ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011

2 Strana Obsah 4 1. Úvod 5 2. Sídlo, struktura, personální obsazení 3. Kontrolní činnost 7 Základní statistické údaje kontrolní činnosti v roce Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Výsledky kontrolní činnosti v jednotlivých úkolech 12 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu 15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti 16 HÚ Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce 18 HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví 20 HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě 22 HÚ Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích 24 HÚ Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání 25 HÚ Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů 28 HÚ Plnění povinností vyplývající právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny 30 HÚ Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti 31 HÚ Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 33 HÚ Bezpečnost práce ve strojírenství 34 HÚ Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku 35 HÚ Kontrola systému BOZP v zemědělství 37 HÚ Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 38 HÚ Program Bezpečný podnik 40 HÚ Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP 43 HÚ Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění 2

3 4. Kontrolní činnost mimo HÚ 45 ČÚ Kontroly vzniku pracovního poměru v základních a středních školách 46 ČÚ Koordinované kontroly restaurací a ubytovacích zařízení 50 ČÚ N - Následné koordinované kontroly v restauračních a ubytovacích zařízeních 52 ČÚ BOZP - společné kontroly 52 ČÚ Koordinované kontroly - dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v prodejnách maloobchodu 54 ČÚ Koordinované kontroly u subjektů vykonávající v rámci své činnosti balicí a kompletovací činnosti 55 ČÚ Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání 57 ČÚ Koordinované kontroly na stavbách Pracovní úrazy Ostatní činnosti - projektová dokumentace - kolaudace - poradenská, výchovná, a vzdělávací činnost Závěr 3

4 1. ÚVOD Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni ( dále jen OIP v Plzni ) se při činnosti v roce 2011 řídil schváleným Programem činnosti na rok Stěžejní náplní činnosti OIP v Plzni bylo provádění kontrolní činnosti nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních vztahů a podmínek. Úkoly stanovené Programem činnosti na rok 2010 byly splněny. Zpráva o činnosti OIP v Plzni za rok 2011 podává základní informace, k nimž patří struktura a personální obsazení OIP v Plzni, základní statistické údaje o kontrolní činnosti, výsledky kontrolní činnosti, včetně informací o dalších činnostech inspektorátu. 4

5 2. SÍDLO, STRUKTURA, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vedoucí inspektor útvar kancelář vedoucího inspektora vedoucí inspektor Schwarzova 27, Plzeň Tel.: , fax: IDS: uiqeezx, Ing. Miroslav Duchek počet zaměstnanců celkem 2 Ing. Miroslav Duchek odbor správy a informatiky vedoucí odboru právní odbor vedoucí odboru odbor inspekce I. vedoucí odboru odbor inspekce II. vedoucí odboru odbor inspekce III. vedoucí odboru regionální kancelář Sokolov vedoucí kanceláře odbor kontroly NZ pro Plzeň. kraj vedoucí kontrolního týmu odbor kontroly NZ pro Karl. kraj vedoucí kontrolního týmu Počet zaměstnanců celkem Počet inspektorů celkem 6 Alena Helebrantová 3 JUDr. Jana Werdanová 11 JUDr. Miroslav Kotora 12 Ing. Jarmila Hrubá 17 Ing. Eva Holá Alice Skokanová 3 Mgr. Aleš Illický 3 PhDr. Miloslava Lukešová

6 Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k odbor specializace počet inspektorů celkem 6.31 odbor inspekce I 6.32 odbor inspekce II 6.33 odbor inspekce III průmysl a služby zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, doprava tlaková zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení, stavebnictví, dokumentace staveb, Bezpečný podnik Velké havárie pracovní vztahy, pracovní podmínky, zaměstnávání žen, mladistvých a činnosti vykonávané dětmi, mzdy, platy, cestovní náhrady, pracovní doba, doba odpočinku, kolektivní vyjednávání z toho žen z toho mužů OIP v Plzni

