Za gotikou při Úslavě a Bradavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za gotikou při Úslavě a Bradavě"

Transkript

1 Za gotikou při Úslavě a Bradavě Spálené Poříčí, nám. Spálené Poříčí, rozc. 0,5 km Karlov 2,5 km Štítov 4 km myslivna Kamensko 6 km Zdemyslice 8 km Vlčtejn, zříc. 9,5 km Nezvěstice, kostel 13,5 km Žákava 15,5 km U dvora Vlkova 18 km dvůr Lhotka 20 km Spálené Poříčí, rozc. 21,5 km Spálené Poříčí, nám. 22 km Spálené Poříčí, nám. Spálené Poříčí, rozc. 0 1 Karlov 2 3 Štítov 4 5 Kamensko, myslivna Kolem Úhlavy a při jejím pravém přítoku Bradavě vede tato zajímavá a pestrá trasa, která nám představí několik starých gotických kostelů i jednu zajímavou zříceninu hradu. Budeme jak to na jižním Plzeňsku už ani nemůže být jinak střídavě stoupat a klesat, půjdeme většinou po dobrých cestách či silnicích, místy nás však čekají i poněkud podmáčené úseky a také jedna poněkud náročnější část prakticky volným terénem; ale určitě všechno zvládneme bez problémů. Pokud se na výlet vydáme na kole, pojedeme od hradu Vlčtejna dál po modré značce na křižovatku u dvora, pak vpravo po hlavní silnici č. 20 a na dalším rozcestí opět doprava do Zdemyslic. V lese mezi Žákavou a dvorem Lhotkou musíme počítat s obtížnějším terénem, tato část se však dá objet po silnici přes Štítov. Na běžkách je za dobrých sněhových podmínek sjízdný úsek Spálené Poříčí, rozc. Zdemyslice, samozřejmě bez projeté stopy. Jedním z nejhezčích sídel na jižním Plzeňsku je Spálené Poříčí**, malé, ale příjemné a hezky upravené město na potoku Bradava, od r městská památková zóna. Jak napovídá i jméno, v minulosti tu roztaho- 6 7 Zdemyslice 8 Vlčtejn, zříc. Nezvěstice, kostel Žákava U dvora Vlkova dvůr Lhotka Spálené Poříčí, rozc. Spálené Poříčí, nám naše tipy Spálené Poříčí hezké venkovské město se zámkem, kostelem a starými domy. Zdemyslice obnovený gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. stol. Vlčtejn zřícenina gotického hradu na buližníkové skále. Nezvěstice gotický kostel Všech svatých se zachovanými architektonickými detaily. Žákava gotický, barokně přestavěný kostel sv. Vavřince. val křídla červený kohout. Obec se původně jmenovala pouze Poříčí a první zmínka o ní pochází z r. 1239, kdy ji majitelé páni z Rožmitálu prodali kladrubskému klášteru, od 2. poloviny 14. stol. však byla opět v majetku šlechty, která se tu často střídala. Počátkem 17. stol. získali Poříčí Mitrovští. Adam Mitrovský, ač sám katolík, hlasoval pro přijetí Fridricha Falckého za českého krále, proto byl po Bílé hoře odsouzen k pokutě 500 zlatých. Obyvatelé Poříčí, které se již před r stalo městečkem, však byli převážně evangelíci. Proto v r Poříčí přepadlo a vypálilo císařské vojsko generála Buquoye; od té doby nese přívlastek Spálené. Od r do r vlastnila zdejší statek pražská svatovítská kapitula. Další velký požár tady řádil v r I z této pohromy se městečko rychle vzpamatovalo. Odlehlost od hlavních cest i pozdější absence železnice způsobily, že si uchovalo převážně zemědělský charakter, část obyvatel se živila i řemesly. Rozvinula se tu i železářská výroba, připomínaná již v 16. stol., v 18. stol. vyrostla při železné huti také výrobna zbraní. Toto odvětví však časem zaniklo, stejně jako sirkárna, která v době největšího rozkvětu zaměstnávala až 100 dělníků. Městečko trpělo nejen požáry, ale i povodněmi. Značné škody mu způsobila prudká bouře v srpnu 1925, kdy se protrhly hráze rybníků Hvížďalka a Kolařík a voda zaplavila ulice. V r byl obnoven městský statut Spáleného Poříčí. Středem obce, která si uchovala malebný maloměstský ráz konce 19. a počátku 20. stol., je prostorné obdélné náměstí Svobody s gotickým kostelem sv. Mikuláše, upraveným barokně koncem 17. stol., v r doplněným o věž a přestavěným v 2. polovině 19. stol. V jeho výzdobě zaujmou zajímavé vitráže J. Hodka z r Okolí svatyně má parkovou úpravu s krátkým lipovým stromořadím. Pod lipami stojí tři barokní sochy z 20. let 18. stol. sv. Jan Nepomucký, P. Marie a sv. Antonín Paduánský. Poblíž je i památník padlým s pomníkem M. Jana Husa. Náměstí obklopují většinou přízemní domy venkovského typu se štíty ve stylu pozdního baroka a empíru, najdeme tady však i honosnější objekty, dnes většinou s historizujícími fasádami. K nejhezčím a nejlépe zachovaným patří čp. 34, 50, 120, 31 33, 159, 161 (židovský kupecký dům) aj. Na budovu městského úřadu z r navazuje zeď s velkou nikou, v níž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1717, tedy z doby ještě před Janovým svatořečením. K nejkrásnějším domům patří děkanství čp. 139 (za kostelem naproti zámku), patrová stavba z r s krásně zdobenou rokokovou fasádou. Na průčelí jsou umístěny tři pamětní desky jedna připomíná, že zde v letech působil jako farář spisovatel J. Š. Baar, druhá je věnována zdejšímu vlasteneckému čtenářskému spolku, založenému v r jako třetí nejstarší v Čechách, třetí pak zdejšímu rodáku páterovi F. Ferdovi, proslavenému lidovému léčiteli, 82 83

