Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Základní ukazatele Profil příspěvkové organizace Soupis nemovitostí, poboček a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE...3 1.1. Základní ukazatele...3 1.2. Profil příspěvkové organizace...4 1.3. Soupis nemovitostí, poboček a"

Transkript

1 O B L A S T N Í G A L E R I E V L I B E R C I Z P R ÁVA O Č I N N O S T I Z A R O K

2 Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Základní ukazatele Profil příspěvkové organizace Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST Statistické ukazatele Stálé expozice Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program Vědecko-výzkumná a badatelská činnost Ediční a publikační činnost Jiné aktivity organizace EKONOMICKÉ UKAZATELE Vyhodnocení finančního hospodaření organizace SLOVO ŘEDITELE...34

3 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. Základní ukazatele Počet získaných (zaplacených) uměleckých děl Náklady na nákup uměleckých děl* 662,00 764, ,5 951,00 400,00 Restaurování (počet) Náklady na restaurování* 44,23 42,76 60,71 93,12 528,28 Počet návštěvníků z toho platící Výnosy ze vstupného* 175,56 95,10 154,73 117,96 255,88 Počet výstav Počet komentovaných prohlídek Počet zapůjčených uměleckých děl z toho do zahraničí Počet doprovodných programů pro školy Počet bloků doprovodného programu Návštěvnost doprovodných programů pro školy Počet přednášek, koncertů apod. (mimo vernisáží) Počet víkendových dílen pro děti, dospělé Počet návštěvníků víkendových dílen Počet zaměstnanců (fyzických) Počet zaměstnanců (přepočtených) 22 21,81 20,65 21,03 22 Výnosy celkem* , , , , ,1 6 - z toho dotace od zřizovatele* , , , , ,00 - vratka zřizovateli* ,83 - skutečná dotace od zřizovatele* ,1 7 - z toho dary* 22,00 10,00 70,00 - z toho vlastní výnosy* 365,39 149,44 236,85 213,79 386,97 - z toho jiné zdroje (dotace, granty)* 419,80 208, , , ,30 3

4 - z toho ostatní výnosy* 156,78 10,35 224,10 42,81 146,57 - z toho finanční výnosy* 0,41 0,57 0,58 0,68 1,15 Náklady celkem* , , , , 95 - z toho osobní náklady* 6 262, , , ,0 4 Průměrný plat (v Kč) , , , , , , ,0 0 Hospodářský výsledek (v Kč) 179,55 10,04 19,34 157,73 0,00 4

5 1.2. Profil příspěvkové organizace a) Forma právnické osoby Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace (dále jen OGL ) je příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem. OGL je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 526. V čele OGL stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje. b) Sídlo a další kontaktní údaje U Tiskárny 81/ Liberec V-Kristiánov (případně t: f: c) Zřizovatel Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec 2 IČ: OGL oborově spadá pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tento odbor vede PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana. d) Hlavní činnost Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou. OGL plní funkci galerie ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zák. č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. OGL byla zřízena za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. e) Zaměstnanci OGL ke dni zaměstnávala celkem 26 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 22 pracovních úvazků. Průměrný plat zaměstnance v roce činil ,00 Kč Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců Oblastní galerie v Liberci nemá žádné pobočky ano detašovaná pracoviště. V organizaci pracuje 22 přepočtených zaměstnanců. Pozemky druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast. Parcela č. výměra m zastavěná plocha a nádvoří Liberec zastavěná plocha a nádvoří Liberec ostatní plocha Liberec /1 584 ostatní plocha Liberec /2 187 zahrada Liberec ,914,5802/3, Ostatní plocha Liberec

6 2/4 Stavby č.p. budovy způsob využití katastr. území list vlastnictví na parcele č. 81 občanská Liberec vybavenost bez čp/če jiná stavba Liberec garáž Liberec zahradní domek Liberec zahradní přístřešek Liberec nezapsané v nemovitostí katastru venkovní úpravy Liberec trvalé porosty Liberec Počet zaměstnanců mzdový vývoj Skutečnost k Plán poslední schválený Skutečnost k přepočtený počet zaměstnanců* fyzický počet zaměstnanců Snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo ukončení pracovního poměru instalačního zaměstnance (tento výpadek byl i nadále řešen formou externích zaměstnanců - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). 6

