Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, IČ: Ředitelka školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, 100 00 www.josefinka.cz IČ: 248 43 717 Ředitelka školy:"

Transkript

1 Výroční zpráva

2 Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, Web: IČ: Ředitelka školy: Bc.Petra Langerová, , Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Francová, , Hospodářka: Mgr. Pavlína Zuzová, , Zřizovatel: Josefínka s.r.o. Telefon: Ředitelka školy Bc.Petra Langerová Finanční záležitosti Mgr. Pavlína Zuzová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Francová Mateřská škola Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Finanční záležitosti školy Maximální kapacita: Maximální povolená kapacita dětí v mateřské škole je 18 dětí Provozní doba: Pondělí Pátek 7:30 17:30

3 Mateřská škola Josefínka a Vendelínek se nachází v řadovém rodinném domě ve Strašnicích. Maximální povolená kapacita je osmnáct dětí. Škola má k dispozici dvě patra a vlastní zahradu. V prvním podlaží se nachází šatna, kde se děti převlékají. Ze šatny mají děti přístup do sociálního zázemí, jídelny a herny. Hlavní herna, která je umístěna v přízemí, je rozdělena na tematické koutky, koutek s knihami, koutek pro dramatickou činnost, výtvarný koutek, stolní hry a koutek s pomůckami pro výchovu a vzdělávání dětí montessorii pomůcky a pomůcky pro metodu Mensy NTC Learning. V prvním patře jsou umístěny další učebny. Největší radost a vyžití přináší dětem zahrada. V zadní části zahrady stojí altán, který je v teplých měsících využíván jako letní třída a pískoviště. Dále jsou zde umístěny přírodní herní prvky a záhony. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek si zakládá na své vlastní rozsáhlé knihovně, která je v rámci projektu Jsme spolu k dispozici i rodičům. Knihovna je neustále doplňována o odborné knihy zaměřené na pedagogiku, psychologii, environmentální výchovu, péči o děti s problémovým chováním, vzdělávání dětí s nadáním a knihy s inspirací pro výtvarné, hudební a pohybové činnosti. Tety mají možnost zde vyhledávat inspiraci, rozšiřovat si své znalosti a teoretizovat své zkušenosti. V hlavní herně je umístěna velká nástěnka, kde je prezentována společná práce s dětmi. Výtvarné práce dětí jsou umístěny i na venkovní chodbě. O kvalitní a pestrou biostravu se stará formou obědů firma Bionea s.r.o. zařízení školního stravování. Dopolední a odpolední svačinky připravují tety a děti se také rády zapojí. Čistotu mateřské školy si zajišťuji tety samy s výpomocí provozní pracovnice a to podle školního provozního řádu, denního a týdenního rozpisu úklidu. Správu a údržbu celého objektu má v kompetenci majitel budovy. Vnitřní i venkovní prostory má Mateřská škola Josefínka a Vendelínek, o.p.s. smluvně pronajaty od majitelů domu. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. byla založena společností s ručeným omezením Josefínkou s.r.o. Společnost Josefínka s.r.o. založila a provozovala Školičku Josefínka a Vendelínek od května 2010 školka byla poprvé otevřena dětem Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s., s původním názvem Vendelínek, o.p.s., převzala vedení školky Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. byla zapsána do školského rejstříku v listopadu 2011.

4 V roce 2013 poskytovala Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. zaměstnání na plný pracovní poměr celkem 3 lidem. Z toho 2 pedagogičtí pracovníci a 1 nepedagogický. Všechny pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci. Ředitelka školy vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů. Celý tým pedagogů se soustavně vzdělává studiem odborné literatury, která je každý tři měsíce doplňována a dále se účastní seminářů a kurzů. Zaměstnanci mateřské školy mají absolvované tyto kurzy a školení: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ, úvodní část Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ Mensa NTC Learning soubor technik vedoucí ke zvýšení efektivity využívání kognitivních schopností u dětí předškolního věku Montessori pedagogika přirozené vzdělávání Matematika a jazyk v montessori školce Jak připravit dítě na přechod do základní školy Ekoučitel roku 2013/2014 Činnosti venku a v přírodě Mrkvička celostátní konference pro pedagogy MŠ se zájmem o EVVO Konference o školních zahradách Jak začít den v Začít spolu Validace Základní seminář Bazální stimulace První pomoc u dětí Den ve třídě Začít spolu v MŠ Příprava projektu a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU Jóga s dětmi základní Overbally pro děti, mládež a dospělé Moderní tanec Kvalifikace asistenta v psychologické poradně Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají svědomitě svou práci, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Čistota školky je zajištěna a to podle školního provozního řádu, denního a týdenního rozpisu úklidu. Pracovní doba je stanovena tak, aby pokrývala provoz školy.

