostředí nebo způsob umístění kamery. Z tohoto pohledu volíme výběr kamery: Vnitřní kamery : jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách bez vlhkosti, prachu a extrémního kolísání teplot. Venkovní kamery a IR kamery : jsou určeny pro použití ve venkovních prostorách bez nutnosti použití dalšího krytu, mohou to být též venkovní kamery s IR přisvícením v provedení DEN/NOC a též v provedení ANTIVANDAL. Vodotěsné kamery : svou konstrukcí jsou určeny pro použití ve vodě. Lze je použít též jako kamery pro venkovní umístění nebo pro účely bazénů. High speed dome kamery : kamery s objektivem ZOOM s polohovacím zařízením, umožňují automatické natáčení na základě signálu např. z PIR čidel. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

9 Antivandal kamery : jsou zabudovány do robustního kovového krytu s maximální odolností proti mechnickému poškození. Atrapy kamer : vhodné použití těchto kamer v kombinaci se skutečnými kamerami mnohdy postačí k odstrašení potenciálních pachatelů. Upevnění kamer : statické a pohyblivé. 4) Voba vhodného objektivu Nutnost správné volby úhlu objektivu pro danou aplikaci. Zde je nutno pracovat s pojny světelnost objektivu, C/CS mount, VARIF OCAL, ZOOM a mnohé další. 5) IR přisvícení kamer infračervené přisvícení kamer se používá v případech, kdy není vhodné nebo možné z různých důvodů použít umělé osvětlení ve viditelném spektru. 6) Zařízení pro zpracování videosignálu Přepínače ručně nebo automaticky přepínají signály z jednotlivých kamer Kvadrátory sdružují čtyři kamerové vstupy, umožňují současné zobrazení čtyř kamer na jednom monitoru. Obraz v obraze (PIP, SPLITTER) zařízení umožňuje zobrazení dvou kamer (SPLITTER), nebo čtyř kamer (MULTIPIP) a to tak, že záběr z jedné kamery je na celé ploše obrazovky, ostatní ve zmenšené podobě jsou v ploše původního celkového záběru. Multiplexery používají se k záznamu signálů z více kamer na jedno záznamové zařízení. U simplexních multiplexerů se nahrává obraz, který je právě prohlížen, u duplexních multiplexerů se nahrává obraz ze všech kamer, bez ohledu na aktuální prohlížení. Monitory černobílé, barevné klasické, barevné LCD, PC monitory. Převodníky video/vga slouží k převedení video signálu na signál VGA pro počítačové monitory. Záznamová zařízení analogová záznamová zařízení(vcr), digitální záznamová zařízení (DVR), kamerové počítačové systéma (KPS), vhodné počítače pro kanerové systémy. 7) Přenos videosignálu Určit optimální způsob pro přenos videosignálu. (použití metalizovaných vodičů, optických kabelů, koaxiálních kabelů, bezdrátový přenos). 8) Snímání a přenos zvuku Při potřebě snímat zvukový signál je vhodné volit typ kamery, která je vybavena mikrofonem. 9) Napájení kamer a přídavných zařízení Většina kamer vyžaduje napájení 12V, ze stabilizovaného napájecího zdroje. Napájení lze řešit individuálně u každé kamery nebo z jednoho centrálního napájecího zdroje, lze využít vedení sloužícího pro přenos signálu. Napájení vyhřívaných venkovních krytů vyžaduje zpravidla přívod silovým vedením napětí 230V. 10) GSM zařízení Pro dokonalejší zabezpečení a využití kamerového systému lze též použít GSM systému. 11) Homologace veškeré komponenty použité pro systém CCTV by měly mít homologaci. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