7 2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST 2.1. Statistické ukazatele a) Sbírkotvorná činnost (akvizice) V roce se nesešla nákupní komise k výběru nových děl do sbírek galerie, ale proplaceno bylo pouze jedno dílo, které vybrala nákupní komise už v roce Autor Název díla Datace Technika Rozměry Kupní cena Přírůstkové číslo Jindřich Zeithamml Měsíční pole 1999 dřevo, plátkové zlato a stříbro Průměr 110 cm ,-Kč 1.1. b) Konzervování S ohledem na nově připravovanou stálou expozici v Lázních byla restaurována díla určená pro tento účel. Jednalo se o obrazy napříč jednotlivými obdobími zastoupenými v podsbírce obrazů od nejstarších barokních po díla 20. století. Náročným restaurováním také prošly dvě skulptury z období kolem roku 1500, které budou vystaveny v roce Celkem si restaurátorský zásah vyžádalo 120 uměleckých děl a 20 sbírkových předmětů; všechny byly restaurovány z důvodu vystavení v budoucích stálých expozicích. c) Inventarizace V roce 2012 proběhla částečná inventarizace podsbírky kreseb a grafik. Inventarizace proběhla v rozsahu stanoveném zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní. O výsledku inventarizace byl pořízen zápis, který byl zaslán zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR. Objem inventarizovaných předmětů tedy činil celkem kusů. Roky 2012 byl také rokem, kdy doběhlo desetileté období, během kterého musela proběhnout úplná inventarizace všech uměleckých a sbírkových předmětů. O průběhu a výsledcích bylo vyrozuměno Ministerstvo kultury a zřizovatel, zároveň byl vytvořen nový rozpis inventarizací na období až d) Demus a digitalizace Jedním z cílů OGL je zpřístupnit veřejnosti sbírky v rámci portálu Registru sbírek. Tato aktivita je podmíněná úplnou digitalizací sbírek, tzn. fotografickou dokumentací doplněnou o identifikační údaje, které se zanášejí do databázového systému Demus. V roce se průběžně doplňovala data především textové části podsbírky grafiky a pořizována obrazová data podsbírky obrazů a grafiky. V Demusu je k zapsáno položek. OGL uspěla v roce 2012 v žádosti o dvouletý grant MKČR na rozvoj integrovaného systému ochrany na podporu digitalizace a mohla pro účely digitalizace zakoupit v roce nový objektiv a notebook pro práci s Demusem v depozitářích. Provádění, tvorba a správa digitální fotodokumentace probíhá v několika úrovních. Kromě dokumentace podkladů pro tvorbu výstav (noviny, katalogy, web), proměnných výstav, doprovodných programů, koncertů, vernisáží a víkendových dílen se soustředí především na digitalizaci sbírek. V roce bylo vyfoceno a zaarchivováno 3649 sbírkových předmětů. e) Zápůjčky Komu zapůjčeno Název výstavy Termín Počet Galerie Zdeněk Sklenář Karel Malich plastika 7

8 Galerie hlavního města Prahy Radek Kratina ( ) Národní galerie v Praze Hugo Demartini Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou Osvobozování sentimentu, podoby romantismu a biedermeieru Galerie města Plzně Pod Ještědem Galerie města Kolína Václav Radimský. Melancholie Galéria města Bratislavy Legendy svetovej secésie plastiky, 3 obrazy, 16 grafik, 6 kreseb 2 plastiky 2 obrazy J. Führicha 1 obraz M. Hausshofera 1 obraz A. Beckera 1 plastika V. K. Nováka 2 obrazy V. Radimského 1 obraz A. Plesingerové- Božinové 1 obraz J. Obrovského 1 obraz K. Špillara Muzeum Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Galerie moderního umění v Hradci Králové Je Ferda nejlepší mravenec? Wilhelm Riedel Gusta Nekolová Jarešová Národní galerie v Praze Jan Křížek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Otakar Nejedlý. Z Ceylonu do Indie a zase zpátky Liberecký kraj výzdoba kanceláří Musée André Malraux, Le Havre, France Museen Zittau, Deutschland Pissaro dans le Ports; Rouen, Dieppe, Le Havre. Motora pokroku průkopníci automobilového průmyslu v údolí řeky Nisy, Žitava kresby O. Sekory 21 obrazů a 6 kreseb 2 obrazy G. Nekolové- Jarešové 1 obraz J. Jareše 1 obraz D. Mayera-Zajíce 2 kresby J. Křížka 7 obrazů 2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda 1 obraz E. Boudina 1 obraz H. Charlemonta 1 obraz Kamila Lhotáka 8

