Kojetínské listy 2 / Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kojetínské listy 2 / 2008. Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu"

Transkript

1 Kojetínské listy 2 / 2008 Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu 0

2 Vážení spoluobčané, ačkoliv se tomu bráníme, přibližuje se konec roku a přes velký shon v dohánění předsevzetí se nám podařilo připravit další číslo časopisu KOJETÍNSKÉ LISTY, a tak částečně shrnout dění v obci. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Provozní doba sběrného dvora bude upravena pro zimní období od do hod. počínaje pátkem 14. listopadu 2008 (1x za 14 dní). Nově je v budově bývalé školy umístěn E- box, kde můžete v době otevření obecní knihovny nebo klubovny SDH odložit drobné elektrospotřebiče např. mobilní telefony, kalkulačky apod. Ostatní nebezpečné odpady budou i nadále odebírány při pravidelných mobilních svozech. DOTACE GRANTY Stavební povolení na vybudování ZAHRADNÍHO ALTÁNU SE ZVONICÍ nabylo právní moci Stavba byla rozdělena na dvě etapy. I. etapa zemní a stavební práce (podezdívka) budou provedeny ještě v letošním roce. II. etapa která zahrnuje konstrukce tesařské a pokrývačské, bude provedena následně v roce Pro letošní rok již byla vybrána dodavatelská firma Jaroslav Červený FESTO, Havlíčkův Brod, která v příštím týdnu započne s vlastními pracemi. V současné době probíhají práce na druhé dotační akci PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, který pro naši obec zpracovává p. Culka z Havlíčkova Brodu. V předchozím čísle žádaná brigádnická výpomoc bude zapotřebí hlavně při dokončení rozpracovaných akcí, jako je elektropřípojka pro sběrný dvůr a oprava chodníku při silnici na Českou Bělou. Všem, kdo se na těchto akcích brigádnicky podílejí a podílet budou, děkuji. V příštím týdnu bude zapotřebí další brigádnické výpomoci při úpravě okolí pomníku padlým ve světových válkách, abychom mohli v neděli odpoledne důstojně oslavit 80. výročí jeho vybudování. K pomníku a konci druhé světové války ještě nedávná událost. Ve čtvrtek navštívil naši obec pan Heinrich Krűmmer s manželkou (Unna, Dortmund, Německo), aby vyřídil rodině pana Fidlera čp. 25 otcovo poděkování za to, že po skončené 2. světové válce s ním bylo jako s nuceně nasazeným zajatcem slušně zacházeno. Podrobněji se k setkání vrátíme v příštím čísle. 1

3 STAVEBNÍ PARCELY V současné době je vypracován projekt inženýrských sítí (šesti stavebních parcel) pro územní řízení a byl rozeslán na vyjádření příslušným orgánům a organizacím. Po těchto vyjádřeních a následném územním řízení bude možno jednotlivé parcely vytyčit a poté případným zájemcům odprodat. SOUTĚŽ VESNICE ROKU Dne 11. července 2008 jsem se zúčastnil v Pikárci slavnostního vyhlášení vítěze 14. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR. Vítězem se stala právě obec Pikárec na Žďársku s 323 obyvateli v konkurenci 28 malých sídel a reprezentovala kraj v celostátním finále, kde se umístila na velmi pěkném druhém místě. Brožurka o obci je k nahlédnutí v naší knihovně. Mezi dalšími oceněnými byl také sousední Rozsochatec, který získal diplom za vzorné vedení kroniky. Naše obec obdržela diplom za účast. Tak doufám, že se dočkáme příště a některé ocenění získáme. Samotná obec Pikárec na mne také udělala dobrý dojem a všem Vám ji doporučuji navštívit - okolí obce přímo láká k cyklistickým i pěším výletům. STRUČNĚ Z PROBĚHLÝCH AKCÍ Velikonoční taneční zábava 23. března s hudbou PROFIL Pondělí velikonoční koleda Čarodějnická kulinářská soutěž byla vyhlášena na téma obložený talíř, zúčastnilo se 22 soutěžících, absolutní vítězkou se stala paní J. Hovorková s výtvarně propracovaným talířem Čarodějnice Kácení máje v sobotu 10. května proběhlo úspěšně, přestože se tentokrát muselo stavět dvakrát Na začátku záři se děti sportovním kláním rozloučily s uplynulými prázdninami 13. září se konalo hojně navštívené představení A-DIVADLA s názvem Jezinky Bezinky Burčákové slavnosti s přehlídkou masek na téma Staré dobré časy tentokrát zcela zaslouženě vyhráli cvičenci spartakiády (Eva Vencová, Vlasta Čech) se konal 4. ročník drakiády jejím vítězem se stal pan Jaroslav Blažej s vlastnoručně vyrobeným drakem Černý drak country bál se skupinou FERNET NEBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE SE ZNÁMÝM DATEM KONÁNÍ 9. listopadu výročí pomníku padlých ve světových válkách 7. prosince 2008 mikulášská besídka Ladislav Venc - starosta 2

