CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI"

Transkript

1 CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI Pavel Široký Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE, VFU Brno

2 Upozornění Tento soubor obsahuje obrázky z internetu a knih, u nichž nebyl vyžádán souhlas autora či vydavatele ke zveřejnění. Z tohoto důvodu je určen pouze pro interní potřebu studentů VFU Brno v rámci přípravy ke zkoušce z nemocí volně žijících zvířat. Další šíření tohoto souboru je zakázáno.

3 Ropné havárie Postiženi mořští savci, zejména vydry mořské (Enhydra lutris) v severním Pacifiku 1989 tanker Exxon Valdez Aljaška, 36 tis. t ropy, tis. mrtvých ptáků, až 4 tisíce vyder mořských, 300 tuleňů, nejméně 30 let následky pro ekosystém Ropa snižuje povrchové napětí - nasáknutí do srsti, ztráta izolace, promočení, hypotermie, vyčerpání energetických rezerv, dehydratace, elektrolytová dysbalance

4 Ropné havárie Iritace kůže, sliznic (oko, GIT, respirační systém), perkutánní absorpce + pozření při čištění srsti, edém plic Erozivní gastritis, hepatopatie, hemolytická anémie, stres, šok, imunosuprese, pokles až zastavení reprodukce Terapie viz manuály, např. OWCN (Oiled Wildlife Care Network)

5 Priony spongyformní encefalopatie CWD (Chronic Wasting Disease) chronické chřadnutí jelenovitých Jelenovití (jelenci, wapiti, los) v Severní Americe (endemická oblast - Wyoming, Colorado, Nebraska), šíření do Kanady aj., faremní chovy Známo již zhruba 40 let Horizontální přenos!! zřejmě slinami, féces, kumulace PrP v GALT (gut-associated lymphoid tissue)

6 Priony spongyformní encefalopatie Postižení CNS, podobnost s BSE, scrapie KP: progresivní hubnutí, někdy nervové příznaky, vždy fatální Přenos na člověka nezjištěn

7 Paramyxovirová onemocnění Psinka Tchoř černonohý (Mustela nigripes) Drastický úbytek v souvislosti s mizením psounů prériových, + mor + psinka (úhyny posledních ex. v přírodě i záchranných chovech) V 80. letech pokládán za vyhynulého, ale v r objevena malá populace ve Wyomingu Záchranný chov, důsledná vakcinace do r získáno přes 7 tis. mláďat, reintrodukce

8 Paramyxovirová onemocnění Psinka Epizootie i u lvů v NP Serengeti Fatální hrozba (+ lyssa) pro přežití vlčka etiopského (Canis simensis) Podobně pro psa hyenového (Lycaon pictus) Rezervoár psinky a vztekliny pro africké psovité šelmy pastevečtí psi v okolí rezervací Řešení vakcinační kampaně u domácích psů

9 Paramyxovirová onemocnění Psinka u tuleňů Tuleň kaspický (Phoca caspica) V r během 2 měsíců úhyn 10 tis. tuleňů v Kazachstánu Zdroj domácí psi PDV (Phocine Distemper Virus) a další morbilliviry Hromadné úhyny dalších druhů tuleňů Rychlé šíření, vysoká mortalita, zejména na pobřeží západní Evropy V r úhyn 60 % tuleňů obecných (Phoca vitulina) v Dánsku V r úhyn 30 % tuleňů obecných v Dánsku

10 Paramyxovirová onemocnění Mor skotu (Rinderpest) Sudokopytníci (včetně Suidae, Cervidae) Zavlečen z Asie do Afrického rohu (hladomor 1/3 obyvatel Etiopie zemřela), panzootie za 10 let dosáhla Kapsko Pokles buvolů afrických (Syncerus caffer) na 10 %, úbytek velkých šelem na 1/3 Rezervoárem nejsou divocí kopytníci, ale domácí skot Vakcinace skotu Masajů vedla k několikanásobnému zvýšení populace pakoní v Serengeti

11 Paramyxovirová onemocnění Mor skotu Prevence znemožnit průnik skotu do rezervací, vakcinace skotu, karantény zoozvířat (zavlečení do Itálie v 50. letech) Donedávna Afrika, JZ Asie, dnes eradikován! Mor malých přežvýkavců (Peste des petits ruminants) Afrika, JZ Asie, zatím ne ve volných populacích, má ale potenciál zdecimovat je (ovce, kozy, kozorožci, antilopy, gazely)

12 Rhabdovirová onemocnění Vzteklina (lyssa, rabies) Orální vakcinace lišek vymizení vztekliny v ČR (x neúspěšné a nehumánní tlumení liščí populace plynováním nor apod.) V Severní Americe i kojot, skunkové, mýval Nezávislý terestrický a netopýří cyklus, vzácně vzájemný přenos 0,1 % klinicky zdravých netopýrů je pozitivních, 10% mortalita nemocných Chiropterologové používat rukavice, pozor na aerosoly v jeskyních!

