Za gotikou při Úslavě a Bradavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za gotikou při Úslavě a Bradavě"

Transkript

1 Za gotikou při Úslavě a Bradavě Spálené Poříčí, nám. Spálené Poříčí, rozc. 0,5 km Karlov 2,5 km Štítov 4 km myslivna Kamensko 6 km Zdemyslice 8 km Vlčtejn, zříc. 9,5 km Nezvěstice, kostel 13,5 km Žákava 15,5 km U dvora Vlkova 18 km dvůr Lhotka 20 km Spálené Poříčí, rozc. 21,5 km Spálené Poříčí, nám. 22 km Spálené Poříčí, nám. Spálené Poříčí, rozc. 0 1 Karlov 2 3 Štítov 4 5 Kamensko, myslivna Kolem Úhlavy a při jejím pravém přítoku Bradavě vede tato zajímavá a pestrá trasa, která nám představí několik starých gotických kostelů i jednu zajímavou zříceninu hradu. Budeme jak to na jižním Plzeňsku už ani nemůže být jinak střídavě stoupat a klesat, půjdeme většinou po dobrých cestách či silnicích, místy nás však čekají i poněkud podmáčené úseky a také jedna poněkud náročnější část prakticky volným terénem; ale určitě všechno zvládneme bez problémů. Pokud se na výlet vydáme na kole, pojedeme od hradu Vlčtejna dál po modré značce na křižovatku u dvora, pak vpravo po hlavní silnici č. 20 a na dalším rozcestí opět doprava do Zdemyslic. V lese mezi Žákavou a dvorem Lhotkou musíme počítat s obtížnějším terénem, tato část se však dá objet po silnici přes Štítov. Na běžkách je za dobrých sněhových podmínek sjízdný úsek Spálené Poříčí, rozc. Zdemyslice, samozřejmě bez projeté stopy. Jedním z nejhezčích sídel na jižním Plzeňsku je Spálené Poříčí**, malé, ale příjemné a hezky upravené město na potoku Bradava, od r městská památková zóna. Jak napovídá i jméno, v minulosti tu roztaho- 6 7 Zdemyslice 8 Vlčtejn, zříc. Nezvěstice, kostel Žákava U dvora Vlkova dvůr Lhotka Spálené Poříčí, rozc. Spálené Poříčí, nám naše tipy Spálené Poříčí hezké venkovské město se zámkem, kostelem a starými domy. Zdemyslice obnovený gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. stol. Vlčtejn zřícenina gotického hradu na buližníkové skále. Nezvěstice gotický kostel Všech svatých se zachovanými architektonickými detaily. Žákava gotický, barokně přestavěný kostel sv. Vavřince. val křídla červený kohout. Obec se původně jmenovala pouze Poříčí a první zmínka o ní pochází z r. 1239, kdy ji majitelé páni z Rožmitálu prodali kladrubskému klášteru, od 2. poloviny 14. stol. však byla opět v majetku šlechty, která se tu často střídala. Počátkem 17. stol. získali Poříčí Mitrovští. Adam Mitrovský, ač sám katolík, hlasoval pro přijetí Fridricha Falckého za českého krále, proto byl po Bílé hoře odsouzen k pokutě 500 zlatých. Obyvatelé Poříčí, které se již před r stalo městečkem, však byli převážně evangelíci. Proto v r Poříčí přepadlo a vypálilo císařské vojsko generála Buquoye; od té doby nese přívlastek Spálené. Od r do r vlastnila zdejší statek pražská svatovítská kapitula. Další velký požár tady řádil v r I z této pohromy se městečko rychle vzpamatovalo. Odlehlost od hlavních cest i pozdější absence železnice způsobily, že si uchovalo převážně zemědělský charakter, část obyvatel se živila i řemesly. Rozvinula se tu i železářská výroba, připomínaná již v 16. stol., v 18. stol. vyrostla při železné huti také výrobna zbraní. Toto odvětví však časem zaniklo, stejně jako sirkárna, která v době největšího rozkvětu zaměstnávala až 100 dělníků. Městečko trpělo nejen požáry, ale i povodněmi. Značné škody mu způsobila prudká bouře v srpnu 1925, kdy se protrhly hráze rybníků Hvížďalka a Kolařík a voda zaplavila ulice. V r byl obnoven městský statut Spáleného Poříčí. Středem obce, která si uchovala malebný maloměstský ráz konce 19. a počátku 20. stol., je prostorné obdélné náměstí Svobody s gotickým kostelem sv. Mikuláše, upraveným barokně koncem 17. stol., v r doplněným o věž a přestavěným v 2. polovině 19. stol. V jeho výzdobě zaujmou zajímavé vitráže J. Hodka z r Okolí svatyně má parkovou úpravu s krátkým lipovým stromořadím. Pod lipami stojí tři barokní sochy z 20. let 18. stol. sv. Jan Nepomucký, P. Marie a sv. Antonín Paduánský. Poblíž je i památník padlým s pomníkem M. Jana Husa. Náměstí obklopují většinou přízemní domy venkovského typu se štíty ve stylu pozdního baroka a empíru, najdeme tady však i honosnější objekty, dnes většinou s historizujícími fasádami. K nejhezčím a nejlépe zachovaným patří čp. 34, 50, 120, 31 33, 159, 161 (židovský kupecký dům) aj. Na budovu městského úřadu z r navazuje zeď s velkou nikou, v níž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1717, tedy z doby ještě před Janovým svatořečením. K nejkrásnějším domům patří děkanství čp. 139 (za kostelem naproti zámku), patrová stavba z r s krásně zdobenou rokokovou fasádou. Na průčelí jsou umístěny tři pamětní desky jedna připomíná, že zde v letech působil jako farář spisovatel J. Š. Baar, druhá je věnována zdejšímu vlasteneckému čtenářskému spolku, založenému v r jako třetí nejstarší v Čechách, třetí pak zdejšímu rodáku páterovi F. Ferdovi, proslavenému lidovému léčiteli, 82 83