4 První stavění kojetínské máje Druhé stavění kojetínské máje Druhé kácení s kulturním programem 3

5 Silniční propustky V novinách Havlíčkobrodský deník z 21. srpna letošního roku vyšel článek reagující na podnět kojetínského občana, který si nepřál být jmenován. Nás spoluobčan poukazoval na chatrný stav mostku pod vesnicí na silnici na Dolní Krupou a vyjádřil obavy z možné havárie. Propustek byl postaven při stavbě silnice z Dolní Krupé do České Bělé dokončené v roce 1908 a slouží již celé století. Jak vyplývá z původních stavebních plánů, uložených v havlíčkobrodském archivu, nebyl v průběhu let nijak upravován ani měněn. Při jeho výstavbě nebyly použity žádné železobetonové prvky, celý je sestaven z kamenných kvádrů a na strop použili stavebníci velké placaté kameny. Jestli byl někdy opravován, není známo. Druhý propustek, postavený stejným způsobem ve stejné době, je v dolíku na silnici do České Bělé. Na stropních kamenech obou propustků není žádná viditelná prasklina. Propustky přežily v roce 1968 přejezdy několika desítek polských osvoboditelských tanků, takže snad unesou i současný nárůst dopravy. Je pozoruhodné, jak důkladně naši předci před sto lety propustky postavili, i když neměli tušení, že po nich jednou místo žebřiňáků budou jezdit tanky a kamióny. Jiří Polívka Nová kniha Václava Vebera Na jaře letošního roku vyšla kniha historika doc. PhDr. Václava Vebera Osudové únorové dny. Poutavě a čtivě pojednává o událostech nejen roku 1948, ale i o měsících a letech předcházejících a následujících osudovému 25. únoru. Tento den na dlouhá desetiletí ovlivnil další směřování našeho státu a osudy jeho občanů. Václav Veber se narodil v roce 1931 v Kojetíně čp. 67 (dnes Šrámkovi), ale již po několika letech se z Kojetína s rodiči odstěhoval a po smrti prarodičů se již do naší obce nepodíval. Přesto přijal pozvání na sjezd rodáků v roce 2006 a rád se ho zúčastnil. Po roce 1990, kdy mohl po dvacetileté odmlce opět publikovat, vydal několik historických publikací. Jiří Polívka 4

6 Úspěšný fotbalista Velkého úspěchu dosáhl kojetínský fotbalista Martin Venc (13 let) hrající v žákovském družstvu FC Chotěboř. Byl zařazen do reprezentace okresu Havlíčkův Brod bojujícího o Český pohár výběrů OFS (okresních fotbalových svazů) hráčů ročníku Po vítězství v regionálním kole a po vyřazení výběru Brna v mezikole se Chotěbořáci probojovali mezi osm nejlepších družstev na závěrečný turnaj do Roudnice nad Labem. Na tomto turnaji postoupili přes výběry okresů Plzeň-sever, Vsetín a Příbram do finále. V něm na penalty porazili výběr OFS Liberec a stali se mistry republiky ve své kategorii. Ještě předtím se na jaře letošního roku jako člen družstva Chánov Chotěboř stal mistrem republiky ve futsalu. Chotěbořští úspěšně obhájili mistrovský titul z loňského roku. Martin se stal druhým nejlepším střelcem závěrečného turnaje hraného v Havlíčkově Brodě. Spolu se svým starším bratrem Radkem, hrajícím za družstvo starších žáků, hráli za Chotěboř na fotbalovém turnaji Forchheim Cup 2008 v bavorském Forchheimu, kde se mladí fotbalisté v konkurenci několika desítek družstev z celé Evropy také neztratili (ml. žáci 4, st. žáci 7). Přejeme Martinovi mnoho dalších fotbalových (ale i školních) úspěchů a přejeme mu, ať si někdy v budoucnu zahraje i na takovém stadiónu, jaký je na fotografii. Jiří Polívka 5

