Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín"

Transkript

1 Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín listopad

2 Obsah: str. 1. Úvod Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Profilace škol a školských zařízení Profilace mateřských škol na území města Nového Jičína Profilace základních škol na území města Nového Jičína Profilace střediska volného času na území města Nového Jičína Provozní a investiční náklady mateřských škol a základních škol Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu Cizí žáci plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách Současné využití kapacit mateřských a základních škol Mateřské školy Základní školy Očekávaný demografický vývoj Výhled rozvoje školství ve městě Nový Jičín Mateřské školy Základní školy Středisko volného času Závěr

3 1. Úvod Předkládaná zpráva o školství analyzuje současný stav školství včetně provedené optimalizace škol v Novém Jičíně a navazuje na již dříve zpracované zprávy odborem školství, kultury a sportu: Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003, Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2004, Doplnění Zprávy o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2004, Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství stále přetrvávají: stále přetrvávající nepříznivý demografický vývoj projevující se v poklesu počtu žáků ZŠ, zvýšený zájem rodičů o umístění dětí do MŠ nad stanovenou kapacitu zařízení, přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů, nízký počet žáků ve třídách ZŠ, zvýšení jednotkových nákladů na žáka vlivem nízkého počtu žáků ve třídách ZŠ, růst cen energií, služeb a prací, zrušení plateb za cizí žáky, kteří navštěvují novojičínské ZŠ. 2. Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Mateřské školy Na území města se nachází celkem 5 předškolních zařízení, z toho dvě mateřské školy jsou soukromé (Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o. a MONTESSORI soukromá mateřská škola s.r.o.). Dále děti z Nového Jičína navštěvují Mateřskou školu Palováček, s.r.o., která se nachází v katastru obce Šenov u Nového Jičína. Přehled mateřských škol: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Jubilejní 1, MŠ Vančurova 36, MŠ Loučka 115. Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6, MŠ Beskydská 143, MŠ Jiráskova 10. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78, Trlicova 8. 3

4 Základní školy V Novém Jičíně se nachází v současné době 4 úplné základní školy. K došlo ke změně zřizovatele u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 902, příspěvková organizace. Přehled základních škol: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, (odloučené pracoviště: ZŠ Dlouhá 56), Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace. K došlo k převodu zřizovatelské funkce z Moravskoslezského kraje na Město Nový Jičín u příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace. Ostatní školy a školská zařízení Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Nový Jičín, Divadelní 12, Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace. Čtyři z těchto zařízení jsou zřizovaná Moravskoslezským krajem, pouze Výchovný ústav je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Střední školy Na území města jsou 4 střední školy zřizované Moravskoslezským krajem a 1 střední škola soukromá. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (Zastupitelstvo kraje MSK rozhodlo s účinností od o sloučení příspěvkových organizací kraje - Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace a Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Jičín, příspěvková organizace, Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.. Vysoké školy Vysoká škola podnikání a.s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě má své pracoviště i v našem městě v pronajatých prostorách na bývalé ZŠ B. Martinů 4. 4

