Konkretizováno pro standardní interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkretizováno pro standardní interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S PLICNÍ EMBOLIÍ Konkretizováno pro standardní interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Zpracoval: Bc. Pavel Bělunek, Interní oddělení, Interna III, Nemocnice ve Frýdku-Místku Zpracováno: červen 2008, aktualizováno v listopadu 2008 Školitelka: Pavlína Kuboňová, Interní oddělení, Interna III, Nemocnice ve Frýdku-Místku

2 Obsah 1. Definice Etiologie a patogeneze Klinické rizikové faktory žilní trombembolie Laboratorní rizikové faktory žilní trombembolie Skríning laboratorních rizikových faktorů Klinický obraz a průběh plicní embolie Akutní masivní plicní embolie Akutní submasivní plicní embolie Akutní malá plicní embolie Plicní infarkt Subakutní masivní plicní embolie Diagnostika Anamnéza EKG RTG snímek srdce a plic Laboratorní vyšetření D-dimery Troponin NT-proBNP (mozkový natriuretický peptid) Echokardiografie Duplexní sonografie (doppler) žil DKK Spirální CT angiografie plic (angio CT) Plicní perfúzní scan (perfúzní scintigrafie plic) Hemodynamické vyšetření Léčba Trombolytická léčba Antikoagulační léčba heparinem a sledování její účinnosti Podrobněji k aplikaci Clexane a nefrakcionovaného Heparinu Forte Léčiva Antikoagulační léčba Warfarinem a sledování její účinnosti Režimová a dietní opatření při léčbě Warfarinem se zaměřením na ambulantní léčbu Ošetřovatelská péče (se zaměřením na pacienta s prokázanou plicní embolií na standardním interním oddělení) Povinnosti sestry při příjmu pacienta Ošetřovatelská péče v následném období (po slnění bezprostředních povinností) Kompresivní terapie Indikace kompresivní terapie Absolutní kontraindikace Relativní kontraindikace Účinky komprese Rozdělení kompresivních obinadel Hlavní zásady přikládání kompresivních obinadel Nejčastější chyby Ošetřovatelské diagnózy u pacienta s plicní embolií a flebotrombózou DKK Použité zdroje

3 1. Definice Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště (viz obr. 1). Ojediněle může být i důsledkem jiných příčin (embolie tuková, embolie vzduchem, embolie plodovou vodou). embolus v plicní tepně Obrázek 1 schematické znázornění plicní embolie (zdroj: 2. Etiologie a patogeneze Zdrojem plicní embolie jsou trombózy hlubokých žil dolních končetin u 85 % nemocných; u dalších nemocných bývají zdrojem embolie pánevní žíly, ledvinné žíly, dolní dutá žíla, pravé srdce aj. Predisponující faktory žilní trombózy s následnou plicní embolií zahrnují Virchowovu trias: změna koagulace (ve smyslu hyperkoagulace) poruchy cévní stěny a zpomalení toku krve. Rizikové faktory žilní trombembolie rozdělujeme na klinické a laboratorní. 2.1 Klinické rizikové faktory žilní trombembolie Větší rizikové faktory Stavy po operaci: větší břišní a pávoví operace náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu pooperační intenzivní péče. Porodnictví: pozdní těhotenství císařský řez puerperium. 3

4 Problémy dolních končetin: fraktury rozsáhlé varikózní žíly. Maligní onemocnění: břišní nebo pánevní pokročilé a metastatické fáze. Stavy po prokázané předchozí žilní trombembolii. Omezená pohyblivost: hospitalizace péče v geriatrických zařízeních. Menší rizikové faktory Kardiovaskulární: srdeční selhání, centrální žilní katetr. Hormonální: kortikoidy, estrogeny, hormonální antikoncepce, hormonální substituce. Různé: skrytá malignita, CHOPN, neurologické onemocnění postihující hybnost nemocného, obezita a jiné. Jak vidíme, žilní trombóza a plicní embolie se vyskytují na mnoha klinických odděleních. 2.2 Laboratorní rizikové faktory žilní trombembolie Jedná se o vrozené nebo získané deficity, jejichž nositelé jsou velmi náchylní k žilním trombemboliím. deficit antitrombinu III deficit proteinu C a S APC rezistence (neboli Leidenská mutace) porucha fibrinolýzy (fibrinolýza = rozpouštění fibrinových vláken, opak srážení krve) je charakterizována zvýšenými hodnotami inhibitoru plazminogenového aktivátoru antifosfolipidový syndrom (lupus antikoagulans) jiné vzácné stavy Skríning laboratorních rizikových faktorů Vyšetření laboratorních rizikových faktorů provádíme u nemocných s podezřením na trombofilní stav. Trombofilní stav je stav, kdy rovnováha hemostatických mechanismů je díky vrozeným či získaným faktorům vychýlena směrem k trombóze a jedinci mají zvýšený sklon k trombembolické nemoci. Laboratorně vyšetřujeme následující trombofilní markery: kromě APTT a INR je to antitrombin III, protein S a C, APC rezistence, faktor II (mutace protrombinu), antifosfolipidové protilátky (lupus antikoagulans), antikardiolipidové protilátky a protilátky proti β2 glykoproteinu I. Odběr trombofilních markerů provádíme do zkumavky na koagulační vyšetření (zelená zkumavka), APTT, INR, AT III a fibrinogen lze vyšetřit na OKB naší nemocnice (v nepřetržitém provozu), zbylé odběry odesíláme do Krevního centra FN Ostrava se speciální žádankou nebo můžeme použít žádanku v počítači (najdeme v Poukaz K ). Hemokoagulační 4

