O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů ( )... 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie... 13 Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů (632 661)... 21"

Transkript

1 Obsah Předmluva... 9 Pravopisná poznámka Starověká Mezopotámie Počátek osídlení Mezopotámie a Sumerové Babylónie Asýrie Mezopotámie součástí říše Achaimenovců Mezopotámie pod helénistickou nadvládou Mezopotámie součástí říše Parthů Mezopotámie součástí říše Sásánovců Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů ( ) Vznik islámu První dva chalífové: Abú Bakr ( ) a umar ( ) Vláda třetího chalífy uthmána ( ) a vznik šíy.. 22 Vláda čtvrtého chalífy Alího ( ) Společenské a správní poměry v chalífátu a irácké provincii Umajjovský chalífát ( ) Vláda umajjovských chalífů a šíitská opozice Společnost, věda a kultura za umajjovců Abbásovský chalífát ( ) Vláda dynastie Abbásovců a správa říše rozpad Abbásovské říše Proměna učení šíy a posilování její politické moci rozšiřování území muslimských turků hospodářství a společnost za Abbásovců rozvoj vědy a kultury Bagdád jako centrum politiky, obchodu, kultury a vzdělání (5

2 Pád chalífátu a Irák pod nadvládou Mongolů ( ) Dobyvačné výpravy Mongolů Pád Abbásovské dynastie a konec chalífátu Říše Ílchánů ( ) a Džalá irovci ( ).. 36 timur Lenk a nové tažení Mongolů na irák turkmenské kmeny v iráku (konec 14. století 1478).. 38 Irák součástí Osmanské říše ( ) Vznik osmanské říše a její boj se Safíjovci o irák nadvláda osmanské říše Vláda mamlúků ( ) osmanské reformy a posilování moci centra hospodářství, společnost a zájmy evropanů v iráku Mladoturecká revoluce a arabské provincie osmanské říše Vznik arabského nacionalismu světová válka a konec turecké nadvlády ( /19) Vnitropolitická situace v předválečném iráku Pronikání evropských mocností do iráku Vypuknutí 1. světové války a arabské povstání Vytvoření nových arabských států Irák jako britské mandátní území ( ) růst nacionalismu, povstání a vláda emíra Fajsala ( ) hraniční spory nového státu a smlouvy se sousedy Situace v iráku před získáním nezávislosti Irák formálně nezávislá monarchie Hášimovců ( ) Vznik suverénního státu (1932) Vláda krále Gházího ( ) a hraniční spory s Íránem Vláda krále Fajsala ii. ( ) a 2. světová válka Vývoj v iráckém Kurdistánu Poválečný vývoj Vztahy se státy Blízkého východu za Fajsala ii. ( ) Svržení monarchie hášimovců (1958) )

3 hospodářství a irácká společnost za hášimovců Prvních 20 let irácké republiky ( ) Vláda premiéra Abd al-karíma Qásima ( ) a spory mezi důstojníky Pozice komunistické strany Pozice kurdského obyvatelstva hospodářství a společnost za prezidenta Qásima ( ) Strana Baas a první baasistický převrat (1963) Vývoj po převratu režim prezidenta Abd as-saláma árifa ( ) režim prezidenta Abd ar-rahmána árifa ( ) hospodářství a společnost za vlád bratrů árifů ( ) Druhý baasistický převrat (1968) Vláda prezidenta Ahmada hasana al-bakra ( ) Zahraniční vztahy baasistického režimu ( ) Posilování moci Saddáma husajna ( ) Zahraniční vztahy ( ) hospodářství a společnost za vlády strany Baas ( ) Irácká republika za vlády Saddáma Husajna ( ) Saddám husajn prezidentem (1979) Válka s Íránem a její příčiny ( ) Průběh války Mezinárodní reakce na válku a spojenci válčících států Propagandistická tvář války Situace irácké opozice, Kurdů a al-anfál Důsledky války Anexe Kuvajtu a válka v Perském zálivu ( ) Co předcházelo anexi Průběh konfliktu operace Pouštní bouře ukončení války a její důsledky (7