5 Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. nemá zřízenou školskou radu. V mateřské škole je zřízena správní a dozorčí rada. Působnost správní a dozorčí rady je dána zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cílem programu je především vytvořit podnětné prostředí s rodinnou atmosférou, kde se dítě bude rozvíjet ve všech pěti oblastech předškolního vzdělávání a to především formou prožitkovou a zážitkovou - s radostí a úsměvem na tváři. Vzdělávání je poskytováno podle 33 zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávání v Mateřské škole Josefínka a Vendelínek je shrnuto ve školním vzdělávacím programu Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem, který je každoročně upravován a schvalován. Rodiče mají přístup do všech prostor mateřské školy a mají možnost zde s dětmi trávit čas dle vlastní volby. V odpoledních hodinách se ve škole často zdržují i s mladšími sourozenci. Podílejí se na uskutečňování společných akcí, jak v prostorách školy, tak mimo ni, formou výletů, oslav, exkurzí a dalších činností. Rodiče podporují aktivity školy darováním spotřebních, výtvarných a jiných užitkových materiálů pro školu. Podílejí se též na formování ŠVP. Informace o plánovaných či probíhajících aktivitách dostávají rodiče osobně od tet či pravidelně prostřednictvím ů, webových stránek a na Facebooku mateřské školy. Rodiče mají možnost denně při předávání dětí hovořit s učitelkami či ředitelkou školy o průběhu vzdělávání, programu, chování a rozvoji svého dítěte.

6 Mateřská škola doplňuje a zároveň podporuje rodinnou výchovu. Pedagogové zastávají profesionální přístup, zachovávají diskrétnost a nezasahují do soukromí rodin. Spolupráce Mateřské školy Josefínka a Vendelínek, o.p.s. s rodiči je více popsána v projektu Jsme spolu, na kterém si naše rodinná škola zakládá. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a pestrá strava. Děti mají během dne dostatek tekutin, samy se mohou dle potřeby obsloužit. V mateřské škole se děti stravují 4x denně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, druhá odpolední svačina. Do jídelníčku dětem zahrnujeme každý den dostatek ovoce a zeleniny. Rozvoz a dodání obědů v bio kvalitě zajišťuje firma Bionea, s.r.o. Dle přání rodičů lze objednat vegetariánský oběd. V případě potravinových alergií sledují pedagogické pracovnice nevhodnost jídla pro dítě. Děti, nejsou do jídla nuceni. Po celý den respektujeme individuální potřeby dětí a přání rodičů. Děti mají v režimu dostatek prostoru pro spontánní hru a pohyb jak v interiéru, tak exteriéru školy. Respektujeme individuální potřeby odpočinku. Nenutíme děti do spaní, necháme je odpočívat při čtení pohádky, pokud děti neusnou, mohou si vybrat z klidových činností - prohlížet knížky nebo si u stolečku kreslit. Výchovně vzdělávací program mateřské školy vede k prevenci sociálně patologických jevů. Děti byly vedeny k odpovědnosti za vlastní chování a způsobu života v míře přiměřené jejich věku. Naším cílem bylo posilovat v dětech duševní odolnost vůči stresu, upevňovat schopnost dělat samostatná rozhodnutí, rozvíjet schopnost řešit, případně schopnost nalézt pomoc pro řešení problémů, vést k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Jednou z hlavních iniciativ v tomto směru je zavedení projektu Kamarád. V roce 2013 byla otevřena 1 heterogenní třída pro 18 dětí. Věk dětí od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány i v průběhu roku, podle volné kapacity. Počet dětí přijatých k docházce do od Tab.:Počet dětí přijatých v roce 2010, 2011, 2012, 2013

