CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI"

Transkript

1 CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ SAVCI Pavel Široký Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE, VFU Brno

2 Upozornění Tento soubor obsahuje obrázky z internetu a knih, u nichž nebyl vyžádán souhlas autora či vydavatele ke zveřejnění. Z tohoto důvodu je určen pouze pro interní potřebu studentů VFU Brno v rámci přípravy ke zkoušce z nemocí volně žijících zvířat. Další šíření tohoto souboru je zakázáno.

3 Ropné havárie Postiženi mořští savci, zejména vydry mořské (Enhydra lutris) v severním Pacifiku 1989 tanker Exxon Valdez Aljaška, 36 tis. t ropy, tis. mrtvých ptáků, až 4 tisíce vyder mořských, 300 tuleňů, nejméně 30 let následky pro ekosystém Ropa snižuje povrchové napětí - nasáknutí do srsti, ztráta izolace, promočení, hypotermie, vyčerpání energetických rezerv, dehydratace, elektrolytová dysbalance

4 Ropné havárie Iritace kůže, sliznic (oko, GIT, respirační systém), perkutánní absorpce + pozření při čištění srsti, edém plic Erozivní gastritis, hepatopatie, hemolytická anémie, stres, šok, imunosuprese, pokles až zastavení reprodukce Terapie viz manuály, např. OWCN (Oiled Wildlife Care Network)

5 Priony spongyformní encefalopatie CWD (Chronic Wasting Disease) chronické chřadnutí jelenovitých Jelenovití (jelenci, wapiti, los) v Severní Americe (endemická oblast - Wyoming, Colorado, Nebraska), šíření do Kanady aj., faremní chovy Známo již zhruba 40 let Horizontální přenos!! zřejmě slinami, féces, kumulace PrP v GALT (gut-associated lymphoid tissue)

6 Priony spongyformní encefalopatie Postižení CNS, podobnost s BSE, scrapie KP: progresivní hubnutí, někdy nervové příznaky, vždy fatální Přenos na člověka nezjištěn

7 Paramyxovirová onemocnění Psinka Tchoř černonohý (Mustela nigripes) Drastický úbytek v souvislosti s mizením psounů prériových, + mor + psinka (úhyny posledních ex. v přírodě i záchranných chovech) V 80. letech pokládán za vyhynulého, ale v r objevena malá populace ve Wyomingu Záchranný chov, důsledná vakcinace do r získáno přes 7 tis. mláďat, reintrodukce

8 Paramyxovirová onemocnění Psinka Epizootie i u lvů v NP Serengeti Fatální hrozba (+ lyssa) pro přežití vlčka etiopského (Canis simensis) Podobně pro psa hyenového (Lycaon pictus) Rezervoár psinky a vztekliny pro africké psovité šelmy pastevečtí psi v okolí rezervací Řešení vakcinační kampaně u domácích psů

9 Paramyxovirová onemocnění Psinka u tuleňů Tuleň kaspický (Phoca caspica) V r během 2 měsíců úhyn 10 tis. tuleňů v Kazachstánu Zdroj domácí psi PDV (Phocine Distemper Virus) a další morbilliviry Hromadné úhyny dalších druhů tuleňů Rychlé šíření, vysoká mortalita, zejména na pobřeží západní Evropy V r úhyn 60 % tuleňů obecných (Phoca vitulina) v Dánsku V r úhyn 30 % tuleňů obecných v Dánsku

10 Paramyxovirová onemocnění Mor skotu (Rinderpest) Sudokopytníci (včetně Suidae, Cervidae) Zavlečen z Asie do Afrického rohu (hladomor 1/3 obyvatel Etiopie zemřela), panzootie za 10 let dosáhla Kapsko Pokles buvolů afrických (Syncerus caffer) na 10 %, úbytek velkých šelem na 1/3 Rezervoárem nejsou divocí kopytníci, ale domácí skot Vakcinace skotu Masajů vedla k několikanásobnému zvýšení populace pakoní v Serengeti

11 Paramyxovirová onemocnění Mor skotu Prevence znemožnit průnik skotu do rezervací, vakcinace skotu, karantény zoozvířat (zavlečení do Itálie v 50. letech) Donedávna Afrika, JZ Asie, dnes eradikován! Mor malých přežvýkavců (Peste des petits ruminants) Afrika, JZ Asie, zatím ne ve volných populacích, má ale potenciál zdecimovat je (ovce, kozy, kozorožci, antilopy, gazely)

12 Rhabdovirová onemocnění Vzteklina (lyssa, rabies) Orální vakcinace lišek vymizení vztekliny v ČR (x neúspěšné a nehumánní tlumení liščí populace plynováním nor apod.) V Severní Americe i kojot, skunkové, mýval Nezávislý terestrický a netopýří cyklus, vzácně vzájemný přenos 0,1 % klinicky zdravých netopýrů je pozitivních, 10% mortalita nemocných Chiropterologové používat rukavice, pozor na aerosoly v jeskyních!

