Je známo, že můžeme málo změnit druhého člověka, avšak člověk může změnit sám sebe, pokud je přání změny tak silné, že ovlivní vůli. Peter M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je známo, že můžeme málo změnit druhého člověka, avšak člověk může změnit sám sebe, pokud je přání změny tak silné, že ovlivní vůli. Peter M."

Transkript

1 Je známo, že můžeme málo změnit druhého člověka, avšak člověk může změnit sám sebe, pokud je přání změny tak silné, že ovlivní vůli. Peter M. Senge

2 Sdílená vize otevřenost, kreativita, různorodost, inovace Břetislav Svozil

3 ...každý c love k není jen on sám, je také jedinec ným, zcela zvláštním, ve všech pr ípadech du ležitým a podivuhodným bodem, v ne mž se kr íží jevy sve ta, jen jedinkrát takto a už nikdy znovu. Proto je pr íbe h každého c love ka du ležitý, ve c ný, božský a proto je každý c love k, dokud ne jak žije a plní vu li pr írody, úžasný a hodný veškeré pozornosti. Demian, Hermann Hesse

4 Samotný příběh nemůže existovat bez příběhů ostatních, bez vzájemných interakcí mezi nimi. Bez lidí a prostředí jehož jsou neoddělitelnou součástí. Do jaké míry je můj příběh mým příběhem? Pouze formou, kterou ho předkládám

5 Nemá smysl číst před cestou, ale až po ní

6 Prošel jsem kursem rychločtení a přečetl Vojnu a Mír za dvacet minut. Je to něco o Rusku. Allen Woody

7 naučit se zastavit

8 Viděné není výpověď Deleuze, 1996

9 Výzkumná metodologie - interdisciplinární spolupráce geografických a negeografických disciplin - využití jak povrchových, tak i hlubinných dat (Cloke, P. et al. 2004) - využití triangulace (Denzin, N ) - stěžejní kvalitativní terénní průzkum orientovaný etnograficky ve smyslu thick description (Geertz, C. 2000) - ESPECT (Hynek, A. 2007) - teorie sítí aktérů (Latour, 2005) Gilbert Ryl: - první chlapec má tik - druhý chlapec dává mrknutím oka znamení k zahájení akce - třetí chlapec paroduje toho druhého Jak ty to činnosti rozeznat? Jak je interpretovat? -... Etické aspekty výzkumu neohrožení existence lokálních obyvatel Výzkumná role cizinec/úplný pozorovatel x úplný účastník

10 Pochopit proces, cíl, proces jako cíl, motivy jednání Obr. 6: Primární proces identifikace aktérů Zdroj: Spradley, 1980

11 Rozeznat důležitost a nezbytnost Mít na procesy vliv, vstoupit do mocenských polí ESPECT Zdroj: Hynek a Hynek 2007

12 Pochopit strukturu, která vede v systém. Avar hlavní zdroj příjmu rybolov (léto) Rus státní zaměstnanec (léto) Dargin hlavní zdroj příjmu pastevectví (léto) Podkladový zdroj: TerraMetrics (2009): Google Earth, based on NASA; upraveno

13 Pochopit odlišnosti, které vedou k rozvoji i destrukci, řešit zdánlivě neřešitelné

14 nadmořská výška [m] Pochopit proměnlivost našeho snažení a míru nejistoty, která z toho vychází Opustit zažité představy, překročit vlastní hranice myšlení, vnímání, tvořit nové Graf 1.: Kolísání úrovně hladiny Kaspického moře v průběhu let ,75-26,25-26,75 Mnemiopsis leidyi -27,25-27,75-28,25-28,75-29, roky Upraveno podle: Golubtsov, Lee, 2000a

15 Pochopit, jak tvořit podpůrné mechanismy, které snižují nejistotu přijímat nové výzvy

16 Vyjít ze své bubliny a neustále se zpochybňovat (boj mezi starým a novým pojetím...). Ve svém boxu se cítím bezpečně..., jak se bezpečně dostat ze svého boxu??? Velký rozdíl je mezi tím, co vím a jak o tom, co vím, přemýšlím P. Murray, 2011 ponořit se do svých hlubin/pochopit vlastní konstrukce/otevřít se různým perspektivám, objevovat v sobě neobjevené teritorium...

