XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha listopadu 2012 pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc PROGRAM

2

3 Výbor České flebologické společnosti: prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (předseda) prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (vědecký sekretář) prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D. (pokladník) členové: prim. MUDr. Georgios Karadzos prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc. MUDr. Jaromír Seyček prim. MUDr. Jiří Spáčil, CSc. revizní komise: doc. MUDr. Hana Čepeláková, CSc. (předseda) prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. + prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.

4 Generální sponzoři: Mediální partneři: P f Vystavovatelé: AAR Berlin-Chemie / A. Menarini Česká republika Bioster Covidien ECE Diagnóza Maxis Medi Mladá fronta divize Medical Services Servier Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r o. Monika Šenderová Lidická 43/ Praha 5 tel.: , fax:

5 Místo konání: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Kongresový sál 5. patro budova A Vídeňská 1958/ Praha 4 Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti u registrace. Registrace: Registrační poplatky uhrazené do členové ČFLS sestry ostatní přednášející společenský večer 9.11.pro doprovázející osobu 850 Kč 600 Kč Kč 0 Kč 500 Kč Všechny registrační poplatky uhrazené po a na místě jsou ve výši 00 Kč. Plný registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném jednání a výstavě firem společenský večer s programem a rautem 2x oběd občerstvení během přestávek materiály konference (program, abstrakta, jmenovka, taška) osvědčení o účasti Vybavení k prezentaci: Přednášející budou mít k dispozici prezentační techniku pro projekci z PC (Power Point). Jednací jazyky: Čeština, slovenština, angličtina bez simultánního tlumočení. místo konání / registrace

6 program XXXVII. flebologických dnů Pátek, ,00 Registrace 09,0-0,00 Slavnostní zahájení 0,00 Keynote lecture Strejček J. Evropský konsenzus o skleroterapii 0,5 -,5 Blok I: Etiopatogeneza žilních onemocnění Předsednictvo: Strejček J., Spáčil J., Seyček J. Bartoš P. Vaskulární centrum Ostrava a Centrum zdraví Sagena Frýdek Místek Žilní onemocnění dětí mladších 5 let Spáčil J. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Snížený žilní odtok při natažení dolní končetiny Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Bolest u chronického žilního onemocnění Slonková V. Dermatovenerologická klinika FN Sv. Anna a LF MU Brno Vliv chronických bércových vředů na kvalitu života SYMPOZIUM SERVIER Švestková S. Zeptejte se odborníka

7 ,5 -,5,5 -,0 Kávová přestávka Blok II: Žilní chirurgie I Předsednictvo: Reček Č., Kašpar S., Žernovický F. Jr. Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Hemodynamický paradox: Pravděpodobná příčina recidivujícího refluxu u varikózních onemocnění Kašpar S., Štiegler P, Maixner R. Flebocentrum Hradec Králové a Chirurgická klinika Univerzity Pardubice Deset let zkušeností s endovenózním laserem Julínek S., Malý I. Palas Athéna, s. r. o., Klinika jednodenní chirurgie, Praha 4 a Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii, Praha 2 Naše výsledky s 70 nm laserem,0 -,0 Žernovický F. Jr., Marton E., Kanalíková K., Tomka J., Šefránek V., Dvořáček P., Šlais M., Štádler P., Bihari I., Oláh Z. NUSCH Bratislava a Nemocnice na Homolce Praha RFA ( radiofrequency ablation) an endovenous crossectomy: Multicenter prospective study Bratislava, Prag, Budapest Pecháček V., Šefr R., Kaplan Z. Angiologická ambulance, Chirurgická ambulance, Brno Bezpečnost a tolerabilita termální ablace párou v ambulantním provedení Oběd 5program XXXVII. flebologických dnů

8 program XXXVII. flebologických dnů,0-5,5 Blok III: Žilní chirurgie II Předsednictvo: Veverková L., Mazuch J., Žernovický F. Veverková L., Kalač J., Konečný J., Jeroušek J. I. chirurgická klinika LF MU a FN Sv. Anna, Brno Základním pojmem, který rozhoduje o správnosti léčby či jejím pochybení, je.? Vlachovský R., Novotý T., Buček J., Dvořák M., Staffa R. II. chirurgická klinika LF MU u Sv. Anny v Brně Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů Venous Clinical Severity Score (VCSS) Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Bércové perforátory: Mythus a skutečnost Žernovický F. Angio,s.r.o., Bratislava Venózne ulcera predkolení úloha perforátorov Mazuch, J., Mištuna, D., Huľo, E., Červená, Z. Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovensko Chirurgická liečba varikoflebitíd dolných končatín a ascenzie trombózy 5,5 -,5 Kávová přestávka

