Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP"

Transkript

1 Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP S. Peška NK LFMU a FN Brno Brno

2 Incidence CVO 4-26 / porodů 10,7 / / rok u negravidních žen v reproduktivním věku (15-44) Více než 12% úmrtí gravidních žen způsobuje iktus

3 Timing of infarction Jaigobin, C. et al. Stroke 2000;31: Copyright 2000 American Heart Association

4 Timing of hemorrhage Jaigobin, C. et al. Stroke 2000;31: Copyright 2000 American Heart Association

5 Fyziologické změny v graviditě s predispozicí k trombóze Hyperkoagulabilita von Willebrandův f., f. VIII, fibrinogen, resistence C proteinu, PAI 1 a 2, agregace trombocytů sek. při hyperprolaktinémii koncentrace S proteinu Venostáza komprese pánevních žil dělohou snížená mobilita Poškození endotelu trauma během porodu

6 Rizikové faktory věk > 35 let, černošky art. hypertenze onemocnění srdce kouření diabetes lupus sickle cell disease migréna akohol, drogy porod císařským řezem poruchy vodního a elektrolytového hospodářství trombofilie vícečetná gestace poporodní infekce

7 Specifické vaskulární syndromy Cerebrální infarkt arteriální a venózní - dominující událost v graviditě a po porodu Etiologie arteriálních infarktů: 1. vaskulopatie 2. hematologická příčina 3. kardiogenní embolizace Etiologie venózních infarktů: 1. dehydratace, hyperviskózní syndromy 2. infekce 3. hyperkoagulace

8 Vaskulopatie Ateroskleróza neobvyklá u mladých žen Neaterosklerotické vaskulopatie: arteriální disekce fibromuskulární dysplazie moya moya poporodní cerebrální angiopatie (PCA)

9 Poporodní cerebrální angiopatie reverzibilní multifokální cerebrální vasokonstrikce v přední i zadní cirkulaci obvykle několik dnů po porodu - náhlé bolesti hlavy, fotosenzitivita, zvracení, alterace vědomí, záchvaty, tranzitorní nebo permanentní neurolog. symptomy diff.dg.: SAK, disekce, vaskulitida, CVT, intrakraniální infekce, pituitární apoplexie

10 Poporodní cerebrální angiopatie patofyziologie PCA nejasná radiologický nález multifokální segmentální zúžení m. tepen (kompletní regrese do 4-6 týdnů) nutno odlišit od vaskulitidy, SAK normální likvorologický nález event. mozková biopsie

11 PCA Terapie limitované informace steroidy vazodilatancia nimodipin a ost. blokátory Ca hyperosmolární a hypervolemická terapie

12 Hematologické poruchy relativní hyperkoagulační stav v graviditě a prvních 3 týdnech po porodu od 12 týdne pokles AT III a proteinu S Leidenská mutace f. V antifosfolipidové protilátky LA, acl hemoglobinopatie a trombocytopatie

13 Antifosfolipidový syndrom Klinicko - laboratorní jednotka: přítomnost trombózy či reprodukční ztráty + APA labor. průkaz: LA, ACLA, anti b2-gp I pro diagnózu nutné splnění min. 1 klin. a 1 labor. kritéria přídatné RFF pro klin. manifestaci APS: věk žen> 65 let, AH, DM, LDL, HDL cholesterolu, kouření, pozit. RA předčasného kardiovaskul.onem., BMI> 30, mikroalbuminurie, vrozené trombofilie (Leiden), hormon.kontraceptiva, nefrotický sy, maligní onem., imobilizace, operace

14 Antifosfolipidový syndrom Klinická manifestace přítomnosti APA: neurologické komplikace TIA, CMP, amaurosis fugax, chorea, demence (Sneddonův sy), transverzální myelitida, encefalopatie, pseudotumor cerebri, trombóza žil.splavů, mnohočetná mononeuritida kardiální AP, IM kožní livedo reticularis, superficiální tromboflebitida, purpura, gangréna, ekchymózy porodnické ztráta plodu, IU retardace plodu, preeklampsie, uteroplacentární insuficience plicní embolie, hypertenze, sy ak.respiračního selhání hematologické trombocytopenie, trombocytopatie, hemolytická anémie, trombotická trombocytopenická purpura

