FOTO FOTO 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTO 57 128 2 7-2 0 2 12 1 FOTO 56"

Transkript

1 FOTO FOTO 56

2 OBSAH Slovo na úvod Historie statku a zámku Stádlec Stádlec od poloviny 19. století do současnosti Obce ve správním obvodu městyse Stádlec Dějiny farnosti Stádlecké a sakrální památky Dějiny židovské komunity ve Stádlci Stádlec a válečná období Školství ve Stádlci Cech a společenstvo živnostníků ve Stádlci Firmy podnikající ve Stádlci Řetězový most Spolková činnost ve Stádlci Rodáci a významné osobnosti spojené se Stádlcem Stádlecké oslavy Seznam použitých pramenů a literatury

3 Vážení čtenáři, FOTO 74 držíte v ruce publikaci, ve které jsme vám chtěli nabídnout krátkou exkurzi do minulosti a pokusili se připomenout bývalou slávu Stádlce a jeho obyvatel. Dnes žijeme v hektické době a málokdo má čas vracet se do minulosti, aby si připomněl, jakým způsobem žili naši předci. Přesto jsou tato občasná ohlédnutí užitečná, neboť nám pomáhají uvědomit si, jak pohodlně se nám nyní žije. Z tohoto důvodu v publikaci dáváme přednost archivním snímkům, údajům vyhledaných v kronikách a archívech, abychom vzdali hold úsilí lidí, kteří nezištně vydávali svou energii pro lepší život stádleckých občanů. Abychom si jejich práci připomněli, ocenili ji a navázali na ni. Každé obci, která nyní patří pod správu městyse Stádlec, je věnováno několik slov. Dočtete se zde o její historii a spolkovém životě tamních obyvatel. Tato publikace nemá být učebnicí historie nebo chronologickým výčtem dat a událostí. Publikace by měla být čtivá s jistou dávkou ověřených historických reálií a klade si za cíl vzbudit ve čtenářích z řad stávajících obyvatel Stádlce, ale i v těch, kteří již ve Stádlci nebydlí, pocit hrdosti na dílo předků a pocit sounáležitostí s místem, ze kterého vzešli, kde žijí a kde vyrůstají jejich děti či vnoučata. Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec

4 HISTORIE STATKU A ZÁMKU STÁDLEC O původu vzniku názvu obce Stádlec (dříve Stadilce či Stálec) se traduje několik pověstí: Kdysi prý lovil bohatý pán v hlubokých lesích kolem řeky Lužnice a zabloudil. Unaveného zbloudilce našli lidé v místech, kde stojí dnes zámek. Z vděčnosti za své zachránění dal pán vykácet les a postavit kapli. Kolem pak vznikla osada, které se říkalo stál-les čili Stálec. Jiná verze praví, že pastýři ovcí, kteří sháněli svá stáda na vyvýšené místo a toto místo měli na nějakou dobu stálé, říkali poženeme na stálec. Podle další z verzí byl název Stadilce odvozen od stavidel okolních rybníků, kterých bylo v okolí velké množství. Jak název skutečně vznikl, asi už nezjistíme. Jako nejpravděpodobnější se jeví další varianta, neboť dle Příručního slovníku jazyka českého, který vydala Česká akademie věd v roce , je slovo stádlo vysvětleno jako obvyklé stanoviště lesních milířů, ve kterých se vyrábělo dřevěné uhlí. Stádlec tak mohl původně být, díky své zásobě dřeva, uhlířskou vesnicí. První dochovaná písemná zmínka o osadě pochází již ze středověku a je zaznamenána v Kodexu kláštera Pany Marie na Valech ze dne 2. června Václav II., král český a markrabě moravský v tomto kodexu souhlasí, aby Záviš z Falkenštejna směnil vesnice Stadilce (Stádlec) a Křídu s Jindřichem z Rožmberka za jiné vesnice. Takto ji zapsal protonotář Království českého a kanovník kostela Pražského, Olomouckého a Vyšehradského mistr Welislav: Na vědomí dáváme, že když věrný náš milý Záviš z Falkenštejna směnil vesnice Stadilce a Křídu, kterés lesy, vodami, loukami, pastvinami, poli vzdělanými i nevzdělanými a všemi ostatními náležitostmi jsme mu darovali, pro klid duše matky naší paní Kunhuty zemřelé královny České. Pan Jindřich z Rožmberka žádal nás, abychom tuto směnu potvrdili, my žádosti řečeného Záviše našeho věrného milého vyslyšeli a řečenou směnu potvrzujem. Stádlec dle tohoto záznamu patřil do majetku pánů Zelené růže. FOTO 58 A tak se s povolením krále ujal roku 1287 Stádlce se 14 lány poplatných pan Jindřich z Rožmberka, který jej připojil k Příběnicím. Stádlec tehdy ležel na cestě do Příběnic, tzv. Polužnické obchodní cestě, jež byla schůdnější, než cesta povodím Lužnice. Tvrz, zde vystavěná, chránila obyvatelstvo i cestující obchodníky a těmto poskytovala pohostinství. Stádlec býval patrně vodní tvrzí, chráněnou příkopem, který se napouštěl z rybníka v prostoru dnešní Stromovky. Rybník byl asi plněn přepadem z rybníka Petrovského. Rybník Dolíška chránil tvrz od jihu. Tvrz byla ponechána jako dolní trakt nynějšího zámku. Dle Urbáře příběnického panství z roku 1433 byla obec Stádlec tvořena 20 usedlostmi. Byli zde tito hospodáři: Jan, Mach, Prokop, Jindra, Kuba Rychtář, Jakeš, Blažek, Svach, Smrčka, Aleš (Reš), Bernát, Jíra, Sluzek, Slavík, Velík, Linhart,

