ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011

2 Strana Obsah 4 1. Úvod 5 2. Sídlo, struktura, personální obsazení 3. Kontrolní činnost 7 Základní statistické údaje kontrolní činnosti v roce Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Výsledky kontrolní činnosti v jednotlivých úkolech 12 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu 15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti 16 HÚ Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce 18 HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví 20 HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě 22 HÚ Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích 24 HÚ Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání 25 HÚ Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů 28 HÚ Plnění povinností vyplývající právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny 30 HÚ Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti 31 HÚ Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 33 HÚ Bezpečnost práce ve strojírenství 34 HÚ Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na praktickou výuku 35 HÚ Kontrola systému BOZP v zemědělství 37 HÚ Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 38 HÚ Program Bezpečný podnik 40 HÚ Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP 43 HÚ Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění 2

3 4. Kontrolní činnost mimo HÚ 45 ČÚ Kontroly vzniku pracovního poměru v základních a středních školách 46 ČÚ Koordinované kontroly restaurací a ubytovacích zařízení 50 ČÚ N - Následné koordinované kontroly v restauračních a ubytovacích zařízeních 52 ČÚ BOZP - společné kontroly 52 ČÚ Koordinované kontroly - dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v prodejnách maloobchodu 54 ČÚ Koordinované kontroly u subjektů vykonávající v rámci své činnosti balicí a kompletovací činnosti 55 ČÚ Koordinované kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání 57 ČÚ Koordinované kontroly na stavbách Pracovní úrazy Ostatní činnosti - projektová dokumentace - kolaudace - poradenská, výchovná, a vzdělávací činnost Závěr 3

4 1. ÚVOD Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni ( dále jen OIP v Plzni ) se při činnosti v roce 2011 řídil schváleným Programem činnosti na rok Stěžejní náplní činnosti OIP v Plzni bylo provádění kontrolní činnosti nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních vztahů a podmínek. Úkoly stanovené Programem činnosti na rok 2010 byly splněny. Zpráva o činnosti OIP v Plzni za rok 2011 podává základní informace, k nimž patří struktura a personální obsazení OIP v Plzni, základní statistické údaje o kontrolní činnosti, výsledky kontrolní činnosti, včetně informací o dalších činnostech inspektorátu. 4

5 2. SÍDLO, STRUKTURA, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vedoucí inspektor útvar kancelář vedoucího inspektora vedoucí inspektor Schwarzova 27, Plzeň Tel.: , fax: IDS: uiqeezx, Ing. Miroslav Duchek počet zaměstnanců celkem 2 Ing. Miroslav Duchek odbor správy a informatiky vedoucí odboru právní odbor vedoucí odboru odbor inspekce I. vedoucí odboru odbor inspekce II. vedoucí odboru odbor inspekce III. vedoucí odboru regionální kancelář Sokolov vedoucí kanceláře odbor kontroly NZ pro Plzeň. kraj vedoucí kontrolního týmu odbor kontroly NZ pro Karl. kraj vedoucí kontrolního týmu Počet zaměstnanců celkem Počet inspektorů celkem 6 Alena Helebrantová 3 JUDr. Jana Werdanová 11 JUDr. Miroslav Kotora 12 Ing. Jarmila Hrubá 17 Ing. Eva Holá Alice Skokanová 3 Mgr. Aleš Illický 3 PhDr. Miloslava Lukešová

6 Sídlo, struktura, personální obsazení - vedoucí zaměstnanci, počty inspektorů mužů a žen, celkový počet inspektorů - stav k odbor specializace počet inspektorů celkem 6.31 odbor inspekce I 6.32 odbor inspekce II 6.33 odbor inspekce III průmysl a služby zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, doprava tlaková zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení, stavebnictví, dokumentace staveb, Bezpečný podnik Velké havárie pracovní vztahy, pracovní podmínky, zaměstnávání žen, mladistvých a činnosti vykonávané dětmi, mzdy, platy, cestovní náhrady, pracovní doba, doba odpočinku, kolektivní vyjednávání z toho žen z toho mužů OIP v Plzni