15 Antifosfolipidový syndrom terapie akutní trombotické epizody stejná jako u trombóz z jiných důvodů sekundární profylaxe: antikoagulační léčba - konvenčně kumariny s INR 2,0-3,0 v graviditě ASA + heparin, LMWH, individuálně dle klin. průběhu a stratifikace rizika trombózy průkaz APA klin. asymptomatický: možnosti - žádná trvalá léčba, ASA mg denně, antimalarika, warfarin s INR 1,5+ASA

16 Kardiogenní CMP > u 1/3 arteriálních iktů endokarditida bakteriální, nebakteriální kondukční poruchy fi síní inotropní srdeční selhání, dilatační KM kongenitální defekty PFO, síňové septální aneurysma

17 Porodní kardiomyopatie (PPCM) vzácně (1/ porodů) v posledním měsíci gravidity a v prvních 5 měsících po porodu, příčina nejasná, mortalita 18-56% bez předchozího kardiálního onem. fulminantní ztráta systol. funkce LK formace trombu a embolizace indikována antikoagulační terapie ACE inhibitory, diuretika, redukce NaCl, vazodilatancia redukce afterloadu, zlepšení systol. funkce

18 Ostatní příčiny embolizace a trombózy vzduchová a tuková embolizace embolizace amniové tekutiny trombóza ACM při hyperstimulačním ovariálním syndromu užívání léků bromocriptin, kondukční anestezie

19 Ovariální hyperstimulační syndrom významná komplikace léčby sterility - nová příčina mozkového iktu zvětšení ovarií elektrolytová dysbalance hypovolémie, hemokoncentrace ascites trombembolické příhody (75% venózní, 25% arteriální) multiorgánové selhání

20 OHSS exaktní incidence těžkých forem není známa 0,2% 10% mortalita 1/ rizikové faktory : rychlý vzestup hladiny estradiolu >2500 pg/ml počet oocytů zahrnutých během IVF > 14 předchozí výskyt OHSS věk < 35 let vyšší či opakovaná dávka exogenního hcg aplikace GRA (gonadotropin uvolňující agonista) polycystická ovaria

21 OHSS Terapie hemodiluce rehydratace, krystaloidy i.v. albumin abdominální paracentéza nandroparin ASA IAT? gynekolog. monitoring primární antitrombotická prevence: ne

22 Cerebrální venózní trombóza první popis puerperální CVT v r postižení kortikálních vén = v. infarkty velkých splavů = intrakraniální hypertenze největší riziko v puerperiu 12/ porodů, zvyšuje AH, věk, s.caesarea, infekce, exces. zvracení v graviditě mortalita 2 10% (sek. ICH, tentoriální herniace)

23 Cerebrální venózní trombóza Terapie Doporučení ACCP: ASA v nízké dávce po I. trimestru warfarin většinou nedoporučován Doporučení AHA/ASA: UFH + monitorace APTT LMWH + monitorace f. Xa UFH nebo LMWH do 13. týdne, potom warfarin do poloviny III. trimestru, následně UFH nebo LMWH do porodu

24 Preeklampsie a eklampsie příčina 25% - 45% CMP v graviditě hypertenze, proteinurie, otoky - po 20. týdnu endoteliální dysfunkce a vazospazmy klin. bolest hlavy, záchvaty, poruchy vědomí, fokální neurolog. deficit labor.: KM, Kreatinin, ALT, AST, hematokrit, homocystein, albumin, trombocyty MR: reverzibilní zadní leukoencefalopatie s edémem, méně často F léze, b.ganglia, mozečkové

25 Preeklampsie a eklampsie Terapie: urychlený porod, antihypertenziva (hydralazin), Mg SO4, léčba intrakraniálního tlaku zvýšené riziko recidivy ischemického iktu po porodu u žen s preeklampsií monitorace vaskulárních rizik!

