Zpravodaj. městské části Praha-Újezd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. městské části Praha-Újezd"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Praha-Újezd vydává MČ Praha-Újezd zdarma ročník VI. číslo 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první letošní vydání zpravodaje, který, jak jste si jistě všimli, dostal novou grafickou podobu. Věřím, že Vás tato změna zaujme stejně jako jeho obsah, ve kterém se dočtete spoustu zajímavostí a událostí, které se uskuteční nebo se uskutečnily. Zima konečně skončila a s příchodem jarního období bude probíhat úklid všech vedlejších komunikací a chodníků svěřených do správy městské části. Úklid po zimním období si bude městská část zajišťovat vlastními silami se svou technikou. Na ulicích spatříte nový malotraktor zakoupený úřadem, ke kterému se dá připojit mnoho přídavných zařízení. Věříme, že bude velikým pomocníkem při jarní a zimní údržbě. V letošním roce nás čekají naplánované stavební práce v ulicích U Pramene část Vodnické (rekonstrukce komunikace s chodníky), Pod Napětím (umístění dešťové a splaškové kanalizace, nové veřejné osvětlení a komunikace), Nad Náhonem K Mostu (rekonstrukce komunikace) a Josefa Bíbrdlíka včetně křižovatky s Formanskou (rekonstrukce komunikace). Výše uvedené investiční akce, které připravuje Odbor městského investora MHMP, jsou finančně náročné a termín jejich zahájení bude záležet na získání nutných finančních prostředků na jejich realizaci. Výstavba mateřské školy probíhá v souladu s časovým harmonogramem prací. Kolaudace se uskuteční v červnu/červenci letošního roku. Paní ředitelka mateřské školy intenzivně pracuje na zajištění interiérového vybavení a na výběru pedagogického a pomocného personálu. Dále Vás ve svém článku na straně 5 informuje o průběhu a organizaci přihlášení dětí do nové mateřské školy. Václav Drahorád, starosta Slovo zástupce starosty Koncem loňského roku byla politická jednání úspěšně zakončena podpisem koa liční smlouvy a ustavením orgánů městské části. Zastupitelstvo i úřad městské části pracují již pátý měsíc. Nové jednací řády zastupitelstva i výborů umožňují aktivnější účast veřejnosti. Průběžně provádíme úpravy webových stránek a nový je i Zpravodaj městské části se městská část připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Výbor stavební a pro životní prostředí zahájil svou činnost 23.2., dále se bude scházet každý měsíc. Proběhla jednání se zástupci investorů (MSI Invest, Tempus Investment) i k dalším záměrům (výstavba zahradní restaurace a kavárny). Připravujeme úpravy dopravního režimu a parkování, především v obytných zónách. Budoucnosti území městské části se dotýká projednávání dvou tzv. celoměstsky významných změn územního plánu: pro výstavbu administrativního a obytného souboru podél D1 a pro nový vodovodní přivaděč Jesenice Újezd Uhříněves. Na křižovatku Exit 4 dosud nebylo ukončeno posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), zpracovává se již pátá verze dokumentace. Ke konceptu nového územního plánu, zveřejněného v listopadu 2009, dosud MHMP vyhodnocuje připomínky. Součástí všech těchto řízení budou i veřejná projednání, před nimiž bychom Vás rádi seznámili formou besed a prezentací se skutečným stavem, možnými riziky a přínosy. K vlastním záměrům městské části letos patří, kromě očekávaného zahájení provozu nové mateřské školy, příprava sportovního areálu, dvou dětských hřišť a úprava cesty podél Botiče. Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu rodinná kronika Smolíků Vážení příznivci újezdské historie, dovolte, abych se s Vámi vrátila do let minulých a pokračovala v citaci z Rodinné kroniky Smolíků. V této části vzpomíná pan Smolík na dobu svého dětství týkající se let Bývalý hostinec v Kateřinkách, Formanské ulici, 30. léta 20. stol. Foto: archiv D. Hakla Jako malý chlapec vzpomínám, že byl výměnek zesnulého Jos. Kulhavého stavěn v roce 1896, býval tam také povrchový lom. Stavěl to můj otec se strýčkem Jos. Smolíkem a jeho žena jim přidávala. Jejich domek býval naproti nám přes silnici. Později byl prodán a zas jej koupil strýček Toník - otce bratr. Náš domek otec podezdíval kus po kuse na maltu z kamene a z cihel tak zvaných aušusu na třikrát. My jako děti jsme běhaly při něm a stalo se jednou, když matka pekla lívance a nesla je otci k svačině, že moje mladší sestra Tonička zůstala bez dozoru a od plotny na ní chytly šatečky. S tou popáleninou na tělíčku také hodně zkusila. Podruhé zas, když otec dělal podezdívku a byl na sáhovém lešení,tonička lezla po koze přibyté svlaky nahoru a šatičkami chytla za svlak a zůstala viset až spadla a zlámala si ručičku. Nepamatuji se kterou, jenom si pamatuji, že jí odvezl chalupník Řehák s maminkou na bryčce do obce Žabovřesky, až za Zbraslav, k Jos.Vejvodovi, který tou dobou léčil zlámaniny a vymknutí údů, jinak lékař nebyl, ale těmto věcem rozuměl mnohem lépe než lékař. Pokračování na straně 3

