ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011

2 Strana Obsah 4 1. Úvod 5 2. Sídlo, struktura, personální obsazení 3. Kontrolní činnost 7 Základní statistické údaje kontrolní činnosti v roce Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Výsledky kontrolní činnosti v jednotlivých úkolech 12 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu 15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti 16 HÚ Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce 18 HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví 20 HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě 22 HÚ Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích 24 HÚ Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání 25 HÚ Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů 28 HÚ Plnění povinností vyplývající právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny 30 HÚ Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti 31 HÚ Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 33 HÚ Bezpečnost práce ve strojírenství 34 HÚ Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku 35 HÚ Kontrola systému BOZP v zemědělství 37 HÚ Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 38 HÚ Program Bezpečný podnik 40 HÚ Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP 43 HÚ Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění 2

3 4. Kontrolní činnost mimo HÚ 45 ČÚ Kontroly vzniku pracovního poměru v základních a středních školách 46 ČÚ Koordinované kontroly restaurací a ubytovacích zařízení 50 ČÚ N - Následné koordinované kontroly v restauračních a ubytovacích zařízeních 52 ČÚ BOZP - společné kontroly 52 ČÚ Koordinované kontroly - dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v prodejnách maloobchodu 54 ČÚ Koordinované kontroly u subjektů vykonávající v rámci své činnosti balicí a kompletovací činnosti 55 ČÚ Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání 57 ČÚ Koordinované kontroly na stavbách Pracovní úrazy Ostatní činnosti - projektová dokumentace - kolaudace - poradenská, výchovná, a vzdělávací činnost Závěr 3

4 1. ÚVOD Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni ( dále jen OIP v Plzni ) se při činnosti v roce 2011 řídil schváleným Programem činnosti na rok Stěžejní náplní činnosti OIP v Plzni bylo provádění kontrolní činnosti nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních vztahů a podmínek. Úkoly stanovené Programem činnosti na rok 2010 byly splněny. Zpráva o činnosti OIP v Plzni za rok 2011 podává základní informace, k nimž patří struktura a personální obsazení OIP v Plzni, základní statistické údaje o kontrolní činnosti, výsledky kontrolní činnosti, včetně informací o dalších činnostech inspektorátu. 4

5 2. SÍDLO, STRUKTURA, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vedoucí inspektor útvar kancelář vedoucího inspektora vedoucí inspektor Schwarzova 27, Plzeň Tel.: , fax: IDS: uiqeezx, Ing. Miroslav Duchek počet zaměstnanců celkem 2 Ing. Miroslav Duchek odbor správy a informatiky vedoucí odboru právní odbor vedoucí odboru odbor inspekce I. vedoucí odboru odbor inspekce II. vedoucí odboru odbor inspekce III. vedoucí odboru regionální kancelář Sokolov vedoucí kanceláře odbor kontroly NZ pro Plzeň. kraj vedoucí kontrolního týmu odbor kontroly NZ pro Karl. kraj vedoucí kontrolního týmu Počet zaměstnanců celkem Počet inspektorů celkem 6 Alena Helebrantová 3 JUDr. Jana Werdanová 11 JUDr. Miroslav Kotora 12 Ing. Jarmila Hrubá 17 Ing. Eva Holá Alice Skokanová 3 Mgr. Aleš Illický 3 PhDr. Miloslava Lukešová

6 Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k odbor specializace počet inspektorů celkem 6.31 odbor inspekce I 6.32 odbor inspekce II 6.33 odbor inspekce III průmysl a služby zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, doprava tlaková zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení, stavebnictví, dokumentace staveb, Bezpečný podnik Velké havárie pracovní vztahy, pracovní podmínky, zaměstnávání žen, mladistvých a činnosti vykonávané dětmi, mzdy, platy, cestovní náhrady, pracovní doba, doba odpočinku, kolektivní vyjednávání z toho žen z toho mužů OIP v Plzni

