Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2004 I zemní plyn se musí skladovat Česká republika má světově unikátní podzemní zásobník. str. 2 Liberalizace trhu se zemním plynem přinese změny výhodné pro všechny zákazníky str. 5 Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu str. 7

2 2 Žijeme na plný plyn plyn, který z vrstvy hrubozrnných písků a štěrků vytěsnil vodu. V devadesátých letech byl svítiplyn nahrazen zemním plynem. Jak se skladuje zemní plyn? Kde se při prudkém ochlazení vezme najednou tolik zemního plynu? Snad se kvůli každému většímu výkyvu spotřeby nevolá do Ruska či Norska, aby zvýšili těžbu? ptají se možná někteří lidé při pohledu na sloupy bílé páry, stoupající v mrazivých ránech z komínů rodinných domků. Odpověď na tyto otázky je sice očekávaná, zároveň však i překvapivá. Ano, i zemní plyn se skladuje. Není to však v gigantických tlakových nádobách, ale tam, odkud plyn pochází - v dutinách hluboko pod povrchem země. Dodávky zemního plynu od těžařských firem jsou víceméně rovnoměrné po celý rok, spotřeba plynu ale do značné míry kopíruje průběh venkovních teplot. Pro zimní období, ale i pro jistotu plynulého zásobování v případě nepředvídaných situací je nutno plyn skladovat tak, aby byl kdykoli k dispozici. Zásobování regionálních distributorů má spolu s tranzitem ruského zemního plynu do západní Evropy za úkol akciová společnost Transgas. Na českém území proto Transgas provozuje šest podzemních zásobníků, jejichž celková kapacita představuje téměř čtvrtinu z ročně spotřebovaných deseti miliard krychlových metrů zemního plynu. Kromě toho jsou pro zásobování odběratelů v Česku využívány i jinými společnostmi vlastněné zásobníky v německém Rehdenu, slovenském Lábu a jihomoravských Uhřicích. Přestože může myšlenka na napouštění plynu pod tlakem jen tak do země budit nedůvěru, jde o bezpečnou technologii, využívanou ve světě již bezmála sto roků. Hermetičnost ložisek je zaručena okolními nepropustnými geologickými vrstvami a je neustále sledována různými předepsanými metodami. Ve stejných ložiskách byl ostatně zemní plyn beze ztrát uchováván desítky milionů let, než byl objeven. Vůbec prvním místem, kde byl na českém území skladován plyn v podzemí, jsou Lobodice na střední Moravě. V polovině šedesátých let minulého století zde byl do půlkilometrové hloubky vtlačován svíti- Více než polovinu na českém území skladovaného zemního plynu jsou schopny pojmout zásobníky v Dolních Dunajovicích a Tvrdonicích na jižní Moravě. K uskladňování zde slouží vytěžená ložiska zemního plynu ve více než kilometrové hloubce pod povrchem. Někdejší ložiska zemního plynu slouží jako zásobníky i ve Štramberku a Třanovicích na severní Moravě. Světovým unikátem se v roce 1998 stal nový zásobník v Hájích u Příbrami. Na rozdíl od výše zmíněného skladování plynu v porézních vrstvách je zde zásobník tvořen soustavou chodeb vyrubaných v kilometrové hloubce do žulového masivu, tzv. kaverně. Ve světě jsou dosud kavernové zásobníky provozovány pouze v uměle vylouhovaných dutinách silných solných vrstev. V porovnání s ostatními podzemními zásobníky je kapacita příbramské kaverny relativně malá. Jejím hlavním účelem je však možnost rychlého zásobování pražské aglomerace v odběrových špičkách. Z prognóz vývoje spotřeby zemního plynu vyplývá, že bude třeba zásobníky posilovat. Na Moravě, kde je geologická struktura příznivější, se výhledově počítá především se zvýšením výkonů stávajících zásobníků. Obsah Jak se skladuje zemní plyn? Novinky a informace našim zákazníkům ZOO se oblékla do svátečního Kuriozity z historie zemního plynu Val di Sole - přívětivý ráj zimních sportů Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu

