Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97"

Transkript

1 Výroční 2010 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK,o.p.s.dne a certifikované Pracoviště Basální stimulace od OLÚ Paseka,p.o. Paseka

2 Obsah 1. Základní údaje Poslání, vize, hodnoty společnosti Přehled o činnosti Poskytovaná zdravotní péče Léčebna plicní ( TRN) Léčebna dlouhodobě nemocných Léčebna rehabilitace Ambulantní provoz Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy Záměry Indikátory kvality a sledování rizik Počet hospitalizovaných pacientů Průměrná ošetřovací doba Rizika v OLÚ Paseka Nosokomiální nákazy Dekubity Pády Přehled o zaměstnancích Lékaři, nelékařský zdravotnický personál Rozbor pracovní neschopnosti za rok Rozbor stavu pracovníků za rok Limit na mzdy Péče o zaměstnance Základní údaje o hospodaření Hlavní činnost Náklady Výnosy Doplňková činnost Použité účetní metody Finanční fondy Zhodnocení hospodaření organizace Zabezpečení hospodářsko-technických služeb Prádelna Odpadové hospodářství

3 4.3. Stravovací provoz: Spotřeba elektrické energie Spotřeba zemního plynu, tepla Spotřeba vody za rok Pohonné hmoty Poštovné a spojové služby Drobná údržba Investiční akce Stavební akce Nestavební akce Projekční činnost Drobný dlouhodobý majetek Výuková, vzdělávací a publikační činnost Pro všechny zaměstnance Fyzioterapeuti Další údaje Vnitřní kontrola a audit Vnější kontroly Stížnosti Agenda pohledávek Agenda pracovních úrazů Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mimořádné události Certifikace SAK ČR Basální stimulace Akreditované pracoviště pro výuku Přílohy

4 1. Základní údaje Název organizace : Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Sídlo organizace : Paseka 145, PASEKA Charakteristika organizace : příspěvková organizace ve zdravotnictví IČO Zřizovatel : Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ , IČ Vedení organizace: statutárním orgánem je ředitelka MUDr. Zdenka Polzerová, MBA. V době její nepřítomnosti ji zastupuje náměstek HTS Ing. Miroslav Čeladník Rada pro kontrolu hospodaření pro rok 2010: složení Tato rada je sedmičlenná ve předseda - Bc. Dalibor Horák, místostarosta Města Uničov místopředseda - MVDr. Vojtěch Grézl, starosta Města Litovel členové - MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví KÚOK, Ing. Petra Vítková, vedoucí rozpočtu a financování KÚOK, Ing. Pavel Vrbecký, vedoucí odd.financování zdrav. KÚOK, Iveta Janků, místostarostka Města Uničov, Jiří Blažek, starosta Obce Paseka. Náhradníci : PhDr. Drozda, MUDr. Marie Horáková, J. Tomečková, Karla Staroštíková. Adresa pracoviště: Paseka 145, Paseka zaměstnanci: příjmení web.: 4

5 1.1. Poslání, vize, hodnoty společnosti Poslání organizace: OLÚ Paseka p.o. - jsme Vaše jistota. Vše pro spokojenost lidí, zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí Vize organizace: Budoucnost OLÚ Paseka p.o. se bude rozvíjet ve své celistvosti na základě: poskytování odborné individuální péče svým pacientům umožnění rozvíjení a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v jejich specializacích dobré a efektivní komunikace s pacienty a jejich rodinami zajištění kvalitní a bezpečné léčebné i ošetřovatelské péče v přátelském prostředí edukací pacientů k aktivnímu přístupu k léčbě Hodnoty organizace: OLÚ Paseka p.o. chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací spolehlivost, čestnost optimální využití všech zdrojů a možností odpovědnost za svou práci a rozhodnutí snahu po optimálním výkonu péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze / zvyšování kvalifikace zvyšování kvality a bezpečnosti péče kreativitu uspokojování potřeb a přání pacientů vnímat jako jednu z hlavních priorit schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem 5