7 3. KONTROLNÍ ČINNOST Základní statistické údaje o kontrolní činnosti v roce 2011 Souhrnné údaje za rok 2011 Náplň kontrolní činnosti v roce 2011 tvořily plánované kontroly prováděné v rámci plnění hlavních úkolů stanovených schváleným Programem činnosti inspektorátu na rok 2011 a provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění. Celkový počet kontrol provedených v roce 2011 v rámci všech úkolů byl ve srovnání s rokem 2010 vyšší o 718. tj. plus 46%. Vývoj v počtech provedených kontrol a dalších výkonů OIP je patrný z následující tabulky. rok/počet kontrol rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Z celkového počtu provedených kontrol bylo realizováno: v Plzeňském kraji. 63% v Karlovarském kraji 37% Kontroly byly provedeny celkem u kontrolovaných subjektů. 7

8 Přehled výkonů provedených OIP v Plzni Výkony rok 2011 Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob hlavní úkoly SÚIP plánované 746 Následné kontroly organizací a podnikajících fyzických osob 69 Kontroly v souvislosti s šetřením příčin smrtelných, závažných, ostatních pracovních úrazů 31 Šetření podnětů 165 Koordinovaná kontrola 127 Společná kontrola Kontroly a šetření - celkem Vyjádření k projektovým dokumentacím 65 Bezpečnostní dokumentace 3 Účast na kolaudačních řízení 85 Odborná vyjádření 46 Uskutečněná poradenství - celkem

9 Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Sankční opatření Období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Celkový počet sankcí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které nabyly právní moci v roce je v porovnání s rokem 2010 nižší o 41 tj. - 8%. 9

10 Vývoj v počtu sankcí udělených kontrolovaným subjektům a jejich výši, ukazují následující tabulka a graf: rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Celková výše pokut udělených kontrolovaným subjektům, které nabyly právní moci v roce ,- Kč je v porovnání s rokem 2010 nižší o ,- Kč tj. - 8%. Vývoj celkové výše udělených pokut rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Průměrná výše pokuty v roce 2011 z celkového počtu udělených pokut byla ,- Kč. 10

11 Průměrná výše pokuty v roce 2011 (bez pokut udělených v souvislosti s vyšetřováním příčin PÚ) ,- Kč byla ve srovnání s rokem 2010 (32 174,- Kč) o 2 019,- Kč nižší. Výše pokut udělených za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v souvislosti s šetřenými úrazy byla ,- Kč, tj. 13% z celkového počtu. Průměrná výše sankce udělená v souvislosti se šetřenými úrazy v roce ,- Kč byla v porovnání s rokem 2010 (83 500,- Kč) vyšší o ,- Kč, tj. +47%. V roce 2011 OIP v Plzni uložil 1 pořádkovou pokutu ve výši ,- Kč. Počet závad a vydaných opatření nedostatky rok 2011 zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( s násobností ) zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( bez násobnosti ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením ( s násobností ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením (bez násobnosti zákaz užívání ( s násobností) 1 zákaz užívání ( bez násobností ) 1 zákaz vyřazení ( s násobnosti ) 1 zákaz vyřazení ( bez násobnosti) 1 11