3 Staňte se spolutvůrci Vašeho časopisu Milí čtenáři, konec roku bývá časem k bilancování a k zamyšlení a nejinak tomu je i v případě časopisu Žijeme na plný plyn. Čtvrtým číslem se uzavírá první ročník a my pevně věříme, že si náš časopis našel své věrné čtenáře, a že je pro Vás příjemným zdrojem informací, zajímavostí i zábavy. I v dalším roce Vám budeme přinášet zajímavé tipy a rady z oblasti komfortního bydlení, cestování a rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dovolte nám, abychom Vám na tomto místě popřáli do nového roku 2005 pevné zdraví, pohodu a mnoho chvil strávených v teple Vašeho domova v rodinném kruhu. Ve spodní části této stránky najdete odpovědní lístek, jehož prostřednictvím se můžete sami podílet na budoucí podobě Vašeho časopisu. Pokud tento lístek vyplníte, odstřihnete, vložíte do obálky a zašlete na naši adresu, my odpovědi vyhodnotíme a budeme se snažit být co nejblíže Vašim představám. Vaše Středočeská plynárenská Žijeme na plný plyn 3 Jaká spotřeba je účtována při změně ceny zemního plynu? Jistě i Vás při nedávné změně ceny zemního plynu napadlo: Jak bude vyúčtována spotřeba, když tu prvního října nebyl nikdo odečítat údaje z plynoměru? I přes to, že se může v průběhu fakturačního období cena měnit, není spotřeba odečítána nárazově, ale průběžně po celý rok. Z toho důvodu je spotřeba přepočítávána na jednotlivé dny v roce a v případě změny cen pak rozhoduje přesně daný podíl pro jednotlivé měsíce v roce. Způsob rozdělení dodávky plynu pro zákazníky, zařazené do kategorie domácnosti nebo maloodběr do jednotlivých měsíců odečtového období, závisí v prvé řadě na výši roční spotřeby. Jestliže je Vaše roční spotřeba zemního plynu nižší než kwh (cca 900 m 3 ), provádí se výpočet rozdělení dodávky rovnoměrným dělením, to znamená 8,37 % pro leden a pro všechny ostatní měsíce pak 8,33 % z roční přepočtené spotřeby. Pokud za rok spotřebujete více než kwh a zemní plyn používáte k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé užitkové vody, pak se výpočet řídí takzvanou otopovou křivkou. Ta uvádí podíly pro jednotlivé měsíce z roční odečtené spotřeby (viz tabulka). U necelých měsíců se při rozpočítání uplatní poměrná část. Tato metodika je stanovena vyhláškou Energetického regulačního úřadu, kterou jsou určeny podmínky připojení a dodávky plynu chráněným zákazníkům. Dodavatel plynu není dle této vyhlášky povinen ke změně ceny vždy provést odečet měřidla, a proto se k výpočtu používá procentuální rozdělení dle otopové křivky. Odečítání plynoměrů při každé úpravě ceny by kvůli nárazovému zpracovávání velkého množství dat bylo velice náročné a neefektivní. Již v minulém čísle časopisu Žijeme na plný plyn jsme Vás informovali o možnosti, že Vy jako zákazníci máte samozřejmě i možnost nahlásit stav plynoměru k datu změny ceny plynu sami. V takovém případě bude k fakturaci použit Vámi nahlášený stav. K oznámení takzvaného samoodečtu máte hned několik možností: stav můžete nahlásit osobně, telefonicky nebo písemně do kterékoliv zákaznické kanceláře, zaslat em na adresu zavolat na bezplatnou zákaznickou linku nebo prostřednictvím sms zprávy a u Pro poslední dvě možnosti je kvůli správnému zpracování nutné dodržet přesný formát zprávy, který naleznete na našich internetových stránkách měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen % 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec % 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 4 x ročně Číslo: 4/2004 Uzávěrka čísla: Středočeské vydání Pro Středočeskou plynárenskou, a.s., vydává: Visual Agency s.r.o., Lazebnická 12, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, Kateřina Prokopová, STP, a.s., František Kůst, JMP, a.s., Lenka Samková, Ladislav Jahelka, VČP, a.s., Šárka Dvořáková, SČP, a.s., Zuzana Buršíková, Transgas, a.s. Adresa redakce: Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Foto: GOJA spol. s r.o., ZOO Dvůr Králové, CA Šárka Veselá, STP; Transgas; JMP Distribuce: Mediaservis s.r.o., Středočeská plynárenská, a.s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese: Odpovědní lístek pro čtenáře časopisu Žijeme na plný plyn Prosíme Vás o vyplnění tohoto lístku, jeho odstřižení, vložení do obálky a odeslání na následující adresu: Středočeská plynárenská, a.s. Odbor marketingu, Novodvorská 803/82, P. O. BOX 57, Praha 4 Nejraději mám: Články o bydlení Rozhovor s osobností Tipy na výlety Články o zemním plynu Uvítal bych článek na téma:... Časopis se mi nelíbí - nezasílejte mi ho Jméno a příjmení:... Adresa:... PSČ...

