farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína"

Transkript

1 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína 4 říjen 2010

2 Obsah Duchovní slovo 2 Představujeme 3 Neokatechumenátní cesta 4 Svátost pomazání nemocných 5 historické okénko... K historii novojičínských hřbitovů 5 Zeptali jsme se Zasvěcené panenství 7 Napsali jste nám 8 Ohlédnutí za primičním dnem. 8 Můj příběh 9 Pouť do Čenstochové 9 Novojičínská děkanátní pouť 10 Dolomity příběh první 11 Nedělní služba jáhnů nemocným 12 Dolomity příběh druhý 12 Nová zpovědnice v Šenově 13 Pohled na novou zpovědnici v kostele v Šenově u N.Jičína 14 Z naší knihovny... Noc je mým světlem 15 Ve zkratce z farností Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých. Přehled bohoslužeb. 16 Zamyšlení na závěr číslo 4/2010 vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: , web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana, tel.: NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E duchovní slovo Otec Dušan Vzpomínám si, milí čtenáři, že mě jednou v kostele oslovila slova jedné misijní písně, kterou kazatel v kázání zmínil. Ta slova zněla takto: Jenom jednu duši máš a tak málo o ni dbáš, pokud tuhle duši ztratíš, vše ztraceno máš. Jak prostá slova, jak krátká věta, jak málo slov, ale jak hluboká pravda. Člověk, který se nestará o svoji nesmrtelnou duši, dělá velkou chybu, které bude jednou litovat. A bude toho litovat navěky, ale to už mu ta lítost nebude k ničemu. Dokud člověk žije, má možnost starat se o svoji spásu, o záchranu své nesmrtelné duše. Po smrti je pozdě, tam už na nás čeká jen osobní setkání s Kristem a jeho soud, který vynese nad naším životem. Jen výjimečně Bůh dopouští návrat člověka do života a dává mu možnost po klinické smrti, začít žít novým, lepším životem. O tom by nám mohla něco říci sv. Terezie z Avily, která klinickou smrt prožila, ale spoléhat na tuto možnost by byla nejenom hloupost, ale i troufalost. Dar věčného života, a tedy dar nesmrtelnosti, který nám Bůh ve svatém křtu dal. To je skutečná perla, jejíž cena se nedá ničím vyčíslit. Ani všechny poklady světa by nestačily na její koupi a náš Bůh je tak velkorysý a štědrý, řekli bychom téměř marnotratný, že nám tuto perlu dává zadarmo. Neznám nikoho štědřejšího, než je náš Bůh. Neznám nikoho, kdo by se vyrovnal Bohu ve štědrosti a v důvěře. On nám důvěřuje, věří, že tu vzácnou perlu věčného života neztratíme, věří, že ji nevyměníme za nějakou bezcennou věc či nějakou pomíjivou radost. To bychom se již, bratři a setry, nemohli nazývat rozumnými. Rozumný člověk přece dokáže rozlišit mezi tím, co má cenu a tím, co nestojí za nic. A na to Bůh spoléhá, že jako lidé rozumní budeme volit vždy dobro. Člověk by měl jednat jako zkušený bankéř či zkušený burzovní makléř. Oni jsou prozíraví a často dokážou s předstihem odhadnout propady a růsty financí na burze. A podle toho se zařídí, jen aby dobře vydělali. A my že bychom byli tak krátkozrací a tak neschopní poznat, co je prospěšné a co není prospěšné naši nesmrtelné duši? Klidně se můžeme ptát: Proč si lidé neváží, křtu a daru věčného života? Proč opomíjejí péči o nesmrtelnou duši? Proč po prvém svatém přijímání děti opouštějí Pána Ježíše a stávají se z nich už jen matrikoví křesťané? Důvodů je zřejmě mnoho. Snad nepochopení, snad vlažnost, nebo pohodlí a lenost, možná mnoho starostí, které ubíjejí horlivost i ducha, anebo stud za víru. Někdy jsou na pokračování na str. 3

3 představujeme Otázky připravil A.Urban Milí čtenáři, v této rubrice pravidelně představujeme zajímavé osobnosti naší farnosti, zejména pak ty, kdo něčím přiloží ruce k dílu. Mezi obětavé farníky patří i novojičínský kostelník pan Antonín Hasal. Položili jsme mu proto několik otázek. Co Vás vůbec přivedlo ke službě kostelníka? Uvažoval jsem o tom již dříve. Pak mne oslovila Ing.Markéta Šimíčková, zdali bych nepomohl panu Holeňovi, protože má toho opravdu hodně. Proto jsem se rozhodl pomoci svému bližnímu, ke cti a slávě Boží. Jak vypadá takový den kostelníka? V ranních hodinách otevřu farní dvůr, sakristii, připravím hostie, rožnu boční světla k P.Marii a Ježíši. Otevřu kostel věřícím k modlitbě. Připravím všechno ke mši svaté. Po mši sv. zase vše uklidím, otevřu kostel pod věží, všechno uzamknu. Když je pohřeb, musím vše také připravit a po pohřbu uklidit a uzamknout. Poslouchají ministranti? Nemohu si stěžovat na ministranty. Máme dobrý kolektiv. Kostelníky respektují. Zvláště ti mladí a malí ministranti to berou s radostí a upřímností. Malým pomáhám s oblékáním. Je to velice milé. Jistě jste poznal v sakristii spoustu zajímavých osobností. Můžete na některé zavzpomínat? Jak na Vás působily? Veškeré kněze, které jsem měl možnost poznat, si považuji. Zvláště v poslední době na mne zapůsobili novokněží otcové Vlastík a Pavel. Také naši kněží a jáhni ve farnosti jsou pro mne osobnosti. Měl jste někdy jako kostelník trému? V prvních dnech jsem byl nervozní a byla u toho tréma. Byl jsem velice rád, že František Holeňa mi vše předvedl a vysvětlil. Pomáháme si a jsme dobří kamarádi. A nyní něco ze zákulisí. Stalo se Vám někdy, že jste něco pokazil? Jak na to reagovali kněží, kterým sloužíte? Nevím jestli něco pokazil, ale bylo mi řečeno, že nalévám hodně vína, že musím více šetřit. Zkuste nám říci nějakou historku, kdy jste se v sakristii upřím- dokončení Duchovníh slovo vině rodiče, někdy děti, jindy kněz, ale vždycky nakonec bude záležet na mně samotném. Na mé lásce, na mém odhodlání jít za Kristem. Vymlouvat se donekonečna na druhé a vidět stále jen jejich chyby a jejich nedokonalost a divit se tomu, že tvůj bratr či sestra nejsou svatí, to je skutečně slabý argument pro obhajobu své lenosti a vlažnosti. My, bratři sestry, máme být svatí, protože my jsme dostali od Boha dar věčného života. Nás Bůh oděl do šatu nevinnosti. Vstupenku do nebe jsme obdrželi. Tak si ji chraňme, dejme si pozor, abychom o ni nepřišli, jinak přijdeme i o vstup do Božího království. A pochybuji, že ten, kdo si ji uchová, nám ji pak před nebeskou bránou prodá za výhodnou cenu. Ježíš přece říká jasně, že prozíravé panny olej pošetilým nedaly, a proto také nevešly a zůstaly za dveřmi, kde je pláč a skřípění zubů. Buďme tedy prozíraví jako nepoctivý správce, který uměl odpouštět svým bližním, a uchovejme si čisté šaty, abychom mohli pak vstoupit do Božího království a účastnit se navěky nebeské hostiny, na kterou nás Dobrý Bůh zve. 3

