Obecná příprava C/001 Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola"

Transkript

1 Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání Obecná příprava C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP Poznámky Nová soustava oborů nabývá platnosti školním rokem 2006/2007, počínaje 1., 6., příp. 7. ročníkem (viz 185 odst. 1 zákona) A2 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava Skupina Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Obecná příprava C/001 Základní škola B/001 Pomocná škola Poznámky Dobíhající soustava pozbývá platnosti k 31. srpnu 2006, počínaje 1., 6., příp. 7. ročníkem

2 Oddíl B B) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání Skupina Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na jednoho učitele praktického vyučování v ročníku Kód oborů podle dřívějších předpisů Technická chemie a chemie silikátů J/001 Chemicko farmaceutická výroba Textilní výroba a oděvnictví J/001 Textilní výroba a podnikatelství ) J/001 Oděvnictví ) 39 Speciální a interdisciplinární obory J/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení /01 41 Zemědělství a lesnictví J/002 Lesní hospodářství /14 53 Zdravotnictví J/001 Ošetřovatelka ) J/002 Ošetřovatelka - rodinná výchova /01 5) J/003 Ošetřovatel 35) J/004 Zubní instrumentářka 14) 63 Ekonomika a administrativa J/001 Obchodní škola ) 69 Osobní a provozní služby J/001) Charitativní služby Pedagogika, učitelství a sociální péče J/001 Pedagogika pro asistenty ve školství 3) J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit ) J/003 Sociální činnost Obecně odborná příprava J/001 Rodinná škola J/001 Odborná škola C/001 Praktická škola jednoletá C/002 Praktická škola dvouletá D/001 Praktická škola tříletá ) 82 Umění a užité umění J/001 Ladění klavírů Poznámky Poznámky: 2) Výuka v oboru vzdělání se ukončuje k , počínaje prvním ročníkem

3 3) Pouze jako studium při zaměstnání 4) Jen v rámci oborů PHARE 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám) 14) Výuka oboru bude zahájena od ) Nahrazeno oborem J/003 Ošetřovatel, od počínaje 1. ročníkem 35) Obor převeden do oddílu C přílohy 36) Délka studia bude k upravena v souladu se školským zákonem 58 odst. 2

4 Oddíl C C) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem Skupina Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník Kód učebních oborů podle dřívějších předpisů Kód příslušných oborů nástavbového studia /1) L/ L/ Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství L/503** **ne pro obor H/ H/002 Horník L/ H/005 Hutník L/ H/001 Modelář L/ H/001 Slévač L/ E/001 Hutnické práce E/503 Hutní výroba ) E/002 Formířské práce E/503 Slévárenská výroba ) 23 Strojírenství a strojírenská výroba L/ L/ H/001 Zámečník L/ L/502 Strojní mechanik - stroje a H/003 zařízení /01 4) Strojní mechanik - ocelové H/004 konstrukce /02 4) Mechanik opravář - stroje a H/007 zařízení / L/501 4) H/510 Strojírenská výroba H/001* H/001 Nástrojař L/ H/001 Rytec kovů L/ H/002 Klempíř - strojírenská výroba / H/001 Obráběč kovů L/ H/002 Obráběč kovů - univerzální obrábění Poznámky / L/503 4)

5 23-56-H/003 Obráběč kovů - soustružení / L/503 4) H/004 Obráběč kovů - frézování / L/503 4) H/005 Obráběč kovů-broušení / U503 4) Obráběč kovů obsluha H/006 číslicově řízených strojů /05 4) H/507 Obrábění kovů H/001* 9) H/001 Strojní kovář L/ H/001 Lakýrník L/ H/001 Optik L/ H/006 Jemný mechanik / L/ H/001 Hodinář L/ H/001 Mechanik silničních strojů H/020 Strojník L/ H/004 Strojník-duté sklo / L/501 4) H/009 Strojník - lodní doprava / L/503 Mechanik opravář / L/ L/ L/ L/ H/004 Seřizovač textilních strojů L/ L/ L/ H/001 Automechanik L/ L/ H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla / L/503 4) H/506 Technické služby v H/001* autoservisu H/003* 9) H/001 Puškař F/004 Zámečnické práce a údržba E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví E/501 Strojírenská výroba ) E/001 Výroba kovové bižuterie ) E/004 Obráběcí práce E/501 Obrábění kovů E/002 Kovářské práce E/002 Strojně montážní práce - montérské práce / E/003 Strojně montážní práce - automontážní práce / E/501 Technické služby v autoservisu E/001 Nožířské práce