5 Řehoř, Ondřej Sturm, Svojata, Jan Novák. Roku 1459 byl Stádlec připojen k Dobronicím. Toho roku jej prodal Oldřich z Rožmberka Vítovi ze Rzavého, který je od roku 1533 uváděn jako Vít ze Rzavého na Stádlci. Vít totiž prodal roku 1528 Dobronice, ale Stádlec si ponechal a vystavěl zde renesanční tvrz, na které bydlel. Tento Vít zemřel roku Stádlecký statek získal jeho syn, Jiří Víta ze Rzavého (+1604), a roku 1616 jej přebral syn Bohuslav ml. Víta ze Rzavého na tvrzi Stádlci. Ke statku patřil poplužní (panský) dvůr, ves Stádlec s krčmou, pivovarem a dvěmi ovčíny, vsi Velká Řepeč s krčmou, Křída, Malá Řepeč, dvůr nový poplužní Kášovice a další majetek. Další zmínka je roku 1622, kdy je uváděno, že Bohuslav Víta ml. s bratrem Mikulášem podporovali odbojné stavy a to i po bitvě na Bílé hoře a brzy pak zemřeli. Ves i statek byly ten rok (1622) vypáleny císařským vojskem. Tři roky nebyla pole oseta a nebylo řádně hospodařeno. Bohuslav Víta ml. byl po smrti konfiskační komisí odsouzen k manství (tedy stavovsky snížen). Na statku nejprve hospodařil Bohuslavův bratr Vilém Víta ze Rzavého jako poručník za nezletilé Bohuslavovy sirotky, syna Jiříka Šťastného a dceru Marii Annu. Při takovémto stavu nebylo možno statek pro sirotky dlouho udržet. Statek Stádlec tak byl roku 1629 skrze císařské komisaře prodán za kop grošů míšeňských Johance Kateřině z Oberneychynku, manželce Bohuslava Nestera Hozlauera z Hozlau na Dobronicích. Později se stal majitelem její příbuzný Jan Kryštof Neuchyngár z Oberneychynku, který ke statku přikoupil roku 1635 statek Oltyni a Slavňovice. V roce 1654, za majitelky panství Alžběty Poppové, jsou uváděni v Berní rule ve Stádlci tito osedlí (tj. hospodáři vlastnící půdu): sedláci Petr Mazanec a Ludvík Hýbl, chalupníci Václav Novotný, Václav Slabej, Jan Brůmek a Jiřík Skočdopole, zahradníci Václav Blažek, Jiřík Paumkart a Tomáš Koláček, krejčí Vít Kopřiva, hrnčíř Vít Čermák a dále ještě pustý stavení Pikhartrovský, Semrádovský a Brožovský. Poslední potomek z rodu Oberneychynků, František Norbert Neuchyngár, zemřel roku 1685 ve věku pouhých 18ti let a Stádlec se stal majetkem jeho matky Anny Ludmily z Terešova, provdané za Viléma z Žeberka (+1703). V držení této rodiny byl Stádlec do roku V této době byla vystavěna i kaple Bolestné Panny Marie. Jejich dcera Františka Leopoldina se provdala za Jana Norberta hraběte z Pöttingu. Po jejich smrti byl stádlecký statek prodán roku 1721 Františku Ferdinandovi hraběti z Říčan za zlatých. Tehdy (v roce 1721) ke stádleckému statku patřil zámek s kaplí, pivovar, lihovar, kovárna a vesnice Stádlec, Křída, Řepeč, Oltyně, Řepečky a Slavňovice. Dále 3 mlýny a 1 pustý, 1 mlýn s pilou na Lužnici i s břehem řeky, panské dvory Stádlecký, Oltyňský, Kášovický a na Odměnách (č. p. 63) se 2 ovčíny, lom vápenného kamene, 28 rybníků a sádky. Dále bylo na panství 5 krčem: Stádlec, Oltyně, Křída, Slavňovice a Řepeč. K panství patřilo také právo ve mlýně u vody o posvícení a svátcích šenkovat. Dále byly u panství ovocné zahrady, chmelnice a cihelna. FOTO 73

