Duben 2005 *************************************************************************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben 2005 ************************************************************************************* 1945-2005"

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 15. ročník 4. Duben 2005 ************************************************************************************* V tomto roce si připomínáme 60 let od skončení druhé světové války. Obrovské katastrofy, v níž neuvěřitelným způsobem propuklo a rozmnožilo se zlo, které ale muselo být už dříve ukryto v lidech a lidských skupinách. Zlo v podobě nenávisti, závisti, potlačených ambicí, komplexů, kolektivní zloby. Dnes jsme trochu ukolébáni tím, že 60 let neznáme otevřený velký válečný konflikt. Jsme ukolébáni tím, že války jsou dnes spíše lokální v jedné či dvou zemích a často i daleko od nás. Ale to zlo, které vedlo k druhé světové válce, je přítomné ve světě i nyní i v naší společnosti, i v nás samotných. Samozřejmě v mnohem mírnější, skryté podobě. Na každém z nás, na každé společnosti záleží, kolik se tomuto zlu dá prostoru. A nejde jen o vnější potlačování kriminality. Nejlepším předcházením zlu, válkám, je totiž podpora dobrých věcí. Sbírky obětem katastrof, podpora dětí v Africe, Asii, Americe, podpora vývoje nových léků a vakcín, ale i drobná pomoc starším lidem, osobní vstřícnost k cizincům, kteří u nás pracují, vstřícnost vůči Romům, nabídka možnosti realizace lidem různě handicapovaným. To, že ve světě už 60 let nedošlo k válce tak velkých rozměrů, je dílem tisíců lidí, kteří podporovali dobré věci a usmíření lidí, národů a etnik. A kromě toho i těch státníků, kteří dokázali i vojensky zastavit ty menší válečné konflikty, které hrozily tím, že přerostou do velkých rozměrů. Můžeme doufat, že i v našem století bude více lidí, kteří dokáží posilovat dobré věci a smíření lidí tak, jak to dělali po druhé světové válce lidé jako byli např. : Albert Schweitzer lékař, který velmi pomáhal Africe, Mahátma Gándhí v Indii, lidé, kteří pomáhali dětským obětem války jako Čech Přemysl Pitter. Lidé vystupující proti rasismu jako Martin Luther King v Americe a Nelson Mandela a

2 Frederick de Klerk v Jižní Africe, příznivci míru, jako byl papež Jan XXIII., státníci zakládající Evropské společenství jako R. Schumann či Konrád Adenauer. Také státníci, kteří učinili konkrétní kroky ke smíření jako R. Raegan a M. Gorbačov, státníci, kteří zvýšili prestiž ochrany lidských práv jako Václav Havel, lidé, kteří učinili gigantické dílo v pomoci nemocným jako Matka Tereza, lidé, kteří dokázali přispět k porozumění mezi miliony lidí jako nedávno zesnulý papež Jan Pavel II. a tisíce dalších bezejmenných. Každý může přispět jiným způsobem, jinou formou, třeba jen tím, že ukončí sousedský spor. To, že není válka, není samozřejmostí. Je to stálá práce, stálé úsilí, stálá snaha o porozumění. Připomeňme si to při 60. výročí konce té obrovské katastrofy. Č.P. 60. výročí konce II. světové války Pomozte nám brániti Prahu! Tuto větu jsme na začátku roku 2005, roku 60. výročí konce 2. světové války a osvobození naší vlasti, slýchali v rozhlase velmi často. Byl to záznam autentického vysílání Pražského rozhlasu z rána 5. května 1945 a po tomto záznamu následovala výzva k zaslání vzpomínek pamětníků na tyto pohnuté chvíle. Údajně i ve Spáleném Poříčí se tenkrát na tuto výzvu odhodlalo několik našich spoluobčanů, že pojedou Praze pomoci, ale akce skončila do vytracena. Ačkoliv kronikář, učitel Josef Němeček, popsal velmi podrobně celý průběh událostí z revoluce ve Spáleném Poříčí, tuto epizodu nezaznamenal. Pomozte nám, vážení čtenáři a pamětníci, oprášit vzpomínky nejen na toto drobné opomenutí kronikáře, ale i na další maličkosti z té doby a tím doplnit skoro dokonalou naši kroniku. Letošní 60. výročí osvobození bude možná jedním z posledních kulatých výročí, které s námi budou slavit ještě mnozí aktivní účastníci. S jejich přirozeným ubýváním budou s nimi mizet autentické vzpomínky, a tak zachraňme, co se ještě zachránit dá. Měšťanská beseda opět chystá malou výstavku k tomuto jubileu a hodlá přímo na výstavě uspořádat besedu o hledání zavátého času. Přivítáme nejen účastníky pamětníky na besedě, ale předem i fotografie, dokumenty, památky na osvobození i celou dobu okupace, kterými by bylo možno doplnit naši výstavku. Prosíme Vás, prohlédněte své rodinné archivy a půjčte nám své vzácné památky k okopírování. Budeme vděčni za každou drobnost, která přispěje k rozšíření znalostí o historii našeho města. Všem aktivním historikům našeho osvobození předem děkujeme. Ing.M.Tupý Už je to plných šedesát let! Vzpomínáte ještě vy, starší a staří, jak to tenkrát před těmi lety vlastně bylo? Čas utíká, paměť už vypovídá poslušnost a přece těm našim mladým musíme ty věci říkat, vysvětlovat a případně opravovat jejich chybné názory a závěry. Tak tedy : 1.září 1939 ve 4 hodiny 45 minut zahájily salvy mohutných děl německého křižníku Schleswig Holstein na polské opevnění ve Westerplatte druhou světovou válku. 3. září sice Francie a Velká Británie vyhlásily Třetí říši válku, ale velitelství wehrmachtu si dobře uvědomovalo, že diplomatické nóty, propagandistické letáky a zdlouhavá mobilizace nemohou německé tažení ohrozit. Polsko se bránilo asi měsíc. O jeho porážce rozhodla vojenská převaha útočníka a obsazení východní části bývalého Polska sovětskou armádou. V pobaltských zemích založili Rusové

