1Zemědělství. Od zrní ke chlebu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1Zemědělství. Od zrní ke chlebu"

Transkript

1 Zemědělství Autoři: Jerzy Sadowski, Malgorzata Podkanska Hlavní myšlenka Chléb a výrobky z obilovin jsou základem potravy lidí na celém světě. Délka trvání 2 vyučovací hodiny Roční období jakékoliv Místo školní třída, ateliér či laboratoř Pomůcky nálepky z obalů, ve kterých byl zabalen chléb, videokazeta Zelený balícek pro hodiny výtvarné výchovy Koláž/mozaika: 50 gramů směsi obilných zrn (pšenice, žito, ječmen, proso, ječmen, kukuřice, rýže); obilniny (pohanka, proso, ječmen, pšenice a kukuřice) s různou velikostí zrna; ovesné vločky, krupky, kuskus, otruby, stébla slámy, atd.; lepidlo vyrobené z mouky; přibližně 20 archů tvrdého papíru; bezbarvý, vodou rozpustný akrylový lak Eko-šperky: různá zrna obilnin a luštěnin; plastelína (modelína), modurit, papírová hmota nebo kaolín (lze je koupit v obchodech s výtvarnými potřebami); tenká dřívka (k modelování náhrdelníků a knoflíků); zavírací špendlíky k výrobě broží, klipsy na náušnice, vodou rozpustný akrylový lak Předměty biologie, dějepis, občanská výchova, ekologické praktikum, český jazyk, výtvarná výchova Cíle ukázat, jakou roli, historii a tradici má chléb v různých lidských kulturách seznámit žáky s různými typy chleba a obilnin používaných k přípravě chleba vysvětlit žákům význam celozrnných potravin a chleba Metody diskuze, čtení, tvorba a modelování, videprojekce 8