6 Rok na to, roku 1722, byl stádlecký statek prodán českobudějovickému měšťanovi Vavřinci Antonínovi Preinhelterovi z Heltenberka (+1741). Po něm jej dědila vdova Marie Magdalena rozená Hohensteinová a pak nevlastní dcera Karolína rozená z Gube, vdaná za Antonína Karla Schönpfluga z Gamsenberka (1744). Tento Antonín Karel dal přestavět obnovenou tvrz na zámek v barokním stylu. Synovec Karla Antonína, Kajetán Schönpflug z Gamsenberka, vyměnil roku 1801 na zámku střešní krytinu, prejzy nahradil taškami. Po Kajetánově vdově, Anně Schönpflugové z Gamsenberka, rozené Mandlíkové, roku 1848 zdědila stádlecký statek její neteř, svobodná paní (baronka) Barbora Fellnerová z Feldegu, rozená Winzigová. Po ní následovaly jako majitelé statku její děti, nejdříve nejstarší syn Adolf Fellner z Feldegu (+1859), poté mladší syn Karel Fellner z Feldegu (+1891) a nakonec dcera Anna, provdaná Zipserová. Chytilův Adresář království českého uvádí roku 1913 jako majitele velkostatku Rudolfa a Julii Rapplovi. Správcem byl Antonín Sekera. Velkostatek vlastnil lihovar a cihelnu. FOTO 62 Stádlecký zámek stojí na jihovýchodní straně náměstí. Je to jednopatrová čtyřkřídlá budova kolem obdélného dvora. V ose pozdně barokního průčelí, členěného plochými pilastry, předstupuje balkón podepřený sloupky. Nad hlavní římsou je po celé její délce barokní volutový štít, uprostřed zakončený bání. Pod balkónem je průchod na dvůr, s přízemními arkádami na úzkých protilehlých stranách. K zámku náleží i rozlehlý zámecký park, který je v současné době neudržovaný. Syn známého vynálezce Dr. Ing. Františka Křižíka Jan Křižík vyženil roku 1919 sňatkem s Annou Rapplovou statky Stádlec a Oltyni. V padesátých letech byl jejich majetek zestátněn. V letech v zámku sídlilo zemědělské učiliště. V roce 1992 se o objekty a pozemky přihlásil syn bývalého majitele Jan Křižík, žijící v USA. Roku 1994 mu byl veškerý majetek vrácen. FOTO 1 STÁDLEC OD POLOVINY 19. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI V polovině 19. století se stavěly silnice k Opařanům (1845), k Sitinám (1855) a přes řeku k Soběslavi ( ). K výrazným změnám došlo i na náměstí. V letech byla položena dlažba, roku 1858 se zavezl rybník (dnešní Stromovka) a o dvacet let nato byly vysázeny stromy. Trhy na zboží a dobytek se konaly ve Stádlci od roku V roce 1865 dostala obec Stádlec povolení pro konání tří výročních trhů. Na základě tohoto se potom stádlečtí domnívali, že jsou městečkem se pak obec dotázala správního soudu,

7 zda správně užívá titul městys. Soud rozhodl, že označení městys je používán neoprávněně. K oficiálnímu povýšení na městys došlo až usnesením vlády Československé republiky 6. března Městys v názvu Stádlce byl používán až do reformy samosprávných územních celků Československé republiky v 50. letech 20. století. Touto reformou bylo označení městys odňato. Teprve v roce 2011, na základě žádosti zastupitelstva obce, bylo označení městys pro Stádlec opět vyžádáno. Žádosti bylo vyhověno a téhož roku byly městysi Stádlec přiděleny také symboly znak a vlajka. V roce 1874 byla ve Stádlci založena Občanská záložna. Dva roky nato byla zřízena četnická stanice. Roku 1905 přibyl samostatný poštovní úřad, umístěný v budově velkostatku. Předtím patřil Stádlec poštou do Opařan. Pod stádleckou poštu náležely obce a osady Stádlec, Hajky, Kozín, Křída, hájovna Liška, Podhrázský mlýn, Rataje, Sitiny, Slavňovice, Staré Sedlo, Šifnerův mlýn a Vodárna. První poštmistrovou byla až do roku 1925 Agáta Kasalická. V roce 1925 byl na poštovním úřadě zřízen státní telefon. Roku 1947 získala pošta samostatný domek na náměstí. Roku 1966 byla zřízena automatická telefonní ústředna. V 90. letech působil na poště vedoucí a čtyři doručovatelé. K stádlecké poště tehdy náležely obce Stádlec, Dobronice, Hájky, Kozín, Křída, Ovčín, Papírna, Rataje, Řeka, Sádky, Sitiny, Slavňovice, Staré Sedlo a Větrov. Roku 1912 zřídil Antonín Vaněk, rolník ve Stádlci, 2 elektrárny (první na Papírně a druhou v Dobronicích). Síť vedla do Dobronic, Stádlce, Opařan, Bernartic a Rataj. Tyto elektrárny byly roku 1923 zrušeny a síť převzal Jihočeský elektrárenský svaz. Roku 1929 bylo instalováno veřejné osvětlení. Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra byl 23. června 1923 dosavadní název obce Stálec změněn na úředně stanovený název Stádlec. Od 15. srpna 1925 získal Josef Legát, hostinský v Opařanech, povolení provozovat autobusovou linku a to třikrát denně ze Stádlce do Tábora. V roce 1928 zavedl elektrotechnik ve Stádlci, Alois Hořejší, osobní autodopravu. V roce 1926 byl jmenován prvním obvodním lékařem MUDr. Bohumil Bazal. Koncem roku obecní zastupitelstvo schválilo stavbu obecního domu pro obvodního lékaře. Dokončen byl v červnu Od roku 1932 působil ve Stádlci MUDr. Evžen Kajzermann, který roku 1938 zřídil Poradnu matek a dětí. V roce 1954 přibyla zubní ordinace. Roku 1932 byl ustanoven lesní hospodář nad obecními lesy. Stal se jím lesní správce z Dobronic Jan Šonka. Ještě na konci války se začalo jednat o zřízení kina ve Stádlci. Bylo rozhodnuto o jeho umístění do bývalé synagogy a zahájeny svépomocí adaptační práce. 9. února 1946 byl uspořádán na sále ples na oslavu zprovoznění kina. Následně o půlnoci zahájilo kino provoz promítáním prvních grotesek. Roku 1960 byl dokončen nový sál s parketovou podlahou, přísálím, šatnou a sociálním zařízením. Vznikl tak plnohodnotný kulturní dům. Roku 1972 došlo k zastropení jeviště.