12 HLAVNÍ ÚKOLY : HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Cíl úkolu Zjistit, zda zaměstnavatelé, kteří jsou příjemci státního příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně postižených (zejména déle než 1 rok), dodržují pracovněprávní předpisy. Kontrolní činností pozitivně působit na zaměstnavatele, aby nedocházelo ke zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených občanů (zaměstnanců). V případě, budou-li zjištěna podezření na porušování zákonných předpisů nespadajících do kompetence orgánů inspekce práce, informovat o tomto příslušné kontrolní orgány. 1. Výběr kontrolovaných subjektů K výběru zaměstnavatelů OIP využil obdržená oznámení z podnětů a zejména z poradenské činnosti z předchozích let. Byly vytipovány především takové subjekty, u kterých se předpokládalo nedodržování oblastí ustanovení zákonných předpisů - rovné zacházení, diskriminace, vznik, změny skončení pracovního poměru a dohody, pracovní doba, odměňování zaměstnanců, ochranu osobních práv zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru (zejména na práce sjednané na jiném dohodnutém místě), - plnění povinností zaměstnavatele uložených 103 a 104 zákoníku práce, - pracovní doba (evidence, přestávky v práci, odpočinek mezi směnami a v týdnu, práce přesčas), - odměňování mzdy, srážky ze mzdy, rovné zacházení. 3. Ukládání pokut a opatření V rámci prováděných kontrol, s ohledem na zaměření a kontrolní šetření bylo zjištěno, že kontrolované osoby jako zaměstnavatelé ve shodě s kontrolním seznamem postupovali v souladu s právními předpisy. Na základě zjištěných skutečností nebyla zahájena žádná správní řízení. Kontrolované osoby jako zaměstnavatelé, či jejich zmocnění zástupci, velmi dobře spolupracovali po celou dobu kontroly. Požadované doklady předkládali i dodatečně v požadovaných termínech, jak je zřejmé ze zápisu o zahájení kontrol a protokolů. 4. Závěr Praxe ukázala, že úkol byl zařazen v roce 2011 na základě poznatků z minulých let, avšak zkušenost z kontrolní činnosti ukazuje na snížení počtu subjektů zajišťujících zaměstnanost tělesně postižených zaměstnanců, kteří pracují v rámci těchto provozů (tzv. chráněná dílna). Přesto, že ze strany tělesně postižených občanů je o takou práci stále zájem, není v možnostech zaměstnavatelů, aby bez dotací a příspěvků od státu provozovali tato účelová pracovní místa, a tím zvýšili zaměstnanost tělesně postižených občanů. 12

13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Cíl úkolu Kontrolní činností vyvinout potřebný tlak na dodržování pracovněprávních předpisů u výše uvedených zaměstnavatelů a tím dosáhnout zlepšení jejich právního vědomí a zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Výběr byl proveden v souladu s cílem a zadáním hlavního úkolu se zaměřením na regionální podmínky. V zadání byl stanoven minimální počet 10 kontrol, který byl ve výsledku překročen o 2 kontroly. Při sestavování ročního plánu kontrolních akcí se vycházelo zejména z podnětů evidovaných na OIP na zaměstnavatele provozující výrobu v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu v našem regionu a z poznatků získaných z poradenské činnosti. Již z předcházejících let vyplynulo, že u zaměstnavatelů provozujících výrobu v potravinářském průmyslu (pekárny, výrobny lahůdek) dochází k porušování pracovněprávních předpisů, neboť i v průběhu roku 2010 byl zaznamenán mírný nárůst v počtu podaných podnětů týkající se této oblasti. Při výběru kontrolovaných subjektů se rovněž zařadily do plánu kontrolních akcí subjekty, u kterých dosud nebyla provedena kontrola ze strany OIP. 2. Předmět kontroly - Vznik, změny a skončení pracovního poměru (povinné náležitosti pracovní smlouvy, informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, zákaz výpovědi, odstupné, potvrzení o zaměstnání). - Pracovní doba (stanovená pracovní doba, délka směny, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti, noční práce, práce přesčas), - Odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - Dovolená 3. Problémy při kontrolní činnosti - Problém při výběru zaměstnavatelů jediným problémem, který se vyskytl, byl ten, že některé PFO nebo menší společnosti již ukončili činnost a dále figurují v OR nebo nemají zrušen ŽL. - Problémy při prokazování porušení nejčastějším a nejvíce se vyskytujícím problémem bylo předkládání evidence odpracované pracovní doby. Zaměstnavatelé se vymlouvali, že evidenci mají u účetní, která má dovolenou, nebo u jiných kontrolních orgánů. Po jejím předložení bylo zřejmé, že tato evidence byla dopisována, z čehož pramenily úsměvné až primitivní výmluvy zaměstnavatelů. - Problémy při kontrole některé ze stanovených oblastí - Zaměstnavatelé většinou vyplácejí mzdu pouze ve výši minimální mzdy bez poskytnutí doplatku k této mzdě, který by ji dorovnal do zákonem stanovené výše. Práce přesčas není zaměstnavatelem evidována, ve většině případů zaměstnavatel příplatky za dobu noční práce nevyplácí. Zaměstnavatelé nemají v povědomí tuto povinnost, to se týká i mzdy za práci v sobotu a v neděli. Jak bylo již popsáno častým problémem je dopisování evidence pracovní doby. 13