2 Úvod Chléb, nejpopulárnější potravina na světě, existuje v té či oné variantě ve všech kulturách všech kontinentů. Historie chleba začíná přibližně před dvanácti tisíci lety. Předpokládá se, že v dávných dobách to byli lidé, kteří vedli usedlý způsob života. Ti objevili, jak pěstovat obiloviny, poskytující zrní vhodné pro spotřebu a k vytváření zásob. Zrní pak drtili mezi oválnými kameny a získávali něco, co se podobá dnešním pšeničným otrubám. Pomletá zrna byla smíchána s vodou a hnětením se vytvořilo těsto. Z těsta se pak vytvarovaly ploché bochníky a pekly se na předem rozpálených kamenech. Metodu přípravy chleba ve formě tvrdých, nekynutých plochých bochníků lze ještě dnes pozorovat v mnoha afrických a asijských zemích. Mouka, která se k přípravě takového chleba používá, je převážně ječná, prosná, pohanková či kukuřičná tedy z obilnin, které neobsahují gluten (lepek). Zemědělství Prototypem moderního chleba byl takový chléb, při jehož přípravě se přidávají pivovarské kvasnice nebo chlebový kvásek do mouky obsahující lepek (pšeničná nebo žitná mouka). Těsto se pak nechává fermentovat (kynout). Za tuto techniku vděčíme starověkým Egypťanům, kteří takový chléb začali péct přibližně před 4500 lety. Jejich chléb však byl, ve srovnání s našim současným chlebem, připravován z méně zralých a méně jemně umletých zrn. Starověcí Egypťané byli také první, kdo začali stavět pece. Archeologické nálezy ukazují, že používali 50 různých typů těstovin, ochucených různými přísadami. V některých zemích tvoří chléb polovinu denní potravinové dávky. Jihoamerické kukuřičné tortillas, arabský kulatý a plochý chléb, indické chapatti a různé asijské a africké chlebové placky jsou všechny následovníky prastaré původní formy chleba, zatímco kynutý chléb ve všech jeho podobách od tmavého žitného po bílý pochází z typu chleba egyptského původu. Bez ohledu na dobu a místo, vždy byly chléb a obilí, a dosud jsou, symbolem života a prosperity. Pro staré středomořské civilizace byl chléb základní potravou a zároveň synonymem pro slovo jíst. Muslimové mají zajímavé rčení: Můžeš stoupnout na Korán, abys dosáhl na chléb, nesmíš však stoupnout na chléb, abys dosáhl na Korán. Raná křesťanská kultura dala chlebu symbolický význam. Chléb byl považován za posvátný a bylo jím zakázáno krmit zvířata: odtud pochází také zvyk, že chléb by měl být lámán, ne krájen nožem. Tato tradice se dodržuje v některých zemích na Štědrý den. V Bulharsku pečou vánoční chléb zvaný bogovitsa (Boží). Obvykle je kulatý, s ozdobami ve tvaru kříže na horní části bochníku. Jak je psáno v Bibli: A Ježíš vzal chléb a děkoval, rozlomil jej a dal některým, řka: toto je tělo mé, jež se obětuje za vás; čiňte tak na mou památku. V patriarchálních francouzských rodinách láme chléb hlava rodiny a dává ho každému u stolu jak před jídlem, tak i během jídla. Zrna lze jíst celá (vařená nebo smažená). Tak je to u rýže, která je základní potravou na Dálném Východě: pražená jako kukuřice či, po dalším zpracování, ve formě různých kaší, jako pro polskou kuchyni typická pohanková kaše, ruská grečka, italská kukuřičná kaše hominy, či španělská kukuřičná polenta, severoafrický kuskus a turecký pilaf. Obiloviny lze též jíst syrové, jako například v alpských zemích populární müssli. Zrna obilovin mají některé kvality, které jsou ve srovnání s jinou potravou významné: Jsou-li vysušené, lze je skladovat po dlouhou dobu ve formě zrní, těstovin či mouky. K přípravě výživného jídla potřebujeme jen malé množství zrní, těstovin či mouky. Zrní a celozrnné výrobky obsahují velké množství základních živin a vlákniny. Zrní lze jíst syrové, vařené, smažené, nebo jej lze přidávat do různých druhů kaší a jiných pochutin. Pražené a mleté obilí je základem různých druhů náhražek kávy (jako například melta nebo káva Žitovka ). Po umletí lze z obilnin vytvářet mnoho různých potravin od chleba a pečiva po těstoviny a sladkosti. Lidé využívají všech těchto dobrých vlastností obilovin. Bohužel se často nešťastně snaží jejich vlastnosti ještě vylepšit. Jak ze zkušenosti víme, každá masová produkce potravin, byť s cílem, aby si určitou potravinu mohli dovolit všichni, vždy znamenala, že kvantita byla dosažena na úkor kvality. Chléb který dnes kupujeme, bez ohledu na to, z kolika druhů si můžeme vybrat, se 9