5 Školy, předškolní zařízení a školská zařízení spadající do obvodu rozšířené působnosti města Nový Jičín, kde je odborem ŠKS vykonáván výkon státní správy: 1. ZŠ Bartošovice ZŠ a MŠ Hodslavice ZŠ a MŠ Kunín ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 6. ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 9. ZŠ a MŠ Sedlnice ZŠ Starý Jičín ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou ZŠ a MŠ Šenov u N. Jičína, Školní ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou ZŠ a MŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hostašovice ZŠ a MŠ Libhošť ZŠ Jeseník n/o ZŠ Rybí ZŠ a MŠ Životice u N. Jičína MŠ Bartošovice MŠ Jeseník nad Odrou MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka MŠ Trojlístek N. Jičín, Máchova MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční MŠ Rybí MŠ Starý Jičín SVČ Fokus Nový Jičín 3. Profilace škol a školských zařízení 3.1. Profilace mateřských škol na území města Nového Jičína Mateřská škola Máj Profilace školy: Největší právní subjekt slučující 4 MŠ. Všechny MŠ pracují na základě nejnovějších poznatků z oblasti pedagogických a příbuzných vědních disciplín s maximálním respektováním vývojových a individuálních potřeb všech dětí. Ke vzdělávání dětí přistupuje globálně, s maximální snahou o co nejefektivnější využití a rozvoj jejich kognitivních schopností: odloučené pracoviště MŠ Vančurova individuálně i skupinově integruje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně vzdělávání dětí mimořádně nadaných, které rovněž potřebují speciální vzdělávací strategie a individuální přístup (spolupráce s Mensou ČR), v MŠ Vančurova zřízena logopedická třída pro děti s vadami řeči, úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), kroužky na všech MŠ (sauna, bazén, fotbal, bruslení, keramika, plavání, Metoda dobrého startu pro předškoláky a výuka Aj.), v MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova jsou nově zrekonstruované školní zahrady financované z projektu evropského fondu pro regionální rozvoj. Technický stav budov: Za období prošly objekty MŠ Máj rozsáhlou údržbou a opravami. Na budově K. Čapka došlo k výměně všech oken, která byla v havarijním stavu, za okna plastová. Došlo k rozsáhlé opravě spojovacího krčku mezi pracovištěm K. Čapka a Vančurova. Na budově K. Čapka byla zároveň opravena střecha a vyměněny plynové kotle a ohřívače vody. V roce 5

6 2013 také provedena rozsáhlá oprava plotu na pracovišti Jubilejní a částečně byl opraven v roce 2012 plot na prac. K. Čapka. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Jubilejní. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů azbestu. Následovala výmalba šatny, byly vyrobeny nové šatnové bloky a provedeno kompletní mokré čištění v objektu školky a následně další měření obsahu azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2012 byla dokončena revitalizace zahrady u pracovišť K. Čapka a Vančurova z finančních prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS). Projekt s názvem Zahrada zdraví a radosti se zabýval renovací obou zahrad a jejich spojením v jeden celek. Cílem je vedení dětí k radosti z pohybu, jenž vede ke zdravému životnímu stylu. Zahrady jsou umístěny v blízkosti sídliště Máj, ZŠ Jubilejní a ZŠ speciální a MŠ speciální NJ, které také mohou zahradu využívat. Mateřská škola Sady Profilace školy: MŠ M. Montessori Revoluční 52 v N. Jičíně pracuje podle jednoho z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT a to Mateřská a Základní škola Montessori. Vzdělávací systém Montessori je založen na polarizaci pozornosti. Spočívá v tom, že dítě vlastní aktivitou rozvíjí svou osobnost a učitel dítětem nemanipuluje, ale pomáhá udělat vše tak, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do života, který ho obklopuje. Všechny učitelky jsou proškoleny vpráci s tímto vzdělávacím systémem. Děti v průběhu roku zde mohou pracovat v keramické dílně, seznamovat se s hrou na flétnu a anglickým jazykem, zacvičí si s hudbou v kroužku zumba. MŠ Beskydská 143, v N.Jičíně - Žilině má svůj školní vzdělávací program zaměřen na enviromentální rozvoj dětí. Program budou za příznivého počasí uskutečňovat v nově upravené školní přírodní zahradě. Děti mateřské školy se mohou zapojit do těchto aktivit: kouzelná flétnička, rehabilitační cvičení, návštěvy solné jeskyně. Mateřská škola s rodiči a dětmi spolupracují s nadací Ostrov naděje vyrábějí pomůcky pro děti z Afriky. MŠ Jiráskova 10 je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti se mohou v této MŠ seznamovat s anglickým jazykem, navštěvovat kroužek keramiky, fotbal a zumbu. MŠ ve Smetanových sadech 6 je zaměřena na ekologickou výchovu a rozvoj estetických aktivit. V letošním roce MŠ chce prohloubit spolupráci s domem s pečovatelskou službou Na Skalkách. Děti budou chodit za staršími spoluobčany s programy plnými písniček a básní, budou také společně v dílnách tvořit, babičky a dědečkové budou dětem vyprávět své vzpomínky, a tak MŠ chce připívat k vytváření pěkných mezigeneračních vztahů. Také tady děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka, keramiky a dětské zumby. Předškolní děti (5-6 leté) na všech pracovištích absolvují předplaveckou přípravu. Všechna pracoviště po celý rok využívají ke hrám a vzdělávání zrenovovanou zahradu na MŠ Revoluční Království lesa a keramickou dílnu ke tvoření. 6

