o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i"

Transkript

1 o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 4 Chronické žilní onemocnění Betablokátory v první linii Alergie a astma Fixní kombinační léčba hypertenze Metabolický syndrom + Kazuistiky MK ČR E ISSN w w w. p r v n i l i n i e. c z

2 receptyprolekare cz poř. č. Od 0,09 Kč/ks Kód pojišťovny RECEPT Příjmení a jméno Údaje platné pro celý recept (výpis, pohotovost, repetatur s počtem opakování, nutná a neodkladná péče, atd.) Číslo pojištěnce Bydliště (adresa) Rp. Nabízíme kvalitní a levné recepty pro lékaře. Popl. Diagnóza *) Sk. Kód Započ. dopl. Úhrada Číslovaná i nečíslovaná varianta receptů. Popl. Diagnóza *) Sk. Kód Započ. dopl. Úhrada Rp. Dne: razítko poskytovatele, jmenovka, podpis a telefon lékaře *) Vyplňuje se povinně v případě zvýšené úhrady. f. Připravil: Vydal: recepty pro lekare_recept.indd 1 10/3/2012 1:50:44 PM Kvalitní a levné lékařské recepty Naší předností jsou trvale nízké ceny a rychlost dodání. Recepty jsou na kvalitním ofsetovém papíru gramáže 80 g/m 2 (běžný kancelářský papír). Jsou úspěšně odzkoušené u všech typů laserových i inkoustových tiskáren. Poštovné účtujeme podle základního ceníku České pošty. Balné je u všech zásilek ZDARMA. Při objednávce nad 999 Kč je poštovné ZDARMA. Pohodlná platba fakturou se 14denní splatností....pro prvních 100 objednávek 10% sleva! Možnosti objednání: e-shop: tel.: SMS:

3 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii Redakční rada: doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. IKEM, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Vážení čtenáři, mezi vydavateli je veřejným tajemstvím, že přimět typického ambulantního lékaře k napsání příspěvku a jeho následné publikaci je téměř nadlidský úkol. Odpovídá tomu ostatně i náplň bez výjimky všech odborných časopisů u nás. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha MUDr. Lubomír Nečas Praktický lékař pro dospělé, Zlín e d i t o r i a l Není problém oslovit s konkrétním tématem odborníky z nemocnic a klinik. Ti jsou zvyklí běžně přednášet, psát i publikovat. Svá témata mají většinou skvěle zpracovaná, jejich názory mají velkou váhu i na poli lékařů 1. linie a jako edukační zdroje jsou nenahraditelné. Podstatně horší situace je ovšem na poli praktických a potažmo všech ambulantních lékařů. Vaše četné komentáře a připomínky k našemu časopisu jsou pro nás velmi cenné a všechny jsou ve stejném duchu: Vítáme koncepci stručných přehledových článků od našich předních odborníků a zejména pak kazuistiky, které jsou sice těžko dostupné, ale zajímají Vás nejvíc. Bylo by pro nás pohodlnou cestou zůstat ve stejných kolejích této struktury. My máme ovšem ambici být nejen edukačním prostředím ve směru kliniky ambulance, ale chtěli bychom být také komunikačním prostorem mezi ambulantními lékaři jednotlivých specializací vzájemně. Vždyť mnohdy se lékaři na jedné poliklinice znají osobně léta, mají i stejné pacienty, ale odborná komunikace mezi nimi chybí (čest výjimkám). MUDr. Milan Kudyn Praktický lékař pro děti a dorost, Praha prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Praha prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Na Bulovce, Praha Toto číslo podpořili: Berlin-chemie help - Lékařské informační centrum MERCK Nycomed: a takeda company Nakladatelství TRITON receptyprolekare.cz V tomto vydání PRVNÍ LINIE najdete informace o akci, kterou se chceme pokusit tuto situaci posunout. Jedná se o Soutěž o nejlepší kazuistiku, kterou chceme dát publikační prostor Vám, našim čtenářům - nejen jako pasivním příjemcům informací, ale jako aktivním autorům, kteří mají zájem obohatit své kolegy o zajímavé případy ze svých praxí. Připravujeme: o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 5 Zdeněk Brtnický editor w w w. p r v n i l i n i e. c z Tyreopatie Osteoporóza Očkování dospělých Poruchy chování u seniorů Komplikace DM 2. typu 3

4 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 4 r o č n í k 2 č í s lo 4 w w w. p r v n i l i n i e. c z 4o b s a h & t i r á ž 4 w w w. p r v n i l i n i e. c z doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. Chronické žilní onemocnění aktuální diagnostické a terapeutické možnosti v první linii 5 prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Betablokátory v první linii 8 MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. Kazuistika: Sexuální dysfunkce u muže a celkový zdravotní stav 12 MUDr. Martina Havlíčková, CSc. Chřipka preventabilní onemocnění 14 doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Fixní kombinační léčba hypertenze v 1. linii 16 MUDr. Marie Bastlová, MVDr. Renáta Brablcová Histamin v rybích produktech 20 MUDr. Marie Kubelková Kazuistika: Kazuistika dívky, která měla velké štěstí 22 Soutěž o nejlepší kazuistiku prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Metabolický syndrom v primární péči 24 Pohled do historie... Bezbolestný porod 27 MUDr. Martin Fuchs Alergie a astma v první linii 28 Periodikum: PRVNÍ LINIE Odborný časopis pro lékaře v 1. linii Vydavatel: Practicus s.r.o. Sládkovičova 1268/ Praha 4 Editor projektu: Mgr. Zdeněk Brtnický GSM: Garance distribuční databáze: Lékařské informační centrum - Katalog lékařů a zdravotnických zařízení Lékařský dům P.O.BOX 30 Sokolská 31, Praha 2 Náklad: kusů Distribuce: zdarma všem ambulantním lékařům Standardní předplatné: 70 Kč/výtisk vč. poštovného Elektronické předplatné: 45 Kč/výtisk (publero.com) MK ČR E ISSN Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků či inzerátů. Reprodukce obsahu je povolena jen s písemným souhlasem redakce. Nepodepsané materiály jsou placenou inzercí.

5 Chronické žilní onemocnění aktuální diagnostické a terapeutické možnosti v první linii doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. I. interní klinika kardiologie LF a FN Olomouc Souhrn: Chronické žilní onemocnění patří k nejčastějším civilizačním chorobám. Jeho diagnostika je založena na klinickém vyšetření a ultrazvukovém mapování žilního systému. Racionální léčbou je operační odstranění insuficientních žilních segmentů s ultrazvukem prokázaným refluxem buď klasickou operací, sklerotizací nebo některou z miniinvazivních metod. Klíčová slova: chronické žilní onemocnění, diagnostika, ultrazvukové vyšetření, terapie Úvod Chronické žilní onemocnění patří mezi civilizační choroby s velmi vysokou prevalencí v evropské populaci, a tedy s velkým socioekonomickým dopadem. Přestože epidemiologické údaje kolísají, lze bez rozpaků uvést, že jak telangiektázie (kožní metličky), tak retikulární žíly nacházíme u 80 % mužů a 85 % žen, aktivní nebo vyhojený bércový vřed u 1-1,5 % celkové populace (Bergan, 2006). Chronické žilní onemocnění jsou jakékoliv dlouhodobé morfologické a funkční abnormality žilního systému projevující se symptomy (subjektivními potížemi) a/nebo klinickými známkami, které vyžadují vyšetření a/nebo léčbu (Eklof, 2009). Patofyziologickým podkladem je žilní reflux a následná žilní hypertenze. Onemocnění lze velmi dobře odstupňovat podle klinických známek, objektivně zjistitelných na postižené dolní končetině, do sedmi tříd (C 0 -C 6 ) (CEAP klasifikace, viz. tab. 1). Na základě těchto klinických známek rozlišujeme časné a pozdní stadium chronického žilního onemocnění. Časné stadium (C 0 -C 2 dle CEAP klasifikace) se projevuje nekomplikovanými varixy dolních končetin (telangiektázie, retikulární žíly a uzlovité varixy) a otoky pouze kolem kotníků (mírné otoky podle Rutherfordovy stratifikace). Pozdní, pokročilé stadium (C 3 -C 6 dle CEAP klasifikace), nazývané také chronická žilní nedostatečnost (insuficience), zahrnuje výrazné otoky dolních končetin sahající do půli bérců nebo až po koleno (středně těžké a těžké otoky podle Rutherfordovy stratifikace, Rutherford, 2000), trofické změny kůže (pigmentace, lipodermatoskleróza, fibróza) nebo žilní bércový vřed. Zatímco tedy chronické žilní onemocnění obsahuje celé spektrum žilních symptomů a klinických známek, termín chronická žilní nedostatečnost je omezený pouze na závažné projevy žilního onemocnění. Diagnostika Diagnostika chronického žilního onemocnění se opírá o anamnézu a klinické vyšetření. Může ji proto snadno provádět každý lékař první linie. Tabulka 2: ultrazvukové vyšetření a diagnostika chronického žilního onemocnění Ultrazvukové vyšetření NEDĚLAT Ultrazvukové vyšetření DĚLAT diagnózu jsme stanovili klinicky na základě subj. potíží a/nebo klinických známek uvažujeme pouze o konzervativní léčbě (komprese, venofarmaka) klinické projevy se nemění nebo se zhoršují pouze pomalu v závislosti na teplém počasí nebo používaní léčebných prostředků Tabulka 1: Klinické třídění chronického žilního onemocnění podle CEAP klasifikace (Consensus statement, 1995, Revision of the CEAP Classification, 2004) Třída C 0 žádné viditelné nebo hmatné známky žilního onemocnění Třída C 1 telangiektázie nebo retikulární varixy Třída C 2 uzlovité varixy Třída C 3 otok na dolní končetině Třída C 4 kožní změny v důsledku žilního onemocnění C 4A - pigmentace, žilní ekzém nebo obojí C 4B - lipodermatoskleróza, athrophia blanche nebo obojí Třída C 5 kožní změny jak uvedeno výše s vyhojeným vředem Třída C 6 kožní změny jak uvedeno výše s aktivním vředem C = znamená klinické třídění chronické žilní insuficience v rámci CEAP klasifikace přijaté na 6. výroční schůzi Amerického žilního fóra (American Venous Forum) v roce vždy před chirurgickou léčbou (klasická nebo endovenózní operace) vždy před skleroterapií pokud jsou bércové vředy při netypických subj. potížích při podezření na jinou patologii (Bakerova cysta, tromboflebitida, flebotrombóza, podkožní nádory, cysty, zvětšené lymfatické uzliny, výpotky, hematomy) 5