7 3. KONTROLNÍ ČINNOST Základní statistické údaje o kontrolní činnosti v roce 2011 Souhrnné údaje za rok 2011 Náplň kontrolní činnosti v roce 2011 tvořily plánované kontroly prováděné v rámci plnění hlavních úkolů stanovených schváleným Programem činnosti inspektorátu na rok 2011 a provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění. Celkový počet kontrol provedených v roce 2011 v rámci všech úkolů byl ve srovnání s rokem 2010 vyšší o 718. tj. plus 46%. Vývoj v počtech provedených kontrol a dalších výkonů OIP je patrný z následující tabulky. rok/počet kontrol rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Z celkového počtu provedených kontrol bylo realizováno: v Plzeňském kraji. 63% v Karlovarském kraji 37% Kontroly byly provedeny celkem u kontrolovaných subjektů. 7

8 Přehled výkonů provedených OIP v Plzni Výkony rok 2011 Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob hlavní úkoly SÚIP plánované 746 Následné kontroly organizací a podnikajících fyzických osob 69 Kontroly v souvislosti s šetřením příčin smrtelných, závažných, ostatních pracovních úrazů 31 Šetření podnětů 165 Koordinovaná kontrola 127 Společná kontrola Kontroly a šetření - celkem Vyjádření k projektovým dokumentacím 65 Bezpečnostní dokumentace 3 Účast na kolaudačních řízení 85 Odborná vyjádření 46 Uskutečněná poradenství - celkem

9 Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Sankční opatření Období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Celkový počet sankcí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které nabyly právní moci v roce je v porovnání s rokem 2010 nižší o 41 tj. - 8%. 9

10 Vývoj v počtu sankcí udělených kontrolovaným subjektům a jejich výši, ukazují následující tabulka a graf: rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Celková výše pokut udělených kontrolovaným subjektům, které nabyly právní moci v roce ,- Kč je v porovnání s rokem 2010 nižší o ,- Kč tj. - 8%. Vývoj celkové výše udělených pokut rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Průměrná výše pokuty v roce 2011 z celkového počtu udělených pokut byla ,- Kč. 10

11 Průměrná výše pokuty v roce 2011 (bez pokut udělených v souvislosti s vyšetřováním příčin PÚ) ,- Kč byla ve srovnání s rokem 2010 (32 174,- Kč) o 2 019,- Kč nižší. Výše pokut udělených za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v souvislosti s šetřenými úrazy byla ,- Kč, tj. 13% z celkového počtu. Průměrná výše sankce udělená v souvislosti se šetřenými úrazy v roce ,- Kč byla v porovnání s rokem 2010 (83 500,- Kč) vyšší o ,- Kč, tj. +47%. V roce 2011 OIP v Plzni uložil 1 pořádkovou pokutu ve výši ,- Kč. Počet závad a vydaných opatření nedostatky rok 2011 zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( s násobností ) zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( bez násobnosti ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením ( s násobností ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením (bez násobnosti zákaz užívání ( s násobností) 1 zákaz užívání ( bez násobností ) 1 zákaz vyřazení ( s násobnosti ) 1 zákaz vyřazení ( bez násobnosti) 1 11

