Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97"

Transkript

1 Výroční 2010 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK,o.p.s.dne a certifikované Pracoviště Basální stimulace od OLÚ Paseka,p.o. Paseka

2 Obsah 1. Základní údaje Poslání, vize, hodnoty společnosti Přehled o činnosti Poskytovaná zdravotní péče Léčebna plicní ( TRN) Léčebna dlouhodobě nemocných Léčebna rehabilitace Ambulantní provoz Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy Záměry Indikátory kvality a sledování rizik Počet hospitalizovaných pacientů Průměrná ošetřovací doba Rizika v OLÚ Paseka Nosokomiální nákazy Dekubity Pády Přehled o zaměstnancích Lékaři, nelékařský zdravotnický personál Rozbor pracovní neschopnosti za rok Rozbor stavu pracovníků za rok Limit na mzdy Péče o zaměstnance Základní údaje o hospodaření Hlavní činnost Náklady Výnosy Doplňková činnost Použité účetní metody Finanční fondy Zhodnocení hospodaření organizace Zabezpečení hospodářsko-technických služeb Prádelna Odpadové hospodářství

3 4.3. Stravovací provoz: Spotřeba elektrické energie Spotřeba zemního plynu, tepla Spotřeba vody za rok Pohonné hmoty Poštovné a spojové služby Drobná údržba Investiční akce Stavební akce Nestavební akce Projekční činnost Drobný dlouhodobý majetek Výuková, vzdělávací a publikační činnost Pro všechny zaměstnance Fyzioterapeuti Další údaje Vnitřní kontrola a audit Vnější kontroly Stížnosti Agenda pohledávek Agenda pracovních úrazů Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mimořádné události Certifikace SAK ČR Basální stimulace Akreditované pracoviště pro výuku Přílohy

4 1. Základní údaje Název organizace : Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Sídlo organizace : Paseka 145, PASEKA Charakteristika organizace : příspěvková organizace ve zdravotnictví IČO Zřizovatel : Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ , IČ Vedení organizace: statutárním orgánem je ředitelka MUDr. Zdenka Polzerová, MBA. V době její nepřítomnosti ji zastupuje náměstek HTS Ing. Miroslav Čeladník Rada pro kontrolu hospodaření pro rok 2010: složení Tato rada je sedmičlenná ve předseda - Bc. Dalibor Horák, místostarosta Města Uničov místopředseda - MVDr. Vojtěch Grézl, starosta Města Litovel členové - MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví KÚOK, Ing. Petra Vítková, vedoucí rozpočtu a financování KÚOK, Ing. Pavel Vrbecký, vedoucí odd.financování zdrav. KÚOK, Iveta Janků, místostarostka Města Uničov, Jiří Blažek, starosta Obce Paseka. Náhradníci : PhDr. Drozda, MUDr. Marie Horáková, J. Tomečková, Karla Staroštíková. Adresa pracoviště: Paseka 145, Paseka zaměstnanci: příjmení web.: 4

5 1.1. Poslání, vize, hodnoty společnosti Poslání organizace: OLÚ Paseka p.o. - jsme Vaše jistota. Vše pro spokojenost lidí, zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí Vize organizace: Budoucnost OLÚ Paseka p.o. se bude rozvíjet ve své celistvosti na základě: poskytování odborné individuální péče svým pacientům umožnění rozvíjení a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v jejich specializacích dobré a efektivní komunikace s pacienty a jejich rodinami zajištění kvalitní a bezpečné léčebné i ošetřovatelské péče v přátelském prostředí edukací pacientů k aktivnímu přístupu k léčbě Hodnoty organizace: OLÚ Paseka p.o. chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací spolehlivost, čestnost optimální využití všech zdrojů a možností odpovědnost za svou práci a rozhodnutí snahu po optimálním výkonu péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze / zvyšování kvalifikace zvyšování kvality a bezpečnosti péče kreativitu uspokojování potřeb a přání pacientů vnímat jako jednu z hlavních priorit schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem 5