6 2. Přehled o činnosti Organizační struktura Organizace se člení na následující hospodářská střediska: 1 - plicní léčebna 2 - léčebna dlouhodobě nemocných 3 - rehabilitační léčebna 4 ambulantní provoz 5 - vedení OLÚ 6 - hospodářsko-technická správa 7 - oddělení klinické biochemie a vyšetřovací metody 8 externí pracoviště Zaměření organizace OLÚ Paseka p.o. poskytuje zdravotnické služby v odbornostech plicní, LDN a rehabilitační, a to v oblasti následné lůžkové zdravotní péče. Vedle tohoto rozhodujícího poslání provozuje ambulantní zdravotní péči v odbornostech praktický lékař, plicní, rehabilitační a chirurgická. Současně zajišťuje vyšetření jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty na pracovištích laboratoře a rentgenu a poskytuje zdravotní služby rehabilitační (hydroterapii, elektroléčbu, ergoterapii a individuální léčebně tělesnou výchovu). Dále zajišťuje sterilizaci i pro externí subjekty. Všechny tyto činnosti patří k hlavní činnosti OLÚ Paseka. K doplňkové činnosti patří praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Tato doplňková 6

7 činnost se realizuje z důvodu lepšího využití stávajících kapacit za podmínky zlepšení hospodářského výsledku OLÚ Paseka Poskytovaná zdravotní péče Součástí OLÚ Paseka je léčebna TRN se 60 lůžky, LDN se 135 lůžky, rehabilitační léčebna se 133 lůžky a 16 lůžek slouží pro sociální hospitalizace ve ZZ podle vyhlášky 108/2006 Sb. Celkový počet lůžek je tedy 344. Vybavení oddělení OLÚ odpovídá platným předpisům. Všechna oddělení OLÚ TRN i LDN jsou vybavena polohovacími postelemi (z převážné části elektrickými), na odděleních je centrální rozvod kyslíku a centrální odsávání. Oddělení LDN jsou vybavena sprchovacími lůžky a zvedacím zařízením pro imobilní nemocné. Oddělení i jednotlivá pracoviště jsou napojena na počítačovou síť. V posledních třech letech jsme naši nabídku rozšířili o možnost přímo placených rekondičních, regeneračních, relaxačních a wellness procedur (např. rašelinové zábaly, klasické masáže, masáže lávovými kameny, masáže medové, reflexní masáže, atd.). Tyto procedury si hradí pacient po dohodě s ošetřujícím lékařem, který zváží možné kontraindikace. Naši pacienti mohou využít k procházkám a relaxaci rozlehlý a zrekonstruovaný park s množstvím upravených parkových cestiček. V posledních letech je zaznamenán vysoký nárůst pacientů po operačních výkonech, kteří jsou přímo z ortopedických a chirurgických oddělení nemocnic přímo překládáni na lůžka léčebny RHB a LDN Léčebna plicní ( TRN) 60 lůžek odd. I lůžek a odd. VI lůžek Léčebna TRN zajišťuje péči z okresů Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Šumperk, z části i z okresu Hodonín, Ostrava, Bruntál a Prostějov. Oddělení TRN 7

8 (tuberkulózy a respiračních nemocí) má k dispozici ambulanci a 2 lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 500 pacientů. OLÚ TRN přijímá nemocné z poměrně širokého moravského regionu, který zahrnuje okresy Olomouc, Přerov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, ale i Bruntál / Rýmařovsko / a další. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo praktických lékařů okamžitě či k vyžádanému termínu, akutní stavy se přijímají ihned po celých 24 hodin. Provádí se kompletní diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, RTG pracoviště. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem. V rámci VI. odd. jsou vyčleněna lůžka pro aktivní TBC plic s vlastní jídelnou a sociálním zařízením, z toho 1 pokoj pro léčbu MDR TBC. TRN 60 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 85,86 84,18 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 309,10 307,26 % docílené obložnosti 85,86 84,18 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 39,16 33,33 Průměrná čekací doba 1,20 1,25 Počet návrhů 0 0 Procento využití lůžkové kapacity odpovídá předchozímu roku, takže provedené opatření v roce 2009 ( snížení počtu lůžek TRN v OLÚ Paseka o 21) se ukázalo jako přínosné. V roce 2010 bylo v LTRN hospitalizováno 52 pacientů s TBC ( v roce , v roce ) s průměrnou ošetřovací dobou 76,9 dne, což je 10,92 %, v roce 2009 to bylo 9,54% ze všech propuštěných, přeložených a zemřelých pacientů, v roce ,84 % v r to bylo 8,23%. V této oblasti jsme v posledních dvou letech zaznamenali spíše mírný vzestup jak počtu pacientů, tak i ukazatelů s tímto souvisejících. 8

