KATALOG SLUŽEB NA ROK 2015 PORADENSKÉ CENTRUM PRO RODINU A DĚTI ÚSMĚV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SLUŽEB NA ROK 2015 PORADENSKÉ CENTRUM PRO RODINU A DĚTI ÚSMĚV"

Transkript

1 KATALOG SLUŽEB NA ROK 2015 PORADENSKÉ CENTRUM PRO RODINU A DĚTI ÚSMĚV Sídlo : Na Kavčí skále 1695/18, Říčany u Prahy Provozovna : Masarykovo nám. 66, Říčany u Prahy, Provozovna : Mírové nám. 37, 5. patro, Ústí n/ Labem Ú

2 OBSAH Kdo jsme? strana 2 Základní údaje o spolku strana 2 Charakteristika strana 3-4 Personální zajištění činnosti centra a projektů strana 5 Práce s pěstounskou rodinou strana 6 Odlehčovací pobyty strana 6 Vzdělávání osob pečujících strana 6 Program leden Monínec (školní děti) strana 7 únor Telnice (UK jarní prázdniny školní děti) strana 8 březen Monínec (SčK jarní prázdniny školní děti) strana 9 duben Holany (předškolní děti) strana 10 květen Holany (vzdělávání osob pečujících) strana 11 červen Holany (školní děti) strana 12 Zlenice (vzdělávání osob pečujících) strana 13 červenec Zlenice (školní děti) strana Doksy (školní děti) strana 16 srpen Valcha u Počátek strana září Holany (vzdělávání osob pečujících) strana 19 říjen Holany (školní děti) strana 20 Zlenice (vzdělávání osob pečujících) strana 21 listopad Monínec (předškolní děti) strana 22 prosinec Ústí n/labem, Říčany (vánoční besídka) strana 23 Popis rekreačního střediska AERO v Holanech strana 24 Popis hotelu Hláska ve Zlenicích strana 25 Popis hotelu Skirelax na Monínci strana 26 Popis rekreačního střediska Termit 25 v Doksech strana 27 Popis rekreačního střediska Valcha u Počátek strana 28 Popis penzionu Tereza v Zadní Telnici strana 29 Souhrnná tabulka nabízených akcí strana Fotogalerie z akcí roku 2013 a 2014 strana Poděkování strana 36 1

3 Kdo jsme? Jsme Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv, jehož hlavní činností je odborné poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí, odborná pomoc v souvislosti s náhradní rodinnou péčí - pěstounskou péčí a dále poskytování psychologické, psychoterapeutické pomoci zaměřené na řešení osobních, rodinných a vztahových problémů. Další náplní tohoto centra je pořádání různých akcí pro děti převážně z pěstounských rodin a to formou vícedenních odlehčovacích pobytů, volnočasových setkávání a besídek. Nyní vám předkládáme ucelený katalog s programem našich odlehčovacích pobytů pro děti a čtyřdenních pobytových vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na rok Základní údaje o spolku : Identifikační číslo : Bankovní spojení : /5500, Raiffeisenbank S pobočkou na adrese : Raiffeisenbank, Masarykovo nám. 155, Říčany Předseda : Mgr. Zuzana Švadlenková Bc. Michaela Vydrová Ing. Pavel Vydra Kontaktní údaje : ,

4 Charakteristika : Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv je samosprávná profesní organizace, založená , která poskytuje především poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče ve Středočeském a Ústeckém kraji. Našim posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Tato práva a zájmy uplatňujeme v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Jako pověřená osoba poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). Provádíme úkony týkající se vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana uvedená v 6 zákona č. 359/99 Sb., pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, vykonáváme činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, poskytujeme a zprostředkováváme poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Dále pořádáme přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. Zajišťujeme a realizujeme odlehčovací pobyty pro děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin. Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a poskytujeme osobě pečující, s níž jsme tuto dohodu uzavřeli, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledujeme výkon pěstounské péče. Vyhledáváme fyzické osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. Vyhledáváme děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení. Další naší činností je poskytování psychologické a psychoterapeutické péče, rodinné mediace a pořádání případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě. 3

5 Od samého počátku vzniku našeho Poradenského centra pro rodinu a děti Úsměv bylo toto koncipováno jako centrum poskytující nikoli obvyklé poradenské služby, ale jako centrum poskytující především komplexní sociálně-právní odborné poradenství v oblasti péče o dítě a organizačních služeb zejména ve zvlášť závažných záležitostech. Naše poradenské centrum si zakládá i na podmínkách pracovně-právních, kdy všichni naši zaměstnanci mají odbornou způsobilost v sociálně-právní ochraně dětí a splňují kvalifikační předpoklady pro výkon SPOD včetně dlouholeté praxe v této oblasti. Jakákoliv činnost našeho centra se opírá o důkladnou znalost právních předpisů a potřeb klientů, což umožňuje nabízet vhodná a efektivní řešení konkrétních situací a služeb. Klient zde nalezne požadovanou službu odpovídající povaze jednotlivého konkrétního případu s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb a časovým možnostem. Našim cílem je poskytovat především vysoce odbornou a kvalifikovanou pomoc, kterou se zároveň maximálně snažíme přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých klientů. Nejvyššího využití specifického odborného potenciálu našeho Poradenského centra pro rodinu a děti Úsměv je dosahováno v případech dlouhodobého a stálého poskytování služeb klientům (osobám pečujícím - pěstounům). Našim posláním je úsměv rozdávat. Úsměv na tváři je mezi lidmi na celém světě známkou náklonnosti, sympatií, porozumění a odhodlání druhému pomoci, i když v mluveném projevu se velmi liší. úsměv,,االبتسامة hymy, smile, sourire, sonrisa, sorriso, lächeln, glimlach, χαμόγελο, улыбка, 微 笑, osmijeh, risu, 미소, усмішка, uśmiech, mosoly, инээмсэглэл, смиле, nụ cười, úsmev 4

