agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Říjen Október 2014 Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

2 Obsah Říjen Řepka 04 Podzimní regulace růstu řepky olejky ozimé 06 Proč podpořit porosty řepky založené na konci srpna a začátku září regulačním zásahem? Kukuřice 09 Fungicidní ošetření kukuřice Obilniny 10 Výsledky pokusov v roku Agrotip 10/2014

3 Luskoviny 13 Technické informace o přípravku Corum Biocidy 14 Suvenýry z dovolené Reportáže 16 V Sychrově je zámek, ale také šikovní zemědělci 18 Za humny je klid, aneb do Rakouska v létě agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 10/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Zdeněk Krédl BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 10/2014 3

4 Řepka Regulace Podzimní regulace růstu řepky olejky ozimé Hlavním cílem podzimní morforegulace růstu řepky olejky je zvýšení zimovzdornosti, podpora růstu kořenového systému a vytvoření základů vedlejších větví. Efekt ošetření je v závislosti na použitém přípravku a dávce zpravidla dobře viditelný. Rostliny mají tmavší zabarvení, řapíky listů jsou kratší, vegetační vrchol je pevný a není protáhlý, výška porostu je nižší, rostliny jsou přisedlé k zemi, kompaktní a nepřerůstají. Ne vždy je ošetřením dosaženo většího průměru kořenového krčku. To však neznamená, že ošetření bylo neefektivní. Pro předpoklad dobrého přezimování je důležitý poměr výšky vegetačního vrcholu a šířky kořenového krčku, který se má blížit hodnotě 1. Vyšší hodnoty znamenají protáhlý vegetační vrchol, ten je citlivý na mráz. Optimální termín ošetření na posílení zimovzdornosti je od 3 plně vyvinutých pravých listů do 6 pravých listů. Ošetřujeme v době, kdy ještě nedochází k prodlužování vegetačního vrcholu. Konkrétní termín ošetření se řídí pokyny výrobce pro daný přípravek. Při výběru pro ošetření fungicidu s morforegulačními účinky nebo morforegulátoru s významnou vedlejší fungicidní účinnosti je možné v jednom kroku spojit fungicidní a morforegulačním ošetření. Dalším důležitým faktorem pro dobré přezimování je výběr odrůdy s vysokou zimovzdorností. Vedle samotného ošetření řepky morforegulátory růstu ovlivňuje růst rostlin řepky také hustota porostu. U odrůd velkého vzrůstu (zpravidla hybridy) je doporučovaná hustota setí 30 až 40 rostlin na 1 m 2. U odrůd menšího vzrůstu (zpravidla liniové odrůdy) je doporučená hustota setí 50 až 60 rostlin na 1 m 2. Vedle tohoto doporučení se hustota setí řídí půdními podmínkami a podnebím dané oblasti, termínem setí. Při vyšší hustotě rostlin, časných výsevech a dlouhé podzimní vegetaci si rostliny navzájem konkurují a dochází k prodlužování vegetačního vrcholu, který se vytahuje za světlem. Takový vegetační vrchol má vlivem nedostatku světla v období podzimního růstu křehká pletiva a je více náchylný k poškození mrazem. Zvlášť extrémní průběh počasí v zimě 2002/2003 prověřil v Moravskoslezském kraji zimovzdornost pěstovaných odrůd a potvrdil význam podzimního ošetření morforegulátory v porostech řepky ozimé. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňující přezimování řepky byla absence sněhové pokrývky a extrémní výkyvy přízemních teplot v rámci dne v lednu a únoru Nejnižší teploty byly zaznamenány v první polovině ledna a února. Nejnižší průměrná denní teplota byla mínus 13,1 C. Rozdíl mezi minimální a maximální teplotou při zemi v průběhu dne a noci byl místy až 30 C. Porosty chráněné sněhovou pokrývkou nebo chráněné před přímým slunečním svitem (stín, severně exponované svahy) byly mrazem poškozeny méně. Na lokalitě Kylešovice (Opava) byly v roce 2002/2003 založeny dva maloparcelkové pokusy s cílem ověřit vliv fungicidů s morforegulačním účinkem a morforegulátoru růstu na přezimování. Jednalo se o odrůdový maloparcelkový pokus se 16 odrůdami. V BBCH 16 bylo provedeno ošetření triazolovým fungicidem v dávce 1 l/ ha (metconazole 60 g/l). Byl zaznamenán pozitivní efekt ošetření na počet živých rostlin na jaře. Zvýšený počet přezimovaných rostlin po podzimním ošetření byl zaznamenán u všech odrůd. Počet přezimovaných rostlin byl dán zimovzdornosti konkrétní odrůdy a její reakcí na ošetření. Pokus nebyl v exponovaném období chráněn sněhovou pokrývkou. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 1. Druhý pokus na stejné lokalitě byl chráněn sněhem. V pokusu byl ověřován vliv podzimního ošetření řepky na přezimování. Do testu byl zařazen přípravek Caryx (morforegulátor růstu s významnou vedlejší účinnosti proti fomové hnilobě brukvovitých) a přípravky s účinnou látkou tebuconazole a metconazole (fungicidy s morforegulačním efektem). Přezimování u neošetřené kontroly bylo 16 %, přezimování u ošetřených variant se pohybovalo od 30 % do 43,3 %. Nejvyšší přezimování 4 Agrotip 10/2014