9 ,5-7,5 Blok IV: Žilní záněty, trofické defekty Předsednictvo: Hirmerová J., Broulíková A., Roztočil K. Roztočil K., Matuška J., Hirmerová J., Strenková J. Klinika transplantační chirurgie, IKEM Praha Cévní ambulance MATMED s.r.o., Hodonín II. interní klinika LF UK Plzeň Institut biostatistiky a analýz, MU Brno Registr povrchových tromboflebitid v ČR Hirmerová J., Seidlerová J., Šubrt I., Šlechtová J. II. interní klinika LF UK a FN Plzeň, Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Výskyt trombofilních stavů s izolovanou povrchovou trombophlebitidou dolních končetin Spáčil J. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Žilní trombóza patofyziologie, diagnostika a přehled současných možností léčby Broulíková A. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Posttrombotický syndrom epidemiologie, patofyziologie, klinika Fejfarová V., Jirkovská A., Wosková V., Kučerová M. IKEM Praha Diagnostika a ošetřování ischemických defektů Jirkovská A., Fejfarová V., Mezaninová L. IKEM Praha Aktuální problematika infekce a osteomyelitidy u pacientů se syndromem diabetické nohy 0,00 Společenský večer (Hotel Yasmin, Politických vězňů 12/913, Praha 1) 7program XXXVII. flebologických dnů

10 program XXXVII. flebologických dnů Sobota, ,00 -,00 Lymfologie, chronické rány, varia Předsednictvo: Pospíšilová A., Navrátilová Z., Karadzos G Navrátilová Z. Kožní ambulance se specializací na flebologii a lymfologii, Brno Otoky dolních končetin žilního a lymfatického původu - diferenciální diagnostika a terapeutické možnosti Němcová D., Mateřanková A. Dermatovenerologická ambulance Hlučín s. r. o. Strangulující jizvy - příčina některých sekundárních lymfedémů a jejich řešení infiltracemi hyaluronidázou Karadzos G. Chirurgické odděl., Semily Narůstající počet amputací DK u diabetiků Karadzos G. Chirurgické odděl., Semily Luxace kolenního kloubu po TEP a disekce AP Stracenská J. Kožní ambulance, Dermal Centre Mělník In vivo a in vitro testy vybraných materialů vlhké terapie - porovnávací studie Stracenská J. Kožní ambulance, Dermal Centre Mělník Význam a přínos stěru z chronické rány pro praxi 8

11 ,00 Vladimír Végh 1, Vondráček Jan 2 1Edukafarm s.r.o., Praha 2Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. / Vysoká škola ekonomická Praha, Praha, Česká republika Doplňky stravy vs. léčivé přípravky ve flebologii praktické a právní aspekty Zakončení konference, oběd program XXXVII. flebologických dnů 9

12 0 ABSTRAKTA

13 ŽILNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ MLADŠÍCH 5 LET Bartoš P. Vaskulární centrum Ostrava a Centrum zdraví Sagena, Frýdek Místek Z odborných prací doc. MUDr. Horákové a z Bochumské studie I-III a České studie I-II máme údaje o tom, že varixy se z více než v 45 % manifestují před 18 rokem věku a žilní reflux může být přítomen již od 8-9 roku dítěte a jeho četnost se postupně zvyšuje s věkem, přičemž v běžné pražské dětské populaci do 13 let věku byla pletysmograficky měřitelná žilní porucha průměrně u 14,2 % a výskyt varixů byl zaznamenám u 8,7 % dětí /Česká studie I/. Protože tato problematika je ze strany pediatrů a flebologů stále nedoceněna, snažili jsme se porovnat naše data ve skupině dětí mladších 15 let získané v 2 cévních ambulancích v Moravskoslezském kraji s výše uvedenými údaji. V období roku 1/2007 3/2011 jsme celkem vyšetřili pacientů, z tohoto počtu jsme identifikovali jen 19 dětí mladších 15 let, přičemž 3 z nich měli zjevné necévní obtíže, po jejich vyřazení jsme získali nečetný soubor 16 dětských probandů a ten jsme podrobili analýze. Jednalo se o 81 % dívek a 19 % chlapců průměrného věku 12,6 let /9-15let/ s přítomnou positivní rodinnou žilní anamnézou v 81 %. Všichni naši dětští pacienti měli klinické a funkční pletysmografické vyšetření žil /D PPG/, které ještě u 44 % z nich bylo doplněno UZ vyšetřením dolních končetin /DKK/. Všichni vyšetřeni dětští pacienti byli symptomatičtí a z 69 % byl přítomen jen jeden dominující klinický příznak - nejčastěji otok /v 56 %/, z poloviny se pak jednalo o lymfedém. Druhým nejfrekventnějším klinickým příznakem byl pocit tíhy DKK /31 %/, asi částečně modifikovaný současnou přítomností plochonoží /31 %/ a myalgiemi a křečemi DKK /13 %/. Zjistili jsme, že v našem souboru dětských pacientů věk vyšetřovaného nijak nekoreloval s mírou klinických potíží ani se stupněm změřené žilní poruchy, kterou jsme však prokázali u 62 % všech dětí s průměrnou závažností 1,73 pletysmografického stupně, bez stranové diferenciace /vše dle určené metodiky D PPG/, současný výskyt varixů DKK byl zjištěn u 68 všech dětí /nejčastěji retikulární varixy 38 %, venectasie 19 %/. Dětské pacienty jsme pak léčili ze 75 % kompresí, nejčastěji podpůrnou /44 %/, jako doplňkovou léčbu jsme pak indikovali venofarmaka /31 %/ a lymfodrenáže /31 %/ a kontrolu ve sledovaném období jsme realizovali u 3 dětí /19 %/. Dle zkušeností a skromných výsledků našeho pracoviště četnost vyšetření /1,31 promile/ v souboru dětí do 15 let věku určitě neodpovídá závažnosti této problematiky. Důsledněji by měli být indikováni a vyšetřováni symptomatičtí dětští pacienti této věkové skupiny a u dětí asymptomatických pak prošetřovat hlavně dívky s positivní rodinou anamnézou, eventuálně došetřit i sourozence. abstrakta