4 Neokatechumenátní cesta Otec Alois Dá-li Bůh, budou naše farnosti oslovený k neokatechumenátní cestě v neděli na všech mších svatých. Tato cesta začíná pozváním k úvodním katechezím, které budou probíhat po dobu dvou měsíců vždy v pondělí v h. a v pátek v hod. Místem setkání bude bašta v N. Jičíně vedle farní zahrady, kde se dotanete obejitím kolem hradeb. Neokatechumenát je prostředkem pro nás všechny, kteří jsme byli pokřtěni, k tomu, abychom naplnili touhu po prohloubení a dozrání své víry i pro ty, kteří se vzdálili od církve. Děje se výhradně ve farnosti, kde člověk začíná žít ve víře a v ní roste. Úmyslem této cesty je podpora vědomí sounáležitosti s farností, vzbuzování a prohloubení vztahů společenství a spolupráce se všemi věřícími v rámci farnosti. Začíná úvodními katechezemi, které u nás bude dávat neokatechumenátní společenství z Valašského Meziříčí. Je to velká nabídka pro nás všechny. Všechny Vás srdečně zvu k tomu, abyste tuto nabídku podle svého uvážení přijali. Účastnit se 4 ně něčemu zasmál Pozval jsem otce Michala na čaj odmítl, že musí do zpovědnice. Místo něho se nabídl malý ministrant že by šel. Ale bez rumu. Kostelnická služba je jistě náročná na čas. Zkuste povzbudit i další k této jistě zasloužilé službě. Kdyby Vás bylo více kostelníků, mohli byste se i více vystřídat a mít více času i na svou rodinu To je pravda. Tato služba je náročná na čas. Musí se s tím denně počítat. Kostelník si nemůže nic moc plánovat. Bylo by dobré, kdyby nás bylo více na zastoupení, hlavně pak v době nemocí a rodinných záležitostí. Co na to vše říká Vaše manželka? Manželka mne v této službě podporuje. Říká: nemáš to daleko, jenom nezaspi. Někdo se musí pro službu Boží obětovat. Zkuste nám vůbec přiblížit svou rodinu Jsem padesát let šťastně ženatý. Oslavili jsme to 27.srpna v kostele při mši svaté 27. společně s otci Dušanem a Michalem. Máme jednoho syna Antonína, snachu Ivanku, vnuka Toníka a vnučku Simonku. Mám je moc rád a to je moje rodina. Odkud pocházíte, jaké bylo Vaše dětství? Pocházím z malé vesničky Hůrky mezi Starým Jičínem a Jeseníkem nad Odrou. Byl jsem vychován v křesťanské rodině. Bylo nás sedm sourozenců. Kněží ze Starého Jičína nás rádi navštěvovali. Kněz František Janík nás v Hůrce učil náboženství. Rád na něho vzpomínám v modlitbě. Vyučil jste se zedníkem. Kde jste všude pracoval? Vyučil jsem se v Ostravě, kde jsem do vojny i pracoval. Po vojně až do důchodu jsem byl zedníkem v Autopalu. Jako zedník jste jistě pomáhal i při opravě církevních památek. Na co zvláště vzpomínáte? Pomáhal jsem na církevních opravách, když mi to čas dovolil. Bylo to na hlavním kostele, Španělské kapli, v poslední době na kapličce křížové cesty na Lamberku. Vzpomínám na kamarády, kteří už nejsou mezi námi. Byl to Toník Hegar, Toník Urban, Juřík, Dobeš a ostatní. Byla to dobrá parta. Farnosti jste svého času pomáhal i jako zpěvák v mužské schole Otec Pavel Burget s námi založil mužskou scholu. Toník Glogar, dnešní jáhen, nás nacvičoval před ranní bohoslužbou, kde jsme zpívali. Vzpomínám zejména na Toníka Hegara, Zuzančíka, Křesinu, Dobeše, už nejsou mezi námi. Nemůžeme zapomenout ani na Vaši velkou lásku Orla

5 Do Orla jsem začal chodit v roce Orel byl za komunistů zakázán. V roce 1990 se Orel znovu oživil. Obnovili jsme Orlovnu v Loučce, kde jsem členem doposud. Pane Hasal, nyní máme pro Vás připravený malý chyták. Poproste svou manželku, aby Vám dala nějakou otázku na tělo, která by zajímala ostatní farníky a odpovězte na ni.. Tedy otázka mé manželky: Kdybys nemohl do kostela dělat kostelníka z jakýchkoliv důvodů, co bys dělal? A má odpověď: Poprosil bych Tě abys mne zastoupila Kdybyste měl tu sílu a moc, je něco, co byste v naší farnosti změnil? Asi bych to nechal na kněžích a jáhnech. Na závěr zkuste říci naší farnosti nějaké přání Přál bych našim farníkům, aby se v našem kostele cítili dobře a rádi se do něj vraceli. historické okénko K historii novojičínských hřbitovů Pavel Wessely Letošní rozsáhlejší obnova Smetanových sadů se stala podnětem k menšímu bádání o podobě tohoto prostoru na počátku minulého století. Část, která se táhne podél dnešní ulice K Nemocnici, sloužila jako hřiště pro zdejší školy, část směřující zhruba ke středu města vytvářela díky aleji stromů jakýsi náznak budoucího parku a menší část tvořily zahrady v soukromém držení. Zadní jižní trakt o rozloze necelých dvou hektarů tvořil katolický hřbitov, jehož nepatrný díl ve východním cípu byl vyhrazen k pohřbívání evangelíků (bylo jich tehdy ve městě jen okolo 1 procenta). Tento hřbitov byl zřízen v roce 1843, kdy počet obyvatel Nového Jičína přesáhl (Na obrázku náhrobek prvního zdejšího knihtiskaře a vydavatele J. V. Enderse z tohoto hřbitova.) Prudký rozvoj města ve 2.polovině 19.století znamenal další nárůst počtu obyvatel a když byla okolo roku 1880 překročena hranice , muselo město začít hledat lokalitu výrazdokončení Neokatechumenátní cesta katechezí mohou všichni od 13 let výše. Pozvěte i své známé a přátele, kteří jsou na cestě hledání a chtějí žít upřímný křesťanský život s Kristem. Více poznáte svou účastí na těchto setkáních, která budou probíhat do 3. neděle adventní. Svátost pomazání nemocných Otec Dušan Chceme-li mluvit o svátosti nemocných, pak je třeba dodat, že si ji církev nevycucala z prstu a ani nevymyslela, ale ustanovil ji sám Pán. Tak to čteme v listě Jakubově 5, Jakubův 5:13 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! 14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. 15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. 16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tuto svátost náš Pán Ježíš ustanovil pro posilu a pro uzdravení. Jen Pán ví, co je pro koho v daném okamžiku dobré, je-li to uzdravení, a nebo posila v nesení nemoci. 5

6 ně větší i vhodnější, než skýtala dosavadní lokalita. (Nesmíme zapomenout, že se v té době nepohřbívalo žehem.) Bylo zvoleno místo na východ od města, kde v roce 1890 vznikl velkoryse koncipovaný dnešní hřbitov na celkové ploše 7,5 hektarů s více než hrobových míst. Vrátíme-li se však do dávné historie, nutno především zmínit, že pro ukládání zesnulých byl téměř vždy volen prostor kolem nejvýznamnější kultovní budovy, tedy hlavního kostela. Ve hrazených městech se toto obecně uctívané místo nacházelo uvnitř hradeb. Nejinak tomu bylo v Novém Jičíně. První hřbitov se nacházel v prostorách dnešní farní budovy a zahrady, v prostoru poblíž kostelní věže a na Kostelním náměstí. Tam ještě dnes nalezneme náhrobní desku z r vsazenou do zadního traktu budovy za chrámovou apsidou (presbytářem), která nám latinsky hlásá tragický osud dvou dcer tehdejšího městského písaře Kerbera. Tento omezený prostor již na konci 16. století nepostačoval a muselo být pro pohřbívání určeno další místo. Nacházelo se za říčkou Jičínkou na Lamberku, kde se v dobách morových ran rovněž pochovávaly jeho oběti a kde pak byla zbudována dodnes dobře zachovaná tzv. morová kaple. V období po r byl opuštěn hřbitov kolem farního chrámu a pohřbívalo se převážně okolo původně evangelického kostela nyní Nejsvětější Trojice v dnešních Janáčkových sadech. Původ- ně, asi od poloviny 16. století, zde byli pochovávání jen evangelíci. Se vznikem v úvodu zmiňovaném hřbitovu na místě dnešních Smetanových sadů byl v prostoru nad kostelem Nejsvětější Trojice zřízen městský park. Zbývá snad jen dodat, že díky nemalé péči Města v posledních letech je dnešní hřbitov, po jeho postupném upadání v poválečné a následné době, opět důstojným místem posledního odpočinku. pokračování Svátost pomazání nemocných Svátost pomazáni nemocných, bývala donedávna chybně nazývána Poslední pomazáni a řekněme si to upřímně, ještě i dnes v mnohých lidech svátost Pomazání nemocných vzbuzuje pocit strachu a hrůzy ze smrti, což je katastrofální omyl. Pán Ježíš přece slibuje posilu a odpuštění hříchů a dokonce i uzdravení. Samozřejmě volá-li se kněz v okamžiku, kdy ten dotyčný umírá, pak už jde skutečně o přípravu na pokojné setkání s Pánem a dotyčnému lze udělit svátost smíření i plnomocné odpustky pro případ smrti a podat mu Eucharistii jako pokrm na cestu do věčnosti, což samozřejmě je velmi cenná Boží milost, ale prvotní u svátosti pomazání nemocných je posila a uzdravení, které Pán slibuje. Mnozí si také myslí, že když člověk leží v komatu a nekomunikuje s okolím, pak už je zbytečné kněze volat, ale to je veliký omyl. Dokud totiž člověk žije, může přijímat svátosti. A pokud vím, smrt není stav komatu, ale okamžik, kdy lékař konstatuje smrt mozku. Svátosti totiž udílí Ježíš, kněz je vysluhuje a k tomu není zapotřebí, aby dotyčný se mnou komunikoval, ale ten, kdo žádá pro člověka v komatu svátost Pomazání 6

