ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ZRALOST Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 [Rozdíl mezi prospěchem žáků základní školy narozených v létě a na podzim] / T. C. Oshima, Christopher S. Domaleski. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Journal of Educational Research -- ISSN [US] -- Roč. 99, č. 4 (2005/2006), s obr., 2 tab. Otázka opodstatněnosti snahy rodičů v USA o odložení školní docházky, aby zralejší dítě dosahovalo ve škole lepšího prospěchu. Výsledky amerického výzkumu, který porovnával prospěch starších dětí narozených na podzim a mladších dětí narozených v létě v průběhu základní školy. Vymizení počátečních rozdílů v prospěchu v průběhu školní docházky. věk vstupu do školy ; odklad ; docházka ; školní zralost ; působení ; prospěch ; školní úspěšnost ; základní škola ; výsledek výzkumu ; USA 2. Až čtvrtina dětí, která přijde k zápisu, nakonec do první třídy nenastoupí : ne všechny odklady školní docházky jsou vždy nutné [Up to one fourth of children who come to enrolment don't start attending school in the end : not all postponements of school attedance are always necessary] / Václava Masáková ; Zdeňka La Sala. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 5. Téměř čtvrtina předškoláků v České republice každoročně nenastoupí do prvních tříd základních škol - rodiče žádají o odklad. Vývoj tohoto jevu v 70. a 80. letech minulého století, porovnání možností mentálního a grafomotorického dozrávání dětí v 1. třídě tehdy a dnes. Postoje ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Václavy Masákové k odkladu z hlediska jeho přínosu školně nezralým dětem a z hlediska vyváženosti (v mentální zralosti a dovednostech) dětského

2 kolektivu v prvních třídách v následujícím školním roce. Postoj veřejnosti k povolání učitele. odklad ; základní škola ; školní zralost ; grafomotorika ; komparace ; veřejné mínění ; učitelský status ; Česká republika ; ročník 1 ; 70. léta 20. století ; 80. léta 3. Blíží se první třída. Jít, či nejít? [Beginning of school attendance is approaching. To go or not to go?] / Petr Klíma. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 53, č. 1 (2006), s. 18. Školský zákon a povinná školní docházka, reakce legislativců na fakt, že odkladů školní docházky neubývá, naopak procento odkladů je velmi vysoké. Postoje rodičů, důvody a příčiny odložení školní docházky. rodinná výchova ; postoj rodičů ; dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; školský zákon ; školská legislativa ; 4. Čtvrtina dětí nastupuje do škol o rok později [One fourth of children start attending school a year later] / Václav Mertin. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 53, č. 1 (2006), s tab. Příprava dětí na první třídu ZŠ v předškolním vzdělávání, rozvíjení dítěte v předškolním věku v rodině a v mateřské škole. Důvody odkladů a příčiny nárůstu odkladů školní docházky. Problematika školní zralosti (připravenosti, způsobilosti). Školský zákon a povinná školní docházka. rodinná výchova ; výchovné působení ; mateřská škola ; dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; školní zralost ; 5. Diagnostika připravenosti dětí pro školní docházku [Diagnostics of children's maturity for starting school] / Rudolf Kohoutek. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 2 (2006), s

