Kojetínské listy 2 / Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kojetínské listy 2 / 2008. Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu"

Transkript

1 Kojetínské listy 2 / 2008 Příspěvkový necenzurovaný zpravodaj o dění v Kojetíně a Pouchu 0

2 Vážení spoluobčané, ačkoliv se tomu bráníme, přibližuje se konec roku a přes velký shon v dohánění předsevzetí se nám podařilo připravit další číslo časopisu KOJETÍNSKÉ LISTY, a tak částečně shrnout dění v obci. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Provozní doba sběrného dvora bude upravena pro zimní období od do hod. počínaje pátkem 14. listopadu 2008 (1x za 14 dní). Nově je v budově bývalé školy umístěn E- box, kde můžete v době otevření obecní knihovny nebo klubovny SDH odložit drobné elektrospotřebiče např. mobilní telefony, kalkulačky apod. Ostatní nebezpečné odpady budou i nadále odebírány při pravidelných mobilních svozech. DOTACE GRANTY Stavební povolení na vybudování ZAHRADNÍHO ALTÁNU SE ZVONICÍ nabylo právní moci Stavba byla rozdělena na dvě etapy. I. etapa zemní a stavební práce (podezdívka) budou provedeny ještě v letošním roce. II. etapa která zahrnuje konstrukce tesařské a pokrývačské, bude provedena následně v roce Pro letošní rok již byla vybrána dodavatelská firma Jaroslav Červený FESTO, Havlíčkův Brod, která v příštím týdnu započne s vlastními pracemi. V současné době probíhají práce na druhé dotační akci PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, který pro naši obec zpracovává p. Culka z Havlíčkova Brodu. V předchozím čísle žádaná brigádnická výpomoc bude zapotřebí hlavně při dokončení rozpracovaných akcí, jako je elektropřípojka pro sběrný dvůr a oprava chodníku při silnici na Českou Bělou. Všem, kdo se na těchto akcích brigádnicky podílejí a podílet budou, děkuji. V příštím týdnu bude zapotřebí další brigádnické výpomoci při úpravě okolí pomníku padlým ve světových válkách, abychom mohli v neděli odpoledne důstojně oslavit 80. výročí jeho vybudování. K pomníku a konci druhé světové války ještě nedávná událost. Ve čtvrtek navštívil naši obec pan Heinrich Krűmmer s manželkou (Unna, Dortmund, Německo), aby vyřídil rodině pana Fidlera čp. 25 otcovo poděkování za to, že po skončené 2. světové válce s ním bylo jako s nuceně nasazeným zajatcem slušně zacházeno. Podrobněji se k setkání vrátíme v příštím čísle. 1

3 STAVEBNÍ PARCELY V současné době je vypracován projekt inženýrských sítí (šesti stavebních parcel) pro územní řízení a byl rozeslán na vyjádření příslušným orgánům a organizacím. Po těchto vyjádřeních a následném územním řízení bude možno jednotlivé parcely vytyčit a poté případným zájemcům odprodat. SOUTĚŽ VESNICE ROKU Dne 11. července 2008 jsem se zúčastnil v Pikárci slavnostního vyhlášení vítěze 14. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR. Vítězem se stala právě obec Pikárec na Žďársku s 323 obyvateli v konkurenci 28 malých sídel a reprezentovala kraj v celostátním finále, kde se umístila na velmi pěkném druhém místě. Brožurka o obci je k nahlédnutí v naší knihovně. Mezi dalšími oceněnými byl také sousední Rozsochatec, který získal diplom za vzorné vedení kroniky. Naše obec obdržela diplom za účast. Tak doufám, že se dočkáme příště a některé ocenění získáme. Samotná obec Pikárec na mne také udělala dobrý dojem a všem Vám ji doporučuji navštívit - okolí obce přímo láká k cyklistickým i pěším výletům. STRUČNĚ Z PROBĚHLÝCH AKCÍ Velikonoční taneční zábava 23. března s hudbou PROFIL Pondělí velikonoční koleda Čarodějnická kulinářská soutěž byla vyhlášena na téma obložený talíř, zúčastnilo se 22 soutěžících, absolutní vítězkou se stala paní J. Hovorková s výtvarně propracovaným talířem Čarodějnice Kácení máje v sobotu 10. května proběhlo úspěšně, přestože se tentokrát muselo stavět dvakrát Na začátku záři se děti sportovním kláním rozloučily s uplynulými prázdninami 13. září se konalo hojně navštívené představení A-DIVADLA s názvem Jezinky Bezinky Burčákové slavnosti s přehlídkou masek na téma Staré dobré časy tentokrát zcela zaslouženě vyhráli cvičenci spartakiády (Eva Vencová, Vlasta Čech) se konal 4. ročník drakiády jejím vítězem se stal pan Jaroslav Blažej s vlastnoručně vyrobeným drakem Černý drak country bál se skupinou FERNET NEBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE SE ZNÁMÝM DATEM KONÁNÍ 9. listopadu výročí pomníku padlých ve světových válkách 7. prosince 2008 mikulášská besídka Ladislav Venc - starosta 2

