GENAU! UČEBNICE NĚMČINY. pro střední odborné školy a učiliště NOVĚ! Genau! 1. elektronická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENAU! UČEBNICE NĚMČINY. pro střední odborné školy a učiliště NOVĚ! Genau! 1. elektronická"

Transkript

1 Dvoudílná sd učeni (Genu!, Genu! ) provede studenty úrovněmi A A Společného evropského referenčního ráme součsně je připrvuje n zkoušku Strt Deutsh přitžlivá témt, orázky hry nhrávky s rodilými mluvčími, vtipné písničky jsnou strukturu, stálé ruriky přehled grmtiky s komentářem doplňovčkmi upevňování slovní zásoy fonetiká vičení opkoví jednotky (posleh, mluvení, psní čtení) prvidelný smoevluční test mnoho nápdů, rd doplňkovýh vičení Učenie + provní šit + CD Metodiká příručk pro učitele (CD) ISBN ohodní č D07 ISBN GENAU! UČEBNICE NĚMČINY pro střední odorné školy učiliště Genu! Nová, n českém trhu zel ojedinělá učenie němčiny pro učiliště střední odorné školy Genu! nízí: Komplet tvoří: Němčin pro učiliště SOŠ Genu! Genu! wwwklettz Němčin pro střední odorné školy učiliště Učenie provní šit NOVĚ! elektroniká verze učeni

2 KOMPONENTY GENAU VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT GENAU PRO ŽÁKY Učenie + provní šit (0 lekí 0 strn) Poslehová výslovnostní vičení z učenie i provního šitu; slovníček s frázemi v PD PRO UČITELE Metodiká příručk pro učitele n CD-ROM Učenie Genu! je vhodná pro nemturitní oory n SOŠ SOU i úplné zčátečníky Dvojdílný učení souor Genu! dovede studenty do úrovně němčiny A podle evropského referenčního ráme připrví ke zkouše Strt Deutsh Strt Deutsh, které jsou mezinárodně uznávnými zkouškmi Goethe-Institutu HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY GENAU: Učenie provní šit v jednom svzku Aktuální motivujíí témt Živá součsná němčin Grmtiké jevy s vysvětlením v češtině Provní listy s odornou slovní zásoou ZDARMA ke stžení n wwwklettz Zwishenstopp opkoví test po kždé druhé leki ELEKTRONICKÁ VERZE UČEBNIC GENAU Učenie + provní šit (0 lekí 0 strn) Poslehová výslovnostní vičení z učenie i provního šitu; slovníček s frázemi v PD Metodiká příručk pro učitele n CD-ROM Kompletní učení mteriál je k dispozii tké n internetu, kde po zkoupení liene, prujete studenty prostřednitvím interktivní tule či dtprojektoru Pomoí speiálníh funkí lze psát, zvýrzňovt i skrývt odkrývt řešení jednotlivýh vičení VÝHODY ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC: KOMPLEXNOST učenie, provní šit i přehrávání poslehů v MP formátu v jednom ÚSPORA ČASU zorzení i skrytí řešení všeh vičení, ryhlé listování i posleh MP jedním kliknutím LEXIBILITA vepsné poznámky úprvy zůstnou po uložení přístupné do dlší hodiny Získejte přístup k elektronikým učeniím ZDARMA! víe info n poslední strně Česko-němeké krtičky s nejpoužívnějšími frázemi kričky kret po 5 krtáh ( ty po krtáh) slovní záso, hry, závné sénky náměty pro učitele vhodné pro úplné zčátečníky i pokročilé ON-LINE CVIČENÍ DOSTUPNÁ ZDARMA NA WWWKLETTCZ Cvičení vyházejí z jednotlivýh lekí, které nhází v příslušnýh učeniíh Klett nkldtelství Pro využívání těhto online vičení není tře registrovt n weovýh stránkáh Všehn online vičení jsou dostupná zdrm VÍCE INORMACÍ O ELEKTRONICKÝCH VERZÍCH UČEBNIC NALEZNETE NA WWWIKLETTCZ