5 Tabulka 1: Vliv podzimního ošetření na přezimování řepky olejky 2002/2003, odpočet živých rostlin řepky k na parcelu (10 m 2 ) Kód odrůdy Tabulka 2: Vliv podzimního ošetření na přezimování řepky olejky v roce 2002/2003, počet rostlin na 1 m 2 Varianta Neošetřená kontrola Podzimní ošetření (triazol) OD OD OD OD OD OD OD OD Počet rostlin na podzim Kód odrůdy Neošetřená kontrola Počet rostlin na jaře Podzimní ošetření (triazol) OD OD OD OD OD OD OD OD Přezimování % Neošetřená kontrola ,1 Caryx 0,7 l/ha ,5 Caryx 1,0 l/ha ,3 Metconazole 1,0 l/ha ,0 bylo zaznamenáno po ošetření Caryxem, a to 43,3 % (1 l/ha) a 38,5 % (0,7 l/ha). Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 2. V roce 2011/2012 byly na sledované lokalitě Moravskoslezského kraje také nepříznivé podmínky pro přezimování řepky. Mráz v lednu a únoru 2012 nebyl tak silný jako v roce 2003 a kolísání teplot nebylo také tak vysoké, přesto bylo zaznamenáno vymrzání rostlin. Přezimování bylo u variant ošetřených na podzim vyrovnané, a to o 10 až 15 procent vyšší ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Pracovali jsme s přípravkem Caryx a fungicidy s morforegulačním účinkem. Závěr Podzimní ošetření řepky olejky ozimé morforegulátory růstu má pozitivní vliv na její přezimování. Výběr přípravku, dávka a termín ošetření jsou vedle odrůdy, termínu a hustoty setí rozhodujícími faktory pro dobré přezimování řepky. Ing. Eva Plachká OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava Foto Z. Krédl Tebuconazole 0,85 l/ha ,7 Agrotip 10/2014 5

6 Řepka Regulace Proč podpořit porosty řepky založené na konci srpna a začátku září regulačním zásahem? Deštivé počasí od začátku srpna mělo za následek opoždění setí řepky ozimé mimo ideální agrotechnický termín. Komplikace nepřinášelo počasí jenom při setí řepky, ale také při aplikaci herbicidů. Tyto později založené porosty budou dosahovat fáze BBCH 14 (čtyř pravých listů) začátkem října až poloviny října. Častou otázkou v tomto čase bývá, jestli má vůbec smysl aplikovat růstově regulační fungicid. Při normálním průběhu počasí a nižší intenzitě pěstování řepky by nebylo třeba regulovat, protože v období zkracujících se dnů rostliny významným způsobem nepřerůstaly. Proto se může zdát, že tato pozdní aplikace nemá smysl z pohledu regulace rostlin. Nicméně klimatické změny v podobě dlouhých teplých podzimů předešlých let signalizují pravý opak. V podmínkách kvalitní výživy, zvýšených teplot a vlhkého podzimu rostliny řepky aktivně rostou a dochází k vytahování kořenového krčku. Současně tyto slabší rostliny vyžadují podporu kořenového vlášení, které je zabezpečeno především kvalitním regulátorem. Nejrozšířenějším postupem při této situaci bývá aplikace dvou optimálně vyvážených látek metconazolu a mepiquat- chloridu ve formě přípravku s obchodním názvem Caryx. Tento přípravek lze jako jediný na trhu použít již při 5 C. Díky jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv případný déšť 30 minut po aplikaci nesnižuje účinnost. Teplý podzim a následná tuhá zima roku 2010/2011 ukázaly, že i tyto pozdě seté a pomalu se vyvíjející rostliny velice dobře reagují na regulaci růstu, a to hlavně lepším vývojem kořenové hmoty (Ing. Jaromír Šaroun, SPZO, Květy olejnin - září 2013). V našich podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným a velmi efektivním výnosotvorným opatřením. Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání porostů. Tyto porosty také vyžadují zesílení kořenového krčku a stimulaci většího počtu úžlabních pupenů (potencionální plodonosné větve), čehož je nejlépe dosaženo aplikací Caryxu. Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, odrůdy a růstové fáze mezi 0,5 l a 0,7 l/ha. Již dříve zregulované porosty, které opětovně vykazují bujný růst, ošetřete dávkou 0,7 l/ha. Současně je s Caryxem možné kombinovat 10 kg močoviny pro povzbuzení porostu nebo v opodstatněných případech s 50 l DAMu (je však třeba respektovat voskovou vrstvičku řepky). Další kombinace je možná s bórem ( g/ ha) či hořkou solí v dávce 10 kg/ha při nedostatku síry a hořčíku. Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci se Stratosem Ultra proti další vlně výdrolu obilnin (bez přidání smáčedla Dash HC) a dále v TM kombinaci s Vaztakem Active proti pilatce, osenici a květilce. Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Foto autor 6 Agrotip 10/2014

7 Jaká je nejcennější práce na zemi?

8 Kvalitní potraviny začínají u kvalitních plodin. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

9 Kukuřice AgCelence Fungicidní ošetření kukuřice Chorobám kukuřice se v minulosti nepřikládal žádný hospodářský význam. Výrazným rozšířením pěstitelských ploch však i tento problém začíná nabývat na významu. V tomto období, při dozrávání kukuřice, můžete na některých listech spatřit různé skvrny, což mohou být právě houbové choroby. Lednice v 11 hod. Vlevo Retengo Plus, vpravo kontrola Houbové choroby se vyskytují převážně u porostů stresovaných, nebo tam, kde se kukuřice pěstuje více let po sobě. Je to však také záležitost odolnosti jednotlivých hybridů. V letošním roce společnost BASF začala nabízet fungicidní řešení do porostů kukuřice. Přípravek má název Retengo Plus a jeho benefitem není jenom velmi dobrá účinnost na houbové choroby, ale i schopnost pozitivně ovlivnit procesy v rostlinách a v konečném důsledku zvýšit výnos a kvalitu produkce. Tento pozitivní efekt se projevuje ve vlastnostech, které souhrnně nazýváme AgCelence: Zvýšená odolnost stresu (sucho, chlad, vysoké teploty, mráz...) Déle vegetující a asimilující rostliny (green-efekt) Lepší zakořenění a tím efektivnější využití vody a živin v půdě Zvýšení obsahu škrobu a stravitelnosti, a tím zlepšení dojivosti u krav nebo výtěžnosti bioplynu Mnozí z vás si tento přípravek vyzkoušeli na svých porostech, nyní je doba na jeho vyhodnocení. Všimnout si můžete menšího napadení chorobami, případně zelenějších rostlin po ošetření přípravkem Retengo Plus oproti neošetřené části. V současném deštivém počasí jsou rozdíly špatně viditelné. Důvodem je to, že rostliny stále ještě vegetují, takže i neošetřený porost je stále ještě poměrně zelený. Z důvodu prezentace tohoto systému jsme na našich webových stránkách připravili aplikaci kukátko, kde na dvou lokalitách speciální kamera pořídí každý den dva snímky. Zde pak můžeme pozorovat aktuální vývoj. Můžete se zde rovněž přesvědčit, že viditelnost rozdílů hodně záleží na světelných podmínkách, kdy některý den není rozdíl viditelný a jiný je vidět velmi dobře. Dokladem je uvedený snímek z Lednice. Ing. Petr Popelka, foto autor a BASF Kukátko najdete na stránkách Agrotip 10/2014 9