4 První stavění kojetínské máje Druhé stavění kojetínské máje Druhé kácení s kulturním programem 3

5 Silniční propustky V novinách Havlíčkobrodský deník z 21. srpna letošního roku vyšel článek reagující na podnět kojetínského občana, který si nepřál být jmenován. Nás spoluobčan poukazoval na chatrný stav mostku pod vesnicí na silnici na Dolní Krupou a vyjádřil obavy z možné havárie. Propustek byl postaven při stavbě silnice z Dolní Krupé do České Bělé dokončené v roce 1908 a slouží již celé století. Jak vyplývá z původních stavebních plánů, uložených v havlíčkobrodském archivu, nebyl v průběhu let nijak upravován ani měněn. Při jeho výstavbě nebyly použity žádné železobetonové prvky, celý je sestaven z kamenných kvádrů a na strop použili stavebníci velké placaté kameny. Jestli byl někdy opravován, není známo. Druhý propustek, postavený stejným způsobem ve stejné době, je v dolíku na silnici do České Bělé. Na stropních kamenech obou propustků není žádná viditelná prasklina. Propustky přežily v roce 1968 přejezdy několika desítek polských osvoboditelských tanků, takže snad unesou i současný nárůst dopravy. Je pozoruhodné, jak důkladně naši předci před sto lety propustky postavili, i když neměli tušení, že po nich jednou místo žebřiňáků budou jezdit tanky a kamióny. Jiří Polívka Nová kniha Václava Vebera Na jaře letošního roku vyšla kniha historika doc. PhDr. Václava Vebera Osudové únorové dny. Poutavě a čtivě pojednává o událostech nejen roku 1948, ale i o měsících a letech předcházejících a následujících osudovému 25. únoru. Tento den na dlouhá desetiletí ovlivnil další směřování našeho státu a osudy jeho občanů. Václav Veber se narodil v roce 1931 v Kojetíně čp. 67 (dnes Šrámkovi), ale již po několika letech se z Kojetína s rodiči odstěhoval a po smrti prarodičů se již do naší obce nepodíval. Přesto přijal pozvání na sjezd rodáků v roce 2006 a rád se ho zúčastnil. Po roce 1990, kdy mohl po dvacetileté odmlce opět publikovat, vydal několik historických publikací. Jiří Polívka 4

