Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2004 I zemní plyn se musí skladovat Česká republika má světově unikátní podzemní zásobník. str. 2 Liberalizace trhu se zemním plynem přinese změny výhodné pro všechny zákazníky str. 5 Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu str. 7

2 2 Žijeme na plný plyn plyn, který z vrstvy hrubozrnných písků a štěrků vytěsnil vodu. V devadesátých letech byl svítiplyn nahrazen zemním plynem. Jak se skladuje zemní plyn? Kde se při prudkém ochlazení vezme najednou tolik zemního plynu? Snad se kvůli každému většímu výkyvu spotřeby nevolá do Ruska či Norska, aby zvýšili těžbu? ptají se možná někteří lidé při pohledu na sloupy bílé páry, stoupající v mrazivých ránech z komínů rodinných domků. Odpověď na tyto otázky je sice očekávaná, zároveň však i překvapivá. Ano, i zemní plyn se skladuje. Není to však v gigantických tlakových nádobách, ale tam, odkud plyn pochází - v dutinách hluboko pod povrchem země. Dodávky zemního plynu od těžařských firem jsou víceméně rovnoměrné po celý rok, spotřeba plynu ale do značné míry kopíruje průběh venkovních teplot. Pro zimní období, ale i pro jistotu plynulého zásobování v případě nepředvídaných situací je nutno plyn skladovat tak, aby byl kdykoli k dispozici. Zásobování regionálních distributorů má spolu s tranzitem ruského zemního plynu do západní Evropy za úkol akciová společnost Transgas. Na českém území proto Transgas provozuje šest podzemních zásobníků, jejichž celková kapacita představuje téměř čtvrtinu z ročně spotřebovaných deseti miliard krychlových metrů zemního plynu. Kromě toho jsou pro zásobování odběratelů v Česku využívány i jinými společnostmi vlastněné zásobníky v německém Rehdenu, slovenském Lábu a jihomoravských Uhřicích. Přestože může myšlenka na napouštění plynu pod tlakem jen tak do země budit nedůvěru, jde o bezpečnou technologii, využívanou ve světě již bezmála sto roků. Hermetičnost ložisek je zaručena okolními nepropustnými geologickými vrstvami a je neustále sledována různými předepsanými metodami. Ve stejných ložiskách byl ostatně zemní plyn beze ztrát uchováván desítky milionů let, než byl objeven. Vůbec prvním místem, kde byl na českém území skladován plyn v podzemí, jsou Lobodice na střední Moravě. V polovině šedesátých let minulého století zde byl do půlkilometrové hloubky vtlačován svíti- Více než polovinu na českém území skladovaného zemního plynu jsou schopny pojmout zásobníky v Dolních Dunajovicích a Tvrdonicích na jižní Moravě. K uskladňování zde slouží vytěžená ložiska zemního plynu ve více než kilometrové hloubce pod povrchem. Někdejší ložiska zemního plynu slouží jako zásobníky i ve Štramberku a Třanovicích na severní Moravě. Světovým unikátem se v roce 1998 stal nový zásobník v Hájích u Příbrami. Na rozdíl od výše zmíněného skladování plynu v porézních vrstvách je zde zásobník tvořen soustavou chodeb vyrubaných v kilometrové hloubce do žulového masivu, tzv. kaverně. Ve světě jsou dosud kavernové zásobníky provozovány pouze v uměle vylouhovaných dutinách silných solných vrstev. V porovnání s ostatními podzemními zásobníky je kapacita příbramské kaverny relativně malá. Jejím hlavním účelem je však možnost rychlého zásobování pražské aglomerace v odběrových špičkách. Z prognóz vývoje spotřeby zemního plynu vyplývá, že bude třeba zásobníky posilovat. Na Moravě, kde je geologická struktura příznivější, se výhledově počítá především se zvýšením výkonů stávajících zásobníků. Obsah Jak se skladuje zemní plyn? Novinky a informace našim zákazníkům ZOO se oblékla do svátečního Kuriozity z historie zemního plynu Val di Sole - přívětivý ráj zimních sportů Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu

3 Staňte se spolutvůrci Vašeho časopisu Milí čtenáři, konec roku bývá časem k bilancování a k zamyšlení a nejinak tomu je i v případě časopisu Žijeme na plný plyn. Čtvrtým číslem se uzavírá první ročník a my pevně věříme, že si náš časopis našel své věrné čtenáře, a že je pro Vás příjemným zdrojem informací, zajímavostí i zábavy. I v dalším roce Vám budeme přinášet zajímavé tipy a rady z oblasti komfortního bydlení, cestování a rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dovolte nám, abychom Vám na tomto místě popřáli do nového roku 2005 pevné zdraví, pohodu a mnoho chvil strávených v teple Vašeho domova v rodinném kruhu. Ve spodní části této stránky najdete odpovědní lístek, jehož prostřednictvím se můžete sami podílet na budoucí podobě Vašeho časopisu. Pokud tento lístek vyplníte, odstřihnete, vložíte do obálky a zašlete na naši adresu, my odpovědi vyhodnotíme a budeme se snažit být co nejblíže Vašim představám. Vaše Středočeská plynárenská Žijeme na plný plyn 3 Jaká spotřeba je účtována při změně ceny zemního plynu? Jistě i Vás při nedávné změně ceny zemního plynu napadlo: Jak bude vyúčtována spotřeba, když tu prvního října nebyl nikdo odečítat údaje z plynoměru? I přes to, že se může v průběhu fakturačního období cena měnit, není spotřeba odečítána nárazově, ale průběžně po celý rok. Z toho důvodu je spotřeba přepočítávána na jednotlivé dny v roce a v případě změny cen pak rozhoduje přesně daný podíl pro jednotlivé měsíce v roce. Způsob rozdělení dodávky plynu pro zákazníky, zařazené do kategorie domácnosti nebo maloodběr do jednotlivých měsíců odečtového období, závisí v prvé řadě na výši roční spotřeby. Jestliže je Vaše roční spotřeba zemního plynu nižší než kwh (cca 900 m 3 ), provádí se výpočet rozdělení dodávky rovnoměrným dělením, to znamená 8,37 % pro leden a pro všechny ostatní měsíce pak 8,33 % z roční přepočtené spotřeby. Pokud za rok spotřebujete více než kwh a zemní plyn používáte k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé užitkové vody, pak se výpočet řídí takzvanou otopovou křivkou. Ta uvádí podíly pro jednotlivé měsíce z roční odečtené spotřeby (viz tabulka). U necelých měsíců se při rozpočítání uplatní poměrná část. Tato metodika je stanovena vyhláškou Energetického regulačního úřadu, kterou jsou určeny podmínky připojení a dodávky plynu chráněným zákazníkům. Dodavatel plynu není dle této vyhlášky povinen ke změně ceny vždy provést odečet měřidla, a proto se k výpočtu používá procentuální rozdělení dle otopové křivky. Odečítání plynoměrů při každé úpravě ceny by kvůli nárazovému zpracovávání velkého množství dat bylo velice náročné a neefektivní. Již v minulém čísle časopisu Žijeme na plný plyn jsme Vás informovali o možnosti, že Vy jako zákazníci máte samozřejmě i možnost nahlásit stav plynoměru k datu změny ceny plynu sami. V takovém případě bude k fakturaci použit Vámi nahlášený stav. K oznámení takzvaného samoodečtu máte hned několik možností: stav můžete nahlásit osobně, telefonicky nebo písemně do kterékoliv zákaznické kanceláře, zaslat em na adresu zavolat na bezplatnou zákaznickou linku nebo prostřednictvím sms zprávy a u Pro poslední dvě možnosti je kvůli správnému zpracování nutné dodržet přesný formát zprávy, který naleznete na našich internetových stránkách měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen % 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec % 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 4 x ročně Číslo: 4/2004 Uzávěrka čísla: Středočeské vydání Pro Středočeskou plynárenskou, a.s., vydává: Visual Agency s.r.o., Lazebnická 12, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, Kateřina Prokopová, STP, a.s., František Kůst, JMP, a.s., Lenka Samková, Ladislav Jahelka, VČP, a.s., Šárka Dvořáková, SČP, a.s., Zuzana Buršíková, Transgas, a.s. Adresa redakce: Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Foto: GOJA spol. s r.o., ZOO Dvůr Králové, CA Šárka Veselá, STP; Transgas; JMP Distribuce: Mediaservis s.r.o., Středočeská plynárenská, a.s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese: Odpovědní lístek pro čtenáře časopisu Žijeme na plný plyn Prosíme Vás o vyplnění tohoto lístku, jeho odstřižení, vložení do obálky a odeslání na následující adresu: Středočeská plynárenská, a.s. Odbor marketingu, Novodvorská 803/82, P. O. BOX 57, Praha 4 Nejraději mám: Články o bydlení Rozhovor s osobností Tipy na výlety Články o zemním plynu Uvítal bych článek na téma:... Časopis se mi nelíbí - nezasílejte mi ho Jméno a příjmení:... Adresa:... PSČ...