6 Personální zajištění činnosti centra a projektů Výkonný manažer: Bc. Michaela Vydrová, tel.: , .: Mgr. Zuzana Švadlenková, tel.: , .: Projektový manažer a logistik: Ing. Pavel Vydra, tel.: , .: Manažér v oblasti rodinného a sociálního poradenství: Josef Greiner, tel.: , .: Rodinný konzultant a metodik SPOD : Eva Špejzlová, tel.: , .: Rodinný konzultant a speciální pedagog: Kateřina Šlajsová, tel.: , .: Rodinný terénní konzultant: Bc. Eva Čelikovská, tel.: , .: Mgr. Anna Laluhová, tel.: , .: Ivana Rathouská, tel.: , .: Mediator a facilitátor: Mgr. Zuzana Švadlenková, Bc. Michaela Vydrová, JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. Psychoterapeut : Mgr. Zuzana Švadlenková, Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Robert Lašák Etoped : Mgr. Tamara Wölfelová Lektoři: Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková, Ing. Pavel Vydra, Mgr. Václav Šmíd, Mgr. Tamara Wölfelová, JUDr. Monika Selvičková, Ph.D., JUDr. Martin Vích, Mgr. Robert Lašák, Ing. Robert Vacek. 5

7 Práce s pěstounskou rodinou Naše Poradenské centrum v průběhu roku 2015 opět poskytne možnost pěstounským rodinám, se kterými má uzavřenou dohodu či pěstounským rodinám jiných OSPOD, které chtějí využít naší nabídku v rámci 47a) odst. 2 písm. b) Zák. 359/99 Sb., odlehčovací služby formou dětských pobytů. Odlehčovací pobyty Organizace a program jsou zajištěny odbornými a speciálně vyškolenými pracovníky našeho Poradenského centra, a dalšími odborníky s letitou praxí v oboru práce s dětmi a v pořádání dětských pobytů. V rámci odlehčovacích pobytů (viz. program str. 7 22) je pro děti zajištěn kvalitní zážitkový a sportovní program plný her a aktivního vyžití, spojený s výlety na zajímavé a známé turistické cíle. Součástí pobytu je program s využitím technik arteterapie, hippoterapie, muzikoterapie a relaxační terapie. Dále se zajišťují návštěvy spojené s přednáškou příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo zdravotníků. Děti na těchto pobytech navazují vzájemně nová přátelství, zažívají dobrodružství, získávají nové vědomosti a z pobytu si odvážejí vzpomínky i v podobě získaných diplomů, odměn a upomínkových předmětů. Jsme jedna z mála organizací, která se věnuje pořádání odlehčovacích pobytů pro děti předškolního věku. Děti mají denní režim tzv. školkového typu, prokládaný každodenním koupáním v bazénu, procházkami v přírodě či různými technikami výtvarné a tvořivé činnosti. Domů si odvážejí mnoho vlastnoručně zpracovaných výrobků, na které jsou patřičně pyšné. Přesto, že se někdy jedná o malé děti, které mnohdy nebyly ani den samy bez svých pěstounů, tak pobyt mezi svými vrstevníky zvládají bez obtíží. Vzdělávání osob pečujících Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv opět pro rok 2015 připravilo, kromě vzdělávání všech osob pečujících, se kterými má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, jednodenní a čtyřdenní vzdělávací semináře pro osoby pečující, které mají uzavřenou dohodu s jinými úřady OSPOD či organizacemi (viz. program str. 7 22). Během čtyřdenního vzdělávacího semináře se osoby pečující, dále jen pěstouni vzdělávají jak v oblasti náhradní rodinné péče, tak i v oblasti dětské psychologie, exekuce, dědictví a dalších aktuálních témat. Mají možnost probrat své osobní záležitosti, jak individuálně přímo s lektory, tak je sdílet i s ostatními pěstouny a získávat tak další praktické zkušenosti. O děti, v době vzdělávání, se starají zkušení pracovníci Poradenského centra, kteří jim připravují pestrý program plný her a soutěží. Kromě vzdělávání je pro pěstouny a jejich děti připravena relaxace a večerní program. Pro dětské účastníky vzdělávacích seminářů je vždy zajištěn zajímavý animační program, mnoho odměn, diplomů a upomínkových předmětů, které si odvážejí jako vzpomínku na příjemně strávené chvíle. 6