2 i n f o r m a c e z a s t u p i t e l s t v a 2 Zeptali jsme se dětí Vloni na podzim jsme se zeptali několika dětí a jejich rodičů, co jim v Újezdu chybí. Děti mohly svá přání vepsat nebo nakreslit do předložených mapek městské části, kterých bylo odevzdáno nakonec 32. Nešlo o oficiální průzkum ani o dostatečně reprezentativní skupinu. Přesto může nabídnout některé zajímavé nápady. Celkem očekávané byly požadavky na další dětská hřiště (6x) nebo hřiště pro starší děti (3x), k dalším nápadům patří lanový park (2x), skatepark (2x), trampolína nebo tenisová stěna. Fotbalové hřiště a víceúčelový kurt byly nedávno nově vybudovány v areálu SK Újezd. Do bazénu (2x) nebo akvaparku (2x) musíme ale ještě o kousek popojet. Dále děti navrhovaly stáje pro koně (3x), jízdárnu nebo alespoň ohradu, zverimex, minizoo (2x) a psí útulek (2x). Chovatelé psů by ocenili prostor, kde lze psa Průhonicemi na kole Tento měsíc zahajují stavební práce na nových cyklistických trasách na území obce Průhonice. Cílem projektu, jehož partnerem je i Městská část Praha Újezd, je zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění cyklistické dopravy. Směrem od Újezdu projekt řeší cyklotrasu Greenways Praha Wien, která v současnosti vede po frekventované ulicí Formanské, na území obce Průhonice pak ulicemi Újezdskou a Kunratickou. Nově je plánováno vedení trasy ulicí K Motelu, dále budou dle projektu upraveny trasy kolem Botiče a zklidněnými obytnými zónami až do centra Průhonic, nebo do části obce Hole. Tam bude možné odbočit buď na Rozkoš, nebo kolem Holských rybníčků dále pokračovat směrem na Jesenici a k zadní opravdu volně vypustit (2x), více košů a častější doplňování sáčků. Z veřejného vybavení požadovali rodiče mateřskou školu (4x), základní školu (2x) a klubovnu pro starší děti. Dále chybí v Kateřinkách restaurace (5x), kavárna (3x), občerstvení u cyklostezek, prodejna potravin (5x), pekařství (2x) nebo farmářské tržiště. Navrhován byl i dům pro seniory a hospic. Pokračování na Ing.Filip Ranoš, zástupce starosty Výstavba obytného parku AMADE II V lednu letošního roku zahájila při komunikaci Formanská firma Gedeco Amade, s.r.o. výstavbu bytového komplexu Obytný park AMADE II A. Jde o čtyři bytové domy a dvě budovy garáží shodné s již vedle postaveným komplexem AMADE Na Formance. Vznikne zde cca 40 nových bytů, které budou k nastěhování v první polovině roku Pavel Staněk, odbor investiční části Průhonického parku. Nová část trasy je budována také směrem na Dobřejovice kolem pozemků Botanického ústavu ČSAV Na Chotobuzi. V rámci projektu bude otevřen vstup do Dendrologické zahrady z její zadní části od Club Hotelu Praha Průhonice, kam je vyvedena jedna z cyklotras. V prostoru zahrady za vstupem bude stojan na kola. Rovněž na dalších místech budou zřízeny odpočívky s možností odstavení kol. Po nových cyklotrasách se projedeme již na jaře Součástí projektu bude směrové značení v terénu a vydání mapy, která bude nové vedení cyklistických tras znázorňovat. Projekt Průhonicemi na kole (CZ.1.15/ / ) byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. Do projektu jsou zapojeni i další partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Club Hotel Praha Průhonice, spol. s.r.o., obec Dobřejovice, obchod s cyklopotřebami O3 Pro Bike na Květnovém náměstí v Průhonicích a restaurant Hliněná Bašta. Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty a Ing. Markéta Švábová, Fair Care, s.r.o. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 Schválený rozpočet městské části na rok 2011 je stejně jako v minulých letech vyrovnaný. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt tř. 8 finančními prostředky vytvořenými v minulých letech. V průběhu roku dochází k jeho úpravám. V souladu s rozpočtovými pravidly a dotačními vztahy HMP je oblast příjmová odrazem těchto poměrových ukazatelů: počet obyvatel městské části rozloha území městské části plochy vozovek na území městské části, které nejsou ve správě TSK výměry zeleně. Příjmová oblast byla sestavena a schválena z následujících položek: Neinvestiční dotace ,- Kč, dotace na správu ,- Kč, daň z nemovitosti ,- Kč a další položky (správní poplatky, poplatky z užívání veřejných prostor, úroky, sponzorské dary atd ,- Kč), převody do fondů ,- Kč. Celkem činí příjmy ,- Kč. Konečný rozpočet v příjmové části včetně zapojení zůstatku z roku 2010 ( ,- Kč) je ve výši ,- Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly zapracovány investiční dotace, které budou uvolňovány současně s provedenými úpravami během roku. Výdajová část rozpočtu byla schválena ve výši ,- Kč. Kapitola 02 městská infrastruktura ,- Kč Kapitola 03 doprava ,- Kč Kapitola 04 školství, mládež, kultura ,- Kč Kapitola 06 tisk, věcné dary ,- Kč Kapitola 09 vnitřní správa ,- Kč. Mezi největší priority v roce 2011 patří dokončení výstavby mateřské školky. Z celkových nákladů cca 26 mil. Kč, které městská část obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy v předcházejících letech jako investiční dotaci bylo do r proinvestováno tis. Kč. V roce 2011 bude z našeho rozpočtu na dokončení školky a platy zaměstnanců školky poukázáno 2,5 mil. Kč. Lenka Lorencová, odbor ekonomický