7 Září Výlet do svíčkárny Jsme spolu Toulcův dvůr Říjen Jablíčková slavnost Jsme spolu Výroba ptačích budek, lojové koule Jsme spolu Návštěva hasičů - Jsme spolu Výlet na zámek Loučeň- Jsme spolu Drakiáda - Jsme spolu Listopad Dlabání dýní Jsme spolu Hallowen párty v maskách Prosinec Mikuláš, čert, anděl ve školce Natáčení Vánočního příběhu Výroba adventních věnců Jsme spolu Lampionkový průvod Jsme spolu Promítání Vánočního příběhu a malý rautík Jsme spolu Leden Výlet do Království železnic Jsme spolu Kurz první pomoci Jsme spolu Únor Masopustní průvod Jsme spolu Návštěva knihovny Praha 10 Medvídek Brumla preventivní program pro děti od policie ČR Zdravá pětka divadlo Březen Výlet na Gutovku, Návštěva pizzerie

8 Duben Oslava dne země Jsme spolu Malování vajíček Jsme spolu Výlet do Planetária- Jsme spolu Oslava čarodějnic v maskách Květen Oslava svátku maminek Jsme spolu Bezinka- bazárek za Bezinkovou šťávu Návštěva mobilní minizoo ve školce Červen Párty školky oslava narozenin + klaun Jsme spolu Výlet do ZOO Jsme spolu Den dětí Olympiáda pro tatínky Jsme spolu Josefínka Speaks English zaštiťuje výuku anglického jazyka v Mateřské Škole Josefínka a Vendelínek o.p.s. a to v podobě dopoledních hodin angličtiny a nepovinných odpoledních kurzů. Výuka je vedena zábavnou formou plnou různorodých aktivit. Děti se učí jednotlivé okruhy slovní zásoby, jako jsou hračky, zvířátka, ovoce a zelenina, a to nejen v podobě slovíček, ale i pečlivě volených tematických básniček a písniček, které jim do budoucna mohou sloužit jako podpora při studiu gramatické struktury jazyka. Na hodinách si děti rovněž osvojují základní fráze jazyka a správnou výslovnost.

9 Hodiny jsou rozděleny do několika menších částí, kde se střídají různě dynamické činnosti (zpěv, pohybové hry, tvůrčí aktivity, divadélka, atd.), aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity učení a pozornosti dětí. Pevná struktura lekcí zároveň usnadňuje dětem orientaci v probírané látce a pomáhá dětem (především pak nově příchozím kamarádům) získat větší pocit jistoty v novém anglickém světě. Samotná výuka probíhá podle pečlivě vybraných materiálů odpovídajícím možnostem dětí a řadou doplňkových materiálů jako jsou knihy a různé příběhy a komiksy, které propojují znalosti a procvičují aktivní i pasivní použití jazyka, dále videa a audia, autentické materiály, stolní hry aj. Součástí výuky je rovněž tvorba projektů, na kterých děti spolupracují a společně je i prezentují. Výuka zpravidla probíhá bez přítomnosti rodičů, kteří jsou ale vždy vítáni, aby se přišli podívat a třeba i do hodiny zapojit. Rodiče jsou o dění informováni na našich webových stránkách či na Facebooku, kde naleznou stručný popis každé lekce a přehledy učiva. Konkrétní učivo, slovníčky a básnička jsou dostupné v rodičovském centru Venda na stránkách mateřské školy či je rodičům zasíláno em. Informace lze také najít na anglické nástěnce přímo v budově školky, kde jsou ke zhlédnutí i projekty a naše práce. Každé pololetí děti obdrží vysvědčení, jehož součástí je i ústní hodnocení žáčka. Průběžné výsledky dětí lze sledovat i jejich postupem na tradičních pololetních hrách, kdy děti celý půlrok sbírají odměny, prostupují bludištěm či šplhají na vrchol pyramidy, kde je čeká odměna. Taneční, pohybová a hudební průprava je vedena hravou a nenásilnou formou, probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Část kroužku je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí rozvíjí přirozeným způsobem cit pro hudbu. V kroužku se využívá spojení hry, tanečků, dětských písniček a říkadel. Součástí lekce jsou cvičení podporující správné držení těla. Děti jsou vedeny k základní pohybové koordinaci. Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Při hře na flétnu děti rozvíjí své hudební, rytmické i harmonické cítění a osvojují si základní znalosti hudební nauky. Přínosem hry na flétničku je pro děti i osvojení si správného dýchání. Děti si osvojí spousty hezkých písniček i doprovodných cvičení. Flétnička probíhá ve školce 2x týdně. Cílem environmentálního kroužku žížalka je v dětech aktivně rozvíjet zájem o přírodu, poznávat ji a ochraňovat. Dětem umožňuje osobní zkušenosti s přírodou a zažívat jí všemi smysly. Snažíme se rozvíjet vědomí o rozmanitosti forem života a pocitu zodpovědnosti za životní prostředí. Dramatická výchova má obrovský vliv na formování jedince a posiluje jeho sebevyjádření a vnímání skrze příběhy a pohádky. Rozvíjí u dětí fantazii, využívá k tomu loutky, maňásky, abstraktní předměty personifikované v živé bytosti. Svůj kroužek doplňuje zpíváním písní a hraním na hudební