7 zeptali jsme se V úterý 14.září přijal otec biskup F.V.Lobkovic při mši svaté ve Španělské kapli mezi zasvěcené pany Zitu Rozholdovou. Tento institut zasvěceného života na rozdíl od známějšího života v klášterech mnozí křesťané neznají. Proto jsme požádali Zitu Rozholdovou o napsání vysvětlujícího článku. Zasvěcené panenství Zita Rozholdová Tato forma zasvěceného života je v naší společnosti díky totalitní uzavřenosti předchozích let poměrně málo známa. Má však pro své vznešené a starobylé kořeny už v prvotní církvi nepopíratelnou hodnotu, která směřuje do současnosti. Na jednání II.vatikánského koncilu zazněl požadavek k přepracování a navrácení obřadu zasvěcování panen zpátky do života církve. To se uskutečnilo V současné době Ordo virginum zasvěcené panenství patří mezi obnovené formy zasvěceného života a najdeme ho v kánonu 604 kodexu kanonického práva. Jde tedy o vanutí Ducha svatého otevírající cirkev dneška pro nová obdarovávání tímto charismatem, které však má bohatou tradici v minulosti. Zasvěcené panenství je povolání k bytí s Kristem. Nejde o pozvání k nějaké konkrétní službě či jasné formě životního stylu. Zasvěcená panna žije vztahem snoubenecké lásky ke Kristu, čerpá sílu z tohoto vztahu, a tak naplňuje charisma nevěsty ve svém zaměstnání i v prostředí, ve kterém žije. Prostor pro její pastoraci je pak všude tam, kam zasvěcená panna přijde, aby pod vedením Ducha svatého a v jeho síle vytvářela prostor pro to, aby mohlo dojít k Božímu oslovení. Na prvním místě však tento prostor vytváří modlitbou. Takto může zasvěcená panna pomáhat všude, kde poznává jakoukoliv potřebu. Nemusí mnoho mluvit, ale snaží se svědčit tím, jak žije, aby zprostředkovala přítomnost Neviditelného. Církev se od nejranějších dob starala o to, aby vhodným liturgickým úko- pokračování Svátost pomazání nemocných nemocných, by měl ovšem vědět, jestli ten dotyčný by tuto svátost přijal, pokud by žil. Jde o předpokládaný souhlas a také by měl vědět, zda dotyčný je křesťan, a to buď katolík, řeckokatolík, či pravoslavný, anebo křesťan, jehož církev je v jednotě s římskokatolickou církvi. Ne všechny církve či křesťanské denominace totiž v tuto svátost věří. A bez víry nelze tuto svátost s užitkem přijmout. Tuto svátost samozřejmě je možné poskytnout i před těžkou operaci a ne jen starým lidem, ale není možné tuto svátost udělit těm, kdo zatvrzele setrvávají ve zjevném těžkém hříchu. A to je snad to bolestné, když člověk vidí křesťany v nebezpečí smrti a oni odmítají přijmout tuto svátost, přestože jsou blízko smrti. Víte, když člověk vidí nemocného, pak často vidí trpícího Krista, ale když vidí nemocného, který odmítá pomocnou Boží ruku, pak vidím nejen trpícího Krista, ale i ukřižovaného Krista a to je skutečně bolestný pohled. Tato svátost je úchvatná svátost. V ní se totiž Kristus Lékař v osobě kněze sklání k trpícímu Kristu a obvazuje rány jako milosrdný Samaritán. Připadá mi to, jako když zdravá ruka Kristova mystického těla čistí 7

8 pokračování Svátost pomazání nemocných a obvazuje bolestné rány někde na mystickém těle Církve. Na této svátosti je vidět s jakou láskou Pán Ježíš přistupuje ke svým údům, tedy k nám, Božím dětem, k roubům, které jsou neoddělitelně srostlé s kmenem. Vůbec všechny svátosti v církvi jsou úchvatné tajemství Boží lásky. Snad bych chtěl ještě podotknout, že bych nikdy nemohl tuto svátost v nemocnici udílet v tak hojném počtu, kdyby každou sobotu tuto svátost nenabízeli pacientům dobrovolníci z řad laiků. Kněz by se asi musel rozkrájet, kdyby měl každou sobotu obcházet v nemocnici to množství pokojů a pak po mši svaté znovu jít k zájemcům a udílet pacientům svátosti. Ale je zde jeden veliký problém! Dobrovolníků totiž ubývá a věřte mi, těch co čekají na Ježíše v nemocnici, a to nejen katolíci, ale i nevěřící, je mnoho. Kolikrát se mi stane, že jdu k desíti a nakonec je jich třeba dvanáct nebo čtrnáct, ale byly i dny, kdy jich bylo přes dvacet a věřím, že by bylo i více našich nemocných bratří a sester v Kristu, jen, kdyby k nim někdo přišel a oslovil je. Já samozřejmě i moji spolupracovníci na Boží vinici oslovujeme všechny na pokojích, a kdo chce, odpoví, ale musíme si přiznat, že neumíme oslovit všechny 8 nem podpořila rozhodnutí panen, které odpovídaly na Kristovu snoubeneckou lásku svým osobním zasvěcením. Samotný ritus náleží k nejdražším pokladům římské liturgie. Nejstarší liturgická tradice je ze 4.století. Stav zasvěcených panen nemá žádného zakladatele ani zakladatelku než samotnou církev, která je svou povahou panenská. Tak jsou panny jejjím obrazem po vzoru Panny Marie a církev sama se v panenství zhlíží a nachází v něm své rysy. V případě zasvěcení panen jde o svátostinu, skrze kterou panně církev žehná a vybavuje ji potřebnou silou k životu, který by měl odpovídat tomu, co slíbila. Obřad zasvěcení panen je utvořen z několika částí a je zařazen až po homilii (kázání). Hlavní částí obřadu je slib čistoty. Ten skládá sestra do rukou biskupovi a jeho prostřednictvím Bohu slibuje, že bude žít v panenství a následovat Krista. Biskup pak pronáší zásvětnou modlitbu. V další části je kandidátce vyprošována ochrana a opomoc Ducha svatého, aby patřila Kristu jako nevěsta a oddaně mu sloužila. Na závěr obřadu přijímá sestra symbol zasvěcení prsten na znamení věrnosti a služby. Biskup jí předává také knihu Denní modlitby církve, aby z jejích úst stále zaznívaly chvály nebeskému Otci a prosby za svět. Skrze panenský obřad zasvěcení se stává žadatelka Kristovou nevěstou, lidství se spojuje s Božstvím zásnubní smlouvou. Ježíš se odevzdává panně a ona se stává Bohu zasvěcenou osobou. Nejdokonalejším lidským vzorem a obrazem prožívání této spirituality je Matka Boží Panna Maria. Stejně jako ona je i zasvěcená panna též pannou i nevěstou a zároveň má mateřskou účast na plodnosti Ducha svatého. Panenství je chápáno především jako vydanost člověka pro Boží službu a pro zvlášť intenzivní spojení s Kristem. napsali jste nám Ohlédnutí za primičním dnem. farníci z Kunína Závěr Roku kněží se sv. Janem Marie Vianneyem jsme v Kuníně završili primiční mši sv. našeho novokněze P. Vlastimila Krajčoviče.Událost byla dvojnásob významná, neboť naše farnost čekala na vlastního novokněze a primici několik desítek let.primiční slavnost se konala v době připomínající 200sté výročí položení základního kamene kostela Povýšení Sv. Kříže. Sobota 3.července byla slunečná od samého rána. Účastníci měli možnost zhlédnout vystavené fotografie připomínající