13 Rhabdovirová onemocnění Přenos upíry (Desmodus rotundus) významná příčina ztrát pastevního skotu v Latinské Americe, i úmrtí lidí Rezervoárem např. i kosmani v Brazílii Spolu s psinkou ohrožuje vlčka etiopského a psa hyenového Do vakcinační kampaně v Keni zapojeni i pracovníci a studenti VFU Brno (prof. Modrý et al.)

14 Reovirové infekce rod Orbivirus Bluetongue Vektor tiplíci, pakomárci (Culicoides spp.) Diptera, čeleď Ceratopogonidae (pakomárcovití) Přežvýkavci (protilátky u afrických antilop, gazel, buvolů, šelem, hlodavců, hmyzožravců) Klinické příznaky inaparentní až letální, i chronicita, hyperémie a edém hlavy, výtoky, salivace, krvácení, eroze až ulcerace sliznic aj.

15 Reovirové infekce Epizootické hemoragické onemocnění (EHD) Jelenci, popř. vidloroh, ovce tlustorohá - USA + Kanada Akutní hemoragický syndrom, úhyn Virus Wallal slepota klokanů (degenerace sítnice) - Austrálie Mor koní (African Horse Sickness) Rezervoár zebry (vnímavé, ale bez příznaků) Vektor Culicoides, klíšťata?

16 Koronavirové infekce SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Emerging disease Epidemie u lidí v r v Číně, rozšíření do 36 dalších zemí, už v témže roce vymizení 8 tis. infikovaných, pneumonie, 10 % mortalita, 774 mrtvých Nález u oviječů maskovaných (Paguma larvata), později i u psíka mývalovitého, jezevce, koček, letounů Předpokládaný zdroj konzum cibetkovitých aj. šelem v Číně utraceno 10 tis. oviječů Skutečný rezervoár - letouni

17 Koronavirové infekce MERS Middle East Respiratory Syndrome Emerging disease Poprvé v září 2012 v Saudské Arábii, rozšíření do dalších zemí Arabského poloostrova Do konce října postižených, z toho 63 úmrtí Renální selhání a těžká akutní pneumonie Předpokládaný zdroj velbloudi Ve skutečnosti nejspíš velbloudi pouze infikováni jiným hostitelem (letouni) Jako rezervoár identifikováni - letouni

18 Filoviry Není vektor, rezervoár primáti, letouni, aerosol, vysoká letalita u lidí!! Virus Ebola Působí až 90% mortalitu u goril nížinných (G. gorilla) v rezervacích V poslední době zlikvidovala 1/3 světové populace goril v přírodě Zvažování vakcinace, aby nenastal pokles pod kritickou mez Pytlačení a následný konzum lidoopů ( bushmeat ) vede k průniku viru do lidské populace

19 Filoviry Vysoká mortalita i u šimpanzů v NP Tai, Pobřeží slonoviny Habituované populace goril horských (G. b. beringei) jsou ohrožovány infekcemi od turistů (spalničky, chřipka, poliomyelitida, malárie, tbc, shigelóza, salmonelóza, helmintózy) Virus Marburg Zavlečení importem opic z Afriky infekce laboratorních pracovníků v Evropě, vysoká letalita

20 Poxviry Myxomatóza králíků Austrálie v 50. letech biologický boj proti zavlečeným králíkům divokým (devastace ekosystémů) Až 100% mortalita, ale brzy vznik rezistence Situace se opakovala s RHD (mor králíků) Nicméně výrazný úbytek králíků v ČR a jinde v Evropě Rys pardálový (Lynx pardinus) Iberský poloostrov, kriticky ohrožený (zbývá cca 100 ex), závislý na populaci králíka divokého, ten téměř vymizel následkem myxomatózy

21 Infekce retroviry Přenos kousnutím, těsným kontaktem (primáti), transplacentárně FeLV U divokých kočkovitých vzácně, zjištěn u pumy, kočky divoké aj. (několik případů) KP: apatie, anorexie, vyhublost, dehydratace Vyšetřování a vakcinace v záchranných programech FIV Protilátky zjištěny u 18 druhů divokých kočkovitých, obvykle asymptomatické Séroprevalence puma %, gepard 25 %, levhart 70 %, lev 90 % Není korelace s klinickým onemocněním V záchranných programech testovat, izolovat pozitivní

