Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Základní ukazatele Profil příspěvkové organizace Soupis nemovitostí, poboček a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE...3 1.1. Základní ukazatele...3 1.2. Profil příspěvkové organizace...4 1.3. Soupis nemovitostí, poboček a"

Transkript

1 O B L A S T N Í G A L E R I E V L I B E R C I Z P R ÁVA O Č I N N O S T I Z A R O K

2 Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Základní ukazatele Profil příspěvkové organizace Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST Statistické ukazatele Stálé expozice Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program Vědecko-výzkumná a badatelská činnost Ediční a publikační činnost Jiné aktivity organizace EKONOMICKÉ UKAZATELE Vyhodnocení finančního hospodaření organizace SLOVO ŘEDITELE...34

3 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. Základní ukazatele Počet získaných (zaplacených) uměleckých děl Náklady na nákup uměleckých děl* 662,00 764, ,5 951,00 400,00 Restaurování (počet) Náklady na restaurování* 44,23 42,76 60,71 93,12 528,28 Počet návštěvníků z toho platící Výnosy ze vstupného* 175,56 95,10 154,73 117,96 255,88 Počet výstav Počet komentovaných prohlídek Počet zapůjčených uměleckých děl z toho do zahraničí Počet doprovodných programů pro školy Počet bloků doprovodného programu Návštěvnost doprovodných programů pro školy Počet přednášek, koncertů apod. (mimo vernisáží) Počet víkendových dílen pro děti, dospělé Počet návštěvníků víkendových dílen Počet zaměstnanců (fyzických) Počet zaměstnanců (přepočtených) 22 21,81 20,65 21,03 22 Výnosy celkem* , , , , ,1 6 - z toho dotace od zřizovatele* , , , , ,00 - vratka zřizovateli* ,83 - skutečná dotace od zřizovatele* ,1 7 - z toho dary* 22,00 10,00 70,00 - z toho vlastní výnosy* 365,39 149,44 236,85 213,79 386,97 - z toho jiné zdroje (dotace, granty)* 419,80 208, , , ,30 3

4 - z toho ostatní výnosy* 156,78 10,35 224,10 42,81 146,57 - z toho finanční výnosy* 0,41 0,57 0,58 0,68 1,15 Náklady celkem* , , , , 95 - z toho osobní náklady* 6 262, , , ,0 4 Průměrný plat (v Kč) , , , , , , ,0 0 Hospodářský výsledek (v Kč) 179,55 10,04 19,34 157,73 0,00 4

5 1.2. Profil příspěvkové organizace a) Forma právnické osoby Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace (dále jen OGL ) je příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem. OGL je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 526. V čele OGL stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje. b) Sídlo a další kontaktní údaje U Tiskárny 81/ Liberec V-Kristiánov (případně t: f: c) Zřizovatel Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec 2 IČ: OGL oborově spadá pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tento odbor vede PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana. d) Hlavní činnost Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou. OGL plní funkci galerie ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zák. č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. OGL byla zřízena za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. e) Zaměstnanci OGL ke dni zaměstnávala celkem 26 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 22 pracovních úvazků. Průměrný plat zaměstnance v roce činil ,00 Kč Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců Oblastní galerie v Liberci nemá žádné pobočky ano detašovaná pracoviště. V organizaci pracuje 22 přepočtených zaměstnanců. Pozemky druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast. Parcela č. výměra m zastavěná plocha a nádvoří Liberec zastavěná plocha a nádvoří Liberec ostatní plocha Liberec /1 584 ostatní plocha Liberec /2 187 zahrada Liberec ,914,5802/3, Ostatní plocha Liberec

6 2/4 Stavby č.p. budovy způsob využití katastr. území list vlastnictví na parcele č. 81 občanská Liberec vybavenost bez čp/če jiná stavba Liberec garáž Liberec zahradní domek Liberec zahradní přístřešek Liberec nezapsané v nemovitostí katastru venkovní úpravy Liberec trvalé porosty Liberec Počet zaměstnanců mzdový vývoj Skutečnost k Plán poslední schválený Skutečnost k přepočtený počet zaměstnanců* fyzický počet zaměstnanců Snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo ukončení pracovního poměru instalačního zaměstnance (tento výpadek byl i nadále řešen formou externích zaměstnanců - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). 6