3 * ŘÍCT, JAKÉ MÁM OBLEČ Sloveso in (ýt) Je ns * POPSAT NĚKTERÉ KTERÉ VLASTNOSTI V di e Mütze B deho hlnd? Unte e deut rstreihen Si eds Kleid J k e Buen os d i s! Tg! Grüß dih! de r M ntel Hndtshe вуйте! Здравст rot Bonjour! Hello! ) rgen run shwrz Привет! We r Woher gel lil ds khki der Pullove r 0 null Swetshirt ros H o Hi, Jürgen! kpitel indd GOOD ATERNOON!! r dn Do Bok! Wir treffen uns d i s! uenos Tg! GrüB ß dih! Mütze Здравствуйте! Bonjour! Hello!, en Sie wiederhol Hören und UŽ UMÍME Hi, SOUHRN Jürgen! SLOVNÍ ZÁSOBY opkujte Poslouhejte Potkáváme dih he Grü ßsh! TSr 500 :5: Привет! Ser vus! zwölf dreizehn ) 6 hzehn 7 sieen 7 siezehn Beispiel: Ih in (CD x/xx) Tg, Petr! rot ) Stellen Sie /ei eine Mitshülerin noh u spolužčku/jed Předstvte jedn Ds ist run Er/Sie ist us shwrz? Jk? Wer? Kdo?? Woher? Odkud lo, Juli! de r Pu llo vehl r ros gru Víte, že? ujt že? Aussprhe Provičujte výslovnost e výslovnost Morgen Aend gen ror Jürgen M rgen nd hllo Pet trgenjüae gutenpemor hllo Mitshüle Mitshülerinnen/ Grüßen Sie Ihre čky/spolužáky luž er türkis ornge rvus üß Gott Se Pozdrvy Gr én v jižníh jm ze jí ív us už y Grü kuß Gott Serv kous Rdrv N v Poz SRe, zejmén v jižníh zemíh Vít kpitel indd rhe Ho kpitel indd S oke n Ih heiße Lis in siezehn ost intoni Provičte výslovn ení n větáh ze vič Konové s : vor nen Mitshüler lön Sie Hinwei und sonen? Len Sie šte hádnku vyře heißen Per dy ově náp Přečtěte si Jk jmenují? lt) Er/Sie ist (Jhre 500 Odkud jsi? Woher ist du? Odkud jste? Woher sind Sie? lín lin Jm z Ber 0 Ih in us Ber 0:5: Klus Gut r 7 h t :5: Genu_PSindd Len t nih ne Beispiel: Ih woh ren Musik hö uk0 sr6 in Inn756 ielen Klvie r sp Verinden Sie Wörter mit den Zhlen ins Cfé gehen Spojte slov s číslovkmi tnzen im Internet6surfen 0 7 AKTIVITY Po prvním prohlédnutí stránky y měli studenti vyhledt slov (mohou je i zvýrznit v nízenýh vzáh), kterým rozumí která umí přiřdit k některému orázku (ußll, Bsketll, Computer, Musik, Internet, snowordet, surft ) Sie tnzen Er tnzt Sie tnzt Er joggt I Sie hört Musik Er snowordet elen Sie spi ll uß Ws mhen sie? Sie spielen Bsketll m Sie spielt Compute r A B Jelikož studenti již znjí osoní zájmen sie er, mohou pokusit odhdnout, které vzy vzthují ke kterým orázkům Závěrem přiřzují věty k jednotlivým orázkům C Jko dlší provičování je možné pomoí lístečků s jednotlivými písmeny podle orázků Studenti postupně vytáhnou písmenk řeknou, o oso n orázku dělá Vhodné je provt v menšíh skupináh tk, y všihni studenti zpojovli do této ktivity Pokud y studenti při opkování nepotřeovli nápovědu z první stránky, je vhodné stránku kopírovt orázky vystřihovt Místo písmenek studenti udou provt přímo s orázky G Sie sktet H Er surft im Inte rnet D E Tento způso je možné použít i později k provičování dlšíh oso u jednotlivýh sloves 5 r heißen Krl Bue us Luzern kommen Tennis spielen Kreuzen Sie KAPITEL Zškrtněte vyhrávjíí čísl Krten spielen Unre Gewinnzhlen sind: drei, sieen, neun, elf,, neunzehn 500 :0: ) VE VOLNÉM ɐase * POJMENOVAT VOLNOɐASOVÉ Odd: Hören Sie und wiederholen Sie * ʀíct, CO DɚLÁM VE VOLNÉM ɐase * ZEPTAT SE JINÝCH, CO DɚLAJÍ * ODPOVÍDAT ZÁPORNɚ * ROZUMɚT KRÁTKÝM DIALOGʐM skten Gewinnzhlen n zwölf Jhre lt in ) :5 in Innsruk wohnen 65 joggen Ihr wohnt direkt im Cmp Wenn ihr möhtet, könnt ihr er uh Zimmer in einem Jugendhotel gnz in der Nähe uhen rühstük und Aendesn git es direkt im Cmp Mittgesn könnt ihr euh illig in der Kntine in der Nähe kufen náměty n relizi lekí klíč trnskripe všeh poslehů testy jejih řešení Sie Sätze 77 0 m Computer spielen ortgeshrittene Septemer und Oktoer Unterriht: zwnzig Stunden pro Wohe Kursgeühr 0 Euro pro Wohe Lehrüher und ndere Unterrihtsmterilien ruht ihr niht extr zu ezhlen Eenso niht einen Aus ug pro Wohe KAP ITEL Konstnz n und shreien en niht? Wähle Ws psst zu Ihn ište věty odí? Vyerte np Co k Vám neh Unre Kur: Anfänger Juli und August Mi is August Septemer is Novemer CO BUDU UMɚT Und Sie? surfen neunzehn zwölf htzehn siezehn elf dreizehn zwnzig hzehn spo : : kpitel indd 0 Ds Cmp ietet llen Teilnehmern Vollpension sie spielt te