9 Galerie hlavního města Prahy Podkrkonošské muzeum a galerie v Jilemnici Muzeum Prostějovska v Prostějově Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Musée Eugene Boudin Honfleur, France Vášeň. Sen a ideál František Kaván Jakub Schikaneder Kamil Lhoták Gustav Klimt La Famme et la Meer, Smetanova Litomyšl Hledání ztraceného ráje Městské muzeum v Železném Brodě Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou Východočeská galerie v Pardubicích 70 let tavené skleněné plastiky Antonín Střížek, obrazy, města, zátiší Otakar Nejedlý. Z Ceylonu do Indie a zase zpátky. Národní galerie v Praze Jan Kotík (1916 Turnov 2002 Berlín) Galerie hlavního města Prahy Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Národní galerie v Praze Ludvík Kuba ( ) Národní památkový ústav Praha Stanislav Podhrázský Zdenka Fibichová Francouzské umění ze šlechtických sbírek plastiky J. Štursy 2 obrazy 1 obraz 3 kresby 3 obrazy 3 kresby 1 grafika 2 kresby G. Klimta 7 obrazů E. Boudina 1 obraz V. Boštíka 3 plastiky J. Zahradníkové-Brychtové 1 obraz 7 obrazů 8 kreseb 1 obraz 1 obraz 3 kresby 1 obraz 1 obraz D. dela Peny 2 obrazy E. Boudina 1 obraz C. Troyona 1 obraz CH. E. Jacqua 1 obraz P. D. Trouilleberta 1 kresba A. L. Lhermitte Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Vánoce s Josefem Ladou kresby J. Lady 9

10 Mládkových, Praha Městská galerie My, Jablonec nad Nisou Dlouhodobé zápůjčky Miloš Votrubec obrazy Komu zapůjčeno Důvod Termín Počet Národní galerie v Praze - doplnění stálé expozice obraz J. G. Heinsche 1 obraz P. J. Branda. Podještědské muzeum v Českém Dubu doplnění stálé expozice díla autorů: Jihoněmeckého malíře konce 17. století, Pierra Goberta, Vídeňského malíře činného kol Statutární město Liberec výzdoba jednacích síní a pracovny primátora Liberecký kraj výzdoba kanceláří a obrazů autorů Karla Postla, Antonína Mánese, Wenzela Franze Jägera, Karal Schweningera, Aloise Kasimira 2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda 1 obraz V. Rabase f) Badatelské dotazy a návštěvy V roce bylo zodpovězeno přibližně 60 badatelských dotazů a bylo uskutečněno 17 badatelských návštěv. g) Návštěvnost POČET ROČNÍ VÝKAZ NÁVŠTĚVNOSTI NÁVŠTĚVNÍ- AKCÍ KŮ Celkem návštěvníci expozic a výstav OGL Za vstupné celé (dospělí) 837 Za vstupné snížené (žáci, důchodci) 4369 Neplatící 5731 Návštěvníci kulturně výchovných akcí Výukové programy pro školy - DP Komentované prohlídky pro školy Komentované prohlídky pro veřejnost Víkendové dílny - vd pro rodiče s dětmi