3 vojenské základny a 30. listopadu napadli Finsko. Jeho vrchní velitel maršál Mannerheim se bránil až do března Ale to už Němci připravili Blitzkrieg na Západě. V dubnu 1940 po jednodenním boji(!) kapitulovalo Dánsko a současně bylo napadeno Norsko, jehož přístavy měly sloužit pro útok na Anglii. Norové bojovali statečně a vydrželi vzdorovat celé dva měsíce. Ale to už byla obsazena Belgie, Nizozemsko a Lucembursko a byla napadena Francie. Silně opevněnou Maginotovu linii Němci prostě obešli právě přes Belgii. 16. června stanul v čele francouzské vlády maršál Pétain a 22. června generál Huntziger podepisuje potupnou kapitulaci Francie. Němci stanuli u kanálu La Manche a 10. července Goeringovo letectvo zahajuje leteckou bitvu o Anglii! 27. září představitelé Německa, Itálie a Japonska podepisují v Berlíně Pakt tří, ke kterému se postupně připojuje také Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Na jaře 1941 napadají Němci a Italové Jugoslávii a 22. června překračují německé divize hranice Sovětského svazu. Na to odpovídá prezident USA Franklin Delano Roosevelt a premiér V. Británie Winston Churchill přijetím Atlantické charty a jednají o vojenské, politické a ekonomické spolupráci se Sovětským svazem. 7. prosince 1941 japonská letadla bez vypovězení války napadla americkou námořní základnu Pearl Harbor na Havaji a způsobila americké flotile těžké ztráty. Tím začíná válka i na Dálném východě. Počátkem června 1942 ve velké námořní bitvě u Midvay připravili Američané Japoncům těžkou porážku. 17. července začíná na východní frontě velká bitva v ohbí Donu, jako úvod zřejmě k nejtěžší pozemní operaci 2. světové války přiblížil se Stalingrad! V listopadu poráží maršál Montgomery německo-italská vojska Erwina Rommela u El Alameinu a vstupuje do Tuniska. Tam mu jdou už vstříc americké jednotky generála Eisenhowera a Pattona, které se vylodily v Maroku a Alžírsku. Osud německých a italských jednotek v severní Africe je zpečetěn. 2. února 1943 po několikaměsíčních tvrdých bojích německé jednotky u Stalingradu kapitulují a maršál Friedrich Paulus padá do zajetí. 10. července se spojenecká vojska vyloďují na Sicílii a pak nastávají zdlouhavé boje o vlastní Itálii, kde se Němci zoufale brání. Na přelomu listopadu a prosince 1943 probíhá v Teheránu setkání Velké trojky (Stalin, Roosevelt, Churchill) je rozhodnuto o otevření druhé fronty v západní Evropě a vytvořena koncepce poválečného světa. 4. června 1944 byl konečně osvobozen Řím. Na úsvitě 6. června se spojenecké síly vyloďují v Normandii (akce Overlord) největší vyloďovací akce ve světových dějinách otevírá se druhá fronta. 15. června americká letadla poprvé bombardují Japonsko. Němečtí velitelé ve snaze ukončit válku, o které jsou přesvědčeni, že už je prohraná, připravili atentát na Adolfa Hitlera : plukovník von Stauffenberg umístil bombu v Hitlerově Vlčím hnízdu. Atentát se však nepovedl a Hitler se tvrdě mstí. Počátkem února 1945 se na konferenci Velké trojky na Jaltě rozhoduje o budoucím rozdělení Evropy a o závěrečné fázi bojů zde byly také stanoveny hranice zóny západních spojenců (také Francie, zásluhou generála Charles de Gaulla) a Sovětského svazu. V době od 16. dubna do 2. května probíhá berlínská operace (1. a 2. běloruský a 1. ukrajinský front) pod spojeným velením maršála Georgie Konstantinoviče Žukova; hlavní město Třetí říše je dobyto! 30. dubna spáchal Adolf Hitler v budově říšského kancléřství společně se svou manželkou Evou Braunovou sebevraždu. Dva dny předtím italští partyzáni popravili Benita Mussoliniho a jeho milenku Claru Petacciovou chtěli se zachránit útěkem do neutrálního Švýcarska. Dne května polní maršál Wilhelm Keitel podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci Německa! V Evropě tím 2. světová válka končí, na Dálném východě ještě pokračuje. 6. a 9. srpna shazují Američané atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. 8. srpna Sovětský svaz vypovídá Japonsku válku a jeho vojska obsazují Mandžusko. 2. září japonský ministr zahraničních věcí Mamoru Šigemicu jménem císaře Hirohita podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci Japonska. Druhá světová válka tím definitivně skončila. Zúčastnilo se jí na 70 zemí a zahynulo v ní přes 50 milionů lidí! Máme se myslím, nad čím zamýšlet a o čem uvažovat už nikdy víc! Václav Karásek