22 Infekce retroviry SRV (Simian retrovirus) Typ D, 5 sérotypů, makakové, sérologicky i kočkodani, 3 syndromy (připomíná AIDS), až epizootie, 45% mortalita mláďat SIV - Lentivirus, 8 typů, africké opice endemicky, celoživotní perzistentní virémie, asymptomatická Makakové KP jako AIDS, sérokonverze i u člověka opatrnost, nechovat spolu africké a asijské opice STLV (Simian T-cell lymphotropic virus) africké a asijské opice, až 60% séroprevalence, KP zřídka GaLV (gibbon ape leukemia virus) C retrovirus, gibboni Retroviry i u koal, losů ve Skandinávii

23 Brucelóza Brucella abortus Zavlečení mezi bizony skotem V r eradikace u skotu ve 48 státech USA Bizoni a wapiti v NP Yellowstone a GYA 50 % bizonů séropozitivních (+ tbc) Zahánění zpět bizonů migrujících z parku nebo likvidace (v tuhé zimě 1996/1997 zabito 1079 bizonů, dalších 1300 uhynulo hladem v parku) tento postup dříve vyhubí bizony než eliminuje brucelózu (model) Přenos kontaktem (pastviny), zejména v době porodů Wapiti 30% prevalence, v zimě koncentrace u krmelišť, tradiční stávaniště zničena Mrchožrouti hlavně mechanické šíření (kojoti, medvědi, krkavcovití, dravci)

24 Brucelóza Vakcinace k eliminaci stačí provakcinovat 50 % populace Afrika nakažení kopytníků kontaktem se skotem u napajedel aj. Další druhy - primárním hostitelem divocí savci - u B. suis biotyp 4, B. microti, B. neotomae; B. ceti a B. pinnipedialis u mořských savců (kytovci, ploutvonožci, vydry) Brucella suis - výskyt v ČR (biotyp 2) prase divoké, zajíc V Evropě i u hrabošů, myšic, myši domácí, potkana, též cirkumpolárně u sobů, u hlodavců v Austrálii, Africe, Severní Americe; ferální prasata v Austrálii aj. B. microti nedávno popsána z ČR u hraboše polního

25 Bovinní tuberkuóza Rezervoár UK, Irsko: jezevci vyšší prevalence než u jiných zvířat v ohnisku, aerogenní přenos, s lokální likvidací jezevců (HCN, odstřel, pasti) vymizení ve stádech skotu Nový Zéland: kusu liščí introdukován z Austrálie, dnes 70 mil. ex, pseudovertikální přenos (vak), terminálně nemocní mění chování, zkoumání na pastvinách skotem (ne ovcemi); trávení, náklady 30 mil USD/rok; v Austrálii kusu tbc netrpí

26 Bovinní tuberkuóza NZ - ferální fretky, hranostajové pasti, trávení králíků Bizoni a wapiti v USA (Yellowstone), v Kanadě translokací prérijních bizonů zavlečení do Wood Buffalo NP genetická degradace + 50% prevalence tbc, populace ubývá (z 11 tis. na 2 tis.); další populace neinfikovány, ale riziko zavlečení jeleny Jeleni většinou do 5 % prevalence, i faremní Buvoli afričtí v JAR (Krugerův NP) nedávno zavlečení skotem, 100% prevalence, záchyt u lvů, gepardů, paviánů Ferální buvoli v Austrálii eradikace (lov z vrtulníků aj.) Likvidace infikované populace zubra v NP Bieszczady na hranicích se SR

27 Antrax Významná zoonóza v Africe, Asii, na Středním východě, v jižním Rusku Zejména sudokopytníci, ale i lichokopytníci (včetně nosorožců), sloni, primáti, zajíci, šelmy; z ptáků jen pštros dvouprstý Extrémně citlivá impala, antilopa koňská (exitus během hodin, až zánik populací), bizon Šelmy mají protilátky, jsou značně odolné, delší průběh, často není letální; ani hyperalimentace kadávery zvířat uhynulých na antrax nevedla u vlků v přírodě k onemocnění (x případy v zoo)

28 Antrax Disperze ve féces šakalů (72% prevalence), hyen (60 %), supů (50 %), ale i racků, krkavců, vrabců Hlodavci nehrají roli Mechanický přenos krevsajícími dvoukřídlými (i na člověka) Sezónnost (koncentrace u napajedel aj.) Krugerův NP kudu velký, 10 leté cykly Etosha NP zebry, pakoně, sloni Severní Amerika jelenci, bizoni Vakcinace (letecky), vakcinace skotu v okolí NP, přikrývání kadáverů, atb do napajedel

29 Mor Yersinia pestis smrt 200 mil. lidí ve 3 pandemiích (Vietnam 60. léta 250 tis. případů) Zoonóza, přírodní ohniskovost, hlavně stepní a pouštní oblasti Rezervoár hlodavci, zejména koloniální (např. v USA psouni, sysli, čipmank) Vektor blechy (nejen morová) Kopytníci a šelmy relativně odolní Ohrožuje některé druhy psounů, zdevastoval populaci tchoře černonohého

