Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010"

Transkript

1 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika, zajímavosti ze školství, kultury i sportu... ZMAR NADĚJE Zatímco píši tyto řádky, zuří veku tropické léto. Na jaře jsme se mohli utopit v dešťových záplavách a yí marě hledáme kousek stíu ebo místečko, kde by se dalo spočiout alespoň trochu dýchatelě. Bůhví proč se tomuto času říká psí dy, ale historicky to eí ic ového, jak dosvědčuje řada praostik. Jeda věc je zvláští. Teto čas, kterému se také říkalo okurková sezóa, býval chudý a jakékoliv děí, a tak médiím chyběla témata. Již od prví republiky se proto zabývala sezacemi typu žralok a Jadrau si ukousl z české učitelky a tak dále. To se letos změilo. Doba je těhotá událostmi, které stojí za povšimutí. Prví fotbalové mistrovství světa a čerém kotietu bylo k překvapeí všech vzorě orgaizováo a proběhlo bez mimořádých událostí. Řada překrásých ových stadióů o vysoké kapacitě diváků sesla ta ejpřísější měřítka FIFA. Kvalifikací eprošly mistrovské týmy. Do závěrečých bojů se edostal žádý tým z Jiží Ameriky ai z Afriky. O titul svedly boj dvě země, jejichž týmy ikdy ebyly mistry světa Špaělsko a Nizozemí. Zasloužeě zvítězilo Špaělsko. Potvrdila se vysoká úroveň evropského fotbalu, daleko za potřebou jistotou a objektivitou zůstali rozhodčí. V podělí 12. červece se v ašem městě uskutečil jede z kocertů zojemského hudebího festivalu 2010 Purcell & Hadel a číše vía s aglickou královou. Prezidet festivalu pa Jiří Ludvík mladší a umělecký ředitel pa Roma Válek přivedli do Rytířského sálu moravskokrumlovského zámku mezi slavé obrazy Muchovy Slovaské epopeje vyikající polské iterprety sólistku varšavské opery sopraistku Au Mikolajczyk a klavíristu Edwarda Wolaia s dětskými popěvky současíka Alfose Muchy Karola Szymaowského, mazurkami a písěmi Fryderyka Chopia a sogy Heryho Purcella. Teto posledí kocert klasické hudby mezi pláty byl věová Epopeji před jejím ávratem do Prahy. Díky veselému obsahu skvěle podaých popěvků a písí však epůsobil jako rekwiem za Muchovo dílo a potvrzeí zmaru, který v ašich srdcích vyvolává pláovaé stěhováí, ale vzbudil i trochu aděje, že by vše mohlo být akoec jiak. Vždyť a rozdíl od Prahy máme výstaví prostory, zabezpečeí, pojištěí a morálí právo za záchrau tohoto světového díla! V miulém úvodíku jsem vyslovil myšleku, že máme aději a stabilí vládu, která by mohla zemi vyvést z ekoečých deficitů. V úterý 13. červece pa prezidet Klaus takovou vládu jmeoval a ám ezbývá, ež sledovat a kotrolovat všechy její kroky. Koaličí program, který části veřejosti připadá spíše jako podikatelský záměr, icméě bude zameat astoleí režimu úspor všeho druhu. Chybou by však bylo, kdyby šlo o pouhé škrtáí, které a druhé straě vede k ochromeí i potřebých aktivit. Doufejme, že vedle miistrů politiků, kteří ejsou doma v oborech, Co se týká historie oé série které mají řídit, zbude a miisterstvech dostatek odborých specialistů, aby se věci hýbaly dopředu. V civilizovaých zemích, mezi které je třeba v této obrazů, která tolik proslavila aše oblasti počítat i Slovesko, mají státí tajemíky, kteří a miisterstvech město, soubor pláte od Alfose garatují odborou úroveň řídicí práce, zatímco miistři se mohou věovat Muchy Slovaská epopej byl do politickým hrátkám. Nešlo by to také u ás? Moravského Krumlova přemístě už Vysoké teploty posledích dů, které se mají udržet celý červeec, slibují v poválečých letech. Ovšem prví velmi brzké žě obilí valem dosychá, a co je horší, současě s řepkou. obrazy byly u ás vystavey v roce Farmáři se budou muset hodě sažit a koordiovat čiosti, aby všecho V Krumlově jsou tedy dostali eje pod střechu, ale také prodali, avzdory ižší kvalitě, za rozumé obdivým i kritickým zrakům cey. Ig. Jaroslav Mokrý, starosta města veřejosti k dispozici bezmála padesát let. Jak vidí přemístěí obrazů Slovaská epopej do Prahy TOMÁŠ TŘETINA Epopej s Krumlovem srostla Závěrečý kocert ve Slovaské epopeji se koal 14. červece TAKOVÉ KULISY UŽ NIKDY MÍT NEBUDEME Posledí čtyři roky se stalo tradicí, že jste se mohli o prázdiách poořit do tajemé atmosféry očího zámku a mohli jste potkat postavy z Muchových obrazů. Nejiak tomu bylo i letos. Po čtyři večery sedmáct herců divadelího spolku Bezgest isceovalo osm obrazů převážě ašich ději. Vidět jste mohli apříklad Jaa Husa, kížete Svatopluka, svatbu Přemysla Otakara II., Jaa Ámose Komeského a ově též zástupce ruských ději básíka Michala Jurjeviče Lermotova. Spokojeí a mohdy i dojatí diváci zhlédli ještě v doprovodém programu a ádvoří zámku šermířskou a v oci pak velkolepou ohňovou show skupiy Albio ze Zojma. Příjemé posezeí ad sklekou vía či piva, douzovaou cigárou ebo staročeskou plackou v záři ohě a loučí umocilo evšedí zážitek s této jediečé akce. Všechy ás mrzí, že letoší ročík Oživlých obrazů Muchovy Slovaské Epopeje byl asi skutečě posledí. Děkujeme vám divákům za přízeň a obrazům přejeme šťastou cestu a v Praze alespoň stejou péči, jakou jim dávali po řadu let Krumlováci. DS Bezgest Z tohoto důvodu se pro celé geerace krumlovských obyvatel staly za ta léta určitým symbolem města, jakousi jeho duší, jeho kulturí tradicí. Město Moravský Krumlov z í čerpalo především její odkaz, její vitří sílu, kdy byla mezi jejími pláty rozehráa Alfosem Muchou celá historie slovaství. V průběhu devadesátých let docházelo často k vykrádáí církevích objektů, hradů a zámků. Naštěstí ic z těchto doprovodých jevů doby se etýkalo ás. Žádé z uvedeých dvaceti pláte ebylo po dobu svého vystavováí v Krumlově ikdy poičeo ai ukradeo. Jak už jsem pro média uvedl, zpráva, že obrazy se mají stěhovat, vzbudily mezi lidmi zájem a za posledí tři měsíce se a ě přišlo podívat více lidí ež jidy za celý rok. Průvodkyě podobý ával epamatují. Někdy dostáváme dotazy, zdali jsme se sažili dostatečě a razatě o udržeí sbírky v ašem městě. Můžu říct, že po celé volebí období jsme usilovali o zachováí epopeje zde v Krumlově. Pro její setrváí jsme udělali skutečě maximum, emám vůbec pocit, že bychom sad cokoli zaedbali. Teto termí přesuu byl ejzazší možý. Lidé vímají epopej jako součást města, vždy byla přijímáa s láskou, úctou a obdivem, a tak chápu, že se s posledím děím ěkteří vyrovávají s trochou hořkosti. Klademe si také otázku, jestli by tato série Muchových obrazů šla Foto: A. Šedrlová v Moravském Krumlově ěčím adekvátím ahradit, promýšlíme schůdé alterativy, jak zaplit vziklé vakuum. Myslíme si ovšem, že epopej je atolik výjimečý kulturí momet, že ho elze ičím ahradit. S hlavím městem Prahou jsme ovšem už domluvei a určitých kulturích kompezacích. Praha ám a oplátku zapůjčí ze svých depozitářů sbírky, které tady začeme vystavovat. Občas jsme se jako představitelé města setkávali s dotazy od ávštěvíků Moravského Krumlova a téma opravy zámku. Někteří ávštěvíci s určitým zepokojeím registrovali v areálu spadeé a popraskaé omítky, opotřebeost určitých staveb a zdí v areálu a ptali se, zdali by ebyla vhodá rekostrukce celého objektu. K tomu musím říct, že zámek, v jehož objektech byly Muchovy obrazy umístěy, je majetkem společosti Icheba. My s í samozřejmě jedáme a bavíme se o stavu zámeckých prostor a objektů. Musím říct, že prostory, kde byla Slovaská epopej vystavea, jsou aprosto ze všech hledisek v pořádku. Už brzy, letos v srpu, budeme jedat s představiteli Icheby o možostech oprav ěkterých staveb a zámku. Máme o tom určité ideje, vize a myšleky, ale echci zbytečě předbíhat. Autor je místostarostou města Zojemský deík, , převzato se souhlasem vydavatele