2 v letech nespravedlivě vězněnému komunistickým režimem. Nejvýznamnější stavbou Spáleného Poříčí je zámek, obklopený menším parkem. Na jeho místě stávala původně pozdně gotická tvrz z přelomu 14. a 15. stol., kterou dal v r Adam st. Vratislav z Mitrovic přestavět na trojkřídlý renesanční zámek. Čtvrté křídlo směrem do parku, které uzavřelo obdélné nádvoří, dala vystavět svatovítská kapitula až koncem 18. stol. V 1. polovině 19. stol. došlo ještě k částečným novogotickým úpravám z té doby pochází např. cimbuří na vrcholu průčelní hranolové věže. Průčelí zámku zdobí renesanční psaníčkové sgrafito, v nádvoří jsou dva kamenné renesanční portály. Objekt dnes vlastní opět Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, slouží kulturním potřebám, je tu i sídlo církevní střední odborné školy obor ochrana přírody a prostředí a obor rodinná škola. Zámecký park v anglickém stylu vznikl po r. 1870, rostou tu některé mohutné exempláře převážně domácích dřevin. Jeho součástí je i Zámecký rybník (0,5 ha), napájený náhonem z rybníka Hvížďalka. Naproti zámku za silnicí je bývalý hospodářský dvůr a pivovar. Na vysokém pivovarském komíně pravidelně hnízdí rodina čápů. Na severozápadním okraji města je židovský hřbitov. (Ubytování, stravování: penzion a restaurace U Joachyma, restaurace U Kutálků, hostinec U Vötterů.) Od turistické orientace na náměstí u Husova pomníku (1) půjdeme po žluté a zelené značce chodníkem při hlavní silnici. Za křižovatkou se dáme mírně vlevo do uličky, vzápětí opět doleva na cestu do údolí Bradavy. Potok přejdeme po lávce a pokračujeme rovně ulicí ke křižovatce a turistickému orientačnímu místu Spálené Poříčí, rozc. (2). Tady se značky dělí zelená míří po silnici vpravo, my půjdeme dál po žluté rovně. Zvolna stoupáme úzkou asfaltkou kolem rodinných domků, později mezi poli k rozcestí. Při pohledu zpět se nám otvírají hezké výhledy*. Na rozcestí zahneme spolu se silničkou vpravo, mineme lesík a pak dost výrazně vystoupáme ke dvoru Karlov. Asfaltka ústí do jeho vrat, naše žlutá značka těsně před tím odbočí vpravo, obejde dvůr, mine telekomunikační věž a dovede nás na širokou polní cestou lemovanou stromy a polorozpadlými dřevěnými ohradami. Po ní sestupujeme podél lesíka, potěšíme se dalekými výhledy*, mj. na vrch Radyni se zříceninou hradu, pak jdeme vpravo mezi poli a loukami. Vlevo mineme dlouhý úzký rybníček, za ním vstoupíme do vsi Štítov. Na jejím okraji je další podobný rybníček, částečně zarostlý rákosím. Dostaneme se na křižovatku a zahýbáme vlevo na náves. Štítov*, poměrně vysoko položená ves, nemá žádné výraznější pamětihodnosti. Na návsi polookrouhloého tvaru, jejíž značnou část zabírá vodní nádrž, z jedné strany lemovaná akáty, stojí novogotická kaplička s valbovou střechou, na jejíž hřeben je posazena zvonička. Před ní, mezi Spálené Poříčí dvěma lipami, je pomník padlým. Statky, jejichž štíty jsou většinou obráceny do návsi, postrádají architektonickou hodnotu. Hned na kraji návsi uhýbá značka podél nádrže vpravo k turistické orientaci (3) a lavičce, od ní pak půjdeme znovu vpravo do vedlejší uličky. Za vesnicí sestupujeme po zpevněné, kdysi zřejmě asfaltované cestě mezi poli k lesu a pak podél potůčku k hezkému lesnímu rybníku, pod nímž je dětský chatový tábor. Někde v těchto místech stávala zaniklá ves Kamenice, kterou dnes připomíná jen název místa Kamensko*. Stejně se jmenuje i bývalá myslivna, která stojí v zahradě vpravo od cesty. Za ní na rozcestí nás žlutá značka vede vlevo po asfaltové silnici. Les pomalu končí, objevují se louky, o kus dál se stočíme na hráz dalšího lesního rybníka. Začíná tu rozlehlá chatová kolonie Kamensko, která se táhne až k řece Úslavě. Uprostřed hráze odbočíme ze silničky vpravo na pěšinu, která po několika krocích vyústí na širší cestu. Po ní jdeme mírně vpravo podél plotu mezi chatami, za nimi pěšinou krajem lesa a nakonec lesem. Stočíme se vpravo k potoku, přejdeme jej po lávce z kuláčů a po chvíli se dostaneme na okraj louky, kde se dáme vlevo a po několika krocích na vidlicovitém rozcestí vpravo. Sestoupíme na velkou louku u řeky Úslavy. Přejdeme ji a míříme k mostku. Vpravo vystupuje z lesa výrazný buližníkový suk zvaný Baba. Za řekou projdeme areálem bývalého mlýna na okraji Zdemyslic. Mlýn čp. 38 je hezky udržované patrové klasicistní stavení, k němuž byla přistavěna novější provozní budova. Silnice nás pak po malé chvíli dovede na náves. Vesnice s hezkým staročeským názvem Zdemyslice* patří k nejstarším v oblasti, již v r se o ní hovoří jako o majetku kladrubského kláš