17 historický, kulturní kontext Přibývá odborníků, ale i laiků, kteří nejsou spokojeni se současným stavem. Usilují o změnu, ale dopad jejich snažení je omezený. Spíše se zostřují hrany, než že by se obrušovaly JOANNA BELTOWSKA AND AMY RAE JOANNA BELTOWSKA AND AMY RAE. vyrůstali jsme na linerálním způsobu změn Lidé nevzdorují změně. Vzdorují tomu, že by měli být měněni. Peter M. Senge: Pátá disciplína

18 Hlavní poruchy učení v organizacích Peter M. Senge 1. Jsem to, co dělám. Většina z nás vnímá sebe sama jako prvek systému, na nějž máme jen nepatrný nebo žádný vliv. V důsledku toho vnímáme i svou odpovědnost, která je omezena hranicemi našeho pracovního místa. 2. Nepřítel je někde mimo nás. Když se soustřeďujeme jen na svou pracovní funkci, nevnímáme, jak naše činy působí mimo hranice naší pracovní funkce. Pokud naše činy mají důsledky, které se obracejí proti nám a škodí nám, chybně se domníváme, že tyto nové problémy mají vnější příčiny. 3. Fixace na události. Pokud je myšlení lidí určováno krátkodobými událostmi, není možné v organizaci dlouhodobě udržet plodné učení - nedokážeme se ale učit tvořit. 4. Podobenství o uvařené žábě. Naučit se vnímat pomalé, postupné procesy vyžaduje zvolnit horečné tempo a věnovat pozornost nejen převratným procesům, ale i jemným záchvěvům, které často představují ty největší hrozby. 5. Klamná představa učení se na základě zkušenosti. Každý z nás má svůj horizont učení, rozsah vidění v čase a prostoru, v němž vyhodnocujeme svou efektivnost. V případě, že naše kroky mají důsledky, které tento horizont učení přesahují, je nemožné učit se z přímé zkušenosti. Proaktivní přístup pramení z pochopení, jak my sami přispíváme ke svým vlastním problémům.

19 Muž procházející kolem kamenolomu se ptá dělníků s nástroji v rukou, co dělají, jaká je jejich práce. Jeden muž odpovídá: Lámu a opracovávám kámen. Ten druhý: Účastním se stavby katedrály. Peter M. Senge:... smyslem školy je vize, zatímco učební plán je operací nebo konkretizací vedoucí k cíli. O. H. Kaldestad in Pol, 2009

20 vyřešení problému často nevede ke změně myšlení, které problém způsobilo. Pol, 2007 vedení x řízení POMOC X PODPORA X KONTROLA 2011 JOANNA BELTOWSKA AND AMY RAE.

21 - práce na nové škole CESTA "Pokud chceme změnit něco v dětech, měli bychom to nejdříve prozkoumat a zjistit, jestli to není něco, co bychom měli změnit v nás. C.G. Jung SPOLEČNÁ VIZE + POPORA ZAMĚSTNANCŮ OTEVŘENOST/DŮVĚRA/TOLERANCE/RESPEKT/SEBEREFLEXE EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI, ŽÁKY, KOMUNITOU (VIZE, KONCEPCE ) HLEDÁNÍ ZDROJŮ (projekty, granty, sponzoři ) SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI PERSONÁLNÍ PROMĚNY SDÍLENÍ KAŽDOU STŘEDU ZMĚNA MYŠLENÍ... Vize DVPP POPR, další zdroje, podpora x kontrola, týmová práce, síťování, sdílení, provázanost stupeň, pomůcky/vybavaní, poradenské pracoviště, mentoring, leadership, návštěvy jiných škol

