Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín"

Transkript

1 Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín listopad

2 Obsah: str. 1. Úvod Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Profilace škol a školských zařízení Profilace mateřských škol na území města Nového Jičína Profilace základních škol na území města Nového Jičína Profilace střediska volného času na území města Nového Jičína Provozní a investiční náklady mateřských škol a základních škol Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu Cizí žáci plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách Současné využití kapacit mateřských a základních škol Mateřské školy Základní školy Očekávaný demografický vývoj Výhled rozvoje školství ve městě Nový Jičín Mateřské školy Základní školy Středisko volného času Závěr

3 1. Úvod Předkládaná zpráva o školství analyzuje současný stav školství včetně provedené optimalizace škol v Novém Jičíně a navazuje na již dříve zpracované zprávy odborem školství, kultury a sportu: Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003, Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2004, Doplnění Zprávy o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2004, Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství stále přetrvávají: stále přetrvávající nepříznivý demografický vývoj projevující se v poklesu počtu žáků ZŠ, zvýšený zájem rodičů o umístění dětí do MŠ nad stanovenou kapacitu zařízení, přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů, nízký počet žáků ve třídách ZŠ, zvýšení jednotkových nákladů na žáka vlivem nízkého počtu žáků ve třídách ZŠ, růst cen energií, služeb a prací, zrušení plateb za cizí žáky, kteří navštěvují novojičínské ZŠ. 2. Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Mateřské školy Na území města se nachází celkem 5 předškolních zařízení, z toho dvě mateřské školy jsou soukromé (Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o. a MONTESSORI soukromá mateřská škola s.r.o.). Dále děti z Nového Jičína navštěvují Mateřskou školu Palováček, s.r.o., která se nachází v katastru obce Šenov u Nového Jičína. Přehled mateřských škol: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Jubilejní 1, MŠ Vančurova 36, MŠ Loučka 115. Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6, MŠ Beskydská 143, MŠ Jiráskova 10. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78, Trlicova 8. 3

4 Základní školy V Novém Jičíně se nachází v současné době 4 úplné základní školy. K došlo ke změně zřizovatele u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 902, příspěvková organizace. Přehled základních škol: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, (odloučené pracoviště: ZŠ Dlouhá 56), Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace. K došlo k převodu zřizovatelské funkce z Moravskoslezského kraje na Město Nový Jičín u příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace. Ostatní školy a školská zařízení Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Nový Jičín, Divadelní 12, Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace. Čtyři z těchto zařízení jsou zřizovaná Moravskoslezským krajem, pouze Výchovný ústav je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Střední školy Na území města jsou 4 střední školy zřizované Moravskoslezským krajem a 1 střední škola soukromá. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (Zastupitelstvo kraje MSK rozhodlo s účinností od o sloučení příspěvkových organizací kraje - Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace a Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Jičín, příspěvková organizace, Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.. Vysoké školy Vysoká škola podnikání a.s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě má své pracoviště i v našem městě v pronajatých prostorách na bývalé ZŠ B. Martinů 4. 4

5 Školy, předškolní zařízení a školská zařízení spadající do obvodu rozšířené působnosti města Nový Jičín, kde je odborem ŠKS vykonáván výkon státní správy: 1. ZŠ Bartošovice ZŠ a MŠ Hodslavice ZŠ a MŠ Kunín ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 6. ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 9. ZŠ a MŠ Sedlnice ZŠ Starý Jičín ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou ZŠ a MŠ Šenov u N. Jičína, Školní ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou ZŠ a MŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hostašovice ZŠ a MŠ Libhošť ZŠ Jeseník n/o ZŠ Rybí ZŠ a MŠ Životice u N. Jičína MŠ Bartošovice MŠ Jeseník nad Odrou MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka MŠ Trojlístek N. Jičín, Máchova MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční MŠ Rybí MŠ Starý Jičín SVČ Fokus Nový Jičín 3. Profilace škol a školských zařízení 3.1. Profilace mateřských škol na území města Nového Jičína Mateřská škola Máj Profilace školy: Největší právní subjekt slučující 4 MŠ. Všechny MŠ pracují na základě nejnovějších poznatků z oblasti pedagogických a příbuzných vědních disciplín s maximálním respektováním vývojových a individuálních potřeb všech dětí. Ke vzdělávání dětí přistupuje globálně, s maximální snahou o co nejefektivnější využití a rozvoj jejich kognitivních schopností: odloučené pracoviště MŠ Vančurova individuálně i skupinově integruje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně vzdělávání dětí mimořádně nadaných, které rovněž potřebují speciální vzdělávací strategie a individuální přístup (spolupráce s Mensou ČR), v MŠ Vančurova zřízena logopedická třída pro děti s vadami řeči, úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), kroužky na všech MŠ (sauna, bazén, fotbal, bruslení, keramika, plavání, Metoda dobrého startu pro předškoláky a výuka Aj.), v MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova jsou nově zrekonstruované školní zahrady financované z projektu evropského fondu pro regionální rozvoj. Technický stav budov: Za období prošly objekty MŠ Máj rozsáhlou údržbou a opravami. Na budově K. Čapka došlo k výměně všech oken, která byla v havarijním stavu, za okna plastová. Došlo k rozsáhlé opravě spojovacího krčku mezi pracovištěm K. Čapka a Vančurova. Na budově K. Čapka byla zároveň opravena střecha a vyměněny plynové kotle a ohřívače vody. V roce 5

