agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Říjen Október 2014 Podzimní regulace růstu řepky olejky Fungicidní ošetření kukuřice Informace o novém přípravku Corum Reportáže

2 Obsah Říjen Řepka 04 Podzimní regulace růstu řepky olejky ozimé 06 Proč podpořit porosty řepky založené na konci srpna a začátku září regulačním zásahem? Kukuřice 09 Fungicidní ošetření kukuřice Obilniny 10 Výsledky pokusov v roku Agrotip 10/2014

3 Luskoviny 13 Technické informace o přípravku Corum Biocidy 14 Suvenýry z dovolené Reportáže 16 V Sychrově je zámek, ale také šikovní zemědělci 18 Za humny je klid, aneb do Rakouska v létě agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 10/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Zdeněk Krédl BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 10/2014 3

4 Řepka Regulace Podzimní regulace růstu řepky olejky ozimé Hlavním cílem podzimní morforegulace růstu řepky olejky je zvýšení zimovzdornosti, podpora růstu kořenového systému a vytvoření základů vedlejších větví. Efekt ošetření je v závislosti na použitém přípravku a dávce zpravidla dobře viditelný. Rostliny mají tmavší zabarvení, řapíky listů jsou kratší, vegetační vrchol je pevný a není protáhlý, výška porostu je nižší, rostliny jsou přisedlé k zemi, kompaktní a nepřerůstají. Ne vždy je ošetřením dosaženo většího průměru kořenového krčku. To však neznamená, že ošetření bylo neefektivní. Pro předpoklad dobrého přezimování je důležitý poměr výšky vegetačního vrcholu a šířky kořenového krčku, který se má blížit hodnotě 1. Vyšší hodnoty znamenají protáhlý vegetační vrchol, ten je citlivý na mráz. Optimální termín ošetření na posílení zimovzdornosti je od 3 plně vyvinutých pravých listů do 6 pravých listů. Ošetřujeme v době, kdy ještě nedochází k prodlužování vegetačního vrcholu. Konkrétní termín ošetření se řídí pokyny výrobce pro daný přípravek. Při výběru pro ošetření fungicidu s morforegulačními účinky nebo morforegulátoru s významnou vedlejší fungicidní účinnosti je možné v jednom kroku spojit fungicidní a morforegulačním ošetření. Dalším důležitým faktorem pro dobré přezimování je výběr odrůdy s vysokou zimovzdorností. Vedle samotného ošetření řepky morforegulátory růstu ovlivňuje růst rostlin řepky také hustota porostu. U odrůd velkého vzrůstu (zpravidla hybridy) je doporučovaná hustota setí 30 až 40 rostlin na 1 m 2. U odrůd menšího vzrůstu (zpravidla liniové odrůdy) je doporučená hustota setí 50 až 60 rostlin na 1 m 2. Vedle tohoto doporučení se hustota setí řídí půdními podmínkami a podnebím dané oblasti, termínem setí. Při vyšší hustotě rostlin, časných výsevech a dlouhé podzimní vegetaci si rostliny navzájem konkurují a dochází k prodlužování vegetačního vrcholu, který se vytahuje za světlem. Takový vegetační vrchol má vlivem nedostatku světla v období podzimního růstu křehká pletiva a je více náchylný k poškození mrazem. Zvlášť extrémní průběh počasí v zimě 2002/2003 prověřil v Moravskoslezském kraji zimovzdornost pěstovaných odrůd a potvrdil význam podzimního ošetření morforegulátory v porostech řepky ozimé. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňující přezimování řepky byla absence sněhové pokrývky a extrémní výkyvy přízemních teplot v rámci dne v lednu a únoru Nejnižší teploty byly zaznamenány v první polovině ledna a února. Nejnižší průměrná denní teplota byla mínus 13,1 C. Rozdíl mezi minimální a maximální teplotou při zemi v průběhu dne a noci byl místy až 30 C. Porosty chráněné sněhovou pokrývkou nebo chráněné před přímým slunečním svitem (stín, severně exponované svahy) byly mrazem poškozeny méně. Na lokalitě Kylešovice (Opava) byly v roce 2002/2003 založeny dva maloparcelkové pokusy s cílem ověřit vliv fungicidů s morforegulačním účinkem a morforegulátoru růstu na přezimování. Jednalo se o odrůdový maloparcelkový pokus se 16 odrůdami. V BBCH 16 bylo provedeno ošetření triazolovým fungicidem v dávce 1 l/ ha (metconazole 60 g/l). Byl zaznamenán pozitivní efekt ošetření na počet živých rostlin na jaře. Zvýšený počet přezimovaných rostlin po podzimním ošetření byl zaznamenán u všech odrůd. Počet přezimovaných rostlin byl dán zimovzdornosti konkrétní odrůdy a její reakcí na ošetření. Pokus nebyl v exponovaném období chráněn sněhovou pokrývkou. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 1. Druhý pokus na stejné lokalitě byl chráněn sněhem. V pokusu byl ověřován vliv podzimního ošetření řepky na přezimování. Do testu byl zařazen přípravek Caryx (morforegulátor růstu s významnou vedlejší účinnosti proti fomové hnilobě brukvovitých) a přípravky s účinnou látkou tebuconazole a metconazole (fungicidy s morforegulačním efektem). Přezimování u neošetřené kontroly bylo 16 %, přezimování u ošetřených variant se pohybovalo od 30 % do 43,3 %. Nejvyšší přezimování 4 Agrotip 10/2014