5 laboratoř Krevního centra provádí příslušná vyšetření pouze v denním provozu. Krev na trombofilní markery je nutno odebrat krátce před transportem, aby nedošlo k poškození vzorku. Hodnoty trombofilních markerů jsou ovlivněny případnou antikoagulační léčbou (heparin, Warfarin, nízkomolekulární hepariny). Praktický důsledek: jestliže je u pacienta zahájena antikoagulační léčba na službě a lékař ordinuje odběr trombofilních markerů, je potřeba se s lékařem domluvit na dalším postupu odběrů. 3. Klinický obraz a průběh plicní embolie Je účelné rozeznávat následující formy plicní embolie: akutní masivní plicní embolie akutní submasivní plicní embolie akutní malá plicní embolie plicní infarkt subakutní masivní plicní embolie chronická trombembolické plicní hypertenze. 3.1 Akutní masivní plicní embolie Akutní masivní plicní embolie má závažnou prognózu a mortalita i léčené plicní embolie se pohybuje kolem 20 %. Může vést k náhlé smrti. Akutní masivní plicní embolie se vyznačuje hemodynamickou (oběhovou) nestabilitou. Může být provázena synkopou, hypotenzí a může vést k rozvoji kardiogenního šoku. Při masivní plicní embolii se u pacienta zpravidla rychle rozvine výrazná cyanóza, především v obličeji a na prstech, pacient téměř zčerná. Akutní masivní plicní embolie může způsobit akutní cor pulmonale, vyznačující se známkami akutního selhání pravé srdeční komory, mezi něž patří akutní dilatace pravé srdeční komory, tachykardie, cvalový rytmus (tychykardie + 3. srdeční ozva), zvýšený žilní tlak (projeví se jako zvýšený centrální žilní tlak, zvýšená náplň krčních žil). 3.2 Akutní submasivní plicní embolie Klinický průběh je charakterizován hemodynamickou stabilitou, přítomná je jen tachykardie a tachypnoe, avšak při echokardiografickém vyšetření jsou přítomny známky dysfunkce pravé komory. 3.3 Akutní malá plicní embolie Projevuje se jen tachypnoí (24 dechů/min a více) a tychykardií (tepová frekvence 100/min a vyšší), ještě menší plicní embolie může být němá nebo se projeví jen malým zvýšením teploty. 3.4 Plicní infarkt K plicnímu infarktu dochází častěji při obstrukci menších větví plicnice a mezi predisponující faktory patří plicní kongesce (městnání). Vyskytuje se tedy častěji u kardiaků s chronickým srdečním selháním komplikovaným plicní embolií V klinickém obraze je charakteristická pleurální bolest a hemoptýza (vykašlávání krve), dále se vyskytuje kašel, horečka, známky konsolidace plic a někdy i pleurální třecí šelest. 3.5 Subakutní masivní plicní embolie Je vyvolána četnými menšími emboliemi. Plicní cévní obstrukce vzniká pomaleji, během 1 2 týdnů. Hlavním symptomem je pomalu narůstající námahová dušnost a snižování tělesné výkonnosti. 5

6 4. Diagnostika Akutní plicní embolie je nejhůře rozpoznávaným srdečním onemocněním. 4.1 Anamnéza Nejčastějším anamnestickým příznakem je náhle vzniklá nebo náhle zhoršená klidová dušnost. Méně časté jsou bolesti na hrudi. Ty mohou připomínat bolest na hrudi při akutním infarktu myokardu nebo mají charakter pleurální. Oba typy bolestí na hrudi se vyskytují častěji než u poloviny nemocných. Kašel se vyskytuje asi u jedné pětiny nemocných, synkopa u 14 %, hemoptýza u 7 % (hemoptýza se vyskytuje především u nemocných s plicním infarktem). Daleko nejčastějším symptomem je náhle vzniklá nebo náhle zhoršená dušnost. Symptom je pochopitelně nespecifický. Důležité je rozpoznání žilní trombózy, neboť indikuje zahájení léčby i při chybění známek plicní embolie. Pro diagnostiku žilní trombózy je důležitá duplexní sonografie. 4.2 EKG EKG známky plicní embolie: vysoké vlny P deviace srdeční osy doprava (dominantní S ve svodu I) vysoké plny T ve svodu V 1 blokáda pravého Tawarova raménka (RBBB) invertované vlny T ve svodu V 1 (normální nález) a pokračující do svodu V 2 a V 3 posun přechodné zóny doleva, kdy se kmit R rovná kmitu S ve svodech V 5 nebo V 6 spíše než ve svodech V 3 nebo V 4 (rotace po směru hodinových ručiček). Hluboký kmit S přetrvává ve svodu V 6. někdy i kmit Q ve svodu III připomínající spodní infarkt. (Viz obr. 2). Výše uvedený EKG nález není specifický pro plicní embolii, slouží pouze jako jedno z více kritérií. Obrázek 2 EKG obraz masivní plicní embolie (zdroj: Khan, 2005, s. 284) 6

7 Aby mohl lékař správně zhodnotit EKG, musíme mu ukázat dřívější EKG záznam pacienta (pokud je k dispozici). 4.3 RTG snímek srdce a plic Má důležitou úlohu při vyloučení jiné možné patologie. Na našem oddělení se provádí prakticky u všech pacientů přijímaných k hospitalizaci; jestliže není zrovna v RTG dokumentaci pacienta, je nutno jej vyhledat u popisu nebo v archivu. 4.4 Laboratorní vyšetření D-dimery Odběr se provádí do zkumavky na koagulační vyšetření (zelená zkumavky), odesílá se na OKB, vyšetření se provádí v nepřetržitém provozu. Výsledek je nutno hledat v počítači mezi biochemickými výsledky (ikona B ). Norma v naší laboratoři je 0,0 0,2. Stanovení D-dimerů v klinické praxi je užitečné k vyloučení diagnózy plicní embolie či žilní trombózy při ambulantním vyšetření, protože negativní výsledek D-dimerů s vysokou pravděpodobností vylučuje plicní embolii nebo žilní trombózu (má vysokou negativní prediktivní hodnotu). Pozitivita D-dimerů však provází všechny stavy, které jsou synonymem fibrinémie, např. záněty, nekrózy, nádorová onemocnění, infekce, traumata, stavy po operaci a podobně, což je důvodem jejich nízké specificity (pozitivita D-dimerů nemůže jasně potvrdit plicní embolii nebo žilní trombózu). Z těchto důvodů je diagnostická hodnota D-dimerů u hospitalizovaných nemocných velmi problematická. Pokud přijmeme na oddělení pacienta, který má pozitivní D-dimery a nemá jednoznačně vyloučenou plicní embolii nebo hlubokou žilní trombózu, musíme jej použit o nutnosti dodržovat klid na lůžku (je povolená chůze na WC) a musíme provést bandáže DKK. Toto opatření trvá až do vyjasnění stavu Troponin Zvýšení srdečních troponinů nenalézáme pouze u akutních koronárních syndromů, ale mohou být zvýšeny i při akutní plicní embolii. Odběr se provádí do zkumavky na biochemické vyšetření (bílá zkumavka), odesílá se na OKB, vyšetření se provádí v nepřetržitém provozu. Hraniční hodnota troponinu je 0,10. Troponiny je třeba stanovit při přijetí pacienta (vstupní, 1. troponin) a znovu za 6 7 hodin (kontrolní, 2. troponin), protože jejich maximální hodnoty se objevují za 6 12 hodin po vzniku akutní plicní embolie (a podobně koronární příhody). U většiny pacientů s plicní embolií trvá zvýšení jen po dobu kratší než 2 3 dny, zatímco u pacientů s malým non-stemi infarktem myokardu zůstávají troponiny zvýšené většinou po 10 dnů. Při příjmu pacienta je někdy potřeba se s lékařem domluvit, kdy přesně odebrat kontrolní troponin. V případě, že má pacient pozitivní troponin, platí pro ošetřovatelskou péči stejné zásady jako při zvýšení hodnoty D-dimerů NT-proBNP (mozkový natriuretický peptid) Zvýšené hodnoty NT-proBNP provázejí srdeční selhání v případě plicní embolie jde o selhání pravé komory, při ICHS selhává levá komora. Odběr se provádí do zkumavky na krevní obraz (fialová zkumavky), transportovat je nutno na ledu a na OKB doručit nejpozději do 20 minut; vyšetření se provádí v nepřetržitém provozu. Norma v naší laboratoři je (u pac. do 75 let) a (u pac. nad 75 let); dle guidelines České kardiologické společnosti hodnoty menší než 1000 s velkou pravděpodobností vylučují selhání pravé komory při plicní embolii. Nevýhodou NT-pro BNP je skutečnost, že příčinou jejich zvýšení může být i celá řada jiných stavů, např. selhání levé 7