11 Víkendové výtvarné kurzy pro veřejnost 6 70 Ostatní kulturní akce (vernisáže, Muzejní noc, přednášky...) Počet kulturně výchovných akcí, jichž je galerie pořadatelem Stálé expozice Oblastní galerie v Liberci vystavovala umělecká díla ze svých sbírek ve třech stálých expozicích: české umění 20. století, francouzská krajinomalba 19. století a výběr z německého a rakouského malířství pod názvem Zrcadlo vzpomínek. Expozice českého umění byla řešena jako chronologicky řazený přehled nejlepších děl od konce 19. století po 70. léta 20. století. Návštěvník tak procházel pomyslným průběhem dějin umění a byly mu postupně nabízeny poklady ze sbírek. Tato koncepce má svou nespornou výhodu v možnosti výkladu dějin umění přímo v prostorách stálé expozice a proto je využívána nejrůznějšími typy škol k didaktickým účelům. Další výhodou tohoto uspořádání je možnost nabídnout turistům či zahraničním návštěvníkům taková díla, která patří mezi nejvzácnější a nejreprezentativnější v galerii. Podobně, ale v menším měřítku, byly řešené i zbývající dvě expozice. V roce byly ve stálé expozici provedeny výrazné změny, které souvisely s jednou velkou a několika menšími zápůjčkami. V únoru se vrátilo 80 obrazů německého, rakouského a francouzského malířství z původního odkazu Heinricha Liebiega spolu s vybranými nákupy z jeho odkazu, které byly zapůjčeny do Musea Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Tak bylo možné již (místo expozice Wilhelm Riedel) znovu vystavit expozici Francouzské krajinomalby 19. století v počtu 20 obrazů a expozici Zrcadlo vzpomínek v počtu 26 děl. Expozice francouzské krajinomalby se radikálně proměnila v červnu kvůli zápůjčce osmi děl do francouzských muzeí (sedm obrazů bylo zapůjčeno do Museé Eugѐne Boudin v Honfleur a jeden obraz do Museé André Malraux v Le Havre). Některé obrazy po návratu z Francie putovaly ještě na Pražský Hrad, kde se v Císařské konírně staly součástí výstavy Francouzské umění ze šlechtických sbírek. Expozice českého umění se kvůli zápůjčkám na výstavy měnila celkem jedenáctkrát, dohromady bylo vyměněno nebo nově nainstalováno celkem 25 děl, v jejichž rámci byla také představena díla z posledních nákupů. Expozice Zrcadlo vzpomínek se po svém novém nainstalování v únoru měnila ještě jednou, byla v ní vyměněna dvě díla. Od září do byla tato expozice znovu deinstalována kvůli tomu, aby zde mohl vzniknout rozšířený prostor pro výstavu Mladí lvi v kleci. Dohromady se tak v neměnných stálých expozicích provedlo 89 změn, přičemž v tom nejsou započítané obrazy a plastiky z výstavy Mladí lvi v kleci! 2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program a) Krátkodobé výstavy VÝSTAVY V OGL (ZÁKLADNÍ) TERMÍN VÝSTAVA PROSTOR Jaroslava Severová/Nic není, jak se zdá Grafický kabinet a přilehlý sál let/60 tváří přízemí Všechno nejlepší, galerie! Grafický kabinet a přilehlý 11

12 sál Pod Ještědem/současná výtvarná scéna Liberecka přízemí Albrecht Dürer přízemí Vladimír Kopecký Grafický kabinet a přilehlý sál Jiří Kubový/země-voda-vzduch Přízemí východní křídlo Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období přízemí, grafický kabinet a přilehlý sál, prostor stálé expozice Zrcadlo vzpomínek. Oblastní galerie v Liberci připravila v roce méně výstav než v minulých letech. Tato skutečnost byla dána přípravou několika rozsáhlých projektů, které se s ohledem na návštěvnost ukázaly jako nosné. Nejdůležitějšími projekty byla vzpomínková výstava uspořádaná v rámci oslav 60leté právní samostatnosti OGL, přehlídka současné tvorby autorů působících nebo pocházejících z regionu Pod Ještědem, dále pak průřezová přehlídka vesměs kompletním grafickým dílem Albrechta Dürera zapůjčená v rámci projektu Dialog partnerských měst Liberec a Augsburg od soukromého sběratele Ulricha Schulze. Poslední výstavou v paláci Johanna Liebiega byla rozsáhlá přehlídka německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska pod názvem Mladí lvi v kleci. Pro tuto výstavu se podařilo získat významné granty Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavy, které galerie připravila pro jiné instituce Romantické krajiny Wilhelma Riedela Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod b) Doprovodné programy pro školy Smíšené galerijní animace založené na kombinaci objektového a smyslového učení. Jsou připravovány galerijní lektorkou k aktuálním krátkodobým výstavám a navazují na témata těchto výstav. Lektorka připravuje programy teoreticky, vytváří a zpracovává pracovní listy, grafiku i prakticky lektoruje především vzorové bloky pro externisty. Galerie nabízí programy po celou dobu trvání výstavy (cca 2 měsíce) ve čtyřech devadesátiminutových blocích denně. Koncepce animačních programů je založena na kombinaci mluveného slova praktickými, převážně výtvarnými etudami různého založení (kresba, prostorové utváření, tělové či dramatické hry ) Lektor volí takové činnosti, které svým charakterem slouží k přiblížení inspirace, záměru, postupu či techniky tvorby vystavovaného tvůrce. Podstata animace tkví v účinnosti prožitku a zážitku. Každý program je fotograficky dokumentován, po skončení programu lektorka zpracuje hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu ze strany škol zapojuje Oblastní galerie do výuky externí lektory. 12

