Komunikace Sestra-Pacient

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace Sestra-Pacient"

Transkript

1 Komunikace Sestra-Pacient

2 Popis systému Systém Sestra-Pacient ALCAD je řešením pro komunikaci a řízení ošetřoven, který využívá technologii IP, a který pracuje jak po drátovém vedení, tak bezdrátově. Charakteristika systému je perfektní pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a denních centrech. 2

3 Vyšší bezpečnost a komfort pacientů/ rezidentů Řešení obsahuje sérií tlačítek a senzorů s bezdrátovým přenosem, pomocí kterých lze obdržet informace o stavu pacienta/rezidenta, a tím zvýšit jeho bezpečnost a komfort. Optimalizace práce sesterského personálu Informace jsou přenášené do pevných kontrolních míst, počítačů a bezdrátových terminálů. Tímto způsobem se zjednodušuje komunikace mezi sesterským personálem a pacientem, a to nezávisle na místě pohybu personálu. Práce sesterského personálu se tímto optimalizuje a zefektivňuje. Řízení pečovatelské služby Spektrum produktů je doplněno o software pro řízení (Monitorovací systém), který umožňuje registrovat veškeré události a exportovat informace o alarmech a pečovatelské činnosti. Technologie IP. Konvergence komunikace a snadná instalace a údržba Technologie IP umožňuje konvergenci komunikace jako jsou: sestra-pacient, televize, telefonní komunikace, internet a CCTV. Také umožňuje budoucí začlenění vícero systémů. Bezdrátový systém Možnost bezdrátového přenosu umožňuje používání systému i na místech, kde nelze provádět instalaci pomocí kabelů. Schopnost adaptace a rozšíření Řešení je velmi modulární a praktické, čímž se přizpůsobuje charakteristikám každého centra a umožňuje tím jednoduché rozšíření. Charakteristika komunikačního systému Sestra-Pacient : Telefonní ústředna VoIP. Automatizace. Lze kontrolovat osvětlení, klimatizaci nebo jiná řešení, a to prostřednictvím vstupních/výstupních konektorů. Bezpečnost. Spektrum produktů obsahuje senzory otevření dveří/oken, pohybu, kouře či úniku vody. Hlásiče. Centrála, vyskytující se v každém pokoji, umožňuje realizovat funkci hlásiče pro ohlašování alarmů. Kontrola vstupů. Kontrola pohybu pacientů. Propojení s jinými systémy pro sjednocení komunikace a alarmů z celého centra. 3

4 Pokojová centrála a komponenty Pokojová centrála je komponent, který kontroluje tlačítka, osvětlení a senzory pokoje, vysílá poplachy a vytváří komunikační spojení s pečovatelským personálem. Jedná se o praktický a flexibilní komponent, který umožňuje adaptaci a budoucí rozšíření. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou: Technologie IP, obsahující standardy VoIP (hlas prostřednictvím IP). Možnost bezdrátové komunikace. Hlasová komunikace bez sluchátka. Informační obrazovka s aktuálním stavem pokoje a alarmů ostatních pokojů. Možnost zobrazit a reagovat na alarmy ostatních pokojů (mobilní kontrolní místo). Různě úrovně alarmů. Identifikace personálu a/nebo pacienta pomocí RFID. Pracovní dokumentace personálu daného pokoje. Systém detekce přítomnosti rezidenta v pokoji nebo monitorovaném bytě. Hlášení v pokojích. Telefon bez sluchátka. Klávesnice s brailovým písmem pro osoby se zrakovým postižením. Automatizace a řízení systémů. Pokojová centrála obsahuje 16 konfigurovatelných vstupů a výstupů pro řízení pokojových komponent a externích zařízení. Ideální pro zapojení systémů jako perfuzní pumpy, osvětlení, rolety či jiný typ senzorů a jiné druhy zařízení se vstupy a/nebo digitálními výstupy. 4

5 Řešení počítá s širokým spektrem komponent pro získání požadovaných funkcí a přizpůsobení se specifickým požadavkům každého centra. Tlačítka a tahová tlačítka Optická a zvuková signalizace Bezdrátová tlačítka Čtečka RFID čipů Bezdrátové sensory dveří/oken a pohybu. 5