30 Yersinióza Zajíci, bobři aj. hlodavci, mývali Sporadicky, sezónnost, vliv stresu Gastroenteritis, až septikémie, pseudotuberkulóza Y. pseudotuberculosis vznikla mutací Y. pestis při 2. pandemii Faremní chovy jelenů, pižmoni aj. Y. enterocolitica Emerging disease u lidí (infekce vodou, z půdy, od zajíců) obraz náhlé příhody břišní

31 Pasteurelóza P. multocida - Bovidae, Cervidae, zajíci, psovití, ploutvonožci, delfínovití Sajga 4 epizootie s úhyny statisíců ex, v r úhyn 1/4 populace! P. trehalosi - Bovidae Mannheimia haemolytica - Bovidae, zajíci, delfínovití Oportunní infekce, vliv zátěže (např. viry), sporadické, ale i epizootie Pneumonie, septikémie bizon, jeleni, u ovcí tlustorohých až redukce populací

32 Další bakteriální infekce Nekrobacilóza Fusobacterium necrophorum Přežvýkavci, ale např. i klokani; zoonóza Zátěž, podvýživa, nadměrná koncentrace, kontaminace trusem (krmelce v zimě), abraze potravou, bachorová acidóza Klinické příznaky kulhání, poruchy příjmu potravy; léze i v předžaludku Arcanobacterium pyogenes Přežvýkavci (jelenovití, ovce, tuři) Pyogenní ložiska, abscesy (i mozek) Sporadický výskyt, často smíšené infekce s F. necrophorum Často asymptomatický průběh

33 Další bakteriální infekce Lawsonia intracellularis Proliferativní enteropatie (ileitis, střevní adenomatóza) prasat domácích Koně, další domácí zvířata (pes, křeček, králík, fretka, lišky polární ve faremních chovech) Řada druhů v zajetí (makak rhesus, jelenec, pštros, emu) Volně žijící zvířata: Prase divoké (2002) Vlk, liška, jelen (2003) Myš domácí (prevalence 60 %), potkan, hryzec, myšice, hraboš, hrabošík Hmyzožravci (rejsek, bělozubka) Psík mývalovitý, medvěd Lawsonia u různých hostitelů tentýž nebo různé druhy? Přírodní ohniskovost?

34 Onemocnění vyvolané houbami Syndrom bílého nosu u netopýrů (WNS White Nose Syndrome) Typická emerging disease, poprvé v r v USA (stát New York), šíření na severovýchodě USA Původcem Geomyces destructans, psychrofilní mikroorganismus, napadá hibernující netopýry častější buzení, vyčerpání rezerv, úhyn Lokalizace na nose (bílý povlak), hlavě, patagiu Až 90% mortalita, úhyn přes 1 milion ex Zjištěno nejméně u 9 druhů, z toho u 5ti značný vliv na populace, některé již předtím ohrožené může znamenat jejich zánik

35 Onemocnění vyvolané houbami Zákazy vstupu do jeskyní a dolů, dezinfekce speleologů, chiropterologů, ale zřejmě šíření nejen lidmi V roce 2009 nález u netopýra ve Francii, dnes v řadě zemí Evropy včetně ČR, SR Zatím nezjištěno hromadné hynutí (x USA) - možná původ v Evropě, adaptace hostitele? Wns 2010 webová stránka zřízená českými chiropterology

36 Protozoa Nagana hlavní překážka chovu skotu v části Afriky Původce: Trypanosoma brucei brucei Vektor moucha tse tse (Glossina sp.) Rezervoár řada druhů divokých savců, např. prase bradavičnaté Chagasova nemoc Trypanosoma cruzi, Neotropis Vektor ploštice čel. zákeřnicovití (Reduviidae) Triatoma, Rhodnius, Panstrongylus, rezervoárem přes 100 druhů savců zoonóza

37 Helmintózy Fascioloides magna Zavlečení z Ameriky do Evropy s jeleny wapiti, závažný průběh u srnčí zvěře Echinococcus multilocularis Lišky, sporadické případy u člověka letální (alveokok) Trichinella spiralis Sylvatický cyklus, zejména šelmy, prase divoké

38 Ektoparazitózy Scabies např. u lišek, až likvidace celých populací Střečkovitost problém u jelenovitých, zejména u srnčí zvěře (Hypoderma diana, H. actaeon, Cephenemyia, Pharyngomyia)

39 Nemoci vačnatců Slepota klokanů (orbivirus) Vakomyši (Antechinus spp.) po páření úhyn samců (listerie) Kusu liščí (Trichosurus vulpecula) hlavní rezervoár bovinní tbc na N. Zélandu Chlamydióza koal Chlamydophila pecorum, Ch. pneumoniae Přenos pohlavní cestou, keratokonjunktivitida (slepota), zánět genitálií (neplodnost), záněty močových cest, respirační infekce (zřídka) Až 70% prevalence, 7% klinické projevy, ale někdy 50 % mortalita Zřejmě neohrožuje existenci druhu Vakcinace?