2 straa 2 Moravskokrumlovské oviy Useseí ZM a RM Moravský Krumlov USNESENÍ z 70. RM de RM schvaluje: Formu výplaty sociálího příspěvku a místí dopravu pro důchodce ad 70 let věku, a to složekou a adresu trvalého pobytu uvedeou v žádosti bez kráceí za podmíky eexistece dluhu žadatele vůči městu, smlouvu o dílo o provedeí záchraého archeologického výzkumu se subjektem: Jihomoravské muzeum ve Zojmě, příspěvková orgaizace, Přemyslovců 8, Zojmo, v předložeém zěí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, spolupráci s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Bro, v rámci komplexí admiistrace dotačího titulu SFŽP Operačí program životí prostředí s projektem: Zpracováí digitálího povodňového pláu a vybudováí sítě varového a vyrozumívacího systému pro město Moravský Krumlov a pověřuje starostu města podpisem příslušých smluv, text Smluv o zřízeí práva odpovídajícího věcému břemeu uzavíraých s firmou E.ON Distribuce, a.s. dle předložeého koceptu s platostí od pro všechy jedotlivé případy, uzavřeí předložeých Smluv o zřízeí práva odpovídajícího věcému břemeu s firmou E.ON Distribuce, a.s. č /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001, /001 viz příloha (GP, ázev akce) a pověřuje starostu města podpisem smluv, výměu bytu č. 4 a ul. Komeského 147 a bytu č. 4 ám. TGM 34 mezi ájemci uvedeými v materiálu, proájem N.P. kaceláří v I. poschodí objektu a ám. TGM 35 p. Liboru Obůrkovi, Executive Maager Parters For Life Plaig a.s., Jarošova 25, Zojmo za ceu I. ceového 2 pásma: hlaví prostory 700,- Kč/m /rok 2 a vedlejší prostory - 550,- Kč/m /rok, záměr města M. Krumlov k obově památíku obětem I. a II. světové války v městské části Rakšice, umístěého a áměstí Svobody, a pozemku p.č v k.ú. Moravský Krumlov a pověřuje tajemíka MěÚ komplexím řešeím obovy památíku, čerpáí fodu reprodukce majetku PO ZŠ M. Krumlov, ám. Klášterí 134 a ákup a istalaci elektrické smažicí páve ve výši ,- Kč, upraveý odpisový plá a rok 2010 PO ZŠ M. Krumlov, ám. Klášterí 134 ve výši 6.288,- Kč v souvislosti s ákupem a istalací elektrické smažicí páve. RM revokuje: Své useseí č. 83 přijaté a 69. schůzi RM ze de , bod č. I.25. v plém zěí, své useseí č. 79 přijaté a 64. schůzi RM ze de , bod č. I.7.,a to v plém zěí. RM provádí: Rozpočtové opatřeí č. 5/2010 v předložeém zěí, postupuje jej k projedáí fiačímu výboru města a doporučuje ZM schválit provedeé rozpočtové opatřeí. RM eschvaluje: Zvýšeí příspěvku a provoz ZŠ ám. Klášterí 134 M. Krumlov dle žádosti subjektu ze de RM postupuje: Firmou ARCH DESING, Sochorova 23 Bro zpracovaou ámětovou studii ve věci systematicky řízeé rekostrukce historických budov v Moravském Krumlově k projedáí a ejbližší ZM. RM souhlasí: S vypsáím výběrového řízeí a dodavatele a realizace dodávky služeb zajištěí dokumetace pro poskytutí dotace z programu: Zeleá úsporám a zatepleí bytového domu č.p a sídlišti, s hostováím luaparku firmy: Miroslav Věrý, Ukrajiská 33, Bro, v roce 2011 při akci Floriáská pouť. RM doporučuje: ZM schválit ávrh rozpočtového opatřeí č. 6/2010 v předložeém zěí, postupuje jej k projedáí fiačímu výboru města, ZM schválit zahájeí ivestičí akce Autobusová zastávka a ul. Zojemská, Moravský Krumlov a pověřit SMM realizací akce, ZM schválit záměr realizace ivestičí akce a zatepleí bytového domu č.p z programu Zeleá úsporám, správímu orgáu městského úřadu zvážit promiutí poplatku ze vstupého subjektu: Hudebí skupia DREAMS, Jiří Jelíek, Horí Dubňay 108, a akci I. přehlídka regioálích dechových hudeb Moravský Krumlov, koaou de , dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytutí fiačího příspěvku subjektu: Vodovody a kaalizace, dobrovolý svazek obcí, V. Nezvala 996, Třebíč, a realizaci ivestičí akce: Moravský Krumlov kaalizace I. etapa v předložeém zěí a pověřit starostu města podpisem dodatku. RM bere a vědomí: Předložeou korespodeci pro RM, místostarostou předložeý ávrh Expozice pod 2010, doručeé odvoláí občaů ve věci motáže zpomalovacích retardérů a ul. Zd. Nejedlého ze de a postupuje materiál SMM k vyřízeí, přesu částky ve výši ,- Kč z položky služby a položku áklady a reprezetaci v rámci schváleého příspěvku a provoz PO ZŠ, ám. Klášterí 134 Moravský Krumlov. zapsal: Ig. Pavel Vavřia - tajemík za obsahovou správost: Mgr. Tomáš Třetia místostarosta USNESENÍ Z 71. RM DNE RM schvaluje: Směrici k vyúčtováí výdajů spojeých s provozem sociálích službeb v zařízeí Azylové bydleí pro matky s dětmi v tísi a rok 2010 v předložeém zěí a pověřeí starostu města jejím podpisem, variatu řešeí - sížeí příspěvku MK ČR v rámci dotace z Programu regeerace MPR a MPZ a rok 2010 o 15 % viz přípis č.j.: MK 8648/2010 OPP ze de , s tím, že vziklý rozdíl ve výši ,- Kč doplatí ze svých prostředků město Moravský Krumlov, aby byla realizováa obova Městského opevěí v roce 2010 v pláovaém rozsahu, zadávací dokumetaci pro výběr dodavatele IA: Realizace protipovodňových opatřeí pro město Moravský Krumlov v předložeém zěí a pověřuje starostu města podpisem zadávací dokumetace, rozděleí fiačích prostředků v rámci programu VFP a rok 2010 v oblasti školství ásledujícím subjektům ve výši: p.č. / subjekt podpory / podporovaý projekt/ schváleá výše podpory v Kč 1. DDM, ám. TGM 35, M. Krumlov Domeček plý hudby 9000,- 2. ZŠ, Klášterí ám. 134, M. Krumlov Školí akademie 0,- 3. ZŠ, Klášterí ám. 134, M. Krumlov Děti točí hrdiy 4000,- 4. Gymázium M. Krumlov, Smetaova 163 Tvorba a vydáváí školího časopisu 15000,- 5. Gymázium M. Krumlov, Smetaova 163 Kurz ekologické výchovy 0,- 6. ZŠ, Ivačická 218, M. Krumlov Školí akademie ,- přiděleí bytu č. 33/4 o velikosti 2+1, T. G. Masaryka 33, Moravský Krumlov občace uvedeé v materiálu. V případě že jmeovaá abídutý byt epřijme, RM ukládá řediteli SMM pokračovat ve vyklizeí bytu žalobou k soudu, výpověď smlouvy o ájmu k bytu č. 1264/5 uzavřeou s dlužicí uvedeou v materiálu ke di pro eplaceí ájemého a úhrad za služby spojeé s užíváím bytu, rozděleí fiačích prostředků v rámci programu VFP a rok 2010 v oblasti tělovýchovy a sportu subjektům uvedeým v předložeém materiálu, a to ve výši dle rozhodutí RM, s odvoláím a ustaoveí 23 odst. 4 a 5 zákoa č. 561/2004 Sb., uděleí výjimky z počtu dětí ve třídě pro školí rok 2010/2011 MŠ, M. Krumlov, Husova 299 dle žádosti mateřské školy za předpokladu, že teto počet ebude a újmu kvalitě vzdělávací čiosti školy a budou splěy podmíky bezpečosti a ochray zdraví, přiděleí bytu č. 4, o velikosti 2+1, ve 2. NP objektu TGM 33 M. Krumlov občaovi dle doporučeí komise bytové, zdravotí a sociálí ze de , přiděleí bytu č. 16, o velikosti 2+1, ve 4. NP objektu TGM 44 M. Krumlov občace uvedeé v materiálu, přiděleí bytu č. 9, o velikosti 2+1, ve 4. NP objektu Komeského 144 M. Krumlov občaovi dle doporučeí komise bytové, zdravotí a sociálí ze de , pořadí áhradíků a obsazeí bytů v majetku města M. Krumlov dle doporučeí komise bytové, zdravotí a sociálí ze de , podáí trestího ozámeí a dlužíky uvedeé v materiálu pro podezřeí ze spácháí trestého čiu eoprávěého zásahu do práv domu, bytu ebo ebytového prostoru ve smyslu ustaoveí 208 TZ, smlouvu o dílo a výko autorského dozoru stavby: Revitalizace cetrálí části města Moravský Krumlov racioalizace autobusové dopravy se subjektem: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, Bro, v předložeém zěí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, zabezpečeí komplexí služby pro město M. Krumlov v oblasti ochray osobích údajů ve spolupráci s firmou I3 Cosultas s.r.o., Říčaova 600/15, Praha, dle předložeé abídky služeb pro město a pověřuje starostu města podpisem příslušých smluv, odpuštěí místího poplatku za zábor veřejého prostraství pro svolavatele akce Stop geocidě, koaé de , smlouvu o provedeí překládky podzemího vedeí a zařízeí veřejé komuikačí sítě s použitím pozemků p.č. 431/1, 432/1, 433, 1733/5 ve vlastictví města pro realizaci přeložek staveb SO a SO 403 v rámci IA: Revitalizace cetrálí části města M. Krumlov racioalizace autobusové dopravy v předložeém zěí a pověřuje starostu města jejím podpisem. RM odkládá: Své rozhodutí ve věci vybudováí příjezdové komuikace a ul. Vodáreské dle žádosti občaů ze de RM provádí: Rozpočtové opatřeí č. 8/2010 v předložeém zěí, postupuje jej k projedáí fiačímu výboru města a doporučuje ZM schválit provedeé rozpočtové opatřeí. RM eschvaluje: Poskytutí fiačí pomoci z rozpočtu města Moravský Krumlov a čiost Liky důvěry Hodoí v roce RM souhlasí: S umístěím vodoměru subjektu Autoklub M. Krumlov, reg.č ve vodoměré šachtě v majetku města Moravský Krumlov, budovaé v rámci realizace autobusového ádraží, a to s podmíkou fiačí spoluúčasti a ákladech spojeých s vybudováím šachty. RM doporučuje: ZM schválit prodej části pozemků p.č. 3172/5, 3173/1 a 1451/1 žadateli uvedeému v materiálu za ceu zjištěou dle zaleckého posudku a vyhrazuje si právo a projedáí a schváleí zěí kupí smlouvy. RM bere a vědomí: Předložeou korespodeci pro RM, iformaci o plěí rozpočtu města v oblasti sdíleých daí za období 01-05/2010, Rozpočtový výhled města M. Krumlov a období let v projedaém a upraveém zěí, Nařízeí č. 1/2010 Krajské hygieické staice JmK se sídlem v Brě ve věci zajištěí jakosti pité vody, iformaci ředitele SMM o škodách a majetku města způsobeých bouřkou de , zápis ze 13. zasedáí komise pro výchovu a vzděláváí ze de , iformaci o výsledcích zápisu dětí do mateřské školy od školího roku 2010/2011, iformaci ředitelky MŠ M. Krumlov, Husova 299 o výši úplaty za předškolí vzděláváí pro školí rok , iformace tajemíka o koáí veřejých shromážděí v k.ú. M. Krumlov (Stop geocidě, Veřejá zkouška a podporu zachováí SE v Moravském Krumlově), předložeé vyjádřeí a doporučeí Mgr. Šopáka k výši a řešeí dluhu a ájemém dlužíků uvedeých v materiálu. zapsal: Ig. Pavel Vavřia - tajemík za obsahovou správost: Irea Kočí čleka RM USNESENÍ z 42. ZM de ZM schvaluje: Smlouvu o poskytutí dotace z rozpočtu JmK se subjektem: JmK, Žerotíovo ám. 3/5, Bro, a zajištěí fiacováí poskytováí pečovatelské služby CSS Zojmo a rok 2010 ve výši ,- Kč v předložeém zěí a pověřuje starostu jejím podpisem, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a zpracováí lesích hospodářských osov (LHO) podepsaé objedatelem de a zhotovitelem , prodej pozemku par.č. 1730/4 orá půda 2 o výměře 164 m vedeém a LV v k.ú. 2 Mor. Krumlov žadatelce za ceu 15,- Kč/m a ákladů s prodejem spojeých a převod tohoto pozemku z evidece majetku SMM do evidece města, prodej pozemku par.č. 523/2 vodí plocha 2 o výměře 91 m, který vzikl odděleím z pozemku par. č. 523 dle geometrického pláu č /2010 v k.ú. Poláka u Mor. Krumlova, žadatelům za ceu 910,- Kč zjištěou dle oceňovacího předpisu a převod tohoto pozemku z evidece majetku SMM do evidece majetku města, zahájeí ivestičí akce Autobusová zastávka a ul. Zojemská, Mor. Krumlov a pověřuje SMM realizací akce, realizaci ivestičí akce zatepleí bytového domu č.p z programu Zeleá úsporám, Smlouvu o spolupráci v rámci idividuálího projektu Podpora pláováí rozvoje sociálích služeb v Jihomoravském kraji a pověřuje starostu města jejím podpisem, rozpočtové opatřeí č. 2/2010 provedeé RM v předložeém zěí, rozpočtové opatřeí č. 3/2010 v předložeém zěí, rozpočtové opatřeí č. 4/2010 v předložeém zěí, rozpočtové opatřeí č. 5/2010 provedeé RM Krumlov v předložeém zěí, rozpočtové opatřeí č. 6/2010 v předložeém zěí, rozpočtové opatřeí č. 7/2010 v předložeém zěí, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytutí fiačího příspěvku a realizaci ivestičí akce Moravský Krumlov kaalizace I. etapa se subjektem Vodovody a kaalizace, dobrovolý svazek obcí, V. Nezvala 996, Třebíč, v předložeém zěí a pověřuje starostu podpisem dodatku, Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružeí zadavatelů a pověřuje starostu jeho podpisem, vypracováí studie systematicky řízeé rekostrukce historických budov ve vitří části města M. Krumlov ve spolupráci s firmou ARCH DESIGN, Sochorova 23, Bro ZM bere a vědomí: Předložeý materiál pro kotrolu úkolů RM a ZM, předložeou zprávu o čiosti RM od 41. zasedáí ZM, zápis z jedáí fiačího výboru ze de , předložeou korespodeci pro ZM, předložeé růzé materiály pro ZM, prezetaci firmy DATmoLUX, s.r.o., Nováčkova 27, Bro, ve věci VO Města M. Krumlov. ZM ukládá: Tajemíkovi zajistit zpracováí odborého posouzeí vjezdu a ádvoří č.p dopravím specialistou se závěrem doporučeí omezeí toáže vjíždějících vozidel, řediteli SMM předložit a příští ZM harmoogram pláovaých oprav bytových domů v majetku města. ZM jmeuje: do výběrové komise pro zhotovitele stavby Siličí průtah městem Moravský Krumlov Mgr. Tomáše Třetiu a jako áhradíka Ig. Jaroslava Mokrého. zapisovatelka: Jeaette Kudrová ověřovatelé zápisu: Ig. arch. Daiela Kudrová, Ig. Radek Vespalec MATEŘSKÉ CENTRUM VE VEDROVICÍCH V rámci projektu I. etapa rekostrukce Obecího úřadu Vedrovice s rozšířeím jeho využití vziklo ve druhém podlaží budovy OÚ MATEŘSKÉ CENTRUM. Mamiky mají k dispozici 3 místosti vhodě zrekostruovaé a vybaveé. Obec a tuto akci obdržela dotaci v rámci PRV /Programu rozvoje vekova/ a doporučeí MAS /Místí akčí skupiy/ Živé pomezí. Mateřské cetrum má za sebou ěkolikatýdeí využití ke spokojeosti všech. Iiciativa ke vziku cetra vzešla od mamiek, kterých je k aší radosti ve Vedrovicích hodě. Aa Gigimovová, starostka obce MATEŘSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK Na Di obce jste se všichi mohli přijít podívat do zrekostruovaých prostor ašeho obecího úřadu, kde vziklo Mateřské cetrum. Založit ho bylo přáím moha mamiek, takže jsme s adšeím přijaly tyto abízeé prostory. V průběhu květa jsme se tedy s mamikami sešly, abychom se poradily, jakým způsobem budeme cetrum používat. Ispirovaly jsme se u podobých zařízeí a vytvořily si vlastí Orgaizačí řád, jehož body budeme všichi respektovat, včetě staoveého poplatku 50 Kč měsíčě. Cetrum začalo fugovat Otvírací dobu cetra jsem avrhla ejprve zkušebí 2x v týdu, ale po ecelém měsíci fugováí už tuto dobu rozšiřujeme a 3 dy v týdu podělí, středa a pátek v době od 8 do 17 hodi. Zájem mamiek docházet s dětmi do hery může těšit každého, kdo se podílel a jeho otevřeí. V adpisu čláku již vidíte hotový ázev ašeho cetra. Nápadů bylo hodě, takže jsem je všechy sepsala a potom ěkolik dí echala a ástěce, kde každý mohl hlasovat. Vyhrál ČTYŘLÍSTEK. Název bychom ještě rády doplily ějakým pěkým obrázkem. Nutostí bylo domluvit se a úklidu hery a ostatích prostor. Běžý úklid provádí paí Šedrlová, které tímto děkujeme. 1x měsíčě pak provedeme my (mamiky ) větší úklid, zejméa omytí a kotrolu hraček, případé opravy apod. Hraček zde a začátku bylo je velmi skromé možství, takže jsme každá doma hledala hračky, které už aše dítko eužije ebo z ich odrostlo a postupě se ám začaly plit poličky skládačkami, kížkami, paekami a zvířátky. Oslovila jsem také místí podikatele, zda by ám přispěli ějakým materiálem a kresleí, hračkami či fiačím obosem. Děkujeme všem, kteří tak učiili ebo se ještě chystají učiit. Návrhy pláu čiosti Mateřského cetra ČTYŘLÍSTEK: - ukázková hodia Prví krůčky k hudbě - cvičeí mamiek s dětmi pod vedeím Martiy Formaové - cvičeí pro žey - loutkové divadlo - ávštěva divadla Radost - předášky o kosmetice - vaříme, pečeme - možost Zakováí s batolaty - burzy oblečeí - burzy sportovích potřeb odpolede jsem v ašem cetru přivítala paí učitelku Veroiku Jeteliovou z Rajhradu, která mamiky a tatíky sezámila s programem Yamaha pro děti Prví krůčky k hudbě. Měla jsem velkou radost, že se ás sešlo tolik. Tato ukázková hodia byla zdarma pro všechy, kteří mají rádi zpěv, taec, rytmus, ale i kresleí a pozáváí všeho ového. Teto kokrétí program je urče pro děti od 18 měsíců do 4 let. Jeho áplň je tedy zaměřea a ty ejmeší děti a program je tomu uzpůsobe. Děti zde mají možost setkávat se s vrstevíky, přestaou se ostýchat před cizími lidmi, aučí se prví písičky, hrají si společě a tacují. Pokud se ám podaří získat učitelku a mamiky budou mít zájem, mohla by tato školička začít fugovat pravidelě od ového školího roku. Pavla Jaderková