12 HLAVNÍ ÚKOLY : HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Cíl úkolu Zjistit, zda zaměstnavatelé, kteří jsou příjemci státního příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně postižených (zejména déle než 1 rok), dodržují pracovněprávní předpisy. Kontrolní činností pozitivně působit na zaměstnavatele, aby nedocházelo ke zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených občanů (zaměstnanců). V případě, budou-li zjištěna podezření na porušování zákonných předpisů nespadajících do kompetence orgánů inspekce práce, informovat o tomto příslušné kontrolní orgány. 1. Výběr kontrolovaných subjektů K výběru zaměstnavatelů OIP využil obdržená oznámení z podnětů a zejména z poradenské činnosti z předchozích let. Byly vytipovány především takové subjekty, u kterých se předpokládalo nedodržování oblastí ustanovení zákonných předpisů - rovné zacházení, diskriminace, vznik, změny skončení pracovního poměru a dohody, pracovní doba, odměňování zaměstnanců, ochranu osobních práv zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru (zejména na práce sjednané na jiném dohodnutém místě), - plnění povinností zaměstnavatele uložených 103 a 104 zákoníku práce, - pracovní doba (evidence, přestávky v práci, odpočinek mezi směnami a v týdnu, práce přesčas), - odměňování mzdy, srážky ze mzdy, rovné zacházení. 3. Ukládání pokut a opatření V rámci prováděných kontrol, s ohledem na zaměření a kontrolní šetření bylo zjištěno, že kontrolované osoby jako zaměstnavatelé ve shodě s kontrolním seznamem postupovali v souladu s právními předpisy. Na základě zjištěných skutečností nebyla zahájena žádná správní řízení. Kontrolované osoby jako zaměstnavatelé, či jejich zmocnění zástupci, velmi dobře spolupracovali po celou dobu kontroly. Požadované doklady předkládali i dodatečně v požadovaných termínech, jak je zřejmé ze zápisu o zahájení kontrol a protokolů. 4. Závěr Praxe ukázala, že úkol byl zařazen v roce 2011 na základě poznatků z minulých let, avšak zkušenost z kontrolní činnosti ukazuje na snížení počtu subjektů zajišťujících zaměstnanost tělesně postižených zaměstnanců, kteří pracují v rámci těchto provozů (tzv. chráněná dílna). Přesto, že ze strany tělesně postižených občanů je o takou práci stále zájem, není v možnostech zaměstnavatelů, aby bez dotací a příspěvků od státu provozovali tato účelová pracovní místa, a tím zvýšili zaměstnanost tělesně postižených občanů. 12

13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Cíl úkolu Kontrolní činností vyvinout potřebný tlak na dodržování pracovněprávních předpisů u výše uvedených zaměstnavatelů a tím dosáhnout zlepšení jejich právního vědomí a zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Výběr byl proveden v souladu s cílem a zadáním hlavního úkolu se zaměřením na regionální podmínky. V zadání byl stanoven minimální počet 10 kontrol, který byl ve výsledku překročen o 2 kontroly. Při sestavování ročního plánu kontrolních akcí se vycházelo zejména z podnětů evidovaných na OIP na zaměstnavatele provozující výrobu v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu v našem regionu a z poznatků získaných z poradenské činnosti. Již z předcházejících let vyplynulo, že u zaměstnavatelů provozujících výrobu v potravinářském průmyslu (pekárny, výrobny lahůdek) dochází k porušování pracovněprávních předpisů, neboť i v průběhu roku 2010 byl zaznamenán mírný nárůst v počtu podaných podnětů týkající se této oblasti. Při výběru kontrolovaných subjektů se rovněž zařadily do plánu kontrolních akcí subjekty, u kterých dosud nebyla provedena kontrola ze strany OIP. 2. Předmět kontroly - Vznik, změny a skončení pracovního poměru (povinné náležitosti pracovní smlouvy, informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, zákaz výpovědi, odstupné, potvrzení o zaměstnání). - Pracovní doba (stanovená pracovní doba, délka směny, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti, noční práce, práce přesčas), - Odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - Dovolená 3. Problémy při kontrolní činnosti - Problém při výběru zaměstnavatelů jediným problémem, který se vyskytl, byl ten, že některé PFO nebo menší společnosti již ukončili činnost a dále figurují v OR nebo nemají zrušen ŽL. - Problémy při prokazování porušení nejčastějším a nejvíce se vyskytujícím problémem bylo předkládání evidence odpracované pracovní doby. Zaměstnavatelé se vymlouvali, že evidenci mají u účetní, která má dovolenou, nebo u jiných kontrolních orgánů. Po jejím předložení bylo zřejmé, že tato evidence byla dopisována, z čehož pramenily úsměvné až primitivní výmluvy zaměstnavatelů. - Problémy při kontrole některé ze stanovených oblastí - Zaměstnavatelé většinou vyplácejí mzdu pouze ve výši minimální mzdy bez poskytnutí doplatku k této mzdě, který by ji dorovnal do zákonem stanovené výše. Práce přesčas není zaměstnavatelem evidována, ve většině případů zaměstnavatel příplatky za dobu noční práce nevyplácí. Zaměstnavatelé nemají v povědomí tuto povinnost, to se týká i mzdy za práci v sobotu a v neděli. Jak bylo již popsáno častým problémem je dopisování evidence pracovní doby. 13