8 LEDEN Zimní pobyt na Monínci s výukou lyžování Místo: Skirelax Hotel Monínec***, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 25 dětí Věk dětí: 6 17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo; pitný režim; vstupy do wellness, vnitřní bazén s vířivkou, animační program, lyžařský výcvik, dopravu; odborný personál včetně akreditovaných instruktorů, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Hlavním zaměřením pobytu je výuka lyžování a zimních sportů pod odborným vedením akreditovaných lyžařských instruktorů. Děti budou mít k dispozici vlastní hotelovou sjezdovku s vlekem, kde bude probíhat nejen výuka lyžování, ale i doprovodný zábavný program. Nedílnou součástí pobytu je i wellness program, který je důležitým doplňkem pro relaxaci po celodenním lyžování. V tomto programu budeme s dětmi denně využívat bazénové a relaxační centrum v hotelovém komplexu. Pro děti je v průběhu pobytu připraven animační a zábavný program, plný her a soutěží. Děti si z pobytu odvezou nejen plno zážitků a drobných upomínkových předmětů, ale také výrobky, které si sami vytvoří v rámci arteterapie. 7

9 ÚNOR Jarní prázdniny s Úsměvem v Ústeckém kraji Vaše děti mají jarní prázdniny a Vy nemáte volno? Přesto mohou být Vaše děti na horách, kde absolvují celodenní zábavnou výuku lyžování a dalších zimních sportů a radovánek. Prázdninový pobyt s Úsměvem umožní Vašim dětem strávit příjemný čas o prázdninách na horách a naučit se lyžovat s akreditovanými instruktory. Místo: Penzion Tereza, ski areál Zadní Telnice, Ústecký kraj Termín Kapacita: 21 dětí Věk dětí: 6 17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, lyžařský výcvik, dopravu, odborný personál včetně akreditovaných instruktorů, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Hlavním zaměřením pobytu je výuka lyžování a zimních sportů pod odborným vedením lyžařských instruktorů. Děti budou mít k dispozici vlastní sjezdovku pro začátečníky a sjezdovku pro zdatnější lyžaře. Zde bude probíhat výuka lyžování, ale i doprovodný zábavný program. Pro děti je v průběhu pobytu připraven animační a zábavný program, plný her a soutěží. Děti si z pobytu odvezou nejen plno zážitků a drobných upomínkových předmětů, ale také výrobky, které si sami vytvoří v rámci arteterapie. 8

10 BŘEZEN Jarní prázdniny s Úsměvem ve Středočeském kraji Vaše děti mají jarní prázdniny a Vy nemáte volno? Přesto mohou být Vaše děti na horách, kde absolvují celodenní zábavnou výuku lyžování a dalších zimních sportů a radovánek. Prázdninový pobyt s Úsměvem umožní Vašim dětem strávit příjemný čas o prázdninách na horách a naučit se lyžovat s akreditovanými instruktory. Místo: Skirelax Hotel Monínec***, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 25 dětí Věk dětí: 6 17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, vstupy do wellness, vnitřní bazén s vířivkou, animační program, lyžařský výcvik, dopravu, odborný personál včetně akreditovaných instruktorů, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Hlavním zaměřením pobytu je výuka lyžování a zimních sportů pod odborným vedením akreditovaných lyžařských instruktorů. Děti budou mít k dispozici vlastní hotelovou sjezdovku s vlekem, kde bude probíhat nejen výuka lyžování, ale i doprovodný zábavný program. Nedílnou součástí pobytu je i wellness program, který je důležitým doplňkem pro relaxaci po celodenním lyžování. V tomto programu budeme s dětmi denně využívat bazénové a relaxační centrum v hotelovém komplexu. Pro děti je v průběhu pobytu připraven animační a zábavný program, plný her a soutěží. Děti si z pobytu odvezou nejen plno zážitků a drobných upomínkových předmětů, ale také výrobky, které si sami vytvoří v rámci arteterapie. 9

11 DUBEN Místo: rekreační středisko AERO Holany, okr. Česká Lípa Termín: Kapacita: 20 dětí Věk dětí: 4-7 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, vstupy na akce a do muzea, animační program, dopravu, odborný personál; zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Pobyt je zaměřen na svět pohádek, podporu dětské fantazie, na práci v rámci výtvarné a keramické dílny s tématy pohádek a výrobu loutek a maňásků. Součástí pobytu je pohádkový karneval a výlet do muzea Čtyřlístku v Doksech. Dále budou probíhat sportovní hry, muzikoterapie, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Nedílnou součástí pobytu jsou procházky do překrásného okolí a prostředí Máchova kraje a poznávání zdejších přírodních krás. Areál je plně přizpůsoben pro pobyt s malými dětmi, jsou zde bezpečná a vybavená dětská hřiště, velká dětská herna, kinosál, a krásné venkovní prostory pro dětské hry. Pro děti je připravena hippoterapie, kdy se budou moci pod odborným dozorem projet na koních v prostorách areálu rekreačního střediska. Děti si odvezou mnoho nových zážitků a upomínkových předmětů na tento pobyt. 10