4 4 Žijeme na plný plyn Ve Dvoře Králové nabízejí mrazivou Afriku Položili jste si někdy otázku, jak přečkávají zvířata z tropů naši zimu? Pokud se nyní vydáte do královédvorské zoo, pak uvidíte, že si dopřávají stejnou pohodu jako mnozí z nás doma. Zahrada je dlouholetým odběratelem zemního plynu. Na plynu se vyváří a plynem jsou vytápěna i zimoviště, do nichž se zvířata vracejí z venkovních výběhů. Sváteční atmosféra již opět ovládla zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Před branami areálu největší a nejproslulejší české zoologické zahrady sice neparkuje zdaleka tolik aut a autobusů jako v letních měsících, ale ti, kdo se k návštěvě zoo rozhodli, určitě nelitují. Mají totiž možnost zažít neopakovatelné chvíle ve Vánoční zoo. Akci s názvem Vánoční zoo jsme zavedli před sedmi roky jako první v Evropě po vzoru zoo v americkém Cincinnati, popisuje mezi svátečně nasvícenými pavilony a desítkami nazdobených stromů manažer zahrady Michal Pyšek. Díky tomu, že je zde v zimě méně návštěvníků, se nabízí mnohem více klidu a vánoční atmosféra tuto pohodu ještě umocňuje, dodává. Přestože je zima, mohou návštěvníci vidět až do patnácté hodiny ve venkovních výbězích i africké kopytníky, na jejichž chov se královédvorská zoo specializuje. I poté, co zebry, nosorožci, žirafy, buvoli či antilopy zmizí ve svých vytopených ubikacích, lákají k návštěvě nápaditě osvětlené pavilony. Vodní světy s mořskými i sladkovodními nádržemi i unikátní Ptačí svět s volně vypuštěnými ptáky je v mrazech velmi působivý. Zajímavý je i pohled do exotických pavilonů šelem, nočních zvířat, slonů, hrošíků, lemurů, lvíčků a veverek kapských. V pavilonu primátů můžete navázat kontakt s hravými orangutany, šimpanzy, důstojnými gorilami a dalšími opicemi, říká Pyšek. Ve svátečně nazdobeném interiéru správní budovy je připravena i galerie obrazů Pravěk očima Zdeňka Buriana; vítaným azylem je pro mnohé restaurace U lemura, stejně jako přilehlý hotel Safari. Akce Vánoční zoo je sice omezena jen na prosinec a leden, návštěvníkům však má naše zahrada co nabídnout v kterékoli roční době a za každého počasí, zve k návštěvě zoo ve Dvoře Králové nad Labem Michal Pyšek.