14 4. Ukládání pokut a opatření Z celkového počtu provedených kontrol v tomto úkolu bylo v 75 % zahájeno správní řízení. Porušení s nejčastějším ukládáním pokut se vyskytovalo u odměňování zaměstnanců a to zejména za: - nevyplácení příplatků za sobotu a neděli - nevyplácení příplatků za práci v noci - nevyplacení doplatku do výše zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti Pokuty, byly ukládány v nižších sazbách (10.000,- až ,- Kč), z důvodu, že se v 90% jednalo o první kontroly s malým počtem zaměstnanců. Vyšší sazba sankce (25.000,- Kč), byla udělena subjektům s větším počtem zaměstnanců (25 49). 5. Závěr V průběhu roku 2011 byl splněn cíl úkolu v souladu s jeho zadáním. Nejčetnější a nejzávažnější nedostatky byly zjištěny na úseku odměňování zaměstnanců v nedodržení zaručené mzdy, nevyplácení příplatků, zejména za práci v sobotu a neděli a v noci. Zaměstnavatelé ve většině případů nepostupovali dle platného nařízení vlády č. 576/2006 Sb., neboť se stává, že pod pojmem nejnižší úroveň zaručené mzdy pro určitý druh práce si představují základní sazbu minimální mzdy ve výši 8.000,- Kč za měsíc pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V několika případech zaměstnavatel nezaznamenal, že existují skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Dále v oblasti poskytování příplatků dochází rovněž k porušení tím, že příplatky nevyplácí vůbec nebo často příplatky poskytují souhrnnou částkou ve formě odměn. S tím úzce souvisí nevedení průkazné evidence odpracované pracovní doby a tím nelze ani prokázat, zda-li je nárok na určitý příplatek. Přesto je nutno podotknout, že se již zaměstnavatelé poučili z kontrol předchozích let. Bohužel dochází i k takovým případům, kdy ve skutečnosti je porušování ustanovení zákona mnohem četnější, ale je velmi obtížné toto prokázat, neboť je předkládána evidence odpracovaní pracovní doby, která je upravována tak, aby vyhovovala zákonným ustanovením. Na základě výsledků z kontrol je nutno se této oblasti dále věnovat, z důvodu porušení s největší četností v oblasti odměňování zaměstnanců. Uvedený důvod lze podpořit i četností podnětů evidovaných na zaměstnavatele podnikajících v oblasti potravinářského průmyslu. Rovněž při poskytování poradenství v rámci konzultačních hodin na OIP jsou vznášeny dotazy nejčastěji z oblasti odměňování zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru, rozvrhování pracovní doby. 14

15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku ochrany práv zaměstnanců. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Státní úřad inspekce práce začlenil do programu kontrolních akcí z podnětu Rady vlády pro lidská práva kontroly dodržování povinností daných zákoníkem práce na ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy. Kontroly započaly už v roce 2010, kdy byl do předmětu všech kontrol prováděných na základě hlavních úkolů zařazen bod týkající se ochrany osobních práv zaměstnanců. Pro rok 2011 bylo požadováno provedení kontrol nejméně u 10 zaměstnavatelů, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni pak provedl od počátku roku 2011 do kontrolu u 12 zaměstnavatelů. Počet plánových kontrol byl tak dodržen i s ohledem na mimořádné koordinované kontroly, které byly masivně prováděny v průběhu roku. Kontrolované osoby byly vytipovány na základě podnětů a z poradenské činnosti. Při výběru byly zohledněny poznatky získané v rámci konzultací poskytovaných veřejností. Dále byly zařazeny do plánu kontrol takové subjekty, u kterých dosud nebyla ze strany OIP kontrola provedena. Do plánu kontrolní činnosti byli zařazeni zaměstnavatelé z různých odvětví a z částí regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu prověření stavu, aby si osvojili dikci zákona a následně dodržovali pracovněprávní předpisy a tím se dosáhlo zlepšení situace na úseku ochrany osobních práv zaměstnanců. Šetření bylo konkrétně provedeno v čerpací stanici pohonných hmot, v kovovýrobě, v maloobchodu, v tiskárně, ve výrobě měřících přístrojů a v pohostinství. 2. Předmět kontroly Předmětem kontrolních akcí byla kontrola vzniku, změn, skončení pracovního poměru, kontrola ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu ustanovení 316 zákoníku práce zejména: - sledování zaměstnanců, - záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, - kontrola elektronické a listovní pošty, - vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem ve vztahu k problematice. Inspektorky OIP své kontroly zaměřily na objektivní zjištění, zda kontrolovaná osoba nenarušuje bez vážného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti soukromí zaměstnanců na pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem, záznamem z telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou listováních zásilek. Kontrolou byly zjištěny i jiné nedostatky zejména z oblasti odměňování, pracovní doby, které byly zjištěny nad rámec předmětu kontroly. V jednom případě je návrh na zahájení správního řízení za naplněný správní delikt na úseku odměňování. 15