4 4 Žijeme na plný plyn Ve Dvoře Králové nabízejí mrazivou Afriku Položili jste si někdy otázku, jak přečkávají zvířata z tropů naši zimu? Pokud se nyní vydáte do královédvorské zoo, pak uvidíte, že si dopřávají stejnou pohodu jako mnozí z nás doma. Zahrada je dlouholetým odběratelem zemního plynu. Na plynu se vyváří a plynem jsou vytápěna i zimoviště, do nichž se zvířata vracejí z venkovních výběhů. Sváteční atmosféra již opět ovládla zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Před branami areálu největší a nejproslulejší české zoologické zahrady sice neparkuje zdaleka tolik aut a autobusů jako v letních měsících, ale ti, kdo se k návštěvě zoo rozhodli, určitě nelitují. Mají totiž možnost zažít neopakovatelné chvíle ve Vánoční zoo. Akci s názvem Vánoční zoo jsme zavedli před sedmi roky jako první v Evropě po vzoru zoo v americkém Cincinnati, popisuje mezi svátečně nasvícenými pavilony a desítkami nazdobených stromů manažer zahrady Michal Pyšek. Díky tomu, že je zde v zimě méně návštěvníků, se nabízí mnohem více klidu a vánoční atmosféra tuto pohodu ještě umocňuje, dodává. Přestože je zima, mohou návštěvníci vidět až do patnácté hodiny ve venkovních výbězích i africké kopytníky, na jejichž chov se královédvorská zoo specializuje. I poté, co zebry, nosorožci, žirafy, buvoli či antilopy zmizí ve svých vytopených ubikacích, lákají k návštěvě nápaditě osvětlené pavilony. Vodní světy s mořskými i sladkovodními nádržemi i unikátní Ptačí svět s volně vypuštěnými ptáky je v mrazech velmi působivý. Zajímavý je i pohled do exotických pavilonů šelem, nočních zvířat, slonů, hrošíků, lemurů, lvíčků a veverek kapských. V pavilonu primátů můžete navázat kontakt s hravými orangutany, šimpanzy, důstojnými gorilami a dalšími opicemi, říká Pyšek. Ve svátečně nazdobeném interiéru správní budovy je připravena i galerie obrazů Pravěk očima Zdeňka Buriana; vítaným azylem je pro mnohé restaurace U lemura, stejně jako přilehlý hotel Safari. Akce Vánoční zoo je sice omezena jen na prosinec a leden, návštěvníkům však má naše zahrada co nabídnout v kterékoli roční době a za každého počasí, zve k návštěvě zoo ve Dvoře Králové nad Labem Michal Pyšek.