12 KVĚTEN ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ Místo: rekreační středisko AERO Holany, okr. Česká Lípa Termín: Kapacita: 90 lůžek Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.3x denně jídlo, pitný režim pro děti v době vzdělávání, dopravu dle zájmu, lektorský tým a odborný personál, studijní materiály a osvědčení, zdravotníka, pojištění, osobní péči o svěřené dítě, animační program, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu/příjezdu pro případné zájemce budou upřesněny před konáním akce. Vzdělávací program Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který je rozšířen o připravené workshopy a odborné kluby. Pro účastníky jsou připraveny odborné a studijní materiály. Program je tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z pohledu právního prostředí, psychologie a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v oboru SPOD, včetně psychologa, etopeda, speciálního pedagoga, pediatra, právníka z oblasti rodinného a trestního práva, exekucí, dědictví a dalších odvětví. Součástí vzdělávání je i oblast psychohygieny, zážitkové pedagogiky, arteterapie, taneční a relaxační terapie. Pro dospělé a děti jsou připraveny společné zábavné večery (dobrovolné), a možnost individuálních volnočasových aktivit. V areálu je možno využít sportovní hřiště, dětská kreativní hřiště, lodičky, dle počasí bazén, saunu, tenisový kurt, beach-volejbalové hřiště, mini golf a mnoho jiných sportovních aktivit. K relaxaci je zde k dispozici nádherný přírodní oddechový amfiteátr. Osobní péče o svěřené dítě V rámci osobní péče o svěřené dítě bude po celou dobu vzdělávacího programu zajištěno hlídání dětí, které bude denně zajišťovat tým odborně vyškolených pracovníků v oboru pedagogiky a volnočasových aktivit. Pro děti dle věkových kategorií jsou připraveny animační programy, sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí Máchova kraje, jako např. chráněná přírodní památka Peklo, nebo na zříceninu hradu Bezděz. Pro děti je připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků. 11

13 ČERVEN Škola magie a kouzel HarryHo lottera Milí studenti magie, Letní škola čar a kouzel v Bradolanech otevírá další studijní ročník. Počítáme s absolventy minulého ročníku a těšíme se na nové nadějné kouzelníky, čaroděje a čarodějky. Místo: rekreační středisko AERO Holany, okr. Česká Lípa Termín: Kapacita: 40 dětí Věk dětí: 7-17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Jedná se o speciálně a programově-atraktivně zajištěný pobyt, který je tematicky zaměřen na jeden z nejoblíbenějších a nejznámějších dětských bestsellerů. Pobyt je uspořádán do několika etap, ve kterých budou děti plnit různé úkoly a tvořit předměty z daného tématu. Smyslem pobytu je zábava, tvůrčí činnost, podpora dětské fantazie a pohyb na čerstvém vzduchu. Jednotlivé oddíly budou proti sobě soutěžit v kouzelnických dovednostech (zaklínadla, ochrana proti černé magii, létání na koštěti, přeměňování, vaření lektvarů a jasnovidectví) a samozřejmě hrát famfrpál. Na konci školy magie budeme společně otevírat Tajemnou komnatu s překvapením. Vše je převedeno do našeho současného a reálného světa. Očekáváme i návštěvu kouzelnického mága a známých postav z okruhu Harryho Lottera. 12

14 ČERVEN ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ Místo: Hotel* Hláska, obec Zlenice, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 108 lůžek Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.3x denně jídlo, pitný režim pro děti v době vzdělávání, lektorský tým a odborný personál, studijní materiály a osvědčení, zdravotníka, pojištění, osobní péči o svěřené dítě, animační program, pomůcky a odměny pro děti. Vzdělávací program Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který je rozšířen o připravené workshopy a odborné kluby. Pro účastníky jsou připraveny odborné a studijní materiály. Program je tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z pohledu právního prostředí, psychologie a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v oboru SPOD, včetně psychologa, etopeda, speciálního pedagoga, pediatra, právníka z oblasti rodinného a trestního práva, exekucí, dědictví a dalších odvětví. Součástí vzdělávání je i oblast psychohygieny, zážitkové pedagogiky, arteterapie, taneční a relaxační terapie. Pro dospělé a děti jsou připraveny společné zábavné večery (dobrovolné), a možnost individuálních volnočasových aktivit. V areálu je možno využít sportovní hřiště, a v blízkém okolí příjemné posezení u břehu řeky Sázavy ve venkovní restauraci Kormorán. Osobní péče o svěřené dítě V rámci osobní péče o svěřené dítě bude po celou dobu vzdělávacího programu zajištěno hlídání dětí, které bude denně zajišťovat tým odborně vyškolených pracovníků v oboru pedagogiky a volnočasových aktivit. V průběhu poskytování odlehčovací služby jsou pro děti dle věkových kategorií připraveny animační programy, sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí jako je zámek Konopiště, zámecká obora, Hrusická stezka kocoura Mikeše a další zajímavosti v okolí řeky Sázavy. Pro děti je připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků. 13