8 Roku 1946 byla v obci ustanovena Rada žen. Předsedkyní byla zvolena Františka Jílková. Na popud této rady byla v č. p. 47 zřízena prádelna a byl zakoupen elektrický mandl. Za pomoci všech občanů byl roku 1950 zřízen v obci nový obecní rozhlas s 12 ampliony. Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno ve Stádlci roku Téhož roku 17. srpna došlo k rozorání mezí. V roce 1960 došlo ke sloučení s JZD v Hájkách, Křídě, Slavňovicích a Starém Sedle. Prvním předsedou sloučených JZD se stal Matěj Špindrel z Mokrého Lomu u Trhových Svinů. Roku 1953 se místní národní výbor přestěhoval do domu po Arnoštu Kokrháčovi (č. p. 22). V roce 1959 začal MNV vydávat časopis Rarášek. Řídil jej učitel Jiří Antonín Švec. Roku 1967 došlo ke stavbě administrativní budovy MNV, kde v té době mělo kanceláře i JZD. Po třech letech se tak MNV mohl přestěhovat ze staré budovy na náměstí, která již naprosto nevyhovovala. FOTO 6 V roce 1953 byl v bývalém hostinci Panská (č. p. 44) otevřen obchodní dům Seplo. Roku 1962 byl předělán na samoobsluhu, kde kromě potravin bylo i oddělení průmyslového zboží. Do místnosti vedle samoobsluhy byl převeden prodej mléka a pečiva. V domě u Šebelů byla zřízena roku 1964 prodejna textilu. Roku 1965 byla ve Stádlci za spolupráce Komunálních služeb Bechyně a Soběslav zavedena i řada služeb. V místnosti v bývalé kampeličce bylo zřízeno Kadeřnictví. Začala také fungovat Sdružená sběrna obstarávající opravy bot, punčoch, rádií, elektrických přístrojů i praček a dále praní prádla a barvení šatstva. Roku 1974 bylo v prostoru mezi silnicí a rybníkem Petrovský vybudováno stavební četou důchodců nové nákupní středisko Jednoty. FOTO 15 FOTO 63 Roku 1955 byla postavena autobusová čekárna. Roku 1972 byl zavezen rybník Dolíška. Rok na to došlo ke kabelizaci telefonní sítě po Stádlci a byla zahájena výstavba kanalizace. Roku 1990 se začal v obci budovat vodovod. Prvními soukromými podnikateli v obcích se stali Miluše Doubková, zahradnice ve Slavňovicích, Milan Pinc, jenž provozoval elektroservis a vybudoval malou vodní elektrárnu na rybníce Mlýnský. Dnes převzal žezlo v rodinném podniku syn Marcel. Josef Koukal zbudoval malou vodní elektrárnu na Oltyňském potoce (u splavu). Autoopravnu provozuje ve Stádlci pan Martin Troška, který pokračuje v díle svého otce Pavla, který zahájil činnost v roce V roce 1991 zřídila Miluše Némethová bistro Na rynku. Miroslav Hořejší z Hájků provozuje pilu, vyrábí stavební řezivo a na automatické lince vyrábí brikety z pilin. V současnosti zde nabízí své služby další živnostníci např. soukromě