2 v letech nespravedlivě vězněnému komunistickým režimem. Nejvýznamnější stavbou Spáleného Poříčí je zámek, obklopený menším parkem. Na jeho místě stávala původně pozdně gotická tvrz z přelomu 14. a 15. stol., kterou dal v r Adam st. Vratislav z Mitrovic přestavět na trojkřídlý renesanční zámek. Čtvrté křídlo směrem do parku, které uzavřelo obdélné nádvoří, dala vystavět svatovítská kapitula až koncem 18. stol. V 1. polovině 19. stol. došlo ještě k částečným novogotickým úpravám z té doby pochází např. cimbuří na vrcholu průčelní hranolové věže. Průčelí zámku zdobí renesanční psaníčkové sgrafito, v nádvoří jsou dva kamenné renesanční portály. Objekt dnes vlastní opět Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, slouží kulturním potřebám, je tu i sídlo církevní střední odborné školy obor ochrana přírody a prostředí a obor rodinná škola. Zámecký park v anglickém stylu vznikl po r. 1870, rostou tu některé mohutné exempláře převážně domácích dřevin. Jeho součástí je i Zámecký rybník (0,5 ha), napájený náhonem z rybníka Hvížďalka. Naproti zámku za silnicí je bývalý hospodářský dvůr a pivovar. Na vysokém pivovarském komíně pravidelně hnízdí rodina čápů. Na severozápadním okraji města je židovský hřbitov. (Ubytování, stravování: penzion a restaurace U Joachyma, restaurace U Kutálků, hostinec U Vötterů.) Od turistické orientace na náměstí u Husova pomníku (1) půjdeme po žluté a zelené značce chodníkem při hlavní silnici. Za křižovatkou se dáme mírně vlevo do uličky, vzápětí opět doleva na cestu do údolí Bradavy. Potok přejdeme po lávce a pokračujeme rovně ulicí ke křižovatce a turistickému orientačnímu místu Spálené Poříčí, rozc. (2). Tady se značky dělí zelená míří po silnici vpravo, my půjdeme dál po žluté rovně. Zvolna stoupáme úzkou asfaltkou kolem rodinných domků, později mezi poli k rozcestí. Při pohledu zpět se nám otvírají hezké výhledy*. Na rozcestí zahneme spolu se silničkou vpravo, mineme lesík a pak dost výrazně vystoupáme ke dvoru Karlov. Asfaltka ústí do jeho vrat, naše žlutá značka těsně před tím odbočí vpravo, obejde dvůr, mine telekomunikační věž a dovede nás na širokou polní cestou lemovanou stromy a polorozpadlými dřevěnými ohradami. Po ní sestupujeme podél lesíka, potěšíme se dalekými výhledy*, mj. na vrch Radyni se zříceninou hradu, pak jdeme vpravo mezi poli a loukami. Vlevo mineme dlouhý úzký rybníček, za ním vstoupíme do vsi Štítov. Na jejím okraji je další podobný rybníček, částečně zarostlý rákosím. Dostaneme se na křižovatku a zahýbáme vlevo na náves. Štítov*, poměrně vysoko položená ves, nemá žádné výraznější pamětihodnosti. Na návsi polookrouhloého tvaru, jejíž značnou část zabírá vodní nádrž, z jedné strany lemovaná akáty, stojí novogotická kaplička s valbovou střechou, na jejíž hřeben je posazena zvonička. Před ní, mezi Spálené Poříčí dvěma lipami, je pomník padlým. Statky, jejichž štíty jsou většinou obráceny do návsi, postrádají architektonickou hodnotu. Hned na kraji návsi uhýbá značka podél nádrže vpravo k turistické orientaci (3) a lavičce, od ní pak půjdeme znovu vpravo do vedlejší uličky. Za vesnicí sestupujeme po zpevněné, kdysi zřejmě asfaltované cestě mezi poli k lesu a pak podél potůčku k hezkému lesnímu rybníku, pod nímž je dětský chatový tábor. Někde v těchto místech stávala zaniklá ves Kamenice, kterou dnes připomíná jen název místa Kamensko*. Stejně se jmenuje i bývalá myslivna, která stojí v zahradě vpravo od cesty. Za ní na rozcestí nás žlutá značka vede vlevo po asfaltové silnici. Les pomalu končí, objevují se louky, o kus dál se stočíme na hráz dalšího lesního rybníka. Začíná tu rozlehlá chatová kolonie Kamensko, která se táhne až k řece Úslavě. Uprostřed hráze odbočíme ze silničky vpravo na pěšinu, která po několika krocích vyústí na širší cestu. Po ní jdeme mírně vpravo podél plotu mezi chatami, za nimi pěšinou krajem lesa a nakonec lesem. Stočíme se vpravo k potoku, přejdeme jej po lávce z kuláčů a po chvíli se dostaneme na okraj louky, kde se dáme vlevo a po několika krocích na vidlicovitém rozcestí vpravo. Sestoupíme na velkou louku u řeky Úslavy. Přejdeme ji a míříme k mostku. Vpravo vystupuje z lesa výrazný buližníkový suk zvaný Baba. Za řekou projdeme areálem bývalého mlýna na okraji Zdemyslic. Mlýn čp. 38 je hezky udržované patrové klasicistní stavení, k němuž byla přistavěna novější provozní budova. Silnice nás pak po malé chvíli dovede na náves. Vesnice s hezkým staročeským názvem Zdemyslice* patří k nejstarším v oblasti, již v r se o ní hovoří jako o majetku kladrubského kláš