14 abstrakta BOLEST U CHRONICKÉHO ŽILNÍHO ONEMOCNĚNÍ Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Bolest nohou patří mezi nejčastější stesky pacientů s onemocněním žil a kvůli její chronické povaze má významný dopad na kvalitu života. A i když aktuální hypotézy o mechanismu vzniku žilní bolesti naznačují její zánětlivý původ a byl přesněji označen mechanismus, který řídí interakci mezi mediátory zánětu a žilními nociceptory, je stále obtížné interpretovat kauzální vztah mezi žilním onemocněním a bolestí. Bolest provázející žilní onemocnění se těžko popisuje a intenzita bolesti nekoreluje se závažností onemocnění žil, proto u mnoha pacientů trpících žilní bolestí nenajdeme objektivní klinické projevy. VLIV CHRONICKÝCH BÉRCOVÝCH ULCERACÍ NA KVALITU ŽIVOTA Slonková V. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Cíl práce: Cílem studie bylo získat chybějící údaje o kvalitě života u pacientů s chronickými bércovými vředy. Metodika: Do studie bylo zahrnuto celkem 100 pacientů s chronickými bércovými vředy venózní nebo smíšené etiologie. Každý z pacientů vyplnil speciální soubor otázek zaměřených na kvalitu života pacientů s chronickými bércovými ulceracemi. Otázky byly rozděleny do 6 oblastí, které zahrnovaly bolest, psychické, sociální a psychologické aspekty, omezení denních činností a problematiku terapie. Výsledky: Většina pacientů udávala bolesti, které byly lokalizovány jak v oblasti bércového vředu, tak v jeho okolí. Intenzita bolesti byla hodnocena pomocí numerické škály bolesti. Většina pacientů popisovala bolest v klidu a také bolest při převazu. Bolest často vedla k poruchám spánku. Většina pacientů udávala mírné omezení zájmových aktivit a domácích prací. Polovina pacientů byla nucena nosit větší číslo obuvi, většina pacientů také změnila svůj styl oblékání. Pacienti často udávali sociální izolaci a mnoho z nich bylo závislých na pomoci jiných lidí. Většina pacientů udávala pocity deprese a úzkosti. Závěr: Chronické bércové vředy mají negativní vliv na kvalitu života pacientů, zejména kvůli bolesti, kterou pacienti pociťují.