7 Technický stav budov: V období byla provedena na pracovišti Smetanovy Sady výměna oken a oprava elektroinstalace. Na zahradě pracoviště Revoluční byl vybudován drenážní systém. Na pracovišti Revoluční a Beskydská byla provedena výměna podlahových krytin. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Jiráskova. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů azbestu. Následovaly práce k odstranění nevyhovujícího koberce, zatmelení spár ve stěnách, výmalba a mokré čištění v objektu školky a následně další měření obsahu azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2012 byla dokončena revitalizace zahrady u pracoviště Revoluční 52. Na tuto rozsáhlou akci byly získány finanční prostředky z Regionální operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS). Celý projekt s názvem Lesní království po chodníčcích poznání si kladl za cíl ekologickou výchovu a praktické poznávání přírody. Z této dotace byla provedena rekonstrukce zeleně, bezbariérový přístup na terasu, rekonstrukce schodiště v zahradě a bylo instalováno cca 33 druhů herních a výchovně vzdělávacích prvků. V roce 2013 byl schválen další projekt s názvem MŠ Montessori šance pro vaše dítě, rovněž z ROP MS. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro nové dispoziční řešení celého podkroví a 3. NP stávajícího objektu budovy školky a rekonstrukce střešního pláště budovy mateřské školy. Těmito stavebními úpravami bude dosaženo zvětšení plochy pro možnost zvýšení kapacity mateřské školy o 15 dětí. V podkroví kompletní přestavbou vznikne nová herna a ložnice pro děti s potřebným sanitárním zařízením. Dále je projektem řešena nevyhovující střecha objektu, který je s ohledem na svou historickou hodnotu památkově chráněn a řešení nové střechy je potřebné pro zachování dobrého stavu kulturní památky. Projekt se s ohledem na výměnu střechy na památkově chráněné budově taktéž dotýká zachování kulturního dědictví města. Dalším úspěšným projektem v roce 2013 byl projekt z Operačního programu životního prostředí (dále OPŽP) s názvem Zahrada dobrodružství. Obsahem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Žilina, Beskydská 143. V rámci realizace projektu budou provedeny terénní úpravy zahrady a budou zabudovány nové herní a vzdělávací prvky z přírodních materiálů. Pozitivní dopad na životní prostředí bude patrný především ve vzdělávacích, výchovných a herních aktivitách MŠ. Mateřská škola Trojlístek Profilace školy: Filosofií mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené edukační činnosti, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pedagogové pro svou práci preferují výběr prvků z alternativních programů (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu, Enviromentální výchova). Děti mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky vúzké spolupráci s rodiči (předplavecký výcvik, pěvecký sboreček, angličtina hrou, zumba pro děti, keramický kroužek, veselé pískání, výtvarná dílna, návštěvy solné jeskyně). 7