8 komory, vyšší věk, plicní choroby, arteriální hypertenze, cirhóza jater s ascitem, ledvinné selhání. Hodnoty natriuretického peptidu naopak snižují: obezita a některá kardiovaskulární farmaka. Poznámka: některé laboratoře vyšetřují BNP; zásady pro odběr jsou stejné jako u NTproBNP, avšak výsledné hodnoty se liší. 4.5 Echokardiografie Příprava: před transtorakální echokardiografií (ECHO) není nutná žádná příprava; s pacientem pošleme žádanku, celý chorobopis, dekurs ( plachtu ) a snímek srdce a plic (pokud je k dispozici). Před jícnovou echokardiografií je nutné, aby pacient od půlnoci nejedl a nepil (ranní léky může zapít malým množstvím tekutiny, nesmějí se podávat perorální antidiabetika a inzulin), musí mít zavedenou flexilu a musí podepsat informovaný souhlas ( revers ) s vyšetřením. Po vyšetření není nutné žádné opatření, pacient může dostat najíst, sledujeme výsledek vyšetření, ten předáme lékaři a splníme případné lékařské ordinace. (Viz obr. 3). Obrázek 3 transtorakální (vlevo) a transezofageální (vpravo) echokardiografie (zdroj: Sovová, 2006) 4.6 Duplexní sonografie (doppler) žil DKK se v posledních letech stala hlavní diagnostickou metodou pro žilní trombózu. Jedná se o neinvazivní a nebolestivé ultrazvukové vyšetření žil a tepen DKK, v případě potřeby také žil HKK. Vyšetření dokáže s velkou pravděpodobností prokázat nebo vyloučit hlubokou žilní trombózu, která je často zdrojem plicní embolie. V naší nemocnici je dopplerovské vyšetření dostupné v denním provozu, pokud však slouží příslušný lékař, provádí se často i na službě. Na vyšetření není nutná žádná příprava. 4.7 Spirální CT angiografie plic (angio CT) Spirální CT angiografie plic se stala v posledních letech hlavní zobrazovací metodou plicní embolie. Je nutné použít kontrastní látku. V naší nemocnici je spirální CT vyšetření dostupné nepřetržitě. (Viz obr. 4). Příprava: od půlnoci je pacient nalačno, tekutiny jsou povoleny, léky může dostat, nesmějí se podávat perorální antidiabetika a inzulin je-li pacient diabetik, měl by být vyšetřen přednostně (oznámit na CT), aby nedošlo ke komplikacím (hypo-, hyperglykemie) ráno před vyšetřením (zpravidla v 6 hod.) dle rozhodnutí lékaře podáme 2 tbl. Dithiadenu jako prevenci alergické reakce v případě známé alergie rozepíše lékař speciální přípravu Prednisonem 8

9 k vyšetření je nutná hrubá flexila (růžová nebo zelená, modrá nestačí) pacient podepisuje informovaný souhlas s vyšetřením s pacientem posíláme žádanku, celý chorobopis (bez dekursu) a snímek srdce a plic. Po vyšetření poučíme pacienta o nutnosti dostatečně pít (aby se vyloučila kontrastní látka) a sledujeme případný výskyt alergické reakce. Obrázek 4 vlevo přístroj pro CT vyšetření (zdroj: vpravo plicní embolie v obraze spirální CT angiografie plic (zdroj: 4.8 Plicní perfúzní scan (perfúzní scintigrafie plic) je metoda zobrazující regionální prokrvení (perfúzi) plic po podání radioaktivní látky i.v. Vyšetření se provádí na oddělení nukleární medicíny v denním provozu. (Viz obr. 5 a 6). Příprava: flexila není potřeba (radioaktivní látka je aplikována i.v. mimo flexilu), ostatní příprava není nutná. S pacientem posíláme žádanku a vždy je nutný snímek plic nebo výsledek angio CT. Na vyšetření není vhodné posílat pacienta, který je v kritickém stavu (vyšetření se provádí vsedě), v tomto případě je možné provést angio CT. Poznámka: v některých nemocnicích se kromě plicního perfúzního scanu provádí také plicní ventilační scan, který mapuje provzdušnění plic po inhalaci radioaktivního plynu. Obrázek 5 pacient při perfúzní a ventilační scintigrafii plic (zdroj: ftp://ftp.bnzlin.cz/public/kongres2001/onm/cd/abstracts/sz/sz13/plice.pps) 9