7 3. KONTROLNÍ ČINNOST Základní statistické údaje o kontrolní činnosti v roce 2011 Souhrnné údaje za rok 2011 Náplň kontrolní činnosti v roce 2011 tvořily plánované kontroly prováděné v rámci plnění hlavních úkolů stanovených schváleným Programem činnosti inspektorátu na rok 2011 a provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění. Celkový počet kontrol provedených v roce 2011 v rámci všech úkolů byl ve srovnání s rokem 2010 vyšší o 718. tj. plus 46%. Vývoj v počtech provedených kontrol a dalších výkonů OIP je patrný z následující tabulky. rok/počet kontrol rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Z celkového počtu provedených kontrol bylo realizováno: v Plzeňském kraji. 63% v Karlovarském kraji 37% Kontroly byly provedeny celkem u kontrolovaných subjektů. 7

8 Přehled výkonů provedených OIP v Plzni Výkony rok 2011 Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob hlavní úkoly SÚIP plánované 746 Následné kontroly organizací a podnikajících fyzických osob 69 Kontroly v souvislosti s šetřením příčin smrtelných, závažných, ostatních pracovních úrazů 31 Šetření podnětů 165 Koordinovaná kontrola 127 Společná kontrola Kontroly a šetření - celkem Vyjádření k projektovým dokumentacím 65 Bezpečnostní dokumentace 3 Účast na kolaudačních řízení 85 Odborná vyjádření 46 Uskutečněná poradenství - celkem

9 Základní údaje o udělených pokutách a vydaných rozhodnutích Sankční opatření Období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Všechny Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Celkový počet sankcí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které nabyly právní moci v roce je v porovnání s rokem 2010 nižší o 41 tj. - 8%. 9

10 Vývoj v počtu sankcí udělených kontrolovaným subjektům a jejich výši, ukazují následující tabulka a graf: rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Celková výše pokut udělených kontrolovaným subjektům, které nabyly právní moci v roce ,- Kč je v porovnání s rokem 2010 nižší o ,- Kč tj. - 8%. Vývoj celkové výše udělených pokut rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Průměrná výše pokuty v roce 2011 z celkového počtu udělených pokut byla ,- Kč. 10

11 Průměrná výše pokuty v roce 2011 (bez pokut udělených v souvislosti s vyšetřováním příčin PÚ) ,- Kč byla ve srovnání s rokem 2010 (32 174,- Kč) o 2 019,- Kč nižší. Výše pokut udělených za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v souvislosti s šetřenými úrazy byla ,- Kč, tj. 13% z celkového počtu. Průměrná výše sankce udělená v souvislosti se šetřenými úrazy v roce ,- Kč byla v porovnání s rokem 2010 (83 500,- Kč) vyšší o ,- Kč, tj. +47%. V roce 2011 OIP v Plzni uložil 1 pořádkovou pokutu ve výši ,- Kč. Počet závad a vydaných opatření nedostatky rok 2011 zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( s násobností ) zjištěné nedostatky bez vydaného opatření ( bez násobnosti ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením ( s násobností ) zjištěné nedostatky s vydaným opatřením (bez násobnosti zákaz užívání ( s násobností) 1 zákaz užívání ( bez násobností ) 1 zákaz vyřazení ( s násobnosti ) 1 zákaz vyřazení ( bez násobnosti) 1 11