6 2. Přehled o činnosti Organizační struktura Organizace se člení na následující hospodářská střediska: 1 - plicní léčebna 2 - léčebna dlouhodobě nemocných 3 - rehabilitační léčebna 4 ambulantní provoz 5 - vedení OLÚ 6 - hospodářsko-technická správa 7 - oddělení klinické biochemie a vyšetřovací metody 8 externí pracoviště Zaměření organizace OLÚ Paseka p.o. poskytuje zdravotnické služby v odbornostech plicní, LDN a rehabilitační, a to v oblasti následné lůžkové zdravotní péče. Vedle tohoto rozhodujícího poslání provozuje ambulantní zdravotní péči v odbornostech praktický lékař, plicní, rehabilitační a chirurgická. Současně zajišťuje vyšetření jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty na pracovištích laboratoře a rentgenu a poskytuje zdravotní služby rehabilitační (hydroterapii, elektroléčbu, ergoterapii a individuální léčebně tělesnou výchovu). Dále zajišťuje sterilizaci i pro externí subjekty. Všechny tyto činnosti patří k hlavní činnosti OLÚ Paseka. K doplňkové činnosti patří praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Tato doplňková 6

7 činnost se realizuje z důvodu lepšího využití stávajících kapacit za podmínky zlepšení hospodářského výsledku OLÚ Paseka Poskytovaná zdravotní péče Součástí OLÚ Paseka je léčebna TRN se 60 lůžky, LDN se 135 lůžky, rehabilitační léčebna se 133 lůžky a 16 lůžek slouží pro sociální hospitalizace ve ZZ podle vyhlášky 108/2006 Sb. Celkový počet lůžek je tedy 344. Vybavení oddělení OLÚ odpovídá platným předpisům. Všechna oddělení OLÚ TRN i LDN jsou vybavena polohovacími postelemi (z převážné části elektrickými), na odděleních je centrální rozvod kyslíku a centrální odsávání. Oddělení LDN jsou vybavena sprchovacími lůžky a zvedacím zařízením pro imobilní nemocné. Oddělení i jednotlivá pracoviště jsou napojena na počítačovou síť. V posledních třech letech jsme naši nabídku rozšířili o možnost přímo placených rekondičních, regeneračních, relaxačních a wellness procedur (např. rašelinové zábaly, klasické masáže, masáže lávovými kameny, masáže medové, reflexní masáže, atd.). Tyto procedury si hradí pacient po dohodě s ošetřujícím lékařem, který zváží možné kontraindikace. Naši pacienti mohou využít k procházkám a relaxaci rozlehlý a zrekonstruovaný park s množstvím upravených parkových cestiček. V posledních letech je zaznamenán vysoký nárůst pacientů po operačních výkonech, kteří jsou přímo z ortopedických a chirurgických oddělení nemocnic přímo překládáni na lůžka léčebny RHB a LDN Léčebna plicní ( TRN) 60 lůžek odd. I lůžek a odd. VI lůžek Léčebna TRN zajišťuje péči z okresů Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Šumperk, z části i z okresu Hodonín, Ostrava, Bruntál a Prostějov. Oddělení TRN 7

8 (tuberkulózy a respiračních nemocí) má k dispozici ambulanci a 2 lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 500 pacientů. OLÚ TRN přijímá nemocné z poměrně širokého moravského regionu, který zahrnuje okresy Olomouc, Přerov, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, ale i Bruntál / Rýmařovsko / a další. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo praktických lékařů okamžitě či k vyžádanému termínu, akutní stavy se přijímají ihned po celých 24 hodin. Provádí se kompletní diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, RTG pracoviště. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem. V rámci VI. odd. jsou vyčleněna lůžka pro aktivní TBC plic s vlastní jídelnou a sociálním zařízením, z toho 1 pokoj pro léčbu MDR TBC. TRN 60 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 85,86 84,18 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 309,10 307,26 % docílené obložnosti 85,86 84,18 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 39,16 33,33 Průměrná čekací doba 1,20 1,25 Počet návrhů 0 0 Procento využití lůžkové kapacity odpovídá předchozímu roku, takže provedené opatření v roce 2009 ( snížení počtu lůžek TRN v OLÚ Paseka o 21) se ukázalo jako přínosné. V roce 2010 bylo v LTRN hospitalizováno 52 pacientů s TBC ( v roce , v roce ) s průměrnou ošetřovací dobou 76,9 dne, což je 10,92 %, v roce 2009 to bylo 9,54% ze všech propuštěných, přeložených a zemřelých pacientů, v roce ,84 % v r to bylo 8,23%. V této oblasti jsme v posledních dvou letech zaznamenali spíše mírný vzestup jak počtu pacientů, tak i ukazatelů s tímto souvisejících. 8