6 Úspěšný fotbalista Velkého úspěchu dosáhl kojetínský fotbalista Martin Venc (13 let) hrající v žákovském družstvu FC Chotěboř. Byl zařazen do reprezentace okresu Havlíčkův Brod bojujícího o Český pohár výběrů OFS (okresních fotbalových svazů) hráčů ročníku Po vítězství v regionálním kole a po vyřazení výběru Brna v mezikole se Chotěbořáci probojovali mezi osm nejlepších družstev na závěrečný turnaj do Roudnice nad Labem. Na tomto turnaji postoupili přes výběry okresů Plzeň-sever, Vsetín a Příbram do finále. V něm na penalty porazili výběr OFS Liberec a stali se mistry republiky ve své kategorii. Ještě předtím se na jaře letošního roku jako člen družstva Chánov Chotěboř stal mistrem republiky ve futsalu. Chotěbořští úspěšně obhájili mistrovský titul z loňského roku. Martin se stal druhým nejlepším střelcem závěrečného turnaje hraného v Havlíčkově Brodě. Spolu se svým starším bratrem Radkem, hrajícím za družstvo starších žáků, hráli za Chotěboř na fotbalovém turnaji Forchheim Cup 2008 v bavorském Forchheimu, kde se mladí fotbalisté v konkurenci několika desítek družstev z celé Evropy také neztratili (ml. žáci 4, st. žáci 7). Přejeme Martinovi mnoho dalších fotbalových (ale i školních) úspěchů a přejeme mu, ať si někdy v budoucnu zahraje i na takovém stadiónu, jaký je na fotografii. Jiří Polívka 5

7 Jména z pomníku V těchto dnech uplyne devadesát let od konce první světové války. Její závěrečné týdny si spojujeme se zánikem Rakouska-Uherska a se vznikem samostatné Československé republiky. Pro naše předky znamenal říjen a listopad 1918 hlavně toužebně očekávaný konec nečekaně dlouhé války. Na jejím začátku v roce 1914 si snad nikdo nedokázal představit, jaká strádání přinese a že potrvá více než čtyři roky. Podle seznamů zapsaných ve školní kronice z válečných let bylo z Kojetína odvedeno více než sto mužů a téměř všichni také narukovali do války. Odvedeni byli všichni schopní muži od osmnácti do padesáti let věku, takže ve vesnici zůstali pouze ženy, děti a staří lidé. Těžko si dnes dokážeme představit, jaké životní podmínky válečná léta přinesla a s jakými problémy se lidé museli každý den potýkat. Jedinou nadějí na zlepšení byl konec války. Ten byl však celé roky v nedohlednu. Přicházely pouze zprávy o občasných vítězstvích a častějších prohrách. Někdy přišla smutná zpráva o smrti syna nebo otce, těm šťastnějším pak zpráva ze zajetí nebo prohlášení za nezvěstného. Teprve několik let po válce se některé rodiny dozvěděly o skutečném konci svých blízkých. O některých vojácích přišla poslední zpráva z ruského zajetí a pak už nic. Mnoho lidí v celé Evropě zemřelo krátce po skončení války na epidemii španělské chřipky decimující milióny zesláblých lidí. Ale ani někteří ze šťastných navrátilců si příliš neužili života ve svobodné republice a zemřeli na následky válečných útrap. Již od počátku dvacátých let obce nebo farnosti začaly na uctění památky padlých stavět pomníky. I v sebemenší obci se někdo nevrátil ze světové války, takže tyto pomníky jsou snad v každé vesnici. Zejména v jubilejním roce 1928 jich byla při příležitosti desátého výročí vzniku republiky odhalena celá řada, mezi nimi i v naší obci. Náklad na postavení pomníku činil 7120 Kč. Slavnostní odhalení se konalo 18. listopadu a slavnostním řečníkem byl major Josef Kolínský z 21. pěšího pluku z Čáslavi. K tomuto pluku narukovala převážná většina Kojeťáků i za první světové války. Jména obětí byla vyleptána do skleněné desky. Ta však byla před několika lety vyměněna, protože ta původní popraskala. Již tehdy se ukázalo, jak je obtížné zjistit po desítkách let spolehlivé informace k doplnění celých jmen na obnovenou desku. Níže uvedené informace jsou čerpány z Matriky obyvatelů obce Kojetína z roku 1900 (data narození), ze zápisů ve školní kronice z let 1914 až 1918 a z publikace Havlíčkobrodsko v národním odboji z roku Některé zjištěné údaje se rozcházejí a dnes již není možné zjistit, který je správný. Za informace o příbuzenském vztahu k dnešním obyvatelům naší obce děkuji paní Blažejové. Autor tohoto příspěvku uvítá jakékoliv informace o případných chybách a doplnění údajů týkajících se uvedených obětí světové války. 6