7 Jména z pomníku V těchto dnech uplyne devadesát let od konce první světové války. Její závěrečné týdny si spojujeme se zánikem Rakouska-Uherska a se vznikem samostatné Československé republiky. Pro naše předky znamenal říjen a listopad 1918 hlavně toužebně očekávaný konec nečekaně dlouhé války. Na jejím začátku v roce 1914 si snad nikdo nedokázal představit, jaká strádání přinese a že potrvá více než čtyři roky. Podle seznamů zapsaných ve školní kronice z válečných let bylo z Kojetína odvedeno více než sto mužů a téměř všichni také narukovali do války. Odvedeni byli všichni schopní muži od osmnácti do padesáti let věku, takže ve vesnici zůstali pouze ženy, děti a staří lidé. Těžko si dnes dokážeme představit, jaké životní podmínky válečná léta přinesla a s jakými problémy se lidé museli každý den potýkat. Jedinou nadějí na zlepšení byl konec války. Ten byl však celé roky v nedohlednu. Přicházely pouze zprávy o občasných vítězstvích a častějších prohrách. Někdy přišla smutná zpráva o smrti syna nebo otce, těm šťastnějším pak zpráva ze zajetí nebo prohlášení za nezvěstného. Teprve několik let po válce se některé rodiny dozvěděly o skutečném konci svých blízkých. O některých vojácích přišla poslední zpráva z ruského zajetí a pak už nic. Mnoho lidí v celé Evropě zemřelo krátce po skončení války na epidemii španělské chřipky decimující milióny zesláblých lidí. Ale ani někteří ze šťastných navrátilců si příliš neužili života ve svobodné republice a zemřeli na následky válečných útrap. Již od počátku dvacátých let obce nebo farnosti začaly na uctění památky padlých stavět pomníky. I v sebemenší obci se někdo nevrátil ze světové války, takže tyto pomníky jsou snad v každé vesnici. Zejména v jubilejním roce 1928 jich byla při příležitosti desátého výročí vzniku republiky odhalena celá řada, mezi nimi i v naší obci. Náklad na postavení pomníku činil 7120 Kč. Slavnostní odhalení se konalo 18. listopadu a slavnostním řečníkem byl major Josef Kolínský z 21. pěšího pluku z Čáslavi. K tomuto pluku narukovala převážná většina Kojeťáků i za první světové války. Jména obětí byla vyleptána do skleněné desky. Ta však byla před několika lety vyměněna, protože ta původní popraskala. Již tehdy se ukázalo, jak je obtížné zjistit po desítkách let spolehlivé informace k doplnění celých jmen na obnovenou desku. Níže uvedené informace jsou čerpány z Matriky obyvatelů obce Kojetína z roku 1900 (data narození), ze zápisů ve školní kronice z let 1914 až 1918 a z publikace Havlíčkobrodsko v národním odboji z roku Některé zjištěné údaje se rozcházejí a dnes již není možné zjistit, který je správný. Za informace o příbuzenském vztahu k dnešním obyvatelům naší obce děkuji paní Blažejové. Autor tohoto příspěvku uvítá jakékoliv informace o případných chybách a doplnění údajů týkajících se uvedených obětí světové války. 6

