XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha listopadu 2012 pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc PROGRAM

2

3 Výbor České flebologické společnosti: prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (předseda) prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (vědecký sekretář) prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D. (pokladník) členové: prim. MUDr. Georgios Karadzos prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc. MUDr. Jaromír Seyček prim. MUDr. Jiří Spáčil, CSc. revizní komise: doc. MUDr. Hana Čepeláková, CSc. (předseda) prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. + prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.

4 Generální sponzoři: Mediální partneři: P f Vystavovatelé: AAR Berlin-Chemie / A. Menarini Česká republika Bioster Covidien ECE Diagnóza Maxis Medi Mladá fronta divize Medical Services Servier Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r o. Monika Šenderová Lidická 43/ Praha 5 tel.: , fax:

5 Místo konání: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Kongresový sál 5. patro budova A Vídeňská 1958/ Praha 4 Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti u registrace. Registrace: Registrační poplatky uhrazené do členové ČFLS sestry ostatní přednášející společenský večer 9.11.pro doprovázející osobu 850 Kč 600 Kč Kč 0 Kč 500 Kč Všechny registrační poplatky uhrazené po a na místě jsou ve výši 00 Kč. Plný registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném jednání a výstavě firem společenský večer s programem a rautem 2x oběd občerstvení během přestávek materiály konference (program, abstrakta, jmenovka, taška) osvědčení o účasti Vybavení k prezentaci: Přednášející budou mít k dispozici prezentační techniku pro projekci z PC (Power Point). Jednací jazyky: Čeština, slovenština, angličtina bez simultánního tlumočení. místo konání / registrace

6 program XXXVII. flebologických dnů Pátek, ,00 Registrace 09,0-0,00 Slavnostní zahájení 0,00 Keynote lecture Strejček J. Evropský konsenzus o skleroterapii 0,5 -,5 Blok I: Etiopatogeneza žilních onemocnění Předsednictvo: Strejček J., Spáčil J., Seyček J. Bartoš P. Vaskulární centrum Ostrava a Centrum zdraví Sagena Frýdek Místek Žilní onemocnění dětí mladších 5 let Spáčil J. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Snížený žilní odtok při natažení dolní končetiny Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Bolest u chronického žilního onemocnění Slonková V. Dermatovenerologická klinika FN Sv. Anna a LF MU Brno Vliv chronických bércových vředů na kvalitu života SYMPOZIUM SERVIER Švestková S. Zeptejte se odborníka

7 ,5 -,5,5 -,0 Kávová přestávka Blok II: Žilní chirurgie I Předsednictvo: Reček Č., Kašpar S., Žernovický F. Jr. Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Hemodynamický paradox: Pravděpodobná příčina recidivujícího refluxu u varikózních onemocnění Kašpar S., Štiegler P, Maixner R. Flebocentrum Hradec Králové a Chirurgická klinika Univerzity Pardubice Deset let zkušeností s endovenózním laserem Julínek S., Malý I. Palas Athéna, s. r. o., Klinika jednodenní chirurgie, Praha 4 a Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii, Praha 2 Naše výsledky s 70 nm laserem,0 -,0 Žernovický F. Jr., Marton E., Kanalíková K., Tomka J., Šefránek V., Dvořáček P., Šlais M., Štádler P., Bihari I., Oláh Z. NUSCH Bratislava a Nemocnice na Homolce Praha RFA ( radiofrequency ablation) an endovenous crossectomy: Multicenter prospective study Bratislava, Prag, Budapest Pecháček V., Šefr R., Kaplan Z. Angiologická ambulance, Chirurgická ambulance, Brno Bezpečnost a tolerabilita termální ablace párou v ambulantním provedení Oběd 5program XXXVII. flebologických dnů

8 program XXXVII. flebologických dnů,0-5,5 Blok III: Žilní chirurgie II Předsednictvo: Veverková L., Mazuch J., Žernovický F. Veverková L., Kalač J., Konečný J., Jeroušek J. I. chirurgická klinika LF MU a FN Sv. Anna, Brno Základním pojmem, který rozhoduje o správnosti léčby či jejím pochybení, je.? Vlachovský R., Novotý T., Buček J., Dvořák M., Staffa R. II. chirurgická klinika LF MU u Sv. Anny v Brně Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů Venous Clinical Severity Score (VCSS) Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Bércové perforátory: Mythus a skutečnost Žernovický F. Angio,s.r.o., Bratislava Venózne ulcera predkolení úloha perforátorov Mazuch, J., Mištuna, D., Huľo, E., Červená, Z. Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovensko Chirurgická liečba varikoflebitíd dolných končatín a ascenzie trombózy 5,5 -,5 Kávová přestávka

