Místo na výstavě hub můžete letos houby obdivovat na procházce s mykologem Josefem Slavíčkem třeba i vzácný květnatec Archerův.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo na výstavě hub můžete letos houby obdivovat na procházce s mykologem Josefem Slavíčkem třeba i vzácný květnatec Archerův."

Transkript

1 321 MIMOŇSK ZÁŘÍ 2014 Místo na výstavě hub můžete letos houby obdivovat na procházce s mykologem Josefem Slavíčkem třeba i vzácný květnatec Archerův. Z obsahu Bude zahájen další ročník Univerzity třetího věku Přihlaste se do videosoutěže Kroužky DDM Vážka v novém školním roce OKÉNKO STAROSTY Nerad to připomínám, ale bohužel prázdniny a s nimi v převážné většině i dovolené, jsou pryč. Optimistické na tomto konstatování je snad jen to, že jste si všechny ty letní radovánky náležitě užili, odpočinuli si a ve zdraví se vrátili z cest. Město se také již pomalu zklidňuje ze stavebního ruchu. Největší stavební akce, kterou je humanizace Pražské a Husovy ulice s výstavbou kruhové křižovatky na Tyršově náměstí, v tomto měsíci skončí a bude slavnostně předána do užívání 25. září Konečně si oddychne většina mimoňských řidičů a hlavně občanů, kteří v těchto ulicích mají své příbytky a podnikatelské aktivity. Moc jim děkujeme za trpělivost a pochopení, se kterými snášeli každodenní stavební ruch a hlavně nepříjemnou prašnost, kterou stavba produkovala. Pevně věříme, že oplátkou jim bude příjemnější prostředí s bezpečnými přechody, zelení a novými parkovacími plochami. Souběžně s touto ukončenou stavební akcí, budou ukončeny i výměny povrchů u chodníků v ulici Okrouhlická, Lužická a komunikace v Nábřežní. A jak jsem v úvodu konstatoval, že prázdniny skončily, tak s jejich koncem je zde zároveň začátek nového školního roku. Chtěl bych popřát všem těm, kteří jdou do školy poprvé v životě, aby vykročili tou správnou nohou, aby je škola zaujala, aby se jim tam líbilo, aby se..., ale už žádné aby. Prostě přeji jim úspěšné vkročení do nové etapy jejich života. No a ostříleným školákům přeji, ať je to třeba lepší, než to bylo v minulém roce a těm, kteří vstupují do posledního školního roku, jeho úspěšné završení a šťastnou ruku při volbě budoucích povolání. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 Vážení občané, Rada města Mimoň rozhodla s účinností od poskytovat občanům, kteří se dostali do vážné životní situace a nemají finanční prostředky na advokáta, bezplatné právní poradenství. Podmínkou je trvalý pobyt občana v Mimoni a respektování objednávkového systému služeb vedeného sekretariátem úřadu. Bližší informace telefonicky na čísle B. Tvrzníková nebo M. Hlavatá. Občanům bude poskytováno poradenství z těchto oblastí: Občanské právo Rodinné právo Náhrada škody Spotřebitelské záležitosti Nájem a podnájem Dluhy Závazkové vztahy Insolvenční řízení - oddlužení Univerzita třetího věku pokračuje Po dvou již proběhlých kurzech (Astronomie a Etika) bude 29. září 2014 otevřen další kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo em v Městské knihovně Mimoň případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea. Osnova kurzu: Umělcovo mládí, školení a rané dílo Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500 Náhrobek papeže Julia II. della Rovere Malby v Sixtinské kapli Nová sakristie Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9.30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč. Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím ové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi ( Časový prostor následujících 14 dnů může každý buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností. Pokud má účastník problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, konzultační středisko nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu). Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám. 2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Poskytování bezplatného právního poradenství občanům, kteří se dostali do vážné životní situace Občanům mohou být poskytnuty základní informace o právní úpravě problému, o způsobu jeho řešení a o dostupnosti právních služeb. Dále jim bude poskytnuta právní pomoc jako prevence nebo narovnání či jiné řešení sporu ohledně práv a povinností. V neposlední řadě pak pomoc při výkonu rozhodnutí, kterým bylo již o právech nebo povinnostech rozhodnuto příslušným státním orgánem. Smyslem nabízené služby je zajistit občanovi základní právní poradenství směřující k vyřešení jeho především ekonomických problémů. Občan se dozví, jak má při řešení problému postupovat, na koho se má obrátit, apod. Doba konzultace bude cca 20, maximálně 30 minut. Bezplatná služba bude poskytována každý pátek v době od 12 do 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Mimoň ve druhém patře. Věříme, že i tímto opatřením pomůžeme některým občanům řešit jejich složitou životní situaci. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice Městského úřadu Kdo může studovat: Osoby se statutem důchodce Invalidní důchodce bez rozdílu věku Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní) Podmínky pro úspěšné absolvování semestru Povinně: účast na společných přednáškách podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky) minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky počet vypracování testů je neomezený samostatně vypracovaný závěrečný test jen jedna možnost vypracování závěrečného testu Nepovinně: vypracování eseje na dané studované téma účast na Závěrečném semináři promoci Ukončení semestru Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.) Promoce Vzdělávací cyklus Svět okolo nás obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit. Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Bilance V období jsem jako starosta převzal město s významnými závazky a dluhy, které přesahovaly 100 mil. Kč a neumožňovaly žádat o dotace (sankce Severočeských plynáren 4,5 mil. Kč z nevýhodné smlouvy, požadavek fy Indes Invest 2,5 mil. Kč z nevýhodné smlouvy, požadavek věřitelů společnosti JOKA 2,5 mil. Kč z nevýhodné smlouvy, postihy finančního úřadu za nedostatky při výstavbě bytů na Ploužnici 100 mil. Kč). Více než polovinu volebního období bylo nutné věnovat vyčištění města. Konečným výsledkem byla částka 700 tis. Kč dohodnutá u soudu se zástupcem věřitelů JOKA. Podařilo se postavit chráněné byty, nové byty nad spořitelnou a pokračovat v rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem. Podařilo se výhodně prodat Technické služby (jednáním byla cena zvýšena z 20 mil. Kč na částku přes 40 mil. Kč), výhodně prodat pozem- 2 ky pro výstavbu PLUSu nyní Penny (za 800 Kč/m ), předávat město do dalšího volebního období s přebytkem 42 mil. Kč a s připravenými projekty na Zámecký most, muzeum, cyklostezku a sportoviště ZŠ pod Ralskem. Podařilo se dohodnout s Českými dráhami opravu výpravní budovy nádraží, s KSSLK opravu Písečného mostu a ulice Žitavská, s Povodím Ohře úpravy břehů Panenského potoka a s představenstvem Mimoňské komunální a zastupiteli prodej bytů za částky významně nižší než v následujících obdobích (nájemníci ke své škodě nabídku nevyužili). V následujících dvou volebních obdobích , kdy jsem byl místostarostou, se podařilo získat od banky, kde jsme uložili volné prostředky z předcházejícího období, úvěr ve výši 20 mil. Kč s výhodným úrokem pod 2 %. Město tak s volnými prostředky více jak 60 mil. Kč mohlo realizovat významný rozsah oprav a investic a vlastní aktivitou a spoluúčastí povzbudit k investování SVS a.s. a Liberecký kraj. Jen za období město vložilo (včetně dotací) více jak 90 mil. Kč do kapitálových výdajů a externí investoři přibližně stejnou částku do vodohospodářské a dopravní infrastruktury. V r logicky skončíme s nižším objemem volných prostředků v porovnání s rokem Jsem přesvědčen, že využití vynaložených financí je ve městě vidět. Alespoň ti, kteří do Mimoně občas zavítají, to často s překvapením konstatují. Nestojí za tím jen starosta a místostarosta, ale i úředníci, zejména z odboru rozvoje města, a samozřejmě zastupitelé, kteří hlasováním o rozpočtu účel využití financí každý rok schvalovali. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Jak hlasovali zastupitelé o rozpočtu města 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Zapojte se do Neváhej a toč po mimoňsku 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem video soutěže na téma Zábavné domácí video (dále pouze soutěž) je Město Mimoň IČ , se sídlem Mimoň, Mírová 120, PSČ , (dále pouze organizátor). 2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž se otevírá 1. srpna 2014, od kdy je možné zasílat videa přes uschovna.cz na adresu Od 1. listopadu 2014 je možné též hlasovat. Soutěž končí dne 30. listopadu Soutěž probíhá na webových stránkách 3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, které v čase konání soutěže ( ) nahrají vlastní domácí zábavné video, které zašlou elektronickou cestou přes na adresu spolu s názvem videa a kontaktními údaji. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek. V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním. Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. videa bez autorských práv, autorsky nevyřešený hudební podklad atd ), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady. Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, ová adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména též za účelem nabízení obchodu a služeb. Doba, po kterou je pořadatel soutěže oprávněn takto shromážděná osobní data zpracovávat a využívat k účelům, k nimž byl udělen tento souhlas, činí deset let. Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků. V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny ové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže. 5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE Umístěním soutěžního videa do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním videu nebyla použita jiná díla, či jiné předměty autorské ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím soutěžního videa organizátorem soutěže způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňovány nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se výslovně takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a že je současně oprávněn toto své oprávnění dále poskytnout třetí osobě, což se fakticky stane odesláním videa. Odesláním soutěžního videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům nevýhradní licenci na použití soutěžního videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených v soutěžním videu v neomezeném rozsahu, zejména pak jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audiovizuálními prostředky ve spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném znění. Soutěžící dále poskytuje povolení na následné zpracování, úpravu, či jinou změnu těchto předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky. Soutěžící poskytuje licenci a všechna povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, jež jsou součástí soutěžního díla, uděluje soutěžící organizátorovi podlicenci ve shodném rozsahu a prohlašuje, že je k udělení této podlicence v daném rozsahu oprávněn. Odesláním soutěžního videa do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžního videa na webových stránkách TV Mitel, na Youtube a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů. Odesláním soutěžního videa do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní video a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. 6. SOUTĚŽNÍ VIDEO Soutěžní video může mít maximální délku 30 sekund. Video musí účastník zaslat přes na adresu spolu se svým jménem, ovou adresou a telefonním číslem nejpozději do 31. října Organizátor si vyhrazuje právo zrušit zveřejnění těch soutěžních videí, která budou jakýmkoliv 4