10 Obrázek 6 plicní embolie v obraze plicního perfúzního scanu (zdroj: 4.9 Hemodynamické vyšetření Jedná se o vyšetření tlakových a průtokových ukazatelů v srdečních oddílech a velkých cévách při pravostranné srdeční katetrizaci. Provádí se na katetrizačním sálku, nejčastěji cestou v. subclavia nebo v. femoralis. (Viz obr. 7). Hemodynamickým vyšetřením zjistíme následující parametry: tlak v pravé síni, tlak v plicnici, tlak v zaklínění plicnice (přeneseně odráží tlak v levé síni), minutový srdeční výdej, lze prokázat prekapilární nebo postkapilární plicní hypertenzi. Příprava: vyholení místa vpichu od půlnoci je pacient nalačno, tekutiny jsou povoleny, léky může dostat, nesmějí se podávat perorální antidiabetika a inzulin ráno před vyšetřením (zpravidla v 6 hod.) dle rozhodnutí lékaře podáme 2 tbl. Dithiadenu jako prevenci alergické reakce (je možné podání kontrastní látky) zavést flexilu pacient podepisuje informovaný souhlas s vyšetřením s pacientem posíláme žádanku, celý chorobopis, dekurs a snímek srdce a plic. Po vyšetření sledujeme místo vpichu (prosakování, bolestivost), na místě vpichu by měl být přiložený tampon alespoň 24 hodin, dále se řídíme podle pokynů lékaře a výsledku vyšetření (např. nutnost klidového režimu apod.). Dlouhodobější hemodynamické monitorování lze provádět také na JIP pomocí Swanova- Ganzova katetru (zpravidla u pacientů v kritickém stavu). 10

11 Obrázek 7 schéma pravostranné srdeční katetrizace (zdroj: Kolář, 2003, s. 78) 5. Léčba V klinické praxi jsou cenné údaje o náhlém vzniku dušnosti provázené typickými EKG a echokardiografickými známkami akutní plicní embolie. To postačuje k zahájení léčby. Klinicky zjistitelná hluboká žilní trombóza rovněž představuje indikaci k léčbě. 5.1 Trombolytická léčba Hlavní pilíř léčby akutní plicní embolie tvoří snaha o odstranění obstrukce v plicním cévním řečišti. Trombolytická léčba oproti léčbě heparinem podstatně rychleji uvolňuje obstrukci plicního cévního řečiště. Proto je trombolytická léčba indikována především u masivní plicní embolie, vedoucí k hemodynamické nestabilitě (kardiogenní šok, akutní cor pulmonale, synkopa). Lékem volby je altepláza (firemní název Actilyse), dalším lékem pro trombolýzu může být streptokináza. Trombolytická léčba je prováděna výhradně na JIP. 11

12 Na rozdíl od akutního infarktu myokardu můžeme trombolytickou léčbu zahájit i později, tj. až do 14 dnů od vzniku prvních příznaků, např. při neustupujících obtížích po léčbě heparinem nebo při progresi či perzistenci kritického stavu. 5.2 Antikoagulační léčba heparinem a sledování její účinnosti K léčbě používáme buď nefrakcionované hepariny (UFH) nebo hepariny frakcionované, nízkomolekulární (LMWH). Mezi nefrakcionované hepariny patří Heparin Léčiva [1 lahvička obsahuje 10 ml roztoku], kdy 1 ml obsahuje 5000 j., podává se přísně i.v.; a Heparin Forte Léčiva (retard) [1 ampule obsahuje 1 ml roztoku], kdy 1 ml obsahuje j., podává se přísně s.c. (viz obr. 8). Léčbu nefrakcionovaným heparinem většinou zahajujeme bolusovým podáním 5000 j. Heparinu Léčiva i.v., na které (na našem oddělení) navazuje kontinuální infuze FR 500 ml j. (nebo j.) Heparinu, počáteční rychlostí 20 ml/hod. infuzní pumpou přesně určí lékař. Před zahájením léčby je pacientovi zpravidla vyšetřena koagulace (APTT a INR), při kontinuální infuzi heparinu proběhne další kontrola APTT nejdříve za 6 hod. APTT u pacienta neléčeného nefrakcionovaným heparinem nebo trombolýzou má normu Aby byla antikoagulační léčba UFH účinná, musí se APTT pohybovat v rozmezí 50 80, při dalším zvyšování hrozí riziko krvácivých komplikací. Odběry na APTT provádíme dle ordinace lékaře nejčastěji 2 (příp. 3 ) denně, a to při ranních (příp. poledních) a večerních odběrech. Odběr provádíme vždy z končetiny, ve které nekape infuze s heparinem. Výsledky hlásíme lékaři a podle toho lékař určuje úpravu průtoku heparinu. Je-li hodnota APTT vyšší než 100 (zpravidla hlásí z laboratoře telefonicky), musí sestra neprodleně zastavit infuzi s heparinem a informovat lékaře. Poznámka: nefrakcionované hepariny a trombolytika inhibují vnitřní systém hemokoagulace; pro monitoraci léčby je specifické APTT. Specifické antidotum heparinu je Protamin inj. Studie poslední doby prokázaly, že léčba nízkomolekulárním (frakcionovaným) heparinem je stejně účinná v léčbě akutní hemodynamiky stabilní plicní embolie jako léčba standardním heparinem. Výhodou LMWH je skutečnost, že ve většině případů není potřeba laboratorního monitorování léčby. Dalším pozitivem je možnost ambulantní aplikace. Optimální je dávkování LMWH dle hmotnosti nemocného. Z LMWH jsou nejčastěji používány Clexane (viz obr. 9) a Fragmin. LMWH inhibují aktivitu koagulačního faktoru X. Dle ordinace lékaře je v některých případech nutno kontrolovat antikoagulační odpověď laboratorními testy. Nejčastější je stanovení antixa (anti X aktivita). Odběr se provádí do zkumavky na koagulační vyšetření a odesílá se do Krevního centra FN Ostrava; žádanku najdeme v položce Poukaz K ; na žádanku je nutno napsat dávkování nízkomolekulárního heparinu. Odběr je nutno provést za 4 hodiny po podání dávky LMWH. Z praktického hlediska aplikujeme ranní dávku kolem 5 hod., odběr provedeme kolem 9 hod. a do 9:30 hod. je nutno doručit do naší biochemické laboratoře, protože v 9:30 jsou odběry odváženy do Ostravy (provádí se pouze v denním provozu). Od listopadu 2008 se vyšetření antixa provádí také v naší nemocnici, a to za podmínek popsaných v předchozím odstavci. Preventivní rozmezí je 0,2 0,4 a terapeutické rozmezí je 0,5 1,2 ku/l (jednotka označuje arbitrální látkovou koncentraci ) Podrobněji k aplikaci Clexane a nefrakcionovaného Heparinu Forte Léčiva Clexane je dodáván v předplněných injekčních stříkačkách s jehlou v dávce 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 a 1,0 ml. Injekci aplikujeme přísně s.c. pod úhlem 90 do kožní řasy (není nutná aspirace), řasu držíme po celou dobu aplikace. Z injekční stříkačky neodstříkáváme vzduchovou bublinu, aby nedošlo ke ztrátě obsahu. Místa aplikace: přední a boční partie podbřišku pod pupkem, u těhotných žen přední a zevní strany stehen nebo zevní strany paží. 12