10 Obilniny Výsledky pokusů Výsledky pokusov v roku 2014 V roku 2014 boli pokusy na Slovensku realizované na viacerých lokalitách Piešťany, Malý Šariš, Trebatice. Najväčší počet pokusov bol realizovaný v spolupráci s VURV Piešťany, pod záštitou Ing. Sekerkovej a výsledky boli prezentované aj na spoločnom poľnom dni v Borovciach. Vysokú kvalitu potvrdil fungicíd Capalo a novinka pre sezónu 2015, prípravok Adexar Plus. Do pokusov bola zaradená aj tohtoročná novinka, prípravok Osiris, určený na klasové ošetrenie obilnín. Nový fungicíd Adexar Plus bude určený na ošetrenie listového aparátu obilnín proti všetkým významným chorobám. Tento prípravok je registrovaný do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale v dávke 1,0 2,0 l/ha. Pšenica ozimná var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1,2 32 Swing Top 1, ,61 2. Adexar Plus 2 32 Swing Top 1, ,54 3. Duett Top 0,6 32 Swing Top 1, ,27 odroda Alakris 4. Capalo 1, ,15 5. Adexar Plus 1, ,11 6. Adexar Plus 2, ,74 7. Capalo 1,2 32 Osiris 1, ,34 8. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,87 9. Kontrola 7,51 Jačmeň jarný var. prípravok dávka termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1 32 Opera Top 1,2 49 9,43 2. Opera Top 1,5 39 8,19 3. Capalo 1,4 39 8,54 4. Adexar Plus 1,5 39 8,76 5. Adexar Plus 2,0 39 8,33 odroda Malz Capalo 1, Caramba 1,2 49 8,70 7. Capalo 1,2 32 Osiris 1, ,82 6. Capalo 1,2 32 Osiris 2,0 49 9,13 7. Kontrola 8,07 10 Agrotip 10/2014

11 Jačmeň ozimný var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha odroda Gerlach 1. Adexar Plus 2,0 39 9,82 2. Kontrola 8,05 Raž var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha Odroda Kapitán 1. Adexar Plus 2,0 39 8,12 2. Kontrola 6,54 Tritikale var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Adexar Plus 2,0 39 9,48 2. Kontrola 8,23 Pšenica ozimná var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha odroda Malyska 1. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,46 2. Capalo 1,2 32 Swing Top 1, ,91 3. Capalo 1, ,44 4. Adexar Plus 1, ,86 5. Osiris 2, ,81 6. Kontrola 6,59 Jačmeň jarný var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,18 2. Opera Top 2,0 32 7,87 odroda Prestige 3. Capalo 1, ,46 4. Adexar Plus 1, ,19 5. Osiris 2, ,15 6. Kontrola 5,96 Ďalšou významnou lokalitou z pohľadu realizácie pokusov je ŠS Malý Šariš. Aj tu boli realizované pokusy v obilninách. Dosiahnuté úrody potvrdili vysokú kvalitu fungicídnych prípravkov, aj keď rozdiely medzi jednotlivými variantmi nie sú až také výrazné. Avšak v porovnaní na kontrolu sú výsledky výrazne preukazné. Tento rok bol v pokusoch veľmi silný výskyt hrdze plevovej a septoriózy pšenicovej. Podobný pokus bol založený aj v jarnom jačmeni, pričom sa ukázala mimoriadna účinnosť fungicídnych prípravkov, keďže infekčný tlak hnedej škvrnitosti bol veľmi silný. Agrotip 10/