13 Rhabdovirová onemocnění Přenos upíry (Desmodus rotundus) významná příčina ztrát pastevního skotu v Latinské Americe, i úmrtí lidí Rezervoárem např. i kosmani v Brazílii Spolu s psinkou ohrožuje vlčka etiopského a psa hyenového Do vakcinační kampaně v Keni zapojeni i pracovníci a studenti VFU Brno (prof. Modrý et al.)

14 Reovirové infekce rod Orbivirus Bluetongue Vektor tiplíci, pakomárci (Culicoides spp.) Diptera, čeleď Ceratopogonidae (pakomárcovití) Přežvýkavci (protilátky u afrických antilop, gazel, buvolů, šelem, hlodavců, hmyzožravců) Klinické příznaky inaparentní až letální, i chronicita, hyperémie a edém hlavy, výtoky, salivace, krvácení, eroze až ulcerace sliznic aj.

15 Reovirové infekce Epizootické hemoragické onemocnění (EHD) Jelenci, popř. vidloroh, ovce tlustorohá - USA + Kanada Akutní hemoragický syndrom, úhyn Virus Wallal slepota klokanů (degenerace sítnice) - Austrálie Mor koní (African Horse Sickness) Rezervoár zebry (vnímavé, ale bez příznaků) Vektor Culicoides, klíšťata?

16 Koronavirové infekce SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Emerging disease Epidemie u lidí v r v Číně, rozšíření do 36 dalších zemí, už v témže roce vymizení 8 tis. infikovaných, pneumonie, 10 % mortalita, 774 mrtvých Nález u oviječů maskovaných (Paguma larvata), později i u psíka mývalovitého, jezevce, koček, letounů Předpokládaný zdroj konzum cibetkovitých aj. šelem v Číně utraceno 10 tis. oviječů Skutečný rezervoár - letouni

17 Koronavirové infekce MERS Middle East Respiratory Syndrome Emerging disease Poprvé v září 2012 v Saudské Arábii, rozšíření do dalších zemí Arabského poloostrova Do konce října postižených, z toho 63 úmrtí Renální selhání a těžká akutní pneumonie Předpokládaný zdroj velbloudi Ve skutečnosti nejspíš velbloudi pouze infikováni jiným hostitelem (letouni) Jako rezervoár identifikováni - letouni

18 Filoviry Není vektor, rezervoár primáti, letouni, aerosol, vysoká letalita u lidí!! Virus Ebola Působí až 90% mortalitu u goril nížinných (G. gorilla) v rezervacích V poslední době zlikvidovala 1/3 světové populace goril v přírodě Zvažování vakcinace, aby nenastal pokles pod kritickou mez Pytlačení a následný konzum lidoopů ( bushmeat ) vede k průniku viru do lidské populace

19 Filoviry Vysoká mortalita i u šimpanzů v NP Tai, Pobřeží slonoviny Habituované populace goril horských (G. b. beringei) jsou ohrožovány infekcemi od turistů (spalničky, chřipka, poliomyelitida, malárie, tbc, shigelóza, salmonelóza, helmintózy) Virus Marburg Zavlečení importem opic z Afriky infekce laboratorních pracovníků v Evropě, vysoká letalita

20 Poxviry Myxomatóza králíků Austrálie v 50. letech biologický boj proti zavlečeným králíkům divokým (devastace ekosystémů) Až 100% mortalita, ale brzy vznik rezistence Situace se opakovala s RHD (mor králíků) Nicméně výrazný úbytek králíků v ČR a jinde v Evropě Rys pardálový (Lynx pardinus) Iberský poloostrov, kriticky ohrožený (zbývá cca 100 ex), závislý na populaci králíka divokého, ten téměř vymizel následkem myxomatózy

21 Infekce retroviry Přenos kousnutím, těsným kontaktem (primáti), transplacentárně FeLV U divokých kočkovitých vzácně, zjištěn u pumy, kočky divoké aj. (několik případů) KP: apatie, anorexie, vyhublost, dehydratace Vyšetřování a vakcinace v záchranných programech FIV Protilátky zjištěny u 18 druhů divokých kočkovitých, obvykle asymptomatické Séroprevalence puma %, gepard 25 %, levhart 70 %, lev 90 % Není korelace s klinickým onemocněním V záchranných programech testovat, izolovat pozitivní

22 Infekce retroviry SRV (Simian retrovirus) Typ D, 5 sérotypů, makakové, sérologicky i kočkodani, 3 syndromy (připomíná AIDS), až epizootie, 45% mortalita mláďat SIV - Lentivirus, 8 typů, africké opice endemicky, celoživotní perzistentní virémie, asymptomatická Makakové KP jako AIDS, sérokonverze i u člověka opatrnost, nechovat spolu africké a asijské opice STLV (Simian T-cell lymphotropic virus) africké a asijské opice, až 60% séroprevalence, KP zřídka GaLV (gibbon ape leukemia virus) C retrovirus, gibboni Retroviry i u koal, losů ve Skandinávii

