Nabídka seminářů pro školní rok 2012/2013:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka seminářů pro školní rok 2012/2013:"

Transkript

1 Nabídka seminářů pro školní rok 2012/2013: Přírodovědný blok Fyzika Prof. Töpferová 4R O Speciální teorie relativity, elmg.záření, fotometrie, fyzika mikrosvěta Chemie Prof. Navrátilová 4R O Doplnění učiva z fyzikální chemie, opakování maturitních témat. Biologie Prof. Hrabovská 4R O Kapitoly z obecné biologie, vznik a vývoj života, evoluce, fylogeneze, antropogeneze, ekologie, Prohlubování základního učiva se zaměřením na maturitu a přijímací řízení na VŠ přírodovědného typu. Ucelení učiva biologie gymnázia. Tvorba vlastních presentací, integrace PC do výuky. Určen pro maturanty z Fy, Ch, Bi a jako příprava na VŠ přírodovědného a medicínského zaměření Technický blok Fyzika Prof. Töpferová 4R O Speciální teorie relativity, elmg.záření, fotometrie, fyzika mikrosvěta Matematická analýza Prof. Bílková 4R O Funkce, diferenciální a integrální počet. Obsah učiva semináře bude zahrnut do zkoušky z matematiky v profilové části MZ. Deskriptivní geometrie - základní Prof. Horálková 4R O Kótované promítání, Mongeovo promítání Určen pro maturanty z M, Fy, Dg a jako příprava na VŠ technického zaměření včetně MFF UK Ekonomický blok Matematická analýza Prof. Bílková 4R O Funkce, diferenciální a integrální počet. Obsah učiva semináře bude zahrnut do zkoušky z matematiky v profilové části MZ. Zeměpis Prof. Klika 4R O Socioekonomická geografie obyvatelstvo a sídla ve světě, struktura hospodářství, energetická a surovinová situace ve světě, ekonomické kontrasty, chudoba ve světě, obchod a finance, mezinárodní obchod, ekonomické integrace - typologie, EU historie, struktura, principy Politická geografie státní zřízení a formy vlád, vývoj politické mapy světa, vliv politického systému na ekonomiku státu, ohniska neklidu ve světě Ekonomická charakteristika makro-regionů světa Ekonomie Prof. Mochan 4R O Trh, nabídka a poptávka, stručný vývoj ekonomického myšlení, ekonomická integrace, konkurence, peníze, banky a pojišťovny, obchod, spotřebitel, formy společností, ekonomika podniku, organizace podniku, řízení, marketing, jakost, produkt, inflace, nezaměstnanost. Určen pro maturanty z M, Z, ZSV(s důrazem na ekonomii) a jako příprava na VŠ ekonomického zaměření Humanitní blok Moderní dějiny Prof. Hanzlík 4R O Prohloubení probíraného učiva k maturitní zkoušce 1.světová válka, meziválečná situace, nacismus, fašismus, komunismus, 2.světová válka, poválečné uspořádání. Dějiny od roku 1945 do současnosti Dějiny kultury Prof. Hoffmannová 4R O Opakování a prohloubení probraného učiva k maturitní zkoušce Antika, byzantská a arabská kultura, předrománský sloh, románská kultura, gotika, renesance a manýrismus, baroko a rokoko, klasicismus a romantismus, secese, moderní slohy Zeměpis 1 Prof. Vorel 4R O