9 Léčebna dlouhodobě nemocných 135 lůžek LDN - odd. III 42 lůžek - odd. IV 32 lůžek - odd. V 36 lůžek - odd. V.B - 25 lůžek otevřených Oddělení LDN zajišťuje péči o dlouhodobě nemocné občany z okresu Olomouc. Pacienti jsou přijímáni dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, vystavené praktickým lékařem nebo oddělením nemocnic LDN 135 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 97,25 98,10 Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost 354,99 358,06 % docílené obložnosti 97,25 98,10 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 69,22 88,61 Průměrná čekací doba 6,74 5,22 Počet návrhů 21 5 V roce 2010 jsme otevřeli oddělení V.B, které doplnilo lůžkovou kapacitu, která byla v roce 2009 snížena z důvodu uzavírky pro rekonstrukci. Tato uzavírka byla způsobena modernizací oddělení LDN v roce , při které došlo ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. V rámci této modernizace došlo k vybudování oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji se sociálními zařízeními, oddělení III, IV a V jsou uspořádána částečně buňkovým systémem, kdy je sociální zařízení společné vždy pro 5 lůžek ve dvou pokojích, ostatní pokoje mají včleněné sociální zařízení, pouze oddělení V.B má společné sociální zařízení. Čekací doba na přijetí se v posledních letech zkrátila. Procento využití lůžek je trvale vysoké a pacienti jsou přijímáni výhradně ze zdravotní indikace. Oddělení LDN jsou vybavena polohovacími postelemi, signalizačním zařízením, hydraulickými sprchovacími 9

10 lůžky, rozvody kyslíku. Pobyt a léčba na tomto oddělení směřuje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, zlepšení hybnosti, návratu sebeobsluhy a uchování soběstačnosti pacientů. Na každém lůžkovém oddělení jsou pracovníci školení v rehabilitačním ošetřovatelství, denně jsou přítomni garanti rehabilitace na oddělení kvalifikovaní fyzioterapeuti, probíhají zde aktivity ke zlepšení psychických funkcí pacientů psychoaktivační skupinky, canisterapie a felinoterapie ( léčba pomocí kontaktu se zvířaty psy a kočkou). Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Po provedení supervize na odd. LDN dne OLÚ Paseka, p.o. obdržel certifikát Pracoviště Basální stimulace. Stále dochází k poklesu průměrné ošetřovací doby na LDN a tím i nárůstu počtu odléčených pacientů. Toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umísťování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách Léčebna rehabilitace 133 lůžek rehabilitace - odd. II 35 lůžek - odd. VII 37 lůžek - odd. VIII 61 lůžek Rehabilitační oddělení OLÚ Paseka disponuje lůžky následné rehabilitační léčby. Jde především o poúrazové a pooperační stavy pohybového aparátu, vertebrogenní algické syndromy, apod. Pacienti jsou před přijetím na rehabilitační oddělení vyšetření v rehabilitační ambulanci, kde je jim současně sdělen i termín nástupu k hospitalizaci. Další podmínkou k přijetí je doporučení ambulantního specialisty (ortoped, neurolog, revmatolog) s požadavkem rehabilitace při hospitalizaci. Na rehabilitační ambulanci je zaveden objednávkový systém. Snahou je zvýšit komfort pacientů a zkrátit čekací dobu k vyšetření. K léčbě pacientů využíváme široké spektrum elektroléčebných procedur, hydroterapii, mechanoterapii. Samozřejmostí je individuální i skupinová léčebná tělesná výchova a ergoterapie s využitím různých rehabilitačních metodik a neurofacilitačních technik. 10