3 Moravskokrumlovské oviy straa 3 ZE ŠKOLSTVÍ KOMU SRDCE NESCHÁZÍ A VÍ, KDE SE NACHÁZÍ, ZAZPÍVÁ SI PÍSNIČKU, KTEROU NOSÍ V SRDÍČKU KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA SOŠO A SOUŘ M. KRUMLOV Foto: H. Řeřuchová Vyzdobeá třída Mateřské školy Husova v Moravském Krumlově patřila 3. červa odpolede dětskému zpěvu. V druhém ročíku pěvecké soutěže,,krumlovská fialka se představilo 12 malých zpěváčků, kteří zazpívali s velkou odvahou zámé písičky za podpory učitelek, rodičů, sourozeců i kamarádů. Porota měla těžký úkol rozhodout o vítězi, protože všichi soutěžící se sažili být co ejlepší a a své vystoupeí se připravovali velmi zodpovědě. Pochvalu a gratulaci si zasloužili všichi malí zpěváčci. Překvapeím a dárkem a závěr byl pro ě domácí dort s ohňostrojem od paí Brauerové. Poděkováí za zdárý průběh akce patří všem zúčastěým, hlavě pak paí učitelce A. Dobešové a V. Dobrovolé, které se zasloužily o zorgaizováí evšedího kulturího zážitku. Daa Buršíková MŠ Husova, M. Krumlov LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY Foto: D. Buršíková Slavostí rozloučeí s předškoláky proběhlo v MŠ Husova v Moravském Krumlově ve čtvrtek 17. červa. Celé dopolede se děti vydováděly a skákacím DOSPĚLÍ SE MOHOU VRÁTIT DO ŠKOLNÍCH LAVIC hradu, který ám zapůjčila JE Dukovay, a odpolede zhlédly loutkové představeí o tom, jak kocourek vysvobodil zakletou kočičku. Potom byli malí Středí odborá škola obchodí a Středí odboré učiliště řemesel Moravský Krumlov se zapojila do projektu předškoláci slavostě pasovái mečem a školáky, dostali šerpu, dárečky UNIV 2-KRAJE. Jedá se o árodí projekt MŠMT ČR, jehož řešitelem je Národí ústav odborého vzděláváí. Projekt je s pamětím listem a paí učitelky jim popřály moho úspěchů a radosti ve škole. spolufiacová z Evropského sociálího fodu a státího rozpočtu České republiky, to zameá, že vzdělávací programy Následovala hudebí část, kdy děti zazpívaly společě acvičeou písičku budou pro uchazeče ve školím roce 2010/2011 zdarma. Cílem projektu je, aby zapojeé školy kromě počátečího vzděláí Škola volá a zatačily veselé taečky. Na závěr de si všichi pochutali a abízely také vzděláí pro dospělé. buřtech opečeých u táboráku. Prví vzdělávací program s ázvem Podikáí od A až do Z je zaměře a podporu začíajících podikatelů v regiou Daa Buršíková a bude pro uchazeče z řad veřejosti otevře od 1. říja Vzdělávací program je zaměře hlavě a přípravu MŠ Husova, M. Krumlov posluchačů pro samostatou podikatelskou čiost, mohou však vykoávat i povoláí zaměřeé a ekoomické, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov vypisuje 3. kolo přijímacího řízeí pro ásledující obory vzděláí: Čtyřleté obory vzděláí s maturití zkouškou: M/01 Ekoomika a podikáí M/01 Techické lyceum Tříleté obor vzděláí s výučím listem: H/01 Strojí mechaik H/01 Mechaik opravář motorových vozidel H/01 Kuchař-číšík H/01 Umělecký kovář a zámečík, pasíř H/01 Podkovář a zemědělský kovář Obory vzděláí pro žáky se speciálími vzdělávacími potřebami: E/01 Strojíreské práce Přihlášky zasílejte do a adresu: SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, ám. Klášterí 127, Moravský Krumlov Bližší iformace: Ig. Čermáková, , I letoší koec školího roku byl bohatý a růzé sportoví a kulturí akce. Žáci SOŠO a SOUŘ M. Krumlov avštívili v červu pevost v Terezíě, kde se dozvěděli o hrůzách holocaustu (horí símek). Vedoucí městských strážíků Rudolf Fráňa ás formou poutavé besedy sezámil se svou cestou a motorce do Tuiska za velbloudy. Navštívili jsme Coolu v M. Krumlově (símek vlevo), kde měli žáci možost odreagovat se při růzých hrách, výstavu Spolky v M. Krumlově, dějepisé předášky v městském muzeu a v eposledí řadě i Slovaskou epopej A. Muchy v ašem městě. Pedagogičtí pracovíci školy posledí školí de obdivovali expozici Křížové cesty a zámku v edalekých Bohuticích. Všechy akce se opravdu vydařily, ezbývá si ež přát, aby se kultura v ašem městě i adále rozvíjela. za SOŠO a SOUŘ M. Krumlov Ig. Leka Dobešová SOŠO A SOUŘ MORAVSKÝ KRUMLOV NA EKONOMICKY ZAMĚŘENÉM WORKSHOPU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Ve čtvrtek a v pátek se ve Zojmě a SVŠE koal dvoudeí ekoomický workshop, kterého se zúčastili i aši studeti třetího ročíku oborů ekoomika a podikáí a techické lyceum Pavel Kavalec, Marti Trecha, Soňa Búziková a Barbora Mlýková za doprovodu učitelky odborých ekoomických předmětů Ig. Jay Káfuňkové. Soutěžilo mezi sebou 17 čtyřčleých týmů ze šestácti středích škol z celé republiky. Prví de měli studeti zadá úkol opravit stávající propagaci SVEŠ a vymyslet ovou. Po té komise vybrala ze všech týmů šest, které postoupily do fiále a druhý de prezetovaly svou práci. obchodě podikatelské a admiistrativí čiosti v podicích všech právích forem a v ostatích orgaizacích. Absolvováí programu umoží zahájit vlastí podikatelskou čiost v oboru blízkém kvalifikaci získaé v předchozím vzděláváí. Absolvet dispouje těmito odborými kompetecemi: umí řešit úlohy s ekoomickou problematikou; je odborě připrave a založeí a vedeí malého podiku; uvědomuje si rizika podikáí; umí vypracovat Podikatelský záměr, fiačí plá; je schopý vést daňovou evideci pro zpracováí daňového přizáí; umí vyhledat iformace v zákoech; aktivě využívá prostředky iformačích a komuikačích techologií; zá základí práví ormy; uvědomuje si specifika živosteského podikáí; zvládá persoálí čiosti; využívá ástroje marketigu v praxi; uvědomuje si utost volby cílového trhu; hodotí a koriguje hospodařeí podiku; zá poviosti podikatele vůči státím a ostatím istitucím; zá zásady podikatelské etiky; Zájemci o teto vzdělávací program se mohou přihlásit telefoicky: Ig. Čermáková tel ebo em: Ig. Ivaa Čermáková Metodik projektu celoživotího učeí v projektu UNIV 2 KRAJE pro SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov

4 straa 4 Moravskokrumlovské oviy ZPRÁVIČKY ZE ZŠ MK IVANČICKÁ Po celou dobu školí docházky a 2. stupeň jezdím se školou do zojemského divadla, protože mám ráda divadlo jako takové. Tak proč evyužít téhle příležitosti? Navíc se uliju ze školy, ale hlavě uvidím ěco ového, co mě potěší. Letoší předplaté bylo velice pestré. Nejvíce se mi však líbila hra Zkroceí zlé žey. Napsal ji světozámý Shakespeare. Zajímalo mě, jak ji zpracují zojemští ochotíci ze souboru Rotuda. A povedlo se jim to! Méě se mi líbily hry Tři mušketýři a Zamilovaá Aleka. Ale úplě ejvíce ze všech mě adchla Maryša. Mám ráda staré hry v ovodobém podáí. V divadle jsem se vždy cítila příjemě. Pohodlé sedačky a ádherá výzdoba dělají své. Také obdivuji výkoy ěkterých herců. Já osobě bych do toho ešla. Naučit se celý text dá zabrat. A ještě to zahrát tak, aby se to divákům líbilo, to je těžké. Všem doporučuji tohle divadlo avštívit. Stojí to za to! Natálie Zieglerová, 9. třída Studijí pobyt v Aglii Divadelí předplaté ve školím roce 2009/10 V sobotu 29. květa v 16 hodi se skupia děvčat a chlapců z aší školy s p. uč. Bystriaskou vydala a týdeí studijí pobyt do Aglie. --- V eděli ráo jsme alodili a trajekt. Z paluby byl krásý výhled a moře a útesy. Asi v hodi jsme dorazili do Aglie do města Hastigs. Je to krásé město. V 19 hodi jsme se ubytovávali v rodiách. Naše paí domácí ám uvařila těstoviový salát. Holkám to moc chutalo, mě tolik e. --- Každé ráo jsme chodili poctivě do školy. Na škole se mi moc líbilo, že začíala až v 9 hodi! Po výuce jsme šli a oběd a odpolede jsme absolvovali růzé výlety. --- Nejvíce mě zaujaly útesy u moře. Krásý byl také Brighto. V závěru pobytu jsme jeli a celodeí výlet do Lodýa. Viděli jsme Big Be, Tower Bridge, muzeum voskových figurí a moho dalších zajímavostí. Navíc bylo krásé počasí. Po cestě domů jsme sledovali film, poslouchali a zpívali písičky. Výlet do Aglie byl krásý a ezapomeutelý zážitek. ze slohové práce Lucie Bystriaské, 6.B ZÁKLADKA NA KLÁŠTERNÍ POŘÁDALA AKADEMII ŠKOLNÍ AKADEMIE 2010 Po týdech příprav adešlo kýžeé datum a ztemělý kiosál s apětím očekává, co si deváťáci, v jejichž režii Akademie tradičě probíhá, spolu se svými mladšími spolužáky připravili. Zájem vzbudí už průvodcovské trio, ve kterém mají zastoupeí všechy třídy 9. ročíku Pavlía Brabcová (9. A), Michal Dobeš (9. B) a David Slavíček (9. C). Tyhle tři sudičky dokazují, že 21. století přieslo oběma pohlavím skutečou rovost šací eje že se žey věují povoláím dříve čistě mužským, ic ebráí ai pravým mužům založit si firmu Sudičák a sudičák, s. r. o. Hed prví číslo ázorě předvádí, že ai tetokrát ebude ouze o vystoupeí, která berou za srdce taková je rozhodě společá písička prvňáčků a jejich deváťáků, kteří jim celý školí rok dělali patroy. Jako vždy výborý malý Krumlováček střídá Esmeralda, scéka, ve které ás 9. B sezamuje s vyálezem 3. tisíciletí iteraktiví televizí. Úvodí ochutávkou z letoší štědré porce společeských taců bylo vášivé tago, ztvárěé Veroikou Tručkovou (9. A) a Petrem Sobotkou (9. C). Tačili také pricezy a pricové z 1. stupě; zavedli obecestvo do pohádek, ve kterých setrvalo i se Šmouly z 9. A. Na začátku scéky zeleí skřítkové zmoudřeli (a zmodrali) díky působeí přísé paí učitelky. 6. B upoutala taečí reklamou a proslulý mléčý výrobek. A tačilo se i dál dočkali jsme se v podáí deváťáků hed tří žhavých latiskoamerických taců. Jejich čača, jive či rumba eechaly ikoho chladým. Páťáci zaujali svojí bravurí agličtiou, velký Krumlováček bravurí choreografií a 4. B překvapivým odhaleím, co se vlastě doopravdy odehrálo v períkové chaloupce. Svým uměím v pozitivím smyslu toho slova šokovaly gymastky, které právem oceil bouřlivý dlouhotrvající aplaus. 9. C uvedla a pravou míru Šípkovou Růžeku a zámé hity odehrála v origiálím obsazeí hudebí skupia utvořeá žáky 9. A. Nadešla chvíle, pro kterou si věci zalí účastíci školích akademií předem připravují zásobu papírových kapesíků písička, jíž se se svojí základkou a koci programu hromadě loučí všichi deváťáci, si rověž letos vyžádala jejich zvýšeou spotřebu. Sluší se poděkovat všem, kdo s přípravou Akademie 2010 pomáhali. Jmeovitě pak ZUŠ, především paí ředitelce Vladimíře Kočí, paí učitelce Haě Rybíkářové a pau učiteli Karlu Kratochvílovi, dále pak slečám Simoě Doubkové a Kateřiě Pasekové, které připravovaly gymastky, a v eposledí řadě paím učitelkám Jaě Novákové a Jitce Švédové a paí vychovatelce Adéle Dvořákové, které celou Akademii stvořily. Díky za krásý zážitek, který ám umožil obdivovat, co všecho ty děti vhodě vedeé svými učiteli dokážou! Lucie Krausová, foto: Iveta Kudláčková DĚTI PRO DĚTI V pátek se ěkteří žáci 1. a 2. stupě ZŠ Klášterí opět vypravili, ve spolupráci s adací KRTEK, a Kliiku dětské okologie Fakultí emocice Bro. Nemocým dětem přivezli zábavý, zhruba 40miutový program, tvořeý scékami, písičkami a tacem. Kromě ěj s sebou vezli také sladkosti, které věovaly jedotlivé třídy, a křížovky, omalováky, rébusy a puzzle, jež děti ke koci školího roku samy vyrobily v rámci vyučováí. Malí pacieti příjemé zpestřeí emocičího režimu velmi uvítali. Z programu i drobých dárečků měli velkou radost a krteččí tety oceily ápaditost dětských výtvorů. Spolupráce s KRTKEM si my, žáci, velmi ceíme, protože pro ás představuje důležitou zkušeost, při které si uvědomujeme ceu lidského zdraví. žáci ZŠ Klášterí V pátek 25. červa se zaplilo aše školí atrium hosty z řad rodičů, prarodičů, zástupců ašeho města, kamarádů Koala se totiž aše tradičí školí akademie. Pestrý program byl tetokrát zaměře a zájmové kroužky, které avštěvují děti a aší škole. A které to byly? Samozřejmě áš pěvecký sbor Motýlci, dramatický kroužek, coutry tace, skvělé taečí číslo děvčat z osmé třídy a chlapců ze sedmé třídy, vystoupeí šikových gymastek, které tréují za Sokol MK u ás ve škole, dyamické vystoupeí street dace ze Mighty Shake ze Zastávky, kde tačí i aše děvčata. Tato úspěšá formace se probojovala až a Mistrovství ČR! Celým pořadem provázeli šikoví moderátoři z 9. třídy, která svými písičkami udělala tečku za letoší akademií. Přálo ám krásé počasí. A jak se vše líbilo ašim hostům? To musí posoudit je oi sami. Ale usmívali se a vytrvale tleskali. Myslím, že ám všem bylo příjemě. Velmi děkujeme za spozorské dary ašim rodičům. Výboré spolupráce s imi, se Sdružeím rodičů i se školskou radou si velmi vážíme. Děkujeme a přejeme Vám všem krásé léto. Text a foto: Mgr. Květoslava Kotková, ZŠ MK Ivačická