9 Léčebna dlouhodobě nemocných 135 lůžek LDN - odd. III 42 lůžek - odd. IV 32 lůžek - odd. V 36 lůžek - odd. V.B - 25 lůžek otevřených Oddělení LDN zajišťuje péči o dlouhodobě nemocné občany z okresu Olomouc. Pacienti jsou přijímáni dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, vystavené praktickým lékařem nebo oddělením nemocnic LDN 135 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 97,25 98,10 Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost 354,99 358,06 % docílené obložnosti 97,25 98,10 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 69,22 88,61 Průměrná čekací doba 6,74 5,22 Počet návrhů 21 5 V roce 2010 jsme otevřeli oddělení V.B, které doplnilo lůžkovou kapacitu, která byla v roce 2009 snížena z důvodu uzavírky pro rekonstrukci. Tato uzavírka byla způsobena modernizací oddělení LDN v roce , při které došlo ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. V rámci této modernizace došlo k vybudování oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji se sociálními zařízeními, oddělení III, IV a V jsou uspořádána částečně buňkovým systémem, kdy je sociální zařízení společné vždy pro 5 lůžek ve dvou pokojích, ostatní pokoje mají včleněné sociální zařízení, pouze oddělení V.B má společné sociální zařízení. Čekací doba na přijetí se v posledních letech zkrátila. Procento využití lůžek je trvale vysoké a pacienti jsou přijímáni výhradně ze zdravotní indikace. Oddělení LDN jsou vybavena polohovacími postelemi, signalizačním zařízením, hydraulickými sprchovacími 9

10 lůžky, rozvody kyslíku. Pobyt a léčba na tomto oddělení směřuje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, zlepšení hybnosti, návratu sebeobsluhy a uchování soběstačnosti pacientů. Na každém lůžkovém oddělení jsou pracovníci školení v rehabilitačním ošetřovatelství, denně jsou přítomni garanti rehabilitace na oddělení kvalifikovaní fyzioterapeuti, probíhají zde aktivity ke zlepšení psychických funkcí pacientů psychoaktivační skupinky, canisterapie a felinoterapie ( léčba pomocí kontaktu se zvířaty psy a kočkou). Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Po provedení supervize na odd. LDN dne OLÚ Paseka, p.o. obdržel certifikát Pracoviště Basální stimulace. Stále dochází k poklesu průměrné ošetřovací doby na LDN a tím i nárůstu počtu odléčených pacientů. Toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umísťování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách Léčebna rehabilitace 133 lůžek rehabilitace - odd. II 35 lůžek - odd. VII 37 lůžek - odd. VIII 61 lůžek Rehabilitační oddělení OLÚ Paseka disponuje lůžky následné rehabilitační léčby. Jde především o poúrazové a pooperační stavy pohybového aparátu, vertebrogenní algické syndromy, apod. Pacienti jsou před přijetím na rehabilitační oddělení vyšetření v rehabilitační ambulanci, kde je jim současně sdělen i termín nástupu k hospitalizaci. Další podmínkou k přijetí je doporučení ambulantního specialisty (ortoped, neurolog, revmatolog) s požadavkem rehabilitace při hospitalizaci. Na rehabilitační ambulanci je zaveden objednávkový systém. Snahou je zvýšit komfort pacientů a zkrátit čekací dobu k vyšetření. K léčbě pacientů využíváme široké spektrum elektroléčebných procedur, hydroterapii, mechanoterapii. Samozřejmostí je individuální i skupinová léčebná tělesná výchova a ergoterapie s využitím různých rehabilitačních metodik a neurofacilitačních technik. 10

