SVÁTKY A NAROZKY. LEOŠ - Lokálně estetický občasník Šípáků Číslo 28, vychází v pátek 31.května 2002 Redakce: Fazol, H 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÁTKY A NAROZKY. LEOŠ - Lokálně estetický občasník Šípáků Číslo 28, vychází v pátek 31.května 2002 Redakce: Fazol, H 2"

Transkript

1

2 SVÁTKY A NAROZKY ALIAS 16 let MILKA, KAMČA svátek 1.6. ARWEN 19 let 6.6. KÁJA 15 let HELMUT 16 let LEOŠ svátek Ë 22 let PAVLA svátek KLON 12 let KLON, KASKI, JESKYŇA, VORVI svátek KIMI 11 let IVAN svátek HAVRAN svátek ZABUK, PIŠKOT, ŠAŠEK, IRČAN, ALIAS, VODKA svátek MÍŠA 13 let 3.7. ŽOUŽEL 22 let DOMČA 10 let TETŘEV 37 let WĚRA 27 let AKŤAS, JIMMY, ŠROTY svátek ŽABA 17 let 4.8. AKŤAS 13 let TOM 9 let UI, ZUZKA svátek VODKA 16 let HÁČEK, Pindruše svátek BODLÁK 13 let RYBA 20 let PAVLA 12let RÁĎA svátek PÁJA svátek Čau lidi! Redaktoři Leoše by na mě klidně zapomněli, takový nevděk, a přitom zrovna JÁ patřím k těm nejlepším! To JÁ jim dodávám inspiraci, motivuji je a povzbuzuji! JÁ vedu jejich ruku po klávesnici, JÁ jim nadýmám střeva a vháním krev do mozku! Tak proč až 28. číslo? Nad tím zůstává rozum stát! Ale tohle vydání bude jen o MĚ a ode MĚ. To vám říkám JÁ FAZOL OBECNÝ. LEOŠ - Lokálně estetický občasník Šípáků Číslo 28, vychází v pátek 31.května 2002 Redakce: Fazol, H 2 O, KMg, Nina, PaeDr. Lopotina, KO, Žolina, hiplodont, Rajče, Fazol Junior, Fazol Benjamin Myšlenka čísla: Nedá se svítit

3 PRE Š DST AVU JEM ESE fazol Předně bych chtěl říct, že JÁ se Vám představím sám. Kdo jiný mě zná lépe, že ano? Tak proč do toho tahat cizí, a ještě k tomu lidi. Jmenuji se Fazol, tedy celým jménem pan Fazol Obecný. Patřím do rodu luštěnin a v buňkách mi koluje šlechtěná míza. Náš rod je tak starý, že už si ani prapraděd Lusk nepamatuje na první matku Fazoli. Mí předkové procestovali všechny kontinenty. Všude jsme známí a všude nás mají rádi. Ve střední Evropě jsem však nejoblíbenější Já, pan Fazol Obecný. Život mi započal někdy loni z jara. Mou matku tehdy kdosi upustil do hlíny. Pak na ni střídavě pršelo a pražilo slunce až z toho chuděra celá nabobtnala a pukla. Vyhřezlo z ní střívko, které pronikalo stále hlouběji do země, větvilo se a větvilo, z její staré hlavy začaly rašit lístky a draly se blíž ke slunci. Objevil se první květ z květu se vyvinul lusk. V něm jsem vyrůstal já a moji bráchové. Přišlo léto a s ním sklizeň. Na třídící lince si mě všiml student brigádník a vzal mě s sebou do školy. Tam jsem ležel několik let ve vitríně, padal na mě prach a všichni mě očumovali. Nestěžoval jsem si. Nasbíral jsem, krom toho prachu, také spoustu informací. Teď jsem tady, v redakci. To víte, když můžu, pomůžu. Fazol