3 Zemědělství jen málo podobá tomu, který znaly předcházející generace. Mnohý chléb a pečivo jsou vyráběny z mouky tak jemně mleté, že v ní ze zrna kromě glutenu prakticky nic nezůstalo. Takové potraviny se rychle kazí a mají nízkou výživnou hodnotu, protože některé základní živiny byly zničeny a ztraceny během procesu zjemňování mouky. Obecně, čím bělejší a jemněji umletá mouka je, tím je vyšší pravděpodobnost, že v ní chybí hodnotné součásti jako je vláknina a vitamíny. Podle některých výzkumů souvisel dramatický nárůst rakovinových onemocnění zažívacího ústrojí, který byl zaznamenán v druhé polovině dvacátého století mezi obyvateli evropského venkova, se změnou stravovacích návyků a dostupností pečiva a chleba vyrobeného z jemné mouky. V chudších zemích představuje chléb téměř 50% denní dávky potravin a bílé pečivo a jiné výrobky z bílé mouky byly po léta považovány za symbol prosperity a blahobytu. Stalo se, že lidé dnes nemají ve svém jídle dostatek vlákniny, protože jen zřídka jedí kromě tmavého celozrnného chleba i jiné potraviny, obsahující vlákninu. Aktivity Jak se vyrábí chléb? Seznamte žáky s informacemi z úvodu této kapitoly. 2 Diskutujte s nimi o tom, co mají rádi k jídlu a o jejich stravovacích návycích. Zeptejte se, jaký druh chleba mají nejraději, jaký chléb jedí, jaký by chtěli jíst a proč. 3 Chléb se vyrábí z těsta z mouky, vody, kvasnic a soli. Porovnejte nálepky z různých druhů baleného chleba. Jsou v nich nějaké přísady, které obvykle nebývají v tradičně vyráběném chlebu? Zdůrazněte, že přísady jiných rostlin a obilin (jako jsou slunečnicová zrna či zrníčka máku) se nepovažují za cizorodé přísady. Cizorodé přísady (aditiva) jsou taková zlepšení jako jsou barviva, antioxidanty, cukr a vitamíny. Požádejte žáky, aby vysvětlili, proč se asi takové přísady přidávají do těsta. 4 Seznamte žáky se dvěma texty: Jen pouhý chléb na straně 2 a Pagadylo na straně 22. Diskutujte o chlebu a pokládejte následující otázky: Jakou roli ve vašem životě hraje mouka a chléb? Jak často je používáme? Dokážete si představit váš jídelníček bez chleba, pečiva, zákusků, těstovin a kaše? Hodiny výtvarné výchovy Shromážděte potřebný materiál, popsaný na začátku této části. Požádejte žáky, aby z připraveného materiálu vytvořili koláž/mozaiku. Měla by se nějak týkat tématu lekce. 2 Připravte potřebný materiál na výrobu eko-šperků, popsaný na začátku této části. Žáci mohou s využitím modelíny vyrábět náhrdelníky, knoflíky, brože, náušnice (s nebo bez klipsů) a amulety ve tvaru obilných oušek, listů a semen. K ozdobení mohou využít zrní a jiné připravené materiály. 3 Vystavte vzniklé výtvory ve škole. 20