své itshül PozdrvM hülerinnen/ Sie Ihre Mits polužáky y/s čk ž spolu své Mn muss sih Lehrüher vorher kufen n Shrei Mri Theresi Üung Christkind k Bilder in ište op Sehen Sie sih v vičení Np Alles ist nders te n orázky ívej Pod k jin je hno Sie Hndynummern n VšeKreuzen Krten Wenn ihr niht älter ls Jhre id, dnn id ihr hier genu rihtig! Wir ieten llen Jugendlihen Sprhmps n in Deutsh, English und rnzösish Ihr könnt von einer is zu drei Wohen hier leien und ußer Sprhenlernen noh viel Sport treien und ein pr Sehenswürdigkeiten in Münhen hen Unr Cmp e ndet sih zwr m Stdtrnd von Münhen, er ihr könnt in eurer reizeit uh n Aus ügen in Huptstdt von Byern teilnehmen Vielleiht möhtet ihr j Allinz-Aren hen oder ds Meredes-Benz-Muum esihtigen? Wir hen siher für jeden ein interessntes Progrmm METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Die Kur für Anfänger und für ortgeshrittene finden im Sommer und im Herst sttt MDonld s VÍTE, ŽE? ZAJÍMAVOSTI O NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Mn knn n einem zweiwöhigen Sprhkurs teilnehmen t u t ger ußll und hör er B tnzt nih A spielt ger n uh ger n Musik, eyll und hört l ger n Voll Gott undmri B spie Einstein uh ußll Alert spieltshrpov ik Mus t hör spielt Volleyll C tnzt ger n, t, sktet oft und t im Internet surft oft im Interne USDPräsi er E surft nih dent Bill Gtes ll und sktet,jrom ír Jágr E spielt Volley ußll lt spie und t eil 6 tnz en Sie ds Gegent Beispiel: Sie ) Stok Sommer mp mit Sprhunterriht GRAMATICKÝ PŘEHLED R Mn knn hier drei Sprhen lernen ) Interessnte Persönlihkeiten, interessnte Rufnummern (ohne Gewähr) Ergänzen Sie Liste in der Kls rnet Zjímvé osonosti, zjímvá telefonní čísl (eza záruky) im Inteznm surft oftdoplňte h ger n Musik nve třídě ll, ketx/xx) Zkroužkujtespie t Bs telefonní čísl (CD lt nih Die Sprhmps sind niht für Erwhne Mrtin Kthrin Thoms Sine Din Erdgeshoss Hefte, Blöke, Glükwunshkrten, Klender, Bestller Len Sie den Text und Aufgen 6 0 Sind Aussgen rihtig oder flsh? Kreuzen Sie n: R = rihtig, = flsh t Din Beispiel: : Sie heiß 6 : :5 fen tnzen im Internet sur tnzen 500 :5: n Tg end d Tg A tenmor Guen gen Ae E D C Stok Deutshe Litertur, Musik-CDs, Kohüher, Wnderkrten, Leensläufe, Hoy-Litertur opkovi leke indd CVIČENÍ UMOŽŇUJE SOUSTAVNĚ A Volleyll ußll OPAKOVAT A UPEVŇOVAT Musik hören skten Musik hören skten Internet surfen ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI fen tnzen im im Internet sur užívjí Rkousku zemíh SRN v ) Stok PRACOVNÍ SEŠIT Stok Kinderüher, Jugendüher, Märhen, Mädhenromne, Enzyklopän, Rtgeer ) Stok Sie suhen neue Kohrezepte ) Stok : ) Stok 7 nejmenší ds Rätl ) Stok 6 Grmtikindd 05 AB : o spolužák ) Stok Grüß dih Tshüs Bis ld Bis dnn Bis später Grüß Gott ) Stok Beispiel: der//ds este der//ds meiste der//ds nähste der//ds höhste der//ds größte esr mehr näher höher größer Sie möhten ein deutsh-tshehishes Wörteruh kufen 0 05 Kolik ti je let? lt ist du? let?? Kolik je Vám lt sind Sie Je mi ptnát hn (Jhre lt) 0 Ih in fünfze jsi? Wer ist du? Kdo Kdo jste? Wer sind Sie? (Shmidt) hmidt) Jm Lis 0 Ih in Lis (S khki Aend, Her r Shmidt! Swetjke heißt du? lu lil de r Rok Ds ist Lis neprvidelné tvry gut viel nh hoh groß B dreiundzwnzig Morgen, ru Weer! ds ist Wer ist ds? gel Aen d, He rr Shmidt! du Hem d neunzehn hre lt) zwnzig Ih in (J Ih in0us Už umíme? grün Tg, Petr! Hndtshe ih in Výslovn ost ist es ist ) Stok h jmen Sie sind ) Stok Ihr reund ht Geurtstg und Sie möhten ihm einen Gruß shiken ) Stok Přídvná jmén po nulovém určitýh v množném čísle přídvná jmén po číslovkáh Stejné konovky jko po členu nulovém mjí wesn pr, mehrere, viele, wenige, ndere), po zájmenu (zwei, zehn, hundert ), neurčitýh (einige, ein stupeň Superltiv Komprtiv stupeň (zákldní tvr) Positiv stupeň menší der//ds kleinste mlý kleiner klein der //ds shönste shöner shön der//ds dunkelste dunkler dunkel der//ds teuerste teurer teuer 5 Sie möhten ein Buh für einen kleinen Jungen kufen süße Getränke, Mndeln süßen Getränken, Mndeln süße Getränke, Mndeln lekeres Brot lekerem Brot lekeres Brot ) Stok členu určitého