8 Technický stav budov: Za sledované období byla dokončena výměna všech oken na pracovišti Komenského. Byla provedena oprava elektroinstalace a zdravotechniky na pracovišti Máchova a rovněž zde byla započata I. etapa výměny oken. Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu odloučeného pracoviště Trlicova. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů sádrovce. Následovalo kompletní mokré čištění v objektu školky, odstranění koberců a následně další měření obsahu minerálních vláken i sádrovce vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2011 se objevily první praskliny na objektu Trlicova. Po okamžitém statickém posouzení byly instalovány čtyři kusy deformetrických bodů pro sledování posunů na trhlinách. Výsledky měření v roce 2012 zkonstatovaly aktivní trhliny v místě příček. Bylo potvrzeno, že poruchy způsobuje podloží, jako možné vlivy bylo předpokládáno vnikání vody z kanalizace, vyplavení jemných částí posypů při povodních a nekvalitní provedení posypů pod podlahou. Dále byly provedeny sondy do podlahy, kde bylo zjištěno, že zdivo kanálů není příliš kvalitní, místy zcela chybí maltové pojivo, PZD desky i válcové profily jsou místy podloženy odřezky z popílkových tvárnic. Vzhledem k rozsáhlosti kanálů pod podlahou, na které leží příčky, by bylo nutné všechno vybourat včetně nových rozvodů umístěných v příčkách. Statický posudek pana Ing. J. Hudečka ze dne konstatoval, že momentální situace trhlin v objektu Trlicova není havarijní, ale je nutno v horizontu 3-4 let uvažovat o celkové rekonstrukci přízemí MŠ a zajistit náhradní umístění dětí po dobu rekonstrukce cca 1 roku, neboť souběh prací s dětmi v objektu není možný. Zároveň byla požádána odborná firma o posudek rentability finančních prostředků na opravy, kdy celkový náklad na rekonstrukci celé budovy by činil 14 mil. Kč bez DPH. Přičemž vybudování obdobného zařízení by stálo 24 mil. Kč bez DPH. Vedení města společně s odborem ŠKS ihned analyzovalo vzniklou situaci s cílem najít nejefektivnější řešení s možností i rozšíření kapacit MŠ. Bylo zadáno posouzení možnosti zřízení půdní vestavby do stávajícího objektu pracoviště MŠ Komenského 78. Tato rekonstrukce by byla technicky možná, avšak finančně velmi náročná ve výši 13 mil.kč. Na základě výše uvedených skutečností navrhl odbor ŠKS rekonstrukci části objektu pracoviště Dlouhá 56 při Základní škole Jubilejní 3. Podrobnou prostorovou analýzou na uvedené škole (přestěhování knihovny z prac. Dlouhá na prac. Jubilejní, efektivnější využití stávajících učeben, zrušení služebního bytu školníka) bylo možné přebudovat levé křídlo prac. Dlouhá na 4 oddělení MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Tato varianta se jevila jako nejekonomičtější, jednak dochází k postupnému úbytku žáku a zároveň se nezvýší provozní náklady na vytápění objektu. V současné době probíhá rekonstrukce objektu tak, aby od mohlo být otevřeno 1 oddělení a do zbývajících 3 oddělení se přestěhují děti z objektu Trlicova k (v období březen červenec 2014 budou tato tři oddělení využita jako náhradní prostor pro děti z objektu MŠ Jiráskova, který bude v této době celý rekonstruován). V roce 2013 se městu podařilo získat dotaci z OPŽP na projekt s názvem Příroda na dosah i na dotek. Obsahem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Trojlístek, Máchova 62. V rámci realizace projektu budou provedeny terénní úpravy zahrady a budou zabudovány nové vzdělávací a herní prvky v přírodním stylu. Tato zahrada bude sloužit jako pomůcka pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 8