14 4. Ukládání pokut a opatření Z celkového počtu provedených kontrol v tomto úkolu bylo v 75 % zahájeno správní řízení. Porušení s nejčastějším ukládáním pokut se vyskytovalo u odměňování zaměstnanců a to zejména za: - nevyplácení příplatků za sobotu a neděli - nevyplácení příplatků za práci v noci - nevyplacení doplatku do výše zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti Pokuty, byly ukládány v nižších sazbách (10.000,- až ,- Kč), z důvodu, že se v 90% jednalo o první kontroly s malým počtem zaměstnanců. Vyšší sazba sankce (25.000,- Kč), byla udělena subjektům s větším počtem zaměstnanců (25 49). 5. Závěr V průběhu roku 2011 byl splněn cíl úkolu v souladu s jeho zadáním. Nejčetnější a nejzávažnější nedostatky byly zjištěny na úseku odměňování zaměstnanců v nedodržení zaručené mzdy, nevyplácení příplatků, zejména za práci v sobotu a neděli a v noci. Zaměstnavatelé ve většině případů nepostupovali dle platného nařízení vlády č. 576/2006 Sb., neboť se stává, že pod pojmem nejnižší úroveň zaručené mzdy pro určitý druh práce si představují základní sazbu minimální mzdy ve výši 8.000,- Kč za měsíc pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V několika případech zaměstnavatel nezaznamenal, že existují skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Dále v oblasti poskytování příplatků dochází rovněž k porušení tím, že příplatky nevyplácí vůbec nebo často příplatky poskytují souhrnnou částkou ve formě odměn. S tím úzce souvisí nevedení průkazné evidence odpracované pracovní doby a tím nelze ani prokázat, zda-li je nárok na určitý příplatek. Přesto je nutno podotknout, že se již zaměstnavatelé poučili z kontrol předchozích let. Bohužel dochází i k takovým případům, kdy ve skutečnosti je porušování ustanovení zákona mnohem četnější, ale je velmi obtížné toto prokázat, neboť je předkládána evidence odpracovaní pracovní doby, která je upravována tak, aby vyhovovala zákonným ustanovením. Na základě výsledků z kontrol je nutno se této oblasti dále věnovat, z důvodu porušení s největší četností v oblasti odměňování zaměstnanců. Uvedený důvod lze podpořit i četností podnětů evidovaných na zaměstnavatele podnikajících v oblasti potravinářského průmyslu. Rovněž při poskytování poradenství v rámci konzultačních hodin na OIP jsou vznášeny dotazy nejčastěji z oblasti odměňování zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru, rozvrhování pracovní doby. 14

