GENAU! UČEBNICE NĚMČINY. pro střední odborné školy a učiliště NOVĚ! Genau! 1. elektronická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENAU! UČEBNICE NĚMČINY. pro střední odborné školy a učiliště NOVĚ! Genau! 1. elektronická"

Transkript

1 Dvoudílná sd učeni (Genu!, Genu! ) provede studenty úrovněmi A A Společného evropského referenčního ráme součsně je připrvuje n zkoušku Strt Deutsh přitžlivá témt, orázky hry nhrávky s rodilými mluvčími, vtipné písničky jsnou strukturu, stálé ruriky přehled grmtiky s komentářem doplňovčkmi upevňování slovní zásoy fonetiká vičení opkoví jednotky (posleh, mluvení, psní čtení) prvidelný smoevluční test mnoho nápdů, rd doplňkovýh vičení Učenie + provní šit + CD Metodiká příručk pro učitele (CD) ISBN ohodní č D07 ISBN GENAU! UČEBNICE NĚMČINY pro střední odorné školy učiliště Genu! Nová, n českém trhu zel ojedinělá učenie němčiny pro učiliště střední odorné školy Genu! nízí: Komplet tvoří: Němčin pro učiliště SOŠ Genu! Genu! wwwklettz Němčin pro střední odorné školy učiliště Učenie provní šit NOVĚ! elektroniká verze učeni

2 KOMPONENTY GENAU VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT GENAU PRO ŽÁKY Učenie + provní šit (0 lekí 0 strn) Poslehová výslovnostní vičení z učenie i provního šitu; slovníček s frázemi v PD PRO UČITELE Metodiká příručk pro učitele n CD-ROM Učenie Genu! je vhodná pro nemturitní oory n SOŠ SOU i úplné zčátečníky Dvojdílný učení souor Genu! dovede studenty do úrovně němčiny A podle evropského referenčního ráme připrví ke zkouše Strt Deutsh Strt Deutsh, které jsou mezinárodně uznávnými zkouškmi Goethe-Institutu HLAVNÍ VÝHODY UČEBNÍ ŘADY GENAU: Učenie provní šit v jednom svzku Aktuální motivujíí témt Živá součsná němčin Grmtiké jevy s vysvětlením v češtině Provní listy s odornou slovní zásoou ZDARMA ke stžení n wwwklettz Zwishenstopp opkoví test po kždé druhé leki ELEKTRONICKÁ VERZE UČEBNIC GENAU Učenie + provní šit (0 lekí 0 strn) Poslehová výslovnostní vičení z učenie i provního šitu; slovníček s frázemi v PD Metodiká příručk pro učitele n CD-ROM Kompletní učení mteriál je k dispozii tké n internetu, kde po zkoupení liene, prujete studenty prostřednitvím interktivní tule či dtprojektoru Pomoí speiálníh funkí lze psát, zvýrzňovt i skrývt odkrývt řešení jednotlivýh vičení VÝHODY ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC: KOMPLEXNOST učenie, provní šit i přehrávání poslehů v MP formátu v jednom ÚSPORA ČASU zorzení i skrytí řešení všeh vičení, ryhlé listování i posleh MP jedním kliknutím LEXIBILITA vepsné poznámky úprvy zůstnou po uložení přístupné do dlší hodiny Získejte přístup k elektronikým učeniím ZDARMA! víe info n poslední strně Česko-němeké krtičky s nejpoužívnějšími frázemi kričky kret po 5 krtáh ( ty po krtáh) slovní záso, hry, závné sénky náměty pro učitele vhodné pro úplné zčátečníky i pokročilé ON-LINE CVIČENÍ DOSTUPNÁ ZDARMA NA WWWKLETTCZ Cvičení vyházejí z jednotlivýh lekí, které nhází v příslušnýh učeniíh Klett nkldtelství Pro využívání těhto online vičení není tře registrovt n weovýh stránkáh Všehn online vičení jsou dostupná zdrm VÍCE INORMACÍ O ELEKTRONICKÝCH VERZÍCH UČEBNIC NALEZNETE NA WWWIKLETTCZ