6 2013 také provedena rozsáhlá oprava plotu na pracovišti Jubilejní a částečně byl opraven v roce 2012 plot na prac. K. Čapka. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Jubilejní. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů azbestu. Následovala výmalba šatny, byly vyrobeny nové šatnové bloky a provedeno kompletní mokré čištění v objektu školky a následně další měření obsahu azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2012 byla dokončena revitalizace zahrady u pracovišť K. Čapka a Vančurova z finančních prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS). Projekt s názvem Zahrada zdraví a radosti se zabýval renovací obou zahrad a jejich spojením v jeden celek. Cílem je vedení dětí k radosti z pohybu, jenž vede ke zdravému životnímu stylu. Zahrady jsou umístěny v blízkosti sídliště Máj, ZŠ Jubilejní a ZŠ speciální a MŠ speciální NJ, které také mohou zahradu využívat. Mateřská škola Sady Profilace školy: MŠ M. Montessori Revoluční 52 v N. Jičíně pracuje podle jednoho z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT a to Mateřská a Základní škola Montessori. Vzdělávací systém Montessori je založen na polarizaci pozornosti. Spočívá v tom, že dítě vlastní aktivitou rozvíjí svou osobnost a učitel dítětem nemanipuluje, ale pomáhá udělat vše tak, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do života, který ho obklopuje. Všechny učitelky jsou proškoleny vpráci s tímto vzdělávacím systémem. Děti v průběhu roku zde mohou pracovat v keramické dílně, seznamovat se s hrou na flétnu a anglickým jazykem, zacvičí si s hudbou v kroužku zumba. MŠ Beskydská 143, v N.Jičíně - Žilině má svůj školní vzdělávací program zaměřen na enviromentální rozvoj dětí. Program budou za příznivého počasí uskutečňovat v nově upravené školní přírodní zahradě. Děti mateřské školy se mohou zapojit do těchto aktivit: kouzelná flétnička, rehabilitační cvičení, návštěvy solné jeskyně. Mateřská škola s rodiči a dětmi spolupracují s nadací Ostrov naděje vyrábějí pomůcky pro děti z Afriky. MŠ Jiráskova 10 je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti se mohou v této MŠ seznamovat s anglickým jazykem, navštěvovat kroužek keramiky, fotbal a zumbu. MŠ ve Smetanových sadech 6 je zaměřena na ekologickou výchovu a rozvoj estetických aktivit. V letošním roce MŠ chce prohloubit spolupráci s domem s pečovatelskou službou Na Skalkách. Děti budou chodit za staršími spoluobčany s programy plnými písniček a básní, budou také společně v dílnách tvořit, babičky a dědečkové budou dětem vyprávět své vzpomínky, a tak MŠ chce připívat k vytváření pěkných mezigeneračních vztahů. Také tady děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka, keramiky a dětské zumby. Předškolní děti (5-6 leté) na všech pracovištích absolvují předplaveckou přípravu. Všechna pracoviště po celý rok využívají ke hrám a vzdělávání zrenovovanou zahradu na MŠ Revoluční Království lesa a keramickou dílnu ke tvoření. 6