23 Brucelóza Brucella abortus Zavlečení mezi bizony skotem V r eradikace u skotu ve 48 státech USA Bizoni a wapiti v NP Yellowstone a GYA 50 % bizonů séropozitivních (+ tbc) Zahánění zpět bizonů migrujících z parku nebo likvidace (v tuhé zimě 1996/1997 zabito 1079 bizonů, dalších 1300 uhynulo hladem v parku) tento postup dříve vyhubí bizony než eliminuje brucelózu (model) Přenos kontaktem (pastviny), zejména v době porodů Wapiti 30% prevalence, v zimě koncentrace u krmelišť, tradiční stávaniště zničena Mrchožrouti hlavně mechanické šíření (kojoti, medvědi, krkavcovití, dravci)

24 Brucelóza Vakcinace k eliminaci stačí provakcinovat 50 % populace Afrika nakažení kopytníků kontaktem se skotem u napajedel aj. Další druhy - primárním hostitelem divocí savci - u B. suis biotyp 4, B. microti, B. neotomae; B. ceti a B. pinnipedialis u mořských savců (kytovci, ploutvonožci, vydry) Brucella suis - výskyt v ČR (biotyp 2) prase divoké, zajíc V Evropě i u hrabošů, myšic, myši domácí, potkana, též cirkumpolárně u sobů, u hlodavců v Austrálii, Africe, Severní Americe; ferální prasata v Austrálii aj. B. microti nedávno popsána z ČR u hraboše polního

25 Bovinní tuberkuóza Rezervoár UK, Irsko: jezevci vyšší prevalence než u jiných zvířat v ohnisku, aerogenní přenos, s lokální likvidací jezevců (HCN, odstřel, pasti) vymizení ve stádech skotu Nový Zéland: kusu liščí introdukován z Austrálie, dnes 70 mil. ex, pseudovertikální přenos (vak), terminálně nemocní mění chování, zkoumání na pastvinách skotem (ne ovcemi); trávení, náklady 30 mil USD/rok; v Austrálii kusu tbc netrpí

26 Bovinní tuberkuóza NZ - ferální fretky, hranostajové pasti, trávení králíků Bizoni a wapiti v USA (Yellowstone), v Kanadě translokací prérijních bizonů zavlečení do Wood Buffalo NP genetická degradace + 50% prevalence tbc, populace ubývá (z 11 tis. na 2 tis.); další populace neinfikovány, ale riziko zavlečení jeleny Jeleni většinou do 5 % prevalence, i faremní Buvoli afričtí v JAR (Krugerův NP) nedávno zavlečení skotem, 100% prevalence, záchyt u lvů, gepardů, paviánů Ferální buvoli v Austrálii eradikace (lov z vrtulníků aj.) Likvidace infikované populace zubra v NP Bieszczady na hranicích se SR

27 Antrax Významná zoonóza v Africe, Asii, na Středním východě, v jižním Rusku Zejména sudokopytníci, ale i lichokopytníci (včetně nosorožců), sloni, primáti, zajíci, šelmy; z ptáků jen pštros dvouprstý Extrémně citlivá impala, antilopa koňská (exitus během hodin, až zánik populací), bizon Šelmy mají protilátky, jsou značně odolné, delší průběh, často není letální; ani hyperalimentace kadávery zvířat uhynulých na antrax nevedla u vlků v přírodě k onemocnění (x případy v zoo)

28 Antrax Disperze ve féces šakalů (72% prevalence), hyen (60 %), supů (50 %), ale i racků, krkavců, vrabců Hlodavci nehrají roli Mechanický přenos krevsajícími dvoukřídlými (i na člověka) Sezónnost (koncentrace u napajedel aj.) Krugerův NP kudu velký, 10 leté cykly Etosha NP zebry, pakoně, sloni Severní Amerika jelenci, bizoni Vakcinace (letecky), vakcinace skotu v okolí NP, přikrývání kadáverů, atb do napajedel

29 Mor Yersinia pestis smrt 200 mil. lidí ve 3 pandemiích (Vietnam 60. léta 250 tis. případů) Zoonóza, přírodní ohniskovost, hlavně stepní a pouštní oblasti Rezervoár hlodavci, zejména koloniální (např. v USA psouni, sysli, čipmank) Vektor blechy (nejen morová) Kopytníci a šelmy relativně odolní Ohrožuje některé druhy psounů, zdevastoval populaci tchoře černonohého

30 Yersinióza Zajíci, bobři aj. hlodavci, mývali Sporadicky, sezónnost, vliv stresu Gastroenteritis, až septikémie, pseudotuberkulóza Y. pseudotuberculosis vznikla mutací Y. pestis při 2. pandemii Faremní chovy jelenů, pižmoni aj. Y. enterocolitica Emerging disease u lidí (infekce vodou, z půdy, od zajíců) obraz náhlé příhody břišní

31 Pasteurelóza P. multocida - Bovidae, Cervidae, zajíci, psovití, ploutvonožci, delfínovití Sajga 4 epizootie s úhyny statisíců ex, v r úhyn 1/4 populace! P. trehalosi - Bovidae Mannheimia haemolytica - Bovidae, zajíci, delfínovití Oportunní infekce, vliv zátěže (např. viry), sporadické, ale i epizootie Pneumonie, septikémie bizon, jeleni, u ovcí tlustorohých až redukce populací