4 Po stopách Jindřicha Šimona Baara, věrného syna Chodska, který sloužil Bohu, vlasti a lidem také u nás, ve Spáleném Poříčí Na naší faře jsou tři pamětní desky. Ta první je věnována P. Františku Ferdovi, který se zde narodil a také zde vyrůstal. Ta druhá připomíná založení České vlastenecké čtenářské společnosti, druhé nejstarší v celých Čechách. A ta třetí, ta nejblíže k zámku, je zde na památku Jindřicha Šimona Baara, který zde krátký čas kaplanoval. Letos má Baar zde u nás, vzácné výročí : plných 110 let uplynulo od jeho zdejšího obětavého působení. Tato deska je dar pražského spolku Spálenopoříčských rodáků na paměť 700. výročí založení našeho města. Odhalil ji dlouholetý předseda spolku, libocký arciděkan Václav Holub dne 28. května 1939, tedy v předvečer 2. světové války. Baar se narodil 7. února 1869 v Klenčí na Chodsku, studoval na gymnáziu v Domažlicích a po maturitě šel podle přání své matky do pražského semináře. Svoji kněžskou dráhu začal na Přimdě, odtud pak přešel k nám. Byl zde sotva dva roky a byl přeložen do Ořechu u Prahy a pak do Únětic. Teprve po sedmi letech dostal faru v Klobukách, na čas se zase vrátil do Ořechu odtud odešel v roce 1919 na trvalý odpočinek do svého rodného města, kde pak zemřel 24. října 1925, tedy právě před 80 lety. Byl povahy statečné a nebojácné. O tom svědčí výmluvně i jeho romány a povídky : Cestou křížovou, Farské historky, Kohouti, Holoubek Zde všude věnoval mnoho pozornosti reformnímu kněžskému hnutí v touze po obrodě mravně sociální. V obou rozlehlých lidovýchovných románech Poslední z rodu Sedmerova a ve zvláště zdařilém Janu Cimburovi, postavil proti rozkladné novodobé civilizaci staré charakterové hodnoty jihočeského selství, řízeného duchem dělného křesťanství. Další řada jeho prací je zaměřena na milované Chodsko (Hanče, Pro kravičku, Skřivánek, Hu nás ). Jeho chodské románové letopisy vyvrcholily cyklem ze zápasu o obecní lesy mezi sedláky a chalupníky ve 40.letech 19.století; se širokým společenským a politickým pozadím a se sytou kulturní malbou obrozeneckého hnutí v jiráskovském duchu je to Paní komisarka - o působení Boženy Němcové na Chodsku, Osmačtyřicátníci - o těch červáncích svobody v roce 1848 a Lůsy. Své rodné Klenčí miloval a pomáhal mu, jak jen mohl. Když se jednalo o zřízení měšťanské školy v Klenčí, o postavení důstojného pomníku padlým vojínům 1. světové války, držel ochrannou ruku nad klenečským hrnčířstvím. A brzy nebylo snad jediného turisty, který by si neodnesl domů třeba jen maličkost z chodské keramiky i na mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1925 se prosadila! Jednou se mohl Baar dostat do těžkého konfliktu s četníky. Zřízení Československé republiky totiž oslavilo Klenčí již 14. října 1918! Dělníci přijeli z plzeňské Škodovky se zprávou, že už byla v Praze prohlášena samostatnost českého národa. A hned se samozřejmě slavilo! Za chvíli plápolaly do večerní tmy staré strážní ohně na znamení, že Chodové zase bdí a střeží svou vlast. Starosta Josef Hecht zajistil hudbu a večer táhl osvětlenou obcí velký průvod k radnici, který nadšeně zpíval Kde domov můj? A pak někdo vykřikl : Velebníček, Holubovic je tu, ať nám něco poví! A Baar z vyvýšeného místa promluvil : Mistr české poezie Jan Neruda ve svých Písních kosmických volá k národu : Nuž, hlavu vzhůru, národe, k nebi své zdvihni oči jsou tam i malé hvězdičky, kol nichž se velké točí! Moji drazí rodáci! Náš národ je také takovou hvězdičkou, kolem které se točí dnes velcí národové. Staletá naše tužba se splnila, udeřila hodina našeho vykoupení, naší svobody. V této osudné chvíli je nutno, aby celý národ stál v jediném šiku, abychom zapomněli na všechno, co nás dělí a měli na mysli jen to, co nás pojí. Jediná ctnost občanská svornost musí být dnes naším nejvyšším příkazem. Každý z nás musí hleděti k svému vlastnímu jádru bude-li každý z nás z křemene, tu národ bude z kvádrů. Ukažme my, Chodové, že jsme hodnými potomky velkých našich předků. Vzpomínám našeho mučedníka Koziny, praporečníka Přibka, klenečského souseda Etzla ti krváceli za naši svobodu. Jejich hrdinné mysli a neumírající památce provolejte se mnou slávu! Tak mluvil Jindřich Šimon Baar. Druhý den odjížděl Baar do Ořechu a cestou se dověděl, že pověst o prohlášení naší samostatnosti byla předčasná. Celých 14 dní pak čekal, že rakouské úřady pro něho pošlou četníky. Naštěstí se tak nestalo. Baar kdesi napsal, že život člověka má tvořit ve svém pohybu jakýsi kruh. Odkud vyšel, má se zase vrátit jako pták do rodného hnízda. A Baarův život skutečně takový kruh narýsoval. V den jeho úmrtí byla na bývalé klenečské radnici otevřena jeho poslední vůle, ve které odkázal všechno své jmění, autorská práva i jednopatrový dům své rodné obci s podmínkou, že po jeho smrti tu