6 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika L/xxx L/xxx L/ H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář-slaboproud / H/003 Elektrikář-silnoproud / H/504 Elektrotechnická výroba H/002* H/001* 9) Elektromechanik - stroje a H/002 zařízení /04 4) Mechanik elektrotechnických H/004 zařízení Mechanik elektronických H/001 zařízení Elektromechanik sdělovací a H/ /02 zabezpečovací technika H/001 Autoelektrikář L/ L/503 Spojový mechanik - spojovací H/001 zařízení / H/001 Spojový mechanik Spojový mechanik - sdělovací H/002 sítě / E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce E/502 Elektrotechnická výroba ) 28 Technická chemie a chemie silikátů L/ H/001 Chemik - laborant L/ H/007 Chemik / L/501 Operátor farmaceutické H/001 výroby / L/501 Laborant pro farmaceutickou H/002 výrobu / L/501 Gumař plastikář - zpracování H/001 kaučuku / L/501 6) H/007 Keramik L/ H/001 Sklář- duté a lisované sklo / L/501 4) H/005 Sklář L/501 Brusič technického a H/004 šperkového kamene L/ H/005 Brusič skla L/501 Malíř a skla keramiky-malba H/001 skla / L/501 4) H/003 Malíř skla a keramiky L/501

7 Výrobce bižuterie - skleněná H/001 bižuterie / L/501 Výrobce bižuterie - kovová H/002 bižuterie / L/ H/003 Výrobce ozdobných předmětů / H/004 Výrobce vánočních ozdob / L/ E/501 Chemická výroba ) E/501 Gumárenská a plastikářská výroba ) E/001 Papírenské práce ) E/503 Zpracování papíru ) E/001 Keramické práce E/502 Keramická výroba ) E/001 Výroba lisovaného skla E/002 Výroba dutého skla E/003 Zušlechťování skla ) E/501 Bižuterní výroba ) Práce při výrobě bižuterie a E/001 ozdobných předmětů výroba /01 9) bižuterie E/002 Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů-výroba /02 ozdobných předmětů L/ Potravinářství a potravinářská chemie L/ L/ H/001 Mlynář L/ L/ H/001 Pekař L/ H/001 Cukrář H/002 Cukrář výroba / H/003 Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek / H/004 Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva / L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ H/001 Mlékař L/ H/002 Mlékař-výroba :01/ L/ H/003 Mlékař prodej :01/ L/ H/001 Řezník uzenář L/ H/002 Řezník uzenář-výroba / L/502

8 29-56-H/003 Řezník-uzenář-prodej / L/ H/002 Sladovník - pivovarník / L/ H/001 Konzervář L/ E/501 Potravinářská výroba E/002 Pekařské práce ) E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce ) E/003 Cukrářské práce E/001 Mlékařské práce E/002 Řeznické a uzenářské práce E/001 Konzervárenské práce ) 31 Textilní výroba a oděvnictví L/ H/003 Plsťař L/ L/ L/ H/001 Pletař L/ L/ L/ L/ H/001 Pracovník v textilníma oděvním průmyslu : L/ L/ L/ L/ H/001 Krejčí L/ L/ L/ H/501 Výroba konfekce H/001 * 9) H/001 Kloboučník L/ L/ L/ E/001 Přádelnické práce ) E/003 Tkalcovské práce ) E/001 Pletařské práce ) E/501 Textilní výroba ) E/001 Šití oděvů E/002 Šití prádla ) E/503 Výroba konfekce Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů L/ H/001 Brašnář L/ H/001 Kožešník L/ H/002 Kožešník - příprava kožešinových výrobků H/003 Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků / L/ / L/502