3 tera, později náležela klášteru v Nepomuku. Náves je zatravněná, porostlá starými stromy, uprostřed stojí pomník s bronzovým lvem, věnovaný památce padlých, je tady i autobusová zastávka. (Stravování: obecní hospoda u Komorousů, otevřeno od pondělí do středy od 14, od čtvrtka do neděle od 11 h, hostinec TJ Sokol.) Z návsi projdeme uličkou kolem hostince k silnici, odkud můžeme udělat krátkou odbočku vpravo, ke starobylému kostelu sv. Mikuláše** (4), obklopenému kamennou zdí bývalého hřbitova. Je to jednolodní gotická stavba ze 14. stol. s málo odsazeným polygonálním presbytářem a hrotitými okny s původním obložením, upravený barokně v 18. a novogoticky v 19. stol. (západní průčelí). Na informační tabuli u vstupní brány se můžeme dozvědět mnoho zajímavého o jeho historii, např. to, že kostelní věž vyhořela v r po zásahu bleskem a že v r shořel cenný barokní hlavní oltář poté, co jej úmyslně zapálil slabomyslný žhář. V letech byl kostel důkladně opraven a v říjnu 1995 znovu slavnostně znovuotevřen plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Práce v hodnotě 1 milion korun uhradily částečně sbírky občanů, i příspěvek obce a státu. U brány stojí i vysoký pískovcový toskánský sloup z r zakončený železným křížem. Vrátíme se zpět na silnici, na žlutou značku, a vystoupáme po ní k turistické orientaci (5) poblíž žel. trati. Žlutá tady uhýbá vlevo, odkud naopak přichází značka modrá, která nás povede dál. Přejdeme přes koleje k dalšímu orientačnímu místu v těsné blízkosti žel. zastávky a začínáme výrazně stoupat po silnici ven z obce. Asi v polovině kopce mineme vpravo zdemyslický hřbitov. Silnice nás nakonec dovede do vsi Vlčtejn a pokračuje přes ni stále vzhůru až k nejvyššímu místu, bývalé prodejně potravin, dnes sídlu obecního úřadu, kde je i turistická orientace. Začíná tady značená odbočka ke zřícenině hradu (100 m a zpět). Gotický hrad Vlčtejn** (6), někdy nazývaný i Vildštejn, vystavěli na buližníkové skále v 1. polovině 14. stol. Rožmberkové. V r jej obsadili husité, kteří se tady pod vedením Svojše ze Zahrádky udrželi až do r Pak hrad držel Bedřich z Donína, přední válečník a cestovatel. V r tady došlo k významnému jednání mezi královskou stranou Jiřího z Poděbrad a odbojnou jednotou strakonickou, zastupovanou především Rožmberky, které vyústilo v podepsání Vildštejnské smlouvy, která přispěla k uklidnění rozjitřených poměrů v království. Hrad přestal být trvale obýván na konci 16. stol., i když za vpádu pasovského vojska do Čech v r tady sídlil Kryštof Harant z Polžic. Koncem 17. stol. byl již zříceninou. Hradní palác byl v r romanticky obnoven, zastřešen a upraven k obývání, brzy na to byl však definitivně opuštěn a zříceniny dolního hradu s hospodářskými budovami a konírnami v r z větší části rozebrány na stavbu silnice; na jeho místě pod starými lipami je dnes letní scéna, poblíž i ohniště. Kolem celého areálu se dodnes dochovaly mohutné příkopy a valy, obklopující skálu. Po železných schodech můžeme vystoupit do hradního jádra, které tvoří mohutný obdélný patrový palác s polygonálním zakončením, poněkud připomí