32 Další bakteriální infekce Nekrobacilóza Fusobacterium necrophorum Přežvýkavci, ale např. i klokani; zoonóza Zátěž, podvýživa, nadměrná koncentrace, kontaminace trusem (krmelce v zimě), abraze potravou, bachorová acidóza Klinické příznaky kulhání, poruchy příjmu potravy; léze i v předžaludku Arcanobacterium pyogenes Přežvýkavci (jelenovití, ovce, tuři) Pyogenní ložiska, abscesy (i mozek) Sporadický výskyt, často smíšené infekce s F. necrophorum Často asymptomatický průběh

33 Další bakteriální infekce Lawsonia intracellularis Proliferativní enteropatie (ileitis, střevní adenomatóza) prasat domácích Koně, další domácí zvířata (pes, křeček, králík, fretka, lišky polární ve faremních chovech) Řada druhů v zajetí (makak rhesus, jelenec, pštros, emu) Volně žijící zvířata: Prase divoké (2002) Vlk, liška, jelen (2003) Myš domácí (prevalence 60 %), potkan, hryzec, myšice, hraboš, hrabošík Hmyzožravci (rejsek, bělozubka) Psík mývalovitý, medvěd Lawsonia u různých hostitelů tentýž nebo různé druhy? Přírodní ohniskovost?

34 Onemocnění vyvolané houbami Syndrom bílého nosu u netopýrů (WNS White Nose Syndrome) Typická emerging disease, poprvé v r v USA (stát New York), šíření na severovýchodě USA Původcem Geomyces destructans, psychrofilní mikroorganismus, napadá hibernující netopýry častější buzení, vyčerpání rezerv, úhyn Lokalizace na nose (bílý povlak), hlavě, patagiu Až 90% mortalita, úhyn přes 1 milion ex Zjištěno nejméně u 9 druhů, z toho u 5ti značný vliv na populace, některé již předtím ohrožené může znamenat jejich zánik

35 Onemocnění vyvolané houbami Zákazy vstupu do jeskyní a dolů, dezinfekce speleologů, chiropterologů, ale zřejmě šíření nejen lidmi V roce 2009 nález u netopýra ve Francii, dnes v řadě zemí Evropy včetně ČR, SR Zatím nezjištěno hromadné hynutí (x USA) - možná původ v Evropě, adaptace hostitele? Wns 2010 webová stránka zřízená českými chiropterology

36 Protozoa Nagana hlavní překážka chovu skotu v části Afriky Původce: Trypanosoma brucei brucei Vektor moucha tse tse (Glossina sp.) Rezervoár řada druhů divokých savců, např. prase bradavičnaté Chagasova nemoc Trypanosoma cruzi, Neotropis Vektor ploštice čel. zákeřnicovití (Reduviidae) Triatoma, Rhodnius, Panstrongylus, rezervoárem přes 100 druhů savců zoonóza

37 Helmintózy Fascioloides magna Zavlečení z Ameriky do Evropy s jeleny wapiti, závažný průběh u srnčí zvěře Echinococcus multilocularis Lišky, sporadické případy u člověka letální (alveokok) Trichinella spiralis Sylvatický cyklus, zejména šelmy, prase divoké

38 Ektoparazitózy Scabies např. u lišek, až likvidace celých populací Střečkovitost problém u jelenovitých, zejména u srnčí zvěře (Hypoderma diana, H. actaeon, Cephenemyia, Pharyngomyia)

39 Nemoci vačnatců Slepota klokanů (orbivirus) Vakomyši (Antechinus spp.) po páření úhyn samců (listerie) Kusu liščí (Trichosurus vulpecula) hlavní rezervoár bovinní tbc na N. Zélandu Chlamydióza koal Chlamydophila pecorum, Ch. pneumoniae Přenos pohlavní cestou, keratokonjunktivitida (slepota), zánět genitálií (neplodnost), záněty močových cest, respirační infekce (zřídka) Až 70% prevalence, 7% klinické projevy, ale někdy 50 % mortalita Zřejmě neohrožuje existenci druhu Vakcinace?

40 Ďábel medvědovitý - ohrožení Transmisivní faciální tumor (DFTD) Emerging disease (od r. 1996) Nádor z neurální lišty, ze Schwannových buněk Podobnost s transmisivním venerickým tumorem u psů (CTVT), transplacentárními melanomy člověka 100% mortalita do 6 měsíců Drastický pokles populace (o 70 %), hrozí vyhynutí

41 Ďábel medvědovitý - ohrožení Transmisivní faciální tumor (DFTD) Vznikl jako klon, alograft přenášený kousnutím Souvislost s nízkou genetickou variabilitou genů komplexu MHC I, II (bottleneck efekt)

42 Nemoci primátů Nižší primáti Flavivirus horečky Kjasanurského lesa (Indie) hynutí hulmanů, makaků, zavlečen skotem Shigella flexneri, S. sonnei, S. dysenteriae Lidoopi habituované populace goril horských (G. b. beringei) jsou ohrožovány infekcemi od turistů (spalničky, chřipka aj.) Další infekce získané od lidí poliomyelitis (až epizootie), hepatitis A, B, malárie, tbc, shigelóza, salmonelóza, helmintózy SIV; HIV původně sylvatický cyklus u lidoopů, lovem a konzumem rozšíření na člověka (AIDS) Ebola Plasmodium falciparum