15 ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Co nejvíce zajímá a trápí uživatelů, kteří v letech navštívili stránky Kolik návštěvníků se vrátilo opakovaně? Na co se nejčastěji ptali a dokážeme jim vždy poradit? To vše a další je shrnuto v přednášce, která je bilancí 5 letého trvání stránek a která by chtěla rozproudit diskuzi s účastníky kongresu na dané téma. abstrakta HEMODYNAMICKÝ PARADOX: PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍHO REFLUXU U VARIKÓZNÍHO ONEMOCNĚNÍ Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Recidivující reflux je častým jevem u varikózního onemocnění; jeho etiologie dosud nebyla objasněna. Spontánní progrese onemocnění, neadekvátní léčení a neovaskularizace byly považovány za pravděpodobné příčiny refluxu. Nicméně ani lege artis provedené léčení, ani vytvoření mechanických bariér v třísle, jež měly zamezit neovaskularizaci, nedokázaly recidivě zabránit. Rozhodující vliv na tvorbu recidivy může mít hemodynamický faktor - ambulatorní tlakový gradient 37,4 ± 6,4 mm Hg vznikající během činnosti lýtkové pumpy mezi stehenní žílou a insuficientními povrchními žílami na stehně po vyřazení refluxu v saféně. Tento tlakový rozdíl zvyšuje proudění krve přes preformované drobné spojky mezi hlubokými a povrchními žílami na stehně, což zvyšuje fluid shear stress na jejich endotelu a spouští uvolňování vasoaktivních látek, jež vedou k progresivní dilataci těchto spojek; výsledkem je recidivující reflux. Podobné biofyzikální a biochemické procesy probíhají i v jiných klinických situacích: u tepenných obliterací, žilních trombóz a vrozených a.-v. píštělí a vedou k tvorbě kolaterálního oběhu. Na druhé straně zrušením refluxu v saféně lze odstranit i tu nejtěžší hemodynamickou poruchu a obnovit fyziologické hemodynamické poměry. Varikózní onemocnění tedy v sobě zahrnuje hemodynamický paradox: bezprostředně po vyřazení refluxu v saféně se nastolí fyziologické hemodynamické poměry, ale zároveň se tím vytvoří předpoklady pro recidivu refluxu a pro postupný návrat k původnímu patologickému stavu. Touto skutečností lze vysvětlit, proč k recidivám dochází po použití jakékoliv terapeutické metody.

16 abstrakta Jedině trvalé znemožnění drenáže žilní krve z insuficientních povrchních žil stehna do hlubokých žil bérce, tj. nastolení poměrů typických pro zdravé jedince by dokázalo vyléčit varikózní onemocnění. DESET LET ZKUŠENOSTÍ S ENDOVENÓZNÍM LASEREM Kašpar S. 1,2, Štiegler P. 2,Maixner R. 2 1 Flebocentrum Hradec Králové 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Chirurgická klinika Krajské nemocnice Pardubice Cíl: Endovaskulární uzávěr safény reprezentuje miniinvazivní alternativu radikální chirurgické léčby. Tato studie shrnuje naše dosavadní zkušeností s endovenózním laserem. Materiál a metodika: Během posledních 10 let jsme po úvodních laboratorních experimentech uskutečnili celkem 1672 endovenózních laserových výkonů na kmenových žilách dolních končetin u 1263 pacientů. Každý nemocný byl před operací vyšetřen jednak klinicky a také pomocí barevného duplexního ultrazvuku. Pooperační vyšetření opět klinicky a ultrazvukem bylo prováděno den po operaci a dále za 1 a 6 měsíců a pak jednou ročně. Výsledky byly hodnoceny porovnáním klinického skóre CEAP klasifikace a kvality života před a po výkonu, hodnocením procenta rekanalizací a dále užitím Kaplan-Meierovy statistiky. Výsledky: Jednou byla diagnostikována hluboká žilní trombóza v povodí vena poplitea, k plicní embolizaci v našem souboru nedošlo. Pooperační data v různých časových periodách byla k dispozici u 99,3 % všech výkonů. Uzávěr safény byl verifikován v 97,3 % po 1 měsíci, neuzavření safény nebo časné zprůchodnění jsme zaznamenali u 2,7 % výkonů. Uzávěr při poslední kontrole byl 93,9 %. Průměrná klinická CEAP klasifikace se zlepšila z 2,22 před operací na 0,24 za 1 měsíc po výkonu a na 0,48 při poslední kontrole. Také kvalita života byla v laserové skupině signifikantně lepší než ve skupině pacientů operovaných tradičním strippingem (p< 0,001). Pracovní neschopnost byla při endovenózní léčbě kratší (medián 0 dnů) ve srovnání s tradiční léčbou (medián 40 dnů), p< 0,001. Závěr: Výsledky endovenózní laserové ablace závisejí především na dokonalém předoperačním ultrazvukovém vyšetření a technicky správném provedení výkonu s cílem aplikace dostatečné laserové energie do postižené žíly. Dlouhodobé výsledky těchto zákroků jsou přinejmenším stejné ale i lepší ve srovnání s tradiční otevřenou chirurgickou terapií.