15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku ochrany práv zaměstnanců. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Státní úřad inspekce práce začlenil do programu kontrolních akcí z podnětu Rady vlády pro lidská práva kontroly dodržování povinností daných zákoníkem práce na ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy. Kontroly započaly už v roce 2010, kdy byl do předmětu všech kontrol prováděných na základě hlavních úkolů zařazen bod týkající se ochrany osobních práv zaměstnanců. Pro rok 2011 bylo požadováno provedení kontrol nejméně u 10 zaměstnavatelů, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni pak provedl od počátku roku 2011 do kontrolu u 12 zaměstnavatelů. Počet plánových kontrol byl tak dodržen i s ohledem na mimořádné koordinované kontroly, které byly masivně prováděny v průběhu roku. Kontrolované osoby byly vytipovány na základě podnětů a z poradenské činnosti. Při výběru byly zohledněny poznatky získané v rámci konzultací poskytovaných veřejností. Dále byly zařazeny do plánu kontrol takové subjekty, u kterých dosud nebyla ze strany OIP kontrola provedena. Do plánu kontrolní činnosti byli zařazeni zaměstnavatelé z různých odvětví a z částí regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu prověření stavu, aby si osvojili dikci zákona a následně dodržovali pracovněprávní předpisy a tím se dosáhlo zlepšení situace na úseku ochrany osobních práv zaměstnanců. Šetření bylo konkrétně provedeno v čerpací stanici pohonných hmot, v kovovýrobě, v maloobchodu, v tiskárně, ve výrobě měřících přístrojů a v pohostinství. 2. Předmět kontroly Předmětem kontrolních akcí byla kontrola vzniku, změn, skončení pracovního poměru, kontrola ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu ustanovení 316 zákoníku práce zejména: - sledování zaměstnanců, - záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, - kontrola elektronické a listovní pošty, - vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem ve vztahu k problematice. Inspektorky OIP své kontroly zaměřily na objektivní zjištění, zda kontrolovaná osoba nenarušuje bez vážného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti soukromí zaměstnanců na pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem, záznamem z telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou listováních zásilek. Kontrolou byly zjištěny i jiné nedostatky zejména z oblasti odměňování, pracovní doby, které byly zjištěny nad rámec předmětu kontroly. V jednom případě je návrh na zahájení správního řízení za naplněný správní delikt na úseku odměňování. 15

16 3. Problémy při kontrolní činnosti Inspektorky OIP, které participovaly na daném úkolu, neměly problém při zahájení kontroly s kontrolovanou osobou nebo s místní příslušností. Požadované doklady byly dostupné v místě kontroly a kontrolované osoby dokládaly doklady ve lhůtách k tomu určených. Do kontrolního vzorku byly vždy zařazeni minimálně 3 zaměstnanci. Kontrolní vzorek byl odvozen od velikosti zaměstnavatele. Bylo zjištěno, že zaměstnavatel většinově používá ke střežení objektu systém několika kamer. Kamery jsou umístěny v různých výškách na provozovně, ve skladových prostorech, při vstupu na provozovnu. Tyto kamery nejsou určeny ke sledování zaměstnanců a nesledují prostory, ve kterých se zaměstnanci pohybují při práci. 4. Závěr Pokud byly kontroly provedeny na základě podnětů, byly podněty buď neoprávněné, nebo částečně oprávněné. V jednom případě bylo dokonce zjištěno, že zaměstnavatel nemá nainstalovaný kamerový systém vůbec, ačkoliv to pisatel v podnětu uvedl. Z poskytovaného poradenství a převzatých podnětů vyplývá, že oblast sledování zaměstnanců zejména prostřednictvím kamerového systému, zaměstnance velmi znepokojuje, proto volají po ochraně zvnějšku. Z výpovědí je zřejmé, že jim chybí bližší informovanost zejména o oblasti opatření proti zneužívaní takto pořízených údajů. Zaměstnavatelé se rovněž uchylují k instalaci maket, které dle jejich názoru rovněž naplňují jistý záměr vedení. Problematické v rámci kontrol tohoto zaměření se jeví nejednoznačné stanovení hranice závažného důvodu ke sledování zaměstnanců. Je známý již značný rozptyl těchto důvodů a i ze samotných školení pořádaných Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo zřejmé, že se hranice stále posunují. Výsledky kontrol mohou být tak značně ovlivněny subjektivním názorem inspektorů. HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnance (agentury práce), aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku agenturního zaměstnávání, zaměstnávání cizích státních příslušníků a vysílaných pracovníků. 1. Výběr kontrolovaných subjektů V zadání tohoto úkolu měl každý OIP provést kontrolu minimálně u 7 agentur práce a zároveň alespoň u jednoho uživatele každé agentury práce. Cílem hlavního úkolu bylo provést kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů u sedmi agenturních zaměstnavatelů. Kontrola byla provedena u šesti zaměstnavatelů, ze kterých ještě ve dvou případech není vypořádán protokol. Sedmý kontrolovaný zaměstnavatel byl zařazen do plánu koordinovaných kontrol a šetření bylo provedeno v rámci úkolu Z původního seznamu tak bylo provedeno kontrolní šetření u všech předem plánovaných zaměstnavatelů. 16