43 Nemoci zajícovců Lagomorpha Králík divoký Myxomatóza Mor králíků, virové hemoragické onemocnění králíků (RHD) kalicivirus, selhání jater + DIC, znám od r (Čína) v Austrálii biologická kontrola populace králíků Zajíc polní European Brown Hare Syndrome (EBHS) kalicivirus, působí akutní nekrózu jater, až 100% mortalita, znám od 80. let Brucelóza, tularémie, pasteurelóza, yersinióza Eimeria (i králíci)

44 Hlodavci a nemocnost Malokluze, amyloidóza u křečků, ketóza, meteorismus Parapoxvirus - veverka obecná, často letální Kravské neštovice - rezervoár Flavivirus klíšťová encefalitida, omská hemoragická horečka Hantaviry (Bunyaviridae) Holarktis + Neotropis, inaparentní průběh u hlodavců, zoonózy (hemoragická horečka, plicní a renální syndrom, až 45% letalita), přenos i aerosolem z trusu, moči, slin; není vektor Virus Lassa (Arenaviridae) Hemoragická horečka, hostitel - krysa mnohobradavková (Mastomys natalensis), v záp. a střední Africe až 0,5 mil lidí/rok, 5 tis. úmrtí Lymfocytární choriomeningitis (LCMV) - Arenavirus zoonóza, hlodavci - rezervoár Tularemie, yersinióza, pasteurelóza, Tyzzerova choroba (ondatry), leptospiry L. icterohaemorrhagiae rezervoár potkan, L. grippotyphosa hraboši

45 Hlodavci a nemocnost Brucelóza, E. rhusiopathiae, borrelie (B. afzelii), lawsonie (křečci aj.) Mykózy adiasporomykóza (Emmonsia spp.) Prvoci : Giardia (bobři), Trypanosoma lewisi (potkan), leishmanie (rezervoár), kokcidie, Cryptosporidium muris, Frenkelia (mezihostitel), sarkocysty, Hammondia, Toxoplasma, Besnoitia Motolice: Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum (bobr) Tasemnice: Hymenolepis, mezihostitelé - Taenia, Echinococcus Hlístice: Trichinella, Syphacia obvelata(roup), Capillaria hepatica Členovci: střeček Oestromyia leporina - hraboši Hraboš polní rezervoár zoonóz Francisella tularensis, Babesia microti, leptospiry

46 Nemoci hmyzožravců Demyelinizace nejasné etiologie u ježků Ebola (Sorex sp.), klíšťová encefalitida, SLAK, vzácně lyssa Mycobacterium bovis (ježci, bez epizootol. významu), Borrelia crocidurae (rekurentní horečka), Bordetella, Pasteurella, Erysipelothrix Listerie, yersinie, korynebakterie, salmonely, tularemie, Q horečka Rezervoár leptospir (např. ježci - L. bratislava) Dermatofytózy (Trichophyton, Microsporum) Toxoplazmóza, kokcidie, kryptosporidie Myxozoa (!) motolice, tasemnice, hlístice (Capillaria, Crenosoma - bronchy), vrtejši Klíšťata (u ježků Ixodes hexagonus), Sarcoptes, Notoedres, Chorioptes, Demodex, Caparinia Blechy: u ježků Archaeopsylla erinacei, u krtka Hystrichopsylla talpae (největší blecha vůbec, 9 mm), Ctenopththalmus spp. myiázy

47 Nemoci letounů Některé nejnebezpečnější viry (Ebola, Marburg, rezervoár lyssy ) Arboviry (japonská a americké encefalitidy) SARS Paramyxoviry (Australasie) Nipah, Hendra, Tioman aj. Salmonely, shigely, yersinie, pasteurely, listerie, leptospiry, borrelie Mykózy - WNS (syndrom bílého nosu) Trypanosoma, Hepatocystis, Plasmodium, Babesia Motolice: Plagiorchis, Mesotretes, Prosthodendrium aj. Tasemnice: Hymenolepididae, Anoplocephalidae Hlístice: kapilariózy, trichostrongylózy, filariózy Roztoči (i dutina ústní, nosní, GIT, oči) - Ixodidae, Argasidae, Myobiidae, Spinturnicidae, Macronyssidae Štěnice Muchule (Diptera, Nycteribiidae) krevsající bezkřídlé mouchy, 2-4 mm Blechy - Ischnopsyllidae

48 Nemoci šelem Kočkovití (Felidae) Gepardi - venookluzivní nemoc, leukoencefalopatie Irbisové orální papilomatóza FIP letální u gepardů, panleukopenie, FCC, kalicivirová infekce, infekční rinotracheitis (herpesvirus), FeLV, FIV (u velkých koček inaparentní infekce) Helikobaktery (gepardi) Toxoplasma, Isospora, Hepatozoon, rezervoár leishmanií v Africe Motolice Opisthorchis viverrini (v Thajsku 6 mil. případů u lidí/rok) Tasemnice echinokok, Taenia taenieformis, lev: T. simbae, T. regis, T. gonyamai; gepard: T. acinonyxi, T. gonyamai; levhart: T. acinonyxi Hlístice toxokaróza, dirofilarióza, trichinelóza Členovci: Otodectes, lev: Otobius megnini, blechy aj.