7 Technický stav budov: V období byla provedena na pracovišti Smetanovy Sady výměna oken a oprava elektroinstalace. Na zahradě pracoviště Revoluční byl vybudován drenážní systém. Na pracovišti Revoluční a Beskydská byla provedena výměna podlahových krytin. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Jiráskova. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů azbestu. Následovaly práce k odstranění nevyhovujícího koberce, zatmelení spár ve stěnách, výmalba a mokré čištění v objektu školky a následně další měření obsahu azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2012 byla dokončena revitalizace zahrady u pracoviště Revoluční 52. Na tuto rozsáhlou akci byly získány finanční prostředky z Regionální operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS). Celý projekt s názvem Lesní království po chodníčcích poznání si kladl za cíl ekologickou výchovu a praktické poznávání přírody. Z této dotace byla provedena rekonstrukce zeleně, bezbariérový přístup na terasu, rekonstrukce schodiště v zahradě a bylo instalováno cca 33 druhů herních a výchovně vzdělávacích prvků. V roce 2013 byl schválen další projekt s názvem MŠ Montessori šance pro vaše dítě, rovněž z ROP MS. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro nové dispoziční řešení celého podkroví a 3. NP stávajícího objektu budovy školky a rekonstrukce střešního pláště budovy mateřské školy. Těmito stavebními úpravami bude dosaženo zvětšení plochy pro možnost zvýšení kapacity mateřské školy o 15 dětí. V podkroví kompletní přestavbou vznikne nová herna a ložnice pro děti s potřebným sanitárním zařízením. Dále je projektem řešena nevyhovující střecha objektu, který je s ohledem na svou historickou hodnotu památkově chráněn a řešení nové střechy je potřebné pro zachování dobrého stavu kulturní památky. Projekt se s ohledem na výměnu střechy na památkově chráněné budově taktéž dotýká zachování kulturního dědictví města. Dalším úspěšným projektem v roce 2013 byl projekt z Operačního programu životního prostředí (dále OPŽP) s názvem Zahrada dobrodružství. Obsahem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Žilina, Beskydská 143. V rámci realizace projektu budou provedeny terénní úpravy zahrady a budou zabudovány nové herní a vzdělávací prvky z přírodních materiálů. Pozitivní dopad na životní prostředí bude patrný především ve vzdělávacích, výchovných a herních aktivitách MŠ. Mateřská škola Trojlístek Profilace školy: Filosofií mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené edukační činnosti, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pedagogové pro svou práci preferují výběr prvků z alternativních programů (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu, Enviromentální výchova). Děti mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky vúzké spolupráci s rodiči (předplavecký výcvik, pěvecký sboreček, angličtina hrou, zumba pro děti, keramický kroužek, veselé pískání, výtvarná dílna, návštěvy solné jeskyně). 7