40 Ďábel medvědovitý - ohrožení Transmisivní faciální tumor (DFTD) Emerging disease (od r. 1996) Nádor z neurální lišty, ze Schwannových buněk Podobnost s transmisivním venerickým tumorem u psů (CTVT), transplacentárními melanomy člověka 100% mortalita do 6 měsíců Drastický pokles populace (o 70 %), hrozí vyhynutí

41 Ďábel medvědovitý - ohrožení Transmisivní faciální tumor (DFTD) Vznikl jako klon, alograft přenášený kousnutím Souvislost s nízkou genetickou variabilitou genů komplexu MHC I, II (bottleneck efekt)

42 Nemoci primátů Nižší primáti Flavivirus horečky Kjasanurského lesa (Indie) hynutí hulmanů, makaků, zavlečen skotem Shigella flexneri, S. sonnei, S. dysenteriae Lidoopi habituované populace goril horských (G. b. beringei) jsou ohrožovány infekcemi od turistů (spalničky, chřipka aj.) Další infekce získané od lidí poliomyelitis (až epizootie), hepatitis A, B, malárie, tbc, shigelóza, salmonelóza, helmintózy SIV; HIV původně sylvatický cyklus u lidoopů, lovem a konzumem rozšíření na člověka (AIDS) Ebola Plasmodium falciparum

43 Nemoci zajícovců Lagomorpha Králík divoký Myxomatóza Mor králíků, virové hemoragické onemocnění králíků (RHD) kalicivirus, selhání jater + DIC, znám od r (Čína) v Austrálii biologická kontrola populace králíků Zajíc polní European Brown Hare Syndrome (EBHS) kalicivirus, působí akutní nekrózu jater, až 100% mortalita, znám od 80. let Brucelóza, tularémie, pasteurelóza, yersinióza Eimeria (i králíci)

44 Hlodavci a nemocnost Malokluze, amyloidóza u křečků, ketóza, meteorismus Parapoxvirus - veverka obecná, často letální Kravské neštovice - rezervoár Flavivirus klíšťová encefalitida, omská hemoragická horečka Hantaviry (Bunyaviridae) Holarktis + Neotropis, inaparentní průběh u hlodavců, zoonózy (hemoragická horečka, plicní a renální syndrom, až 45% letalita), přenos i aerosolem z trusu, moči, slin; není vektor Virus Lassa (Arenaviridae) Hemoragická horečka, hostitel - krysa mnohobradavková (Mastomys natalensis), v záp. a střední Africe až 0,5 mil lidí/rok, 5 tis. úmrtí Lymfocytární choriomeningitis (LCMV) - Arenavirus zoonóza, hlodavci - rezervoár Tularemie, yersinióza, pasteurelóza, Tyzzerova choroba (ondatry), leptospiry L. icterohaemorrhagiae rezervoár potkan, L. grippotyphosa hraboši

45 Hlodavci a nemocnost Brucelóza, E. rhusiopathiae, borrelie (B. afzelii), lawsonie (křečci aj.) Mykózy adiasporomykóza (Emmonsia spp.) Prvoci : Giardia (bobři), Trypanosoma lewisi (potkan), leishmanie (rezervoár), kokcidie, Cryptosporidium muris, Frenkelia (mezihostitel), sarkocysty, Hammondia, Toxoplasma, Besnoitia Motolice: Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum (bobr) Tasemnice: Hymenolepis, mezihostitelé - Taenia, Echinococcus Hlístice: Trichinella, Syphacia obvelata(roup), Capillaria hepatica Členovci: střeček Oestromyia leporina - hraboši Hraboš polní rezervoár zoonóz Francisella tularensis, Babesia microti, leptospiry

46 Nemoci hmyzožravců Demyelinizace nejasné etiologie u ježků Ebola (Sorex sp.), klíšťová encefalitida, SLAK, vzácně lyssa Mycobacterium bovis (ježci, bez epizootol. významu), Borrelia crocidurae (rekurentní horečka), Bordetella, Pasteurella, Erysipelothrix Listerie, yersinie, korynebakterie, salmonely, tularemie, Q horečka Rezervoár leptospir (např. ježci - L. bratislava) Dermatofytózy (Trichophyton, Microsporum) Toxoplazmóza, kokcidie, kryptosporidie Myxozoa (!) motolice, tasemnice, hlístice (Capillaria, Crenosoma - bronchy), vrtejši Klíšťata (u ježků Ixodes hexagonus), Sarcoptes, Notoedres, Chorioptes, Demodex, Caparinia Blechy: u ježků Archaeopsylla erinacei, u krtka Hystrichopsylla talpae (největší blecha vůbec, 9 mm), Ctenopththalmus spp. myiázy