5 CO VÁS ZAJÍMÁ... způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále soutěžní videa s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. Počet soutěžních videí jednoho soutěžního profilu (soutěžícího) je neomezený. 7. HODNOCENÍ VIDEÍ Videa budou hromadně zveřejněna od na stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o., kde budou předložena k veřejnému hlasování. Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může odevzdat nejvýše jeden hlas z IP adresy. O výhercích v soutěži rozhoduje počet získaných hlasů ve veřejném hlasování; výhercem se stává účastník, jehož video získalo nejvíce hlasů. Proti hodnocení se není možno odvolat, výsledek hlasování je konečný a neměnný, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže (čl. 4 a 6). Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do na stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím ové adresy, kterou zašlou organizátorovi společně s odkazem na soutěžní video. 8. SOUTĚŽNÍ CENY 1. místo: 3 000,-Kč 2. místo: 2 000,-Kč 3. místo: 1 000,-Kč 9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na mitel-tv.cz. Odesláním u s odkazem na soutěžní video organizátorovi účastník soutěže akceptuje tato pravidla a instrukce na soutěžních dokumentech a souhlasí s nimi. Případné další informace poskytne TV Mitel, p. Vrba (www.mitel-tv.cz). 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Sanace bývalého vojenského prostoru v Ralsku bude pokračovat Po dvou a půlleté pauze opět začne sanace bývalého vojenského prostoru Ralsko. Pozitivní informaci přivezl vedoucí odboru environmentálních rizik ministerstva životního prostředí Ing. Karel Bláha, který společně s kolegy přijel ve středu na prohlídku oblastí se zátěžemi po sovětské armádě. Zpráva o znovuobnovení sanačních prací je skvělou informací, na kterou jsme čekali nejenom my na kraji, ale i starostové dotčených obcí, uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný. Znovuobnovení sanací je mimo jiné výsledkem schůzky hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstka Josefa Jadrného u ministra životního prostředí Richarda Brabce, u kterého byli kvůli Ralsku jednat před pár týdny. Na sanace jsou vyčleněny finance ve výši 3 miliardy korun a další zdroje se hledají například z evropských dotací. Pokud vše dopadne dobře, bude na sanační práce možná k dispozici i dvojnásobně vyšší suma. V letošním roce chce ministerstvo životního prostředí zlikvidovat 59 vrtů v Hradčanech, kde už dvě třetiny vrtů Oslavy Ještědu Letos se uskuteční v sobotu 20. září 2014 od 10:00 do 18:00 hodin. Tentokrát pod mottem Den plný klaunů. Kromě tradičního programu, kdy si budou moci návštěvníci prohlédnout jindy nepřístupné prostory televizního vysílače a hotelu Ještěd, sledovat 11. ročník vynášení sudů piva na vrchol nebo výjezd autoveteránů na Ještěd, bude v doprovodném programu pamatováno i na rodiny s dětmi. Na Ještědu budou účastníky oslav provázet klauni, vystoupí divadelní a hudební soubory, děti si budou moci vyzkoušet outdoorové aktivity i kreativní dílnu a radost návštěvníkům jistě udělají i české regionální výrobky. Příznivci unikátní stavby se mohou těšit na autogramiádu nové publikace Ještěd 11x jinak, ve vestibulu hotelu a restaurace Ještěd si budou moci zavzpomínat s výstavou původního vybavení ze sbírek Severočeského muzea v Liberci nebo si v horní stanici kabinové lanovky prohlédnout strojovnu a výstavu o historii lanové dráhy. Program oslav Ještědu bude zároveň probíhat i ve městě. Zájemci se budou moci zúčastnit Dne otevřených dveří Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve vozovně Na Rybníčku, projet se historickou tramvají do Hanychova a do Lidových Sadů nebo se seznámit s centrem Liberce trochu jinak, za doprovodu a výkladu odborného průvodce. Do oslav se zapojí i liberecké Seveprovedených kvůli sanaci podzemních vod byly zlikvidovány. Hradčany patří v rámci republiky k nejzatíženějším lokalitám po pobytu sovětské armády. Největším problémem je letiště Hradčany, kde došlo ke kontaminaci podzemní vody i zeminy, především leteckým petrolejem, kerosinem i pohonnými hmotami, vysvětlil RNDr. Richard Přibyl, vedoucí oddělení sanací Ministerstva životního prostředí ČR. Srovnatelnou oblastí na území České republiky je například bývalý vojenský prostor Milovice či Jánská na Děčínsku. Oblasti, kde měla sovětská armáda letiště, jednoznačně na pobyt vojsk doplatily nejvíc. V lesích okolo hradčanského letiště se nacházelo až osmdesát nádrží s pohonnými hmotami pro letadla i ostatní vozový park sovětské armády. Na mnoha místech byly nádrže vykopané a zůstaly po nich obrovské jámy. Nerezové vany zmizely a hmoty z nich byly jednoduše vylité do lesa, popsal starosta Ralska Ing. Miroslav Králík. Mgr. Langer Jiří Zdroj: Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet o finanční podporu na rok 2015 Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok Jedná se o další krok v rámci plnění Strategie podpory sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji schválené zastupitelstvem kraje. Příjem žádostí probíhá do a veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na webových stránkách odboru školství: -lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/prima-podpora-z -rozpoctu-libereckeho-kraje-pro-rok-2015 Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou realizovat v roce Výzva obsahuje pět oblastí - předmětů podpory: - Vybrané sportovní akce, - Významné kluby a reprezentace, - Významné sportovní areály, - Mimořádné sportovní akce, - Sportovní struktury, servisní centra. Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých kritérií, která rovněž schválila rada kraje a která jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok Dědková Markéta, ročeské muzeum a Oblastní galerie v Liberci (Galerie Lázně). Na Ještěd se návštěvníci dostanou několika způsoby. V provozu budou kabinová lanovka a sedačková lanovka Skalka, které u příležitosti oslav nabídnou slevy na jízdné a společnost BusLine, a.s., připravila pro návštěvníky přepravu historickými autobusy od spodní stanice kabinové lanovky k chatě Ještědka. 6

7 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené - změny Pozor, změna termínu a místa. Poradenství se bude konat na Městském úřadě, zasedací místnost, 2. poschodí, 1x za 2 měsíce. Termíny: dne a vždy od 8.00 do hod. Kontaktní osoba Bc. Světlana Šafránková, telefon Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní , , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , Bc.Lucie Pražáková Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 18. září 2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje v pátek 19. září Houbařská pozvánka Zveme Vás v sobotu 27. září 2014 na houbařskou vycházku s mykologem Josefem Slavíčkem. Sraz v 9.00 hodin na konci Svébořické ulice, za odbočkou silnice na Vranov. Doporučujeme jet autem, nebo si zajistit odvoz z důvodu přesunu na vzdálenější lokalitu. Kalendář Vrcholy českolipské krajiny Jako každoročně vydává Gymnázium Mimoň stolní kalendář. Námětem pro rok 2015 jsou výrazné a zajímavé hory a vrcholky českolipské krajiny. V kalendáři je opět zařazeno několik fotografií z akcí mimoňského gymnázia a jeho studentů. Kalendář bude k zakoupení od poloviny září 2014 za 30,- Kč v kanceláři Gymnázia Mimoň a v Městském muzeu. Poděkování Děkujeme starostovi Mimoně p. Kaiserovi a zástupci SPOZu p. Gregorové za hezké přijetí a dárky na MěÚ dne u příležitosti výročí zlaté svatby. Zároveň děkujeme našim dětem Miladě a Petrovi za uspořádání rodinné oslavy. Děkujeme za vše hezké. Eda a Milada Peschelovi Ordinační hodiny září 2014 sobota 6.9. MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa, tel neděle 7.9. MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Natálie Naboichenko Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Eva Pušková Liberecká 99, Nový Bor, tel Nezapomeňte na VII. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2014 Soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: Do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do do hodin. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města. Řádková inzerce Muž, magistr v oboru andragogika, hledá práci v oboru soc. práce, administrativa, cestovní ruch, neziskovky, ÚSP. Žena, vystudovaná v ochraně přírody, hledá práci v lesnictví, zahradnictví, administrativě apod. Tel.:

8 KNIHOVNA Týden knihoven ročník celostátní akce Připravili jsme pro vás tyto akce: Členský příspěvek pro nově registrované čtenáře na 1 rok ZDARMA. Dopoledne besedy pro školy (dle zájmu). Beseda se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou (8. října 2014 od hod.) Je to u nás celé nějaké nové Během léta se v naší knihovně děly velké změny. Celá budova dostala nová okna, což přinese energetické úspory, ale navíc se při červencových přívalových deštích ukázalo, že starými okny i přes zavřená křídla tekly do oddělení proudy vody, takže výměna přišla na poslední chvíli. Výměna zářivek také poslouží energetickým úsporám a navíc čtenáři ocení jejich vyšší svítivost. Poslední změnou jsou nové regály na časopisy, ve kterých se časopisy snadněji srovnají. Doufáme, že se vám změny líbí a budete mít pochopení pro to, že uklidit po všech těchto stavebních pracích zaprášené regály, na které prach dolehl i přes obalení igelitem, není lehká práce. Služba pro seniory nad 65 let - svoz do Městské knihovny Mimoň Svoz mikrobusem bude vždy jednou za 14 dní v pondělí dopoledne mezi 8. a 9. hod. v termínech: , , , , , , , Na tyto dny jsme vyčlenili samostatnou otevírací dobu mimo běžné výpůjční dny, abychom se seniorům mohli ve zvýšené míře věnovat. Proto prosíme ostatní návštěvníky naší knihovny, aby toto respektovali a využívali k výpůjčkám jim určené dny. Svoz zajišťují Sociální služby města Mimoň a služba je bezplatná. Svozový mikrobus je zřetelně označen logem Městské knihovny a nápisem Knihovna. Před nastoupením je potřeba se prokázat čtenářským průkazem, který je zvlášť označen. Pokud jste právě dosáhli věku 65 let a chcete tuto službu využívat, nahlaste to při nejbližší návštěvě knihovny. Nové knihy Babí léto (Magda Váňová) - Tři novely s poutavým příběhem a nepředvídatelným koncem. Stárnoucí klavírista Wenig se zamiluje do krásné, ale povrchní Laury. Jeho romantická hra na city a lásku je Lauře k smíchu a málem by za ni Wenig zaplatil životem, kdyby v pozadí nestála zralá a chápavá zachránkyně. V druhé novele vystupuje Doris Téglová v roli neomylné ředitelky své rodiny. Manžel i dcery se chystají ke vzpouře proti ní, ale Doris na toto nebezpečí reaguje tak nechápavě, že tím nevědomky rodinnou bouři zadusí a na pověsti rodiny a hlavně na Doris není pokřiven ani vlásek. V třetím příběhu se potkají dvě zklamané mladé ženy, které se přitahují svými protiklady. Podnikavá Marta přemluví výbornou kuchařku Gabrielu, aby si otevřely restauraci. Úspěch Lvího dvora zamotá jejich život tak, že mají dohromady nejen restauraci, ale i manžela a milence. Generál Fajtl: unikátní pocta československému hrdinovi (Václav Šorel) - Unikátní projekt Václava Šorela, autora Vzpoury mozků, Galaxie, Tvrze, scenáristy a dlouholetého šéfredaktora časopisu ABC, letce a velkého znalce dějin letectví, přibližuje jednoho z nejvýznamnějších československých stíhacích pilotů ve službách RAF, generála Františka Fajtla, netradičním způsobem, který zaujme děti i dospělé. Životopisný příběh v komiksu ilustrátora Michala Kociána doplňují nikdy nepublikované fotografie a modely letadel, na kterých Fajtl během druhé světové války bojoval. Mistři uměleckých řemesel (Karel Pokorný, Jiří Matoušek) - Kováři, zámečníci, cínaři, platnéři a zvonaři s tvářemi umouněnými od černého díla, jejichž technologie a pracovní postupy jsou již zapomenuty, dokázali vytvářet fascinující artefakty. Svá vědění a um předávali jen svým nejbližším. K těmto oborům patří také historické puškařství, pažbařství, marketerie a obory související. Kapitola o restaurování objasňuje tajemství technik a může napravit mnohé omyly navršené v průběhu věků. Plastová víčka pro Markétku sbíráme ještě do 1. října 2014! Víčka budou předána rodičům Hodkovým, kteří výtěžek po jejich odevzdání použijí na zakoupení speciální vzdělávací pomůcky. 8