22 Co potřebuji na to, abych se rozvíjel a cítil se příjemně : - bezpečný osobní/sdílený prostor (osobní vzdělávací prostředí), - osobní čas, - někoho s kým mohu kvalitativně sdílet (interaktivita), - kdo mně pomůže vše posunout dál (otevřenost a rovnoprávnost). Ti co vědí, jak se učit, toho vědí dost. Henry Adams P. Murray, respekt k osobnosti dítěte/pedagoga, k jeho potřebám... vzdělávací potřeby x vzdělávací prostředí Lidé jsou nejdůležitější konkurenční faktor, jímž organizace disponuje, proto je třeba pěstovat jej a starat se o něj...

23 Zkušenost - přímá zkušenost/žitá, - zprostředkovaná, - naučená bezmocnost (Martin E.P. Seligman). SLAĎOVÁNÍ Přizpůsobit školu dětem RODINA NESMÍ BÝT DETERMINANTEM ÚSPĚCHU ČI NEÚSPĚCHU DÍTĚTE.

24 Pedagogika orientovaná na dítě smysluplnost spolupráce svobodná volba (pravidla, činnosti, koutky ), zpětná vazba = OTEVŘENOST mentoring x hospitace formativní x sumativní hodnocení soutěživost x spolupráce INDIVIDUALIZACE/DIFERENCIACE podpora (POPR, sdílení ) x hospitace = vnitřní motivace individuální pokrok (Skokan roku) přijímání dětí (mimo spádovost) změna autobusové spojení zohlednění podmínek Každe díte má unikátní charakteristiky, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. diagnostika žáků

25 PODPORA DĚTÍ, RODIČŮ, PEDAGOGŮ Předávání informací MŠ - ZŠ - SŠ Párové učení Společná pravidla ŠVP hodnocení žáků slovní hodnocení Podpůrný systém PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ chování a výsledků vzdělávání třídní schůzky ve třech žákovské knížky předmětová portfólia týdenní plány třídnické hodiny pedagogická diagnostika spolupráce s bývalými žáky, rodičovské kavárny, otevřená výuka, DVPP..., vzájemné učení...

26

27 Kompetence pro 21. století Jaký bude svět? Jak budou vypadat školy? Jaké budou potřebovat učitele? Co bude obsahem jejich vzdělávání? just-in-time naučit se zbavovat nepotřebných informací tvůrčí čtení/vlastní iniciativita adaptace na nové podmínky/prostředí dívat se na věci jinak flexibilitě řešit nečekané situace nebát se rozhodovat i v nejisté situaci co je potřebné pro správné rozhodnutí Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education from Jackie Gerstein; Education 3.0 Where Students Create Their Own Learning Experiences Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit. - Alvin Toffler

28 Současný vzdělávací systém je primárně o rozvoji a testování dovedností a znalostí, které v blízké době nebudou potřeba k tomu, abyste získali zaměstnání. Simon Breakspear

29 PEOPLE& PARTNERS& FUNDING& kobr a design kobr a design PUBLICITY& Indoor& Mo# o:%edu$is$my $ Gr afický manuál edus pace! Key%topics:%!VARIETY!!!!CREATIVITY!!!INNOVATION! 4 logo - bar evná pozit ivní v er ze 5 Gr afický manuál edus pace logo - čer nobílá lineár ní ver ze Outdoor& $ BRNO&SPACE& Virtual& To nejdůležitější, co kdy uděláte, je vždy teprve před Vámi. Stephenem R. Coveym

30 Všechny příběhy po čase odumírají a fakta v nich hynou. Jen některým se podaří vloudit se do jiných příběhů a přežít v nich. V. Bělohradský (2014, s. 102)

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE JAKO METODA K IMPLEMENTACI ZNALOSTÍ VAV DO PRAXE THE LEARNING ORGANIZATION PRINCIPLES AS A METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF THE SCIENCE AND RESEARCH KNOWLEDGE TO THE PRACTICE

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více