9 32-54-H/006 Obuvník L/ H/001 Rukavičkář L/ H/001 Sedlář L/ E/501 Výroba usní ) E/001 Brašnářské a sedlářské práce E/001 Obuvnické práce E/501 Výroba obuvi Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů L/ H/001 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - akordeony a foukací harmoniky H/002 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - klávesové nástroje H/003 Mechanik hudebních nástrojů strunné nástroje / L/ H/004 Mechanik hudebních nástrojů / L/501 - varhany H/005 Mechanik dechových a bicích L/501 hudebních nástrojů H/001 Rámař - pozlacovač L/ L/ L/ L/ H/001 Truhlář L/ L/ L/ L/ H/002 Truhlář - výroba nábytku / L/ L/ L/ L/ H/003 Truhlář dřevěné konstrukce / L/ L/ L/ H/001 Výrobce sportovních potřeb L/ L/ L/ L/ H/502 Zpracování dřeva H/002* H/003* 9) H/501 Zpracovatel přírodních pletiv ) H/001 Čalouník L/ L/ L/ L/501

10 33-59-H/502 Čalounická výroba H/001* 9) Kartáčnické a košíkářské práce E/001 Košíkářské práce E/001 9) E/503 Košíkářská výroba ) E/001 Truhlářské práce E/004 Tesařské a truhlářské prácetruhlářské práce ve stavebnictví E/001 Dřevařské práce E/502 Zpracování dřeva ) E/001 Čalounické práce E/504 Čalounická výroba ) 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie L/ H/001 Sazeč L/501 4) H/001 Tiskař na polygrafických L/501 strojích H/001 Reprodukční grafik L/ H/001 Fotograf L/ H/001 Knihař / L/ L/ E/501 Polygrafická výroba ) E/001 Knihařské práce Stavebnictví, geodézie a kartografie L/ L/ H/002 Dlaždič H/001 Instalatér L/505, L H/004 Mechanik plynových zařízení / L/505, L/ H/001 Izolatér H/001 Kameník H/001 Klempíř stavební výroba / L/506 7) H/001 Kominík ) H/001 Malíř H/001 Podlahář H/002 Silničář : L/ H/001 Sklenář H/001 Štukatér H/001 Tesař ) H/001 Montér suchých staveb / H/001 Zedník H/004 Obkladač 12 12

11 36-67-H/003 Kamnář / H/502 Stavební výroba H/001* 9) H/001 Pokrývač ) E/002 Dlaždičské práce ) E/001 Kamenické práce E/001 Klempířské práce ve stavebnictví E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce E/007 Malířské,lakýrnické a /002 natěračské práce - lakýrnické práce E/508 Malířské a natěračské práce /03 9) E/001 Podlahářské práce E/002 Sklenářské práce E/503 Sklenářské práce /04 9) E/002 Tesařské a truhlářské práce /01 tesařské práce E/001 Zednické práce E/002 Stavební práce ) E/503 Stavební výroba ) E/507 Dělník technických služeb /05 9) E/001 Železobetonářské práce ) E/001 Pokrývačské práce Doprava a spoje L/ H/001 Manipulant poštovního L/501 provozu a přepravy H/001 Železničář L/ Zemědělství a lesnictví L/503** L/504** L/524 **ne pro obory H/002 a H/ H/007 Zemědělec, hospodyňka / L/ H/008 Krajinář / L/ H/011 Farmař / L/ H/013 Včelař L/ H/001 Zahradník L/ H/002 Rybář L/ H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní L/507

12 41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel / L/502 drůbeže H/010 Chovatel koní a jezdec / L/ H/011 Chovatel laboratorních a /12 kožešinových zvířat H/002 Kovář a podkovář L/ L/ L/ L/ H/003 Opravář zemědělských strojů L/ L/ L/ H/001 Mechanizátor lesní výroby L/ L/ L/ H/001 Zpracovatel dřeva / L/ L/ L/ L/ E/006 Farmářské práce E/501 Zemědělská výroba ) E/005 Sadovnické a květinářské práce 9) E/008 Květinářské práce květinářské /01 a aranžérské práce E/011 Zahradnické práce E/510 Zahradnická výroba /13 9) E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce E/501 Rybářská výroba ) E/002 Opravářské práce E/501 Lesní výroba ) 53 Zdravotnictví_ H/002 Ošetřovatel 14) 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus L/ L/ H/002 Kuchař číšník pro pohostinství H/004 Kuchař číšník příprava jídel /01 4) H/006 Kuchař číšník - pohostinství / H/007 Hostinský /06 4) H/501 Provoz společného stravování xx-H/xxx (všechny obory 9) Skupiny 65)* H/001 Kuchař