5 Žijeme na plný plyn 5 Kuriozity plynového osvětlení Dnešní uživatel plynu, který ve své domácnosti používá spotřebiče k vaření, vytápění a ohřevu vody, ví pravděpodobně o tom, že se pomocí plynu dříve také svítilo v domácnostech i na ulicích. Těžko si ale většina lidí dovede představit využití plynu k osvětlení majáku, semaforu, nebo dokonce diaprojektoru. Plynový maják a bóje Na sklonku 18. století instaloval francouzský inženýr silnic a mostů a praotec plynárenství Filip Lebon plynové osvětlení na majáku v Le Havru. Plyn vyráběl suchou destilací dřeva přímo v budově majáku. V první polovině 19. století se pak používaly na moři také plynem osvětlené bóje. Zásoba svítiplynu byla uložena přímo v bóji. Plyn v zásobnících dokázal dovážet do svého domu další praotec plynárenství, skotský konstruktér parních strojů William Murdoch. Plynový semafor V roce 1868 řídil dopravu první světelný semafor. Strážník, který jej obsluhoval, měnil pomocí řetízku červené a zelené stínítko před plynovou lampou. Semafor se osvědčil a později se, již jako elektrický, rozšířil do světa. Ten původní - plynový - totiž zanedlou- Liberalizace vnese do plynárenství především změny, které budou ve svém důsledku výhodné pro všechny zákazníky. Cílem je širší nabídka poskytovaných služeb, nejen pouze připojení na distribuční síť. Ve skutečnosti tedy vznikne konkurenční prostředí pro nás i pro zákazníky. Zákazníci si budou moci vybrat svého dodavatele zemního plynu. Návrhy počítají s tím, že vstup na libeho ukončil svou činnost, když strážník udělal při zapalování chybu. Plyn v lampě včas nezapálil a v semaforu se vytvořila třaskavá směs, která po zapálení rozmetala vynález do okolí. Plynové osvětlení železničních vagonů V roce 1860 začaly francouzské a belgické železnice s pokusy osvětlovat železniční vagóny plynem. Používal se plyn vyráběný tepelným rozkladem hnědouhelného oleje, acetylén nebo i zemní plyn. Většího rozšíření doznalo plynové osvětlení vagónů až o deset let později, kdy bylo k regulaci tlaku plynu použito membránového regulátoru, vynalezeného Juliem Pintschem. Plynový diaprojektor Z poslední čtvrtiny 19. století pochází italskými řemeslníky vyrobený projektor na promítání diapozitivů. V tomto přístroji sloužil jako zdroj světla plamen malého Bunsenova hořáčku, pro zvýšení intenzity světla opatřený předehřevem plynu a pravděpodobně i takzvanou albokarburací, tedy zvyšováním obsahu uhlíku v plynu. Hořáček byl zasunut do zadní části projektoru, spaliny odcházely obdélníkovým komínkem. Odpovídá Ing. Dana Altsternová, tisková mluvčí JMP, a.s. Slyšel jsem, že se připravuje liberalizace trhu se zemním plynem. Bude to mít nějaké důsledky i pro zákazníky v domácnostech, nebo se týká jen velkých odběratelů? František Drápela, Třebíč ralizovaný trh bude možný pro velké zákazníky již v roce Domácnosti si svého dodavatele zemního plynu budou moci vybrat o dva roky později. Pokud vše shrnu, otevření trhu a nové služby přinesou pro naše zákazníky větší komfort. Často slýchám i otázku, jak se to vše projeví v ceně plynu. Musím dodat, že liberalizace by neměla mít na budoucí tvorbu cen zásadní vliv.

6 6 Žijeme na plný plyn Stovky kilometrů vzorně upravených sjezdovek i běžeckých tratí pod ledovci pokrytými alpskými štíty, takřka žádné fronty u desítek vleků a lanovek a překvapivě příjemné ceny. Val di Sole - přívětivý ráj zimních sportů Lyžařský areál Val di Sole leží nedaleko brennerské dálnice na pomezí provincií Lombardie a Trentino. Prahu a hlavní středisko oblasti, slavnou královnu zimních sportů Madonnu di Campiglio, dělí o málo více, než sedm set kilometrů, a cesta je tedy jen o málo delší, než třeba do rakouského Innsbrucku. Zatímco Madonna je výstavní skříní oblasti a i ceny zde většinou odpovídají snobské klientele z celé Itálie, pak dalších sedm okolních samostatných středisek nabízí až neuvěřitelně výhodné podmínky a jinde asi nedosažitelný poměr mezi kvalitou a cenou. Velké slevy jsou obvyklé zejména mimo hlavní zimní sezónu, při ubytování v hotelech a apartmánech, které jsou partnery sítě lanovek a vleků, můžete navíc získat zdarma skipass. Při lyžování se však omezovat není třeba a lepší podmínky si asi nedovede představit ani skutečně náročný sjezdař. Například areál v lidovém středisku Marilleva - Folgarida nabízí spolu se sousední Madonnou vzájemně propojenou stodvacetikilometrovou síť sjezdovek, na níž nechybějí dálnice pro rekreační sjezdaře, ani adrenalinové srázy smrti. Pokud máte týdenní permanentku, pak můžete zpravidla vždy na jeden den zavítat do některého dalšího střediska oblasti. Omrzely Vás již české hory a chcete poznat ráj lyžování, tak jak si jej představují Italové? Pak neváhejte a vypravte se do Brenských Dolomitů. Lyžařské pobyty v severoitalském Val di Sole, čili Údolí slunce, mají v nabídce snad všechny české cestovní kanceláře, zabývající se Itálií, a nijak složitá není ani cesta po vlastní ose. Oblíbené je zejména Passo Tonale, kde Vás lanovky vyvezou až do bezmála třítisícové výšky a kde lze na ledovci lyžovat i v květnu a červnu. Pokud budete hledat klid a pohodu, pak se můžete podívat do zastrčeného lázeňského městečka Pejo. I zde však, jako ostatně v celé oblasti Val di Sole, najdete kilometry dokonale upravených sjezdovek a běžeckých tratí, které čekají jen na Vás. Info: Na lyže mezi vinohrady Pohledem na vinohrady a meruňkové sady zakryté sněhem se mohou pokochat lyžaři, kteří zamíří na sjezdovku, jež patří se svou nadmořskou výškou 180 metrů n. m. mezi nejníže položené sjezdovky ve střední Evropě. Sportovní areál TJ Sokol Němčičky je v provozu již osmnáctou sezónu a na obecním svahu se již prohánělo přes půl miliónu lyžařů takřka z celé republiky. Dvě stě padesát metrů dlouhý svah je v případě nedostatku přírodního sněhu uměle zasněžován sněhovými děly, a nabízí tak i v případě k lyžování nepříznivých podmínek možnost zajezdit si po celou zimní sezónu. Vlek je v provozu každý den od rána až do večera. Začínající lyžaři mohou využít místní lyžařské školy určené všem věkovým kategoriím. Novinkou je také rodinná škola lyžování, která, podle slov správce lyžařského areálu pana Stávka, může pro rodiče skončit třeba i v nedalekém sklípku při dobrém místním vínu. Na svahu se však také pořádají okresní a krajské přebory a pravidelné každoroční kurzy lyžování pro okolní školy v dopoledních hodinách. Nechybí ani večerní lyžování. Každoročně je celá lyžařská sezona v Němčičkách zakončena karnevalem masek. TJ Sokol Němčičky Němčičky u Hustopečí (region Slovácko, Velkopavlovická oblast)