16 3. Problémy při kontrolní činnosti Inspektorky OIP, které participovaly na daném úkolu, neměly problém při zahájení kontroly s kontrolovanou osobou nebo s místní příslušností. Požadované doklady byly dostupné v místě kontroly a kontrolované osoby dokládaly doklady ve lhůtách k tomu určených. Do kontrolního vzorku byly vždy zařazeni minimálně 3 zaměstnanci. Kontrolní vzorek byl odvozen od velikosti zaměstnavatele. Bylo zjištěno, že zaměstnavatel většinově používá ke střežení objektu systém několika kamer. Kamery jsou umístěny v různých výškách na provozovně, ve skladových prostorech, při vstupu na provozovnu. Tyto kamery nejsou určeny ke sledování zaměstnanců a nesledují prostory, ve kterých se zaměstnanci pohybují při práci. 4. Závěr Pokud byly kontroly provedeny na základě podnětů, byly podněty buď neoprávněné, nebo částečně oprávněné. V jednom případě bylo dokonce zjištěno, že zaměstnavatel nemá nainstalovaný kamerový systém vůbec, ačkoliv to pisatel v podnětu uvedl. Z poskytovaného poradenství a převzatých podnětů vyplývá, že oblast sledování zaměstnanců zejména prostřednictvím kamerového systému, zaměstnance velmi znepokojuje, proto volají po ochraně zvnějšku. Z výpovědí je zřejmé, že jim chybí bližší informovanost zejména o oblasti opatření proti zneužívaní takto pořízených údajů. Zaměstnavatelé se rovněž uchylují k instalaci maket, které dle jejich názoru rovněž naplňují jistý záměr vedení. Problematické v rámci kontrol tohoto zaměření se jeví nejednoznačné stanovení hranice závažného důvodu ke sledování zaměstnanců. Je známý již značný rozptyl těchto důvodů a i ze samotných školení pořádaných Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo zřejmé, že se hranice stále posunují. Výsledky kontrol mohou být tak značně ovlivněny subjektivním názorem inspektorů. HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnance (agentury práce), aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku agenturního zaměstnávání, zaměstnávání cizích státních příslušníků a vysílaných pracovníků. 1. Výběr kontrolovaných subjektů V zadání tohoto úkolu měl každý OIP provést kontrolu minimálně u 7 agentur práce a zároveň alespoň u jednoho uživatele každé agentury práce. Cílem hlavního úkolu bylo provést kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů u sedmi agenturních zaměstnavatelů. Kontrola byla provedena u šesti zaměstnavatelů, ze kterých ještě ve dvou případech není vypořádán protokol. Sedmý kontrolovaný zaměstnavatel byl zařazen do plánu koordinovaných kontrol a šetření bylo provedeno v rámci úkolu Z původního seznamu tak bylo provedeno kontrolní šetření u všech předem plánovaných zaměstnavatelů. 16