3 Nástup dítěte do školy - důležitá změna v jeho životě. Vývojová charakteristika šestiletých dětí způsobilých pro školní práci a docházku (tělesný vývoj, motorika, rozdíly mezi chlapci a dívkami, podnětnost výchovného prostředí, zralost řeči, citová a sociální připravenost, odolnost vůči zátěži). Orientační zkouška zralosti pro školu a seznam projevů školní nezralosti. Vyrovnávací třídy pro školsky nezralé děti. Odklad školní docházky a realizace speciálně zaměřeného výchovného programu. základní škola ; docházka ; školní zralost ; vývoj dítěte ; věk vstupu do školy ; pedagogická diagnostika ; 6. Do školy ano, či ne? [Entering school, yes or no?] / Renata Špačková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2006), s Problematika školní zralosti a odkladu školní docházky. Příklady řešení modelových případů - nezralost psychická i fyzická, poruchy chování apod. Diagnostika problémů, postup řešení, spolupráce s rodiči. Opodstatněnost odkladu školní docházky, činnosti zaměřené na rozvíjení školní zralosti, přínos pro rozvoj osobnosti předškolního dítěte. předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; rozvoj osobnosti ; školní zralost ; diagnostika ; rozvíjení schopností ; školní adaptace ; odklad ; 7. Dobře začít v první třídě [Good start in the first form] / Ludmila Plesná. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 10 (2006/2007), s Důležité podmínky a zásady zajišťující dobrý start v první třídě: vytváření bezpečného prostředí, podpora vnitřní motivace, vytváření a dodržování pravidel, spolupráce ve skupině, aktivní zapojení dětí a budování jejich sebevědomí, získání rodičů pro spolupráci a další. přechod z mateřské na základní školu ; školní adaptace ; podmínky učení ; školní prostředí ; vztah rodiče-škola ; základní škola ; ročník 1

4 8. From Pre-school to Primary School : when different contexts meet [Od mateřské školy k základní : když se potkávají různé okolnosti] / Johanna Einarsdottir. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 74 In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. [165]-184. Kritické postoje islandských učitelek mateřských škol k současnému trendu příliš časného vzdělávání dětí; dítě potřebuje hlavně péči, citovou výchovu a bezpečné zázemí. Systém předškolního vzdělávání na Islandu. Historie vývoje mateřských škol na Islandu. Filozofie výchovy a pedagogické a didaktické zásady při vypracovávání kurikula pro mateřské školy. Režim dne v islandských mateřských školách. Ukázky dramaticky výchovné a výtvarné práce s dětmi a vedení dětí k ohleduplnému chování v kolektivu. Výsledky přípravy dětí na přechod do 1. třídy základní školy. postoj učitele ; mateřská škola ; péče o dítě ; citová výchova ; dějiny školství ; režim dne ; ukázka ; dramatická výchova ; výtvarná výchova ; sociální výchova ; přechod z mateřské na základní školu ; Island 9. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? [Jak dítěti pomoci k dosažení školní zralosti?] / Agnieszka Sieradzka-Słyk. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 63, č. 1 (2007), s Mnohé děti, které nastupují do školy, si v předškolním věku neosvojily potřebnou úroveň pohybových dovedností a intelektuální vyspělosti. Je to způsobeno hlavně tím, že rodiče nemají v období společenských změn na své potomky dostatek času. Zbavují se tak i příležitosti k navázání citového vztahu s dítětem v době, která je pro to nejvhodnější. Autorka článku uvádí různé postupy, které je možné využít pro zlepšení všestranného rozvoje předškoláka. Mezi ně patří i činnosti, kterých se zúčastní celá rodina nebo jen někteří její členové a které dítě často pojímá jako hru. školní zralost ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; předškolní věk ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; dovednost ; intelektuální vývoj ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; rodičovská odpovědnost ; společenská změna ; pomoc ; nedostatek ; rozvíjení schopností ; Polsko