12 HLAVNÍ ÚKOLY : HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Cíl úkolu Zjistit, zda zaměstnavatelé, kteří jsou příjemci státního příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně postižených (zejména déle než 1 rok), dodržují pracovněprávní předpisy. Kontrolní činností pozitivně působit na zaměstnavatele, aby nedocházelo ke zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených občanů (zaměstnanců). V případě, budou-li zjištěna podezření na porušování zákonných předpisů nespadajících do kompetence orgánů inspekce práce, informovat o tomto příslušné kontrolní orgány. 1. Výběr kontrolovaných subjektů K výběru zaměstnavatelů OIP využil obdržená oznámení z podnětů a zejména z poradenské činnosti z předchozích let. Byly vytipovány především takové subjekty, u kterých se předpokládalo nedodržování oblastí ustanovení zákonných předpisů - rovné zacházení, diskriminace, vznik, změny skončení pracovního poměru a dohody, pracovní doba, odměňování zaměstnanců, ochranu osobních práv zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru (zejména na práce sjednané na jiném dohodnutém místě), - plnění povinností zaměstnavatele uložených 103 a 104 zákoníku práce, - pracovní doba (evidence, přestávky v práci, odpočinek mezi směnami a v týdnu, práce přesčas), - odměňování mzdy, srážky ze mzdy, rovné zacházení. 3. Ukládání pokut a opatření V rámci prováděných kontrol, s ohledem na zaměření a kontrolní šetření bylo zjištěno, že kontrolované osoby jako zaměstnavatelé ve shodě s kontrolním seznamem postupovali v souladu s právními předpisy. Na základě zjištěných skutečností nebyla zahájena žádná správní řízení. Kontrolované osoby jako zaměstnavatelé, či jejich zmocnění zástupci, velmi dobře spolupracovali po celou dobu kontroly. Požadované doklady předkládali i dodatečně v požadovaných termínech, jak je zřejmé ze zápisu o zahájení kontrol a protokolů. 4. Závěr Praxe ukázala, že úkol byl zařazen v roce 2011 na základě poznatků z minulých let, avšak zkušenost z kontrolní činnosti ukazuje na snížení počtu subjektů zajišťujících zaměstnanost tělesně postižených zaměstnanců, kteří pracují v rámci těchto provozů (tzv. chráněná dílna). Přesto, že ze strany tělesně postižených občanů je o takou práci stále zájem, není v možnostech zaměstnavatelů, aby bez dotací a příspěvků od státu provozovali tato účelová pracovní místa, a tím zvýšili zaměstnanost tělesně postižených občanů. 12

13 HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu Cíl úkolu Kontrolní činností vyvinout potřebný tlak na dodržování pracovněprávních předpisů u výše uvedených zaměstnavatelů a tím dosáhnout zlepšení jejich právního vědomí a zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Výběr byl proveden v souladu s cílem a zadáním hlavního úkolu se zaměřením na regionální podmínky. V zadání byl stanoven minimální počet 10 kontrol, který byl ve výsledku překročen o 2 kontroly. Při sestavování ročního plánu kontrolních akcí se vycházelo zejména z podnětů evidovaných na OIP na zaměstnavatele provozující výrobu v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu v našem regionu a z poznatků získaných z poradenské činnosti. Již z předcházejících let vyplynulo, že u zaměstnavatelů provozujících výrobu v potravinářském průmyslu (pekárny, výrobny lahůdek) dochází k porušování pracovněprávních předpisů, neboť i v průběhu roku 2010 byl zaznamenán mírný nárůst v počtu podaných podnětů týkající se této oblasti. Při výběru kontrolovaných subjektů se rovněž zařadily do plánu kontrolních akcí subjekty, u kterých dosud nebyla provedena kontrola ze strany OIP. 2. Předmět kontroly - Vznik, změny a skončení pracovního poměru (povinné náležitosti pracovní smlouvy, informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, zákaz výpovědi, odstupné, potvrzení o zaměstnání). - Pracovní doba (stanovená pracovní doba, délka směny, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti, noční práce, práce přesčas), - Odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - Dovolená 3. Problémy při kontrolní činnosti - Problém při výběru zaměstnavatelů jediným problémem, který se vyskytl, byl ten, že některé PFO nebo menší společnosti již ukončili činnost a dále figurují v OR nebo nemají zrušen ŽL. - Problémy při prokazování porušení nejčastějším a nejvíce se vyskytujícím problémem bylo předkládání evidence odpracované pracovní doby. Zaměstnavatelé se vymlouvali, že evidenci mají u účetní, která má dovolenou, nebo u jiných kontrolních orgánů. Po jejím předložení bylo zřejmé, že tato evidence byla dopisována, z čehož pramenily úsměvné až primitivní výmluvy zaměstnavatelů. - Problémy při kontrole některé ze stanovených oblastí - Zaměstnavatelé většinou vyplácejí mzdu pouze ve výši minimální mzdy bez poskytnutí doplatku k této mzdě, který by ji dorovnal do zákonem stanovené výše. Práce přesčas není zaměstnavatelem evidována, ve většině případů zaměstnavatel příplatky za dobu noční práce nevyplácí. Zaměstnavatelé nemají v povědomí tuto povinnost, to se týká i mzdy za práci v sobotu a v neděli. Jak bylo již popsáno častým problémem je dopisování evidence pracovní doby. 13