5 Moravskokrumlovské oviy straa 5 KARAOKE SHOW ANEB KLÁŠTERKA HLEDÁ SUPERSTAR ZPRÁVIČKY Z PRÁZDNINOVÉHO DOMEČKU PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V SEDLE Koec školího roku jsme se rozhodli užít si zpěvem a humorem v aší Karaoke show. Pořadem ás v kiosále provázeli šikoví moderátoři baviči Matěj Ulreich, Filip Čihal a Reé Bubeík. Za tříhodiové moderováí v téměř sauových podmíkách jim patří obdiv a dík. Účikující třídy i jedotlivci si svoje show užívali. Někteří zaujali zpěvem místy až profesioálím, jií své publikum pobavili svým projevem spojeým s taečími kreacemi. Všem patří poděkováí za odvahu vystoupit, zazpívat, pobavit. A právě o to šlo. Prví ročík se setkal s úspěchem. A koho že to Klášterka objevila jako svoji superstar? V mladší kategorii zvítězila Tereza Stuchlíková ze 7.B s písičkou Liste to your heart. Ve starší kategorii zvítězil David Slavíček z 9.C s muzikálovou písičkou To je ta chvíle. Vítězá třída 9.C si vyzpívala svojí písičkou Nostop ádherý hudebí dort, který do aší pěvecké show upekla šiková mamika paí Kotlaříková. Děkujeme i hudebí skupiě Life Pace za její vystoupeí. Jaa Nováková V KNIHÁCH ŽIJE CELÝ SVĚT Kiha je mezi dárky tím, čím je pro ás Říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy. V kihách žije celý svět! Některé věci v ašem skutečém životě ikdy euvidíme, protože jsou příliš daleko. Ale ic eí tak eobvyklé a zvláští, aby to emohlo být apsáo v kihách. Můžeme dokoce pozat věci, které se udály před milioy let ebo události, které se teprve za milioy let přihodí. Celý te široký, krásý, protivý, veselý, smutý a ádherý svět žije v kihách. Máme-li rádi kihy, jsme o ěco bohatší: o kamarádství, o tajemství, o dobrodružství. Čteme aspoň 20 miut deě? No jistě. Vždyť jsme byli 14. červa pochválei a odměěi pracovicemi městské kihovy, které vyhodotily celoročí projekt pro žáky 2. tříd: Celé Česko čte dětem aeb Škola aruby. Ve 2.A vyhrála soutěž Jaa Závišková a ve 2.B zvítězil Filip Dobeš. A teď aše malá aketa: 1. Proč mám rád kížky? 2. Čteš si sám ebo raději posloucháš mamičio čteí? 3. Řeki ázev své ejmilejší kížky. 4. Proč myslíš, že je čteí důležité? Odpovědi žáků: Otázka 1. Katka: Dozvím se tam ěco zajímavého. Daiel: Když se udím, tak si čtu. Jaa: Ráda si v kížkách čtu a prohlížím obrázky. Nela: V kížkách jsou zajímavé věci. Otázka 2. Katka: Raději sama. Daiel: Nejraději si čtu sám. Jaa: Ráda si čtu i poslouchám. Nela: Raději si čtu sama. Otázka 3. Katka: Pohádky bratří Grimmů. Daiel: Nejvíc se mi líbí pohádka Mrazík. Jaa: Tři oříšky pro Popelku. Nela: Zeleá kiha pohádek. Otázka 4. Katka: Dozvím se ěco ového, co ještě ezám, a budu vzdělaá. Daiel: Já si rád čtu, abych byl chytřejší. Jaa: Abychom se ěco zajímavého dověděli. Nela: Kdo hodě čte, všemu rozumí. Ale stejě je ejlepší, když ám ěkdo předčítá. To se to krásě poslouchá A usíá Začátek prázdi byl u ás ve zameí koňské romatiky. Od 1. do 3. červece se totiž koal příměstský tábor s ázvem V SEDLE. Vyrazili jsme ve čtvrtek dopolede směr Rokytá - jak jiak za koňmi. Prohlédli jsme si výběh, pohladili a zjistlili ěco o koích, prohlédli si stáje, uzdy, ohlávky, sedla a dokoce i trasportí áklaďák a koě. Málem ás a další cestě doprovázela i koza, která chěla jít s ámi. Pak ás čekala cesta kolem řeky Rokyté, takže jsme se pořádě amazali repetety. Komáry to ale stejě úplě eodradilo a vytrvale to a ás zkoušeli. Těsě před Budkovicemi ás zlákala voda, která sváděla k loveí škeblí. A že se jich tam ašlo!!!! Občerstveí a odpočiek v místí restauraci v Budkovicích ám přišly k duhu, osvěžei limoádou a auky jsme se vydali směr Ivačice. Dorazili jsme ve 4 hodiy učitelka ZŠ Klášterí a ubytovali jsme se a Středisku volého času v Ivačicích, které sídlí přímo a krásém áměstí. Tady jsme si zahráli spoustu her, které měly za hlaví téma koě, abychom se ěco dozvěděli o těchto ádherých tvorech a mohli machrovat druhý de a statku Padochovka. Večeře v restauraci Marek ám moc chutala a pak jsme si ještě zahráli Kdo ejel za hraice všedích dů z Krumlova, mohl přijít a Domeček! Tři volé dy od 7. do 9. červece jsme měli příměstský tábor, celý de až do odpolede byl program, spát se chodilo domů. Na Domečku se soutěžilo, chodilo a výlety, výtvaričilo, vyráběly se chobotice, četly se pohádky, pouštěly příběhy, a to vše a téma úžasé kížky Jaa Wericha - Fimfárum. Fimfárum je teký proutek, tečí ež rákoska, který se vejde do holíky a kterým když se máve, všecho zehybí do doby, ež se fimfárem švihe podruhé. I my jsme hledali a táboře fimfárum - a to, divte se - a Floriáku. Fugovalo bezvadě! Na výletě jsme avštívili Mariáskou studáku, hráli V posledí době jako by se roztrhl pytel s dechovkovými festivaly. Po edávém prvím úspěšém "Dechfestu" v Moravském Krumlově, kde vystoupila i Naše kapela, přichází pozváí z edalekých Dalešic. Orgaizátor, dechová hudba Rouchovaka, zve i Naši kapelu do historického dalešického pivovaru a rověž prví festival dechových hudeb. Je eděle 13. červa 2010, pěké počasí, plý dům - ádvoří je zaplěo posluchači, dobré pivo a občerstveí a především asi 60 výborých muzikatů s deseti zpěváky vytvořilo tu správou atmosféru, která vydržela celé odpolede až do večerích hodi. Naše kapela s kapelíkem Josefem Kristiáem, se zpěvačkami Jaou Štádlerovou, Lidkou Balíkovou a moderátorem Atoíem Veselým slavila opět úspěch. Svědčí o tom potlesk věrých přízivců dechové hudby, žáci a učitelky II. ročíku ZŠ Klášterí ám. kterých se sešlo a tři sta. hry, zazpívali si s kytarou, osprchovali, uložili do spacáčků a a dobrou oc si pustili film o koi jméem Čerý hřebec! Ráo ás čekala výstava papírových vystřihováek z časopisu ABC v památíku Alfose Muchy. Paí majitelka ás sezámila s techikou lepeí a udržováí modelů, a protože výstava právě kočila, mohli jsme si s laskavým svoleím ěkteré modely vzít domů. Takže domů se přesouvaly hrady, tvrze a pevosti, auta, lodě, vesické stavby a jié skvosty. Po hře a áměstí, kde týmy hledaly zajímavosti a domech, počítaly apř. stromy, všímaly si pamětích desek a vůbec zajímavostí ivačického áměstí, jsme se přesuuli a oběd, zahráli hry a pak už hurá a koě!!!! Odpolede jsme měli program a statku Padochovka, kde jsme avštívili stáje, dozvěděli se plo zajímavých iformací o koích a hlavě ás čekala jízda!!! PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR FIMFÁRUM hry a Vrabčáku, soutěžili v parku a tvořili a Domečku. O NAŠI KAPELU JE STÁLE ZÁJEM Kromě Naší kapely vystoupily ještě dechovky Skaláci, Rouchovaka a Vekovaka. Naše kapela účikovala také 10. červa ve sportovím areálu orlovy v Rakšicích. Zde se hrálo všem Toičkám a Atoíům k jejich svátku. Jeom málo obcí a Po ávratu do cetra a večeři ás čekal krásý park Réa, plaveí koí, a ádheré herecké výkoy, když týmy představovaly růzé druhy stájí. Viděli jsme apř. cirkusovou stáj s koňskou pyramidou, výcviková stáj, dostihovou stáj... o ádhera! Vedro bylo veliké, a tak jsme se svlažili v řece a poté už ás čekal film o dostihovém koi PHAR LAP a zasloužeý spáek. V sobotu jsme si akoupili ve městě malé dárečky domů, malovali koě, vyrobili jsme koňské vlajky a pak už hurá a autobus. Tábor se vydařil, počasí ám přálo a koě se ám líbili, takže ěkdy příště se a vás zase moc těšíme!!! Fotografie ajdete a Poděkováí: Děkujeme moc paí Skleské z Rokyté za prohlídku stájí a odborý výklad o koích a týmu statku Padochovka za projížďky a hezké odpolede. Fotografie z jedotlivých dů ajdete a Zojemsku se může pochlubit tím, co abízí Naše kapela občaům Moravského Krumlo-va, Rakšic a širokému okolí. Za dobrovolé vstupé hraje pravidelě 1x za měsíc kocert pro milovíky dechovky. za Naši kapelu Atoí Veselý, moderátor