8 Benák František, čp. 22, narozen , v roce 1915 padl do ruského zajetí (podle jiné informace padl v boji), podle sdělení Václava Benáka rodina ještě několik let po válce neměla žádné zprávy, prý zemřel v zajetí. Jeho v obci žijící příbuzní jsou Benákovi čp. 22. Meloun Gustav,čp. 1, narozen , narukoval v necelých 18 letech, po zhroucení fronty od na útěku z Černé Hory, domů se dostal až , zemřel v Kojetíně V obci žije jeho příbuzný Jan Meloun čp. 1. Paulíček Antonín, čp. 13, krejčí, narozen , nelze zjistit bližší údaje, pravděpodobně zemřel po válce. Polívka Jan, čp. 10, narozen , otec 9 dětí, odveden 13.8,1915, hospodář Polívka Josef čp. 10, narozen , jeho nejstarší syn, narukoval v roce 1917 Oba zemřeli několik let po návratu z války, jejich příbuzní jsou Zadinovi čp. 10 a Polívkovi čp. 12. Staněk Josef čp. 20, narozen , kovář, odveden , padl v bitvě v Ruském Polsku. Jeho příbuzní jsou Blažejovi čp. 20. Šrámek Jan, čp. 62, 36 let, obchodník,2 děti,narukoval k vozatajstvu (zásobovací oddíl), zemřel po válce. Tecl Antonín, čp. 59, narozen , četař 21. pěšího pluku, v roce 1914 raněn na Haliči, padl u Bukové nad Vislou na ruské frontě Tecl Josef, čp. 59, narozen , tesař (kolář), 2 děti, sloužil u vozatajstva, bratr Antonína, zemřel po válce. Jejich příbuzní jsou Klementovi čp. 59 Kubát Jan, čp. 42, narozen , narozen , syn rolníka, sloužil u 12. pluku zeměbrany, zajat v Rusku, zemřel po válce, jeho příbuzná je paní Jindrová čp. 42 s rodinou. Pavlíček Jan čp. 5, 36 let, dělník, zajat v Rusku v červnu 1915, bližší údaje nelze zjistit, pravděpodobně zemřel po válce. Paulíček Jan, čp. 34, narozen ,zedník, 4 děti, zemřel na zástavu srdce za převozu do polní nemocnice č. 208 na italské frontě, pohřben Grigno, okres Borgo, Tyroly. Paulíček Antonín, čp. 34, narozen ,truhlář,od roku 1912 ve vojenské službě, nezvěstný od začátku roku 1915, padl na srbské frontě. Šrámek Josef, čp. 16, narozen , hospodář,3 děti, zemřel na tyfus v polní nemocnici u Sv. Daniele na italské frontě. Jeho příbuzní jsou Šrámkovi čp

9 Tecl Josef čp. 7 (nebo čp. 21), narozen r. 1884, pekař, padl na Rusi v roce 1916 v hodnosti četaře. Tecl Josef, čp. 18, narozen ,syn rolníka, 1 dítě, zemřel ve Šternhellu ve Štýrsku na úplavici, jeho příbuzní jsou Teclovi čp. 18. Tecl Josef, čp. 29, narozen , zedník, bojoval v Rusku a v Itálii, zasypán na italské frontě. Venc Jan, čp. 44, narozen , krejčí, narukoval , sloužil u 21. pěšího pluku, pravděpodobně zemřel po válce, příbuzní jsou Šrámkovi čp. 67 a Vencovi čp. 66. Rasocha František čp. 30, nar , syn hostinského, padl u Lopuzna u Brodů na haličské frontě. Rasocha Václav, čp. 53, narozen , krejčí, padl v Rusku Rasocha Alois, čp. 53, narozen , tesař, padl na ruské frontě Příbuzní těchto bratrů jsou Jelínkovi a Holasovi z Pouchu čp. 53. Po roce 1945 přibyla na pomník deska se jménem Antonína Doležala, čp. 30, narozeného , místního řezníka a hostinského. Byl umučen nacisty v posledních dnech druhé světové války v Havlíčkově Brodě. Jeho příbuzní jsou Doležalovi čp. 30 a Dočekalovi čp. 57. Po roce 1948 nebylo příliš žádoucí připomínat vystoupení Čechů a Slováků v první světové válce, zejména podíl legií na bojích proti bolševickému Rusku a na vzniku samostatné Československé republiky. Druhá světová válka přinesla nové oběti a nové pomníky a na oběti a pomníky té války prvé se pomalu zapomínalo. Po letech se málokdo z nás zastavil a přečetl si jména našich bývalých spoluobčanů, leckdy i svých předků a příbuzných. Pomalu umírali nejen vojáci z první války, ale i jejich potomci a dnes už jen ti nejstarší z nás mohou říci, že slyšeli vzpomínky z války od těch, kdo v ní bojovali. Zatímco my máme spojený konec války s datem 28. října, v západní Evropě je to 11. listopad, kdy skončily boje na západní frontě uzavřením příměří. Tento den byl na památku miliónů obětí této války vyhlášen Dnem veteránů a v řadě zemí je tento den státním svátkem. V posledních letech se i v naší republice vzpomíná na oběti první světové války a u pomníků se objevují věnce a kytice k uctění památky padlých. Jiří Polívka 8