47 Nemoci letounů Některé nejnebezpečnější viry (Ebola, Marburg, rezervoár lyssy ) Arboviry (japonská a americké encefalitidy) SARS Paramyxoviry (Australasie) Nipah, Hendra, Tioman aj. Salmonely, shigely, yersinie, pasteurely, listerie, leptospiry, borrelie Mykózy - WNS (syndrom bílého nosu) Trypanosoma, Hepatocystis, Plasmodium, Babesia Motolice: Plagiorchis, Mesotretes, Prosthodendrium aj. Tasemnice: Hymenolepididae, Anoplocephalidae Hlístice: kapilariózy, trichostrongylózy, filariózy Roztoči (i dutina ústní, nosní, GIT, oči) - Ixodidae, Argasidae, Myobiidae, Spinturnicidae, Macronyssidae Štěnice Muchule (Diptera, Nycteribiidae) krevsající bezkřídlé mouchy, 2-4 mm Blechy - Ischnopsyllidae

48 Nemoci šelem Kočkovití (Felidae) Gepardi - venookluzivní nemoc, leukoencefalopatie Irbisové orální papilomatóza FIP letální u gepardů, panleukopenie, FCC, kalicivirová infekce, infekční rinotracheitis (herpesvirus), FeLV, FIV (u velkých koček inaparentní infekce) Helikobaktery (gepardi) Toxoplasma, Isospora, Hepatozoon, rezervoár leishmanií v Africe Motolice Opisthorchis viverrini (v Thajsku 6 mil. případů u lidí/rok) Tasemnice echinokok, Taenia taenieformis, lev: T. simbae, T. regis, T. gonyamai; gepard: T. acinonyxi, T. gonyamai; levhart: T. acinonyxi Hlístice toxokaróza, dirofilarióza, trichinelóza Členovci: Otodectes, lev: Otobius megnini, blechy aj.

49 Nemoci šelem Hyenovití (Hyenidae), cibetkovití (Viverridae), promykovití (Herpestidae) Nekrofágové zvýšená odolnost k určitým patogenům? Epizootie psinky u lvů v Serengeti postihla i hyeny Taenia crocutae, T. hyenae, T. dinniki Epidemie SARS souvislost s konzumací ovíječů? Promyka ichneumon (Herpestes ichneumon) rezervoár leishmanií

50 Nemoci šelem Psovití (Canidae) Rezervoár lyssy Psinka, parvoviróza, encefalitida lišek + infekční hepatitida (CAV-1) Borrelie, leptospiry, Ehrlichia canis, Neorickettsia (pobřeží severního Pacifiku), Rickettsia rickettsii (RMSF - USA), Q horečka, tularemie, role u zoonóz? Babesia, Isospora, Hepatozoon, Neospora Tasemnice: Mesocestoides, Dipylidium, Echinococcus, Taenia T. hydatigena, T. ovis, T. multiceps, T. pisiformis, T. cervi, T. serialis, T. crassiceps vlk, liška, kojot aj., Holarktis, MH: hlodavci, Lagomorpha; T. krabbei (MH: sob), T. hyaenae pes hyenový, Spirometra (sparganóza) Hlístice: Trichinella, škrkavky, Dioctophyme (endemicky), Crenosoma, Capillaria, Dirofilaria Členovci: Sarcoptes aj.

51 Nemoci šelem Lasicovití (Mustelidae) Traumata, urolitiáza, amyloidóza intoxikace PCB (rybožravé druhy), ropné havárie (vydry mořské) Psinka, lyssa, adenovirus CAV-1, rotaviry, koronaviry, parvoviróza, aleutská choroba norků (plazmocytóza) - parvovirus, enteritida norků (parvovirus), FeLV, Aujeszkyho nemoc, herpetická nekrotizující encefalitida Helicobacter mustelae fretky; salmonely, mykobakterie (jezevec), nokardie, P. multocida, streptokoky, stafylokoky, botulismus, antrax, listerióza, Coxiella burnetii Dermatofytózy, adiasporomykóza, aspergilóza Prvoci : Giardia, Toxoplasma, Isospora, Sarcocystis, Hepatozoon Motolice: Troglotrema acutum, Alaria alata, Isthmiophora melis, Paragonimus Tasemnice: Mesocestoides, Taenia martis, T. mustelae, T. hydatigena, T. taeniaeformis, T. crassiceps, Spirometra erinacei, Diphyllobothrium latum Hlístice trichinely, dirofilarie, GIT Ascaris columnaris, Strongyloides martis, Capillaria putorii, C. entomelas, C. mustelorum, Uncinaria, Ancylostoma, Molineus patens; respirační systém - Crenosoma, Filaroides, Capillaria aerophila; Skrjabingylus (paranazální dutiny, mozek), Capillaria paranalis paranální váčky, Dioctophyme ledviny, Capillaria plica, C. mucronata močový měchýř, Filaria martis podkoží Vrtejši: Echinorhynchus depressus Členovci: Sarcoptes, Otodectes, Psoergates, Listrophorus mustelae, Demodex?, blechy