5 Tabulka 1: Vliv podzimního ošetření na přezimování řepky olejky 2002/2003, odpočet živých rostlin řepky k na parcelu (10 m 2 ) Kód odrůdy Tabulka 2: Vliv podzimního ošetření na přezimování řepky olejky v roce 2002/2003, počet rostlin na 1 m 2 Varianta Neošetřená kontrola Podzimní ošetření (triazol) OD OD OD OD OD OD OD OD Počet rostlin na podzim Kód odrůdy Neošetřená kontrola Počet rostlin na jaře Podzimní ošetření (triazol) OD OD OD OD OD OD OD OD Přezimování % Neošetřená kontrola ,1 Caryx 0,7 l/ha ,5 Caryx 1,0 l/ha ,3 Metconazole 1,0 l/ha ,0 bylo zaznamenáno po ošetření Caryxem, a to 43,3 % (1 l/ha) a 38,5 % (0,7 l/ha). Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 2. V roce 2011/2012 byly na sledované lokalitě Moravskoslezského kraje také nepříznivé podmínky pro přezimování řepky. Mráz v lednu a únoru 2012 nebyl tak silný jako v roce 2003 a kolísání teplot nebylo také tak vysoké, přesto bylo zaznamenáno vymrzání rostlin. Přezimování bylo u variant ošetřených na podzim vyrovnané, a to o 10 až 15 procent vyšší ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Pracovali jsme s přípravkem Caryx a fungicidy s morforegulačním účinkem. Závěr Podzimní ošetření řepky olejky ozimé morforegulátory růstu má pozitivní vliv na její přezimování. Výběr přípravku, dávka a termín ošetření jsou vedle odrůdy, termínu a hustoty setí rozhodujícími faktory pro dobré přezimování řepky. Ing. Eva Plachká OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava Foto Z. Krédl Tebuconazole 0,85 l/ha ,7 Agrotip 10/2014 5

6 Řepka Regulace Proč podpořit porosty řepky založené na konci srpna a začátku září regulačním zásahem? Deštivé počasí od začátku srpna mělo za následek opoždění setí řepky ozimé mimo ideální agrotechnický termín. Komplikace nepřinášelo počasí jenom při setí řepky, ale také při aplikaci herbicidů. Tyto později založené porosty budou dosahovat fáze BBCH 14 (čtyř pravých listů) začátkem října až poloviny října. Častou otázkou v tomto čase bývá, jestli má vůbec smysl aplikovat růstově regulační fungicid. Při normálním průběhu počasí a nižší intenzitě pěstování řepky by nebylo třeba regulovat, protože v období zkracujících se dnů rostliny významným způsobem nepřerůstaly. Proto se může zdát, že tato pozdní aplikace nemá smysl z pohledu regulace rostlin. Nicméně klimatické změny v podobě dlouhých teplých podzimů předešlých let signalizují pravý opak. V podmínkách kvalitní výživy, zvýšených teplot a vlhkého podzimu rostliny řepky aktivně rostou a dochází k vytahování kořenového krčku. Současně tyto slabší rostliny vyžadují podporu kořenového vlášení, které je zabezpečeno především kvalitním regulátorem. Nejrozšířenějším postupem při této situaci bývá aplikace dvou optimálně vyvážených látek metconazolu a mepiquat- chloridu ve formě přípravku s obchodním názvem Caryx. Tento přípravek lze jako jediný na trhu použít již při 5 C. Díky jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv případný déšť 30 minut po aplikaci nesnižuje účinnost. Teplý podzim a následná tuhá zima roku 2010/2011 ukázaly, že i tyto pozdě seté a pomalu se vyvíjející rostliny velice dobře reagují na regulaci růstu, a to hlavně lepším vývojem kořenové hmoty (Ing. Jaromír Šaroun, SPZO, Květy olejnin - září 2013). V našich podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným a velmi efektivním výnosotvorným opatřením. Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání porostů. Tyto porosty také vyžadují zesílení kořenového krčku a stimulaci většího počtu úžlabních pupenů (potencionální plodonosné větve), čehož je nejlépe dosaženo aplikací Caryxu. Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, odrůdy a růstové fáze mezi 0,5 l a 0,7 l/ha. Již dříve zregulované porosty, které opětovně vykazují bujný růst, ošetřete dávkou 0,7 l/ha. Současně je s Caryxem možné kombinovat 10 kg močoviny pro povzbuzení porostu nebo v opodstatněných případech s 50 l DAMu (je však třeba respektovat voskovou vrstvičku řepky). Další kombinace je možná s bórem ( g/ ha) či hořkou solí v dávce 10 kg/ha při nedostatku síry a hořčíku. Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci se Stratosem Ultra proti další vlně výdrolu obilnin (bez přidání smáčedla Dash HC) a dále v TM kombinaci s Vaztakem Active proti pilatce, osenici a květilce. Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Foto autor 6 Agrotip 10/2014

7 Jaká je nejcennější práce na zemi?

8 Kvalitní potraviny začínají u kvalitních plodin. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. Populace roste a s ní i lidské nároky. Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které jim pomáhají vypěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

9 Kukuřice AgCelence Fungicidní ošetření kukuřice Chorobám kukuřice se v minulosti nepřikládal žádný hospodářský význam. Výrazným rozšířením pěstitelských ploch však i tento problém začíná nabývat na významu. V tomto období, při dozrávání kukuřice, můžete na některých listech spatřit různé skvrny, což mohou být právě houbové choroby. Lednice v 11 hod. Vlevo Retengo Plus, vpravo kontrola Houbové choroby se vyskytují převážně u porostů stresovaných, nebo tam, kde se kukuřice pěstuje více let po sobě. Je to však také záležitost odolnosti jednotlivých hybridů. V letošním roce společnost BASF začala nabízet fungicidní řešení do porostů kukuřice. Přípravek má název Retengo Plus a jeho benefitem není jenom velmi dobrá účinnost na houbové choroby, ale i schopnost pozitivně ovlivnit procesy v rostlinách a v konečném důsledku zvýšit výnos a kvalitu produkce. Tento pozitivní efekt se projevuje ve vlastnostech, které souhrnně nazýváme AgCelence: Zvýšená odolnost stresu (sucho, chlad, vysoké teploty, mráz...) Déle vegetující a asimilující rostliny (green-efekt) Lepší zakořenění a tím efektivnější využití vody a živin v půdě Zvýšení obsahu škrobu a stravitelnosti, a tím zlepšení dojivosti u krav nebo výtěžnosti bioplynu Mnozí z vás si tento přípravek vyzkoušeli na svých porostech, nyní je doba na jeho vyhodnocení. Všimnout si můžete menšího napadení chorobami, případně zelenějších rostlin po ošetření přípravkem Retengo Plus oproti neošetřené části. V současném deštivém počasí jsou rozdíly špatně viditelné. Důvodem je to, že rostliny stále ještě vegetují, takže i neošetřený porost je stále ještě poměrně zelený. Z důvodu prezentace tohoto systému jsme na našich webových stránkách připravili aplikaci kukátko, kde na dvou lokalitách speciální kamera pořídí každý den dva snímky. Zde pak můžeme pozorovat aktuální vývoj. Můžete se zde rovněž přesvědčit, že viditelnost rozdílů hodně záleží na světelných podmínkách, kdy některý den není rozdíl viditelný a jiný je vidět velmi dobře. Dokladem je uvedený snímek z Lednice. Ing. Petr Popelka, foto autor a BASF Kukátko najdete na stránkách Agrotip 10/2014 9