6 straa 6 Moravskokrumlovské oviy LET ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ V roce 1960 bylo založeo Zemědělské odboré učiliště v Moravském Krumlově s jedím učebím oborem zemědělec - mechaizátor. Postupě bylo k učilišti přiřazeo SOU Tavíkovice a Odboré učiliště železičího stavitelství umístěé a zámku v Moravském Krumlově. Počet učebích oborů se rozrůstal, v roce 1991 byl poprvé otevře i čtyřletý obor s maturití zkouškou Rodiá škola. V současé době z původího zemědělského učiliště vzikla polyfukčí itegrová škola s ovým ázvem Středí odborá škola obchodí a Středí odboré učiliště řemesel Moravský Krumlov, ve které se vyučují obory vzděláí s maturití zkouškou: ekoomika a podikáí, autotroik, techické lyceum, obory vzděláí s výučím listem: strojí mechaik, mechaik opravář motorových vozidel, truhlář, kuchař - číšík, umělecký kovář a zámečík, pasíř, podkovář a zemědělský kovář. Absolveti těchto tříletých oborů mohou pokračovat v dvouletém ástavbovém studiu podikáí, které je ukočeo maturití zkouškou. Škola vzdělává také žáky se speciálími vzdělávacími potřebami, a to v oborech vzděláí: stravovací a ubytovací služby, strojíreské práce, opravářské práce. V miulém školím roce získala škola meziárodí certifikaci IES, ve které expertí komise IES v Lodýě přidělila škole ratig: Neustále se zlepšující istituce s pevým postaveím a vzdělávacím trhu. Expertí komise kladě hodotí dobrý kredit a kvalití úroveň vzdělávacího procesu školy, širokou vzdělávací abídku a i přes klesající demografickou křivku eustále se zvyšující počet studetů. Věříme, že i v dalších letech si SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov udrží své místo a sluci a bude se těšit přízi moravskokrumlovských občaů. Středí odborá škola obchodí a Středí odboré učiliště řemesel Moravský Krumlov, ám. Klášterí 127 připravuje a 17. a 18. září 2010 oslavy 50. výročí založeí školy. Program: Pátek : 8:00-17:00 hodi od 20:00 hodi Sobota :8:00-13:00 hodi 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOŠO A SOUŘ MORAVSKÝ KRUMLOV V letoším září 2010 si připomeeme 50 let od vziku ZOU Moravský Krumlov. Zemědělské odboré učiliště v Moravském Krumlově bylo zřízeo useseím vlády v roce 1960 v objektu bývalého ONV Moravský Krumlov a Klášterím áměstí. Škola měla v tomto roce 214 žáků v 10 třídách učebího oboru zemědělec-mechaizátor, 8 učitelů a 8 istruktorů /des učitelů odborého výcviku/. Prvím ředitelem byl Ig. Osvald Vorel. Druhým ředitelem byl pa Ja Peliká. Za jeho působeí došlo ke sloučeí se zemědělským odborým učilištěm Hrušovay ad Jevišovkou a Diváky u Bra, která však přešla pod SOU Tavíkovice. K zemědělskému odborému učilišti bylo přiřazeo také odboré učiliště železičího stavitelství umístěého a zámku v Moravském Krumlově, byl zavede ový učebí obor pěstitel - mechaizátor a dvouleté učebí obory byly rozšířey a tříleté. DOŠ - dívčí odborá škola pro žeská povoláí začala fugovat a aší škole ve školím roce 1969/1970. Navázala a dívčí školy, původě tzv. dívčí průmyslovky, později školy rodié. Staly se průpravým studiem pro mohá odvětví žeských povoláí, proto byl jejich ázev pozměě a odborou školu. Posledí absolvetky DOŠ ukočily studium ve školím roce 1975/76. Ve školím roce 1972/1973 Prví učitelé školy v roce 1960 byl zavede učebí obor traktoristamechaizátor. Třetím ředitelem se stal od roku 1979 Ig. Fratišek Dobišar. V tomto roce došlo k trasformaci a sloučeí se Zemědělským odborým učilištěm Tavíkovice s obory kovář a truhlář. O rok později ke sloučeí s Odborým učilištěm potraviářským Olomouc - sídlo Miroslav s obory soustružík a zámečík. V úoru 1980 přišla do SOUZ v Moravském Krumlově skupia asi 30 vietamských občaů, kteří se zde měli vyučit ve tříletém učebím oboru traktorista-mechaizátor. Od té doby, až do roku 1989 přicházely pravidelě skupiy vietamských žáků, kteří se učili a SOUZ kromě oboru traktoristamechaizátor i učebímu oboru strojík pro zemědělskou výrobu. Čtvrtým ředitelem od roku 1985 byl Ig. Atoí Staěk. Jeho působeí a škole se vyzačovalo výzamými změami strukturálími i změami týkajícími se obsahu vzděláváí. Školu avštěvovalo 360 žáků. Ve školím roce 1990/1991 byly zavedey učebí obory kovář a podkovář, klempíř. V letech byla vybudováa vedle původí budovy školy ová dvoupatrová přístavba se 3 kmeovými učebami, kabiety, šatami pro žáky a sociálím zařízeím. Již ve školím roce 1991/1992 vzikla rodiá škola se stejojmeým čtyřletým studijím oborem určeým pro dívky, do 1. ročíku astoupilo 33 dívek, škola se rozrostla a 489 studujících. Ve školím roce 1993/1994 byl poprvé otevře učebí obor umělecký kovář, opravář zemědělských strojů a mechaik opravář pro siličí motorová vozidla, do 1. ročíků bylo přijato 156 žáků a teto školí rok se zvětšil počet studujících chlapců a dívek a číslo 551. Ve školím roce 1994/1995 byl otevře učebí obor pro dívky provoz služeb pro domácost. Po zrušeí SOU železičího stavitelství přebralo SOUZ učebí obory strojí mechaik pro ocelové kostrukce a strojí mechaik pro stroje a zařízeí. Žáci se v těchto oborech připravovali pro podik Hutí motáže a.s. v Moravském Krumlově. Od školího roku 1995/ 1996 bylo učiliště rozšířeo o Odboré učiliště zemědělské, které dodes poskytuje odboré vzděláí žákům se zvláštími vzdělávacími potřebami. Dále byla zahájea výuka ve studijím oboru s ázvem Podikáí, který byl zakoče maturitou. V roce 1997 byla zahájea výstavba ové tělocvičy aproti budovy školy. Rozhodutím MŠMT ČR byla zřízea od SOŠ Mor. Krumlov se čtyřletými studijími obory zakočeými maturitou, a to strojíreství se zaměřeím a autodiagostiku a opraváreství a obchodě podikatelská čiost. V pořadí pátým ředitelem je Ig. Jiří Psota, který školu řídí od roku Od se zřizovatelem školy stal Jihomoravský kraj. Vzikla itegrovaá škola s ovým ázvem Středí odborá škola, Středí odboré učiliště a Odboré učiliště, kterou v tomto roce avštěvovalo 608 žáků ve 25 třídách. V srpu 2005 byla škola přejmeováa a Středí odborou školu a Středí odboré učiliště. Useseím Rady Jihomoravského kraje byla zřízea Školská rada. Jejími čley byli zvolei za zřizovatele Ig. Michal Šoter, Jiří Brauer, za rodiče Mgr. Radek Karas, Helea Vejvalková, za školu Ig. Aleš Stýskalík, Ig. Jidřich Pelaj byla otevřea ově vybudovaá truhlářská hala v Poláce a zrušeo školské pracoviště odborého výcviku v Tavíkovicích. Od školího roku 2006/2007 ese aše škola ázev Středí odborá škola obchodí a Středí odboré učiliště řemesel. Zástupcem ředitele pro teoretické vyučováí je Ig. Aleš Stýskalík a Ig. Ivaa Čermáková, zástupcem ředitele pro praktické vyučováí je Ig. Jidřich Pelaj, vedoucím vychovatelem Miloš Šoter, výchovým poradcem Mgr. Jiřia Hladíková. Školí rok 2008/2009 byl ve zameí oprav a rekostrukcí domova mládeže, vyučováí probíhalo v proajatých třídách ZŠ Ivačická a a Městském kulturím středisku De otevřeých dveří ve všech budovách SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov (hlaví budova, domov mládeže, tělocviča, díly odborého výcviku Poláka) Taečí zábava se skupiou Reflexy v Orlově v Rakšicích De otevřeých dveří ve všech budovách SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov (hlaví budova, domov mládeže, tělocviča, díly odborého výcviku Poláka) Srdečě zveme všechy absolvety, bývalé zaměstace, zájemce o studium, přátele a přízivce školy a celou moravskokrumlovskou veřejost. Při této příležitosti byl vydá almaach, který si můžete zakoupit a ředitelství školy. Výuka sedlářství v roce 1961 v Moravském Krumlově. V srpu 2009 byl domov mládeže slavostě otevře a des kromě ových moderě vybaveých studove zde mohou žáci využívat společeskou místost, posilovu a jídelu. Des výuka probíhá a hlaví budově Klášterí áměstí, a domově mládeže a v Poláce, kam je soustředě i odborý výcvik. Ve školím roce 2009/2010 studuje a škole přes 600 žáků ve 30 třídách. Škola během tohoto celého dlouhého období vystřídala ěkolik ázvů, ředitelů, pedagogických i ostatích pracovíků a hlavě se zcela trasformovala co se týče zaměřeí i studijích oborů. Z původího země- Tablo II. ročík 1961 dělského učiliště je v deší době polyfukčí škola s řadou atraktivích oborů pro studety, a to eje s obory učňovskými, ale také studijími a dvouletým ástavbovým studiem. Všechy žáky, absolvety, zaměstace a přátele školy zveme tímto a oslavy 50. výročí školy, které se budou koat ve dech září 2010 v prostorách školy. K tomuto výzamému výročí škola vydala almaach. Kiha bude od srpa 2010 v prodeji a ekoomickém úseku SOŠO a SOUŘ M. Krumlov, Klášterí áměstí 127. Ig. Leka Dobešová SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov

7 Moravskokrumlovské oviy straa 7 I V ČERVNU SE NA GYMNÁZIU V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ STÁLE NĚCO DĚJE Červe je krásý měsíc posledí zkoušeí, posledí exkurze, výlety A prázdiy klepou a dveře. I v červu bylo a GMK stále co dělat. Hed prví týde odjelo 45 studetů v doprovodu paí profesorky Štefkové a paa profesora Piskače do Aglie. Po příjezdu do Hastigsu si prohlédli zříceiu hradu a pašerácké jeskyě a večer se astěhovali do rodi, které jim a celý týde abídly ubytováí. Program zájezdu eměl chybu. Dopolede ěkolik hodi vyučováí, odpolede výlety. Studeti avštívili Widsor, malebé městečko Rye s typickou britskou architekturou, katedrálu v Catebury, křídové útesy Seve Sisters. V Brightou obdivovali Royall Pavillo postaveý v orietálím slohu a podmořské akvárium. Samozřejmě echyběla a i ávštěva hlavího města se slavými pamětihodostmi. Největší úspěch měla projížďka a Lodo Ey a prohlídka voskových figurí. Z takového zájezdu se vrátili všichi adšei. A dokoce přálo i počasí. Zatímco u ás pršelo, v jiží Aglii krásě svítilo sluíčko. Ai v červu se ezapomělo a zajímavé exkurze. Kvarta a kvita zavítaly díky paí profesorce Sobotkové a pau profesorovi Vašíčkovi a vojeské letiště poblíž obcí Sedlec a Víceice u Náměště ad Oslavou. Prohlídka začala v hagáru, kde byl vystave letou L -39 Albatros. Většia studetů využila příležitosti a sezeí v kokpitu si také vyzkoušela. Poté se sezámili s prací hasičů, kteří se pochlubili svými vozidly, stříkačkami a předvedli i typickou jízdu po tyči. V závěru ávštěvy ahlédli i do psice a do staice s dravými ptáky. Ti slouží jako biologická ochraa letiště. Všichi studeti oceili přístup zaměstaců, kteří vše velmi ochotě vysvětlili a obohatili tak zalosti fyziky. Středoškolské studium kočí maturití zkouškou. Chlapci a děvčata ze 4.A a oktávy skládali zkoušku dospělosti již v květu. Ze 4. A 13 žáků vybojovalo vyzameáí a 16 prospělo. V oktávě excelovalo s vyzameáím 16 studetů a 10 prospělo. Maturití vysvědčeí a pamětí listy převzali studeti za přítomosti rodičů a pedagogů od svých třídích profesorek - od paí Jay Ráblové a paí Bohuslavy Houžvové a od paa starosty ig. Jaroslava Mokrého. Pod vedeím paí profesorky Jay Slatiské všem přítomým krásě zahráli a zazpívali čleové pěveckého sboru. Studetskou hymu Gaudeamus igitur zpívali i pedagogové. Na GMK probíhala v červu i Malá maturita. 7. a 8. červa studeti kvarty předvedli, co se a prvím stupi gymázia aučili. Z českého jazyka, cizího jazyka i z matematiky čekala a všechy písemá práce, z jazyků i maturití témata. Jede předmět byl libovolý. 25 žáků si zvolilo dějepis, 4 si vybrali biologii a 1 studetka maturovala z fyziky. V libovolém předmětu se žáci představili s prezetací a oblíbeé téma. Zatímco velcí jsou zkoušei 15 miut, malí maturati hovořili 10 miut. I když studeti ebyli áročou přípravou příliš adšei, k maturitě se připravili svědomitě. 18 žáků vybojovalo vyzameáí a 10 z ich mělo samé jedičky. Pro maturití vysvědčeí a pamětí listy se v doprovodu třídí profesorky Evy Šlapaské a paí ředitelky Dagmar Holé vydali a městský úřad, kde všem poblahopřál pa místostarosta Tomáš Třetia. Nejkrásější chvíle se samozřejmě eprožívají ve školích lavicích, ale a výletech, a ěž se studeti těší od začátku roku. Od 16. do 18. červa budova gymázia téměř zela prázdotou. Malí primái vyrazili do Laového cetra v Březové u Třebíče. Doslova se vyřádili a horolezecké stěě, vysokolaových překážkách, a raftech a jiých atrakcích. Je počasí jim epřálo. Studeti sekudy a 1.A obdivovali pěšky i a kole malebé údolí Jihlavky, kvita trávila příjemé chvíle v údolí Rokyté v Rešicích. Velmi dobrodružé putováí vlakem čekalo a studety sexty. Ti totiž vyrazili až do Adršpašských skal, kde je okouzlila hradí zříceia Střme, samozřejmě Adršpašské skalí město a skalí město Ostaš. Kvarta si za cíl svého výletu vybrala Beskydy. Nejprve avštívili Valašský skaze v Rožově pod Radhoštěm, kde se jim samozřejmě líbilo. Zlatým hřebem bylo setkáí se slavým fotbalistou Milaem Barošem, který se ochotě se studety vyfotil. Druhý de všichi obdivovali beskydské paorama při túře z Pusteve a Radhošť. Třetí de pak avštívili pohádkový hrad Bouzov. Tercie zvolila za místo odpočiku Pasohlávky, stejě jako 2.A. Prohlédli si Malou a Velkou laguu a druhý de se pěšky vydali přes Perou a Sirotčí hrádek, Stolovou horu a Turold. V Mikulově pak a ě čekal průvodce a sezámil je s ejzámějšími památkami, ukázal jim obří sud a prohlédli si i židovské město. Výlety se zkrátka vydařily! A a závěr červové zprávy o životě a gymáziu je třeba poblahopřát. Lucie Trávíková z kvity miluje přírodu. Neí tedy divu, že se přihlásila do soutěže Dech přírody, kterou vyhlásilo Hutí Brotosaurus. S prací Evolučí chyba (což jsou lidé) vybojovala 2. místo. Je uté připomeout, že v soutěži se sešlo a 2000 prací výtvarých i literárích z celé České republiky. Předáváí ce, které proběhlo v Maheově kihově v Brě, si eechala ujít ai Česká televize. Školí rok máme tedy za sebou a yí vzhůru a zasloužeé prázdiy! Mgr. Eva Šlapaská Občaské sdružeí ALMA a Rodié cetrum Měsíčí houpačka, o.s. pořádá pod záštitou hejtmaa Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a starosty města Moravský Krumlov Ig. Jaroslava Mokrého víked plý africké hudby a tace pod ázvem DJEMBE MARATHON. Ve dech 20. až 22. srpa 2010 se tak v areálu zámeckého parku v Moravském Krumlově sejdou milovíci africké a afroamerické hudby, kterou zde uslyší při vystoupeí špičkových kapel, jako jsou apříklad: MARIMBA MAMA, CAMARA,TUBABU, TiDiTaDe, PARARINGAPATAM. Strhující ohivou show předvedou dvě skupiy: Pa-Li-Tchi a FIRELOVERS. Program bude obohace ěkolika workshopy, ve kterých si budou moci zájemci vyzkoušet hru a africké djembe, zatacovat si v afrických rytmech a zkusit ezvyklé rukodělé čiosti. Velká část programu bude věováa rodiám s dětmi. Pro dospělou část ávštěvíků je mimo jié připraveo promítáí série dokumetárích símků festivalu JEDEN SVĚT a EKOFILM. Doprovodý program doplí předášky a projekce fotografií z cest po Africe. Djembe maratho a jedo místo a v jede čas přivádí špičkové kapely trochu jiého rázu, ež a jaký je běžé publikum zvyklé. Ve spojeí se dvěma ohňovými výstupy to bude parádí podívaá, uvedl za orgaizátory Marek Pečer. V rámci AFROTRŽIŠTĚ se také představí brěský obchůdek NaZemi. Na stáku budou k viděí řemeslé mastkové výrobky z Kei, látkové tašky z Mali, keramika a dřevo z Koga a Kameruu, semíkové áhrdelíky z Madagaskaru. K ochutáí bude i Káva z Tazáie ze svazu místích družstev Kagera. V obchodech NaZemi můžete zakoupit výrobky se zámkou FAIRTRADE. Viditelým prvkem třídeí akce je padesátihodiový maratho hry a djembe a jié africké buby. Odtud také ázev akce - djembe maratho. Pokud se záměr povede, měl by to být jediečý pokus o zápis do České kihy rekordů. Jde o to, aby po dobu padesáti hodi eustále hráli ejméě tři lidé. Doufám, že se k ám přidá dostatečý počet adšeců a záměr se podaří. Důležitou myšlekou celé akce je - kromě spíše recese v podobě marathou - projekt DJEMBE PRO DĚTI.Chceme djembe a hru a ě přiblížit dětem ve školkách, školách a dětských orgaizacích. Oslovujeme firmy a orgaizace, a ty, které se rozhodou djembe zafiacovat, samy určí, která dětská orgaizace jej dostae. Je to pro spozory možost, jak cíleě obdarovat třeba školu v místě svého působeí, dodal Marek Pečer. Další iformace alezete a webových strákách