9 hospodařící rolník ve Slavňovicích Josef Volavka, pokrývačské a klempířské práce nabízí Jaroslav Ťoupal, Rudolf Andráš, František Andráš a Jan Šindelář. Obkladačské a drobné zednické práce provádí pan Petr Heřmánek. Ve Starém Sedle provozuje holičství a kadeřnictví paní Lenka Svobodová. Od roku 1990 se chovem chladnokrevných koní zabývá Ing. Eva Matyšová. V současné době má ve svém hospodářství 6 chovných klisen plemene Slezský norický kůň. Klisny jsou zapsané v plemenné knize a zařazeny do Národního programu na zachování genových zdrojů. V roce 1997 zahájila Irena Průšová činnost turistické jízdárny a jezdeckého oddílu ve Starém Sedle Pony Cross. Nabízí nejen rekreační projížďku na koni, ale i profesionální výcvik. Na přelomu 20. a 21. století byl Stádlec postižen živelnými pohromami. Dne 6. července 1999 to bylo krupobití nebývalého rozsahu, které poškodilo většinu střech. V srpnu roku 2002 byly obce Stádlec a Slavňovice postiženy velkými záplavami. FOTO 60 FOTO 61 OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTYSE STÁDLEC Staré Sedlo Nejstarší písemnou zmínku o obci nacházíme přibližně roku 1412 v kšaftu (závěti) Diviše z Kraselova. Zde zapsal veškeré svoje zboží v Dobronicích, zejména čtvrtinu tvrze a vesnice svoje Dobronice, Rataje, Staré Sedlo svým vlastním bratrům Vojtěchovi, Janovi a Lipoltovi z Kraselova. Další zpráva je z 10. prosince Tehdy Jan mladší z Malovic prodal tvrz svou Dobronice s poplužím, podacím, rybníky, lesy za řekou s lesem slove Borečný, ves celou kromě což bylo záduší, řeku pod tvrzí, mlýn s rybářem, potok ježto teče mimo tvrz, pacht v Třemešné, lán v Makově, ves celou Staré Sedlo, louku mezi Stadlcem a Starým Sedlem a lány v Ratajích Rynartovi od Dubu. V pozdější době bylo Staré Sedlo sídlem samostatného statku. Statek měl Jan Jiří Hozlauer z Hozlau na Dobronicích. Po Bílé hoře byl mu statek dne 9. listopadu 1622 za účast na stavovském povstání konfiskován. Prodán byl jeho bratru Bohuslavu Nestorovi Hozlauerovi z Hozlau 26. srpna Roku 1623 je zde uváděn Jan Kafka z Říčan, seděním na Starém Sedlišti. Ten ale statek neudržel a byl prodán majitelům Dobronic. Roku 1654 je uváděno v Berní rule pouze pět gruntů - Jan Nováček, Václav Slabej, Adam Hluchej, Jan Pekař a Mikuláš Jadrnej. Další tři půlláníci a tři zahradníci jsou zmínění jako stavení pustá (Vlkovský, Matoušovský, Šmejkalovský, Bílýho, Brzobohatýho a Nováčkova). Poznámka v Berní rule: Pole zde většinou pusté leží a lesem zarostlé. Zahrady mnoho let dokonce pusté a lesem zarostlé. Je vidět, jak

10 těžce dopadla třicetiletá válka na Staré Sedlo. Roku 1789 žilo v 19 domech 113 obyvatel. Roku 1850 ve Starém Sedle hospodařilo ve 30 číslech popisných 16 sedláků, 8 domkářů, hajný František Cihlář, hospodský František Rosenberg a kovář Karel Kratochvíl. V roce 1912 byl do Starého Sedla zaveden elektrický proud a uprostřed obce vysázeny lípy. Do roku 1918 patřilo Staré Sedlo pod politickou obec Dobronice. Prvním starostou byl zvolen v samostatné obci Josef Hladký z č. 11. Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 odešli i ze Starého Sedla muži do války. Domů se již nevrátil Jan Pěchota č. p. 2, Jan Mála č. p. 10, Josef Hladký č. p. 11, Jan Svoboda č. p. 16, Jan Dlouhý č. p. 20, Josef Svoboda č. p. 30 a Jan Franěk č. p. 36. Roku 1924 byla na jejich památku umístěna pamětní deska na místní kapličce. FOTO 2 V rámci první pozemkové reformy došlo k oddělení pozemků od Velkostatků Stádleckého (1919), Bechyňského (1922) a Ratajského (1923). Tyto pozemky byly pronajaty malým hospodářům v jednotlivých obcích. Část lesů byla prodána jednotlivým obcím. Vzniklo lesní družstvo, které se staralo o lesy původně patřící pod panství Bechyňské. Roku 1925 bylo ustaveno Vodní družstvo, jež v letech provedlo meliorace a odvodnění pozemků. V roce 1928 byla vybudována silnice ze Starého Sedla do Křídy. Roku 1947 došlo k úpravě návsi a cest, při které byl zrušen rybníček. Obec provozovala také místní veřejnou knihovnu. Již 18. prosince 1945 bylo ve Starém Sedle založeno Zemědělské strojní družstvo, které bylo přeměněno v roce 1949 na JZD. 5. prosince 1959 byly sloučeny obce Stádlec, Staré Sedlo, Křída a Slavňovice pod společný MNV ve Stádlci. Následující rok došlo i ke sloučení JZD. V roce 1974 byla postavena prodejna ve Starém Sedle. Dnes již svému účelu neslouží. Nachází se na návsi na místě bývalého obecního domu. Hájky Osada Hájky, též Hájek nebo Hájkov, vznikla teprve na počátku 19. století. Poprvé je uvádí Matriky narozených, oddaných i zemřelých fary Stádlec z let jako Chalupy na Hajkách. Nejstarší je zde zápis v matrice zemřelých ze 17. prosince 1793, že zemřel Hrusska Ondřej chalupnik z nowych chalup. Původní jméno měla Hajko. Což bylo vlastně příjmení vzniklé ze jména Háj. Sommer ve své práci Das Königreich Böhmen (Království české) uvádí roku 1842 Haiko (Hagko) 13 domů a 119 obyvatel. František Palacký jméno obce uměle upravil na Hájkov a tento tvar byl roku 1854 prohlášen jako úřední. Ale lidé si původní název Hajko změnili do množného čísla na Hajky (= ves Hajků tj. rodiny Hajkovy). Toto pojmenování se následně roku 1904 stalo i úředním. Roku 1935 byly Hajky připojeny elektrickou sítí na transformátorovou stanici