11 Naší snahou je neustále zkvalitňovat naše služby jak odborné, tak i služby týkající se komfortu pobytu pacientů v OLÚ Paseka. V současné době máme na oddělení VIII. k dispozici nadstandardní dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový se sociálním zařízením, s LCD televizí se satelitním příjmem, připojením na internet, ledničkou a varnou konvicí. Tyto pokoje jsou určeny pro pacienty zcela soběstačné a o vhodnosti umístění na tyto pokoje rozhoduje lékař. Na ostatních pokojích na tomto oddělení je k dispozici LCD televizor. Procento využití lůžek je trvale vysoké. RHB 133 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 86,91 91,10 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 317,25 332,54 % docílené obložnosti 86,91 91,10 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 1 1 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 32,33 32,83 Průměrná čekací doba 29,00 26,73 Počet návrhů Ambulantní provoz Do tohoto provozu patří: 1. Sociální hospitalizace 2. Ambulance OLÚ Paseka - ordinace praktického lékaře - rehabilitační ambulance - plicní ambulance - chirurgická ambulance - neurologická ambulance 3. Konsiliární služby 11

12 Sociální hospitalizace Počet lůžek: 16 V OLÚ se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti dle 52 zákona 1208/2006 Sb., s platností od l. l Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dle 37 služba obsahuje sociální poradenství Sociální poradenství základní poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit Podmínky poskytování: Registrace oznámení poskytování Povinnosti smlouva, standardy kvality Personální zajištění 12

13 Financování příspěvek na péči, úhrada osob, státní dotace, platba od ZP za výkony Pacient je přeřazen na základě své žádosti a po jejím schválení sociálním odborem příslušného městského úřadu dle místa bydliště na lůžko sociální hospitalizace. OLÚ naplnil podmínky poskytování služby, v OLÚ byla vydána Směrnice ředitelky S18 Sociální hospitalizace, která ošetřuje celou problematiku pobytu klienta na lůžku sociální hospitalizace včetně metodiky přijetí. Sociální hospitalizace 16 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 94,19 88,47 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 343,81 322,93 % docílené obložnosti 94,19 88,47 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 2 2 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 169,26 161,46 Obložnost na těchto lůžkách je zvýšená, a to nárůstem zájemců o poskytování této služby. Stále přetrvává dlouhá čekací doba na umístění v zařízeních sociální péče. Umísťování pacientů v OLÚ Paseka do domovů důchodců a ÚSP V roce 2010 byla podána 92 pacientům žádost o přijetí do domovů pro seniory a 1 žádost do chráněného bydlení (dříve penzion pro důchodce). Počet podaných žádostí oproti roku 2009 vzrostl o 24,3%. Na oddělení LDN to bylo 61 žádostí o umístění žen, 27 žádostí u mužů a 1 žádost u ženy na chráněné bydlení. Na oddělení TRN se podaly 2 žádosti u žen a 2 žádosti u mužů. U jednoho pacienta bylo v průměru vypsáno 3 5 žádostí na různá zařízení. V průběhu roku bylo umístěno přímo z léčebny 47 pacientů, z toho 11 mužů a 36 žen. Většinou je to umístění na ošetřovatelské oddělení domova pro obtížně pohyblivé nebo imobilní obyvatele. Přijetí se týkalo i pacientů, jejichž žádosti byly staršího data: 13