14 4. Ukládání pokut a opatření Z celkového počtu provedených kontrol v tomto úkolu bylo v 75 % zahájeno správní řízení. Porušení s nejčastějším ukládáním pokut se vyskytovalo u odměňování zaměstnanců a to zejména za: - nevyplácení příplatků za sobotu a neděli - nevyplácení příplatků za práci v noci - nevyplacení doplatku do výše zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti Pokuty, byly ukládány v nižších sazbách (10.000,- až ,- Kč), z důvodu, že se v 90% jednalo o první kontroly s malým počtem zaměstnanců. Vyšší sazba sankce (25.000,- Kč), byla udělena subjektům s větším počtem zaměstnanců (25 49). 5. Závěr V průběhu roku 2011 byl splněn cíl úkolu v souladu s jeho zadáním. Nejčetnější a nejzávažnější nedostatky byly zjištěny na úseku odměňování zaměstnanců v nedodržení zaručené mzdy, nevyplácení příplatků, zejména za práci v sobotu a neděli a v noci. Zaměstnavatelé ve většině případů nepostupovali dle platného nařízení vlády č. 576/2006 Sb., neboť se stává, že pod pojmem nejnižší úroveň zaručené mzdy pro určitý druh práce si představují základní sazbu minimální mzdy ve výši 8.000,- Kč za měsíc pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V několika případech zaměstnavatel nezaznamenal, že existují skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Dále v oblasti poskytování příplatků dochází rovněž k porušení tím, že příplatky nevyplácí vůbec nebo často příplatky poskytují souhrnnou částkou ve formě odměn. S tím úzce souvisí nevedení průkazné evidence odpracované pracovní doby a tím nelze ani prokázat, zda-li je nárok na určitý příplatek. Přesto je nutno podotknout, že se již zaměstnavatelé poučili z kontrol předchozích let. Bohužel dochází i k takovým případům, kdy ve skutečnosti je porušování ustanovení zákona mnohem četnější, ale je velmi obtížné toto prokázat, neboť je předkládána evidence odpracovaní pracovní doby, která je upravována tak, aby vyhovovala zákonným ustanovením. Na základě výsledků z kontrol je nutno se této oblasti dále věnovat, z důvodu porušení s největší četností v oblasti odměňování zaměstnanců. Uvedený důvod lze podpořit i četností podnětů evidovaných na zaměstnavatele podnikajících v oblasti potravinářského průmyslu. Rovněž při poskytování poradenství v rámci konzultačních hodin na OIP jsou vznášeny dotazy nejčastěji z oblasti odměňování zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru, rozvrhování pracovní doby. 14

15 HÚ Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku ochrany práv zaměstnanců. 1. Výběr kontrolovaných subjektů Státní úřad inspekce práce začlenil do programu kontrolních akcí z podnětu Rady vlády pro lidská práva kontroly dodržování povinností daných zákoníkem práce na ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy. Kontroly započaly už v roce 2010, kdy byl do předmětu všech kontrol prováděných na základě hlavních úkolů zařazen bod týkající se ochrany osobních práv zaměstnanců. Pro rok 2011 bylo požadováno provedení kontrol nejméně u 10 zaměstnavatelů, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni pak provedl od počátku roku 2011 do kontrolu u 12 zaměstnavatelů. Počet plánových kontrol byl tak dodržen i s ohledem na mimořádné koordinované kontroly, které byly masivně prováděny v průběhu roku. Kontrolované osoby byly vytipovány na základě podnětů a z poradenské činnosti. Při výběru byly zohledněny poznatky získané v rámci konzultací poskytovaných veřejností. Dále byly zařazeny do plánu kontrol takové subjekty, u kterých dosud nebyla ze strany OIP kontrola provedena. Do plánu kontrolní činnosti byli zařazeni zaměstnavatelé z různých odvětví a z částí regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu prověření stavu, aby si osvojili dikci zákona a následně dodržovali pracovněprávní předpisy a tím se dosáhlo zlepšení situace na úseku ochrany osobních práv zaměstnanců. Šetření bylo konkrétně provedeno v čerpací stanici pohonných hmot, v kovovýrobě, v maloobchodu, v tiskárně, ve výrobě měřících přístrojů a v pohostinství. 2. Předmět kontroly Předmětem kontrolních akcí byla kontrola vzniku, změn, skončení pracovního poměru, kontrola ochrany osobních práv zaměstnanců ve smyslu ustanovení 316 zákoníku práce zejména: - sledování zaměstnanců, - záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů, - kontrola elektronické a listovní pošty, - vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem ve vztahu k problematice. Inspektorky OIP své kontroly zaměřily na objektivní zjištění, zda kontrolovaná osoba nenarušuje bez vážného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti soukromí zaměstnanců na pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem, záznamem z telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou listováních zásilek. Kontrolou byly zjištěny i jiné nedostatky zejména z oblasti odměňování, pracovní doby, které byly zjištěny nad rámec předmětu kontroly. V jednom případě je návrh na zahájení správního řízení za naplněný správní delikt na úseku odměňování. 15

