Obecná příprava C/001 Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola"

Transkript

1 Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání Obecná příprava C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP Poznámky Nová soustava oborů nabývá platnosti školním rokem 2006/2007, počínaje 1., 6., příp. 7. ročníkem (viz 185 odst. 1 zákona) A2 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava Skupina Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Obecná příprava C/001 Základní škola B/001 Pomocná škola Poznámky Dobíhající soustava pozbývá platnosti k 31. srpnu 2006, počínaje 1., 6., příp. 7. ročníkem

2 Oddíl B B) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání Skupina Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na jednoho učitele praktického vyučování v ročníku Kód oborů podle dřívějších předpisů Technická chemie a chemie silikátů J/001 Chemicko farmaceutická výroba Textilní výroba a oděvnictví J/001 Textilní výroba a podnikatelství ) J/001 Oděvnictví ) 39 Speciální a interdisciplinární obory J/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení /01 41 Zemědělství a lesnictví J/002 Lesní hospodářství /14 53 Zdravotnictví J/001 Ošetřovatelka ) J/002 Ošetřovatelka - rodinná výchova /01 5) J/003 Ošetřovatel 35) J/004 Zubní instrumentářka 14) 63 Ekonomika a administrativa J/001 Obchodní škola ) 69 Osobní a provozní služby J/001) Charitativní služby Pedagogika, učitelství a sociální péče J/001 Pedagogika pro asistenty ve školství 3) J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit ) J/003 Sociální činnost Obecně odborná příprava J/001 Rodinná škola J/001 Odborná škola C/001 Praktická škola jednoletá C/002 Praktická škola dvouletá D/001 Praktická škola tříletá ) 82 Umění a užité umění J/001 Ladění klavírů Poznámky Poznámky: 2) Výuka v oboru vzdělání se ukončuje k , počínaje prvním ročníkem

3 3) Pouze jako studium při zaměstnání 4) Jen v rámci oborů PHARE 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám) 14) Výuka oboru bude zahájena od ) Nahrazeno oborem J/003 Ošetřovatel, od počínaje 1. ročníkem 35) Obor převeden do oddílu C přílohy 36) Délka studia bude k upravena v souladu se školským zákonem 58 odst. 2

4 Oddíl C C) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem Skupina Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník Kód učebních oborů podle dřívějších předpisů Kód příslušných oborů nástavbového studia /1) L/ L/ Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství L/503** **ne pro obor H/ H/002 Horník L/ H/005 Hutník L/ H/001 Modelář L/ H/001 Slévač L/ E/001 Hutnické práce E/503 Hutní výroba ) E/002 Formířské práce E/503 Slévárenská výroba ) 23 Strojírenství a strojírenská výroba L/ L/ H/001 Zámečník L/ L/502 Strojní mechanik - stroje a H/003 zařízení /01 4) Strojní mechanik - ocelové H/004 konstrukce /02 4) Mechanik opravář - stroje a H/007 zařízení / L/501 4) H/510 Strojírenská výroba H/001* H/001 Nástrojař L/ H/001 Rytec kovů L/ H/002 Klempíř - strojírenská výroba / H/001 Obráběč kovů L/ H/002 Obráběč kovů - univerzální obrábění Poznámky / L/503 4)

5 23-56-H/003 Obráběč kovů - soustružení / L/503 4) H/004 Obráběč kovů - frézování / L/503 4) H/005 Obráběč kovů-broušení / U503 4) Obráběč kovů obsluha H/006 číslicově řízených strojů /05 4) H/507 Obrábění kovů H/001* 9) H/001 Strojní kovář L/ H/001 Lakýrník L/ H/001 Optik L/ H/006 Jemný mechanik / L/ H/001 Hodinář L/ H/001 Mechanik silničních strojů H/020 Strojník L/ H/004 Strojník-duté sklo / L/501 4) H/009 Strojník - lodní doprava / L/503 Mechanik opravář / L/ L/ L/ L/ H/004 Seřizovač textilních strojů L/ L/ L/ H/001 Automechanik L/ L/ H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla / L/503 4) H/506 Technické služby v H/001* autoservisu H/003* 9) H/001 Puškař F/004 Zámečnické práce a údržba E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví E/501 Strojírenská výroba ) E/001 Výroba kovové bižuterie ) E/004 Obráběcí práce E/501 Obrábění kovů E/002 Kovářské práce E/002 Strojně montážní práce - montérské práce / E/003 Strojně montážní práce - automontážní práce / E/501 Technické služby v autoservisu E/001 Nožířské práce