14 - žádosti podané v r umístěna 1 žena - žádosti podané v r umístěny 2 ženy - žádosti podané v r umístěno 5 žen - žádosti podané v r umístěno 10 žen a 6 mužů - žádosti podané v r umístěno 18 žen a 5 mužů Pacientům, kteří žádají o poskytování sociální služby v domově pro seniory nebo o sociální službu v OLÚ v Pasece podle 52 zákona o sociálních službách, jsme zprostředkovali podání žádosti o přiznání příspěvku na péči. Z přijatých pacientů jich nastupovalo 46 s přiznaným příspěvkem na péči, jedna pacientka měla příspěvek v řízení. Bez příspěvku na péči je velmi obtížné někoho umístit. Novela zákona o sociálních službách s platností od července 2009 znemožnila podávání žádostí o příspěvek na péči u pacienta hospitalizovaného na zdravotním lůžku. Příspěvek na péči lze vyřídit pouze u pacienta na sociálním lůžku. Při poskytování ústavní zdravotní péče je řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku přerušeno. Z tohoto důvodu podáváme žádosti o přiznání příspěvku nebo návrhy na zvýšení příspěvku u pacientů, kteří přecházejí na sociální lůžko nebo při propuštění do domácí péče. Toto se nepříznivě promítá do umísťování pacientů do domovů důchodců. Domovy důchodců v Olomouckém kraji jsou nastaveny v přednostním přijímání těch žadatelů o sociální službu v domově, kteří jsou příjemci příspěvku na péči. Začínáme stále více evidovat pacienty, kteří před přijetím do léčebny nepobírali příspěvek, protože byli soběstační. Náhlým zhoršením zdravotního stavu se stali závislými na péči s potřebou umístění v domově pro seniory. Žádostí o přiznání příspěvku na péči v roce 2010 bylo podáno celkem 28, návrhů na zvýšení příspěvku na péči bylo podáno 13. V roce 2010 bylo sepsáno 33 nových smluv o poskytování sociální služby v OLÚ, a to s 27 ženami a se 6 muži. Poskytování sociální péče bylo ukončeno u 18 uživatelů služby nástupem do domova pro seniory, u 10 klientů byla sociální hospitalizace přerušena zhoršením zdravotního stavu a překladem do ústavní zdravotní péče, 3 klienti byli propuštěni do domácí péče a u 2 klientů bylo ukončeno sociální lůžko úmrtím. Úhrada za pobyt a stravu zůstala od r nezměněna, a to 230,-Kč za lůžko a den. Celková úhrada za pobyt a stravování byla vybrána ve výši ,-Kč, z toho pobyt činil ,-Kč, stravování ,-Kč. Sníženou úhradu v průběhu roku 2010 mělo 6 klientů. Úhrada se snižovala vzhledem k výši jejich důchodů tak, aby jim podle zákona zůstalo 15% jejich příjmu. Našim klientům na sociálním lůžku zajišťujeme také úhradu za doplatky za léky. 14

15 Vybrané příspěvky na péči k činily ,-Kč. Tato částka bude navýšena minimálně o 56000,-Kč, protože k ještě nebylo skončeno řízení o přiznání příspěvku na péči u 5 pacientů Ambulantní provoz OLÚ Paseka zajišťoval v roce 2010 tyto ambulantní služby: Ordinace závodního lékaře: MUDr. Trnečková Ludmila úvazek 5 hod. v týdnu Ambulance rehabilitační v OLÚ: prim. MUDr. Fryčáková Martina úvazek 16 hod. v týdnu Ambulance TRN Uničov: prof. MUDr. Ošťádal Oldřich, CSc. - úvazek 20 hodin v týdnu Ambulance TRN OLÚ Paseka: prim. MUDr. Kramář Miloslav úvazek 2 hod. týdně Chirurgická ambulance v OLÚ: MUDr. Špatenka Jiří úvazek 16 hod. týdně. ( odb. garant MUDr. Žižka Radovan) Neurologická ambulance - MUDr. Vašulínová Helena úvazek 16 hod. týdně Konsiliární služby Konsiliární služby pro pacienty OLÚ jsou zajištěny smluvně s okolními zdravotnickými zařízeními (nemocnice Šternberk, PL Šternberk, VN a FN Olomouc- včetně vyšetřování pacientů v komplementu) a dále ambulantními odbornými lékaři. Tato konsiliární vyšetření jsou ošetřena směrnicí ředitelky č. 22 Poskytování konsiliárních vyšetření. 15

16 Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Oddělení klinické biochemie OLÚ Paseka mimo vlastní biochemické laboratoře zajišťuje provoz pracoviště KB na poliklinice v Uničově. Dne získalo OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (Národní autorizační středisko klinických laboratoří). V OLÚ Paseka je počet prováděných metod 205, z nichž 38 je výpočtových. 112 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 120 zkoušek s průměrnou úspěšností 84,5%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok V laboratoři Uničov je počet prováděných metod 178, z nichž 38 je výpočtových. 107 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 139 zkoušek s průměrnou úspěšností 98,2%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok 2011 Počet výsledků Rutinní žádanky Statimové žádanky Obě laboratoře Laboratoř OLÚ Paseka Laboratoř Uničov Další diagnostická a léčebná pracoviště Patří sem EKG, RTG, bronchoskopie, spirometrie, inhalace, rehabilitace elektroléčba, vodoléčba včetně rehabilitačního bazénu, LTV, masáže, ergoterapie. RTG, EKG, spirometrie, bronchoskopické pracoviště jsou zajišťovány v rozsahu pracovní doby. Např. na pracovišti RTG bylo provedeno v roce 2010 celkem expozic, z toho bylo vyšetření plic, 1524 vyšetření kostí, tomografie byla u 19 pacientů a skiaskopie u jednoho pacienta Rehabilitace elektroléčba a ILTV v rozsahu pracovní doby, vodoléčba i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne vodoléčba a ILTV. 16