8 Benák František, čp. 22, narozen , v roce 1915 padl do ruského zajetí (podle jiné informace padl v boji), podle sdělení Václava Benáka rodina ještě několik let po válce neměla žádné zprávy, prý zemřel v zajetí. Jeho v obci žijící příbuzní jsou Benákovi čp. 22. Meloun Gustav,čp. 1, narozen , narukoval v necelých 18 letech, po zhroucení fronty od na útěku z Černé Hory, domů se dostal až , zemřel v Kojetíně V obci žije jeho příbuzný Jan Meloun čp. 1. Paulíček Antonín, čp. 13, krejčí, narozen , nelze zjistit bližší údaje, pravděpodobně zemřel po válce. Polívka Jan, čp. 10, narozen , otec 9 dětí, odveden 13.8,1915, hospodář Polívka Josef čp. 10, narozen , jeho nejstarší syn, narukoval v roce 1917 Oba zemřeli několik let po návratu z války, jejich příbuzní jsou Zadinovi čp. 10 a Polívkovi čp. 12. Staněk Josef čp. 20, narozen , kovář, odveden , padl v bitvě v Ruském Polsku. Jeho příbuzní jsou Blažejovi čp. 20. Šrámek Jan, čp. 62, 36 let, obchodník,2 děti,narukoval k vozatajstvu (zásobovací oddíl), zemřel po válce. Tecl Antonín, čp. 59, narozen , četař 21. pěšího pluku, v roce 1914 raněn na Haliči, padl u Bukové nad Vislou na ruské frontě Tecl Josef, čp. 59, narozen , tesař (kolář), 2 děti, sloužil u vozatajstva, bratr Antonína, zemřel po válce. Jejich příbuzní jsou Klementovi čp. 59 Kubát Jan, čp. 42, narozen , narozen , syn rolníka, sloužil u 12. pluku zeměbrany, zajat v Rusku, zemřel po válce, jeho příbuzná je paní Jindrová čp. 42 s rodinou. Pavlíček Jan čp. 5, 36 let, dělník, zajat v Rusku v červnu 1915, bližší údaje nelze zjistit, pravděpodobně zemřel po válce. Paulíček Jan, čp. 34, narozen ,zedník, 4 děti, zemřel na zástavu srdce za převozu do polní nemocnice č. 208 na italské frontě, pohřben Grigno, okres Borgo, Tyroly. Paulíček Antonín, čp. 34, narozen ,truhlář,od roku 1912 ve vojenské službě, nezvěstný od začátku roku 1915, padl na srbské frontě. Šrámek Josef, čp. 16, narozen , hospodář,3 děti, zemřel na tyfus v polní nemocnici u Sv. Daniele na italské frontě. Jeho příbuzní jsou Šrámkovi čp