17 Konkrétní uživatel byl vždy vybrán v daném případě dle celkového počtu uživatelů působících u agentury práce, z aktuálních zjištění dle jejich druhu činnosti, počtu zaměstnávaných pracovníků a také na základě poznatků známých ještě před zahájením kontroly, např. dle obsahu přijatých podnětů. V některých případech byl zjištěn pouze jeden uživatel. Celkově byla realizována kontrolní šetření v rámci tohoto úkolu u 9 uživatelů. Kontroly u uživatelů byly prováděny vždy inspektory PVP, v některých případech ve spolupráci s inspektory BOZP. Obdobně tomu bylo při plnění úkolu Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr, - pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, - odměňování, poskytování náhrad, cestovní náhrady, - podmínky přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele, - rovné zacházení se zaměstnanci agentury práce a uživatele. 3. Problémy při kontrolní činnosti V letošním roce se až na jeden případ, kdy se kontrolovaná osoba snažila agresivním chováním znepříjemnit inspektorovi kontrolní šetření, nevyskytly závažné problémy se zahájením kontroly. Při kontrolních šetřeních nebyl, oproti letům minulým, zaznamenám žádný případ, kdy by se kontrolovaná osoba nějak systematicky snažila o prodlužování průběhu kontroly tím, že by např. oddalovala předložení požadovaných dokladů. Kontrolovaný vzorek zaměstnanců byl vybírán dle zadání hlavního úkolu a dle aktuálního zjištění přímo u agentury práce. 4. Vyjádření ke zjištěným porušením Druhy porušení zjištěných u uživatelů se jeví obdobná jako v předchozích letech. Nedostatky zjištěné při těchto kontrolách byly jen ve velmi malé četnosti a závažnosti. Týkali se především neposkytnutí zákonných příplatků a to spíše v rozsahu jednotlivých směn než měsíců, což je přičítáno spíše nedbalosti nežli úmyslu poškodit zaměstnance. Z tohoto důvodu se vývoj porušení u uživatelů dá označit jako setrvalý s tím, že typy nedostatků se stále opakují, ale jejich závažnost není nijak zásadní. Zjištěné nedostatky při kontrolách u agenturních zaměstnavatelů jsou obdobného charakteru jako u ostatních kontrol, kromě specifických nedostatků agenturního zaměstnávání. Nejvíce porušení bylo zjištěno v oblasti odměňování zaměstnanců, a to především v neposkytování zákonných příplatků. Dále se jedná o nedodržení ustanovení 309 ZP v oblasti agenturního zaměstnávání pokynu k přidělení zaměstnance a rovného zacházení. U agentur mají nedostatky z pohledu četnosti a závažnosti spíše mírně vzrůstající tendenci. Několikanásobně větší četnost byla zaznamenána u neplnění povinností v souvislosti s ustanovením o závislé práci a příplatcích za práci v noci, za sobotu a neděli. V případech, kdy bylo vydáno opatření k odstranění zjištěných závad, je ověřováno, zda zaměstnavatel nedostatky v daném termínu odstranil. Kontrola probíhá ve dvou liniích. Nejprve se jedná o kontrolu dokladů, které zasílá zaměstnavatel jako důkaz naplněného opatření a v některých případech, kdy není zcela zřetelné odstranění zjištěných závad i provedením následné kontroly. Nejčastěji je následná kontrola součástí kontroly vyvolané plněním jiného úkolu např. mimořádné kontrolní akce nebo prošetřováním podnětu. 17