10 SHD Kojetín sezóna 2008 Okrskové kolo ve Slavětíně dopadlo pro náš sbor velice dobře a obě družstva stanula opět v čele okrsku č. 6. Rozpadlé, ale v pravou chvíli doplněné a omlazené družstvo žen obsadilo 1. místo, muži dodrželi svůj standard bez přípravy získali 2. místo. Obě družstva postoupila do okresního kola, kde Kojetín drží stále krok s těmi nejlepšími. Muži se umístili na 4. místě, ženy obsadily 3. místo. Dále sbor uspořádal jedno z kol Havlíčkobrodské ligy. Soutěž se vydařila po stránce organizační, i počasí nám přálo. Velký dík patří těm členům, kteří se podíleli na zabezpečení cen a sponzorských darů, což bylo docela náročné, ale když se chce, tak jde vše. Soutěžící byli nadšeni a spokojeni. Díky všem. Dále vzpomeneme dvě akce, které se zdárně rozjíždějí a rok od roku jsou na lepší a lepší úrovni. První je čarodějnická kulinářská soutěž, která svým třetím ročníkem nadchla i široké okolí a těší se vždy hojné účasti. A tak se těšíme na další ročník. Druhá: čtvrtý ročník burčáku na téma staré dobré časy. Podával se burčák od Znojma a ovarová kolena. Tradičně po 22. hodině se předvedlo více jak dvacet převleků a masek na již zmíněné téma. Takovou estrádu ještě Kojetín neviděl. Desetičlenná porota měla těžkou práci. 1. místo Spartakiáda 2. místo Fichtláci 3. místo Pionýři Člověk žasne, co všechno se dá vymyslet a jak lze prožít nádherný večer. Jenom škoda, že takovéto akce nepřijde podpořit víc lidí. Proto si dovolím použít slogan jednoho štamgasta, který by určitě přišel, kdyby mu to zdravíčko dovolilo: Lidi jsou sami na sebe lakomí. Miroslav Tichý st. 9