10 Etapa III. - Přezkoumání návrhu a příprava realizace Účelem této etapy je připravit podmínky pro bezproblémovou montáž a uvést do provozu celý systém. V případě odsouhlasení nabídky na realizaci je nutno ještě před uzavřením smlouvy a vlastní realizací nechat si potvrdit skutečnosti uvedené v návrhu nebo potvrdit případné změny a dodatky k návrhu. Takto zpracované podklady by měly být zapracované do smlouvy mezi zákazníkem a realizační firmou. Ze smlouvy by měly být zcela jasné závazky zřizovatelské organizace v oblasti provozních požadavků zákazníka, technické specifikace prvků celého systému CCTV. Úlohou projektanta je přenést stanovené provozní požadavky a technické specifikace do konkrétního návrhu systému CCTV a připravit výkresové podklady pro kvalifikovanou montáž. Etapa IV. Realizace Vlastní montáž CCTV se podstatnou měrou podílí na celkovém úspěchu realizace systému CCTV. Samozřejmostí by mělo být dostatečné odborné proškolení montážních pracovníků a následně jejich vysoká odborná způsobilost, jejich spolehlivé a pečlivé chování, to by se mělo zvlášť projevit při jednání se zákazníkem. Velice citlivá situace nastává v případě, kdy montáž probíhá za plného provozu v objektu. V tomto případě se musí montážní pracovníci snažit, aby svou přítomností neobtěžovali. Základní požadavky lze shrnout do několika zásad: - dohodnout si časový rozvrh prací s ohledem na provoz objektu, plán důsledně dodržovat - práce, při nichž vzniká hluk, přesunout mimo pracovní dobu uživatele v případě, že montážní práce zásadním způsobem ovlivňují provoz v objektu, přesunout montážní práce do mimopracovní doby zákazníka - po práci po sobě vždy důkladně uklidit - po skončení denních prací předávat pracoviště osobně zpět uživateli objektu, tím se odstraní riziko nařčení ze ztráty nebo poškození předmětů zadavatele zakázky. Kabelové rozvody Kabeláž v sobě zahrnuje napájecí trasy, trasy pro přenos videosignálu a trasy pro přenos ovládacích signálů. Alternativy napájení se objevují téměř výhradně u kamer. Většina ostatních prvků CCTV je napájena převážně síťovým napětím. Konkrétní provedení kabelových rozvodů se odvíjí od zvoleného způsobu napájení použitých prvků a přenosu. Napájecí trasy Ideální situace pro montážní firmu nastává v případě, že vstupuje do zakázky v době, kdy daný objekt je ve výstavbě. V tomto případě má možnost prosadit své požadavky na napájení silnoproudých rozvodů. U varianty napájení kamer ze síťového rozvodu se doporučuje provést přívod pro každou kameru samostatným v průběhu trasy nevypínatelným vedením 230V 3x1.5 CU se samostatným jištěním. U varianty napájení kamer ze společného zdroje malého napětí je nutné brát v úvahu odběry kamer a vzdálenosti od napájecího zdroje. U varianty napájení kamery po koaxiálním kabelu nebo pomocí kabelů optických se žádné samostatné trasy nebudují. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