7 2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST 2.1. Statistické ukazatele a) Sbírkotvorná činnost (akvizice) V roce se nesešla nákupní komise k výběru nových děl do sbírek galerie, ale proplaceno bylo pouze jedno dílo, které vybrala nákupní komise už v roce Autor Název díla Datace Technika Rozměry Kupní cena Přírůstkové číslo Jindřich Zeithamml Měsíční pole 1999 dřevo, plátkové zlato a stříbro Průměr 110 cm ,-Kč 1.1. b) Konzervování S ohledem na nově připravovanou stálou expozici v Lázních byla restaurována díla určená pro tento účel. Jednalo se o obrazy napříč jednotlivými obdobími zastoupenými v podsbírce obrazů od nejstarších barokních po díla 20. století. Náročným restaurováním také prošly dvě skulptury z období kolem roku 1500, které budou vystaveny v roce Celkem si restaurátorský zásah vyžádalo 120 uměleckých děl a 20 sbírkových předmětů; všechny byly restaurovány z důvodu vystavení v budoucích stálých expozicích. c) Inventarizace V roce 2012 proběhla částečná inventarizace podsbírky kreseb a grafik. Inventarizace proběhla v rozsahu stanoveném zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní. O výsledku inventarizace byl pořízen zápis, který byl zaslán zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR. Objem inventarizovaných předmětů tedy činil celkem kusů. Roky 2012 byl také rokem, kdy doběhlo desetileté období, během kterého musela proběhnout úplná inventarizace všech uměleckých a sbírkových předmětů. O průběhu a výsledcích bylo vyrozuměno Ministerstvo kultury a zřizovatel, zároveň byl vytvořen nový rozpis inventarizací na období až d) Demus a digitalizace Jedním z cílů OGL je zpřístupnit veřejnosti sbírky v rámci portálu Registru sbírek. Tato aktivita je podmíněná úplnou digitalizací sbírek, tzn. fotografickou dokumentací doplněnou o identifikační údaje, které se zanášejí do databázového systému Demus. V roce se průběžně doplňovala data především textové části podsbírky grafiky a pořizována obrazová data podsbírky obrazů a grafiky. V Demusu je k zapsáno položek. OGL uspěla v roce 2012 v žádosti o dvouletý grant MKČR na rozvoj integrovaného systému ochrany na podporu digitalizace a mohla pro účely digitalizace zakoupit v roce nový objektiv a notebook pro práci s Demusem v depozitářích. Provádění, tvorba a správa digitální fotodokumentace probíhá v několika úrovních. Kromě dokumentace podkladů pro tvorbu výstav (noviny, katalogy, web), proměnných výstav, doprovodných programů, koncertů, vernisáží a víkendových dílen se soustředí především na digitalizaci sbírek. V roce bylo vyfoceno a zaarchivováno 3649 sbírkových předmětů. e) Zápůjčky Komu zapůjčeno Název výstavy Termín Počet Galerie Zdeněk Sklenář Karel Malich plastika 7

8 Galerie hlavního města Prahy Radek Kratina ( ) Národní galerie v Praze Hugo Demartini Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou Osvobozování sentimentu, podoby romantismu a biedermeieru Galerie města Plzně Pod Ještědem Galerie města Kolína Václav Radimský. Melancholie Galéria města Bratislavy Legendy svetovej secésie plastiky, 3 obrazy, 16 grafik, 6 kreseb 2 plastiky 2 obrazy J. Führicha 1 obraz M. Hausshofera 1 obraz A. Beckera 1 plastika V. K. Nováka 2 obrazy V. Radimského 1 obraz A. Plesingerové- Božinové 1 obraz J. Obrovského 1 obraz K. Špillara Muzeum Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Galerie moderního umění v Hradci Králové Je Ferda nejlepší mravenec? Wilhelm Riedel Gusta Nekolová Jarešová Národní galerie v Praze Jan Křížek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Otakar Nejedlý. Z Ceylonu do Indie a zase zpátky Liberecký kraj výzdoba kanceláří Musée André Malraux, Le Havre, France Museen Zittau, Deutschland Pissaro dans le Ports; Rouen, Dieppe, Le Havre. Motora pokroku průkopníci automobilového průmyslu v údolí řeky Nisy, Žitava kresby O. Sekory 21 obrazů a 6 kreseb 2 obrazy G. Nekolové- Jarešové 1 obraz J. Jareše 1 obraz D. Mayera-Zajíce 2 kresby J. Křížka 7 obrazů 2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda 1 obraz E. Boudina 1 obraz H. Charlemonta 1 obraz Kamila Lhotáka 8