11 Výjimečná sezona mladých hasičů Letošní jarní obvodové kolo se konalo na domácí půdě v Kojetíně. Místní SDH a OÚ připravili trať, občerstvení i ceny na velmi dobré úrovni. Mladí hasiči se před rodiči, sousedy a kamarády chtěli vytáhnout a podařilo se Družstvo starších vyhrálo štafetu 4 x 60 m, štafetu dvojic a v požární útoku skončilo druhé o jednu setinu sekundy. Proti svým soupeřům měli obrovský náskok a zaslouženě získali první místo a postup do okresního kola. Naši nejmladší okopírovali vítěznou štafetu svých starších kamarádů, ve štafetě dvojic byli druzí a útok byl neplatný. I přes menší problémy postoupili z druhého místa na okresní kolo, společně s prvním Rozsochatcem. Pěkného úspěchu dosáhli Lukáš Novák, který vyhrál soutěž jednotlivců v mladší kategorii, a Jirka Holas obsadil místo druhé. V kategorii starší skončil na druhém místě Radek Venc a na třetím Lucka Kocourková. Okresní kolo se odehrávalo pod naší taktovkou. Myslím, že postup na něj v obou kategoriích (mladší a starší) vybojoval jenom Rozsochatec a Kojetín. Naši mladší oplatili porážku z Kojetína Rozsochatci a stali se vítězi okresního kola, což je nejvyšší meta dosažitelná v této kategorii. Starší bez velkého rivala - České Bělé (kterou doma vyřadili) a bez vážnějšího zaškobrtnutí obhájili své loňské prvenství, postoupili do krajského kola a již druhým rokem tedy kralují našemu okresu. Za zmínku stojí ceny od okresního sdružení - džberová ruční stříkačka a deset sportovních přileb. Největší radost mladým hasičům však udělaly zlaté medaile. Vyhrát obě kategorie byl pro všechny opravdu nevšední zážitek. Do Krajského kola jsme jeli s vidinou lepšího umístění než loni, ale bohužel jsme dosáhli znovu jen osmého místa. Druhým reprezentantem okresu byla Havlíčkova Borová, která skončila těsně za námi. O prázdninách jsme si zablbli na víkendovém táboření v Řásné u Telče. Při tradičním rožnění selete v Kojetíně jsme předvedli malou ukázku požárních útoků. V září jsme si zaskočili na soutěž v požárním útoku do Rozsochatce, kde jsme obsadili první a druhé místo. Letos tímto neskončila jen tak obyčejná sezona, byla naše nejúspěšnější a i přes úspěchy tak trochu smutná. Mladí, s kterými to táhneme již od začátku (r. 2002), musí kvůli věku končit. Někteří z nich se ale rozhodli pokračovat v dorostenecké kategorii, a proto jim držme palce na jejich první soutěži teď v říjnu, kde poběží v dorostenecké kategorii jednotlivců. Za jejich úspěchy a reprezentaci hasičů i obce jim patří velký dík. Miroslav Tichý ml. 10

12 Lidové zvyky a tradice podzimu i blížící se zimy Posvícení (na Moravě zvané hody) je podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. Vyvinulo se z pohanského obyčeje oslavování dobré sklizně a příchodu zimy. O posvícení bývá hojnost jídla a pití. Slaví se v každé vísce i tam, kde není kostel. Musí být všude uklizeno, pozváni přátelé, dostatek masa (tradiční husa, knedlík a zelí nesmějí chybět), napečou se posvícenské koláče. Posvícení uzavírá posvícenská muzika. Staročeské posvícení trvalo dříve celý týden až do tzv. mladého posvícení, tj. do příští neděle. Nejvíce dodržované posvícení je to, které připadá na neděli po sv. Havlu (16. říjen). Je nazýváno císařským a to proto, že císař Josef II. v roce 1787 nařídil, aby se ostatní posvícení zrušila, neboť prý vedla k častému a nemírnému veselí lidu. Měl na mysli pragmatické důvody Dračky a přástky symbolizovaly druhou fázi podzimu, nejprve se dralo peří. Před tím po celé léto střádala hospodyně peří z hus, které se podškubávaly. Ženy- dračky se k draní sesedly u stolu (střídala se stavení, až bylo veškeré peří ve vsi sedráno. V sobotu se nemělo drát, špatně by se prý povedly husy. Poslední večer se slavily doderky. Hospodyně pohostila všechny dračky a přešlo se pak do dalšího stavení. Peří mělo být sedráno do Martina ( ), pak začínaly přástky. Přástky vymizely z našeho povědomí, známe je už jen z literatury. Odbývaly se jen ve staveních, kde měli velkou světnici. Děvčata sem přicházela s kolovratem a košíčkem lnu. Rozestavěla kolovraty do kruhu kolem světla a předla. Dračky a přástky byly cenou příležitostí, kdy se setkávali sousedé, vzájemně se informovali o různých událostech, často to byly i vzpomínky na uplynulý život. Lidé tak k sobě měli blízko a dokázali si bezprostředně v nouzi pomáhat Dušičky a památku zesnulých si připomínáme začátkem listopadu. Vděčnost a úctu svým předkům lidé projevovali od nejstarších dob. V počátcích křesťanství jen v kruhu rodiny a veřejně po roce 998 ve Francii. Od 11. do 13. století se tento svátek šířil i do dalších zemí a ve 14. století jej přijal i Řím. V lidovém podání prý dušičky vystupují z očistce a odpočívají od muk. Proto se prý má večer k jejich ochlazení pít studené mléko. Když o Dušičkách prší, zemřelí prý oplakávají své hříchy. Vždy byl tento svátek spojován s návštěvou hrobů zemřelých. Hroby se zdobí květy, věnci a svícemi. Ozdoben je i ten po celý rok opomíjený hrob, který se jistě na každém hřbitově najde Svatý Martin (11. listopadu) má přijíždět na bílém koni, čili začíná padat sníh. V tento den se uzavíraly nové smlouvy o službě v hospodářství. Odcházející čeládka dostávala veliké buchty. Slaví se martinské posvícení s tradiční martinskou husou. Svatá Kateřina slaví svátek 25. listopadu. Konaly se poslední zábavy typické tím, že při nich bylo obvyklé tzv. ženské právo (o vše se staralo slabší pohlaví včetně výběru tanečníků). K ránu však přestalo platit Není bez zajímavostí, že svatá Kateřina, patronka učenců, byla oblíbenou světicí císaře Karla IV. 11