5 Žijeme na plný plyn 5 Kuriozity plynového osvětlení Dnešní uživatel plynu, který ve své domácnosti používá spotřebiče k vaření, vytápění a ohřevu vody, ví pravděpodobně o tom, že se pomocí plynu dříve také svítilo v domácnostech i na ulicích. Těžko si ale většina lidí dovede představit využití plynu k osvětlení majáku, semaforu, nebo dokonce diaprojektoru. Plynový maják a bóje Na sklonku 18. století instaloval francouzský inženýr silnic a mostů a praotec plynárenství Filip Lebon plynové osvětlení na majáku v Le Havru. Plyn vyráběl suchou destilací dřeva přímo v budově majáku. V první polovině 19. století se pak používaly na moři také plynem osvětlené bóje. Zásoba svítiplynu byla uložena přímo v bóji. Plyn v zásobnících dokázal dovážet do svého domu další praotec plynárenství, skotský konstruktér parních strojů William Murdoch. Plynový semafor V roce 1868 řídil dopravu první světelný semafor. Strážník, který jej obsluhoval, měnil pomocí řetízku červené a zelené stínítko před plynovou lampou. Semafor se osvědčil a později se, již jako elektrický, rozšířil do světa. Ten původní - plynový - totiž zanedlou- Liberalizace vnese do plynárenství především změny, které budou ve svém důsledku výhodné pro všechny zákazníky. Cílem je širší nabídka poskytovaných služeb, nejen pouze připojení na distribuční síť. Ve skutečnosti tedy vznikne konkurenční prostředí pro nás i pro zákazníky. Zákazníci si budou moci vybrat svého dodavatele zemního plynu. Návrhy počítají s tím, že vstup na libeho ukončil svou činnost, když strážník udělal při zapalování chybu. Plyn v lampě včas nezapálil a v semaforu se vytvořila třaskavá směs, která po zapálení rozmetala vynález do okolí. Plynové osvětlení železničních vagonů V roce 1860 začaly francouzské a belgické železnice s pokusy osvětlovat železniční vagóny plynem. Používal se plyn vyráběný tepelným rozkladem hnědouhelného oleje, acetylén nebo i zemní plyn. Většího rozšíření doznalo plynové osvětlení vagónů až o deset let později, kdy bylo k regulaci tlaku plynu použito membránového regulátoru, vynalezeného Juliem Pintschem. Plynový diaprojektor Z poslední čtvrtiny 19. století pochází italskými řemeslníky vyrobený projektor na promítání diapozitivů. V tomto přístroji sloužil jako zdroj světla plamen malého Bunsenova hořáčku, pro zvýšení intenzity světla opatřený předehřevem plynu a pravděpodobně i takzvanou albokarburací, tedy zvyšováním obsahu uhlíku v plynu. Hořáček byl zasunut do zadní části projektoru, spaliny odcházely obdélníkovým komínkem. Odpovídá Ing. Dana Altsternová, tisková mluvčí JMP, a.s. Slyšel jsem, že se připravuje liberalizace trhu se zemním plynem. Bude to mít nějaké důsledky i pro zákazníky v domácnostech, nebo se týká jen velkých odběratelů? František Drápela, Třebíč ralizovaný trh bude možný pro velké zákazníky již v roce Domácnosti si svého dodavatele zemního plynu budou moci vybrat o dva roky později. Pokud vše shrnu, otevření trhu a nové služby přinesou pro naše zákazníky větší komfort. Často slýchám i otázku, jak se to vše projeví v ceně plynu. Musím dodat, že liberalizace by neměla mít na budoucí tvorbu cen zásadní vliv.