5 10. Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? [Co očekávají rodiče šestiletých dětí od školy?] / Monika Jurewicz. -- pol -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 63, č. 3 (2007), s tab. Zpráva o výsledcích ankety na téma očekávání rodičů šestiletých dětí vůči základní škole. Ukazuje se, že bez ohledu na výši vlastního vzdělání většina rodičů předpokládá, že škola bude v první řadě vyžadovat znalost tzv. školních dovedností, že je tedy nutné děti na splnění tohoto požadavku připravovat už v předškolním věku. Úroveň vzdělání rodičů má prokazatelný vliv na rozsah školních i kulturních dovedností šestiletých dětí. základní škola ; mladší školní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; předškolní věk ; první stupeň ; dovednost ; znalost ; rodinná výchova ; kultura ; vztah rodiče-škola ; očekávání ; školní úspěšnost ; dotazník ; školní zralost ; 11. L école maternelle a - t - elle perdu son âme? [Ztratila mateřská škola svou duši?] / Diane Galbaud. -- fre -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 348 (2006), s fot. Zvyšující se tlak rodičů i veřejnosti na to, aby mateřské školy ve Francii stále více působily jako přípravky pro základní školu. Odpovědní učitelé těchto předškolních zařízení si stěžují, že se ale často zapomíná na potřeby dětí a na význam mateřské péče. Funkce zvláštních inspektorek pro mateřské školy, zřízená r Jejich úkoly a přístup k dané problematice v současnosti. mateřská škola ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; výchova v raném dětství ; péče o dítě ; vztah matka-dítě ; učitelka ; přechod z mateřské na základní školu ; didaktická kontinuita ; Francie 12. Než poradna doporučí odklad [Before counseling centre recommends postponement of school attendance] / Milada Fiedlerová, Jitka Zemanová ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 109, č. 3 (2006), s. 8.

6 Rozhovor s ředitelkou a speciální pedagožkou Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 4 - Modřanech o problematice žádostí rodičů o odklad nástupu dítěte do 1. třídy. Příklad oblastí sledovaných při vyšetření v souvislosti s doporučením odkladu školní docházky. Sled událostí mířících k odkladu. povinná školní docházka ; odklad ; pedagogicko-psychologická poradna ; školní zralost ; psychologické vyšetření ; pedagogická diagnostika ; posudek ; názor ; 13. No Child Left Behind Comes to Preschool [Žádné dítě se v předškolní výchově neopožďuje] / Deborah J. Stipek. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 34 In: Elementary School Journal -- ISSN [US] -- Roč. 106, č. 5 (2005/2006), s. [455]-465. Současné trendy školské politiky výuky v předškolních zařízeních v USA. Vzhledem k náročným vzdělávacím standardům a systému hodnocení uvažují školské orgány o posunutí věku začátku povinné školní docházky. Jedním z důvodů časné výuky elementárního školního učiva už v mateřských školách je snížit už v předškolních zařízeních rozdíly mezi dětmi pocházejícími ze středních vrstev a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Odborníci namítají, že předčasná zátěž učením má význam jen při plném porozumění učivu, respektování mentálních možností dětí a probuzením motivace učení. směr ; školská politika ; předškolní výchova ; vzdělávací standard ; hodnocení žáka ; přechod z mateřské na základní školu ; věk ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; sociální znevýhodnění ; psychická zátěž ; porozumění ; učivo ; motivace učení ; USA 14. Odklady nástupu povinné školní docházky [Postponements in starting compulsory school attendance] / Pavlína Šťastnová. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007), s fot. Legislativa a dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky v České republice. Počet dětí s odloženou povinnou školní docházkou v populaci šestiletých a sedmiletých; rozdíly v krajích, gender. Údaje jsou vyjádřeny v procentech z odpovídající populace. Výhody odkladu pro psychicky nezralé děti. Statistické údaje o udělování odkladu zdravotně postiženým dětem. školská legislativa ; dokument ; odklad ; povinná školní docházka ; statistická data ; regionální rozdíly ; gender ; postižený ; Česká republika

