Člověk a právo Metodický list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a právo Metodický list"

Transkript

1 Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo. Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy určené k množení a samostatnému doplnění. Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro testování znalostí a dovedností žáků. Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky. Výukové materiály navazují na řadu učebnic Občanská výchova 6-9 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství Fraus. Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v závěru výukového materiálu jako příloha.

2 NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ: Vysvětli významy slov právo a právní vztah. Jaký je vztah mezi právem a státní mocí? Svými slovy popiš vztah mezi právy, povinnostmi a lidskou svobodou.

3 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Do sešitu vytvořte dva sloupečky. Do prvního pište, co můžete, do druhého, co musíte. Někteří z vás budou psát své názory na tabuli. MOHU MUSÍM Budeme pracovat s pojmy právo a povinnost. Ve kterém sloupečku jsou spíše zapsána vaše práva? Ve kterém jsou vaše povinnosti? Pokuste se přeformulovat zapsané výrazy tak, aby odpovídaly co nejvíce právní terminologii.

4 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A DO SEŠITŮ Do definic slova právo doplňte z výběru chybějící slova. Definice přepište do sešitů....právo je právem subjektu (obvykle...) na něco, tak jak to jedinec... v daném okamžiku. Má... z platných... norem....právo je... platných právních..., tedy příkazů, zákazů nebo..., kterými se řídí...v daném státě. Je... státní mocí (neobejde se bez ní) a zároveň...použití státní moci (neobejde se bez práva) jedince norem Subjektivní Objektivní vynutitelné zákonných soubor společnost dovolení vnímá ospravedlňuje vycházet

5 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ - obhajoba názoru Právo, povinnost, svoboda Z příkladů si vyberte jeden. Pokuste se vysvětlit, kdo má v příběhu pravdu. názor obhajte před spolužáky. Svůj Karel přišel dnes domů v dobré náladě. Večer konečně půjde do klubu s kamarády. Táta mu to už povolil a mámu už nějak zpracuje. Jenže máma si postavila hlavu. Je ti teprve 14! Já vím, jak to v takových klubech chodí, nalejou ti, ani občanku nebudou chtít! Karel se bránil: Je mi už 14! Nejsem blbej, ale jsem poslední ze třídy, kdo ještě nebyl v klubu pařit! A táta mi to dovolil! Jenže táta ti určitě řekl, že můžeš jít, jen když bude souhlasit máma. Ale i ve škole jsem se už zlepšil, i tu matiku jsem opravil! křičí rozčileně Karel. To ano, ale na návštěvu klubu máš ještě dost času. Víš vůbec, co tam chodí za lidi? Karel nevyhrál. Večer strávil otráveným chatováním s podobně otrávenými kamarády. Proč jsou rodiče tak nechápaví? Matylda chce jít dneska s kamarádkou na nákupy. Už se domluvily, jen to musí ještě doma nějak skoulet s tátou. Včera přinesla pětku a rodiče jí zakázali chodit ven, a musí se učit. Ale ono to určitě nějak půjde. Tatííí? Můžu jít ke Kačce? Budeme se učit. Tak ať přijde Kačka sem. No, ona má taky zaracha, tak jsme myslely, že se budeme učit spolu. Matyldo, to je dobrej pokus, ale včera jsme se na něčem domluvili. Jestli o to tak stojíš, zavolám jejím rodičům a domluvím to s nimi. No nazdar! To ne, to by táta přišel na její malý trik. Tak ty mi nevěříš? Nevěříš vlastní dceři? Už když to Matylda říkala, cítila, že má vlastně pravdu. Jak, to, že jí nevěří! A už se nedala zabrzdit. Já znám svoje práva, vy mě nemůžete týrat a zavírat doma, to je omezování osobní svobody, dneska jsme se to učili v občance! Před fackou ji zachránila máma, která právě přišla z práce, ale bylo to o chlup. Místo pouhého víkendu má zaracha na celý příští týden.

6 DISKUSE A PRÁCE DO SEŠITŮ Každý člověk potřebuje společnost dalších lidí. Zároveň se snaží na jejich úkor prosadit. Přemýšlejte a diskutujte nad následujícími otázkami. Obejdete se bez svých rodičů? Obejde se bez společnosti přátel a známých? Obejdete se bez lidské společnosti úplně? Kolik lidí denně potkáváte? Kolik z nich potkáváte pravidelně? Kolik lidí, které denně potkáte neznáte - jejich povahu, charakter, jméno...? Co vám zaručí, že se ve společnosti neznámých lidí můžete cítit bezpečně? Co zaručí ostatním lidem, kolem vás, že jim od vás nic nehrozí? Shrňte své poznatky do jedné věty. Zapište ji tužkou do sešitů a prezentujte před spolužáky. Ve vaší větě by se měla objevit slova zákon, právo, povinnost, svoboda.