52 Nemoci šelem Medvědovití (Ursidae) CAV-1 až letální psinka u pand Aujeszkyho nemoc, toxoplazmóza Škrkavka Baylisascaris transfuga až obstrukce střeva Trichinella spiralis sylvatický cyklus, u medvěda ledního T. nativa Dirofilaria ursi nepatogenní, v podkoží Demodex, Sarcoptes, Ursicoptes americanus Medvídkovití (Procyonidae) Obdobné infekce jako psovití - psinka, parvoviróza, lyssa Mýval škrkavka Baylisascaris procyonis (zoonóza)

53 Nemoci sudokopytníků Prasatovití (Suidae) Mor prasat - Togavirus Encefalomyokarditida Cardiovirus (Picornaviridae), rezervoár hlodavci Aujeszkyho nemoc, TGE (koronaviry), influenza, parvovirus, SLAK, vezikulární choroba, vezikulární exantém, vezikulární stomatitida, lyssa Brucelóza, červenka, leptospiróza, tuberkulóza, salmonelózy, lawsonie? Prvoci : Eimeria, Isospora, Sarcocystis Motolice: Dicrocoelium Tasemnice: T. solium, E. granulosus Hlístice: trichinelóza, Metastrongylus, Ascaris, Strongyloides, Oesophagostomum Vrtejši: Macracanthorhynchus hirudinaceus Členovci scabies (Sarcoptes)

54 Nemoci sudokopytníků Jelenovití (Cervidae) Myopatie při odchytu Intoxikace řepkou, žaludy, starčkem, náprstníkem, mykotoxiny Priony - CWD Jelení herpesvirus (CHV-1, 2) jen Evropa, jen někdy keratokonjunktivitidy Fibropapilomatóza Deltapapillomavirus (CcPV1, CePV1) až 30% mortalita srnčí zvěře v SR zhoubná katarální horečka (MCF) (herpesviry AHV-1, 2, OHV-2) BVD, rotaviry, SLAK, Orbivirus EHD (epizootické hemoragické onemocnění), v USA Paratuberkulóza, pasteurelóza, salmonelóza, klostridie (C. chauvoei), aktinomykóza, nekrobacilóza, yersinióza, brucelóza (USA) Prvoci : Eimeria, kryptosporidie, Neospora? Motolice: Fascioloides magna, Fasciola hepatica, Paramphistomum cervi Tasemnice: Moniezia benedeni Hlístice: Dictyocaulus, Muellerius, Varestrongylus (plicnivky); Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Bunostomum, Oesophagostomum; Parelaphostrongylus/ Pneumostrongylus (subdurálně, USA), Elaphostrongylus (svalovina) Diptera: střečci, kloši (Lipoptena cervi)

55 Nemoci sudokopytníků Turovití (Bovidae) Riziko zavlečení exotických nákaz importem zoozvířat (pleuropneumonie, cowdrióza, mor malých přežvýkavců, lumpy skin disease, Rift Valley Fever aj.) BVD, SLAK Papilomaviry (zubr aj.) Brucelóza, salmonelóza, mykobakterie, pseudotuberkulóza, nekrobacilóza, pasteurelóza (Mannheimia haemolytica), mykoplazmata Kokcidie (Eimeria), piroplazmózy Motolice: Fasciola hepatica, Dicrocoelium Tasemnice: Moniezia expansa Hlístice: Protostrongylus, Dictyocaulus, Muellerius aj. viz jelenovití Členovci: Psoroptes aj.

56 Nemoci sudokopytníků Infekční keratokonjunktivitida Kamzíci, kozorožci aj. Caprini Evropa, Nový Zéland Mycoplasma conjunctivae Zdrojem domácí ovce, přenos dvoukřídlým hmyzem Většinou spontánní uzdravení, ale i slepota, až 30% mortalita Ecthyma contagiosum Parapoxvirus Kamzíci, kozorožci, další přežvýkavci Kožní léze na pyscích, interdigitálně, někdy až systémové postižení

57 Doporučená literatura

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE

MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE MODUL č. V: MIKROBIOLOGIE 1. Obecná bakteriologie Stavba bakteriální buňky, základní tvary bakterií, shlukování bakterií: Základní tvary bakterií: Shlukování bakterií: 1 Průkaz bakterií: mikroskopické

Více

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1.