11 Signálové trasy Signálové trasy jsou velice důležitou součást systému CCTV. Nevhodně zvolené typy kabelů, nesprávně provedená spojení a nespolehlivé připojení konektorů 3 druhy kabelů a to: - metalizované kabely z materiálu CU mohou funkci celého systému CCTV zcela znehodnotit a degradovat v očích zákazníka i když je vytvořeno z kvalitních komponentů. - Základním problémem je volba vhodného propojovacího kabelu, druhým správné spojování kabelů a připojování k zařízení. Pro propojení se v zásadě používají : - koaxiální kabely - optické kabely Základním parametrem při použití koaxiálních kabelů je : charakteristická impedance.-všeobecně používaná v oboru CCTV je 75Ω. útlum kabelu.- energetické ztráty konkrétního typu kabelu, uváděné v db. Při návrhu kabelových tras nad 100m délky, bychom měli brát v úvahu útlumové parametry použitého kabelu. To,co nás na kabelech v oboru CCTV musí zajímat jsou jejich mechanické vlastnosti a jejich klimatická odolnost. Značení kabelů V rámci rozsáhlejších systémů CCTV je nezbytné a velice účelné značení kabelů, šetří to čas při identifikaci kabelů. K tomuto účelu se pouč žívají různé přelepky nebo popis lihovým fixem. K ideálnímu značení patří použití plastových převlečků. Oživování systému Systém se oživuje po výchozí revizi silnoproudé části rozvodů. Dle příslušné normy je zapotřebí zařízení prohlédnout, odzkoušet a provést na něm příslušná měření. Při oživování kamer je nutné nejdříve přiřadit příslušnou kameru do systému, k tomu poslouží nastavovací manuál. Po přiřazení se každá z kamer systému nastavuje individuálně. Nastaví se úhel záběru, vzdálenost, ostření, pro objektivy s ručně řízenou clonou nastavujeme pro dané světelné podmínky optimální obraz bez přesvětlených ploch. Po přiřazení kamer do systému a uvedení do činnost nadřazeného monitorovacího pracoviště se provede oživení podružných monitorovacích pracovišť. Ověřování funkce systému CCTV Před vlastním předáním systému by realizační firma měla učinit řadu kroků, zpravidla prostřednictvím svého technika, nutných k bezproblémovému předání zakázky. Ke kontrole patří především : - ověřování, zda má zařízení jako celek požadované vlastnosti - zda provedení a úplnost montážních prací je v souladu s platnou projektovou dokumentací, doplněnou o změny vzniklé v průběhu výstavby - zda je zařízení vybaveno průvodní dokumentací, ke které patří především uživatelský manuál a prohlášení o shodě. - prohlídka provedení kabeláže napájecích a přenosových cest - posouzení zařízení CCTV vzhledem k umístění v daném prostředí, dostupnost - posouzení, zda při provozu nemůže dojít ke zranění nebo ohrožení na životě Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

12 Předání sytému CCTV Jedná se o protokolární akt, při němž realizační firma předává přejímací protokol. Ten potvrzuje funkční a úplné předání předmětu smlouvy, stanovuje termíny odstranění případných nedostatků, stanovuje termín vypršení záruční lhůty, stanovuje pracovníka zodpovědného za provoz systému CCTV a osoby zmocněné k hlášení závady na sytému a dále potvrzuje řádné zaškolení obsluhy. Přílohou přejímacího protokolu jsou zpravidla tyto dokumenty: - projekt skutečného provedení - oboustranně potvrzený soupis skutečně nainstalovaného zařízení s příslušným prohlášením o shodě - protokol o výchozí revizi - protokol o provedení funkčních zkoušek - návody k obsluze - zápis o vyhodnocení zkušebního provozu - další smluvně ujednané dokumenty a materiály (např. výrobkové certifikáty apod. Etapa V.- Provoz systému Systémy CCTV většinou pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Přes vysokou spolehlivost těchto systémů, je zapotřebí pravidelné údržby a pravidelných technických prohlídek systému. Tyto činnosti je také zapotřebí zajistit smluvně s firmou, která CCTV instalovala. Provádění periodických nebo mimořádných technických prohlídek je vhodné evidovat, popsat kdy a v jakém rozsahu byla prohlídka provedena, v jakém stavu se systém CCTV nachází, jaká opatření nebo jaké úkony byly na systému provedeny. Aplikace na podmínky školy Proč kamerový systém(cctv) v prostorách školy? Co od tohoto systému očekáváme? Jakou formu CCTV zvolíme? Minimálně tyto tři otázky v takto obecné poloze si musíme položit při z tvorbě systému CCTV. Vyšší odborná škola COP Sezimovo Ústí vyučuje maturitní i nematuritní obory elektrotechnické, nebo obory, v nichž je elektrotechnika silně zastoupena. V těchto oborech se vyučuje předmět automatizace, jedním z podstatných témat je pojem Inteligentní budova. V rámci této náplně se žáci učí problematiku EZS, EPS, budova školy obsahuje kromě elektronického zabezpečovacího systému také univerzální kartový systém ( včetně docházkového ). Toto vše představuje jistou formu inteligentní budovy. Kamerový systém je tedy zákonitě pokračovatelem EZS, který se na škole již vyučuje. Prioritní cíl kamerového systému je rozšíření a zdokonalení výuky v celém komplexu EZS. Sekundární využití tohoto systému se nabízí v době, kdy školu opustí žáci, pak lze část školy monitorovat nebo archivovat a usnadnit práci obslužnému personálu školy. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