3 3 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu rodinná kronika Smolíků Dokončení ze strany 1 A pak tehdy byli lékaři hodně drahý, že si nemohl chudý člověk pozvat lékaře do bytu na léčení. Když už otec končil podezdívku, to mě bylo 8 roků r to již jsem tehdy od otce chytal cihly na štítě ze zahrady. Ve stáří deseti roků to již jsem dával mazanici na půdu na strop. Dole na zahradě jsme měli takovou vysokou hrušku, ale česat tam žádný nelezl, až když hrušky spadly, tak jsme je sebrali a po pečení chleba jsme je hodili do pece sušit. Sušené hrušky dávala maminka do pytlíku a věšela na trám v sednici a pak se z nich strouhala prachanda na škubánky. Švestek jsme měli na zahradě dost, ale z těch se vařila povidla a sušily se v sušárně u Koníčků u lávky, kde sušárna ještě stojí. Takovýmto způsobem se dříve zpracovávalo ovoce až do konce devatenáctého století. Naše zahrada tehdy ještě nebyla řádně ohrazena, samé strouhy vymleté od vody, až teprve v mém dětství začal otec s úpravou terénu a roubováním stromů. Dříve se ještě roubovalo do rozštěpu, zamazalo červenou hlínou (jílem) a obalilo se to mechem, aby to udrželo vláhu. Tak to dělával můj otec při šlechtění v mých dětských letech. Za naší zahradou byla panská zahrada, vysázená byla vzrostlým a dobrým stromovím, ovšem jenom hrušněmi a jabloněmi. Bylo tehdy již dost dobrých a mrazuvzdorných odrůd. Pamatuji se dobře, když jsem chodil do školy, můj kamarád školák byl synkem hraběcího zahradníka a nosil mi ovoce ještě v dubnu a květnu. V mém dětství jsme běhali bosi i do školy, tím jsme také byli otužilí na chůzi. Chodil jsem od osmi roků stavět kuželky pp. učitelům ve všední dny 2x týdně, v neděli pak jsem stavěl kuželky domácím hostům. Učitelé sem chodili z Čestlic a z Průhonic, kteří hráli honér, bulku a vytloukanou. Domácí hosté pak hráli šňůru a sázeli na stranu. Tak jsem se pomáhal živit rodičům od dětských let. V době školní úlevy jsem chodil do práce ke dvoru a na hony v létě na koroptve. Dále jsem jako všechny děti chodil na sbírku obilí a na trávu. Byli jsme se stavbou finančně zatíženi, neboť dříví na stropy a vazbu, dále tašky a veškerý stavební materiál stál dost peněz a to ještě otec staré dříví krovové šetřil na stranu souseda, tam že může býti menší okap. Matka moje aby sehnala peníze dohromady, prodala zlaté dukáty, které měla na černé hedvábné blůze a pak ještě prodala peřiny a 300 zlatých jsme měli vydluženo od p.rezka (žida) obchodníka z Průhonic. Byly jsme čtyři malé děti, já a tři sestry, jedna starší, dvě mladší mne a babička z matčiny strany. Když můj otec odváděl dluh p. Rezkovi, tak si ani úrok z půjčených peněz nevzal. Říkal - někomu půjčím peníze a on mi nedá peníze ani úrok. Takový to byl poctivý žid. Jeho obchod byl v domě tam co má obchod p. Škoda. Byl to velký obchod a to pekařství, řeznictví a smíšený obchod. Syny měl dva řezníky a jednoho profesorem ve Vídni. Ten profesor z té Vídně také mého otce přešetřoval, když byl jednou v době dovolené na letním bytě. My jsme byly ještě tehdy malé děti, když se otec rozstonal, chodil pracovat do Karlína na školu a to se ještě dělalo ráno od šesti do večera do šesti. Celkem jedenáct hodin denně. Otec tehdy zmoknul a v práci nastydl a rozstonal se na zápal plic. Tehdy ho léčil MUDr.Balcar a moje matka donesla i léky k tomu p.profesorovi, který říkal, že ty léky jsou správné. Tehdy otec ležel dvacet tři týdnů, o sv. Václavu nosil zimník a ještě mu byla zima na sluníčku. Tak se konečně šťastně z toho vystonal. Mívali jsme stále nějaký ten kousek pole v pachtu, drželi jsme si krávu, kozu a na podzim na chrásty vždycky otec koupil nějakou tu jalůvku a pak jí na jaře tlustou prodal nebo prodal krávu vytelenou a tak se ty dluhy splácely. Milíčovský rybník a Milíčovský dvůr, 30. léta 20. stol. Jedenkrát se stalo, že matka byla v Říčanech na trhu a strýc matky bratr byl řezník, koupil jí tam hezkou jalůvku, takovou černou straku. Když jí maminka vedla domů, měla natočený provaz na ruce a v blízkosti té Šerákovy cihelny v Kuří potkala maminka komedianty s vozy. Jalůvka se lekla, skočila přes strouhu do pole, maminka nebyla na nic připravená, provaz měla otočený okolo ruky - padla a zlámala si ruku. Prase jsme mívali každý rok. Za mých dětských let se zedničina dělala tak do všech svatých a na jaře se začínalo až po Josefu. To otec vždycky na zimu koupil