10 nástroje, klavír, flétna a tahací harmonika. Děti se seznamují s tradičními klasickými pohádkami, ale také se situacemi z běžného života, například oživlá koupelna, dětský pokoj, o bolavém zubu, atd. Lektorka kurz obohacuje interaktivními hrami a úkoly, děti vstupují a zapojují se do děje, zkouší si hrát role. Odpolední kroužek Předškoláček je určen předškolním dětem a pomáhá je připravovat na vstup do základní školy. Děti se zde učí předmatematické gramotnosti rozvoj prostorové orientace, rozlišování základních geometrických tvarů, grafomotorické činnosti, práce s pracovními listy, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, třídění předmětů, porovnávání a tvoření nadřazených pojmů, atd. Projekt Jsme spolu vznikl s cílem podpořit čas, který tráví rodiče se svými dětmi. Rodiče se zapojují do aktivit, kterých se jejich dítě v rámci školního zařízení účastní. Více viz.: Příloha Projekt Jsme spolu. Jsme spolu aneb co dělá můj tatínek Podprojekt co dělá můj tatínek má za cíl přiblížit dětem pracovní svět jejich rodičů. Rodiče se v tomto podprojektu sami nabídnou a zorganizují exkurzi, návštěvu, nebo sami přijdou do školky a představí své povolání. Zatím jsme se zaměřili pouze na tatínky, ale v budoucnosti, pokud budou příležitosti, rádi představíme i povolání maminek, které jsou ovšem většinou na mateřské dovolené, či je jejich situace složitější. Maminky se především realizují tak, že nám zprostředkovávají aktivity společné v hlavním projektu Jsme spolu. Ekologický projekt naší školky Máme rádi Zemi, je každodenně zahrnut do našeho školního programu. Cíly tohoto dlouhodobého projektu je učit děti především lásce ke všemu živému, probudit v nich láskyplný vztah k přírodě a jejímu přirozenému koloběhu. Naučit je respektovat prostředí, které je obklopuje, neničit ho, ale pečovat o něj. Tento projekt se zakládá a vychází především z praxe a vnímání svého okolí ne formou obrázků, ale prožitkem. V tomto projektu recyklujeme, pečujeme o zvířátko, pěstujeme zeleninu, bylinky a kytičky a staráme se o zahradu. V souvislosti s tímto projektem jsme například měli ve školce pejska, jehož přítomnost má pozitivní vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci stejně tak, jako k rozvoji jemné