12 Obilniny Výsledky pokusů Šariš - kontrola Šariš - Adexar Plus Z pohľadu využiteľnosti pre odbornú verejnosť bol v roku 2014 realizovaný na podniku Agro Družstvo Trebatice odrodový pokus pšenice ozimnej. Na pokuse sa podieľali firmy BASF, VP Agro a Legusem. Poloprevádzkový pokus bol zameraný na vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd ozimnej pšenice. V pokuse bolo zaradených 30 odrôd. Charakteristika pokusu Sejba: Zber: Výsevok: 5,1 MKS/ha Hnojenie: 166,57 kg č.ž. N/ha Pesticídna ochrana: Arrat 0,2 kg/ha Capalo 1,2 l/ha Swing Top 1,2 l/ha Fungicídne ošetrenie malo výrazný pozitívny vplyv na dosiahnuté kvantitatívne a kvalitatívne parametre jednotlivých hybridov, čo bolo aj prezentované na poľných dňoch organizovaných na pokusnej lokalite. Všetky odrody v pokuse veľmi dobre reagovali na systém dvojitého fungicídneho ošetrenia, v prvom termíne bol aplikovaný prípravok Capalo v dávke 1,2 l a následne do plného kvitnutia prípravok Swing Top v dávke 1,2 l/ha. Týmto systémom ošetrenia bola vytvorená silná fungicídna clona proti infekčnému tlaku chorôb počas celej vegetácie. Ing. Miroslav Demo Foto: autor Pšenica ozimná P. č. Odroda Úroda t/ha % na Ø odrôd pekár. kvalita Objem. hmotnosť Kvalitatívne parametre Lepok g/l % Pádové číslo Číslo /S/ Zelenyho test N - látky /ml/ % 1 BREJK 10,73 112,9 E , ,5 2 VIRIATO 10,48 110,3 A , ,2 3 PREMIO 10,37 109,2 A , ,5 4 GRIZZLY 10,35 108,9 C , ,2 5 RAPSÓDIA 10,09 106,2 C , ,9 6 YETTI 10,07 106,0 C , ,0 7 EVINA 9,96 104,8 E , ,8 8 RW ,93 104,5 E , ,4 9 BUKET 9,79 103,1 A , ,9 10 BAZILIKA 9,77 102,8 A , ,3 11 MATCHBAL 9,61 101,2 A , ,4 12 FARANDOLE 9,56 100,6 C , ,8 13 ATHLON 9,55 100,5 E , ,6 14 BONDRA 9,50 100,0 A , ,1 15 BAKFYS 9,49 99,9 E-A , ,7 16 ETANA 9,48 99,8 A , ,7 17 MULAN 9,44 99,4 A , ,6 18 RW NADAL 9,40 98,9 A , ,2 19 GALIO 9,29 97,8 E , ,8 20 GOLEM 9,22 97,1 A , ,6 21 ATRAKTION 9,22 97,1 A , ,2 22 BOMBASTA 9,08 95,6 A , ,1 23 GENIUS 8,99 94,6 E , ,3 24 FORHEND 8,93 94,0 E , ,4 25 CH COMBI 8,91 93,8 E , ,0 26 BEKEND 8,85 93,2 A , ,9 27 BATORYČKA 8,51 89,6 A , ,8 28 FEDERER 8,42 88,6 E , ,5 29 PEPINO 8,15 85,8 E , ,5 30 SLALOM 8,02 84,4 A , ,8 Poloprevádz. pokus 9, A x x x x x 12 Agrotip 10/2014

13 Luskoviny Herbicidy Technické informace o přípravku Corum Představujeme vám nový herbicidní přípravek pro postemergentní použití v luskovinách a semenných porostech jetelovin, který tak rozšiřuje možnosti ochrany proti dvouděložným a jednoletým jednoděložným plevelům. Co obsahuje Corum Dvě osvědčené účinné látky: imazamox - razantní účinná látka působící především přes listy a částečně přes kořeny rostlin bentazone - účinná látka patřící do kontaktních herbicidů, přijímána především přes pokožku listů Způsob účinku Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých plevelných rostlin. Účinná látka imazamox je přijímána především listy a také kořeny a je rozváděna do celé rostliny. Imazamox narušuje enzymatické procesy a akumuluje se v růstových vrcholech. Vzcházející citlivé plevele po zasažení zastavují růst, přestávají plodině konkurovat a během několika týdnů hynou. Bentazone patří do skupiny kontaktních herbicidů. Vstřebává se především prostřednictvím pokožky mladých listů plevelů. Herbicidní účinnost spočívá především v brzdění fotosyntézy. Doporučené použití Přípravek Corum je registrovaný pro použití v luskovinách (hrách, bob, fazol, sója) a semenných porostech jetelovin (jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel luční, vojtěška). Ve všech případech je dávkování herbicidu Corum 1,25 l/ha. Aplikace se provádí optimálně v raných růstových fázích plevelů (2 4 listy), kulturní rostlina by měla mít vytvořeny minimálně 2 pravé listy (trojlístky). Aplikace by neměla být prováděna při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 25 C. Dávka vody pro bob, fazol, hrách, jetel, sóju, vojtěšku je l/ha. Spektrum účinnosti Výsledkem kombinace dvou účinných látek je velmi široké spektrum plevelů, na které přípravek Corum spolehlivě působí. Jsou to například heřmánky, laskavce, svízel přítula, hluchavky, rdesno červivec, rdesno blešník, bažanka roční, lilek černý. Vynikající účinnost vykazuje i na brukvovité plevele, jako jsou například kokoška pastuší tobolka, hořčice rolní, penízek rolní či výdrol řepky (konvenční i Clearfield). Z jednoděložných jednoletých plevelů je vynikající účinek například na ježatku kuří nohu. Pro dosažení lepší účinnosti je optimální použít kombinaci se smáčedlem Dash HC, která zvyšuje jistotu zásahu především při nedostatku srážek, kdy mají plevele vytvořenou odolnou voskovou vrstvu. Tato kombinace je také účinnější na některé problematické plevele, jako jsou merlíky či lebedy. Dávkování je 1,25 l/ha Corum + 1 l/ha Dash HC. Hlavní přednosti herbicidu Corum účinnost na široké spektrum dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů široké aplikační okno vysoká selektivita široká registrace - možnost použití ve většině druhů luskovin a jetelovin Technický profil přípravku Druh přípravku herbicid pro postemergentní ošetření luskovin a jetelovin Účinná látka imazamox 22,4 g/l, bentazone 480 g/l Formulace rozpustný koncentrát (SL) Způsob účinku kontaktní a částečně půdní působení Spektrum účinku dvouděložné a jednoleté jednoděložné plevele Registrace hrách, bob, sója, fazol, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel luční, vojtěška Termín aplikace časně postemergentně (2 4 listy) Dávka přípravku 1,25 l/ha Corum + 1 l/ha Dash HC Dávka vody l/ha Následné plodiny na podzim lze po předchozí orbě pěstovat ozimé obilniny (pšenici, ječmen, žito a triticale) na jaře lze pěstovat kukuřici, slunečnici, hrách, brambory, jarní obilniny a řepu Agrotip 10/