3 tera, později náležela klášteru v Nepomuku. Náves je zatravněná, porostlá starými stromy, uprostřed stojí pomník s bronzovým lvem, věnovaný památce padlých, je tady i autobusová zastávka. (Stravování: obecní hospoda u Komorousů, otevřeno od pondělí do středy od 14, od čtvrtka do neděle od 11 h, hostinec TJ Sokol.) Z návsi projdeme uličkou kolem hostince k silnici, odkud můžeme udělat krátkou odbočku vpravo, ke starobylému kostelu sv. Mikuláše** (4), obklopenému kamennou zdí bývalého hřbitova. Je to jednolodní gotická stavba ze 14. stol. s málo odsazeným polygonálním presbytářem a hrotitými okny s původním obložením, upravený barokně v 18. a novogoticky v 19. stol. (západní průčelí). Na informační tabuli u vstupní brány se můžeme dozvědět mnoho zajímavého o jeho historii, např. to, že kostelní věž vyhořela v r po zásahu bleskem a že v r shořel cenný barokní hlavní oltář poté, co jej úmyslně zapálil slabomyslný žhář. V letech byl kostel důkladně opraven a v říjnu 1995 znovu slavnostně znovuotevřen plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Práce v hodnotě 1 milion korun uhradily částečně sbírky občanů, i příspěvek obce a státu. U brány stojí i vysoký pískovcový toskánský sloup z r zakončený železným křížem. Vrátíme se zpět na silnici, na žlutou značku, a vystoupáme po ní k turistické orientaci (5) poblíž žel. trati. Žlutá tady uhýbá vlevo, odkud naopak přichází značka modrá, která nás povede dál. Přejdeme přes koleje k dalšímu orientačnímu místu v těsné blízkosti žel. zastávky a začínáme výrazně stoupat po silnici ven z obce. Asi v polovině kopce mineme vpravo zdemyslický hřbitov. Silnice nás nakonec dovede do vsi Vlčtejn a pokračuje přes ni stále vzhůru až k nejvyššímu místu, bývalé prodejně potravin, dnes sídlu obecního úřadu, kde je i turistická orientace. Začíná tady značená odbočka ke zřícenině hradu (100 m a zpět). Gotický hrad Vlčtejn** (6), někdy nazývaný i Vildštejn, vystavěli na buližníkové skále v 1. polovině 14. stol. Rožmberkové. V r jej obsadili husité, kteří se tady pod vedením Svojše ze Zahrádky udrželi až do r Pak hrad držel Bedřich z Donína, přední válečník a cestovatel. V r tady došlo k významnému jednání mezi královskou stranou Jiřího z Poděbrad a odbojnou jednotou strakonickou, zastupovanou především Rožmberky, které vyústilo v podepsání Vildštejnské smlouvy, která přispěla k uklidnění rozjitřených poměrů v království. Hrad přestal být trvale obýván na konci 16. stol., i když za vpádu pasovského vojska do Čech v r tady sídlil Kryštof Harant z Polžic. Koncem 17. stol. byl již zříceninou. Hradní palác byl v r romanticky obnoven, zastřešen a upraven k obývání, brzy na to byl však definitivně opuštěn a zříceniny dolního hradu s hospodářskými budovami a konírnami v r z větší části rozebrány na stavbu silnice; na jeho místě pod starými lipami je dnes letní scéna, poblíž i ohniště. Kolem celého areálu se dodnes dochovaly mohutné příkopy a valy, obklopující skálu. Po železných schodech můžeme vystoupit do hradního jádra, které tvoří mohutný obdélný patrový palác s polygonálním zakončením, poněkud připomí