6 6 Žijeme na plný plyn Stovky kilometrů vzorně upravených sjezdovek i běžeckých tratí pod ledovci pokrytými alpskými štíty, takřka žádné fronty u desítek vleků a lanovek a překvapivě příjemné ceny. Val di Sole - přívětivý ráj zimních sportů Lyžařský areál Val di Sole leží nedaleko brennerské dálnice na pomezí provincií Lombardie a Trentino. Prahu a hlavní středisko oblasti, slavnou královnu zimních sportů Madonnu di Campiglio, dělí o málo více, než sedm set kilometrů, a cesta je tedy jen o málo delší, než třeba do rakouského Innsbrucku. Zatímco Madonna je výstavní skříní oblasti a i ceny zde většinou odpovídají snobské klientele z celé Itálie, pak dalších sedm okolních samostatných středisek nabízí až neuvěřitelně výhodné podmínky a jinde asi nedosažitelný poměr mezi kvalitou a cenou. Velké slevy jsou obvyklé zejména mimo hlavní zimní sezónu, při ubytování v hotelech a apartmánech, které jsou partnery sítě lanovek a vleků, můžete navíc získat zdarma skipass. Při lyžování se však omezovat není třeba a lepší podmínky si asi nedovede představit ani skutečně náročný sjezdař. Například areál v lidovém středisku Marilleva - Folgarida nabízí spolu se sousední Madonnou vzájemně propojenou stodvacetikilometrovou síť sjezdovek, na níž nechybějí dálnice pro rekreační sjezdaře, ani adrenalinové srázy smrti. Pokud máte týdenní permanentku, pak můžete zpravidla vždy na jeden den zavítat do některého dalšího střediska oblasti. Omrzely Vás již české hory a chcete poznat ráj lyžování, tak jak si jej představují Italové? Pak neváhejte a vypravte se do Brenských Dolomitů. Lyžařské pobyty v severoitalském Val di Sole, čili Údolí slunce, mají v nabídce snad všechny české cestovní kanceláře, zabývající se Itálií, a nijak složitá není ani cesta po vlastní ose. Oblíbené je zejména Passo Tonale, kde Vás lanovky vyvezou až do bezmála třítisícové výšky a kde lze na ledovci lyžovat i v květnu a červnu. Pokud budete hledat klid a pohodu, pak se můžete podívat do zastrčeného lázeňského městečka Pejo. I zde však, jako ostatně v celé oblasti Val di Sole, najdete kilometry dokonale upravených sjezdovek a běžeckých tratí, které čekají jen na Vás. Info: Na lyže mezi vinohrady Pohledem na vinohrady a meruňkové sady zakryté sněhem se mohou pokochat lyžaři, kteří zamíří na sjezdovku, jež patří se svou nadmořskou výškou 180 metrů n. m. mezi nejníže položené sjezdovky ve střední Evropě. Sportovní areál TJ Sokol Němčičky je v provozu již osmnáctou sezónu a na obecním svahu se již prohánělo přes půl miliónu lyžařů takřka z celé republiky. Dvě stě padesát metrů dlouhý svah je v případě nedostatku přírodního sněhu uměle zasněžován sněhovými děly, a nabízí tak i v případě k lyžování nepříznivých podmínek možnost zajezdit si po celou zimní sezónu. Vlek je v provozu každý den od rána až do večera. Začínající lyžaři mohou využít místní lyžařské školy určené všem věkovým kategoriím. Novinkou je také rodinná škola lyžování, která, podle slov správce lyžařského areálu pana Stávka, může pro rodiče skončit třeba i v nedalekém sklípku při dobrém místním vínu. Na svahu se však také pořádají okresní a krajské přebory a pravidelné každoroční kurzy lyžování pro okolní školy v dopoledních hodinách. Nechybí ani večerní lyžování. Každoročně je celá lyžařská sezona v Němčičkách zakončena karnevalem masek. TJ Sokol Němčičky Němčičky u Hustopečí (region Slovácko, Velkopavlovická oblast)