6 6 Tabulka 3: Klinická diferenciální diagnostika nejčastějších onemocnění dolních končetin Otok Bolest Kožní změny Jiné Chronické žilní onemocnění Perimaleolárně Nejhorší večer Do rána mizí/výrazně ustupuje Napětí, tíha po delším stání, sezení Reaguje na venofarmaka ICHDK Není Vždy po ujití určité vzdálenosti Klidové noční bolesti Reaguje na vazodilatancia Gonartróza Koleno, bérec Kdykoliv během dne Při chůzi (do kopce, ze schodů), v noci Reaguje na NSA Onemocnění páteře Není Závislá na poloze těla, na pohybech a chůzi Během dne i v noci Úleva na zádech s pokrčenými DK Nádorové, krevní a endokrinní onemocnění kostí Lymfedém Někdy lokální otok Periferní (prsty, nárty, kotníky) Zpočátku měkký, do rána mizí Pozdějí tuhý, chladivý, do rána nemizí Klidová, tupá, vrtavá Často noční a záchvatovitá Nebolestivý ICHDK = ischemická choroba dolních končetin, NSA = nesteroidní antiflogistika Hyperpigmentace Lipodermatofibróza Athrophia blanche Žilní bércový vřed Atrofie kůže a adnex (nehty, ochlupení) Tepenný vřed (diabetická noha) Nejsou Nejsou Nejsou Pomerančová kůže Kožní ragády Opakované kožní infekce (erysipel) Lymfosarkom Dilatace kožních a podkožních žil Chybění/oslabení periferních pulzací Akrální bledost, chlad, cyanóza Deformace kolenního kloubu Pozitiní Stemmerovo znamení Při odběru anamnézy se zaměřujeme na tzv. žilní symptomy. Jsou to subjektivní potíže vztahující se k žilnímu onemocnění. Často je žilní onemocnění zcela asymptomatické. Klasickými symptomy jsou bolesti, neklidné končetiny a svalové křeče. Žilní bolest je nejvíce popisována jako pálení, píchání, pulzování, brnění, štípání nebo tíha. Na počátku rozvoje chronického žilního onemocnění jsou bolestivé vjemy lokalizovány v místech průběhu varixů. Bolest šířící se mimo varixy na lýtko, holeň nebo stehno ukazuje na reflux v kmeni safény a/nebo na reflux v hlubokém žilním systému. Bolesti dolních končetin spojené s žilní insuficiencí přichází během dne, zejména pokud člověk dlouho sedí nebo stojí, nejvýraznější jsou navečer. Zhoršují se při svěšení končetiny, zlepšují jejím zvednutím, nošením komprese a chůzí. Mnoho pacientů spí se zvednutými nebo podloženými dolními končetinami. Křeče se nejčastěji objevují nad ránem v noze a lýtku, méně často ve stehně. Potíže mohou nemocného omezovat v jeho běžných denních aktivitách. Objektivním vyšetřením zjišťujeme klinické známky žilního onemocnění na dolní končetině (tab. 1). Protože podkožní žíly jsou lépe patrné, pokud jsou dobře naplněné krví, je nutné vyšetření provádět vestoje při zcela odkrytých dolních končetinách od chodidel po třísla. Stojící pacient při prohlídce přenáší svou tělesnou hmotnost na vyšetřovanou končetinu. V této poloze jsou varixy nejlépe patrné. Klinické testy, používané od konce 19. století (Schwartzův, Trendelenburgův, Perthesův test) ztratily s příchodem ultrazvuku svůj klinický význam. Dnes jsou plně nahrazeny ultrazvukovým vyšetřením. Na základě klinického vyšetření můžeme vyslovit klinickou diagnózu chronického žilního onemocnění. Ovšem diagnóza patofyziologická (přítomnost refluxu a/nebo obstrukce) a anatomická (postižení povrchového, hlubokého žilního systému, perforátorů) vyžaduje utrazvukové vyšetření, které zhodnotí anatomickou lokalizaci patofyziologických změn a pomáhá lékaři a pacientovi rozhodovat se o způsobu léčby (tab. 4). V současnosti má možnost odeslat k ultrazvukovému vyšetření žil svého pacienta každý lékař první linie. Neměl by to však dělat paušálně, protože ultrazvukové vyšetření může být negativní i při jasných klinických projevech žilního onemocnění (otoky DK, četné metličky a retikulární žíly, subj. potíže) a naopak, výraznou patologii (reflux, obstrukce) na žilním systému můžeme prokázat také u asymptomatických osob. Určitý návod k indikaci ultrazvukového vyšetření dává tabulka č. 2. Pletyzmografie a radioizotopová venografie se v diagnostice chronického žilního onemocnění nepoužívají. Rentgenová venografie je doporučována u pacientů se sekundárním, posttrombotickým chronickým žilním onemocněním, zejména před plánovanou intervencí na hlubokém žilním systému (plastika, stentování). Magnetická

7 Tabulka 4: Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického žilního onemocnění (podle SVS a AVF, 2011) stupeň doporučení a úroveň důkazů Pro diagnostiku je nutná úplná anamnéza a podrobné 1A fyzikální vyšetření, dle potřeby doplněné barevnou duplexní sonografií Primární léčbou symptomatickýchi varixů je komprese, pokud nelze onemocnění řešit ablací safény/safén Pro léčbu insuficientní velké safény je doporučována spíše endovenózní termární ablace (RF nebo laserová) než limitovaný striping od třísla ke kolenu Primární léčbo pro vyhojení žilního bércového vředu je komprese Pro prevenci recidivy žilního bércového vředu je nutné kompresi doplnit ablací insuficientních epifasciálních žil Pro léčbu varikózních přítoků safén (nekmenových varixů) je doporučována flebektomie a sklerotizace Pěnová sklerotizace je navrhována jako léčba volby insuficientních safén Selektivní léčba insuficientních perforátorů u pacientů s prostými varixy (C1 a C2 dle CEAP) se nedoporučuje Je doporučována léčba insuficientních perforátorů ( 3,5 mm, Vmax. 0,5 m/s) lokalizovaných v okolí aktivního nebo vyhojeného vředu (C5 a C6 dle CEAP SVS - Society of Vascular Surgery; AVF - American Venous Forum Stupeň doporučení: 1 - prospěch jasně převažuje nad riziky, náklady a cenou 2 - prospěch je v rovnováze s riziky a náklady (Gloviczki, 2011) 2C 1B 1B 1B 1A 1B 2C 1B 2B Terapie Můžeme zvolit konzervativní léčbu (režimová opatření, redukce tělesné hmotnosti, kompresivní punčochy, venofarmaka) nebo operační (intervenční) léčbu (klasická operace, endovenózní termální ablace - laserová nebo radiofrekvenční). Konzervativní a operační léčbu lze dobře kombinovat. Konzervativní léčba ovlivňuje pouze symptomy, ale vlastní onemocnění neřeší. Pouze operační léčba je schopná zrušit žilní reflux a eliminovat tak žilní hypertenzi. I malé varixy působící potíže jsou často jen pomyslnou špičkou ledovce, protože nevýznamné zjevné známky žilního onemocnění často neodpovídají závažnosti vyvolávající patologie, tedy rozsahu refluxu v povrchovém žilním systému (safény a jejich přítoky). Tento důležitý fakt musí mít na mysli každý lékař, který plánuje intervenční léčbu varixů, ať už klasickou operací, endovenózně nebo jenom sklerotizaci. Každé operační intervenci na žilách dolních končetin musí vždy předcházet duplexní sonografie (tzv. mapování refluxu v žilním systému). Zásady léčby přehledně ukazuje tabulka č. 4. Recidiva po operaci primárních varixů je častá. Zatím neexistuje jednotný názor na příčiny recidivy. Může to být chyba při primární operaci s ponecháním refluxu, progrese chronického žilního onemocnění (vznik nových refluxních míst v žilním systému) nebo neovaskularizce (novotvorba malých, vinutých žil v místě předchozí žilní intervence). rezonanční venografie nebo CT venografie jsou citlivé v diagnostice fokálních lézí kyčelních žil. Diferenciální diagnostika Přes jednoduchost klinických projevů je někdy obtížné zhodnotit žilní onemocnění dolních končetin. Symptomy jsou nespecifické, nacházíme je také u jiných chorob (nemoci páteře, artróza nosných kloubů dolních končetin, flebotrombóza, tromboflebitida). Podle epidemiologických studií je vztah mezi žilními symptomy, přítomností a závažností/rozsahem varixů jen velmi slabý. Nebyla prokázána ani korelace mezi subjektivními potížemi a ultrazvukovým nálezem. Stesky provázející žilní onemocnění lze někdy jen s obtížemi odlišit od vertebrogenních, neuropatických, artrotických a jiných skeletomuskulárních potíží, navíc se všechna tato onemocnění mohou u jednoho pacienta kombinovat. Diferenciální diagnostiku shrnuje tabulka č. 3. Závěr Chronické žilního onemocnění je velmi rozšířené civilizační postižení zejména v důsledku stárnutí populace, zvýšování tělesné hmotnosti a sedavého způsobu života. Racionální léčbou je operační odstranění insuficientních žilních segmentů s ultrazvukem prokázaným refluxem. Přitom není podstatné, zda klasickou operací (ligace, krosektomie a striping) nebo některou z miniinvazivních metod. Jakákoliv konzervativní léčba je vždy pouze symptomatická, a proto by měla být přechodná a doplňková k intervenční léčbě. Literatura u autora Žilní onemocnění v praxi Jiří Herman, Dalibor Musil a kolektiv Monografie, oceněná Prusíkovou cenou České angiologické společnosti za rok 2011, popisuje žilní onemocnění hlavy, krku, horních a dolních končetin, dutiny břišní, pánve a hemoroidy, frekventovaná i méně častá žilní onemocnění. Podrobný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen názornou obrazovou dokumentací a četnými kazuistikami. Tato ojedinělá publikace bude přínosem nejenom pro lékaře zabývající se flebologii, ale také pro chirurgy, internisty, dermatology a praktické lékaře. 7