11 obce Slavňovice. Po druhé světové válce vzniklo v Hájkách samostatné JZD, které bylo roku 1960 sloučeno do JZD Stádlec. FOTO 3 Křída Patřila Záviši z Falkenštejna, který ji směnil roku 1287 společně se Stádlcem s Jindřichem z Rožmberka. Od té doby náležela k Příběnicím. Roku 1323 ji vyměnil za jiné zboží král Jan Lucemburský. V rožmberském urbáři před rokem 1374 je již ale opět uváděna se 14 lány u Příběnic. Nejstarší známé obyvatele Křídy nacházíme v dalším rožmberském urbáři z roku Zmiňováni jsou: Michal Rychtář, Kokrha, Tomáš, jeho syn, Ondrášek, Míka, Jakub, Jíra Blažek, Šimek, Král Vácha, Petr Šviha, Hule a Bera. Roku 1604 byla již Křída držena ke stádleckému statku. V Berní rule z roku 1654 nalézáme v Křídě následkem třicetileté války pouze 3 sedláky: Václava Sedláčka, Jana Sedláčka a Matouše Nováka. Ostatních 7 jednolánových stavení: Kučerovský, Zubovský, Nápravovský, Kouřilovský, Blažkovský, Varlochovský a Porchovský je zmiňováno jako pustých. Za vše vypovídá poznámka berních komisařů Všechny grunty jsou přes třicet let úplně pusté, zkažené a zbořené. Role jsou ze 2/3 zarostlé velkým lesem, zbytek leží ladem. První tereziánský katastr uvádí roku hospodářů a Schallerův místopis z roku čísel popisných. 4. března 1874 vypukl, nejspíš z neopatrnosti, ve stodole Václava Pouchy požár. Rozšířil se na sousední stavení Josefa Kosa č. p. 5, Josefa Falady č. p. 4, Jana Pecholta č. p. 3 a Františka Řezáče č. p. 25., až nakonec vyhořela téměř celá strana vesnice. Až do roku 1884 náležela Křída k politické obci Stádlec. V Křídě byl pouze radní. Roku 1884 byla obec Křída od Stádlce oddělena jako samostatná obec a prvním starostou byl zvolen Jakub Kos č. 33. I na muže z této obce se vztahovala mobilizační vyhláška s povinností narukovat do vyhlášeného válečného konfliktu v roce V této světové válce padli Josef Vaněk č. p. 4, František Heřmánek č. p. 10, Josef Kolář, Karel Kolář, Josef Baldýnský č. p. 24, František Marek č. p. 30 a František Hrych č. p. 32. Roku 1920 začala stavba silnice Stádlec Křída Papírna, dokončená byla v roce V následujícím roce 1930 bylo zřízeno meliorační družstvo a v roce 1934 došlo k elektrifikaci Křídy. JZD bylo ve Křídě založeno roku Družstvo fungovalo samostatně až do sloučení družstev V prosinci 1959 byla Křída sloučena se střediskovou obcí Stádlec. Roku 1973 byla vyasfaltována silnice z Křídy do Starého Sedla. Ve Křídě byla v roce 1974 vybudována na návsi nová studna.