9 KULTURA DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA: Povídání o pejskovi a kočičce Pohádka Josefa Čapka v podání divadelní společnosti Julie Jurištové Sobota 13. září 2014 od hod. Vstupné 50 Kč, bez předprodeje. Travesti revue TECHTLE MECHTLE s pořadem 2106 Pátek 26. září 2014 od hod. Vstupné v předprodeji 220 Kč (předprodej v Městské knihovně Mimoň), na místě 250 Kč. Taneční zábava pro seniory Středa 17. září 2014 od hod. Vstupné zdarma srdečně zve SPOZ. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola Pistoia, Pino Ammendola: Bez předsudků Sobota 20. září 2014 od hod. Vstupné 270 Kč, při koupi 10 a více ks cena á 250 Kč. Předprodej od v Městské knihovně Mimoň a v Městském muzeu Mimoň. Divadelní komedie. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Bez předsudků je tedy výtečnou komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně - o nás, jejích divácích. Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů. V pořadu se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude vypadat budoucnost dalších generací? Věřte že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta večera! Více informací najdete na internetových stránkách Pozvánka Zveme všechny bývalé učitelé a žáky na oslavu 120. výročí založení ZŠ Mírová, Mimoň, která se uskuteční v sobotu dne v budově školy. Pro návštěvníky bude budova otevřena tento den od 9.00 do hodin. Ve hodin proběhne u této příležitosti v Domě kultury Ralsko, Mimoň školní akademie. Všichni jsou srdečně zváni. Připravujeme na říjen Divadelní spolek Havlíček Zákupy: DRD aneb Výročí Sobota 25. října 2014 od hod. Vstupné 50 Kč, bez předprodeje Poněkud absurdní groteska o pěti dílech o problémech a konfliktech mezi manželi Drdibílkovými Tomem a Týnou během oslav prvního výročí jejich sňatku i potom, jakož i stručně o dalších osudech jejich rodiny. S přehledem a moudrostí na základě staletých zkušeností pomáhá vše úspěšně vyřešit DRD dobrý rodinný duch. 9

10 HISTORIE Vysvěcení Sloupu Matky Boží Sloup s Matkou Boží patří mezi zapomenuté památky, které se na území města nachází a veřejnost o nich neměla do současnosti povědomí. Sloup se nachází u komunikace II/270 při výjezdu z ulice Okrouhlická před železničním přejezdem. Zhruba před 6 lety stál sloup zarostlý v křoví a ve stínu dvou lip. S opravou této památky bylo započato v roce 2008, kdy se nám podařilo získat první dotaci od Libereckého kraje ve výši 50. tis. Kč. Město k této částce přidalo dalších cca 50 tis. Kč. Za tyto finanční prostředky došlo k demontáži sloupu a provedení nového základu a opravě podstavce. Následně město hledalo další fin. prostředky a na pracích na opravě Publikace Památky Mimoně Gymnázium Mimoň realizovalo projekt Historie a současnost našeho domova, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/ , který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedním z výstupů projektu bylo vydání knihy Uličník Mimoně. Ve spolupráci s Ing. Jiřím Šťastným je připravováno volné pokračování této knihy s názvem Památky Mimoně, které dokumentuje veškeré památky vlastního sloupu se pokračovalo až v roce 2011 díky dotaci LAG Podralsko ve výši 130 tis. Kč. V mezidobí došlo k odstranění náletových dřevin k pokácení dožilých lip a výsadby nových lip v rámci náhradní výsadby nařízené orgánem ochrany přírody. V roce 2011 se sloup vrátil na své původní místo. V rámci těchto prací byla provedena výměna části poškozeného dříku sloupu a restaurování sochy Matky Boží (Panny Marie). Následně došlo i k doplnění pozlacených atributů sochy a to koruny a žezla. Restaurování sochy prováděl pan Václav Snížek, který v Mimoni restauroval již několik soch mimo jiné sousoší Getsemanské zahrady, sochu sv. Nikodéma v Božím hrobě a v poslední době provádí opravu Horáciova pomníku v Zámeckém parku. V letech 2012 a 2013 byly v okolí sloupu provedeny terénní úpravy panem Ladislavem Samkem a úpravy okolí sochy za přispění firmy Josef Štípák a VPP pod vedením Adolfa Röslera. V letošním roce byly k soše vybudovány nové schody firmou Josef Štípák v hodnotě cca 30 tis. Kč. Úklid okolí památky provedli pracovníci VPP. Práce na této památce budou do budoucna pokračovat zajištěním vegetačních úprav, které na podzim uskuteční Zahradnictví Mimoň. K vysvěcení sloupu došlo dne v 10:00 za účasti veřejnosti a zahraničních hostů z partnerských měst Zlotoryja a Oelznitz. Při této příležitosti Mgr. Ladislav Smejkal z Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa p.o. vzpomenul Mariánskou tradici na Českolipsku. Mimoně. Podchyceny jsou objekty výrazné i drobné, světské i církevní, a to existující i zaniklé. Od listopadu plánujeme besedy pro veřejnost, na kterých bude možnost seznámit se s obsahem připravované publikace. Besedy se uskuteční formou promítání historických i současných fotografií, které výkladem doplní Ing. Jiří Šťastný. Besedy se uskuteční v budově Gymnázia Mimoň vždy v úterý 4., 11. a 18. listopadu 2014 od 17:00 hodin. Vzácný objev mimoňského faráře Václava Horniaka Dlouho chátrající středověký kostel sv. Havla v Kuřívodech (Ralsku) je v majetku římskokatolické církve, farnosti v Mimoni. Po dlouhodobé devastaci sovětskou armádou dochází k postupné obnově stavby. Na základě prací prováděných zdejším farářem Václavem Horniakem na vnitřních omítkách kostela došlo k částečnému odkrytí nástěnných maleb v presbyteriu kostela. Za finančního přispění Ministerstva kultury a Libereckého kraje převzal práce restaurátor, akademický malíř Václav Potůček, který ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou a pod dohledem odborných pracovníků územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Mgr. Miloše Krčmáře a Mgr. Jany Šubrtové provedl celkový odkryv dochovaných nástěnných maleb a jejich záchranou fixaci. Kostel sv. Havla v Kuřívodech nesl původně zasvěcení sv. Jiří. Postaven byl pravděpodobně po polovině 13. století. V roce 1279 jej navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakaru II., v době své internace na nedalekém 10 královském hradě Bezděz. Královna mohla v presbyteriu spatřit pravděpodobně starší vrstvu maleb, která představuje nebe s hvězdami a souhvězdími. Mladší vrstva, jejíž součástí jsou odkryté malby s postavami archanděla Michaela vážícího duše hříšníků, sv. Doroty a výjevem Obětování v chrámu, pokrývala nejen kápě klenby, ale i všechny stěny presbyteria.tyto výjevy jsou datovány do první čtvrtiny 14. století. Tento významný odkryv zařadil kostel sv. Havla v Kuřívodech mezi nejvýznamnější středověké památky regionu, kterými jsou královský hrad Bezděz nebo hrad Houska, v jehož kapli se též nacházejí významné gotické nástěnné malby. uvedl ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci Mgr. Miloš Krčmář. Nález byl za Liberecký kraj vybrán jako nejvýznamnější objev v památkovém fondu za rok 2013 a byl nominován do celostátního kola Ceny NPÚ, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Zdroj:

11 HISTORIE Pozvánky do Městského muzea Výstava: ZŠ Mírová 120 let V letošním roce uplyne již 120 let od otevření školní budovy v ulici Mírová na tehdejším Böhmově vršku nad městem. Výstavba byla zahájena 16. července 1893 a slavnostní zprovoznění školy se uskutečnilo již 8. září následujícího roku. Do konce 2. světové války byla určena německým dětem, teprve po válce se škola Mírová poprvé stala školou pro děti české. Za dlouhá léta své existence prošla budova různými úpravami a další změny stále probíhají. Do školních lavic usedlo velké množství žáků, také seznam pedagogů a dalších zaměstnanců, kteří zde působili, by obsahoval dlouhý výčet jmen. Oslavy Horních vsí V sobotu proběhl již 6. ročník oslav Horních vsí v Náhlově. Po loňské oslavě, která byla narušena jiným církevním obřadem, jsme si dali na přípravě letošní záležet. Několikrát se sešel přípravný výbor v Náhlově, aby doladil program oslav. Jak bylo vidět, pečlivá příprava se vyplatila. Počáteční obavy, že mnoho lidí kvůli špatnému počasí nepřijde, se nenaplnily a ve chvíli, kdy jsme měli jít na mši do kapličky, přestalo pršet a vysvitlo sluníčko. A tak to vydrželo po celou dobu programu, který byl venku. Snad nás má Pán Bůh rád. Oslavy zahájila před Muzeem vystěhovalectví předsedkyně Spolku historie Mimoně Lenka Špačková. Zazpívali přátelé z Osečné - pěvecký sbor Canzonetta. Potom jsme se vydali do kapličky na slavnostní mši, kterou sloužil mimoňský farář Václav Horniak, a kterou opět doprovázel zpěv. Cestou od kapličky bylo zastavení u pomníku padlých v první válce, kde promluvil pan senátor Kapoun společně se starosty Mimoně a Ralska a položili věnec. Odtud již tradičně vedla Historii i současnost školy bychom rádi připomněli bývalým žákům, učitelům a všem návštěvníkům výstavy, kterou bude možno zhlédnout v Městském muzeu v Mimoni od do Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v 15:00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Přednáška: Portugalsko - z Čech až na konec světa Čtvrtek 11. září 2014 od 17:00 hod. Cestopisná beseda s promítáním nás zavede do slunečného Portugalska. Besedou provází Jan Pipal. Vstupné dle ceníku muzea. Dny evropského kulturního dědictví: Drobné památky Mimoně V sobotu od 14:00 hod. Městské muzeum v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, jejichž námětem je letos Návrat ke kořenům, pořádá ve spolupráci s gymnáziem Mimoň besedu s promítáním, kterou vás provede Ing. Jiří Šťastný. Seznámíme vás s některými objekty a připomínkami historie, z nichž mnohé jsou již téměř zapomenuty. V rámci této akce bude vstupné do muzea, Božího hrobu i na besedu dobrovolné. cesta naučnou cestou přes můstek k pomníku, kde bylo zastavení a několik vět pana faráře, opět zaznělo několik písní v podání úžasného sboru Canzonetta a poděkování za přízeň starostům Mimoně a Ralska. Další program byl již v muzeu, kde proběhla prezentace přítomných spolků, vydavatele knížky o zaniklých vesnicích v bývalém VVP v pohlednicích. Křest této knihy má být v podzimních měsících v Náhlově. Další, neméně zajímavá kniha, kterou vydává město Ralsko, bude již v září na trhu a bude také o zaniklých obcí. Zástupce Ministerstva obrany, slečna Kamila Tichá, poutavě vyprávěla o legionářích, prezentovala se i slečna Mrázová (Geopark Ralsko) a Sdružení rodáků a přátel kraje K. Světlé. Pár hřejivých slov pronesly i naše věrné příznivkyně ze Spolku paní a dívek z Liberce a další. Nejstaršími účastníky byli rodáci, kteří přijeli z Jičína. Všichni, kteří účast kvůli počasí vzdali, udělali chybu. Oslavy byly povedené, zajímavé, příjemné. Líbily se i našim dlouholetým přátelům z Německa. Byly příjemné hlavně proto, že se o to zasloužilo několik lidí. Poděkování patří organizátorům oslav Lence Špačkové, Blaženě Suchomelové, Petru Polakovičovi a jeho příznivcům z Náhlova, zpěvákům z Osečné, starostům Mimoně a Ralska, ženám v kuchyni, paní Dáše za barem, panu Ing. Bičíkovi z Turnova za zapůjčení ozvučení, panu Tomkovi za skvělou obsluhu techniky a všem, kteří přinesli koláče a dobroty, ale i těm, kteří dorazili, protože bez vás by to nebylo ono. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl, ale vždyť jsme to dělali pro hezký pocit z krásného dne a ne pro děkování. A že zde není přesný popis celého dne? Ti, co byli přítomni, to zažili, a ti co nepřišli, musí příště přijít a vidět vše na vlastní oči, protože každý ročník je jiný. Na konec vás chceme pozvat na další akce, které budou předem prezentovány na našich stránkách, a hlavně na prosincové Betlémské světlo. J. Dvořák, Mnichovo Hradiště 11

12 RŮZNÉ Prázdniny v Centru LAMPA O prázdninách, kdy děti a mládež často nevědí co dělat a někdy se i nudí, připravilo Občanské sdružení LAMPA mnoho volnočasových aktivit. Kromě pravidelných aktivit organizuje LAMPA nový dlouhodobý projekt Across the street - Napříč ulicí, fotbalovou pouliční ligu, která se hraje turnajových způsobem po celém libereckém kraji. Účastníky jsou neregistrované kluby z vyloučených lokalit a dětských domovů. Kromě Mimoně se z nejbližšího okolí turnajů zúčastní týmy z Ploužnice, Náhlova a České Lípy. Nejlepším střelcem celé ligy je doposud s velikým náskokem Jirka Hřeben z Mimoně. První turnaj se odehrál v Liberci ve Vratislavicích. Tuto akci podpořil svou záštitou Liberecký kraj a také kromě jiných i SLOVAN Liberec. Hráči tohoto týmu nejen, že turnaj slavnostně zahájili, ale také věnovali drobné ceny pro hráče a podepsali plakáty, ale hlavně jsme získali volné vstupenky na poslední ligový zápas sezony Slovanu s Olomoucí. Druhý turnaj se konal v České Lípě a třetí na naší domácí půdě a tak jsme se ho rozhodli spojit se soutěžním festivalem tanečních souborů. Soutěž moderovala naše kamarádka Jolana Balogová z Nového Boru. O festival byl velký zájem a přijely soubory nejen z Českolipska, ale také z Tanvaldu, Prázdninový výlet Hned počátkem prázdnin uspořádalo oddělení rodiny a sociálních záležitostí Městského úřadu v Mimoni výlet pro děti z rodin, s nimiž naše oddělení pracuje. Tentokrát bylo pozváno na výlet 15 dětí z prvních stupňů místních základních škol. Výlet měly děti za odměnu. Ve čtvrtek jsme zavítali do Ekologického centra Střevlík, které je v Oldřichově v Hájích, nedaleko Liberce. Zde jsme měli objednán program Člověk a kůň. Program v areálu trval téměř 4 hodiny, cílem bylo uvědomit si dávnou vazbu mezi člověkem a koněm, pochopit chování a potřeby koní. Seznámili jsme se s huculskými koňmi a prakticky si vyzkoušeli, co všechno obnáší péče o koně. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o těchto ušlechtilých tvorech o jejich historii, využití, řeči těla, smyslech. Všechny děti se aktivně podílely na úklidu stájí, nikdo se práce nebál, ba naopak byla pro děti zábavou. Za odměnu okusily pohled na svět z koňského hřebu. Odpoledne jsme pak s dětmi jeli do nejstarší zoologické zahrady v ČR, do Liberce. Návštěva zahrady se u dětí setkala také s velkým ohlasem. Krásné Lípy, Nového Boru a dokonce z dalekého jihu Čech z Větřní u Českého Krumlova. Ani jedni však nestačili na taneční soubor naší LAMPY - KALE JAKHA (ČERNÉ OČI). Pohár za první místo tak zůstal doma, druhý se umístil soubor z Větřní a třetí byla děvčata z AMARE ČAVE z Krásné Lípy. Kromě toho jsme se také skvěle pobavili díky muzice v podání GYPSY BOR BAND, GYPSY STYL Mělník a Robertovi Balogovi z České Lípy s jeho skupinou. Na této akci také naše sdružení podpořilo projekt proti rasizmu Řekni rasizmu ne - SAY NO TO RACISM Lukáše z Ústí nad Labem. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat Markovi Steinfestovi z Jiskry Mimoň, která nám propůjčila nejen hřiště, ale také zázemí pro uskutečnění celé akce. Poslední prázdninový turnaj proběhl opět v Liberci a byl spojen s loučením s prázdninami a znovu jsme obdrželi volňásky tentokrát na zápas Liberec - Ostrava. Od začátku června jsme také otevřeli nový Klub pro děti a mládež na Ploužnici a to díky možnosti pronajmout si prostor z bytového fondu města Mimoň. Během prázdnin jsme uskutečnili s dětmi z Ploužnice nocovku, kdy jsme si nejen hráli, ale také sledovali filmy, proběhla soutěž Superstar a další. K večeři jsme si udělali vlastnoručně palačinky. Další nocovka byla věnována především dětem z Náhlova. Tady pracujeme již od roku 2011 a je to tak trochu naše srdeční záležitost. Víkendu se zúčastnily děti z Náhlova, ale také z České Lípy a z Mimoně. V sobotu jsme se zúčastnili 510. výročí založení obce Noviny pod Ralskem. Program byl tedy zajištěn. Bylo to skvělé - řemeslné dílny, jízda na ponících, divadlo, silák Zekon, šerm a také přišel kouzelník. Bylo opravdu teplo a tak jsme se vykoupali v Novinách na Průrvě, kde jsme si dali také náš gulášek. Večer jsme si zahráli noční hru v parku. U filmové pohádky se pak skvěle usínalo. Druhý den jsme vyrazili do minizoo v Hradčanech a společné dva dny završili dalším koupáním. Kromě těchto dvou větších akcí jezdíme také na výlety, zveme k nám naše přátele, kteří nám pomáhají s programy pro děti atd. Za OS LAMPA Romana Hanzlová Na výletě jsme s dětmi byli od rána do pozdního odpoledne. Děti, ač k neunavení, jsme předali rodičům a už začínáme plánovat další aktivity. Oddělení rodiny a sociálních záležitostí 12