4 Poválečný vývoj v Iráku ( ) Povstání šíitů na jihu iráku Povstání Kurdů a vznik Svobodného Kurdistánu Saddám husajn stále u moci Poválečná opatření osn Druhá válka v Iráku (2003) Příčiny války reakce mezinárodního společenství na chystanou válku operace irácká svoboda ( ) Příliš optimistické vyhlídky Američanů po válce Irák po svržení Saddáma Husajna ( ) Problémy s nastolením bezpečnosti Kritika války a vývoje poválečné situace Šíitský odpor a sektářské násilí Kurdská autonomie a poválečné změny k lepšímu Dopadení Saddáma husajna Prozatímní koaliční správa a irácká vládní rada Prozatímní ústava a irácká prozatímní vláda růst sektářského násilí a útoků povstalců ( ) irácká vláda a vytvoření trvalé ústavy navyšování počtu amerických jednotek Sliby prezidenta usa Baracka obamy a volby ekonomický a hospodářský vývoj irácké náboženské a etnické menšiny Závěr Česko-irácké vztahy od roku Tabulky představitelů Iráku Encyklopedické heslo Informace pro turisty Zastupitelské úřady Základní jazykové obraty v arabském jazyce Seznam zkratek Doporučená literatura Resumé )

5 P ř e d m l u v a o iráku slýcháme hlavně v souvislosti s útoky na orgány nového stá tu nebo boji probíhajícími mezi různými náboženskými skupinami. Zjednodušeně se říká, že jde o důsledky války z roku 2003 a zničení diktátorského režimu prezidenta Saddáma husajna. irák je však multietnickým a multináboženským státem již od svého vzniku a křehkou jednotu po většinu jeho existence držely pohromadě autokratické režimy. Až pád diktátora husajna odhalil etnic - ké i náboženské napětí ve společnosti v plné nahotě a za podrobného komentování zejména západních médií se dostalo pozornosti sektářskému násilí, jež zemi sužuje již osm let. ovšem násilí tu bylo mnohem dříve a husajnův režim ho řešil neméně krutě (masakry šiítů i Kurdů, a to dokonce chemickými zbraněmi!), byť se tím nechlubil a média zvenčí, zejména ty za železnou oponou, to nezajímalo... Přitom mezinárodní pozornost irák přitáhl za válek v letech , respektive V dlouhé a vyčerpávající válce s Íránem z 80. let 20. století naopak řada západních států irák podpořila, neboť hrozba šíření islámské revoluce z Íránu se tehdy zdála být větší než nebezpečí povstávající z husajnova režimu obráceného jen proti části vlastních občanů. Když ale irák roku 1990 anektoval Kuvajt, zformovaly usa mezinárodní koalici, která malou monarchii osvobodila. irácký režim nechala ale dál vládnout v původních hranicích. Až neochota podřídit se kontrole osn ohledně zbraní hromadného ničení vyvolala konflikt (2003), který se stal Saddámu husajnovi osudným, když diktátor nepochopil, že se svět po 11. zá ří 2001 změnil. Pád režimu ovšem místo toho, aby situaci řešil, zprvu vyvolal nestabilitu v celé zemi. i když irák jako moderní stát existuje od roku 1932, různé státní útvary se na jeho území nacházely již od starověku a díky osídlení z doby několika tisíc let před n. l. bývají oblasti dnešního iráku, zejména kolem životodárných řek eufratu a tigridu, nazývány (9