9 dětství a dospívání Vlastíka před vchodem. Naplněný kostel místními věřícími a hosty z blízka i z dáli, kterí prožívali velkou radost z daru kněžství. Ke slavnostnímu obědu byl P.Vlastimil odvezen s rodiči a babičkou bryčkou taženou párem koní s parádními postroji. Potěšující byla hojná účast na odpoledním novokněžském požehnání za doprovodu sboru mladých zpěváků. Součástí odpoledne byl Farní den v zámeckém parku. Program byl nápaditý, vatikánské kolo,velice vtipně předvedeno, rozesmálo všechny účastníky. Krásné počasí nám přálo po celý den. Novoknězi Vlastimilovi přejeme, aby vnášel do svého prostředí jistotu víry a povzbuzení Božím slovem. Pouť do Čenstochové Božena Heryánová Pouť je cesta na posvátné místo. Každé z nich je svými zázraky a historií významné. Zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté je i poutní místo Jasná hora v polské Czestochowé. To jsme společně navštívili dne 11. září Mnozí z účastníků naší pouti zde již v minulosti byli, ale rádi se sem vrací a připomínají si jeho význam. Jiní, mezi které jsem patřila také já, zde byli poprvé. Děkuji mnohokrát otci děkanovi Aloisi Peroutkovi, za přiblížení historie, vysvětlení významu Jasné Hory a zde uctívané Matky Boží Jasnohorské. Pro polský národ je toto místo velice důležité nejen po stránce duchovní, ale i národní. Lid zde s vděčností čerpá z minulosti, děkuje a prosí o ochranu. Svědčí o tom mimo jiné velké množství poutníků v procesích s korouhvemi, nad kterými se nese krásný zvuk náboženských písní. O pohnuté minulosti Polska vypovídá obzvláště obraz Matky Boží Jasnohorské, o kterém nám otec Alois již v autobuse pověděl spoustu zajímavostí. Po mši svaté v kapli Matky Boží Jasnohorské jsme se věnovali prohlídce. Navštívili jsme basiliku minor, muzeum aj. Také dokončení Svátost pomazání nemocných tak, aby se otevřeli, proto Vás, drazí bratři a sestry v Kristu, touto cestou oslovuji a prosím ve jménu Boží Lásky, pokud cítíte, že byste se měli nasadit a obětovat pro službu obcházení nemocných v nemocnici, tak se přihlaste na faře v Novém Jičíně, s radostí Vás přivítáme. Naší bratři a sestry v Kristu, kteří jsou v nemocnici na pokojích, potřebuji Vaši pomoc a službu. Ovšem svátosti nevysluhujeme jen v kostele, v domovech, v nemocnici, ale i doma. Každý první čtvrtek a pátek v měsíci obcházíme nemocné a staré farníky a vysluhujeme jim svátosti. Víte-li, drazí farníci, o někom z naších farností, že by potřeboval takovouto službu, pak se nebojte přijít na faru a nahlásit nám jména a adresy s telefonem a my se jim budeme věnovat. A teď pro povzbuzení jeden případ za všechny, jak Pán Ježíš pomáhá i dnes. Můj příběh Jan Jurajda Kopřivnice Při jízdě na pracoviště dne do našeho služebního auta narazilo zezadu jiné auto. Přesto, že byl náraz silný, zdálo se, že jsme utrpěli pouze lehčí zranění. Byli jsme převezeni do nemocnice v Třinci na vyšetření. I když jsem se bouchl především do hlavy, 9

10 pokračování Můj příběh více mne bolela záda a tak se lékaři soustředili na tuto oblast. Dostal jsem neschopenku a byl doma. Bolela mně hlava, ale připisoval jsem to vedru, a že to mám od páteře. Vůbec mně nenapadlo, že bych to měl říci lékaři. V neděli byly mé bolesti tak silné, že manželka musela volat záchranku. Odvezli mě do nemocnice v Novém Jičíně (a to už ani nevím, jak jsme tam dojeli). Ležel jsem na oddělení JIP a prvé 3 dny si nepamatuji vůbec nic, jen v určitou dobu jsem vnímal tmu a v ní světlo. Nekomunikoval jsem. Podle lékařky jsem měl na levé straně hlavy otlak a pod ním krevní sraženinu. Protože to na CT nešlo přesně určit, byl jsem objednán na magnetickou rezonanci do Ostravy. Do té doby jsem musel ležet, aby otok opadl. Po převozu do Ostravy jsem pomalu začal vnímat některé věci kolem sebe, ale někdy jsem nepoznával ani příbuzné na návštěvě. Nechápal jsem, proč tam ležím, cítil jsem se celkem dobře ani jsem nevěděl a neuvědomoval si, že mám něco v hlavě. Manželka, která za mnou jezdila, věděla, že je můj stav vážný a modlila se za mě, nejen sama, ale spolu s ostatními věřícími v Kopřivnici i přede mší svatou: za to jim velké Pán Bůh zaplať! Taky 10 k těmto zajímavostem nám otec Alois podal výklad a upozornil nás na nejcennější a nejzajímavější události. Touto cestou chci také poděkovat paní Vladimíře Greinerové z Příbora. Z vlastního rozhodnutí a iniciativy nám všem přinesla obrázky Matky Boží Jasnohorské, průvodce Jasné Hory s mapkou, informátor o historii a dění na J. H. a popis návštěv sv. otců Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Odpoledne jsme se sešli při společné modlitbě Křížové cesty. Putovali jsme po hradbách kolem baziliky. Křížovou cestu popisují a vysvětlují překrásně vytvořené a udržované sochy. Na konci hradeb je veliká socha Jana Pavla II. Polský lid dal touto monumentální sochou najevo, jak velkou úctu k němu chová. Procesí se zde zastaví, pomodlí se a zpívá. Odpoledne rychle uběhlo a přiblížil se čas našeho odjezdu domů. Děkuji všem našim poutníkům nejen na Jasnou Horu do Polska, ale i na ostatní, neméně významné pouti. Děkuji za účast všem, kteří pochopili účel a velký význam společné cesty na pouť. Sílu modlitby a odevzdání, proseb a nadějí. Děkuji rovněž za dochvilnost a ukázněnost. Potěšila mne slova p. Žídka z Hodslavic. Řekl mi, že na Jasné Hoře byl letos již dvakrát, ale pouť autobusem ve společenství poutníků, při modlitbách a za účasti kněze je docela jiná. Proto jel s námi na J. H. letos již potřetí. Věřím a pevně doufám, že pokud se rozhodneme společně putovat i v příštím roce 2011, že se opět zúčastníte a pomůžete do řad poutníků přivést také mladší účastníky z našich farností. Novojičínská děkanátní pouť Hanička Černochová V sobotu 2. října jsme se vydali na pěší pouť z Příbora do Frýdku. Sešli jsme se na autobusovém nádraží v Novém Jičíně a vyrazili směr Příbor. Tam jsme dorazili ke kostelu, kde nás vítali vedoucí pouti Standa Štefek a Michal Jiřík. Po zaregistrování nám byly v kostele sděleny základní informace a požehnání na cestu. Nezbývalo už nic jiného než si vzít batohy vyjít. Po cestě jsme zastavovali ve vesnicích, kde jsme dostali občerstvení (čaj+buchta) a od tamního kněze požehnání na cestu. Také jsme si cestou zpívali písničky, modlili se růženec a litanie a střídali se v nesení kříže. Samozřejmě jsme měli nové heslo: MY JSME SPRÁVNÍ POUTNÍCI, KŘÍŽ VEPŘEDU NESOUCÍ. DO FRÝDKU PUTUJEME, NOHY SI NAMA- ŽEME. Když jsme konečně dorazili do Frýdku, podařilo se nám ještě přede mší díky dnešní moderní technice spojit s otcem děkanem, který momentálně putuje do Compostelly.