2 Politická geografie stát - jeho znaky a funkce, suverenita státu, nezávislé státy, státní zřízení a formy vlády; státní hranice; Regiony světa - EU, jiné evropské a mimoevropské politické a hospodářské integrace. Vybrané kapitoly z politické a regionální geografie politická mapa světa (kolonizace, dekolonizace), globální problémy lidstva, aktuální problémy vybraných států světa. Česká republika regiony, politická a hospodářská situace státu. Zeměpis 2 Prof. Brabec 4R O Politická geografie stát - jeho znaky a funkce, suverenita státu, nezávislé státy, státní zřízení a formy vlády; Regiony světa - EU, jiné evropské a mimoevropské politické a hospodářské integrace, ohniska neklidu ve světě a jejich příčiny, míra demokracie ve světě, totalitní režimy. Socioekonomická geografie - ekonomické rozdíly zemí světy; Globální problémy světa - chudoba, hlad, přírodní zdroje, energetická situace, problémy obyvatelstva; Aktuální sociální a politické problémy v ČR i zahraničí. Určen pro maturanty z D, Z a jako příprava na VŠ humanitního zaměření Podrobnější informace o některých seminářích naleznete na vývěsce školy. Český jazyk: Literární seminář Prof. Jirák 4R O Moderní česká a světová literatura, interpretace děl ze seznamu četby k maturitě, film a literatura, literární teorie Literární seminář Prof. Vondra 3R M 4R O Vybrané problémy četby uměleckých textů (nesrozumitelnost, básnická inspirace, fikce, hra a konstrukce) Literární seminář Prof. Tokarská 3R M 4R O Co v učebnicích nebylo (program následně vyplyne ze zájmu studentů, žádné doučování ani opakování) Anglický jazyk: CAE 2 year preparation Seminar (year 1) Prof. Ševčíková 3R M Zahájení dvouletého semináře. Seminář je určen pro studenty, kteří buď již složili zkoušku FCE, nebo měli při výsledcích z bariérových testů FCE alespoň 70%. O zařazení do semináře rozhoduje příslušný vyučující. Před zápisem svou volbu s vyučujícím konzultujte. CAE 2 year preparation Seminar (year 2) Prof. Ševčíková 4R O Pokračování dvouletého semináře International relations/model UN Prof.? 3R M 4R O This seminar will look at current issues in international politics and they way they affect the international community. The class will also be used to prepare for Model UN events. English Film Seminar Prof.? 3R M 4R O We will view and discuss some classic films. You CANNOT take this seminar if you have taken ACF before. FCE Prof. Ferjenčíková 3R M Intenzivní procvičování zkouškových dovedností (na FCE), zaměřené na studenty, kteří dosáhli nižšího skóre v bariérových testech (max. 70 %) a mají v úmyslu zkoušku složit o rok později. Cíl: Umožnit složení zkoušky studentům, kteří potřebují pro zvládnutí dovedností více času, individuální přístup a tempo. Fast track CAE 1 year preparation seminar Prof. Hrazdirová 3R M Jednoletý seminář je určen pro studenty, kteří již složili zkoušku FCE, nebo splnili bariérové testy na A (>80%). Seminář je zaměřený na Use of English, ostatní

3 dovednosti budou přiměřeně redukovány, přihlášení studenti musí počítat s vyšším podílem domácí přípravy. O zařazení do semináře rozhoduje příslušný vyučující. Studenti se současně nemohou přihlásit na CAE 2 year preparation Seminar. Před zápisem svou volbu s vyučujícím konzultujte. History of the English language Prof. Koester 4R O This seminar will be part linguistics, looking at how English has evolved over time from a synthetic to analytic language, and part sociology (looking at the social aspects of language use,.why English doesn't have a "vy/ty" distinction, etc, and looking at the use and reception of English in colonized places like Africa, Singapore, and India). Creative Writing Prof. Koester 3R M 4R O This course will instruct students in various approaches to and methods for writing poetry and short stories. Students will be exposed to both temporary and historical poetry and short stories in English. Finally, they will learn about theories of translation and complete a translation project related to a writer of their choice. Maturitní seminář z AJ Prof.??? 4R O Jednoletý seminář je určen pro studenty, kteří budou maturovat z anglického jazyka jak ve státní, tak v profilové zkoušce. Absolvování semináře není nutné pro složení maturitní zkoušky. Seminář bude zaměřen na procvičování ústní a písemnou část maturitní zkoušky, didaktický test bude procvičován pouze okrajově. Německý jazyk: Konverzace v německém jazyce lektor M Maturitní seminář z Nj Prof. Svitáková (Hájek)/lektor 4R O Příprava k maturitě, není určeno pro 3R a M JDI Jugend debattiert international Prof. Hájek 3R M Cílená příprava na účast v debatní soutěži v němčině, pod záštitou Goethe Institutu Francouzský jazyk: Třetí cizí jazyk francouzština I Prof. Kulhánková nebo Jamborová nebo Hruška Zahájení výuky víceletého semináře začátečníci (FORUM 1, U0-U3) 3R M 4R O Maturitní seminář z FJ Prof. Hruška O Intenzivní příprava k maturitě, reálie, literatura, osobnosti, maturitní otázky. Studenti, kteří chtějí maturovat z francouzštiny (ve společné i v profilové části), by si měli tento seminář rozhodně zapsat! Seminář francouzského jazyka Prof. Jamborová 3R M O Perfectionnement de l oral Seminář pro ty, kdo chtějí víc Konverzace, role v konkrétních situacích, debatování, korekce výslovnosti, techniky a strategie ústní komunikace. Nejedná se o maturitní seminář! Španělský jazyk: Třetí cizí jazyk španělština 1 Prof. Štang 3R M 4R O Seminář - začátečníci Třetí cizí jazyk španělština 2 Prof. Pagáčová 3R M 4R O Seminář pokračování letošního semináře Maturitní seminář ze Šj Prof. Pagáčová M O Seminář ze španělštiny pro maturanty a další zájemce. Opakování učiva souhrn gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, poslechy, práce s tiskem, podklady pro nové

