Úvodem... 7 Počátky... 9 Výspa Říše středu... 9 hledání Kataje Obchodníci, nebo piráti? Založení stanice Pod čínskou kontrolou...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem... 7 Počátky... 9 Výspa Říše středu... 9 hledání Kataje... 12 Obchodníci, nebo piráti?... 15 Založení stanice... 18 Pod čínskou kontrolou..."

Transkript

1 Obsah Úvodem... 7 Počátky... 9 Výspa Říše středu... 9 hledání Kataje Obchodníci, nebo piráti? Založení stanice Pod čínskou kontrolou Organizace, víra, obchod Zlatý věk nizozemské nebezpečí Úpadek Přežívání Obchody v Asii Ve skrytu a v bezvýznamnosti Bouřlivé časy hongkongská konkurence Macao zvedá hlavu Malá válka o malou kolonii V britském stínu Portugalská zámořská provincie, nebo čínské území?.. 68 republikánské ticho Salazarova pýcha a starost V novém státě Podivný mír za války Ve změněném světě Pohraniční incidenty Cesta ke konci Zachmuřený horizont Konflikt a dohoda Doba velkých přeměn není co dekolonizovat

2 Soužití a nový začátek Čínské území pod portugalskou správou Plodné provizorium Společná deklarace a společná cesta Pod čínskou vlajkou Styky mezi Čechami a Macaem Seznam použitých zkratek Slovníček pojmů Encyklopedické heslo Bibliografická poznámka

3 Úvodem Macao, dnes zvláštní oblast Čínské lidové republiky, sehrálo v dějinách mnohem důležitější roli, než jak by odpovídalo maličké rozloze tohoto teritoria. už na počátku 16. století se stalo první evropskou základnou u západních břehů Tichého oceánu, koncem 20. století mu také připadl historický úděl posledního území, které museli evropané v Číně vyklidit. V koloniální době ale i předtím a potom se tato strategicky významná lokalita zapojovala do čilé výměny zboží i kultur v lidnatém prostoru mezi indonésií, Čínou a Japonskem. Portugalské světové říši sloužilo Macao po celou koloniál - ní éru jako nenahraditelný přístav, obchodní stanice a případně i správní centrum pro vzdálený Timor. Pro Čínu se Macao stalo jednou z křižovatek, kde Říše středu ovlivňovala svými hodnotami bílé ďábly a od nich naopak získávala služby požadované impériem synů nebes. Tak se Macao stalo křižovatkou ekonomických i civilizačních názorů, místem stýkání a potýkání evropy s Asií. Podle vzoru Macaa založili Britové mnohem později naproti portugalskému přístavu hongkong a po příkladu Portugalců pak v 19. století otevřeli dveře do Číny ostatním evropanům. Domácí i evropští obyvatelé Macaa zároveň museli respektovat osudy početného čínského národa v mírových i válečných dobách a nakonec byli postaveni před nevyvratitelný vzestup kontinentální Číny, která si vynutila konec evropské kontroly, nikoli však naprostý odchod západního živlu. Severojižně orientované území skládající se z někdejšího ostrova, později pevninského poloostrova, Macao a ostrovů Taipa a Coloane u jižní strany ústí Perlové řeky se ztrácí v obrovské Číně i mezi čínskými ostrovy, jež se táhnou od Taiwanu až po Chainan. hlavní devizou Macaa bylo vždy (7

4 moře obklopující tuto základnu ze všech stran až na úzkou severní pevninskou šíji. Moře jako otevřená komunikace sloužilo námořnímu obchodu, který spojoval Tichý oceán s indickým a navazoval na důležité trasy vedoucí Atlantikem. Portugalská koloniální říše spočívala na konceptu kontroly moře, nikoli pevniny. Vhodná, třeba malá základna na pobřeží dávala mnohem větší smysl než dobývání velkých území malým evropským národem křesťanských mořeplavců. užitečnost a vzájemná výhodnost soužití vlastně všech významnějších světových ras a kultur se v Macau projevila také tím, že tu ze splynutí evropského a asijského živlu vznikla vitální smíšená komunita Sinoportugalců zvaná macaenses (the Macanese), která se uplatnila jak v Číně, tak v rozlehlém africkém i americkém světě, který vytvořili Portugalci (Gilberto Freyre). Pro svou jedinečnou roli ve světovém obchodu i v šíření ideologií během staletí je vývoj Macaa neoddělitelnou a důležitou součástí dějin Asie, evropy i dalších kontinentů. V době globalizované historie a zásadní změny pozice Číny v mezinárodním společenství je tedy i pro českého čtenáře užitečné poznat přehled dějin města-přístavu-koloniezvláštního teritoria, kde se mimořádně dlouho prolínal vliv Orientu a Západu. 8)