18 4. Ukládání pokut a opatření Vzhledem k zaměření tohoto hlavního úkolu je samozřejmě kladen důraz na kontrolu v oblasti zprostředkování zaměstnání. Navržené sankce jsou především za nedostatky v nesplnění povinností agenturního zaměstnávání. To, zda bude navržena/uložena pokuta, se odvíjí od samotných kontrolních zjištění, kdy je každé jednotlivě posuzováno a následně vše v celé šíři vyhodnoceno. V případě zjištěných porušení v oblasti 308, 309 zákoníku práce bylo v rámci tohoto úkolu vždy přistoupeno k návrhu udělení sankce, protože byla míra jejich závažnosti vyhodnocena jako vysoká. V rámci tohoto hlavního úkolu bylo postoupeno jedno oznámení na FÚ a OSSZ z důvodu doměření pojistného a daně ze závislé činnosti. 5. Závěr Opakovaně jsme se potýkali s nejednoznačností legislativní úpravy v oblasti závislé práce. V letošním roce je zaznamenán nárůst obcházení agenturního zaměstnávání. Situace je ve velké míře ovlivněna nově vzniklou povinností pojištění kladenou na agentury práce. Dochází tak nově v daleko větší míře k uzavírání smluv o dílo mezi zaměstnavatelem (jakoby agenturou) a firmou, kde je uskutečňován samotný výkon práce. V tomto podobném režimu podnikání se pohybuje i většina družstev. Dokud nebude v tomto směru učiněn jasný legislativní krok vpřed, nelze v této konkrétní věci účinně postupovat ze strany OIP. Až praxe ukáže, zda novelizace zákoníku práce v novém pojetí závislé práce dokáže toto obcházení a zastírání zastavit. V celkovém pohledu byl v letošním roce uskutečněn významný nárůst kontrolních šetření u agenturních zaměstnavatelů. Bylo zjištěno mnoho druhů obchodních vztahů uzavíraných mezi firmami nebo mezi firmami a pracovníky (živnostníky), což má za následek obcházení závislé práce. Tyto skutečnosti lze zjistit až při samotné kontrole ve výrobní firmě, protože se zaměstnavatelé neprezentují jako agentury a OIP či ÚP o nich nemá žádný přehled. Zaměstnavatelé se takto snaží, často z ekonomických důvodů, obejít přímé zaměstnávání pracovníků v pracovním poměru, a tím placení zákonných odvodů. Poukazují na skutečnost, že pokud mají zaměstnance v pracovním poměru, nejsou schopni konkurovat firmám, které zaměstnávají živnostníky. OIP naráží na velmi obtížnou prokazatelnost závislé práce. HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví Cíl úkolu Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, který by vedl ke snižování počtu úrazů. OIP Plzeň provedl celkem 42 kontrol, úkol byl splněn. 1. Výběr kontrolovaných subjektů/osob Kontroly byly provedeny u: - subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky, - subjektů se zvýšenou úrazovostí, 18