13 Advent začíná čtyři týdny před Štědrým dnem. Je to doba střídmosti, ale leckde se konaly lidové zvyky, které postní zásady porušovaly. Na Domažlicku měli zvyk zvonit adventíkem malým zvonkem na ochozu domažlické věže. Naposledy zněl zvonek o 22. hodině na Štědrý večer. Napomínal prý Domažlické, aby nechodili do hospody Svatá Barbora připadá na čtvrtý prosinec. V tento den se tradovalo obdarovávání Barborkou, což byla bílé oděná dívka, jež se zjevovala hodným dětem, aby jim přinesla malou drobnost. V řadě zemí střední Evropy, tedy i u nás, je zvyk v tento den uřezávat zlatici, čili zlatý déšť a třešňové větvičky. Tyto větvičky vykvétají na Štědrý den a dříve se z nich i věštilo Svatý Mikuláš slavený šestého prosince je národním patronem Rusů. Byl biskupem v maloasijské Myře. Podle legendy pomohl třem chudým dívkám, kterým v noci vhazoval oknem peníze. Než bylo povoleno křesťanství, byl také vězněn. Stal se rovněž patronem námořníků, rybářů a převozníků. Jeho osoba je spojována s vírou v bohatství. Sv. Mikuláš pod různými jmény naděluje vánoční dárky v západních zemích (Anglie, USA). V našem prostředí zůstává mikulášská nadílka v předvečer světcova svátku. Pro děti je to večer plný veselí, někdy i trochy strachu. Vousatý Mikuláš v biskupském ornátě, s papírovou mitrou na hlavě a dřevěnou pozlacenou berlou v ruce vstupuje do domácnosti v doprovodu zlých čertů a hodných andělů Vánoce svátky štědrosti. Jazykový původ Vánoc je v německém Veihnachten svatá noc. Tyto křesťanské svátky byly zavedeny ve 4. století místo pohanské slavnosti slunovratu počátku prodlužování dne. Symbolem Vánoc se stal kromě mnoha dalších krásných obyčejů vánoční stromeček (první zmínka o ozdobeném stromku pochází z roku 1570, v českých zemích se objevuje počátkem devatenáctého století, na venkov proniká později v šedesátých letech. U stromku je postavený malý betlém, v tomto pojetí znamená jesličky, do nichž byl položen Ježíš Kristus narozený ve chlévě poblíž města Betléma. Tradice vánočních jesliček prý pochází od sv. Františka s Assisi, který je poprvé postavil ve skalní sluji roku V Praze ukazovali první betlém roku 1562 jezuité. Součástí Vánoc je štědrovečerní nadílka, známá již od čtrnáctého století. Pečlivě zabalené dárky pod stromečkem mají působit radost obdarovaným i dárcům. Slavnostní náladu Štědrého večera tradičně završila návštěva půlnoční mše Z publikace Církevní rok, kalendářní rok, lidové slavnosti a slavení v Čechách od autorky Aleny Beránkové pro časopis Kojetínské listy upravil Josef Hertl st. 12