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1. Nemoci prasat jsou nebezpečným fenoménem, který významně ovlivňuje užitkovost hospodářských zvířat/prasat, resp. ekonomiku jejich produkce zvláště v období - globalizace světa (bezbarieová prostupnost

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění diplomová práce Autor práce:

Více

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin)

Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin) Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos 1 NĚKTERÉ INFEKČNÍ NEMOCI jsou roztříděny dle typické, převažující brány infekce původce se však může dostat do organizmu i jinou než převažující cestou (např. v případě většiny nemocí šířených vzdušnou

Více

58. Virus varicelly a herpes zoster

58. Virus varicelly a herpes zoster vypracovali: použito výpisků z 2.LF (zdroj Votava), Martina Panešová, Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Tereza Koňasová, Markéta Lorenzová, Petr Grenar, Zuzana Marvanová, Alexandra Pitáková, 3.LF, 2012 Otázky

Více

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 ONEMOCNĚNÍ OVCÍ OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ /NAKAŽLIVÁ HNILOBA PAZNEHTŮ/... 3 GANGRENÓZNÍ MASTITIDA... 4 ACIDÓZA BACHOROVÉHO

Více

NEMOCI PRASNIC NEMOCI PRASNIC... 2 SYNDROM MMA (MASTITIDA METRITIDA AGALAKCIE)... 2 POPORODNÍ PARÉZA... 3

NEMOCI PRASNIC NEMOCI PRASNIC... 2 SYNDROM MMA (MASTITIDA METRITIDA AGALAKCIE)... 2 POPORODNÍ PARÉZA... 3 NEMOCI PRASNIC OBSAH NEMOCI PRASNIC... 2 SYNDROM MMA (MASTITIDA METRITIDA AGALAKCIE)... 2 POPORODNÍ PARÉZA... 3 PUERPERÁLNÍ EKLAMPSIE (PUERPERÁLNÍ TETANIE)... 4 NEMOCI SELAT..... 5 PRENATÁLNÍ ZTRÁTY SELAT.....

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní obor (kombinace) Geografie ZE -TV ŽIVOTNÍ ÚROVEN, EPIDEMIE A HYGIENICKÉ PROBLÉMY VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU STANDARD

Více

Mammalogie Eva Jozífková

Mammalogie Eva Jozífková Mammalogie Eva Jozífková Studijní opora předmětu vymezuje přehledným způsobem nejdůležitější pojmy a odkazuje na další výukové materiály. Spolu s poznámkami z přednášek je základním materiálem ke studiu.

Více

Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY

Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY 2009 ZDROJ: INFORMAČNÍ SYSTÉM MASARYKOVI UNIVERZITY Veřejné sluţby Informačního systému, autor: Bc. Klára Kazdová

Více

Parazitární nemoci psů

Parazitární nemoci psů Parazitární nemoci psů Škrkavky, tasemnice, měchovec psí, kokcidióza, toxoplazmóza, giardióza, blechy, svrab, plicní parazité, klíšťata Parazité Žijí na úkor hostitele, obtěžují svojí přítomností (svědění

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Odborný seminář v Lékařském domě v Praze Úterý 7. dubna 2009 od 13.30 hod. Koordinátor: MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Pořádá: Česká parazitologická

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE Praha, Lékařský dům 7. dubna 2015 Program odborného

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost ECHINOKOKOVÉ INFEKCE Praha, Lékařský dům 4. března 2014 Program odborného semináře

Více

CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ PLAZI

CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ PLAZI CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ PLAZI Pavel Široký Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE, VFU Brno Upozornění Tento soubor obsahuje obrázky z internetu a knih, u nichž nebyl vyžádán

Více

Veterinární problematika chovu hrabavých

Veterinární problematika chovu hrabavých Veterinární problematika chovu hrabavých Pravidla prevence onemocnění Veterinární prohlídka před nebo po nákupu Karanténa po nákupu, výstavách, burzách ze známých bezpečných zdrojů min. 30 dní; z neznámých

Více

Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště

Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště Strana 5210 SbõÂrka zaâkonuê cï. 361 /2007 CÏ aâstka 111 PrÏõÂloha cï. 7 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště ČÁST A Seznam

Více

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti řád: Šelmy - špičáky, trháky silně vyvinuté - masožravci a, psovité nezatažitelné drápy

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití BLUETONGUE

Více

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ÚVOD Vážené kolegyně a vážení kolegové, s velkým elánem jsme se vrhli na přezkoumání, co je v nabízených službách nového, co je naopak zastaralé a může být vyřazeno. Texty

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více