6 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika L/xxx L/xxx L/ H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář-slaboproud / H/003 Elektrikář-silnoproud / H/504 Elektrotechnická výroba H/002* H/001* 9) Elektromechanik - stroje a H/002 zařízení /04 4) Mechanik elektrotechnických H/004 zařízení Mechanik elektronických H/001 zařízení Elektromechanik sdělovací a H/ /02 zabezpečovací technika H/001 Autoelektrikář L/ L/503 Spojový mechanik - spojovací H/001 zařízení / H/001 Spojový mechanik Spojový mechanik - sdělovací H/002 sítě / E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce E/502 Elektrotechnická výroba ) 28 Technická chemie a chemie silikátů L/ H/001 Chemik - laborant L/ H/007 Chemik / L/501 Operátor farmaceutické H/001 výroby / L/501 Laborant pro farmaceutickou H/002 výrobu / L/501 Gumař plastikář - zpracování H/001 kaučuku / L/501 6) H/007 Keramik L/ H/001 Sklář- duté a lisované sklo / L/501 4) H/005 Sklář L/501 Brusič technického a H/004 šperkového kamene L/ H/005 Brusič skla L/501 Malíř a skla keramiky-malba H/001 skla / L/501 4) H/003 Malíř skla a keramiky L/501

7 Výrobce bižuterie - skleněná H/001 bižuterie / L/501 Výrobce bižuterie - kovová H/002 bižuterie / L/ H/003 Výrobce ozdobných předmětů / H/004 Výrobce vánočních ozdob / L/ E/501 Chemická výroba ) E/501 Gumárenská a plastikářská výroba ) E/001 Papírenské práce ) E/503 Zpracování papíru ) E/001 Keramické práce E/502 Keramická výroba ) E/001 Výroba lisovaného skla E/002 Výroba dutého skla E/003 Zušlechťování skla ) E/501 Bižuterní výroba ) Práce při výrobě bižuterie a E/001 ozdobných předmětů výroba /01 9) bižuterie E/002 Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů-výroba /02 ozdobných předmětů L/ Potravinářství a potravinářská chemie L/ L/ H/001 Mlynář L/ L/ H/001 Pekař L/ H/001 Cukrář H/002 Cukrář výroba / H/003 Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek / H/004 Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva / L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ H/001 Mlékař L/ H/002 Mlékař-výroba :01/ L/ H/003 Mlékař prodej :01/ L/ H/001 Řezník uzenář L/ H/002 Řezník uzenář-výroba / L/502

8 29-56-H/003 Řezník-uzenář-prodej / L/ H/002 Sladovník - pivovarník / L/ H/001 Konzervář L/ E/501 Potravinářská výroba E/002 Pekařské práce ) E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce ) E/003 Cukrářské práce E/001 Mlékařské práce E/002 Řeznické a uzenářské práce E/001 Konzervárenské práce ) 31 Textilní výroba a oděvnictví L/ H/003 Plsťař L/ L/ L/ H/001 Pletař L/ L/ L/ L/ H/001 Pracovník v textilníma oděvním průmyslu : L/ L/ L/ L/ H/001 Krejčí L/ L/ L/ H/501 Výroba konfekce H/001 * 9) H/001 Kloboučník L/ L/ L/ E/001 Přádelnické práce ) E/003 Tkalcovské práce ) E/001 Pletařské práce ) E/501 Textilní výroba ) E/001 Šití oděvů E/002 Šití prádla ) E/503 Výroba konfekce Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů L/ H/001 Brašnář L/ H/001 Kožešník L/ H/002 Kožešník - příprava kožešinových výrobků H/003 Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků / L/ / L/502

9 32-54-H/006 Obuvník L/ H/001 Rukavičkář L/ H/001 Sedlář L/ E/501 Výroba usní ) E/001 Brašnářské a sedlářské práce E/001 Obuvnické práce E/501 Výroba obuvi Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů L/ H/001 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - akordeony a foukací harmoniky H/002 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - klávesové nástroje H/003 Mechanik hudebních nástrojů strunné nástroje / L/ H/004 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - varhany H/005 Mechanik dechových a bicích L/501 hudebních nástrojů H/001 Rámař - pozlacovač L/ L/ L/ L/ H/001 Truhlář L/ L/ L/ L/ H/002 Truhlář - výroba nábytku / L/ L/ L/ L/ H/003 Truhlář dřevěné konstrukce / L/ L/ L/ H/001 Výrobce sportovních potřeb L/ L/ L/ L/ H/502 Zpracování dřeva H/002* H/003* 9) H/501 Zpracovatel přírodních pletiv ) H/001 Čalouník L/ L/ L/ L/501