4 nající palácovou budovu na blízké Radyni. Dochoval se v původní výši i s velkými obdélnými okny, objevíme tu však i hezké gotické hrotité okénko s původním ostěním. Branka a část zdí, kolem kterých jsme při výstupu do paláce prošli, pochází až z romantické úpravy v 19. stol. Z dolního hradu zůstala jen část budovy při východní hradní zdi a na západní straně cisterna. Vrátíme se zpět na značku a pokračujeme mírně dolů po silnici. Na prvním rozcestí ji však opustíme a dáme se bez značení ulicí vpravo. (Kdybychom pokračovali dál, došli bychom po 200 m ke dvoru. Jeho součástí je i kolna bývalého pálffyovského velkostatku, otevřená empírová stavba z 1. poloviny 19. stol., jejíž střecha je posazena na šestnácti mohutných toskánských sloupech.) Procházíme severozápadní částí vsi, kde si jistě povšimneme usedlosti s hezky upravenou poloroubenou chalupou. Na rozcestí půjdeme mírně vpravo, na dalším v blízkosti rybníčka rovně do polí. Za posledním domkem se silnička změní na polní cestu, která nám nabídne daleké výhledy; panoramatu dominuje typická silueta hradu Radyně. Za mírného klesání dojdeme k lesu a po chvíli se dostaneme na rozcestí u mohutného dubu, odkud budeme pokračovat rovně dolů při kraji oploceného lesa k dalšímu rozcestí, pak vlevo lesem až na jeho konec u rozlehlého pole. Stočíme se ostře vpravo zpátky do lesa, cesta stále klesá kolem mladé smrčiny. V místě, kde se výrazně stáčí doprava, z ní uhneme na jinou, málo výraznou travnatou mírně vlevo. Vede nás dolů kolem oplocenek, pořád v nevelké vzdálenosti od kraje lesa, až k plotu rozlehlé obory. Tady začíná poněkud dobrodružná část našeho putování, naštěstí ne příliš dlouhá. Cesta, v posledním úseku už jen pěšina, definitivně mizí. Dáme se vlevo po kraji pole podél oplocení. To po chvíli skončí, projdeme vpravo mezi keři do neudržovaného ovocného sadu a jdeme doleva jeho horním okrajem kolem osamělé chatky. Za ní se objeví málo výrazná travnatá cesta. Pustíme se po ní; na konci sadu se stáčí vpravo dolů podél hradby keřů, šikmo protne louku a dovede nás k okraji lesíka poblíž posedu. Tady si už starosti s orientací dělat nemusíme cesta je čím dál výraznější. Míří stále zvolna dolů loukou zhruba ve směru vedení vysokého napětí, k němuž jsme se postupně přiblížili. Před námi vidíme ves Žákavu, více vlevo Nezvěstice. Znovu jsme se přiblížili k oplocení obory, v níž můžeme vidět velmi početné stádo daňků. Poblíž místa, kde se dvě trasy vysokého napětí křižují, přetneme širokou cestu a pokračujeme v původním směru mírně dolů podél mladého smrkového lesa. Cesta se stočí doleva k železniční trati, přejde ji a sestoupí lesem do údolí Úslavy. Nakonec les opustíme, před námi se objeví chatová kolonie, cesta se změní na silničku a podél chat a zahrádek nás přivede do Nezvěstic. Zprava se přidá zelená značka. Spolu s ní přejdeme po