9 Galerie hlavního města Prahy Podkrkonošské muzeum a galerie v Jilemnici Muzeum Prostějovska v Prostějově Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Musée Eugene Boudin Honfleur, France Vášeň. Sen a ideál František Kaván Jakub Schikaneder Kamil Lhoták Gustav Klimt La Famme et la Meer, Smetanova Litomyšl Hledání ztraceného ráje Městské muzeum v Železném Brodě Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou Východočeská galerie v Pardubicích 70 let tavené skleněné plastiky Antonín Střížek, obrazy, města, zátiší Otakar Nejedlý. Z Ceylonu do Indie a zase zpátky. Národní galerie v Praze Jan Kotík (1916 Turnov 2002 Berlín) Galerie hlavního města Prahy Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Národní galerie v Praze Ludvík Kuba ( ) Národní památkový ústav Praha Stanislav Podhrázský Zdenka Fibichová Francouzské umění ze šlechtických sbírek plastiky J. Štursy 2 obrazy 1 obraz 3 kresby 3 obrazy 3 kresby 1 grafika 2 kresby G. Klimta 7 obrazů E. Boudina 1 obraz V. Boštíka 3 plastiky J. Zahradníkové-Brychtové 1 obraz 7 obrazů 8 kreseb 1 obraz 1 obraz 3 kresby 1 obraz 1 obraz D. dela Peny 2 obrazy E. Boudina 1 obraz C. Troyona 1 obraz CH. E. Jacqua 1 obraz P. D. Trouilleberta 1 kresba A. L. Lhermitte Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Vánoce s Josefem Ladou kresby J. Lady 9

10 Mládkových, Praha Městská galerie My, Jablonec nad Nisou Dlouhodobé zápůjčky Miloš Votrubec obrazy Komu zapůjčeno Důvod Termín Počet Národní galerie v Praze - doplnění stálé expozice obraz J. G. Heinsche 1 obraz P. J. Branda. Podještědské muzeum v Českém Dubu doplnění stálé expozice díla autorů: Jihoněmeckého malíře konce 17. století, Pierra Goberta, Vídeňského malíře činného kol Statutární město Liberec výzdoba jednacích síní a pracovny primátora Liberecký kraj výzdoba kanceláří a obrazů autorů Karla Postla, Antonína Mánese, Wenzela Franze Jägera, Karal Schweningera, Aloise Kasimira 2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda 1 obraz V. Rabase f) Badatelské dotazy a návštěvy V roce bylo zodpovězeno přibližně 60 badatelských dotazů a bylo uskutečněno 17 badatelských návštěv. g) Návštěvnost POČET ROČNÍ VÝKAZ NÁVŠTĚVNOSTI NÁVŠTĚVNÍ- AKCÍ KŮ Celkem návštěvníci expozic a výstav OGL Za vstupné celé (dospělí) 837 Za vstupné snížené (žáci, důchodci) 4369 Neplatící 5731 Návštěvníci kulturně výchovných akcí Výukové programy pro školy - DP Komentované prohlídky pro školy Komentované prohlídky pro veřejnost Víkendové dílny - vd pro rodiče s dětmi