9 3.2. Profilace základních škol na území města Nového Jičína Základní škola Tyršova l Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka ICT, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce, individuální péče speciálních pedagogů o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální péče o nadané žáky (vědomostní soutěže, mezinárodní jazykové zkoušky) a talenty (atletický kroužek), zapojení do mezinárodního projektu Comenius, ekologická výchova, spolupráce s Městským kulturním střediskem, spolupráce s dětským domovem, mateřskými, základními a středními školami v Novém Jičíně a okolí, zapojení do projektů financovaných z ESF- ROP, OPVK, stáže zahraničních lektorů a studentů učitelství ve škole, podpora DVPP, otevřenost školy všem dětem, rodičům a veřejnosti, výuka náboženství. Technický stav budov: V roce 2011 škola profinancovala téměř 4 mil. Kč na havarijní opravu odpadového hospodářství včetně všech elektro a vodoinstalačních prací a podlahy ve školní jídelně. V roce 2012 se provedla oprava vchodu a schodů do budovy, částečné zregulování otopné soustavy a byla provedena částečná výměna oken, která pokračovala i v roce Již od roku 2011 je monitorován velmi špatný stav střechy na historické budově. Byl proveden mykologický průzkum, který doporučil zabývat se opravou střechy, případně vyměnit napadené trámy. V roce 2011 byl schválen projekt z ROP MS s názvem Vybudování multimediální počítačové učebny a zkvalitnění výuky větším nasazením ICT. Tyto fin. prostředky byly použity na rozšíření a zmodernizování technické infrastruktury školy. Cílem projektu bylo zavedení výpočetní, informační komunikační techniky a moderní technologie do výuky, implementovat moderní výukové metody a formy výuky. Došlo k vybudování multimediální počítačové učebny, obnovily se PC jednotky a monitory a nově se pořídily multifunkční tiskárny. Dvě kmenové třídy se vybavily základní výpočetní, informační a komunikační technikou. V roce 2013 byly získány další fin. postředky z dotace ROP MS. Cílem projektu s názvem Moderní škola člověk pro 21. století je zkvalitnění výuky žáků formou modernizace vybraných učeben, tělocvičny a dalšího školního prostředí a vybavení těchto prostor moderními učebními pomůckami. Projektem dojde k rekonstrukci tělocvičny, učebny fyziky a přípravny fyziky, učebny zeměpisu, cvičné kuchyňky pro výuku vaření a chodby vedoucí k rekonstruovaným učebnám. Práce budou realizovány v roce

10 Základní škola Komenského 66 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal, bezbariérová škola pro děti tělesně postižené a úzká spolupráce s Dětským centrem, na škole pracuje asistentka pedagoga specializované třídy pro děti s vývojovými poruchami učení, 5.-9.ročník (už jen 1 specializovaná třída v 9. ročníku, v dalším školním roce už nebudou, trend-inkluze), integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, škola propaguje spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči získala certifikát Rodiče vítáni, škola nabízí širokou nabídku zájmových útvarů, zapojení školy do projektů spolufinancovaných ESF: - RAMPS - VIP III- Školní poradenské pracoviště zajišťuje služby pro rodiče, žáky i ped. pracovníky (výchovný poradce- metodik prevence, volba povolání, na škole působí školní speciální pedagog), - realizací projektu Novými technologiemi k novým poznatkům II výrazně zkvalitněno materiální vybavení školy včetně interaktivních tabulí a vizualizérů, - spolupráce se středními školami - zapojení do projektu NatTech, - spolupráce s mateřskými a spádovými základními školami, - škola byla zařazena do pilotního programu MŠMT ověřování nových forem spolupráce s rodinou - Individuální výchovný plán, - škola zařazením do projektu etwinning podporuje spolupráci evropských škol prostřednictvím komunikace v anglickém jazyce za používání informačních a komunikačních technologií. Technický stav budov: V roce 2012 byla provedena oprava sociálních zařízení, která následně pokračovala i v roce Zároveň v roce 2012 bylo provedeno měření škodlivých minerálních a azbestových vláken v objektu školy. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů vláken sádrovce. Následovaly práce k zatmelení prasklin ve stěnách, pročištění počítačů, vymalování třídy a následně další měření obsah azbestu i minerálních vláken vyhovělo platným normám viz příloha č. 3. V roce 2009 škola získala finanční prostředky zrop MS na projekt s názvem Novými technologiemi k novým poznatkům ZŠ Komenského 66, Nový Jičín. Projekt řešil modernizaci a vybavení 7 odborných učeben (2 počítačové učebny, dovybavení 2 jazykových učeben, odbornou učebnu digitálních technologií a 2 kmenové učebny pro žáky 1. stupně). Všechny učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím pro vizualizaci a zkvalitnění výuky. Součástí projektu byla i rekonstrukce elektrorozvodů a zasíťování odborných tříd. 10