26 Management Diagnostika Anamnéza, klin. vyš. neurologické, oční-fundoskopické, kardiologické CT, CTAG (abdomin. stínění), MR, MRAG, venogram + kontrast Konvenční DSA - selektivně EKG, TEE, TCD LP Hematologické laboratorní vyšetření (vč. AT III, protein C, S, f. V Leiden, LA, apl, acl) Není přímý důkaz, že ionizující radiace v rámci zobrazovacích vyšetření způsobuje rakovinu nebo defekty novorozenců MR kontrast - Gadolinium by nemělo být aplikováno

27 Terapie antikoagulační antitrombotická trombolytická nefarmakologické intervence mechanická trombektomie, stent, perkutánní uzávěr PFO

28 Antikoagulační terapie Indikace: trombofilní stavy chlopenní srdeční náhrada cerebrální venózní trombóza extrakraniální art. disekce Heparin - neprochází placentou, 3% riziko indukované trombocytopenie! LMWH profylakt. dávky nejsou spojeny se zvýš. porodním rizikem. Vyšší dávky mohou zvýšit riziko poporodního krvácení. UFH i LMWH po celou graviditu Warfarin prochází placentou, po 12 týdnu do pol. III. trimestru (INR 2,5-3,5)

29 Antitrombotická terapie ASA do 60 mg relativně bezpečné riziko abrupce placenty, ICH plodu clopidogrel ani v extrémních dávkách nezpůsobuje významnou fetotoxicitu u zvířat, nejsou data z humánních studií dipyridamol + ASA u zvířat bez teratogenního efektu

30 Trombolýza v současnosti nejsou data z RCT o bezpečnosti IVT, IAT aktuální guidelines zahrnují v exkludujících kritériích také graviditu a 4 týdenní období po porodu nutno individuálně zvážit benefit a riziko kazuistická sdělení nekonkluzivní, úhrnná mortalita 1-6%

31 Prognóza u iktu v graviditě nízká mortalita 4,1% x 24% u všech iktů x 4,5 24% u mladých dospělých mortalita je typicky spojena většinou s ICH nebo maligní hypertenzí není kontraindikace dalšího těhotenství z hlediska rizika recidivy iktu (1%/12 měsíců, 2,3%/5 let)

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního

Více

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza).

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Bc. Martina

Více

Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík

Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík Neurologické poruchy v těhotenství Josef Bednařík Hlavní medicínsko nsko-legální problémy v graviditě z hlediska neurologa Neschopnost diagnostikovat neurologické onemocnění či i komplikaci vzniklé během

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom Antifosfolipidový syndrom Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: MUDr. Alena Buliková Editor: Oponent: Jméno oponenta včetně titulů. Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 How I treat Thrombocytopenia in pregnancy Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 Lehčí forma trombocytopenie je v těhotenství relativně častá a nemá výraznější dopad na zdraví matky či plodu.

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec,

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Informace pro použití, čtěte pozorně! ACTILYSE Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem. Složení 1 lahvička

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody diagnostika, léčba, prevence

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (odpovídá 97,857 mg clopidogreli

Více

Akutní stavy v gyn por. Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Akutní stavy v gyn por. Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Akutní stavy v gyn por Petr Dzvinčuk Porodnicko gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Akutní stavy Stavy spojené se symptomem bolesti Náhlá příhoda břišní(npb) Stavy spojené se symptomem krvácení Život

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Sp.zn.sukls88205/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JANGEE 0,03 MG/3 MG 28 POTAHOVANÝCH TABLET 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sp.zn.sukls88205/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JANGEE 0,03 MG/3 MG 28 POTAHOVANÝCH TABLET 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls88205/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JANGEE 0,03 MG/3 MG 28 POTAHOVANÝCH TABLET 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Žluté tablety (tablety s účinnou látkou): Jedna potahovaná

Více