POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2012"

Transkript

1 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2012 NOVÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY V LÉKAŘSTVÍ VARIA PLZEŇ února 2012 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská fakulta v Plzni Česká lékařská společnost J.E.Purkyně Spolek lékařů v Plzni Okresní sdružení ČLK Plzeň - město ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni a Českou asociací sester Postgraduální sesterský den se koná v aule chirurgických oborů FN Plzeň Lochotín, 2.PP. Téma: Moderní postupy v ošetřovatelství Kontakt: Ing. Bc. A. Mašínová, MBA

2 - 1 KONFERENCE Lékařská fakulta UK v Plzni, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31 Pod záštitou děkana Lékařské fakulty UK v Plzni Doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., ředitelky Fakultní nemocnice Plzeň ing. Jaroslavy Kunové a předsedy Okresního sdružení ČLK Plzeň město MUDr. Jindřicha Šebora, Přednášky: velká posluchárna ŠAF (2. patro) hod velká posluchárna ŠAF (2. patro) učebna ŠAF 1 (1. patro) velká posluchárna ŠAF (2. patro) hod. Při časové tísni a nedodržení časového limitu jednotlivých přednášek budou sekce zakončeny čtením zbývajících přednášek jen titulem. Nebude požadován konferenční poplatek.

3 -2- ÚTERÝ VELKÁ POSLUCHÁRNA 13,00 13,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13,30 14,50 Blok přednášek I předsedající: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. prim. MUDr. Milan Choc, CSc. 1. Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Sunar A., Sedláček D.: Chirurgická léčba jaterní hydatidózy 2. Hlaváčová J., Jambura J., Kouba J., Eret V., Hora M., Bulka J.: Časná chirurgická léčba poranění ureterů 3. Dolejšová O., Kouba J., Stránský P., Hora M.: Laparoskopické výkony u dětí a adolescentů na Urologické klinice v Plzni 4. Stránský P., Eret V., Klečka J., Ürge T., Drápelová B., Hora M.: Naše zkušenosti s jednoportovou laparoskopickou chirurgií LESS 5. Klečka J., Šobrová A., Kovářová D., Hora M., Eret V., Stránský P.: Dlouhodobé výsledky fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) na Urologické klinice FN v Plzni. 6. Vacek P., Hrabě V., Mraček J.: Endoskopická endonazální chirurgie baze lební náš pohled na spolupráci neurochirurga a otorinolaryngologa 7. Navrátil L., Machart S., Lejčko J.: Míšní stimulace neuromodulační metoda léčby chronické bolesti 8. Mraček J., Ferda J., Vacek P., Choc M.: Význam a současné možnosti určení stupně mozkových gliomů Diskuze k I. bloku přednášek Přestávka Blok přednášek II předsedající: prof. MUDr. Karel Koudela sr.,csc. prim. MUDr. Vlastimil Bursa 9. Pavelka T., Salášek M., Weissová D.: TIFI - jedna z možností fixace zadního segmentu zlomeniny pánevního kruhu 10. Koudela K.jr., Koudela K.sr., Koudelová J., Süss R.: Specifické instrumenty u TEP kolenního kloubu na základě MR první zkušenosti 11. Pavelka T., Weissová D., Salášek M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru pomocí implantátu PFN A s augmentací kostním cementem 12. Jehlíková V.: Syndrom implantace kostního cementu (=BCIS-bone cement implantation syndrome) 13. Richtr P., Hýža P., Sviták M., Dolejš M.: Rekonstrukce prsu po mastektomii pomocí mikrochirurgického přenosu břišního laloku DIEA 14. Dolejš M., Burza V.: Dupuytrenova kontraktura stále aktuální včasná chirurgická léčba 15. Richtr P.: Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího 16. Ulčová Gallová Z., Hradecký L., Bibková K., Mičanová Z.,Uher P., Veselá K., Mocková A.: Antifosfolipidový syndrom a geneticky poškozená embrya u opakovaného potrácení - - kazuistika Diskuze k II. bloku přednášek