8 straa 8 Moravskokrumlovské oviy NÁRODNÍ PARK ÖTSCHER-TORMÄUER Na 18. září připravuje MěKS další z turistických zájezdů do Rakouska. Tetokrát se vydáme do přírodího parku Ötscher-Tormäuer, ležícího edaleko od cíle ašeho červového výletu, tedy do údolí Wachau. V údolí Wachau jsme si 19. červa pěší turistiky moc eužili. Nejprve se lesí správce v Rossatzu rozhodl kvůli káceí dřeva a celé prázdiy uzavřít část lesů okolo rozhledy Seekopf a skalího výběžku Hirschwad, po výběru jié trasy a severí straě Duaje ám zase epřálo počasí. Hustý déšť, který ás ve Wachau potkal hed dvakrát, vždy v okamžiku, kdy jsme chtěli vyrazit a turistickou trasu, aštěstí ustal poté, co jsme úzkou siličkou vyjeli k majestátímu hradu Aggstei. Od Melku se a ás smálo už i sluce, takže jsme si prohlédli volě přístupé části ejvětšího rakouského kláštera a po zastávce v Maria Laach, o jehož zobrazeí šestiprsté Madoy v místím kostelíku se zmiňuje ejede turistický průvodce, jsme pokračovali dále k rozhledě a ejvyšším bodu oblasti Wachau, 960m vysokém Jauerligu. Název tohoto kopce se 141 m vysokým vysílačem u ás zá ejede přízivec rakouského rádia a televize. Odtud jsme se přesuuli opět k Duaji a útulý hrádek Hiterhaus. Při ávratu k autobusu vystřídal sluečé počasí opět déšť, takže koupáí v Duaji a vyhlídku v Sakt Michaelu už jsme vyechali, a posledím bodem ašeho výletu se tak stalo turisticky vyhledávaé městečko Dürstei, kde jsme si prohlédli místí klášter. Ke zdem a skalám místího hradu se pak vydali opravdu je skalí turisté m vysoký vrchol Ötscheru za pěkého počasí epřehléde ikdo, kdo cestuje po dálici kolem Melku směrem a Liec a Salzburg. Vrchol Ötscheru z dálky přitahuje pozorost zejméa svým skalím hřebeem (Rauher Kamm), pod ímž se ve výšce okolo 1500 m acházejí volě přístupé jeskyě Geldloch a Taubeloch. Výstup touto cestou je áročý, vyžaduje zkušeosti, dobrou fyzickou kodici a odolost proti závratím. Proto moho turistů raději volí k výstupu a vrchol dvousedačkovou laovku ze zámého lyžařského cetra v Lackehofu. Od horí staice je to sice a vrchol ještě asi 600 výškových metrů, ale cesta vede po přívětivější straě hory, pokryté travatou loukou, takže výstup touto cestou k vrcholovému kříži sado a často absolvují i malé děti. Kromě samotého vrcholu, odkud je údajě vidět téměř jeda třetia Rakouska, lákají turisty i romatické soutěsky Ötschergrabe a předí a zadí Tormauer. Na ašem zájezdu se pokusíme obojí zkombiovat, a přes Ötschergrabe ejprve vystoupat a Riffelské sedlo (1285 m), odkud mohou fyzicky zdatější vystoupat až a vrchol Ötscheru, případě se podívat i do jeskyí, ebo rovou sejít pěšky či sjet laovkou do Lackehofu. Samozřejmě je achystaá variata i pro méě zdaté turisty, kteří se mohou kochat ádherou přírodou v soutěskách říčky Erlauf, bez většího převýšeí. Ostatě aši věrí klieti už vědí, že se vždy sažíme turistické trasy upravovat i a místě podle aktuálího počasí, álady a rozložeí sil. Takže to, a kolik skupi se rozdělíme, a kudy kdo půjde, závisí opravdu hlavě a skladbě a zájmu přihlášeých účastíků. Milovíkům romatiky a idividuálím ávštěvíkům Ötscheru pak lze ještě doporučit Ötscherskou krápíkovou jeskyi (Tropfsteihöhle), která je přístupá pouze s průvodcem. Většia ávštěvíků si tam kape vodu a karbid (pokud emají vlastí baterku a půjčí si od průvodce acetyléové lampy), protože jeskyě eí elektricky osvětlea, a v ěkterých ízkých místech je třeba si hodě dřepout. Z těchto důvodů je jeskyě skutečě přístupá je pro malé skupiky, a bohužel se proto ehodí pro autobusové zájezdy. V červu uplyul přesě rok od turistického zájezdu do Jeseíků. Od té doby jsem jako průvodce pro MěKS připravil a odjel celkem 9 zájezdů. Našim cílem bylo, aby abídka ašich zájezdů byla co ejpestřejší, a zájem těch, kteří s ámi v miulosti ěkde byli, sad potvrdil, že aše sahy sad měly ějaký smysl. Doba jedoho roku je však i vhodou příležitostí k bilacováí a zamyšleí se ad tím, jak zajistit, aby pozávací zájezdy MěKS byly stále zajímavé a aby pestrost jejich abídky byla zachováa i po řadu dalších let. Věřím, že se to podaří. Pavel Roháček ABSOLVENTI ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV Pomalu a jistě se blíží koec školího roku. Školy fiišují. Tak hoem ještě se připravit a posledí zkoušku... Maturitu už máme za sebou, sad ás a vysokou přijmou... zítra se fotíme!... sad se ám školí akademie vydaří! I a ZUŠ Moravský Krumlov se slavostě zakočovalo. V letoším školím roce dokočilo studium I. a II. stupě euvěřitelých 42 absolvetů hudebího a výtvarého oboru. Vzhledem k jejich vysokému počtu je bylo uté rozdělit do dvou kocertů. Prví se koal 24. květa, druhý 7. červa. Oba kocerty zahájila p. řed. Vladimíra Kočí a koaly se v taečím sále školy. Výstava prací absolvetů výtvarého oboru byla aistalováa v budově školy. Po každém kocertě ásledovalo slavostí defilé absolvetů a jejich učitelů a ádvoří školy. Při této příležitosti byly absolvetům předáy květiy a dárky. A pak již zazělo dojemé poděkováí dvou zástupců absolvetů, určeé učitelům a rodičům, a děkové slovo ředitelky školy. Pro přítomé bylo připraveo malé pohoštěí. Někteří si se zájmem TANEČNÍ VEČER ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V podělí proběhlo a zámku v Moravském Krumlově závěrečé vystoupeí taečího oboru ZUŠ, které připravila paí učitelka Y. Kratochvílová. Mohli jsme vidět úplě ty ejmeší žáky přípravého oboru až po žákyě avštěvující II. stupeň taečího oboru. Všichi diváci s obdivem sledovali zajímavé taečí choreografie, pestrost kostýmů a hudby, a také radost, se kterou všichi tačili. Ty ejmeší děti doprovázela hrou a klavír paí učitelka M. Piotrovská. Diváci mohli vidět lidové, baletí, ale také moderí tace. Spousta vystupujících měla velké Aggstei prohlíželi výstavu, jií zase rozmlouvali s učiteli a přáteli. Atmosféra byla velmi srdečá. Mozí eskrývali dojetí. Vždyť se zdá, že je to teprve edávo, co své tehdy pětileté děti přivedli za ruku do školy, aby je přihlásili do ěkterého ze tří oborů. A yí jsou to už takřka dospělí lidé. Jak těch třiáct let uteklo! Někteří absolveti se je eradi a s dojetím loučili se svým učitelem, eboť za ty roky se mezi imi vytvořilo velmi přátelské pouto. Vždyť učitel je provázel eje úskalím etud a předesů, ale také s imi prožíval obavy, jak to zvládou, ale paovala zde příjemá atmosféra, a proto byli všichi akoec veselí a bez obav. Velká škoda je, že je to asi aposledy, co jsme mohli tačit mezi Muchovou Slovaskou epopejí. Vystoupeí taečí se prolíala s vystoupeím hudebím, kterého se zúčastili žáci p. uč. J. Matyášové, p. uč. J. Petrly, N. Slugeňové a p. uč. D. Coufala, K. Kratochvíla a K. Kurky. Pěkým zvykem a ZUŠ je, že se svými žáky často vystupují také jejich učitelé. Jako hosté zde vystoupili i studeti JAMU z Bra. Bylo to krásé zakočeí školího roku a ZUŠ, a proto je třeba zároveň poděkovat paí ředitelce Vladimíře Kočí a všem pedagogům za jejich péči eje učit děti ěčemu pěkému a užitečému, ale také probudit v ich zájem a radost o uměí, což si myslím, že učitelé a Základí umělecké škole v Moravském Krumlově určitě umí! Těšíme se a další školí rok. V. Kočí, ředitelka ZUŠ MěKS Moravský Krumlov pořádá jedodeí turistický zájezd Rakousko - Pohoří Ötscher v sobotu 18. září ávštěva alpského přírodího parku Ötscher - Tormäuer - každý si vybere podle své fyzické zdatost: A. eáročou turistiku v soutěsce Ötschergrabe B. výstup ze soutěsky do sedla Riffelsattel (1285 m..m.) a do střediska Lackehof C. výstup a vrchol Ötscheru (1893 m..m.), popř. prohlídku jeskyí pod vrcholem Odjezd: v 5:00, ávrat asi ve 20:00 Cea za dopravu: dospělí 350 Kč, děti do 15 let a seioři ad 60 let 330 Kč Vstupé/cey: laovka z Riffellsattel do Lackehofu 7,80 (laovku eí uto využít, ale o to áročější je sestup k parkovišti) Iformace a přihlášky: Městské kulturí středisko, ám.t.g.m. 40, tel , Podmíkou účasti je sjedaé cestoví pojištěí (podle pojišťovy cca 20 Kč a de)!!! radosté okamžiky a pomáhal zvládat obtížé životí situace. Oba kocerty proběhly v pohodové atmosféře. Před zcela zaplěým sálem se představili absolveti ve hře a klavír, akordeo, keyboard, kytaru, zobcovou flétu, klariet, saxofo, bicí a absolveti pěveckého odděleí. V programu zazěly skladby od baroka až po současou klasickou a moderí hudbu. 15 absolvetů výtvarého oboru prezetovalo svá idividuálí témata. Nejčastěji byl zastoupe portrét, figura a mezilidské vztahy. ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI NA ZUŠ MORAVSKÝ KRUMLOV Byly to slavostí a dojemé chvíle. Děti složily jedu ze svých životích zkoušek. Mohé iterpretace se blížily profesioálě mistrovskému ztvárěí. A tak eí divu, že mozí z absolvetů budou ve studiu dále pokračovat a středích a vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměřeí. Všem absolvetům popřejme hodě zdraví a úspěchů v životě. No a škole ještě moho takových výborých žáků a krásých kocertů. Hezké prázdiy! Haa Rybikářová Absolveti, kteří byli přijati a školy uměleckého směru ve šk. roce 2009/2010 vyučující: Mgr. Helea Vačurová - výtvarý obor absolvetky: M. Zimmermaová - Fakulta zahradí architektury - Ledice N. Zieglerová - Středí průmyslová škola textilí - Bro vyučující: Mgr. Jaa Matyášová - zpěv absolvetka: N. Kotretzová JAMU Bro GRATULUJEME!!! Kočí Vladimíra, ředitelka ZUŠ Všem žákům, rodičům a ostatím přízivcům ZUŠ přejeme krásé prázdiy, hodě sluíčka a odpočiku. Zaměstaci ZUŠ Moravský Krumlov