8 Betablokátory v první linii 8 prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC Interní kardiologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta MU a ICRC, Brno prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny a Lékařská fakulta MU, Brno Souhrn: Podáváme přehled současných názorů na postavení betablokátorů jako léků první linie. Betablokátory jsou nezastupitelné u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a/nebo srdečním selháním a v léčbě některých arytmií jak supraventrikulárních, tak komorových. V léčbě nekomplikované hypertenze patří spíše do kombinační léčby a nedoporučuje se kombinace s diuretiky pro nepříznivý metabolický efekt. Klíčová slova: betablokátory, hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání Tabulka 1: orgánová distribuce a účinky adrenoreceptorů srdce beta 1 > beta zvýšení tepové frekvence 2 zvýšení vodivosti (zdravé 75: 25) zvýšení stažlivosti (selhávající 60: 40) zvýšení vzrušivosti Cévy - alfa - beta 1 - beta 2 ledviny - beta 1 Plíce alfa beta 2 > beta 1 vazokonstrikce dilatace koronárních artérií dilatace systém. arteriol uvolňování reninu bronchokonstrikce bronchodilatace Většina léčebných účinků betablokátorů (BB) je dána blokádou beta 1 receptorů ( kardioselektivita ), naopak větší počet specifických vedlejších účinků je dán blokádou beta 2 receptorů. Beta 1 receptory se vyskytují postsynapticky především v srdci, dále v gastrointestinálním traktu, v ledvinách a v tukových buňkách (5). Beta 2 receptory jsou umístěny postsynapticky především v bronchiálním traktu, cévách, děloze, pankreatu, játrech a také ve žlázách s vnitřní sekrecí (tabulka 1). Vnitřní sympatomimetická aktivita (ISA) některých preparátů vyplývá z podobnosti jejich molekulární struktury se strukturou sympatomimetik. Betablokátory s ISA mohou způsobit po navázání na beta receptor jeho strukturální změnu analogickou změně vyvolané agonisty, a proto jsou také někdy označovány jako parciální agonisté. O farmakologických vlastnostech betablokátorů dále rozhoduje jejich hydrofilita či lipofilita a tzv. efekt stabilizace membrán s chinidinovým nebo lokálně anestetickým účinkem. Typickým zástupcem lipofilních BB jsou carvedilol, metoprolol, hydrofilních BB atenolol. Mechanizmus účinku betablokátorů zahrnuje více biologických efektů (3). snížení minutového srdečního výdeje inhibice tvorby reninu snížení aktivity centrálního sympatického tonu snížení periferní sympatické aktivity snížení žilního návratu a plazmatického objemu změna citlivosti baroreceptorů snížení uvolňování noradrenalinu zvýšení uvolňování prostaglandinů zvýšení produkce ANP snížení presorické odpovědi na katecholaminy při námaze a stresu Za nejpodstatnější mechanizmus hypotenzního účinku je považováno snížení srdečního výdeje v důsledku blokády srdečních beta 1 receptorů, což má za následek pokles srdeční frekvence a snížení kontraktility myokardu, a to vede ke zmenšení nároků myokardu na kyslík. Pokles tepové frekvence závisí na výchozí sympatické aktivitě, proto je větší vstoje než vleže. Menší bradykardizující účinek je u BB s ISA. Snížení kontraktility je patrné především u zdravého myokardu, kdežto u ischemického myokardu mohou betablokátory ejekční frakci i zlepšit (zvýšením hustoty beta receptorů). Periferní cévní rezistence se v prvních dnech zvyšuje a postupem doby se obvykle vrací k výchozím hodnotám (tzv. respondenti). U non respondentů však následný pokles periferní cévní rezistence je jen částečný a nedosahuje výchozích hodnot. Vzestup periferní cévní rezistence není pozorován u betablokátorů se současnou alfa 1 blokádou, jako je např. carvedilol. Betablokátory dělíme na selektivní a neselektivní podle převažujícího účinku na beta 1 či beta 2 receptory. Podle vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA - intrisic sympathetic activity nebo PAA - partial agonist activity) dělíme beta blokátory na látky, které tuto aktivitu mají a které ji nemají. Samostatně jsou někdy i uváděny betablokátory s vazodilatačními účinky (dual acting). neselektivní BB bez ISA aktivity: metipranol, propranolol, nadolol, timolol, sotalol, neselektivní BB s ISA aktivitou: pindolol, bopindolol selektivní BB bez ISA aktivity: atenolol, metoprolol, bisoprolol, beta-xolol, esmolol. selektivní BB s ISA aktivitou: acebutolol, celiprolol BB se současnou alfa blokádou: labetalol, bucindolol, carvedilol BB s vazodilatačním účinkem: nebivolol

9 Selektivní β1 blokátor s prodlouženou účinností bez ISA Vasocardin SR 200 účinně snižuje krevní tlak i tepovou frekvenci 2,3 Dávkování jednou denně zlepšuje kvalitu života a přístup nemocných k léčbě 1 Výrazný protektivní efekt zejména u nemocných s vyšší klidovou tepovou frekvencí před léčbou 1 Široké spektrum terapeutických indikací: Hypertenze Angina pectoris Tachyarytmie Hypothyreóza Udržovací léčba po infarktu myokardu Funkční srdeční poruchy s palpitacemi Profylaxe migrény Zkrácený souhrn údajů o přípravku Vasocardin SR 200 Název přípravku: VASOCARDIN SR 200, tablety s prodlouženým uvolňováním. Složení: Metoprololi tartras 200 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Terapeutické indikace: VASOCARDIN SR 200 je určen k léčbě hypertenze, anginy pectoris, tachyarytmií (hlavně supraventrikulárních tachykardií, fibrilací síní), k udržovací léčbě po infarktu myokardu, léčbě funkčních srdečních poruch s palpitacemi, profylaxi migrény a léčbě hypertyreózy. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Doporučené dávkování: U pacientů s hypertenzí 100 až 200 mg jednou denně. Jestliže hypertenze nereaguje na tuto dávku, je možné dávku zvýšit nebo kombinovat léčbu s jinými antihypertenzivy. U pacientů s anginou pectoris je 100 až 200 mg jednou denně. Jestliže je to potřebné, je možné léčbu kombinovat s jinými antianginózními léky. Při srdečních arytmiích je 100 až 200 mg jednou denně. Při funkčních srdečních poruchách s palpitacemi je 100 mg denně ráno. Jestliže je to nezbytné, lze dávku zvýšit na 200 mg denně. V rámci profylaxe migrény se doporučuje dávkování 100 až 200 mg jednou denně. Při hypertyreóze je 150 až 200 mg jednou denně. V případě potřeby je možné dávku zvýšit. Pacientům s velmi těžkou poruchou funkce jater (cirhóza, porto-kavální anastomóza) je vhodné dávkování upravit. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na léčivou látku (a látky obdobné) nebo na pomocné látky obsažené v léku, léčba verapamilem (zejména i.v.) riziko asystolie, atrio-ventrikulární blokáda II. a III. stupně, sick sinus syndrom, nestabilní dekompenzovaná srdeční insuficience, významná bradykardie před začátkem léčby, těžká porucha periferního prokrvení spojená s bolestmi nebo s trofickými změnami, hypotenze, sino-atriální blok, kardiogenní šok, asthma bronchiale a chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální těžkého stupně, neléčený feochromocytom, metabolická acidóza. Metoprolol se nesmí podávat pacientům se suspektním akutním infarktem myokardu, jestliže je tepová frekvence nižší než 50 tepů/min, P-Q interval je delší než 0,24 sekundy nebo systolický krevní tlak nižší než 100 mm Hg. Zvláštní upozornění: Při chronické obstrukční nemoci nebo astmatu může metoprolol způsobit zvýšení odporu v dýchacích cestách (hlavně při dávkách nad 200 mg). Pacienti s bronchospastickými nemocemi by neměli užívat betablokátory. Vzhledem k relativní beta-1 selektivitě se může metoprolol použít s opatrností u pacientů, kteří nereagují na jiná antihypertenziva nebo je nesnášejí. Jelikož beta-1 selektivita není absolutní, měla by se současně podávat beta-2 stimulancia (ve formě tablet nebo aerosolu) a nejnižší možné dávky metoprololu (do 200 mg). Nastaneli dušnost nebo bronchospasmus, je třeba aplikovat beta-2 stimulans a léčbu ukončit. Při diabetu je nutné optimálně upravit antidiabetickou léčbu a upozornit diabetika na možnost maskování hypoglykémie, projevující se pouze zvýšeným pocením. Zvýšená opatrnost je potřebná při podávání metoprololu pacientům se srdečním selháním. Pacienti s tímto onemocněním by měli být přednostně léčeni pro srdeční selhání před i během léčby VASOCARDINEM SR 200. Beta-adrenergní blokáda přináší možné riziko dalšího snížení kontraktility myokardu a zhoršení srdečního selhání. O léčbě metoprololem by měl být informován anesteziolog před operačním výkonem, aby zvolil anestetikum s nejmenšími projevy negativní inotropie. Metoprolol může zhoršit příznaky těžké poruchy periferního prokrvení. Léčba VASOCARDINEM SR 200 by se neměla přerušovat náhle, ale postupně v průběhu 10 až 14 dní. Během tohoto období by měli být sledováni zejména pacienti s ischemickou chorobou srdeční. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Léčivý přípravek by se neměl podávat v těhotenství, není-li jeho indikace nezbytná. Metoprolol se vylučuje do mateřského mléka, proto je potřebné kojence pečlivě sledovat z hlediska možného beta-blokujícího efektu, případně přerušit kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek může, zejména na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Mohou se objevit bolesti hlavy, únava a/nebo závratě. Nežádoucí účinky: ospalost, nespavost, bradykardie, námahová dušnost, nevolnost, zvracení, únava. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: Nycomed GmbH, Konstanz, Německo. Registrační číslo: 58/231/02-C. Datum revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Reference: 1. Řiháček et al. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Medicína pro praxi 2005;2: Celik et al. J Hypertens 2006;24: Špinar J., Vítovec J. Možnosti léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Int Med pro praxi 2012;14(2): VA VAS0912 Nycomed s.r.o. Škrétova 490/ Praha 2