3 * ŘÍCT, JAKÉ MÁM OBLEČ Sloveso in (ýt) Je ns * POPSAT NĚKTERÉ KTERÉ VLASTNOSTI V di e Mütze B deho hlnd? Unte e deut rstreihen Si eds Kleid J k e Buen os d i s! Tg! Grüß dih! de r M ntel Hndtshe вуйте! Здравст rot Bonjour! Hello! ) rgen run shwrz Привет! We r Woher gel lil ds khki der Pullove r 0 null Swetshirt ros H o Hi, Jürgen! kpitel indd GOOD ATERNOON!! r dn Do Bok! Wir treffen uns d i s! uenos Tg! GrüB ß dih! Mütze Здравствуйте! Bonjour! Hello!, en Sie wiederhol Hören und UŽ UMÍME Hi, SOUHRN Jürgen! SLOVNÍ ZÁSOBY opkujte Poslouhejte Potkáváme dih he Grü ßsh! TSr 500 :5: Привет! Ser vus! zwölf dreizehn ) 6 hzehn 7 sieen 7 siezehn Beispiel: Ih in (CD x/xx) Tg, Petr! rot ) Stellen Sie /ei eine Mitshülerin noh u spolužčku/jed Předstvte jedn Ds ist run Er/Sie ist us shwrz? Jk? Wer? Kdo?? Woher? Odkud lo, Juli! de r Pu llo vehl r ros gru Víte, že? ujt že? Aussprhe Provičujte výslovnost e výslovnost Morgen Aend gen ror Jürgen M rgen nd hllo Pet trgenjüae gutenpemor hllo Mitshüle Mitshülerinnen/ Grüßen Sie Ihre čky/spolužáky luž er türkis ornge rvus üß Gott Se Pozdrvy Gr én v jižníh jm ze jí ív us už y Grü kuß Gott Serv kous Rdrv N v Poz SRe, zejmén v jižníh zemíh Vít kpitel indd rhe Ho kpitel indd S oke n Ih heiße Lis in siezehn ost intoni Provičte výslovn ení n větáh ze vič Konové s : vor nen Mitshüler lön Sie Hinwei und sonen? Len Sie šte hádnku vyře heißen Per dy ově náp Přečtěte si Jk jmenují? lt) Er/Sie ist (Jhre 500 Odkud jsi? Woher ist du? Odkud jste? Woher sind Sie? lín lin Jm z Ber 0 Ih in us Ber 0:5: Klus Gut r 7 h t :5: Genu_PSindd Len t nih ne Beispiel: Ih woh ren Musik hö uk0 sr6 in Inn756 ielen Klvie r sp Verinden Sie Wörter mit den Zhlen ins Cfé gehen Spojte slov s číslovkmi tnzen im Internet6surfen 0 7 AKTIVITY Po prvním prohlédnutí stránky y měli studenti vyhledt slov (mohou je i zvýrznit v nízenýh vzáh), kterým rozumí která umí přiřdit k některému orázku (ußll, Bsketll, Computer, Musik, Internet, snowordet, surft ) Sie tnzen Er tnzt Sie tnzt Er joggt I Sie hört Musik Er snowordet elen Sie spi ll uß Ws mhen sie? Sie spielen Bsketll m Sie spielt Compute r A B Jelikož studenti již znjí osoní zájmen sie er, mohou pokusit odhdnout, které vzy vzthují ke kterým orázkům Závěrem přiřzují věty k jednotlivým orázkům C Jko dlší provičování je možné pomoí lístečků s jednotlivými písmeny podle orázků Studenti postupně vytáhnou písmenk řeknou, o oso n orázku dělá Vhodné je provt v menšíh skupináh tk, y všihni studenti zpojovli do této ktivity Pokud y studenti při opkování nepotřeovli nápovědu z první stránky, je vhodné stránku kopírovt orázky vystřihovt Místo písmenek studenti udou provt přímo s orázky G Sie sktet H Er surft im Inte rnet D E Tento způso je možné použít i později k provičování dlšíh oso u jednotlivýh sloves 5 r heißen Krl Bue us Luzern kommen Tennis spielen Kreuzen Sie KAPITEL Zškrtněte vyhrávjíí čísl Krten spielen Unre Gewinnzhlen sind: drei, sieen, neun, elf,, neunzehn 500 :0: ) VE VOLNÉM ɐase * POJMENOVAT VOLNOɐASOVÉ Odd: Hören Sie und wiederholen Sie * ʀíct, CO DɚLÁM VE VOLNÉM ɐase * ZEPTAT SE JINÝCH, CO DɚLAJÍ * ODPOVÍDAT ZÁPORNɚ * ROZUMɚT KRÁTKÝM DIALOGʐM skten Gewinnzhlen n zwölf Jhre lt in ) :5 in Innsruk wohnen 65 joggen Ihr wohnt direkt im Cmp Wenn ihr möhtet, könnt ihr er uh Zimmer in einem Jugendhotel gnz in der Nähe uhen rühstük und Aendesn git es direkt im Cmp Mittgesn könnt ihr euh illig in der Kntine in der Nähe kufen náměty n relizi lekí klíč trnskripe všeh poslehů testy jejih řešení Sie Sätze 77 0 m Computer spielen ortgeshrittene Septemer und Oktoer Unterriht: zwnzig Stunden pro Wohe Kursgeühr 0 Euro pro Wohe Lehrüher und ndere Unterrihtsmterilien ruht ihr niht extr zu ezhlen Eenso niht einen Aus ug pro Wohe KAP ITEL Konstnz n und shreien en niht? Wähle Ws psst zu Ihn ište věty odí? Vyerte np Co k Vám neh Unre Kur: Anfänger Juli und August Mi is August Septemer is Novemer CO BUDU UMɚT Und Sie? surfen neunzehn zwölf htzehn siezehn elf dreizehn zwnzig hzehn spo : : kpitel indd 0 Ds Cmp ietet llen Teilnehmern Vollpension sie spielt te své itshül PozdrvM hülerinnen/ Sie Ihre Mits polužáky y/s čk ž spolu své Mn muss sih Lehrüher vorher kufen n Shrei Mri Theresi Üung Christkind k Bilder in ište op Sehen Sie sih v vičení Np Alles ist nders te n orázky ívej Pod k jin je hno Sie Hndynummern n VšeKreuzen Krten Wenn ihr niht älter ls Jhre id, dnn id ihr hier genu rihtig! Wir ieten llen Jugendlihen Sprhmps n in Deutsh, English und rnzösish Ihr könnt von einer is zu drei Wohen hier leien und ußer Sprhenlernen noh viel Sport treien und ein pr Sehenswürdigkeiten in Münhen hen Unr Cmp e ndet sih zwr m Stdtrnd von Münhen, er ihr könnt in eurer reizeit uh n Aus ügen in Huptstdt von Byern teilnehmen Vielleiht möhtet ihr j Allinz-Aren hen oder ds Meredes-Benz-Muum esihtigen? Wir hen siher für jeden ein interessntes Progrmm METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Die Kur für Anfänger und für ortgeshrittene finden im Sommer und im Herst sttt MDonld s VÍTE, ŽE? ZAJÍMAVOSTI O NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Mn knn n einem zweiwöhigen Sprhkurs teilnehmen t u t ger ußll und hör er B tnzt nih A spielt ger n uh ger n Musik, eyll und hört l ger n Voll Gott undmri B spie Einstein uh ußll Alert spieltshrpov ik Mus t hör spielt Volleyll C tnzt ger n, t, sktet oft und t im Internet surft oft im Interne USDPräsi er E surft nih dent Bill Gtes ll und sktet,jrom ír Jágr E spielt Volley ußll lt spie und t eil 6 tnz en Sie ds Gegent Beispiel: Sie ) Stok Sommer mp mit Sprhunterriht GRAMATICKÝ PŘEHLED R Mn knn hier drei Sprhen lernen ) Interessnte Persönlihkeiten, interessnte Rufnummern (ohne Gewähr) Ergänzen Sie Liste in der Kls rnet Zjímvé osonosti, zjímvá telefonní čísl (eza záruky) im Inteznm surft oftdoplňte h ger n Musik nve třídě ll, ketx/xx) Zkroužkujtespie t Bs telefonní čísl (CD lt nih Die Sprhmps sind niht für Erwhne Mrtin Kthrin Thoms Sine Din Erdgeshoss Hefte, Blöke, Glükwunshkrten, Klender, Bestller Len Sie den Text und Aufgen 6 0 Sind Aussgen rihtig oder flsh? Kreuzen Sie n: R = rihtig, = flsh t Din