6 Kontrolní místo Existují různé druhy kontrolních míst: pevné kontrolní místo, bezdrátový telefon nebo PC s vizualizací. Všechna kontrolní místa mají stejné základní komunikační funkce a jejich využití lze volit dle požadavků a parametrů každého centra. Pevné kontrolní místo. Umožňuje zobrazit a současně reagovat na alarmy různých pokojů, a využít přídavné funkce jako výměna pracovní směny. Bezdrátový telefon. Může se jednat o terminál s technologii Dect nebo Wifi. Využívá se pro zobrazení alarmů, komunikaci s pokojem a jako standardní bezdrátový telefon. PC pro vizalizaci. Umožňuje zobrazit alarmy a informace díky softwaru pro řízení a monitorování. Díky webovému rozhraní lze použít počítač, využívaný sesterským personálem, pro již stávající potřeby. Centrála jiného pokoje. Alarmy lze zobrazovat a reagovat na ně pomocí centrály z jiného pokoje. 6

7 Externí kontrolní místo. Využitím VoIP (hlas prostřednictvím IP) se mohou kontrolní místa nacházet ve stejné budově nebo, s pomocí internetového připojení, na vzdáleném místě. Umožňuje se tím realizovat externí call centrum pro správu monitorovaných bytů nebo řízení více center z jednoho místa. 7

8 Monitorovací Software Software pro řízení a monitorování umožňuje ovládat celý systém a nabízí rozšířující funkce. Registr alarmů a reakčních časů. Zobrazení alarmů na mapě při současném zobrazení úrovní alarmů a přítomnosti pacienta/rezidenta v pokoji nebo monitorovaném bytě. Dokumentování pečovatelské činnosti v počítači nebo přímo v pokoji. Automatický systém trasování činností prostřednictvím karet RFID. Generování zpráv a statistik dozoru pacienta, správy činností nebo specifik centra. Správa pacientů/rezidentů a lůžek. Správa systému pracovních směn. Propojení se systémy řízení nemocnic nebo rezidencí. Nastavení a přizpůsobení systému dle charakteristik centra. 8

9 Software funguje na bázi Webového rozhraní a jejími nejdůležitějšími vlastnostmi jsou : Instalace softwaru. Pro zobrazení softwaru je vyžadováno zařízení s webovým prohlížečem, které funguje nezávisle na operačním sytému zařízení. Z daného důvodu lze použít počítač či jiné zařízení, které je již používáno v kontrolním místě. Dálkové spouštění. Lze realizovat přímo z budovy nebo z jiného vnějšího místa. Z jednoho místa lze spravovat více center. Systém automatického testování. Systém neustále testuje stav všech komponent. V případě detekování anomálie, informuje údržbu prostřednictvím interního volání, venkovního volání nebo elektronickou zprávou ( ) či mobilní zprávou (SMS). Teleúdržba. Umožňuje zjistit stav systému Sestra- Pacient, nastavit funkce, provádět bezpečnostní zálohy a aktualizace softwaru. Veškeré tyto činnosti lze realizovat přímo v centru nebo z vnějšího místa. 9

10 Kontrola pohybu pacientů Telefonní ústředna VoIP Kontrola pohybu pacientů Varovný sytém vstupu do omezených zón : Informování kontrolního místa v sesterně. Formát mapy. Příjem alarmu na telefonní centrále nebo DECT. Aktivace akustických alarmů a světelných signalizací. Blokování dveří. Telefonní ústředna VoIP Systém Sestra- Pacient ALCAD umožňuje rozšíření o telefonní funkce (telefonní centrála VoIP) pro zjednodušení interní komunikace s vnějším místem. Systém Sestra-Pacient je možné připojit k již existujícím telefonním ústřednám budovy. 10 Snížení nákladů. Snižuje při realizaci počáteční investici z důvodu, že ústředna je standardní součástí systému. Ideální pro komunikaci mezi vícero centrálami z důvodu neplacené služby. Snížení telefonních nákladů díky možnosti využití dodavatelů internetové telefonie, mající nižší tarity. Funkce centrály. Tarifikace. Automatická odpověď. Hlasová schránka. Odesílání zpráv hlasové schránky na . Videokonference mezi pokoji a kontrolními místy sesterského personálu. Možnost propojení se systémy řízení. Kompletní spektrum zařízení. Telefony IP, analogové, Dect, Wifi nebo softwarové. Adaptéry konvenčních analogových linek, RDSI BRI (Základní) nebo RDSI PRI (Primární).