9 Tecl Josef čp. 7 (nebo čp. 21), narozen r. 1884, pekař, padl na Rusi v roce 1916 v hodnosti četaře. Tecl Josef, čp. 18, narozen ,syn rolníka, 1 dítě, zemřel ve Šternhellu ve Štýrsku na úplavici, jeho příbuzní jsou Teclovi čp. 18. Tecl Josef, čp. 29, narozen , zedník, bojoval v Rusku a v Itálii, zasypán na italské frontě. Venc Jan, čp. 44, narozen , krejčí, narukoval , sloužil u 21. pěšího pluku, pravděpodobně zemřel po válce, příbuzní jsou Šrámkovi čp. 67 a Vencovi čp. 66. Rasocha František čp. 30, nar , syn hostinského, padl u Lopuzna u Brodů na haličské frontě. Rasocha Václav, čp. 53, narozen , krejčí, padl v Rusku Rasocha Alois, čp. 53, narozen , tesař, padl na ruské frontě Příbuzní těchto bratrů jsou Jelínkovi a Holasovi z Pouchu čp. 53. Po roce 1945 přibyla na pomník deska se jménem Antonína Doležala, čp. 30, narozeného , místního řezníka a hostinského. Byl umučen nacisty v posledních dnech druhé světové války v Havlíčkově Brodě. Jeho příbuzní jsou Doležalovi čp. 30 a Dočekalovi čp. 57. Po roce 1948 nebylo příliš žádoucí připomínat vystoupení Čechů a Slováků v první světové válce, zejména podíl legií na bojích proti bolševickému Rusku a na vzniku samostatné Československé republiky. Druhá světová válka přinesla nové oběti a nové pomníky a na oběti a pomníky té války prvé se pomalu zapomínalo. Po letech se málokdo z nás zastavil a přečetl si jména našich bývalých spoluobčanů, leckdy i svých předků a příbuzných. Pomalu umírali nejen vojáci z první války, ale i jejich potomci a dnes už jen ti nejstarší z nás mohou říci, že slyšeli vzpomínky z války od těch, kdo v ní bojovali. Zatímco my máme spojený konec války s datem 28. října, v západní Evropě je to 11. listopad, kdy skončily boje na západní frontě uzavřením příměří. Tento den byl na památku miliónů obětí této války vyhlášen Dnem veteránů a v řadě zemí je tento den státním svátkem. V posledních letech se i v naší republice vzpomíná na oběti první světové války a u pomníků se objevují věnce a kytice k uctění památky padlých. Jiří Polívka 8

10 SHD Kojetín sezóna 2008 Okrskové kolo ve Slavětíně dopadlo pro náš sbor velice dobře a obě družstva stanula opět v čele okrsku č. 6. Rozpadlé, ale v pravou chvíli doplněné a omlazené družstvo žen obsadilo 1. místo, muži dodrželi svůj standard bez přípravy získali 2. místo. Obě družstva postoupila do okresního kola, kde Kojetín drží stále krok s těmi nejlepšími. Muži se umístili na 4. místě, ženy obsadily 3. místo. Dále sbor uspořádal jedno z kol Havlíčkobrodské ligy. Soutěž se vydařila po stránce organizační, i počasí nám přálo. Velký dík patří těm členům, kteří se podíleli na zabezpečení cen a sponzorských darů, což bylo docela náročné, ale když se chce, tak jde vše. Soutěžící byli nadšeni a spokojeni. Díky všem. Dále vzpomeneme dvě akce, které se zdárně rozjíždějí a rok od roku jsou na lepší a lepší úrovni. První je čarodějnická kulinářská soutěž, která svým třetím ročníkem nadchla i široké okolí a těší se vždy hojné účasti. A tak se těšíme na další ročník. Druhá: čtvrtý ročník burčáku na téma staré dobré časy. Podával se burčák od Znojma a ovarová kolena. Tradičně po 22. hodině se předvedlo více jak dvacet převleků a masek na již zmíněné téma. Takovou estrádu ještě Kojetín neviděl. Desetičlenná porota měla těžkou práci. 1. místo Spartakiáda 2. místo Fichtláci 3. místo Pionýři Člověk žasne, co všechno se dá vymyslet a jak lze prožít nádherný večer. Jenom škoda, že takovéto akce nepřijde podpořit víc lidí. Proto si dovolím použít slogan jednoho štamgasta, který by určitě přišel, kdyby mu to zdravíčko dovolilo: Lidi jsou sami na sebe lakomí. Miroslav Tichý st. 9