lávce přes Olešenský potok a stoupáme úzkou uličkou do středu obce. Vlevo si povšimneme několika roubených stavení, sroubku a stodoly. Vyústíme na hlavní silnici u kostela. První zpráva o Nezvěsticích** je z r Ves bývala rozdělena mezi několik majitelů část patřila k hradu Litice, později k Lopatě, část Rožmberkům, zbytek tvořily svobodné statky. V r se celé Nezvěstice staly součástí šťáhlavského panství. Na východním konci při Úslavě stával dvorec s tvrzí, připomínanou v 15. stol. Zůstalo z ní tvrziště s nepatrnými stopami zdiva a valu. Nejvýznamnější stavbou obce a její dominantou je kostel Všech svatých (7), vystavěný v 1. polovině 14. stol. ve stylu cisterciácké gotiky, upravený pozdně goticky v letech , s barokní nástavbou věže. Průčelí vrcholí vysokým štítem, na západní straně věže portál se zkoseným ostěním, na jižní straně lodi další hrotitý profilovaný portál, dochovala se i původní gotická okna. Presbytář má křížovou klenbu, sakristie trámový strop a dřevěný portál z r. 1606, v lodi se dochoval fragment gotické fresky sv. Kryštofa z poloviny 15. stol. Zařízení je převážně barokní, zajímavé jsou renesanční náhrobníky Příchovských a Kokořovců. V Nezvěsticích se v r narodil Rudolf Slánský, v letech generální tajemník KSČ, obviněný Gottwaldem z vlastizrady a popravený. (Stravování: restaurace Ben, příjemné posezení na terase.) Od kostela budeme pokračovat po zelené značce. Vrátíme se po ní dolů k potoku a za lávkou půjdeme ještě krátce rovně (ve směru, z něhož jsme přišli) po silnici, hned za rozcestím u dřevěné boudy zahýbáme vlevo na pěšinu přes louku. Po lávce překonáme Úslavu a za ní opět loukou k silnici, která nás dovede do vsi Žákava. Kolem fotbalového hřiště a hospodářského dvora se dostaneme na rozcestí ve středu obce u kostela. Také v Žákavě*, připomínané v r. 1350, bývala tvrz, sídlo místního rodu vladyků Žákavců ze Žákavy, později rytířů z Pokonic. Nestála však přímo ve vsi, ale asi 700 m od ní směrem na jihozápad, na vyvýšenině nad Úslavu, kde ji dodnes připomíná zarostlé tvrziště zvané Pokonice. V celé kráse se však dochoval zdejší kostel sv. Vavřince (8), stojící uprostřed hřbitova na nejvyšší části plochého ostrohu, vystavěný goticky ve 14. stol., později upravený barokně, s barokní věží přistavěnou k presbytáři. V interiéru je hodnotné raně barokní zařízení. V parčíku před kostelem stojí socha sv. Václava z r (Občerstvení: hospoda U špejcharu.) Z rozcestí pod kostelem pokračujeme po zelené značce mírně vlevo k turistické orientaci na křižovatce silnic. Držíme stále přímý směr, nevšímáme si žádných odboček vpravo ani vlevo. Projdeme vsí a vyústíme na silnici, po které mírně, ale vytrvale stoupáme ve svahu nad širokým údolím potoka Bradavy. Dobře vidíme na dva rybníky, oddělené pouze hrází; pod spodním stojí starý objekt mlýna. Nad protějším břehem 88 89