11 Víkendové výtvarné kurzy pro veřejnost 6 70 Ostatní kulturní akce (vernisáže, Muzejní noc, přednášky...) Počet kulturně výchovných akcí, jichž je galerie pořadatelem Stálé expozice Oblastní galerie v Liberci vystavovala umělecká díla ze svých sbírek ve třech stálých expozicích: české umění 20. století, francouzská krajinomalba 19. století a výběr z německého a rakouského malířství pod názvem Zrcadlo vzpomínek. Expozice českého umění byla řešena jako chronologicky řazený přehled nejlepších děl od konce 19. století po 70. léta 20. století. Návštěvník tak procházel pomyslným průběhem dějin umění a byly mu postupně nabízeny poklady ze sbírek. Tato koncepce má svou nespornou výhodu v možnosti výkladu dějin umění přímo v prostorách stálé expozice a proto je využívána nejrůznějšími typy škol k didaktickým účelům. Další výhodou tohoto uspořádání je možnost nabídnout turistům či zahraničním návštěvníkům taková díla, která patří mezi nejvzácnější a nejreprezentativnější v galerii. Podobně, ale v menším měřítku, byly řešené i zbývající dvě expozice. V roce byly ve stálé expozici provedeny výrazné změny, které souvisely s jednou velkou a několika menšími zápůjčkami. V únoru se vrátilo 80 obrazů německého, rakouského a francouzského malířství z původního odkazu Heinricha Liebiega spolu s vybranými nákupy z jeho odkazu, které byly zapůjčeny do Musea Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Tak bylo možné již (místo expozice Wilhelm Riedel) znovu vystavit expozici Francouzské krajinomalby 19. století v počtu 20 obrazů a expozici Zrcadlo vzpomínek v počtu 26 děl. Expozice francouzské krajinomalby se radikálně proměnila v červnu kvůli zápůjčce osmi děl do francouzských muzeí (sedm obrazů bylo zapůjčeno do Museé Eugѐne Boudin v Honfleur a jeden obraz do Museé André Malraux v Le Havre). Některé obrazy po návratu z Francie putovaly ještě na Pražský Hrad, kde se v Císařské konírně staly součástí výstavy Francouzské umění ze šlechtických sbírek. Expozice českého umění se kvůli zápůjčkám na výstavy měnila celkem jedenáctkrát, dohromady bylo vyměněno nebo nově nainstalováno celkem 25 děl, v jejichž rámci byla také představena díla z posledních nákupů. Expozice Zrcadlo vzpomínek se po svém novém nainstalování v únoru měnila ještě jednou, byla v ní vyměněna dvě díla. Od září do byla tato expozice znovu deinstalována kvůli tomu, aby zde mohl vzniknout rozšířený prostor pro výstavu Mladí lvi v kleci. Dohromady se tak v neměnných stálých expozicích provedlo 89 změn, přičemž v tom nejsou započítané obrazy a plastiky z výstavy Mladí lvi v kleci! 2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program a) Krátkodobé výstavy VÝSTAVY V OGL (ZÁKLADNÍ) TERMÍN VÝSTAVA PROSTOR Jaroslava Severová/Nic není, jak se zdá Grafický kabinet a přilehlý sál let/60 tváří přízemí Všechno nejlepší, galerie! Grafický kabinet a přilehlý 11