12 FOTO 4 Slavňovice Původní jméno obce bylo nejspíše Slavoňovice tj. ves lidí Slavoňových. Obec je poprvé zmiňována v rožmberském urbáři (Registrum bonorum rosenbergicorum) vzniklém dle posledních studií před rokem Zde se píše: Bona in Przibieniczek villa Slawnowicz continet XIII laneos, quorum quilibet annuatim censuat per LXXVI gr. (Statek Příběničky obec Slavňovice s 13 lány, z kterých platí ročně 76 gr.). V dalším rožmberském urbáři z roku 1433 nacházíme 9 usedlostí. Poprvé jsou zde konkrétně jmenováni jejich majitelé: Kuba, Kadolt Kuba, Voršila vdova, Mareš, Pešek syn Václavův, Martin, Pech, Petr Hošek a Vdova Dušková. Až do 16. století náležely Slavňovice k Příběnicím. Roku 1530 se nacházely při panství Bechyňském, kam se dostaly nejspíše se zbožím Sepekovským. Zdeněk mladší ze Švamberka odprodal roku 1551 ves Oltyni s jinými osadami (mj. Slavňovice) Jindřichovi Hozlaurovi z Hozlau. Ten je připojil k Dobronicím. Po jeho smrti, v rámci dělení majetku získal jeho syn Kryštof Hozlaur z Hozlau po roce 1560 vsi Slapy a Oltyně včetně Slavňovic. Pod samostatným statkem Oltyně zůstaly Slavňovice až do 3. března Tehdy prodal Bohuslav Nester Hozlaur z Hozlau statek svůj slove Voltyni, totiž tvrz a ves, ves Slavňovice s dvorem poplužním... Janovi Kryštofovi Neychingerovi z Oberneychyngu a ten je připojil ke Stádlci. Další osudy již Slavňovice nadále spojily se statkem Stádleckým. V Berní rule roku 1654 je uváděno ve Slavňovicích pouze 5 sedláků: Matouš Novák, Matěj Musil, Matěj Beránek, Václav Hlávka a Martin Hůrek. Zbylých 7 jednolánových stavení - Šimůnkovský, Mrázkovský, Valský, Kovářovský, Novosadovský, Vítkovský a Mikšovský je vedeno jako pustých. I zde k nim museli berní komisaři učinit poznámku Všechny mnoho let pustý, zkažený a zbořený, role větším dílem zarostlý, zbytek leží ladem. První tereziánský katastr roku 1713 uvádí již 11 hospodářů. Roku 1750 zde nalézáme 12 sedláků. Ke vsi náležel též mlýn Suchomelův, jež vrchnost prodala roku 1785 s právem zákupním a s povinností, že mlynář sám musí opravovat jez. A Jaroslav Schaller ve své Topographie des Königreiches Böhmen (Topografii Království Českého) uvádí k roku čísel popisných. Taktéž slavňovičtí muži byli povinní bojovat v letech 1914 až 1918 v první světové válce. Ze Slavňovic položili život za císaře pána Josef Kozojed č. p. 4, Josef Veselý č. p. 5 a Antonín Popelka č. p. 19. Roku 1925 jim věnoval místní Sbor dobrovolných hasičů s korporací obce Pamětní desku na kapličce Panny Marie umístěné na návsi. Roku 1929 došlo k připojení Slavňovic k elektrickému rozvodu z Jihočeského elektrárenského svazu. FOTO 5

13 U řeky Lužnice tábořilo v letech 1938 a junácké středisko z Prahy. Pobýval zde také vůdce tohoto střediska pplk. Bedřich Valla, zakladatel branného skautingu. Za protektorátu byl členem několika odbojových skupin. V roce 1944 byl v Itálii zatčen gestapem a následně vězněn v Malé pevnosti Terezín. Dožil se sice osvobození, ale na útrapy věznění zemřel Na jeho památku nechal po válce na místě skautského tábora postavit na vlastní náklady pan Šebele, obchodník ze Stádlce, pomník. Jelikož byl tento pomník zanesen jako bod v kartografických mapách, nedošlo po roce 1948 k jeho likvidaci. FOTO 54 V 50. letech i ve Slavňovicích existovalo samostatné JZD, sloučené v roce 1960 se Stádleckým. Také obec Slavňovice byla připojena v prosinci 1959 ke střediskové obci Stádlec. DĚJINY FARNOSTI A SAKRÁLNÍ PAMÁTKY Před rokem 1784 byly Stádlec a Křída přifařeny k Bechyni, Slavňovice do roku 1786 k Jistebnici. Roku 1786, kdy kaple byla filiální, patřila celá nynější osada stádlecká k farnosti Opařanské. Dvorským listem ze dne 10. dubna 1787 kooperator opařanský byl přeložen do Stádlce a erekční listinou ze 4. prosince 1797 a vládou 3. června 1793 zřízena lokalie. K stádlecké lokalii byly přiděleny vsi Stádlec, Křída a Slavňovice, osada Hájky a jednoty Sitiny, mlýny Podhrázský a Šifnerů, dvory Odměny, Hartman a Vaněk na Lužnici, myslivna Liška, Rybák a Rybárna na Lužnici. Dne 12. ledna 1857 byla lokalie povýšena na faru. Před založením stádleckého hřbitova byli zdejší katoličtí obyvatelé nuceni pohřbívat své zemřelé až na hodušínském hřbitově. Původní hřbitov, pro který dala vrchnost místo, byl menší. Roku 1797 zde byla při tehdejší zdi postavena vrchnostenská hrobka. Později byl hřbitov o polovinu rozšířen a tak se hrobka ocitla uprostřed. K dalšímu rozšíření hřbitova došlo roku FOTO 65 Roku 1960 byl pak zřízen na hřbitově urnový háj a v roce 1990 postavena smuteční síň. Před hřbitovem stojí kaple Svaté Anny, kterou zde nechali zbudovat roku 1809 Kajetán Schönpflug, rytíř z Gamsenberka, s manželkou Annou, rozenou Mandlíkovou z Třeboně. Tento majitel panství nechal ještě postavit začátkem 19. století směrem k Odměnám zděný sloup s obrazem svého jmenovce, Svatého Kajetána. FOTO 8