17 NAŠE VÝSLEDKY S 70 nm LASEREM Julínek S. 1, Malý I. 2 1 Palas Athéna, s.r.o., Klinika jednodenní chirurgie, Praha 4 primář MUDr. L.Winkler 2 Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii, Praha 2 abstrakta Autoři prezentují bohaté zkušenosti s nejmodernějším typem laserového generátoru 1470 nm diodový laser firmy Biolitec. Výhodou tohoto laseru je šetrnější ošetření žilní stěny a zajištění maximálního pooperačního komfortu pacientů v porovnání se staršími typy laserových generátorů. Náš přístup je založen na endovenózním ošetření celého průběhu velké safény (i malé safény) z miniincize u kotníku. K lokalizaci laserového vlákna v safénofemorální nebo safénopopliteální oblasti používáme peroperační ultrazvuk. V případech velkého průměru safény nebo přítomnosti akcesorní safény neošetřitelné laserem z periferie indikujeme krosektomii. Výkon je proveden v celkové anestezii kombinované s tumescentním roztokem. Tributární větve ošetřujeme v jedné době na operačním sále, exstirpací nebo pěnovou skleroterapií. Pooperační kontroly s ultrazvukovým vyšetřením probíhaly v intervalech 3 dnů, 3 měsíců, 1 roku a 2 let. Do jsme provedli s 1470 nm laserem 530 endovenózních výkonů u 453 pacientů. V současné době tvoří pacienti ošetření laserem 60 % z celkového počtu odoperovaných pacientů pro primární varixy. Zásadním parametrem vypovídající o úspěšnosti terapie je procento rekanalizací, které bylo 7.4 % ve sledovaném souboru. Ze závažných komplikací se jednou vyskytla flebotrombóza v povodí popliteální vény po ošetření malé safény. Plicní embolie nebyla zaznamenána. K častým malým komplikacím jsou indurace v průběhu safény, hyperpigmentace. Trvalé parestézie v průběhu nervus safénus jsou ojedinělé při použití tumescentní anestézie. Závěr: Ošetření 1470 nm laserem představuje v současné době jednu z nejefektivnějších endovenózních metod. 5

18 abstrakta RFA (RADIOFREQUENCY ABLATION) - AN ENDOVENOUS CROS- SECTOMY: MULTICENTER PROSPECTIVE STUDY BRATISLAVA, PRAG, BUDAPEST Žernovický F.Jr., Marton E., Kanalíková K., Tomka J., Šefránek V, Dvořáček P., Šlais M., Štádler P., Bihari I., Oláh Z. NUSCH Bratislava, Slovensko Nemocnice na Homolce, Praha The most frequent objection against endovenous surgery of varicose veins is the statement that crossectomy is the only radical aproach. We developed a new tumescence technique in the region of saphenofemoral junction. Creating a fluid wall between the femoral and great saphenous veins we achieve a complete protection of the femoral vein and complete compression of the saphenofemoral junction. Under these conditions a better contact of the catheter with the GSV is possible. The tip of the catheter can be positioned 1 cm from the confluence. In more as 90 % of cases treated by this technique in five independent institutions we achieved a zero stump (a stump shorter as 0.5 cm) which is compatible with a standard surgical crossectomy. Our results support the conclusion, that RFA technique is as valuable as the open crossectomy. BEZPEČNOST A TOLERABILITA TERMÁLNÍ ABLACE PÁROU V AM- BULANTNÍM PROVEDENÍ Pecháček V., Šefr R., Kaplan Z. Angiologická ambulance, Chirurgická ambulance, Brno Endovenózní ablace pomocí páry je nejnovější variantou termálních technik v invazivní léčbě varikózních žil. Bezpečnost výkonu v ambulatním provedení (zákrokový sálek chirurgické ambulance) byla sledována u 27 pacientů. Nebyla zaznamenána plicní embolie, hluboká žilní trombóza, trombóza nasedající na termální uzávěr žíly v oblasti junkce ani jiná závažná příhoda. Došlo ke dvěma malým popáleninám v oblasti venepunkce, nebyly přítomny pigmentace, významnější hematomy ani neurologické komplikace. Tolerabilita zákroku byla hodnocena ve skupině 20 pacientů., a to kvantifikací bolesti pomocí 10 bodové vizuálně-analogové škály v průběhu prvních 10 dní. Průměrná maximální bolest byla 1.45 ve zbytku operačního dne a 0.23, 0.20 a 0.11 ve 3., 6. a 9. pooperačním dni.