členu mjí v jednotném i množném čísle konovky ds zájemneun Pte djte s Klenv id 0 zehn Wer ist du? Woher ist du? t du? t! lt is Grüß Got Hllo, Ju li! nh dem Nullrtikel po členu nulovém wrme Milh pád frisher Shinken wrmer Milh pád frishem Shinken wrme Milh pád frishen Shinken ht htzehn gegenitig rgen Sie sih kpitel indd de r Mn tel neurčitém nh dem unestimmten Artikel po členu ein kleines Kind eine lte Om V množném čísle není pád ein junger Mnn einem kleinen Kind člen neurčitý vyjádřen pád einem jungen Mnn einer lten Om ein kleines Kind pád einen jungen Mnn eine lte Om íh přídvná jmén v jednotném čísle po přivlstňov Stejné konovky jko po členu neurčitém mjí kein zájmenu po in ) dein, (mein, zájmeneh he Ausspr lt ist du? Ih 6 hs J k e po zájmeneh přídvná jmén v jednotném i množném čísle Stejné konovky jko po členu určitém mjí (který) mnher (mnohý, nejeden, některý), welher r (tento), jeder (kždý), solher (tkový), (o), keine eide (všihni), lle sloveh po jmén V množném čísle mjí stejnou konovku přídvná unre ) po zájmeneh přivlstňovíh (meine, deine, Büherlden Stok Wörterüher, CD, Reiführer, Lndkrten, Lehrüher, Weltlitertur, zweisprhige Romne, Spiele Sie ruhen eine Krte für Alpen, denn Sie möhten im Urlu wndern Steigerung der Adjektive stupňování přídvný sie ist er ist Intone ve větě: Sel Ih in us Engln d Ih in 5 fünf ds Top H llo! Ts hüs! trhněte poz ví v Němeku? Pod Jk lidé zdr zwei drei Tshehien lt sind Sie? Wo wohnen Sie? Woher elf vier gru en Sie d wiederhol Rok hen Grüße deuts Sie x/xx) der hlnd?unterstreihense D ke! türkis üß Gott! us (C e rv ujt k S op ts Swetj Gr o k in Deu ornge Poslouhejte drveyn v němčině grüßt mn sih ns Hören un Číslovky eins ihr id Wer Číslovky od tvoří příponou -zehn, jko sin d Sie? v češtině -nát Pozor n 6 hszehn 7 Shuhe sin d Sie?sieenzehn grün du ist W? Sie und ntworten ejte Ptejte odpovíd wir sind Sie? d lnheißen Eng Österre Russlnd ih in Beethoven er, sie, es ist Ludwig sie,vn Sie sind Mri Theresi V němčině pro vykání používá oso množného čísl Osoní ds T-zájmeno ien velkým Ind písmenem Shirt píše sih Deutshlnd Sel Válv Hvel Mri Shrpov Mutter Teres ds Hemd lu Je ns n! r d shen Grüß Deuts y v němčině ěte pozdrv ku? Podtrhn he Ts de r Bikini dreiundzw nzig Toto sloveso je ve většině jzyků neprvidelné, v češtině stejně jko v němčině Je jedním z nejpoužívnějšíh sloves, doře jeho tvry nučte ds Swetshirt ds Top Blu Shuhe Beispiel: 0 Sie möhten den ktuellsten englishen Krimi kufen In welhes Stokwerk gehen Sie? KAPITEL ds T-Shirt A CO NEPOTŘEBUJI Ih wohne in Lüek Ih komme us Berlin Sie sind im größten Bühergeshäft in Köln und möhten einkufen Len Sie Aufgen 5 und Informtionen im Bühergeshäft In welhem Stokwerk kufen Sie ws? Kreuzen Sie n:, oder * ŘÍCT, CO POTŘEBUJI Blu Ih heiße Heike wohnst du? Woher kommen Sie? neuen Röke, Blun, Tops den neuen Röken, Blun, Tops neuen Röke, Blun, Tops htundne unzig der Bikini B deh o Ds ist Lis heißt du? * ŘÍCT, CO HLEDÁM Wer ist ds? je kdo? Kdo(wer, wie, woher, wo) je vždy n druhém místě sloveso v určitém tvru V oznmoví větě je sloveso v určitém tvru vždy n druhém místě určitém nh dem estimmten Artikel po členu ds shöne Top rote Blu pád der neue Rok dem shönen Top pád dem neuen Rok der roten Blu ds shöne Top pád den neuen Rok rote Blu Areitsuh * ŘÍCT, JAKÉ MÁM OBLEČENÍ Otázky rt zusmmen? wer? Ws gehö ) WerV ist x/xx) otázeco zčínjíí soě? (CD zájmenem ptří k tázím und Akkustiv skloňování Deklintion der ttriutiven Adjektive im Dtiv přídvnýh jmen v přívlstku ve pádě KAPITEL Ws ist ds? ist ds? POPSAT NĚKTERÉ VLASTNOS * *POJMENOVAT OBLEČENÍ TI VĚCÍ Adjektive přídvná jmén Grmtik elf * POJMENOVAT BARVY A CO NEPOTŘEBUJI Grmtiký přehled CO POTŘEBUJI GRAMATIKA STRUČNÝ PŘEHLED KAPITEL Ws ist ds? ist ds? CO BUDU UMĚT * ŘÍCT, KAPITEL CO BUDU UMĚT * POJMENOVAT BARVY * POJMENOVAT OBLEČENÍ * ŘÍCT, CO HLEDÁM ERTIGKEITSTRAINING - OSVOJENÍ VŠECH JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ Ar eit su h CO BUDU UMĚT We r? Wi e? Wo he r? E RT I G K E I T S T R A I N I N G STRUKTURA LEKCÍ Unre Gewinnzhlen sind: hs, siezehn, zwölf,