5 potoka je zalesněné návrší Sváreč, na jehož svazích se na několika místech vyskytují mohylová pohřebiště, náležející převážně kultuře mohylové a milavečské, později z části využitá i v době halštatsko-laténské, prozkoumaná v r Dole při potoce je chatová zástavba. Vystoupáme až k lesu a zahneme podél něj vlevo na širokou cestu. Doporučujeme se ještě obrátit a užít si pěkný výhled*, dnes naposled i na dominantu Radyně. Mineme rozcestí s lavičkou mezi dvěma smrky a pokračujeme stále rovně, ignorujeme cesty odbočující vlevo k chatám. Projdeme les, pak chvíli sledujeme jeho okraj až ke svažité louce. Místo se jmenuje Babiny (9) a je významným archeologickým nalezištěm. Bylo tu zjištěno a prozkoumáno výšinné sídliště z pozdní doby kamenné, obývané ve 4. a v 1. polovině 3. tisíciletí př. n. l. Za loukou znovu vstoupíme do lesa a přetneme jeho cíp; na málo používané cestě je už prošlapaná jen úzká pěšina. Následuje další louka, v její polovině se stočíme vlevo k mostku přes Bradavu, k turistické orientaci U dvora Vlkova (10). Přes potok nepůjdeme, ale dáme se hned vpravo zalesněnou stráňkou pod loukou, pak lesem těsně nad Bradavou. Pozorně sledujeme značky, které několikrát mění směr, vedou nás střídavě po cestách a pěšinách, lesem i přes paseky, místy se musíme vyhýbat podmáčeným úsekům. Za jednou z pasek se dostaneme konečně na širší pohodlnou cestu, po ní dojdeme k rozcestí a zahneme doleva na zpevněnou vozovou cestu, na dalším u kraje lesa se dáme znovu vlevo. Po chvilce následuje další křižovatka, na které se cesta dělí do čtyř směrů my spolu se zelenou značkou budeme pokračovat vpravo po travnaté cestě přes louku k bývalému dvoru Lhotka. V oploceném areálu stojí nový nepříliš vkusný objekt ve stylu podnikatelského baroka, doplněný o velkou plastiku jelena. Ode dvora budeme mírně stoupat asfaltovou cestou vpravo kolem pastvin k silnici a po ní vlevo dolů otevřeným terénem až k okraji Spáleného Poříčí, k turistickému orientačnímu místu Spálené Poříčí, rozc., kterým jsme prošli již v úvodu trasy. Po známé cestě vlevo se pak vrátíme na náměstí