10 10 Mezi hlavní indikace betablokátorů patří: hypertenze srdeční selhání ischemická choroba srdeční supraventrikulární arytmie a další indikace Hypertenze Blokátory beta-receptorů je nutno nadále považovat za skupinu základních antihypertenzív, neboť mají data z mortalitních studií, ale jejich postavení je oslabeno vyšším výskytem nežádoucích účinků a menším ovlivněním rizika CMP (13). Antihypertenzní účinnost beta-blokátorů je nižší především u hypertenze ve stáří. Ze všech základních antihypertenzív betablokátory nejméně snižují centrální (aortální) TK. Jejich vliv na morbiditu a mortalitu byl studován ve velkém počtu studií a byla publikována celá řada metaanalýz. Poslední velká metaanalýza zkoumající vliv základních antihypertenzív ve srovnání s placebem (13) ukázala, že beta-blokátory podávané hypertonikům snižují výskyt cévních mozkových příhod o 17% (diuretika o 27% a ACE inhibitory o 35%) a výskyt všech KV příhod o 11% (diuretika o 30% a ACE inhibitory o 24%). Snížení KV rizika pomocí beta-blokátorů je tedy Tabulka 2: Doporučené postupy při zahájení léčby BB a postup při zhoršení při léčbě Praktická doporučení pro léčbu betablokátory u CHSS: Pacient musí být klinicky stabilizován na zavedené konvenční medikaci srdečního selhání (inhibitory ACE, diuretika, event digoxin). Pacienti ve funkční třídě NYHA IV musí být hemodynamicky stabilizováni (tzn. na perorální diuretické léčbě). Zahájit postupnou titrací úvodní malé dávky. Dávku postupně zvyšovat po 2-4 týdnech za předpokladu, že je nemocným dobře tolerována a za těchto podmínek se snažit o cílovou dávku. Při každé kontrole sledovat TK a TF, klinický stav nemocného a event. změny hmotnosti (zvýšení může znamenat retenci tekutin). Upozornit nemocného na možnost přechodného zhoršení obtíží při zahajování léčby beta blokátory. Při podávání betablokátorů si musíme uvědomit, že ke klinickému zlepšení pacientů dojde až po 3-6 měsících nepřerušené léčby. Postup při objevení se nežádoucích účinků: Při hypotenzi upravit dávku ACE-I či diuretik a zpomalit titraci BB. Při přechodném zhoršení srdečního selhání na počátku léčby betablokátory zvýšit dávku ACE-I nebo diuretik a zpomalit titraci až do odeznění nežádoucího jevu. Přidat do léčby digoxin, pokud jej nemocný nedostává. BB náhle nevysazovat ale ponechat nižší dávku, která je prospěšnější než žádná. Dávky betablokátorů zvyšovat pomaleji do dosažení maximální dávky nebo maximální tolerované dávky. Vedlejší účinky které mohou limitovat dávku jsou bradykardie, slabost, únava a gastrointestinální symptomy menší, přesto je statisticky významné. Mezi známé nežádoucí účinky patří různé poruchy rytmu vyplývající z jejich negativně chronotropního účinku, a dále bronchospazmy, které vznikají zvláště po neselektivních betablokátorech. Z dlouhodobého hlediska je důležité negativní ovlivnění lipidového a glycidového metabolizmu, včetně zvýšeného výskytu diabetes mellitus. Betablokátory navozují periferní vazokonstrikci, a proto se za relativní kontraindikaci považovala periferní ateroskleróza. Novější analýzy neprokázaly nepříznivý vliv u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin. Je třeba zdůraznit, že betablokátory jsou heterogenní skupinou léků. Ve většině studií však byl použit atenolol, který nemá dostatečně dlouhý biologický poločas a ze skupiny kardioselektivních betablokátorů vykazuje nejmenší kardioselektivitu. Proto bychom měli preferovat vysoce kardioselektivní přípravky s dlouhým biologickým poločasem, např. nebivolol, bisoprolol, metoprolol nebo betaxolol. Výhodou některých léků může být jejich současné působení na alfa-receptory, zprostředkující periferní vazodilataci. Těžiště použití betablokátorů v současné době je v kombinační léčbě, zejména u hypertenze spojené s manifestní ICHS a/nebo chronickým srdečním selháním, případně s významnou dysfunkcí levé srdeční komory. Betablokátory můžeme také použít v monoterapii, především u hypertoniků s hyperkinetickou cirkulací, typickou pro počínající hypertenzi, a u hypertoniků s anxiózními stavy, neboť tyto látky mají psychorelaxační účinky. Kombinovat se doporučují především s dihydropyridiny, případně s blokátory systému renin angiotenzin u nemocných se srdečním selháním či ischemickou chorobou srdeční. Nedoporučuje se kombinace s diuretiky a s verapamilem. Chronické srdeční selhání (CHSS) Betablokátory jsou doporučeny všem symptomatickým nemocným se srdečním selháním (NYHA II-IV) ve stabilizovaném stavu jak ischemické tak ne-ischemické etiologie a sníženou EF, pokud nemají kontraindikace podávání (1, 4, 7). Jejich příznivý vliv na mortalitu, funkční zlepšení a oddálení progrese srdečního selhání byl pozorován bez rozdílu pohlaví, věku, funkční klasifikaci, hodnotu ejekční frakce v mnoha klinických studiích (2, 8, 9, 10). Po infarktu myokardu jsou BB indikovány vždy (vyjma KI) i u nemocných s asymptomatickou dysfunkcí levé komory (NYHA I) v kombinaci s ACE-I/sartany prokázáno studií CA- PRICORN. Vzhledem k různým klinickým účinkům betablokátorů u srdečního selhání jsou pro léčbu doporučeny pouze ty BB, které mají jednoznačná pozitivní mortalitní data z dvojitě slepých, multicentrických studií: bisoprolol, carvedilol, metoprolol sukcinát ZOK a nebivolol. Ovlivnění mortality betablokátory je aditivní k účinkům inhibitorů ACE (studie CARMEN). Nejde tedy o konkurenční skupiny léků, optimální je jejich kombinace. Příznivý účinek betablokátorů je vysvětlován především snížením aktivace sympatoadrenálního systému, snížením srdeční frekvence, prodloužením diastolické periody a účinkem antiarytmickým (Remme). Jak ukázala studie CIBIS III, je možno začít léčbu srdečního selhání buď betablokátorem a přidat inhibitor ACE a nebo naopak. Nejvhodnější u lehčích forem selhání se známka-

11 mi sympatikotonie je začít betablokátory a po skončení titrace přidat inhibitory ACE či sartany, u těžších forem stabilizovat nemocného ACE-I/ARB event. s diuretiky a poté zahájit titraci betablokátory. Důležité je podávat vždy obě lékové skupiny, pokud nejsou přítomny kontraindikace (6, 12). Doporučené postupy při zahájení a zhoršení při léčbě jsou uvedeny v tabulce 2. Dávkování betablokátorů u srdečního selhání je uvedeno v tabulce 3. Ischemická choroba srdeční (ICHS) Snížení spotřeby kyslíku můžeme dosáhnout snížením kontraktility, snížením tepové frekvence, snížením dotížení či předtížení. Na dodávku kyslíku má vliv i dilatace koronárního řečiště. Antianginozní účinek betablokátorů je především v potlačení sympatoadrenergní aktivity, čímž dojde ke snížení tepové frekvence i srdeční stažlivosti. K jejich účinku přispívá i současné snížení krevního tlaku. Při antianginozní terapii betablokátory je využíván i jejich antiarytmický efekt. Mezi tepovou frekvencí a antianginozním efektem je úzká korelace, nejlépe hodnotitelná vzestupem tepové frekvence při zátěži. Metaanalýza studií s betablokátory u akutního infarktu myokardu ukazuje že dochází k poklesu úmrtnosti o 14%, poklesu nefatální srdeční zástavy o 15% a nefatálního infarktu o 18%. Vzhledem k možným komplikacím by i.v. beta blokátory u akutního infarktu myokardu měly být podány až v nemocnici (3, 5). Betablokátory v sekundární prevenci po infarktu myokardu jsou zkoumány již několik desítek let. Při podrobnějším rozboru preventivních studií po infarktu myokardu zjistíme, že nejvíce z léčby betablokátory budou mít užitek nemocní starší 60 let, trpící komorovými extrasystolami a arytmiemi. Podávání BB je základní léčbou v sekundární prevenci po IM. Na postavení betablokátorů u nemocných s anginou pectoris usuzujeme jednak z poinfarktových studií (které zahrnuly velký počet nemocných s anginozními obtížemi), jednak z menších, většinou ergometrických studií. Betablokátory jsou zvláště účinné při vysokém sympatoadrenergním napětí. Většina nemocných trpí záchvaty anginy pectoris při psychické či fyzické zátěži, tedy za situace, kdy se zvyšuje napětí sympatiku, což je jedním z teoretických zdůvodnění velmi dobrého efektu betablokátorů. V léčbě anginy pectoris a ischemické choroby srdeční betablokátory platí obecné pravidlo, že dávkování preparátů by mělo být častější, než dávkování u hypertenze. Rigidní návody však nemají smysl, protože odpověď jednotlivých nemocných na léčbu betablokátory se může výrazně lišit. Tabulka 3: Doporučené denní dávky betablokátorů při chronickém srdečním selhání Generický název Úvodní dávka (mg) Cílová dávka (mg) Bisoprolol 1x 1,25 1x 10 Carvedilol 2x 3,125 2x Metoprolol ZOK 1 x 25 1x 200 Nebivolol 1x 1,25 1x 10 Další indikace Na léčbu betablokátory dobře odpovídají tyto arytmie: Sinusová tachykardie, především hyperkinetický syndrom a sinusové tachykardie spojené se zvýšenou sympatoadrenergní aktivitou (stres, úzkost, hyperthyreóza). Síňové extrasystoly u pacientů s ICHS. Supraventrikulární tachykardie, včetně fibrilace a flutteru síní, kde betablokátory zpomalují vedení v AV uzlu, málo efektní jsou naopak v nastolení sinusového rytmu. WPW syndrom. Komorové arytmie reagují dobře na betablokátory, je-li jejich příčina ve vysoké sympatické tonizaci srdce, především během psychické či fyzické námahy. Betablokátory zvyšují fibrilační práh a snižují vulnerabilitu myokardu. Jsou plně indikovány u R na T extrasystol, extrasystol v salvách a polymorfních. Betablokátory jsou indikovány v léčba arytmií při hypertyreóze a intoxikaci digitalisem (ne u těžší bradyarytmie!). Závěr Přestože betablokátory jsou v současnosti často kritizovány, jsou nadále lékem první volby u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním a některými arytmiemi. V léčbě hypertenze patří mezi základních 5 skupin, u nemocných bez ICHS, SS či arytmií však patří až do kombinační léčby. Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace (FN Brno). Literatura: 1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Fillipatos G: the Task Force on Heart Failure of the European Society of Cariology: The ESC Guidelines on Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure Eur Heart J 2008; 10: Hjalmarson A, Goldstein S, Fagerberg B, et al. Effects of controlled-release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and well-being in patients with heart failure: the Metoprolol CR/XL Randomized In-tervention Trial in congestive heart failure (MERIT-HF). MERIT-HF Study Group. JAMA 2000; 283: Janoušek S. Betablokátory v klinické praxi. Causa subita 2003;6: Remme WJ: Should ACE inhibitors Always be First Line Therapy in Heart Fauilure? Lessons from the CARMEN Study. Cardiovasc Drugs Ther 2003; 17: Souček M. Sympatoadrenergní blokáda v léčbě hypertenze. Remedia 2002; 12: Špinar J., Vítovec J. Betablokátory a závažné chronické srdeční selhá-ní. Cor Vasa 2000; 42: Špinar J., Vítovec J., Hradec J. et al: Doporučený postup České kar-diologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání Cor et Vasa 2012; 54 (3-4): Vítovec J., Špinar J. Jsou betablokátory v léčbě srdečního selhání stejně účinné? Cor Vasa 2002; 44: Vítovec J., Špinar J.: Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Jak převést výsledky klinických studií do lékařské praxe. Vnitřní lék.2000;46: Vítovec J.,Špinar J.Praktické použití betablokátorů v léčbě chronického srdečního selhání Kardiol Rev 2002; 4: Widimský J.jr., Cífková R., Špinat J. et al: Doporučení diagnostických a léčebných postupů arteriální hypertenze verze Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor et vasa 2008; 1: K Willenheimer R, van Veldhuisen DJ, Silke B et al: on behalf of the CIBIS III Investigators. Effect on Survival and Hospitalization of Ini-tiating Treatment for Chronic Heart Failure With Bisoprolol Followed by Enalapril, as Compared With the Opposite Sequence Rsults of the Randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) III. Cir-culation 2005; 112: Wright JM, Musini VM. First-line drugs for hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. 11