4 nající palácovou budovu na blízké Radyni. Dochoval se v původní výši i s velkými obdélnými okny, objevíme tu však i hezké gotické hrotité okénko s původním ostěním. Branka a část zdí, kolem kterých jsme při výstupu do paláce prošli, pochází až z romantické úpravy v 19. stol. Z dolního hradu zůstala jen část budovy při východní hradní zdi a na západní straně cisterna. Vrátíme se zpět na značku a pokračujeme mírně dolů po silnici. Na prvním rozcestí ji však opustíme a dáme se bez značení ulicí vpravo. (Kdybychom pokračovali dál, došli bychom po 200 m ke dvoru. Jeho součástí je i kolna bývalého pálffyovského velkostatku, otevřená empírová stavba z 1. poloviny 19. stol., jejíž střecha je posazena na šestnácti mohutných toskánských sloupech.) Procházíme severozápadní částí vsi, kde si jistě povšimneme usedlosti s hezky upravenou poloroubenou chalupou. Na rozcestí půjdeme mírně vpravo, na dalším v blízkosti rybníčka rovně do polí. Za posledním domkem se silnička změní na polní cestu, která nám nabídne daleké výhledy; panoramatu dominuje typická silueta hradu Radyně. Za mírného klesání dojdeme k lesu a po chvíli se dostaneme na rozcestí u mohutného dubu, odkud budeme pokračovat rovně dolů při kraji oploceného lesa k dalšímu rozcestí, pak vlevo lesem až na jeho konec u rozlehlého pole. Stočíme se ostře vpravo zpátky do lesa, cesta stále klesá kolem mladé smrčiny. V místě, kde se výrazně stáčí doprava, z ní uhneme na jinou, málo výraznou travnatou mírně vlevo. Vede nás dolů kolem oplocenek, pořád v nevelké vzdálenosti od kraje lesa, až k plotu rozlehlé obory. Tady začíná poněkud dobrodružná část našeho putování, naštěstí ne příliš dlouhá. Cesta, v posledním úseku už jen pěšina, definitivně mizí. Dáme se vlevo po kraji pole podél oplocení. To po chvíli skončí, projdeme vpravo mezi keři do neudržovaného ovocného sadu a jdeme doleva jeho horním okrajem kolem osamělé chatky. Za ní se objeví málo výrazná travnatá cesta. Pustíme se po ní; na konci sadu se stáčí vpravo dolů podél hradby keřů, šikmo protne louku a dovede nás k okraji lesíka poblíž posedu. Tady si už starosti s orientací dělat nemusíme cesta je čím dál výraznější. Míří stále zvolna dolů loukou zhruba ve směru vedení vysokého napětí, k němuž jsme se postupně přiblížili. Před námi vidíme ves Žákavu, více vlevo Nezvěstice. Znovu jsme se přiblížili k oplocení obory, v níž můžeme vidět velmi početné stádo daňků. Poblíž místa, kde se dvě trasy vysokého napětí křižují, přetneme širokou cestu a pokračujeme v původním směru mírně dolů podél mladého smrkového lesa. Cesta se stočí doleva k železniční trati, přejde ji a sestoupí lesem do údolí Úslavy. Nakonec les opustíme, před námi se objeví chatová kolonie, cesta se změní na silničku a podél chat a zahrádek nás přivede do Nezvěstic. Zprava se přidá zelená značka. Spolu s ní přejdeme po lávce přes Olešenský potok a stoupáme úzkou uličkou do středu obce. Vlevo si povšimneme několika roubených stavení, sroubku a stodoly. Vyústíme na hlavní silnici u kostela. První zpráva o Nezvěsticích** je z r Ves bývala rozdělena mezi několik majitelů část patřila k hradu Litice, později k Lopatě, část Rožmberkům, zbytek tvořily svobodné statky. V r se celé Nezvěstice staly součástí šťáhlavského panství. Na východním konci při Úslavě stával dvorec s tvrzí, připomínanou v 15. stol. Zůstalo z ní tvrziště s nepatrnými stopami zdiva a valu. Nejvýznamnější stavbou obce a její dominantou je kostel Všech svatých (7), vystavěný v 1. polovině 14. stol. ve stylu cisterciácké gotiky, upravený pozdně goticky v letech , s barokní nástavbou věže. Průčelí vrcholí vysokým štítem, na západní straně věže portál se zkoseným ostěním, na jižní straně lodi další hrotitý profilovaný portál, dochovala se i původní gotická okna. Presbytář má křížovou klenbu, sakristie trámový strop a dřevěný portál z r. 1606, v lodi se dochoval fragment gotické fresky sv. Kryštofa z poloviny 15. stol. Zařízení je převážně barokní, zajímavé jsou renesanční náhrobníky Příchovských a Kokořovců. V Nezvěsticích se v r narodil Rudolf Slánský, v letech generální tajemník KSČ, obviněný Gottwaldem z vlastizrady a popravený. (Stravování: restaurace Ben, příjemné posezení na terase.) Od kostela budeme pokračovat po zelené značce. Vrátíme se po ní dolů k potoku a za lávkou půjdeme ještě krátce rovně (ve směru, z něhož jsme přišli) po silnici, hned za rozcestím u dřevěné boudy zahýbáme vlevo na pěšinu přes louku. Po lávce překonáme Úslavu a za ní opět loukou k silnici, která nás dovede do vsi Žákava. Kolem fotbalového hřiště a hospodářského dvora se dostaneme na rozcestí ve středu obce u kostela. Také v Žákavě*, připomínané v r. 1350, bývala tvrz, sídlo místního rodu vladyků Žákavců ze Žákavy, později rytířů z Pokonic. Nestála však přímo ve vsi, ale asi 700 m od ní směrem na jihozápad, na vyvýšenině nad Úslavu, kde ji dodnes připomíná zarostlé tvrziště zvané Pokonice. V celé kráse se však dochoval zdejší kostel sv. Vavřince (8), stojící uprostřed hřbitova na nejvyšší části plochého ostrohu, vystavěný goticky ve 14. stol., později upravený barokně, s barokní věží přistavěnou k presbytáři. V interiéru je hodnotné raně barokní zařízení. V parčíku před kostelem stojí socha sv. Václava z r (Občerstvení: hospoda U špejcharu.) Z rozcestí pod kostelem pokračujeme po zelené značce mírně vlevo k turistické orientaci na křižovatce silnic. Držíme stále přímý směr, nevšímáme si žádných odboček vpravo ani vlevo. Projdeme vsí a vyústíme na silnici, po které mírně, ale vytrvale stoupáme ve svahu nad širokým údolím potoka Bradavy. Dobře vidíme na dva rybníky, oddělené pouze hrází; pod spodním stojí starý objekt mlýna. Nad protějším břehem 88 89