7 Další významnou etapu své dlouholeté pěvecké dráhy měl v těchto dnech zahájit známý zpěvák Karel Černoch. Na pražském výstavišti totiž právě startuje nový ambiciózní muzikál Miss Saigon, v němž Černoch propůjčil svůj vzhled a hlas jedné z klíčových postav. Zranění nohy, které utrpěl při říjnové nehodě, však způsobilo, že se v nové roli divákům představí až po Novém roce. Žijeme na plný plyn 7 Karel Černoch V roli padoušského pasáka alternujete s Jiřím Kornem. Je pro Vás práce na této roli ve srovnání s jinými muzikály v něčem odlišná?... to je velmi zajímavá otázka. Dá se říct, že jsem ještě takovou muzikálovou roli nehrál. Jedná se o postavu asijského pasáka a šéfa jednoho saigonského nevěstince, který má přezdívku Inženýr. Je to velmi rozporuplný a dobou poznamenaný chlap, který se chce, stůj co stůj, dostat do USA, aby si tam mohl založit veřejný dům podle svých představ. Pro dosažení svého snu je ochotný udělat cokoliv, a tak využije při svém obchodování se sexem náhodného vzplanutí lásky mezi vietnamskou dívkou a americkým vojákem. Role Inženýra se asi nedá popsat jen jako padoušský pasák, ale je to spíš příklad vychytralého intrikána a obchodníčka, který se nezastaví před ničím, aby dosáhl svého. Je plný zkaženosti a skrývaného zla, které známe tak dobře z různých jiných příběhů a možná i z vlastního života. Nutno dodat, že celý muzikál Miss Saigon je krásný lyrický příběh, který se začíná odehrávat v drsné době na konci vietnamské války. Je plný zvratů a úchvatných tanečních jevištních scén, nádherné hudby a krásných pěveckých árií v podání všech protagonistů tohoto muzikálu. Naše role je velmi náročná herecky i pěvecky, a tak věřím, že pod vedením skvělého režiséra Petra Novotného se nám podaří tuto roli zvládnout na výbornou. To vše ještě za doprovodu živého orchestru, v perfektním překladu Edy Krečmara a v monumentální pohyblivé dekoraci v GOJA Music Hall. Jak vůbec vypadá typický týden Karla Černocha? Docela bych přivítal, kdyby se dal ještě přidat nějaký ten den v týdnu. Prostě, nestíhám vše, co musím udělat. Zkoušky, natáčení v rozhlase, vlastní vystoupení, organizace a příprava vánočních koncertů se svou agenturou..., no prostě je toho hodně! Najdete si mezi prací čas i na relaxaci a koníčky? V tomto shonu asi těžko, ale už se těším na vánoční prázdniny, kdy se budu věnovat svým koníčkům, kterých mám docela hodně. Rád fotografuji, a tak se musím věnovat svým fotkám za uplynulé období, dělám si i různé asambláže z věcí, které mi dělají radost. Chci také vyzkoušet nějaké recepty jídel, které jsem se naučil při své zářijové cestě do Kanady. Rád bych také napsal pár písniček, protože i to se dá nazvat mým koníčkem. Stále zůstáváte věrný Malé Straně, a dokonce prý nemáte ani chatu či chalupu. Neuvažujete o tom, že byste se - stejně jako mnozí Vaši kolegové - přesunul kamsi za město? Neuvažuji. Já mám město rád, ale netvrdím, že bych nechtěl žít někde v přírodě, možná třeba někde u moře. Jak sledujete pěveckou dráhu svých dětí? S obdivem, s úžasem a občas i dobře míněnou radou, aby se dokázali správně orientovat v té džungli, zvané populární hudba. Nedávno jste se stal v budějovickém Budvaru kmotrem tmavého piva, platíte za odborníka na jídlo. Co by nemělo chybět na Vašem stole, abyste si skutečně pochutnal? Nejsem pivař, nemám rád tu hořkou chuť, ale černé pivo mi chutná. Když bych chtěl napsat seznam, na čem bych si opravdu pochutnal, tak nebude stačit jedna stránka textu. Sám vařím velmi často, a tak mám velký seznam těch lahůdek, které dokáží pohladit chuťové buňky každého strávníka. Co a pro koho nejraději vaříte Vy? Nejraději vařím asijskou kuchyni a hodně se zajímám o technologie výroby těchto jídel. Prostě jak se co vaří a hlavně jak to potom chutná. Paela z kuřete a se škeblemi kuřecí křidélka, stehýnka a prsíčka (zbavená kůže), olivový olej, cibule, česnek, krátká rýže (4 hod. namočená), papriková klobása, rajčata, rybí vývar (v kostce), šafrán nebo koření pro paelu, černé škeble (Slávky), kalamáry, vyloupané syrové krevety, zelený hrášek a petrželka Jedno z oblíbených jídel Karla Černocha si nyní můžete připravit i Vy. Do pánve nalijeme dostatek olivového oleje. Přidáme stehýnka a křidélka z kuřete. Osmahneme je dohněda, přendáme je na plato a dáme péci do trouby na 30 min. při 200 C. Do zbylého oleje vložíme kousky kuřecích prsíček, přidáme jemně nakrájenou cibuli a trochu česneku. Další přísadou je krátká rýže předem namočená a důkladně propláchnutá. Vše řádně promícháme, aby se rýže dobře obalila v olivovém oleji s kusy kuřete a osmahla. Pak přidáme na 2 cm nakrájené kousky paprikové klobásy, nakrájená rajčata a horký rybí vývar. Okořeníme šafránem nebo kořením přímo pro Paelu, zakryjeme poklicí a dusíme. Když je kuře měkké a rýže téměř uvařená, přidáme kopu vypraných černých škeblí, kousky kalamárů, vyloupané syrové krevety a zakryjeme poklicí. Po 15 min. přidáme zelený hrášek a špetku soli. Jemně promícháme a dusíme. Vše je hotové, když se škeble otevřou. Nakonec do hotové směsi vložíme kuře z trouby a zasypeme jemně krájenou zelenou petrželkou.