15 ČERVENEC Hej, námořníku, kapitán Joseph Greirrow hledá odvážné mořeplavce na vzrušující plavbu za ukradenou lodí Černá hvězda - u sta vorvaňů - nechceš se taky přidat? V přístavu města Port Zlenice tě čekají nejrychlejší korvety českého námořnictva! Vytáhni tedy plachty na stožár, chyť se kormidla a vypluj na temnou Sázavu! Tam kdesi před přídí plachetnice leží tajemný ostrov Isla de Luerta - cíl všech pirátů. Místo: Hotel Hláska*, obec Zlenice, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 40 dětí Věk dětí: 6 17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Jde o speciálně a programově - atraktivně zajištěný pobyt, který je tematicky zaměřen na tvořivou činnost, podporu kreativity a přirozené fantazie dětí a mládeže v tématu pirátství. Pobyt bude doplněn o aktivní výlet k místní zřícenině hradu Hláska. Veškeré aktivity jsou zakomponovány do nádherné scenérie okolní přírody Posázaví a samotný program bude převážně ve spojení s tvůrčí činností a s přírodními materiály. Děti si vyzkoušejí tvorbu z hlíny, skla, dřeva a kamene. Tematické hry jsou zaměřeny na období pirátů. 14

16 V areálu je pro děti k dispozici několik sportovních hřišť a plno jiných atrakcí, které budou využívány v rámci sportovních aktivit a her spojených s pobytem. Nedílnou součástí pobytu je táborák se zábavným a hudebním programem a závěrečná diskotéka se světelnými a laserovými efekty. Děti si z pobytu odvezou mnoho zážitků, odměn a drobných upomínkových předmětů. 15

17 ČERVENEC Cesta kolem světa za 5 dní Místo: rekreační středisko Termit 25 - Doksy u Máchova jezera Termín: Kapacita: 40 dětí Věk dětí 7-17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Jedná se o nevšední a atraktivní prožití letních prázdnin plné her, poznávání, výletů a nezapomenutelných zážitků v krásném prostředí Máchova kraje. Program je rozdělen do 5 zábavných a interaktivních celků, kdy budou děti virtuálně poznávat kontinenty naší země a jejich obyvatele. Dětem představíme nejen historii, ale i přiblížíme současný život v různých částech světa formou her, 3D projekcí, tvorby výrobků daných kultur, povídání a dalších zajímavých činností. Ze severní Ameriky navštívíme indiánskou vesničku Rosehill, jejichž obyvatelé přijedou za dětmi s atraktivním programem a ukázkou života severoamerických indiánů. Děti budou vyrábět různé předměty a z dané doby a nahlídnou do postavených teepee. Pro děti je dále připraven výlet na Máchovo jezero s plavbou na parníku a návštěvou otevřeného aquaparku. Součástí programu jsou i aktivity spojené s letní zábavou, sportem a vodními radovánkami. Děti si z pobytu odvezou mnoho zážitků, odměn a drobných upomínkových předmětů. 16

18 SRPEN Zpátky do WESTERNU, aneb žijeme ve westernovém městečku Místo: rekreační středisko Valcha u Počátek Termín: Kapacita: 40 dětí Věk dětí: 6-17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, dopravu, výlet, odborný personál, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Jde o speciálně a programově-atraktivně zajištěný pobyt (program je uzpůsoben fyzickému zatížení i delší potřebě spánku) na téma divokého západu určený pro školní děti. Vrátí se zde fenomén Buffalo Billa v podobě propracované celotáborové hry s házením tomahawku, střílení z luku, stopování indiánů a především nošení koltů proklatě nízko u pasu. Děti prožijí dobrodružství divokého západu naplno a budou mít možnost osvojit si zručnost v některých zálesáckých dovednostech vč. podpory kreativity a přirozené fantazie. Děti si vyzkoušejí též tvorbu z hlíny, skla, dřeva a kamene. Jako zpestření programu se uskuteční výlet do Westernového městečka Stonetown v Kamenici. Veškeré aktivity jsou zakomponovány do nádherné scenérie okolní přírody Vysočiny. 17

19 V areálu je pro děti k dispozici několik sportovních hřišť a mnoho jiných atrakcí, které budou využívány v rámci sportovních aktivit a her spojených s pobytem. Nedílnou součástí pobytu je táborák se zábavným a hudebním programem a závěrečná diskotéka se světelnými a laserovými efekty. Děti si z pobytu odvezou mnoho zážitků a nových přátelství, odměny a drobné upomínkové předměty. 18