5 Počátky Výspa Říše středu nejstabilnější civilizace světa měla svá první střediska v úrodném poříčí velkých řek Chuang-che a Jang-c-ťiang. Moře jen doplňovalo kapacity zemědělství a zpočátku nehrálo pro vznikající a bojující čínské státy významnější roli. Přesto početné obyvatelstvo vyhledávalo také úrodné dolní toky řek, kde zemědělství zaručovalo dostatečné výnosy a příjemné podnebí slušný život. Řeka Si-ťiang na své km dlouhé pouti přinášela až k ústí náplavy z daleké Jünnanské plošiny a v rozlehlé deltě nabízela lidem úrodnou půdu. Veletok splavný mnoho desítek kilometrů vybízel také k říční i námořní plavbě a k výhodnému obchodu. Proto v místě, kde se spojovaly a proplétaly mohutné říční toky před svým vyústěním do oceánu, vzniklo už ve 3. století před n. l. živé středisko město Kanton (Kuang-čou, Guangzhou). hlavní rameno říčního ústí zvané Ču-ťiang (Zhu Jiang), tedy Perlová řeka, mířící do Jihočínského moře pak učinilo z Kantonu největší přístav v Číně, určený spolu s celým regionem k propojení čínského vnit rozemí s lidnatými zeměmi jihovýchodní Asie. Jak dosvědčují archeologické nálezy, v Macau tvořícím okrajovou součást tohoto kraje se lidé usadili určitě už let před n. l., na ostrově Coloane pak asi před lety. rozptýlení čínští obyvatelé zde zemědělství doplňovali rybolovem a sběrem mušlí. První čínský císař Čching Š-chuang-ťi připojil roku 214 před n. l. poprvé všechny jihovýchodní končiny země ke svému impériu. Kanton napojený od té doby pevně na velkou říši začal ovlivňovat stále širší okolí. Přinejmenším od 5. století n. l. už námořní obchod s jihovýchodní Asií vycházející z Kantonu dosáhl takové intenzity, že se obchodní lodě celkem pravidelně zastavovaly také v oblasti Macaa jako poslední pev- (9

6 ninské výspě na cestě do západního Tichého oceánu. Tady se nabírala pitná voda a doplňovaly zásoby zeleniny a jídla. Kanton obchodoval i se vzdálenými kraji v indickém oceánu. Také tam pronikly informace o bohaté jižní Číně, což přineslo i neblahý důsledek roku 758 perští a arabští piráti Kanton přepadli a vyrabovali. Také v Číně se střídala staletí prosperity s obdobími válek, povstání a rozkladu. Po pádu dynastie Tchang nastala chaotická doba Pěti dynastií ( ), než stát stabilizovala dynastie Sung ( ), která záhy ovládla také království Jižní Chan, když armády Sungů roku 971 vstoupily do Kantonu. Právě na jihu centralizovaného císařství se rozvíjela jedinečná civilizace, která od 10. století tiskla knihy, pěstovala filozofii či svitkovou malbu, anebo vyráběla proslulý jemný porcelán. Vpády ze severu však říši rozdělily, na jihu přežila dynastie Jižních Sungů ( ) jen do doby, než ji pohltila a vyvrátila mongolská invaze. Čingischánův potomek Chubilaj (Kublaj) přenesl své sídlo roku 1271 do Číny a zabíral postupně i okrajové regiony říše. Příslušníci, přívrženci i úředníci svržené dynastie Sung utíkali před mongolskou dynastií Jüan ( ), která Čínu uchvátila, a kolem roku 1277 dorazili i do periferní oblasti Macaa, kde masa asi uprchlíků zcela změnila tvářnost tohoto kraje. Při - stě hovalci si vybudovali několik obcí, z nichž nejvýznamnější byla Mong ha v nejsevernějším cípu dnešního Macaa. Tady vztyčili nejstarší zdejší chrám zasvěcený bohyni Kuan Jin zvané zde bohyně milosrdenství Kun Jam. Zatímco vládci kontinentální Číny upevňovali moc ve vnitrozemí, k jihovýchodnímu pobřeží Číny dolehly zprávy o velké muslimské oblasti na západě. K Arabům, Peršanům i Turkům se pak vydávaly obchodovat čínské džunky. Dálkový obchod se soustřeďoval ve velkých přístavech, jako bylo Čchüan-čou v provincii Fu-ťien. Vládci dynastie Jüan měli dobrý přehled o světě, který ovládli jejich mongolsko-tatarští příbuzní, i proto vítali na své půdě vzácné evropské obchodníky a františkánské mnichy, kteří ve stopách nestoriánských křesťanů odedávna usedlých v Číně přicházeli šířit evropské zvyky a myšlenky. 10)