17 17

18 2.2. Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy 18

19 V roce 2010 se podařilo udržet poměrně vysoký standard léčebné a ošetřovatelské péče na všech odděleních OLÚ Paseka, včetně personálního zajištění. Dne 20. a 21. května 2010 jsme úspěšně prošli reakreditačním šetřením kvality Spojené akreditační komise ČR a obdrželi jsme certifikát, který garantuje poskytování bezpečné, kvalitní a kontinuální zdravotní péče s platností do Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Dne jsme obdrželi od Institutu Basální stimulace certifikát Pracoviště Basální stimulace s platností do V roce 2009 OLÚ Paseka, p.o. získal odbornou akreditaci v odbornostech pneumoftizeologie a rehabilitační a fyzikální medicíny s platností na 3 roky. Akreditace laboratoře NASKL. Dále se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření a solventnost v průběhu celého roku. Pro doplnění lůžkového oddělení LDN bylo rekonstruováno a uvedeno do provozu lůžkové oddělení V.B, dokončeno dne Do užívání a na majetek byla stavba předána po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dne V budově D ve 3.NP tak vzniklo 25-ti lůžkové oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji. Investiční náklady činily ,40Kč Již v roce 2009 začala realizace investiční akce Výstavba centrální jídelny pro pacienty a rozšíření prádelny. Tato akce byla dokončena v dubnu Účelem této akce bylo zvýšení komfortu při podávání stravy pacientům a nevyhovující kapacita jídelniček na jednotlivých odděleních. Celková kapacita jídelny je 125 pacientů. Budova je propojena bezbariérovým koridorem s budovou B. V koridoru je umístěna centrální pokladna pro pacienty, kde je možné zakoupení doplňkových procedur, rehabilitačních pomůcek, doplňků výživy a je zde možné placení regulačních poplatků. Dále jsou zde umístěny kanceláře stravovacího provozu. Na této akci se podílel OLÚ Paseka 8 mil Kč, zbylou část do cca ,42 mil. Kč investoval Olomoucký kraj. Celkové náklady za rok činily ,42 Kč. Ve dnech 21. a proběhla v OLÚ konference k 95. výročí založení léčebny. 19

20 20

21 Záměry Z oblasti obnovitelných zdrojů energie začala být v roce 2010 realizována akce projekt ROP Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka - fotovoltaická elektrárna na střechách budov, kdy poskytnutá dotace dle UR/32/14/2010 ze dne činí ,-Kč, dále bude akce financována dotací ze SFŽP a z investičního fondu OLÚ Paseka. Tato akce měla být v roce 2010 dokončena, ale vzhledem ke komplikacím došlo k prodloužení a tato akce bude dokončena v dubnu Další investiční akcí z projektu Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka bude v roce 2011 projekt Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody. V roce 2011 také plánujeme zateplení budov a dokončení rozšíření prádelny. Dalším záměrem je zlepšit podmínky pobytu pacientů na jednotlivých odděleních, a to zřizováním pokojů s menším počtem lůžek a se sociálním zázemím, ale v současné době jsme již omezeni prostorem. Jako velmi elegantní a účelné se nám jeví 21

22 plánovaný investiční záměr a to přestavba a nadstavba stávající budovy A spolu s vybudováním protipožárního výtahu. V této budově je plánováno i zřízení dalších nadstandardních pokojů. Tento investiční záměr bude realizován za podpory KÚOK a dotace ze švýcarských fondů. Předpokládaná doba realizace rok Na tuto akci by navazovala 3. etapa rekonstrukcí a to budovy C, kde by proběhla rekonstrukce stávajícího plicního oddělení 6, vybudování nového plicního oddělení l s vybudováním nové, komfortnější izolace pacientů s TBC plic a rekonstrukce a modernizace vodoléčby s vybudováním a rekonstrukcí prostor pro elektroléčbu a tělocvičnu. Tato etapa bude realizována s pomocí KÚOK a strukturálních zdrojů EU. Tato etapa by měla proběhnout v roce... 22