pytel mouky, to se jezdilo handlovat do mlýna až na Kamenný přívoz. Jely obyčejně dva, tři povozy ráno ve 4 hod. a přijely pozdě večer. Později potom jezdily do Karlína k Roucovi, to bylo v mém útlém věku. Na těchto malých mlýnech mleli mouku více černou, a tak to nevymílali. Za to jsme si pochutnávali na domácím chlebě od Koníčků. Pekla jej pí.koníčková v peci jednou v týdnu a stál bochník 40 krejcarů. Za ty peníze dělník pracoval u dvora celý den, později měli 60 krejcarů, to už sem měl úlevu a vodil jsem vola v plečce nebo v ledkovači. A tak ubíhala doba mých školních roků a bylo třeba se poohlédnout po nějakém místě na učení. Chtěl sem se učit řezníkem, otec říkával to je třeba do toho mít peníze a ty je nemáš! Truhlářem se mě nelíbilo, černé řemeslo (zámečník apod.) špatně prosperovalo, tak otec rozhlédnuv se kolem, uznal, že bude nejlépe, když se půjdu učit zedníkem, že budou hned peníze. Tak jsem dokončil poslední rok učení ve škole a stavěl kuželky ještě dále, snad až do plných sedmnácti let. Roku 1902 se u nás založil hasičský sbor, otec můj byl také činným členem sboru, ačkoliv můj otec František Smolík, tesař č. 21 Růžička František byli činnými členy sboru v Průhonicích, kde byl založen has. sbor již roku U naší trojtřídky stála tělocvična (turnovačka) a my jako kluci jsme po ní lezli. Až v pozdějších letech, když už byla chybná, tak se rozbourala. U nás hasiči se stříkačkou cvičili u rybníka, se žebříky u Procházků (dříve Chlebnů) č.9. My, jako kluci, jsme byli stále u nich. Já jsem chodil po členech s oběžníky na schůze nebo na cvičení. Tehdy také blesk zapálil ve Štítě domovní a v Křeslicích byla založena stodola, která vyhořela. Bylo to snad v jednom týdnu. Stavěl to tehdy stavitel Brebta z Pankráce a můj otec tam dělal. Dříví na vazbu bylo posláno ze Štýrska z pily /z Kalvanku/, kde měl býv.majitel Arnošt Sylva Tarouca kus svého majetku. Nechci se podrobněji již teď o tom rozpisovat, až v později, kde se bude jednat o založení dendrologické společnosti a jednoho nejkrásnějšího parku v celé Evropě-Průhonicích Julie Mikolášová Příště budeme pokračovat ve vzpomínkách pana Smolíka, tentokrát začínají rokem 1904, kdy šel do učení. Foto: archiv D. Hakla

4 m ateřská ško l a 4 Informace o průběhu výstavby mateřské školy Městská část podala žádost na Magistrát hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na výstavbu Mateřské školy Vodnická ve výši ,- Kč z dotace z r 2009 a o ponechání dotace ve výši ,- Kč z roku 2010, celkem ,- Kč. Charakteristika stavby Mateřská škola s 2 NP o zastavěné ploše 360 m 2 a celkové hrubé podlažní ploše 632 m 2, kde budou umístěny dvě třídy (2 x 28 dětí) s kompletním zázemím. Velikost a orientace budovy reflektuje stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Mateřská škola bude dopravně napojena z ulice Vodnické a bude zde vytvořeno veřejné nádvoří náměstí, ze kterého jsou navrženy vstupy do Mateřské školy a také do sousední budovy Dům služeb s městskou policií. Přímo v parteru náměstí budou vstupy do obchodů a hlavní vstupy do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady. Celkové náklady na realizaci stavby dle výběrového řízení činí 26 mil. Kč. Očima autora stavby Financování stavby Městská část v r.2008 obdržela z rozpočtu MHMP dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 1 mil. Kč, který vyčerpala. V roce 2009 MČ obdržela z rezervy pro MČ od MHMP tis.kč, ze které vyčerpala na přípravné práce ,- Kč a v roce 2010 byla vyfakturována částka ve výši ,- Kč za zemní práce a základy. Dále v roce 2010 MČ získala z rezervy pro MČ od MHMP ,- Kč. Ve schváleném rozpočtu na r MČ vyčlenila ze svého rozpočtu na realizaci stavby mateřské školy tis. Kč. Rekapitulace celého vývoje Dne 6. února 2007 Zastupitelé MČ Praha Újezd schválili záměr zadání výběrového řízení na zpracování zastavovací studie a dalších stupňů projektových prací Mateřské školy s domem služeb. Po uskutečnění výběrového řízení na projektové práce podala městská část dne žádost o úpravu míry využití území (navýšení koeficientu). Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 0600 byla schválena Standardně je průběh úpravy vyřizován do třech měsíců. Na přelomu roku 07/08 jsme žádost o úpravu urgovali a od Útvaru rozvoje územního plánování obdržela městská část úsměvnou ústní odpověď. Pracovnice, která úpravu zpracovávala, nastoupila na mateřskou dovolenou a podklady úpravy nikomu nepředala. Díky této, možná pro někoho banální záležitosti, nastalo tříměsíční zdržení V následujících měsících se shromažďovala vyjádření nutná pro zahájení územního řízení. Odbor životního prostředí (OŽP) Prahy 11 zaslal dne z hlediska ochrany ovzduší nesouhlasné stanovisko. Nesouhlasné stanovisko vydala Ing. Havlínová, která užívá s manželem přilehlou nemovitost (účastník řízení). MČ, aby splnila podmínky zákona