4 R: Dobrý den. Mohla byste poskytnout rozhovor časopisu Leoš? F: Zajisté. Jen se ptejte. R: Jako první otázku bych vám položil F: Vždycky se nejdřív říká něco historii a o minulosti. To já znám. To teda bylo kdysi dávno. Začaly se ukazovat první výhonky pravěkých planých Fazolí. Ty vůbec nevypadaly jako dnešní Fazole. Je přece úplně jasné, že jako první nemohlo vyrůst nic jiného než Fazole. Alespoň si to tak vyprávějí všechny dnešní Fazole. My to asi nikdy nezjistíme. Já určitě neznám nikoho, kdo by si to pamatoval a kdo by první fazoli viděl. Vlastně znám jednoho mého příbuzného, který tvrdí, že se mu První Fazole zjevila ve snu. Viděl ji jen matně, protože měla prý jen vedlejší roli, ale určitě to prý byla ona. R: Mohli bychom přejít k dalšímu tématu. Rád bych se zeptal F: A pokračovalo to tak, že První Fazole jen tak rostla, užívala si života, čerpala energii ze slunce. Zkrátka by se dalo říct, že nedělala vůbec nic. A pak se to stalo. Náhlé pohnutí mysli Vznikla Druhá Fazole, Třetí Fazole a tak to pomalu šlo dál. Fazole se dále slunily, čerpaly živiny, pomalu rostly a sílily, rozhlížely se po světě a vznikaly stále nové a nové generace. R: Velice zajímavé povídání, ale nemyslíte, že by se to mělo trochu zkrátit a že bych to mohl třeba otázkami trochu usměrňovat? F: V té době je vůbec nic netrápilo. Žily si spokojeně v blahobytu. Nic však netrvá věčně. Alespoň tomu tak dosud vždycky bylo. Jednoho dne přišel ON. Byl vysoký, chlupatý, chodil po dvou nohách, vypadal velice inteligentně R: Já teda nevím, ale tehdejší člověk nemohl být ještě příliš inteligentní Rozhovor s paní Fazolí

5 F: Fazole nemohly tušit, jak jim takové stvoření může tak změnit život. ON, ten hladový, vy- záblý Pštros (ne ale pštros jako ti dnešní, ti totiž Fazo- lemi opovrhují, ti ještě nepoznali hlad), úplně klidně jednu fazoli surově vyrval, jedním mohutným polknutím ji vpravil do sebe a už se sápal na další kus. R: Nevím, proč se Fazole nerozutekly. To mě totiž přivádí k otázce, jestli Fazole vlastně F: Možná měly utéct. Ale nebudu jim to vyčítat. Vymřela tak jedna větev naší fazolové populace. Ještě že tomu Pštrosovi pak bylo blbě a nakonec ho sežral tehdejší Lev Pštrosožravý. R: Mohli bychom se vrátit k tomu Pštrosovi? Čtenáři by určitě chtěli vědět F: Hned po prvním přišel druhý. Taky vysoký, chlupatý chodil po dvou nohách, a vypadal už méně inteligentně. R: Jaké asi byly rozdíly v inteligenci mezi Pštrosy? F: Mimo jiné byl také velice hladový. Fazole se od minula vůbec nepoučily a nerozprchly se. ON (ten druhý) nebyl jako ON (ten první). Byl to pračlověk. Pro větší přesnost popisu se podobal dnešnímu člověku víc než ON (první). R: Pro tentokrát můžeme přeskočit tu pasáž o pojídání. Přejděme dál F: Tenkrát jsme měly veliké štěstí. Pořád se ještě kolem toulal Lev Pštrosožravý. ON (Lev Pštrosožravý) mezi NÍM (prvním) a NÍM (druhým) neviděl žádný rozdíl. (Taky moc velký nebyl.) ON (druhý) projevil více duchapřítomnosti (inteligence to asi nebyla, mohlo to být i štěstí) a schoval se. Od té doby nepřestal na nás (vlastně na mé předky) stále myslet. Prafazole vypadaly velice chutně, a tak pračlověk nechtěl pokaždé chodit tak daleko a riskovat svůj mladičký život. Domníváte se správně, chtěl se hlavně vyhnout JEMU (Lvovi Pštrosožravému). R: Chrrrrrrr F: Pak jednou přišel ON druhý s pramotykou a odnesl jednu Fazoli i s kusem země. Jak jinak, obět byla velice vyděšená R: SEN: Doufám, že bobr tu natvrdlou ignorantskou fazoli dostatečně rozvaří KO