6 kolébkou civilizace. Území tvořilo součást řady více či méně významných a rozsáhlých útvarů, ať šlo o starověké státy, islámské chalífáty či novější říše. často tak bylo jablkem sváru a válek sousedících říší, k nimž střídavě patřilo. Jak ve starověku, tak za islamizace a arabizace regionu Blízkého východu a vlády Abbásovců tvořila Mezopotámie, resp. irák a samotný Bagdád, významné civilizační, kulturní, politické i vzdělanostní centrum. Vliv a rozvoj iráku ovšem za cizích vlád a dynastií stagnovaly, či upadaly, což platilo i o staleté nadvládě osmanské říše, kdy se dostal na periferii politického dění. Až získání samostatnosti, ale i nález rozsáh - lých zásob ropy v první polovině 20. století vrátily zemi zpět do centra zájmu světa. Přelom tisíciletí ovšem přinesl dobu revolucí, převratů, nedemokratických vlád a ničivých válek. naše knížka se zabývá politickými, kulturními a náboženskými dějinami současného státu irák, byť vývoj sleduje od neolitického osídlení (6. tisíciletí před n. l.). Jen stručně popisuje vznik a vývoj starověkých říší Mezopotámie i dobu, kdy irák patřil k arabské říší chalífátu. neopomíjí ani nadvládu Mongolů a turků. Pozornost se však soustředí na nejnovější etapu vývoje, tj. na 20. a počátek 21. století, tedy na období, kdy se irák vymanil z autority cizích vlád (a poté vlastních monarchů i diktátorů) jako suverénní a plnohodnotný člen mezinárodního společenství států. Pro pochopení dnešního vnitropolitického a společenského dění je zásadní ta část, jež se věnuje revoluci 1958 a přerodu království v republiku, převratům a sílící moci strany Baas, útlaku etnických i ná boženských skupin, narůstajícímu vlivu Saddáma husajna a třem válkám, které byly přímým či nepřímým důsledkem jeho vlády. čtenáře s hlubším zájmem o dějiny novodobé, ale i středověké či starověké odkazujeme na řadu zahraničních, ale i českých knih. Starověkou Mezopotámii čtenářům přiblíží Dějiny Mezopotámie ney novákové, Lukáše Pechy a Furata rahmana (1998), mnoho hesel z Encyklopedie starověkého Předního východu (editor Jiří Prosecký, 1999) či Babylónie Lukáše Pechy (2006). o vzniku islámu a islámských arabských říších na Blízkém východě se podrobně píše mj. v knize Svět islámu. Dějiny a kultura od Felixe tauera (2006). Vývoj osmanské říše včetně iráckých území pod její nadvládou přiblíží mj. Přehled politických a kulturních dějin islámských 10)

7 zemí od vzniku islámu do konce 18. století od rudolfa Veselého (1991) a Moderní dějiny islámských zemí eduarda Gombára (1999). Významné období novodobých dějin, tj. 1. světovou válku a meziválečné období, kdy se irák osamostatnil, přiblíží monografie Cesta k soudobému Iráku: Núrí as-sa íd a dějiny irácké monarchie ( ) Petra Přebindy (2005). o vývoji irácké republiky a vládě S. husajna pojednávají zahraniční publikace přeložené do češtiny Irák od roku 1958: od revoluce k diktatuře od autorů Marion Farouk-Sluglett a Peter Sluglett (2003) či Tajný život Saddáma Husajna od Cona Coughlina (2003) a řada dalších (viz též seznam literatury). Předkládaná monografie, kombinující pohled na vývoj iráku z perspektivy historie i mezinárodních vztahů, se snaží přispět k pochopení složité vnitrostátní politické, společenské i náboženské situace této země. Poskytuje náhled do komplikovaného soužití náboženských a etnických skupin v zemi plné protichůdných světonázorů, mající zkušenost s několika ničivými konflikty. to vše utvářelo jak dnešní komplikovanou vnitropolitickou situaci, tak nap jaté vztahy iráku se sousedními státy a dalšími zeměmi regionu i jeho stávající obraz v mezinárodním společenství. V Plzni březen 2011 (11

8 Pravopisná poznámka tak jako v jiných svazcích edice Stručná historie států věnovaných zemím, kde se dnes píše a mluví arabštinou či jejími dialekty (Alžír - sko, Tunisko, Egypt, Saúdská Arábie) používáme v textu běžný pře pis do latinky, s výjimkou arabských slov psaných kurzivou, respektive kapitoly o jazykové první pomoci, kde jsou vyznačeny přídechy. odkazy na literaturu jsou vždy zařazeny na konec podkapitolek. 12)

