NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných"

Transkript

1 1 z NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných Vláda nařizuje podle 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: Seznam oborů živností volných je uveden v příloze k tomuto nařízení. 1 2 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r. Seznam oborů živností volných Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb. Číslo Obor živnosti oboru 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Vymezení předmětu činnosti - zemědělskou technikou - posklizňové úpravy rostlinných komodit - provozování závlahových systémů a melioračních zařízení - provádění zahradních a parkových úprav - pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin - vazba věnců a kytic - pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin - stříhání ovcí - ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců - kování koní - poskytování služeb při chovu ryb

2 2 z Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava - pěstební činnost v lese - těžba dřeva - lesní doprava - poskytování služeb v myslivosti - chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat - výcvik psů - chov koní (bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy) - výcvik jezdeckých koní - chov zoologických zvířat - kosmetické úpravy zvířat - provozování hotelů a útulků pro zvířata - úprava nerostů, vyjma soli kamenné, - úprava štěrků, písků a valounů dobývaných v korytech vodních toků - zpracování soli kamenné - dobývání a úprava rašeliny - dobývání bahna z vodního dna -... (jiná obdobná činnost) 5. Výroba potravinářských výrobků - zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny - zpracování ryb a vodních živočichů - zpracování vajec - zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub - výroba jedlých tuků a olejů - výroba cukru a přírodních sladidel - výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády, - výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek - medu a medoviny - úprava rýže a luštěnin - úprava kávy, čaje, koření - potravních doplňků, přídatných a pomocných látek, - potravin určených pro zvláštní výživu ( dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.) - kvasného octa a droždí - výroba škrobu a potravin na bázi škrobu - výroba těstovin - müsli a směsí obilovin - výroba konzervovaných a instantních hotových jídel -... (jiná obdobná výroba)

3 3 z Výroba nápojů - ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením - lihových nápojů studenou cestou - vína - ovocných vín - nealkoholických nápojů - stáčení a úprava minerálních a stolních vod -... (jiná obdobná výroba) 7. Výroba krmiv a krmných směsí 8. Příprava hotových jídel a polotovarů 9. Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely 10. Výroba textilních vláken a tkanin 11. Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 12. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 13. Výroba kožešinových výrobků - pro hospodářská zvířata - pro domácí zvířata a pro další živočichy - výrobků teplé kuchyně - výrobků studené kuchyně - polotovarů pro rychlou kuchyňskou úpravu -... (jiná obdobná výroba) - úprava a spřádání textilních vláken - tkaní textilií -... (jiná obdobná výroba) - ložního prádla - bytových a stolních konfekčních textilních výrobků - koberců a podlahových textilií - lan, provazů a síťovaných textilií - pletených a háčkovaných materiálů - textilní galantérie... (jiná obdobná výroba) - svrchního ošacení, společenských oděvů - ošacení pro sport a volný čas - pracovního ošacení - spodního prádla - punčochového zboží - kožených oděvů a oděvních doplňků - kloboučnických výrobků a oděvních doplňků - zakázkové krejčovství - kloboučnických výrobků na zakázku -... (jiná obdobná výroba) - výroba kožešinových oděvů a oděvních doplňků - výroba kožešinového zboží -... (jiná obdobná výroba)

4 4 z Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií 15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) 16. Výroba obuvi (kromě ortopedické) 17. Výroba pilařská a impregnace dřeva - výroba pleteného a háčkovaného zboží - vyšívání, paličkování, drhání - malba na textilie -...,... (jiná obdobná výroba) - aktovek, kabelek a podobných zavazadel - sedlářských výrobků -... (jiná obdobná výroba) - výroba obuvi -... (jiná obdobná výroba) - výrobků z dřevní suroviny - železničních pražců - dřevité vlny. - šindelů - provozování sušičky dřeva - impregnování dřevěného materiálu -... (jiná obdobná výroba) 18. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 19. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva 20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 22. Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a - dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků - obalů a palet - korkařská a košikářská - bednářských a kolářských výrobků - drobných výrobků ze dřeva - řezbářství - zhotovování architektonických modelů pro výstavy - vlákniny, papíru a lepenky - vlnitého papíru, lepenky a obalů - hygienických a toaletních potřeb - kancelářských potřeb - tapet -... (jiná obdobná výroba) - vydávání knih - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací - vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů, - vydávání... (jiných tiskovin a publikací) - korektury a technická redakce - výroba zvukových a zvukově-obrazových záznamů - rozmnožování zvukových a zvukově - obrazových záznamů - nahrávání zvukových a zvukově - obrazových