13 3. DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Při volbě formy systému CCTV jsme měli několik možností. Volit systém analogový nebo digitální, kamery barevné nebo černobílé, možnost pouze monitorování nebo monitorování spolu s archivací, možnost snímání zvuku, možnost využití stávající sítě pro přenos video i audio signálů, volba separátního CCTV nebo integrace do stávající počítačové sítě, volba vhodné dodavatelské firmy a v neposlední řadě cena systému. Pro volbu daného systému rozhodlo to, že bude využito nejmodernějších prvků, které jsou v současné době v této oblasti k dispozici, tedy systém digitální za použití barevných kamer s možností snímání zvuku, dále bude využito stávající počítačové sítě, což umožňuje variabilní připojení kamer v kterémkoliv místě školy, využití stávajícího serveru školy. Kamerový systém školy obsahuje celkem 9 vnitřních kamer AXIS 210, jednu venkovní kameru AXIS 211. Dále obsahuje server se systémem OMNICAST, dvě pracovní stanice jedna umístěná v učebně EZS a určená k výuce v pozici nadřazené druhé stanici umístěné v recepci školy a určené k monitorování zabezpečených prostor v době mimo výuku. Obr.1 Analogový kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Rekordér Analogový maticový přepínač Multiplexer... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

14 Obr. 2 Analogový kamerový systém s digitálním rekordérem UKÁZKY TECHNOLOGIÍ ANALOGOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM Analogový maticový přepínač Digitální rekordér (LAN / WAN)... CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

15 Princip digitálního kamerového systému Obr.3 Digitální kamerový systém UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Digitální maticový přepínač Digitální záznam (LAN / WAN) Detekce Integrace Nadstavby... Archivace (LAN / WAN) CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

16 Obr.4 Blokové znázornění systému CCTV COP Sezimovo Ústí Obrázek znázorňuje princip digitálního systému CCTV v COP Sezimovo Ústí. Systém obsahuje 6 napevno rozmístěných kamer typ AXIS 210 v prostorách chodby a schodiště. Dvě kamery tohoto typu jsou variabilní a použitelné v kterékoliv části budovy po připojení pomocí propojovací šňůry na síť LAN.Tyto kamery slouží pro manuální nastavování a připojení k výukovým účelům. Jedna kamera AXIS 210 je připojena do prostoru recepce školy a je též situována jako pevná. Venkovní kamera typu AXIS 211 je umístěna ve vodotěsném krytu a je nasměrována na parkoviště školy. 7 vnitřních a jedna venkovní kamera jsou připojeny k síti LAN pomocí metalizovaných kabelů.pomocí sítě LAN jsou připojeny obě pracovní monitorovací stanice, jedna na učebně EZS, druhá v recepci školy. Server se systémem OMNICAST zajišťuje záznam, distribuci videostreamů a jejich možnou integraci do dalších systémů. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

17 Digitální kamerový systém ke své činnost využívá ke své činnosti prvky a struktury standardních počítačových sítí, proto bývá často označován jak IP systém. Kombinace výhod počítačových síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Obr.5 Prvky v počítačových technologiích CCTV UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jaké prvky počítačových technologií jsou v digitálních kamerových systémech využívány? switche servery PC routery přenosové trasy datová úložiště CPE GROUP GROUP Kombinace výhod počítačových a síťových technologií spolu s osvědčenými prvky a principy klasických televizních okruhů přináší zcela nový rozměr v samotném pojetí a využití kamerové techniky. Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