4 STŘEDA Blok přednášek III - 3 VELKÁ POSLUCHÁRNA předsedající: doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. 17. Kastner J., Ferda J., Kreuzberg B., Karos V., Nepraš P.: Role magnetické rezonance ve vyšetřování sportovních úrazů 18. Šobrová A., Klečka J., Ferda J., Hes O., Hora M.: Úlohy 3T MR v diagnostice karcinomu prostaty 19. Žídek S., Holečková I., Bludovský D.: Cervikální myelopatie přínos dynamického MR vyšetření 20. Baxa J., Ferda J., Malán A., Záhlava J., Kreuzberg B.: Možnosti využití off-line fúze obrazové dokumentace při hodnocení CT angiografie srdce a perfúzní scintigrafie myokardu 21. Chudáček Z., Bouchner L., Pešek F., Buňatová M.: TIPS dlouhodobé výsledky u zkratů založených na Radiodiagnostickém oddělení FN Plzeň-Bory 22. Zeman V.: Inovace zátěžového vyšetřování v tělovýchovném lékařství 23. Novák J., Zeman V., Štork M.: Anaerobní (stresový) práh možnosti stanovení při spiroergometrickém vyšetření 24. Sviták R., Bosman R., Krupišková D.: Studie šok laktát u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a na Emergency Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň Diskuze k přednáškám III. bloku Přestávka l l6.40 Blok přednášek IV předsedající: prim. MUDr. Miloslav Zikmund, CSc. prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. 25. Huml P., Dort J., Mocková A.: Užití řízené hypotermie v léčbě hypoxického novorozence 26. Čech J., Pechman V., Rokyta R.: Rychlost poklesu tělesné teploty při indukci mírné léčebné hypotermie v závislosti na volbě žilního přístupu 27. Vančura V., Jandík T., Rokyta R.: Katetrizační ablace s trojrozměrným mapováním srdečních oddílů 28. Zamboryová J., Fremuth J., Šašek L., Hrdlička R., Kobr J.: Neinvazivní monitorace hemodynamiky s využitím Ultrasound Cardiac Output Monitoring (USCOM) v pediatrii 29. Černá l., Rohan V., Ševčík P., Polívka J., Peterka M., Mork J.: Vlající karotický trombus 30. Cetkovská P.: Nové doporučené postupy pro biologickou léčbu závažné psoriázy 31. Novák M.: Nové alergeny rutinní sady epikutánních testů 32. Liška M., Gutová V., Panzner P., Brodská P.: Studie výskytu a klinické relevance přecitlivělosti na inhalační alergeny u dětí s atopickým ekzémem Diskuze k IV. bloku přednášek - 4

5 STŘEDA UČEBNA ŠAF 1 13,00-14,20 Blok přednášek V předsedající: doc. MUDr. Otto Mayer, CSc. doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. 33. Vachová M., Vlas T., Panzner P.: Pokroky v diagnostice alergie na včelí a vosí jed využití intradermálních testů, testu aktivace bazofilů a CRD (diagnostika pomocí složek alergenů 34. Malkusová I., Růžičková Kirchnerová O., Panzner P., Teřl M., Hrabě V.: Indukované sputum v diagnostice astmatu 35. Dvořák M.: Analyzátory alkoholu v dechu ano, ale 36. Mayer O.: Kyselina nikotinová (Tredaptive) jaké má místo v léčbě dyslipidemií? 37. Mádr T.: Subklinická ateroskleróza 38. Jeremiáš P.: Fibromyalgický syndrom z pohledu revmatologa 39. Vobořilová V., Podlipný J.: Variabilita srdeční frekvence využití v psychiatrii 40. Herejková I.: Logopedická péče na neurochirurgii a její specifika Diskuze k přednáškám V. bloku Přestávka Blok přednášek VI předsedající: prim. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. MUDr. Eva Pohořalá 41. Machartová V.: Diagnostika nemoci z poválání její úskalí 42. Bernášková H., Hrdličková I.: Základní antropometrická data pacientů s poruchami lipidového metabolismu 43. Pešek M., Kinkorová I., Ferko R., Šubrtová M., Presl J., Bouda J.: Význam stanovení onkoproteinu p16 v managementu prekanceróz děložního hrdla 44. Ňaršanská A., Zedníková I., Třeška V., Vrzalová J., Fuchsová R., Topolčan O.: Předoperační hladiny vitamínu D u pacientek s karcinomem prsu 45. Vokurka S., Koza V., Schützová M., Vozobulová V., Jindra P., Steinerová K., Svoboda T., Hrabětová M., Jungová A.: Význam udržovací imunoterapie s protilátkou anti-cd20 rituximab (Mabthera) v 1.linii léčby u pacientů s Mantle cell lymfomem - zkušenost centra 46. Trávníček I., Hora M.: Možnosti predikce účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny 47. Richtr P.: Tkáňová expanze jako součást léčby sinoviálního sarkomu kazuistika 48. Sviták M.: Rekonstrukce nosu kazuistika Diskuze k přednáškám VI. bloku - 5