5 5 z 18 zvukově-obrazových záznamů 23. Vázání a konečné zpracování knih 24. Grafické práce a kresličské práce 25. Výroba koksu a surového dehtu 26. Výroba chemických látek a chemických přípravků 27. Výroba nenahraných nosičů údajů 28. Výroba chemických vláken 29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 30. Výroba a zpracování skla záznamů - vázání - laminování - kompletace knih a ostatních tiskovin - grafické návrhy nebo grafické úpravy textů - zhotovení technických výkresů - umělých hnojiv - plastů a syntetického kaučuku - nátěrových hmot - barviv a pigmentů - mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků - chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely -... (jiných chemických látek a přípravků) - pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy - disket a pásků pro počítače - osobních magnetických karet, - výroba... (jiných nosičů údajů) - syntetických - umělých -... (jiných chemických vláken) - desek, fólií, hadic, profilů z plastů - plastových obalů - plastových výrobků pro stavebnictví - plastového zboží pro domácnost a obdobné užití - výroba gumárenských výrobků studenou cestou -... (jiných výrobků) - plochého - dutého - užitkového a ozdobného skla - skleněných vláken a výrobků z nich - technického, laboratorního a optického skla - povrchová úprava a zdobení skla -... (jiná výroba nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků)

6 6 z Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví 32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 33. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků 34. Broušení technického a šperkového kamene 35. Výroba a hutní zpracování železa a oceli 36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 38. Výroba kovového spotřebního zboží 39. Umělecko-řemeslné zpracování kovů - užitkového a ozdobného porcelánu a keramiky - izolátorů a izolačních kusů - keramických výrobků pro technické účely - žáruvzdorných keramických výrobků -... (jiných výrobků) - keramických výrobků pro sanitární účely - keramických obkladaček a dlaždic - cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví - cementu, práškové malty a sádry - betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry -... (jiných hmot nebo výrobků) - brusných nástrojů - minerálních nekovových vláken a výrobků z nich - minerálních izolačních materiálů -... (jiných výrobků) - technického kamene - šperkového kamene - surového železa, litin, ocelí a feroslitin - ingotů a plochých výrobků - trub -... (obdobných hutních výrobků) - výroba neželezných kovů a jejich slitin - zpracování neželezných kovů na výrobky a polotovary - výroba kovových prefabrikátů pro stavby - zásobníků a kontejnerů - topných těles a kotlů ústředního topení -... (jiných výrobků) - kuchyňského nádobí a příborů - jednoduchých spojovacích součástek - kovové galantérie - sériově vyráběných klíčů a zámků -... (jiných výrobků) - kovolijectví, kovotepectví a cizelérství - zvonařství - pasířství a platnéřství - medailérství a ruční rytí kovů - cínařství -... (jiné technologie)

7 7 z Povrchové úpravy a svařování kovů 41. Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 43. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 44. Výroba elektrických strojů a přístrojů 45. Výroba elektrických akumulátorů, primárních článků a baterií, kabelů a vodičů 46. Výroba přístrojů pro domácnost 47. Výroba elektronických součástek - tepelné zpracování - pískování, otryskávání - potahování nekovovými materiály - svařování -... (jiné postupy) - motorů a turbin - pro dopravu kapalin a plynů - uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů - součástí pro převod otáčivého pohybu -... (jiných strojů a zařízení pro další účely) - pecí, sušáren a hořáků - zvedacího a dopravního zařízení - chladícího, větracího a klimatizačního zařízení - výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy -... (jiných strojů a zařízení pro další účely) - pro zemědělství a lesnictví - obráběcích strojů - strojů pro metalurgii a chemický průmysl - stavebních a důlních strojů - pro potravinářský a tabákový průmysl - pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl -... (jiných strojů a zařízení pro další účely) - elektrických strojů - elektrických rozvodných a spínacích zařízení - elektrického vybavení - elektrických zdrojů světla a svítidel -... (jiných výrobků pro další účely) - kabelů, vodičů a lamel - galvanických článků a baterií - elektrických akumulátorů, primárních článků a baterií -... (jiných výrobků pro další účely) - neelektrických přístrojů - elektrických přístrojů - domácích spotřebičů elektrotepelného charakteru -... (jiných přístrojů) - výroba elektronek - výroba polovodičových prvků - výroba integrovaných obvodů, čipů a mikroprocesorů -... (jiných součástek)