11 Dále byla škola úspěšná v roce 2012 s dalším projektem s názvem Zdravá škola, který řeší rekonstrukci a modernizaci dvou tělocvičen včetně nářaďoven a kompletní vybavení učebny Výchova ke zdraví nábytkem, interaktivní tabulí s příslušenstvím a multimediální katedrou. Základní škola Komenského 68 Profilace školy: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do života, vychází z principu programu Začít spolu, rozšířená výuka cizích jazyků (Aj, Nj, Rj), rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na plavecké sporty, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce, spolupráce s poradenskými zařízeními, zkušenosti s asistentem pedagoga pro žáky se speciálním vzdělávacím programem, podpora nadaných žáků zapojení do celostátní soutěže Logická olympiáda, spolupráce s Univerzita Palackého Olomouc Dětská univerzita, spolupráce s SVČ Fokus, MěKS,, spolupráce s SŠ v oblasti profesní orientace žáků, projekt NatTech ( ), asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, realizace projektů zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání, podporu čtenářské gramotnosti, prevence rizikového chování podporované dotacemi MŠMT, MSK a ESF, udržitelnost projektů OPVK : Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu, Inovativně ke konkurenceschopnosti. Technický stav budov: V byla provedena rozsáhlá oprava havarijního vodovodního řádu v objektu školy. Zároveň byla provedena celková oprava školní kuchyně včetně nevyhovující elektroinstalace a kanalizace. V roce 2013 byla provedena oprava části střechy nad školní jídelnou a provedena rekonstrukce vzduchotechniky a školního rozhlasu. V roce 2011 byl dokončen projekt z ROP MS s názvem Komplexní modernizace podmínek vzdělávání k všestrannému rozvoji osobnosti žáka základní školy (STO sport, techniky, odbornosti). V rámci tohoto projektu došlo ke kompletnímu vybavení 2 odborných učeben (chemie a fyziky a odborné PC učebny) potřebným nábytkem, interaktivními tabulemi s příslušenstvím a multimediální katedrou a byla zrekonstruována a zmodernizována 1 tělocvična s nářaďovnou. Dále byl revitalizován venkovní prostor na multifunkční hřiště, vybudován altán a hrací zóna. Základní škola Jubilejní 3 pracoviště Jubilejní 3 Profilace školy: sportovní výchova nadstandardní nabídka Tv se zaměřením na lední hokej, basketbal (hoši), výuka anglického jazyka od 1. ročníku, informatika a výpočetní technika, vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky, nadstandardní nabídka volitelných předmětů a kroužků, činnost pěveckého sboru podporovaná zřizovatelem, 11

12 pestrá činnost školní žákovské samosprávy, na škole pracuje školní psycholog, projekt Učíme se interaktivně z operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, projekt Modernizace výuky, projekt Předškoláček, projekt Recyklohraní. Technický stav budov: V jednotlivých letech dochází k postupné výměně zastaralé elektroinstalace, k rekonstrukci sociálních zařízení a k výměně podlahových krytin. Základní škola Jubilejní 3 pracoviště Dlouhá 56 Profilace školy: výuka anglického jazyka od 1. ročníku, rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky, vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky, nadstandardní nabídka volitelných předmětů a kroužků, pestrá činnost školní žákovské samosprávy, kroužek Šikula podporován zřizovatelem, na škole pracuje školní psycholog, projekt Učíme se interaktivně z operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost, projekt Modernizace výuky, projekt Recyklohraní. Technický stav budov: Také na této budově dochází k rekonstrukci sociálních zařízení a výměně podlahových krytin. Významnou akcí je přebudování části objektu Dlouhá na mateřskou školu. V roce 2009 škola získala jako jedna z prvních dotaci z ROP MS na projekt s názvem Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Předmětem projektu byla modernizace výuky sohledem na moderní trendy vizualizace výuky a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Jednalo se o modernizaci a vybavení odborných učeben na dvou pracovištích školy, Jubilejní a Dlouhá, celkem 14 odborných učeben odborná učebna hudební výchovy snahrávacím studiem, 3 počítačové učebny, 2 učebny přírodopisu, 3 jazykové učebny, učebna fyziky a 4 kmenové učebny pro žáky 1. stupně. Všechny učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi s příslušenstvím pro vizualizaci výuky Profilace střediska volného času na území města Nového Jičína Středisko volného času Fokus Profilace školského zařízení: zájmové vzdělávání dětí, žáků, studentů SŠ a VOŠ, veřejnosti, pravidelná činnost kroužků a klubů (95 kroužků), 12