5 potoka je zalesněné návrší Sváreč, na jehož svazích se na několika místech vyskytují mohylová pohřebiště, náležející převážně kultuře mohylové a milavečské, později z části využitá i v době halštatsko-laténské, prozkoumaná v r Dole při potoce je chatová zástavba. Vystoupáme až k lesu a zahneme podél něj vlevo na širokou cestu. Doporučujeme se ještě obrátit a užít si pěkný výhled*, dnes naposled i na dominantu Radyně. Mineme rozcestí s lavičkou mezi dvěma smrky a pokračujeme stále rovně, ignorujeme cesty odbočující vlevo k chatám. Projdeme les, pak chvíli sledujeme jeho okraj až ke svažité louce. Místo se jmenuje Babiny (9) a je významným archeologickým nalezištěm. Bylo tu zjištěno a prozkoumáno výšinné sídliště z pozdní doby kamenné, obývané ve 4. a v 1. polovině 3. tisíciletí př. n. l. Za loukou znovu vstoupíme do lesa a přetneme jeho cíp; na málo používané cestě je už prošlapaná jen úzká pěšina. Následuje další louka, v její polovině se stočíme vlevo k mostku přes Bradavu, k turistické orientaci U dvora Vlkova (10). Přes potok nepůjdeme, ale dáme se hned vpravo zalesněnou stráňkou pod loukou, pak lesem těsně nad Bradavou. Pozorně sledujeme značky, které několikrát mění směr, vedou nás střídavě po cestách a pěšinách, lesem i přes paseky, místy se musíme vyhýbat podmáčeným úsekům. Za jednou z pasek se dostaneme konečně na širší pohodlnou cestu, po ní dojdeme k rozcestí a zahneme doleva na zpevněnou vozovou cestu, na dalším u kraje lesa se dáme znovu vlevo. Po chvilce následuje další křižovatka, na které se cesta dělí do čtyř směrů my spolu se zelenou značkou budeme pokračovat vpravo po travnaté cestě přes louku k bývalému dvoru Lhotka. V oploceném areálu stojí nový nepříliš vkusný objekt ve stylu podnikatelského baroka, doplněný o velkou plastiku jelena. Ode dvora budeme mírně stoupat asfaltovou cestou vpravo kolem pastvin k silnici a po ní vlevo dolů otevřeným terénem až k okraji Spáleného Poříčí, k turistickému orientačnímu místu Spálené Poříčí, rozc., kterým jsme prošli již v úvodu trasy. Po známé cestě vlevo se pak vrátíme na náměstí