14 Jubilanti v roce 2008 Dodatečně, s omluvou, zveřejňujeme jména kojetínských občanů - jubilantů, jimž přejeme pevné zdraví a životní spokojenost. Sedláček Vladislav Lahuta Štefan 65 let 65 let Uctění památky obětí válek Při příležitosti 90. výročí vzniku republiky a konce první světové války proběhne v neděli 9. listopadu ve 14 hodin uctění památky obětí válek položením věnce k místnímu pomníku padlých. Na toto setkání zveme všechny, kteří se chtějí připojit a vzpomenout. Bezprostředně poté bude v sále kulturního domu uspořádán koncert malých harmonikářů z hudební školy z Havlíčkova Brodu, na který také všechny zveme. Obecní úřad Kojetín Prosba Na obecní úřad se obrátila paní Hana Jakšlová s prosbou o jakoukoliv informaci týkající se pobytu jejích prarodičů v naší obci. Prarodiče se jmenovali Jan Lišovský a Marie Lišovská, jejich děti Marie, Jan a Luboš (pravděpodobně ještě nechodily do školy) a žili krátce někdy po roce 1950 v domku pro lesní dělníky u lesa Ronovce (poslední obyvatel pan Adam, v roce 1976 zbořeno kvůli výstavbě farmy PROVEM). Paní Jakšlová by uvítala jakoukoliv informaci o roku pobytu v naší obci, ale i cokoliv jiného. Pokud by některý ze starších spoluobčanů mohl pomoci, prosím, ať se ozve autoru tohoto článku. Jiří Polívka Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne Sestavili Josef Hertl st. a ml. Jazyková úprava Hana Hertlová Dotazy a náměty pro příští vydání lze předávat v kanceláři obecního úřadu nebo na internetové adrese 13

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Vánoční poselství. Když se narodí v nějaké rodině dítě, je to vždy velká událost. Známí a blízcí přicházejí blahopřát a

Více

LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč

LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč Vážení čtenáři, Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit díky za přízeň, kterou chováte k našemu měsíčníku. Chci tímto poděkovat všem, kteří se na vydávání podílejí, ať

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Kojetínské listy 1 /2012. Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu

Kojetínské listy 1 /2012. Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu Kojetínské listy 1 /2012 Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu 1 Vážení spoluobčané, neradi bychom letošním vydáním kojetínských listů přispěli k blbé náladě, proto avizujeme pro

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011

Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011 Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011 Kostel sv. Mikuláše Farní den, 18. 9. 2011 Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 5 Informace o konaných akcích a významných událostech

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy?

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013 Na slovíčko... s panem starostou Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Konečně je tady. Tolik vytoužený a s napětím očekávaný Štědrý den. Sice až do

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,-

ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,- ZÁŘÍ 2013 24. ROČNÍK CENA 10,- Cirkus LeGrando v parku u kostela 8.8.2013, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2012 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, čas pokročil a tak Vám předkládáme již druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Na úvod Vás seznámíme

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

s účinností od 1. 2. 2013 bude pobočka vždy v pátek uzavřena www. nechanicko.cz Zapomenutý kronikář Nechanicka posmrtné výročí

s účinností od 1. 2. 2013 bude pobočka vždy v pátek uzavřena www. nechanicko.cz Zapomenutý kronikář Nechanicka posmrtné výročí Zpravodaj číslo 1-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Malé ohlédnutí za loňským rokem Ochotníci v Nechanicích O činnosti mikroregionu se pravidelně dočítáte nejen ve zpravodaji, ale také na internetových

Více

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193 Léto je fajn Léto je už v plném proudu a my se rozbíháme do všech koutů světa, protože nás láká to, co doma nemáme. Znáte něco exotičtějšího

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více