4 maturity, vzory zkušebních textů Latina: Latina I Prof. Jirák 3R M 4R O Kurs latiny pro začátečníky (dle zájmu budou zařazeny i lekce z lékařské a právnické latiny) Matematika: Matematická analýza Prof. Bílková 4R O Funkce, diferenciální a integrální počet. Obsah učiva semináře bude zahrnut do zkoušky z matematiky v profilové části MZ. Obsah semináře je totožný se seminářem matematická analýza v technickém a ekonomickém bloku - studenti mohou volit pouze v případě, že jsou přihlášeni do humanitního nebo přírodovědného bloku Maturitní seminář z matematiky Prof.Bílková 4R O Opakování a procvičování sš učiva Cvičení z matematiky Podle úvazků 3R M Procvičování učiva pro ty, kteří budou matematiku potřebovat, ale mají s ní problémy Deskriptivní geometrie: Deskriptivní geometrie - rozšiřující Prof. Horálková 4R O Mongeovo promítání - rozšíření a prohloubení, pravoúhlá axonometrie Fyzika: Matematicko-fyzikální seminář Prof. Töpferová/ Hrubeš 3R M Řešení náročnějších úloh, matematická a fyzikální olympiáda Seminář a cvičení z fyziky - opakovací Prof.Benda/ Hrubeš 4R O Opakování základních partií fyziky, řešení úloh, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Astrofyzika Prof. Benda 4R O Astronomie, astrofyzika, kosmický výzkum, kosmologie Chemie: Laboratorní práce z chemie Prof. Navrátilová 3R M Praktická a teoretická cvičení z chemie ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie ČSAV. Poz: Pro otevření semináře je nutné, aby se studenti přihlásili na povinně volitelný předmět (ne nepovinně). Biochemie Prof. Navrátilová 4R O Všechno je chemie, katabolické reakce základních živin, základy lékařské chemie, semináře AVČR, VŠCHT,exkurze Seminář z chemie Prof.Navrátilová 4R O Úvod do farmakologie, toxikologie, diagnostické metody. Biologie: Seminář a cvičení z biologie Prof Jánská 3R M Obecná biologie, základy genetiky, obsah semináře s důrazem na požadavky maturity a přijímacího řízení VŠ přírodovědného zaměření, laboratorní práce z biologie a genetiky, odborné přednášky. Součástí je tvorba e- presentací, exkurse do vědeckých pracovišť. Vhodné pro další pokračování v semináři v maturitním ročníku (není podmínkou) Seminář a cvičení z biologie Prof Hrabovská 4R O