12 sál Pod Ještědem/současná výtvarná scéna Liberecka přízemí Albrecht Dürer přízemí Vladimír Kopecký Grafický kabinet a přilehlý sál Jiří Kubový/země-voda-vzduch Přízemí východní křídlo Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období přízemí, grafický kabinet a přilehlý sál, prostor stálé expozice Zrcadlo vzpomínek. Oblastní galerie v Liberci připravila v roce méně výstav než v minulých letech. Tato skutečnost byla dána přípravou několika rozsáhlých projektů, které se s ohledem na návštěvnost ukázaly jako nosné. Nejdůležitějšími projekty byla vzpomínková výstava uspořádaná v rámci oslav 60leté právní samostatnosti OGL, přehlídka současné tvorby autorů působících nebo pocházejících z regionu Pod Ještědem, dále pak průřezová přehlídka vesměs kompletním grafickým dílem Albrechta Dürera zapůjčená v rámci projektu Dialog partnerských měst Liberec a Augsburg od soukromého sběratele Ulricha Schulze. Poslední výstavou v paláci Johanna Liebiega byla rozsáhlá přehlídka německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska pod názvem Mladí lvi v kleci. Pro tuto výstavu se podařilo získat významné granty Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavy, které galerie připravila pro jiné instituce Romantické krajiny Wilhelma Riedela Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod b) Doprovodné programy pro školy Smíšené galerijní animace založené na kombinaci objektového a smyslového učení. Jsou připravovány galerijní lektorkou k aktuálním krátkodobým výstavám a navazují na témata těchto výstav. Lektorka připravuje programy teoreticky, vytváří a zpracovává pracovní listy, grafiku i prakticky lektoruje především vzorové bloky pro externisty. Galerie nabízí programy po celou dobu trvání výstavy (cca 2 měsíce) ve čtyřech devadesátiminutových blocích denně. Koncepce animačních programů je založena na kombinaci mluveného slova praktickými, převážně výtvarnými etudami různého založení (kresba, prostorové utváření, tělové či dramatické hry ) Lektor volí takové činnosti, které svým charakterem slouží k přiblížení inspirace, záměru, postupu či techniky tvorby vystavovaného tvůrce. Podstata animace tkví v účinnosti prožitku a zážitku. Každý program je fotograficky dokumentován, po skončení programu lektorka zpracuje hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu ze strany škol zapojuje Oblastní galerie do výuky externí lektory. 12

13 Přehled doprovodných programů pro školy: Vazba na výstavu POČET BLO- TERMÍN NÁZEV PROGRAMU TYP ŽÁCI+PE- KŮ DAGOG TŘÍD Jak se do lesa volá Alžběta Skálová, Jak Lektor se do lesa volá Hlava oči, ústa, nos I 60 let I 60 tváří Lektor Portrét 60x jinak Se školou do galerie Albrechrt Dürer a st. Lektor expozice Zarámované příběhy Lektor CELKEM JAK SE DO LESA VOLÁ... Doprovodný program pro MŠ a ZŠ do 8. let k výstavě Alžběty Skálové Termín: Cílová skupina: individuální návštěvník s dětmi, školky, děti do 8. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program s lektorem let k výstavě ilustrací Alžběty Skálové. Výstavy ilustrátorů bývají tradičně každý rok v období Vánoc. Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky připravili lektorovaný program, který děti zábavnou formou seznámí se světem ilustrací Alžběty Skálové. Malování, skládání, čtení pohádek a mnoho dalšího. Součástí výstavy také samoobslužný výtvarný koutek pro každého malého návštěvníka! PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ 60 LET / 60 TVÁŘÍ PORTRÉT 60X JINAK Termín: Cílová skupina: žáci a studenti od 9. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty od 9 let. Průvodce vývojem portrétu a výtvarné variace a hry na téma. Program je určen žákům ZŠ od 9 let i pro středoškoláky. HLAVA, OČI, ÚSTA, NOS Termín: Cílová skupina: MŠ a ZŠ od 4 do 8 let Délka programu: 90. minut Doprovodný program k výstavě Portréty ze sbírek Oblastní galerie pro MŠ a ZŠ od 4 do 8 let. Průvodce ztvárněním lidského obličeje pro nejmenší s výtvarným workshopem SE ŠKOLOU DO GALERIE! květnová a červnová nabídka pro předškoláky, školáky a studenty 13