6 F A Z Ů L K Y K M G J A K K R Á S N Á L U Š T Ě N I N A l u š t ě n i n a m n o h a b a r e v a c h u t í. k d y ž s i n a n i j e n v z p o m e n u h n e d s e m i n a n í s b í h a j í s l i n y. v ž d y t o n a j e n e j d ů l e ž i t ě j š í z e l e n i n a p o d s l u n c e m. o n a n á m d o d á v á v e l k ý p o č e t b í l k o v i n, k t e r é j s o u, j a k z n á m o, p r o n á s t a k d ů l e ž i t é. a l e p o m y s l e l i j s m e m y n ě k d y n a j e j í ž i v o t, j a k v y r ů s t á a m o h u t n í s e s v ý m i b r a t ř í č k y v e s v é z e l e n é k o l í b c e, č i l i v n a d m u t é m l u s k u. c e l ý d e n s e n a n i u s m í v á s l u n í č k o, h ř e j e j i, d á v á j i s í l u, a b y n e b y l a c h u d á a v y z á b l á, a ž p ř í j d e j e j í č a s z a p l n i t n á m b ř í š k o. a l e d o t é d o b y m á j e š t ě h o d n ě č a s u. j e š t ě p ř e d t í m s e m u s í s k l i d i t j e j í ú r o d a, p ě k n ě n a l o ž i t, z a v a ř i t, a n e b o j e n n e c h a t v y s u š i t. a ž m y t o t o z v l á d n e m, p a k a ž m ů ž e p ř i j í t j e j í č a s, s k o n č i t v n ě j a k é m v ý b o r n é m f a z o l o v é m j í d l e.

7

8 Po znáš =deset= rozdíl dílu?

9 STATISTIKA Oddíl má v současné době 56 aktivních členů: 28 členů, 28 instruktorů + vedení Věkové členění oddílu: Nejvíce členů dosáhne v tomto roce 16-ti let a to 7 kusů. Dále pak 12-ti a 15-ti letí po 6 kusech; 10-ti, 13-ti a 17-ti letí 5 kusů; 19-ti letí 3 kusy; 9-ti, 11-ti, 14-ti, 18-ti, 22, 24, 25 letí po 2 kusech; 26, 27, 28, 32, 37 letí po 1 kusu Průměrný věk jednoho člena oddílu je 16,55 let. Nejmladší člen je Tom, nejstarší Tetřev. Rozdíl mezi nimi je 28 let. Členění podle rodných měsíců: 9 kusů dubňáci; 7 kusů červen a prosinec; 6 kusů leden a srpen; 4 kusy květen, červenec, říjen; 3 kusy únor a březen; 2 kusy listopad; 1 kus září v tento měsíci se narodila jen Jarča Členění podle rodného dne: Po pěti lidech se narodilo 20., 21. a 24. den měsíce (to je 1/4 oddílu); 4 kusy 4., 10., 11. dne měsíce; 3 kusy 1., 17., 30. dne měsíce; 2 kusy 12., 14., 15., 16., 25. dne měsíce; 1 kus 2., 3., 5., 6., 13., 18., 19., 22., 17., 18., 29. dne měsíce. Nejčastěji se vyskytující jméno je Petr (Irčan, Piškot, Šašek, Vodka, Zabuk). Na druhém místě je Jan 4, třetí Jiří a Tomáš 3. Holčičí jména se vyskytují maximálně po dvou. ˇ STROHÁ FAKTA BEZ OMÁCKY