Beispiel: : Sie heiß 6 : :5 fen tnzen im Internet sur tnzen 500 :5: n Tg end d Tg A tenmor Guen gen Ae E D C Stok Deutshe Litertur, Musik-CDs, Kohüher, Wnderkrten, Leensläufe, Hoy-Litertur opkovi leke indd CVIČENÍ UMOŽŇUJE SOUSTAVNĚ A Volleyll ußll OPAKOVAT A UPEVŇOVAT Musik hören skten Musik hören skten Internet surfen ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI fen tnzen im im Internet sur užívjí Rkousku zemíh SRN v ) Stok PRACOVNÍ SEŠIT Stok Kinderüher, Jugendüher, Märhen, Mädhenromne, Enzyklopän, Rtgeer ) Stok Sie suhen neue Kohrezepte ) Stok : ) Stok 7 nejmenší ds Rätl ) Stok 6 Grmtikindd 05 AB : o spolužák ) Stok Grüß dih Tshüs Bis ld Bis dnn Bis später Grüß Gott ) Stok Beispiel: der//ds este der//ds meiste der//ds nähste der//ds höhste der//ds größte esr mehr näher höher größer Sie möhten ein deutsh-tshehishes Wörteruh kufen 0 05 Kolik ti je let? lt ist du? let?? Kolik je Vám lt sind Sie Je mi ptnát hn (Jhre lt) 0 Ih in fünfze jsi? Wer ist du? Kdo Kdo jste? Wer sind Sie? (Shmidt) hmidt) Jm Lis 0 Ih in Lis (S khki Aend, Her r Shmidt! Swetjke heißt du? lu lil de r Rok Ds ist Lis neprvidelné tvry gut viel nh hoh groß B dreiundzwnzig Morgen, ru Weer! ds ist Wer ist ds? gel Aen d, He rr Shmidt! du Hem d neunzehn hre lt) zwnzig Ih in (J Ih in0us Už umíme? grün Tg, Petr! Hndtshe ih in Výslovn ost ist es ist ) Stok h jmen Sie sind ) Stok Ihr reund ht Geurtstg und Sie möhten ihm einen Gruß shiken ) Stok Přídvná jmén po nulovém určitýh v množném čísle přídvná jmén po číslovkáh Stejné konovky jko po členu nulovém mjí wesn pr, mehrere, viele, wenige, ndere), po zájmenu (zwei, zehn, hundert ), neurčitýh (einige, ein stupeň Superltiv Komprtiv stupeň (zákldní tvr) Positiv stupeň menší der//ds kleinste mlý kleiner klein der //ds shönste shöner shön der//ds dunkelste dunkler dunkel der//ds teuerste teurer teuer 5 Sie möhten ein Buh für einen kleinen Jungen kufen süße Getränke, Mndeln süßen Getränken, Mndeln süße Getränke, Mndeln lekeres Brot lekerem Brot lekeres Brot ) Stok členu určitého členu mjí v jednotném i množném čísle konovky ds zájemneun Pte djte s Klenv id 0 zehn Wer ist du? Woher ist du? t du? t! lt is Grüß Got Hllo, Ju li! nh dem Nullrtikel po členu nulovém wrme Milh pád frisher Shinken wrmer Milh pád frishem Shinken wrme Milh pád frishen Shinken ht htzehn gegenitig rgen Sie sih kpitel indd de r Mn tel neurčitém nh dem unestimmten Artikel po členu ein kleines Kind eine lte Om V množném čísle není pád ein junger Mnn einem kleinen Kind člen neurčitý vyjádřen pád einem jungen Mnn einer lten Om ein kleines Kind pád einen jungen Mnn eine lte Om íh přídvná jmén v jednotném čísle po přivlstňov Stejné konovky jko po členu neurčitém mjí kein zájmenu po in ) dein, (mein, zájmeneh he Ausspr lt ist du? Ih 6 hs J k e po zájmeneh přídvná jmén v jednotném i množném čísle Stejné konovky jko po členu určitém mjí (který) mnher (mnohý, nejeden, některý), welher r (tento), jeder (kždý), solher (tkový), (o), keine eide (všihni), lle sloveh po jmén V množném čísle mjí stejnou konovku přídvná