14 Biocidy Desinsekce Suvenýry z dovolené Když začala v roce 1914 První světová válka, objevil se v britském vědeckém časopisu The British Medical Journal článek Insects and War (Hmyz a válka), který předpovídal to, co přináší přesuny velkého počtu lidí, v tomto případě převážně vojáků. Tedy přesuny nejen lidí, ale spolu s nimi i šíření, mimo jiné, i celé řady druhů synantropního hmyzu. Dospělé štěnice jsou velké do 5 mm a živí se pouze krví, kterou sají na lidech, ale mohou sát i na psech, kočkách a ptácích v klecích. Žijí 1 až 1,5 roku a dokáží hladovět několik měsíců. Vyskytují se výhradně v pravidelně obývaných lidských obydlích. V současnosti nejsme naštěstí konfrontováni s pohyby vojsk, ale celá řada z nás se podílí na podstatně větších přesunech lidí v rámci našeho cestování za hranice všedních dnů, jak nás kdysi lákal slogan jedné české cestovní kanceláře. A spolu s námi často cestují více či méně příjemní spolupasažéři. Dnes je většina z nás už doma po dovolené a už si pouze uspořádáváme vzpomínky a na počítači si prohlížíme krásné fotografie. Může se však stát, že se ráno probudíme s červenými, nepříjemně svědivými puchýřky. Co to může být? Komáři už nelétají, kočky a psi mají obojky proti blechám. Následně se podíváme pod prostěradlo na matraci a ejhle, jacísi malí broučci. Po bližší identifikaci zjistíme, že máme ložnici zamořenou štěnicemi. Nezáleží na tom, v jakém hotelu jaké kategorie jsme byli ubytování. Štěnicím je to úplně jedno, jejich výskyt není limitován počtem hvězdiček u vchodu. A potom stačí, přivezeme-li si domů jednu oplodněnou samičku kdesi v záhybech našeho pyžama, nebo ukrytou někde v našem zavazadle. Prakticky každý hotel na světě byl konfrontován s tímto problémem. Když si uděláme jednoduchý propočet, kolik lidí se vystřídá za rok na posteli v hotelovém pokoji, je celkem jasné, že pravděpodobnost výskytu přenašeče rozhodně není zanedbatelná. (Jenom v Praze je to ca 50 lidí za rok). Co teď? Rozhodně musíme zapomenout na ostych a stud. Problém nevyřešíme svépomocí ani náhodou. Biolit nestačí a použití přípravků ze zemědělské praxe nemusí být účinné, může být však velmi nebezpečné. V praxi dezinsekce se totiž používají mnohonásobně vyšší koncentrace účinných látek, než v zemědělství a často se používají i látky jiné. Je třeba kontaktovat profesionální DDD firmu. Je přínosné si zjistit, jaké firmy s tímto zaměřením se nacházejí v našem okolí a poptat se ohledně jejich kvalit. Řešení bude vždy poměrně drahé a je třeba se připravit na to, že zásah bude třeba pravděpodobně zopakovat. Obvykle stačí dva postřiky. Vždy se zeptáme, jaké přípravky firma používá a vzhledem k tomu, že jsou aplikovány v uzavřených prostorách, kde se pohybují děti, příp. domácí zvířata, 14 Agrotip 10/2014

15 Jak si z dovolené nepřivézt nechtěný suvenýr? budeme požadovat přípravky od známých firem (nemusí to být samozřejmě pouze BASF). Na trhu biocidů je celá řada generik, často neznámého původu a kvalit. Velmi důležitá je příprava prostor pro aplikaci biocidů. Místnost uklidíme, ložní prádlo a případně i jiné textilie umístíme do igelitových pytlů před tím, než ho budeme přemisťovat jinam (BASF v současnosti dodává zdarma, spolu se svými přípravky proti štěnicím, vodorozpustné prací pytle do těch umístíme podezřele prádlo a spolu vložíme do pračky pytle se rozpustí a nehrozí tedy přenos štěnic do zatím nezamořených prostor). Prádlo vypereme při min 55 stupních C. Věci, které nelze vyprat (knihy, citlivé textilie) vložíme a uzavřeme do igelitových pytlů a postupně necháváme vymrazit při min. -12 C po dobu min. 24 hodin. Deratizační firma potom musí rozebrat nábytek a asanovat všechny možné úkryty štěnic. Jak uvedeno výše, je velmi pravděpodobné, že bude potřeba zásah zopakovat ještě jednou. 1 Při vstupu do hotelového pokoje se vždy podíváme pod prostěradlo na matraci, nejsou-li tam náhodou stopy po přítomnosti štěnic (krvavé skvrny, svlečky), případně samotné štěnice. V případě kladného výsledku prohlídky pokoj urychleně opouštíme a žádáme pokoj nový. Většinou nejsou zamořeny celé hotely, ale pouze jednotlivé pokoje, či patra. 2 Nenecháváme otevřená zavazadla. 3 Velmi nebezpečné je používání laptopu v posteli. V okamžiku, kdy nám začnou padat víčka, položíme vyhřátý laptop na zem vedle postele Pro příští dovolenou si tedy neseme nepříjemnou zkušenost, kterou si rozhodně nechceme zopakovat. Proto uvádím několik zásad, jak se tomu můžeme vyhnout. Opatrnost se nám v každém případě vyplatí, příběhy, které musím velmi často vyslechnout od nešťastných cestovatelů, nejsou opravdu pěkné. BASF dodává na trh proti štěnicím produkt Mythic + Fendona Pack. Jedná se o kombinaci dvou účinných látek (chlorfenapyr + alfa-cypermetrin) s různým mechanizmem - je to velmi vítaný úkryt pro štěnice (a nejen pro ně - švábům se tam také líbí). 4 Před odjezdem domů roztřídíme prádlo podle toho, jak ho chceme prát a vložíme ho do samostatných pytlíků, které důkladně uzavřeme (ideální jsou v tomto případě vodorozpustné pytle - nejsou však bohužel zatím na trhu). Doma prádlo bez vytřepávání (!!!) vložíme rovnou do pračky a pereme na min. 55 C. 5 Zavazadla je dobré nechat mimo byt (v garáži), příp. vystříkat nějakým insekticidem. účinku. Podle sdělení zákazníků (DDD firem) se jedná pravděpodobně o nejúčinnější řešení v boji proti štěnicím. S přípravkem mohou však pracovat pouze profesionální DDD firmy. Na závěr bych chtěl popřát všem čtenářům, aby pro ně tento článek nikdy nebyl aktuální. Ing. Ladislav Niklíček, CSc. Foto fotobanka Dreamstime.com Agrotip 10/