Přes tři hrady a dvě řeky

Přes tři hrady a dvě řeky Přes tři hrady a dvě řeky Výlet v okolí obce, který vás zavede na zříceninu hradu Kraví Hora, hradu Levnov a tvrze Šance. Cestou překročíme několikrát dvě řeky - Oslavku a Chvojnici. - Časová náročnost:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa www.vyletynaden.cz Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika Pěší (či sněžnice) 13,102 km Snadná 158 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář Orlík - Slapy, Česká Republika Parkoviště u zámku

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky)

HOSTINNÉ. Trasa č. 1 Panoráma. 14 km. Trasa: (značení až od Červené Výšinky) HOSTINNÉ Trasa č. 1 Panoráma Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Spoje: Poznámky: 14 km Hostinné Rudník v Rudníku Rudník (6 km) Hostinné (8 km) (značení až od Červené Výšinky) autobus z/do Rudníku při dešti

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

Ultramaraton jihočeských novotruhnistů

Ultramaraton jihočeských novotruhnistů Ultramaraton jihočeských novotruhnistů Vzdálenost: 52, 1 km Celkové převýšení: 1880 m Občerstvovací stanice: U Vacla (10, 7 km), Vrábče (21, 9 km), Plešovice (30, 5 km), Rohy (43, 5 km) Start a cíl: Kuklov,

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou 1. T1. Trasa začíná na parkovišti u obchodníka ŠKODA, firmy AUTO, Nádražní 67, Žďár nad Sázavou. 2. Vyjeďte vpravo okolo parkoviště nových a ojetých vozů po silnici

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Do práce na kole! I. trasa

Do práce na kole! I. trasa Do práce na kole! Mnozí z nás musí dojíždět za prací do Prahy a jsou tak prakticky každý den vystaveni nekonečným kolonám na silnicích vedoucích do hlavního města. Existuje však i alternativní způsob dopravy,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS CYKLOTRASY 67 KM Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU

PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU Více na www.dokrumlova.cz Trasa 10 km BISTRO KOLIS BOROVIČKY LACRUM FLORIÁNEK MARIÁNSKÁ STUDÁNKA ROKYTNÁ BISTRO KOLIS Od bistra se vydáte směrem k sídlišti,

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

3. duben Polepy Pašinka a zpět

3. duben Polepy Pašinka a zpět 3. duben 2016 -- Polepy Pašinka a zpět Dnes se počasí umoudřilo- je celkem jarně, až na ten vítr. Jedeme ke Kolínu naším výchozím bodem je vesnice Polepy obec leží asi 3 km jižně od Kolína. Část obce je

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km)

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) 3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/iti3 Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067456-pum-2015-3-ctvrtek Stoupání:

Více

Právě v tento den se uskutečnila 1. jízda MEMORIÁLu JOSEFA KUBÁLKA nazvaná S kolem kolem Svídnice.

Právě v tento den se uskutečnila 1. jízda MEMORIÁLu JOSEFA KUBÁLKA nazvaná S kolem kolem Svídnice. 1. května panovalo nejkrásnější počasí právě v rodném kraji Josefa Kubálka. Bylo jasno, padaly teplotní rekordy (23,3 ) a všude kolem převládala optimistická žlutá a uklidňující zelená barva. Právě v tento

Více

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři.

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři. SPÁLENÉ POŘÍČÍ HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH A) Doplň. První písemná zmínka pochází z roku (MCCXXXIX). V této době v Čechách panuje a užívá královský titul na základě listiny, kterou získal jeho otec

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Husova pout. Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013. Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578

Husova pout. Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013. Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578 Husova pout Hus - Pilgerwanderung Etappe 1 Krakovec - Bärnau 05.07-13.07.2013 Hlavní organizátor: Petr Brožek petrbrozek@yahoo.com +420 777 235 578 1 1. den = Pátek, 05.07.2013 17:00 sraz úèastníkù na

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Schváleno Zastupitelstvem Obce Kamenný Újezd dne : 9.12.2015 č.j. ZO-7/VI/2015 Starostka obce Ing. Šebelková Jitka Místostarosta obce