13 Nefrakcionovaný Heparin Forte Léčiva (retard) je dodáván v ampulích (viz výše), ordinovanou dávku natahujeme do 2 ml injekčních stříkaček a aplikujeme přísně s.c. do kožní řasy tenkou (oranžovou) jehlou pod úhlem 45. Kožní řasu je vhodné držet po celou dobu aplikace (pro předejití aplikace do svalu). Před aplikací je nutná aspirace pro ověření, zda nedošlo z napíchnutí cévy. Obrázek 8 vlevo Heparin Léčiva (zdroj: vpravo Heparin Forte Léčiva (zdroj: Obrázek 9 Clexane v předplněné injekční stříkačce (zdroj: 5.3 Antikoagulační léčba Warfarinem a sledování její účinnosti K dosažení antitrombotického účinku při léčbě trombembolie začínáme s antikoagulační terapií heparinem. Warfarin je zpravidla ordinován od prvního dne při léčbě heparinem, podává se v jedné denní dávce, nejčastěji v poledne. Warfarin patří mezi tzv. kumarinové deriváty. V současné době je v naší republice z kumarinů dostupný pouze Warfarin. Warfarin existuje v tabletách po 3 mg (modrá tableta) a po 5 mg (růžová tableta), viz obr. 10. Warfarin inhibuje zevní systém hemokoagulace, pro monitoraci léčby je specifické INR, které odebíráme dle ordinace nejčastěji denně nebo co 2 dny. Terapeutické rozpětí INR je 2,0 3,0; při nižších hodnotách je antikoagulace neúčinná, v případě několikanásobně přesáhnutých hodnot vzniká riziko krvácivých komplikací. Pokud je proveden odběr na INR, lékař musí dle výsledku upravit dávku Warfarinu, do té doby lék nepodáváme (tento problém může nastat především na službách). 13

14 Jestliže je pacient léčen heparinem a hodnota INR je již v terapeutickém rozmezí, lékař může ordinovat ukončení léčby heparinem. V tom případě již zpravidla nejsou nutné další kontroly APTT, pokračují pouze kontroly INR; často můžeme také zrušit flexilu. Léčba Warfarinem pokračuje většinou alespoň 6 měsíců za ambulantní kontroly. Specifické antidotum Warfarinu je Kanavit gtt. nebo inj. Závažné koagulopatie lze též upravit transfuzemi čerstvé mražené plazmy. Při léčbě všemi formami antikoagulancií musíme sledovat krvácivé projevy (viz níže), je-li prodlouženo APTT nebo INR, jsou krajně nevhodné všechny i.m. injekce (pro riziko krvácení a hematomů). Pacientovi, který nově začíná užívat Warfarin, předáme na našem oddělení edukační leták, odpovíme mu na případné dotazy a necháme si podepsat edukační záznam. Obrázek 10 Warfarin Orion 3 a 5 mg (zdroj: Režimová a dietní opatření při léčbě Warfarinem se zaměřením na ambulantní léčbu Každý pacient, který je léčen perorálními antikoagulancii, by měl být edukován o následujících záležitostech: jaký lék užívá, v jakých dávkách a ve kterou denní dobu pro jaké onemocnění a jak dlouho lék užívá co je to INR kdy má další odběr na INR a jaká byla jeho poslední hodnota krvácivé projevy, jejich rozpoznání a řešení příprava na menší chirurgické výkony (vč. vytržení zubu) a operace jak se zachovat v případě úrazu dietní opatření každému lékaři musí sdělit skutečnost, že užívá Warfarin bez porady s lékařem nesmí užívat žádný volně prodejný lék ani vitaminový preparát nebo bylinný čaj. Také ambulantní léčba Warfarinem vyžaduje pravidelné laboratorní kontroly účinnosti léčby vyšetřováním INR, zpravidla u praktického lékaře. Intervaly mezi jednotlivými odběry jsou asi 6 týdnů, podle potřeby kratší. Mezi krvácivé projevy patří: snadná tvorba hematomů, prodloužené krvácení z malé ranky, krevní výrony na viditelných sliznicích (sliznice úst, oční spojivky), krvácení z nosu (epistaxe), krvácení do moče (hematurie), krev ve stolici (meléna, enteroragie), zvracení krve (hemateméza). Pacient musí být poučen, že v případě výskytu krvácivých projevů musí neprodleně vyhledat lékaře. 14

15 Příprava na menší chirurgické zákroky a na operace. Pokud má pacient podstoupit plánovaný chirurgický zákrok (vč. vytržení zubu) nebo operaci, musí oznámit příslušnému lékaři, že užívá Warfarin. Následně je nutná speciální předoperační příprava, vedená nejlépe internistou, příp. praktickým lékařem, kdy je Warfarin určitý časový úsek před operací i po operaci vysazen a v této době nahrazen nízkomolekulárním heparinem. Probíhá-li příprava na operaci ambulantně, je nutné zajistit aplikaci LMWH (např. zacvičením pacienta, příbuzného či jinak). V případě akutní operace je nutno hodnoty INR a APTT upravit na příslušné normy. V případě úrazu (i malého) hrozí závažné krvácení, proto musí pacient neprodleně vyhledat lékaře. Na účinek, a tím i vedlejší nežádoucí projevy Warfarinu, má vliv řada okolností. Mezi nejvýznamnější faktory patří jiné léky a potrava. Nejčastější příčinou selhání antikoagulační léčby nebo naopak její nadměrné účinnosti bývá změna dietního režimu, dietní chyby a souběžná léčba, resp. její změny. Účinek Warfarinu (který se odráží v hodnotě INR) může být oslabován nebo zesilován některými současně užívanými léky. Nejčastější léky zvyšující účinek Warfarinu: nesteroidní antiflogistika (NSA), tramadol, fluvastatin, lovastatin, simvastatin, amiodaron, propafenon a další. V praxi jsou pro nás nejobávanější některá analgetika a antirevmatika, která pacient často užívá, aniž ví, že mohou způsobit zesílení účinku Warfarinu a vést ke krvácení. Nejčastější léky snižující účinek Warfarinu: barbituráty, carbamazepin a další. Protože Warfarin inhibuje koagulační faktory, jejichž tvorba je závislá na vitaminu K, je jeho účinek ovlivňován právě konzumací potravin, čajů a vitaminových doplňků s vysokým obsahem vitaminu K. Byla zjištěna řada potravin, které snižují účinek Warfarinu. Obsah vitaminu K v rozličných potravinách značně kolísá (viz tabulka). Jeho obsah je vysoký především v listové zelenině nebo ve tkáních, v nichž je vitamin K zpracováván. Zatím nejsou k dispozici jednoznačné závěry, ale dá se říci, že vyšší obsah vitaminu K než 250 µg/den může významně ovlivnit účinek Warfarinu, zvláště je-li tento přívod zajišťován pravidelně. Obsah vitaminu K v některých potravinách (uvedeny jsou pouze potraviny s vyšším obsahem než 200 µg/100 g): Potraviny Vitamin K (µg/100 g) brokolice syrová brokolice vařená 270 celer (lodyha) 300 fenykl 240 kapusta listová 817 kopr 400 kuře (maso/srdce) 300/720 květák olivový olej pažitka 380 petržel nať pšenice naklíčená 350 řeřicha salát hlávkový sojová mouka 200 sojový olej špenát zelený čaj