13 /001 Číšník - servírka E/501 Provoz společného stravováni ) E/001 Kuchařské práce Obchod L/501** L/524 **ne pro obory H/xxx a H/xxx H/002 Prodavač H/003 Prodavač - potravinářské /01 zboží H/004 Prodavač - smíšené zboží / H/005 Prodavač elektrotechnické /03 zboží H/006 Prodavač - drogistické zboží / H/o67 Prodavač - motorová vozidla / H/008 Prodavač - stavebniny a /06 řemeslné potřeby H/009 Prodavač - textil a oděv / H/010 Prodavač obuv a kožená /08 galanterie H/011 Prodavač - domácí potřeby / H/012 Prodavač - drobné zboží / H/013 Prodavač - hodiny a klenoty / H/014 Prodavač - nábytek a bytové /12 zařízení H/015 Prodavač - textil oděvy a obuv / H/016 Prodavač - drobné zboží, /14 klenoty a nábytek H/017 Prodavač průmyslové zboží / H/018 Prodavač - květiny / H/020 Prodavač - zbraně a střelivo / H/022 Prodavač a výrobce lahůdek H/501 Obchodní provoz H/002* až ) H/018* H/001 Aranžér L/503 8) H/003 Operátor skladování L/ L/ E/003 Prodavačské práce E/501 Obchodní provoz ) 69 Osobní a provozní služby L/ H/100 Kadeřník L/502

14 69-53-H/001 Rekondiční a sportovní masér ) H/003 Provoz služeb / E/001 Práce v autoservisu ) E/502 Provoz domácnosti /01 9) E/002 Práce v čistírnách a prádelnách 9) E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 9) provozní práce E/005 Práce ve zdravotnických a /02 sociálních zařízeních - pečovatelské práce 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport H/001 Artista L/ Umění a užité umění L/ L/ H/001 Umělecký kovář a zámečník L/ H/002 Umělecký pasíř L/ H/003 Zlatník a klenotník L/ H/004 Umělecký štukatér H/005 Umělecký řezbář L/ H/006 Umělecký truhlář L/ H/007 Umělecký pozlacovač L/ H/008 Ruční krajkářka L/ H/006 Umělecký keramik H/010 Umělecký sklenář H/011 Vlásenkář a maskér L/ H/012 Umělecký rytec L/ H/013 Košíkář H/014 Ruční vyšívačka L/ H/015 Obuvník scénické obuvi L/536 Návaznost nástavbových studijních oborů, jejichž učební dokumenty byly schváleny soukromé škole (soukromým školám), je stanovena v těchto učebních dokumentech. * Kód příslušného tříletého učebního oboru, který je vhodný pro přijetí absolventa do vyššího ročníku

15 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí k počínaje prvním ročníkem Nejvýše žáků Kód Obor vzdělání na jednoho Kód učebních Kód učitele oborů podle příslušného odborného dřívějších tříletého výcviku předpisů učebního oboru ročník H/504 Hutní výroba H/ H/502 Slévárenská výroba H/ E/006 Elektronické a elektromechanické práce H/509 Chemická výroba H/ H/503 Gumárenská a plastikářská H/001 výroba H/502 Zpracování papíru H/ H/505 Keramická výroba H/ H/504 Sklářská výroba H/ E/002 Výroba stavební keramiky a cihel H/504 Bižuterní výroba H/ H/ H/501 Potravinářská výroba xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29) H/502 Textilní výroba H/001 a H/ E/661 Rukavičkářské práce H/501 Kartáčník není stanoven H/502 Košíkářská výroba není stanoven E/003 Kartáčnické práce H/504 Zemědělská výroba H/ H/ H/ E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce E/006 Vinohradnické a ovocnářské práce E/009 Květinářské práce květinářské /02 a zelinářské práce H/002 Technickoadministrativní Skupina Poznámky

16 pracovník H/501 Provoz prádelen a čistíren H/007 Poznámky: 1) Kód oborů nástavbového studia navazujících na příslušný učební obor. Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny učební obory dané skupiny, které mají kódu písmeno H. Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patří sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.) 4) Jen v rámci oborů PHARE 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám) 6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku 7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku 8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho učitele odborného výcviku 9) 2 letý obor 14) Výuka oboru bude zahájena od