6 ČTVRTEK VELKÁ POSLUCHÁRNA 13,00 14,20 Blok přednášek VII předsedající: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. MUDr. Jiří Turek 49. Kasal E.: Perspektivy v léčbě život ohrožujícího krvácení (ŽOK) 50. Haidingerová L.: Protokol léčby život ohrožujícího krvácení Up to Date Valtr O.: Peripartální žovot ohrožující krvácení (PŽOK) 52. Soukupová Š.: Současná role rekombinačního aktivovaného faktoru 7 v léčbě život ohrožujícího krvácení 53. Zatloukal J., Židková A., Beneš J.: Těžká akutní otrava organofosfáty 54. Štěpánek J., Továrnická T., Kuta J., Chytra I.: Maligní hypertermie kasuistika 55. Lepší Z.l, Kasal E.: Hellp syndrom kazuistika 56. Turek J., Korečko V., Hudec A.: Entomox moderní metoda inhalační analgezie v porodnictví Diskuze k VII. bloku přednášek Přestávka Blok přednášek VIII předsedající: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Jitka Šlechtová 57. Dort J., Dortová E.: Současnost neonatologie= průnik techniky a etiky 58. Plichtová K., Pacovská H.: Současné trendy v léčbě epilepsie výhody užití antiepileptik III. generace 59. Kilianová K., Šturmová D.: Rehabilitace po TEP hlavičky radia (kazuistika) 60. Chudáčková E., Walková R., Bergerová T., Hrabák J.: Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie v mikrobiologické diagnostice současný stav a perspektivy 61. Šlechtová J.: Nové léčebné možnosti u hemofilie a von Willebrandovy choroby 62. Peterka M., Fiedler J., Fidranská H., Frdlíková D.: Měření tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice u nemocných s roztroušenou sklerózou a optickou neuritidou 63. Kletečka J.: Užití lipidů při intoxikaci lokálními anestetiky Diskuze k VIII. bloku přednášek Ukončení

7 Postery Neočekávaný tumor měkkých tkání u HIV pozitivního pacienta Braunová J., Sedláček D., Kovandová A., Váchal P., Topinka I., Daum O. An investigation of the retinal nerve fibre layer in multiple sclerosis by using optical coherence tomography Fidranská H., Frdlíková D., Kollerová Š., Fiedler J. Kompletní laparoskopická nefroureterektomie s použitím intravezikálně aplikovaného klipu Hora M., Stránský P., Eret V., Ürge T., Klečka J., Hes O., Michal M., Kreuzberg B., Ferda J. komentovaný poster: MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D. Dvoufázová angiografie renálních cév (2F AG) na 3T MRI před operací nádorů ledvin Hora M., Stránský P., Eret V., Klečka J., Ürge T., Kreuzberg B., Ferda J., Mírka H., Hes O. komentovaný poster: MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D. Klinický výsledek pacientů vyššího věku (80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na kardiologické JIP Pechman V., Čech J., Hromádka M., Pospíšil J., Rokyta R. jr. Použití laserů v řešení problematiky parodontálních chobotů Poleník P., Makoňová H. CEVA Education - laboratorní medicína nejen pro kliniky Rajdl D., Klečková M., Racek J., Trbušek J., Piner R., Horáková J.

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ DIAGNOSTICKY A TERAPEUTICKY KOMPLIKOVANÝCH STAVŮ PŘEKVAPIVÉ SITUACE V MEDICÍNĚ VARIA PLZEŇ 4. 6.února 2014 v odpoledních hodinách

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ 9. 11. února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

Výroční zpráva 2011 FN Motol

Výroční zpráva 2011 FN Motol Výroční zpráva 2011 FN Motol Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 6 Poradní sbor ředitele 8 Organizační struktura 9 Základní údaje 11 Seznam zdravotnických pracovišť 12 Léčebně

Více

XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM

XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM 3 OBSAH Partneři kongresu 3 Záštity 6 Uvítání 7 Pořádající 8 Sekretariát

Více

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2009 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI Neurologie PRO PRAXI A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-091-9 ROČNÍK 16. Abstrakta II. KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI 28. 29. 1. 2015, Parkhotel Plzeň Neurol. praxi 2015; 16(Suppl. A) VYVÁŽENOU

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013

xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 xxi. Výroční sjezd české kardiologické společnosti ROTUNDA (pavilon A) sobota 4. 5. 2013 ROTUNDA Sobota 15:30-17:30 Přímé přenosy z katetrizačních a operačních sálů 15:30 1. ÚVOD P. Kala (Brno) Předsedající:

Více

sborník abstrakt zimní urologické sympozium 11. 15. ledna 2015 www.congressprague.cz/zus2015

sborník abstrakt zimní urologické sympozium 11. 15. ledna 2015 www.congressprague.cz/zus2015 Pořadatelé Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Urologická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více