10 33-59-H/502 Čalounická výroba H/001* 9) Kartáčnické a košíkářské práce E/001 Košíkářské práce E/001 9) E/503 Košíkářská výroba ) E/001 Truhlářské práce E/004 Tesařské a truhlářské prácetruhlářské práce ve stavebnictví E/001 Dřevařské práce E/502 Zpracování dřeva ) E/001 Čalounické práce E/504 Čalounická výroba ) 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie L/ H/001 Sazeč L/501 4) H/001 Tiskař na polygrafických L/501 strojích H/001 Reprodukční grafik L/ H/001 Fotograf L/ H/001 Knihař / L/ L/ E/501 Polygrafická výroba ) E/001 Knihařské práce Stavebnictví, geodézie a kartografie L/ L/ H/002 Dlaždič H/001 Instalatér L/505, L H/004 Mechanik plynových zařízení / L/505, L/ H/001 Izolatér H/001 Kameník H/001 Klempíř stavební výroba / L/506 7) H/001 Kominík ) H/001 Malíř H/001 Podlahář H/002 Silničář : L/ H/001 Sklenář H/001 Štukatér H/001 Tesař ) H/001 Montér suchých staveb / H/001 Zedník H/004 Obkladač 12 12

11 36-67-H/003 Kamnář / H/502 Stavební výroba H/001* 9) H/001 Pokrývač ) E/002 Dlaždičské práce ) E/001 Kamenické práce E/001 Klempířské práce ve stavebnictví E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce E/007 Malířské,lakýrnické a /002 natěračské práce - lakýrnické práce E/508 Malířské a natěračské práce /03 9) E/001 Podlahářské práce E/002 Sklenářské práce E/503 Sklenářské práce /04 9) E/002 Tesařské a truhlářské práce /01 tesařské práce E/001 Zednické práce E/002 Stavební práce ) E/503 Stavební výroba ) E/507 Dělník technických služeb /05 9) E/001 Železobetonářské práce ) E/001 Pokrývačské práce Doprava a spoje L/ H/001 Manipulant poštovního L/501 provozu a přepravy H/001 Železničář L/ Zemědělství a lesnictví L/503** L/504** L/524 **ne pro obory H/002 a H/ H/007 Zemědělec, hospodyňka / L/ H/008 Krajinář / L/ H/011 Farmař / L/ H/013 Včelař L/ H/001 Zahradník L/ H/002 Rybář L/ H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní L/507

12 41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel / L/502 drůbeže H/010 Chovatel koní a jezdec / L/ H/011 Chovatel laboratorních a /12 kožešinových zvířat H/002 Kovář a podkovář L/ L/ L/ L/ H/003 Opravář zemědělských strojů L/ L/ L/ H/001 Mechanizátor lesní výroby L/ L/ L/ H/001 Zpracovatel dřeva / L/ L/ L/ L/ E/006 Farmářské práce E/501 Zemědělská výroba ) E/005 Sadovnické a květinářské práce 9) E/008 Květinářské práce květinářské /01 a aranžérské práce E/011 Zahradnické práce E/510 Zahradnická výroba /13 9) E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce E/501 Rybářská výroba ) E/002 Opravářské práce E/501 Lesní výroba ) 53 Zdravotnictví_ H/002 Ošetřovatel 14) 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus L/ L/ H/002 Kuchař číšník pro pohostinství H/004 Kuchař číšník příprava jídel /01 4) H/006 Kuchař číšník - pohostinství / H/007 Hostinský /06 4) H/501 Provoz společného stravování xx-H/xxx (všechny obory 9) Skupiny 65)* H/001 Kuchař

13 /001 Číšník - servírka E/501 Provoz společného stravováni ) E/001 Kuchařské práce Obchod L/501** L/524 **ne pro obory H/xxx a H/xxx H/002 Prodavač H/003 Prodavač - potravinářské /01 zboží H/004 Prodavač - smíšené zboží / H/005 Prodavač elektrotechnické /03 zboží H/006 Prodavač - drogistické zboží / H/o67 Prodavač - motorová vozidla / H/008 Prodavač - stavebniny a /06 řemeslné potřeby H/009 Prodavač - textil a oděv / H/010 Prodavač obuv a kožená /08 galanterie H/011 Prodavač - domácí potřeby / H/012 Prodavač - drobné zboží / H/013 Prodavač - hodiny a klenoty / H/014 Prodavač - nábytek a bytové /12 zařízení H/015 Prodavač - textil oděvy a obuv / H/016 Prodavač - drobné zboží, /14 klenoty a nábytek H/017 Prodavač průmyslové zboží / H/018 Prodavač - květiny / H/020 Prodavač - zbraně a střelivo / H/022 Prodavač a výrobce lahůdek H/501 Obchodní provoz H/002* až ) H/018* H/001 Aranžér L/503 8) H/003 Operátor skladování L/ L/ E/003 Prodavačské práce E/501 Obchodní provoz ) 69 Osobní a provozní služby L/ H/100 Kadeřník L/502