unre ) po zájmeneh přivlstňovíh (meine, deine, Büherlden Stok Wörterüher, CD, Reiführer, Lndkrten, Lehrüher, Weltlitertur, zweisprhige Romne, Spiele Sie ruhen eine Krte für Alpen, denn Sie möhten im Urlu wndern Steigerung der Adjektive stupňování přídvný sie ist er ist Intone ve větě: Sel Ih in us Engln d Ih in 5 fünf ds Top H llo! Ts hüs! trhněte poz ví v Němeku? Pod Jk lidé zdr zwei drei Tshehien lt sind Sie? Wo wohnen Sie? Woher elf vier gru en Sie d wiederhol Rok hen Grüße deuts Sie x/xx) der hlnd?unterstreihense D ke! türkis üß Gott! us (C e rv ujt k S op ts Swetj Gr o k in Deu ornge Poslouhejte drveyn v němčině grüßt mn sih ns Hören un Číslovky eins ihr id Wer Číslovky od tvoří příponou -zehn, jko sin d Sie? v češtině -nát Pozor n 6 hszehn 7 Shuhe sin d Sie?sieenzehn grün du ist W? Sie und ntworten ejte Ptejte odpovíd wir sind Sie? d lnheißen Eng Österre Russlnd ih in Beethoven er, sie, es ist Ludwig sie,vn Sie sind Mri Theresi V němčině pro vykání používá oso množného čísl Osoní ds T-zájmeno ien velkým Ind písmenem Shirt píše sih Deutshlnd Sel Válv Hvel Mri Shrpov Mutter Teres ds Hemd lu Je ns n! r d shen Grüß Deuts y v němčině ěte pozdrv ku? Podtrhn he Ts de r Bikini dreiundzw nzig Toto sloveso je ve většině jzyků neprvidelné, v češtině stejně jko v němčině Je jedním z nejpoužívnějšíh sloves, doře jeho tvry nučte ds Swetshirt ds Top Blu Shuhe Beispiel: 0 Sie möhten den ktuellsten englishen Krimi kufen In welhes Stokwerk gehen Sie? KAPITEL ds T-Shirt A CO NEPOTŘEBUJI Ih wohne in Lüek Ih komme us Berlin Sie sind im größten Bühergeshäft in Köln und möhten einkufen Len Sie Aufgen 5 und Informtionen im Bühergeshäft In welhem Stokwerk kufen Sie ws? Kreuzen Sie n:, oder * ŘÍCT, CO POTŘEBUJI Blu Ih heiße Heike wohnst du? Woher kommen Sie? neuen Röke, Blun, Tops den neuen Röken, Blun, Tops neuen Röke, Blun, Tops htundne unzig der Bikini B deh o Ds ist Lis heißt du? * ŘÍCT, CO HLEDÁM Wer ist ds? je kdo? Kdo(wer, wie, woher, wo) je vždy n druhém místě sloveso v určitém tvru V oznmoví větě je sloveso v určitém tvru vždy n druhém místě určitém nh dem estimmten Artikel po členu ds shöne Top rote Blu pád der neue Rok dem shönen Top pád dem neuen Rok der roten Blu ds shöne Top pád den neuen Rok rote Blu Areitsuh * ŘÍCT, JAKÉ MÁM OBLEČENÍ Otázky rt zusmmen? wer? Ws gehö ) WerV ist x/xx) otázeco zčínjíí soě? (CD zájmenem ptří k tázím und Akkustiv skloňování Deklintion der ttriutiven Adjektive im Dtiv přídvnýh jmen v přívlstku ve pádě KAPITEL Ws ist ds? ist ds? POPSAT NĚKTERÉ VLASTNOS * *POJMENOVAT OBLEČENÍ TI VĚCÍ Adjektive přídvná jmén Grmtik elf * POJMENOVAT BARVY A CO NEPOTŘEBUJI Grmtiký přehled CO POTŘEBUJI GRAMATIKA STRUČNÝ PŘEHLED KAPITEL Ws ist ds? ist ds? CO BUDU UMĚT * ŘÍCT, KAPITEL CO BUDU UMĚT * POJMENOVAT BARVY * POJMENOVAT OBLEČENÍ * ŘÍCT, CO HLEDÁM ERTIGKEITSTRAINING - OSVOJENÍ VŠECH JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ Ar eit su h CO BUDU UMĚT We r? Wi e? Wo he r? E RT I G K E I T S T R A I N I N G STRUKTURA LEKCÍ Unre Gewinnzhlen sind: hs, siezehn, zwölf,