10 DALŠÍ ZUBNÍ PROHLÍDKA Chytí trosečník žábu a ta mu povídá: Splním ti jedno přání. Trosečník se podívá do dálky a na obzoru vidí pevninu a povídá: Žábo, udělej most. Žába se začne pomalu zaklánět a povídá: No já nevím, most sem už dlouho nedělala. Zájemce o dovolenou telefonuje do přímořského hotelu: Kde přesně stojí váš hotel? Od pláže co by kamenem dohodil. Jak ho poznám? Podle rozbitých oken. Povídají si dva lovci: Minule jsem v Africe na vzdálenost 500 metrů jediným výstřelem složil slona. Já jsem při koupání v oceánu holýma rukama uškrtil velrybu. A už jsi slyšel o Mrtvém moři? Nebýt mě, ještě by žilo. U tety na návštěvě: Pepíčku, sníš fazolové lusky, když ti je dám k obědu? Lusky nesnáším, tetičko, ale když mě zmlátíš jako táta, tak je sním všechny. Potkají se dvě známé fazole: Proč máš jednu botu hnědou a druhou černou? To je opravdu divné. A ještě divnější je, že doma mám ještě jeden takový pár. Fazolek přijde ke stánku a ptá se : Do you speak English? Yes, I do, odpovídá prodavačka. Wrigley spearmint. Potkají se dva hlemýždi. Pročpak nemáš ulitu? ptá se jeden. Ále, utekl jsem z domu. Přijde maminka do obchodu a říká: Chtěla bych puzzle pro týdenního klučinu. Prodavačka odpoví: No máme tady 20-ti, 40-ti a 50-ti kusový puzzly Tak já bych si vzala ty 20-tky, odpoví maminka. Přijde za týden a praví: On to má už složený já si je vezmu ty 50-tky. Přijde za den: Něco většího nemáte? No pak jsou tu 1000-vky, odpoví prodavačka. Tak mi je dejte. Maminka se vrátí za hodinu: Nějaký megapuzzle nemáte? Jen 5000-vky! Já si je vezmu. Přijde za tři hodiny: Něco většího nemáte? Prodavačka se zamyslí a říká Víte co? Kupte mu strouhanku, ať si složí rohlík!!! Sedí jedna fazole na vrbě a druhá pod ní. Druhá povídá první: Slez, chci nahoru a obě se tam nevejdeme. Co tu chceš dělat? Jíst švestky. Ale tohle je vrba! No a? Švestky mám v ruksaku.

11 EPIZODA II K L O N I Ú T O Č Í

12 HOROSKOPY NA LÉTO...VODNÁŘ Snadno zvládneš menší nepříjemnosti, jestliže si zachováš chladnou hlavu. V létě to ovšem může být problém. Proto si už nyní pořiď mrazící box potřebných rozměrů. Také počítej s nějakou návštěvou a je možné, že se zdrží déle. Ale neboj, léto má jen tři měsíce. Rada pro tebe: Zůstaň raději u ledu!...ryby Hvězdy říkají že se ti začne trochu zlepšovat finanční situace. Tato zpráva by tě však neměla vést k nějaké rozmařilosti. Ono se totiž vše může během nějaké doby změnit. Dokud jsi v plusu, nezapomeň zaplatit alespoň část dluhů a za zbytek si kup los. Začátkem července by ti mělo přát štěstí. Rada pro tebe: Kdo šetří má za tři!...beran Konečně se vyřeší tvůj dlouhodobý osobní konflikt a to tak, že tě to jistě potěší. Ve škole se vyvaruj sebemenších provokací. Stačila by jen nějaká nemístná poznámka a dopady by byly katastrofální. O prázdninách tě čeká velké překvapení. Rada pro tebe: Buď hodný a šoupej nohama!...býk Zbytečně nepokoušej osud nějakými skopičinami. Měl by sis uvědomit, že se ti to již několikrát nevyplatilo. Před tebou se rýsuje příjemné překvapení. Tvůj osobní život v příštích měsících příznivě ovlivní Venuše. Tak si to nepokaz. Rada pro tebe: Oblékej se do růžové!...blíženci Když se ti něco nelíbí, vrhni se na to. Teď je ta nejvhodnější doba. Svým chováním si získáš sympatie opačného pohlaví. Pokud nebudeš podceňovat to, co se děje kolem tebe, čeká tě kouzelné léto. Rada pro tebe: Pořiď si přílbu a jdi do toho po hlavě!...rak Pokud se vyvaruješ impulsivního jednání bude pro tebe celé léto procházka rajskou zahradou. Neměl by si taky zapomínat na dobře míněné rady svých nejbližších. V nemocnici bys mohl pozdě bycha honiti! Rada pro tebe: Nedělej prudké pohyby!