16 3. Problémy při kontrolní činnosti Inspektorky OIP, které participovaly na daném úkolu, neměly problém při zahájení kontroly s kontrolovanou osobou nebo s místní příslušností. Požadované doklady byly dostupné v místě kontroly a kontrolované osoby dokládaly doklady ve lhůtách k tomu určených. Do kontrolního vzorku byly vždy zařazeni minimálně 3 zaměstnanci. Kontrolní vzorek byl odvozen od velikosti zaměstnavatele. Bylo zjištěno, že zaměstnavatel většinově používá ke střežení objektu systém několika kamer. Kamery jsou umístěny v různých výškách na provozovně, ve skladových prostorech, při vstupu na provozovnu. Tyto kamery nejsou určeny ke sledování zaměstnanců a nesledují prostory, ve kterých se zaměstnanci pohybují při práci. 4. Závěr Pokud byly kontroly provedeny na základě podnětů, byly podněty buď neoprávněné, nebo částečně oprávněné. V jednom případě bylo dokonce zjištěno, že zaměstnavatel nemá nainstalovaný kamerový systém vůbec, ačkoliv to pisatel v podnětu uvedl. Z poskytovaného poradenství a převzatých podnětů vyplývá, že oblast sledování zaměstnanců zejména prostřednictvím kamerového systému, zaměstnance velmi znepokojuje, proto volají po ochraně zvnějšku. Z výpovědí je zřejmé, že jim chybí bližší informovanost zejména o oblasti opatření proti zneužívaní takto pořízených údajů. Zaměstnavatelé se rovněž uchylují k instalaci maket, které dle jejich názoru rovněž naplňují jistý záměr vedení. Problematické v rámci kontrol tohoto zaměření se jeví nejednoznačné stanovení hranice závažného důvodu ke sledování zaměstnanců. Je známý již značný rozptyl těchto důvodů a i ze samotných školení pořádaných Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo zřejmé, že se hranice stále posunují. Výsledky kontrol mohou být tak značně ovlivněny subjektivním názorem inspektorů. HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Cíl úkolu Kontrolní činností působit na zaměstnance (agentury práce), aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku agenturního zaměstnávání, zaměstnávání cizích státních příslušníků a vysílaných pracovníků. 1. Výběr kontrolovaných subjektů V zadání tohoto úkolu měl každý OIP provést kontrolu minimálně u 7 agentur práce a zároveň alespoň u jednoho uživatele každé agentury práce. Cílem hlavního úkolu bylo provést kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů u sedmi agenturních zaměstnavatelů. Kontrola byla provedena u šesti zaměstnavatelů, ze kterých ještě ve dvou případech není vypořádán protokol. Sedmý kontrolovaný zaměstnavatel byl zařazen do plánu koordinovaných kontrol a šetření bylo provedeno v rámci úkolu Z původního seznamu tak bylo provedeno kontrolní šetření u všech předem plánovaných zaměstnavatelů. 16