4 Navazující aktivity Shlédněte s žáky videoklip Zemědělství a evoluce z přiložené videokazety. Pokládejte následující otázky: Jak se zemědělství měnilo v průběhu staletí? Co jsou výhody a nevýhody moderního zemědělství? Jak se liší spotřeba a zemědělská výroba v různých zemích světa? Popište zemědělství v naší zemi. (Použijte k tomu vhodné místní informační zdroje a materiály.) Zemědělství Jen pouhý chléb V moha zemích představuje chléb až polovinu potravy. V bohatších zemích je strava různorodější, a chléb poskytuje jen asi 5% přijatých kalorií. I přes tento nižší podíl nám chléb dodává 20% bílkovin, 26% thiaminu (vitaminu B), 24% niacinu, 4% riboflavinu (vitaminu B2), 34% železa a 7% vápníku což jsou všechno nezbytné složky výživy. Vzácné umění pečení chleba Pečení chleba byla jedna z nejvíce ceněných a uznávaných prací vesnických žen. Způsob pečení se předával z generace na generaci, z matky na dceru. Od mladých dívek, toužících po sňatku se kromě kuchařského umění očekávala i schopnost péct chleba. Na pečení chleba byl vyhrazen speciální den. Peklo se, v závislosti na velikosti rodiny, týdně nebo jednou za dva týdny. Pečení trvalo 8 až 20 hodin. K pečení bylo třeba mít díži na zadělávání těsta, velkou měchačku k míchání těsta, speciální ubrus určený k pečení chleba, ošatku na těsto, pokrývku na ošatku, pekařskou lopatu a pec (často vyrobenou z hlíny či keramiky). Aby těsto nakynulo, bylo potřeba mít nejen kvásek, ale i doma připravené vinné kvasnice. Vinné kvasnice se připravovaly tak, že se sbírala pěna vznikající při kvašení vína a zadělávala se s pšeničnými otrubami. Když hmota začala kynout, proces se přerušil a hmota se vysušila v speciálním sušáku na kvasnice. Vinné kvasnice bylo možné připravit pouze na podzim, a bylo jich třeba vyrobit tolik, aby vydržely až do následujícího podzimu. Chlebové těsto se používalo k mnoha různým účelům. Například k přípravě pečených sloních uší, sušenek Slovanka, malých bochánků a housek vakarcs. Sloní uši se připravovaly na dně chladnoucí pece, blízko k plamenům. Byly oblíbené se sádlem, se špekem, kysanou smetanou či potřené marmeládou, nebo jen tak bez ničeho. Slovanka byly kousky těsta rozválené na koláčky 2-3 centimetry vysoké. Navrch bývaly posolené, byla na nich paprika a občas kmín. Pekly se rovněž na dně pece. Bochánky měly velikost housek a obvykle byly určeny dětem. Vakarcs byly drobné bochánky, vyrobené ze zbytků těsta vyškrábaného z díže. Pekly se rovněž na dně pece. Edit Ranky, Táplálkozás [Výživa]. Egészségvirág Egyesület, Budapest, str. 29 2