o ochraně ovzduší, zadala zpracování porovnání provozních a investičních nákladů zdrojů tepla a zemního plynu a CZT. Dne byla podána žádost o doplnění stanoviska a OŽP vydal souhlasné vyjádření. Po následné stížnosti na Úřadu Současný stav výstavby mateřské školy Koncem ledna byla dokončena montáž prvků hrubé stavby na obou objektech. Postup prací je i přes nepříznivé počasí, které bylo hlavně v listopadu a prosinci 2010, v souladu s harmonogramem výstavby. V současné době již jsou ukončeny vyzdívky vnitřních stěn a příček. Montují se rozvody vnitřních sítí. První studie stavby byly vytvořeny již v roce 2007 v rámci nabídky na zpracování projektové dokumentace. Od počátku jsme pracovali s dvěma podélnými objemy, které jsou na sobě nezávislé a jsou logicky funkčně členěny na mateřskou školu a dům služeb. Toto řešení se ukazuje jako správné i vzhledem k realizaci a následnému provozování staveb. Díky pochopení investora došlo k naplnění původní koncepce vytvořené a prověřené již ve fázích studie. Bohužel již nedojde k plné realizaci výtvarných děl, která by si tato stavba zasloužila a která byla v rámci projektu připravena ve spolupráci se zahraničními výtvarníky. Od září 2010 probíhá výstavba. Vhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku a současná legislativa není v této oblasti ideální, je výstavba provázena řadou náročných obchodních jednání, ale zdá se, že společným úsilím všech zúčastněných stran dojde stavba ke zdárnému cíli. Bude tak naplněn jeden z velkých cílů minulé i současné politické reprezentace naší městské části autor stavby Daniel Hakl, od října 2010 místostarosta MČ

5 5 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd MČ Praha 11 byla Ing. Havlínová kvůli možné podjatosti z tohoto řízení odvolána. Zdržení se navýšilo ze tří na pět měsíců. Dne MČ podala žádost o zahájení ÚŘ a bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Následně bylo podáno odvolání (MUDr. Havlín, SVJ a DVB Voděnka). Původní Rozhodnutí o umístění stavby Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy dne potvrdil. Z důvodu odvolání některých účastníků řízení se zdržení protáhlo téměř o tři měsíce. Celkové zpoždění od záměru výstavby Mateřské školy s domem služeb do vydání územního rozhodnutí bylo začátkem roku 2009 už Městská část dne podala žádost o vydání stavebního povolení. Řízení o vydání stavebního povolení bylo zahájeno. Odbor výstavby vydal dne Seznámení s doplněním spisu s odůvodněním, že stavební úřad obdržel dne a první námitky účastníků řízení vlastníků sousedních nemovitostí (MU- Dr. Havlína a DVB Voděnka č.p. 436 a 437). S ohledem na výše uvedené námitky podal zástupce MČ Ing. Šťastný doplněnou projektovou dokumentaci. Opakované druhé podání námitek účastníci řízení uplatnili DVB Voděnka a MUDr. Havlín na Odboru výstavby Prahy 11. Odbor výstavby Prahy 11 dne vydal stavební povolení. Účastníci řízení se v prosinci 2009 k vydanému stavebnímu povolení odvolali. Dne 26. května 2010 Odbor stavební MHMP potvrdil vydané stavební povolení. Odvoláním účastníků řízení se vydání stavebního povolení protáhlo o pět mě-. Celkové zdržení od získání potřebných povolení, až po vypsání výběrového řízení na výstavbu MŠ uplynul Dosavadní vývoj a termín zahájení výstavby MŠ Vydané stavebního povolení 23. září 2009 Odvolání účastníků řízení říjen 2009 Vyjádření k podanému odvolání listopad 2009 Odvolání zasláno na OS MHMP prosinec 2009 Potvrzení stavebního povolení OS MHMP Václav Drahorád, starosta Ředitelka mateřské školy informuje Vážení rodiče, jsem ředitelkou Vaší nové mateřské školy a nesu plnou zodpovědnost za vše, co se zřízením této školské instituce souvisí. Ráda Vás v následujícím článku seznámím s tím nejdůležitějším, co Vás, jako případné zájemce o docházku dětí do mateřské školy, ale i sousedy, jistě zajímá. Při vytváření koncepce rozvoje mateřské školy Vodnická vycházím především z Rámcového programu předškolního vzdělávání (www.rvp.cz ). Inspiruji se projekty Zdravá mateřská škola, modely výchovy vycházejícími např. z publikací Respektovat a být respektován autora Pavla Kopřivy a kol. Dalším pilířem projektu bude zkušenost a zaměření pedagogů. Průběžně probíhají pohovory na pozici učitelka, učitel mateřské školy. Myslím, že formulace dlouhodobé vize školy by mohla znít takto: Chceme být mateřskou školou, která je založena na demokratických principech, respektujících svobodu a morální statut každého člověka. Mateřská škola fungující na principech otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci a kooperaci uvnitř i vně. Mateřská škola je odborným partnerem pro rodinu, podporující zdravý životní styl. Jedním z cílů je i zabezpečit vysokou úroveň školního stravování dle moderních poznatků o výživě dítěte. Mateřská škola s bezprostředním vztahem k umění, tvořivosti a estetice prostředí. Pedagogické