11 a hrubé motoriky. Nebo jsme se zúčastnili soutěže o nejhezčí velikonoční trávník děti si od semínka trávník samy vypěstovaly, staraly se o něj a tím si ověřily fungování přírody. Nezbytnou součástí projektu Máme rádi Zemi jsou malé podprojekty. Například budování ekologické zahrady. Naše školka patří do sítě mateřských škol Mrkvička. Projekt Mrkvička je vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět - Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. S Mateřskou školou Josefínka a Vendelínek se doma nesedí. Máme rádi výlety stejně tak, jako náš malý kamarád, cestovatel Kryšpín. Jezdíme s ním vláčkem, když jedeme daleko, pronajmeme si mikrobus, poznáváme hrady a zámky, divadla, zvířátka, pohádkové postavy a letadla, pana Ladu a také krmíme kachny a pouštíme lodičky zkrátka se bavíme. Josefínka Speaks English ve spolupráci s MŠ Josefínka a Vendelínek nabízí dětem výuku anglického jazyka formou odpoledního kroužku, který je placený a stojí mimo rámec školy. Odpolední výuka se odehrává jednou až dvakrát týdně v přesně stanovený den a čas a to ve skupinkách o velikosti maximálně šesti dětí. Jednotlivé skupinky jsou rozděleny dle pokročilosti. Výuka je koncipována na základě Plánu výuky anglického jazyka v mateřské škole Josefínka a Vendelínek a probíraná témata rozšiřuje a zároveň přináší témata nová. Kurz keramiky zajišťuje škola ve spolupráci se společností Rytmik. Pro velký zájem ze strany rodičů i dětí jsme otevřeli kurz dvakrát týdně. Děti se zde učí základy modelářské techniky, získávají povědomí o tom, jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků, jak výrobky barvit. Děti zde projevují svoji kreativitu, představivost a tvořivost. Kurz je placený a uskutečňuje se v odpoledních hodinách. Plavání Kurzy malého plaváčka jsou pořádány pro děti od 3 let. V roce 2013 proběhly následovně: Únor - květen - 12 lekcí - Plavecký bazén Slávie s Monikou Vašíčkovou - účast 10 dětí Říjen Listopad - 10 lekcí Žabička Sport centrum STEP - účast 7 dětí Oslavy narozenin zmiňujeme v této zprávě z toho důvodu, že se staly velice důležitou součástí chodu školky. Nejen, že jsou slavnostní událostí pro děti, ale zároveň opět aktivně zapojují rodiče. Fotografie z průběhu oslav se snažíme co nejdříve prezentovat na Facebooku. Tato prezentace vzbuzuje u rodičů velký zájem a nadšení. Oslavy narozenin se pro rodiče stávají dlouhodobě plánovanou akcí a díky tomuto faktu, máme možnost těšit se z návštěv klaunů, z balonků, či si nechat pomalovat obličej.

12 Plánujeme spolupráci s dalšími rodiči, u kterých jsme ještě nenavštívili jejich pracoviště v rámci projektu Jsme spolu. Děti se seznamují se zajímavými činnostmi, které mohou rodiče vykonávat. Bližší spolupráce s hasičskou stanicí, policejním oddělením a zdravotními odborníky jako je zubař, logoped a paní doktorkou PhDr. Jitkou Fořtíkovou Ph.D. z Centra nadání. Rodiče Informace o plánovaných či probíhajících aktivitách dostávají rodiče pravidelně y, prostřednictvím našich webových stránek, a rodičovské infocentrum Venda a Facebook. Rodiče mají denně při předávání dětí možnost mluvit s tetami či ředitelkou školky o průběhu vzdělávání, programu, chování a rozvoji svého dítěte. Pravidelně se konají třídní schůzky, kde mají rodiče možnost dozvědět se bližší informace o aktivitách a novinkách ve školce, o chování a vývoji jejich dítěte a blíže se seznámit s tetami. Komunita Naše školka se velice snaží o to, aby se stala významným a reprezentativním členem zaprvé, místní komunity komunity Prahy 10 a za druhé neziskových organizací. S tím souvisí nejen péče o pověst školky a jejich zaměstnanců, ale také její komunikace, prezentace a podílení se na veřejných aktivitách. Do styku s komunitou také řadíme návštěvu u místních hasičů či pozvání policistů do školy v rámci projektu Brumla. Zapojili jsme se do společensky prospěšného projektu "Celé Česko čte dětem". V naší školičce čteme po spinkání a dále buď dopoledne, nebo odpoledne. Odpoledního čtení se mohou účastnit aktivně i rodiče. Cílem kampaně a zároveň naším cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. Mateřská škola úzce spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Danielou Portychovou, která ve školce provádí orientační logopedické vyšetření. V roce 2013 bylo také jedním z hlavních cílů navázání aktivní spolupráce s Mensou a s Českou školní inspekcí. Inspekce provedla ve škole dvoudenní šetření. Výsledkem bylo kladné ohodnocení práce s dětmi i vedení celé školy.