11 Potom už následovala slavnostní mše s otcem biskupem. Pak jsme se už plní dojmů vypravili zpátky domů. I když nás po dlouhé cestě bolely nohy, vůbec jsme nelitovali toho, že jsme šli. Poznali jsme nové lidi a spolu s nimi prožili spoustu zážitků i společnou mši svatou. Děkujeme všem, co tuto pouť připravovali, a těšíme se na další podobnou. Dolomity příběh první Anna Bayerová, Ludmila Šimíčková Dovolená, prázdniny jsou vhodnou a prospěšnou příležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí a pro vnímání všeho, co jinak ve spěchu přehlédneme. Ve volném čase můžeme žasnout nad krásou přírody, vést rozhovory s jinými, navštívit památky, chrámy. Je nám všem zapotřebí odpočinku, rekreace těla i ducha. Náš pobyt v Dolomitech nám splnil a překročil naše očekávání. Vlídné a pohostinné prostředí v pastoračním domě Velehrad nám poskytlo dobré zázemí. Den začínal mší svatou v místní kapli. Autobus nás každý den dopravil k místu, odkud začaly výšlapy po různých trasách. Délku a převýšení si mohly skupinky zvolit podle fyzických schopností. Poznali jsme tunely v horách, které sloužily v bojích první světové války. Náš nejvýš položený vrchol Tofana de Mezzo má výšku 3191 metrů nad mořem. Pod ním se rozkládá sportovní centrum olympijského města Cortina. Z vrcholu je široký rozhled na okolní vrcholy, pokryté několika ledovci. Krásu přírodních úkazů umocňovalo nádherné letní počasí. Po denních únavných túrách jsme se rádi vraceli do malebné vesničky St. Martin, abychom načerpali nové síly do dalšího dne. Kdo si umí dopřák krásné podívané a rekreace, rád se tam opět vracívá. pokračování Můj příběh mi chtěla zavolat kněze, ale já to nepovažoval za nutné (dnes už to chápu jinak). Po vyšetření nám pan primář Jan Sila řekl, že mám na levé straně hlavy tumor a že se musí co nejdříve vyoperovat. Čekal mne nedělní převoz z Nového Jičína na Fifejdy, závěrečná vyšetření a ve středu operace. Při sobotní návštěvě před převozem, mi manželka navrhla účast na mši svaté v nemocniční kapli (začínala v 16 hodin), ale já ani nevěděl, kde se nachází, a tak jsem odmítl. Manželka s dcerou tedy odjely do Kopřivnice na večerní mši, která byla obětována za naši rodinu a dar zdraví pro mne. Ani nevím, co se se mnou stalo, ale najednou jsem se neubránil tomu, abych šel hledat kapli. Našel jsem ji podle hloučku lidí. Samozřejmě bylo již po mši! Byl tam však otec Dušan a ten mě rád vyzpovídal. Když zjistil můj stav, udělil mi svátost nemocných, vložil na mě ruce a spolu jsme se pomodlili. Pak mne velice povzbudil. Najednou jsem byl šťastný (a taky hned poslal domů SMS). V neděli mne tedy převezli do nemocnice a prošel jsem všemi velice podrobnými vyšetřeními. Ve středu, před operací však na vizitě přišla lékařka a oznámila 11

12 dokončení Můj příběh mi, že jsem zdráv krvácení na mozku se samo vstřebalo a nebylo se třeba ničeho bát. Uvědomuji si, že za uzdravení mohu děkovat Pánu Bohu. Tato zkušenost mne velice posílila ve víře více se modlím, často chodím na mši svatou a cítím, že mi Bůh pomáhá a je se mnou každý den. N e p ř e - stávám děkovat za posilu a dar víry. Nedělní služba jáhnů nemocným Antonín Urban V naší farnosti má dlouholetou tradici pravidelná nedělní návštěva jáhnů nemocných, kteří nemohou jít do kostela, s podáváním svatého přijímání. Návštěvy se konají v domácnostech, domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. Součástí návštěvy je krátký obřad zahrnující zkrácenou bohoslužbu slova a sv. přijímání a rozhovor s nemocným. Návštěvy se konají zpravidla v neděli dopoledne (pokud jáhni nejsou mimo Nový Jičín). Časově jsou přizpůsobeny jednak účasti jáhna na mši svaté, ale také chodu domovů důchodců. Proto mají jáhni Glogar a Urban rozděleny pochůzky i dle místa bydliště (jáhen Bok působí v neděli především v Příboře příběh druhý Marie a Martin Šindlářovi DEN NULTÝ přes různé časové potíže jsme se stihli přihlásit včas zaplať Pán Bůh, ještě bylo místo! Loni jsme nebyli, o to víc jsme se na letošek těšili. DEN PRVNÍ (s předvečerem) uhnízdili jsme se v autobuse, teplo bylo tak akorát a skoro celou noc jsme prospali, takže ráno bylo příjemné. I když ta krása se na nás hrnula už při rozednívání hory vpravo, hory vlevo... Zahřívací výlet na naši Kraví horu nás pohladil a naladil na další dny. Večerní bohoslužbou vzdáváme Bohu díky za to, že tu můžeme společně být. DEN DRUHÝ osvědčená klasika symbol Dolomit Tre Cime/Tři zuby každý podle svých možností volí trasu a dělíme se na řadu skupinek. My jsme to tentokrát trošku střihli bez podrobné mapy, (v nedohlednu byli ti nejzdatnější, kteří šli přes hřebeny a za pomoci drátečků, jak rád říkal otec Alois) no ale bylo to skvělé, dalo nám to zabrat a došli jsme jen pár minut před termínem srazu zaplať Pán Bůh za to. DEN TŘETÍ další lahůdka sedlo Falzareggo a opět se rozcházíme na různé strany. Znovu si uvědomujeme tu specifičnost Dolomit i ve větších výškách je velké teplo no a nám stále sluníčko bohatě přeje, nechráněná pokožka je slušně připečená. Nohy i celé tělo už trochu zápolí s únavou, ještě že žaludeční dopink od paní kuchařky s věčně usměvavým kuchtíkem Martinem běží na výbornou vděčně a s díky na ně vzpomínáme s pořádným krajícem v ruce. DEN ČTVRTÝ osazenstvo se tříští, někteří brouzdají po okolí Velehradu, část se vydává k jezeru Misurina a k vodopádům, skupinka zájemců o historii míří na horu Monte Piano znovu si ověřit, jak krutá byla Grande Guerre/I.světová válka a

13 poděkovat Bohu za to, že jsme nic takového nemuseli prožít. DEN PÁTÝ sedlo Pordoi naše cíle už jsou ve vyšších polohách. Ti zdatnější celé po svých vešla se tam i supertěžká černá trasa pro nejlepší ostatní částečně za pomoci lanovky. Vrchol Piz Boé 3152 m - je náš! Je to opravdu dobrý pocit a nahoře se vděčně fotíme pod soškou Panny Marie. DEN ŠESTÝ magická Tofana je určená pro silné a odvážné, večer šťastní a unavení se dělí o nezapomenutelné zážitky. Jiní se vydali na celodenní výšlap údolím na rakouskoitalské hranice a za svoji námahu si při návratu dopřáli sladkou odměnu na jahodovém ranči v jahodové restauraci. DEN SEDMÝ POSLEDNÍ krásné PODĚKOVÁNÍ za celý přenádherný týden v nezapomenutelné přírodě. Sestava účastníků zájezdu se mění, tak vůbec nebyla na závadu stejně jako loni návštěva v rodišti svatého Josefa Freinademetze, který prožil svůj život jako misionář v Číně. Velkým zážitkem bylo i průvodní slovo místního pana faráře jeho proslov dýchal úžasným zaujetím, nedá se zapomenout. A odpoledne závěrečná tečka výšlap po cestě svatého Františka. Bylo to shrnutí všeho, co nám Dolomity mohou nabídnout. Pohlazení pro oči, navíc jednotlivé úseky různě umělecky ztvárněné (vřele doporučuji následující stránku fotografií - /http://www.balance-cd.de/fotogalerie. html/), trošku námahy pro tělo i plíce a na závěr obrovská průtrž mračen, která nám nedovolila dojít až na vrchol. A navrch jsme přes údolí sledovali překotný zrod nového vodopádu bylo to nádherné a mírně děsivé. Došli jsme nazpět k autobusu s posledními kapkami končící bouře... samozřejmě do nitky promočení. Pán Bůh zaplať Matce Boží za ochranu a taky všem lidem za úsilí při organizaci a průběhu celé akce díky, otče Aloisi, díky všem na Velehradě, díky kuchařskému tandemu, díky řidičům a díky všem, kteří byli rádi pospolu. Nová zpovědnice v Šenově Zuzana Jašková Doba nutí stále člověka k tomu, aby se jí přizpůsoboval. Dnešní lidé si mohou být, díky vyspělé technice a médiím, navzájem mnohem blíže než dříve. Přesto jsou si svým způsobem vzdáleni a často potřebují více soukromí......tak se stalo, že i v našem šenovském kostelíčku přestaly dokončení Nedělní služba jáhnů... a Lubině, individuálně lze dle možností se domluvit i s ním). Domluvit návštěvu lze nejlépe po nedělní ranní bohoslužbě (pokud není 1.neděle v měsíci, kdy jáhni káží, je A.Urban na ranní a A.Glogar na mši sv. v hod.) nebo telefonicky (telefonní číslo na vyžádání sdělí na faře). být vyhovující staré zpovědnice bez dveří a farníci spolu s otcem Dušanem začali přemýšlet nad tím, že by nechali zhotovit novou. Upravit staré zpovědnice 13