9 Starověká Mezopotámie Počátek osídlení Mezopotámie a Sumerové Území mezi eufratem a tigridem, jež se od dob antiky podle Řeků nejčastěji nazývá Mezopotámií (Meziříčím) a jemuž zhruba odpovídá dnešní irák, se považuje za kolébku civilizace, která patří k nejstarším na Blízkém východě i na světě. Právě přírodní podmínky (dostatek vláhy, bujná vegetace, úrodná půda) sem přilákaly osadníky již v pravěku a od 6. tisíciletí před n. l. zde vznikaly první vyspělé zemědělské (neolitické) kultury. Do 5. tisíciletí se klade vznik jednoho z nejstarších měst na světě eridu. V polovině 4. tisíciletí už se vytvářely základy městské civilizace a spolu s tím i zárodečné formy státní organizace. o uspořádání společnosti a její správě v této době máme jen mlhavou představu. o městských státech lze s jistotou hovořit až v raně dynastické době, tedy od 3. tisíciletí před n. l. v oblasti Sumeru, a to díky epochálnímu vynálezu písma, které nám zprávy zprostředkovalo. Sumer byl ve starověku název pro nejjižnější část Mezopotámie, podle obyvatel Sumerů (severně od této oblasti se pak nacházel Akkad a obě území tvořila od 2. tisíciletí Babylonii; sever Mezopotámie patřil Asýrii). Sumerské městské státy trvaly až do přelomu 3. a 2. tisíciletí před n. l., ale to již sláva Sumerů uhasínala. Přicházeli další a další semitské kmeny, které měnily etnickou skladbu a sumerština se už neužívala jako mluvený jazyk, ale ještě nemizela. i název Sumer ještě nějaký čas jako geografické označení přetrval. Významnými centry Sumerů, byla samostatná, často se svářící města a jejich okolí: ur, Šuruppak, uruk, eridu, isin, Larsa, Lagaš a další. Kvetlo tu rozvinuté zemědělství, využívající důmyslná zavlažovací zařízení, díky nimž se dosahovaly výnosy obilí, o nichž se evropě do 19. století mohlo jen zdát. Dostatek potravy dovolil, aby se část lidí věnovala výlučně řemeslům a další bylo možné zaměstnat jako elitu: vojáky, úředníky, kněží, učitele a na vrcholu pyramidy pak stáli vládci. Sumerům se připisuje řada (13

10 prvenství: vynález kola, první pluh, měli rozvinutou matematiku i kalendář (mj. hodiny dělily do 60 jednotek, jak je užíváme dodnes) a vytvořili nejstarší známé písmo: zprvu obrázkové, pak jednoduší klínové. Sepsali první zákony, měli první školy i první učebnice. Z doby Sumerů také pochází dílčí skladby o Gilgamešovi, pololegendárním králi uruku, na jejichž základě ve 2. tisíciletí před n. l. vznikl akkadský Epos o Gilgamešovi, poté přeložený do řady jazyků a dlouho známý na celém Předním východu. Dochované prameny, a to i hmotné, ukazují že ve 3. tisíciletí před n. l. se v uru vedle zlata, stříbra či lazuritu zpracovávala měď a cín na bronz, který sloužil k výrobě zbraní, nástrojů i šperků. Dějiny Sumeru se obvykle dělí do tří etap. Během té první, raně dynastické (cca před n. l.), vznikaly městské státy, které mezi sebou často bojovaly o ovládnutí úrodné půdy v údolí eufratu a tigridu. Jde o dobu prvních králů, kteří měli na rozdíl od dřívějších kněžských vládců čistě politickou a vojenskou moc, byť autoritu opírali o přízeň božstev, jimž též skládali účty. Druhá etapa trvala jen asi 200 let, přičemž kolem roku 2334 před n. l. Sumer dobyl Sargon i., král semitského města Akkad (město, jehož pozůstatky dodnes nebyly nalezeny, leželo na sever od Sumeru), a připojením městských států ke svému panství vytvořil první veleříši na světě. Chtěl její území sjednotit a ukončit soupeření jednotlivých měst. Zároveň pokračoval ve výbojích a jeho vojsko dosáhlo až do dnešní Sýrie na pobřeží Středozemního moře, na jih Anatolie či do západní části Íránu. nesourodou říši Akka dů už za pravnuka Sargona ohrozili Gutejci, bojovné horské kmeny z východu, kteří si pak na sto let vytvořili menší stát v části Mezopotámie. Říše Akkadů zanikla kolem poloviny 22. století před. n. l., a to jak kvůli útokům zvenčí, tak následkem vnitřních rozbrojů. Díky tomu se jih Mezopotámie zase osvobodil a nastala tzv. sumerská renesance a nový rozkvět kultury Sumerů. Významným panovníkem byl Gudea ( před n. l.) ze ii. dynastie z Lagaše, jehož zásluhou se zdejší městský stát rozvíjel a došlo k rozsáhlé stavební činností. Počátek třetího a posledního období Sumeru se datuje do doby, kdy urský král zvítězil nad Gutejci a ovládl většinu území jižní Mezopotámie, včetně bývalého Akkadu. tehdy se poprvé i Sumerové 14)