7 Odboj proti mongolským uchvatitelům přivedl k moci domácí dynastii Ming ( ). Ochrana evropanů a františkánů v Číně skončila. Mingové sice měli jako Mongolové hlavní město na severu v Pekingu, ale zajistili si i čínský jih a od roku 1407 kontrolovali i Vietnam. V letech podnikly čínské flotily 7 velkých námořních výprav do indie, do indického oceánu k východní Africe a snad i do Atlantiku až k Americe. Legendární admirál-eunuch Čeng Che zavezl do dalekých moří nejen vzácné čínské zboží vyvolávající všude obdiv, ale i povědomí čínské moci a velikosti. Obchodní přístav Kanton a jižní Čína jako přirozená zásobárna gigantických loďstev nabyly na významu. Zatímco Číňané se usazovali jako dělná diaspora ve všech zemích Asie jako partneři kontinentálních obchodníků a výrobců, státní útlak zároveň vyvolával povstání a vzpoury zejména ve vnitrozemí, jež nemělo možnost profitovat z námořního obchodu či uniknout tíživému dohledu císařských úředníků. V letech vypuklo jedno z největších povstání v jižní provincii Fu-ťien a neklid se šířil až ke Kantonu. i když si císaři potlačením vzpoury zajistili poslušnost, museli zmírnit útlak a uvolnit prostor pro obchodní iniciativy založené na čilé výrobě zboží. Za vlády Mingů a při povstání proti nemilosrdným úředníkům zalidnily stovky rybářských rodin z provincie Fu-ťien a okolí Kantonu i území Macaa. Byli to zřejmě oni, kteří tu vybudovali chrám A Ma, dodnes živé středisko původního čínského kultu. rozvinuté zemědělství, řemeslo a obchod tehdy učinily i z oblasti Macaa přirozený doplněk Kantonu. Dynastie Ming však u vědomí čínské soběstačnosti náhle ukončila námořní výboje. Vedla ji k tomu i sílící arabská konkurence v indickém oceánu; arabské lodě dhau pluly rychleji než čínské džunky. Číňané přestali stavět obrovské lodě, které dříve zastrašovaly půl zeměkoule; jejich menší plavidla pak provozovala čilý námořní obchod s produkty rozlehlého zázemí. Ovšem pobřeží stále častěji napadali piráti. hlavně Japonci se mstili za někdejší pokusy mongolských vládců Číny podrobit si Říši vycházejícího slunce a jejich pirátští nájezdníci (11

8 zvaní v Číně wako ( loupeživí otroci ) pronikali po řekách a kanálech i hluboko do vnitrozemí, kde terorizovali mírumilovné lidi. Čínské lodě nestačily ubránit rozsáhlé pobřeží od poloostrova Liaotung až po ostrov Chainan. Mingové pak vystavěli u břehů mezi ústím řeky Jang-c a ústím Perlové řeky řetěz pevností. Pod trestem smrti zakázali jakékoli styky s Japonci, a tím se snažili ostrovní zemi i obchodně zablokovat. Zákaz zůstal v platnosti, i když nájezdy z Japonska časem zeslábly, ale to už přišel počátek 16. století a v Jihočínském moři se objevily dosud neznámé velké lodě s křesťanským křížem na plachtách. Hledání Kataje Portugalská královská dynastie Avis ( ) spatřovala v námořních výbojích prostředek, jak uniknout neúrodám, hladu a nemocem, hlavně moru, které od 14. století pronásledovaly většinu evropy. Dobytím muslimské pevnosti Ceuta v severním Maroku roku 1415 začali křesťanští rytíři oplácet Arabům a Berberům předešlá staletí jejich okupace iberského poloostrova. Třetí syn krále Jana i. z Avisu ( ) princ Jindřich, později zvaný Mořeplavec ( ), posílal námořní kapitány zkoumat západoafrické břehy. hledal tu tajemného kněze Jana, křesťanského vládce z Afriky či Asie, jenž by jako spojenec evropských souvěrců umožnil sevřít muslimské nepřátele do kleští. Jindřichův bratr Pedro roku 1428 přivezl z Benátek do Lisabonu kopii proslulého Milionu Marka Pola a vzácnou inspirativní mapu se všemi částmi světa. Postupně se vědomosti italských kapitánů, katalánských kartografů, matematiků z Mallorky a židovských astronomů shromažďovaly a doplňovaly u prince Jindřicha. Proto Portugalci brzy předčili všechny evropské kolegy v námořní navigaci a znalosti světa, na jehož východním konci přitahovala pozornost bohatá země Kataj (Cathay), o níž se rozepsal Marco Polo. Florentský kosmograf Toscanelli navrhl kolem roku 1470 portugalskému králi Alfonsu V. ( ) plavbu ke Kataji západním směrem, ale Alfons Africký zaujatý šířením křesťanství v Maroku to odmítl. 12)