9 ,5-7,5 Blok IV: Žilní záněty, trofické defekty Předsednictvo: Hirmerová J., Broulíková A., Roztočil K. Roztočil K., Matuška J., Hirmerová J., Strenková J. Klinika transplantační chirurgie, IKEM Praha Cévní ambulance MATMED s.r.o., Hodonín II. interní klinika LF UK Plzeň Institut biostatistiky a analýz, MU Brno Registr povrchových tromboflebitid v ČR Hirmerová J., Seidlerová J., Šubrt I., Šlechtová J. II. interní klinika LF UK a FN Plzeň, Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Výskyt trombofilních stavů s izolovanou povrchovou trombophlebitidou dolních končetin Spáčil J. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Žilní trombóza patofyziologie, diagnostika a přehled současných možností léčby Broulíková A. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Posttrombotický syndrom epidemiologie, patofyziologie, klinika Fejfarová V., Jirkovská A., Wosková V., Kučerová M. IKEM Praha Diagnostika a ošetřování ischemických defektů Jirkovská A., Fejfarová V., Mezaninová L. IKEM Praha Aktuální problematika infekce a osteomyelitidy u pacientů se syndromem diabetické nohy 0,00 Společenský večer (Hotel Yasmin, Politických vězňů 12/913, Praha 1) 7program XXXVII. flebologických dnů

10 program XXXVII. flebologických dnů Sobota, ,00 -,00 Lymfologie, chronické rány, varia Předsednictvo: Pospíšilová A., Navrátilová Z., Karadzos G Navrátilová Z. Kožní ambulance se specializací na flebologii a lymfologii, Brno Otoky dolních končetin žilního a lymfatického původu - diferenciální diagnostika a terapeutické možnosti Němcová D., Mateřanková A. Dermatovenerologická ambulance Hlučín s. r. o. Strangulující jizvy - příčina některých sekundárních lymfedémů a jejich řešení infiltracemi hyaluronidázou Karadzos G. Chirurgické odděl., Semily Narůstající počet amputací DK u diabetiků Karadzos G. Chirurgické odděl., Semily Luxace kolenního kloubu po TEP a disekce AP Stracenská J. Kožní ambulance, Dermal Centre Mělník In vivo a in vitro testy vybraných materialů vlhké terapie - porovnávací studie Stracenská J. Kožní ambulance, Dermal Centre Mělník Význam a přínos stěru z chronické rány pro praxi 8

11 ,00 Vladimír Végh 1, Vondráček Jan 2 1Edukafarm s.r.o., Praha 2Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. / Vysoká škola ekonomická Praha, Praha, Česká republika Doplňky stravy vs. léčivé přípravky ve flebologii praktické a právní aspekty Zakončení konference, oběd program XXXVII. flebologických dnů 9