A VEMTE DĚTI S SEBOU:

A VEMTE DĚTI S SEBOU: Plzeňský kraj leží na starém historickém území Českého státu a připomíná kouzelný měšec známý z pohádek. Kdykoliv se otevře, vysype se z něho bohatství, které má větší hodnotu než zlato a drahé kameny.

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Obsah. Vysvětlivky. Legenda k mapám. start a cíl výletu. zajímavosti na trase. běh. golf a minigolf. In-line bruslení. délka. jezdectví.

Obsah. Vysvětlivky. Legenda k mapám. start a cíl výletu. zajímavosti na trase. běh. golf a minigolf. In-line bruslení. délka. jezdectví. Běh Praha sportovní Obsah Projekt čisté a zelené Prahy...2 Vysvětlivky...3 1. Park Cibulka...4 2. Ďáblický háj...7 3. Divoká Šárka...10 4. Hostivařský lesopark...13 5. Obora Hvězda...17 6. Klánovický

Více

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl

Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Text Jiří Peltan, Martin Ježek / Photo Aleš Motejl Vážení návštěvníci, právě jste dostali do ruky brožuru, která vás spolehlivě provede po okolí Českých Budějovic. Naleznete v ní 10 tipů na výlety, jež

Více

Cykloprůvodce jižní Moravou. a Trnavským samosprávným krajem

Cykloprůvodce jižní Moravou. a Trnavským samosprávným krajem Cykloprůvodce jižní Moravou a Trnavským samosprávným krajem Cykloturistika spojuje relaxační a sportovní aktivitu s návštěvou zajímavých míst. Odpočinek na kole a poznávání nových oblastí a zvyklostí,

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

VÝLETY VLAKEM 2 KNIŽNÍ KLUB

VÝLETY VLAKEM 2 KNIŽNÍ KLUB R O D I N N É T O U L K Y NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY VLAKEM 2 KNIŽNÍ KLUB Obsah 1. Západní drahou z Prahy............. 6 2. Jak objímá Sázava.................10 3. Lokálkou k Sázavě.................14 4. Kolínská