19 HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ PO ENDOVENÓZNÍ A KLASICKÉ OPERACI VARIXŮ POMOCÍ VENOUS CLINICAL SE- VERITY SCORE (VCSS) Vlachovský R., Novotný T., Buček J., Dvořák M., Staffa R. II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Linton 1938 a zejména Cockett a Jones 1953 vytvořili teorii o insuficientních bércových perforátorech a o jejich významu pro vznik těžké formy CVI a bércových vředů. Tato teorie byla přijata většinou flebologů a cévních chirurgů a je dosud uznávaná. Podle ní u zdravých jedinců jsou bércové perforátory suficientní a umožňují proudění žilní krve pouze z povrchních do hlubokých žil bérce. Když se v průběhu patologického procesu stanou insuficientní, umožní, aby během aktivity lýtabstrakta Úvod: Hlavním cílem klasické chirurgické i endovenózní terapie křečových žil dolních končetin je redukce symptomů spojených s chronickou žilní insuficiencí. Cílem naší prospektivní studie bylo srovnat hodnocení kvality života po endovenózní a klasické operaci pomocí dotazníku venous clinical severity score (VCSS). Metody: Mezi zářím 2009 a dubnem 2011 bylo do naší studie zařazeno 112 pacientů (56 s laserovou ablací, 56 s klasickou operací). V obou nerandomizovaných skupinách bylo provedeno předoperační hodnocení pomocí dotazníku VCSS a dále klinické a duplexní ultrazvukové vyšetření 7 dnů, 4 týdny a 6 měsíců po výkonu, spolu s tím pak bylo vždy provedeno hodnocení pomocí dotazníku VCSS. Výsledky: Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre VCSS 8,2 ± 2,3 u 56 končetin, 5,9 ± 2,0 u 51 končetin, 5,5 ± 2,1 u 45 končetin a 3,4 ± 1,5 u 42 končetin ve skupině po klasické operaci. Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre 8,1 ± 2,5 u 56 končetin, 4,9 ± 2,1 u 54 končetin, 3,9 ± 1,9 u 49 končetin a 3,2 ± 1,4 u 48 končetin ve skupině po endovenózní terapii. VCSS skóre bylo signifikantně lepší u skupiny po endovenózní terapii po 7 dnech a 4 týdnech (p < 0,001). Po 6 měsících nebyl mezi skupinami signifikantní rozdíl. Závěr: V obou námi hodnocených skupinách jsme zaznamenali ústup symptomů chronické žilní insuficience. V časném pooperačním období odstraňuje endovenózní terapie limitace v kvalitě života oproti klasické operaci. VCSS považujeme za vhodný nástroj pro hodnocení kvality života po výkonech na varixech dolních končetin. BÉRCOVÉ PERFORÁRORY: MYTHUS A SKUTEČNOST Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové 7

20 Inkompetentná liečba hlbokej žilnej trombózy má za následok vznik posttrombotického syndrómu. Charakterizujú ho predovšetkým oedém a progredujúce zmeny kože pigmentácia, indurácia, fibróza, často pod obrazom atrophie blanche. Po rokoch môže vzniknúť obávaný nehojaci sa vred predkolenia. Pathogeneticky ide o venóznu hypertenziu, ktorej príčinou zriedka je obštrukcia hlbokých žíl, najčastejším problémom je r e f l u x - jedabstrakta kové pumpy značné množství krve bylo vytlačováno z hlubokých do povrchních žil bérce; způsobí tím žilní hypertenzi, hemodynamickou poruchu, jež vede k tvorbě bércových vředů. Tato teorie se opírá pouze o subjektivní domněnky, nebyla vědecky prokázána. Naopak několik průkazných skutečností tuto teorii vyvrací. V bércových perforátorech je bidirekcionální proudění krve s vektorem směřujícím do hlubokých žil, a to jak u nemocných s varixy, tak i u zdravých jedinců. U varikózního onemocnění je tato komponenta směřující dovnitř do hlubokých žil tím výraznější, čím intensivnější je reflux v saféně, a čím širší, insuficientnější jsou bércové perforátory; je to tedy pravý opak toho, co tvrdí Cockettova teorie. Ani široké, výrazně insuficientní bércové perforátory nezpůsobují ambulatorní žilní hypertenzi; je tomu právě naopak: přímé měření žilního tlaku v širokých insuficientních bércových perforátorech ukázalo, že jakmile se přeruší reflux v saféně, výchozí hydrostatický tlak vykazuje během aktivity lýtkové pumpy fyziologický pokles jako u zdravých jedinců. Dělení bércových perforátorů na suficientní a insuficientní bylo svévolně vymyšleno a neodpovídá skutečnosti. Bércové perforátory jako celek se i u zdravých jedinců nechovají jako jednocestný ventil, nýbrž umožňují proudění oběma směry. Systolická komponenta tohoto proudění směřující během svalové kontrakce do povrchních žil není patologickým jevem, nýbrž fyziologickým centripetálním (k srdci směřujícím) tokem krve, jež je odváděna velkou safénou do stehenní žíly; velká saféna je tedy přídatným ramenem (vedle podkolenní a stehenní žíly) odvádějícím krev během svalových kontrakci z bérce směrem k srdci. Hlavní fyziologickou funkcí bércových perforátorů je bezprostřední vyrovnávání tlakových změn mezi hlubokými a povrchními žílami bérce během činnosti lýtkové pumpy; tyto žíly se tedy chovají jako spojité nádoby. Bércové perforátory představují vyústění refluxu do hlubokých žil bérce, jsou spojeny s dolním pólem ambulatorního tlakového gradientu, a nemohou proto být u primárních varixů zdrojem refluxu či recidivy refluxu. VENÓZNE ULCERA PREDKOLENÍ - ÚLOHA PERFORÁTOROV Žernovický F. Angio Bratislava, Slovensko 8