4 * Die Lösung: Hndwerker ist wihtig (Řemeslník je důležitý) Peter, ei ru Werner montieren Sie Leuhten, ei Herrn Sk, wenn ihn der Chef duzt: /, když mu tyká: PRACOVNÍ LISTY PRO OBORY: STROJÍRENSTVÍ, EKONOMIKA, GASTRONOMIE, IT, SILNIČNÍ DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ, STAVEBNICTVÍ, KADEŘNICE, ELEKTRIKÁŘ - VOLNĚ KE STAŽENÍ EINE NEUE GUTE HANDBOHRMASCHINE Bohrfutter Bohrtiefensteller Gehäuteil Elektromotor Gehäu IM TEXTILGESCHÄT ELEKTRONIKER Peter Shwrz geht m Morgen in ds Büro zu inem Chef Dort ekommt er Areit für den gnzen Tg Ws sgt der Chef zu dem Mitreiter, wenn ihn der Chef / Petr Shwrz jde ráno k vedouímu do kneláře, kde dostne prái n elý den Jk vedouí (v rozkzovím způsou) sděluje svému podřízenému, o má udělt Bei ru Werner Leuhten montieren, ei Herrn Sk Leitung verlegen, eine Stekdo tzen, Kel shneiden, Blitzshutznlge üerprüfen, ei ru Zh den kputten Kühlshrnk reprieren, ei Herrn Dohster Gefhrenmeldenlge instllieren und ei Herrn Mdel Durhrühe ohren, wenn ihn der Chef siezt: /, když mu vyká: MONOLINGVNÍ UČEBNICE NĚMČINY KLETT A KLETT-LANGENSCHEIDT PASSWORT DEUTSCH - ktulizovné vydání monolingvní pětidílné sdy učeni němčiny - moderní trktivní design, nové fotogrfie ilustre, reálie víe doplňujííh vičení DA LEICHT - šestidílná monolingvní učenie němčiny pro dospělé studenty ez vstupníh znlostí - moderní lyout změřený n generi dospělýh studentů, originální nová témt, texty i orázky NETZWERK - nové třídílné monolingvní vydání učenie němčiny - podporuje moderní formy komunike lízké mldým lidem - příprv krok z krokem n jzykové zkoušky: Strt Deutsh, Zertifikt Deutsh, Deutsh-Test für Zuwnderer, tel ÖSD Bohrer Ih möhte mir eine neue gute Hndohrmshine kufen Ih muss shuen, o der Hersteller rihtigen Werkstoffe ei den einzelnen Teilen verwendet ht Worus ist ds Bohrfutter? Es muss zäh, hrt und fest in Ah j, rihtig, es ist us Edelsthl Und us welhem Werkstoff ist der Bohrtiefensteller? Er muss uh zäh und korrosionsfest in Ah j, wieder rihtig, er ist us dem nihtrostenden Sthl! Und ws hr wihtig ist us welhen Werkstoffen ist der Elektromotor? Er muss j psnde elektrishe, mgnetishe und isolierende Eigenshften hen Ah j, Kupfer, Elektroleh und Kunststoffe git es hier Sehr gut Und us welhen Werkstoff? Also Hndohrmshine kufe ih mir! :-) Kennst du Werkstoffe? Rt ml, ws deutshen Wörter edeuten Kontrolliere Bedeutungen mit der Hilfe der Wortliste unten / Znáš tyto mteriály? Hádej, o znmenjí němeká slov Zkontroluj si jejih význmy s pomoí slovníku dole s Metll, -(e)s,-e s Nihtmetll,-(e)s,-e r Grphit, -s, -e s Holz, -es, 0 s Ein, -s,- s Einwerkstoff, -(e)s, -e s Leihtmetll, - (e)s, -e s Shwermetll, -(e)s, -e r Sthl, -(e)s, ä-e s Kupfer, -s, - s Blei, -(e)s, -e KÜCHENGERÄTE s Gold, -(e)s, 0 s Siler,-s,0 s Messing, -s,-e e Bronze, -,-en - e Eigenshft, -,en s Aluminium, -s, 0 s Zink, -(e)s, 0 Shrei Nmen der Kühengeräte Welhe Wörter sind dem Tshehishen ähnlih? Welhe Wörter sind Komposit? / Npiš názvy kuhyňského náčiní Která slov jsou podoná češtině? Která slov jsou slov složená? Tg, knn ih Ihnen helfen? Ih möhte gern ein modernes Aendkleid J, wir hen eine große Auswhl Welhe Größe hen Sie? Ih he Größe Ih knn Ihnen Aendkleider nieten Die hen eine hr gute Qulität Wollen Sie sie nproieren? J, gerne Bitte shön, Umkleidekine ist hier links Ist Größe rihtig? J, in Ordnung Es steht Ihnen hr gut Dies Kleid in Shwrz gefällt mir hr, ih nehme es Ws sgt Verkäuferin? Ergänzen Sie itte! / Co říká prodvčk? Doplňte, prosím Ih möhte gern eine moderne Blu Ih he