17 Oddíl D D) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou D1 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód Obor vzdělání Nejvýše žáků na Kód studijních jednoho učitele oborů podle odborného výcviku dřívějších ročník předpisů Ekologie a ochrana životního prostředí M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí M/002 Ochrana přírody a prostředí M/004 Ekologie a ochrana krajiny M/005 Ochrana a obnova životního prostředí M/001 Průmyslová ekologie /02 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství M/001 Hornictví a hornická geologie hlubinné dobývání ložisek / M/002 Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek / M/003 Užitá geologie M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie / M/001 Těžba a zpracování kamene M/001 Hutnictví M/002 Řízení a kontrola výroby M/001 Slévárenství L/001 Hutník operátor L/001 Technik modelářských zařízení Strojírenství a strojírenská výroba M/001 Strojírenství ) Strojírenství a administrativní / M/004 technika s rozšířeným jazykovým 5) vyučováním M/003 Řízení jakosti ve strojírenství / M/003 Strojník požární techniky /01 33) M/004 Silniční doprava M/005 Silniční doprava - provoz a údržba /01 vozidel M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel / L/008 Mechanik přípravář pro kovovýrobu / L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač Skupina Poznámky

18 23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování a /04 obsluha technologických pracovišť 4) L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik / L/005 Mechanik číslicově řízených strojů L/009 Letecký mechanik L/011 Mechanik -operátor sklářských strojů /01 5) L/001 Technik - puškař Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika M/002 Elektrotechnika M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky M/004 Slaboproud a elektrotechnika ) M/001 Automatizační technika ) M/004 Digitální telekomunikační technika ) M/001 Obrazová a zvuková technika /01 technické zaměření M/002 Obrazová a zvuková technika /02 technologickoorganizační zaměření M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě M/001 Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Informační technologie - aplikace /12 osobních počítačů M/004 Správce informačních systémů M/006 Počítačové elektronické systémy /01 5) L/001 Mechanik silnoproudých zařízení L/001 Mechanik elektronik L/006 Mechanik zabezpečovacích a /08 sdělovacích systémů L/005 Telekomunikační mechanik /14 28 Technická chemie a chemie silikátů M/007 Výroba celulózy a papíru M/001 Chemicko - farmaceutická výroba ) M/008 Aplikovaná chemie M/002 Aplikovaná chemie - analytická /01 chemie M/003 Aplikovaná chemie - chemická /02 technologie M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické /03 substance M/006 Aplikovaná chemie - ochrana /04 životního prostředí M/005 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii /05

19 28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový /06 management M/001 Technologie skla M/001 Technologie keramiky M/001 Operátor gumárenské a plastikářské výroby L/012 Chemik-operátor-průmyslová chemie / L/002 Technologie výroby keramiky a /01 porcelánu 5) 29 Potravinářství a potravinářská chemie M/001l Technologie potravin M/001 Analýza potravin M/001 Technologie potravin - výroba cukru /01 cukrovinek M/002 Technologie potravin - mlynářství a /02 výroba krmiv M/003 Technologie potravin - zpracování /03 mouky M/001 Technologie potravin - zpracování /06 masa M/001 Technologie potravin - kvasná /04 technologie M/002 Technologie potravin - výroba nápojů / M/001 Technologie potravin - zpracování /05 mléka M/001 Technologie potravin - technologie /09 tuků M/001 Technologie potravin - konzervace /07 potravin 31 Textilní výroba a oděvnictví M/003 Modelováni pletenin M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/007 Textilní technologie - pletařství / M/001 Zušlechťování textilií M/001 Oděvnictví M/002 Oděvnictví - technologie oděvů /01 4) M/003 Oděvnictví - konstrukce oděvů /02 4) M/006 Krejčová - podnikatelka ) L/008 Operátor textilní výroby L/003 Operátor oděvní výroby L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní /01 výroba L/006 Operátor oděvní výroby obchodní činnost /03