14 CESTA POD JEŠTĚDEM / Od 6. května do 9. června. Termín: Cílová skupina: od 9 let (od 4. třídy) Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty inspirovaný Ještědem. Seznámení s výstavou regionálních výtvarníků a cesta pod Ještědem. Jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme? Máme rádi Ještěd? A proč? Původně byl program směrován na outdoor, po dalším zvážení však zůstaneme v galerii. V případě hezkého počasí expandujeme na nádvoří galerie. GÉNIUS A TULÁK V DOBÁCH RENESANCE / ALBRECHT DÜRER Termín: Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ Délka programu: 90. minut Speciální nabídka prohlídky výstavy připravená pro předškoláčky, žáky a studenty. Nenechte si ujít prohlídku výstavy téměř kompletní grafiky jednoho z nejznámějších renesančních umělců. Výstava roku! Programy jsou v nabídce a) pro předškolní děti a děti do 8 let - výroba tuláckého klobouku a hole a grafická miniatura b) školáky a studenty od 9. let - seznámení se s osobností A. Dürera, některými grafickými technikami a malý výtvarný workshop na výrobu renesanční grafické miniatury. V ZÁKULISÍ Termín: Cílová skupina: ZŠ a SŠ od 12. let Délka programu: 90. minut Prohlídka pro žáky a studenty od 12 let. Co se odehrává v galerijním zákulisí. Co musíme udělat před výstavou? Jak se transportují umělecká díla? Kolik v galerii pracuje lidí a co vlastně dělají? Přijďte si poslechnout více o naší práci, o technických detailech a věcech ukrytých "za oponou". Přijďte se zeptat, podívat se na místa vyhrazená pro zaměstnance přijďte se seznámit. ZARÁMOVANÉ PŘÍBĚHY Termín: Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ. Délka programu: 90. minut Obraz je zarámovaný příběh. Společně vstoupíme do obrazů plných skutečných i fantastických příběhů lidí a věcí. Vytvoříme vlastní plastické obrazy i sochy. Reliéf, práce s hlínou, sádrový odlitek... Tři varianty programu připraveny na míru věkovým skupinám (MŠ + ZŠ do 3. třídy / třída ZŠ / 9. třída, SŠ, gymnázia). Poslední nabízený program pro školy ve staré budově galerie. Připravujeme novou rozšířenou nabídku do Lázní! c) d) Víkendové dílny pro rodiče s dětmi Víkendové dílny pro rodiče s dětmi se v roce 2012 zaměřovaly na konkrétní téma (v souvislosti se svátky, ročním obdobím, významnými dny apod.). Po celou dobu dílny je pro návštěvníky k dispozici kvalifikovaný lektor, materiál na výrobu je k dispozici zdarma. 14

15 VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI V OGL TERMÍN NÁZEV PROGRAMU PROSTOR POČET BLOK R+D Velikonoce na bílo atelier Čarodějnice mýma očima a atelier 1 65 rukama Halloween aneb dýně kam se atelier podíváš CELKEM VELIKONOCE NA BÍLO Tradiční jarní víkendová tvořivá dílna s velikonoční tématikou proběhne na Bílou sobotu. Dílna otevřena pro všechny tvořivé rodiče s dětmi. Výroba velikonočních a jarních ozdob všeho druhu. ČARODĚJNICE MÝMA OČIMA A RUKAMA Tradiční čarodějnická víkendová dílna pro děti a jejich rodiče. V naší výtvarné dílně si vyrobíme všechny pomůcky, které potřebuje správná čarodějnice, a důkladně se připravíme na rej čarodějnic. Čarodějnické převleky a klobouky, bradavice a nosy, vlastní čarodějnici, čarodějnické hůlky. HALLOWEEN ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na výrobu halloweenských dýní Jack O'Lanterns, strašidelných masek a zářivých lampionů. e) Kurzy pro dospělé Výtvarné kurzy pro dospělé zájemce jsou pořádány nárazově na základě nabídky a poptávky. Galerie se při nich snaží využívat externí lektory a výtvarné umělce. Počet účastníků je limitován velikostí dílny. Náklady na akce se z velké části daří pokrývat ze vstupného. V roce 2011 se uskutečnily dvě série (6 kurzů) výtvarných kurzů pro veřejnost vedené libereckou výtvarnicí Ilonou Chválovou. VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ TERMÍN NÁZEV PROGRAMU PROSTOR POČET BLOK R+D Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK 1 11 CELKEM 6 70 f) Jiné kulturní a vzdělávací akce DATUM KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA POČET NÁVSTĚVNOST LEDEN Jiří Kornatovký / Markéta Kroupová 1 6 ÚNOR Jaroslava Severová/Markéta Kroupová 1 5 BŘEZEN let, 60. tváří / Anna Habánová