7 Další významnou etapu své dlouholeté pěvecké dráhy měl v těchto dnech zahájit známý zpěvák Karel Černoch. Na pražském výstavišti totiž právě startuje nový ambiciózní muzikál Miss Saigon, v němž Černoch propůjčil svůj vzhled a hlas jedné z klíčových postav. Zranění nohy, které utrpěl při říjnové nehodě, však způsobilo, že se v nové roli divákům představí až po Novém roce. Žijeme na plný plyn 7 Karel Černoch V roli padoušského pasáka alternujete s Jiřím Kornem. Je pro Vás práce na této roli ve srovnání s jinými muzikály v něčem odlišná?... to je velmi zajímavá otázka. Dá se říct, že jsem ještě takovou muzikálovou roli nehrál. Jedná se o postavu asijského pasáka a šéfa jednoho saigonského nevěstince, který má přezdívku Inženýr. Je to velmi rozporuplný a dobou poznamenaný chlap, který se chce, stůj co stůj, dostat do USA, aby si tam mohl založit veřejný dům podle svých představ. Pro dosažení svého snu je ochotný udělat cokoliv, a tak využije při svém obchodování se sexem náhodného vzplanutí lásky mezi vietnamskou dívkou a americkým vojákem. Role Inženýra se asi nedá popsat jen jako padoušský pasák, ale je to spíš příklad vychytralého intrikána a obchodníčka, který se nezastaví před ničím, aby dosáhl svého. Je plný zkaženosti a skrývaného zla, které známe tak dobře z různých jiných příběhů a možná i z vlastního života. Nutno dodat, že celý muzikál Miss Saigon je krásný lyrický příběh, který se začíná odehrávat v drsné době na konci vietnamské války. Je plný zvratů a úchvatných tanečních jevištních scén, nádherné hudby a krásných pěveckých árií v podání všech protagonistů tohoto muzikálu. Naše role je velmi náročná herecky i pěvecky, a tak věřím, že pod vedením skvělého režiséra Petra Novotného se nám podaří tuto roli zvládnout na výbornou. To vše ještě za doprovodu živého orchestru, v perfektním překladu Edy Krečmara a v monumentální pohyblivé dekoraci v GOJA Music Hall. Jak vůbec vypadá typický týden Karla Černocha? Docela bych přivítal, kdyby se dal ještě přidat nějaký ten den v týdnu. Prostě, nestíhám vše, co musím udělat. Zkoušky, natáčení v rozhlase, vlastní vystoupení, organizace a příprava vánočních koncertů se svou agenturou..., no prostě je toho hodně! Najdete si mezi prací čas i na relaxaci a koníčky? V tomto shonu asi těžko, ale už se těším na vánoční prázdniny, kdy se budu věnovat svým koníčkům, kterých mám docela hodně. Rád fotografuji, a tak se musím věnovat svým fotkám za uplynulé období, dělám si i různé asambláže z věcí, které mi dělají radost. Chci také vyzkoušet nějaké recepty jídel, které jsem se naučil při své zářijové cestě do Kanady. Rád bych také napsal pár písniček, protože i to se dá nazvat mým koníčkem. Stále zůstáváte věrný Malé Straně, a dokonce prý nemáte ani chatu či chalupu. Neuvažujete o tom, že byste se - stejně jako mnozí Vaši kolegové - přesunul kamsi za město? Neuvažuji. Já mám město rád, ale netvrdím, že bych nechtěl žít někde v přírodě, možná třeba někde u moře. Jak sledujete pěveckou dráhu svých dětí? S obdivem, s úžasem a občas i dobře míněnou radou, aby se dokázali správně orientovat v té džungli, zvané populární hudba. Nedávno jste se stal v budějovickém Budvaru kmotrem tmavého piva, platíte za odborníka na jídlo. Co by nemělo chybět na Vašem stole, abyste si skutečně pochutnal? Nejsem pivař, nemám rád tu hořkou chuť, ale černé pivo mi chutná. Když bych chtěl napsat seznam, na čem bych si opravdu pochutnal, tak nebude stačit jedna stránka textu. Sám vařím velmi často, a tak mám velký seznam těch lahůdek, které dokáží pohladit chuťové buňky každého strávníka. Co a pro koho nejraději vaříte Vy? Nejraději vařím asijskou kuchyni a hodně se zajímám o technologie výroby těchto jídel. Prostě jak se co vaří a hlavně jak to potom chutná. Paela z kuřete a se škeblemi kuřecí křidélka, stehýnka a prsíčka (zbavená kůže), olivový olej, cibule, česnek, krátká rýže (4 hod. namočená), papriková klobása, rajčata, rybí vývar (v kostce), šafrán nebo koření pro paelu, černé škeble (Slávky), kalamáry, vyloupané syrové krevety, zelený hrášek a petrželka Jedno z oblíbených jídel Karla Černocha si nyní můžete připravit i Vy. Do pánve nalijeme dostatek olivového oleje. Přidáme stehýnka a křidélka z kuřete. Osmahneme je dohněda, přendáme je na plato a dáme péci do trouby na 30 min. při 200 C. Do zbylého oleje vložíme kousky kuřecích prsíček, přidáme jemně nakrájenou cibuli a trochu česneku. Další přísadou je krátká rýže předem namočená a důkladně propláchnutá. Vše řádně promícháme, aby se rýže dobře obalila v olivovém oleji s kusy kuřete a osmahla. Pak přidáme na 2 cm nakrájené kousky paprikové klobásy, nakrájená rajčata a horký rybí vývar. Okořeníme šafránem nebo kořením přímo pro Paelu, zakryjeme poklicí a dusíme. Když je kuře měkké a rýže téměř uvařená, přidáme kopu vypraných černých škeblí, kousky kalamárů, vyloupané syrové krevety a zakryjeme poklicí. Po 15 min. přidáme zelený hrášek a špetku soli. Jemně promícháme a dusíme. Vše je hotové, když se škeble otevřou. Nakonec do hotové směsi vložíme kuře z trouby a zasypeme jemně krájenou zelenou petrželkou.