14 přimontováním dveří nebylo možné, neboť jsou to historicky vzácné kousky. Otec pozjišťoval možnosti, jakými bychom mohli novou zpovědnici získat a předložil nám nabídky od různých truhlářů. Z nich velmi pozitivně vyčnívala nabídka otcových bývalých spolupracovníků a přátel, že nám zpvědnici vyrobí pouze za cenu materiálu. Nám zbývalo už jen vymyslet, jak bude nový přírůstek interiéru kostela vypadat a kam jej umístíme. Zvolili jsme světlou variantu dubového dřeva a dali budoucí zpovědnici některé zdobné prvky podobné starým zpovědnicím, aby s nimi jejich mladší sestřička aspoň trochu ladila. Co bylo možné, rozhodli se vzít farníci sami do rukou. Byl mi přidělen úkol vytvoření oken zpovědnice. Líbila se nám představa vitráže, musela jsem se ale rozhodnout pro přístupnější variantu falešnou vitráž. Otec Dušan vymyslel motivy, které by se na skla hodily, a podle nich jsem vypracovala návrhy. Objednali jsme oblouková dvojitá skla. Falešná vitráž se od skutečné liší tím, že obraz není tvořen z malých barevných sklíček spojovaných olověnými pásky, ale je na čiré sklo malován pomocí speciálních průsvitných barev. Olovo je imitováno 14 samolepicími olověnými pásky. S pomocí mé rodiny a přátel se mi podařilo dílo dotáhnout bez výrazné újmy do konce, za což jsem Pánu velmi vděčná. Skla byla zabudována do krásné zpovědnice, na níž pracovali páni truhláři Zdeněk Šigut a Eduard Foldyna zadarmo, více než 300 hodin. Z čela, na dveřích jsou dvě skla s motivem desek Desatera. Na bocích je pak na straně zpovědníka vzkříšený Kristus a na straně kajícníka motiv Kristovy ruky, která chytá zemdlenou ruku hříšníka a trhá tak provazy hříchu, kterými je spoután. Zpovědnice byla pak ještě přestěhována na jiné - vhodnější - místo, než bylo původně určeno, a v neděli 12. září byla po mši svaté požehnána. Obřad žehnáni byl velmi hezký. Díky Bohu za zdar práce!!! Pohled na novou zpovědnici v kostele v Šenově u N.Jičína Otec Dušan Tato vitráž vzkříšeného Krista poukazuje na skutečnost, že milost odpuštění hříchů je nezasloužený dar, který nám hříšníkům získal Ježíš na kříži svojí obětí. Milost odpuštění, která byla v Božím srdci ukrytá od věků, proudí na tento svět z probodeného Kristova srdce a my do tohoto pramene Božího milosrdenství vstupujeme a čerpáme věčný život při svátosti smíření, a to skrze kněze, které si Pán vyvolil k této službě odpuštění. Tato vitráž je ze strany od svatostánku a na straně zpovědníka, což rovněž symbolicky ukazuje, že milost vychází ze svatostánku, kde je Ježíš a je udílená skrze Kristova služebníka, kněze. Vitráže ve dveřích zpovědnice jsou desky s Božími přikázáními, které obdržel Mojžíš od Boha na Sinaji. Na první desce jsou první tři Boží přikázání, která odrážejí náš vztah k Bohu, a na druhé desce je zbývajících sedm přikázání, čtvrté až desáté, která zase odrážejí vztahy mezi lidmi. Těmito vitrážemi se chce

15 zdůraznit, že se ve zpovědnici odpouštějí provinění proti Božím přikázáním, která nikdy neztratí svoji platnost. A vitráž ze strany kajícníků má svojí symbolikou jasně ukázat, že Ježíš je ten, který má moc i sílu hříšníka z bahna hříchu zachránit. Jen jde o to, s důvěrou k Ježíšovi přijít a poprosit o odpuštění, které Pán ježíš je připraven udělit. z naší knihovny Pavel Golich Noc je mým světlem Wilfrid Stinissen, Edice: Karmelitánská spiritualita Noc je mým světlem je vynikající dílo, v němž se Stinissen zabývá tématem na první pohled zajímavým pouze pro mystiky v úzkém slova smyslu, a sice duchovní nocí. Tento pohled je však mylný a autor se to snaží ukázat. V souladu s velkým demokratizátorem hlubokého vnitřního života, francouzským karmelitánem Marií Eugenem od Dítěte Ježíše tvrdí, že všichni křesťané jsou potenciální mystikové, a že cílem jeho knihy je přispět k tomu, aby se možnost stala skutečností. Autor knihy se opírá o dílo sv. Jana od Kříže Temná noc. Jan od Kříže je pokládán za odborníka na tuto skutečnost a její výklad. Přestože jeho dva jiné spisy, Duchovní píseň a Živý plamen lásky, kladou větší důraz na jasnou stránku příběhu lásky mezi člověkem a Bohem, zůstává Temná noc Janovým nejpopulárnějším dílem,zřejmě mnoho čtenářů poznává v Janově líčení noci leccos ze svého vlastního života. Wilfrid Stinissen, karmelitánský převor, nám ve svých knihách sděluje, že i když jsme dnes vesměs cele zaměstnáni časnou činností, čas tu není především proto, abychom něco vyráběli, nýbrž abychom se otevřeli Boží věčnosti. ve zkratce z farností... Co jsme prožili Byly zahájeny opravy bočního oltáře sv.františka Xaverského ve farním kostele, hlavního oltáře v kostele sv.-trojice, a bočního oltáře v Kuníně byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze Vlastimil Krajčovič. Primici měl v Kuníně dne 3.7. Ve stejný den se konal i farní den se uskutečnila farní pouť na sv.hostýn se uskutečnila pouť na Radhošť. od do 28.8 se uskutečnil farní tábor v neděli celebroval v Kuníně u příležitosti 200 let položení základního kamene kunínského kostela mši sv. otec E.Martinec, opat starobrněnský se konala farní pouť k P. Marii Černé Madoně do Čenstochové v Polsku posvětili v Šenově novou zpovědnici otec biskup F.V.Lobkovic přijal mezi zasvěcené panny Zitu Rozholdovou putovali farníci na tradiční pouť do Frýdku k obnově rodin Co nás čeká od do 3. neděle adventní bude probíhat neokatechumenátní cesta V sobotu bude po rekonstrukci kaple v části Bludovice v 9.00 hod. mše sv. v rámci huberských slavností s požehnáním nového dřevěného kříže před kaplí. Původní kříž byl zničen ničivou povodní v hod. Zámecké halali v kostele sv.kříže v Kuníně, proběhne troubená mše k poctě svatého Huberta. Mši sv. celebruje mons.josef Nuzík, generální vikář olomouckého arcibiskupství v 8.30 začíná výstavka charitativního klubu rukodělných prací na faře po mši sv. Mikulášské setkání pro děti a rodiče. 15