10 Obilniny Výsledky pokusů Výsledky pokusov v roku 2014 V roku 2014 boli pokusy na Slovensku realizované na viacerých lokalitách Piešťany, Malý Šariš, Trebatice. Najväčší počet pokusov bol realizovaný v spolupráci s VURV Piešťany, pod záštitou Ing. Sekerkovej a výsledky boli prezentované aj na spoločnom poľnom dni v Borovciach. Vysokú kvalitu potvrdil fungicíd Capalo a novinka pre sezónu 2015, prípravok Adexar Plus. Do pokusov bola zaradená aj tohtoročná novinka, prípravok Osiris, určený na klasové ošetrenie obilnín. Nový fungicíd Adexar Plus bude určený na ošetrenie listového aparátu obilnín proti všetkým významným chorobám. Tento prípravok je registrovaný do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale v dávke 1,0 2,0 l/ha. Pšenica ozimná var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1,2 32 Swing Top 1, ,61 2. Adexar Plus 2 32 Swing Top 1, ,54 3. Duett Top 0,6 32 Swing Top 1, ,27 odroda Alakris 4. Capalo 1, ,15 5. Adexar Plus 1, ,11 6. Adexar Plus 2, ,74 7. Capalo 1,2 32 Osiris 1, ,34 8. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,87 9. Kontrola 7,51 Jačmeň jarný var. prípravok dávka termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1 32 Opera Top 1,2 49 9,43 2. Opera Top 1,5 39 8,19 3. Capalo 1,4 39 8,54 4. Adexar Plus 1,5 39 8,76 5. Adexar Plus 2,0 39 8,33 odroda Malz Capalo 1, Caramba 1,2 49 8,70 7. Capalo 1,2 32 Osiris 1, ,82 6. Capalo 1,2 32 Osiris 2,0 49 9,13 7. Kontrola 8,07 10 Agrotip 10/2014

11 Jačmeň ozimný var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha odroda Gerlach 1. Adexar Plus 2,0 39 9,82 2. Kontrola 8,05 Raž var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha Odroda Kapitán 1. Adexar Plus 2,0 39 8,12 2. Kontrola 6,54 Tritikale var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Adexar Plus 2,0 39 9,48 2. Kontrola 8,23 Pšenica ozimná var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha odroda Malyska 1. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,46 2. Capalo 1,2 32 Swing Top 1, ,91 3. Capalo 1, ,44 4. Adexar Plus 1, ,86 5. Osiris 2, ,81 6. Kontrola 6,59 Jačmeň jarný var. prípravok dávka l/ha termín aplikácie (BBCH) úroda t/ha 1. Capalo 1,2 32 Osiris 2, ,18 2. Opera Top 2,0 32 7,87 odroda Prestige 3. Capalo 1, ,46 4. Adexar Plus 1, ,19 5. Osiris 2, ,15 6. Kontrola 5,96 Ďalšou významnou lokalitou z pohľadu realizácie pokusov je ŠS Malý Šariš. Aj tu boli realizované pokusy v obilninách. Dosiahnuté úrody potvrdili vysokú kvalitu fungicídnych prípravkov, aj keď rozdiely medzi jednotlivými variantmi nie sú až také výrazné. Avšak v porovnaní na kontrolu sú výsledky výrazne preukazné. Tento rok bol v pokusoch veľmi silný výskyt hrdze plevovej a septoriózy pšenicovej. Podobný pokus bol založený aj v jarnom jačmeni, pričom sa ukázala mimoriadna účinnosť fungicídnych prípravkov, keďže infekčný tlak hnedej škvrnitosti bol veľmi silný. Agrotip 10/

12 Obilniny Výsledky pokusů Šariš - kontrola Šariš - Adexar Plus Z pohľadu využiteľnosti pre odbornú verejnosť bol v roku 2014 realizovaný na podniku Agro Družstvo Trebatice odrodový pokus pšenice ozimnej. Na pokuse sa podieľali firmy BASF, VP Agro a Legusem. Poloprevádzkový pokus bol zameraný na vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd ozimnej pšenice. V pokuse bolo zaradených 30 odrôd. Charakteristika pokusu Sejba: Zber: Výsevok: 5,1 MKS/ha Hnojenie: 166,57 kg č.ž. N/ha Pesticídna ochrana: Arrat 0,2 kg/ha Capalo 1,2 l/ha Swing Top 1,2 l/ha Fungicídne ošetrenie malo výrazný pozitívny vplyv na dosiahnuté kvantitatívne a kvalitatívne parametre jednotlivých hybridov, čo bolo aj prezentované na poľných dňoch organizovaných na pokusnej lokalite. Všetky odrody v pokuse veľmi dobre reagovali na systém dvojitého fungicídneho ošetrenia, v prvom termíne bol aplikovaný prípravok Capalo v dávke 1,2 l a následne do plného kvitnutia prípravok Swing Top v dávke 1,2 l/ha. Týmto systémom ošetrenia bola vytvorená silná fungicídna clona proti infekčnému tlaku chorôb počas celej vegetácie. Ing. Miroslav Demo Foto: autor Pšenica ozimná P. č. Odroda Úroda t/ha % na Ø odrôd pekár. kvalita Objem. hmotnosť Kvalitatívne parametre Lepok g/l % Pádové číslo Číslo /S/ Zelenyho test N - látky /ml/ % 1 BREJK 10,73 112,9 E , ,5 2 VIRIATO 10,48 110,3 A , ,2 3 PREMIO 10,37 109,2 A , ,5 4 GRIZZLY 10,35 108,9 C , ,2 5 RAPSÓDIA 10,09 106,2 C , ,9 6 YETTI 10,07 106,0 C , ,0 7 EVINA 9,96 104,8 E , ,8 8 RW ,93 104,5 E , ,4 9 BUKET 9,79 103,1 A , ,9 10 BAZILIKA 9,77 102,8 A , ,3 11 MATCHBAL 9,61 101,2 A , ,4 12 FARANDOLE 9,56 100,6 C , ,8 13 ATHLON 9,55 100,5 E , ,6 14 BONDRA 9,50 100,0 A , ,1 15 BAKFYS 9,49 99,9 E-A , ,7 16 ETANA 9,48 99,8 A , ,7 17 MULAN 9,44 99,4 A , ,6 18 RW NADAL 9,40 98,9 A , ,2 19 GALIO 9,29 97,8 E , ,8 20 GOLEM 9,22 97,1 A , ,6 21 ATRAKTION 9,22 97,1 A , ,2 22 BOMBASTA 9,08 95,6 A , ,1 23 GENIUS 8,99 94,6 E , ,3 24 FORHEND 8,93 94,0 E , ,4 25 CH COMBI 8,91 93,8 E , ,0 26 BEKEND 8,85 93,2 A , ,9 27 BATORYČKA 8,51 89,6 A , ,8 28 FEDERER 8,42 88,6 E , ,5 29 PEPINO 8,15 85,8 E , ,5 30 SLALOM 8,02 84,4 A , ,8 Poloprevádz. pokus 9, A x x x x x 12 Agrotip 10/2014