16 Reportáž Agro Sychrov V Sychrově je zámek, ale také šikovní zemědělci V této reportáži se vydáme na sever republiky do Libereckého kraje. V tomto kraji najdete pískovcové skály i prudké kopce. A právě v jednom z nich, proslulém Paceřickém kopci nad Turnovem, na silnici R35 v místě zvaném Husa, sídlí zemědělský podnik Agro Sychrov, a.s., který jsme tentokrát navštívili. Agro Sychrov proto, že tento zemědělský podnik leží též nedaleko známého zámku a obce. A přestože označení sychrov značí spíše něco ponurého a nehostinného, setkáte se zde s příjemnými a znalými lidmi. Tak například s ředitelem podniku Rudolfem Kubašem a agronomem Jakubem Hyršalem. Zemědělská společnost Agro Sychrov, a.s. vznikla v létě roku 1993 jako nástupce bývalého zemědělského družstva a loni zde tedy oslavili 20 let činnosti nového hospodářského subjektu. A nutno říci, že přes všechna úskalí, která zemědělské hospodaření a úřední šiml přináší, je tato činnost úspěšná a je to vidět i na vybavení areálu, kde se postupně opravily budovy a okolo nich se vytváří parková úprava ozdobné zeleně. Společnost začínala na 700 ha pozemků a tato výměra se dodnes rozšířila na 1050 ha zemědělské půdy, z nichž 320 ha tvoří louky. Pozemky jsou rozesety do 12 katastrů, přičemž podle kvality lze podnik rozdělit asi na dvě poloviny, kdy půlka výměry je na středních půdách nižších poloh a druhá půlka je již zařazena mezi písčité až kamenité půdy. Také rozmezí nadmořských výšek 280 metrů až 500 metrů nad mořem něco vypovídá o možnostech, které zde agronom má k dosažení dobrých sklizňových výsledků. Průměrná výměra pozemků je něco přes osm hektarů. Určitým problémem v tomto regionu je poněkud rozdrobený intravilán obcí, v jejichž okolí je velmi častá roztroušená zástavba chat a chalup uprostřed pozemků, což komplikuje zejména zásahy v oblasti ochrany rostlin. Intenzivní komunikací s představiteli obcí se to však podle slov Rudolfa Kubaše daří zvládat. Jednoduchost a rychlost Způsob hospodaření charakterizuje co největší jednoduchost a úzký profil prováděných druhů činností s co možná nejnižšími náklady a požadavky na obsluhu. Tak například z živočišné produkce zbyl pouze výkrm hovězího skotu o kapacitě 400 kusů, který je soustředěn do dvou rekonstruovaných stájí přímo v areálu podniku, a pro krmnou dávku je v maximální míře využito právě seno z rozsáhlé výměry luk, doplněno o kukuřičnou siláž a některé další komponenty. Krmení je zajištěno míchacím krmným vozem. Podnik se od počátku snaží o soběstačnost ve vybavení zemědělskou technikou, k čemuž a hlavně k operativnosti při servisu přispívá i to, že přímo v areálu si pronajímá prostory jeden z velkých prodejců traktorů a sklizňové techniky; vše je tedy zde hned z první ruky. Podnik je vybaven pěti klíčovými traktory značky Case o výkonech od 155 k do 295 k, jež se neustále snaží udržovat v moderním a výkonném stavu. Sklizeň zajišťují dvě sklízecí mlátičky Case 5088 o záběru 6,3 m a 2388 se záběrem lišty 7,5 m. Ochranu rostlin zajišťuje samojízdný postřikovač Tecnoma Laser 3200 se záběrem ramen 30 m, který je v dnešní době již samozřejmě vybaven navigačním systémem s automatickým vypínáním sekcí. Výživa pozemků je prováděna především využitím hnoje z výkrmu býků, což přináší do půdy organickou hmotu. Rozmetadlo Vicon je pak využito pro doplnění živin průmyslovými hnojivy. Protože podnik patří k pěstitelům cukrovky, mají zde i vlastní dvouřádkové vyorávače Kleine. Prý se jim to vyplatí zejména z důvodu rychlého provedení sklizně, na rozdíl od čekání na služby, kdy vše pak ještě může zkomplikovat špatné počasí a hned narůstají ztráty. Minimalizace jako základ Taktéž zejména perspektiva urychlení prováděných polních prací, snížení potřebného počtu kusů zemědělské techniky a spíše tedy až na třetím místě úspory pohonných hmot stály v roce 2004 za rozhodnutím 16 Agrotip 10/2014