17 Konkrétní uživatel byl vždy vybrán v daném případě dle celkového počtu uživatelů působících u agentury práce, z aktuálních zjištění dle jejich druhu činnosti, počtu zaměstnávaných pracovníků a také na základě poznatků známých ještě před zahájením kontroly, např. dle obsahu přijatých podnětů. V některých případech byl zjištěn pouze jeden uživatel. Celkově byla realizována kontrolní šetření v rámci tohoto úkolu u 9 uživatelů. Kontroly u uživatelů byly prováděny vždy inspektory PVP, v některých případech ve spolupráci s inspektory BOZP. Obdobně tomu bylo při plnění úkolu Předmět kontroly - vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr, - pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, - odměňování, poskytování náhrad, cestovní náhrady, - podmínky přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele, - rovné zacházení se zaměstnanci agentury práce a uživatele. 3. Problémy při kontrolní činnosti V letošním roce se až na jeden případ, kdy se kontrolovaná osoba snažila agresivním chováním znepříjemnit inspektorovi kontrolní šetření, nevyskytly závažné problémy se zahájením kontroly. Při kontrolních šetřeních nebyl, oproti letům minulým, zaznamenám žádný případ, kdy by se kontrolovaná osoba nějak systematicky snažila o prodlužování průběhu kontroly tím, že by např. oddalovala předložení požadovaných dokladů. Kontrolovaný vzorek zaměstnanců byl vybírán dle zadání hlavního úkolu a dle aktuálního zjištění přímo u agentury práce. 4. Vyjádření ke zjištěným porušením Druhy porušení zjištěných u uživatelů se jeví obdobná jako v předchozích letech. Nedostatky zjištěné při těchto kontrolách byly jen ve velmi malé četnosti a závažnosti. Týkali se především neposkytnutí zákonných příplatků a to spíše v rozsahu jednotlivých směn než měsíců, což je přičítáno spíše nedbalosti nežli úmyslu poškodit zaměstnance. Z tohoto důvodu se vývoj porušení u uživatelů dá označit jako setrvalý s tím, že typy nedostatků se stále opakují, ale jejich závažnost není nijak zásadní. Zjištěné nedostatky při kontrolách u agenturních zaměstnavatelů jsou obdobného charakteru jako u ostatních kontrol, kromě specifických nedostatků agenturního zaměstnávání. Nejvíce porušení bylo zjištěno v oblasti odměňování zaměstnanců, a to především v neposkytování zákonných příplatků. Dále se jedná o nedodržení ustanovení 309 ZP v oblasti agenturního zaměstnávání pokynu k přidělení zaměstnance a rovného zacházení. U agentur mají nedostatky z pohledu četnosti a závažnosti spíše mírně vzrůstající tendenci. Několikanásobně větší četnost byla zaznamenána u neplnění povinností v souvislosti s ustanovením o závislé práci a příplatcích za práci v noci, za sobotu a neděli. V případech, kdy bylo vydáno opatření k odstranění zjištěných závad, je ověřováno, zda zaměstnavatel nedostatky v daném termínu odstranil. Kontrola probíhá ve dvou liniích. Nejprve se jedná o kontrolu dokladů, které zasílá zaměstnavatel jako důkaz naplněného opatření a v některých případech, kdy není zcela zřetelné odstranění zjištěných závad i provedením následné kontroly. Nejčastěji je následná kontrola součástí kontroly vyvolané plněním jiného úkolu např. mimořádné kontrolní akce nebo prošetřováním podnětu. 17