13 Přehled doprovodných programů pro školy: Vazba na výstavu POČET BLO- TERMÍN NÁZEV PROGRAMU TYP ŽÁCI+PE- KŮ DAGOG TŘÍD Jak se do lesa volá Alžběta Skálová, Jak Lektor se do lesa volá Hlava oči, ústa, nos I 60 let I 60 tváří Lektor Portrét 60x jinak Se školou do galerie Albrechrt Dürer a st. Lektor expozice Zarámované příběhy Lektor CELKEM JAK SE DO LESA VOLÁ... Doprovodný program pro MŠ a ZŠ do 8. let k výstavě Alžběty Skálové Termín: Cílová skupina: individuální návštěvník s dětmi, školky, děti do 8. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program s lektorem let k výstavě ilustrací Alžběty Skálové. Výstavy ilustrátorů bývají tradičně každý rok v období Vánoc. Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky připravili lektorovaný program, který děti zábavnou formou seznámí se světem ilustrací Alžběty Skálové. Malování, skládání, čtení pohádek a mnoho dalšího. Součástí výstavy také samoobslužný výtvarný koutek pro každého malého návštěvníka! PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ 60 LET / 60 TVÁŘÍ PORTRÉT 60X JINAK Termín: Cílová skupina: žáci a studenti od 9. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty od 9 let. Průvodce vývojem portrétu a výtvarné variace a hry na téma. Program je určen žákům ZŠ od 9 let i pro středoškoláky. HLAVA, OČI, ÚSTA, NOS Termín: Cílová skupina: MŠ a ZŠ od 4 do 8 let Délka programu: 90. minut Doprovodný program k výstavě Portréty ze sbírek Oblastní galerie pro MŠ a ZŠ od 4 do 8 let. Průvodce ztvárněním lidského obličeje pro nejmenší s výtvarným workshopem SE ŠKOLOU DO GALERIE! květnová a červnová nabídka pro předškoláky, školáky a studenty 13

14 CESTA POD JEŠTĚDEM / Od 6. května do 9. června. Termín: Cílová skupina: od 9 let (od 4. třídy) Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty inspirovaný Ještědem. Seznámení s výstavou regionálních výtvarníků a cesta pod Ještědem. Jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme? Máme rádi Ještěd? A proč? Původně byl program směrován na outdoor, po dalším zvážení však zůstaneme v galerii. V případě hezkého počasí expandujeme na nádvoří galerie. GÉNIUS A TULÁK V DOBÁCH RENESANCE / ALBRECHT DÜRER Termín: Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ Délka programu: 90. minut Speciální nabídka prohlídky výstavy připravená pro předškoláčky, žáky a studenty. Nenechte si ujít prohlídku výstavy téměř kompletní grafiky jednoho z nejznámějších renesančních umělců. Výstava roku! Programy jsou v nabídce a) pro předškolní děti a děti do 8 let - výroba tuláckého klobouku a hole a grafická miniatura b) školáky a studenty od 9. let - seznámení se s osobností A. Dürera, některými grafickými technikami a malý výtvarný workshop na výrobu renesanční grafické miniatury. V ZÁKULISÍ Termín: Cílová skupina: ZŠ a SŠ od 12. let Délka programu: 90. minut Prohlídka pro žáky a studenty od 12 let. Co se odehrává v galerijním zákulisí. Co musíme udělat před výstavou? Jak se transportují umělecká díla? Kolik v galerii pracuje lidí a co vlastně dělají? Přijďte si poslechnout více o naší práci, o technických detailech a věcech ukrytých "za oponou". Přijďte se zeptat, podívat se na místa vyhrazená pro zaměstnance přijďte se seznámit. ZARÁMOVANÉ PŘÍBĚHY Termín: Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ. Délka programu: 90. minut Obraz je zarámovaný příběh. Společně vstoupíme do obrazů plných skutečných i fantastických příběhů lidí a věcí. Vytvoříme vlastní plastické obrazy i sochy. Reliéf, práce s hlínou, sádrový odlitek... Tři varianty programu připraveny na míru věkovým skupinám (MŠ + ZŠ do 3. třídy / třída ZŠ / 9. třída, SŠ, gymnázia). Poslední nabízený program pro školy ve staré budově galerie. Připravujeme novou rozšířenou nabídku do Lázní! c) d) Víkendové dílny pro rodiče s dětmi Víkendové dílny pro rodiče s dětmi se v roce 2012 zaměřovaly na konkrétní téma (v souvislosti se svátky, ročním obdobím, významnými dny apod.). Po celou dobu dílny je pro návštěvníky k dispozici kvalifikovaný lektor, materiál na výrobu je k dispozici zdarma. 14