8 Technický stav budov: Za sledované období byla dokončena výměna všech oken na pracovišti Komenského. Byla provedena oprava elektroinstalace a zdravotechniky na pracovišti Máchova a rovněž zde byla započata I. etapa výměny oken. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Trlicova. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů sádrovce. Následovalo kompletní mokré čištění v objektu školky, odstranění koberců a následně další měření obsahu minerálních vláken i sádrovce vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2011 se objevily první praskliny na objektu Trlicova. Po okamžitém statickém posouzení byly instalovány čtyři kusy deformetrických bodů pro sledování posunů na trhlinách. Výsledky měření v roce 2012 zkonstatovaly aktivní trhliny v místě příček. Bylo potvrzeno, že poruchy způsobuje podloží, jako možné vlivy bylo předpokládáno vnikání vody z kanalizace, vyplavení jemných částí posypů při povodních a nekvalitní provedení posypů pod podlahou. Dále byly provedeny sondy do podlahy, kde bylo zjištěno, že zdivo kanálů není příliš kvalitní, místy zcela chybí maltové pojivo, PZD desky i válcové profily jsou místy podloženy odřezky z popílkových tvárnic. Vzhledem k rozsáhlosti kanálů pod podlahou, na které leží příčky, by bylo nutné všechno vybourat včetně nových rozvodů umístěných v příčkách. Statický posudek pana Ing. J. Hudečka ze dne konstatoval, že momentální situace trhlin v objektu Trlicova není havarijní, ale je nutno v horizontu 3-4 let uvažovat o celkové rekonstrukci přízemí MŠ a zajistit náhradní umístění dětí po dobu rekonstrukce cca 1 roku, neboť souběh prací s dětmi v objektu není možný. Zároveň byla požádána odborná firma o posudek rentability finančních prostředků na opravy, kdy celkový náklad na rekonstrukci celé budovy by činil 14 mil. Kč bez DPH. Přičemž vybudování obdobného zařízení by stálo 24 mil. Kč bez DPH. Vedení města společně s odborem ŠKS ihned analyzovalo vzniklou situaci s cílem najít nejefektivnější řešení s možností i rozšíření kapacit MŠ. Bylo zadáno posouzení možnosti zřízení půdní vestavby do stávajícího objektu pracoviště MŠ Komenského 78. Tato rekonstrukce by byla technicky možná, avšak finančně velmi náročná ve výši 13 mil.kč. Na základě výše uvedených skutečností navrhl odbor ŠKS rekonstrukci části objektu pracoviště Dlouhá 56 při Základní škole Jubilejní 3. Podrobnou prostorovou analýzou na uvedené škole (přestěhování knihovny z prac. Dlouhá na prac. Jubilejní, efektivnější využití stávajících učeben, zrušení služebního bytu školníka) bylo možné přebudovat levé křídlo prac. Dlouhá na 4 oddělení MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Tato varianta se jevila jako nejekonomičtější, jednak dochází k postupnému úbytku žáku a zároveň se nezvýší provozní náklady na vytápění objektu. V současné době probíhá rekonstrukce objektu tak, aby od mohlo být otevřeno 1 oddělení a do zbývajících 3 oddělení se přestěhují děti z objektu Trlicova k (v období březen červenec 2014 budou tato tři oddělení využita jako náhradní prostor pro děti z objektu MŠ Jiráskova, který bude v této době celý rekonstruován). V roce 2013 se městu podařilo získat dotaci z OPŽP na projekt s názvem Příroda na dosah i na dotek. Obsahem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Trojlístek, Máchova 62. V rámci realizace projektu budou provedeny terénní úpravy zahrady a budou zabudovány nové vzdělávací a herní prvky v přírodním stylu. Tato zahrada bude sloužit jako pomůcka pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 8

9 3.2. Profilace základních škol na území města Nového Jičína Základní škola Tyršova l Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka ICT, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce, individuální péče speciálních pedagogů o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální péče o nadané žáky (vědomostní soutěže, mezinárodní jazykové zkoušky) a talenty (atletický kroužek), zapojení do mezinárodního projektu Comenius, ekologická výchova, spolupráce s Městským kulturním střediskem, spolupráce s dětským domovem, mateřskými, základními a středními školami v Novém Jičíně a okolí, zapojení do projektů financovaných z ESF- ROP, OPVK, stáže zahraničních lektorů a studentů učitelství ve škole, podpora DVPP, otevřenost školy všem dětem, rodičům a veřejnosti, výuka náboženství. Technický stav budov: V roce 2011 škola profinancovala téměř 4 mil. Kč na havarijní opravu odpadového hospodářství včetně všech elektro a vodoinstalačních prací a podlahy ve školní jídelně. V roce 2012 se provedla oprava vchodu a schodů do budovy, částečné zregulování otopné soustavy a byla provedena částečná výměna oken, která pokračovala i v roce Již od roku 2011 je monitorován velmi špatný stav střechy na historické budově. Byl proveden mykologický průzkum, který doporučil zabývat se opravou střechy, případně vyměnit napadené trámy. V roce 2011 byl schválen projekt z ROP MS s názvem Vybudování multimediální počítačové učebny a zkvalitnění výuky větším nasazením ICT. Tyto fin. prostředky byly použity na rozšíření a zmodernizování technické infrastruktury školy. Cílem projektu bylo zavedení výpočetní, informační komunikační techniky a moderní technologie do výuky, implementovat moderní výukové metody a formy výuky. Došlo k vybudování multimediální počítačové učebny, obnovily se PC jednotky a monitory a nově se pořídily multifunkční tiskárny. Dvě kmenové třídy se vybavily základní výpočetní, informační a komunikační technikou. V roce 2013 byly získány další fin. postředky z dotace ROP MS. Cílem projektu s názvem Moderní škola člověk pro 21. století je zkvalitnění výuky žáků formou modernizace vybraných učeben, tělocvičny a dalšího školního prostředí a vybavení těchto prostor moderními učebními pomůckami. Projektem dojde k rekonstrukci tělocvičny, učebny fyziky a přípravny fyziky, učebny zeměpisu, cvičné kuchyňky pro výuku vaření a chodby vedoucí k rekonstruovaným učebnám. Práce budou realizovány v roce