17 Konkrétní uživatel byl vždy vybrán v daném případě dle celkového počtu uživatelů působících u agentury práce, z aktuálních zjištění dle jejich druhu činnosti, počtu zaměstnávaných pracovníků a také na základě poznatků známých ještě před zahájením kontroly, např. dle obsahu přijatých podnětů. V některých případech byl zjištěn pouze jeden uživatel. Celkově byla realizována kontrolní šetření v rámci tohoto úkolu u 9 uživatelů. Kontroly u uživatelů byly prováděny vždy inspektory PVP, v některých případech ve spolupráci s inspektory BOZP. Obdobně tomu bylo při plnění úkolu Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr, - pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, - odměňování, poskytování náhrad, cestovní náhrady, - podmínky přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele, - rovné zacházení se zaměstnanci agentury práce a uživatele. 3. Problémy při kontrolní činnosti V letošním roce se až na jeden případ, kdy se kontrolovaná osoba snažila agresivním chováním znepříjemnit inspektorovi kontrolní šetření, nevyskytly závažné problémy se zahájením kontroly. Při kontrolních šetřeních nebyl, oproti letům minulým, zaznamenám žádný případ, kdy by se kontrolovaná osoba nějak systematicky snažila o prodlužování průběhu kontroly tím, že by např. oddalovala předložení požadovaných dokladů. Kontrolovaný vzorek zaměstnanců byl vybírán dle zadání hlavního úkolu a dle aktuálního zjištění přímo u agentury práce. 4. Vyjádření ke zjištěným porušením Druhy porušení zjištěných u uživatelů se jeví obdobná jako v předchozích letech. Nedostatky zjištěné při těchto kontrolách byly jen ve velmi malé četnosti a závažnosti. Týkali se především neposkytnutí zákonných příplatků a to spíše v rozsahu jednotlivých směn než měsíců, což je přičítáno spíše nedbalosti nežli úmyslu poškodit zaměstnance. Z tohoto důvodu se vývoj porušení u uživatelů dá označit jako setrvalý s tím, že typy nedostatků se stále opakují, ale jejich závažnost není nijak zásadní. Zjištěné nedostatky při kontrolách u agenturních zaměstnavatelů jsou obdobného charakteru jako u ostatních kontrol, kromě specifických nedostatků agenturního zaměstnávání. Nejvíce porušení bylo zjištěno v oblasti odměňování zaměstnanců, a to především v neposkytování zákonných příplatků. Dále se jedná o nedodržení ustanovení 309 ZP v oblasti agenturního zaměstnávání pokynu k přidělení zaměstnance a rovného zacházení. U agentur mají nedostatky z pohledu četnosti a závažnosti spíše mírně vzrůstající tendenci. Několikanásobně větší četnost byla zaznamenána u neplnění povinností v souvislosti s ustanovením o závislé práci a příplatcích za práci v noci, za sobotu a neděli. V případech, kdy bylo vydáno opatření k odstranění zjištěných závad, je ověřováno, zda zaměstnavatel nedostatky v daném termínu odstranil. Kontrola probíhá ve dvou liniích. Nejprve se jedná o kontrolu dokladů, které zasílá zaměstnavatel jako důkaz naplněného opatření a v některých případech, kdy není zcela zřetelné odstranění zjištěných závad i provedením následné kontroly. Nejčastěji je následná kontrola součástí kontroly vyvolané plněním jiného úkolu např. mimořádné kontrolní akce nebo prošetřováním podnětu. 17