14 69-53-H/001 Rekondiční a sportovní masér ) H/003 Provoz služeb / E/001 Práce v autoservisu ) E/502 Provoz domácnosti /01 9) E/002 Práce v čistírnách a prádelnách 9) E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 9) provozní práce E/005 Práce ve zdravotnických a /02 sociálních zařízeních - pečovatelské práce 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport H/001 Artista L/ Umění a užité umění L/ L/ H/001 Umělecký kovář a zámečník L/ H/002 Umělecký pasíř L/ H/003 Zlatník a klenotník L/ H/004 Umělecký štukatér H/005 Umělecký řezbář L/ H/006 Umělecký truhlář L/ H/007 Umělecký pozlacovač L/ H/008 Ruční krajkářka L/ H/006 Umělecký keramik H/010 Umělecký sklenář H/011 Vlásenkář a maskér L/ H/012 Umělecký rytec L/ H/013 Košíkář H/014 Ruční vyšívačka L/ H/015 Obuvník scénické obuvi L/536 Návaznost nástavbových studijních oborů, jejichž učební dokumenty byly schváleny soukromé škole (soukromým školám), je stanovena v těchto učebních dokumentech. * Kód příslušného tříletého učebního oboru, který je vhodný pro přijetí absolventa do vyššího ročníku

15 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí k počínaje prvním ročníkem Nejvýše žáků Kód Obor vzdělání na jednoho Kód učebních Kód učitele oborů podle příslušného odborného dřívějších tříletého výcviku předpisů učebního oboru ročník H/504 Hutní výroba H/ H/502 Slévárenská výroba H/ E/006 Elektronické a elektromechanické práce H/509 Chemická výroba H/ H/503 Gumárenská a plastikářská H/001 výroba H/502 Zpracování papíru H/ H/505 Keramická výroba H/ H/504 Sklářská výroba H/ E/002 Výroba stavební keramiky a cihel H/504 Bižuterní výroba H/ H/ H/501 Potravinářská výroba xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29) H/502 Textilní výroba H/001 a H/ E/661 Rukavičkářské práce H/501 Kartáčník není stanoven H/502 Košíkářská výroba není stanoven E/003 Kartáčnické práce H/504 Zemědělská výroba H/ H/ H/ E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce E/006 Vinohradnické a ovocnářské práce E/009 Květinářské práce květinářské /02 a zelinářské práce H/002 Technickoadministrativní Skupina Poznámky

16 pracovník H/501 Provoz prádelen a čistíren H/007 Poznámky: 1) Kód oborů nástavbového studia navazujících na příslušný učební obor. Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny učební obory dané skupiny, které mají kódu písmeno H. Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patří sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.) 4) Jen v rámci oborů PHARE 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám) 6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku 7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku 8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho učitele odborného výcviku 9) 2 letý obor 14) Výuka oboru bude zahájena od

17 Oddíl D D) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou D1 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na Kód studijních jednoho učitele oborů podle odborného výcviku dřívějších ročník předpisů Ekologie a ochrana životního prostředí M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí M/002 Ochrana přírody a prostředí M/004 Ekologie a ochrana krajiny M/005 Ochrana a obnova životního prostředí M/001 Průmyslová ekologie /02 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství M/001 Hornictví a hornická geologie hlubinné dobývání ložisek / M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek / M/003 Užitá geologie M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie / M/001 Těžba a zpracování kamene M/001 Hutnictví M/002 Řízení a kontrola výroby M/001 Slévárenství L/001 Hutník operátor L/001 Technik modelářských zařízení Strojírenství a strojírenská výroba M/001 Strojírenství ) Strojírenství a administrativní / M/004 technika s rozšířeným jazykovým 5) vyučováním M/003 Řízení jakosti ve strojírenství / M/003 Strojník požární techniky /01 33) M/004 Silniční doprava M/005 Silniční doprava - provoz a údržba /01 vozidel M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel / L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu / L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač Skupina Poznámky