8 8 z Výroba rozhlasových a televizních přístrojů, kancelářských strojů a počítačů - rozhlasových a televizních vysílačů - telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen - rozhlasových a televizních přijímačů a přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu - výroba kancelářských strojů - výroba počítačů -... (jiných strojů a přístrojů) 49. Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 50. Výroba optických a fotografických zařízení 51. Výroba motorových vozidel - elektrodiagnostických aparatur - lékařského nebo veterinárního zařízení - mechanoterapeutických pomůcek - nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely -... (jiných přístrojů nebo pomůcek) - výroba optických prvků - optických přístrojů - fotografických a kinematografických zařízení -... (jiných přístrojů a zařízení) - dvoukolových - čtyřkolových a ostatních vícekolových - pásových -... (jiných vozidel) 52. Výroba karosérií - motorových vozidel - přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů - kolejových vozidel strojů... (a jiných zařízení) 53. Stavba lodí a člunů - lodí - člunů - plovoucích konstrukcí a jiných zařízení 54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků - lokomotiv - samohybných železničních a tramvajových vozů - železničních vagónů bez vlastního pohonu - jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí - jízdních kol - vozíků pro invalidy -... (jiného dopravního zařízení)

9 9 z Výroba čalounických výrobků - výroba čalouněného nábytku a matrací - zakázkové čalounictví a dekoratérství I - čalounění dopravních prostředků -... (jiných čalouněných výrobků) 57. Výroba hudebních nástrojů 58. Výroba sportovních potřeb 59. Výroba her, hraček a dětských kočárků 60. Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru - strunných - klávesových - dechových - bicích - dílů a příslušenství hudebních nástrojů -... (jiných hudebních nástrojů) - lyží, vázání a hůlek - míčů - potřeb pro sportovní rybaření - loveckých potřeb - vybavení tělocvičen a atletických zařízení -... (jiných sportovních potřeb) - stolních nebo společenských her - mechanických nebo elektronických her - hracích karet -... (jiných her) - panenek a zvířátek - mechanických hraček - dětských kočárků - skládaček -... (jiných hraček) - výroba per, tužek a náplní - výroba razítek a ručních tiskáren I - výroba potiskovacích souprav -... (jiných výrobků) 61. Výroba bižuterie - výroba šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů 62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 63. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 64. Úprava a rozvod - výroba košt'at a kartáčů - deštníků, slunečníků, markýz apod. - knoflíků, zipů, patentek a dalších šicích potřeb - cigaretových zapalovačů, a potřeb pro kuřáky - svíček a umělých květin - hřebenů -... (jiných výrobků) - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu - skladování a zpracování nekovového odpadu

10 10 z 18 užitkové vody 65. Přípravné práce pro stavby 66. Specializované stavební činnosti 67. Dokončovací stavební práce 68. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 69. Zprostředkování obchodu - zemní práce a terénní úpravy - výkopové práce - průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb - odvodňování staveniště - lešenářské práce - technické rekultivace - bourací a úklidové práce -... (jiné přípravné práce pro stavby) - studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní) - dlaždičské práce - potrubářské práce - kamnářské a šamotářské práce - vložkování komínů -... (jiné specializované stavební činnosti) - tapetování - malířské a natěračské práce - sklenářské práce /včetně rámování a paspartování obrazů/ - pokládání textilních podlahových krytin - montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet; žaluzií, protislunečních folií -... (jiné dokončovací stavební práce) - technická pomoc - inženýrská a investorská činnost - stavební dozor -... (jiné související činnosti) - zemědělskými produkty - potravinami, nápoji a tabákem - textilem, oděvy, obuví - drogistickými a kosmetickými výrobky - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky - nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem -... (jinými výrobky a komoditami) 70. Velkoobchod - zemědělskými produkty - potravinami, nápoji a tabákem - textilem, oděvy, obuví - drogistickými a kosmetickými výrobky - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost o - nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamu

11 11 z 18 - nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky - nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost - knihami, novinami, kancelářskými potřebami - hrami a hračkami - kovy a kovovými rudami - tuhými palivy - dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami - železářským, instalatérským a topenářským zbožím - chemickými látkami a výrobky - obráběcími stroji - stavebními stroji - textilními stroji - kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou - zemědělskými stroji - motorovými vozidly z výroby - součástkami a příslušenstvím vozidel - ojetými motorovými vozidly - sportovním zbožím -... (jiným zbožím) 71. Maloobchod se smíšeným zbožím 72. Specializovaný maloobchod - s převahou potravin a nápojů - se širokým sortimentem zboží - činnost obchodních domů - potravinami a pochutinami - nealkoholickými nápoji - pivem, vínem a alkoholickými nápoji - ovocem a zeleninou - masnými výrobky - rybami a drůbeží - kosmetickým a drogistickým zbožím - textilem, oděvy a textilní galantérií - obuví a koženým zbožím - nábytkem, podlahovými a textilními krytinami - elektrickými přístroji pro domácnost - výpočetní technikou a kancelářskými stroji - železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky - knihami, časopisy a kancelářskými potřebami - potřebami pro sport a volný čas - květinami a zahrádkářskými potřebami - živými zvířaty pro hospodářské účely

12 12 z Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 74. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejích nenahraných nosičů 75. Maloobchod tabákovými výrobky 76. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 77. Maloobchod použitým zbožím 78. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 79. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 80. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) - tuhými palivy - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách - pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.) -... (jinými výrobky) - dvoukolovými motorovými vozidly - čtyřkolovými motorovými vozidly - ojetými motorovými vozidly - prodej součástek a příslušenství vozidel -... (jinými vozidly) - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů - prodej nenahraných nosičů - zásilkový prodej - stánkový prodej - prodej v pojízdných prodejnách - použitým spotřebním zbožím - antikvariát -... (jiný maloobchod použitým zbožím) - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi - opravy a montáž pneumatik - montáž autopříslušenství - montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel -... (jiné související činnosti) 81. Praní, žehlení, - praní, žehlení a mandlování prádla

13 13 z 18 opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 82. Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb - opravy oděvů, prádla a punčoch - opravy a údržba bytového textilu - vytahování deček - opravy deštníků a slunečníků - opravy a údržba jiného osobního zboží - sběr textilu a oděvů pro chemické čištění - čištění peří -... (jiné činnosti) - broušení nožů, nůžek a nástrojů - opravy mechanických šicích strojů - opravy a servis sportovních potřeb -... (jiné opravy a služby) 83. Ubytovací služby - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách) - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek 84. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 85. Skladování zboží a manipulace s nákladem 86. Technické činnosti v dopravě - osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky - nákladů potahem - přeprava břemen nosiči - doprava zásilek poslem -... (jiné související činnosti) - vykládka a nakládka železničních vagónů a kontejnerů - překládka sypkých a kusových zásilek - skladování zboží -... (jiné související činnosti) - provozování parkovišt' - provozování garáží - dopravní značení - prověřování tras pro nadměrné náklady -... (další technické činnosti) 87. Potrubní doprava - doprava ropovodem - doprava jinými produktovody 88. Zasilatelství - vnitrostátní - mezinárodní 89. Zastavárenská činnost - poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité -... (další činnosti) 90. Realitní činnost - nákup a prodej nemovitostí - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

14 14 z Správa a údržba nemovitostí 92. Pronájem a půjčování věcí movitých 93. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz) - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor - správa nemovitostí - domovnická činnost - úklid bytových a nebytových prostor - čistění budov - čistění oken -... (další činnosti) - pronájem s následnou koupí najaté věci - dopravních prostředků - strojů a zařízení pro zemědělství - strojů a zařízení pro průmysl - stavebních strojů - spotřebního zboží a oděvů - koní a jiných zvířat - sportovních potřeb i - technických přístrojů pro domácnost -... (dalších věcí) - poskytování užití software - implementace software - pronájem software - rozmnožování počítačových programů - poradenství v oblasti software - poradenství v oblasti hardware - poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí 94. Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy - potisk materiálů tamponovým tiskem 95. Zpracování dat, služby databank; správa sítí 96. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - zpracování dat - služby databank - správa sítí I -... (další činnosti ) - výzkum a vývoj v oblasti...(specifikovat)