11 sjednotili pod jednou vládou, ale jejich renesance neměla dlouhé trvání. Kolem 2000 před n. l. iii. dynastii z uru zničily jednak nájezdy divokých Amorejců, semitských kočovníků přicházejících ze západu, ale i tažení souseda z východu, říše elamu (nováková Pecha rahman, 1998: 35 39, 54 71, ). Babylónie Právě Amorejci, blízcí příbuzní Akkadů, určovali nadlouho další děje v Mezopotámii, když jejich stát na severu se jmenoval Asýrie (viz dále), zatímco na jihu (místo Akkadu a Sumeru) postupně vznikla Babylónie (podle města Babylónu). Počátkem 2. tisíciletí bychom našli na jihu Mezopotámie, opět řadu menších celků, kte - ré spolu soupeřily. V 18. století před n. l. se však Babylón stal cen trem velké a významné říše, která v době vrcholu ovládla vět - šinu jižní Mezopotámie. nejslavnější éra je spojena s Chammurabim ( před n. l.), jenž je známý hlavně díky nálezu nej - lépe dochovaného a uceleného starověkého zákoníku v ději nách (tzv. Chammurabiho stéla). Babylón ležel asi 90 km jižně od Bagdádu. Počátkem 16. století před n. l. město dobyli Chetité, kteří ale poté odtáhli a v jižní Mezopotámii nastalo dvousetleté temné období, kdy se moci chopili Kassité ( století před n. l.). Pak se tu během 1. tisíciletí před n. l. prosadila řada dynastií a zároveň sem přicházely další příbuzné semitské kmeny (Chaldej - ci). Babylón ale nakonec získali bojovní Asyřané. Až v 7. století před n. l. se země dostala z asyrského jha a v poslední a nej slav - nější etapě zde vzniká novobabylónská říše ( před n. l.). Její vládce Chaldejec nabukadnezar ii. obnovil dřívější slávu říše a vytvořil jeden z nejmocnějších států Předního východu. Říše zahrnovala i Sýrii, Palestinu, Fénicii (Foiníkii) či Kilíkii v Malé Asii a výboje směřovaly až na Arabský poloostrov i proti egyptským faraonům (až do egypta ale nepronikli). Z Bible známý nabukadnezar ii. začal v Babylónu přestavbu paláců a chrámů i opevnění, mostu přes eufrat a asi i visutých zahrad (Semiramidiných). Baby - lónská říše zanikla 539 před n. l. poté, co ji dobyli Peršané v čele s Kýrem ii. Velikým. Proslulé hradby by mu asi dlouho odolávaly, pokud by mu je neotevřeli sami Babyloňané. Ani pak ovšem Me zo - potámie netvořila jednotný celek, když bylo její území začle ně no (15

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie Mezopotámie utor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis notace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin starověké