17 přejít plně na minimalizační způsob zpracování půdy, říká ředitel R. Kubaš. Mezi další důvody patří i lepší zadržování vláhy ve zdejších lehčích půdách a menší zatížení půdy pojezdem techniky. Od té doby se tedy na Sychrovském panství neoře ani pod cukrovku a řepku. Po deseti letech uplatňování technologie se management podniku shoduje, že přes všechna úskalí se přechod na minimalizaci zatím ekonomicky vyplácí. Zpracování půdy cca do 18 cm zajišťuje kypřič Horsch Terrano FX o záběru 5 m a dále diskový podmítač se záběrem 6 m. Setí provádí Horsch Sprinter o záběru 6 m a s přihnojováním pod patu. Tyto stroje dokážou připravit až 50 ha za den, zatímco při využití orby by výkonnost klesla někam k 18 ha, hodnotí ještě rozhodnutí R. Kubaš. Změna technologie se též projevila na tom, že práce v tisícihektarovém podniku je schopno zastat současných pouhých 12 pracovníků. Traktor pro setí je navíc vybaven GPS autopilotem Trimble s přesností 2 až 4 cm, což přináší další úspory jak při setí samotném, tak při následných pojezdech v porostu. V areálu podniku mají též vlastní skladování DAMu na cca 500 tun a všechny sklizené obiloviny může zpracovat posklizňová linka s kapacitou 3000 tun, což je důležité při čekání na výhodné zobchodování. A co že to vlastně pěstují? Pochopitelně nás zajímá především rostlinná výroba. Pomineme-li louky, pak největší výměru zaujímá pšenice ozimá na 330 ha, jejíž výnos 4,8 t/ha v roce 1998 se za posledních pár let podařilo zvýšit až přes 7 t/ha, letos pak je výsledek 8,1 t/ha. Dá se usuzovat, že k tomu přispívá též systém tří fungicidních ošetření, uplatňovaný poslední roky ve zdejším intenzivním způsobu pěstování pšenice. Do spektra využívaných fungicidů patří Opera Top, Tango Super nebo Osiris. Další klíčovou plodinou je samozřejmě jako jinde řepka olejka na výměře 150 ha. Celá její výměra byla ještě do loňska preemergentně ošetřována Butisanem Duo + Reactorem. Regulace na podzim i na jaře je prováděna Caryxem. Řepka zde léta dává stabilně přes 3 t/ha, letos pak 4,1 t/ha. Co je však velká zajímavost a důvod, proč o pár řádků výše píšeme o Butisanech v minulém čase, je letošní osev 1/3 ploch řepky v systému Clearfield, od čehož si slibují vyšší účinnost v tomto systému používaného přípravku Cleravis proti plevelům na půdách s velkým obsahem posklizňových zbytků a vyšší zásobou plevelů. Tritikale na výměře 80 ha poskytlo letos výnos 6,8 t/ha. Kukuřice na siláž s výnosy kolem 40 až 50 t/ha je na výměře 50 ha a spektrum krmných plodin doplňuje sója na 40 až 50 ha. Tu si nechávají extrudovat pro přidávání do krmné dávky. Agronom si též pochvaloval nový přípravek Akris, který v kukuřici na plevele zafungoval velmi rychle i přes pozdější termín použití. Zemědělský podnik Agro Sychrov, a.s. si díky dobrému úsudku a pracovitým lidem vede úspěšně. Tržby se od roku 1995 podařilo více než zdvojnásobit ze 14 mil. Kč na dnešních více než 36 mil. Kč. Není za tím jen stále se zlepšující zemědělská výroba, ale též dobré ekonomické využití areálu a vlastní obchodní činnost v prodeji ložisek a klínových řemenů, což se zemědělstvím souvisí a je to dobrý doplňkový zdroj příjmů. Zaměření na menší počet činností, které dělají jednoduše, rychle a do důsledku, to je zdejší recept na živobytí. Tímto konstatováním a nádherným výhledem do kraje přímo z brány podniku se se Sychrovem loučíme. Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce Foto autor, Mariana Kubašová, Jakub Hyršal Agrotip 10/

18 Reportáž Korutany Za humny je klid, aneb do Rakouska v létě V následující spíše obrazové reportáži bych si Vás dovolil krátce pozvat do letního Rakouska. Tato země je stále ještě spojována převážně se zimní turistikou a kvalitním lyžováním. Zajisté právem, dovolím si však tvrdit, že navštívit tuto sousední alpskou zemi v létě, skýtá podstatně více možností k jejímu bližšímu poznání. Ossiacher See. Spolková země Korutany nabízí řadu rozsáhlých a čistých jezer, ideálních pro relaxaci a letní koupání. Ačkoliv u některých z nich lze místy nalézt i divoké vstupy do vody, nejsnazší a nejkomfortnější je využít některého z veřejných koupališť u pobřeží. Zhruba na půli cesty, kterou musí suchozemec od nás vážit na jih k nejbližšímu moři, se nabízí unikátní kombinace monumentálních alpských hor a zároveň řady rozsáhlých a čistých jezer v přilehlé nížině. To přirozeně nabízí jak možnost polenošit celý den u vody, tak se další den vypravit na horskou túru, cyklistickou výpravu či návštěvu některého z typických Almů (horských statků), zpravidla s možností ochutnat domácí produkty od místních farmářů. K alpské přírodě, ale i k životu tamních lidí v jistě nelehké symbióze s členitou a veskrze kopcovitou krajinou jsem měl možnost se přiblížit již před řadou let. Na konci střední školy se mi poštěstilo zúčastnit se studentské praxe, respektive tříměsíčního pracovního pobytu na farmě ve Švýcarsku. Moje zkušenost je, že krajina i způsob života lidí spjatých s podhorským zemědělstvím v obou těchto alpských zemích jsou velmi podobné. Převážně extenzivně, ale přesto pravidelně a zodpovědně obhospodařovaná krajina v podhůří Alp dotváří unikátní a nezaměnitelný obraz. Krásné a pečlivě udržované rodinné domy, celá hospodářství a vůbec celkově malebné obce nenechávají člověka na pochybách, že vztah místních lidí k přírodě, zděděnému majetku i veřejnému prostoru je nedílnou součástí jejich života. K tomu, aby se člověk alespoň na chvíli více přiblížil tomuto typickému koloritu, je optimální zvolit ubytování pokud možno přímo na farmě. Volit lze v současnosti z poměrně rozsáhlé sítě ubytování nabízeného přímo rodinami farmářů, tzv. dovolená na statku. Stačí si dopředu vytipovat turisticky zajímavou oblast a následně využít příslušné dobře organizované weby pro vyhledání vhodného a dle možností dostupného ubytování. Cílem naší letní dovolené se stala spolková země Korutany, respektive oblast jezer v širším okolí měst Villach a Klagenfurt. V následujících několika fotografiích bych se s Vámi chtěl o nezapomenutelný zážitek alespoň letmo podělit. Při návratu z dovolené mi na mysli vytanula slova nezapomenutelného pana doktora Skružného (v podání R. Hrušínského) kochajícího se ve slavném filmu Vesničko má středisková za jízdy malebnou českou krajinou: Alpy tě ohromí, Karle. Ale tohle tě dojme. To není země, to je zahrádka. Jistě, to určitě platí, jak jedno, tak druhé. Přál bych si ale, aby se nám dařilo vztah k naší krajině a celkově veřejnému prostoru naplnit do té míry, jak se to daří v těch alpských zemích za našimi humny Ing. Daniel Nerad, Ph.D. Foto autor článku a syn 18 Agrotip 10/2014