alternativní přístupy pro nás budou inspirací nikoliv dogmatem. Mateřská škola s vysokou úrovní předškolního vzdělávání a v co nejširší možné míře podporující nabývání klíčových kompetencí každého dítěte individuálně s respektem jeho potřeb. Můžete se těšit na výtvarné projekty a dílny, enviromentální experimenty, akce pro děti i jejich rodiče, výlety, nabídku kroužků, v případě zájmu školy v přírodě atd. Organizace zápisu O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy dle předem stanovených kritérií, ta budou zveřejněna na webových stránkách MŠ viz dále. Od bude probíhat vydávání : Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list, a to v době úředních hodin na Úřadě MČ Praha - Újezd, Kateřinské náměstí 465/1. Tyto formuláře a kritéria pro přijetí dítěte budou k dispozici i na webových stránkách městské části -ujezd.cz a webových stránkách mateřské školy: budou probí od 9,30 hod.do 11,00 hod od 16,00 hod. do17,30 hod od 9,30 hod. do11,00 hod od 16,00 hod. do17,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha- -Újezd. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru zasedací místnosti je nutné se na konkrétní termín, a to na telefonním čísle nebo do V případě vyšší poptávky bude vyhlášen další termín. Pokud to bude možné, dostavte se na informační schůzky bez dětí a nejlépe pouze jeden člen z rodiny, prostory jsou omezené, a rádi bychom uspokojili všechny zájemce. Předběžný program informační schůzky: organizace zápisu, kritéria pro přijetí dětí, výše úplaty za předškolní vzdělávání, seznámení s průběhem stavby a informace Termín pro odevzdání žádostí o přijetí dívyplněných a potvrzených lékařem dítěte na úřadě MČ (s sebou OP a rodný list dítěte) je stanoven od pondělí být zařazeny do správního řízení! Od následuje 30ti denní lhůta pro rozhodnutí ředitelky o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Písemné rozhodnutí si budete moci vyzvednout osobně na úřadě městské části, případně bude zaslán poštou zákonným zástupcům dítěte. Termín bude zveřejněn na webových stránkách obce a mateřské školy. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí odevzdání žádostí. Zahájení provozu mateřské školy závisí na průběhu stavby a kolaudace. Bezprostředně po kolaudaci nastane fáze úklidu, instalace nábytku a vybavení takzvaně od A do Z aneb od Alenky v říši divů po zámek na dveřích číslo 16. Doufejme, že s úsměvem dokončíme všechny přípravy, projdeme veškerými školeními, administrativními úkony a vesele zahájíme školní rok Moc se těším na den, kdy budu moci se všemi zaměstnankyněmi a zaměstnanci přivítat děti do krásného moderního prostoru mateřské školy Vodnická. Těším se nashledanou. Petra Martinovská, ředitelka MŠ Vodnická,

6 r ů z n é 6 Činnost městské policie v městské části Strážníci specialisté okrskáři se v MČ Praha-Újezd zaměřují především na bezpečnost občanů a veřejný pořádek. Okrskáři rovněž kladou důraz na řešení dopravy v klidu. Řidiči vozidel si často neuvědomí, že špatným parkováním brání v rozhledu dětem na přechodech pro chodce či vývozu komunálního odpadu. V nočních hodinách pak pravidelně kontrolují zaparkovaná vozidla, především na parkovišti v ulici Proutěná, kde již v minulosti bylo zaznamenáno vloupání do vozidel. K bezpečnosti v dopravě přispívá také měření rychlosti vozidel v ulici Formanská. Každý školní den okrskáři provádí dohled na přechodu pro chodce u Základní školy Ke Kateřinkám. Rovněž v době ukončení vyučování se strážníci pohybují v okolí této školy, aby se zvýšila bezpečnost dětí. Pozornost okrskářů se v současnosti zaměřila na majitele psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí výkaly. Vzhledem k tomu bylo nutné uložit již několik pokut. I lokalita milíčovských homolí, rybníků a lesa přitahuje řadu pejskařů. Ne všichni zde však dodržují stanovená pravidla, především mít svého psa na vodítku. Případy volného pobíhání psa v Milíčovském lese oznamujeme na Úřad městské části Praha 11 podezření ze spáchání jiného správního deliktu. V okolí Milíčovského lesa budeme pokračovat v ochraně veřejného pořádku, ohlašování černých skládek a v práci s lidmi bez domova. Kontakty: Okrsková služebna: Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 Újezd Úřední hodiny: úterý 15,00 18,00 hod., tel.: V případě nepřítomnosti strážníků volejte: Obvodní ředitelství Praha 11 Markušova 1555, Praha 11, tel.: stálá služba nebo tísňovou linku 156 K rychlému a efektivnímu pohybu po obci budou okrskářům sloužit dvě již osvědčená kola a služební motocykl. HOFMAN Milan, tel: KULE Tomáš, tel.: MASNICA Rudolf, tel.: ŽUKOVSKÝ Tomáš, tel: Změny autobusové linky 363 Nové zastávky na znamení Od 3. ledna 2011 se rozšiřuje počet zastávek na znamení kromě zastávky Ve Vilkách jsou nově na znamení i zastávky Ke Smrčině a Formanská. Co to pro cestující znamená a jak se