18 Obr.6 Kamera AXIS 210 Obr.7 Kamera AXIS 211 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

19 Obr.8 Ilustrační záběr venkovní kamery V1 Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

20 Obr. 9 Ilustrační záběr skupina 4 kamer Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

21 Obr.10 Výhody digitálního kamerového systému Výhody digitálního kamerového systému: UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM distribuce dat a logický přístup k nim stavebnicová koncepce otevřená architektura jednoduchá rozšiřitelnost snadná změna funkcí či upgrade využití stávající IT infrastruktury aplikace osvědčeným prvků standardních kamerových systémů nezávislost na výrobcích hardware (IT i CCTV) prakticky neomezená záznamová kapacita CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

22 Obr.11 Způsob připojení kamer, monitorů, klávesnic a ostatních prvků do digitálního systému UKÁZKY TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM Jakým způsobem se kamery, monitory, klávesnice a apod. do digitálního systému připojují? Prostřednictvím enkodérů a dekodérů. Enkodéry (vysílače nebo též převodníky) převádějí analogový signál z kamer na signál digitální. Dekodéry (přijímače nebo též převodníky) převádějí digitální signál ze systému na signál analogový pro připojení standardního monitoru. CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

23 Obr.12 Co je OMNICAST Co je to OMNICAST? UKÁZKY TECHNOLOGIÍ CCTV OMNICAST Omnicast je komplexní řešení pro kamerové bezpečnostní a sledovací systémy. Zprostředkovává živý obraz, zabezpečuje jeho ukládání a archivaci a v neposlední řadě zpětné přehrávání podle rozmanitých kritérií jako je čas, datum, lokalita, poplach nebo pohyb. To vše v kterémkoli místě stanice, trasy, budovy či města. Standardní funkce maticového přepínače Omnicast doplňuje o pohybovou detekci, obousměrný přenos zvuku, připojení k drátovým a bezdrátovým počítačovým sítím, záznam, archivaci, ale zejména o možnost integrace s dalšími bezpečnostními a řídícími systémy CPE GROUP GROUP Autor: Ing. Josef NERUDA, Sezimovo Ústí,

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE

Projekt: Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole, 1323P2006 UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE UČEBNÍ TEXT POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI VÝUCE Učební text pro práci s digitálním kamerovým systémem vznikl v rámci projektu SIPVZ- Podpora výuky digitálních kamerových systémů na střední škole 1323P2006

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém

Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém Komplexní bezpečnostní IP kamerový systém www.indigovision.com IndigoVision Přehled Digitální bezpečnostní systém Indigo Vision je světově unikátní komplexní řešení zabezpečení objektů na bázi IP kamerového

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Profesionální HD série - JPEG 2000

Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální série kamer Avigilon poskytuje vícemegapixelové řešení pro lý obraz do každého prostředí. Díky velkému snímacímu čipu zaručeně najde- dokonate vysokou citlivost

Více

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston CHARAKTERISTIKA 1080P FULL HD Mega Pixel/ H.264, to nejlepší řešení pro streamování videa z internetu Bez nutnosti statické IP adresy, bez nutnosti DDNS Podpora Iphone, Blackberry, Android a vzdálené prohlížení

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

FISheye. Boxové. kompaktní. Domácí série. Dome PTZ. Profesionální switche. 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů. od 2 do 12 MPx WDR. SD karta.