11 Výjimečná sezona mladých hasičů Letošní jarní obvodové kolo se konalo na domácí půdě v Kojetíně. Místní SDH a OÚ připravili trať, občerstvení i ceny na velmi dobré úrovni. Mladí hasiči se před rodiči, sousedy a kamarády chtěli vytáhnout a podařilo se Družstvo starších vyhrálo štafetu 4 x 60 m, štafetu dvojic a v požární útoku skončilo druhé o jednu setinu sekundy. Proti svým soupeřům měli obrovský náskok a zaslouženě získali první místo a postup do okresního kola. Naši nejmladší okopírovali vítěznou štafetu svých starších kamarádů, ve štafetě dvojic byli druzí a útok byl neplatný. I přes menší problémy postoupili z druhého místa na okresní kolo, společně s prvním Rozsochatcem. Pěkného úspěchu dosáhli Lukáš Novák, který vyhrál soutěž jednotlivců v mladší kategorii, a Jirka Holas obsadil místo druhé. V kategorii starší skončil na druhém místě Radek Venc a na třetím Lucka Kocourková. Okresní kolo se odehrávalo pod naší taktovkou. Myslím, že postup na něj v obou kategoriích (mladší a starší) vybojoval jenom Rozsochatec a Kojetín. Naši mladší oplatili porážku z Kojetína Rozsochatci a stali se vítězi okresního kola, což je nejvyšší meta dosažitelná v této kategorii. Starší bez velkého rivala - České Bělé (kterou doma vyřadili) a bez vážnějšího zaškobrtnutí obhájili své loňské prvenství, postoupili do krajského kola a již druhým rokem tedy kralují našemu okresu. Za zmínku stojí ceny od okresního sdružení - džberová ruční stříkačka a deset sportovních přileb. Největší radost mladým hasičům však udělaly zlaté medaile. Vyhrát obě kategorie byl pro všechny opravdu nevšední zážitek. Do Krajského kola jsme jeli s vidinou lepšího umístění než loni, ale bohužel jsme dosáhli znovu jen osmého místa. Druhým reprezentantem okresu byla Havlíčkova Borová, která skončila těsně za námi. O prázdninách jsme si zablbli na víkendovém táboření v Řásné u Telče. Při tradičním rožnění selete v Kojetíně jsme předvedli malou ukázku požárních útoků. V září jsme si zaskočili na soutěž v požárním útoku do Rozsochatce, kde jsme obsadili první a druhé místo. Letos tímto neskončila jen tak obyčejná sezona, byla naše nejúspěšnější a i přes úspěchy tak trochu smutná. Mladí, s kterými to táhneme již od začátku (r. 2002), musí kvůli věku končit. Někteří z nich se ale rozhodli pokračovat v dorostenecké kategorii, a proto jim držme palce na jejich první soutěži teď v říjnu, kde poběží v dorostenecké kategorii jednotlivců. Za jejich úspěchy a reprezentaci hasičů i obce jim patří velký dík. Miroslav Tichý ml. 10