7 15. Rodiče předškoláků se nemají čeho bát [Parents of pre-school children have nothing to be afraid of] / Václav Mertin. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 53, č. 3 (2006), s. 22. Příprava předškolních dětí na 1. třídu, předškolní výchova a vzdělávání v rodině. Kognitivní rozvoj (myšlení, inteligence), řeč - správná výslovnost, slovní zásoba, motorika, grafomotorika, sociální dovednosti a tzv. pracovní zralost. Úloha mateřské školy. Speciální příprava pro děti, které mají v určité dílčí oblasti výraznější problémy. rodinná výchova ; mateřská škola ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; dovednost ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; rozvíjení schopností ; 16. Rómske dieťa v škole [Roma child in school] / Zlatica Sládeková, Ľuboslava Sejčová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Vychovávateľ -- [SK] -- Roč. 54, č. 5 (2006/2007), s fot. Romské děti musí překonávat ve vztahu ke vzdělání náročnější překážky. Sociální a kulturní deprivace, řečové bariéry. Nutnost vytvoření podmínek akceptujících zvláštnosti romského etnika. Výsledky výzkumu (jak vnímá romské dítě vzdělání, jak se cítí ve školním prostředí, jakou podporu ve vzdělávání mu poskytuje rodina...). Vztah učitelů k romským žákům. Romové ; etnická menšina ; vývoj dítěte ; vzdělávání ; rodinná výchova ; školní zralost ; školní adaptace ; výsledek výzkumu ; 17. Školství v Evropě : doba povinného vzdělávání [School systems in Europe : time of compulsory education] -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 26 (2006), s graf. Začátek povinné školní docházky v evropských zemích. Kritéria pro přijímání dětí do první třídy: věk a školní zralost. Porovnání organizační struktury primárního a nižšího sekundárního stupně vzdělávání (odpovídá 1. a 2. stupni ZŠ v ČR). Délka povinného vzdělávání v evropských zemích. Možnosti základního odborného vzdělávání pro žáky, kteří neukončili povinnou školní docházku. povinná školní docházka ; věk vstupu do školy ; školní zralost ; komparace ; organizace výuky ; základní školství ; první stupeň ; druhý stupeň ; odborné vzdělání

8 18. V první třídě znamená rozdíl věku hodně [Age difference means a lot in the first grade] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 19, č. 291 (15.XII.) (2006), s. 1 přílohy Akademie. 1 fot., 1 tab. Odklad školní docházky žádá stále více rodičů. Tato skutečnost výrazným způsobem ovlivňuje složení třídy. Zvyšuje se věkový průměr a věkové rozpětí (od 6 do 8 let). Tím vzniká vážný problém, protože v tomto věku jsou zralostní rozdíly mezi různě starými dětmi velké. Osmileté dítě má jiné zkušenosti, je vyspělejší, může mít jiné zájmy než šestileté. Výuka přizpůsobená starším dětem může pro jejich mladší spolužáky znamenat značnou zátěž. dítě ; věk vstupu do školy ; školní zralost ; povinná školní docházka ; školní věk ; základní škola ; odklad ; ročník 1 ; věk 6-8 ; věkový průměr 19. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej [Věk začátku školní docházky] / Andrzej Malinowski. -- pol In: Zycie szkoly -- ISSN [PL] -- Roč. 60, č. 7 (2006), s Shrnutí diskusí, které nyní probíhají v Polsku a týkají se věku, který je pro dítě nejvhodnější ke vstupu do školy. Autor uvádí různé názory na tento problém, všímá si změn, kterými v průběhu 20. století prošel fyzický i mentální vývoj populace a dochází k názoru, že nejlepším kritériem pro stanovení školní zralosti dítěte je jeho biologický věk v kombinaci s psychickou zralostí. V těchto ukazatelích byl v Polsku významný rozdíl mezi městskými a vesnickými dětmi. školní zralost ; základní škola ; první stupeň ; věk ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; město ; vesnice ; názor ; věk vstupu do školy ; Polsko ; změna ; rozdíl Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ

TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Výchovně vzdělávací potřeby předškolně nadaných dětí. Ing. Adéla Pešlová

Výchovně vzdělávací potřeby předškolně nadaných dětí. Ing. Adéla Pešlová Výchovně vzdělávací potřeby předškolně nadaných dětí Ing. Adéla Pešlová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu návrhu individuálního vzdělávacího plánu pro nadané

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Školský management SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Teachers of infant school and primary school Závěrečná

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

PŘÍČINY ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY CAUSES OF POSTPONEMENT OF COMPULSORY EDUKATION

PŘÍČINY ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY CAUSES OF POSTPONEMENT OF COMPULSORY EDUKATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více