21 nak v samotných hlbokých žilách, častejšie ide o reflux saphenofemorálny, alebo saphenopopliteálny. Pri venóznych vredoch najčastejšie ide o reflux v insufficientných p e r f o r á t o r o c h. Absolútnu väčšinu venóznych vredov predkolenia možno zahojiť správnou kompressiou. Problémom sú však časté recidívy. Tým môžeme zabrániť odstránením refluxu. Najčastejšie ide o reflux v mediálnych perforátoroch predkoklenia, ktorý môžeme odstrániť chirurgicky (Linton, SEPS), endovenózne, alebo sklerotherapiou. V našej ambulancii sme liečili 290 venóznych vredov, 178 (61 %) iba kompressiou, 112 (39 %) kompressiou a sklerotherapiou. 68 sklerotizácií sme uskutočnili v prítomnosti otvoreného vredu, 54 po zahojení vredu. 258 (89 %) vredov sme zahojili, 8 (2 %) sa nezahojilo, 24 (8 %) sa stratilo z evidenicie, 18 (6 %) recidivovalo. Za pozornosť stojí, že recidivovalo 15 (5,1 %) vredov liečených iba kompressiou a iba 3 (1,0 %) recidivovali po liečbe kompressiou a sklerotizáciou. Na základe uvedených výskedkov doporučujeme u venóznych vredov s insufficientnými perforátormi likvidáciu týchto zdrojov refluxu. Znížime tým riziko recidív o 80 %. abstrakta CHIRURGICKÁ LIEČBA VARIKOFLEBITÍD DOLNÝCH KONČATÍN A ASCENZIE TROMBÓZY Mazuch J., Mištuna D., Huľo E., Červená Z. Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovensko Varikoflebitída (VF) je častou komplikáciou varikóznej choroby dolných končatín. Ide o zápalovo-trombotický proces na chorej dilatovanej varikóznej žile a považujeme ju za komplikáciu varixov. Nepovažujeme ju za venózny tromboembolizmus. Je však možná aj koincidencia varikoflebitídy s hĺbkovou venóznou trombózou (HVT) hlavne u trombofilných stavov. Preto je potrebné u každého pacienta s VF vyšetriť celý venózny systém oboch dolných končatín ultrasonograficky, nakoľko bola sonograficky zaznamenaná aj koincidencia HVT na kontralaterálnej strane. V takom prípade stav treba už hodnotiť ako venózny tromboembolizmus. Treba zásadne rozlišovať dve formy povrchových tromboflebitíd: trombophlebitis superficialis varicosa (90 %), a trombophlebitis superficialis non varicosa (10 %). Synonymami pre uvedenú diagnózu sú: trombophlebitis superficialis varicosa, varicophlebitis, povrchová varikózna trombophlebitída. Ascenzia trombózy cez v. safénu magnu môže mať za následok aj hĺbkovú venóznu trombózu, keď trombóza prestúpi cez safenofemorálnu junkciu do v. femoralis comunis a v. iliaca. 9