13 Luskoviny Herbicidy Technické informace o přípravku Corum Představujeme vám nový herbicidní přípravek pro postemergentní použití v luskovinách a semenných porostech jetelovin, který tak rozšiřuje možnosti ochrany proti dvouděložným a jednoletým jednoděložným plevelům. Co obsahuje Corum Dvě osvědčené účinné látky: imazamox - razantní účinná látka působící především přes listy a částečně přes kořeny rostlin bentazone - účinná látka patřící do kontaktních herbicidů, přijímána především přes pokožku listů Způsob účinku Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých plevelných rostlin. Účinná látka imazamox je přijímána především listy a také kořeny a je rozváděna do celé rostliny. Imazamox narušuje enzymatické procesy a akumuluje se v růstových vrcholech. Vzcházející citlivé plevele po zasažení zastavují růst, přestávají plodině konkurovat a během několika týdnů hynou. Bentazone patří do skupiny kontaktních herbicidů. Vstřebává se především prostřednictvím pokožky mladých listů plevelů. Herbicidní účinnost spočívá především v brzdění fotosyntézy. Doporučené použití Přípravek Corum je registrovaný pro použití v luskovinách (hrách, bob, fazol, sója) a semenných porostech jetelovin (jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel luční, vojtěška). Ve všech případech je dávkování herbicidu Corum 1,25 l/ha. Aplikace se provádí optimálně v raných růstových fázích plevelů (2 4 listy), kulturní rostlina by měla mít vytvořeny minimálně 2 pravé listy (trojlístky). Aplikace by neměla být prováděna při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 25 C. Dávka vody pro bob, fazol, hrách, jetel, sóju, vojtěšku je l/ha. Spektrum účinnosti Výsledkem kombinace dvou účinných látek je velmi široké spektrum plevelů, na které přípravek Corum spolehlivě působí. Jsou to například heřmánky, laskavce, svízel přítula, hluchavky, rdesno červivec, rdesno blešník, bažanka roční, lilek černý. Vynikající účinnost vykazuje i na brukvovité plevele, jako jsou například kokoška pastuší tobolka, hořčice rolní, penízek rolní či výdrol řepky (konvenční i Clearfield). Z jednoděložných jednoletých plevelů je vynikající účinek například na ježatku kuří nohu. Pro dosažení lepší účinnosti je optimální použít kombinaci se smáčedlem Dash HC, která zvyšuje jistotu zásahu především při nedostatku srážek, kdy mají plevele vytvořenou odolnou voskovou vrstvu. Tato kombinace je také účinnější na některé problematické plevele, jako jsou merlíky či lebedy. Dávkování je 1,25 l/ha Corum + 1 l/ha Dash HC. Hlavní přednosti herbicidu Corum účinnost na široké spektrum dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů široké aplikační okno vysoká selektivita široká registrace - možnost použití ve většině druhů luskovin a jetelovin Technický profil přípravku Druh přípravku herbicid pro postemergentní ošetření luskovin a jetelovin Účinná látka imazamox 22,4 g/l, bentazone 480 g/l Formulace rozpustný koncentrát (SL) Způsob účinku kontaktní a částečně půdní působení Spektrum účinku dvouděložné a jednoleté jednoděložné plevele Registrace hrách, bob, sója, fazol, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel luční, vojtěška Termín aplikace časně postemergentně (2 4 listy) Dávka přípravku 1,25 l/ha Corum + 1 l/ha Dash HC Dávka vody l/ha Následné plodiny na podzim lze po předchozí orbě pěstovat ozimé obilniny (pšenici, ječmen, žito a triticale) na jaře lze pěstovat kukuřici, slunečnici, hrách, brambory, jarní obilniny a řepu Agrotip 10/