15 15 z Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 98. Činnost technických poradců v oblasti Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 100. Testování, měření a analýzy 101. Reklamní činnost a marketing 102. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - poradenství v oblasti financí a investic - organizační a ekonomické poradenství - podnikatelské poradenství - stavebnictví a architektury - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - potravinářství - zemědělství a lesnictví -... (jiné oblasti) - sociologie - rozvoje osobnosti - vizážistika a barvové poradenství - provozování středisek kalibrační služby - výkon hydrometeorologických a meteorologických činností - chemické a mikrobiologické analýzy - měření radonu -... (jiná měření a analýzy) - zpracování a výroba návrhů - šíření reklamy - průzkum trhu -... (jiné související činnosti) - sekretářské služby - péče o spisový materiál -... ( další činnosti) 103. Balicí činnosti - balení zboží mechanizovaným způsobem - ruční kompletace obalů a balení zboží 104. Příprava a vypracování technických návrhů 105. Překladatelská a tlumočnická činnost 106. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění - překlady z jazyka... ( uveden jazyk) - tlumočení v jazyce... ( uveden jazyk)

16 16 z Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 108. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost - návrhářství v oblasti (uvést oblast) - aranžérská činnost -... (další činnost) 109. Výuka jazyků - výuka ( uvést jazyk) 110. Výuka v oblasti umění a společenského tance 111. Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí 112. Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 114. Výchova a mimoškolní vzdělávání 115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzei a galerii nebo se jedná o předměty - hry na hudební nástroj (uvést nástroj) - výtvarného umění - baletu a uměleckého tance - výuka společenského tance -... jiných činností - pořádání dětských táborů -... (pořádání jiných obdobných akcí) - pořádání kursů ( uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen) - pořádání seminářů a školení -... (další vzdělávací akce) - péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních - v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému - vzdělávání v zařízeních nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení - jiné mimoškolní vzdělávání - doučování

17 17 z 18 kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi) 116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 118. Organizování sportovních soutěží - divadel a koncertních sálů - kin - muzeí a galerií - knihoven - botanických a zoologických zahrad -... (dalších zařízení) - pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí - pořádání tanečních zábav a diskoték - činnosti konferenciéra, diskžokeje - provozováni cirkusových představení a varieté - provozování pout'ových atrakcí - rekreačních zábavních parků - provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě - činnost zvukařů, osvětlovačů -... ( další činnosti) - organizování a pořádání sportovních soutěží - činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu - činnost sportovců -... ( další činnosti) 119. Zprostředkování služeb 120. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 121. Poskytování technických služeb 122. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí - v dopravě - v oblasti řemeslných prací -... (jiných služeb) - čistění ulic a udržování veřejných prostranství -... (další služby) - provozování veřejných WC - provozování lázní a umýváren -... (jiné služby) - vlásenkářství

18 18 z 18 o vzhled osob 123. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 124. Poskytování služeb osobního charakteru - zhotovování charakterových masek - modelování, aplikace umělých nehtů -... (další činnosti) - zajišt'ování chodu domácnosti - péče o děti - péče o osoby vyžadující zvýšenou péči - obstaravatelská činnost -... (další činnosti) - činnost seznamovacích a svatebních kanceláří - činnost astrologů, kartářek - vyhotovování rodokmenů - doprovodné služby -... (další činnosti)

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ. 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou

Více

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností Činnost 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Více

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu

Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Živnost volná - Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

- 36 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - 36 - Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností Obor činnosti 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Část A 1. Řeznictví a uzenářství 2. Mlékárenstvi 3. Mlynářství 4. Pekařství, cukrářství 5. Pivovarnictví a sladovnictví 6. Zpracování kůží a kožešin 7. Aplikace, výroba a opravy

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FYZICKÁ OSOBA ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel e) pohlaví f) rodné příjmení g) všechna dřívější příjmení žena / muž h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l)

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek

PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek 228 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek Číselný přehled 75147, 82839, 91428, 91519, 93349, 93350, 104583,

Více