13 RŮZNÉ Pozvánky DDM Vážka Dny otevřených dveří Termín: , 13:00-17:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Srdečně vítejte - otevírá se nový školní rok a s ním opět i naše kroužky! Na přivítanou jsme pro vás připravili prima program. Každé odpoledne vítáme rodiče s dětmi a další potenciální klienty našeho zařízení. Připravíme pro vás na každý den výtvarnou dílnu a deskové hry. Tak neváhejte a přijďte se s námi v novém roce pozdravit. Zápis do kroužků Termín: , 14:00 17:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Během našich dnů otevřených dveří (a i po nich) se můžete do našich kroužků rovnou přihlásit (kroužky máme výtvarné, sportovní, taneční, přírodovědné a další) pro všechny věkové kategorie (od dětí předškolního, školního věku až po seniory). Neváhejte, počet členů v jednotlivých kroužcích je omezen jejich kapacitou! Přihlášky a přehled kroužků získáte buď na místě, nebo si je stáhněte na Dámský večer Termín: čtvrtek , od 18:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Milé dámy, zveme vás v novém školním roce na další z příjemných večerů, který bude jako obvykle spojený s ne příliš náročným, zato spíše příjemným výtvarným tvořením. Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí. Těšíme se na vás. Příspěvek: 50,- Kč Pohádkové putování Termín: neděle , 9:30 11:30 hodin Místo: start na mimoňském koupališti, trasa Mimoň a okolí Rádi bychom vás pozvali na tradiční turisticko - zábavnou akci pro rodiny s dětmi. Trasa pohádkového putování je přibližně 4 km dlouhá a potkáte na ní spoustu pohádkových bytostí. Pojďte se s námi projít naším překrásným okolím, trochu se smát a trochu se bát. Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň pro školní rok Už víš, jak budeš trávit svůj volný čas, až zase začne škola? Ne? Tak mrkni, co jsme pro tebe letos přichystali. Našich kroužků je spousta a ty máš jedinečnou možnost si vybrat! Přihlášky přijímáme až do naplnění kapacity jednotlivých kroužků. Za každý kroužek u nás zaplatíš 150,- Kč na celý školní rok. Co získá každý, kdo se řádně přihlásí? kvalitní zájmové vzdělávání probíhající po celý školní rok alespoň jednou týdně na konci školního roku osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání klíč k vlastnímu rozvoji, nové přátele, kamarády... možnost ovlivnit dění ve Vážce Tak proč to nezkusit? Těšíme se na tebe! Přihlášky a další podrobnosti o kroužcích a termínech jejich konání získáte na na fcb profilu DDM Vážka nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici v Mimoni. Nový školní rok na Základní umělecké škole Václava Snítila v Mimoni Prázdniny nám utekly jako voda a po dvouměsíčním odpočinku se na vás těšíme a rádi vás přivítáme v novém školním roce 2014/2015. Nabízíme vám naše pedagogické služby ve třech uměleckých oborech. Jsou jimi obory hudební, taneční a výtvarný. V hudebním oboru můžete studovat hru na tyto nástroje: klavír, housle, kytara, flétna, klarinet, saxofon, akordeon, bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, elektrická kytara, baskytara a samozřejmě také sólový a sborový zpěv. V tanečním oboru vám nabízíme studium moderních tanců s akrobatickými prvky, balet, klasické tance a samozřejmě tance lidové. Studium výtvarného oboru vám nabízí seznámení se s různými druhy materiálů, technik a stylů práce. Studium ve výtvarném oboru se zabývá prostorovou tvorbou, plošnou tvorbou, objektovou a akční tvorbou a dějinami umění. Pokud se rozhodne vaše dítě v budoucnosti pro studium některého z uměleckých oborů, je vzdělání na naší škole tím nejlepším základem k talentovým zkouškám na umělecké školy. Prosíme také rodiče, aby si přečetli na webových stránkách školy příslušnou část našeho školního vzdělávacího programu, která se vztahuje ke studiu jejich dětí. Naleznete zde informace o tom, co by mělo vaše dítě na konci každého ročníku vědět a z čeho bude zkoušeno či testováno. Na školním webu dále naleznete důležitý dokument, kterým je Školní řád. Naleznete tam vše, co by měl každý rodič o studiu svého dítěte na naší škole vědět. Prosím nepodceňujte tyto informace a určitě si vše dobře přečtěte. Do nového školního roku přeji všem našim žákům hodně sil, trpělivosti a úspěchů. Bc. Petr Slavík, ředitel ZUŠ V.Snítila v Mimoni 13

14 RŮZNÉ Rozhledna Heřmanice Jizerské hory V září 2012 byla v Heřmanicích otevřena nová rozhledna. Má velmi neobvyklý tvar a dojet k ní můžete i na kole, vede k ní totiž cyklostezka. Rozhledna v Heřmanicích má neobvyklý tvar tubusu zakončeného kopulí, nejčastěji je označována jako okurka. Je vysoká 24 metrů, stojí na 48 nohách a má průměr 5 metrů. Na rozdíl od většiny jiných rozhleden má dvojité točité schodiště, takže se turisté při výstupu nahoru nepotkají s těmi, kteří sestupují dolů. Na vrchol rozhledny vede 99 schodů. Z vrcholu rozhledny jsou vidět Jizerské i Lužické hory, Žitavská nížina, část Heřmanic, Dětřichov i elektrárna Turów v Polsku. Rozhledna je jedním z hlavních lákadel na cyklostezce vedoucí z polské Bogatynie přes Heřmanice do Dětřichova. Na české straně se z této dálkové cyklotrasy můžete napojit například na Pašeráckou cyklostezku. Rozhledna je veřejně přístupná, neplatí se žádné vstupné. K rozhledně se můžete vydat nejen pěšky, ale i na kole nebo autem. U rozhledny je vybudováno zázemí s parkovištěm a lavičkami. Na památku z návštěvy rozhledny i obce si můžete odnést turistickou známku, turistickou vizitku, kartu nebo některou z mnoha pohlednic. K dispozici je také razítko s rozhlednou. Toto vše můžete zakoupit na obecním úřadu, v místní prodejně nebo v Hospůdce u Kodešovy skály. zdroj: 20 let Českolipského dětského sboru V pátek 12. září 2014 od hod. Kulturní dům Crystal. Slavnostní výroční koncert a křest nového CD. Sbormistr: Petr Novák. Hosté: Komorní soubor ZUŠ Česká Lípa, Big'O'Band Liberec, Skupina Pegas, Bývalí členové Českolipského dětského sboru. Klavírní doprovody: Eva Navrátilová, Kristina Leiblová, Margarita Moskvinová. Hostující sbormistři: Marek Ottl, Lukáš Černý, Štěpán Police a Miloš Bok. Vstupné 100 Kč. Více na Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou Stráž pod Ralskem, kinosál KD U Jezera, čtvrtek 18. září 2014, od hodin. Vstupné 50 Kč. Surrealistická crazy-komedie, ze které zůstane rozum stát a pak si sedne. Nejproslulejší hra autora a režiséra Činoherního klubu Ladislava Smočka " o lidumilovi, který se málem stane několikanásobným vrahem". Štefan Margita - Operní gala Sobota 20. září 2014 od hod. Kulturní dům Crystal. Letošní ročník Lípy Musicy zahájí operní galakoncert Štefana Margity. Tento tenorista patří od konce osmdesátých let, kdy zvítězil v soutěži Pražského jara, k nejvýznamnějším českým pěvcům, kteří reprezentují naše pěvecké umění v zahraničí. V České Lípě se Margita, který nedávno podepsal smlouvu v newyorské MET až do roku 2019, představí po sedmi letech. V programu složeném z operních skvostů světové hudební literatury pěvce doprovodí Filharmonie Hradec Králové za řízení Marka Štilce. Vstupné 490 Kč. Více na Okolní akce Manželský poker Úterý 23. září 2014 od hod. Městské divadlo Nový Bor. Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní hru, jedná se spíše o střet V životě nastávají situace, kdy dochází k vyložení karet na stůl, takže karty jsou rozdány a jednotlivá kola vysvětlování a slovních hříček, které ve hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti Vás dokonale pobaví. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Petr Stach, Daniela Šinkorová aj. Vstupné 330 Kč. Více na Radůza s kapelou Čtvrtek 25. září 2014 od hod. Městské divadlo Nový Bor. Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem. Vstupné 300 Kč. Více na Hradišťan - Rozjímání o lásce, životě a smrti Město Cvikov - odbor kultury Vás zve na koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou pod názvem Rozjímání o lásce, životě a smrti. Vystoupení je součástí mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Koncert se uskuteční v úterý 30. září 2014 od 19:00 v Multifunkčním kulturním centru Sever ve Cvikově. Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru v Multifunkčním kulturním centru Sever. Cena vstupenky je 250 Kč. 14

15 K některým otázkám bydlení V prázdninovém čísle Mimoňského zpravodaje pan Balek z mimoňské organizace Hnutí ANO jako příklad špatného přístupu k řízení Mimoňské komunální a.s. uvedl spoluúčast některých nájemníků při financování výměny oken a způsob řešení plísní. Ke spoluúčasti nájemníků při výměně oken V době nízkého nájemného bylo obtížné vytvořit dostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu. Spoluúčast při výměně oken zvolilo představenstvo MK a.s. jako možnost vyjít vstříc zájmu nájemníků zlepšit si bydlení v nájemních bytech. V r představenstvo rozhodlo, že při kompletní výměně oken bude těmto nájemníkům po předložení dokladů o zaplacení 100 % částky vráceno. To se průběžně děje. Celkem bylo vybráno tis. Kč a dosud bylo vyplaceno tis. Kč. Ve Výroční zprávě společnosti za r. 2012, kterou má k dispozici každý zastupitel, je to uvedeno. Vědí o tom i nájemníci, protože to bylo zveřejněno na MiTEL TV pod Mimoňskou komunální od jako oznámení Mimoňské komunální a.s. Řešení plísní V roce 2013 představenstvo zadalo zhodnotit problematiku plísní ze stavebně konstrukčního a z hygienického hlediska. Na základě posudků byla navržena opatření a zahájena realizace. Nejvíce závad stavebně technického rázu je ve zděných domech na sídlišti Letná. Na základě doporučení bylo v r a 2014 v bytových domech Letná 196, 209, a 238 provedeno zateplení venkovních soklů a podlah pod vybranými byty. Nájemníci, se kterými jsem měl možnost hovořit, to zatím hodnotí příznivě. Od r probíhají na Letné opravy střech, jejichž součástí je zateplování stropů RŮZNÉ v horních patrech domů. To přispěje ke zlepšení situace s plísněmi v bytech v nejvyšších patrech. Problém plísní byl řešen i zateplením bytového domu U Nemocnice. V příštím volebním období bude moci představenstvo uvedená opatření vyhodnotit a navrhnout další postup. Prostřednictvím internetu může každý zjistit, že výskyt plísní je obecný problém, který se vyskytuje i v družstevních bytech, bytech ve společenství vlastníků a v rodinných domech. Z informací, které zde může každý získat, vyplývá, že ve velmi významné části případů výskyt plísní závisí na způsobu chování obyvatel bytu, jehož součástí je i rozumné větrání. Po zrušení regulace nájemného se nyní v oblasti bydlení vytváří objem finančních zdrojů, který umožňuje zabývat se řešením většího spektra problémů, na které předtím peníze chyběly. V r bude dokončena kompletní výměna oken a dveří ve všech domech, opravy střech a zateplení stropů na Letné a bude možné nastartovat další významné investování. V záměru současného představenstva MK a.s. je, aby stěžejní výdaje šly do vyšší úrovně zateplování. Je však možné zabývat se řešením dalších palčivých problémů. Každý zastupitel má možnost se prostřednictvím zápisů z jednání představenstva seznámit s řízením společnosti a s přístupem k řešení dílčích problémů. Má možnost - pokud má skutečně zájem - dotázat se, navrhnout jiný přístup, nebo přijít s vlastními návrhy na řešení. Zatím se tak neděje. Věřím, že se v příštím volebním období zájem zastupitelů o bydlení v nájemních bytech zlepší a nebude zajímavý opět až před novými volbami. Stanislav Baloun, místostarosta města Pod povrchem, aneb, Co se děje v mimoňské ZUŠ pohledem zúčastněné Vyučující ve třídě se na vás usmívá nebo se o to alespoň snaží. Vypadá klidně a vyrovnaně. Do školy přišla ve stresu, v noci zase špatně spala a bolest žaludku se usadila nejspíš natrvalo. Jak asi bude vypadat pracovní den, co zase udělá špatně, za co bude kárána a bude zase na příští poradě někomu vyhrožováno, že bude propuštěn z práce? Napětí na chodbách by se dalo krájet, a tak raději rychle zavře dveře třídy, aby se s nikým nemusela potkat. Snaží se všechno, co má, udělat dobře a pečlivě. Snad tenhle den skončí klidně a nedojde k dalšímu konfliktu nebo nepříjemné výměně názorů. Nechápe, proč jí nadřízený začal najednou vykat, když si celá léta tykali, nechápe, proč výtky, které dostává, a které se snaží vysvětlit, jsou brány jako zásadní pochybení, přestože se snažila jen vyjít vstříc rodičům a žákům a nepřekročila při tom žádná pravidla ani kompetence. Trvá to už dlouho a v hlavě víří myšlenky jedna za druhou. Nebylo by lepší odejít, poohlédnout se po jiné práci, být zase v klidu, skončit to. Pak si ale uvědomí, že to, co dělá, ji moc baví, svou práci má ráda a myslí si, že ji dělá dobře. Odezva rodičů i dětí tady je a její aktivity měly vždy úspěch jak ve škole, tak mimo školu. Je to ale jedna z možností, je vlastně jednoduchá, dát výpověď trvá jen chvíli. Je ještě druhá cesta, daleko obtížnější, klikatější, zdlouhavá. A taky na ní může stát sama. Kdo jí bude věřit? Vždyť z vnějšího pohledu vypadá všechno tak idylicky. Škola jede na plný plyn, všichni se snaží a okolí je spokojeno. Kdo by věřil tomu, že tlak vedení je tak velký, že každý dobrý čin je tady po zásluze potrestán, jak říká staré pořekadlo. A pochvaly nebo odměny za dobrý výkon se nedočká. Na vystoupeních už může jen uklízet židle po koncertech a některé aktivity, které bavily ji i děti, už raději ukončila. Požádat o něco v kanceláři školy nechce, udělá to jen v případě, kdy je to nutné a ještě s výsledkem nejistým. Musí se ale všemu postavit, mluvit o tom s ostatními kolegy, kteří se dostávají do podobných situací. Řešení přece musí existovat. Nevzdat to, něco udělat, ať se o situaci uvnitř dovědí ti venku. Není to žádná hysterická reakce, jen tenze, skrytá pod povrchem, narostla tak, až vybuchla. Konečně se něco dostalo ven. Jak se ke všemu postaví vedení města, které je zřizovatelem školy. Bude chtít situaci řešit? A jak? Blíží se podzimní volby, bude se tvrdit, že celá věc má politický podtext. Stále doufá, že se najde řešení. A naštěstí není sama, šest kolegů z pedagogického sboru podalo stížnost. Napsali o všem, co se ve škole děje. Dostali podporu rodičů i dalších. Informace proběhla na zasedání zastupitelstva. Dva měsíce prázdnin jsou dlouhá doba. Začíná nový školní rok. Přinese nová řešení? Mgr. Šárka Krousová 15