5 Zemědělství Informační list Pagadylo! Když se ve vzpomínkách vracím do válečných let ve Lvově, vždy si vzpomenu na lidi, bez jejichž pomoci bychom nemohli přežít. Obvykle si nevzpomenu na jejich jména, často ani na jejich tváře, ale nikdy nezapomenu na jejich činy. To, co mám v paměti, obvykle byly maličkosti, ale tam a za těch okolností rozhodovaly o životě a smrti. Nebylo co jíst, a to i když měl člověk peníze. Oficiální příděl na potravinové lístky byl výsměchem lidským potřebám. Nemohli jsme zatopit v kamnech a vyhřát si dům, a nikdo si nepamatuje, že by byly někdy tak kruté zimy, jak tomu bylo během války. Strádali jsme a mrzli až k smrti. Často jsme dva dny neměli nic v ústech, oba jsme byli zaneprázdněni tím, aby naše dítě dostalo svoji kaši z mléka, mouky a cukru. Mléko nám přinášela stará žena z vesnice kousek od Lvova. Nepřerušila svoje dodávky ani když nás rozdělila fronta. Schovávala mléko v lahvičce, kterou měla na provázku zavěšenou pod svojí sukní. Veškerý cukr z přídělu 250 gramů na osobu jsme schovávali dítěti na kaši. Nejtěžší bylo získat mouku (...) Zažili jsme hlad, víme co hlad je, rozumíme hladovým lidem. Nemluvíme tady o tom zdravém, báječném hladu, kdy o sobě člověk říká, že má hlad jako vlk a že by snědl koně i s kopyty. Než si sednete ke stolu, je dobré pocítit hlad. Ale stálé strádání, ten částečný hlad nepřestávající dny a týdny, posedlost, při které je mysl neustále zaměstnávána myšlenkami na jídlo, neustálá touha něco jíst ( ) Viděl jsem, jak má žena schovala svůj krajíček chleba pro naše dítě a já se nedokázal přestat dívat na ten krajíček dychtivě a dravě, celou svou silou vůle bojující s touhou, s pokušením, s žádostivostí ho sníst (...) Můj otec byl vždy při chuti a rád dobře jedl (...). V té době byl vždy hladový. Ve tváři měl obvykle výraz vlka slídícího po kořisti hledajícího, co by mohl zhltnout. Chodíval do kuchyně, zapálil plynový hořák a něco vařil. Specializoval se na smažení palačinek z neexistujících surovin na neexistujícím tuku. Pokud byla v domě troška mouky, bylo dobře. A pokud v domě mouka nebyla, otec byl schopen připravovat palačinky z cikorky na motorovém oleji. Jednou jsem to ochutnal bylo to nechutné. Jednoho dne otec seděl v kuchyni a něco smažil, když do místnosti vstoupil náš malý syn Ondřej, který právě dovršil první rok. Začal cosi křičet v jeho nesrozumitelné řeči. Zkoušeli jsme zjistit co chce, nemohli jsme na to ale přijít. Vzrušeně křičel Pagadylo dát! Pagadylo dát!. Nedokázal nám vysvětlit co to pagadylo je byl mu právě jeden rok. Prodíral se kuchyní za svým dědečkem. Žena ho zvedla a zanesla ho tam. Natáhl ruce směrem k pěkné, pšeničné palačince právě usmažené na pánvi a řekl: Pagadylo! (...) Jeho strava se od té doby chvíle změnila, podobala se stravě dospělých. A součástí té nové stravy bylo pagadylo. (...) Ale k přípravě pagadylo je třeba mouka ( ) Jednoho dne sem přišla jakási milosrdná duše, vyslechla trpělivě naše stesky a při odchodu nám dala adresu člověka se zlatýma rukama, který je ochoten za nekřesťanskou sumu sestrojit mlýnek na obilí. Byla to bedýnka nepřehlédnutelné velikosti s velkou klikou. Dovnitř se nasypalo zrní, točilo se klikou a zepředu se sypala ta nejopravdovější mouka, jakou si jenom dokážete představit. Náš život se změnil v sen. Střídali jsme se v kuchyni na službě, kde stál mlýnek přišroubovaný k desce stolu. Točili jsme klikou od časného rána do pozdního večera, dokud jsme neměli ruce tak slabé, že jsme nemohli pokračovat. Kupoval jsem pšenici od sedláků z okolních vesnic, obvykle na trzích na předměstí. Naučil jsem se poznat, která mouka je dobrá na palačinky a která nikoliv. Když nebyla pšenice, koupil jsem žito. Museli jsme žitnou mouku přesívat jemným sítem, ale získali jsme tak na jednu stranu kvalitní mouku na prodej a na druhou stranu velké množství chutných otrub pro naše domácí použití. Jemnou sněhobílou mouku jsme prodávali na černém trhu, v malém neoficiálním obchůdku. Brzo jsme začali péct palačinky a dokonce péct chléb a pečivo. Konečně měl malý Ondřej tolik pagadylo, po kolika jen zatoužil (...) Miroslaw Zulawski, Albumy domowe, Wydawnictwo Ksiazkowe Twoj Styl [Tvůj styl], Warsaw, 997, str