FISheye. Boxové. kompaktní. Domácí série. Dome PTZ. Profesionální switche. 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů. od 2 do 12 MPx WDR. SD karta. IP kamery Boxové od 2 do 12 MPx WDR PoE napájení SD karta možnost inteligentních funkcí FISheye 6 a 12 MPx IR dosvit 10 metrů SD karta WDR zabudovaný mikrofon rozložení fisheye obrazu přímo v kameře Domácí

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením IP kamery, a LG Legenda: Výprodej X Zvýhodněná sada ovinka Snížení ceny TCAM-5310 1,3Mpix IP kamera s přenosem obrazu a obousměrného zvuku /konference/,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech Miloš Rážek, Martin Hašler Představení společnosti založena v roce 1992 v Jablonci nad Nisou pobočky

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

Komunikace Sestra-Pacient

Komunikace Sestra-Pacient Komunikace Sestra-Pacient Popis systému Systém Sestra-Pacient ALCAD je řešením pro komunikaci a řízení ošetřoven, který využívá technologii IP, a který pracuje jak po drátovém vedení, tak bezdrátově. Charakteristika

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků

Analogové kamery. Obrázek Model Popis Konc. 600 TV řádků Stránka 1 z 9 Analogové kamery 600 TV řádků CP-DY60M-E Barevná vnitřní dome kamera, senzor SONY 1/3" CCD, rozlišení 600 TV řádků, citlivost 0.05lux@F1.2, objektiv 3.6 mm, funkce AGC, BLC, OSD menu, detekce

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamery TRUE, a LG Legenda: Výprodej X 100,00 EUR Zvýhodněná sada 100,00 EUR ovinka 100,00 EUR Snížení ceny 100,00 EUR 1Mpix IP HD kamera s přenosem

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Axis IP dohledové kamerové systémy. Nekonečné možnosti kamerového dohledu.

Axis IP dohledové kamerové systémy. Nekonečné možnosti kamerového dohledu. Axis IP dohledové kamerové systémy. Nekonečné možnosti kamerového dohledu. Trh IP kamer neustále roste hnán veřejnými i soukromými bezpečnostními zájmy, stejně jako aktuálně probíhajícím přesunem analogové

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace...

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... 2 Konferenční systém CCS 800 Ultro...s využitím flexibilního řešení pro konference Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Koncový ceník CP PLUS

Koncový ceník CP PLUS Platnost ceníku od22. 06. 2015 Stránka 1 z 9 * bez DPH a recyklačních poplatků Koncový ceník CP PLUS Analogové kamery 600 + 650 TV řádků CP-EAC-DY65MVB Barevná vnitřní dome kamera Senzor 1/3" SONY CCD

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Praktické tipy pro využití fotopastí v prevenci kriminality. Lukáš Poruba Městská policie Liberec

Praktické tipy pro využití fotopastí v prevenci kriminality. Lukáš Poruba Městská policie Liberec Praktické tipy pro využití fotopastí v prevenci kriminality Lukáš Poruba Městská policie Liberec Fotopast Digitální fotoaparát (kamera) vybavený pohybovými a tepelnými čidly. Záznam je ukládán na paměťovou

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

CP PLUS ceník - Analogové kamery

CP PLUS ceník - Analogové kamery Ceník platný od: 8.11.2011 CP PLUS ceník - Analogové kamery 600 TV řádků CP-DY60M-E Barevná vnitřní dome kamera, senzor SONY 1/3" CCD, rozlišení 600 TV řádků, citlivost 0.05lux@F1.2, objektiv 3.6 mm, funkce

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy 25. dubna, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Koncepty systémové elektroinstalace Hvězda / sběrnice

Více

PREZENTACE. vítejte...

PREZENTACE. vítejte... PREZENTACE CAMIBOX je profesionální stavebnicové řešení přenosu obrazu, zvuku, stavových veličin a dalších dat a řídících informací převážně v oblasti CCTV vítejte... 1 / 45 OSNOVA účel CAMIBOX, přednosti

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT

CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT PŘEHLED PRODUKTŮ 2012 Analogové kamery Digitální videorekordéry IP kamery Síťové videorekordéry y ANALOGOVÉ KAMERY 700 TV řádků 600 TV řádků

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více