8 8 Žijeme na plný plyn Poznáte co malíř namaloval? Jména výherců z minulého čísla: K. Poláček, Nové Město n. M.; V. Chmelařová, Velké Meziříčí; Z. Šťovíček, Slatiňany; J. Zörnigová, Staré Hradiště u Pardubic; J. Bokijová, Heřmanův Městec; P. Ducháč, Česká Skalice; T. Neumanová, Předměřice n. L.; A. Fiebigerová, Lanškroun; J. Venigerová, Vysoké Mýto; A. Mudruněk, Ústí n. O.; J. Macháčková, Dvůr Králové n. L.; R. Ritterová, Moravská Třebová; J. Lopourová, Svitavy; J. Onesork, Polička; J. Šimková, Litomyšl; J. Šafář, Pardubice; K. Hanáková, Pardubice; T. Novotný, Pardubice; M. Kmentová, Moravany; V. Zikmund, Rovensko p. T.; K. Dušek, Petrovice; M. Bohušová, Hořice; J. Voříšek, Chlumec n. C.; I. Aubrisová, Hradec Králové; M. Sommer, Žamberk; O. Pipek, Nové Město n. M.; J. Kratochvílová, Moravská Třebová; V. Bulvová, Litomyšl; M. Havlíček, Pardubice; F. Galita, Svitavy V. Mareček, Golčův Jeníkov; S. Boubela, Přibyslav; V. Bárta, Polička; L. Grossová, Znojmo; S. Klobása, Hustopeče u Brna; F. Novotný, Olešnice; F. Kocián, Znojmo; J. Hedvábný, Tasov; V. Gajda, Ladná; J. Křišťálová, Jihlava; M. Kociňáková, Uherský Brod; M. Gertnnerová, Havlíčkův Brod; R. Ondřejková, Úsobí; J. Brych, Moravské Budějovice; I. Ševiolová, Třebíč; B. Vojtěchová, Těšany; M. Krajča, Zlín; Z. Pazdera, Kojetín; R. Matoušek, Hradčovice; K. Půlpán, Havlíčkův Brod N. Koprová, Švermov-Kladno; J. Holý, Louňovice p. B.; T. Merhaoutová, Beroun; M. Karel, Mladá Boleslav; V. Jelínková, Strančice; J. Stýblová, Beroun; M. Janušová, Votice; I. Hušková, Čáslav; F. Sláčík, Čáslav; K. Lokajíčková, Pečky; J. Kolář, Příbram; J. Drvota, Kladno; J. Drahorád, Brandýs n. L.; V. Srbková, Slaný; Č. Jarský, Kralupy n. V.; L. Breník, Lány; S. Vosyková, Nižbor; M. Rusová, Kutná Hora; J. Kůtek, Rakovník; E. Balcarová, Poděbrady; L. Váchová, Kněžmost; J.Bečvářová, Rakovník; M. Benešová, Žebrák; M. Rejnertová, Jankov; R. Turek, Kolín; V. Krsová, Nymburk; P. Orosz, Čáslav; K. Smažík, Kosmonosy; A. Novák, Kutná Hora; M. Kovaľ, Kladno Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku pošlete na adresu: Žijeme na plný plyn, Lazebnická 12, Jihlava. Osmdesát vylosovaných luštitelů odměníme praktickým termohrnkem. Slosování správných odpovědí proběhne dne