Více

neděle 22. 7. Žebrák Rokycany Plzeň Spálené Poříčí 89 km pondělí 23. 7. Sp. Poříčí Horažďovice Strakonice Volyně Husinec 96 km úterý 24. 7.

neděle 22. 7. Žebrák Rokycany Plzeň Spálené Poříčí 89 km pondělí 23. 7. Sp. Poříčí Horažďovice Strakonice Volyně Husinec 96 km úterý 24. 7. neděle 22. 7. Žebrák Rokycany Plzeň Spálené Poříčí 89 km pondělí 23. 7. Sp. Poříčí Horažďovice Strakonice Volyně Husinec 96 km úterý 24. 7. Husinec Chvalšiny Kleť Č. Krumlov Borovany 86 km středa 25. 7.

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Tipy na výlety v turistickém regionu SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NA LISTECH POZNÁNÍ Vážení turisté, výletníci, milovníci tohoto kraje a vyznavači zdravého pohybu, publikace, kterou

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY

JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY JIŽNÍ ČECHY harmonické PERLA ČESKÉ REPUBLIKY w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1. část je

Více

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn...

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn... L I B E R E C K K R A J Fr dlant Grab tejn Jizerka Sloup v âechách Lemberk Jablonné v Podje tûdí Liberec Zákupy Rané Janovice u Kravafi Kravafie âesk Dub Sychrov Îelezn Brod Horní tûpanice Jilemnice Lhota

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí Arkády opočenského zámku obrazárna. Součástí zámeckého areálu je i park a obora. Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně byl založen L. Colloredem z Wallsee roku 1673. Raně barokní stavba z let 1676-78

Více

Obsah Brtnice 4-5 Nové Město na Moravě 36-37 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Pacov 38 Černovice 8 Pelhřimov 40 Golčův Jeníkov 9 Počátky 44 Habry

Obsah Brtnice 4-5 Nové Město na Moravě 36-37 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Pacov 38 Černovice 8 Pelhřimov 40 Golčův Jeníkov 9 Počátky 44 Habry Historická města Obsah Brtnice 4-5 Bystřice nad Pernštejnem 6-7 Černovice 8 Golčův Jeníkov 9 Habry 10 Havlíčkův Brod 11-13 Horní Cerekev 14 Hrotovice 15 Humpolec 16-17 Chotěboř 18-19 Jaroměřice nad Rokytnou

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bor, Plzeňská 259 Bystřice nad Úhlavou, 1 Dobřany, Nám. T.G.M. 5 Zámek Bor Zámek Bystřice nad Úhlavou Kostel sv. Víta Dobřany 15.09.2012-16.09.2012

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chýnov Chýnovská jeskyně 13.09.2008-14.09.2008 9.00-15.30 hod. Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na našem území (v r.

Více

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 2012 29. Ebicykl Moravský džbánek Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 Litomyšl Boskovice Třebíč Mikulov Veselí nad Moravou Prostějov Zlín Blatnice

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO. Turistický průvodce. Českosaské Švýcarsko. a mnohem více... Výlety za poznáním. TOP 10 z regionu. Inspirace nejzajímavějších výletů

ČESKÉ ŠVÝCARSKO. Turistický průvodce. Českosaské Švýcarsko. a mnohem více... Výlety za poznáním. TOP 10 z regionu. Inspirace nejzajímavějších výletů Turistický průvodce ČESKÉ ŠVÝCARSKO Českosaské Švýcarsko TOP 10 z regionu Výlety za poznáním Objevte to nej z Českosaského Švýcarska Inspirace nejzajímavějších výletů Kam za zážitky Pro děti Kam za nepříznivého

Více

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union

Valašsko. Turistický průvodce regionem. This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem This project is cofinanced by the European Union Valašsko Turistický průvodce regionem Putování Valašskem... 2 Valašskomeziříčsko-Kelečsko... 6 Valašské Meziříčí...

Více

Vodácký průvodce po řece Orlici

Vodácký průvodce po řece Orlici Vodácký průvodce po řece Orlici kilometráž mapy, výlety zajímavá místa kempy, půjčovny Jaroměř Orlické hory a Podorlicko 14 Smiřice Praha 308 309 Dobruška Labe 299 Opočno 298 9 Třebechovice pod Orebem

Více