5 má být zřízeno muzeum, veřejná knihovna a čítárna. To se také stalo. Dne 25. května 1933 byl položen základní kámen k jeho pomníku na Výhledech a 5. července byl Baarův pomník odhalen. Před 30 tisíci účastníky provedl odhalení jeho přítel, klenečský rodák a miláček chodského lidu, Mistr Jindřich Jindřich. Václav Karásek Sochař František Bálek V poslední době asi nejslavnější Plzeňák! Vyhrál totiž už potřetí soutěž v sochání z ledu ve Finsku a nedlouho předtím i v Itálii, čímž se nominoval k účasti na doprovodném programu Zimních olympijských her 2006 v Turíně. Někdy pracuje František sám, někdy s bratrem Josefem a záleží to na propozicích každé soutěže. Možná se ptáte, proč o tom píšu v našem zpravodaji. František Bálek má totiž k našemu městu úzký vztah, protože pro nás vytvořil pamětní desku rodákovi Františku Ferdovi, zúčastnil se jejího odhalení, se zájmem si prohlédl Poříčí i všechny expozice, které jsme měli ke Dni památek v roce 2000, roku odhalení desky. Za zmínku však také stojí, že na zakázku města Sušice vytvořil léčiteli Františku Ferdovi další pamětní desku k 90. výročí jeho narození Slavnostního odhalení dne 1. dubna tohoto roku se na pozvání města Sušice zúčastnila i řada občanů a rodáků Spálenopoříčska. Ing.M.Tupý Vojtěch Šíp Letošní Kalendárium osobností západních Čech uvádí toto jméno u příležitosti jeho 120. narození dne v Plzni. V telegrafickém textu Kalendária je uvedeno doslova : Sochař, studoval na sochařské škole v Hořicích a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Myslbeka. Z díla sousoší J. K. Tyla, pomník dr. V. Petáka (oba v Plzni) a celá řada portrétů (např. Vrchlický). Tolik Kalendárium, ale já dodávám ještě pomník Stanka Vodičky, popraveného vůdce rumburské vzpoury na konci 1. svět. války (umístěn v Lobzích). V Křižíkových sadech, pod hotelem Continental v Plzni je dále Šípův pomník Františka Křižíka. Je to v blízkosti bývalé dílny geniálního českého vynálezce obloukové lampy U Zvonu. Ale pro nás je Vojtěch Šíp důležitý proto, že je autorem pomníku padlým v 1. svět. válce na našem náměstí. Šípovo dílo je jeho ozdobou od roku Z neúplného přehledu Šípových děl je jasné, že náš pomník je dílem sochaře výborného a váženého a že můžeme být na něho hrdi. Proto věnujme jeho autorovi tuto drobnou vzpomínku. PS.: Hlavní projev na slavnosti odhalení dne pronesl bratr sochaře Vojtěcha Šípa tehdejší jednatel Sokolské župy Plzeňské. Ing.M.Tupý A život jde dál, i když trochu kulhá Ve čtvrtek 4. března 2005 jsem jel z Plzně do Spáleného Poříčí. Po dobrých zkušenostech s ID, jsem použil kombinaci vlak autobus. Na nádraží mě upozornili, že je plánovaná výluka a někde mezi Plzní a Nezvěsticemi bude náhradní autobusová doprava. Věřil jsem přerodu ČD na solidního dopravce, a tak jsem vlakem v 11:19 odjel. Náhradní doprava nastala již z Koterova do