NEMÁM ČAS SE MÍT BLBĚ

NEMÁM ČAS SE MÍT BLBĚ magazín pro zákazníky červen 2015 www.centropol.cz MAGICKÝ POMOCNÍK MODERNÍHO ŽIVOTA strana 8 BÁJEČNÉ LÉTO V ČESKU strana 10 strana 4 JANA PAULOVÁ NEMÁM ČAS SE MÍT BLBĚ OBSAH 4 7 8 10 12 13 14 15 16 17

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

Rozhodnu se až po olympiádě. Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi.

Rozhodnu se až po olympiádě. Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi. Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2004 Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi. str. 6 Rozhodnu se až po olympiádě Oštěpaře

Více

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2010 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ jedinečný projekt na podporu rozvoje lyžování pokračuje i v roce 2010 Mnoho zajímavých informací nejen

Více

Antonín Slavíček 1870 1910

Antonín Slavíček 1870 1910 KŘÍŽOVKA M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. www.ppas.cz Severští paroháči Jméno herce Vyskočila Základní číslovka Listnatý strom Postava z opery Dalibor Prodloužená boční zeď Značka miliampéru

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

Muzea, galerie i hvězdárna myslí také na děti

Muzea, galerie i hvězdárna myslí také na děti 7 8 I 2014 Spočítejte si svoji úsporu na: www.levnykubik.cz www.salina-brno.cz MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! ZDARMA STR. 10 11 ZOO BRNO: ORLINEC PŘED PREMIÉROU, DALŠÍ EXPOZICE SE DOKONČUJÍ STR. 3 STR. 14 15 STR.

Více

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Podzim 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Využijte nabídku RWE a šetřete energii i své finance Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Více

Bohumil Klepl: JSEM KLAUN, KTERÝ CHCE BÝT KOSMONAUTEM

Bohumil Klepl: JSEM KLAUN, KTERÝ CHCE BÝT KOSMONAUTEM Kožní choroba Chuť (zastar.) Předložka s 2. pádem Oddělení nemocnice (hovor.) Soubor přednášek Část nohy Iniciály herce Víznera Stáří Islámský pozdrav Lyžařská větrovka Tohle Citoslovce trhnutí (nářečně)

Více

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 4 léto 2010 HS Beskydy se představuje Lysá hora Paragliding v Beskydech Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak resuscitovat? Příběhy, které se staly

Více

Magazín plný energie od skupiny čez

Magazín plný energie od skupiny čez číslo 06 Magazín plný energie od skupiny čez Nový zákaznický program se spoustou slev a tipů www.cez.cz, www.stava.cz Snižujeme ceny elektřiny téma text: Xxxxx Xxxxxx foto: Xxxx Xxxxxxxxx SNIŽUJEME CENU