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vláda Náder Kolí Afšára, Afšárovci 63 Zandovci 64 Kádžárovci 66 Vláda Áká Mohammad chána 66 Vláda Fath Alí šáha 67 Vláda Náseroddín šáha 70 Vláda

Vláda Náder Kolí Afšára, Afšárovci 63 Zandovci 64 Kádžárovci 66 Vláda Áká Mohammad chána 66 Vláda Fath Alí šáha 67 Vláda Náseroddín šáha 70 Vláda Obsah Úvod 8 Prehistorické období 9 Elamská říše 10 Migrace Árjů 12 Starověké dějiny Íránu 13 Období bájných dynastií 13 Médská říše 14 Achajmenovci a perská říše 15 Zoroastrismus a Avesta 19 Vpád Alexandra

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Genocida arménské populace Osmanská říše představovala až do mladoturecké revoluce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_14

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Írán. z d e n ě k c v r k a l. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 7

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Írán. z d e n ě k c v r k a l. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 7 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Írán z d e n ě k c v r k a l N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 7 PhDr. Zdeněk Cvrkal, 2007 Libri, 2007 ISBN 978-80-7277-337-4 Obsah Úvod 8 Prehistorické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Vláda Mahmuda II. Spravedlivého Krymská válka ( ) Druhá etapa reforem ( ) Krize osmanské říše ( ) Absolutistická vláda Abdülhamida II.

Vláda Mahmuda II. Spravedlivého Krymská válka ( ) Druhá etapa reforem ( ) Krize osmanské říše ( ) Absolutistická vláda Abdülhamida II. Obsah Malá Asie ve starověku Nejstarší období Chetitská éra ( před n. l.) Říše Urartu (.. století před n. l.) Stát Frygů (.. století před n. l.) a Lýdů ( před n. l.) Doba helénská Doba římská a byzantská

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Starověké civilizace: Blízký východ

Starověké civilizace: Blízký východ Starověké civilizace: Blízký východ Sumer (4.-3. tisicíletí př.n.l.) nejstarší písmo KLÍNOVÉ počátky matematiky, zeměměřičství, stavitelství nejstarší mýty (Gilgamameš) města: Eridu, Kiš, Larsa, Lagaš,

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán

Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán STÁTY ARABSKÉHO POLOOSTROVA rozlehlá pustina, na ploše 2000 x 2500 km žije 40 mil. ob., převážně při Perském zálivu a v oázách,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur ASÝRIE < město Aššur a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. zakladatelem Sargon II. Rekonstrukce brány do Sargonova paláce v Chorsábádu Vchod do paláce

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace 28. Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace Barbora Váňová, 4.B Dekolonizace Za 2WW a po ní sílily v koloniích národněosvobozenecká hnutí a rostl nacionalismus Náklady mocností

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY MEZOPOTÁMIE

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY MEZOPOTÁMIE DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY MEZOPOTÁMIE Rozsáhlé území mezi Tigridem a Eufratem s vysokými horami, nížinami a pouštěmi. Simultánně s Egyptem se rozvíjející říše (dvě velké zemědělské říše, tzv. úrodného půlměsíce)přelom

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán

Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán Europasecura 2012 Bezpečnostní analýza na téma Afghánistán Autoři: Adam Koldinský Klára Šarkovská Petr Šarkovský Gymnázium Dr. Randy V6.A a V8.A Jablonec nad Nisou, 2012 1 Obsah 1 Pozadí konfliktu... 3

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Pavel Trtílek: 9. října 2014 Časová periodizace ve vztahu k vývoji divadla: Pravěk (do 4. tisíciletí př.n.l.) divadlo v dnešní podobě neexistovalo, performanční ( předváděcí ) projevy

Více

Bipolarita Počátky studené války

Bipolarita Počátky studené války Bipolarita Počátky studené války Anotace:prezentace se věnuje fenoménu studené války. Rozdělení světabipolarity na dvě poloviny a vztahu SSSR a USA. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_DVK1114

VY_32_INOVACE_DVK1114 BABYLONSKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1114 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace, charakteristika a vývoj babylonského umění STAROBABYLONSKÉ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více