4 * Die Lösung: Hndwerker ist wihtig (Řemeslník je důležitý) Peter, ei ru Werner montieren Sie Leuhten, ei Herrn Sk, wenn ihn der Chef duzt: /, když mu tyká: PRACOVNÍ LISTY PRO OBORY: STROJÍRENSTVÍ, EKONOMIKA, GASTRONOMIE, IT, SILNIČNÍ DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ, STAVEBNICTVÍ, KADEŘNICE, ELEKTRIKÁŘ - VOLNĚ KE STAŽENÍ EINE NEUE GUTE HANDBOHRMASCHINE Bohrfutter Bohrtiefensteller Gehäuteil Elektromotor Gehäu IM TEXTILGESCHÄT ELEKTRONIKER Peter Shwrz geht m Morgen in ds Büro zu inem Chef Dort ekommt er Areit für den gnzen Tg Ws sgt der Chef zu dem Mitreiter, wenn ihn der Chef / Petr Shwrz jde ráno k vedouímu do kneláře, kde dostne prái n elý den Jk vedouí (v rozkzovím způsou) sděluje svému podřízenému, o má udělt Bei ru Werner Leuhten montieren, ei Herrn Sk Leitung verlegen, eine Stekdo tzen, Kel shneiden, Blitzshutznlge üerprüfen, ei ru Zh den kputten Kühlshrnk reprieren, ei Herrn Dohster Gefhrenmeldenlge instllieren und ei Herrn Mdel Durhrühe ohren, wenn ihn der Chef siezt: /, když mu vyká: MONOLINGVNÍ UČEBNICE NĚMČINY KLETT A KLETT-LANGENSCHEIDT PASSWORT DEUTSCH - ktulizovné vydání monolingvní pětidílné sdy učeni němčiny - moderní trktivní design, nové fotogrfie ilustre, reálie víe doplňujííh vičení DA LEICHT - šestidílná monolingvní učenie němčiny pro dospělé studenty ez vstupníh znlostí - moderní lyout změřený n generi dospělýh studentů, originální nová témt, texty i orázky NETZWERK - nové třídílné monolingvní vydání učenie němčiny - podporuje moderní formy komunike lízké mldým lidem - příprv krok z krokem n jzykové zkoušky: Strt Deutsh, Zertifikt Deutsh, Deutsh-Test für Zuwnderer, tel ÖSD Bohrer Ih möhte mir eine neue gute Hndohrmshine kufen Ih muss shuen, o der Hersteller rihtigen Werkstoffe ei den einzelnen Teilen verwendet ht Worus ist ds Bohrfutter? Es muss zäh, hrt und fest in Ah j, rihtig, es ist us Edelsthl Und us welhem Werkstoff ist der Bohrtiefensteller? Er muss uh zäh und korrosionsfest in Ah j, wieder rihtig, er ist us dem nihtrostenden Sthl! Und ws hr wihtig ist us welhen Werkstoffen ist der Elektromotor? Er muss j psnde elektrishe, mgnetishe und isolierende Eigenshften hen Ah j, Kupfer, Elektroleh und Kunststoffe git es hier Sehr gut Und us welhen Werkstoff? Also Hndohrmshine kufe ih mir! :-) Kennst du Werkstoffe? Rt ml, ws deutshen Wörter edeuten Kontrolliere Bedeutungen mit der Hilfe der Wortliste unten / Znáš tyto mteriály? Hádej, o znmenjí němeká slov Zkontroluj si jejih význmy s pomoí slovníku dole s Metll, -(e)s,-e s Nihtmetll,-(e)s,-e r Grphit, -s, -e s Holz, -es, 0 s Ein, -s,- s Einwerkstoff, -(e)s, -e s Leihtmetll, - (e)s, -e s Shwermetll, -(e)s, -e r Sthl, -(e)s, ä-e s Kupfer, -s, - s Blei, -(e)s, -e KÜCHENGERÄTE s Gold, -(e)s, 0 s Siler,-s,0 s Messing, -s,-e e Bronze, -,-en - e Eigenshft, -,en s Aluminium, -s, 0 s Zink, -(e)s, 0 Shrei Nmen der Kühengeräte Welhe Wörter sind dem Tshehishen ähnlih? Welhe Wörter sind Komposit? / Npiš názvy kuhyňského náčiní Která slov jsou podoná češtině? Která slov jsou slov složená? Tg, knn ih Ihnen helfen? Ih möhte gern ein modernes Aendkleid J, wir hen eine große Auswhl Welhe Größe hen Sie? Ih he Größe Ih knn Ihnen Aendkleider nieten Die hen eine hr gute Qulität Wollen Sie sie nproieren? J, gerne Bitte shön, Umkleidekine ist hier links Ist Größe rihtig? J, in Ordnung Es steht Ihnen hr gut Dies Kleid in Shwrz gefällt mir hr, ih nehme es Ws sgt Verkäuferin? Ergänzen Sie itte! / Co říká prodvčk? Doplňte, prosím Ih möhte gern eine moderne Blu Ih he