9 Moravskokrumlovské oviy straa 9 ZE SPORTU ZÁVĚR GYMNASTICKÉ SEZONY ROZLUČKA PŘÍPRAVKY Posledími závody gymastické sezoy je již tradičě Mistrovství České republiky ve sportoví gymastice že. Letos se koalo v Praze 12. a 13. červa a pořádal ho oddíl Bohemias Praha. Z ašeho oddílu a ěj postoupily tři gymastky. V kategorii starších žákyň obsadila Vedula Krejčová 27. místo z 61 účastic a jako ejlepší z Jihomoravského kraje byla zařazea i do širšího výběru žákyň pro rok V kategorii žákyň A obsadila Veroika Hádlová především kvůli evydařeé kladiě 43. místo z 49 účastic. Již v kategorii juiorek B startovala Petra Stadlerová. Přesto se mezi závodicemi až o dva roky staršími eztratila a i přes zdravotí obtíže obsadila výboré 18. místo z 26 účastic. Všem závodicím ještě jedou děkujeme za předvedeé výkoy. S mešími závodicemi jsme se vydaly do Prahy ještě o týde později. Na závod, který se jmeuje Čerti s adělem. Teto závod je specifický tím, že se závodicemi závodí i jejich treéři. Závod se uskutečil pouze a kladiě, resp. lavičce a a prostých. A tak jsme mohly a kladiě, což je pouze žeské ářadí, vidět i treéry. Bohužel jsme jako družstvo obsadily 4. místo z třiácti družstev a čtvrtá byla i aše ejlepší závodice Jasmía Hilicová. 12. místo obsadila Natálie Klaková, 20. místo Klára Peigerová a 25. byla Pavlíka Součková z 50 závodic. Pro většiu holčiček to byl i prví výlet do Prahy a poprvé se projely metrem. Pak už ás čekalo je vystoupeí a akademiích ZŠ Klášterí a ZŠ Ivačická a a aší vlastí akademii, kterou jsme uspořádali pro rodiče a vyhodotily a í ejlepší závodice oddílu. A pak už koečě astal zasloužeý odpočiek eje pro závodice, ale hlavě pro treéry. V ovém školím roce budeme zovu otevírat gymastickou přípravku pro holčičky ve věku 4-6 let a ově také skupiu všeobecé gymastiky, pro starší děvčata, která by se ráda aučila základům gymastiky. V sobotu se aši ejmeší fotbalisté spolu s rodiči rozloučili s další sezóou. Proběhlo vyhodoceí těch ejlepších, kluci si zahráli fotbálek proti treérům a rodičům a zpestřeím celého odpolede byla jízda a bryčce tažeé poíky. Kluci odehráli za celou sezóu 64 zápasů a připsali si do tabulek 114 bodů. Béčko přípravky skočilo a 5. místě tabulky a áčko se umístilo a krásém 3. místě. Sezóa se vydařila a kluci prodali v zápasech svoji poctivou práci a tréicích. Největším úspěchem jistě bylo 2. místo a turaji E.ON Cup v Třebíči, díky kterému mohli aši dva hráči Ladislav Čaěk a Matěj Šepfeberg, strávit de s Petrem Čechem a hromadém tréiku v Praze a split si tak životí se a setkat se s fotbalovou hvězdou světového formátu. Každý jede hráč má stejé šace jako tito dva, a proto chci popřát všem malým fotbalistům do další sezóy hodě štěstí a treérům krumlovské kopaé poděkovat za odvedeou práci a popřát moho dalších vydařeých sezó. Posledí dík patří spozorům krumlovské přípravky: firmě H.O.S. jmeovitě Martiu Odrušovi, M-Sport Mila Michálek, městu Moravský Krumlov, ČSSD paí Ireě Kočí, a v eposledí řadě FC Moravský Krumlov. treér Josef Vlk I. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER Simoa Doubková Stojící zleva: M. Sojka, R. Chvátal, L. Hrubý, V. Dobeš, T. Jursa, sedící zleva: D. Chvátal, M. Adamík, J. Vavroušek a F. Chvátal 5. č e r v e c e, edlouho po skoč e í t e i s o v é h o turaje Wimbledo, proběhl a teisovém kurtu Výchového ústavu v Moravském Krumlově I. ročík teisového turaje v deblu. Za tropického vedra svedlo boj 9 b o r c ů z M o - ravského Krumlova, Dobříska a Rokyté. Poděkováí patří všem zúčastěým, faouškům a také ř e d i t e l i V Ú D M M. Krumlov Mgr. Košíčkovi za zapůjčeí teisového kurtu. Fratišek Chvátal

10 straa 10 Moravskokrumlovské oviy VÍTE, KDE JE ALTA PUSTERIA? SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ V podělí 21. červa se uskutečilo slavostí pasováí prvňáčků a čteáře. Kihovice z Městské kihovy Moravský Krumlov v teto de pasovaly žáky prvích tříd ZŠ v Bohuticích, Dolích Dubňaech, Olbramovicích, Rybíkách, Vedrovicích a Vémyslicích. Slavostí pasováí prvňáčků pokračovalo i v úterý 22. červa v zasedací místosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasováí se zúčastil místostarosta Moravského Krumlova My už ao. Dolomity - alpská údolí oblast a hraici Itálie a Rakouska. Pěvecký sbor Karla Němečka se ve dech 25. až 27. červa zúčastil Tomáš Třetia, který žáky ZŠ 13. INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL ALTA PUSTERIA. Chtěla bych se Ivačická a ZŠ Klášterí pasoval a s vámi podělit o zážitky. čteáře. Na cestu jsme vyjížděli již ve čtvrtek 24. červa ve 22 hodi z Moravského Městská kihova Moravský Krumlov se zapojila do projektu Krumlova. Cesta byla klidá, rakouské dálice jsou výboré a v oci eí Národí pedagogické kihovy: Už žádý provoz. Ráo ás přivítaly hory, upraveé zeleé stráě s veselými jsem čteář - Kížka pro prvňáčka. domky. Někde se ve strái páslo stádo krav. Ai jedotváré vrčeí motoru Cílem projektu bylo podpořit rozvoj autobusu už ás euspávalo zájmu o četbu u dětí v prvím roce Koečě asi v 11 hodi jsme u cíle. Vítá ás příjemý horský hotel v obci školí docházky a vytvořit základ Oberolag, italsky Valdaora di Sopra (dvojjazyčý ázev). Když jsme se pro pravidelý ávyk k četbě, který ubytovali a sědli řízky, co jsme měli a cestu, bylo volé odpolede. Někdo je rozhodujícím faktorem pro dospával, ěkteří šli a procházku, ěkdo akupoval. V malé obci s kostelíčkem a ěkolika hospůdkami toho k viděí moc eí. Ale ty úžasé hory úspěšý rozvoj čteářské gramotosti během celé školí docházky - před ámi, za ámi. Na vrcholcích ještě síh. Nejsme turisté, máme zde jiý i pro pozdější uplatěí v životě. program! Vzikla tak vzájemá spolupráce Odpolede jsme měli zkoušku a večerí představeí. Po večeři, ta byla kihovy se dvěma místími a se v hotelu, máme kocert. Asi 5 miut od hotelu je kogresový dům a zde tedy šesti okolími školami, jejímž vyvrcholeím bylo slavostí pasováí předvedeme, co umíme. Ve 21 hodi v příjemém sále zahajuje kocert italský sbor. Potom ještě dva italské sbory a potom jdeme zpívat my. a čteáře a předáí kihy Jiřího úžasí diváci! Při písi Tacuj, tacuj, vykrůcaj poskakovali a židlích Kahoua: Legračí dům 110 a dlouho ám akoec tleskali. Tak prví vystoupeí je za ámi. žákům 1. tříd ZŠ zúčastěým Když jsme se vrátili do hotelu, přijely i děti z pěveckého sboru Studéka v rámci tohoto eobvyklého projektu. Praha (bydlí tu s ámi), a tak jsme si ještě večer zazpívali s imi - báječé děti. A teď rychle a kutě, zítra bude áročý de! Po kulturím vystoupeí žáků Druhý de, v sobotu ráo hed po sídai odjíždíme a další kocert (asi 2. třídy ZŠ Klášterí a po přečteí půl hodiy autobusem) do města Silia. V 10 hodi v kulturím cetru. A tady pasovacího slibu ásledovalo už zpívá 10 sborů - z Itálie, Německa, Portugalska a samozřejmě i my, pasováí s podpisy čteářů a z Česka! A opět adšeí a bezvadé obecestvo. A po kocertě rychle do pasovací listiu. Malí čteáři autobusu, další vystoupeí ve hod. obdrželi za svou půlročí sahu A tetokrát v přírodím areálu v údolí. A zase ty krásé velehory kolem! a vytrvalost eje kížku a Diváků je také dost (ejsme a to zvyklí). Jsme prví, zpívá se ám dobře. A po ás zpívá ještě 7 sborů. Každý předvedl ze svého to ejlepší. Samozřejmě zase Italové, Portugalci. Když kocert skočil, zase rychle do autobusu a zpět do Siliau. Tady ás čeká ejvětší akce celého festivalu. Na ábřeží místí říčky bylo výborě orgaizovaé seřadiště všech zúčastěých festivalu tak to jsme ještě eviděli! Afričaé, Japoci ve svých kimoech a žey s vějíři, Tyroláci, Rusové - vše se ai edá popsat! Když se všichi seřadili, v 17 hodi se průvod vydal ulicemi města a každý zpíval, mával praporky svého státu a lidé a chodících jásali. Na velké áměstí se akoec vešlo 2300 lidí z celého světa, tj. 84 sborů. Prezidet festivalu a starosta města ás přivítali - italsky, ěmecky a aglicky (my měli svého tlumočíka). A když všichi tito lidé začali zpívat Mozartovo Ave verum, Verdiho Nabucco a italskou Sigore delle cime, věřte mi, běhal ám mráz po zádech a do očí se vehaly slzy. Kdyby si lidé místo hěváí se a zlobeí zazpívali, bylo by a světě lépe Když vše skočilo, zavezl ás autobus zpět do hotelu. Ráo ás přivítalo sluce a hory! Tak des už odjíždíme domů. Ale ještě v 10 hodi je shromážděí všech účastíků v ástupí staici laovky v Sesto-Casa Sesto a každému sboru byl prezidetem festivalu předá účastický diplom. A zase se zpívalo domů jsme se vrátili plí ádherých zážitků. Naši republiku i aše město jsme reprezetovali dobře! Chci touto cestou poděkovat vedeí města za fiačí podporu. Zdeňka Nachtigallová - čleka pěveckého sboru prázdiy, ale i krásou záložku do kihy a sladkou odměu v podobě zmrzliy, kterou spozoroval Hotel Epopej. Poděkováí patří především paí Hutařové z Národí pedagogické kihovy za krásé kížky. Těšíme se také a další spolupráci se školami i v příštím školím roce. za MěK Moravský Krumlov Martia Nováková Pasovací slib Slibujeme ve jméu všech krásých kížek pohádek, příběhů a básiček, že se budeme vždy chovat jako správí čteáři. Budeme kížky opatrovat jako ejvzácější poklady, chovat se k im vždy opatrě a s ejvětší úctou a budeme je mít rádi. To slibujeme! foto: R. Dvořáková (4x) V úterý se aše 1. třída zúčastila slavostího pasováí a čteáře, uspořádaého Městskou kihovou v Moravském Krumlově. Pro 17 prvňáčků to byl velmi příjemý zážitek a děti se už těší a půjčováí zajímavých kížek. Děkujeme a těšíme se a další spolupráci. Haa Soukalová tř. uč. Základí škola, Moravský Krumlov, Ivačická 218