15 VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI V OGL TERMÍN NÁZEV PROGRAMU PROSTOR POČET BLOK R+D Velikonoce na bílo atelier Čarodějnice mýma očima a atelier 1 65 rukama Halloween aneb dýně kam se atelier podíváš CELKEM VELIKONOCE NA BÍLO Tradiční jarní víkendová tvořivá dílna s velikonoční tématikou proběhne na Bílou sobotu. Dílna otevřena pro všechny tvořivé rodiče s dětmi. Výroba velikonočních a jarních ozdob všeho druhu. ČARODĚJNICE MÝMA OČIMA A RUKAMA Tradiční čarodějnická víkendová dílna pro děti a jejich rodiče. V naší výtvarné dílně si vyrobíme všechny pomůcky, které potřebuje správná čarodějnice, a důkladně se připravíme na rej čarodějnic. Čarodějnické převleky a klobouky, bradavice a nosy, vlastní čarodějnici, čarodějnické hůlky. HALLOWEEN ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na výrobu halloweenských dýní Jack O'Lanterns, strašidelných masek a zářivých lampionů. e) Kurzy pro dospělé Výtvarné kurzy pro dospělé zájemce jsou pořádány nárazově na základě nabídky a poptávky. Galerie se při nich snaží využívat externí lektory a výtvarné umělce. Počet účastníků je limitován velikostí dílny. Náklady na akce se z velké části daří pokrývat ze vstupného. V roce 2011 se uskutečnily dvě série (6 kurzů) výtvarných kurzů pro veřejnost vedené libereckou výtvarnicí Ilonou Chválovou. VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ TERMÍN NÁZEV PROGRAMU PROSTOR POČET BLOK R+D Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK Kurz kresby s I. Chválovou VK 1 11 CELKEM 6 70 f) Jiné kulturní a vzdělávací akce DATUM KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA POČET NÁVSTĚVNOST LEDEN Jiří Kornatovký / Markéta Kroupová 1 6 ÚNOR Jaroslava Severová/Markéta Kroupová 1 5 BŘEZEN let, 60. tváří / Anna Habánová

16 DUBEN Pod Ještědem/Markéta Kroupová Stálá expozice / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Oslava výročí vzniku galerie/markéta Kroupová 1 37 KVĚTEN stálá expozice / A. Habánová Pod Ještědem/ Markéta Kroupová 1 1 ČERVEN 3.6. Vladimír Kopecký stálá expozice / A. Habánová 1 24 ČER- VENEC Albrecht Dürer / U. Schulz Albrecht Dürer / A. Habánová 1 10 SRPEN Albrecht Dürer / A. Habánová Albrecht Dürer / A. Habánová 1 15 ZÁŘÍ Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / I. Habán 1 18 ŘÍJEN Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) 1 42 LIS- TOPAD PROSI- NEC Mladí lvi v kleci / I. Habán + Martina Pachmanová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová v rámci konference 1 26 Ztracená generace? Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán + doc. Spielmann Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / Mia Münzer s Markétou Sýkorovou Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Rosé Quartet Mladí lvi v kleci / I. Habán Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová + Vojtěch Lahoda Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová

17 Mladí lvi v kleci / I. Habán (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán 1 9 CELKEM DATUM KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA/ŠKOLA POČET NÁVSTĚVNOST LEDEN 29 SUPŠ Jablonec n.n. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.n. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.n. / Štěpanovičová 1 21 ÚNOR 21 Umělecká škola JBC 1 15 BŘEZEN 12 TUL / M. Kroupová TUL / Štěpanovičová TUL / Štěpanovičová TUL / A. Habánová 1 10 KVĚTEN 14 TUL / Habánová SUPŠ Turnov / Kroupová 1 18 ČERVEN 7 SPŠSE Masarykova SPŠ stavební 1 8 ZÁŘÍ 5 SPŠ stavební 1 15 ŘÍJEN TUL / stálá expozice / A. Habánová 1 14 PROSI- NEC TUL / Mladí lvi v kleci / A. Habánová 1 12 CELKEM DATUM OSTATNÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE PRO VE- NÁ- POČET ŘEJNOST VSTĚVNOST LEDEN leden - říjen Výtvarné kroužky Pechová Leden - říjen Výtvarné kroužky Šuková ČERVEN Muzejní noc ČER / Letní výtvarné tábory pro děti VENEC ZÁŘÍ Dny evropského dědictví Vernisáž Mladí lvi v kleci ŘÍJEN Růže mezi trním v rámci Mladých lvů v kleci 1 28 PROSI Dernisáž NEC CELKEM Vědecko-výzkumná a badatelská činnost Vědecko-výzkumná a badatelská činnost se částečně kryje s přípravami výstav, publikační činností a odpověďmi na badatelské dotazy, proto jsou výsledky této činnosti zahrnuty do těchto kapitol. Všechny odborné zaměstnankyně musely v průběhu přípravy výstav aktivně pracovat s prameny a literaturou a provádět výzkum Ediční a publikační činnost Anna HABÁNOVÁ (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Liberec Řevnice. 17

18 Anna HABÁNOVÁ (ed.), Junge Löwen im Käfig. Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit, Liberec Řevnice. Anna HABÁNOVÁ Ivo HABÁN (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Liberec. Anna HABÁNOVÁ, Graz Prag Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine Beziehungen zur Künstlergruppe Mánes und zu der Prager Secession, in: Christa STEINLE Günther HOLLER-SCHUSTER, Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne, Graz, s Publikovány byly texty v regionálních novinách, dalších periodikách a odborných časopisech, např.: Ateliér, recenze k výstavám v OGL: Mladí lvi v kleci. Německéčeská výtvarní scéna první republiky, Art&Antiques, č. 9, s AH Němci z Čech, Moravy a Slezska ve výtvarném umění, Dějiny a současnost, č. 8, s AH Ateliér, text k výstavám v OGL: Zuzana ŠTĚPANOVIČOVÁ, Pavel Šulc / Země má. Ateliér 3/ Petr ŠTĚPÁN, Jiří Kubový / Země, voda, vzduch. Ateliér 14-15/ Další publikace vydané OGL: 2.6. Jiné aktivity organizace Celý rok byl spojen s náročnými přípravami spojenými s plánovaným stěhování Oblastní galerie v Liberci do lázní. Anna Habánová, M.A., Ph.D. organizace přednášek pro veřejnost konaných v Krajské vědecké knihovně v Liberci z cyklu Umění a kultura na Liberecku pořádaných katedrou historie FP TU v Liberci, zapojení OGL do projektu organizace mezinárodní odborné konference Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany v rámci Mezer v historii v Krajské vědecké knihovně v Liberci Od 2012 řešitelka grantu GAČR Ušlechtilá soutěž obou národů dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Cechách , řešeného na katedře historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (P409/12/0756). Mgr. Markéta Kroupová Spolupráce při vědeckém úkolu Mgr. Pavly Machalíkové, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Spolupráce při zpracování kreseb a grafik členů rodiny Führichů ze sbírky OGL. Mgr. Adéla Pomothy Pravidelná účast na pracovních setkáních Komory edukačních pracovníků rady galerií Mgr. Jan Randáček Předseda komory ředitelů Rady galerií ČR. Člen Vědecké rady při NPÚ, úz. odb. pracoviště v Liberci. Člen pracovní skupiny EUREX-Památky při Euroregionu Nisa. Člen redakční rasy Fontes Nissae. Účast na vzdělávacích seminářích Unie zaměstnavatelských svazů (Komunikační dovednosti aj.). 18