Größe 50 Am liesten eine weiße oder gele J, gerne Die ist shik, er zu groß Hen Sie eine Nummer kleiner? Dnke, psst mir hr gut Ws kostet sie? OMA AM COMPUTER Liees Enkelkind, Op ht mir zum Geurtstg einen Computer geshenkt und mir eine E-Mil-Adres eingerihtet Deswegen knn ih dir jetzt E-Mils shreien Ih he einen shönen Bildshirm, eine neue Tsttur und eine shöne rote Mus Bld kommen Weihnhten und ih wünshe mir noh ein Mikrofon, eine Kmer und zwei Lutspreher, dmit wir mit Skype telefonieren können Ws wünshst du dir zu Weihnhten von mir und vom Op? Bis ld Deine Om Peter, ei ru Werner montiere Leuhten, ei Herrn Sk Setze fort / Pokrčuj RISUREN UND HAARKOSMETIK ) olgendes Bild kennen Sie shon vom Areitsltt (Berufswerkzeuge) derholen Sie Vokeln Sehen Sie sih ds Bild eine Minute n Dnn legen Sie Ihr Heft druf und shreien Sie, ws Sie uf dem Bild gehen hen Wer merkt sih meisten Gegenstände? / Tento orázek už znáte z PL Prohlížejte si ho po dou, pk ho zkryjte šitem npište, o jste n orázku viděli Kdo si zpmtuje nejvíe předmětů? Pvel Mičk, Klett nkldtelství sro, Prh 0 A-B SO GEHT S NOCH BESSER NEU - kompletně přeprovné vydání So geht s noh esr neu nvzuje n stávjíí verzi - připrví studenty n nový Zertifikt B od Goethe-Institutu ÖSD DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - učenie s provním šitem n úrovníh A B změřením n lékřské prostředí (vstupní pohovory, vizit, ošetřování, před - po - operční vyšetření) ZIMMER REI & HERZLICH WILLKOMMEN - dvě učenie s provními šity třemi poslehovými CD pro studenty hotelovýh škol škol změřenýh n estovní ruh n úrovníh A A ds Sie der Topf der Korkenzieher der Trihter Knoluhpres Brtpfnne Pfnne Kuhenrolle der Shopflöffel der leishklopfer Geflügelshere der Pizzshneider der Rührlöffel ds Brett Reie der lshenöffner ds Bleh der Shäler der Konrvenöffner der Dekel ds Mesr der Quirl Ksrolle WAS IST DAS? ) Welhe risur ist für welhe Jhreszeit typish? Ordnen Sie zu / Který účes je typiký pro které roční odoí? Přiřďte e _ei_ r e _ r _ h _ 5 6 RÜHLING SOMMER HERBST WINTER ) Welhe Hrkosmetik verwenden Sie ei Ihrem Prktikum? Ergänzen Sie fehlenden Buhsten und den Artikel / Jkou vlsovou kosmetiku používáte n prxi? Doplňte hyějíí písmen člen Hrf K i i r Hr k Sh f g Hr o i m S m n s e _ s _tt e K p _ Hr Hr e 7 WAS BRAUCHT MAN BEI EINER HAUSBAU? Streihen Sie lle Wörter in m Kreuzworträtl und finden Sie Lösung! Vyškrtejte všehn slov v osmisměre njděte řešení r _ ö _ ö r _ü r Q E R K E L L E H Ö B Z G A E N S D W K E M A R E I E E H R E S P I G T T E R B C K I E R T A E O G Ü A S G L A S T A L N E S L I I S T W W W I L T K M B E L A G R A C N I E T S M R O E S T E N H T K C U T S S A N D I A R B E G S E T T A L P N O T E B A R K U N S T S T O W BALKEN BELAG BETON BETONPLATTE BRETT ARBE LIESE ORMSTEIN, GERÜST GIPS GLAS KITT KUNSTSTO MAURERKELLE MISCHER MÖRTEL, SAND STEIN STUCK WASSER WASSERWAAGE ZIEGEL (*) pokrčování Klett nkldtelství sro, 0 HAUSAPOTHEKE Ws hen Sie uf den Bildern? / Co vidíte n orázíh? VÍCE INORMACÍ A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Lösung: Verteilen Sie Wörter nh dem Genus! / Rozdělte slov podle rodu DER () DIE (5) DAS () Jeder von uns sollte eine Huspotheke zu Hu hen Bei kleinen oder größeren Notfällen ist sie Retter in der Not Mindestens einml oder zweiml pro Jhr sollte mn ihr Inhlt kontrollieren Ihre Aufewhrung ist gewöhnlih n einem kühlen und trokenen Ort, ußerhl der Reihweite von Kindern Die Huspotheke sollte Instrumente, Verndsmittel, Arzneimittel und Sonstiges enthlten WWWKLETTCZ