14 Biocidy Desinsekce Suvenýry z dovolené Když začala v roce 1914 První světová válka, objevil se v britském vědeckém časopisu The British Medical Journal článek Insects and War (Hmyz a válka), který předpovídal to, co přináší přesuny velkého počtu lidí, v tomto případě převážně vojáků. Tedy přesuny nejen lidí, ale spolu s nimi i šíření, mimo jiné, i celé řady druhů synantropního hmyzu. Dospělé štěnice jsou velké do 5 mm a živí se pouze krví, kterou sají na lidech, ale mohou sát i na psech, kočkách a ptácích v klecích. Žijí 1 až 1,5 roku a dokáží hladovět několik měsíců. Vyskytují se výhradně v pravidelně obývaných lidských obydlích. V současnosti nejsme naštěstí konfrontováni s pohyby vojsk, ale celá řada z nás se podílí na podstatně větších přesunech lidí v rámci našeho cestování za hranice všedních dnů, jak nás kdysi lákal slogan jedné české cestovní kanceláře. A spolu s námi často cestují více či méně příjemní spolupasažéři. Dnes je většina z nás už doma po dovolené a už si pouze uspořádáváme vzpomínky a na počítači si prohlížíme krásné fotografie. Může se však stát, že se ráno probudíme s červenými, nepříjemně svědivými puchýřky. Co to může být? Komáři už nelétají, kočky a psi mají obojky proti blechám. Následně se podíváme pod prostěradlo na matraci a ejhle, jacísi malí broučci. Po bližší identifikaci zjistíme, že máme ložnici zamořenou štěnicemi. Nezáleží na tom, v jakém hotelu jaké kategorie jsme byli ubytování. Štěnicím je to úplně jedno, jejich výskyt není limitován počtem hvězdiček u vchodu. A potom stačí, přivezeme-li si domů jednu oplodněnou samičku kdesi v záhybech našeho pyžama, nebo ukrytou někde v našem zavazadle. Prakticky každý hotel na světě byl konfrontován s tímto problémem. Když si uděláme jednoduchý propočet, kolik lidí se vystřídá za rok na posteli v hotelovém pokoji, je celkem jasné, že pravděpodobnost výskytu přenašeče rozhodně není zanedbatelná. (Jenom v Praze je to ca 50 lidí za rok). Co teď? Rozhodně musíme zapomenout na ostych a stud. Problém nevyřešíme svépomocí ani náhodou. Biolit nestačí a použití přípravků ze zemědělské praxe nemusí být účinné, může být však velmi nebezpečné. V praxi dezinsekce se totiž používají mnohonásobně vyšší koncentrace účinných látek, než v zemědělství a často se používají i látky jiné. Je třeba kontaktovat profesionální DDD firmu. Je přínosné si zjistit, jaké firmy s tímto zaměřením se nacházejí v našem okolí a poptat se ohledně jejich kvalit. Řešení bude vždy poměrně drahé a je třeba se připravit na to, že zásah bude třeba pravděpodobně zopakovat. Obvykle stačí dva postřiky. Vždy se zeptáme, jaké přípravky firma používá a vzhledem k tomu, že jsou aplikovány v uzavřených prostorách, kde se pohybují děti, příp. domácí zvířata, 14 Agrotip 10/2014

15 Jak si z dovolené nepřivézt nechtěný suvenýr? budeme požadovat přípravky od známých firem (nemusí to být samozřejmě pouze BASF). Na trhu biocidů je celá řada generik, často neznámého původu a kvalit. Velmi důležitá je příprava prostor pro aplikaci biocidů. Místnost uklidíme, ložní prádlo a případně i jiné textilie umístíme do igelitových pytlů před tím, než ho budeme přemisťovat jinam (BASF v současnosti dodává zdarma, spolu se svými přípravky proti štěnicím, vodorozpustné prací pytle do těch umístíme podezřele prádlo a spolu vložíme do pračky pytle se rozpustí a nehrozí tedy přenos štěnic do zatím nezamořených prostor). Prádlo vypereme při min 55 stupních C. Věci, které nelze vyprat (knihy, citlivé textilie) vložíme a uzavřeme do igelitových pytlů a postupně necháváme vymrazit při min. -12 C po dobu min. 24 hodin. Deratizační firma potom musí rozebrat nábytek a asanovat všechny možné úkryty štěnic. Jak uvedeno výše, je velmi pravděpodobné, že bude potřeba zásah zopakovat ještě jednou. 1 Při vstupu do hotelového pokoje se vždy podíváme pod prostěradlo na matraci, nejsou-li tam náhodou stopy po přítomnosti štěnic (krvavé skvrny, svlečky), případně samotné štěnice. V případě kladného výsledku prohlídky pokoj urychleně opouštíme a žádáme pokoj nový. Většinou nejsou zamořeny celé hotely, ale pouze jednotlivé pokoje, či patra. 2 Nenecháváme otevřená zavazadla. 3 Velmi nebezpečné je používání laptopu v posteli. V okamžiku, kdy nám začnou padat víčka, položíme vyhřátý laptop na zem vedle postele Pro příští dovolenou si tedy neseme nepříjemnou zkušenost, kterou si rozhodně nechceme zopakovat. Proto uvádím několik zásad, jak se tomu můžeme vyhnout. Opatrnost se nám v každém případě vyplatí, příběhy, které musím velmi často vyslechnout od nešťastných cestovatelů, nejsou opravdu pěkné. BASF dodává na trh proti štěnicím produkt Mythic + Fendona Pack. Jedná se o kombinaci dvou účinných látek (chlorfenapyr + alfa-cypermetrin) s různým mechanizmem - je to velmi vítaný úkryt pro štěnice (a nejen pro ně - švábům se tam také líbí). 4 Před odjezdem domů roztřídíme prádlo podle toho, jak ho chceme prát a vložíme ho do samostatných pytlíků, které důkladně uzavřeme (ideální jsou v tomto případě vodorozpustné pytle - nejsou však bohužel zatím na trhu). Doma prádlo bez vytřepávání (!!!) vložíme rovnou do pračky a pereme na min. 55 C. 5 Zavazadla je dobré nechat mimo byt (v garáži), příp. vystříkat nějakým insekticidem. účinku. Podle sdělení zákazníků (DDD firem) se jedná pravděpodobně o nejúčinnější řešení v boji proti štěnicím. S přípravkem mohou však pracovat pouze profesionální DDD firmy. Na závěr bych chtěl popřát všem čtenářům, aby pro ně tento článek nikdy nebyl aktuální. Ing. Ladislav Niklíček, CSc. Foto fotobanka Dreamstime.com Agrotip 10/