22 Úvod: Povrchová tromboflebitida bývá stále ještě na rozdíl od hluboké žilní trombózy (HŽT) považována za dosti banální onemocnění. Rizikové faktory obou chorob se však částečně překrývají. Cíl studie: Zhodnotit prevalenci trombofilních stavů ve skupině pacientů s izolovanou povrchovou tromboflebitidou na dolních končetinách. Metody: Vyšetřili jsme 74 pacientů (věk let, 70 % žen) s příznaky povrchové tromboflebitidy. Bylo provedeno klinické vyšetření, duplexní sonografie povrchových i hlubokých žil dolních končetin a laboratorní vyšetření trombofilie. Výsledky: Rodinná anamnéza HŽT či povrchové tromboflebitidy byla pozitivní u 34 %, resp. 32 %. HŽT či povrchovou tromboflebitidu v osobní anamnéze udávalo 28 %, resp. 47 % nemocných. Průměrné trvání symptomů bylo 9,6 dní. V 90 % se jednalo o varikoflebitidu. Postižení bylo v 50 % levostranné, v 47 % pravostranné a ve 3 % oboustranné. Trombofilní stav byl zjištěn u 35 % nemocných. U 13 pacientů (17,5 %) byla nalezena leidenská mutace v genu pro faktor V (z toho ve 3 případech v homozygotním stavu), u 5 nemocných (6 %) mutace v genu pro protrombin G20210A v heterozygotním stavu, deficit přirozených inhibitorů koagulace mělo celkem 9 nemocných (v jednom případě deficit proteinu C, ve třech deficit proteinu S a v pěti deficit antitrombinu). Antifosfolipidový syndrom byl diagnostikován u jednoho pacienta. Vrozený trombofilní stav byl častěji zjištěn u pacientů s rodinnou anamnézou tromboembolie, jinak však nebyly významné rozdíly ve výskytu trombofilie mezi nemocnými s pozitivní či negativní osobní anamnézou HŽT či povrchové tromboflebitidy. Závěr: Naše výsledky svědčí pro poměrně vysoký výskyt trombofilabstrakta Zo súboru 202 pacientov s VF autori zaznamenali v 13 prípadoch (6,4 %) ascenziu trombózy až po safenofemorálnu junkciu (SFJ), ktoré riešili radikálne chirurgicky. V 2 prípadoch došlo k prestúpeniu trombózy cez SFJ na hĺbkový venózny systém a preto bola vykonaná iliofemorálna trombektómia Fogartyho katétrom. Taktiež všetky varikoflebitídy sme riešili flebektómiou, prípadne v niektorých prípadoch aj strippingom. VÝSKYT TROMBOFILNÍCH STAVŮ U PACIENTŮ S IZOLOVANOU POVRCHOVOU TROMBOFLEBITIDOU DOLNÍCH KONČETIN Hirmerová J. 1, Seidlerová J. 1, Šubrt I. 2, Šlechtová J. 3 1 II. interní klinika LFUK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky LFUK a FN Plzeň 3 Ústav klinické biochemie a hematologie LFUK a FN Plzeň 0

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 8. 9. listopadu 2013 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Více

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 9. 10. listopadu 2012 IKEM Praha pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně www.phlebology.cz prezident konference prim.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST

VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. II. interní klinika FN Olomouc DEFINICE VARIXŮ Arnoldi (1957) varixy jsou jakékoliv dilatované, elongované nebo vinuté žíly, bez ohledu

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/

Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/ Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/ Cévní ambulance Vaskulární centrum Vítkovická nemocnice a.s. Sagena s.r.o. Frýdek Místek MUDr.Bartoš Petr Co jsme o chronickém žilním onemocnění /CVD/

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha)

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha) ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 11. 6. PŘEDNÁŠ KOVÝ SÁL - ŠPANĚLSKÁ KONÍRNA 8.45 9.05 Slavnostní zahájen í 9.05 9.15 1. Současný stav angiologie v Olomouckém kraji Musil D., Kaletová M., Herman J. Interní a cévní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

8.30 9.00 Slavnostní zahájení Vlasák R. Prezident kongresu Wald M. Předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP

8.30 9.00 Slavnostní zahájení Vlasák R. Prezident kongresu Wald M. Předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP PROGRAM ČTVRTEK 22. října 2015 15.00 20.00 Registrace 17.00 18.00 Welcome drink 18.00 20.00 Workshop: Refresh Lymfo-taping Feenstra C. 1, Vlasák R. 2 1 Naaldwijk, Nizozemsko, 2 Centrum preventivní medicíny

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Přednosta: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč Tel.: (+420) 261 082 632, Fax: (+420) 261 082 620, e-mail: jaromir.simsa@ftn.cz

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Posudková činnost v angiologii

Posudková činnost v angiologii Posudková činnost v angiologii J. Spáčil Funkční dopad zdravotního postižení se posuzuje při (po) komplexní léčbě. Postižení obou končetin nebo dominantní horní končetiny představuje závažnější funkční

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU - DEFINICE SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup 5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup Pořádá Česká společnost pro cévní přístup ve spolupráci s Aesculap Akademií 12. listopadu 2015 Hotel Barceló, Praha Informace Informace Termín: Hlavní odborná

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více