11 Integrace Systémů Integrace Systémů Systém Sestra-Pacient se stává systémem pro správu komunikací v budově, a to díky své schopnosti integrace prostřednictvím pokojových centrál nebo komunikačního serveru. Využitím technologie IP se mohou veškeré komunikace sloučit do jednoho fyzického média: sestra-pacient, televize, internet a CCTV. CHC CHC Schopnost připojení k vnějším komponentám Senzory: perfuzní pumpy, plyn, termostat, Alarmy jiných systémů: požární, kotle, Automatizace: osvětlení, klimatizace, rolety, Síťové komponenty Schopnost připojení k externím systémům Kontrola pohybu pacientů Kamerový dohled nebo CCTV Automatické vrátné systémy a videovrátné Systém řízení nemocnic (HIS) nebo rezidencí Hlášení (přes telefonní ústřednu) Propojení se systémy IPTV s placením za shlédnutí Přístupový systém Docházkový systém Server 11

12 IPTV Řešení Nejúplnější systém interaktivní TV pro poskytnutí hodnotných služeb s nejlepším obsahem pro zábavu. Pokročilé digitální řešení s dlouhou životností a s nízkými náklady na údržbu, pro zaručení maximálního zážitku v každém pokoji. Charakteristika Přímá integrace s komunikačním systémem Sestra-Pacient. Lékařské služby. Komunikuje s nemocničním systémem řízení (HIS), čímž umožňuje konzultovat lékařské zprávy pacienta, a provést tak lékařský předpis na dálku. 12 Služby pro pacienta: - Zobrazení televize - Video na vyžádání (VoD) - Alarm-Budík - Výběr jazyka - Rodičovská kontrola - Internet v TV Služby nemocnice: - Uvítací zpráva - Systém zpráv - Informace nemocnice - Firemní programy - Informace a reklama ve společných prostorech (Digitální informační systém)

13 IP STREAMERY SWITCH PATRO PATRO n PLATEBNÍ KIOSK HLAVNÍ SWITCH INTERNET SÍŤ NEMOCNICE SWITCH PATRO ŘÍDÍCÍ SERVER A VIDEO NA VYŽÁDÁNÍ (VOD) PATRO 1 Systém IPTV využívá pro televizní přenos technologii IP (IPTV). Skládá se z následujících komponent: IP streamovací zařízení. Komponenty, které přijímají signál z pozemního digitálního vysílání, satelitu nebo z A/V vstupu a konvertují je do IP. Řídící server. Kontroluje funkci systému a řídí funkci plateb a připojení k internetu. Datová síť pro distribuci signálu. Zařízení pro dekódování IP signálu. Může se jedat o multimediální terminál nebo STB připojený k televiznímu přijímači. 13

14 Schémata instalací Řešení Sestra-Pacient využívá IP technologii a využívá schéma strukturované kabeláže. SÍŤ ETHERNET SWITCH NAPÁJECÍ ZDROJ CHC 1 2 RFID PREZENČNÍ TLAČÍTKO VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ TAŽNÉ TLAČÍTKO TOALETY 1 KONTROLNÍ MÍSTO TELEFON DECT 14

15 POKOJ N POKOJ 2 POKOJ 1 ROZVOD SÍTĚ KONTROLNÍ MÍSTO L TELEFON DECT TLF IP CHC TLF IP CHC TLF IP CHC TLF IP N N 1 SWITCH PATRO N PC ANTÉNA DECT SÍŤ ETHERNET PATRO N POKOJ N POKOJ 2 POKOJ 1 ROZVOD SÍTĚ KONTROLNÍ MÍSTO L TELEFON DECT TLF IP CHC TLF IP CHC TLF IP CHC TLF IP 1 N 1 SWITCH PATRO 1 PC ANTÉNA DECT SÍŤ ETHERNET PATRO 1 INTERNET SÍŤ NEMOCNICE HLAVNÍ SWITCH ŘÍDÍCÍ SERVER CPD 15

16 Tel Fax Int. Tel Polígono Arreche-Ugalde, Nº 1 Apdo. 455 E IRUN - Spain Cod. P020028

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

VISOCALL-IP. Moderní způsob komunikace pro systémy ve zdravotnictví. HEALTH CARE. www.schrack-seconet.com

VISOCALL-IP. Moderní způsob komunikace pro systémy ve zdravotnictví. HEALTH CARE. www.schrack-seconet.com VISOCALL-IP. Moderní způsob komunikace pro systémy ve zdravotnictví. HEALTH CARE www.schrack-seconet.com VISOCALL-IP. Nové základy technologického řešení komunikace, organizace a péče. Moderní způsob komunikace

Více

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath IP telefonie Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath: Odpověď na požadavky zítřka Žijeme v době, kdy kvalitní a efektivní komunikace má zásadní vliv na ziskovost podniků a firem. A to bez rozdílu

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Přístroje pro inteligentní budovy Přístupový a zabezpečovací systém I/NET Seven

Přístroje pro inteligentní budovy Přístupový a zabezpečovací systém I/NET Seven Přístroje pro inteligentní budovy Přístupový a zabezpečovací systém I/NET Seven Katalog i e p r o v a š e b e z p e č í i p o h o d l í í t e c h n o l o g m o d e r n z a b e z p e č e n ý p ř í s t u