18 4. Ukládání pokut a opatření Vzhledem k zaměření tohoto hlavního úkolu je samozřejmě kladen důraz na kontrolu v oblasti zprostředkování zaměstnání. Navržené sankce jsou především za nedostatky v nesplnění povinností agenturního zaměstnávání. To, zda bude navržena/uložena pokuta, se odvíjí od samotných kontrolních zjištění, kdy je každé jednotlivě posuzováno a následně vše v celé šíři vyhodnoceno. V případě zjištěných porušení v oblasti 308, 309 zákoníku práce bylo v rámci tohoto úkolu vždy přistoupeno k návrhu udělení sankce, protože byla míra jejich závažnosti vyhodnocena jako vysoká. V rámci tohoto hlavního úkolu bylo postoupeno jedno oznámení na FÚ a OSSZ z důvodu doměření pojistného a daně ze závislé činnosti. 5. Závěr Opakovaně jsme se potýkali s nejednoznačností legislativní úpravy v oblasti závislé práce. V letošním roce je zaznamenán nárůst obcházení agenturního zaměstnávání. Situace je ve velké míře ovlivněna nově vzniklou povinností pojištění kladenou na agentury práce. Dochází tak nově v daleko větší míře k uzavírání smluv o dílo mezi zaměstnavatelem (jakoby agenturou) a firmou, kde je uskutečňován samotný výkon práce. V tomto podobném režimu podnikání se pohybuje i většina družstev. Dokud nebude v tomto směru učiněn jasný legislativní krok vpřed, nelze v této konkrétní věci účinně postupovat ze strany OIP. Až praxe ukáže, zda novelizace zákoníku práce v novém pojetí závislé práce dokáže toto obcházení a zastírání zastavit. V celkovém pohledu byl v letošním roce uskutečněn významný nárůst kontrolních šetření u agenturních zaměstnavatelů. Bylo zjištěno mnoho druhů obchodních vztahů uzavíraných mezi firmami nebo mezi firmami a pracovníky (živnostníky), což má za následek obcházení závislé práce. Tyto skutečnosti lze zjistit až při samotné kontrole ve výrobní firmě, protože se zaměstnavatelé neprezentují jako agentury a OIP či ÚP o nich nemá žádný přehled. Zaměstnavatelé se takto snaží, často z ekonomických důvodů, obejít přímé zaměstnávání pracovníků v pracovním poměru, a tím placení zákonných odvodů. Poukazují na skutečnost, že pokud mají zaměstnance v pracovním poměru, nejsou schopni konkurovat firmám, které zaměstnávají živnostníky. OIP naráží na velmi obtížnou prokazatelnost závislé práce. HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví Cíl úkolu Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, který by vedl ke snižování počtu úrazů. OIP Plzeň provedl celkem 42 kontrol, úkol byl splněn. 1. Výběr kontrolovaných subjektů/osob Kontroly byly provedeny u: - subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky, - subjektů se zvýšenou úrazovostí, 18

19 - hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých investičních celků nebo u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života a zdraví, které na staveništi budou prováděny, - subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena. - pro výběr kontrolovaných osob byly kromě výše uvedeného použity zejména informace z došlých oznámení o zahájení staveb, informace z účasti OIP na závěrečných kontrolních prohlídkách staveb a z účastí na dalších stavebních řízeních, informace z posuzovaných projektových dokumentací staveb, informace z veřejných médií, a v neposlední řadě i z vlastního mapování vývoje stavebnictví v regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje. Kontroly k HÚ byly prováděny i na základě podaných podnětů fyzických a právnických osob, přestože tyto podněty byly anonymního charakteru. 2. Předmět kontroly Kontroly byly zaměřeny na následující okruhy: - zda se při práci více zhotovitelů na jednom staveništi dodavatelé vzájemně informují o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, - zda zaměstnavatel zajistil, aby všichni zaměstnanci obdrželi dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a o informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci, - zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu osobní ochranné pracovní prostředky zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, - zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě), v případě, že zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu z výšky kolektivním zajištěním, mají zaměstnavatelem přiděleny OOPP proti pádu, které jsou pro danou činnost vhodné, zda je určeno místo ukotvení, a OOPP jsou pravidelně kontrolovány, - zda technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, propadnutí střešní krytinou nebo sklouznutí ze střechy, odpovídají svým provedením bezpečnostním požadavkům, - zda je předepsaným (vhodným) způsobem zajištěn ohrožený prostor pod a okolo přepravovaného břemene a pod prací ve výškách, - zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny, a jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy, - zda zaměstnavatel seznámil obsluhu stavebních strojů s místními provozními a pracovními - podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce a obsluha stroj ovládá v souladu - s návodem výrobce, - zda jsou práce se zdvihacími zařízeními prováděny bezpečně v souladu s právními a ostatními předpisy. (systémem bezpečné práce) - zda je manipulace s materiálem prováděna odborným způsobem a práce jsou prováděny odborně způsobilými osobami; zda jsou vázací prostředky vhodným způsobem skladovány a označeny, - zda provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přípojů je prováděn v souladu s bezpečnostními předpisy. 19