49 Nemoci šelem Hyenovití (Hyenidae), cibetkovití (Viverridae), promykovití (Herpestidae) Nekrofágové zvýšená odolnost k určitým patogenům? Epizootie psinky u lvů v Serengeti postihla i hyeny Taenia crocutae, T. hyenae, T. dinniki Epidemie SARS souvislost s konzumací ovíječů? Promyka ichneumon (Herpestes ichneumon) rezervoár leishmanií

50 Nemoci šelem Psovití (Canidae) Rezervoár lyssy Psinka, parvoviróza, encefalitida lišek + infekční hepatitida (CAV-1) Borrelie, leptospiry, Ehrlichia canis, Neorickettsia (pobřeží severního Pacifiku), Rickettsia rickettsii (RMSF - USA), Q horečka, tularemie, role u zoonóz? Babesia, Isospora, Hepatozoon, Neospora Tasemnice: Mesocestoides, Dipylidium, Echinococcus, Taenia T. hydatigena, T. ovis, T. multiceps, T. pisiformis, T. cervi, T. serialis, T. crassiceps vlk, liška, kojot aj., Holarktis, MH: hlodavci, Lagomorpha; T. krabbei (MH: sob), T. hyaenae pes hyenový, Spirometra (sparganóza) Hlístice: Trichinella, škrkavky, Dioctophyme (endemicky), Crenosoma, Capillaria, Dirofilaria Členovci: Sarcoptes aj.

51 Nemoci šelem Lasicovití (Mustelidae) Traumata, urolitiáza, amyloidóza intoxikace PCB (rybožravé druhy), ropné havárie (vydry mořské) Psinka, lyssa, adenovirus CAV-1, rotaviry, koronaviry, parvoviróza, aleutská choroba norků (plazmocytóza) - parvovirus, enteritida norků (parvovirus), FeLV, Aujeszkyho nemoc, herpetická nekrotizující encefalitida Helicobacter mustelae fretky; salmonely, mykobakterie (jezevec), nokardie, P. multocida, streptokoky, stafylokoky, botulismus, antrax, listerióza, Coxiella burnetii Dermatofytózy, adiasporomykóza, aspergilóza Prvoci : Giardia, Toxoplasma, Isospora, Sarcocystis, Hepatozoon Motolice: Troglotrema acutum, Alaria alata, Isthmiophora melis, Paragonimus Tasemnice: Mesocestoides, Taenia martis, T. mustelae, T. hydatigena, T. taeniaeformis, T. crassiceps, Spirometra erinacei, Diphyllobothrium latum Hlístice trichinely, dirofilarie, GIT Ascaris columnaris, Strongyloides martis, Capillaria putorii, C. entomelas, C. mustelorum, Uncinaria, Ancylostoma, Molineus patens; respirační systém - Crenosoma, Filaroides, Capillaria aerophila; Skrjabingylus (paranazální dutiny, mozek), Capillaria paranalis paranální váčky, Dioctophyme ledviny, Capillaria plica, C. mucronata močový měchýř, Filaria martis podkoží Vrtejši: Echinorhynchus depressus Členovci: Sarcoptes, Otodectes, Psoergates, Listrophorus mustelae, Demodex?, blechy

52 Nemoci šelem Medvědovití (Ursidae) CAV-1 až letální psinka u pand Aujeszkyho nemoc, toxoplazmóza Škrkavka Baylisascaris transfuga až obstrukce střeva Trichinella spiralis sylvatický cyklus, u medvěda ledního T. nativa Dirofilaria ursi nepatogenní, v podkoží Demodex, Sarcoptes, Ursicoptes americanus Medvídkovití (Procyonidae) Obdobné infekce jako psovití - psinka, parvoviróza, lyssa Mýval škrkavka Baylisascaris procyonis (zoonóza)

53 Nemoci sudokopytníků Prasatovití (Suidae) Mor prasat - Togavirus Encefalomyokarditida Cardiovirus (Picornaviridae), rezervoár hlodavci Aujeszkyho nemoc, TGE (koronaviry), influenza, parvovirus, SLAK, vezikulární choroba, vezikulární exantém, vezikulární stomatitida, lyssa Brucelóza, červenka, leptospiróza, tuberkulóza, salmonelózy, lawsonie? Prvoci : Eimeria, Isospora, Sarcocystis Motolice: Dicrocoelium Tasemnice: T. solium, E. granulosus Hlístice: trichinelóza, Metastrongylus, Ascaris, Strongyloides, Oesophagostomum Vrtejši: Macracanthorhynchus hirudinaceus Členovci scabies (Sarcoptes)