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ČÍČOV, HOŘEHLEDY, LIPNICE,

ČÍČOV, HOŘEHLEDY, LIPNICE, ČÍČOV, HOŘEHLEDY, LIPNICE, LUČIŠTĚ, TĚNOVICE, VLKOV, ZÁLUŽÍ 1 PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH Doplň. První písemné zmínky o vsích Číčov a Záluží pochází z roku (MCCLXXII). Jedná se o dobu vlády, který

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

KAM NA VÝLET? Poznáváme krásy oblasti MAS Brána Vysočiny

KAM NA VÝLET? Poznáváme krásy oblasti MAS Brána Vysočiny KAM NA VÝLET? Poznáváme krásy oblasti MAS Brána Vysočiny Přírodní park Údolí Bílého potoka Průběh trasy: Spálený mlýn Údolí Bílého potoka Veverská Bítýška Popis trasy: Modře značená turistická trasa začíná

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Cyklotrasy Pobeskydí

Cyklotrasy Pobeskydí Cyklotrasy Pobeskydí 36 km 33 km 50 km 40 km 30 km Z Fryčovic po startu vyjedete vpravo směrem na Rychaltice po cyklostezce 6006. Za mostem v Rychalticích podjedete hlavní silnici a odbočíte vpravo na

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory

Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory Hraničním hřebenem Borůvkové hory přes Bílou Vodu, Rychlebské hory 22.4.2010 Josef Franc Obec Bílá Voda, založená ve 13. století leží v nejsevernějším výběžku Rychlebských hor, při státní hranici s Polskem.

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PRŮVODCE PO STOPÁCH IR 18

PRŮVODCE PO STOPÁCH IR 18 Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, z. s. Hrádek 36, 503 15 Nechanice IČ: 64809200 Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka HK, č. ú.: 184523884/0300 Tel: +420 605 837 097 E-mail: 18IR@email.cz, klika-m@email.cz

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení.

Plotny u Malešova. Šimákovská stěna Ještě před tím projdeme pod impozantní polověžě Šimákovská stěna. Poskytuje kolmé a dobře odjištěné lezení. Plotny u Malešova Okolí Kutné Hory je malý lezecký ráj. Přímo ve městě se leze v Yosemitu, pásu pískovcových skal u říčky Vrchlice. Po okolní krajině jsou tu a tam rozházené okrajové skalky i samostatné

Více

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB ČESKY 2 Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB 2 1 Odpočinková trasa s kopcem mezi Citicemi a Dasnicemi Kynšperk vede podél nad Ohře Ohří po - Katolický asfaltové kostel cyklostezce Nanebevzetí

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

Z Bílku do Chotěboře, 6. května 2017

Z Bílku do Chotěboře, 6. května 2017 Údolím Doubravy Z Bílku do e, 6. května 2017 Odjezd: Odkud Přestup Kam Jízdné Pardubice (odjezd v 7:31 - Os5351/5303) - Bílek (příjezd v 9:27) 108 kč Sraz: V hale hlavního nádraží nejpozději do 7:15 Trasa

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 6)

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 6) Termín konání: sobota 12. října 2013 Odjezd: 6:30 hod od hlavního nádraží ČD Pardubice (od předzahrádky restaurace La Rocket). Trasa autobusu: Pardubice Lázně Bohdaneč Poděbrady Nymburk Mladá Boleslav

Více

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Náročnost/obtížnost: hodnocení 1-5 (1 je nejlehčí, 5

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka.

Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka. Autorky: Karina Girčáková, Kateřina Macková, Magdaléna Rožková, žákyně VIII.A ZŠ Zámecká Litomyšl s použitím sbírky pohlednic pana Petra Jandíka. podzim 2012 Než začneme Valy, nebo také vale, je slovo,

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU

POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU POZVÁNKA NA PROCHÁZKY A VÝLETY PO NAŠEM PĚNČÍNSKU Liberecký kraj je svojí polohou i rozlohou svým způsobem jedinečný. Můžete zde poznat Lužické hory, kraj Karla Hynka Máchy, Český ráj i Krkonoše. V menším

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více