12 0 ABSTRAKTA

13 ŽILNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ MLADŠÍCH 5 LET Bartoš P. Vaskulární centrum Ostrava a Centrum zdraví Sagena, Frýdek Místek Z odborných prací doc. MUDr. Horákové a z Bochumské studie I-III a České studie I-II máme údaje o tom, že varixy se z více než v 45 % manifestují před 18 rokem věku a žilní reflux může být přítomen již od 8-9 roku dítěte a jeho četnost se postupně zvyšuje s věkem, přičemž v běžné pražské dětské populaci do 13 let věku byla pletysmograficky měřitelná žilní porucha průměrně u 14,2 % a výskyt varixů byl zaznamenám u 8,7 % dětí /Česká studie I/. Protože tato problematika je ze strany pediatrů a flebologů stále nedoceněna, snažili jsme se porovnat naše data ve skupině dětí mladších 15 let získané v 2 cévních ambulancích v Moravskoslezském kraji s výše uvedenými údaji. V období roku 1/2007 3/2011 jsme celkem vyšetřili pacientů, z tohoto počtu jsme identifikovali jen 19 dětí mladších 15 let, přičemž 3 z nich měli zjevné necévní obtíže, po jejich vyřazení jsme získali nečetný soubor 16 dětských probandů a ten jsme podrobili analýze. Jednalo se o 81 % dívek a 19 % chlapců průměrného věku 12,6 let /9-15let/ s přítomnou positivní rodinnou žilní anamnézou v 81 %. Všichni naši dětští pacienti měli klinické a funkční pletysmografické vyšetření žil /D PPG/, které ještě u 44 % z nich bylo doplněno UZ vyšetřením dolních končetin /DKK/. Všichni vyšetřeni dětští pacienti byli symptomatičtí a z 69 % byl přítomen jen jeden dominující klinický příznak - nejčastěji otok /v 56 %/, z poloviny se pak jednalo o lymfedém. Druhým nejfrekventnějším klinickým příznakem byl pocit tíhy DKK /31 %/, asi částečně modifikovaný současnou přítomností plochonoží /31 %/ a myalgiemi a křečemi DKK /13 %/. Zjistili jsme, že v našem souboru dětských pacientů věk vyšetřovaného nijak nekoreloval s mírou klinických potíží ani se stupněm změřené žilní poruchy, kterou jsme však prokázali u 62 % všech dětí s průměrnou závažností 1,73 pletysmografického stupně, bez stranové diferenciace /vše dle určené metodiky D PPG/, současný výskyt varixů DKK byl zjištěn u 68 všech dětí /nejčastěji retikulární varixy 38 %, venectasie 19 %/. Dětské pacienty jsme pak léčili ze 75 % kompresí, nejčastěji podpůrnou /44 %/, jako doplňkovou léčbu jsme pak indikovali venofarmaka /31 %/ a lymfodrenáže /31 %/ a kontrolu ve sledovaném období jsme realizovali u 3 dětí /19 %/. Dle zkušeností a skromných výsledků našeho pracoviště četnost vyšetření /1,31 promile/ v souboru dětí do 15 let věku určitě neodpovídá závažnosti této problematiky. Důsledněji by měli být indikováni a vyšetřováni symptomatičtí dětští pacienti této věkové skupiny a u dětí asymptomatických pak prošetřovat hlavně dívky s positivní rodinou anamnézou, eventuálně došetřit i sourozence. abstrakta

14 abstrakta BOLEST U CHRONICKÉHO ŽILNÍHO ONEMOCNĚNÍ Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Bolest nohou patří mezi nejčastější stesky pacientů s onemocněním žil a kvůli její chronické povaze má významný dopad na kvalitu života. A i když aktuální hypotézy o mechanismu vzniku žilní bolesti naznačují její zánětlivý původ a byl přesněji označen mechanismus, který řídí interakci mezi mediátory zánětu a žilními nociceptory, je stále obtížné interpretovat kauzální vztah mezi žilním onemocněním a bolestí. Bolest provázející žilní onemocnění se těžko popisuje a intenzita bolesti nekoreluje se závažností onemocnění žil, proto u mnoha pacientů trpících žilní bolestí nenajdeme objektivní klinické projevy. VLIV CHRONICKÝCH BÉRCOVÝCH ULCERACÍ NA KVALITU ŽIVOTA Slonková V. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Cíl práce: Cílem studie bylo získat chybějící údaje o kvalitě života u pacientů s chronickými bércovými vředy. Metodika: Do studie bylo zahrnuto celkem 100 pacientů s chronickými bércovými vředy venózní nebo smíšené etiologie. Každý z pacientů vyplnil speciální soubor otázek zaměřených na kvalitu života pacientů s chronickými bércovými ulceracemi. Otázky byly rozděleny do 6 oblastí, které zahrnovaly bolest, psychické, sociální a psychologické aspekty, omezení denních činností a problematiku terapie. Výsledky: Většina pacientů udávala bolesti, které byly lokalizovány jak v oblasti bércového vředu, tak v jeho okolí. Intenzita bolesti byla hodnocena pomocí numerické škály bolesti. Většina pacientů popisovala bolest v klidu a také bolest při převazu. Bolest často vedla k poruchám spánku. Většina pacientů udávala mírné omezení zájmových aktivit a domácích prací. Polovina pacientů byla nucena nosit větší číslo obuvi, většina pacientů také změnila svůj styl oblékání. Pacienti často udávali sociální izolaci a mnoho z nich bylo závislých na pomoci jiných lidí. Většina pacientů udávala pocity deprese a úzkosti. Závěr: Chronické bércové vředy mají negativní vliv na kvalitu života pacientů, zejména kvůli bolesti, kterou pacienti pociťují.