13 příležitostné aktivity pro veřejnost (326 akcí pro osob), organizace předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (21 soutěží s účastí žáků), organizace táborů a pobytových aktivit pro děti, mládež a rodiny s dětmi (9 táborů), komponované programy pro MŠ, ŠD a DC Nový Jičín, bezbariérový přístup do velkého sálu. Technický stav budov: Za sledované období došlo v objektu k částečné výměně oken, izolaci části budovy a k částečné výměně rozvodů vody. SVČ Fokus rovněž získalo finanční prostředky zrop MS, a to na projekt s názvem FOKUS Středisko volného času bez bariér, jehož cílem bylo dosáhnout maximální možné přístupnosti poskytovaných služeb ve Středisku volného času Fokus a to prostřednictvím vytvoření bezbariérového přístupu do stěžejních kluboven a sociálních zařízení. Došlo k modernizaci vybavení 5 kluboven (výtvarná dílna, keramická dílna, keramické pece, glazovna a počítačová klubovna), kvybudování bezbariérového přístupu do všech podlaží prostřednictvím výtahu, stavební úpravy sociálních zařízení včetně bezbariérového, potřebné elektro rozvody vmodernizovaných klubovnách a v přízemí zlepšení zázemí kuchyňky a klubu. Na vstupu do objektu střediska volného času došlo k revitalizaci plochy a zbudování herního prvku. 4. Provozní a investiční náklady mateřských škol a základních škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských a základních škol uvádějí následující tabulky a grafy: Tabulka č. 1: Provozní výdaje bez energií Provozní výdaje bez energií v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

14 Provozní prostředky bez energií (v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus Tabulka č. 2: Údržba majetku Údržba majetku v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

15 Tabulka č. 3: Energie (voda, el.energie, plyn, teplo) Energie (voda, el. energie, plyn, teplo) v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Energie - skutečné odběry - voda, plyn, teplo, el. energie ( v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus 15

16 Tabulka č. 4: Investice Investice v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Tabulka č. 5: Celkové výdaje od zřizovatele Celkové výdaje od zřizovatele v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem

17 Celkové výdaje (investiční, neinvestiční) od zřizovatele (v tis. Kč) Jubiljení Kom 66 Kom 68 Tyršova Máj Sady Trojlístek SVČ Fokus Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, poskytují finanční prostředky školám a školským zařízením zřizovaných obcemi (odst.1c/ 160 výše uvedeného zákona). V souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění a se Směrnicí MŠMT čj / v platném znění, vydává každoročně odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK v přenesené působnosti krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem, jejíž nedílnou součástí je soustava krajských finančních normativů. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení je rozhodující počet dětí, žáků a stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na daný školní rok. Pokud údaje uvedené ve statistických výkazech překračují povolené počty dětí, žáků, stravovaných, jsou základem pro rozpis rozpočtu údaje uvedené ve školském rejstříku. Prioritou při zabezpečení vyrovnanosti potřeb a disponibilních zdrojů je zajištění výchovy a vzdělávání ve školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení při dodržení závazných ukazatelů v oblasti odměňování s ohledem na oprávněné potřeby škol s přihlédnutím k plnění požadavků na efektivnost a hospodárné vynakládání veřejných prostředků. 17