11 Naší snahou je neustále zkvalitňovat naše služby jak odborné, tak i služby týkající se komfortu pobytu pacientů v OLÚ Paseka. V současné době máme na oddělení VIII. k dispozici nadstandardní dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový se sociálním zařízením, s LCD televizí se satelitním příjmem, připojením na internet, ledničkou a varnou konvicí. Tyto pokoje jsou určeny pro pacienty zcela soběstačné a o vhodnosti umístění na tyto pokoje rozhoduje lékař. Na ostatních pokojích na tomto oddělení je k dispozici LCD televizor. Procento využití lůžek je trvale vysoké. RHB 133 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 86,91 91,10 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 317,25 332,54 % docílené obložnosti 86,91 91,10 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 1 1 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 32,33 32,83 Průměrná čekací doba 29,00 26,73 Počet návrhů Ambulantní provoz Do tohoto provozu patří: 1. Sociální hospitalizace 2. Ambulance OLÚ Paseka - ordinace praktického lékaře - rehabilitační ambulance - plicní ambulance - chirurgická ambulance - neurologická ambulance 3. Konsiliární služby 11

12 Sociální hospitalizace Počet lůžek: 16 V OLÚ se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti dle 52 zákona 1208/2006 Sb., s platností od l. l Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dle 37 služba obsahuje sociální poradenství Sociální poradenství základní poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit Podmínky poskytování: Registrace oznámení poskytování Povinnosti smlouva, standardy kvality Personální zajištění 12

13 Financování příspěvek na péči, úhrada osob, státní dotace, platba od ZP za výkony Pacient je přeřazen na základě své žádosti a po jejím schválení sociálním odborem příslušného městského úřadu dle místa bydliště na lůžko sociální hospitalizace. OLÚ naplnil podmínky poskytování služby, v OLÚ byla vydána Směrnice ředitelky S18 Sociální hospitalizace, která ošetřuje celou problematiku pobytu klienta na lůžku sociální hospitalizace včetně metodiky přijetí. Sociální hospitalizace 16 lůžek Rok 2010 Rok 2009 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 94,19 88,47 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 343,81 322,93 % docílené obložnosti 94,19 88,47 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 2 2 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 169,26 161,46 Obložnost na těchto lůžkách je zvýšená, a to nárůstem zájemců o poskytování této služby. Stále přetrvává dlouhá čekací doba na umístění v zařízeních sociální péče. Umísťování pacientů v OLÚ Paseka do domovů důchodců a ÚSP V roce 2010 byla podána 92 pacientům žádost o přijetí do domovů pro seniory a 1 žádost do chráněného bydlení (dříve penzion pro důchodce). Počet podaných žádostí oproti roku 2009 vzrostl o 24,3%. Na oddělení LDN to bylo 61 žádostí o umístění žen, 27 žádostí u mužů a 1 žádost u ženy na chráněné bydlení. Na oddělení TRN se podaly 2 žádosti u žen a 2 žádosti u mužů. U jednoho pacienta bylo v průměru vypsáno 3 5 žádostí na různá zařízení. V průběhu roku bylo umístěno přímo z léčebny 47 pacientů, z toho 11 mužů a 36 žen. Většinou je to umístění na ošetřovatelské oddělení domova pro obtížně pohyblivé nebo imobilní obyvatele. Přijetí se týkalo i pacientů, jejichž žádosti byly staršího data: 13