10 Základní škola Komenského 66 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal, bezbariérová škola pro děti tělesně postižené a úzká spolupráce s Dětským centrem, na škole pracuje asistentka pedagoga specializované třídy pro děti s vývojovými poruchami učení, 5.-9.ročník (už jen 1 specializovaná třída v 9. ročníku, v dalším školním roce už nebudou, trend-inkluze), integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, škola propaguje spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči získala certifikát Rodiče vítáni, škola nabízí širokou nabídku zájmových útvarů, zapojení školy do projektů spolufinancovaných ESF: - RAMPS - VIP III- Školní poradenské pracoviště zajišťuje služby pro rodiče, žáky i ped. pracovníky (výchovný poradce- metodik prevence, volba povolání, na škole působí školní speciální pedagog), - realizací projektu Novými technologiemi k novým poznatkům II výrazně zkvalitněno materiální vybavení školy včetně interaktivních tabulí a vizualizérů, - spolupráce se středními školami - zapojení do projektu NatTech, - spolupráce s mateřskými a spádovými základními školami, - škola byla zařazena do pilotního programu MŠMT ověřování nových forem spolupráce s rodinou - Individuální výchovný plán, - škola zařazením do projektu etwinning podporuje spolupráci evropských škol prostřednictvím komunikace v anglickém jazyce za používání informačních a komunikačních technologií. Technický stav budov: V roce 2012 byla provedena oprava sociálních zařízení, která následně pokračovala i v roce Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu školy. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů vláken sádrovce. Následovaly práce k zatmelení prasklin ve stěnách, pročištění počítačů, vymalování třídy a následně další měření obsah azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2009 škola získala finanční prostředky zrop MS na projekt s názvem Novými technologiemi k novým poznatkům ZŠ Komenského 66, Nový Jičín. Projekt řešil modernizaci a vybavení 7 odborných učeben (2 počítačové učebny, dovybavení 2 jazykových učeben, odbornou učebnu digitálních technologií a 2 kmenové učebny pro žáky 1. stupně). Všechny učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím pro vizualizaci a zkvalitnění výuky. Součástí projektu byla i rekonstrukce elektrorozvodů a zasíťování odborných tříd. 10

11 Dále byla škola úspěšná v roce 2012 s dalším projektem s názvem Zdravá škola, který řeší rekonstrukci a modernizaci dvou tělocvičen včetně nářaďoven a kompletní vybavení učebny Výchova ke zdraví nábytkem, interaktivní tabulí s příslušenstvím a multimediální katedrou. Základní škola Komenského 68 Profilace školy: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do života, vychází z principu programu Začít spolu, rozšířená výuka cizích jazyků (Aj, Nj, Rj), rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na plavecké sporty, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce, spolupráce s poradenskými zařízeními, zkušenosti s asistentem pedagoga pro žáky se speciálním vzdělávacím programem, podpora nadaných žáků zapojení do celostátní soutěže Logická olympiáda, spolupráce s Univerzita Palackého Olomouc Dětská univerzita, spolupráce s SVČ Fokus, MěKS,, spolupráce s SŠ v oblasti profesní orientace žáků, projekt NatTech ( ), asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, realizace projektů zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání, podporu čtenářské gramotnosti, prevence rizikového chování podporované dotacemi MŠMT, MSK a ESF, udržitelnost projektů OPVK : Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu, Inovativně ke konkurenceschopnosti. Technický stav budov: V byla provedena rozsáhlá oprava havarijního vodovodního řádu v objektu školy. Zároveň byla provedena celková oprava školní kuchyně včetně nevyhovující elektroinstalace a kanalizace. V roce 2013 byla provedena oprava části střechy nad školní jídelnou a provedena rekonstrukce vzduchotechniky a školního rozhlasu. V roce 2011 byl dokončen projekt z ROP MS s názvem Komplexní modernizace podmínek vzdělávání k všestrannému rozvoji osobnosti žáka základní školy (STO sport, techniky, odbornosti). V rámci tohoto projektu došlo ke kompletnímu vybavení 2 odborných učeben (chemie a fyziky a odborné PC učebny) potřebným nábytkem, interaktivními tabulemi s příslušenstvím a multimediální katedrou a byla zrekonstruována a zmodernizována 1 tělocvična s nářaďovnou. Dále byl revitalizován venkovní prostor na multifunkční hřiště, vybudován altán a hrací zóna. Základní škola Jubilejní 3 pracoviště Jubilejní 3 Profilace školy: sportovní výchova nadstandardní nabídka Tv se zaměřením na lední hokej, basketbal (hoši), výuka anglického jazyka od 1. ročníku, informatika a výpočetní technika, vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky, nadstandardní nabídka volitelných předmětů a kroužků, činnost pěveckého sboru podporovaná zřizovatelem, 11