Objevení ráje. Sen o Indii

Objevení ráje. Sen o Indii Úvodem Dějiny lidstva spoluutvářelo mnoho států či politických celků, které dnes již neexistují. Nevelká Portugalská Indie spojovala po čtyři a půl století vzestupující Evropu s mohutnou Asií. Od svého

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976

Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 Administrativní dělení Kuby dle ústavy z roku 1976 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Kuba JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2002 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2002 Libri, 2002 ISBN 80-7277-089-6

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Objevné plavby Olomouc, červen 2013 Martina PECHOVÁ 2 Obsah 1 Příčiny... 6 1.1 Nové poznatky usnadňující cesty... 6 1.2 Hledání nových odbytišť,

Více

MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY

MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY MADEIRA POČÁTKY A VÝZNAM ATLANTSKÉ ZÁKLADNY Jan Klíma Jedna z méně užívaných periodizací rozeznává středomořské, atlantské, pacifické a globální období světových dějin. Pro evropský vzestup na konci středověku

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

Asii, v oblasti, která již před jeho vznikem byla po dlouhá staletí oblastí s vysokým stupněm

Asii, v oblasti, která již před jeho vznikem byla po dlouhá staletí oblastí s vysokým stupněm 4 I. PŘEDISLÁMSKÁ ARÁBIE Pro historický vývoj, jehož výslednicí je dnešní historická situace tzv. Předního Východu, měl rozhodující význam vznik náboženského učení islámu. Islám vytvořil mohutné jednotící

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Penghu Hsien okres Kaohsiung okresní město Chiai Shih městská oblast Taipei hlavní město Chunghsing Hsintsun sídlo provincie Taiwan Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století. Monika Čechurová Jiří Preis

Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století. Monika Čechurová Jiří Preis Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století Monika Čechurová Jiří Preis 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290

Více

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA RUSKÁ FEDERACE. jezero Chövsgöl. jezero Uvs-núr 6 RUSKÁ FEDERACE

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA RUSKÁ FEDERACE. jezero Chövsgöl. jezero Uvs-núr 6 RUSKÁ FEDERACE RUSKÁ FEDERACE 5 4 jezero Uvs-núr 6 7 8 14 13 jezero Chövsgöl 15 16 12 9 17 18 1 2 11 RUSKÁ FEDERACE 20 19 21 10 ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 3 1. Ulánbátar; 2. Dzúnmod; 3. Ölgí; 4. Chovd; 5. Ulángom; 6. Uliastaj;

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE Gymnázium bratří Čapků a PČSSOU s.r.o. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE Karolína Uhlířová I.G Praha 2015 1 Název práce: TIBETSKO-ČÍNSKÝ KONFLIKT 2 Obsah ÚVOD... 5 Vznik tibetského státu a první vztahy s Čínou...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf Mé ženě Haně s poděkováním za 60 let šťastného společného života Tato kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR Na přebalu a na titulním listě: Nejstarší dochované vyobrazení Cyrila a Metoděje ve

Více

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách metodická příručka pro pedagogy a lektory projektu Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové

Více

Asijské země včera, dnes a zítra. kolektiv autorů

Asijské země včera, dnes a zítra. kolektiv autorů Asijské země včera, dnes a zítra kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 5 1 GEOGRAFIE... 7 1.1 Rozloha Číny... 7 1.2 Počet obyvatel... 8 1.3 Hlavní město... 8 1.4 Administrativní členění... 9 1.4.1 Hongkong...

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus

KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus 1. ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je zachycení společnosti v Tibetu z antropologické perspektivy na základě informací z odborných knižních publikací, osobní zkušenosti rodinného přítele a dostupných

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Cabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angoly Antonín Novák Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA Jan Klíma Motto: Třetí svět toto dílo nezodpovědnosti Západu, který byl kdysi daleko od ulic našich měst, ale vír globalizace jej vtáhl dovnitř je skládkou hrůz. My

Více

MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MONOGRAFIE PROJEKTU MEZINÁRODNÍ EKONOMIE JAKO TEORIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/02.0009 Konkurenceschopnost

Více

HRY SE SVĚDOMÍM. Chcete se zapojit? Chcete podat pomocnou ruku? Chcete být užiteční?

HRY SE SVĚDOMÍM. Chcete se zapojit? Chcete podat pomocnou ruku? Chcete být užiteční? HRY SE SVĚDOMÍM Základní principy olympismu Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání schválil Olympijskou chartu v aktuálním znění platném od 7. července 2007. Olympijská charta řídí fungování olympijského

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD:

RASSELASOVA OTÁZKA ÚVOD: ÚVOD: RASSELASOVA OTÁZKA Civilizaci by [do čtvrtého vydání svého slovníku] nepustil, pouze slušnost. Při vší úctě k němu jsem za opak barbarství považoval spíše civilizaci ve smyslu zušlechtění než slušnost.

Více

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará Bibliografický záznam STARÁ,

Více