5 Klett nkldtelství sro Průmyslová 7/ 0 00 Prh 0 wwwklettz Mgr Krolin Myšková vedouí redke Tel: B Lukáš Tykl ohodní ředitel Tel: Máte-li zájem o podronější informe Npište nám n e-mil: Volejte n telefonní číslo: 0 Vyplňte odešlete formulář Získejte kód k elektronikým učeniím ZDARMA! Ano, mám zájem o ezpltný přístup k elektronikým učeniím GENAU n portále wwwiklettz Ano, mám zájem o předstvení elého učeního tu GENAU n škole, kde održím zdrm elou sdu i přístupový kód n wwwiklettz Jméno příjmení: Název školy/orgnize: Adres školy/orgnize: Můj E-Mil: Telefon: Vyplněním formuláře k ničemu nezvzujete, neuzvíráte žádnou smlouvu ni neudete pltit Zároveň souhlsíte zprováním osoníh údjů společností Klett nkldtelství sro V souldu s 5 zákon č 0/000 S o ohrně osoníh údjů jsou všehny údje uvedené v tomto formuláři shromžďovány výhrdně pro účely zsílání informčníh ohodníh sdělení

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Test časování sloves, číslovky, pozdravy

Test časování sloves, číslovky, pozdravy Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_06 Test časování sloves, číslovky, pozdravy Němčina 1. ročník