20 ZÁŘÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ Místo: rekreační středisko AERO Holany, okr. Česká Lípa Termín: Kapacita: 90 lůžek Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.3x denně jídlo, pitný režim pro děti v době vzdělávání, dopravu dle zájmu, lektorský tým a odborný personál, studijní materiály a osvědčení, zdravotníka, pojištění, osobní péči o svěřené dítě, animační program, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu/příjezdu pro případné zájemce budou upřesněny před konáním akce. Vzdělávací program Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který je rozšířen o připravené workshopy a odborné kluby. Pro účastníky jsou připraveny odborné a studijní materiály. Program je tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z pohledu právního prostředí, psychologie a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v oboru SPOD, včetně psychologa, etopeda, speciálního pedagoga, pediatra, právníka z oblasti rodinného a trestního práva, exekucí, dědictví a dalších odvětví. Součástí vzdělávání je i oblast psychohygieny, zážitkové pedagogiky, arteterapie, taneční a relaxační terapie. Pro dospělé a děti jsou připraveny společné zábavné večery (dobrovolné), a možnost individuálních volnočasových aktivit. V areálu je možno využít sportovní hřiště, dětská kreativní hřiště, lodičky, dle počasí bazén, saunu, tenisový kurt, beach-volejbalové hřiště, mini golf a mnoho jiných sportovních aktivit. K relaxaci je zde k dispozici nádherný přírodní oddechový amfiteátr. Osobní péče o svěřené dítě V rámci osobní péče o svěřené dítě bude po celou dobu vzdělávacího programu zajištěno hlídání dětí, které bude denně zajišťovat tým odborně vyškolených pracovníků v oboru pedagogiky a volnočasových aktivit. Pro děti dle věkových kategorií jsou připraveny animační programy, sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí Máchova kraje, jako např. chráněná přírodní památka Peklo, nebo na zříceninu hradu Bezděz. Pro děti je připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků. 19

21 ŘÍJEN Podzimní prázdninový pobyt Pevnost Holard aneb Mise pro odvážné dobrodruhy Místo: rekreační středisko AERO Holany, okr. Česká Lípa Termín: Kapacita: 40 dětí Věk dětí: 7-17 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, animační program, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Děti se stanou jedním z dobrodruhů, kteří připlují k tajuplné pevnosti. Jejich cílem bude vyhrát zlato zamčené v pokladnici a hlídané tygry! Je to mise jen pro odvážné! Každý účastník bude muset splnit řadů obtížných úkolů a překonat desítky nástrah pro získání klíčů k pokladu pevnosti Holard. Na cestě za ním je budou provázet trpaslíci Patklíč a Patčes a přísný velitel pevnosti. Veškeré aktivity jsou zakomponovány do nádherné scenérie okolní Máchova kraje a samotný program bude převážně ve spojení s tvůrčí činností a pohybovými aktivitami. Děti si vyzkoušejí různé techniky např. tvorbu z přírodních materiálů a spoustu netradičních pohybových aktivit. Dále bude pro děti připravena hippoterapie, kdy se budou moci v areálu projet na koních. Děti čeká výlet do přírodní rezervace Peklo, kde se natáčelo několik známých českých pohádek. V areálu je pro děti k dispozici několik sportovních hřišť s horolezeckou stěnou a plno jiných atrakcí, které budou využívány v rámci sportovních aktivit a her spojených s pobytem. Nedílnou součástí pobytu je táborák se zábavným a hudebním programem a závěrečná diskotéka se světelnými a laserovými efekty. Děti si z pobytu odvezou plno zážitků, odměn a drobných upomínkových předmětů. 20

22 ŘÍJEN ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ Místo: Hotel* Hláska, obec Zlenice, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 108 lůžek Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.3x denně jídlo, pitný režim pro děti v době vzdělávání, lektorský tým a odborný personál, studijní materiály a osvědčení, zdravotníka, pojištění, osobní péči o svěřené dítě, animační program, pomůcky a odměny pro děti. Vzdělávací program Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který je rozšířen o připravené workshopy a odborné kluby. Pro účastníky jsou připraveny odborné a studijní materiály. Program je tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z pohledu právního prostředí, psychologie a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v oboru SPOD, včetně psychologa, etopeda, speciálního pedagoga, pediatra, právníka z oblasti rodinného a trestního práva, exekucí, dědictví a dalších odvětví. Součástí vzdělávání je i oblast psychohygieny, zážitkové pedagogiky, arteterapie, taneční a relaxační terapie. Pro dospělé a děti jsou připraveny společné zábavné večery (dobrovolné), a možnost individuálních volnočasových aktivit. V areálu je možno využít sportovní hřiště, a v blízkém okolí příjemné posezení u břehu řeky Sázavy ve venkovní restauraci Kormorán. Osobní péče o svěřené dítě V rámci osobní péče o svěřené dítě bude po celou dobu vzdělávacího programu zajištěno hlídání dětí, které bude denně zajišťovat tým odborně vyškolených pracovníků v oboru pedagogiky a volnočasových aktivit. V průběhu poskytování odlehčovací služby jsou pro děti dle věkových kategorií připraveny animační programy, sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí jako je zámek Konopiště, zámecká obora, Hrusická stezka kocoura Mikeše a další zajímavosti v okolí řeky Sázavy. Pro děti je připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků. 21