14 - žádosti podané v r umístěna 1 žena - žádosti podané v r umístěny 2 ženy - žádosti podané v r umístěno 5 žen - žádosti podané v r umístěno 10 žen a 6 mužů - žádosti podané v r umístěno 18 žen a 5 mužů Pacientům, kteří žádají o poskytování sociální služby v domově pro seniory nebo o sociální službu v OLÚ v Pasece podle 52 zákona o sociálních službách, jsme zprostředkovali podání žádosti o přiznání příspěvku na péči. Z přijatých pacientů jich nastupovalo 46 s přiznaným příspěvkem na péči, jedna pacientka měla příspěvek v řízení. Bez příspěvku na péči je velmi obtížné někoho umístit. Novela zákona o sociálních službách s platností od července 2009 znemožnila podávání žádostí o příspěvek na péči u pacienta hospitalizovaného na zdravotním lůžku. Příspěvek na péči lze vyřídit pouze u pacienta na sociálním lůžku. Při poskytování ústavní zdravotní péče je řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku přerušeno. Z tohoto důvodu podáváme žádosti o přiznání příspěvku nebo návrhy na zvýšení příspěvku u pacientů, kteří přecházejí na sociální lůžko nebo při propuštění do domácí péče. Toto se nepříznivě promítá do umísťování pacientů do domovů důchodců. Domovy důchodců v Olomouckém kraji jsou nastaveny v přednostním přijímání těch žadatelů o sociální službu v domově, kteří jsou příjemci příspěvku na péči. Začínáme stále více evidovat pacienty, kteří před přijetím do léčebny nepobírali příspěvek, protože byli soběstační. Náhlým zhoršením zdravotního stavu se stali závislými na péči s potřebou umístění v domově pro seniory. Žádostí o přiznání příspěvku na péči v roce 2010 bylo podáno celkem 28, návrhů na zvýšení příspěvku na péči bylo podáno 13. V roce 2010 bylo sepsáno 33 nových smluv o poskytování sociální služby v OLÚ, a to s 27 ženami a se 6 muži. Poskytování sociální péče bylo ukončeno u 18 uživatelů služby nástupem do domova pro seniory, u 10 klientů byla sociální hospitalizace přerušena zhoršením zdravotního stavu a překladem do ústavní zdravotní péče, 3 klienti byli propuštěni do domácí péče a u 2 klientů bylo ukončeno sociální lůžko úmrtím. Úhrada za pobyt a stravu zůstala od r nezměněna, a to 230,-Kč za lůžko a den. Celková úhrada za pobyt a stravování byla vybrána ve výši ,-Kč, z toho pobyt činil ,-Kč, stravování ,-Kč. Sníženou úhradu v průběhu roku 2010 mělo 6 klientů. Úhrada se snižovala vzhledem k výši jejich důchodů tak, aby jim podle zákona zůstalo 15% jejich příjmu. Našim klientům na sociálním lůžku zajišťujeme také úhradu za doplatky za léky. 14

15 Vybrané příspěvky na péči k činily ,-Kč. Tato částka bude navýšena minimálně o 56000,-Kč, protože k ještě nebylo skončeno řízení o přiznání příspěvku na péči u 5 pacientů Ambulantní provoz OLÚ Paseka zajišťoval v roce 2010 tyto ambulantní služby: Ordinace závodního lékaře: MUDr. Trnečková Ludmila úvazek 5 hod. v týdnu Ambulance rehabilitační v OLÚ: prim. MUDr. Fryčáková Martina úvazek 16 hod. v týdnu Ambulance TRN Uničov: prof. MUDr. Ošťádal Oldřich, CSc. - úvazek 20 hodin v týdnu Ambulance TRN OLÚ Paseka: prim. MUDr. Kramář Miloslav úvazek 2 hod. týdně Chirurgická ambulance v OLÚ: MUDr. Špatenka Jiří úvazek 16 hod. týdně. ( odb. garant MUDr. Žižka Radovan) Neurologická ambulance - MUDr. Vašulínová Helena úvazek 16 hod. týdně Konsiliární služby Konsiliární služby pro pacienty OLÚ jsou zajištěny smluvně s okolními zdravotnickými zařízeními (nemocnice Šternberk, PL Šternberk, VN a FN Olomouc- včetně vyšetřování pacientů v komplementu) a dále ambulantními odbornými lékaři. Tato konsiliární vyšetření jsou ošetřena směrnicí ředitelky č. 22 Poskytování konsiliárních vyšetření. 15