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G pracovní sešit orstellen. Vorstellen. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. a) Buchstabensalat. Schreiben die Grußformeln richtig. Napište správně jednotlivé pozdravy. A O. L! H L SS = ß N 4. T U

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Materiál obsahuje slovní zásobu na téma oblečení, cvičení na doplňování oblečení dle ročního období a dle obchodů. Materiál obsahuje řešení cvičení.

Materiál obsahuje slovní zásobu na téma oblečení, cvičení na doplňování oblečení dle ročního období a dle obchodů. Materiál obsahuje řešení cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_13 Oblečení die Kleidung Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje slovní zásobu na téma oblečení, cvičení na doplňování

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková _

Autor: Mgr. Marta Černáková _ Autor: Mgr. Marta Černáková _ Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_58 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena.

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list Časování sloves Němčina 1. ročník Schéma časování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 2 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina 1 2. část (SPN - Maruškvá) celkem 291 slvíček Lektin 16 28 slvíček Lektin 17 20 slvíček Lektin 18 17 slvíček Lektin

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) 5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Předmět Německý jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická NEJ_GRAMMATIK_REISEN_WIEN Společná pro celou

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS

NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS Mgr. Klára Jansová Klett nakladatelství NĚMČINA MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ d.leicht interaktivní učebnice s LMS D.LEICHT 1 Nová generace výukových materiálů Tištěná učebnice s integrovaným pracovním sešitem

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6 MATEMATIKA 1. Která rovnost není správná? a) 3 (4+5) 2 = 54 b) 3 (4+5 2) = 52 c) (3 4+5) 2 = 34 d) 3 4+5 2 = 22 2. Jirka si z ušetřených peněz koupil knihu za 102,- Kč a zápisník za 40,- Kč. Kolik korun

Více

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou.

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Gramatika Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. 1. Ich stehe auf jeden Tag um 6 Uhr. 2. Mach das Fenster zu!

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení.

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_15 Zdraví, nemoc Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k procvičování

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2013 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: info@klett.cz (platnost od 1/2/2013 do 31/12/2013)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 3 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v ): Nvá němčina II 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 217 slvíček Lektin 1 18 slvíček Lektin 2 10 slvíček Lektin 3 14 slvíček Lektin 4 13 slvíček

Více