13 Náklady Částka Hl.činnost Částka Vedl.činnost Výnosy hlavní činnost Částka Hl.činnost Spotřeba Školné včetně materiálu obědů Potraviny školka Úroky 2167 Spotřeba PHM Provozní dotace Spotřeba energie Obědy Telefon, internet Nájemné Školní akce Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. poj. Sociální náklady Daně a poplatky 2286 Ostatní provozní náklady Odpisy DHM Částka Vedl.čin nost Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek za hlavní činnost Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. v roce 2013 je V roce 2014 bude navýšen počet žáků v mateřské škole o 14. Celkem tedy od bude Mateřská škola Josefínka a Vendelínek poskytovat vzdělávání 32 dětem předškolního věku. Tímto nárůstem vzniknou také nová pracovní místa. Dále bude otevřena specializovaná třída pro předškoláky s rozšířenou výukou anglického jazyka podle Wattsenglish Ltd. a PC s interaktivními prvky. Pro rok 2014 patří mezi hlavní cíle školy aktivity v rámci společenské odpovědnosti. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. bude nadále plnit cíle a plány, které jsou stanoveny za účelem prospěchu, kvalitativního růstu školy a spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců.

14 Vedení Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. zhodnotilo rok 2013 jako úspěšný. Cíle, které byly při založení neziskové školky stanoveny pro zbytek roku, byly splněny na 91 %. Mimořádně kladně a přínosně je opět hodnocen projekt Jsme spolu, na který je školka hrdá, především pro častou spolupráci s rodiči a jejich nadšené zapojení do tohoto projektu. Dále se velkým přínosem stala spolupráce s Mensou. Na závěr je potřeba zmínit, že v roce 2013 nebyla potřeba k naplnění kapacity školky žádná reklama. Jedním ze splněných cílů bylo vybudovat pověst školky takovou, aby byla dále doporučována spokojenými rodiči a to na základě šťastných dětí.

15 Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s 13, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne Zpracovala ředitelka Mateřské školky Josefínka a Vendelínek o.p.s. Bc. Petra Langerová

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s. Výroční zpráva Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2014 Naše mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je od 1. 9. 2012 zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pro rodiče a děti znamená akreditace

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

pro předškolní vzdělávání

pro předškolní vzdělávání pro předškolní vzdělávání Název: PRAMÍNEK ŽIVOTA A POZNÁVÁNÍ Motto: Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. Cíl: Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Platnost od: 1.9.2014.

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Pod Ralskem 572 Mimoň, IČ: 48283011. pro předškolní vzdělávání. ,,Sluníčkový rok. Sluníčkový rok Stránka 1

Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Pod Ralskem 572 Mimoň, IČ: 48283011. pro předškolní vzdělávání. ,,Sluníčkový rok. Sluníčkový rok Stránka 1 Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Pod Ralskem 572 Mimoň, IČ: 48283011 pro předškolní vzdělávání,,sluníčkový rok Sluníčkový rok Stránka 1 I. Motto školního vzdělávacího programu :,,Kolik je sluncí?

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z PELÍŠKU AŽ DO SVĚTA ale hlavně - hravě zdravě Motto: Barevnou mozaikou kamínků ke zdravému životnímu stylu. Tento ŠVP vychází z požadavků RVP jako vlastní

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/99, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za období: Školní rok 201/2014 Zpracováno na základě: 10 zákona č.561/2004/sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD Základní škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Horní Libchava 196, 471 11

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více