18 Tabulka č. 6: Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Zařízení ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského ZŠ Komenského Tyršova MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek SVČ Fokus Celkem Tabulka č. 7: přepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Zařízení ZŠ Jubilejní 3 90,39 86,30 82,79 80,35 78,75 ZŠ Komenského 66 68,32 61,82 59,85 59,81 59,44 ZŠ Komenského 68 42,75 41,60 43,51 46,30 46,59 Tyršova 1 73,60 70,50 65,35 64,43 62,74 MŠ Máj 31,58 35,62 38,54 41,77 42,82 MŠ Sady 27,92 27,94 28,62 29,38 28,60 MŠ Trojlístek 30,63 30,61 30,84 30,90 30,24 SVČ Fokus 13,60 15,82 13,25 12,33 13,20 Celkem 378,79 370,21 362,75 365,27 362,38 18

19 6. Cizí žáci plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách Novelou školského zákona k došlo ke zrušení úhrady plateb za cizí žáky. Město Nový Jičín si již nemůže fakturovat úhrady za cizí žáky, kteří plní povinnou školní docházku v novojičínských základních školách. V tabulce č. 8 a č. 9 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách. Tabulka č. 8: Cizí žáci z obcí, které Tabulka č. 9: Cizí žáci z obcí, které mají zřízenou úplnou ZŠ - šk.r. 2013/14 mají zřízenou neúplnou ZŠ - šk.r. 2013/2014 Obec I. st. II. st. Obec I. st. II. st. Bartošovice 6 2 Bernartice n/o 9 28 Bílovec 2 Bordovice 1 1 Frýdek Místek 2 Hl.Životice 2 8 Fulnek 1 Hostašovice 7 17 Havířov 2 8 Jeseník n/o 4 50 Hodslavice 3 7 Libhošť 7 51 Hranice 1 Pustějov 1 Hustopeče n/b 1 Rybí 2 22 Kelč 1 Skotnice 1 Kopřivnice 4 8 Velké Albrechtice 1 Kunín Vrážné 2 Lešná 2 2 Zašová 1 Mořkov 4 9 Závišice 2 Odry 3 3 Ženklava 3 1 Olomouc 1 Životice u NJ 4 9 Ostrava 4 Celkem Praha 2 1 Příbor 4 Ružomberok 1 Sedlnice 6 5 Starý Jičín Studénka 2 3 Suchdol n/o 14 8 Šenov u NJ Štramberk 1 Trutnov 1 Valašské Klobouky 1 Valašské Meziříčí 1 1 Vsetín 1 Vyškov 1 Celkem

20 V tabulce č. 10 je uveden celkový přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách od školního roku 2009/2010 až 2013/2014. Tabulka č. 10 Školní rok 2009/ / / / /2014 Celkem Cizí žáci ě tí d o č e t p / / / / /2014 šk.rok cizí žáci 7. Současné využití kapacit mateřských a základních škol 7.1. Mateřské školy Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č. 11: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech Zařízení Kapacita k Školní rok 2009/ / / / /14 MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek Celkem

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-165/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 Autoři: Karla Jakob Čechová, místostarostka MČ Praha 21 Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 Hana Kořínková, referentka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1916/11-T Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Sedlnice vykonávající činnost školy: Sídlo: 742 56 Sedlnice 253

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (podle 561/2004 Sb.) Základní škola a mateřská škola Chraštice Spolu a v pohodě v Chrašticích ve škole! Zřizovatel: Obec Chraštice IČO školy: 689 98 503 Předkládá: Mgr.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Zd. Petříka 1756, 272 01

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, příspěvková organizace, tel.: 485 105 631, e-mail: info@zs5kveten.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/2012

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013)

Městská část Praha 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013) Městská část Praha 3 Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Červen 2007 (aktualizováno k 1.8.2013) Vážení zastupitelé, vážení občané Městské části Praha 3, na následujících stránkách vám předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel Mgr. Helena Martincová ředitelka školy V Machově 8. 9. 2014 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více