11 Moravskokrumlovské oviy straa 11 Dětské zboží Ika Moravský Krumlov Zojemská, vedle Bistra Kolis Po Pá: izerce Do školky, do školy: tepláky, teplákové soupravy mikyy poožky Parkováí ve dvoře. Přijďte se podívat, těšíme se a vás. Městské kulturí středisko Moravský Krumlov - telefo: a zajišťuje PŘEDPLATNÉ 10 DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ hrací de: PONDĚLÍ ABONENTKA JE PŘENOSNÁ MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO SEZÓNNÍ PŘEDPLATNÉ 2010/2011 ČINOHERNÍ I HUDEBNÍ SCÉNA premiéry představeí: Škola základ života, Muchova epopej, Král Oidipus Mary Poppis, Dobře rozehraá partie, Očistec, Jméo růže, Měsíčí káme, Malý krámek hrůz, Jekyll a Hyde závazé přihlášky přijímá MěKS do 19. červece 2010 cea: 3.400,- Kč (plé) a 2.600,- Kč (seioři a studeti) - doprava idividuálí Sbor dobrovolých hasičů Rakšice vás srdečě zve a tyto akce Pohárová soutěž v požárím útoku O POHÁR MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV Kde: Fotbalové hřiště FC Rakšice Kdy: ve 13:00 K poslechu Diskoshow Václava Ostrovského Taečí Svatovavřiecká zábava se skupiou CODEX (bývalý Sychro) Kde: Areál Orlovy Rakšice Kdy: Vstupé: 70 Kč Připravea je uzeá cigára a kotlíkové maso a obou akcích Na vaši ávštěvu se těší Hasiči z Rakšic Mikroregio Moravskokrumlovsko ve spolupráci s MěKS M. Krumlov pořádá IV. ročík MALÝ FESTIVAL LOUTKY uvede pohádky st O rytíři Bojaovi Divadelí spolek BEZGEST začátek: h. Moravský Krumlov galerie Kížecí dům pá O Sěhurce Divadlo LOKVAR začátek: h. Moravský Krumlov galerie Kížecí dům po Kejklíři MI CORAZON Mé srdce ám T.G.Masaryka začátek: h. Medvídek Ťuptík Divadlo M. Kopeckého začátek: h. Moravský Krumlov galerie Kížecí dům SPK Petrovice zve širokou veřejost a 15. ročík ohejbalového turaje tříčleých amatérských družstev MUCHA CUP sobota 7. srpa 2010 hřiště v Petrovicích, začátek v 9 hodi (od 8.30 hod. bude probíhat registrace družstev) závazé přihlášky včetě startového do 6. srpa 2010, tel.: (J. Cyrek) v 19 hodi divadelí představeí místích ochotíků "ZÁSKOK" - Cimrmaova hra o ešťasté premiéře hry Vlasta hraje se pod širým ebem a hřišti v Petrovicích, v případě deště se představeí odkládá a eděli 8. srpa 2010 (místo a čas koáí zůstává) hed po představeí (cca hodi) začíá večerí zábava hraje coutra kapela PAROHÁČI vstupé a obě akce 60,- Kč Občerstveí po celý de zajištěo (klobásy, cigára, makrely a roštu)! Městské kulturí středisko Moravský Krumlov děkuje všem, kteří pomáhali při orgaizaci filmového léta kiematografu bratří Čadíků, především: Techické a zahradí správě, Městské policii, SOŠO a SOUŘ a Hotelu Epopej. CHARITA MOR. KRUMLOV provádí sběr šatstva pro charitativí účely každé druhé úterý v měsíci od 14 do 16 hodi ve Sběrém dvoře. Věci přieste v krabicích - obuv a oděvy z umělého vláka epřijímáme! * * * Uzávěrka příspěvků a izerce do čísla 9/2010 je 3. září, oviy vycházejí 17. září KULTURNÍ PŘEHLED srpe 2010 SRPEN 2010 KINO sobota hod. eděle hod. BEZ SOUCITU James Reecel dostae abídku, aby byl k ruce americkému špióovi Charliemu Waxovi. Ježe Wax je te, který ejde pro ráu daleko. Nejdříve střílí a pak se ptá, jestli ěkdo přežil. Hrají: Joh Travolta, Joatha Rhys Mayers. Přístupo od 15 let, délka filmu 93 miut, vstupé: 69,- Kč sobota hod. eděle hod. KICK ASS Svět potřebuje ové hrdiy, a proto přichází Kick Ass. Teeager Dave mezi vrstevíky outsider se pod dojmem komiksu rozhode stát hrdiou. Bohužel mu k tomu ale chybí důležitý předpoklad adpřirozeé schoposti. Hrají: Aaro Johso, Niocolas Cage. Přístupo od 15 let, délka filmu 106 mi., vstupé: 69,- Kč sobota hod. eděle hod. SEX VE MĚSTĚ 2 Zábava, móda, přátelství eje toto všecho zovu přiáší film, ve kterém se vrací Carrie, Samtha, Charlotte a Mirada. Pozejte jejich života a lásky po dvou letech. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kristi Davisová, Cythia Nixoová, Kim Cattrallová aj. Přístupo od 15 let, délka filmu 146 miut, vstupé: 64,- Kč sobota hod. eděle hod. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU Pric Dasta je jistými výhradami uce spojit síly se záhadou pricezou Tamiou, aby se společě pokusili porazit temé síly a získali prastarou dýku, schopou ovládat Písky času dar Bohů, který dokáže vracet čas a umožňuje tomu, kdo ji vlastí, vládout celému světu. Hrají: Jake Gyllehaal, Be Kigsley, Gemma Arterto. Přístupo od 12 let, délka filmu 116 miut, vstupé: 74,- Kč Změa programu vyhrazea. K vstupému je vybírá příplatek 1,- Kč a rozvoj české kiematografie. NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: PLANETA 51 * KVĚT POUŠTĚ * TOY STORY * KUKY SE VRACÍ * SEXY 40 * ROBIN HOOD * A TEAM * BABYLON A. D. * MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY KULTURNÍ AKCE do VÝSTAVA SPOLKY V MORAV- SKÉM KRUMLOVĚ galerie Kížecí dům Moravský Krumlov, vstupé: 10,-/5,- Kč otevřeo: po - pá: , hodi e: hodi červeec VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Svět kolem ás výstava je přístupa po dobu otevřeí úřadu MěÚ Mor. Krumlov 1. patro so II. ročík soutěže v požárím útoku O pohár města M. Krumlov, fotbalové hřiště FC Rakšice, zahájeí: hodi, pořádá SDH Rakšice so Svatovavřiecká taečí zábava se skupiou CODEX Orlova Rakšice, začátek: hodi, pořádá SDH Rakšice út TRHY ám. T. G. Masaryka Moravský Krumlov, hodi DJEMBE MARATHON aeb víked africké hudby a tace, pořádá o.s. ALMA Zámecký park buby, taec, zpěv, ohňová šou, afrotržiště a RC Měsíčí houpačka MALÝ FESTIVAL LOUTKY IV. ročík, pořádá mikroregio Moravskokrumlovsko so ZÁJEZD POHOŘÍ ÖTSCHER - RAKOUSKO iformace a přihlášky a Městském kulturím středisku tel.: a PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ: ROZMARÝNOVÉ HODY v Poláce st SVĚTLUŠKA celostátí sbírka pro evidomé, DDM Moravský Krumlov DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: e PROHLÍDKA kaple sv. Floriáa, hodi e VARHANNÍ KONCERT u příležitosti 100 let varha, kostel sv. Vavřice Rakšice DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM Moravský Krumlov září DNY MAĎARSKÉ KUCHYNĚ CIMBÁLKA A OCHUTNÁVKA VÍN, hotel Epopej Moravský Krumlov LET VZNIKU ŠKOLY SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov po KANÁRSKÉ OSTROVY cestopisá předáška s promítáím, předáší - Mgr. Jaa Puchegger Chadalíková, Městská kihova začátek: h. pá NOC NA DOMEČKU DDM Moravský Krumlov VÁCLAVSKÉ HODY v Rakšicích Moravskokrumlovské 7-8/2010 oviy Vydavatel: Město Moravský Krumlov, Klášterí ám. 125, Moravský Krumlov, IČ: Místo a datum vydáí: Mor. Krumlov, Vychází měsíčě. Náklad: 2500 ks, eprodejé. Povoleo: reg. čís. MK ČR E Redakce: Městská kihova, ám. T. G. M. 35, Moravský Krumlov, I. Závišková, tel , Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, Distribuce: Česká pošta, a.s. Uzávěrka příštího čísla je

12 straa 12 Moravskokrumlovské oviy VÝSTAVA "SPOLKY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ" OBRAZEM Výstavu je možo zhlédout do pátku 20. srpa v Galerii Kížecí dům. Otevírací doba Galerie: po pá ; hod. e hod. Foto: H. Prymusová Z verisáže výstavy. Divadelí koutek EĎASu / Loutky Bezgestu z představeí O rytíři Bojaovi Dresy a poháry FC Moravský Krumlov / Hasičský koutek Zovuoboveá selská jizba / Klobouky EĎASu z představeí Převýborá historie o beátském kupci izerce ŠANCE PRO MORAVSKÝ KRUMLOV Větší ež si myslíte! Pokud dostaeme vaši důvěru v komuálích volbách do zastupitelstva v Moravském Krumlově, zavazujeme se, že budeme pracovat usilově ku prospěchu společosti svobodých a sebevědomých občaů ašeho města. - Ctíme morálku, etiku a právo. Mravost chápeme jako respekt vůči epsaé, avšak vědomé hraici mezi tím, co se sluší, a tím, co se epatří. Mužský a žeský orelský kroj - Politický kokuret eí áš epřítel, ale parter se stejou odpovědostí jako my. Odmítáme prosazováí politických cílů hrubostí a zlovolým osočováím. - Nabízíme věcou cestu k řešeí problémů ašeho města. - Cítíme politickou a osobí odpovědost za správu Moravského Krumlova, a proto prosazujeme chováí a jedáí s péčí řádého hospodáře. Chceme dodržovat zásady trvale udržitelého rozvoje, včetě péče o životí prostředí Naším cílem je přiblížit politiku více lidem, proto Vám abídeme tým sedmi garatů za jedotlivé městské části tak, aby každý okrsek měl svého kokrétího odpovědého zástupce, který bude řešit Vaše záležitosti a problémy. Karel Schwarzeberg: Nestačí mít dobré úmysly, člověk je musí umět také prosadit Děkujeme za Vaši podporu. Sokolské zákoutí s praporem z roku 1910 a krojem TOP 09 Šace pro Moravský Krumlov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 7-8/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA De 15. červa se koalo VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Všemyslice v Bohuicích za přítomosti 11 zastupitelů. Na začátku,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 1-2 l1. 2. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 1 - l1.. 010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME

Svět Zábrta. World o MÉDIA. Vystavovatelé APEX GAMING CARDPOS EUROPE COLMEX EZÚ EUROAPLEX HDT JACKPOT JIMARK LEDAGE MIDA GAME GAME H 15 V. IŠ 4 TĚ. 2 PR 0 11 Vystavovatelé V ST 14 Ý.- PE T E R V V R D TE H H L LY B I K K I R B WL I E TR RDPS ERPE LE L E I S R E Z E - I EZÚ E L B SY STE S LD LB E D L + K/ ERPLE E R TI F T L K E E TE

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009 Poručíme větru, dešti... FILMOVÉ LÉTO S KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ Pojízdý Kiematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdiovou letí atmosféru s lákavou abídkou českých filmů.

Více

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

LIST BEROUNSKÝ RADNIČNÍ měsíčík Královského města Beroua XIII. ročík zdarma BEROUNSKÝ RADNIČNÍ LIS Uvitř listu alichův Berou v říju odstartuje čtyřmi kocerty Koají se besedy o domácím ásilí Zače se stavět parkoviště u Plzeňky

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Rozpočet projektu. Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Rozpočet projektu. Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU Reg. číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0345 Rozpočet projektu Iovace studijího programu Hudebí uměí Hudebí fakulty JAMU Typy ákladů Jedotka Počet jedotek Jedotková cea Celkové áklady %

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

ročník 4 / číslo 1 leden 2010

ročník 4 / číslo 1 leden 2010 škola katedry klub Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS ročík 4 / číslo 1 lede 2010 Cea prof. Vecovského 2009 Vážeí a milí čteáři Šortek! vítám vás v ovém kaledářím roce. Pro život uiverzity eí všeobecě oslavovaý

Více

zpravodaj Veřejný prostor obohatí sportoviště, hřiště nebo opravená plocha u Tivoli městská část osobnost měsíce Kuličkiáda na str.

zpravodaj Veřejný prostor obohatí sportoviště, hřiště nebo opravená plocha u Tivoli městská část osobnost měsíce Kuličkiáda na str. Zpravodaj městské části Bro-střed Číslo 6 Červe 2014 Ročík XXIII městská část zpravodaj osobost měsíce Kuličkiáda a str. 2 Červe je měsícem jahod, třeší, ejkratších ocí, ejbujějšího růstu vegetace a jistě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

www.moap.cz leden 2011

www.moap.cz leden 2011 www.moap.cz lede 2011 Váočí pohoda a Masarykově áměstí Stále se ěco dělo, mohli si říct ti, kteří od 4. 12. zavítali a Masarykovo áměstí, kde probíhaly projekty České Váoce a Váočí kluziště!!!. Obě akce

Více

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

tištěno na recyklovaném papíru nejedná se o reklamní tisk červenec srpen 2016 www.taborcz.eu informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma tištěo a recyklovaém papíru ejedá se o reklamí tisk červeec srpe 2016 2 OPRAVY CHODNÍKŮ Léto je ideálí pro práce, chce to ale trpělivost 3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Rok 2015 zcela bez chyb a edostatků 8 POKLADY V

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012

U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012 U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 4 / 2006 Představujeme ového ředitele elektráry Temelí Sklad chceme zeleý, přejí si ekologové Výstavba ových elektráre Devět horkých hodi čeští

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici OBEC KVĚTNICE 1/2013 Květický zpravodaj 19. 2. 2013 / Ročík 2 / Obec Květice Slovo úvodem Vážeí spoluobčaé, jsem rád, že se setkáváme u druhého vydáí ašeho obecího zpravodaje. Rád bych Vám touto cestou

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009

klub ročník 3 / číslo 3 červen 2009 katedry klub 10 let VŠFS škola Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS ročík 3 / číslo 3 červe 2009 Vážeí a milí čteáři Šortek! V miulém úvodíku Šortek jsem vyprávěla skoro detektiví příběh, který se odehrál a ašem

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012 U S N E S E N Í č. 25 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla Procházku, - změny programu:

Více