Größe 50 Am liesten eine weiße oder gele J, gerne Die ist shik, er zu groß Hen Sie eine Nummer kleiner? Dnke, psst mir hr gut Ws kostet sie? OMA AM COMPUTER Liees Enkelkind, Op ht mir zum Geurtstg einen Computer geshenkt und mir eine E-Mil-Adres eingerihtet Deswegen knn ih dir jetzt E-Mils shreien Ih he einen shönen Bildshirm, eine neue Tsttur und eine shöne rote Mus Bld kommen Weihnhten und ih wünshe mir noh ein Mikrofon, eine Kmer und zwei Lutspreher, dmit wir mit Skype telefonieren können Ws wünshst du dir zu Weihnhten von mir und vom Op? Bis ld Deine Om Peter, ei ru Werner montiere Leuhten, ei Herrn Sk Setze fort / Pokrčuj RISUREN UND HAARKOSMETIK ) olgendes Bild kennen Sie shon vom Areitsltt (Berufswerkzeuge) derholen Sie Vokeln Sehen Sie sih ds Bild eine Minute n Dnn legen Sie Ihr Heft druf und shreien Sie, ws Sie uf dem Bild gehen hen Wer merkt sih meisten Gegenstände? / Tento orázek už znáte z PL Prohlížejte si ho po dou, pk ho zkryjte šitem npište, o jste n orázku viděli Kdo si zpmtuje nejvíe předmětů? Pvel Mičk, Klett nkldtelství sro, Prh 0 A-B SO GEHT S NOCH BESSER NEU - kompletně přeprovné vydání So geht s noh esr neu nvzuje n stávjíí verzi - připrví studenty n nový Zertifikt B od Goethe-Institutu ÖSD DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - učenie s provním šitem n úrovníh A B změřením n lékřské prostředí (vstupní pohovory, vizit, ošetřování, před - po - operční vyšetření) ZIMMER REI & HERZLICH WILLKOMMEN - dvě učenie s provními šity třemi poslehovými CD pro studenty hotelovýh škol škol změřenýh n estovní ruh n úrovníh A A ds Sie der Topf der Korkenzieher der Trihter Knoluhpres Brtpfnne Pfnne Kuhenrolle der Shopflöffel der leishklopfer Geflügelshere der Pizzshneider der Rührlöffel ds Brett Reie der lshenöffner ds Bleh der Shäler der Konrvenöffner der Dekel ds Mesr der Quirl Ksrolle WAS IST DAS? ) Welhe risur ist für welhe Jhreszeit typish? Ordnen Sie zu / Který účes je typiký pro které roční odoí? Přiřďte e _ei_ r e _ r _ h _ 5 6 RÜHLING SOMMER HERBST WINTER ) Welhe Hrkosmetik verwenden Sie ei Ihrem Prktikum? Ergänzen Sie fehlenden Buhsten und den Artikel / Jkou vlsovou kosmetiku používáte n prxi? Doplňte hyějíí písmen člen Hrf K i i r Hr k Sh f g Hr o i m S m n s e _ s _tt e K p _ Hr Hr e 7 WAS BRAUCHT MAN BEI EINER HAUSBAU? Streihen Sie lle Wörter in m Kreuzworträtl und finden Sie Lösung! Vyškrtejte všehn slov v osmisměre njděte řešení r _ ö _ ö r _ü r Q E R K E L L E H Ö B Z G A E N S D W K E M A R E I E E H R E S P I G T T E R B C K I E R T A E O G Ü A S G L A S T A L N E S L I I S T W W W I L T K M B E L A G R A C N I E T S M R O E S T E N H T K C U T S S A N D I A R B E G S E T T A L P N O T E B A R K U N S T S T O W BALKEN BELAG BETON BETONPLATTE BRETT ARBE LIESE ORMSTEIN, GERÜST GIPS GLAS KITT KUNSTSTO MAURERKELLE MISCHER MÖRTEL, SAND STEIN STUCK WASSER WASSERWAAGE ZIEGEL (*) pokrčování Klett nkldtelství sro, 0 HAUSAPOTHEKE Ws hen Sie uf den Bildern? / Co vidíte n orázíh? VÍCE INORMACÍ A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Lösung: Verteilen Sie Wörter nh dem Genus! / Rozdělte slov podle rodu DER () DIE (5) DAS () Jeder von uns sollte eine Huspotheke zu Hu hen Bei kleinen oder größeren Notfällen ist sie Retter in der Not Mindestens einml oder zweiml pro Jhr sollte mn ihr Inhlt kontrollieren Ihre Aufewhrung ist gewöhnlih n einem kühlen und trokenen Ort, ußerhl der Reihweite von Kindern Die Huspotheke sollte Instrumente, Verndsmittel, Arzneimittel und Sonstiges enthlten WWWKLETTCZ