19 Pohled z Lammersdorferhütte na horskou pastvinu a údolí s Millstätter See. Reform, Aebi..., jednoduše legendy alpských svahů. Před řadou let - právě na zmiňované praxi ve Švýcarsku, jsem měl možnost vyzkoušet starší model (zn. Aebi) těchto multifunkčních a velmi flexibilních pomocníků alpských farmářů na vlastní ruce. Nyní jsem využil alespoň možnosti fotografie u zbrusu nového rakouského konkurenčního modelu se sběrací nástavbou. (foto: Š. Nerad). Pohled z horských pastvin do údolí na městečko Bad Kleinkirchheim. Stádečko dobytka plemene Charolais na svém prázdninovém pobytu na horských pastvinách. Horská hřebenová pěšina od stanice lanovky St. Oswald, v létě přepravující turisty, v zimě lyžaře. Vyzkoušet si vlastnoručně vykutat granáty (almandiny), je možné v Granatinu muzeu těžby těchto minerálů v Radentheinu. Zajímavým místem k zastavení na proslulé panoramatické trase Nockalmstrasse je naučná stezka Silva Magica, spolu s expozicí dřevin a života v lese. Zhruba za cenu ubytování v lepším penzionu v Čechách má člověk k dispozici kompletní apartmán, respektive samostatné patro rodinného domku určeného výhradně pro ubytování turistů. Vedle neskutečné scenerie alpské přírody u mne vždy budí obdiv a respekt technologie zvládnutí kopců, respektive bohaté množství lanovek různého převýšení i kapacity přepravených osob. Na snímku lanovka na Kaiserburg (2100 m.n.m) v národním parku Nockberge. Na vrcholku svahu v pozadí jedno z četných uměle zbudovaných retenčních jezer na vodu (pro účely produkce technického sněhu v zimním období). Agrotip 10/

20 Opera Top Očakávajte rovnaký pocit z práce, ale aj lepšiu úrodu s AgCelence

agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Říjen Október 2014 Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže Obsah Říjen

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin.

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin. Přípravek na ochranu rostlin Corum Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení plevelů v luskovinách, sóji, vojtěšce a semenných porostech jetelovin. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Registrační číslo: 3938-0

Registrační číslo: 3938-0 EGULÁTO ŮSTU A VÝVOJE egistrační číslo: 3938-0 Charakteristika egulátor růstu a vývoje ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a omezení poléhání obilnin, řepky ozimé a okrasných rostlin

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

Nová technologie hnojení

Nová technologie hnojení Nová technologie hnojení Vážení přátelé a partneři, Je to přibližně tři roky, kdy jsme otevřeli novou kapitolu v zemědělství s přípravkem AGROSOLution. V těchto napjatých a nelehkých letech jsme potřebovali

Více

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Únor Február 2014 Jarní ochrana obilnin proti plevelům Reportáž z podniku Rhea holding Novinky BASF do speciálek Ponuka hybridov Clearfield

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

pendimethalin (ISO) 250 g/l (23,6% hmot.) imazamox (ISO) 16,7 g/l (1,58% hmot.)

pendimethalin (ISO) 250 g/l (23,6% hmot.) imazamox (ISO) 16,7 g/l (1,58% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Escort Nový Herbicidní přípravek pro časně postemergentní aplikaci ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení ježatky kuří nohy a jednoletých dvouděložných plevelů

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Jan Vašák Prosperujúce olejniny 2012: Prefert, SPU, ČZU EU zásoby. Zaokrouhleno. Dle USDA, prosinec 2012 Komodita Zásoby proti spotřebě

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.)

tritosulfuron (ISO) 714 g/kg (74,38 % hmot.) florasulam (ISO) 54 g/kg (5,57 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Biathlon 4D Selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro aplikaci proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům v pšenici,

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Kelvin 2 +Arrat Pack H Herbicid Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Charakteristika Kelvin+Arrat Pack je kombinace selektivních herbicidů určená pro postemergentní ošetření kukuřice proti

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Náhled Když jsem se narodil, to bylo v roce 1970, prodával můj otec 100 kg pšenice za 300 Kč. Když mě bylo 40 let, prodával jsem 100 kg

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. Přípravek na ochranu rostlin Listego Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k hubení dvouděložných jednoletých a jednoděložných jednoletých plevelů ve slunečnici

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Sekator Postřikový přípravek, selektivní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení ozimých i jarních dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly,

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

bentazone (ISO) 480 g/l (40,3% hmot.)

bentazone (ISO) 480 g/l (40,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Basagran Super Selektivní herbicid ve formě rozpustného koncentrátu (SL) proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetelovin a trav, v kukuřici bez

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID STEMAT Super Selektivní herbicid ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové,

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Azimut* Azimut je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů jako je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Dikobraz 500 SC Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Síla, na kterou se mohu spolehnout...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Nejnovější revoluční fungicid BASF Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a pyraclostrobin

Více

Růstový regulátor ve formě vodného koncentrátu ke zpevnění stébla a omezení poléhání ječmene, žita a tritikale.

Růstový regulátor ve formě vodného koncentrátu ke zpevnění stébla a omezení poléhání ječmene, žita a tritikale. Přípravek na ochranu rostlin Terpal C Růstový regulátor ve formě vodného koncentrátu ke zpevnění stébla a omezení poléhání ječmene, žita a tritikale. Účinné látky: ethephon 155 g/l t.j. 2-chlorethylfosfonová

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více