16 DUBEN Pod Ještědem/Markéta Kroupová Stálá expozice / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Oslava výročí vzniku galerie/markéta Kroupová 1 37 KVĚTEN stálá expozice / A. Habánová Pod Ještědem/ Markéta Kroupová 1 1 ČERVEN 3.6. Vladimír Kopecký stálá expozice / A. Habánová 1 24 ČER- VENEC Albrecht Dürer / U. Schulz Albrecht Dürer / A. Habánová 1 10 SRPEN Albrecht Dürer / A. Habánová Albrecht Dürer / A. Habánová 1 15 ZÁŘÍ Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / I. Habán 1 18 ŘÍJEN Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) 1 42 LIS- TOPAD PROSI- NEC Mladí lvi v kleci / I. Habán + Martina Pachmanová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová v rámci konference 1 26 Ztracená generace? Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán + doc. Spielmann Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / Mia Münzer s Markétou Sýkorovou Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Rosé Quartet Mladí lvi v kleci / I. Habán Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová + Vojtěch Lahoda Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová

17 Mladí lvi v kleci / I. Habán (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán 1 9 CELKEM DATUM KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA/ŠKOLA POČET NÁVSTĚVNOST LEDEN 29 SUPŠ Jablonec n.n. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.n. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.n. / Štěpanovičová 1 21 ÚNOR 21 Umělecká škola JBC 1 15 BŘEZEN 12 TUL / M. Kroupová TUL / Štěpanovičová TUL / Štěpanovičová TUL / A. Habánová 1 10 KVĚTEN 14 TUL / Habánová SUPŠ Turnov / Kroupová 1 18 ČERVEN 7 SPŠSE Masarykova SPŠ stavební 1 8 ZÁŘÍ 5 SPŠ stavební 1 15 ŘÍJEN TUL / stálá expozice / A. Habánová 1 14 PROSI- NEC TUL / Mladí lvi v kleci / A. Habánová 1 12 CELKEM DATUM OSTATNÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE PRO VE- NÁ- POČET ŘEJNOST VSTĚVNOST LEDEN leden - říjen Výtvarné kroužky Pechová Leden - říjen Výtvarné kroužky Šuková ČERVEN Muzejní noc ČER / Letní výtvarné tábory pro děti VENEC ZÁŘÍ Dny evropského dědictví Vernisáž Mladí lvi v kleci ŘÍJEN Růže mezi trním v rámci Mladých lvů v kleci 1 28 PROSI Dernisáž NEC CELKEM Vědecko-výzkumná a badatelská činnost Vědecko-výzkumná a badatelská činnost se částečně kryje s přípravami výstav, publikační činností a odpověďmi na badatelské dotazy, proto jsou výsledky této činnosti zahrnuty do těchto kapitol. Všechny odborné zaměstnankyně musely v průběhu přípravy výstav aktivně pracovat s prameny a literaturou a provádět výzkum Ediční a publikační činnost Anna HABÁNOVÁ (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Liberec Řevnice. 17

18 Anna HABÁNOVÁ (ed.), Junge Löwen im Käfig. Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit, Liberec Řevnice. Anna HABÁNOVÁ Ivo HABÁN (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Liberec. Anna HABÁNOVÁ, Graz Prag Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine Beziehungen zur Künstlergruppe Mánes und zu der Prager Secession, in: Christa STEINLE Günther HOLLER-SCHUSTER, Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne, Graz, s Publikovány byly texty v regionálních novinách, dalších periodikách a odborných časopisech, např.: Ateliér, recenze k výstavám v OGL: Mladí lvi v kleci. Německéčeská výtvarní scéna první republiky, Art&Antiques, č. 9, s AH Němci z Čech, Moravy a Slezska ve výtvarném umění, Dějiny a současnost, č. 8, s AH Ateliér, text k výstavám v OGL: Zuzana ŠTĚPANOVIČOVÁ, Pavel Šulc / Země má. Ateliér 3/ Petr ŠTĚPÁN, Jiří Kubový / Země, voda, vzduch. Ateliér 14-15/ Další publikace vydané OGL: 2.6. Jiné aktivity organizace Celý rok byl spojen s náročnými přípravami spojenými s plánovaným stěhování Oblastní galerie v Liberci do lázní. Anna Habánová, M.A., Ph.D. organizace přednášek pro veřejnost konaných v Krajské vědecké knihovně v Liberci z cyklu Umění a kultura na Liberecku pořádaných katedrou historie FP TU v Liberci, zapojení OGL do projektu organizace mezinárodní odborné konference Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany v rámci Mezer v historii v Krajské vědecké knihovně v Liberci Od 2012 řešitelka grantu GAČR Ušlechtilá soutěž obou národů dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Cechách , řešeného na katedře historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (P409/12/0756). Mgr. Markéta Kroupová Spolupráce při vědeckém úkolu Mgr. Pavly Machalíkové, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Spolupráce při zpracování kreseb a grafik členů rodiny Führichů ze sbírky OGL. Mgr. Adéla Pomothy Pravidelná účast na pracovních setkáních Komory edukačních pracovníků rady galerií Mgr. Jan Randáček Předseda komory ředitelů Rady galerií ČR. Člen Vědecké rady při NPÚ, úz. odb. pracoviště v Liberci. Člen pracovní skupiny EUREX-Památky při Euroregionu Nisa. Člen redakční rasy Fontes Nissae. Účast na vzdělávacích seminářích Unie zaměstnavatelských svazů (Komunikační dovednosti aj.). 18