16 RŮZNÉ K situaci v naší ZUŠ Na konci školního roku vznikl na naší ZUŠ spor, který se přenesl i do zastupitelstva. Z diskuze, která proběhla na radnici mezi stěžujícími si zaměstnanci a panem ředitelem, mi utkvělo v paměti mj.: - sdělení jedné ze zaměstnankyň, že po jejím dotazu na přístup k bývalému učiteli ZUŠ panu Chudobovi pan ředitel, aniž jí odpověděl, zhoršil způsob jednání s ní - sdělení druhé ze zaměstnankyň, že na její dotaz, proč s nimi jedná tak, aby se ho báli, dostala odpověď, že chce, aby se ho báli - striktní úřední hodiny pana ředitele pro učitele ZUŠ Za obecný problém považuji, že postavení ředitelů škol je ze zákona velmi pevně a dlouhodobě zajištěno. Pokud si ředitel hlídá formální náležitosti, má o jistotu své pozice postaráno. To motivuje některé k formálnímu a nekompromisnímu jednání vůči jedněm a dává jim to i prostor pro dobročinný přístup vůči druhým. Vidím v tom jednu, byť dílčí, příčinu poklesu úrovně našeho školství. Pokud se zaměstnancům nelíbí způsob jednání pana ředitele, musí si uvědomit, že to ale není důvod pro jeho odvolání. Mají možnost reptat, rezignovat a přizpůsobit se, nebo odejít. Na základě zájmu ze Stráže pod Ralskem o problém naší ZUŠ bych se nedivil, kdyby měli kam. Způsob, kterým byl spor na ZUŠ ze strany stěžujících prezentován, byl i pro mě překvapivý. Přičítám ho spíše emociálnějšímu přístupu, který je blízký ženské povaze. Za podstatné ale považuji, že v ZUŠ existují mezi panem ředitelem, jeho zástupcem a některými učiteli napjaté vztahy a odmítám přijmout kategorický závěr, že zaměstnanci měli veget a nástupem nového učitele pana Smetáčka, který se stal zástupcem ředitele, skončil. Je škoda pro něho samotného, že ho kolektiv učitelů neměl možnost poznat nejprve z lepší stránky. Možná mu přístup, kterým se ujal funkce zástupce a kontrolora docházky, vyhovuje. Při evidování využití pracovní doby, o kterém se pan ředitel zmiňuje ve svém písemném vyjádření, je dávno překonaný způsob, kdy pověřený zástupce s hodinkami v ruce kontroluje příchody a odchody pracovníků. Naprosto běžný je elektronický docházkový systém, který je ke všem stejně spravedlivý a je možné jím uspořit čas ve prospěch jiných záležitostí v životě školy. Z toho, jak se ZUŠ do nedávna navenek projevovala, jsem měl pocit, že její úroveň stoupá, protože jsem evidoval nárůst kolektivních secvičování a vystoupení. S odchodem pana učitele Chudoby skončil džezový orchestr. Na základě sdělení v průběhu zmíněné diskuze ztrácejí některé učitelky zájem o vedení dalších souborů nad rámec svých povinností. Za další pokles bych považoval, kdyby se z kolektivu mimoňské ZUŠ oddělila Stráž. Obtížně hledám obecné spojení, kterým bych sám pro sebe vzniklou situaci charakterizoval. Nemohu se ubránit pocitu, že problémy mají hlavně ti, kteří jsou aktivní, za nimiž jsou jejich aktivity vidět. Možná je v tom něco jiného. Z pozice jednoho ze zástupců zřizovatele mám logický zájem, aby sporem neutrpěla kvalita školy. Dříve, než se vzdám myšlenky, že se nenajde nějaké řešení, bych byl rád, abychom se pokusili využít službu nezávislého mediátora, s cílem pomoci oběma stranám dosáhnout dohody. Musí s tím ale obě strany upřímně souhlasit. Věřím, že pan ředitel má zájem, aby ZUŠ jako organizace byla schopná poskytovat co nejkomplexnější nabídku oborů a působila jako jedna z významných složek městské kultury. Věřím proto, že má i zájem být obklopen lidmi, kteří jsou odborně zdatní, pracovití a ochotní dobrovolně pracovat nad rámec svých povinností. Pokud jsem vedl nějaký kolektiv, bylo pro mne příjemné komunikovat s podřízenými tak, aby při jednání se mnou neměli zábrany, a pokud jsem to uměl, rád jsem jim i pomohl. V drtivé většině případů se mi to vyplatilo, protože motivovaní zaměstnanci pracují s chutí a podávají mnohem lepší výkon. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Reakce na články o ZUŠ Článek paní Krousové, ani jednání vystupujících učitelek, se nezakládá na pravdě. Jde o dobře promyšlenou předvolební taktiku, která byla dopředu připravována. Bohužel všechny tyto články mají vliv na celkový výkon školy. Výkon školy je počet žáků k Pokud na základě těchto vymyšlených zpolitizovaných informací bude mít škola výkon menší, znamená to tím pádem i pokles počtu učitelů. Na poslední pedagogické radě na konci června se k tomuto tématu do diskuse nikdo nepřihlásil. Tudíž je tato kauza záměrně vlečena veřejností, aby se někteří lídři stran zviditelnili. Přesto přeji všem našim žákům hezký školní rok 2014/2015. Článek pana Balouna se zakládá na hypotézách a záměrně zkreslených informacích paní Krousové a paní Krchňákové. Divím se, že se osobně pustil do článku o něčem, o čem prakticky nic neví. Po celou dobu této kauzy se jako zástupce zřizovatele nedostavil do ZUŠ, aby se dozvěděl informace z druhé "obviněné strany. Proč? Ví to pan Baloun? Podle mého názoru, jde opět o politickou záležitost. Věci ve škole by měl řešit ředitel a nikoli Mimoňský zpravodaj před volbami. Petr Slavík ředitel ZUŠ V. Snítila 16