6 Starého Plzence, autobusy byly připraveny, a tak se pokračovalo do Starého Plzence. Tady první problém, vlak čekal na koleji bez zvýšeného nástupiště, i když tyto koleje byly volné a pro cestující nastalo namáhavé nastupování přes ve výši končící schůdky vagonů. Vlak dorazil do Nezvěstic s drobným zpožděním, které jistě všichni pracovníci ČD očekávali, ale na zastávce ČSAD nastalo zděšení autobus odjel a jak zjistila jedna z cestujících mobilem, je už ve Spáleném Poříčí. A u tohoto momentu bych se chtěl zastavit : Proč si ČD při vědomí zpoždění nedohodly s ČSAD prodloužení čekací doby, když autobusy na svoji náhradní dopravu bez problémů zajistily? Zeptal jsem se pana výpravčího v Nezvěsticích, proč nezašel za řidičem autobusu, aby ještě chvilku počkal, že vlak je již ve Šťáhlavech odvětil, že on je zaměstnanec ČD a cestující ČSAD ho nezajímají, na moji žádost, jak se jmenuje, neodpověděl. Možná, že nemůže v době služby odejít za stanici, ale v dopravní místnosti byli další čtyři lidé, ale také měli určitě neodkladnou práci. I od řidiče autobusu jsem očekával, že se půjde zeptat, jak je to s tím vlakem, no odjel s prázdným autobusem, on ty náklady neplatí. Určitě nikdo z výše uvedených ani neporušil zákon a určitě dodržel pracovní povinnosti, ale vlastní aktivita zaměstnanců se vždy zaměstnavatelem hodnotila vysoko a určitě by ji ocenilo hlavně těch cca 15 lidí, co zůstalo bez dalšího spojení. Nakonec, proč by si tito dopravci dělali starosti o cestující, vždyť od nich dostávají dotace přes stát. Malý dovětek závěrem : Jedním z cestujících v Nezvěsticích byl pán z Hodonína, který si odskočil z návštěvy v Plzni podívat se do Spáleného Poříčí jako Historického města roku 2003, aby si domluvil při plánovaném zájezdu do západních Čech prohlídku města a okolí, i možný nocleh. Z jeho plánu, že se vrátí do Plzně autobusem ve 13 hod. tímto sešlo, vrátil se do Plzně hned a cestovní ruch dostal zase co proto. Určitě bude mít doma co vyprávět, ale do Spáleného Poříčí ještě někdy těžko pojede. V novinách Plzeňský kraj píše paní Mgr. Kalčíková a pan T. Kotora o cestovním ruchu, takovéto drobnosti však kazí snahu a úsilí jejich i dalších, v tomto případě hlavně těch Poříčských. Jan Zábrodský Jak se vypořádat s vandalismem podruhé? Počátkem roku jsme po vzoru některých jiných měst ČR zahájili kampaň FOTKOU PROTI VANDALISMU 2005, která si klade za cíl zmapování nejčastějších problémů, prohřešků či nepořádků na území Spálenopoříčska. Další text má podat zprávu o průběžném stavu akce a přiblížit některé moje vlastní názory na uvedenou problematiku. Nejprve stručně k vyhlášené akci dosud jsme neobdrželi na MěÚ ani jednu fotografii, zachycující přestupky našich spoluobčanů. Že by tedy bylo ve Spáleném Poříčí a okolních obcích všechno v naprostém pořádku? Nebo jsme prozatím zapomněli zajít s fotkou na úřad? Nebo, že by zapracoval princip copak bych si pálil prsty? Osobně se domnívám, že od každé možnosti kousek tvoří celou pravdu. Za pořádek a úklid většiny veřejných prostranství odpovídá město. Nicméně na poli veřejného pořádku se v obci našeho formátu neobejdeme bez přijetí určitého dílu osobní zodpovědnosti za daný stav. Pokud dnes projdu z jednoho konce Poříčí na druhý nebo projedu naše vesnice, vytvořím si denně v hlavě dlouhý seznam nutných prací, úklidů apod., které by bylo dobré udělat. Realita technických a finančních prostředků města a několika málo zaměstnanců města, určených na tyto práce, nás však nutí seznam seškrtat na nejnutnější a nejpotřebnější minimum