16 Reportáž Agro Sychrov V Sychrově je zámek, ale také šikovní zemědělci V této reportáži se vydáme na sever republiky do Libereckého kraje. V tomto kraji najdete pískovcové skály i prudké kopce. A právě v jednom z nich, proslulém Paceřickém kopci nad Turnovem, na silnici R35 v místě zvaném Husa, sídlí zemědělský podnik Agro Sychrov, a.s., který jsme tentokrát navštívili. Agro Sychrov proto, že tento zemědělský podnik leží též nedaleko známého zámku a obce. A přestože označení sychrov značí spíše něco ponurého a nehostinného, setkáte se zde s příjemnými a znalými lidmi. Tak například s ředitelem podniku Rudolfem Kubašem a agronomem Jakubem Hyršalem. Zemědělská společnost Agro Sychrov, a.s. vznikla v létě roku 1993 jako nástupce bývalého zemědělského družstva a loni zde tedy oslavili 20 let činnosti nového hospodářského subjektu. A nutno říci, že přes všechna úskalí, která zemědělské hospodaření a úřední šiml přináší, je tato činnost úspěšná a je to vidět i na vybavení areálu, kde se postupně opravily budovy a okolo nich se vytváří parková úprava ozdobné zeleně. Společnost začínala na 700 ha pozemků a tato výměra se dodnes rozšířila na 1050 ha zemědělské půdy, z nichž 320 ha tvoří louky. Pozemky jsou rozesety do 12 katastrů, přičemž podle kvality lze podnik rozdělit asi na dvě poloviny, kdy půlka výměry je na středních půdách nižších poloh a druhá půlka je již zařazena mezi písčité až kamenité půdy. Také rozmezí nadmořských výšek 280 metrů až 500 metrů nad mořem něco vypovídá o možnostech, které zde agronom má k dosažení dobrých sklizňových výsledků. Průměrná výměra pozemků je něco přes osm hektarů. Určitým problémem v tomto regionu je poněkud rozdrobený intravilán obcí, v jejichž okolí je velmi častá roztroušená zástavba chat a chalup uprostřed pozemků, což komplikuje zejména zásahy v oblasti ochrany rostlin. Intenzivní komunikací s představiteli obcí se to však podle slov Rudolfa Kubaše daří zvládat. Jednoduchost a rychlost Způsob hospodaření charakterizuje co největší jednoduchost a úzký profil prováděných druhů činností s co možná nejnižšími náklady a požadavky na obsluhu. Tak například z živočišné produkce zbyl pouze výkrm hovězího skotu o kapacitě 400 kusů, který je soustředěn do dvou rekonstruovaných stájí přímo v areálu podniku, a pro krmnou dávku je v maximální míře využito právě seno z rozsáhlé výměry luk, doplněno o kukuřičnou siláž a některé další komponenty. Krmení je zajištěno míchacím krmným vozem. Podnik se od počátku snaží o soběstačnost ve vybavení zemědělskou technikou, k čemuž a hlavně k operativnosti při servisu přispívá i to, že přímo v areálu si pronajímá prostory jeden z velkých prodejců traktorů a sklizňové techniky; vše je tedy zde hned z první ruky. Podnik je vybaven pěti klíčovými traktory značky Case o výkonech od 155 k do 295 k, jež se neustále snaží udržovat v moderním a výkonném stavu. Sklizeň zajišťují dvě sklízecí mlátičky Case 5088 o záběru 6,3 m a 2388 se záběrem lišty 7,5 m. Ochranu rostlin zajišťuje samojízdný postřikovač Tecnoma Laser 3200 se záběrem ramen 30 m, který je v dnešní době již samozřejmě vybaven navigačním systémem s automatickým vypínáním sekcí. Výživa pozemků je prováděna především využitím hnoje z výkrmu býků, což přináší do půdy organickou hmotu. Rozmetadlo Vicon je pak využito pro doplnění živin průmyslovými hnojivy. Protože podnik patří k pěstitelům cukrovky, mají zde i vlastní dvouřádkové vyorávače Kleine. Prý se jim to vyplatí zejména z důvodu rychlého provedení sklizně, na rozdíl od čekání na služby, kdy vše pak ještě může zkomplikovat špatné počasí a hned narůstají ztráty. Minimalizace jako základ Taktéž zejména perspektiva urychlení prováděných polních prací, snížení potřebného počtu kusů zemědělské techniky a spíše tedy až na třetím místě úspory pohonných hmot stály v roce 2004 za rozhodnutím 16 Agrotip 10/2014

17 přejít plně na minimalizační způsob zpracování půdy, říká ředitel R. Kubaš. Mezi další důvody patří i lepší zadržování vláhy ve zdejších lehčích půdách a menší zatížení půdy pojezdem techniky. Od té doby se tedy na Sychrovském panství neoře ani pod cukrovku a řepku. Po deseti letech uplatňování technologie se management podniku shoduje, že přes všechna úskalí se přechod na minimalizaci zatím ekonomicky vyplácí. Zpracování půdy cca do 18 cm zajišťuje kypřič Horsch Terrano FX o záběru 5 m a dále diskový podmítač se záběrem 6 m. Setí provádí Horsch Sprinter o záběru 6 m a s přihnojováním pod patu. Tyto stroje dokážou připravit až 50 ha za den, zatímco při využití orby by výkonnost klesla někam k 18 ha, hodnotí ještě rozhodnutí R. Kubaš. Změna technologie se též projevila na tom, že práce v tisícihektarovém podniku je schopno zastat současných pouhých 12 pracovníků. Traktor pro setí je navíc vybaven GPS autopilotem Trimble s přesností 2 až 4 cm, což přináší další úspory jak při setí samotném, tak při následných pojezdech v porostu. V areálu podniku mají též vlastní skladování DAMu na cca 500 tun a všechny sklizené obiloviny může zpracovat posklizňová linka s kapacitou 3000 tun, což je důležité při čekání na výhodné zobchodování. A co že to vlastně pěstují? Pochopitelně nás zajímá především rostlinná výroba. Pomineme-li louky, pak největší výměru zaujímá pšenice ozimá na 330 ha, jejíž výnos 4,8 t/ha v roce 1998 se za posledních pár let podařilo zvýšit až přes 7 t/ha, letos pak je výsledek 8,1 t/ha. Dá se usuzovat, že k tomu přispívá též systém tří fungicidních ošetření, uplatňovaný poslední roky ve zdejším intenzivním způsobu pěstování pšenice. Do spektra využívaných fungicidů patří Opera Top, Tango Super nebo Osiris. Další klíčovou plodinou je samozřejmě jako jinde řepka olejka na výměře 150 ha. Celá její výměra byla ještě do loňska preemergentně ošetřována Butisanem Duo + Reactorem. Regulace na podzim i na jaře je prováděna Caryxem. Řepka zde léta dává stabilně přes 3 t/ha, letos pak 4,1 t/ha. Co je však velká zajímavost a důvod, proč o pár řádků výše píšeme o Butisanech v minulém čase, je letošní osev 1/3 ploch řepky v systému Clearfield, od čehož si slibují vyšší účinnost v tomto systému používaného přípravku Cleravis proti plevelům na půdách s velkým obsahem posklizňových zbytků a vyšší zásobou plevelů. Tritikale na výměře 80 ha poskytlo letos výnos 6,8 t/ha. Kukuřice na siláž s výnosy kolem 40 až 50 t/ha je na výměře 50 ha a spektrum krmných plodin doplňuje sója na 40 až 50 ha. Tu si nechávají extrudovat pro přidávání do krmné dávky. Agronom si též pochvaloval nový přípravek Akris, který v kukuřici na plevele zafungoval velmi rychle i přes pozdější termín použití. Zemědělský podnik Agro Sychrov, a.s. si díky dobrému úsudku a pracovitým lidem vede úspěšně. Tržby se od roku 1995 podařilo více než zdvojnásobit ze 14 mil. Kč na dnešních více než 36 mil. Kč. Není za tím jen stále se zlepšující zemědělská výroba, ale též dobré ekonomické využití areálu a vlastní obchodní činnost v prodeji ložisek a klínových řemenů, což se zemědělstvím souvisí a je to dobrý doplňkový zdroj příjmů. Zaměření na menší počet činností, které dělají jednoduše, rychle a do důsledku, to je zdejší recept na živobytí. Tímto konstatováním a nádherným výhledem do kraje přímo z brány podniku se se Sychrovem loučíme. Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce Foto autor, Mariana Kubašová, Jakub Hyršal Agrotip 10/