13 ...LEV Nemělo by tě zaskočit, že kolem tebe bude v následujících měsících trochu více vzruchu. Ani hvězdy neví, čím to je, ale rozhodně bys udělal dobře, kdybys na to nereagoval jako lev v kleci. Také si dej pozor na své zdraví. V ohrožení budou především kosti. Rada pro tebe: Hlavně klid a nohy v teple!...panna Asi budeš spokojený, protože vše by mělo probíhat zhruba podle tvých představ. Nebudeš mít žádný důvod mračit se na svět a přesto se může stát, že tě přepadnou chmury. Pokud potřebuješ zvýšit sebevědomí, vyraz do společnosti staneš se její hvězdou. Rada pro tebe: Kup si zmrzlinu a růžové brýle!...váhy Ještě před prázdninami se ti podaří dostat pod kontrolu jistou záležitost, která tě trápí již delší dobu. Přinese ti to psychickou úlevu a tím více chuti do života. Dej si však pozor na svůj milostný život, všechna svá rozhodnutí nejprve dobře promysli. Rada pro tebe: Dvakrát měř, jednou řež!...štír Nečeká tě zřejmě snadné období. Připrav se na to a nedávej na sobě znát nervozitu. Pokud se dokážeš chovat sebevědomě odradí to všechny tvé nepřátele. Na konci srpna zažiješ nepříjemné překvapení. Rada pro tebe: Tady je každá rada drahá!...střelec Tvá lehkomyslnost tě dostane do finančních těžkostí. Dej si pozor na kapesní zloděje. Ovšem zdravotně na tom budeš skvěle a také srdeční záležitosti budou v naprostém pořádku. Při troše šetrnosti si můžeš užít báječné léto. Rada pro tebe: Pořiď si trezor!...kozoroh Pokud budeš i nadále do všeho strkat svůj nos, může se ti stát, že po něm brzy dostaneš. Vyvaruj se konfliktu se staršími lidmi, buď k nim uctivý a dobře se ti povede. Dej si také pozor na úrazy elektrickým proudem. Rada pro vás: Nesahej brácho na drát spadlý na zem...dodatek KE STATISTICE V oddíle jsou: 3 Vodnáři, 4 Ryby, 6 Beranů, 6 Býků, 5 Blíženců, 6 Raků, 6 Lvů, 1 Panna, 5 Vah, 2 Štíři, 6 Střelců a 6 Kozorohů.

14 Suroviny 200g bílých fazolí 80g cukru Fazolové kulièky 1ks vanilkového cukru kakao nebo čokoládová poleva na obalení Technologický postup Fazole uvaříme do měkka. Necháme je vychládnout, pomeleme je na masovém strojku a prolisujeme. Do hrnce dáme deci vody, cukr, vanilkový cukr, prolisované fazole a směs vaříme tak dlouho, až zhoustne. Z tohoto těsta tvoříme kuličky, které obalujeme v kakau, nebo je namáčíme do čokolády. Tuto laskominu ocení téměř každá návštěva. Mexické fazole Suroviny 300g červených fazolí 3 lžíce hladké mouky 1ks cibule trochu tuku 2-3 stroužky česneku pepř a sůl 5 lžic kečupu Technologický postup Fazole uvaříme do měkka. Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na tuku, zaprášíme jí moukou, osmahneme, zalijeme třemi deci vody a přidáme kečup. Asi 4min. povaříme, pak přidáme uvařené fazole, rozmačkaný česnek, sůl a pepř podle chuti. Podáváme k opečené uzenině a chlebu. Rada na závěr Aby fazole změkly, musíte je správně uvařit nejdříve je vypereme a pak namočíme ve vodě, kterou již nesléváme. Máčet je necháme alespoň osm hodin, a vaříme je tři hodiny. Pozor, vodu nesolíme!