7 Jistě všichni s potěšením sledujeme, jak se naše rodinné domy i ještě nedávno opuštěné a zdevastované areály průmyslových a zemědělských podniků mění opět v reprezentativní objekty (zámek, pivovar, nově i statek v Poříčí a Lipnici, sklad u podlipnického nádraží, bývalá Jitona atd.). Jistě k tomu přispívá zejména rozvoj firem a jejich soukromé vlastnictví. Nikdy však nedojdeme ke stavu, že všechno bude něčí a nebude existovat vlastnictví tzv. veřejné, čímž myslím veřejná prostranství a komunikace, městské mobiliáře, památkové objekty, sportovní a odpočinkové areály, hřbitovy atd. A zde je právě prostor pro osobní zodpovědnost každého z nás. Jaké mám tedy nápady na zlepšení současného stavu? Žádné převratné a složité, a přesto tak laciné a účinné jedním je vlastní příklad a druhému říkám metoda zvětšování vlastního dvorečku či prahu (znáte pořekadlo uklidit si před vlastním prahem?). Nikoho z nás totiž nestojí vůbec nic péče o pořádek v okolí své firmy či domu, v okolí kontejnerů a nádob na odpadky, každý většinou svede okřiknout partu výrostků na autobusové zastávce nebo u studny (mně se osvědčila výhrůžka přestaňte nebo zavolám Policii ), upozornit řidiče na zákazy zastavení nebo zákazy vjezdu, upozornit na podezřelý ruch v opuštěných objektech, přinést na MěÚ návrh na odstranění neoznačeného autovraku atd. atd. Tak co myslíte dokážeme vzít část odpovědnosti do vlastních rukou? PS akce FOTKOU PROTI VANDALISMU 2005 (s náměty vandalismu, poškozování veřejného majetku, životního prostředí, porušování dopravních i jiných předpisů atd.) pokračuje ještě do ! Na radnici nebo na mail můžete doručovat fotografie nebo digitální soubory JPG a připojit jméno autora, datum a místo pořízení přestupku. Anonymní podněty nebudeme z pochopitelných důvodů přijímat, ale garantujeme nezveřejnění autora. L.Toman ZE ŠKOLSTVÍ Příspěvky z literární a recitační soutěže žáků ZŠ Spálené Poříčí Zvířátka v zimě Zvířátka v lese Lipnice Václav Bystřický, I.A Václav Pelikán, I.A Barbora Míková Když zajíček v zimě strádá, Mláďátek je plný les, Naše staročeská okrouhlice ale i nohejbalové hřiště. myslivec mu seno dává maminka se o ně stará, jmenuje se Lipnice. Když se dobře udržují, a čápa co spletl čas, protože je má ráda. Je to naše vesnička, děti se tu rády smějí. zachraňuje hasič zas. maličká a hezoučká. A když v ranči u potoka Mají kožich nebo peří, Bydlí tady mladí, staří, táboráček plápolá, v pelíšku si pěkně leží. dobře se nám všem tu daří. sejdeme se tady všichni

8 Osvěží se v rybníčku, Hraje si zde hodně dětí a zpíváme hezky dokola. cáknou i na mě kapičku. a těch je tu jako smetí. V Lipnici se máme rádi Máme také koupaliště, a jsme dobří kamarádi. Líbí se mi tady žít, A proto bych měla Lipnici ráda mít! * * * * * * * Cirkus Humberto Kristýna Pelikánová, V.A POZOR, POZOR! Dnes k nám na louku přijel velký cirkus, je to cirkus Humberto a přivezl s sebou lvy, medvědy i opice a také spoustu jiných zvířat. Přivezl s sebou také ovšem krotitele, krotitelky, principála, mažoretky a také tanečnice v mini sukýnkách.. Ale, ale, ale! Copak se to stalo? Aha ajajajajajaj, to je ale neštěstí, principál hlásí, že utekl lev, co budeme dělat? Byl prý krotký jak beránek, to znamená, že nikomu nic neudělá. Hlásím konec rozhlasu! A tak se stalo, že celá vesnice honila lva. Nakonec se přišlo na to, že mu bylo horko a šel se vykoupat k rybníku a pak se chvíli opaloval a hrál si s kachnami. Když tam doběhl principál, tak se začal smát a všem vyprávěl, že v cirkusu mají taky takovéhle kachny a že to jsou lvíčkovo nejlepší kamarádky a že spolu předvádějí několik čísel, a tak byl rád, že všechno dobře dopadlo. 231 let povinné školní docházky aneb co se nevešlo do loňského zpravodaje Na konci roku 1774 byl panovnicí Marií Terezií vydán všeobecný školský řád, který stanovil povinnou školní docházku pro všechny děti ve věku 6 12 let a zavedl trojstupňovou školskou soustavu v místech s farními nebo filiálními kostely se zřizovaly triviální školy s vyučováním čtení, psaní a počtů. Ve městech se zřizovaly hlavní školy se třemi až čtyřmi učiteli a katechetou, s výukou latiny, dějepisu, zeměpisu a matematiky navíc ke třem základním předmětům. Zde mohly být zřizovány i školy dívčí s výukou dívčích ručních prací. Vrcholnou školou této soustavy byly normální školy, jejichž úloha byla připravit učitele pro nižší školy. Zákon stanovil také hlavní zásady výuky jednotlivých předmětů, kladl důraz na osobnost učitele a stanovil mimo jiné také systém dozoru nad školami zřízením zemské školní komise i krajské školní komise. Za stav na nejnižším stupni triviálních škol zodpovídali místní vikáři a děkani. Tento zákon byl motivován nejen prudkým rozvojem osvícenského rozmachu vědění, ale s rozvojem koncentrace výroby do prvních výrobních manufaktur došlo ke značnému zvýšení potřeby kvalifikované pracovní síly. To si vynucovalo i vyšší potřebu vzdělanosti. V Čechách existoval poměrně solidní přehled o základním školství v dobách kolem vzniku uvedeného zákona ve formě školních fassí, to je statistických hlášení. Z nich vyplývá, že na školu příslušelo 6,2 vesnic v Plzeňském kraji, což byla zhruba střední hodnota v celém Českém království. V roce 1772 existuje údaj, že na panství Spálené Poříčí připadlo 20 vesnic na tři tamní školy. To je průměr 6,6 vesnic na jednu školu a odpovídá to přibližně poměrům Plzeňského kraje. A dnes? Na jednu školu ve Spáleném Poříčí připadá 18 vesnic! A to jsme už ve 21. století. Co by tomu řekla asi Marie Terezie? Ing.M. Tupý