54 Nemoci sudokopytníků Jelenovití (Cervidae) Myopatie při odchytu Intoxikace řepkou, žaludy, starčkem, náprstníkem, mykotoxiny Priony - CWD Jelení herpesvirus (CHV-1, 2) jen Evropa, jen někdy keratokonjunktivitidy Fibropapilomatóza Deltapapillomavirus (CcPV1, CePV1) až 30% mortalita srnčí zvěře v SR zhoubná katarální horečka (MCF) (herpesviry AHV-1, 2, OHV-2) BVD, rotaviry, SLAK, Orbivirus EHD (epizootické hemoragické onemocnění), v USA Paratuberkulóza, pasteurelóza, salmonelóza, klostridie (C. chauvoei), aktinomykóza, nekrobacilóza, yersinióza, brucelóza (USA) Prvoci : Eimeria, kryptosporidie, Neospora? Motolice: Fascioloides magna, Fasciola hepatica, Paramphistomum cervi Tasemnice: Moniezia benedeni Hlístice: Dictyocaulus, Muellerius, Varestrongylus (plicnivky); Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Bunostomum, Oesophagostomum; Parelaphostrongylus/ Pneumostrongylus (subdurálně, USA), Elaphostrongylus (svalovina) Diptera: střečci, kloši (Lipoptena cervi)

55 Nemoci sudokopytníků Turovití (Bovidae) Riziko zavlečení exotických nákaz importem zoozvířat (pleuropneumonie, cowdrióza, mor malých přežvýkavců, lumpy skin disease, Rift Valley Fever aj.) BVD, SLAK Papilomaviry (zubr aj.) Brucelóza, salmonelóza, mykobakterie, pseudotuberkulóza, nekrobacilóza, pasteurelóza (Mannheimia haemolytica), mykoplazmata Kokcidie (Eimeria), piroplazmózy Motolice: Fasciola hepatica, Dicrocoelium Tasemnice: Moniezia expansa Hlístice: Protostrongylus, Dictyocaulus, Muellerius aj. viz jelenovití Členovci: Psoroptes aj.

56 Nemoci sudokopytníků Infekční keratokonjunktivitida Kamzíci, kozorožci aj. Caprini Evropa, Nový Zéland Mycoplasma conjunctivae Zdrojem domácí ovce, přenos dvoukřídlým hmyzem Většinou spontánní uzdravení, ale i slepota, až 30% mortalita Ecthyma contagiosum Parapoxvirus Kamzíci, kozorožci, další přežvýkavci Kožní léze na pyscích, interdigitálně, někdy až systémové postižení

57 Doporučená literatura

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý ďábel medvědovitý lebka rejska rejsek obecný schéma netopýřích

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců?

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců? 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý http://www.tyden.cz/obrazek/1-48317e5d8fb36.jpg ďábel medvědovitý

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Aktuální nákazová situace v ČR a EU Hradišťko, 25.5.2016 MVDr. Martin Beňka Nákazové statusy ČR Česká republika je dle EU úředně prostá těchto nákaz: Tuberkulóza skotu (Bovine

Více

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů Přímá detekce bakterií, virů a parazitů 1. Kočky Babezióza Babezióza je u koček způsobena prvokem Babesia canis a Babesia gibsoni. Rychlá a senzitivní detekce je možná pomocí PCR metody. Chlamydióza Ch.

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015 Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT Školní rok: 2014/2015 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová Projednáno předmětovou

Více

3 řád: Cyclophyllidea (kruhovky) orientace larvy 6.10.2014. Taeniidae: Důležité tasemnice člověka a domácích (hospodářských) zvířat

3 řád: Cyclophyllidea (kruhovky) orientace larvy 6.10.2014. Taeniidae: Důležité tasemnice člověka a domácích (hospodářských) zvířat 3 řád: Cyclophyllidea (kruhovky) cizopasníci obojživelníků, plazů, ptáků, savců skolex opatřen 4 svalnatými kruhovitými přísavkami často vysunovatelný chobotek (rostellum) s háčky většinou 1 mezihostitel

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Savci 3. Arnošt Krška

Savci 3. Arnošt Krška Savci 3 Arnošt Krška 1 podřád: Fissipedia - pozemní šelmy největší špičáky, sekodontní úplný chrup trháky (v dolní čelisti 1. stolička, v horní čelisti poslední praemolár) mohutná lebka prstochodci (kromě

Více

Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji

Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Sebuzínská 38 403 21 Ústí nad Labem Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji Spolupráce SVS a KHS MVDr, Petr Pilous, Ústí nad Labem

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Bakteriální choroby zvěře

Bakteriální choroby zvěře Bakteriální choroby zvěře MVDr. Pavel Forejtek, CSc, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Zuzana Staňková VY_32_INOVACE_MGV_B_SS_1S3_D19_Z_ZOO_Savci_system_po travni_vztahy_t.docx Člověk a příroda Zoologie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium Libuše Kolářová Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK Praha 2013/14 CESTODA (Tasemnice) onemocnění: cestodózy životní cyklus:

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10 Savci II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens 334 Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k

Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k 31.5. 2016 Název BIOCAN DHPPi + LR s K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze,

Více

Řád: Hlodavci (Rodentia)