5 Základy molekulární biologie, klinické genetiky, genetiky člověka. Genové inženýrství, biotechnologie, genetika v laboratoři (nadstavba nad středoškolské studium) Vhodné pro studenty s cílem studovat VŠ přírodovědného směru a medicíny a studenty s hlubším zájmem o poznání biologických jevů na buněčné úrovni Využívání PC ve výuce molekulární biologie a genetiky. Antropologie Prof. Skolilová 4R O Prohlubování znalostí o lidském těle, anatomie, fyziologie a fylogeneze orgánových soustav se zaměřením na přípravu pro studium medicíny, farmacie, fyzioterapie apod. Procvičování baterií testů přijímacích řízení VŠ přírodovědného zaměření, zejména lékařských fakult. Základy společenských věd: Maturitní seminář ze ZSV Prof. Jirsová 4R O Vybrané problémy z filozofie, etiky, psychologie, sociologie, politologie, státoprávní teorie, ekonomie určeno pro maturanty ze ZSV a OSZ Ekonomika a účetnictví Prof. Mochan 3R M Základní ekonomické pojmy, základy podvojného účetnictví, jednoduché účetní případy Psychologie Prof. Kubešová 3R M 4R O Komunikace, artefiletika, relaxační techniky aj. - zaměřeno především na rozvoj sebepoznání formou prožitku Religionistika Prof. Mináriková 3R M 4R O Světová náboženství a alternativní náboženská hnutí - etické principy, posvátné postavy, základní texty, posvátný prostor a čas (svátky, obřady a rituály), aktuální problémy Dějepis Archeologie Prof. Jánský 3R M 4R O Antropogeneze, pravěk hlavní kultury, starověk, egyptologie, předkolumbovské civilizace, středověk hrady, kláštery, sídelní aglomerace Prázdninová zájmová činnost Seminář není součástí maturitní zkoušky Dějiny středověku a raného novověku Prof. Jánský 3R M 4R O Vybrané kapitoly od Karla Velikého do renesance a velkých zeměpisných objevů včetně Seminář není součástí maturitní zkoušky Moderní dějiny Prof. Hanzlík 4R O 1.světová válka, meziválečná situace, nacismus, fašismus, komunismus, 2.světová válka, poválečné uspořádání. Dějiny od roku 1945 do současnosti Seminář je určen studentům, kteří nenavštěvují humanitní blok a slouží k prohloubení probíraného učiva k maturitní zkoušce Maturitní seminář z dějepisu Prof. Hoffmannová, Boháčová Systematizace probraného učiva dle maturitních otázek k maturitní zkoušce 4R O Pragensie Prof. Hoffmannová 3R M 4R O Dějiny Prahy + poznávání Prahy prostřednictvím vycházek Seminář není součástí maturitní zkoušky Zeměpis Geoinformatika Prof. Vorel 3R M 4R O Základní seznámení s geoinformačními technologiemi geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ), GPS. Práce s geografickými daty, tvorba tematických map; internet jako zdroj geografických dat. Pracuje s GPS

6 přístrojem v terénu - sbírá data, převádí je do GIS softwaru.seminář je realizován v počítačové učebně, studenti pracují na vlastních projektech, které si volí. Naučí se digitalizovat, referencovat a následně vytvářet prostorová data. Vhodné pro studenty, kteří se zajímají o geografii, informatiku nebo programování. Výtvarná výchova: Grafika I. Prof. Nováková 3R M 4R O Historie a vývoj grafiky. Tisk suché jehly. Historie a vývoj písma, kaligrafie a iluminace, realizace podle předlohy. Historie a vývoj filmu. Grafika II. Prof. Nováková 3R M 4R O Propagační grafika, grafické a malířské směry 20. století. Průřez historií písma, významné fonty. Tvorba maloplošné a velkoplošné reklamy dle vlastních návrhů. Dějiny umění Prof. Braunová 3R M 4R O Poznání dějin výtvarného umění architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla. Důraz je kladen na 20. a 21. st. (př. akční malba, nefigurativní umění, performance, happening, body art, pop art, nová média ) Dějiny umění zde nejsou představovány chronologicky, ale zaměřují se na morfologii a tektoniku uměleckého díla, na systémy vizuálního řádu, na výtvarné druhy, jejich specifičnost a srovnání s jinými uměleckými druhy Informatika Úvod do programování Prof. Naske 3R M Zahájení cyklu seminářů Programování Prof. Naske 4R O Program dle úrovně přihlášených Psaní na PC Prof. Hájková 3R M 4R O Technika psaní všemi deseti prsty na klávesnici PC teorie a cvičení

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ KONVERZACE V CIZÍCH JAZYCÍCH Jsou zaměřeny na zlepšování komunikačních schopností a dalších jazykových dovedností. Probíraná témata korespondují jak s tématy profilové

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky

Volitelné předměty pro 5. ročníky Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5. C, vyučující: PhDr. Radváková V. I. Charakteristika a cíle literárního semináře Smyslem literárního semináře je vybavit studenty

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více