Více

SPECTRA - 32 zónové zabezpečovací ústředny MAGELLAN - bezdrátové zabezpečovací ústředny DIGIPLEX EVO - zabezpečovací a přístupový systém

SPECTRA - 32 zónové zabezpečovací ústředny MAGELLAN - bezdrátové zabezpečovací ústředny DIGIPLEX EVO - zabezpečovací a přístupový systém SPECTRA - 32 zónové zabezpečovací ústředny 3-7 ì přehled a tabulka srovnání parametrů modelů 3 ì blokové schéma systému SPECTRA SP 4 ì řídící ústředny řady SP 5 ì sběrnicové klávesnice 5-6 ì sběrnicová

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy

Aastra IntelliGate. Inovativní komunikační systémy Aastra IntelliGate Inovativní komunikační systémy Systémová architektura Inovace váš komunikační partner Úspěch v podnikání je závislý na efektivitě, zejména v oblasti komunikací. K úspěchu společnosti

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Provoz: Brněnská 993 664 42 Modřice Česká republika CZ, Modřice, říjen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Obsah Dynamická společnost...3 1. Vaše telekomunikační infrastruktura...4 IP infrastruktura... 5 Komunikační architektura...

Více

KX-TDE600. IP telekomunikační platformy. IP komunikační systém KX-TDE600

KX-TDE600. IP telekomunikační platformy. IP komunikační systém KX-TDE600 KX-TDE600 IP telekomunikační platformy IP komunikační systém KX-TDE600 KX-TDE600 vyspělé komunikační řešení pro střední až velké firmy. Řešení, které umožní konkurenceschopný rozvoj firemní komunikace

Více

Popis produktů ReDat

Popis produktů ReDat ReDat 3 Záznamová jednotka ReDat Phone Recorder ReDat VoIP Recorder ReDat Aplikační server a jeho moduly Dohledový management nad systémy ReDat OBSAH 1 Architektura záznamového systému ReDat... 3 1.1 ReDat

Více

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1 OBSAH: 1 představení společnosti... 2 2 Certifikace... 2 3 Car position HW koncepce... 3 3.1 Základní vlastnosti zařízení... 3 3.2 Periferie... 3 3.3 Vlastnosti on line řešení a-gprs... 4 3.4 Způsoby GPRS

Více

Obsah. Naše vize Jsme trvale a eticky rostoucí celosvětová firma. Náš cíl Poskytujeme nejlepší řešení, která vám usnadní život.

Obsah. Naše vize Jsme trvale a eticky rostoucí celosvětová firma. Náš cíl Poskytujeme nejlepší řešení, která vám usnadní život. 1. O nás 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je přední evropský výrobce telekomunikačních zařízení zaměřených na SME, LME a operátorská řešení, pečující o zákazníky z více než 120 zemí světa. Naše produktové portfolio

Více

Nová generace IP telefonie Aastra 5000. Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Nová generace IP telefonie Aastra 5000. Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Nová generace IP telefonie Aastra 5000 Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Spolehlivý partner v oblasti telekomunikací Aastra Technologies Limited je mezinárodní společnost výhradně zaměřená

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Obsah Digitální IP systémy KX-TDA........................... strana 4 15 Digitální IP systémy KX-TDA patří do rodiny nejmodernějších síťově orientovaných komunikačních

Více

KX-NCP500/1000. Síťová komunikační platforma. Na každém hovoru záleží. KX-NCP500 a KX-NCP1000 Řešení jednotné komunikace. www.panasonic.

KX-NCP500/1000. Síťová komunikační platforma. Na každém hovoru záleží. KX-NCP500 a KX-NCP1000 Řešení jednotné komunikace. www.panasonic. KX-NCP500/1000 www.panasonic.cz Panasonic je obchodní značka firmy Panasonic Corporation Co. Ltd. Design a technické specifikace výrobků sa neustále zdokonalují a mění v zájmu vylepšení. Ačkoli byla přípravě

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ Ž VO HOVORU HOVORU ORU ÁLEŽÍ SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE LEPŠÍ A SOUČASNĚ JEDNODUŠŠÍ Síťové komunikační platformy Panasonic (KX-NCP) představují pokročilá řešení

Více

Slaboproud (D) ODN poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k

Slaboproud (D) ODN poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k SEZNAM DOKUMENTACE číslo zakázky datum 30.09.2014 akce Slaboproud (D) ODN poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k Pavilon D ODN Slaboproud 0 SLA Obsah 1 SLA Půdorys 1NP 8 1:50 1A1 2 SLA Půdorys

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více