18 Reportáž Korutany Za humny je klid, aneb do Rakouska v létě V následující spíše obrazové reportáži bych si Vás dovolil krátce pozvat do letního Rakouska. Tato země je stále ještě spojována převážně se zimní turistikou a kvalitním lyžováním. Zajisté právem, dovolím si však tvrdit, že navštívit tuto sousední alpskou zemi v létě, skýtá podstatně více možností k jejímu bližšímu poznání. Ossiacher See. Spolková země Korutany nabízí řadu rozsáhlých a čistých jezer, ideálních pro relaxaci a letní koupání. Ačkoliv u některých z nich lze místy nalézt i divoké vstupy do vody, nejsnazší a nejkomfortnější je využít některého z veřejných koupališť u pobřeží. Zhruba na půli cesty, kterou musí suchozemec od nás vážit na jih k nejbližšímu moři, se nabízí unikátní kombinace monumentálních alpských hor a zároveň řady rozsáhlých a čistých jezer v přilehlé nížině. To přirozeně nabízí jak možnost polenošit celý den u vody, tak se další den vypravit na horskou túru, cyklistickou výpravu či návštěvu některého z typických Almů (horských statků), zpravidla s možností ochutnat domácí produkty od místních farmářů. K alpské přírodě, ale i k životu tamních lidí v jistě nelehké symbióze s členitou a veskrze kopcovitou krajinou jsem měl možnost se přiblížit již před řadou let. Na konci střední školy se mi poštěstilo zúčastnit se studentské praxe, respektive tříměsíčního pracovního pobytu na farmě ve Švýcarsku. Moje zkušenost je, že krajina i způsob života lidí spjatých s podhorským zemědělstvím v obou těchto alpských zemích jsou velmi podobné. Převážně extenzivně, ale přesto pravidelně a zodpovědně obhospodařovaná krajina v podhůří Alp dotváří unikátní a nezaměnitelný obraz. Krásné a pečlivě udržované rodinné domy, celá hospodářství a vůbec celkově malebné obce nenechávají člověka na pochybách, že vztah místních lidí k přírodě, zděděnému majetku i veřejnému prostoru je nedílnou součástí jejich života. K tomu, aby se člověk alespoň na chvíli více přiblížil tomuto typickému koloritu, je optimální zvolit ubytování pokud možno přímo na farmě. Volit lze v současnosti z poměrně rozsáhlé sítě ubytování nabízeného přímo rodinami farmářů, tzv. dovolená na statku. Stačí si dopředu vytipovat turisticky zajímavou oblast a následně využít příslušné dobře organizované weby pro vyhledání vhodného a dle možností dostupného ubytování. Cílem naší letní dovolené se stala spolková země Korutany, respektive oblast jezer v širším okolí měst Villach a Klagenfurt. V následujících několika fotografiích bych se s Vámi chtěl o nezapomenutelný zážitek alespoň letmo podělit. Při návratu z dovolené mi na mysli vytanula slova nezapomenutelného pana doktora Skružného (v podání R. Hrušínského) kochajícího se ve slavném filmu Vesničko má středisková za jízdy malebnou českou krajinou: Alpy tě ohromí, Karle. Ale tohle tě dojme. To není země, to je zahrádka. Jistě, to určitě platí, jak jedno, tak druhé. Přál bych si ale, aby se nám dařilo vztah k naší krajině a celkově veřejnému prostoru naplnit do té míry, jak se to daří v těch alpských zemích za našimi humny Ing. Daniel Nerad, Ph.D. Foto autor článku a syn 18 Agrotip 10/2014