18 4. Ukládání pokut a opatření Vzhledem k zaměření tohoto hlavního úkolu je samozřejmě kladen důraz na kontrolu v oblasti zprostředkování zaměstnání. Navržené sankce jsou především za nedostatky v nesplnění povinností agenturního zaměstnávání. To, zda bude navržena/uložena pokuta, se odvíjí od samotných kontrolních zjištění, kdy je každé jednotlivě posuzováno a následně vše v celé šíři vyhodnoceno. V případě zjištěných porušení v oblasti 308, 309 zákoníku práce bylo v rámci tohoto úkolu vždy přistoupeno k návrhu udělení sankce, protože byla míra jejich závažnosti vyhodnocena jako vysoká. V rámci tohoto hlavního úkolu bylo postoupeno jedno oznámení na FÚ a OSSZ z důvodu doměření pojistného a daně ze závislé činnosti. 5. Závěr Opakovaně jsme se potýkali s nejednoznačností legislativní úpravy v oblasti závislé práce. V letošním roce je zaznamenán nárůst obcházení agenturního zaměstnávání. Situace je ve velké míře ovlivněna nově vzniklou povinností pojištění kladenou na agentury práce. Dochází tak nově v daleko větší míře k uzavírání smluv o dílo mezi zaměstnavatelem (jakoby agenturou) a firmou, kde je uskutečňován samotný výkon práce. V tomto podobném režimu podnikání se pohybuje i většina družstev. Dokud nebude v tomto směru učiněn jasný legislativní krok vpřed, nelze v této konkrétní věci účinně postupovat ze strany OIP. Až praxe ukáže, zda novelizace zákoníku práce v novém pojetí závislé práce dokáže toto obcházení a zastírání zastavit. V celkovém pohledu byl v letošním roce uskutečněn významný nárůst kontrolních šetření u agenturních zaměstnavatelů. Bylo zjištěno mnoho druhů obchodních vztahů uzavíraných mezi firmami nebo mezi firmami a pracovníky (živnostníky), což má za následek obcházení závislé práce. Tyto skutečnosti lze zjistit až při samotné kontrole ve výrobní firmě, protože se zaměstnavatelé neprezentují jako agentury a OIP či ÚP o nich nemá žádný přehled. Zaměstnavatelé se takto snaží, často z ekonomických důvodů, obejít přímé zaměstnávání pracovníků v pracovním poměru, a tím placení zákonných odvodů. Poukazují na skutečnost, že pokud mají zaměstnance v pracovním poměru, nejsou schopni konkurovat firmám, které zaměstnávají živnostníky. OIP naráží na velmi obtížnou prokazatelnost závislé práce. HÚ Bezpečnost práce ve stavebnictví Cíl úkolu Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, který by vedl ke snižování počtu úrazů. OIP Plzeň provedl celkem 42 kontrol, úkol byl splněn. 1. Výběr kontrolovaných subjektů/osob Kontroly byly provedeny u: - subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky, - subjektů se zvýšenou úrazovostí, 18

19 - hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých investičních celků nebo u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života a zdraví, které na staveništi budou prováděny, - subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena. - pro výběr kontrolovaných osob byly kromě výše uvedeného použity zejména informace z došlých oznámení o zahájení staveb, informace z účasti OIP na závěrečných kontrolních prohlídkách staveb a z účastí na dalších stavebních řízeních, informace z posuzovaných projektových dokumentací staveb, informace z veřejných médií, a v neposlední řadě i z vlastního mapování vývoje stavebnictví v regionu Plzeňského kraje a Karlovarského kraje. Kontroly k HÚ byly prováděny i na základě podaných podnětů fyzických a právnických osob, přestože tyto podněty byly anonymního charakteru. 2. Předmět kontroly Kontroly byly zaměřeny na následující okruhy: - zda se při práci více zhotovitelů na jednom staveništi dodavatelé vzájemně informují o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, - zda zaměstnavatel zajistil, aby všichni zaměstnanci obdrželi dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP a o informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci, - zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu osobní ochranné pracovní prostředky zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, - zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě), v případě, že zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu z výšky kolektivním zajištěním, mají zaměstnavatelem přiděleny OOPP proti pádu, které jsou pro danou činnost vhodné, zda je určeno místo ukotvení, a OOPP jsou pravidelně kontrolovány, - zda technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, propadnutí střešní krytinou nebo sklouznutí ze střechy, odpovídají svým provedením bezpečnostním požadavkům, - zda je předepsaným (vhodným) způsobem zajištěn ohrožený prostor pod a okolo přepravovaného břemene a pod prací ve výškách, - zda výkopové práce a stěny výkopů jsou bezpečně zajištěny, a jsou provedeny bezpečné výstupy a sestupy, - zda zaměstnavatel seznámil obsluhu stavebních strojů s místními provozními a pracovními - podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce a obsluha stroj ovládá v souladu - s návodem výrobce, - zda jsou práce se zdvihacími zařízeními prováděny bezpečně v souladu s právními a ostatními předpisy. (systémem bezpečné práce) - zda je manipulace s materiálem prováděna odborným způsobem a práce jsou prováděny odborně způsobilými osobami; zda jsou vázací prostředky vhodným způsobem skladovány a označeny, - zda provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přípojů je prováděn v souladu s bezpečnostními předpisy. 19