7 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A DO SEŠITŮ Vlepte do sešitů křížovky, vyluštěte je a doplňte správně definici pojmu právní vztah. Právní vztah má tři prvky. Má své účastníky...(1), tedy osoby, kterých se vztah týká. Jeho...(2) tvoří práva a povinnosti účastníků....(3) právního vztahu je cíl, ke kterému práva a povinnosti účastníků směřují dceraméhootcejemoje vše, cojevýsledkemčinnosti člověkajelidská kniha, vekteréjezapsávaučební látka anglickyi (me), německyich posmrtnýtrest v křesťanskévíře místo, kdesescházejí učiteléajejichžáci kvůli výuce otázkařečenojinak záznamsejménymýchrodičů, prarodičů, praprarodičůajejichdětí městonebovesnice opěrnásoustavalidskéhotěla státní příslušník jinývýrazprokuráž to, comusím manžel kněžnylibuše, oráč školní zápisyzapisuji do u rodičeaděti dorozumívání se nejhorší známka jedinec jinak řečeno

8 Literatura a zdroje obrázků ČECHOVÁ, Barbora. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. 1. vyd. Praha: s.r.o., s. ISBN HRACHOVCOVÁ, M. a kol.autorů, Občanská výchova pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 9 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN Neoznačené obrázky - Clipart pro Corel 8 a jejich modifikace

9 PODKLADY PRO KOPÍROVÁNÍ dcera mého otce je moje vše, co je výsledkem činnosti člověka je lidská kniha, ve které je zapsáva učební látka anglicky I (me), německy Ich posmrtný trest v křesťanské víře místo, kde se scházejí učitelé a jejich žáci kvůli výuce otázka řečeno jinak záznam se jmény mých rodičů, prarodičů, praprarodičů a jejich dětí město nebo vesnice opěrná soustava lidského těla státní příslušník jiný výraz pro kuráž to, co musím manžel kněžny Libuše, oráč školní zápisy zapisuji do u rodiče a děti dorozumívání se nejhorší známka jedinec jinak řečeno Právní vztah má tři prvky. Má své účastníky...(1), tedy osoby, kterých se vztah týká. Jeho...(2) tvoří práva a povinnosti účastníků....(3) právního vztahu je cíl, ke kterému práva a povinnosti účastníků směřují dcera mého otce je moje vše, co je výsledkem činnosti člověka je lidská kniha, ve které je zapsáva učební látka anglicky I (me), německy Ich posmrtný trest v křesťanské víře místo, kde se scházejí učitelé a jejich žáci kvůli výuce otázka řečeno jinak záznam se jmény mých rodičů, prarodičů, praprarodičů a jejich dětí město nebo vesnice opěrná soustava lidského těla státní příslušník jiný výraz pro kuráž to, co musím manžel kněžny Libuše, oráč školní zápisy zapisuji do u rodiče a děti dorozumívání se nejhorší známka jedinec jinak řečeno Právní vztah má tři prvky. Má své účastníky...(1), tedy osoby, kterých se vztah týká. Jeho...(2) tvoří práva a povinnosti účastníků....(3) právního vztahu je cíl, ke kterému práva a povinnosti účastníků směřují.

10 ŘEŠENÍ VYBRANÝCH CVIČENÍ Mohu x musím Obvykle naleznou více práv ve sloupečku mohu, ale neplatí to bezvýhradně. Je dobré vysvětlit vztahy mezi právy a povinnostmi, jedno se neobejde bez druhého. Např. Musím dýchat, jíst... = právo na život Mohu si kupovat věci. = právo na osobní majetek Musím chodit do školy. = právo na vzdělání, ke kterému se ale váže moje povinnost, pokud chci mít na toto právo nárok. Definice Subjektivní právo je právem subjektu (obvykle jedince) na něco, tak jak to jedinec vnímá v daném okamžiku. Má vycházet z platných zákonných norem. Objektivní právo je soubor platných právních předpisů, tedy příkazů, zákazů nebo dovolení, kterými se řídí společnost v daném státě. Je vynutitelné státní mocí (neobejde se bez ní) a zároveň ospravedlňuje použití státní moci (neobejde se bez práva). Příběhy Důraz je kladen na slovo pravda, nikoli zákon nebo právo. Žáci si mají uvědomit, že pravdu mohou mít obě strany sporu, ale rozhoduje vyšší autorita, zákon (případně až v osobě soudce). Cvičení má žáky přimět také k tomu, aby se na problém podívali také očima druhé strany. 1 s e s t r a dcera mého otce je moje k u l t u r a vše, co je výsledkem činnosti člověka je lidská u č e b n i c e kniha, ve které je zapsáva učební látka j á anglicky I (me), německy Ich p e k l o posmrtný trest v křesťanské víře š k o l a místo, kde se scházejí učitelé a jejich žáci kvůli výuce d o t a z otázka řečeno jinak 2 r o d o k m e n záznam se jmény mých rodičů, prarodičů, praprarodičů a jejich dětí o b e c město nebo vesnice k o s t r a opěrná soustava lidského těla o b č a n státní příslušník o d v a h a jiný výraz pro kuráž 3 p o v i n n o s t to, co musím p ř e m y s l manžel kněžny Libuše, oráč s e š i t školní zápisy zapisuji do u r o d i n a rodiče a děti k o m u n i k a c e dorozumívání se p ě t k a nejhorší známka j e d n o t l i v e c jedinec jinak řečeno

Občan státu - migrace obyvatelstva Metodický list

Občan státu - migrace obyvatelstva Metodický list Občan státu - migrace obyvatelstva Metodický list práce s interaktivní tabulí - definice státu, nabývání občanství, migrace, emigrace, imigrace, historické emigrace z našeho území. podklady ke kopírování

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Dlouhodobá paměť, pozornost Metodický list

Dlouhodobá paměť, pozornost Metodický list Dlouhodobá paměť, pozornost Metodický list práce s interaktivní tabulí - dlouhodobá paměť, pozornost podklady ke kopírování - pozornost odkaz na použitelné video - test pozornosti Obecné informace k řadě

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE

ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová

Více