9 Velikonoční skautské kuřátko ve Spáleném Poříčí Možná jste letos o Velikonočním pondělí sledovali na obrazovkách České televize pořad Hledá se kuře, vysílaný na pomoc sbírce Pomozte dětem. Možná si také vzpomínáte, že podobné zábavné pořady uváděné sympatickými moderátory Marcelou Augustovou a Tomášem Hanákem se v programu České televize pravidelně o Velikonocích objevují již od roku Junák - svaz skautů a skautek ČR je dlouhodobým partnerem sbírky Pomozte dětem. Proto i v našem městečku proběhla, podobně jako v loni, sbírka Velikonoční skautské kuřátko. Světlušky a skautky z dívčího oddílu Stříbrný šíp předávaly dne 25.března všem, kdo finančně podpořili sbírku, malá, vlastnoručně vyráběná, vatová kuřátka, symbol Velikonoc, a také symbol pomoci dětem, které naši pomoc opravdu potřebují. Skautské středisko Devětsil ze Spáleného Poříčí by chtělo všem, kdo ke sbírce přispěli finančně, nebo svojí pomocí a volným časem, poděkovat. Díky Vám se podařilo vybrat částku Kč, která byla již odeslána na konto sbírky Pomozte dětem, a která bude pomáhat tam, kde je to potřeba. Děkujeme. S p o r t o v n í p ř í l o h a Kopaná : Vážení fotbaloví fanoušci, naše družstva již naplno bojují o mistrovské body, zatím se střídavými úspěchy. Mužům se vstup do jarní části sezóny příliš nepovedl, vysoko jsme prohráli v Kaznějově, doma jsme brankou 5. min. před koncem podlehli Chrástu a naposledy jsme body ztratili za bezbrankovou remízu v Radnicích. Dorostenci v úvodu jara příjemně překvapili a po třech zápasech získali 6 bodů. Zvítězili nad Strašicemi, zápas se hrál na škváře v Hrádku u Rokycan, doma nešťastně podlehli 1. FC Plzeň B a po pěkném výkonu vyhráli i v Chlumčanech. Žáci také předvádějí pěkné výkony, bohužel však doplácejí na střeleckou potenci, podlehli o jednu branku Švihovu i Blovicím, ale v posledním utkání vyhráli ve Staňkově 1:0. více informací o našem FO najdete na našich internetových stránkách Fotbalový oddíl T.J. Sokol Spálené Poříčí děkuje všem obchodním partnerům, bez nichž bychom nemohli tento krásný sport provozovat

10 Velikonoční turnaj čtyřher ve stolním tenise Na Boží hod velikonoční se sokolovna ve Spáleném Poříčí stala dějištěm čtvrtého ročníku turnaje čtyřher ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 11 sportuchtivých dvojic 3 domácí a 8 tzv.přespolních, dorazivších z Nezvěstic, Stodu, N.Mitrovic či dokonce až z Blatné. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou skupinách a z nich pak osm nejlepších postoupilo do vyřazovacích soubojů. Zde také záhy skončila pouť turnajem pro domácí dvojice ve složení Stach Petr, Balek Jan a Stach Jiří, Zloch Martin, když ve čtvrtfinálových zápasech změřili síly s pozdějšími finalisty. Prvně jmenovaní nestačili na stodské st.tenisty Marka a Milana Hořanovi, Stach J. se Zlochem pak neměli sebemenší šanci proti vysoce favorizovanému duu Havlíček Marcel, Hach Václav ml. Tito nezvěstičtí odchovanci a pozdější jednoznační vítězové celého turnaje převyšovali svými výkony min. o třídu ostatní účastníky, což potvrdili i finálovým vítězstvím 4 : 0 nad párem Hořan, Hořan. Proběhly též i souboje o tzv. cenu útěchy (pro dvojice, které nepostoupily ze skupin). Zde byli úspěšní hráči mitrovického oddílu Ondřej Ulbrich a Michal Laštovka. Turnaj proběhl v uvolněné atmosféře a pro mnohé se stal vítaným zpestřením svátků velikonočních. Turnajové umístění : TJ SOKOL SPÁLENÉ POŘÍČÍ oddíl st.tenisu 1. Havlíček, Hach (Německo, Nezvěstice) 2. Hořan, Hořan (Stod) 3. Duspiva, Černý (Blatná) 4. Hornát, Mls (Blatná) Stach J., Zloch (Spálené Poříčí) Stach P., Balek (Spálené Poříčí) Šobr, Roch (Stod) Vítek, Trefný (Blatná) Cena útěchy: 1. Ulbrich, Laštovka (Nové Mitrovice) 2. Houfek, Nagyová (Stod) 3. Kozel M., Cink (Spálené Poříčí) STOLNÍ TENIS Probíhající soutěžní sezóna družstev ve stolním tenise naplno prověřila schopnosti hráčů obou našich týmů. B družstvo ve snaze opustit nelichotivou poslední příčku ve II.třídě regionálního přeboru mužů muselo již naplno bodovat. To se podařilo v zápasech s Novými Mitrovicemi a Dobřany. Škoda je pak nejtěsnějších proher s týmy Nezvěstic a Stodu.