5 Klett nkldtelství sro Průmyslová 7/ 0 00 Prh 0 wwwklettz Mgr Krolin Myšková vedouí redke Tel: B Lukáš Tykl ohodní ředitel Tel: Máte-li zájem o podronější informe Npište nám n e-mil: Volejte n telefonní číslo: 0 Vyplňte odešlete formulář Získejte kód k elektronikým učeniím ZDARMA! Ano, mám zájem o ezpltný přístup k elektronikým učeniím GENAU n portále wwwiklettz Ano, mám zájem o předstvení elého učeního tu GENAU n škole, kde održím zdrm elou sdu i přístupový kód n wwwiklettz Jméno příjmení: Název školy/orgnize: Adres školy/orgnize: Můj E-Mil: Telefon: Vyplněním formuláře k ničemu nezvzujete, neuzvíráte žádnou smlouvu ni neudete pltit Zároveň souhlsíte zprováním osoníh údjů společností Klett nkldtelství sro V souldu s 5 zákon č 0/000 S o ohrně osoníh údjů jsou všehny údje uvedené v tomto formuláři shromžďovány výhrdně pro účely zsílání informčníh ohodníh sdělení

DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY

DIREKT NEU UČEBNICE NĚMČINY. pro střední školy NOVĚ! elektronická NOVINKA! CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY DREKT NEU UČEBNCE NĚMČNY pro střední školy NOVĚ! elektronická verze učebnic NOVNKA! CVČEBNCE NĚMECKÉ GRAMATKY KOMONENTY DREKT NEU! VŠECHNY DÍLY MAJÍ SCHVALOVACÍ DOLOŽKU MŠMT RO ŽÁKY RO UČTELE DREKT NEU

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Příprava na 1. hodinu německého jazyka

Příprava na 1. hodinu německého jazyka Příprava na 1. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy, členy, výslovnost Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková

OBECNÁ NĚMČINA. Lenka Hrušková OBECNÁ NĚMČINA Lenka Hrušková České Budějovice 2012 Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Recenzovali: 1. vydání Dr. Ludwig Diess Michaela

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Pavla Zajícová, Soňa Balušková Eva Bajerová, Dagmar Drevňaková Tomáš Rucki Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT 2. Passt schon! POLYGLOT A1 A2 metodická příručka němčina pro střední školy strana 26 Orientierung in der Stadt 3 Slovní zásoba der Bahnhof, der Bus, das Fahrrad, fliegen, der Flug, die Jugendherberge,

Více

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí

Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Výuka německého jazyka dvou studentů rozlišné úrovně znalostí 9.12.2005 Lucie Pelcová

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni KTLOG²2014/15 : luvit budou všichi o d v ú Váží zákzíci, ilí pdgogové studti, přdstvuj vá ktuálí bídku kldtlství školí rok 2014/2015. Pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích vychází ovik prví

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více