14 Stádlec Stádlec nikdy neměl vlastní samostatný farní kostel. Jako takový se používá Kaple Bolestné matky Boží. Nechal jí vystavět Jan Norbert hrabě z Pötingu roku 1712, uvnitř zámku v byzantském slohu. Původně byla zakončena kopulí, jež se pnula až do druhého patra a byla vyzdobená freskami. Obě dvě chrámové lodě měly nižší klenutí. Kapli posvětil 25. září 1713 Václav Straka, děkan v Týně nad Vltavou a arcibiskupský vikář. Jelikož měla kaple jen jeden vchod, neměli věřící snadný přístup do sakristie ve vedlejší lodi. Roku 1857 tak byla z bývalé prádelny zbudována nová sakristie s vlastním vchodem vpravo od hlavních dveří. Vchod na kůr ze zámku byl zazděn a vlevo od hlavního vchodu byly roku 1867 prolomeny nové dveře na kruchtu. Když se v roce 1876 objevily velké trhliny ve zdech zámku i kaple, byly kopule i klenby sneseny. Na hlavním oltáři je obraz Bolestné matky Boží z roku 1857, od akademického malíře Jana Herzoga z Plzně. Jsou zde také ostatky sv. Viktora a sv. Aurelie. Boční oltáře jsou sv. Anděla strážného a sv. růžence. Až do Josefínských reforem a znovu od roku 1858 se o kapli staralo Bratrstvo sv. růžence. Na náměstí býval rybníček a vedle něho byly pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Socha svatého Jana Nepomuckého byla vystavěná roku 1780 nákladem Vojtěcha Schönpfluga z Gamsenberka, což připomínal znak tohoto rodu, jenž ale pozdější majitel panství Adolf Fellner z Feldegu dal odsekat. Roku 1858 byl rybníček zavezen a socha byla přenesena před zámecký dvůr. FOTO 68 FOTO 69 Pod rybníkem Dolíškou (naproti č. p. 120) původně stával dřevěný kříž, jenž zde nechala postavit roku 1847 Anna Schönpflugová z Gamsenberka rozená Mandlíková. Roku 1871 jej nahradil železný kříž na kamenném podstavci, na náklad 45 zlatých od sládka Matěje Wolfa a jeho manželky. Při silnici k Slavňovicím (naproti č. p. 113) také původně stával dřevěný kříž. Místo něho dala Barbora Fellnerová z Feldegu postavit v 50. letech 19. století železný kříž na kamenném podstavci. I při silnici k Opařanům (před budovou JZD) býval dřevěný kříž. Místo něho dal roku 1845 postavit Živnostenský cech ve Stádlci kříž kamenný. Na stráni při staré silnici k Slavňovicím stávaly kdysi tři dřevěné kříže a říkalo se zde U třech křížů. Roku 1820 zde Kajetán Schönpflug z Gamsenberka dal zbudovat kapli, od níž vedla krásná cesta až k zámku. Roku 1856, při zakládání nového zámeckého parku však byla zrušena. Kaple vydržela až do roku 1876, kdy byla z iniciativy Jana a Karla Fellnerů z Feldegu zbořena a v následujícím roce 1877 nahrazena novou v původní podobě. Při silnici k obci Hájky stojí votivní sloup s obrazem svatého Donáta. Původní obraz byl malovaný od faráře Viktora Michky. Pozdější, vypalovaný na dřevě, zhotovil Josef Patera v klášteře ve Lnářích. Sloup byl postaven roku 1820 z popudu Kajetána Schönpfluga z Gamsenberka.

Místní program obnovy městyse Stádlec Na období 2015 2020

Místní program obnovy městyse Stádlec Na období 2015 2020 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf Místní program obnovy městyse Stádlec Na období 2015 2020 Schváleno Zastupitelstvem

Více

FOTO 57 128 2 7-2 0 2 12 1 FOTO 56

FOTO 57 128 2 7-2 0 2 12 1 FOTO 56 FOTO 57 1287-2012 FOTO 56 OBSAH Slovo na úvod Historie statku a zámku Stádlec Stádlec od poloviny 19. století do současnosti Obce ve správním obvodu městyse Stádlec Dějiny farnosti Stádlecké a církevní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA První usedlosti v naší obci vznikaly ještě před husitskými válkami. Byly budovány podél lesní stezky, ze které později vznikla říšská silnice z Liberce do Frýdlantu. Obec

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic ) Vážení spoluobčané! Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Šlechtický rod Strachwitzů

Šlechtický rod Strachwitzů ZDOUNKY historie a současnost 2010 Obsah Předmluva 4 Z dávné historie 9 Zdounecký zámek 12 Šlechtický rod Strachwitzů 13 Zdounky 1945 2000 16 Osobnosti 20 Válka 25 Ochotnické divadlo 31 Místní knihovna

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více