16 zelí červené zelí kysané Základem diety při léčbě Warfarinem je především nemít denní ani sezonní výkyvy. Dlouhodobě zavedené dietní návyky zabezpečují stabilní úroveň antikoagulační léčby (nesmí ale obsahovat příliš vysoký přísun potravin s vitaminem K). 6. Ošetřovatelská péče (se zaměřením na pacienta s prokázanou plicní embolií na standardním interním oddělení) 6.1 Povinnosti sestry při příjmu pacienta Pacient s plicní embolií je přijímán dle rozhodnutí lékaře na standardní jednotku interního oddělení nebo na interní JIP. Lůžko, na kterém pacient leží, by mělo být vybaveno centrálním přívodem kyslíku. Při příjmu pacientovi ihned změříme saturaci hemoglobinu kyslíkem (SaO 2 ) bez kyslíku a pokud je pod 90 % nebo pokud je pacient subjektivně dušný, dáme mu inhalovat kyslík průtokem cca 5 l/min. Na standardním oddělení je běžná oxygenoterapie kyslíkovými brýlemi, ale pokud pacient dýchá ústy, podáme kyslík maskou. Vhodnější je inhalace zvlhčeného kyslíku. Zajistíme periferní žílu flexilou pro případ podávání léků i.v. (i v případě, že zrovna žádná i.v. medikace není ordinována; vždy může totiž dojít k náhlému zhoršení stavu). Většinou má pacient zajištěnou flexilu již před příjmem na oddělení. Neprodleně splníme ordinace týkající se zahájení antikoagulační léčby. Jsou-li ordinovány odběry na trombofilní markery, odběr musí být proveden před zahájením antikoagulační terapie, avšak v žádném případě nesmí (bez souhlasu lékaře) oddálit její zahájení. Dle ordinace v dekursu připravíme odběry na koagulaci, příp. na kontrolní troponin. První odběr na APTT (a rovněž na 2. troponin) se provádí nejdřív za 6 hodin po zahájení plné heparinizace. Je vhodné si hned při příjmu všimnout především těchto laboratorních výsledků: APTT, INR, troponin, D-dimery, NT-proBNP a všech ostatních, které výrazně vybočují z normy. Dle ordinace napojíme pacienta na telemetr. Není-li monitorace ordinována a u pacienta se projevuje dušnost, hypotenze tachykardie či jiné kardiální potíže, domluvíme se s lékařem, zda monitorace skutečně není nutná. Dušnost se zmírňuje ve Fowlerově poloze. Pacienta poučíme o nutnosti dodržovat klidový režim na lůžku, pokud zvládne, může chodit na WC. Přestože na našem oddělení je WC na každém pokoji, zvláště u mužů je zpočátku vhodnější vyprazdňování na lůžku do močové lahve. Z důvodu klidového režimu pacient musí mít na dosah pití. Má-li pacient kromě plicní embolie také flebotrombózu žil dolní končetiny (příp. horní končetiny), změříme obvody DKK (příp. HKK) krejčovským metrem. Obvody měříme v nejsilnějším místě stehen a lýtek, pro přesnost dalších měření vyznačíme v místech prvního měření na kůži čárky lihovým fixem. Další měření obvodů provádíme většinou za 2 3 dny, každodenní měření obvodů není nutné (pokud to lékař přímo nevyžaduje). Změřené obvody musí být zapsané v dekursu. Vždy provedeme bandáže DKK. Jestliže je jedna dolní končetina postižená hlubokou žilní trombózou, je zde nutná vysoká bandáž (při vysoké lokalizaci trombózy až do třísel). DKK dáme do zvýšené polohy (elevace) a postiženou dolní končetinu můžeme dát do korýtka. 16