12 Sexuální dysfunkce u muže a celkový zdravotní stav k a z u i s t i k y MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče ANDROCARE, České Budějovice, Praha 12 Pacient věku 49 let, mohutné postavy pyknicko - atletického habitu, přichází pro potíže s erekcí, které jej trápí již tři roky. Potíže začaly v souvislosti s pálením a bolestí v uretře při ejakulaci, progresivně ubývalo schopnosti dosáhnout rigidity penisu i přes dobrou spolupráci s manželkou. Pocit orgasmu při ejakulaci má podstatně slabší než dříve, ejakulace je asthenická, bez svalových pulzací, sperma z uretry při ejakulaci jen vytéká. Uspokojivé erekce se mu podařilo dosáhnout jen s Viagrou (sildenafil), kterou mu předepsal praktický lékař. Tabletu 50 mg sildenafilu si vzal před stykem asi 20x, bez vedlejších účinků, erekce byla poté plná, s dostatečnou rigiditou. Začaly se objevovat potíže s předčasnou ejakulací. Frekvence sexuálního styku je nyní jedenkrát za 7 až 10 dnů, téměř při každém styku dochází příliš rychle k vyvrcholení, styk proto není pro partnerku uspokojivý. Je ženatý podruhé, se současnou manželkou žijí 9 let, určité partnerské potíže (blíže nespecifikované) byly v prvním manželství, po rozvodu byl asi rok bez partnerky. Nynější vztah je bez problémů, manželka je o pět let mladší, sexuální potíže dříve nebyly, styk byl asi 3x týdně, nyní zaznamenal výrazný pokles frekvence styku. Snížení chuti ke styku (libida) nepociťuje, snížení frekvence styku považuje spíše za sekundární, do sexuální aktivity se mu příliš nechce, neboť se uspokojivě nedaří. Vnímání sexuálních vjemů (vizuálních, dotykových) není subjektivně sníženo. Ranní erekce byly ještě před 3 roky dobré, denně (pacient: ráno jsme vstávali dva ), nyní ranní erekce pozoruje výjimečně. Obava ze selhání a očekávání nezdaru při styku nejsou subjektivně podstatné, nevzniká circulus vitiosus selhání - obava ze selhání - další selhání, ale sám na sebe je naštvaný, protože nedovede uspokojit partnerku. Negativní reakce partnerky na sexuální problémy však neudává. Poslední měsíc zkoušel styk bez léků, rigidita penisu byla vždy neúplná, nedostačující. Anamnéza pacienta: 3 roky je léčen pro hypertenzi. Před 3 lety byl na operaci varixů obou dolních končetin, kdy byla zjištěna hypertenze spolu se zvýšením hladiny cholesterolu nad 12 mmol/l (referenční meze 3,4-5,2 mmol/l). Užívá Enap H 1 tbl/den, Lipirex 200 mg 1 tbl/ den. Je sledován v ordinaci interního lékaře. Vážná onemocnění kardiovaskulární, onemocnění ledvin či jater neprodělal. Kromě operace varixů operován nebyl, úrazy - zlomeniny končetin, bez komplikací. Před 3 lety byla při urologickém vyšetření zjištěna zvětšená prostata, ale močí bez potíží, nykturie jedenkrát za noc, proud moči subjektivně dobrý, bez dysurií. Kouří nepravidělně 3 až 4 cigarety denně, od vojny, tj. asi 30 let. Má 3 děti ve věku 26, 24 a 22 let, potíže s plodností neměl. Rodinná anamnéza: matka a matka otce měly diabetes mellitus, matka i otec měli cévní mozkové příhody. Otec měl také hypertenzi, potíže s prokrvením končetin. Bratr zdráv. Pracovní vytížení pacienta je značné, ale na vyčerpanost si nestěžuje, udává však méně času na odpočinek, než by bylo optimální. Přes den má hodně práce, málo času se najíst, v poledne jí narychlo, večer více než by měl (pacient: přes den jen bagetu nebo něco podobného, večer znásilním ledničku ). Pacient je živnostník, pracuje jako kameník. Spontánně sděluje, že poslední dobou čím dál častěji vyrývá na náhrobní kameny data narození mužů stejného věku jako je on sám, všiml si, že i mladších. Klinicky jde o muže mohutné, svalnaté postavy, o váze 115 kg, psychicky vyrovnaného, který zcela racionálně, logicky a otevřeně komunikuje o svých sexuálních potížích. Při první návštěvě naměřen tlak krve 144/91, pulz 70/min. pravidelný. Pacientovi vysvětleny možné souvislosti potíží s jeho celkovým zdravotním stavem a způsobem života, vysvětleny možnosti diagnostické a léčebné. Pacient se ptá na rozdíl mezi léky, o kterých slyšel a četl - Viagra, Cialis, Levitra (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Pacientovi jsou vysvětleny rozdíly v délce účinku a v dávkování, vysvětleno, že princip účinku těchto léků je shodný. Vysvětleno, že léky neovlivňují vnímání sexuálních

13 pocitů, ani intenzitu orgasmu, že při předčasné ejakulaci neoddálí výron spermatu, ale že mohou umožnit opakování styku brzy po první ejakulaci, kdy je často ejakulace dosaženo po delším intravaginálním latenčním čase ( IELT = Intravaginal Ejaculatory Latency Time ). Pacient si přeje předepsat Cialis pro delší dobu účinku. Po základním klinickém vyšetření odebrána krev ke stanovení hladin androgenů a prostatického specifického antigenu. Laboratorně zjištěna snížená biologická dostupnost testosteronu (volný testosteron 30,0 pmol/l, refer. rozmezí pmol/l, celkový testosteron 16,3 nmol/l, refer. rozmezí 10,4-45 nmol/l, SHBG 31,0 nmol/l, free androgen index 52,6). Poměr hladin celkového testosteronu a vazebné bílkoviny SHBG ukazuje v neprospěch androgenů. Zjištěn také nepříznivý poměr volného a celkového prostatického specifického antigenu: f/tpsa: 9 % (norma nad 20%) při normálním celkovém PSA: 0,67 ug/l (refer. meze do 4 ug/l). Ukazuje se návaznost poruchy erekce na problémy ejakulační, souvislost nálezu na prostatě, cévních problémů (hypertenze, vysoký cholesterol), ejakulatorní a erektilní dysfunkce. Při druhé návštěvě pacient udává spokojenost s účinkem léku, který si zvolil, bez vedlejších nežádoucích účínků. Pacientovi podrobně vysvětlen laboratorní nález, souvislost s celkovým zdravotním stavem, se zátěží v rodinné anamnéze, zejména s výskytem hypertenze a cévních mozkových příhod u rodičů. Pacient spontánně připomíná sobě blízké a mladší ročníky narození, které vysekává na náhrobky. Doporučena návštěva internisty a kontrol hladiny cholesterolu, zvládnutí hypertenze. Doporučena kontrola stavu prostaty na urologii, změna stravovacích návyků a zanechání kouření. Podrobně vysvětleny možnosti další andrologické diagnostiky a terapie, možnosti ovlivnění hormonálního prostředí a zdůrazněna nutnost počítat s delším trváním léčby. Pacient se v této fázi rozhoduje pro návštěvu internisty a svého urologa, poté s aktuálními výsledky přijde na kontrolu. Z této kazuistiky je patrné, že k základní diagnostice u některých sexuálních dysfunkcí není nutné nic víc, než dostatek času, vědomostí, klinické vyšetření v rozsahu interní a chirurgické propedeutiky, tonometr a možnost odběru krve na laboratorní vyšetření v dobré laboratoři. Nejde bezprostředně o život pacienta, proto jsou erektilní a ejakulatorní dysfunkce často medicinsky bagatelizovány. Sám pacient, který nemá medicínské vzdělání, ale je kameníkem, si uvědomuje souvislost svého povolání, způsobu života, kvality života a life expectancy - tj. doby, kterou člověk stráví na světě v dobré tělesné i psychické kondici. Uvědomuje si také možnost volby. Bude-li se starat o své zdraví lépe, bude kvalita jeho života a délka života pravděpodobně významně lepší a delší, než když se rozhodne o své zdraví nedbat. Nakladatelství Triton Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a kolektiv Čtvrté vydání knížky Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií reflektuje současný vývoj v klinice, diagnostice a léčbě poruch tukového metabolismu. Je určena praktickým lékařům, internistům, kardiologům, diabetologům i mnohým dalším lékařům různých specializací. Nové informace v ní najdou také lékaři se speciálním zájmem o lipidologii. Největší důraz je kladen na praktické postupy v komplexní péči o nemocné v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Kromě dnes již tradičních přípravků, jakými jsou statiny, fibráty, ale i ezetimib a niacin či pryskyřice, se čtenář dozví i o novinkách, které přijdou na trh v příštích několika letech (PCSK-9 inhibitory, mipomersen, CETP inhibitory, darapladib). Stranou nezůstává ani nefarmakologická léčba. Podrobně jsou probírány otázky reziduálního rizika, metabolického syndromu, ale i diabetes mellitus 2. typu a renálních onemocnění ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám. Již tradičně je velký důraz kladen na genetiku HLP i kardiovaskulárních onemocnění a také na možnosti časné diagnostiky asymptomatické aterosklerózy. 408 stran, váz., 599 Kč Kompendium stomatologie I MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Ojedinělá oborová monografie podávající přehled dostupných poznatků a principů oboru stomatologie. Autor chápe stomatologii jako komplexní pohled na lékařství orofaciální oblasti, kam kromě součástí dutiny ústní řadí i přilehlé prostory včetně dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, očnici s okem, přední část baze lební, vnější a střední ucho, pharynx a larynx. Stomatologie je zde vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Kniha je rozdělena do pěti částí. První se zabývá obecnými aspekty stomatologie, druhá jednotlivými obory praktického zubního lékařství, třetí část orální a maxilofaciální chirurgií, čtvrtá projevy onemocnění jiných systémů v orofaciální oblasti a pátá diferenciální diagnostikou. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Slouží rovněž jako anatomický atlas pro stomatology. Publikaci recenzovalo cca 60 oponentů str., váz., 2499 Kč k a z u i s t i k y 13