19 - hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých investičních celků nebo u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života a zdraví, které na staveništi budou prováděny, - subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena. - pro výběr kontrolovaných osob byly kromě výše uvedeného použity zejména informace z došlých oznámení o zahájení staveb, informace z účasti OIP na závěrečných kontrolních prohlídkách staveb a z účastí na dalších stavebních řízeních, informace z posuzovaných projektových dokumentací staveb, informace z veřejných médií, a v neposlední řadě i z vlastního mapování vývoje stavebnictví v regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje. Kontroly k HÚ byly prováděny i na základě podaných podnětů fyzických a právnických osob, přestože tyto podněty byly anonymního charakteru. 2. Předmět kontroly Kontroly byly zaměřeny na následující okruhy: - zda se při práci více zhotovitelů na jednom staveništi dodavatelé vzájemně informují o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, - zda zaměstnavatel zajistil, aby všichni zaměstnanci obdrželi dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a o informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci, - zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu osobní ochranné pracovní prostředky zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, - zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě), v případě, že zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu z výšky kolektivním zajištěním, mají zaměstnavatelem přiděleny OOPP proti pádu, které jsou pro danou činnost vhodné, zda je určeno místo ukotvení, a OOPP jsou pravidelně kontrolovány, - zda technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, propadnutí střešní krytinou nebo sklouznutí ze střechy, odpovídají svým provedením bezpečnostním požadavkům, - zda je předepsaným (vhodným) způsobem zajištěn ohrožený prostor pod a okolo přepravovaného břemene a pod prací ve výškách, - zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny, a jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy, - zda zaměstnavatel seznámil obsluhu stavebních strojů s místními provozními a pracovními - podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce a obsluha stroj ovládá v souladu - s návodem výrobce, - zda jsou práce se zdvihacími zařízeními prováděny bezpečně v souladu s právními a ostatními předpisy. (systémem bezpečné práce) - zda je manipulace s materiálem prováděna odborným způsobem a práce jsou prováděny odborně způsobilými osobami; zda jsou vázací prostředky vhodným způsobem skladovány a označeny, - zda provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přípojů je prováděn v souladu s bezpečnostními předpisy. 19

20 3. Vyjádření ke zjištěným porušením Nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 4 písm.1 odst. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Druhým nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 2 písm.1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Třetím nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 3 písm.2 odst. q) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, přičemž dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje (k tomuto ustanovení zákona) prováděcí právní předpis: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Uvedená zjištění jsou poplatná systému provádění jednotlivých kontrol. V případě kontroly formou předchozího telefonického oznámení kontrolované osobě, má tato prostor se na kontrolu připravit a například dočasně omezit či úplně zastavit činnost u problémových staveb. Z těchto zjevných důvodů se v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji provedla řada kontrol předem neohlášených a cílených na konkrétní staveniště. Zjištění z těchto přímých kontrol na stavbách se pak logicky liší od těch předem ohlášených, tyto odkrývají skutečný stav. Nejčastěji zjištěnými nedostatky na takto kontrolovaných konkrétních staveništích pak jsou nedostatečná zajištění proti pádům z výšek a hrubé nedostatky v dočasných stavebních konstrukcích (lešení apod.). 4. Závěr V Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji je dlouhodobě pozorován určitý úbytek stavebních činností. O realizaci jednodušších staveb, které dříve prováděly menší a středně veliké stavební společnosti, dnes z nedostatku jiných projektů bojují i jejich větší konkurenti. Kromě stále většího problému sehnat kvalitní stavební zakázku, je vyvíjen i nepřiměřený tlak z hlediska časových požadavků (v podobě někdy až fyzicky nereálných nebo klimaticky velmi nevhodně zvolených termínů), a samozřejmě i celkových nákladů. Spojení těchto dvou hlavních faktorů má přímý a negativní vliv na oblast BOZP. HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Cíl úkolu Provedenými kontrolami se inspekce práce připojí k naplňování cílů "Národní strategie bezpečnosti silničního provozu". Rovněž je předpoklad, že zaměřením obsahu kontroly přispějeme ke snížení nehodovosti na našich silnicích, kde jedním z faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. U kontrolovaných subjektů bude opět poskytováno účinné poradenství. OIP provedl v roce 2011 při plnění tohoto úkolu celkem 25 kontrol, úkol byl splněn. 20

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2013 Zpracoval: útvar OKI Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaroslav

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2014 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Cíl úkolu: Cílem tohoto úkolu je prostřednictvím kontrolní činnosti působit na zaměstnavatele, aby

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

Brno, leden 2011. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor

Brno, leden 2011. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor č.j. : 1351/9.32/11/11.2 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ ZA ROK 2010 Důvod předložení : Předkládá : úkol č. 11.5.02 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil vedoucí

Více

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Předkládaný materiál se týká problematiky zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Jeho vnitřní struktura vychází nejprve z vývoje

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 říjen 2013 Úvod Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2014 byl zpracován v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více