23 LISTOPAD Místo: Ski Resort Monínec, Středočeský kraj Termín: Kapacita: 20 dětí Věk dětí: 4-7 let Pobyt zahrnuje plnou penzi tj.5x denně jídlo, pitný režim, vstupy do muzea, animační program, dopravu, odborný personál; zdravotníka, pojištění, pomůcky a odměny pro děti. Místo a čas odjezdu a příjezdu budou upřesněny před konáním pobytu. Program pobytu Pobyt je speciálně zaměřen na předškolní děti ve věku od 4 do 7 let. Pro děti je připraveno mnoho tvůrčích a ozdravných činností, keramická dílna, dětská zumba, bohatý animační a art terapeutický program. Důležitou součástí pobytu je tzv. wellness balíček s využitím hotelového bazénu, sauny a vířivky. Dále jsou připraveny ozdravné procházky a výlety do okolí Monínce Českého Meránu na známé turistické cíle a návštěva muzea čokolády, kde si děti budou v kreativní dílně moci vyzkoušet své vlastní výrobky z čokolády a marcipánu a muzea Lego s možností stavění z kostek této populární stavebnice. Samozřejmostí jsou ozdravné procházky do krásného prostředí Českého Meránu s cvičením dýchacích technik. 22

24 PROSINEC Vánoční besídka 2015 Celoroční činnost našeho Poradenského centra pro rodinu a děti Úsměv je tradičně zakončena Vánoční besídkou pořádanou v Říčanech u Prahy a v Ústí n/labem. Zvány jsou nejen všechny děti Úsměvu, kterých máme evidováno již 124, ale i ostatní děti, které se během roku účastní našich pobytů. Pro všechny děti bude opět připraven bohatý program s hudbou a doprovodnými soutěžemi. Místo a termín konání: Ústí n/labem dne 11. Prosince 2015 od hodin (místo konání bude upřesněno). Říčany u Prahy dne 18. prosince 2015 od hodin v kulturním středisku Labuť na adrese ul. 17. Listopadu 214, Říčany 23

25 Rekreační středisko AERO v Holanech Odlehčovací pobyt nebo vzdělávací seminář je situován do prostředí rekreačního střediska AERO, které je umístěno přímo v borovém lese na okraji Milčanského rybníka, 10 km od České Lípy, nedaleko od Máchova jezera, kde děti i dospělí mají možnost bohatého sportovního vyžití a všestranné zájmové činnosti. Ubytování, s celkovou kapacitou 97 lůžek, je zajištěno ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích na hlavní budově nebo šestilůžkových chatkách (2 a 4 lůžka) a stravování formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti při pobytech a snídaně, oběd, večeře vč. pitného režimu pro děti při vzdělávání. 24

26 Hotel Hláska * ve Zlenicích Odlehčovací pobyt nebo vzdělávací seminář je situován do prostředí hotelu Hláska, který se nachází v krásném přírodním prostředí středočeského kraje nedaleko břehu řeky Sázavy cca 38 km od Prahy a 14 km od Benešova. Děti i dospělí zde mají možnost bohatého všestranného vyžití. Ubytování, s celkovou kapacitou 115 lůžek, je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a stravování formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti při pobytech a snídaně, oběd, večeře vč. pitného režimu pro děti při vzdělávání. 25

27 Hotel Skirelax Monínec*** na Monínci Odlehčovací pobyt je v zimním nebo letním období situován do prostředí Skirelax hotelu Monínec***, který leží na Javorové skále ve výšce 723 m.n.m., cca 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec- Prčice. Z hotelu je krásný výhled na krajinu Českého Meránu a České Sibiře. Ubytování je zajištěno v jednom z vedle stojících srubů, který má kapacitu 36 lůžek. Stravování je zajištěno formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti. V rámci hotelu je k dispozici bazén, sauna a vířivka. 26

28 Rekreační středisko Termit 25 v Doksech Odlehčovací pobyt je v letním období situován do hotelové ubytovny nebo chatek rekreačního střediska Termit 25 v příjemném prostředí Máchova kraje. Areál je vzdálen jen cca 15 minut pěší chůze od Máchova jezera s krásným výhledem na malebné okolí a také na hrad Bezděz. V areálu je k dispozici venkovní bazén, kurt s umělým povrchem, hřiště na volejbal a malou kopanou, stolní tenis, provazová pyramida, lezecká stěna, prolézačky, pískoviště, ohniště a gril. Stravování je zajištěno formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti. 27

29 Rekreační středisko Valcha u Počátek Odlehčovací pobyt je v letním období situován do rekreačního střediska Valcha, které leží na Českomoravské vysočině v čisté oblasti rybníků a lesů nedaleko Počátek, cca 26 km od Pelhřimova. Ubytování je zajištěno v chatkách s kapacitou lůžek nebo budově hotelového typu s kapacitou 54 lůžek. Stravování je zajištěno formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti. K dispozici je volejbalový a tenisový kurt, ping-pong, jízdní kola a případně i veslování na nedalekém rybníce. 28

30 Penzion Tereza ve Ski areálu Telnice Odlehčovací pobyt je v zimním období situován do penzionu Tereza, který se nachází ve Ski areálu Telnice a leží 21 km od Ústí n/labem. Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s kapacitou 21 lůžek. Stravování je zajištěno formou tzv. plné penze-snídaně, oběd, večeře, 2x svačina vč. pitného režimu pro děti. K dispozici je sedačková lanovka, 6 lyžařských vleků, dlouhé a široké sjezdové tratě vč. systému umělého zasněžování, dětský vlek u objektu a osvětlený svah s večerním lyžováním. 29