14 Chřipka preventabilní onemocnění MUDr. Martina Havlíčková, CSc. Národní referenční laboratoř pro chřipku, SZÚ, Praha Souhrn: Chřipkové viry A i B patří mezi závažné patogeny, jež každoročně způsobují různě rozsáhlé epidemie. Klinicky se chřipka obvykle manifestuje jako středně těžké onemocnění s celkovými i respiračními příznaky, které i bez lékařské intervence obvykle odezní během 1 až 2 týdnů. U jinak zdravých osob běžná sezónní chřipka obvykle nevede k vážným komplikacím, avšak u velmi malých dětí, starších pacientů či u osob s chronickým doprovodným onemocněním může způsobit řadu vážných až život ohrožujících stavů plicního i mimoplicního charakteru Chřipka tedy představuje onemocnění vysoce infekční, které dle údajů Světové zdravotnické organizace každoročně zasáhne % populace a u 3 až 5 milionů osob má těžký průběh. Klíčová slova: chřipka, antigenní drift, antigenní shift, očkování 14 Každoročně je chřipka odpovědná za řadu úmrtí a těžkých komplikací. Populaci zasahuje ve dvou formách epidemické a pandemické. Chřipkové epidemie přichází na severní polokouli obvykle v období listopad-březen, přičemž toto ohraničení není samozřejmě absolutní. Epidemie jsou důsledkem postupujícího antigenního driftu imunitním tlakem jsou selektovány nové varianty v rámci téhož subtypu, které jsou podmíněny bodovými mutacemi především na povrchových antigenech hemaglutininu a neuraminidáze. Pandemie jsou důsledkem antigenního shiftu, kompletní výměny jednoho či obou povrchových antigenů. Často dochází i k výměně dalších segmentů RNA. Teoreticky vzato však stačí pouze výměna genu pro hemaglutinin. Pandemická varianta může vzniknout i přímo z ptačího donorského viru cestou postupných adaptivních mutací, bez antigenní výměny. Chřipkový virus je kromě člověka schopen infikovat i další živočišné druhy, což platí zejména pro chřipku typu A, kterou lze proto chápat jako zoonotickou infekci. I z tohoto důvodu je chřipka A mezi dalšími chřipkovými viry epidemiologicky nejzávažnější. Segmentovaný genom viru spolu s početným rezervoárem dalších subtypů především v populaci migrujícího vodního ptactva je důvodem velké genetické nestability a proměnlivosti chřipkového viru jako takového, se všemi z toho plynoucími důsledky. Bylo opakovaně a exaktně doloženo, že pandemické kmeny z roku 1957 (H2N2 Asijská chřipka) a 1968 (H3N2- HongKongská chřipka) vznikly vnesením genů ptačího viru do původně cirkulujícího lidského kmene. Oproti tomu, virus Španělské chřipky se do lidské populace dostal velmi pravděpodobně přímo z ptačího zdroje již v roce Teprve po dvou letech, kdy se v Evropě objevovala ohniska onemocnění způsobená tímto virem (především ve vojenských leženích), se v roce 1918 v populaci masivně rozšířil se všemi dnes dobře zdokumentovanými následky. V témže roce (1918) se poprvé objevila chřipka u prasat, která se nakazila od nemocných V České republice jsou registrovány následující inaktivované trivalentní očkovací látky proti chřipce: Fluarix (GlaxoSmithKline) - štěpená vakcína Vaxigrip (Sanofi Pasteur) - štěpená vakcína Influvac (Abbott) - subjednotková vakcína Optaflu (Novartis) - subjednotková vakcína připravená na buněčných kulturách Preflucel (Baxter) - štěpená vakcína připravená na buněčných kulturách Fluad (Novartis) - subjednotková adjuvantní vakcína IDflu (Sanofi Pasteur) - štěpená intradermální vakcína Uvedený přehled registrovaných vakcín pochopitelně nezaručuje, že se všechny uvedené očkovací látky v aktuální sezóně dováží do ČR. osob. Od roku 1997 se jako patogen schopný infikovat člověka projevuje i chřipkový virus subtypu H5N1. Klinické formy infekce způsobené tímto virem jsou zpravidla velmi vážné a ve více jak 50% podchycených případů končila infekce smrtelně. U tohoto viru zatím nedochází k adaptaci na člověka, zůstává virem typicky ptačím. Krátce po objevu a izolaci viru v roce 1933 byl vyroben první prototyp vakcíny. V roce 1945 byla v USA licencována první chřipková inaktivovaná vakcína. Tyto vakcíny byly celovirionové, a proto značně reaktogenní. V roce 1964 byla připravena první štěpená vakcína a její aplikace přinesla i poznatek, že je uspokojivě imunogenní, ale podstatně méně reaktogenní než vakcína celovirionová. V roce 1966 bylo dalším průlomovým okamžikem

15 zavedení zonální centrifugace a v roce 1976 byla připravena první vakcína subjednotková, která obsahuje pouze povrchové antigeny hemaglutinin a neuraminidázu. Nicméně vzhledem k faktu, že vstupní branou infekce je respirační trakt, byla od šedesátých let věnována pozornost i vývoji živé atenuované vakcíny intranasální. Základem je tzv. chladová varianta, čili kmen chřipkového viru, který je postupně adaptován tak, aby se byl schopen replikovat při teplotě 25 C. Atenuovaný virus se následně projevuje jako avirulentní, jeli jím infikován člověk. Do základního atenuovaného kmene je insertován hemaglutinin a neuraminidáza divokého vakcinálního kmene, a to opakovaným pasážováním obou kmenů při teplotě 25 C za přítomnosti specifického séra proti hemaglutininu a neuraminidáze donorského kmene. Intranasální atenuovanou vakcínu je možné použít pro děti starší 2 let a u osob až do 49 let věku. U starších osob je méně účinná, u dětí mladších 2 let se vyskytly některé lokální nežádoucí účinky. V ČR se tento typ vakcíny nepoužívá a není ani registrován. V současné době lze konstatovat, že vakcína proti chřipce patří k velmi bezpečným a dobře snášeným očkovacím látkám. Očkování je jediná specifická prevence a praktický lékař v ní hraje klíčovou roli, kdy pacientovi může vysvětlit, o jakou infekci se jedná a vysvětlit význam preventivního očkování. Očkování proti chřipce upravuje zákon 369/2011 Sb o veřejném zdravotním pojištění. Očkování je hrazeno u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým, farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin či diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. U očkovanců z těchto definovaných rizikových skupin je očkování částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, doplatek závisí na ceně konkrétní vakcíny, obvykle nepřesáhne několik desítek korun. Osoby V současné době lze konstatovat, že vakcína proti chřipce patří k velmi bezpečným a dobře snášeným očkovacím látkám. Očkování je jediná specifická prevence a praktický lékař v ní hraje klíčovou roli, kdy pacientovi může vysvětlit, o jakou infekci se jedná a vysvětlit význam preventivního očkování. mimo rizikové skupiny si očkování hradí sami, některé pojišťovny však přispívají, event. je podobný příspěvek i součástí zaměstnaneckých benefitů atd. Proočkovanost v ČR je velmi nízká, osciluje mezi 5 až 7 procenty. Chřipka je stále laickou veřejností (a bohužel i částí odborníků) velmi podceňována. O očkování dětí z nejnižších věkových skupin se stále vedou diskuse a řada dětských lékařů i infektologů zastává různé názory. Pro očkování dětí do 3 let věku hovoří poměrně vysoký výskyt komplikací, onemocní-li chřipkou. Na druhé straně právě tuto věkovou skupinu lze chránit tím, že budou proočkováni členové rodiny okolo dítěte. U dětí nad 3 roky, které již často navštěvuji předškolní zařízení, lze očkování doporučit. Vhodné je i očkování školních dětí, které významně snižuje zanesení infekce především do seniorských věkových skupin, jak ukazují zkušenosti z Japonska. Podle doporučení NIKO (Národní imunizační komise) jsou dvoudávkovým schématem očkovány děti před nástupem do kolektivního zařízení, u nichž se nepředpokládá, že chřipku prodělaly. U ostatních dětí se uplatňuje jednodávkové očkování podobně jako u dospělých. Terapie nekomplikované chřipky je vždy symptomatická. Specifická terapie antivirotiky musí být pečlivě zvážena. Nicméně vzhledem k faktu, že účinné podání perorální formy (Tamiflu) nebo inhalační formy (Relenza) musí být aplikováno nejdéle do 48 hodin od symptomů, není vždy nejlepší strategií čekat až na komplikace. Celkem není pro tyto situace žádné konkrétní vodítko a samozřejmě je snaha specifickou léčbu nenadužívat. Nicméně, považovala bych za vhodné zvážit včasnou antivirovou terapii u těch pacientů, kde je z různých příčin zjevných již z anamnézy důvod se obávat komplikovaného průběhu, a to i za předpokladu, že konkrétní onemocnění samotné probíhá standardně. Chřipka je vážná infekce s pandemickým potenciálem a praktický lékař má na poli osvěty nezastupitelnou roli. Liteartura u autorky 15