17 Je-li hluboká žilní trombóza lokalizovaná na horní končetině nebo ve v. subclavia, provedeme vysokou bandáž postižené HK a tu šetříme (na ní neodebíráme krev, nenapichujeme flexily, neaplikujeme injekce, neměříme TK). Postiženou HK můžeme podložit polštářem. Podrobněji o kompresivní terapii pojednáme níže. Je-li pacient ve špatném stavu, je vhodné zavést PK (permanentní močový katetr), což zjednodušuje naši péči o vyprazdňování a v indikovaných případech umožní přesně měřit bilanci tekutin. Jestliže má pacient sníženou pohyblivost a soběstačnost, opatříme lůžko jednou nebo dvěma postranicemi, pokud postranice odmítá, necháme si podepsat edukační záznam (v případě rizika pádu je žádoucí, aby pacient po poučení sestrou podepsal edukační záznam vždy). U diabetiků si musíme dávat pozor, kolik jídla snědí (vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu), aby u nich při původních dávkách inzulinu nebo PAD nevznikla hypoglykemie. Většinou lékař ordinuje kontroly KC, v případě potřeby přeměříme KC glukometrem. Sledujeme a aktivně se dotazujeme na subjektivní potíže pacienta: dušnost, bolesti na hrudi, palpitace (bušení srdce) apod. 6.2 Ošetřovatelská péče v následném období (po slnění bezprostředních povinností) Odběr na koagulaci provádíme vždy z končetiny, ve které nekape infuze s heparinem. U plicní embolie pravidelně měříme a zapisujeme do dekursu SaO 2, většinou každé ráno, v indikovaných případech nebo při zhoršení stavu častěji. Frekvenci monitorace SaO 2 zpravidla lékař neurčuje. Většinou jsou ordinovány kontroly TK 1 3 denně. Masivnější nebo narůstající plicní embolie se může manifestovat hypotenzí, tachykardií nebo velmi obávaným kardiogenním šokem (ten se na standardním oddělení vyskytuje vzácně, avšak má téměř 100% úmrtnost i přes rychlou dostupnost komplexní intenzivní a resuscitační péče). Kardiogenní šok se projevuje hypotenzí, tachykardií, dušností, TK se rychle stává neměřitelným a P nehmatným, SaO 2 se postupně stává neměřitelnou, nastupuje akrální cyanóza, zhoršuje se stav vědomí. V případě zjištění známek kardiogenního šoku musíme neprodleně informovat lékaře. Z telemetru můžeme pacienta odpojit pouze se svolením lékaře. Bandáže DKK musí být přiloženy stále, musíme je pouze obnovovat, aby byly funkční. Má-li pacient hlubokou žilní trombózu DKK, bandáže sundáváme pouze na velkou vizitu a při měření obvodů, příp. pokud chce končetiny vidět lékař. Před propuštěním domů je nutné pacienta poučit, že bandáže musí používat dlouhodobě, musí být schopen si sám bandáže správně přiložit, v opačném případě zacvičíme příbuzného nebo pacienta informujeme o možnosti pořízení speciálních elastických punčoch (v lékárně). Postupné rozvolňování klidového režimu určuje lékař. Provádíme krevní odběry a připravujeme pacienta na ordinovaná vyšetření dle zásad uvedených v předchozích kapitolách. Sledujeme krvácivé projevy (viz výše). Pokud lékař rozhodne o ukončení kontinuální infuze s heparinem, můžeme zpravidla zrušit další odběry na APTT, pokračují pouze odběry na INR, většinou již není nutná flexila. Jakmile je pacient schopen edukace, edukujeme jej o Warfarinu, předáme mu edukační leták a necháme si podepsat edukační záznam. 6.3 Kompresivní terapie Indikace kompresivní terapie flebotrombóza jiné trombotické a embolické stavy, např. plicní embolie, AIM ulcus cruris 17

18 varixy DKK jako prevence trombembolické nemoci u dlouhodobě ležících pacientů, před operací a po operaci lymfedém, flebedém, flebolymfedém a další Absolutní kontraindikace dekompenzované chronické srdeční selhání nebo akutní srdeční selhání (s plicním edémem) krev by se vytlačila k srdci a srdeční selhání by se prohloubilo septická flebitis phlegmasia coerulea dolens periferní neuropatie DKK krevní tlak v periferních tepnách končetin pod 80 torrů alergie na obvazový materiál (v současné době existují nealergizující obinadla) secernující chronická rána není kontraindikací kompresivní terapie Relativní kontraindikace ischemická choroba dolních končetin (ICHDKK) je nutno rozhodnout individuálně a vždy se poradit s lékařem u erisypelu (růže) je kompresivní terapie kontraindikována přibližně v počátečních pěti dnech léčby, poté je již nutná, neboť je tendence k sekundárnímu lymfedému Účinky komprese zúžení dilatovaných žil zlepšení domykavosti žilních chlopní zrychlení toku krve protizánětlivý účinek posílení svalové pumpy Rozdělení kompresivních obinadel krátkotažná obinadla mají vysoký pracovní a nízký klidový tlak. Jsou indikována pro akutní stavy, např. flebotrombóza, bércový vřed žilního původu. dlouhotažná obinadla a kompresivní punčochy mají vysoký klidový a nízký pracovní tlak. Jsou vhodná pouze pro chronické stavy, např. po zhojení bércového vředu, dlouhodobě po flebotrombóze. Pracovní tlak naměříme při zapojení svalové pumpy, kdy se svaly opřou o obinadlo. Klidový tlak je tlak, který vytváří obinadlo na relaxovaný sval Hlavní zásady přikládání kompresivních obinadel ráno před svěšením DKK přikládat na řádně ošetřenou končetinu obinadlo nakládat na elevovanou DK v oblasti kotníku a Achillovy šlachy vypodložit duté prostory oproti kosti vatou nebo molitanovými inlejemi pro dosažení rovnoměrného tlaku obinadla používat bavlněné návleky na ochranu kůže pod bandáží bandážování by mělo začínat od prstů a končit nejméně 10 cm nad místem poškození žilního systému aby byla dobře překrytá pata, je lepší začít otočky od paty a pak pokračovat na prsty a nahoru po 2 cm (Fišerova technika) otočky by se měly překrývat o 2/3 největší tlak obinadla je na patě a prstech, stoupáním nahoru tlak snižujeme 18