12 Lidové zvyky a tradice podzimu i blížící se zimy Posvícení (na Moravě zvané hody) je podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. Vyvinulo se z pohanského obyčeje oslavování dobré sklizně a příchodu zimy. O posvícení bývá hojnost jídla a pití. Slaví se v každé vísce i tam, kde není kostel. Musí být všude uklizeno, pozváni přátelé, dostatek masa (tradiční husa, knedlík a zelí nesmějí chybět), napečou se posvícenské koláče. Posvícení uzavírá posvícenská muzika. Staročeské posvícení trvalo dříve celý týden až do tzv. mladého posvícení, tj. do příští neděle. Nejvíce dodržované posvícení je to, které připadá na neděli po sv. Havlu (16. říjen). Je nazýváno císařským a to proto, že císař Josef II. v roce 1787 nařídil, aby se ostatní posvícení zrušila, neboť prý vedla k častému a nemírnému veselí lidu. Měl na mysli pragmatické důvody Dračky a přástky symbolizovaly druhou fázi podzimu, nejprve se dralo peří. Před tím po celé léto střádala hospodyně peří z hus, které se podškubávaly. Ženy- dračky se k draní sesedly u stolu (střídala se stavení, až bylo veškeré peří ve vsi sedráno. V sobotu se nemělo drát, špatně by se prý povedly husy. Poslední večer se slavily doderky. Hospodyně pohostila všechny dračky a přešlo se pak do dalšího stavení. Peří mělo být sedráno do Martina ( ), pak začínaly přástky. Přástky vymizely z našeho povědomí, známe je už jen z literatury. Odbývaly se jen ve staveních, kde měli velkou světnici. Děvčata sem přicházela s kolovratem a košíčkem lnu. Rozestavěla kolovraty do kruhu kolem světla a předla. Dračky a přástky byly cenou příležitostí, kdy se setkávali sousedé, vzájemně se informovali o různých událostech, často to byly i vzpomínky na uplynulý život. Lidé tak k sobě měli blízko a dokázali si bezprostředně v nouzi pomáhat Dušičky a památku zesnulých si připomínáme začátkem listopadu. Vděčnost a úctu svým předkům lidé projevovali od nejstarších dob. V počátcích křesťanství jen v kruhu rodiny a veřejně po roce 998 ve Francii. Od 11. do 13. století se tento svátek šířil i do dalších zemí a ve 14. století jej přijal i Řím. V lidovém podání prý dušičky vystupují z očistce a odpočívají od muk. Proto se prý má večer k jejich ochlazení pít studené mléko. Když o Dušičkách prší, zemřelí prý oplakávají své hříchy. Vždy byl tento svátek spojován s návštěvou hrobů zemřelých. Hroby se zdobí květy, věnci a svícemi. Ozdoben je i ten po celý rok opomíjený hrob, který se jistě na každém hřbitově najde Svatý Martin (11. listopadu) má přijíždět na bílém koni, čili začíná padat sníh. V tento den se uzavíraly nové smlouvy o službě v hospodářství. Odcházející čeládka dostávala veliké buchty. Slaví se martinské posvícení s tradiční martinskou husou. Svatá Kateřina slaví svátek 25. listopadu. Konaly se poslední zábavy typické tím, že při nich bylo obvyklé tzv. ženské právo (o vše se staralo slabší pohlaví včetně výběru tanečníků). K ránu však přestalo platit Není bez zajímavostí, že svatá Kateřina, patronka učenců, byla oblíbenou světicí císaře Karla IV. 11