Řád: Hlodavci (Rodentia) SAVCI II. Řád: Hlodavci (Rodentia) nejpočetnější a nejrozšířenější skupina Savců zvláštní stavba chrupu: v každé čelisti (horní i dolní) jeden pár velkých řezáku bez kořenů - tzv. hlodáky - neustále dorůstají

Více

Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k

Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k 30. 4. 2017 Název BIOCAN DHPPi + LR s K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze,

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes)

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) - dorsoventrálně zploštělé tělo - tělní dutina schizocoel - trávicí soustava je slepá nebo úplně chybí - vylučovací ústrojí protonefridie

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad Přílohy Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace Název cíle popis cíle 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad -snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (ti,

Více

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zhodnocení rizika pro populaci ČR Způsob přenosu nákazy Riziko jednotlivých infekcí Riziko pro zdravotnická zařízení AKTUÁLNÍ SITUACE POBYT CIZINCŮ

Více

Chov lišek. Veterinární problematika vchovech masožravých kožešinových zvířat. Veterinární problematika chovy masožravých

Chov lišek. Veterinární problematika vchovech masožravých kožešinových zvířat. Veterinární problematika chovy masožravých Veterinární problematika vchovech masožravých kožešinových zvířat Veterinární problematika vchovech masožravých kožešinových zvířat 1924 dovoz lišek z Kanady 1980 Rozvoj chovu 10 velkých farem Vladimír

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

A. Identifikační údaje žadatele. B. Vyčíslení požadované náhrady

A. Identifikační údaje žadatele. B. Vyčíslení požadované náhrady Žádost o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění MVDr. Jitka Válková Endoparazitózy koní přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění ztráta výkonnosti hubnutí, špatná kondice zaostávání

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Endoparazitózy psovitých a lasicovitých šelem na území České republiky Diplomová

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

Název materiálu: Šelmy - členění

Název materiálu: Šelmy - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Praktikum č. 17: Mikrobiologická diagnostika veterinárně významných zástupců z řádů Rickettsiales a Chlamydiales.

Praktikum č. 17: Mikrobiologická diagnostika veterinárně významných zástupců z řádů Rickettsiales a Chlamydiales. Praktikum č. 17: Mikrobiologická diagnostika veterinárně významných zástupců z řádů Rickettsiales a Chlamydiales. Cíle: 1. Seznámit se s veterinárně významnými zástupci uvedených čeledí. 2. Naučit se obecné

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 HUVIR/HUMÁNNÍ VIROLOGIE Virové gastroenteritidy Přehled virů vyvolávajících infekce jater Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Cílem

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Problematika chovu nutrií, MVDr. Jekl

Problematika chovu nutrií, MVDr. Jekl Veterinární problematika vchovech nutrií Vladimír Jekl Veterinární problematika vchovech nutrií Nenáročný chov Kombinovaná užitkovost Snazší výživa Hospodářské zvíře Veterinární problematika vchovech nutrií

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě

Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě RNDr. Marie Vacková, CSc. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví

Více

Sudokopytníci přežvýkaví - turovití

Sudokopytníci přežvýkaví - turovití Sudokopytníci přežvýkaví - turovití Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 19. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s nejbohatší skupinou přežvýkavých

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174, 612 38 Brno tel.: 541 594 472, fax: 547 212 451, e-mail: kvsb@svscr.cz Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č.

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 Strana 5338 Sbírka zákonů č. 416 / 2012 Částka 152 416 VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Vedoucí práce: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Vypracovala: Eva Procházková Brno 2010

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení.

Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení. Incimaxx DES Popis: Kapalný, kyselý dezinfekční přípravek vhodný pro pěnování v potravinářském průmyslu a zemědělství Charakteristika: Široké mikrobicidní spectrum účinnosti (testováno dle standardních

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/007087-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

A. Identifikační údaje žadatele

A. Identifikační údaje žadatele Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA TRICHINELÓZA 1 Akuální nákazová situace trichinelóza výskyt a šíření nákazy Trichinelóza je způsobena požitím syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného vepřového infikovaného larvami Trichinella. Počáteční

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Výskyt vybraných zoonóz v České republice v roce 2014 a vývoj situace v posledních deseti letech

Výskyt vybraných zoonóz v České republice v roce 2014 a vývoj situace v posledních deseti letech INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Výskyt vybraných zoonóz v České republice v roce 2014 a vývoj situace v posledních deseti letech Incidence

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Nemoci činčil - farmy, MVDr. Jekl

Nemoci činčil - farmy, MVDr. Jekl Nemoci činčil farmových chovů MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal) Nemoci činčil farmových chovů Biologické údaje Základy chovu Nemoci činčil Biologické údaje Chinchilla lanigera Činčila

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 do: 31.12.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI

PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat

Více

chraňte sebe a své zdraví s nanotechnologií

chraňte sebe a své zdraví s nanotechnologií chraňte sebe a své zdraví s nanotechnologií nanovlákenná membrána běžné masky 0.001 µm 0.01 µm 0.1 µm 1.0 µm 10 µm 100 µm 1000 µm 10,000 µm mlha aerosol déšť zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) &

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více