19 pracovní exkurze do Saska (Goethe Institut). Přednášky pro laickou a odbornou veřejnost o lázních. Mgr. Zuzana Štěpanovičová Přednášela pro Klub přátel výtvarného umění v Liberci. Zúčastnila se projektu Rady galerií ČR s názvem Muzejní autority - Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií. Vytvořila několik slovníkových hesel pro De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon. Přednášky pro Klub přátel výtvarného umění Zahájení výstav: Eliška Jakubíčková, Galerie Prostor 228, a Jonáš Czesaný, Galerie Prostor 228,

20 3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Celý rok byl pro Oblastní galerii (dále jen OGL), vzhledem k připravovanému přemístění do prostor rekonstruovaného objektu bývalých lázní, po všech stránkách podstatně náročnější než roky předcházející. V celém rozsahu byl zachován provoz starého objektu a souběžně bylo připravováno zahájení činnosti v budově Lázní. Muselo být připravováno členění prostoru na jednotlivé výstavní části a tak byl připravován nový výstavní plán pro významně rozšířené výstavní expozice. V závěru rekonstrukce probíhala celá řada odborných konzultací o vlastním provozu OGL v nových podmínkách. Bylo dohodnuto ukončení dodavatelských smluv vázajících se na objekt U Tiskárny, proběhla také příprava podkladů pro předání tohoto objektu Statutárnímu městu Liberec. Byly připravovány dodavatelské smlouvy služeb pro objekt Lázní. V průběhu roku bylo vytvořeno nové místo na pozici správce budov a ke konci roku proběhlo na základě nového organizačního schéma ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci denního dozoru expozic. Organizace získala od Krajského úřadu finanční prostředky na provoz ve výši ,00 Kč z toho na odpisy částku ,00 Kč dále získala účelovou dotaci: - z dotačního fondu OLP/1206/201 na katalog Mladí lvi v kleci ,00 Kč - z rozpočtu OLP/3548/ na vybavení interiéru objektu Lázní v Masarykově ulici ,00 Kč z toho bylo v roce použito na: provoz ,57 Kč investice ,48 Kč další prostředky, které organizace získala - dotace MK ČR - projekt Mladí lvi v kleci ,00 Kč - Isprofin, MK ČR - projekt dokumentace a evidence ,00 Kč - příspěvek Statutárního města Liberec - projekt Pod Ještědem ,00 Kč - dotace Euroregionu Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí ,83 Kč v Euroregionu Nisa - příspěvek Fondu budoucnosti - projekt Mladí lvi v kleci ,00 Kč celkové náklady ,75 Kč celkové výnosy ,75 Kč vratka vyrovnávacího příspěvku zřizovateli ,45 Kč Zdůvodnění vráceného příspěvku Oblastní galerie Liberec předpokládala převzetí areálu Lázní na Masarykově třídě k 1. červenci a 20

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk.

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Rekonstrukce budovy Galerie moderního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

O Nadaci / Poslání seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním správa kulturní památky Sovovy Mlýny

O Nadaci / Poslání seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním správa kulturní památky Sovovy Mlýny Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH 1. O Nadaci / Poslání 3 2. Informace o Nadaci... 3 3. Činnost Nadace v roce 2007. 4 a. Provozní záležitosti Nadace.. 4 b. Werichova

Více

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 OBSAH Významné události v knihovně v průběhu roku 2014 4 Identifikační údaje 5 Zřizovatel 6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 7 I.Sekce

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2008 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2008 1 OBSAH Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově...4

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, příspěvkové organizace, za rok 2005

Zpráva o činnosti a plnění úkolů GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, příspěvkové organizace, za rok 2005 Zpráva o činnosti a plnění úkolů GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, příspěvkové organizace, za rok 2005 ÚVODEM Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (dále jen GVUO) je jediným specializovaným

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více