chovat na zastávkách na znamení? Pokud chceme nastoupit, není nově třeba na řidiče mávat, stačí stát tak, aby nás řidič viděl. Řidič je povinen zastavit v zastávce vždy, nachází-li se v jejím prostoru viditelně jedna nebo více osob, zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce zastavil jiný autobus a cestující by mohl být přehlédnut. Pokud chceme vystoupit, stiskneme tlačítko znamení k řidiči umístěné na přidržovacích tyčích dostatečně včas, aby řidič stihl bezpečně zastavit. Před každou zastávkou na znamení na ni upozorňuje akustický hlásič. Pokud hlášení zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je řidič povinen zastavit v takové zastávce vždy. Nové nízkopodlažní spoje Od 6. března 2011 dochází na městských a některých příměstských autobusových linkách k plošnému rozšíření počtu garantovaných nízkopodlažních spojů. Počet příměstských linek s nízkopodlažními vozidly se zvyšuje z pěti na devět. Na lince 363 je nyní v pracovní dny nízkopodlažních 25 % spojů (13 z 51 resp. 14 z 58), o víkendu dokonce 38 % (14 z 36). Pro srovnání průměr na všech městských linkách je 40 % v pracovní dny a 60 % o víkendech. Pavla Pitrmanová, Ing. Filip Ranoš S využitím materiálu ROPID Termíny čištění komunikací Technická správa komunikací hl.m. Prahy (TSK) začala s blokových čištěním ulic, které má ve své správě. Letošní strojní i ruční úklid ulic Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene a Na Křtině (úsek Vodnická Milíčovská) proběhne 6. května a 19. srpna TSK zavedla novou bezplatnou službu TSK info, která nabízí např. upozornění na blížící se čištění komunikací nebo zasílání aktuálního stavu obsazenosti P+R na území hlavního města Prahy. Zájemci naleznou odkaz na tuto službu přímo na hlavní stránce společnosti

7 7 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd Setkání se seniory V prosinci loňského roku se konala hned dvě setkání se seniory. Pozváni byli ti, kteří oslavili ve III. a IV. čtvrtletí roku 2010 významná životní jubilea. Obě setkání byla tradičně zahájena slavnostním přípitkem, dále každý ze seniorů obdržel finanční hotovost a přítomné ženy květinu. Společně pak při malém pohoštění diskutovali se starostou o problémech týkajících se městské části. 8. prosince pozvání přijali: Petr Holubík, Irena Nedvědová, Jiří Petržílek, Maria Ziková, Miloslava Řimáková, Zdeněk Krýda, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Vladimír Škarka, Jan Budka, Božena Kellerová, Ivan Friš, Věra Bíbrdlíková, Anna Kouřilová, Miroslav Kožíšek a Antonín Wachtel. 28. prosince pozvání přijali: Jaroslav Helcl, Anna Hrábková, Jiřina Režná, Jaroslav Malík, Miloslava Vosyková a Marie Havlová. Touto cestou přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. Dětský mikulášský karneval Letošní rok pořádala městská část již počtvrté v pořadí dětský mikulášský karneval. Ve středu 1. prosince v sále restaurace U Srbů mohly příchozí děti soutěžit nebo tancovat, šašek pro ně zahrál loutkové divadélko a nakonec přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Každý, kdo čertovi slíbil, že bude hodný a přednesl básničku nebo zazpíval písničku, dostal od Mikuláše malý dáreček. Setkání u vánočního stromu Předvánoční akce v sobotu 11. prosince byla tentokrát opravdu zimní. Kateřinské náměstí bylo celé v bílém, cestou ke stromu děti přelézaly hromadu sněhu a stan jsme museli bránit před větrem. Jako každý rok jsme přivítali pěvecký soubor ZŠ Ke Kateřinkám, který zazpíval vánoční koledy s doprovodem nástrojů. Mezitím v přilehlém stanu děti malovaly, jak si představují správné Vánoce, a z barevných papírů tvořily dlouhý řetěz. V kruhu kolem ozdobeného a nakonec rozsvíceného vánočného stromu pak zazněla přání, co by kdo chtěl nalézt pod stromečkem na Štědrý večer. Děkujeme všem, kdo pomohli vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. Ing. Filip Ranoš,zástupce starosty Koncert mobilní zvonohry V pondělí 20. prosince 2010 jsme si mohli již podesáté poslechnout koncert 57 zvonů Pražské mobilní zvonkohry. Tradičně nám na ni zahrál skladby nejen v duchu vánočním carilloner Radek Rejšek. Věříme, že jsme všem zpříjemnili předvánoční čas i malým občerstvením, které bylo pro přítomné připraveno. Samozřejmě nechyběl ani závěrečný ohňostroj. Poděkování patří všem, kteří se na této tradiční společenské akci podíleli. Kromě zvonaře Petra Rudolfa Manouška a carillonera Radka Rejška pak zejména dobrovolným hasičům z Jižního Města, strážníkům Městské policie HMP a zaměstnancům úřadu městské části. Přání k narozeninám Paní Antonie Janovská byla první, komu starosta pan Václav Drahorád popřál v roce 2011 k narozeninám. Vítání občánků Středa 15. prosince byla dnem, kdy se v letošním roce potřetí konalo vítání nově narozených občánků. Starosta městské části Václav Drahorád společně se svým zástupcem Filipem Ranošem přivítali v zasedací místnosti úřadu městské části 14 malých spoluobčánků. Poté, co se rodiče podepsali do pamětní knihy, obdrželi dárkovou poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup zboží v obchodě s dětskými potřebami Špuntík. Dalším dárkem, který městská část dětem věnuje, je sada fotografií každé rodiny. 