18 23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování a /04 obsluha technologických pracovišť 4) L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik / L/005 Mechanik číslicově řízených strojů L/009 Letecký mechanik L/011 Mechanik -operátor sklářských strojů /01 5) L/001 Technik - puškař Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika M/002 Elektrotechnika M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky M/004 Slaboproud a elektrotechnika ) M/001 Automatizační technika ) M/004 Digitální telekomunikační technika ) M/001 Obrazová a zvuková technika /01 technické zaměření M/002 Obrazová a zvuková technika /02 technologickoorganizační zaměření M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě M/001 Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Informační technologie - aplikace /12 osobních počítačů M/004 Správce informačních systémů M/006 Počítačové elektronické systémy /01 5) L/001 Mechanik silnoproudých zařízení L/001 Mechanik elektronik L/006 Mechanik zabezpečovacích a /08 sdělovacích systémů L/005 Telekomunikační mechanik /14 28 Technická chemie a chemie silikátů M/007 Výroba celulózy a papíru M/001 Chemicko - farmaceutická výroba ) M/008 Aplikovaná chemie M/002 Aplikovaná chemie - analytická /01 chemie M/003 Aplikovaná chemie - chemická /02 technologie M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické /03 substance M/006 Aplikovaná chemie - ochrana /04 životního prostředí M/005 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii /05

19 28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový /06 management M/001 Technologie skla M/001 Technologie keramiky M/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby L/012 Chemik-operátor-průmyslová chemie / L/002 Technologie výroby keramiky a /01 porcelánu 5) 29 Potravinářství a potravinářská chemie M/001l Technologie potravin M/001 Analýza potravin M/001 Technologie potravin - výroba cukru /01 cukrovinek M/002 Technologie potravin - mlynářství a /02 výroba krmiv M/003 Technologie potravin - zpracování /03 mouky M/001 Technologie potravin - zpracování /06 masa M/001 Technologie potravin - kvasná /04 technologie M/002 Technologie potravin - výroba nápojů / M/001 Technologie potravin - zpracování /05 mléka M/001 Technologie potravin - technologie /09 tuků M/001 Technologie potravin - konzervace /07 potravin 31 Textilní výroba a oděvnictví M/003 Modelováni pletenin M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/007 Textilní technologie - pletařství / M/001 Zušlechťování textilií M/001 Oděvnictví M/002 Oděvnictví - technologie oděvů /01 4) M/003 Oděvnictví - konstrukce oděvů /02 4) M/006 Krejčová - podnikatelka ) L/008 Operátor textilní výroby L/003 Operátor oděvní výroby L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní /01 výroba L/006 Operátor oděvní výroby obchodní činnost /03

20 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů M/002 Zpracování usní, plastů a pryže M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží /02 výroba galanterního zboží M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží /03 administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží /01 výroba obuvi M/005 Technické a informační služby ) L/001 Operátor kožedělné výroby L/001 Operátor kožešnické výroby Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů M/001 Dřevařství M/002 - Dřevěné konstrukce M/001 Nábytkářství M/002 Čalounictví M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba M/001 Výroba hudebních nástrojů M/002 Výroba hudebních nástrojů - výroba /01 hudebních nástrojů M/003 Výroba hudebních nástrojů - akustika /02 a zvuková technika M/004 Výroba hudebních nástrojů /03 management prodeje hudebních nástrojů L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie M/001 Polygrafie M/002 Počítačová grafika /01 5) M/001 Obalová technika L/001 Tiskař na - polygrafických strojích L/002 Reprodukční grafik pro média L/001 Technik dokončovacího zpracování 7 7 tiskovin 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie M/001 Pozemní stavitelství M/006 Dopravní stavitelství M/007 Vodohospodářské stavby M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby / M/011 Inženýrské stavitelství - železniční /04 stavitelství M/012 Inženýrské stavitelství dopravní /01

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 B/G B Biskupské gymnázium Brno CZ - 602 00 Brno, Barvičova 85 Tel.: 543234501, Fax: 543211300 bigy@bigy.cz, www.bigy.cz PAV G1 085 Kontakt pro studium: Pavel

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R 11-01-R/008 Diskrétní matematika R 11-01-R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R 11-01-R/023

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8 (mimo gymnázií) 1. SOUKROMÁ TANEČNÍ KONZERVATOŘ V PRAZE, S.R.O.... 5 PRAHA 1, MICHALSKÁ 432/12... 5 DÍVČÍ KATOLICKÁ ŠKOLA... 5 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 5 OBCHODNÍ AKADEMIE, ŠKOLA 2000, S.R.O.... 6

Více

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1

MFD-Seznam2009.xls Dotaz_pro_noviny 1 Kraj red_naz ULICE MISTO TELEFON WWW Název oboru Kód oboru Forma Zkrác.stud.Délka studiapřihlášení / Plánovaný přijatí počet Max školné přijímaných Hlavní město Praha VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje... 1 2. Statistické vyhodnocení průzkumu... 2 2.1 Velikostní struktura organizací respondentů...

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více