17 RŮZNÉ Co to je obec V prázdninovém čísle Mimoňského zpravodaje mě pan Balek z mimoňské organizace Hnutí ANO vyzval, abych mu vysvětlil, co to je obec. Pokud máme na mysli udržitelnost dobrých podmínek pro budoucí rozvoj obce, pak nám jde nejen o současné občany a voliče, ale i o příští generace, kterým máme zájem obec předat v co nejlepší ekonomické kondici. V takovém případě nás logicky zajímá vývoj a na jeho základě odvozujeme své přístupy do příštích let, neboť nemůžeme myslet pouze na další volební období, ale i na generace, jež přijdou po nás. Vážným problémem zejména významné části nás starších je uvědomit si, že socialismus v roce 1989 skončil a že skončila i přechodová fáze ke kapitalismu, kdy bylo dovoleno leccos a kdy jen málo dobře informovaných jedinců vědělo, kam se bude ubírat další vývoj. Nyní žijeme v reálném kapitalismu, který se od toho, o němž jsme se učili ve škole, zásadně liší. Zejména tím, že státy jsou propojeny a neexistují bariéry pro informace, pro toky peněz (bez ohledu na jejich původ), pro toky zboží (bez ohledu, za jakých podmínek bylo vyrobeno), stejně jako pro vojenské a hospodářské vlivy, o nichž nevíme, kdo a s jakým cílem je iniciuje. Kdo současnému světu skutečně vládne, nevíme a kam tento svět směřuje, rovněž nevíme. Zřejmé ale je, že vlády států jsou slabé a jsou dále oslabovány, že ekonomiky většiny z nich se propadají do dluhů, že narůstá podíl sociálně slabých občanů a sociální postavení těch nejslabších je nepřetržitě zhoršováno. Dále víme, že se všichni od jednotlivců počínaje po podniky, obce a státy nacházíme v nekompromisním konkurenčním prostředí. Pokud se v něm zorientujeme, máme šanci obstát. Pokud ho nepochopíme, pak na to v případě neúspěchu tvrdě doplatíme. Občan a odpovědný zastupitel zejména si musí uvědomit, že stát občana již nechrání. V tomto prostředí je prostému občanovi nejbližší obec, která nesmí být ekonomicky oslabována, aby mohla i do budoucna plnit úlohu Zkušenost odjinud Blíží se nám komunální volby a s nimi nebezpečí, že někteří lidé nevnímající vývoj a zkušenosti budou zase mást lidi ohledně nakládání s nájemními byty. Tak to aspoň přes upozornění, že se pohybuje na hraně trestné činnosti, avizoval např. pan Ráček jménem ČSSD. Pikantní na tom je, že strana, která tvrdí, že jí jde o sociální přístupy, v mimoňském provedení se v případě bydlení snaží připravit část občanů o jistý druh sociálních jistot, jinak řečeno nejvýhodnějšího a nejpřijatelnějšího způsobu bydlení. Pro ty, kteří nevnímají vývoj v oblasti bydlení a zkušenosti z činnosti tzv. družstev vlastníků, třeba i proto, že o nich nevědí, jeden názorný případ. Můj o dva roky mladší bratr žije v Litomyšli a bydlí v bytě 3+1, který byl kdysi bytem družstevním. V době, kdy to bylo módním hitem, se z jejich domu stalo družstvo vlastníků. Jedná se o dům podobný bytovým domům na Letné. 3 vchody a v každém 6 bytů. Takže celkem 18 bytů. U nás na Letné máme také takové domy nebo menší (12 bytů). Pokud se týká nákladů na bydlení (odvod do fondu oprav, služby a potřebné platby) jsou srovnatelné s našimi. Problém je ovšem se zajišťováním čehokoliv. Družstvo vlastníků má zvolenou jednatelku, která se časem nějak přestala starat a jednat. A tak se musí najít někdo, kdo se toho v případě potřeby chopí. Na mého bratra zkaženého výchovou k odpovědnosti to padá stále víc. Při poslední návštěvě letos na jaře řešili nové vchozajistit klidný život současným i budoucím občanům a být stabilizátorem sociálního a národnostního smíru. Při každém zásadním rozhodnutí si proto musí odpovědný představitel obce položit otázku, zda jeho rozhodnutí obec ekonomicky posiluje nebo oslabuje. Rozhodujícím faktorem, kterým se naše společnost na všech úrovních řídí, jsou finance. Aktiva a pasiva a rozpočet jsou ukazatelem síly státu a obce. Nejedná se o aktiva, pasiva pouze státu a obce, ale i organizací a fondů, které jsou jimi zřízeny. Mluvíme-li například o volných prostředcích Mimoňské komunální a.s., kterou město vlastní, pak jsou její finance součástí města, stejně jako hodnota, kterou společnost má. Jestliže v situaci, kdy tato společnost není zadlužena a tvoří každoročně významný objem volných prostředků, uvažujeme o jejím rozprodávání za nízké ceny, pak jednáme proti městu, jakožto hospodářské organizaci a oslabujeme do budoucna jeho ekonomickou sílu a udržitelnost jeho sociálních funkcí. Odpovědný představitel obce by si měl v případě této společnosti položit spíše otázku, kam prioritně tyto finance vynakládat a jakým způsobem její ekonomiku zlepšovat. Od r bude Mimoňská komunální tvořit cca 18 mil. Kč volných prostředků. Za 10 let to je cca 180 a za 20 let cca 360 mil. Kč, které bude moci vložit do svého rozvoje. To je zásadní rozdíl proti uplynulému období, kdy stát uměle držel nájemné na nízké úrovni. Nyní je ekonomická hodnota každé bytové společnosti, jejíž příjmy stát reguloval, podstatně vyšší než v období privatizačního boomu. Ti, kteří nyní prosazují prodej bytů za nízké ceny, neberou v úvahu vývoj, jenž se odehrál, a pasují se do role buď zájemce o získání levného bytu, nebo populisty, jemuž jde o získání volebních hlasů. Rozhodně neuvažují jako odpovědní představitelé města, kteří by měli mít zájem řídit město jako prosperující firmu, jak to mj. prosazuje současný ministr financí a předseda Hnutí ANO pan Babiš. Stanislav Baloun, místostarosta města dové dveře. Tedy řešil a staral se brácha. Společně se ještě rozhodli, že vchodové dveře, které podle nové normy musí mít šířku 120 cm (nikdo takové nevyrábí) budou dvoukřídlé, každé křídlo dveří 60 cm Tím bude dodržena celková předepsaná šířka 120 cm. A nastal problém - výběr dodavatele. Aby se mohl provést výběr, je třeba mít aspoň tři firmy. Jenže sehnat firmu, která vám dodá troje dveře za slušnou cenu, je problém. Jo takhle 100 dveří nebo víc. Troje dveře není přece žádný kšeft! Nevěřili byste, co se brácha kolem toho nalítal. Kromě toho, když nějaké tři výrobce sehnal, musel si ještě vyslechnout připomínky sousedů, jestli by to nebylo lepší zkusit ještě jinde, atd. Měl toho až nad hlavu a tak si uštvaně postěžoval: Příště se na to můžu vy! A je tu problém. Je posledním z 18 majitelů, který se staral. Když se na to vy, kdo se postará příště, až bude třeba? Problém dosáhnout shody při rozhodování nebo nespokojenosti menšiny s rozhodnutím většiny vlastníků a vliv na vzájemné sousedské vztahy připomínám jen na okraj. Že my máme nové dveře, okna, dnes navíc už začínají na našem domě práce s likvidací komínů a zhotovením nové střechy, aniž jsme se museli o něco starat, jsem bratrovi ani neříkal. Přišlo mi to nevhodné. Je to přece můj bratr! V Mimoni dne M. Starý, člen SON ČR 17

18 SPORT Soustředění oddílu karate V červnu 2014 proběhlo jako každý rok soustředění dětského oddílu karate Mimoň. I tentokrát jsme požádali starostu Ing. Pastorka o možnost uspořádat tuto akci v Brništi. A jako každý rok jsme obdrželi kladnou odpověď. Po příjezdu na místo jsme rozložili stany a vyrazili na obhlídku okolí. Někteří naši členové zde byli již v minulých letech, mohli tudíž těm novým ukázat, jak to zde chodí a kde se co nachází. Ke každému soustředění patří několik hodin cvičení denně a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Z připraveného a bohatého programu si mohl každý vybrat, co ho zajímá. Převážně menším dětem udělala radost procházka po stezce hastrmanů. V Lesním zátiší, kde jsme stanovali, hrály děti různé hry a závodily mezi sebou ve sportovních disciplínách. Z vybetonovaného plácku se stala galerie a soutěžilo se o nejhezčí obrázek malovaný barevnými křídami. Tradičně jsme využili pohostinnosti jedné z místních rodin a vyzkoušeli jejich bazén, aby se děti mohly osvěžit a zrelaxovat. Nikomu nevadilo, že tu není tobogán ani jiné atrakce, všichni se bavili i tak. Večer přišlo na řadu opékání vuřtů a každý vystoupil s něčím, co si sám připravil, někdo zpíval, někdo vyprávěl vtipy a předváděl scénku, jiný přidal zajímavý příběh, zkrátka každý něčím přispěl a díky tomu jsme si užili pohodový večer plný zábavy. Střelecký oddíl Brniště nám umožnil navštívit střelnici a zastřílet si ze vzduchovek. Nadchlo to nejen starší děti, ale i ty nejmenší, což jsme nečekali. Instruktor se nám plně věnoval. Nejdříve všem vysvětlil pravidla chování na střelnici, ukázal, jak se zbraně obsluhují, a zodpověděl všechny dotazy. Pak přišla samotná střelba, dětem se ani nechtělo ze střelnice odejít. Každý si odnesl svůj terč se zásahy, kterými se pochlubil doma rodičům. Na všechny čekala malá odměna za snahu. I při plném programu zbyl ještě čas na vědomostní hru, kterou jsme upravili jako stopovanou se zvláštními pravidly. Každá skupina měla své úkoly. Při této hře měli možnost všichni ukázat své vědomosti a poznat i krásu okolní přírody. I zde na děti čekala odměna v podobě malých dárků. Po večerce, kterou jsme vzhledem k aktivitě dětí museli trošku posunout, se ještě hrály ve stanech karty, vyprávěly zážitky a strašidelné historky. Stany utichly až dlouho po setmění, ale ráno v sedm všichni vstali a pokračovali dále. Počasí nám přálo, i když občas zapršelo, bylo teplo a sluníčko také chvilkami vykouklo. Těch pár dnů uteklo jako voda a už se balilo. Všechno jsme zvládli bez úhony a nikomu se domů nechtělo. Odjížděli jsme s fůrou zážitků, lépe jsme se poznali a navázali nová přátelství. Při běžném tréninku není na nic takového čas a tak tyto akce jsou nenahraditelné a velmi potřebné. Takovéto akce by se však nemohly konat bez přispění chápajících lidí. Bez podpory sponzorů by nám mnohé chybělo, přispěli nejen finančně, ale i drobnými dárky a potravinami. Díky patří i starostovi obce Brniště ing. Pastorkovi za možnost uspořádat soustředění v krásném a klidném prostředí Lesního zátiší a také střeleckému oddílu v Brništi za jejich pochopení a vstřícnost. Před koncem školního roku se také díky sponzorům konala ještě jedna akce. Navštívili jsme s dětmi plavecký bazén. I když některým zabránila nemoc v účasti, ostatní děti si to užívaly. Vyjeli jsme brzy ráno a to je bazén ještě prázdný, takže nám patřil celý. Skluzavka i tobogán byly plně využity stejně jako ostatní atrakce a děti se bavily až do odpoledne. Svačinu jsme měli sice z domova, ale stejně jsme se zastavili ještě na občerstvení, které nikdo po podaných plaveckých výkonech neodmítl. Vrátili jsme se příjemně unaveni a spokojeni. Za oddíl karate Mimoň, Kristlová Renata, předseda oddílu Novinský cyklopuchejř 300 km Novinský cyklopuchejř je již tradiční každoroční cykloturistická akce, kterou pořádá SK Noviny pod Ralskem. Jede se každý první víkend v září, slunce se na nás usmívá, pršelo nám vlastně jenom jeden ročník. Účastníci akce jsou většinou notoričtí cyklisté, kteří jsou schopni jet i ve sněhové vánici. Pro slabší povahy jest vypraven nákladní vůz se zkušenou posádkou, která je vždy připravena naložit každého odpadlíka i jeho stroj a poskytnout první pomoc. Proč "Cyklopuchejř"? Pověst praví, že se původně celých 2 x 150 km šlo z Novin pod Ralskem na Seč a zpět pěšky. Tato původně turistická akce se jmenovala "Novinský puchejř." K cíli dorazilo velmi nízké procento účastníků, žijící postižení vyprávějí, kde všude měli ty puchýře. Zkrátka, vznikl "Cyklopuchejř" a trasa se jezdí na kolech. Každý rok startujeme v 8.00 hodin středoevropského času od hospody Na hřišti v Novinách pod Ralskem. Letos tedy start v pátek 5. září Přihláška a další informace na Dobývání ztraceného záchranáře Oblastní spolek Českého červeného kříže a vodní záchranná služba Jablonec nad Nisou Vás zvou na akci DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2014, pod záštitou primátora města Jablonce nad Nisou Ing. Petra Beitla Kdy a kde? Sobota 20. září 2014 u přehrady v Jablonci nad Nisou A o co vlastně jde? Cvičení a závod v jednom. Nejen první pomoc, ale i fyzička, psychická odolnost a logické myšlení budete potřebovat pro tuto soutěž. Čekají Vás 2-3 hodinky napětí, fyzického vysílení, psychické zátěže a prověření všeobecných znalostí, snad i poznání nových lidí a zábava Sobotní podvečer zakončíme občerstvením a koncertem pod širým nebem. Přihlašování nejpozději do 6. září 2014! 18