16 Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Oddělení klinické biochemie OLÚ Paseka mimo vlastní biochemické laboratoře zajišťuje provoz pracoviště KB na poliklinice v Uničově. Dne získalo OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (Národní autorizační středisko klinických laboratoří). V OLÚ Paseka je počet prováděných metod 205, z nichž 38 je výpočtových. 112 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 120 zkoušek s průměrnou úspěšností 84,5%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok V laboratoři Uničov je počet prováděných metod 178, z nichž 38 je výpočtových. 107 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 139 zkoušek s průměrnou úspěšností 98,2%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok 2011 Počet výsledků Rutinní žádanky Statimové žádanky Obě laboratoře Laboratoř OLÚ Paseka Laboratoř Uničov Další diagnostická a léčebná pracoviště Patří sem EKG, RTG, bronchoskopie, spirometrie, inhalace, rehabilitace elektroléčba, vodoléčba včetně rehabilitačního bazénu, LTV, masáže, ergoterapie. RTG, EKG, spirometrie, bronchoskopické pracoviště jsou zajišťovány v rozsahu pracovní doby. Např. na pracovišti RTG bylo provedeno v roce 2010 celkem expozic, z toho bylo vyšetření plic, 1524 vyšetření kostí, tomografie byla u 19 pacientů a skiaskopie u jednoho pacienta Rehabilitace elektroléčba a ILTV v rozsahu pracovní doby, vodoléčba i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne vodoléčba a ILTV. 16

17 17

18 2.2. Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy 18

19 V roce 2010 se podařilo udržet poměrně vysoký standard léčebné a ošetřovatelské péče na všech odděleních OLÚ Paseka, včetně personálního zajištění. Dne 20. a 21. května 2010 jsme úspěšně prošli reakreditačním šetřením kvality Spojené akreditační komise ČR a obdrželi jsme certifikát, který garantuje poskytování bezpečné, kvalitní a kontinuální zdravotní péče s platností do Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Dne jsme obdrželi od Institutu Basální stimulace certifikát Pracoviště Basální stimulace s platností do V roce 2009 OLÚ Paseka, p.o. získal odbornou akreditaci v odbornostech pneumoftizeologie a rehabilitační a fyzikální medicíny s platností na 3 roky. Akreditace laboratoře NASKL. Dále se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření a solventnost v průběhu celého roku. Pro doplnění lůžkového oddělení LDN bylo rekonstruováno a uvedeno do provozu lůžkové oddělení V.B, dokončeno dne Do užívání a na majetek byla stavba předána po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dne V budově D ve 3.NP tak vzniklo 25-ti lůžkové oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji. Investiční náklady činily ,40Kč Již v roce 2009 začala realizace investiční akce Výstavba centrální jídelny pro pacienty a rozšíření prádelny. Tato akce byla dokončena v dubnu Účelem této akce bylo zvýšení komfortu při podávání stravy pacientům a nevyhovující kapacita jídelniček na jednotlivých odděleních. Celková kapacita jídelny je 125 pacientů. Budova je propojena bezbariérovým koridorem s budovou B. V koridoru je umístěna centrální pokladna pro pacienty, kde je možné zakoupení doplňkových procedur, rehabilitačních pomůcek, doplňků výživy a je zde možné placení regulačních poplatků. Dále jsou zde umístěny kanceláře stravovacího provozu. Na této akci se podílel OLÚ Paseka 8 mil Kč, zbylou část do cca ,42 mil. Kč investoval Olomoucký kraj. Celkové náklady za rok činily ,42 Kč. Ve dnech 21. a proběhla v OLÚ konference k 95. výročí založení léčebny. 19

20 20

21 Záměry Z oblasti obnovitelných zdrojů energie začala být v roce 2010 realizována akce projekt ROP Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka - fotovoltaická elektrárna na střechách budov, kdy poskytnutá dotace dle UR/32/14/2010 ze dne činí ,-Kč, dále bude akce financována dotací ze SFŽP a z investičního fondu OLÚ Paseka. Tato akce měla být v roce 2010 dokončena, ale vzhledem ke komplikacím došlo k prodloužení a tato akce bude dokončena v dubnu Další investiční akcí z projektu Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka bude v roce 2011 projekt Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody. V roce 2011 také plánujeme zateplení budov a dokončení rozšíření prádelny. Dalším záměrem je zlepšit podmínky pobytu pacientů na jednotlivých odděleních, a to zřizováním pokojů s menším počtem lůžek a se sociálním zázemím, ale v současné době jsme již omezeni prostorem. Jako velmi elegantní a účelné se nám jeví 21