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Nenahraditelná skleněná izolace. Rozhovor s ředitelem společnosti Pittsburgh Corning CR Jiřím Pecákem

Nenahraditelná skleněná izolace. Rozhovor s ředitelem společnosti Pittsburgh Corning CR Jiřím Pecákem ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 23 DUBEN 2013 Nenahraditelná skleněná izolace. Rozhovor s ředitelem společnosti Pittsburgh Corning CR Jiřím Pecákem Ušetřete s programem ČEZ Business Club

Více

Město získalo od Nadace ČEZ dotaci na vybudování Oranžového hřiště

Město získalo od Nadace ČEZ dotaci na vybudování Oranžového hřiště Vybíráme z obsahu: Soutěž Sběrný dvůr roku 2015 3 Pivo na zámku 7 Slovo senátora 8, 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Termín uzavření knihovny 12 Mistrovství světa ve fotbalgolfu 19 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO

Více

MĚSTSKÉ NOVINY. To je vydra mořská. Líbí se vám?

MĚSTSKÉ NOVINY. To je vydra mořská. Líbí se vám? MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem č. 77 duben 2015 To je vydra mořská. Líbí se vám? Vážení čtenáři, Spolek Oživení v půlce března doprovodil zprávu o spuštění webu Hlásná trouba,

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Nová služba Bílá panda Drink car

Nová služba Bílá panda Drink car Křížovka / Sudoku Připravuje Zdenka Reisenauerová Kontakty společnosti 2 / 2009 Opět Odborník v logice Ovanutí (knižně) Loudil (řídce) zpěvačky Pilarové Silná tyč Získávat vědomosti Eskamotér režiséra

Více

BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek

BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek BÁJEČNÉ RECEPTY! s chutí sýra, zeleniny a bylinek VYHRAJTE týden na lyžích v italském Asiagu! ROZHOVOR s Kateřinou KATT Chrobokovou o hudbě, Itálii a dobrém jídle číslo 2 podzim 2013 zdarma Editorial Milá

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

eva a vašek Čtvrt století spolu Fitness Mini srub Co dělat, Grand pro potěchu duše versus vyšší věk když zestárne

eva a vašek Čtvrt století spolu Fitness Mini srub Co dělat, Grand pro potěchu duše versus vyšší věk když zestárne Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand eva a vašek Fitness versus vyšší věk Mini srub pro potěchu duše Co dělat, když zestárne pejsek celostátní vydání / zdarma ročník 2, číslo 1 vychází

Více

Marcela Březinová: Z vídně do říma vlakem

Marcela Březinová: Z vídně do říma vlakem ročník 2010 / únor / číslo 2 Měsíčník ČD Cargo, a. s. Korutanský Nassfeld Za sluncem a sněhem Zajímavé přepravy Pivní lahve na železnici Marcela Březinová: Z vídně do říma vlakem 2 EDITORIAL Obsah vydání

Více

www.salina-brno.cz MLADÝ FRANKENSTEIN OVLÁDNE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO STR. 7 STR. 8 9 Moderátor Eduard Hrubeš: Chyby diváky baví nejvíc STR.

www.salina-brno.cz MLADÝ FRANKENSTEIN OVLÁDNE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO STR. 7 STR. 8 9 Moderátor Eduard Hrubeš: Chyby diváky baví nejvíc STR. š, a? 5. ví am str. 1 Ne uk Ž na s r U TĚ co SO ej ed Hl 1 I 2014 www.salina-brno.cz MLADÝ FRANKENSTEIN OVLÁDNE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO M Ě S Í Č N Í K JA KO B R N O! ZDARMA STR. 7 STR. 8 9 Moderátor Eduard

Více

www.tydeniky.cz čtěte na str. 4

www.tydeniky.cz čtěte na str. 4 projekt METROPOL pomáhá Plzeňský a Karlovarský kraj www.tydeniky.cz číslo 16 ročník III 1. října 2010 Ing. Pavel Rödl Plzeňský primátor je absolventem Stavební fakulty ČVUT Praha, začínal pro město pracovat

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

4. 6. 3. 2009 Výstaviště Brno

4. 6. 3. 2009 Výstaviště Brno www.tydeniky.cz Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 000 výtisků na jižní Moravě Horní Bečva - hotel Martiňák Džungle za humny - lanová centra Dobroty vášnivého sportovce Babici Veletrh

Více