15 ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA Švestková S. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno Co nejvíce zajímá a trápí uživatelů, kteří v letech navštívili stránky Kolik návštěvníků se vrátilo opakovaně? Na co se nejčastěji ptali a dokážeme jim vždy poradit? To vše a další je shrnuto v přednášce, která je bilancí 5 letého trvání stránek a která by chtěla rozproudit diskuzi s účastníky kongresu na dané téma. abstrakta HEMODYNAMICKÝ PARADOX: PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍHO REFLUXU U VARIKÓZNÍHO ONEMOCNĚNÍ Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové Recidivující reflux je častým jevem u varikózního onemocnění; jeho etiologie dosud nebyla objasněna. Spontánní progrese onemocnění, neadekvátní léčení a neovaskularizace byly považovány za pravděpodobné příčiny refluxu. Nicméně ani lege artis provedené léčení, ani vytvoření mechanických bariér v třísle, jež měly zamezit neovaskularizaci, nedokázaly recidivě zabránit. Rozhodující vliv na tvorbu recidivy může mít hemodynamický faktor - ambulatorní tlakový gradient 37,4 ± 6,4 mm Hg vznikající během činnosti lýtkové pumpy mezi stehenní žílou a insuficientními povrchními žílami na stehně po vyřazení refluxu v saféně. Tento tlakový rozdíl zvyšuje proudění krve přes preformované drobné spojky mezi hlubokými a povrchními žílami na stehně, což zvyšuje fluid shear stress na jejich endotelu a spouští uvolňování vasoaktivních látek, jež vedou k progresivní dilataci těchto spojek; výsledkem je recidivující reflux. Podobné biofyzikální a biochemické procesy probíhají i v jiných klinických situacích: u tepenných obliterací, žilních trombóz a vrozených a.-v. píštělí a vedou k tvorbě kolaterálního oběhu. Na druhé straně zrušením refluxu v saféně lze odstranit i tu nejtěžší hemodynamickou poruchu a obnovit fyziologické hemodynamické poměry. Varikózní onemocnění tedy v sobě zahrnuje hemodynamický paradox: bezprostředně po vyřazení refluxu v saféně se nastolí fyziologické hemodynamické poměry, ale zároveň se tím vytvoří předpoklady pro recidivu refluxu a pro postupný návrat k původnímu patologickému stavu. Touto skutečností lze vysvětlit, proč k recidivám dochází po použití jakékoliv terapeutické metody.

16 abstrakta Jedině trvalé znemožnění drenáže žilní krve z insuficientních povrchních žil stehna do hlubokých žil bérce, tj. nastolení poměrů typických pro zdravé jedince by dokázalo vyléčit varikózní onemocnění. DESET LET ZKUŠENOSTÍ S ENDOVENÓZNÍM LASEREM Kašpar S. 1,2, Štiegler P. 2,Maixner R. 2 1 Flebocentrum Hradec Králové 2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Chirurgická klinika Krajské nemocnice Pardubice Cíl: Endovaskulární uzávěr safény reprezentuje miniinvazivní alternativu radikální chirurgické léčby. Tato studie shrnuje naše dosavadní zkušeností s endovenózním laserem. Materiál a metodika: Během posledních 10 let jsme po úvodních laboratorních experimentech uskutečnili celkem 1672 endovenózních laserových výkonů na kmenových žilách dolních končetin u 1263 pacientů. Každý nemocný byl před operací vyšetřen jednak klinicky a také pomocí barevného duplexního ultrazvuku. Pooperační vyšetření opět klinicky a ultrazvukem bylo prováděno den po operaci a dále za 1 a 6 měsíců a pak jednou ročně. Výsledky byly hodnoceny porovnáním klinického skóre CEAP klasifikace a kvality života před a po výkonu, hodnocením procenta rekanalizací a dále užitím Kaplan-Meierovy statistiky. Výsledky: Jednou byla diagnostikována hluboká žilní trombóza v povodí vena poplitea, k plicní embolizaci v našem souboru nedošlo. Pooperační data v různých časových periodách byla k dispozici u 99,3 % všech výkonů. Uzávěr safény byl verifikován v 97,3 % po 1 měsíci, neuzavření safény nebo časné zprůchodnění jsme zaznamenali u 2,7 % výkonů. Uzávěr při poslední kontrole byl 93,9 %. Průměrná klinická CEAP klasifikace se zlepšila z 2,22 před operací na 0,24 za 1 měsíc po výkonu a na 0,48 při poslední kontrole. Také kvalita života byla v laserové skupině signifikantně lepší než ve skupině pacientů operovaných tradičním strippingem (p< 0,001). Pracovní neschopnost byla při endovenózní léčbě kratší (medián 0 dnů) ve srovnání s tradiční léčbou (medián 40 dnů), p< 0,001. Závěr: Výsledky endovenózní laserové ablace závisejí především na dokonalém předoperačním ultrazvukovém vyšetření a technicky správném provedení výkonu s cílem aplikace dostatečné laserové energie do postižené žíly. Dlouhodobé výsledky těchto zákroků jsou přinejmenším stejné ale i lepší ve srovnání s tradiční otevřenou chirurgickou terapií.