20 3. Vyjádření ke zjištěným porušením Nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 4 písm.1 odst. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Druhým nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 2 písm.1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Třetím nejčastěji porušeným předpisem v rámci HÚ bylo v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji ustanovení 3 písm.2 odst. q) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, přičemž dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje (k tomuto ustanovení zákona) prováděcí právní předpis: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Uvedená zjištění jsou poplatná systému provádění jednotlivých kontrol. V případě kontroly formou předchozího telefonického oznámení kontrolované osobě, má tato prostor se na kontrolu připravit a například dočasně omezit či úplně zastavit činnost u problémových staveb. Z těchto zjevných důvodů se v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji provedla řada kontrol předem neohlášených a cílených na konkrétní staveniště. Zjištění z těchto přímých kontrol na stavbách se pak logicky liší od těch předem ohlášených, tyto odkrývají skutečný stav. Nejčastěji zjištěnými nedostatky na takto kontrolovaných konkrétních staveništích pak jsou nedostatečná zajištění proti pádům z výšek a hrubé nedostatky v dočasných stavebních konstrukcích (lešení apod.). 4. Závěr V Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji je dlouhodobě pozorován určitý úbytek stavebních činností. O realizaci jednodušších staveb, které dříve prováděly menší a středně veliké stavební společnosti, dnes z nedostatku jiných projektů bojují i jejich větší konkurenti. Kromě stále většího problému sehnat kvalitní stavební zakázku, je vyvíjen i nepřiměřený tlak z hlediska časových požadavků (v podobě někdy až fyzicky nereálných nebo klimaticky velmi nevhodně zvolených termínů), a samozřejmě i celkových nákladů. Spojení těchto dvou hlavních faktorů má přímý a negativní vliv na oblast BOZP. HÚ Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Cíl úkolu Provedenými kontrolami se inspekce práce připojí k naplňování cílů "Národní strategie bezpečnosti silničního provozu". Rovněž je předpoklad, že zaměřením obsahu kontroly přispějeme ke snížení nehodovosti na našich silnicích, kde jedním z faktorů může být únava řidičů nebo špatný technický stav vozidel. U kontrolovaných subjektů bude opět poskytováno účinné poradenství. OIP provedl v roce 2011 při plnění tohoto úkolu celkem 25 kontrol, úkol byl splněn. 20

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2011 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2011 listopad 2010 Úvod V souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, předkládá Státní

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 prosinec 2009 Program činnosti OIP v Plzni na rok 2010 O b s a h

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015 Plzeň : únor 2016 Zpracovala: Ing.

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY

9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY část 9, díl 6, kapitola 3, str. 1 9/6.3 NEDOSTATKY ZJI TùNÉ DOZORâÍMI ORGÁNY Vzájemná informovanost o rizicích Organizace práce a pracovní postupy Na rok 2007 byl Státním úřadem inspekce práce vyhlášen

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č.j.: 1280/10.21/11/13.3 Úkol číslo 11. 5. 02 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2010 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Úvodní informace. činnost, která se provádí především u staveb, kde s ohledem na použité technologie, materiály a. Stránka 4 z 108

Úvodní informace. činnost, která se provádí především u staveb, kde s ohledem na použité technologie, materiály a. Stránka 4 z 108 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2011 Praha, únor 2012

Více

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem JUDr. Jitka Hejduková CSc. SPČR 24. 11.2015 Praha WWW.SPCR.CZ Cíl -zkvalitnění trhu agenturního zaměstnávání Změny v právní úpravě připravovaná

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Struktura programu činnosti 3. Seznam úkolů

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2007 12. prosince 2006 Schválil státní tajemník - náměstek

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1010/7.00/09/13.3 úkol č. 09.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2008 únor

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více