19 při bandáži stehna má být obinadlo širší než 12 cm konce obinadel nezakládáme pod otočky, ale přilepujeme, aby nedošlo k otlakům kůže a aby bandáž lépe držela používat hydratační krémy na kůži pod bandážemi pacient s bandážemi by měl pokud možno chodit dobře naložená bandáž vydrží 2 3 dny. Venotonika mají oproti kompresivní terapii pouze podružný efekt. Pacient má nárok na nové kompresivní punčochy každých 6 měsíců od praktického lékaře Nejčastější chyby bandáž jen na postiženém úseku končetiny nízký tlak bandáže v oblasti kotníků a vysoký tlak v oblasti kolen nezabandážovaná pata příliš silně naložené dlouhotažné obinadlo tvoří na DKK otlaky a deformity, může poškodit kůži a způsobuje pacientovi bolest. Obrázek 11 ukázky kompresivní terapie (zdroj: 7. Ošetřovatelské diagnózy u pacienta s plicní embolií a flebotrombózou DKK V českém ošetřovatelství uplatňujeme nejčastěji určování ošetřovatelských diagnóz dle NANDA taxonomie II (prezentované v ČR Marečkovou v roce 2006). Ošetřovatelské diagnózy rozlišujeme na aktuální, které jsou trojsložkové a potenciální, které jsou dvojsložkové. Pro definování aktuální ošetřovatelské diagnózy používáme strukturu PZF, která se skládá z těchto složek: P (problém) představuje název aktuálního ošetřovatelského problému, Z reprezentuje určující znaky (symptomy, příznaky) a F označuje související faktory (etiologie, příčina). Pro definování potenciální ošetřovatelské diagnózy používáme strukturu PRF, kdy P představuje název potenciálních ošetřovatelského problému, a RF jsou první písmena slov rizikové faktory. U pacienta s plicní embolií, příp. flebotrombózou můžeme nalézt následující aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy (seřazené podle priorit): P: porušená výměna plynů Z: tachykardie, hyperkapnie, neklid, hypoxie, zmatenost, dyspnoe, nefyziologické hodnoty arteriálních krevních plynů, hypoxémie, abnormální arteriální ph, F: nerovnováha mezi ventilací a perfuzí (části plicního parenchymu nejsou následkem embolie prokrvené, avšak mohou být ventilované). P: neefektivní tkáňová perfuze kardiopulmonální Z: tachypnoe, zapojení pomocných dýchacích svalů, nefyziologické hodnoty krevních plynů, bolest na hrudi, dyspnoe, tachykardie F: porušení a mechanická redukce arteriálního řečiště (embolie plicnice), nepoměr ventilace a perfuze (části plicního parenchymu nejsou následkem embolie prokrvené, avšak mohou být ventilované). 19

20 P: strach Z: tachykardie, tachypnoe, zvýšené pocení, zvýšené pocení, změny TK F: náhlé zhoršení zdravotního stavu (při plicní embolii), dušnost, bolest P: akutní bolest (na hrudi) Z: sdělení nebo označení bolesti, pacient je soustředěný na sebe, zúžená pozornost, rozrušené chování F: poškozující agens tělesné (plicní embolie) P: riziko poškození RF: léčebné procedury (plná heparinizace, klidový režim), abnormální krevní profil (léčbou navozený hypokoagulační stav) P: riziko infekce RF: invazivní procedury (zavedený centrální žilní katetr) P: intolerance aktivity Z: odchylky tepové frekvence nebo krevního tlaku při fyzické aktivitě, arytmie nebo ischemie dle EKG, námahová dušnost, únava, vyčerpanost nebo slabost při námaze F: nerovnováha mezi potřebou kyslíku a jeho dodávkou (následkem plicní embolie), pobyt na lůžku (nutný klidový režim na lůžku). P: zácpa Z: změna v běžném vyprazdňování střeva, vzedmuté břicho, pacient udává bolest při defekaci, jeho frekvence vyprazdňování stolice je snížena, bolest břicha, pacient není schopen se vyprázdnit, F: nedostatečná tělesná aktivita (nutný klidový režim na lůžku), nedávná změna prostředí (hospitalizace). P: deficitní znalost (o pohybovém/klidovém režimu, o zásadách při léčbě Warfarinem) Z: hovoří o nedostatečné znalosti, nepřesně dodržuje zásady léčebného režimu, F: nedostatek orientace v nové, problematické záležitosti a nedostatek zkušeností, mylný výklad informací nebo instrukcí, nezájem učit se nové poznatky, neobeznámenost se zdroji informací (brožury, letáky ). 20

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Fakultní Nemocnice Hradec Králové I. Interní klinika Akutní Kardiologie JIP I. Bc. Veronika Gigalová Hradec Králové 13. 15.5. 2009 1 Definice

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

PREVENCE TROMBEMBOLICKÉ NEMOCI (TEN)

PREVENCE TROMBEMBOLICKÉ NEMOCI (TEN) FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PREVENCE TROMBEMBOLICKÉ NEMOCI (TEN) EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY TROMBEMBOLICKÁ NEMOC (TEN) TEN JE SOUHRNNÝ NÁZEV PRO HLUBOKOU ŽILNÍ TROMBÓZU A PLICNÍ EMBOLII. ŽILNÍ TROMBÓZA

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Onemocnění tepen DKK (ischemická choroba DK) ICHDK 1 Podobně jako ICHS Způsobuje symptomy z ischemie A) Dle rychlosti vzniku: AKUTNÍ

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - krvácivé projevy Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhoďnoťe výsledky krevních

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie, verze 2007

Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie, verze 2007 1 Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného.

Více

ISBN 978-80-247-3211-4

ISBN 978-80-247-3211-4 Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 1. díl Recenzentka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Grada Publishing, a. s., 2010 Ilustrace dodala autorka. Cover Photo fotobanka allphoto, 2010

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření 1 POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI (http://int-prop.lf2.cuni.cz/zof/vysetreni/kuze.htm)

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Obecné zásady pro RTG vyšetření:

Obecné zásady pro RTG vyšetření: ÚROVEŇ ŘÍZENÍ: PLATNOST PRO: POČET PŘÍLOH: 0 STRANA/STRAN: 1 / 5 ÚTVAR/ÚSEK: LÉKAŘSKÝ, OŠETŘOVATELSKÝ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 0643 ODDĚLENÍ: VŠECHNA PLATNÁ VERZE: 1.1 PLATNOST OD: 15. 4. 2006 ZPRACOVAL: FRANTIŠEK

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha

Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Jsou tromboembolické komplikace úrazů minulostí? Karel Kudrna I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha Hluboká ŽT a PE je jednou z nejčastějších příčin morbidity a mortality pacientů po operaci proximálního

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP V IKTOVÉM CENTRU David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP Iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt Akutní stav vyžadující neodkladnou

Více

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Langová M., Nováková B., Oddělení klinické farmakologie FN PLZEŇ Kompetentní personál Druh, způsob a dobu přiložení bandáže vždy určuje lékař! Všeobecná

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Trombembolie po PŽOK

Trombembolie po PŽOK Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním srdce - pravostranné srdeční selhávání Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vysvětlete

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

SRDEČNÍ INSUFICIENCE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové SRDEČNÍ INSUFICIENCE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Srdeční insuficience Pravostranné levostranné oboustranné Akutní chronické Kompenzované dekompenzované Akutní levostranné selhání (LSI) 1

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Podpora mobility v ošetřovatelské péči. Prostřednictvím kazuistiky a řízených otázek ve cvičení žák uplatňuje vědomosti z oblasti péče o imobilního

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Helena Škrabová IMOBILIZAČNÍ syndrom Imobilizační syndrom Je soubor

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více