17 NAŠE VÝSLEDKY S 70 nm LASEREM Julínek S. 1, Malý I. 2 1 Palas Athéna, s.r.o., Klinika jednodenní chirurgie, Praha 4 primář MUDr. L.Winkler 2 Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii, Praha 2 abstrakta Autoři prezentují bohaté zkušenosti s nejmodernějším typem laserového generátoru 1470 nm diodový laser firmy Biolitec. Výhodou tohoto laseru je šetrnější ošetření žilní stěny a zajištění maximálního pooperačního komfortu pacientů v porovnání se staršími typy laserových generátorů. Náš přístup je založen na endovenózním ošetření celého průběhu velké safény (i malé safény) z miniincize u kotníku. K lokalizaci laserového vlákna v safénofemorální nebo safénopopliteální oblasti používáme peroperační ultrazvuk. V případech velkého průměru safény nebo přítomnosti akcesorní safény neošetřitelné laserem z periferie indikujeme krosektomii. Výkon je proveden v celkové anestezii kombinované s tumescentním roztokem. Tributární větve ošetřujeme v jedné době na operačním sále, exstirpací nebo pěnovou skleroterapií. Pooperační kontroly s ultrazvukovým vyšetřením probíhaly v intervalech 3 dnů, 3 měsíců, 1 roku a 2 let. Do jsme provedli s 1470 nm laserem 530 endovenózních výkonů u 453 pacientů. V současné době tvoří pacienti ošetření laserem 60 % z celkového počtu odoperovaných pacientů pro primární varixy. Zásadním parametrem vypovídající o úspěšnosti terapie je procento rekanalizací, které bylo 7.4 % ve sledovaném souboru. Ze závažných komplikací se jednou vyskytla flebotrombóza v povodí popliteální vény po ošetření malé safény. Plicní embolie nebyla zaznamenána. K častým malým komplikacím jsou indurace v průběhu safény, hyperpigmentace. Trvalé parestézie v průběhu nervus safénus jsou ojedinělé při použití tumescentní anestézie. Závěr: Ošetření 1470 nm laserem představuje v současné době jednu z nejefektivnějších endovenózních metod. 5

18 abstrakta RFA (RADIOFREQUENCY ABLATION) - AN ENDOVENOUS CROS- SECTOMY: MULTICENTER PROSPECTIVE STUDY BRATISLAVA, PRAG, BUDAPEST Žernovický F.Jr., Marton E., Kanalíková K., Tomka J., Šefránek V, Dvořáček P., Šlais M., Štádler P., Bihari I., Oláh Z. NUSCH Bratislava, Slovensko Nemocnice na Homolce, Praha The most frequent objection against endovenous surgery of varicose veins is the statement that crossectomy is the only radical aproach. We developed a new tumescence technique in the region of saphenofemoral junction. Creating a fluid wall between the femoral and great saphenous veins we achieve a complete protection of the femoral vein and complete compression of the saphenofemoral junction. Under these conditions a better contact of the catheter with the GSV is possible. The tip of the catheter can be positioned 1 cm from the confluence. In more as 90 % of cases treated by this technique in five independent institutions we achieved a zero stump (a stump shorter as 0.5 cm) which is compatible with a standard surgical crossectomy. Our results support the conclusion, that RFA technique is as valuable as the open crossectomy. BEZPEČNOST A TOLERABILITA TERMÁLNÍ ABLACE PÁROU V AM- BULANTNÍM PROVEDENÍ Pecháček V., Šefr R., Kaplan Z. Angiologická ambulance, Chirurgická ambulance, Brno Endovenózní ablace pomocí páry je nejnovější variantou termálních technik v invazivní léčbě varikózních žil. Bezpečnost výkonu v ambulatním provedení (zákrokový sálek chirurgické ambulance) byla sledována u 27 pacientů. Nebyla zaznamenána plicní embolie, hluboká žilní trombóza, trombóza nasedající na termální uzávěr žíly v oblasti junkce ani jiná závažná příhoda. Došlo ke dvěma malým popáleninám v oblasti venepunkce, nebyly přítomny pigmentace, významnější hematomy ani neurologické komplikace. Tolerabilita zákroku byla hodnocena ve skupině 20 pacientů., a to kvantifikací bolesti pomocí 10 bodové vizuálně-analogové škály v průběhu prvních 10 dní. Průměrná maximální bolest byla 1.45 ve zbytku operačního dne a 0.23, 0.20 a 0.11 ve 3., 6. a 9. pooperačním dni.