20 3. Vyjádření ke zjištěným porušením Nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 4 písm.1 odst. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Druhým nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 2 písm.1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Třetím nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 3 písm.2 odst. q) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, přičemž dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje (k tomuto ustanovení zákona) prováděcí právní předpis: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Uvedená zjištění jsou poplatná systému provádění jednotlivých kontrol. V případě kontroly formou předchozího telefonického oznámení kontrolované osobě, má tato prostor se na kontrolu připravit a například dočasně omezit či úplně zastavit činnost u problémových staveb. Z těchto zjevných důvodů se v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji provedla řada kontrol předem neohlášených a cílených na konkrétní staveniště. Zjištění z těchto přímých kontrol na stavbách se pak logicky liší od těch předem ohlášených, tyto odkrývají skutečný stav. Nejčastěji zjištěnými nedostatky na takto kontrolovaných konkrétních staveništích pak jsou nedostatečná zajištění proti pádům z výšek a hrubé nedostatky v dočasných stavebních konstrukcích (lešení apod.). 4. Závěr V Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji je dlouhodobě pozorován určitý úbytek stavebních činností. O realizaci jednodušších staveb, které dříve prováděly menší a středně veliké stavební společnosti, dnes z nedostatku jiných projektů bojují i jejich větší konkurenti. Kromě stále většího problému sehnat kvalitní stavební zakázku, je vyvíjen i nepřiměřený tlak z hlediska časových požadavků (v podobě někdy až fyzicky nereálných nebo klimaticky velmi nevhodně zvolených termínů), a samozřejmě i celkových nákladů. Spojení těchto dvou hlavních faktorů má přímý a negativní vliv na oblast BOZP. HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Cíl úkolu Provedenými kontrolami se inspekce práce připojí k naplňování cílů "Národní strategie bezpečnosti silničního provozu". Rovněž je předpoklad, že zaměřením obsahu kontroly přispějeme ke snížení nehodovosti na našich silnicích, kde jedním z faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. U kontrolovaných subjektů bude opět poskytováno účinné poradenství. OIP provedl v roce 2011 při plnění tohoto úkolu celkem 25 kontrol, úkol byl splněn. 20

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 říjen 2013 Úvod Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2014 byl zpracován v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 květen 2008 2 O B S A H Seznam zkratek 5 Úvod 7 1. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 1.1 Informace o postavení orgánů

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvod Pracovněprávní vztahy, pracovní právo a kontrola těchto institutů v závislosti na sociální politice našeho státu má úzkou vazbu a vzájemnou souvislost. Tyto oblasti nelze oddělit od sebe, jsou

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Cíl úkolu: Cílem tohoto úkolu je prostřednictvím kontrolní činnosti působit na zaměstnavatele, aby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 2 Obsah Úvod str. 5 Pojmy str. 6 Otázky a odpovědi str. 8 Činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby str. 17 Činnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2013 Tomáš BARTÁK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 17 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

UČEBNÍ TEXT Č. 17 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI UČEBNÍ TEXT Č. 17 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 ODBORNÝ GARANT: Mgr. Miroslav Kosina AUTOR TEXTU: Mgr. Miroslav Kosina Učební text č. 17 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

1. Úvod. 2. Obecné zásady pracovního práva

1. Úvod. 2. Obecné zásady pracovního práva Přístupy KSČM k posílení práv zaměstnanců v návaznosti na novelu zákoníku práce (3. březena 2014 - z dostupných zdrojů a připomínek zpracoval Miroslav Opálka) 1. Úvod Pracovní právo je vyčleněné právní

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více