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE VÝVOJ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ V PROMĚNÁCH ČASU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Cihla Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví Vedoucí práce:

Více

ž ví a ěd m z se o Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím.

ž ví a ěd m z se o Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím. 2 Učíme Za podpory: otě v i ž ví a t s l ě ěd m e z se o Zavírejte bránu, prosím. kově n e v na Pokyny pro učitele Jak používat tyto materiály Výukový materiál Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

Netradiční vánoční i silvestrovské recepty

Netradiční vánoční i silvestrovské recepty Zimní vaření Rozhovor s Gabrielou Soukalovou OPĚT ZA SUPER CENU 4/2014 Netradiční vánoční i silvestrovské recepty Časopis o kvalitě jídla Cukrářství očima šéfkuchaře Miroslava Kubce S chutí dálek Servis

Více

Obsah. Praktický průvodce nakupováním 12. 6 Obsah

Obsah. Praktický průvodce nakupováním 12. 6 Obsah Obsah Praktický průvodce nakupováním 12 6 Obsah Obilniny a mouky 14 Co je obilné zrno? Z čeho se skládá celé zrno Jak se kdysi mlela mouka Proč se mouka začala vymílat? Co je bílá rafinovaná mouka Co je

Více

Speciál o vaření a zdravé výživě

Speciál o vaření a zdravé výživě & Andrea Bátovská Speciál o vaření a zdravé výživě Zdravá výživa - speciál o vaření 2 www.zdravavyziva.info magazín o vaření Slovo úvodem Vaříte rádi, hledáte stále inspiraci? Chcete vařit z dostupných

Více

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

Nebojte se dobře najíst... EKO... Tipy pro pacienty s idiopatickými záněty střev

Nebojte se dobře najíst... EKO... Tipy pro pacienty s idiopatickými záněty střev Nebojte se dobře najíst... EKO... Tipy pro pacienty s idiopatickými záněty střev OBSAH 4 Hygiena výživy základní pojmy 6 EKO... nomicky 8 Jídlo jako lék? 10 Polévkový speciál 14 Ekomenu 1. 17 Ekomenu 2.

Více

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009 PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? recepty, tipy a triky s pekárnou na chleba NOVINKA ROKU 2010 PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ ETA RECEPTÁŘ gandrea ZEMÁNKOVÁ

Více

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy Vendula Vaculová Bakalářská práce 2006 53 stran 0 stran ABSTRAKT Bakalářská práce objasňuje rozdíly mezi tradiční a,,zdravou výživou z hlediska

Více

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 06/10 ČERVEN 2010 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY másla strana 18 es NYNÍ POUZE 29 KČ! PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Zaostřeno na Luštěniny n n strana 8 strana 44 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Zdravá strava v mateřské škole Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Smržová Vypracovala: Iva Maroušková České Budějovice

Více

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE Vybíráme z březnové nabídky 9, 90 PODĚBRADKA Citron, Pomeranč, Lesní plody 1,5 l cena za 1 l 6,60 Kč PDB_inz_193x74_TISK.indd 1 21.1.15 9:16 14, 90 Na

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_PČ1_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ŽIVOTOSPRÁVA PRO ZDRAVÍ, DOBROU KONDICI, A KULTIVACI ČLOVĚKA.

ŽIVOTOSPRÁVA PRO ZDRAVÍ, DOBROU KONDICI, A KULTIVACI ČLOVĚKA. ŽIVOTOSPRÁVA PRO ZDRAVÍ, DOBROU KONDICI, A KULTIVACI ČLOVĚKA. ANTONÍN KOLINGER, ČESKÝ BROD, ČERVEN 2009 Úvod str. 1, Životní proces a stav, Informace a energie 3, Potrava 4, Voda 5, Zelenina 6, Ovoce,

Více

11. přednáška. Rozdělení potravinářských surovin a výrobků určených pro lidskou výživu

11. přednáška. Rozdělení potravinářských surovin a výrobků určených pro lidskou výživu 11. přednáška Téma přednášky: Rozdělení potravinářských surovin a výrobků určených pro lidskou výživu Význam potravin a potravinových surovin rostlinného původu ve výživě člověka Cíl přednášky: Obsahem

Více

MASÉRSKÁ KUCHAŘKA. Autor: Lubomír Jílek masér

MASÉRSKÁ KUCHAŘKA. Autor: Lubomír Jílek masér MASÉRSKÁ KUCHAŘKA Autor: Lubomír Jílek masér 1 ÚVOD Kuchařka je kniha, která je beletrií od určitého věku, ale každý se k tomu věku dopracuje. Autor: Lubomír Jílek Než došlo k uskutečnění nápadu napsání

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

České potraviny. Kvalita potravin

České potraviny. Kvalita potravin České potraviny Kvalita potravin 29.10.2013 Úvod České potraviny 1 NĚCO O JÍDLE Kolem potravin a jejich kvality se vede široká diskuze, ve které se objevují rozdílné názory nejen v laické, ale i v odborné

Více

PEČENÍ CHLEBA A PEČIVA. aneb chleba a pečivo z Kopce. Klára z Kopce

PEČENÍ CHLEBA A PEČIVA. aneb chleba a pečivo z Kopce. Klára z Kopce PEČENÍ CHLEBA A PEČIVA aneb chleba a pečivo z Kopce Klára z Kopce Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 JAK TO ZAČALO U NÁS... 6 MLÝNEK NA OBILÍ... 8 DALŠÍ NÁŘADÍ... 9 SUROVINY... 11 OBILÍ... 11 PŠENICE... 11 ŽITO...