13 Advent začíná čtyři týdny před Štědrým dnem. Je to doba střídmosti, ale leckde se konaly lidové zvyky, které postní zásady porušovaly. Na Domažlicku měli zvyk zvonit adventíkem malým zvonkem na ochozu domažlické věže. Naposledy zněl zvonek o 22. hodině na Štědrý večer. Napomínal prý Domažlické, aby nechodili do hospody Svatá Barbora připadá na čtvrtý prosinec. V tento den se tradovalo obdarovávání Barborkou, což byla bílé oděná dívka, jež se zjevovala hodným dětem, aby jim přinesla malou drobnost. V řadě zemí střední Evropy, tedy i u nás, je zvyk v tento den uřezávat zlatici, čili zlatý déšť a třešňové větvičky. Tyto větvičky vykvétají na Štědrý den a dříve se z nich i věštilo Svatý Mikuláš slavený šestého prosince je národním patronem Rusů. Byl biskupem v maloasijské Myře. Podle legendy pomohl třem chudým dívkám, kterým v noci vhazoval oknem peníze. Než bylo povoleno křesťanství, byl také vězněn. Stal se rovněž patronem námořníků, rybářů a převozníků. Jeho osoba je spojována s vírou v bohatství. Sv. Mikuláš pod různými jmény naděluje vánoční dárky v západních zemích (Anglie, USA). V našem prostředí zůstává mikulášská nadílka v předvečer světcova svátku. Pro děti je to večer plný veselí, někdy i trochy strachu. Vousatý Mikuláš v biskupském ornátě, s papírovou mitrou na hlavě a dřevěnou pozlacenou berlou v ruce vstupuje do domácnosti v doprovodu zlých čertů a hodných andělů Vánoce svátky štědrosti. Jazykový původ Vánoc je v německém Veihnachten svatá noc. Tyto křesťanské svátky byly zavedeny ve 4. století místo pohanské slavnosti slunovratu počátku prodlužování dne. Symbolem Vánoc se stal kromě mnoha dalších krásných obyčejů vánoční stromeček (první zmínka o ozdobeném stromku pochází z roku 1570, v českých zemích se objevuje počátkem devatenáctého století, na venkov proniká později v šedesátých letech. U stromku je postavený malý betlém, v tomto pojetí znamená jesličky, do nichž byl položen Ježíš Kristus narozený ve chlévě poblíž města Betléma. Tradice vánočních jesliček prý pochází od sv. Františka s Assisi, který je poprvé postavil ve skalní sluji roku V Praze ukazovali první betlém roku 1562 jezuité. Součástí Vánoc je štědrovečerní nadílka, známá již od čtrnáctého století. Pečlivě zabalené dárky pod stromečkem mají působit radost obdarovaným i dárcům. Slavnostní náladu Štědrého večera tradičně završila návštěva půlnoční mše Z publikace Církevní rok, kalendářní rok, lidové slavnosti a slavení v Čechách od autorky Aleny Beránkové pro časopis Kojetínské listy upravil Josef Hertl st. 12

14 Jubilanti v roce 2008 Dodatečně, s omluvou, zveřejňujeme jména kojetínských občanů - jubilantů, jimž přejeme pevné zdraví a životní spokojenost. Sedláček Vladislav Lahuta Štefan 65 let 65 let Uctění památky obětí válek Při příležitosti 90. výročí vzniku republiky a konce první světové války proběhne v neděli 9. listopadu ve 14 hodin uctění památky obětí válek položením věnce k místnímu pomníku padlých. Na toto setkání zveme všechny, kteří se chtějí připojit a vzpomenout. Bezprostředně poté bude v sále kulturního domu uspořádán koncert malých harmonikářů z hudební školy z Havlíčkova Brodu, na který také všechny zveme. Obecní úřad Kojetín Prosba Na obecní úřad se obrátila paní Hana Jakšlová s prosbou o jakoukoliv informaci týkající se pobytu jejích prarodičů v naší obci. Prarodiče se jmenovali Jan Lišovský a Marie Lišovská, jejich děti Marie, Jan a Luboš (pravděpodobně ještě nechodily do školy) a žili krátce někdy po roce 1950 v domku pro lesní dělníky u lesa Ronovce (poslední obyvatel pan Adam, v roce 1976 zbořeno kvůli výstavbě farmy PROVEM). Paní Jakšlová by uvítala jakoukoliv informaci o roku pobytu v naší obci, ale i cokoliv jiného. Pokud by některý ze starších spoluobčanů mohl pomoci, prosím, ať se ozve autoru tohoto článku. Jiří Polívka Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne Sestavili Josef Hertl st. a ml. Jazyková úprava Hana Hertlová Dotazy a náměty pro příští vydání lze předávat v kanceláři obecního úřadu nebo na internetové adrese 13

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti,

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, obracíme se na Vás s žádostí o vypracování dotazníku, jenž je tentokrát zaměřen na slavnosti, zvyky a obyčeje, které se odehrávají během

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření Zpráva o stavu výzbroje a výstroje Zpráva kronikářky Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 SOPTÍK Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 Historie dětského hasičského hnutí-pokračování Málokterá zájmová či společenská organizace může vykázat tak dlouhou historii jako hasiči. Jistě je to

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval.

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Aktuality z obce Kámen Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Po půlročním azylu v náhradních prostorech se obecní úřad

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více