12 pestrá činnost školní žákovské samosprávy, na škole pracuje školní psycholog, projekt Učíme se interaktivně z operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, projekt Modernizace výuky, projekt Předškoláček, projekt Recyklohraní. Technický stav budov: V jednotlivých letech dochází k postupné výměně zastaralé elektroinstalace, k rekonstrukci sociálních zařízení a k výměně podlahových krytin. Základní škola Jubilejní 3 pracoviště Dlouhá 56 Profilace školy: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky, vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky, nadstandardní nabídka volitelných předmětů a kroužků, pestrá činnost školní žákovské samosprávy, kroužek Šikula podporován zřizovatelem, na škole pracuje školní psycholog, projekt Učíme se interaktivně z operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, projekt Modernizace výuky, projekt Recyklohraní. Technický stav budov: Také na této budově dochází k rekonstrukci sociálních zařízení a výměně podlahových krytin. Významnou akcí je přebudování části objektu Dlouhá na mateřskou školu. V roce 2009 škola získala jako jedna z prvních dotaci z ROP MS na projekt s názvem Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Předmětem projektu byla modernizace výuky sohledem na moderní trendy vizualizace výuky a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Jednalo se o modernizaci a vybavení odborných učeben na dvou pracovištích školy, Jubilejní a Dlouhá, celkem 14 odborných učeben odborná učebna hudební výchovy snahrávacím studiem, 3 počítačové učebny, 2 učebny přírodopisu, 3 jazykové učebny, učebna fyziky a 4 kmenové učebny pro žáky 1. stupně. Všechny učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím pro vizualizaci výuky Profilace střediska volného času na území města Nového Jičína Středisko volného času Fokus Profilace školského zařízení: zájmové vzdělávání dětí, žáků, studentů SŠ a VOŠ, veřejnosti, pravidelná činnost kroužků a klubů (95 kroužků), 12

13 příležitostné aktivity pro veřejnost (326 akcí pro osob), organizace předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (21 soutěží s účastí žáků), organizace táborů a pobytových aktivit pro děti, mládež a rodiny s dětmi (9 táborů), komponované programy pro MŠ, ŠD a DC Nový Jičín, bezbariérový přístup do velkého sálu. Technický stav budov: Za sledované období došlo v objektu k částečné výměně oken, izolaci části budovy a k částečné výměně rozvodů vody. SVČ Fokus rovněž získalo finanční prostředky zrop MS, a to na projekt s názvem FOKUS Středisko volného času bez bariér, jehož cílem bylo dosáhnout maximální možné přístupnosti poskytovaných služeb ve Středisku volného času Fokus a to prostřednictvím vytvoření bezbariérového přístupu do stěžejních kluboven a sociálních zařízení. Došlo k modernizaci vybavení 5 kluboven (výtvarná dílna, keramická dílna, keramické pece, glazovna a počítačová klubovna), kvybudování bezbariérového přístupu do všech podlaží prostřednictvím výtahu, stavební úpravy sociálních zařízení včetně bezbariérového, potřebné elektro rozvody vmodernizovaných klubovnách a v přízemí zlepšení zázemí kuchyňky a klubu. Na vstupu do objektu střediska volného času došlo k revitalizaci plochy a zbudování herního prvku. 4. Provozní a investiční náklady mateřských škol a základních škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských a základních škol uvádějí následující tabulky a grafy: Tabulka č. 1: Provozní výdaje bez energií Provozní výdaje bez energií v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

14 Provozní prostředky bez energií (v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus Tabulka č. 2: Údržba majetku Údržba majetku v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

15 Tabulka č. 3: Energie (voda, el.energie, plyn, teplo) Energie (voda, el. energie, plyn, teplo) v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Energie - skutečné odběry - voda, plyn, teplo, el. energie ( v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus 15

16 Tabulka č. 4: Investice Investice v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Tabulka č. 5: Celkové výdaje od zřizovatele Celkové výdaje od zřizovatele v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