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy.

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy. 4. 22. ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 6. ČERVEN 2014 24. ročník Vážení občané. Prázdniny jsou za dveřmi. Na vše bude více času, a tak si dovolujeme přijít s nabídkou. Budete-li trávit část dovolené doma, zkuste se na chvíli změnit v turisty

Více

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané. S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 8. 9. srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti,

Více

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané.

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané. 1. LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

22. ročník ÚNOR 2012

22. ročník ÚNOR 2012 2. 22. ročník ÚNOR 2012 Vážení občané. začíná rok 2012. Jistě nebude rokem jednoduchým. Příjmy obcí v letošním roce pravděpodobně klesnou, příležitostí dotací výrazně ubylo. V současné době prochází změnou

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 2. ÚNOR 2014 24. ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu

Více

S BAREVNOU PŘÍLOHOU. O škole. Vážení občané,

S BAREVNOU PŘÍLOHOU. O škole. Vážení občané, 9. 19. ročník Září 2009 S BAREVNOU PŘÍLOHOU O škole Vážení občané, už tak často neslyšíme to, že škola je nejdůležitější obecní budova. Ale je to prostě tak. Děti dnes tráví ve škole a na různých kroužcích

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání 7. 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání Vážení občané, zatím si příliš neužíváme prázdninového počasí, neboť se nám Medard nějak protáhl. A tak jsme se na obci více věnovali údržbě našich protipovodňových

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

O SLATINĚ VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, č. 4 duben 2012

O SLATINĚ VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, č. 4 duben 2012 Pane Elingře, přesto, že jste byl nyní oficiálně představen, již roky vás občané mohou často potkávat v ulicích naší městské části. Ano, je tomu tak. O Městskou část Brno- Slatina se již starám od roku

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO

MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO 7. ČERVENEC 2012-22. ročník infocentrum@spaleneporici.cz www.spaleneporici.cz MALÝ PRŮVODCE - SPÁLENOPOŘÍČSKO SPÁLENOPOŘÍCSKO TURISTIKA PRÁZDNINY Doba prázdnin, dovolených, je ideální příležitostí k cestování

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách

Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 6 3/2009 Předstihový archeologický výzkum na Náměstí v Kašperských Horách POZOR DNES ANKETA UVNITŘ LISTU více na str. 4 Dne 29. dubna 2009 započala první

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým

Jak sami vidíte, nahromaděných i nových problémů je opravdu celá řada a mohli bychom pokračovat dále. Léto nebude proto žádným odpočinkovým Slovo starosty Ahoj Vinořáci, první polovina roku 2007 pomalu končí, stejně jako doba našeho vedení MČ. Půl roku je příliš krátká doba, abychom mohli provádět nějaké hodnocení, sebechválu, statistiky a

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

22. dubna 2005 Cena 6,00 Kč. Kašna bude funkční

22. dubna 2005 Cena 6,00 Kč. Kašna bude funkční 8/2005 Loupežné přepadení potřetí Už třikrát se stal terčem loupežného přepadení v letošním roce bar v Sušici na Nábřeží K. Houry. Naposledy zde došlo k přepadení se zbraní v ruce ve středu 6. dubna před

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne 08.11.2007 od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města

ZASTUPITELSTVO MĚSTA Dne 08.11.2007 od 15 hod. se uskuteční v aule gymnázia jednání zastupitelstva města Vychází 31.10.2007 Ročník XIII. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Nabídka volných bytů do nájmu Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu tři volné byty, a to formou obálkové metody,

Více

Slovo starosty DNE 10. 3. 2009 SE MĚSTO PŘEŠTICE PŘIPOJUJE K AKCI VLAJKA PRO TIBET. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice BŘEZEN 2009

Slovo starosty DNE 10. 3. 2009 SE MĚSTO PŘEŠTICE PŘIPOJUJE K AKCI VLAJKA PRO TIBET. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice BŘEZEN 2009 Ročník XV. BŘEZEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, konec února byl termínem pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu a odpadu ze zahrad.

Více