15 Zlaté časy (vzpomínka na pradědu) Když jsem byl malá fazole Náš lusk se houpal na stvole Jó to byly tenkrát časy Ty nikdy nevrátí se asi Farmáři vběhli na pole Těď talíř leží na stole V něm celá moje rodina Na zlaté časy vzpomíná Fazol Junior koutek decentní poezie Tryskový pohon (hold fazolím) Když pozřu rybu sotva se hýbu, když sním jídlo jiné noha nohu mine. A když mě tlačí fazole jsem rychlejší než na kole. Fazol Benjamin

16

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Október / Říjen 2011 česko-slovenský studentský časopis Ženy, víno, koně... Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Svět

Více

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil!

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil! Pozitivní noviny pro západní Čechy Prosinec 2012 www.ickonoviny.cz ZDARMA Čtěte s námi: Medailon tibetského lékaře Chimita Dorzhi Dugarova Štěpán Rak je v pravdě renesanční osobnost. Je to nadaný a lidsky

Více

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Píšu, píšeš, píšeme sborníček vítězných prací literární soutěže pro děti, kterou v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR pořádají veřejné knihovny Zlínského kraje: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Více

Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje:

Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje: Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje: Hlavní téma: zlo, Aktuality drogy, násilí, Recenze sebevraždy, magie Magické recepty Lyžařský kurz Rozhovor Akce OSE a mnoho

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

MUCIN 2010/2011 (únor 2011)

MUCIN 2010/2011 (únor 2011) Stránka 1 Milí čtenáři, další měsíc je za námi a s ním i svatý Valentýn. Letošní školní rok spěje pomalu ale jistě ke svému konci a mnohé z nás čeká státní maturita. Tentokrát jsme naše obvyklé rubriky

Více

OVINY. DUBEN 2013 zpravodaj metody RUŠ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU. Ludmila Cartus Photography

OVINY. DUBEN 2013 zpravodaj metody RUŠ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU. Ludmila Cartus Photography OVINY DUBEN 2013 zpravodaj metody RUŠ Ludmila Cartus Photography JARNÍ VY ENÍ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU OD EVIČKY NA ÚVOD Milí přátelé, RUŠáčci, zdravíme vás srdečně s prvním číslem našeho časopisu v roce 2013.

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně.

Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně. III Semeniště zla Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně. 22. 12. 1995 Kasumi pustili z nemocnice krátce před Vánoci. V tu dobu Black Mirror

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Prázdniny skončily, a už se zase učíme!

Prázdniny skončily, a už se zase učíme! Říjen 2005 VIII. ročník číslo 1 Prázdniny skončily, a už se zase učíme! Tak co jste dostali za vysvědčení? Někteří určitě něco hodně dobrého, ale jak je známo, tak někteří z nás dostali něco hodně ohlušujícího,

Více

Školáček. Časopis žáků Zš a Mš Dolní Bojanovice. prosinec 2010 IX. ročník 1. číslo. Chuck Norris v hlavní roli. Rozhovor s p. uč.

Školáček. Časopis žáků Zš a Mš Dolní Bojanovice. prosinec 2010 IX. ročník 1. číslo. Chuck Norris v hlavní roli. Rozhovor s p. uč. Časopis žáků Zš a Mš Dolní Bojanovice prosinec 2010 IX. ročník 1. číslo Školáček Rozhovor s p. uč. Šmachovou O sv. Kateřině Chuck Norris v hlavní roli Humor a zábava Čtení pro holky S LOVO O NA ÚVOD Obsah

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

MUCIN ročník 2009/2010 číslo 4 (4/2010) Strana 1

MUCIN ročník 2009/2010 číslo 4 (4/2010) Strana 1 Strana 1 Zdravím přátele v písmu, studenty, pedagogy, váženého pana Holíka a paní ředitelku Je tomu sotva pár dní, co nám počasí začalo víc přát, příroda jen vzkvétá, alergie se vrací a přesto i přes veškerá