17 Celkové výdaje (investiční, neinvestiční) od zřizovatele (v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, poskytují finanční prostředky školám a školským zařízením zřizovaných obcemi (odst.1c/ 160 výše uvedeného zákona). V souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění a se Směrnicí MŠMT čj / v platném znění, vydává každoročně odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem, jejíž nedílnou součástí je soustava krajských finančních normativů. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení je rozhodující počet dětí, žáků a stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na daný školní rok. Pokud údaje uvedené ve statistických výkazech překračují povolené počty dětí, žáků, stravovaných, jsou základem pro rozpis rozpočtu údaje uvedené ve školském rejstříku. Prioritou při zabezpečení vyrovnanosti potřeb a disponibilních zdrojů je zajištění výchovy a vzdělávání ve školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení při dodržení závazných ukazatelů v oblasti odměňování s ohledem na oprávněné potřeby škol s přihlédnutím k plnění požadavků na efektivnost a hospodárné vynakládání veřejných prostředků. 17

18 Tabulka č. 6: Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Tabulka č. 7: přepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Zařízení ZŠ Jubilejní 3 90,39 86,30 82,79 80,35 78,75 ZŠ Komenského 66 68,32 61,82 59,85 59,81 59,44 ZŠ Komenského 68 42,75 41,60 43,51 46,30 46,59 Tyršova 1 73,60 70,50 65,35 64,43 62,74 MŠ Máj 31,58 35,62 38,54 41,77 42,82 MŠ Sady 27,92 27,94 28,62 29,38 28,60 MŠ Trojlístek 30,63 30,61 30,84 30,90 30,24 SVČ Fokus 13,60 15,82 13,25 12,33 13,20 Celkem 378,79 370,21 362,75 365,27 362,38 18

19 6. Cizí žáci plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách Novelou školského zákona k došlo ke zrušení úhrady plateb za cizí žáky. Město Nový Jičín si již nemůže fakturovat úhrady za cizí žáky, kteří plní povinnou školní docházku v novojičínských základních školách. V tabulce č. 8 a č. 9 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách. Tabulka č. 8: Cizí žáci z obcí, které Tabulka č. 9: Cizí žáci z obcí, které mají zřízenou úplnou ZŠ - šk.r. 2013/14 mají zřízenou neúplnou ZŠ - šk.r. 2013/2014 Obec I. st. II. st. Obec I. st. II. st. Bartošovice 6 2 Bernartice n/o 9 28 Bílovec 2 Bordovice 1 1 Frýdek Místek 2 Hl.Životice 2 8 Fulnek 1 Hostašovice 7 17 Havířov 2 8 Jeseník n/o 4 50 Hodslavice 3 7 Libhošť 7 51 Hranice 1 Pustějov 1 Hustopeče n/b 1 Rybí 2 22 Kelč 1 Skotnice 1 Kopřivnice 4 8 Velké Albrechtice 1 Kunín Vrážné 2 Lešná 2 2 Zašová 1 Mořkov 4 9 Závišice 2 Odry 3 3 Ženklava 3 1 Olomouc 1 Životice u NJ 4 9 Ostrava 4 Celkem Praha 2 1 Příbor 4 Ružomberok 1 Sedlnice 6 5 Starý Jičín Studénka 2 3 Suchdol n/o 14 8 Šenov u NJ Štramberk 1 Trutnov 1 Valašské Klobouky 1 Valašské Meziříčí 1 1 Vsetín 1 Vyškov 1 Celkem

20 V tabulce č. 10 je uveden celkový přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách od školního roku 2009/2010 až 2013/2014. Tabulka č. 10 Školní rok 2009/ / / / /2014 Celkem Cizí žáci ě tí d o č e t p / / / / /2014 šk.rok cizí žáci 7. Současné využití kapacit mateřských a základních škol 7.1. Mateřské školy Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č. 11: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech Zařízení Kapacita k Školní rok 2009/ / / / /14 MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek Celkem

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školství v Ústeckém kraji

Školství v Ústeckém kraji Školství v Ústeckém kraji Současný stav a vývoj od u 2001 Zpracováno odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Dne 3. 2. 2011 1 1 Žáci v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji Počet ţáků v počátečním

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007

Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007 1.Úvod Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007 Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předkládá koncepci školního stravování ve školních jídelnách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více