16 Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých: Tuto milost je možno získat od l. 11 do 8.11 každý den, když ten den: jsme ve stavu posvěcující milosti a přijmeme sv. přijímání pomodlíme se na úmysl Sv. otce jakoukoliv modlitbu navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé l.11 odpoledne a 2.11 celý den je možno podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (Oče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky. Pro získání milostí je potřeba také přijmout sv. smíření a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období. V ostatní dny v roce za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné odpustky. Přehled bohoslužeb: pondělí 1.11 úterý 2.11 mše sv. v 6.45 a far.kostel N.Jičín, Kunín a Šenov u N.Jičína. mše sv. v 6.45 a far.kostel N.Jičín, Kunín a Šenov u N.Jičína. Pobožnosti za věrné zemřelé budou: úterý sobota na hřbitově v N. Jičíně u zadního centrálního kříže, na hřbitově v Kuníně i na hřbitově v Šenově u N.Jičína. po mši svaté na hřbitově v Žilině. Příležitost k sv. zpovědi od do k získání milostí pro naše zemřelé: pátek sobota neděle pondělí 1.11 úterý 2.11 čtvrtek 4.11 pátek a far.kostel N.Jičín far.kostel N.Jičín, Žilina během dopoledních mší sv. far.kostel N.Jičín i Kunín, po mši sv. Šenov u N.Jičína, Šp.kaple N.Jičín a far.kostel N.Jičín, a far.kostel N.Jičín, Kunín a far.kostel N.Jičín V ostatní dny se zpovídá vždy půl hodiny před mší sv. zamyšlení na závěr... Nepříjde pro mne smrt, příjde pro mne Pán Bůh. Sv.Terezie z Lisieux

17 4/2010 Medjugorje-Mladifest 2010 Patricie Plašilová a Pavel Bednář Jak to viděl Pavel Bednář Každé léto se v Medjugorji koná akce zvaná Mladifest, neboli modlitební festival pro mládež. Letos se konal už 22. ročník festivalu. Nejprve bych však chtěl přiblížit samotnou Medjugorji. Je to malá vesnice ve státě Bosna a Hercegovina. Příští rok bude výročí třiceti let, kdy se tu poprvé šesti dětem zjevila Panna Maria, přičemž některým se zjevuje ještě i dnes. Zpět k naší pouti. Vyjížděli jsme v sobotu odpoledne z Valašského Meziříčí v obsazení tří autobusů. Duchovní doprovod nám dělal otec František Urban. Časně ráno jsme dojeli na místo zvané Chorvatské Lurdy, kde byla sloužena mše svatá. Poté přesun k moři a odpoledne směr Medjugorje. Jeden den jsme navštívili krásné Kralické vodopády. V pondělí večer byl oficiální začátek festivalu. Nastalo přivítání všech zúčastněných států. Počtem vyjádřeno 69 národností ze zemí, co se vám ani nesnilo. Dále adorace a duchovní program. Den na festivalu vypadal takto: Dopoledne a odpoledne blok přednášek a svědectví. Mluvilo zde mnoho kněží, řádových bratrů a sester, ale i laiků z celého světa. Mě osobně asi nejevíc zaujalo svědectví narkomanů, kteří mají v Medjugorji svou komunitu zvanou Cenacolo. Přichází sem sami, protože chtějí změnit svůj život. Jejich životní příběhy byly opravdu velice drsné, ale dnes jsou to lidé, kteří díky komunitě našli pravý smysl svého života. Po přednášce byla modlitba růžence a po ní mše svatá. Večer byla obvykle adorace a duchoví program. Jednou bylo procesí se sochou Panny Marie přes vesnici. Šly tam za sebou skupinky států zpívajíce své písně. Milé překvapení bylo, když usmívající se místní lidé stáli před svými domy a rozdávali kelímky s pitím. Jeden večer měla pro nás již zmíněná komunita Cenacolo připravené perfektní divadelní představení nazvané Credo- Věřím. Navštívili jsme horu Podbrdo, místo prvního a současně probíhajících zjeveních Panny Marie a také horu Križevac. Na Podbrdo se chodí většinou bosky s konkrétním úmyslem. Na Križevaci byl festival zakončen mší svatou v ranních hodinách. Poté jsme si již jen sbalili stan a vyjeli směrem domů. Po cestě jsme se ještě stavili u moře. Byla to opravdu výborná akce na silném místě, při které může člověk mnoho duchovně načerpat a získat posilu do všedních dnů života. Jak to viděla Patricie Plašilová Slovo Medžugorie ve mně vždy evokovalo údiv a touhu přiblížit se místu, kde se nebe dotýká země. O letošních prázdninách se to podařilo. Můj první zážitek nastal při zastávce v Lurdech. Bylo

18 pod mrakem a docela chladno, přesto jsme se vrhli do moře, které bylo podstatně teplejší než vzduch. Další den na to jsem zjistila, že jsem se připekla a moje nohy nabyly růžové barvy jako prasátko. Na rozdíl od kluků jsem bydlela v apartmánu, resp. v domě místních obyvatel, vzdáleném od centra 30 minut pěší chůze. První návštěva Medžu mě oslnila, zvlášť barva a velikost měsíce. Ptala jsem se, co je to za divné slunce a všichni se mi smáli, šlo o měsíc. V té chvíli mi to vůbec nedošlo, měsíc zářil tak jasně a vypadal přesně jako zapadající slunce. Co mě ale oslovilo nejvíc, byly adorace. Byly tak konkrétní a hluboké, že se přímo dotýkaly nitra člověka. Daly mi hodně sil. Právě tam, kde vítězil náš Král, prohrával Satan. Bylo opravdu velkým zážitkem setkat se s posedlým člověkem. Během celé adorace tuhnete, zdali ve vašem okolí není také někdo posedlý a nezačne křičet. Pro naši skupinku to bylo téma, které nás provázelo celým pobytem. Druhého srpna probíhalo zjevení Mirjane plánované kolem 8.45 hodin. Vstávali jsme snad okolo 5:00 h, abychom se dostali co nejblíže. Cestou jsme míjeli davy lidí i pocestné kupce, kteří rozkládali stánky. U místa zjevení byl dav modlících se lidí a téměř k nehnutí, prodrali jsme se pod zídku, zda bude místo tam. Nakonec jsme usoudili, že se vydáme jinou cestou - do křovin. Brodili jsme se mořem keříků a balvanů, až jsme došli přímo nad zjevení. Pojedli jsme a začali se modlit, když vtom někdo začal křičet nejdřív slabě a pak stále více, tuhla nám krev v žilách při zjištění, že to vychází z místa, kde jsme chtěli zůstat. Panna Maria byla blízko. Druhý hlas se ozval těsně pod námi, letmé ustrašené pohledy a poslouchání španělským slovům, tentokrát šlo o obrácení člověka. Byly to opravdu silné chvíle, pro každého jiným způsobem. Každý si odvážíme svůj duchovní zážitek a inspiraci pro tyto dny. O Medžugorii se nedá mluvit, ta se musí zažít, kdo to nezažije, nepochopí. Bůh Vám všem žehnej+ Děkanátní tábor 2010 Šárka Urbanová Ani letos vedoucí nezaháleli a připravili pro děti tradiční tábor, i když letos už nebyl farní, ale děkanátní. Počítalo se s hojnou účastní dětí, ale asi dva měsíce před táborem byl náš hlavní vedoucí nucen snížit stavy vedoucích, protože dětí bylo opravdu málo a celý tábor byl ve velkém ohrožení. Nakonec se však Pán o vše postaral a dětí se přihlásilo dostatek na to, aby se tábor mohl uskutečnit. V sobotu 14. srpna jsme zahájili 14 denní společné putování mší svatou ve farním kostele, kterou sloužil otec Alois. Dostali jsme na celou dobu požehnání, které bylo opravdu zapotřebí. Po mši svaté jsme byli rozděleni do skupinek, naskákali jsme do aut a řítili jsme se směrem do Zálužné u Vítkova - po třech letech se opět pachatelé vrátili na místo činu.