19 HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ PO ENDOVENÓZNÍ A KLASICKÉ OPERACI VARIXŮ POMOCÍ VENOUS CLINICAL SE- VERITY SCORE (VCSS) Vlachovský R., Novotný T., Buček J., Dvořák M., Staffa R. II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Linton 1938 a zejména Cockett a Jones 1953 vytvořili teorii o insuficientních bércových perforátorech a o jejich významu pro vznik těžké formy CVI a bércových vředů. Tato teorie byla přijata většinou flebologů a cévních chirurgů a je dosud uznávaná. Podle ní u zdravých jedinců jsou bércové perforátory suficientní a umožňují proudění žilní krve pouze z povrchních do hlubokých žil bérce. Když se v průběhu patologického procesu stanou insuficientní, umožní, aby během aktivity lýtabstrakta Úvod: Hlavním cílem klasické chirurgické i endovenózní terapie křečových žil dolních končetin je redukce symptomů spojených s chronickou žilní insuficiencí. Cílem naší prospektivní studie bylo srovnat hodnocení kvality života po endovenózní a klasické operaci pomocí dotazníku venous clinical severity score (VCSS). Metody: Mezi zářím 2009 a dubnem 2011 bylo do naší studie zařazeno 112 pacientů (56 s laserovou ablací, 56 s klasickou operací). V obou nerandomizovaných skupinách bylo provedeno předoperační hodnocení pomocí dotazníku VCSS a dále klinické a duplexní ultrazvukové vyšetření 7 dnů, 4 týdny a 6 měsíců po výkonu, spolu s tím pak bylo vždy provedeno hodnocení pomocí dotazníku VCSS. Výsledky: Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre VCSS 8,2 ± 2,3 u 56 končetin, 5,9 ± 2,0 u 51 končetin, 5,5 ± 2,1 u 45 končetin a 3,4 ± 1,5 u 42 končetin ve skupině po klasické operaci. Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre 8,1 ± 2,5 u 56 končetin, 4,9 ± 2,1 u 54 končetin, 3,9 ± 1,9 u 49 končetin a 3,2 ± 1,4 u 48 končetin ve skupině po endovenózní terapii. VCSS skóre bylo signifikantně lepší u skupiny po endovenózní terapii po 7 dnech a 4 týdnech (p < 0,001). Po 6 měsících nebyl mezi skupinami signifikantní rozdíl. Závěr: V obou námi hodnocených skupinách jsme zaznamenali ústup symptomů chronické žilní insuficience. V časném pooperačním období odstraňuje endovenózní terapie limitace v kvalitě života oproti klasické operaci. VCSS považujeme za vhodný nástroj pro hodnocení kvality života po výkonech na varixech dolních končetin. BÉRCOVÉ PERFORÁRORY: MYTHUS A SKUTEČNOST Reček Č. dříve Chirurgická klinika fakultní nemocnice, Hradec Králové 7

20 Inkompetentná liečba hlbokej žilnej trombózy má za následok vznik posttrombotického syndrómu. Charakterizujú ho predovšetkým oedém a progredujúce zmeny kože pigmentácia, indurácia, fibróza, často pod obrazom atrophie blanche. Po rokoch môže vzniknúť obávaný nehojaci sa vred predkolenia. Pathogeneticky ide o venóznu hypertenziu, ktorej príčinou zriedka je obštrukcia hlbokých žíl, najčastejším problémom je r e f l u x - jedabstrakta kové pumpy značné množství krve bylo vytlačováno z hlubokých do povrchních žil bérce; způsobí tím žilní hypertenzi, hemodynamickou poruchu, jež vede k tvorbě bércových vředů. Tato teorie se opírá pouze o subjektivní domněnky, nebyla vědecky prokázána. Naopak několik průkazných skutečností tuto teorii vyvrací. V bércových perforátorech je bidirekcionální proudění krve s vektorem směřujícím do hlubokých žil, a to jak u nemocných s varixy, tak i u zdravých jedinců. U varikózního onemocnění je tato komponenta směřující dovnitř do hlubokých žil tím výraznější, čím intensivnější je reflux v saféně, a čím širší, insuficientnější jsou bércové perforátory; je to tedy pravý opak toho, co tvrdí Cockettova teorie. Ani široké, výrazně insuficientní bércové perforátory nezpůsobují ambulatorní žilní hypertenzi; je tomu právě naopak: přímé měření žilního tlaku v širokých insuficientních bércových perforátorech ukázalo, že jakmile se přeruší reflux v saféně, výchozí hydrostatický tlak vykazuje během aktivity lýtkové pumpy fyziologický pokles jako u zdravých jedinců. Dělení bércových perforátorů na suficientní a insuficientní bylo svévolně vymyšleno a neodpovídá skutečnosti. Bércové perforátory jako celek se i u zdravých jedinců nechovají jako jednocestný ventil, nýbrž umožňují proudění oběma směry. Systolická komponenta tohoto proudění směřující během svalové kontrakce do povrchních žil není patologickým jevem, nýbrž fyziologickým centripetálním (k srdci směřujícím) tokem krve, jež je odváděna velkou safénou do stehenní žíly; velká saféna je tedy přídatným ramenem (vedle podkolenní a stehenní žíly) odvádějícím krev během svalových kontrakci z bérce směrem k srdci. Hlavní fyziologickou funkcí bércových perforátorů je bezprostřední vyrovnávání tlakových změn mezi hlubokými a povrchními žílami bérce během činnosti lýtkové pumpy; tyto žíly se tedy chovají jako spojité nádoby. Bércové perforátory představují vyústění refluxu do hlubokých žil bérce, jsou spojeny s dolním pólem ambulatorního tlakového gradientu, a nemohou proto být u primárních varixů zdrojem refluxu či recidivy refluxu. VENÓZNE ULCERA PREDKOLENÍ - ÚLOHA PERFORÁTOROV Žernovický F. Angio Bratislava, Slovensko 8