31 Souhrnná tabulka nabízených akcí Vzdělávací, odlehčovací a terapeutické služby Ucelený přehled akcí v roce 2015 Termín Místo konání Název akce LEDEN přednášející/ odborní pracovníci Monínec Ústecký kraj Monínec Holany Holany Odlehčovací pobyt pro děti od 7-17 let, zaměření zimní sporty, výuka lyžování s instruktory, plavání, relaxační terapie atd. ÚNOR Jarní prázdniny- odlehčovací pobyt pro děti od 7-17 let, zaměřený na zimní sporty, výuka lyžování s instruktory, relaxační terapie atd. BŘEZEN Jarní prázdniny- odlehčovací pobyt pro děti od 7-17 let, zaměřený na zimní sporty, výuka lyžování s instruktory, plavání, relaxační terapie atd. DUBEN Odlehčovací pobyt pro děti od 2-6 let, zaměřený na předškoláčky, sportovní aktivity, arteterapie, hipoterapie a relaxační terapie atd. KVĚTEN Pobytové vzdělávání pěstounů s odlehčovací službou- 4 denní vzdělávací pobyt s možností získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním programem pro děti, workshopy, individuální a osobní konzultace s přednášejícími, večerní kluby Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Odborný tým lektorů a pověřených pracovníků našeho centra 30

32 ČERVEN Zlenice Holany Zlenice Doksy Valcha u Počátek Holany 31 Pobytové vzdělávání pěstounů s odlehčovací službou- 4 denní vzdělávací pobyt s možností získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním programem pro děti, workshopy, individuální a osobní konzultace s přednášejícími, večerní kluby Odlehčovací pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený na letní aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle v dané oblasti "Máchova kraje", projížďky na koních, relaxační terapie atd. ČERVENEC Odlehčovací pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený na letní aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle v dané oblasti, vodácké základy s praktickými ukázkami, relaxační terapie atd. Odlehčovací pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený na letní aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle v dané oblasti, vodácké základy s praktickými ukázkami, relaxační terapie atd. SRPEN Odlehčovací pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený na letní aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle v dané oblasti, relaxační terapie atd. ZÁŘÍ Pobytové vzdělávání pěstounů s odlehčovací službou- 4 denní vzdělávací pobyt s možností získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním programem pro děti, workshopy, individuální a osobní konzultace s přednášejícími, večerní kluby Odborný tým lektorů a pověřených pracovníků našeho centra Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Josef Greiner; Kateřina Šlajsová a další Josef Greiner; Kateřina Šlajsová a další Josef Greiner; Kateřina Šlajsová a další. Odborný tým lektorů a pověřených pracovníků našeho centra

33 ŘÍJEN Zlenice Holany Monínec Ústí n/ Labem Říčany u Prahy Pobytové vzdělávání pěstounů s odlehčovací službou- 4 denní vzdělávací pobyt s možností získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním programem pro děti, workshopy, individuální a osobní konzultace s přednášejícími, večerní kluby Odlehčovací pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený na podzimní aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle v dané oblasti "Máchova kraje", projížďky na koních, relaxační terapie atd. LISTOPAD Předškoláci - Odlehčovací pobyt pro děti od 2-6 let, zaměřený na předškoláčky, sportovní aktivity, arteterapie, hipoterapie a relaxační terapie atd. PROSINEC Vánoční besídka pro děti z pěstounských rodin Vánoční besídka pro děti z pěstounských rodin Odborný tým lektorů a pověřených pracovníků našeho centra Josef Greiner; Kateřina Šlajsová Josef Greiner; Kateřina Šlajsová celý kolektiv našeho centra celý kolektiv našeho centra Z á v a z n é p ř i h l á š k y : naleznete vč. dalších formulářů na stránkách - zasílejte je elektronicky na nebo písemně na adresu kanceláře Poradenského centra: Masarykovo nám. 66, Říčany u Prahy; - případné další informace pro odlehčovací pobyty získáte na tel.: ; - případné další informace pro pobytová vzdělávání osob pečujících získáte na tel.: nebo

34 Fotogalerie z akcí roku 2013 a 2014 Rádi bychom vám na několika fotografiích přiblížili rozmanitou činnost dětí na odlehčovacích pobytech a vzdělávání osob pečujících, které se uskutečnily v loňském a předloňském roce. Další fotografie naleznete na webu: pod názvem usmev

35 Fotogalerie z akcí roku 2013 a

36 Fotogalerie z akcí roku 2013 a

37 Kolektiv pracovníků Poradenského centra pro rodinu a děti Úsměv věří, že vás náš program služeb na rok 2015 zaujal a budeme moci osoby pečující a jejich děti přivítat na našich akcích a strávit společně s nimi příjemné chvíle, které přinesou pro dospělé nové poznatky pro jejich zodpovědné poslání a dětem nové dovednosti, zážitky a kamarády. Kolektiv autorů: Ing. Pavel Vydra, Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková, Kateřina Šlajsová, Josef Greiner Copyright

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více