19 Pohled z Lammersdorferhütte na horskou pastvinu a údolí s Millstätter See. Reform, Aebi..., jednoduše legendy alpských svahů. Před řadou let - právě na zmiňované praxi ve Švýcarsku, jsem měl možnost vyzkoušet starší model (zn. Aebi) těchto multifunkčních a velmi flexibilních pomocníků alpských farmářů na vlastní ruce. Nyní jsem využil alespoň možnosti fotografie u zbrusu nového rakouského konkurenčního modelu se sběrací nástavbou. (foto: Š. Nerad). Pohled z horských pastvin do údolí na městečko Bad Kleinkirchheim. Stádečko dobytka plemene Charolais na svém prázdninovém pobytu na horských pastvinách. Horská hřebenová pěšina od stanice lanovky St. Oswald, v létě přepravující turisty, v zimě lyžaře. Vyzkoušet si vlastnoručně vykutat granáty (almandiny), je možné v Granatinu muzeu těžby těchto minerálů v Radentheinu. Zajímavým místem k zastavení na proslulé panoramatické trase Nockalmstrasse je naučná stezka Silva Magica, spolu s expozicí dřevin a života v lese. Zhruba za cenu ubytování v lepším penzionu v Čechách má člověk k dispozici kompletní apartmán, respektive samostatné patro rodinného domku určeného výhradně pro ubytování turistů. Vedle neskutečné scenerie alpské přírody u mne vždy budí obdiv a respekt technologie zvládnutí kopců, respektive bohaté množství lanovek různého převýšení i kapacity přepravených osob. Na snímku lanovka na Kaiserburg (2100 m.n.m) v národním parku Nockberge. Na vrcholku svahu v pozadí jedno z četných uměle zbudovaných retenčních jezer na vodu (pro účely produkce technického sněhu v zimním období). Agrotip 10/

20 Opera Top Očakávajte rovnaký pocit z práce, ale aj lepšiu úrodu s AgCelence

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen

agrotip Novinky BASF 2014 České pivo Výsledky pokusů v obilninách a řepce Sladovnický ječmen agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Leden Január 2014 Novinky BASF 2014 České pivo Sladovnický ječmen Výsledky pokusů v obilninách a řepce Editorial Rok 2014 bude rokem nových

Více

agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max

agrotip Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Hniloby na hrozne nás stále ohrozujú Zkušenosti s novinkou Butisan Max agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Červenec-Srpen Júl-August 2014 Clearfield řepka - přínosy a rizika Ohlédnutí za Polními dny Zkušenosti s novinkou Butisan Max Hniloby na

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

www.syngenta.cz 6/11 Červen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: PĚSTOVÁNÍ OZIMÉHO JEČMENE Polní dny 2011 Snět zakrslá

www.syngenta.cz 6/11 Červen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: PĚSTOVÁNÍ OZIMÉHO JEČMENE Polní dny 2011 Snět zakrslá www.syngenta.cz 6/11 Červen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: PĚSTOVÁNÍ OZIMÉHO JEČMENE Polní dny 2011 Snět zakrslá ÚVODNÍK I letos jsme se setkali na polních dnech Syngenta 2011 Ing. Jana Doubková,

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

ARTEA PLUS HYVIDO OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ PRO AGRONOMA O JEDNU TUNU NAVÍC PREDZBEROVÉ OŠETRENIE REPKY STÁVKA NA ISTOTU

ARTEA PLUS HYVIDO OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ PRO AGRONOMA O JEDNU TUNU NAVÍC PREDZBEROVÉ OŠETRENIE REPKY STÁVKA NA ISTOTU www.syngenta.cz květen 2014 měsíčník společnosti Syngenta ARTEA PLUS OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ PRO AGRONOMA HYVIDO O JEDNU TUNU NAVÍC PREDZBEROVÉ OŠETRENIE REPKY STÁVKA NA ISTOTU Akce na osivo řepky olejky 2014

Více

6 duben. Přečtěte si. Nová rubrika: ZEPTALI JSME SE. Strana 8, 14, 20. 2009 Značkový magazin

6 duben. Přečtěte si. Nová rubrika: ZEPTALI JSME SE. Strana 8, 14, 20. 2009 Značkový magazin 6 duben 2009 Značkový magazin Přečtěte si Michael Horsch Kdo by si to pomyslel? Novinka Joker RT Záběr až dvanáct metrů Zkušenosti z praxe Technologii jsme zvládli dobře Rady a návody Zpracování těžké

Více

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Obsah čísla Říjen Október 2006 5 1 Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi

Více

JAK SE PROJEVUJE REVOLUCE V PODZEMÍ? VYSOKÁ KVALITA MOŘENÍ CUKROVKY XTRA ŘEŠENÍ V MÁKU SYNGENTA TECHNOLOGIE PRO NEJVYŠŠÍ VÝNOS ŘEPKY

JAK SE PROJEVUJE REVOLUCE V PODZEMÍ? VYSOKÁ KVALITA MOŘENÍ CUKROVKY XTRA ŘEŠENÍ V MÁKU SYNGENTA TECHNOLOGIE PRO NEJVYŠŠÍ VÝNOS ŘEPKY www.syngenta.cz leden únor 2013 měsíčník společnosti Syngenta JAK SE PROJEVUJE REVOLUCE V PODZEMÍ? VYSOKÁ KVALITA MOŘENÍ CUKROVKY XTRA ŘEŠENÍ V MÁKU SYNGENTA TECHNOLOGIE PRO NEJVYŠŠÍ VÝNOS ŘEPKY MAXIM

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE

SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE www.syngenta.cz listopad prosinec 2013 měsíčník společnosti Syngenta SY IRIDIUM JE ADAPTABILNÍM HYBRIDEM KUKUŘICE NÁDOROVITOST KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH OHROŽUJE PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY ROZŠÍŘENÍ KOŘENOMORKY V EVROPĚ

Více

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2013 Zemědělství s nejvyšší kvalitou 7 11 14 18 Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice Pozvánka na semináře pro pěstitele máku Zveme vás na semináře pro pěstitele máku spojené s prohlídkou porostů Datum Okres Místo konání Spolupořadatel 9.5 HK Penzion u sv. Jána, Svobodné Dvory - Hradec

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni Güstrower news Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni 1 Rozmetací nástavba Güstrower na prvním třínápravovém nosiči Dammann Na podzim roku 2011 jsme dodali na soukromou farmu rodiny Vrbských z

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

MJM. magazín zima 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Vyhodnocení sezóny 2014, ponaučení pro 2015

MJM. magazín zima 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Vyhodnocení sezóny 2014, ponaučení pro 2015 MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel MJM magazín zima 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou 10 4 17 8 21 Hlavní téma Vyhodnocení sezóny 2014, ponaučení pro 2015 Naše nabídka Aditiva od nás

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 2 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více