19 SPORT Po čtyřech letech má Mimoňský sedmiboj domácí vítěze Prestižní pohár pro Tomáše Křenka a Martina Šteffla Letos již po patnácté v řadě se o víkendu na mimoňských sportovištích utkávalo tentokrát 16 dvojic v tradiční letní akci, Mimoňském míčovém sedmiboji. Celkové prvenství po dvou dnech přátelských, nicméně nelítostných duelů v sedmi míčových disciplínách, vybojovala domácí dvojice Tomáš Křenek a Martin Šteffl. Na stříbrné pozici skončili velezkušení sedmibojařští parťáci, pořadatelé Pavel Slejška a Vašek Konopiský. Bronzovou příčku nakonec obsadila dvojka obhájců, Tomáš Kuchař a Michal Glaser. Jako klíčový minisouboj se ukázal (mezi celkově první a druhou dvojicí) hned ten první mač. V nervózním Mezizápasová relaxační pauza vítězné dvojice Tomáš Křenek a Martin Šteffl rozstřelu fotbalových penalt byli šťastnější budoucí vítězové Křenek se Štefflem, kteří vyrovnanými výkony k celkovému počtu 93 bodů dokráčeli především díky vítězství v házené a stolním tenisu a finále volejbalu. Slejška s Konopiským se mohli opřít tradičně o nohejbal (1. místo) a finálové účasti v házené a stolním tenisu. Loňští suveréni Kuchař s Glaserem vyhráli dovednostní soutěž v basketbalu a potvrdili roli favoritů i ve volejbale. Těsně pod stupni vítězů skončili míčoví matadoři Jirka Votava a Jindra Foubík, vítězové fotbalových penalt a finalisté nohejbalu a tenisu. Do nejlepší pětice se prodrala tradiční sympatická dvojice domácích, Aleš Opelt a Láďa Slavík. Velkým potleskem jako každý rok byla při závěrečném vyhodnocení oceněna sehraná dvojice rozhodčích Oskar Krejčí a Martina Kabešová. Jizerská padesátka RUN (v běhu bez lyží) Ze sportovního areálu v Bedřichově v Jizerských horách odstartuje v sobotu 13. září 2014 první ročník závodu Jizerská padesátka RUN (běh bez lyží) po stopách tradičního zimního závodu Jizerská padesátka (v běhu na lyžích) - Memoriál expedice Peru 70, tentokrát na tratích 23 a 10 kilometrů. Trasy obou běhů budou kopírovat část zimní Jizerské 50 a účastníci se podívají například na Novou louku, Hřebínek či na Bílou kuchyni. Pro závodníky bude připraven servis, na který jsou zvyklí ze zimní běžecké Jizerské 50 - občerstvení Výsledky Kopaná: 1. Votava, Foubík 2. Merenus, Ouborný 3. Opelt, Slavík Házená: 1. Křenek, Šteffl 2. Slejška, Konopiský 3. Krejčík, Šámal St. tenis: 1. Křenek, Šteffl, 2. Slejška, Konopiský 3. Sukovatý, Skalka Basket: 1. Kuchař, Glaser, 2. Maslen, Najman, 3. Černý, Sukovatý Nohejbal: 1. Slejška, Konopiský 2. Votava, Foubík, 3. Maslen, Najman Volejbal: 1. Kuchař, Glaser 2. Křenek, Šteffl 3. Sukovatý, Skalka Tenis: 1. Drahota, Striž 2. Votava, Foubík 3. Plašil, Suryn. Celkové pořadí: 1. Křenek, Šteffl 93 bodů 2. Slejška, Konopiský Kuchař, Glaser Votava, Foubík J Opelt, Slavík Plašil, Suryn Sukovatý T., Skalka Drahota, Striž Maslen, Najman Krejčík, Šámal Merenus, Ouborný Ruda, Vaňátko Foubík V., Michálek Černý, Sukovatý M Heindörfer, Průša Hanl, Šrám 37 Všem sponzorům sedmiboje děkujeme za jejich podporu: Město Mimoň, C.Bau s.r.o, MUDr. Eva Frýdová, Pizzerie Brucione, SAP s.r.o., Josef Štípák - stavební práce, Elektroslužby Pavel Teifel, Žaluzie Zdeněk Novotný, Válcovna, Startip - Bobyn Špaček, Jaromír Plíva - restaurace Dřevěnka, Lamal s.r.o., Lékárna Vojtěch Zadák, Hospůdka u Úlu - Pepa Šiška, Restaurace Český Lev, Torafleisch - L.Podmanický. (vek) na trati i v cíli, úschovna věcí přímo na bedřichovském stadionu a další. Hlavní závod Jizerské 50 RUN se poběží na 23 kilometrů a na účastníky čeká převýšení okolo 400 metrů. Kratší trasa měří 10 kilometrů a běžci nastoupají zhruba 180 metrů. Připraveny jsou i trasy pro nejmenší. Startovné bude u delší trasy 500 Kč, u 10 kilometrového závodu 400 Kč. Závodníci, kteří se v minulosti účastnili zimní Jizerské 50 nebo Cyklo Jizerské 50, získají startovné o 100 Kč levněji. Registrace je možná na 19

20 RŮZNÉ Co nového v Podralském nadačním fondu? Slavnostní otevření ekocentra v Brništi Dne v v rámci Festivalu Jurt - život v zahradě, konajícím se v areálu Zátiší v Brništi, proběhlo slavnostní otevření ekocentra. Pásku slavnostně přestřihli ti, co minulý rok poklepávali na základní kámen. Při akci jsme mohli vidět hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půtu, Ing. Josefa Jadrného (náměstek hejtmana a člen rady Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství), Ing. Petra Kubíčka (předseda představenstva ZOD Brniště a.s.), Wolfganga Reiche (ředitel partnerského Naturschuzzentrum v Neukirchu), starostu obce Brniště Ivana Pastorka a starostu obce Neukirch Gottfrieda Krause. Pozvánka na dřevosochání v Brništi Srdečně Vás i příznivce dřeva a soch, zveme na dřevosochání. Bude se konat od do v areálu Zátiší v Brništi. Sochat budou dřevosochaři z Čech i Německa. Na konci budou vyhlášena tři nejlepší díla a cena diváků. Hlasování bude probíhat , přidat se můžete i Vy. Sochy budou dále k vidění u Ekocentra a využity v rámci vznikající Výukové zahrady Ekocentra Brniště. Dožínky Brniště Dále Vás zveme na tradiční Dožínky v Brništi, které se konají v sobotu Těšit se můžete na velký dožínkový průvod, který povede folklorní soubor a zakončí ho 100 metrová přehlídka strojů moderní zemědělské techniky. V areálu Zátiší proběhne tradiční předání dožínkových věnců a bohatý program oslav, vyhlášení Dřevosochání, hudební produkce a celý program uzavře ohňová show. Zleva: Wolfgang Reiche, Ivan Pastorek, Gottfried Krause, Martin Půta, Josef Jadrný a Petr Kubíček Podrobnosti na Na viděnou s Vámi v Brništi se těší Podralský nadační fond ZOD. Kateřina Filingerová a tým PNF Uzávěrka pro zasílání příspěvků do říjnového čísla je 17. září 2014! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXVII, č. 9 Náklad: 900 ks Poř. číslo 321/ září Datum vytištění: 29. srpna 2014 Vychází dne: 1. září 2014 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž /

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / Strana 1 z 5 Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / I. Organizátor a účel Soutěže 1. Organizátorem Soutěže je společnost Cinema City Czech, s. r. o., se sídlem Arkalycká 951/3,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Česká rada Pionýra. Pořadatelé a organizátoři:

Česká rada Pionýra. Pořadatelé a organizátoři: KORESPONDENČNÍ VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatel soutěže: Česká rada Pionýra Pořadatelé a organizátoři: Vyhlašovatelem celorepublikové soutěže CLONA je Česká rada Pionýra, Senovážné

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti Přesná pravidla hry: - Velká narozeninová hra Rádia BLANÍK o 15x 15 tisíc korun v hotovosti a nové osobní auto probíhá ve dnech 3.3. 7.4.2014 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY

Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY Pravidla fotografické soutěže PRO MLADÉ TALENTY 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže je společnost České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15 (dále jen organizátor

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz Spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze Manažer VU3V: Ing. Klára Nehodová, nehodova@pef.czu.cz, 224 382

Více

SBÍREJ DELIMÁNKY A LEŤ DO RIA!!

SBÍREJ DELIMÁNKY A LEŤ DO RIA!! SBÍREJ DELIMÁNKY A LEŤ DO RIA!! Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost DELIKOMAT s.r.o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ: 63475260, zapsaná

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Pořadatelé a organizátoři:

Pořadatelé a organizátoři: KORESPONDENČNÍ VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatel soutěže: Česká rada Pionýra Pořadatelé a organizátoři: FOTOSOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatelem celorepublikové soutěže CLONA

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž")

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen soutěž) PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž") je společnost MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281,

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž) 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Concept One, a.s., se sídlem Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více