20 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů M/002 Zpracování usní, plastů a pryže M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží /02 výroba galanterního zboží M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží /03 administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží /01 výroba obuvi M/005 Technické a informační služby ) L/001 Operátor kožedělné výroby L/001 Operátor kožešnické výroby Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů M/001 Dřevařství M/002 - Dřevěné konstrukce M/001 Nábytkářství M/002 Čalounictví M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba M/001 Výroba hudebních nástrojů M/002 Výroba hudebních nástrojů - výroba /01 hudebních nástrojů M/003 Výroba hudebních nástrojů - akustika /02 a zvuková technika M/004 Výroba hudebních nástrojů /03 management prodeje hudebních nástrojů L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie M/001 Polygrafie M/002 Počítačová grafika /01 5) M/001 Obalová technika L/001 Tiskař na - polygrafických strojích L/002 Reprodukční grafik pro média L/001 Technik dokončovacího zpracování 7 7 tiskovin 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie M/001 Pozemní stavitelství M/006 Dopravní stavitelství M/007 Vodohospodářské stavby M/010 Inženýrské stavitelství - vodní stavby / M/011 Inženýrské stavitelství - železniční /04 stavitelství M/012 Inženýrské stavitelství dopravní /01

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 9 325/2009-23 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 6. května 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odstavce

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Obecná příprava C/001 Základní škola

Obecná příprava C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Vláda nařizuje podle 3 odst.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč k č.j. 220/2009-26 Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč Příloha NIV celkem MP část I. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2009 jako roční objem neinvestičních výdajů

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 40 Kč OBSAH Část oznamovací Pokyn MŠMT k předkládání výročních zpráv o činnosti a

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ...

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... 4 PRAHA 1, HELLICHOVA 22... 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL... 4 PRAHA 1, U PŮJČOVNY

Více

PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE...

PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE... (mimo gymnázií) PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE... 7 PRAHA 1, DUŠNÍ 7... 7 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 16.08.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 88 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2008 Cena: 36 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 výkaz

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Příloha 02. Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů

Příloha 02. Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Příloha 02 Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Odborný směr je obor případně oblast trhu práce, který sdružuje jednotky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 1. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 268. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY... 8 (mimo gymnázií) 1. SOUKROMÁ TANEČNÍ KONZERVATOŘ V PRAZE, S.R.O.... 5 PRAHA 1, MICHALSKÁ 432/12... 5 DÍVČÍ KATOLICKÁ ŠKOLA... 5 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 5 OBCHODNÍ AKADEMIE, ŠKOLA 2000, S.R.O.... 6

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání. Uplatnění absolventů učebních oborů

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání. Uplatnění absolventů učebních oborů VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání Uplatnění absolventů učebních oborů Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy výběru povolání Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů JE 60045141 Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné (4leté) 28 0 0% JE Komenského 281/3, 79001 Jeseník 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné (8leté) 43 1 2% JE 577391 Hotelová škola

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Kapitola 11: Řemesla

Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla v Brně Odvětví řemesel zahrnuje širokou oblast kreativní tvorby, zahrnující celou řadu profesí. Klasické řemeslo je ohroženo průmyslovou výrobou a poznamenává

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2011 Cena: 48 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 54 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu na potravinářskou chemii zemědělství a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci --------------------- Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

NZZ. Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním v informačním systému NZZ. školní rok 2008/2009. Romana Jezberová a kol.

NZZ. Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním v informačním systému NZZ. školní rok 2008/2009. Romana Jezberová a kol. NZZ Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním v informačním systému NZZ školní rok 2008/2009 Romana Jezberová a kol. Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním v informačním systému NZZ školní

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ. RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ. RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ RVP: 66-53-H/01 Operátor skladování... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem 1 1. Identifikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLA HERFORTA, FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK... 3 PRAHA 1, JOSEFSKÁ 4... 3 DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA... 3 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 3 GYMNÁZIUM,

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Strana 582 Zbierka zákonov C. 84/1983 Čiastka 17

Strana 582 Zbierka zákonov C. 84/1983 Čiastka 17 Strana 58 Zbierka zákonov C. 84/98 Čiastka 7 ODDlL A Dvouleté iieební obory a zaměření učebních oborů Příloha k vyhlášce č. 84/98 Sb. Kód Učební obor Zaměření učebního oboru pro: Počet žáků a učňů na jednoho

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více