16 Fixní kombinační léčba hypertenze v 1. linii doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Souhrn: Pro lepší adherenci k léčbě arteriální hypertenze a pro větší možnost dosažení cílových hodnot krevního tlaku je třeba často zahájit kombinační léčbu hypertenze. Po kompenzaci hodnot využíváme s výhodou tablet, které obsahují dvě antihypertensiva. Podání takovýchto smíšených tablet přináší větší komfort pacientům (méně tablet), lepší kontrolu užití léku, snížení výskytu vedlejších a nežádoucích účinků. Volbu konkrétního léku musí zvážit ošetřující lékař s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Klíčová slova: arteriální hypertenze, léčba, fixní kombinace 16 Úvod Arteriální hypertenze patří k nejčastějším chorobám, se kterými se v běžné praxi denně setkávají praktičtí lékaři, internisté, kardiologové, nefrologové i další odborníci. Prevalence arteriální hypertenze je vysoká nejen v rozvinutých, ale i v rozvojových zemích světa, její výskyt se zvyšuje s věkem. V roce 2010 bylo v ČR hospitalizováno na kardiovaskulární choroby osob, průměrná ošetřovací doba činila 6,5 dne. Více než polovina případů (54,8 % byly případy chronické ischemické choroby srdeční a nemoci kardiovaskulárního aparátu se podílely na celkové úmrtnosti 45,1 % u mužů a 50,7 % u žen (14). Pouze 20 % všech hypertoniků na monoterapii dosahuje léčbou cílových hodnot krevního tlaku (TK) < 140/90 mm Hg (2,12). Tato situace je velmi nepříznivá, protože je známo, že arteriální hypertenze je významným rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční, která je však také hlavní příčinou chronického srdečního selhání, které velmi negativně ovlivňuje nejen kvalitu života, ale také zkracuje dobu dožití svých nositelů (7). Léčba arteriální hypertenze Nejsou-li dostatečně účinná nefarmakologická opatření, přistupujeme k léčbě farmakologické. Je nutné připomenout potřebu pečlivého změření krevního tlaku za standardních podmínek v ordinaci lékaře. Velmi často se setkáváme s pacienty, kteří mají krevní tlak změřen po fyzické námaze (rychlá chůze do zdravotnického zařízení, chůze do několika pater a podobně) a domnívají se, že krevní tlak má být stále do 120/80 mm Hg, jinak hovoří o hypertenzi nebo jsou měřeni nevhodnou šíří manžety. Pro kompenzaci hodnot krevního tlaku je třeba znát nejen klidové hodnoty změřené v ordinaci při kontrole, ale hodnoty, jakých dosahuje pacient při běžné činnosti a ve spánku. Proto před dlouhodobým nastavením léčby monitorujeme krevní tlak / 24 hodin, abychom mohli doporučenou léčbou kontrolovat i ranní hodnoty. Indikace ke kombinované léčbě Vzhledem k tomu, že téměř 70% hypertoniků potřebuje kombinační léčbu, je výhodné podávat po kompenzaci hodnot TK fixní vyzkoušenou kombinaci vhodných antihypertenziv. V uplynulých dvou letech byly publikovány výsledky několika studií, které změnily pohled na kombinační léčbu hypertenze. Bylo zveřejněno přehodnocení evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze, protože se potvrdilo, že nemocní s dobrou odpovědí na léčbu by mohli mít nižší riziko kardiovaskulárních příhod, že kombinační léčba může snížit krevní tlak rychleji a s větším efektem a že ji můžeme použít k zahájení léčby téměř u každého hypertonika (4, 9). Ve fixních kombinacích máme k dispozici inhibitory angiotenzin konvertujího enzymu (ACEI), blokátory kalciových kanálů (CaB), diuretika, blokátory AT 1 receptoru pro angiotenzin II i blokátory beta receptorů. Dostupná je i fixní kombinace amlodipinu (5, 10 mg) a atorvastatinu (10 mg) (Caduet) pro léčbu hypertonika s dyslipidemií. V tabulkách je uvedeno složení kombinovaných preparátů. U kombinací, které jsou často předepisované našim nemocným, jsou i jejich firemní názvy, ale výčet není vyčerpávající a nemá sloužit jako přehled kompletní nabídky trhu. Závěr Velká část starších hypertoniků je léčena ještě pro další choroby. Proto je při výběru kombinační léčby hypertenze naprosto nezbytné posoudit dopad na celkový zdravotní stav nemocného, zohlednit metabolické poruchy. Kombinace ACEI a CaB k efektivní a je schopna snížit nejen periferní krevní tlak, ale také centrální arteriální tlak, který prakticky neovlivňují diuretika (4). U nemocných s diabetes mellitus typu 2 byl zjištěn příznivý vliv na hodnoty TK a velmi dobrá tolerance delaprinu a manidipinu se srovnatelnou efektivitou jako vykazují kombinace ramipril, valsartan, olmesartan a irbesartan s hydrochlorothiazidem. V literárních sděleních kombinace delaprilu a manidipinu vykazovala menší výskyt perimaleolárnch otoků a nevedla k ortostatické hypotenzi (5). Miranda a spoluautoři publikovali sdělení o 18týdenní studii s porovnáním podání kombinační léčby ramipril/amlodipin

17 NOVÁ fixní kombinace bisoprololu a amlodipinu Společně proti hypertenzi KAR 12 CCOM 10 Zkrácená informace o přípravku: CONCOR Combi 5 mg/5 mg, CONCOR Combi 5 mg/10 mg, CONCOR Combi 10 mg/5 mg, CONCOR Combi10 mg/10 mg Složení: 5 mg nebo 10 mg bisoprololi fumaras/5 mg nebo 10 mg amlodipinum v jedné tabletě. Indikace: K léčbě hypertenze jako substituční léčba u pacientů náležitě léčených jednotlivými přípravky podávanými souběžně ve stejných dávkách jako v kombinovaném přípravku, ale ve formě samostatných tablet. Kontraindikace: těžká hypotenze, šok (včetně kardiogenního, obstrukce výtokového traktu levé komory, hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním IM, akutní srdeční selhání, atrioventrikulární blokáda II nebo III stupně, syndrom chorého sinu, sinoatriální blokáda, bradykardie (méně než 60 tepů/min) před zahájením léčby, hypotenze (systolický TK méně než 100 mm Hg), těžké bronchiální astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc, těžké formy periferního arteriálního okluzního onemocnění nebo Raynaudova syndromu, neléčený feochromocytom, metabolická acidosa, přecitlivělost na amlodipin, deriváty dihydropyridinu, bisoprolol a/nebo na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění: Opatrnost při diabetes mellitus, přísné dietě, probíhající desenzibilizační léčbě, A-V blokádě I. stupně, Prinzmetalově angině pectoris, poruše krevního oběhu, psoriáze, feochromocytomu, bronchiálním astmatu. Více informací viz úplné SPC. Nežádoucí účinky: Časté (1/100 až <1/10): Bolesti hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby), palpitace, zčervenání, bolesti břicha, otoky kotníků, edém, únava, gastrointestinální potíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem, zácpa. Ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny v nižších frekvencích. Interakce: Účinek amlodipinu projevující se snížením krevního tlaku zesiluje účinky jiných antihypertenziv. Nedoporučené kombinace: antagonisté kalcia typu verapamilu a v menší míře typu diltiazemu, centrálně působící antihypertenziva. Kombinace vyžadující pozornost: meflochin, inhibitory monoaminooxidázy (s výjimkou inhibitorů MAO-B), rifampicin, deriváty ergotaminu. Více informací viz úplné SPC. Gravidita a kojení: Nedoporučuje se přípravek užívat. Dávkování: Doporučená denní dávka je 1 tableta dané síly. Užívá se ráno, s jídlem nebo bez něj, nerozkousává se. Balení: 28,30,56 nebo 90 tablet v blistru a papírové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel registračního rozhodnutí: Merck spol. s r.o., Praha 4, Česká republika. Registrační číslo: 41/975/10-C, 41/976/10-C, 41/977/10-C, 41/978/10-C. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 C. Datum poslední revize textu: Výdej na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku si, prosím, přečtěte úplnou informaci o přípravku. Úplnou informaci o přípravku poskytneme na adrese společnosti Merck spol. s r.o.

18 i přes stejnou míru poklesu krevního tlaku (8). Potvrzení příznivého efektu kombinační léčby na snížení kardiovaskulárních příhod potvrdili i v metaanalýze 68 studií (1). Kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciových kanálů se vzájemně potencuje a dokázala signifikantně snížit opakovaně mortalitu v rozsáhlých randomizovaných klinických studiích, příkladně ve studii ACSOT-BPLA, ve které kombinace perindoprilu s amlodipinem vedla k poklesu kardiovaskulární úmrtnosti (24%), cévní mozkové příhody (23%) a ke snížení výskytu primozáchytu diabetes mellitus 2 (32%) (3,12). Na trhu je rovněž dostupná kombinace inhibitoru reniodborný časopis pro lékaře v první linii Tabulka 1: Fixní kombinace inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a diuretika perindoprilum erbuminum 2, 4, 5 mg ramiprilum 1,25 2,5 5 mg indapamidum 0,625 1,25 mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Prenewell, Prestarium NEO COMBI, Perinpa, Perinalon, Noliterax, Conderan COMBI, Apo-perindo COMBI, Pamocombi, Perindopril/ indapamid, Noliprel, Noliprel NEO, Noliprel NEO forte, Perindopril Arginine, Paraterax, Coverex Combi Amprilan H., Ramil H., Hartil-H, Tritazide, Miril Plus H., Ramipril H Actavis, Ramipril/ Hydrochlorothiazid Actavis, Ramipril/ Hydrochlorothiazid Pliva fosinoprilum natricum 2 mg hydrochlorothiazidum 12,5 mg Fosinopril/Hydrochlorothiazid +Pharma, Foprin Plus H enalaprilum 1 mg hydrochlorothiazidum 12,5 mg ENAP H, ENAP HL, Berlipril H hydrogenomaleas cilazaprilum 5 mg hydrochlorothiazidum 12,5 mg Inhibace plus, Cazacombi monohydricum quinaprilum mg hydrochlorothiazidum 12,5 mg Accuzide, Stadapress lisinoprilum mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Lisinopril/Hydrochlorothiazid, Diroton Plus H., Lipribela Plus H U starších osob se obvykle volí kombinace s menší dávkou diuretika. I ve fixní kombinaci je možné využít diuretika s minimálním dopadem na metabolizmu tuků a cukrů (indapamid). Tabulka 2: Fixní kombinace inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu / blokátorů AT1 receptoru pro angiotenzin II a blokátorů kalciových kanálů ramiprilum 2,5 5,0 mg felodipinum 2,5 5 mg delaprilum 30 mg dihydropiridum 10 mg ramiprilum 2,5 5,0 10 mg lisinoprilum mg trandolaprilum 2 4 mg perindoprilum 5 10 mg amlodipinum 2,5 5,0 10 mg amlodipinum 5 10 mg verapamilum mg amlodipinum 5 10 mg Triasyn Egiramlon Amesos Tarka Prestance Tonarssa telmisartanum 80 mg amlodipinum 10 mg Twynsta enalaprilum 10 lercanidipinum 10 Lercaprel, Zanicombo 20 mg 20 mg Valsartanum mg Olmesartanum mg Amlodipinum 5 10 mg Amlodipinum 5 10 mg Copalia,Imprida, Dafiro Sintonyn 18 proti monoterapii amlodipinem a prokázali, že kombinační léčba má větší efekt na TK, ale menší výskyt otoků a kašle (10). Dále byly potvrzeny příznivé efekty kombinací perindopril /amlodipin (11) a valsartan /hydrochlorothiazid (6). Fixní kombinace 20 mg lisinoprilu a 5 mg amlodipinu je na trhu uváděna nově. Studie ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular eventsthrough COMbination therapy in Patients LIving with SystolicHypertension) ukázala, že fixní kombinace ACEI a Ca B (benazepril/amlodipin) snížila počet kardiovaskularních příhod až o 20 % více než standardní léčba benazepril/hydrochlorothiazid, a to