19 Děti se rozlosovaly do skupinek tak, že každý člen tábora si z klobouku vytáhl upletený náramek v určité barvě. A tak vznikly čtyři týmy: Červení odvážní štíři, Žlutí ostří lvi, Zelení divocí chřestýši a Modří bystří krokodýli. Celým táborem nás provázelo téma deset ran Egyptských. Skrze potomka faraona, se kterým se Jirka před táborem setkal, jsme byli požádáni, zda bychom pomohli zachránit Egypt od ran, které na něj Bůh sesílá. Všichni jsme souhlasili, a tak jsme každý den museli čelit různým nástrahám (krupobití, komáři, žáby, mouchy, kobylky, vředy, den ve tmě, voda se proměnila v krev, mor zvířat). Poslední den byl bojem o přežití a mnohým už opravdu docházely síly. Ale prožili jsme i spoustu zábavy a hezkých chvil. Podnikli jsme výlet na Vikštejn, kde jsme my vedoucí zahráli dětem pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Otázkou je, kdo se u toho více pobavil, zda děti, nebo my... Také jsme jeden den měli tzv. workshopy, kdy se děti učily novým dovednostem. Jeden den nás také navštívili bývalí účastníci a pořadatelé táborů, takže jsme prožili krásné společné sportovní odpoledne a večer si zazpívali u táboráku. Tímto bychom moc rádi poděkovali za krásné chvíle, které jsme mohli společně strávit a také si trochu melancholicky zavzpomínat na staré dobré časy. Dále velké DÍKY patří našemu Pánu, za to, že se o nás opravdu postaral, že nám dopřál krásné počasí, mnoho darů, které jsme mohli využít a taky rozvinout, děkujeme za to, že se nám nikomu nic zlého nestalo, za to také děkujeme naší úžasné zdravotnici Adi Kholové, která také pomáhala s přípravami některých her, děkujeme lesníkovi Kubovi Horákovi a jeho motorové pile, bez kterého bychom asi neměli teplou vodu, děkujeme fotografovi Peťovi Maslákovi, který fotil jak o život a také stříhal videa na památeční CD, děkujeme Magdě Pišlové, která byla opravdu velkou posilou a velmi pohotově hrála s dětmi hry, Jirka Šnerch byl další nepostradatelný článek, děkujeme nejen za stavbu přístřešku, ale za pomoc při hrách. Nesmíme zapomenout na kuchaře a kuchařky, kteří nám plnili bříška, jmenovitě paní Pobořilová, Chrobáková, Zdena Baar a Pavel Maslák, děkujeme i panu Chrobákovi, který se staral o správný chod veškerých technických i netechnických zařízení. Všem kněžím a jáhnům, kteří za námi přijeli a díky nimž jsme mohli být blíž Pánu při mši svaté (otec Alois, otec Dušan, otec Michal, pan Urban a otec Marek z Frenštátu). Děkujeme Jirkovi Fojtů, že opět vzal celý tábor na svá bedra a byl ochoten se o vše postarat, zařídit a vzal na sebe veškerou zodpovědnost. Bez jeho iniciativy by se letošní tábor asi neuskutečnil. Také patří velké díky všem dětem, které na tábor, snad rády, přijely a také všem rodičům a vám farníkům za modlitby, které jsme mohli pociťovat a které byly vyslyšeny.

20 Skautský tábor 2010 Barbora Heryánová Víte, kde jsme strávili letošní tábor? V Africe! Ale taky v Číně, indiány obývané Americe, v Amazonském pralese, ve starověkém Řecku a na spoustě dalších zajímavých míst. Říkáte si, jak je to všechno možné? Jako šikovní skauti si umíme poradit skoro se vším (vždyť se na takové situace připravujeme celý rok), a tak jsme si postavili letadlo, které nejen dokáže obletět celý svět, ale také cestovat v čase. Abychom však mohli strávit 11 slunných dní tábora spokojení a odjíždět z něj plní zážitků, museli se naši vedoucí postarat o spousty věcí. Tou nejviditelnější byla stavba tábořiště, se kterou nám pomáhali i rodiče, sourozenci a kamarádi, protože postavit hangár, 24 stanů, 3 latríny a pravé indiánské tee pee není jen tak, když vám celé stavění tábora proprší. Společnými silami jsme to však zvládli, a tak jsme se druhého dne vydali na puťák, který jsme začali, jak se na křesťanský oddíl sluší a patří, tedy mší svatou. Puťák byl docela náročný obzvlášť pro ty starší, kteří si nesli v krosnách skoro všechno, co na táboře potřebovali, ale všichni došli až do tábora - našeho současného domova. Před vstupem do tábora jsme symbolicky přeskočili oheň, který spálil strasti běžného života (všechny nesváry, spory a trápení) a my se mohli začít zabydlovat. Dostavěli jsme si latríny a umývárku, nachystali do kuchyně zásoby dřeva a postavili jsme letadlo. Druhý den se nesl ve znamení byrokracie. Dokážete si představit, jak moc se naběháte po úřadech, než si sežene všechna potřebná povolení? Ale stálo to za to. V Egyptě jsme si vyzkoušeli stavění pyramid, v Řecku průchod labyrintem, v Americe jsme se povozili nejen v jeepu, ale i na koních, a taky jsme se naučili vyrobit zpívající dřívko a indiánskou saunu. V Irsku nás svou návštěvou poctili samotní keltší vládci. Díky poruše motoru jsme ztroskotali v Amazonii, kde jsme si sami museli obstarat jídlo a postavit přístřešky na přežití noci v džungli. Našim rádcům se naštestí letadlo podařilo opravit, a tak jsme se v dalších dnech mohli vydat do Číny, kde jsme se naučili vyrábět lampióny a hůlky, kterými jsme se večer v čajovně pokoušeli jíst pravé čínské nudle. V Africe nás málem snědli domorodí lidožrouti a my si díky jednomu odřeknutému jídlu uvědomili, že máme všeho dostatek a že vlastně nevíme, co to je opravdový hlad. O duchovní stravu se postaral choryňský otec Janko a nedělní mši svatou jsme prožili s Rajnochovickými farníky. U slavnostního slibového ohně pak mnozí z nás vstoupili do velké skautské rodiny tím, že složili světluškovský, vlčácký nebo skautský slib do rukou naší náčelnice Klárky. Na celý život se tak zavázali sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce. Moc se nám tam všem líbilo a příští rok se zase sejdeme, abychom společně prožili spoustu obohacujících dní uprostřed přírody. Chceš jet s námi i ty? Klidně můžeš, ale není to jen tak. Tábor je totiž odměna za celoroční snažení. Každý týden se scházíme na schůzkách, jezdíme na víkendové výlety a pořádáme spoustu dalších akcí. Jestli se chceš přidat, budeme se na tebe těšit. Na holky každé pondělí od 16:30 do 18:00 a na kluky v úterý v tu samou dobu v naší klubovně na adrese U Jičínky 9.

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína únor 1 2012 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína duchovní slovo... Obsah duchovní slovo... 2 zeptali jsme se 3... otce Aloise co nového v Novém Jičíně? 3... otce Aloise co nového v Kuníně? 6...

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N. Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N. Jičína farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N. Jičína 3 červenec 2012 duchovní slovo číslo 3/2012 vychází 1. 7. 2012 Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, 74101 Nový Jičín, tel. : 556 707

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

GOLGOTA - chrám Božího hrobu

GOLGOTA - chrám Božího hrobu GOLGOTA - chrám Božího hrobu 2 2 2009 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta...

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi...

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... Jáhen a jáhenství Jáhenská služba je charakterizována vykonáváním tří úkonů...

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz prosinec 2008 5 obsah... Úvodní slovo od otce Dušana Zeliny... str.2 Rozhovor s otcem Františkem Cincialou... str.3 Lev, svobodný pán Skrbenský z Hříště Kardinál

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína 4 říjen 2 0 1 1 Obsah Duchovní slovo... 2 Představujeme... 3 Historické okénko... 5 Mys novojičínského děkana na dalekém severu 5 Pamětní kniha farského obvodu

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 84 říjen 2009 Z obsahu Slovo na okraj Zprávy z farnosti Program farnosti Vybíráme z kroniky Tváře naší farnosti

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Beze strachu

20 let na cestě. Slovo na cestu. Beze strachu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Beze strachu Prázdniny i doba hlavních dovolených už je za námi a my stojíme na začátku nového

Více