15. prosince byli přivítáni: Arnošt Trpišovský, Kateřina Bízková, Martin Klůs, Johana Jirsová, Andrej Turok, Šimon a Matěj Cízlovi, Viktoria Urbanová, Sofie Ella Ševčíková, Jiří Šafář, Matěj Vinopal, Eva Kroužková, Jiří a Lenka Petrovi. Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky. Srdečné blahopřání Manželé Zvelebilovi oslaví 8. dubna 50 let společné cesty životem Ke zlaté svatbě jim srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších společných let hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života. Bedřiška a František Zvelebilovi, 8. dubna 1961

8 k a l e n d á ř 8 POZVÁNKA na plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2011 Setkání se seniory Městská část zasílá pozvánky občanům, kteří slaví v příslušném čtvrtletí kulaté jubileum 70 a 75 let. Senioři oslavující 80leté jubileum a výše jsou na setkání zváni každým rokem. Další setkání plánujeme v červnu, v září a ve prosinci. Vítání občánků Pozvánky byly v březnu doručeny rodičům dětí, které se narodily v září 2010 až do konce ledna Mladší děti budou přivítány v průběhu následujících měsíců. Jarní hudební zábava - 2. dubna Tradiční zábava se uskuteční 2. dubna od hod v sále restaurace U Srbů, k tanci a poslechu zahraje skupina Horváth Band. 9. dubna v hod na zimním stadionu HC Slavia Praha. Dětské běžecké závody 16. dubna 1. ročník se uskuteční 16. dubna od hod v prostoru milíčovských kopců a Milíčovského lesa. Stavění májky 30. dubna Tato tradiční akce proběhne 30. dubna od hod v prostoru újezdského náměstí v Újezdu. Dětský den 1. června Tradiční oslava dne dětí se uskuteční 1.června od hod v Kateřinkách u Milíčovského lesa. Dětské rybářské závody 11. června Již 4. ročník bude zahájen 11. června v hod na Návesním rybníku v Újezdu. Přátelské hokejové utkání 9. dubna 6. ročník hokejového utkání mezi MČ Praha Újezd a MČ Praha Šeberov se odehraje Pálení čarodějnic 30. dubna Oheň bude zapálen 30. dubna v hod. U Skály poblíž brodu přes Botič. Májová veselice s kácením májky 28. května 4. ročník této akce bude zahájen ve hod. dne 28. května. V průběhu celé akce bude připraven program pro děti a dospělé. Podrobnější informace o jednotlivých akcích budou s předstihem uvedeny na webových stránkách městské části Přistavení VELKOOBJEMOVÝCH kontejnerů 29. dubna 2. května 2011 Kontejnery na nadměrný komunální odpad budou přistaveny v následujícím termínu a na tato předem určená stanoviště. Kontejnery budou zavezeny v pátek do 13,00 hodin a odvezeny v pondělí dopoledne. Kateřinky: křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině ulice Proutěná u novinového stánku ulice Ke Smrčině naproti č.p. 296 křižovatka ulice Pastevců a Remízková Újezd: ulice Formanská u č.p. 63 ulice Formanská u Návesního rybníku V souvislosti s finanční náročností této služby upozorňujeme občany na následující fakta a žádáme o jejich respektování: VOK jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze uložit do běžných kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad VOK nemají sloužit podnikatelům pro likvidaci odpadu vznikajícího při jejich činnosti občané trvale žijící v Praze mají možnost bezplatného odevzdání objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu jsou v nejbližší vzdálenosti následující sběrné dvory: Praha 4 - Spořilov, ulice Zakrytá, tel: Praha 4 Modřany, ulice Generála Šišky, tel: Praha 22 Uhříněves, Bečovská 939, tel: Informace o odvozu BIOODPADU 9. dubna 2011 od 9.00 do hod. Kontejnery budou přistaveny na dobu 3 hod. na určená místa. Odpad je možno přivézt pouze v době, kdy bude kontejner přistaven. Kateřinky: křižovatka ulic Štítová a Ke Smrčině u telefonní budky Újezd: u Návesního rybníku u telefonní budky Mezi bioodpad patří: zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, zbytky rostlin, listí, tráva, piliny, dřevní štěpky z větví stromů, atd. Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk městské části vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4, telefon a fax , , Redakční rada: Pavla Pitrmanová, Václav Drahorád, Ing. Filip Ranoš, JUDr. Martina Maříková, Ing. Daniel Hakl. Sazba Ondřej Huleš, tisk Dragonpress. Náklad kusů. Distribuováno zdarma do každé domácnosti městské části Praha-Újezd, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Ročně vycházejí 4 čísla. Registrační číslo MK ČR E Toto číslo vyšlo dne 1. dubna 2011.

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Obec Zeleneč Zastupitelstvo obce Zeleneč Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více