22 plánovaný investiční záměr a to přestavba a nadstavba stávající budovy A spolu s vybudováním protipožárního výtahu. V této budově je plánováno i zřízení dalších nadstandardních pokojů. Tento investiční záměr bude realizován za podpory KÚOK a dotace ze švýcarských fondů. Předpokládaná doba realizace rok Na tuto akci by navazovala 3. etapa rekonstrukcí a to budovy C, kde by proběhla rekonstrukce stávajícího plicního oddělení 6, vybudování nového plicního oddělení l s vybudováním nové, komfortnější izolace pacientů s TBC plic a rekonstrukce a modernizace vodoléčby s vybudováním a rekonstrukcí prostor pro elektroléčbu a tělocvičnu. Tato etapa bude realizována s pomocí KÚOK a strukturálních zdrojů EU. Tato etapa by měla proběhnout v roce... 22

23 Po ukončení všech stavebních činností je možné v místech dočasného oddělení LDN v budově D vybudovat pracoviště vysoce specializované pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP nebo oddělení nadstandardní péče pro pacienty na sociálních lůžkách. Záleží na aktuálních potřebách lůžkové struktury OK v době rekonstrukce. Dále pokračovat ve vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků a v jejich školení. Dne proběhne v OLÚ Paseka, proškolení dalších 25 pracovníků v základním kursu Basální stimulace Trvalým cílem je udržení vysokého standardu léčebné i ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Zavedení MIS ( manažerského informačního systému), který umožní prohloubení controllingu pro management a zlepšení plánování a nastavování ekonomických procesů. 23

24 3. Indikátory kvality a sledování rizik V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality se naše organizace rozhodla přijmout tento proces a dne 20. a OLÚ Paseka prošel reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kriteria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a obdržel platný certifikát s dobou platnosti do V plánu je pokračování v zavedeném systému sledování kvality a postupná příprava k reakreditaci zařízení v roce Rada pro kvalitu zasedá pravidelně a snahou je koordinace projektů spojených se zvyšováním kvality v OLÚ Paseka. V rámci akreditace byl v OLÚ zaveden systém řízení dokumentů, obnoveny a aktualizovány základní interní směrnice a dokumenty, tyto jsou pravidelně revidovány a doplňovány o aktuální změny. Pro pacienty byly vytvořeny nejen informační brožury se spektry péče, ale i informativní desky se základními informacemi o OLÚ, režimu, denním harmonogramu, ale součástí je i nabídka volně prodejných rehabilitačních procedur. Došlo i ke zkvalitnění informací o OLÚ pro pacienty a jejich rodinné příslušníky aktualizace internetových stránek a vydání brožur pro pacienty a rodinné příslušníky. V rámci kontinuálního zvyšování vzdělávání se všichni zaměstnanci účastnili různých odborných kurzů, seminářů a konferencí. Pro usnadnění práce středního personálu i lékařů a zlepšení čitelnosti zdravotnické dokumentace je plně uveden do provozu SW ISLU, který umožňuje předtisk medikací pro pacienta strojově, je zde možné i plánovaní hospitalizací pacientů, a nově byl zaveden SW Farmis s možností objednávání léků ze smluvní lékárny elektronicky a byl instalován program skladových zásob léků na jednotlivá oddělení OLÚ. Z dalších nově instalovaných systémů je to SW f. IVAR Docházkový systém. Vedoucí pracovníci prováděli dle harmonogramu audity na svých úsecích, které vyhodnocovali a zjištěné nedostatky byly odstraňovány. 24

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2010 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2010 V Letovicích dne 25.2.2011 Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice - Telefony: 516 474 151, 516

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvkové organizace ZA ROK 2014 V Havířově 31. 3. 2015 Ing. Petr Kovařík, ředitel OSNOVA: A) Základní údaje o organizaci B) Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace: IČO: 621 80 444 www.stránky: www.senior.otrokovice.cz Telefon: 576 771 677 Zřizovatel: město Otrokovice Zpracoval(a):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, příspěvková organizace za rok 2014 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN 1 OBSAH str. Úvodní slovo ředitelky nemocnice 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 9 Ošetřovatelství 9 10 Zdravotnická laboratoř

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé. rok 2010

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé. rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé rok 2010 Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 10. 5. 2007, č. j. MZDR 2942/2007 akreditované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Předkládá: Ing. Milan

Více