8 8 Žijeme na plný plyn Poznáte co malíř namaloval? Jména výherců z minulého čísla: K. Poláček, Nové Město n. M.; V. Chmelařová, Velké Meziříčí; Z. Šťovíček, Slatiňany; J. Zörnigová, Staré Hradiště u Pardubic; J. Bokijová, Heřmanův Městec; P. Ducháč, Česká Skalice; T. Neumanová, Předměřice n. L.; A. Fiebigerová, Lanškroun; J. Venigerová, Vysoké Mýto; A. Mudruněk, Ústí n. O.; J. Macháčková, Dvůr Králové n. L.; R. Ritterová, Moravská Třebová; J. Lopourová, Svitavy; J. Onesork, Polička; J. Šimková, Litomyšl; J. Šafář, Pardubice; K. Hanáková, Pardubice; T. Novotný, Pardubice; M. Kmentová, Moravany; V. Zikmund, Rovensko p. T.; K. Dušek, Petrovice; M. Bohušová, Hořice; J. Voříšek, Chlumec n. C.; I. Aubrisová, Hradec Králové; M. Sommer, Žamberk; O. Pipek, Nové Město n. M.; J. Kratochvílová, Moravská Třebová; V. Bulvová, Litomyšl; M. Havlíček, Pardubice; F. Galita, Svitavy V. Mareček, Golčův Jeníkov; S. Boubela, Přibyslav; V. Bárta, Polička; L. Grossová, Znojmo; S. Klobása, Hustopeče u Brna; F. Novotný, Olešnice; F. Kocián, Znojmo; J. Hedvábný, Tasov; V. Gajda, Ladná; J. Křišťálová, Jihlava; M. Kociňáková, Uherský Brod; M. Gertnnerová, Havlíčkův Brod; R. Ondřejková, Úsobí; J. Brych, Moravské Budějovice; I. Ševiolová, Třebíč; B. Vojtěchová, Těšany; M. Krajča, Zlín; Z. Pazdera, Kojetín; R. Matoušek, Hradčovice; K. Půlpán, Havlíčkův Brod N. Koprová, Švermov-Kladno; J. Holý, Louňovice p. B.; T. Merhaoutová, Beroun; M. Karel, Mladá Boleslav; V. Jelínková, Strančice; J. Stýblová, Beroun; M. Janušová, Votice; I. Hušková, Čáslav; F. Sláčík, Čáslav; K. Lokajíčková, Pečky; J. Kolář, Příbram; J. Drvota, Kladno; J. Drahorád, Brandýs n. L.; V. Srbková, Slaný; Č. Jarský, Kralupy n. V.; L. Breník, Lány; S. Vosyková, Nižbor; M. Rusová, Kutná Hora; J. Kůtek, Rakovník; E. Balcarová, Poděbrady; L. Váchová, Kněžmost; J.Bečvářová, Rakovník; M. Benešová, Žebrák; M. Rejnertová, Jankov; R. Turek, Kolín; V. Krsová, Nymburk; P. Orosz, Čáslav; K. Smažík, Kosmonosy; A. Novák, Kutná Hora; M. Kovaľ, Kladno Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku pošlete na adresu: Žijeme na plný plyn, Lazebnická 12, Jihlava. Osmdesát vylosovaných luštitelů odměníme praktickým termohrnkem. Slosování správných odpovědí proběhne dne

Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem

Karel Černoch se připravuje na roli v novém muzikálu. I zemní plyn se musí skladovat. Liberalizace trhu se zemním plynem Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2004 I zemní plyn se musí skladovat Česká republika má světově unikátní podzemní zásobník. str. 2 Liberalizace trhu se zemním plynem přinese změny výhodné pro všechny

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ

VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ VAL DI ISARCO KRONPLATZ NEJLEVNĚJŠÍ LYŽAŘSKÉ BUSOVÉ ZÁJEZDY - PENZIONY NATZ - PESTROST LYŽOVÁNÍ 5,6,7 - denní zájezd ZÁLOHA pouze 1.000 Kč/os. při objednání zájezdu do 16.11.2015!!! Val di Isarco Kronplatz

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 5,6,7,8 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Podklady pro hodnocení projektů KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE. Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, Praha 2. Vypracoval: STÚ-E a.s.

Podklady pro hodnocení projektů KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE. Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, Praha 2. Vypracoval: STÚ-E a.s. Podklady pro hodnocení projektů KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 12 Praha 2 Vypracoval: STÚ-E a.s. Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

HO Vertical - Molltal. Napsal uživatel HonzaS Čtvrtek, 10 Září :38 - HTML clipboard

HO Vertical - Molltal. Napsal uživatel HonzaS Čtvrtek, 10 Září :38 - HTML clipboard HTML clipboard Tento ledovcový areál je tak trochu neprávem malinko stranou hlavního zájmu lyžařů směřujících do Rakouska na lyže. Asi to bude dáno jeho jižní polohou. Zatímco za ostatním lyžováním jsme

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 CK TURISTA Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 5,7 - denní zájezd Nádherné lyžování v Alpách takřka na rakousko italské hranici. Výborné ubytování v

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU

RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU RWE GAS STORAGE NEJVĚTŠÍ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKU PLYNU V ČR O společnosti Podzemní zásobníky RWE Gas Storage RWE Gas Storage,

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075

Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel ***superior Los Andes, wellness v ceně / č.2075 5,6,7,8 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel Vážení členové Alexandria bonus klubu, léto je za námi a na dveře pomalu klepe zima. Pokud se Vám však stýská po teple a slunci, nezoufejte. Opět jsme pro Vás připravili speciální nabídku leteckých zájezdů

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

spotřebiče s technologií 6. smysl

spotřebiče s technologií 6. smysl Ves tavné spotřebiče s technologií 6. smysl inteligence, kterou máte na konečcích svých prstů mytí nádobí MIKROVLNNÉ TROUBY trouby odsavače par chlazení inteligentní spotřebiče, které do vašich domovů

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2016 Náklad max. 20 000 ks 9 x ročně Nulová remitenda jdeme na dračku Distribuce také prostřednictvím PNS Informace

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1241_úvod_a_historie_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Protože pohodlí je pro mě důležité.

Protože pohodlí je pro mě důležité. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože pohodlí je pro mě důležité. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 111 779 vel. 36 42 699 Kč 1 111 780 vel. 36 42 699 Kč 1 111 393 vel. 36 42 999 Kč 1 111 394 vel. 36

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY jaro 2016 VÍTEJTE Vážení přátelé dobrého jídla a pití, právě jste otevřeli první vydání nového čtvrtletníku společnosti Ventura Food & Catering. Jak napovídá již samotný název našeho magazínu, rozhodli

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz 2 OBSAH PREZENTACE Úvod Dovolená Čechů v roce 2014 ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 3 DOVOLENÁ ČECHŮ V ROCE 2014 5 Téměř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více