23 Po ukončení všech stavebních činností je možné v místech dočasného oddělení LDN v budově D vybudovat pracoviště vysoce specializované pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP nebo oddělení nadstandardní péče pro pacienty na sociálních lůžkách. Záleží na aktuálních potřebách lůžkové struktury OK v době rekonstrukce. Dále pokračovat ve vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků a v jejich školení. Dne proběhne v OLÚ Paseka, proškolení dalších 25 pracovníků v základním kursu Basální stimulace Trvalým cílem je udržení vysokého standardu léčebné i ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Zavedení MIS ( manažerského informačního systému), který umožní prohloubení controllingu pro management a zlepšení plánování a nastavování ekonomických procesů. 23

24 3. Indikátory kvality a sledování rizik V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality se naše organizace rozhodla přijmout tento proces a dne 20. a OLÚ Paseka prošel reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kriteria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a obdržel platný certifikát s dobou platnosti do V plánu je pokračování v zavedeném systému sledování kvality a postupná příprava k reakreditaci zařízení v roce Rada pro kvalitu zasedá pravidelně a snahou je koordinace projektů spojených se zvyšováním kvality v OLÚ Paseka. V rámci akreditace byl v OLÚ zaveden systém řízení dokumentů, obnoveny a aktualizovány základní interní směrnice a dokumenty, tyto jsou pravidelně revidovány a doplňovány o aktuální změny. Pro pacienty byly vytvořeny nejen informační brožury se spektry péče, ale i informativní desky se základními informacemi o OLÚ, režimu, denním harmonogramu, ale součástí je i nabídka volně prodejných rehabilitačních procedur. Došlo i ke zkvalitnění informací o OLÚ pro pacienty a jejich rodinné příslušníky aktualizace internetových stránek a vydání brožur pro pacienty a rodinné příslušníky. V rámci kontinuálního zvyšování vzdělávání se všichni zaměstnanci účastnili různých odborných kurzů, seminářů a konferencí. Pro usnadnění práce středního personálu i lékařů a zlepšení čitelnosti zdravotnické dokumentace je plně uveden do provozu SW ISLU, který umožňuje předtisk medikací pro pacienta strojově, je zde možné i plánovaní hospitalizací pacientů, a nově byl zaveden SW Farmis s možností objednávání léků ze smluvní lékárny elektronicky a byl instalován program skladových zásob léků na jednotlivá oddělení OLÚ. Z dalších nově instalovaných systémů je to SW f. IVAR Docházkový systém. Vedoucí pracovníci prováděli dle harmonogramu audity na svých úsecích, které vyhodnocovali a zjištěné nedostatky byly odstraňovány. 24

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Výroční 2011 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK, o.p.s. dne 20.5.2010 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009 OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Obsah 1. Základní údaje...4 1.1. Poslání,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Výroční 2012 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK,o.p.s.dne 20.5.2010 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009 OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Obsah 1. Základní údaje...4 1.1. Poslání,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Odborný léčeb ný ústav Paseka, p. o.

Odborný léčeb ný ústav Paseka, p. o. Program kontinuálního zvyšování kvality 2015-2016 Cíle: Poslání: Uspokojovat v maximální možné míře očekávání i potřeby pacientů a zajistit jim bezpečné prostředí pro poskytování péče. Posilovat komunikaci

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Výroční 2013 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK,o.p.s.dne 17.5.2013 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009 OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Obsah 1. Základní údaje...3 1.1. Poslání,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97

Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Výroční 2014 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK,o.p.s.dne 17.5.2013 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009 OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97 Obsah 1. Základní údaje...4 1.1. Poslání,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Certifikovaný subjekt: Žadatel (společnost): Datum konání certifikačního řízení:

Certifikovaný subjekt: Žadatel (společnost): Datum konání certifikačního řízení: Zápis z hodnocení stavu naplnění Certifikačních kritérií MEDISPA certifikovaným subjektem v rámci probíhajícího certifikačního řízení (verze 29.08.2009) Certifikovaný subjekt: Žadatel (společnost): Datum

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2011 Lůžková péče NNPM měla

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více