21 nak v samotných hlbokých žilách, častejšie ide o reflux saphenofemorálny, alebo saphenopopliteálny. Pri venóznych vredoch najčastejšie ide o reflux v insufficientných p e r f o r á t o r o c h. Absolútnu väčšinu venóznych vredov predkolenia možno zahojiť správnou kompressiou. Problémom sú však časté recidívy. Tým môžeme zabrániť odstránením refluxu. Najčastejšie ide o reflux v mediálnych perforátoroch predkoklenia, ktorý môžeme odstrániť chirurgicky (Linton, SEPS), endovenózne, alebo sklerotherapiou. V našej ambulancii sme liečili 290 venóznych vredov, 178 (61 %) iba kompressiou, 112 (39 %) kompressiou a sklerotherapiou. 68 sklerotizácií sme uskutočnili v prítomnosti otvoreného vredu, 54 po zahojení vredu. 258 (89 %) vredov sme zahojili, 8 (2 %) sa nezahojilo, 24 (8 %) sa stratilo z evidenicie, 18 (6 %) recidivovalo. Za pozornosť stojí, že recidivovalo 15 (5,1 %) vredov liečených iba kompressiou a iba 3 (1,0 %) recidivovali po liečbe kompressiou a sklerotizáciou. Na základe uvedených výskedkov doporučujeme u venóznych vredov s insufficientnými perforátormi likvidáciu týchto zdrojov refluxu. Znížime tým riziko recidív o 80 %. abstrakta CHIRURGICKÁ LIEČBA VARIKOFLEBITÍD DOLNÝCH KONČATÍN A ASCENZIE TROMBÓZY Mazuch J., Mištuna D., Huľo E., Červená Z. Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovensko Varikoflebitída (VF) je častou komplikáciou varikóznej choroby dolných končatín. Ide o zápalovo-trombotický proces na chorej dilatovanej varikóznej žile a považujeme ju za komplikáciu varixov. Nepovažujeme ju za venózny tromboembolizmus. Je však možná aj koincidencia varikoflebitídy s hĺbkovou venóznou trombózou (HVT) hlavne u trombofilných stavov. Preto je potrebné u každého pacienta s VF vyšetriť celý venózny systém oboch dolných končatín ultrasonograficky, nakoľko bola sonograficky zaznamenaná aj koincidencia HVT na kontralaterálnej strane. V takom prípade stav treba už hodnotiť ako venózny tromboembolizmus. Treba zásadne rozlišovať dve formy povrchových tromboflebitíd: trombophlebitis superficialis varicosa (90 %), a trombophlebitis superficialis non varicosa (10 %). Synonymami pre uvedenú diagnózu sú: trombophlebitis superficialis varicosa, varicophlebitis, povrchová varikózna trombophlebitída. Ascenzia trombózy cez v. safénu magnu môže mať za následok aj hĺbkovú venóznu trombózu, keď trombóza prestúpi cez safenofemorálnu junkciu do v. femoralis comunis a v. iliaca. 9