Více

ŽIVOT BEZ PŠENICE WILLIAM DAVIS, MD PRAKTICKÝ A PROVOKATIVNÍ NÁVOD, JAK ZHUBNOUT A UZDRAVIT SE JOTA/2013

ŽIVOT BEZ PŠENICE WILLIAM DAVIS, MD PRAKTICKÝ A PROVOKATIVNÍ NÁVOD, JAK ZHUBNOUT A UZDRAVIT SE JOTA/2013 ŽIVOT BEZ PŠENICE PRAKTICKÝ A PROVOKATIVNÍ NÁVOD, JAK ZHUBNOUT A UZDRAVIT SE WILLIAM DAVIS, MD Copyright William Davis, MD, 2011 Translation Jan Kozák, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 JOTA/2013

Více

Žádná kniha nemá prozrazovat všechno, co její autor ví, ale má z ní být cítit, že něco ví dokonale, plně a opravdově. Babler

Žádná kniha nemá prozrazovat všechno, co její autor ví, ale má z ní být cítit, že něco ví dokonale, plně a opravdově. Babler Žádná kniha nemá prozrazovat všechno, co její autor ví, ale má z ní být cítit, že něco ví dokonale, plně a opravdově Babler Udo Pollmer Brigitte Schmelzer-Sandtnerová ŠOKUJÍCÍ PRAVDA 0 VÝROBĚ POTRAVIN

Více

e na v ž ví a ě o zem e Učíme s Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím.

e na v ž ví a ě o zem e Učíme s Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím. 1 Za podpory: e Učíme s ělst d ě o zem otě v i ž ví a Zavírejte bránu, prosím. ově k n e na v Pokyny pro učitele Jak používat tyto materiály Výukový materiál Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Lenka Tvrzická

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Lenka Tvrzická Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Bezlepková dieta - pečivo, moučníky Příručka pro výuku Zpracovala: Lenka Tvrzická 1. Anotace Tato příručka

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

MB STRAVA PRO DĚTI CELOZRNNÉ OBILOVINY PRO DĚTI

MB STRAVA PRO DĚTI CELOZRNNÉ OBILOVINY PRO DĚTI Škola Shiatsu Ki, ( 731 40 22 42 MB STRAVA PRO DĚTI Standardní makrobiotická strava je vhodná zvláště pro zdravé děti a dospělé lidi. Pro miminka a malé děti a rovněž pro staré lidi je třeba určitých úprav

Více

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty únor -březen jaro 2009 magazín zdravého životního stylu zdarma! Jarní osvěžující saláty Protikvasinková dieta Tipy proti jarní únavě O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Novinky na trhu Kvasinky

Více

DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM

DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM DIDAKTIKA PROGRAMU VÍM, CO JÍM v rámci dotovaného projektu Můj životní styl a zdraví (reg.č. CZ.1. 07/1.1.00/53.0001) Projekt je financován z prostředků EU. Obsah Úvod... 2 Evaluace programu... 3 Přehled

Více

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz Dobrý den. Makrobiotika v bývalém Československu byla po mnoho let mimo zákon. Ale nikdy nebyla proti Božím zákonům.

Více

VÝŽIVA A FYZICKÁ DEGENERACE. Věra Dudmanová 1. ÚVOD

VÝŽIVA A FYZICKÁ DEGENERACE. Věra Dudmanová 1. ÚVOD VÝŽIVA A FYZICKÁ DEGENERACE Věra Dudmanová 1. ÚVOD Výživou jsem se začala vážněji zabývat někdy před deseti lety, kdy jsem s mým budoucím anglickým manželem Neilem začala plánovat rodinu. Znalost angličtiny

Více