Více

BOMBA ŠKOLNÍ ČASOPIS, ÚNOR 2013

BOMBA ŠKOLNÍ ČASOPIS, ÚNOR 2013 BOMBA ŠKOLNÍ ČASOPIS, ÚNOR 2013 1, Slovo redaktorky 2, Historie Sv.Valentýna 3-4,Tvorba valentýnského přáníčka 5, Sport- Florbal 6, Vtip- Strašidelná láska 7, Lovestory- Láska na ledě 8, Ghost(duch)1.díl

Více

Vychovatelé. Za podporu děkujeme Odznáčkovač

Vychovatelé. Za podporu děkujeme Odznáčkovač Odznáčkování v družině První březnové pondělí navštívil Odznáčkovač naše družiny se svým kreativním workshopem. Děti si, každý dle svého přání, namalovaly vlastní odznáčky, které jim následně pan Odznáčkovač

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem březen duben 2014 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Jaro! Jaro! Jaro! Už jen to slovo voní, hřeje, zpívá a hladí po tvářích. Jak já jsem se na ně těšila!

Více

OBSAH. číslo 36. B-komplex. strana 2. Na recepci 3. Počtvrté poprvé 4

OBSAH. číslo 36. B-komplex. strana 2. Na recepci 3. Počtvrté poprvé 4 č. 36 číslo 36 B-komplex OBSAH Na recepci 3 Počtvrté poprvé 4 Krušno 4 Blíží se roční období, které jsem si oblíbil ze všech nejméně, totiž jaro. Podzim je mi sympatický pro své nevlídné a pošmourné počasí,

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Je na čase začít jíst život!

Je na čase začít jíst život! Je na čase začít jíst život! Kniha o tom, proč umíráme jak nikdy J Vita Předmluva Komu se tato kniha dostala do rukou, musel být velice hodný, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jedno bych rád, abyste do

Více

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest.

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest. 1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova Studentské volby Konec ročníkových cest Harmonizační dny Obsah Úvodní slovo Uplynuly dva měsíce z nového školního roku a první

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek

BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek VYHRAJTE týden na lyžích v italském Asiagu! ROZHOVOR s Kateřinou KATT Chrobokovou o hudbě, Itálii a dobrém jídle číslo 2 podzim 2013 zdarma Editorial Milá

Více

Román pro ženy. Tohle je originál. Všechno ostatní jsou buď pracovní verze nebo podvrhy. MM M... M...

Román pro ženy. Tohle je originál. Všechno ostatní jsou buď pracovní verze nebo podvrhy. MM M... M... 1 Román pro ženy Tohle je originál. Všechno ostatní jsou buď pracovní verze nebo podvrhy. MM M... M... 2 Předmluva k 1. vydání Zázraky se dějí a Andělé existují. Kdo nevěří předchozí větě, ten... ten má

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

Pohádky k nakousnutí. Vaše autorky: Katka, Barča, Bára, Julča, a Verča

Pohádky k nakousnutí. Vaše autorky: Katka, Barča, Bára, Julča, a Verča Pohádky k nakousnutí Milé děti, vydejte se s námi na výpravu do světa pohádek ze čtyř ročních období, ve kterých se dozvíte plno zajímavostí o tom, co míváte během roku na talíři. Objevte výborné recepty,

Více

Hra na čtvrtého. Tomáš Grünwald

Hra na čtvrtého. Tomáš Grünwald Hra na čtvrtého Tomáš Grünwald 1. Ahoj Terezko, pozdravil Jirka manželku a přidal obvyklý polibek na tvář. Co budeme mít dneska dobrého k večeři? Nevím, odpověděla unaveně Tereza. Myslela jsem, že bychom

Více

Jak pokárat, ale netrestat

Jak pokárat, ale netrestat 3. Jak pokárat, ale netrestat ČÁST I Všimli jste si, že když používáte metody k dosáhnutí spolupráce, vyžaduje to velké úsilí nevyslovit věci, které jste obyčejně říkávali? Když jsme vyrůstali, pro mnoho

Více