19 pracovní exkurze do Saska (Goethe Institut). Přednášky pro laickou a odbornou veřejnost o lázních. Mgr. Zuzana Štěpanovičová Přednášela pro Klub přátel výtvarného umění v Liberci. Zúčastnila se projektu Rady galerií ČR s názvem Muzejní autority - Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií. Vytvořila několik slovníkových hesel pro De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon. Přednášky pro Klub přátel výtvarného umění Zahájení výstav: Eliška Jakubíčková, Galerie Prostor 228, a Jonáš Czesaný, Galerie Prostor 228,

20 3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Celý rok byl pro Oblastní galerii (dále jen OGL), vzhledem k připravovanému přemístění do prostor rekonstruovaného objektu bývalých lázní, po všech stránkách podstatně náročnější než roky předcházející. V celém rozsahu byl zachován provoz starého objektu a souběžně bylo připravováno zahájení činnosti v budově Lázní. Muselo být připravováno členění prostoru na jednotlivé výstavní části a tak byl připravován nový výstavní plán pro významně rozšířené výstavní expozice. V závěru rekonstrukce probíhala celá řada odborných konzultací o vlastním provozu OGL v nových podmínkách. Bylo dohodnuto ukončení dodavatelských smluv vázajících se na objekt U Tiskárny, proběhla také příprava podkladů pro předání tohoto objektu Statutárnímu městu Liberec. Byly připravovány dodavatelské smlouvy služeb pro objekt Lázní. V průběhu roku bylo vytvořeno nové místo na pozici správce budov a ke konci roku proběhlo na základě nového organizačního schéma ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci denního dozoru expozic. Organizace získala od Krajského úřadu finanční prostředky na provoz ve výši ,00 Kč z toho na odpisy částku ,00 Kč dále získala účelovou dotaci: - z dotačního fondu OLP/1206/201 na katalog Mladí lvi v kleci ,00 Kč - z rozpočtu OLP/3548/ na vybavení interiéru objektu Lázní v Masarykově ulici ,00 Kč z toho bylo v roce použito na: provoz ,57 Kč investice ,48 Kč další prostředky, které organizace získala - dotace MK ČR - projekt Mladí lvi v kleci ,00 Kč - Isprofin, MK ČR - projekt dokumentace a evidence ,00 Kč - příspěvek Statutárního města Liberec - projekt Pod Ještědem ,00 Kč - dotace Euroregionu Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí ,83 Kč v Euroregionu Nisa - příspěvek Fondu budoucnosti - projekt Mladí lvi v kleci ,00 Kč celkové náklady ,75 Kč celkové výnosy ,75 Kč vratka vyrovnávacího příspěvku zřizovateli ,45 Kč Zdůvodnění vráceného příspěvku Oblastní galerie Liberec předpokládala převzetí areálu Lázní na Masarykově třídě k 1. červenci a 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUŽICKÁ 920/7 LIBEREC 460 01 IČO 70932522, DIČ CZ 70932522 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. VLADIMÍR PTÁČEK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více