22 Úvod: Povrchová tromboflebitida bývá stále ještě na rozdíl od hluboké žilní trombózy (HŽT) považována za dosti banální onemocnění. Rizikové faktory obou chorob se však částečně překrývají. Cíl studie: Zhodnotit prevalenci trombofilních stavů ve skupině pacientů s izolovanou povrchovou tromboflebitidou na dolních končetinách. Metody: Vyšetřili jsme 74 pacientů (věk let, 70 % žen) s příznaky povrchové tromboflebitidy. Bylo provedeno klinické vyšetření, duplexní sonografie povrchových i hlubokých žil dolních končetin a laboratorní vyšetření trombofilie. Výsledky: Rodinná anamnéza HŽT či povrchové tromboflebitidy byla pozitivní u 34 %, resp. 32 %. HŽT či povrchovou tromboflebitidu v osobní anamnéze udávalo 28 %, resp. 47 % nemocných. Průměrné trvání symptomů bylo 9,6 dní. V 90 % se jednalo o varikoflebitidu. Postižení bylo v 50 % levostranné, v 47 % pravostranné a ve 3 % oboustranné. Trombofilní stav byl zjištěn u 35 % nemocných. U 13 pacientů (17,5 %) byla nalezena leidenská mutace v genu pro faktor V (z toho ve 3 případech v homozygotním stavu), u 5 nemocných (6 %) mutace v genu pro protrombin G20210A v heterozygotním stavu, deficit přirozených inhibitorů koagulace mělo celkem 9 nemocných (v jednom případě deficit proteinu C, ve třech deficit proteinu S a v pěti deficit antitrombinu). Antifosfolipidový syndrom byl diagnostikován u jednoho pacienta. Vrozený trombofilní stav byl častěji zjištěn u pacientů s rodinnou anamnézou tromboembolie, jinak však nebyly významné rozdíly ve výskytu trombofilie mezi nemocnými s pozitivní či negativní osobní anamnézou HŽT či povrchové tromboflebitidy. Závěr: Naše výsledky svědčí pro poměrně vysoký výskyt trombofilabstrakta Zo súboru 202 pacientov s VF autori zaznamenali v 13 prípadoch (6,4 %) ascenziu trombózy až po safenofemorálnu junkciu (SFJ), ktoré riešili radikálne chirurgicky. V 2 prípadoch došlo k prestúpeniu trombózy cez SFJ na hĺbkový venózny systém a preto bola vykonaná iliofemorálna trombektómia Fogartyho katétrom. Taktiež všetky varikoflebitídy sme riešili flebektómiou, prípadne v niektorých prípadoch aj strippingom. VÝSKYT TROMBOFILNÍCH STAVŮ U PACIENTŮ S IZOLOVANOU POVRCHOVOU TROMBOFLEBITIDOU DOLNÍCH KONČETIN Hirmerová J. 1, Seidlerová J. 1, Šubrt I. 2, Šlechtová J. 3 1 II. interní klinika LFUK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky LFUK a FN Plzeň 3 Ústav klinické biochemie a hematologie LFUK a FN Plzeň 0

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7. 0. října 00 Česká republika

Více

P r o g r a m a a b s t r a k ta

P r o g r a m a a b s t r a k ta II. mezioborový lékařský kongres DÝCHÁNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci s SPL ČR, ČIPA a ČARO 27. 29. 11. 2008 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary P r o g r a m a a b s t r a

Více

Miniinvazivní metody léčení křečových žil nové trendy

Miniinvazivní metody léčení křečových žil nové trendy 46 Okénko estetické dermatologie Miniinvazivní metody léčení křečových žil nové trendy MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. Oddělení cévní a rekonstrukční chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s. Ve svém sdělení

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI P O Ř A DAT E L É OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc Odborný program 9.00 Zahájení konference Anatomicko-soudní aspekty traumatických zranění

Více

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 ISSN 1801-2809 Program Časopis pro lékaře a zdravotní sestry příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii Ročník 10, suplementum 1 ISSN

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Sborník abstrakt Čeladná, hotel Prosper 12.-13. června 2008 Centrum hyperbarické medicíny, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 2 číslo vydání 3 září 2012 cena 125 Kč 2012/3 Česká dermatovenerologie Téma čísla Bércový vřed Dermatologie a ostatní obory Syndrom diabetické nohy závažná

Více

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400 . číslo 7. ročník ISSN 80-6400 03 akutní péče atlas dermatologie kapitoly z historie XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 03 REPETITORIUM

Více

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové 33. ŠERCLOVY DNY MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Neurologická klinika v Hradci již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI Pediatrie PRO PRAXI Suppl. D 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-112-1 Ro ník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Hradci Králové 12. 13. ervna 2015, Hotel Nové Adalbertinum,

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více