19 Tabulka 3: Fixní kombinace blokátorů recpetoru AT1 pro angiotenzin II a diuretika losartanum kalicum mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Lozap H., Sangona combi, Nopretens plus H., Lorista H., Losartan HCT Stada, Aprionex combi, APO-Combilos,Losagen combi, Lasaratio plus H. telmisartanum 40 hydrochlorothiazidum 12,5 mg Micardis plus, Pritor plus 80 mg candesartanum 16 mg hydrochlorothiazidum 12,5 mg Atacand plus olmesartanum 20 mg hydrochlorothiazidum 12,5 Olmetec plus H, Sarten Plus H 25 mg eprosartanum 600 mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Teveten plus H, valsartanum mg Irbesartanum mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Kylotan plus H., Blessin plus H., Valsacombi, Valzap Combi, Teval plus H., Co-Diovan, Zelvatancombo, Valsaration Plus H Irbesartan/hydrochlorothiazid Sandoz (Teva, Winthrop),Coaprovel Tabulka 4: Fixní kombinace beta-blokátoru a blokátoru Ca kanálů bisoprololum fumaras 5 / 10 mg amlodipinum 5 / 10 mg Concor Combi Unikátní kombinace beta-blokátoru a blokátoru Ca kanálů Tabulka 5: Fixní kombinace beta- blokátoru a diuretika Atenololum 100 mg chlorthalidonum 25 mg Tenoretic bisoprololum fumaras Lodoz, Tebis plus H. 2, mg hydrochlorothiazidum 6,25 12,5 25 mg nebivololum 5 mg hydrochlorothiazidum 12,5 25 mg Tabulka 6: Fixní kombinace diuretik Amiloridum 2,5 5 mg Hydrochlorothiazidum mg Amiloridum 2,5 Chlorthalidonum 25 mg Amicloton Nebicard H, Nebilol H, Nebilet plus H Loradur, Loradur mite,moduretic, Rhefluin, Amilorid/HCT AL, Apo-Amilzide nu aliskirenu s hydrochlorothiazidem (Rasilez). Kombinace aliskirenu s ACE inhibitory a AR blokátory (sartany) je však od kontraindikována u pacientů s diabetes mellitus anebo onemocněním ledvin (dle doporučení Evropské lékové agentury). Při vhodně zvolené kombinaci je využití fixních kombinací výhodné pro nemocné, zvyšuje komfort podání léčby a snižuje vedlejší účinky léčby při srovnatelném léčebném efektu. Literatura: 1. Bangalore S., Kamalakkannan G., Parkar S.,Messerli F.H. Fixed Dose combinatios improve Medication Compliance: A Meta Analysis AJM 2007, 120, Dostál O., Linhart A. Fixní kombinační léčba arteriální hypertenze Pozice fosinopril/hydrochlorothiazid Kapitoly z kardiologie, 2011, 4, Farmaceutické informace, , ISSN Filipovský J. Kombinační léčba arteriální hypertenze: Medicína po promoci, 2011, Fogari R., Zoppi A., Mufellini A., Corradi L., Lazzari P., Preti P., Derosa G: Efficacy and safety of two tretment combinations of hypertension in very lederly patients. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2009, Gradman A.H., Basile J.N., Carter B.L., Bakris G.L. Combination therapy in hypertension J American Society of Hypertension, 2010, 4 (2), Hegarová M. Arteriální hypertenze a chronické srdeční selhání Interní medicína pro praxi 2011, 13(3), Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, et al. ACCOMPLISH Trial Investigators. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. New England Journal of Medicine 2008; 359: Mancia, G., Laurent, S., Agabiti-Rosei, E., et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document. J Hypertens, 2009, 27, p Miranda RD., Mion D., Rocha JC., Kohlmann O., Mota Gomes A.A.., Kerr Saraiva JF., Amodeo C, Filho BL: An 18-week Prospective, Randomized,Double-Blin d, Multicednter Study of Amlodipin/Ramipril Combination Versus Amlodipine Monotherapy in the Treatment of Hypertension: The Assesment of Combination Therapy of Amlodipin/Ramipril (ATAR)Study. Cl.Ther-2008, 30 (9), Ruilope L.M., Schaefer A: Efficacy of Sevikar compared to the combination of perindopril plus amlodipin on central arterial blood pressure in patients with moderte-to-severe hypertension:rationale and design of the SEVITENSION study Contemporary Clinical trials 2011, 32, Sever, PS., Dahlöf, B., Poulter, NR., et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet, 2003, 361, p Souček M, Řiháček I, Fraňa P,. Plachy M: Trend fixních kombinací u hypertenzních pacientů Fixni kombinace lisinoprilu s amlodipinem, Practicus 2012, 4, Zdravotnická ročenka ČR 2010 ÚZIS, s.issn: , ISBN

20 Histamin v rybích produktech MUDr. Marie Bastlová, MVDr. Renáta Brablcová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Souhrn: Biogenní amin histamin vzniká dekarboxylací z aminokyseliny histidin. Vzhledem k možnému nebezpečí vzniku zdravotních potíží vyvolaných nadměrným obsahem histaminu bylo v roce 2010 provedeno sledování zdravotní nezávadnosti pokrmů a výrobků z rybího masa a mořských plodů v zařízeních poskytujících stravovací služby. Cílem šetření bylo posoudit účinnost preventivních postupů provozovatelů směřujících k zajištění bezpečnosti potravin a k zabránění vzniku nadměrného množství histaminu. Kontrolován byl původ suroviny, dodržování teplotního řetězce při skladování a úpravě ryb, zabránění kontaminaci v průběhu výroby, správné postupy rozmrazování rybího masa, dostatečnost tepelného opracování. Klíčová slova: biogenní aminy, histamin, skladování, úprava ryb, teplotní řetězec, HACCP (Hazard analysis and critical control points) 20 Histamin Patří do skupiny tzv. biogenních aminů, vznikajících při metabolismu bílkovin v lidském organismu nebo rozkladem bílkovin v potravinách. Chemickou podstatou tohoto procesu je dekarboxylace aminokyselin, kdy výsledkem štěpení vedle CO 2 jsou primární aminy, zvané biogenní aminy. Mnohé z nich se v organismu uplatňují jako prekurzory hormonů, stavební jednotky koenzymů a jiných biologicky účinných látek. Podmínky vzniku biogenních aminů v potravinách Pro vznik biogenních aminů v potravině musí být splněny určité podmínky. Jsou to jednak dostupnost aminokyselin, cukrů a přítomnost mikroorganismů s dekarboxylázovou aktivitou (např. Proteus morganii, Klebsiella pneumoniae a Hafnia alvei, ale i Lactobacillus, Peiococcus, kvasinky). Dalším důležitým faktorem je teplota kolem 20 C a ph 4-5,5. Přítomnost soli tvorbu biogenních aminů inhibuje. Biogenní aminy nejčastěji vznikají při fermentačních procesech, nacházejí se proto např. ve zrajících sýrech, fermentovaných masných výrobcích, pivu nebo vínu. Fermentované potraviny obsahují tedy biogenní aminy jako přirozenou složku. U nefermentovaných potravin (např. maso, mořské ryby) dochází k nárůstu obsahu biogenních aminů v souvislosti s nežádoucími rozkladnými procesy při nevhodném skladování. Výskyt histaminu v rybách Velmi často se biogenní aminy, zejména histamin, vyskytují v některých typech ryb (tuňák, makrela), a to ne jako důsledek fermentačního procesu, ale při nedodržení hygienických podmínek při zpracování ryb a porušení chladírenského řetězce. Důvodem, proč se biogenní aminy vyskytují ve větší míře u určitých druhů ryb, je jednak zvýšený obsah aminokyseliny histidin, a také fakt, že v rybách s tmavým masem je vyšší obsah volného histidinu než v bílém rybím mase nebo v mase jatečních zvířat. Význam stanovení histaminu Z hygienického hlediska slouží stanovení histaminu k indikaci stupně kažení potravin, kdy se např. při skladování ryb s vyšším obsahem volného histidinu vytvoří toxické množství histaminu dříve, než se ryba projeví senzoricky jako závadná. Maximální povolené hodnoty histaminu v poživatinách V praxi se nestanovují všechny biogenní aminy, ale především histamin, který má předepsané určité limitní hodnoty v potravinách. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny stanovuje povinnost provozovatele potravinářského podniku: Potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy nebo jejich toxiny či metabolity v množstvích představujících riziko pro lidské zdraví. Maximální hodnota histaminu v produktech rybolovu u druhů ryb spojovaných s vysokým obsahem histidinu je mg/kg (ve 2 vzorků z 9 může být vyšší hodnota) Jedná se zejména o druhy ryb: Scombridae (= scombroid syndrom, scombroid poisoning.), Clupeidae, Engraulidae, Coryfaenidae, Pomatomidae, Scombresosidae. Účinky histaminu V normálním organismu je histamin považován za tkáňový hormon s některými fyziologickými funkcemi; působí regulačně na lokální prokrvení. Jeho nejdůležitější účinky jsou zvýšení sekrece žaludeční šťávy, rozšíření krevních kapilár, zvýšení jejich propustnosti a zároveň snížení krevního tlaku. Histamin se v lidském organismu rozkládá působením enzymů histaminázy, histamin-n-metyltransferázy a další-

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 3 č í s lo 2 2 0 1 3 Atopická dermatitida Mýty a omyly v očkování Penicilinová antibiotika Sexuální medicína Hyperaktivní

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob Kapitoly Ročník 4 Číslo 1/2012 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍM GRANTEM SPOLEČNOSTI TEVA z obsahu Obecné problémy farmakoterapie ve stáří Hypertenze u starších osob Specifika léčby

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie Kapitoly Ročník 3 Číslo 1/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 7/2005 ročník 4 určeno všem praktickým lékařům NOVINKA! znalostní test hodnocen 5 kredity ČLK Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba NOVÁ INDIKACE 2 problémy 1 pacient 2v19 Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH.1 První kombinovaná léãba ED a LUTS-BPH v jednom1,2,3 ProvÇÓÓená úãinnostt BezpeÃnostt Minimáální

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETALOC 1 mg/ml Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje metoprololi tartras 1 mg (odp. metoprololum 0,78

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více